Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 216
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adolfsson, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fler män än kvinnor?: En studie av könsobalans bland unga vuxna i Sveriges kommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i Sverige.

  Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin 20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras med hjälp av kartor och tabeller.

  De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder. Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är "varuproducerande kommuner, "glesbygdskommuner" och slutligen "pendlingskommuner". De kommungrupper med jämnast könsfördelning är "större städer" följt av "storstäder". De konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det satsas på att höja mäns betyg i skolan.

 • 2.
  Ajagán-Lester, Luis
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Ledin, Per
  Örebro University, Department of Humanities.
  Rahm, Henrik
  Lunds universitet.
  Intertextualiteter2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, 1, p. 203-237Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Andersson, Malin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Revidering av Arboga kommuns översiktsplan: -Hållbar utveckling i översiktsplanering2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Andresen, Ingeborg
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Förföra och förmedla eller förstöra och vilseleda?: - en studie i destinationsimage2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Andrén, Jakob
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “Alla människor ska ha hjälp överallt” En retorikstudie av Hans Roslings tal under insamlingsgalan “Hela Sverige Skramlar”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Asplund, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hennes uppgifter bör tas med försiktighet: En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Backsell, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett avgjort val?: – en retorisk analys av hur svenska lärosäten övertygar om utbytesstudier2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Barsoum, Claudia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ensamkommande barn­: en studie av mottagandet i Sveriges kommuner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Beckmann, Cecilia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  A place where they belong: ‐ unaccompanied youth and their experiences of home, journey and integration2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Björgvinsson, Ida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dialogisk, kvalitativ och inbjudande retorik i offentligt samtal: En studie av en iscensatt interaktion mellan religiösa ledare2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Björgvinsson, Ida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Metaforiskt narrativ i religiös didaktisk litteratur: - en studie av en religiös föreställningsvärlds struktur och övertygande moment2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur en religiös föreställningsvärld framställs och vill övertyga i den moderna berättelsen Ödehuset av William Paul Young. Detta kontrasteras mot en klassisk berättelse från 1678, Kristens resa av John Bunyan. Analysen utgår från ett narrativt perspektiv där handling, karaktärer och miljö är viktigaste begrepp för att ge metaforerna kontext. I narrativet finns peripetier – vändpunkter – som utgör undervisningen om föreställningsvärlden. Metaforerna kring dessa analyseras utifrån en trestegsmetod som innehåller sortering, generell och kontextuell analys. Metaforerna analyseras också med hjälp av metaforteori om riktningar, jämförelse med objekt, och kulturell prioritering. Resultatet visar en förskjutning i det metaforiska språket som betonar miljön, ”kvinnliga” uttryckssätt, och individualism. Metaforerna kategoriseras i natur och riktning och vill anknyta till det jordnära och till ett positivt växande som har med kärlek och inre mognad att göra. Till skillnad från det äldre metaforspråket är de inte heller så explicit knutna till Bibeln.

 • 12.
  Blom, Kajsa
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Wall, Camilla
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vuxentilltal i sentida amerikansk animerad familjefilm: En neoformalistisk studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Blomberg, Sara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hela staden ska vara med!: Hela staden ska vara med!2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Bolin, Michaela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ställbergs gruva   En fallstudie om när kultur möter regional utveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om mötet mellan regional utveckling och Ställbergs gruva, en postindustriell plats som idag fått en ny funktion i form av ett konstcenter.  Gruvan ligger i Ställberg i Ljusnarsbergs kommun, en kommun som sedan 1970-talet har en kraftigt minskande befolkning. Idag ägs gruvområdet av konstgruppen The non existent Center vars verksamhet vid gruvan sedan 2017 till stor del finansieras genom att de är med i en modell för finansiering av regionala kulturaktörer och institutioner; kultur- samverkansmodellen. Syftet med uppsatsen är att förstå vad verksamheten i gruvan innebär och vilka idéer om regional utveckling som aktualiseras  genom deras  medverkan i samverkansmodellen.  Detta sätts i perspektiv med hur den regionalpolitiska diskursen präglas av tanken om konkurrens och tillväxt. Uppsatsen är upplagd som en kvalitativ fallstudie där det huvudsakliga empiriska materialet består av intervjuer   med   representanter   från   fyra   geografiska   och   samhälleliga   nivåer;   konstgruppen, lokalsamhället, kommunen och regionen. Regional utveckling i teori och praktik tillsammans med hur kultur  ses  som  en  utvecklingsfaktor  för  regional  utveckling  utgör  studiens  huvudsakliga  teoretiska ramverk. Andra viktiga teorier är den om socialt kapital och teorin om släta och räfflade rum.Studien visar att gruppens arbete vid Ställbergs gruva har ett bredare fokus än att enbart fungera som en konstscen,  gruppen kan även beskrivas som en social rörelse där  de strävar  efter att  ifrågasätta och utmana normer och värderingar i samhället. I mötet med regional utveckling uppstår vissa svårigheter då regionen och konstgruppen har en del olika viljor och uppfattningar om vad det regionala arbetet för konstgruppen ska innebära. Konsten som en utmanande samhällskraft både uppmuntras och i praktiken begränsas  från  kulturpolitiskt  håll.  Konstgruppen  vill  även  vara  en  plattform  och  mötesplats  för lokalsamhällets  invånare  vilket  främst  aktualiserar  idén  om  socialt  kapital som  viktig  grogrund  för utveckling och tillväxt, enligt idéer om regional utveckling. Svårigheter som kan möta gruppen i strävan efter att vara en lokal mötesplats är att några av de intervjuade ger uttryck för att många i samhället inte förstår vad verksamheten vid  Ställbergs  gruva innebär och inte  heller  har  något intresse av att veta. Utifrån den konkurrensfokuserade regionala utvecklingsdiskursen kan konstateras att diskursen även är synlig i den mer välfärdsinriktade kulturpolitiken då medel ej satsas på Ställbergs gruva för att stärka en av regionens ”svagare” platser utan för vad verksamheten kan bidra med för regionen som helhet.

 • 15.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Born in the USA: representations of reproductive technology and the politics of family2013Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Plan B: Single Women, Romantic Love and the Making of Babies in The Back-Up Plan and The Switch2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  That single women protagonists in Hollywood movies spend much of their time “finding a man” to marry and have a family with is a phenomenon as old as, well, Hollywood. As Michele Schreiber has shown in American Postfeminist Cinema: Women, Romance and Contemporary Culture, the heterosexual romance remains a powerful narrative, even as Hollywood productions attempt to stay attuned to social change. In line with this, the late 20th and early 21st centuries have seen new variations on the heterosexual romance, variations connected to the increasing availability of assisted reproductive  technologies (ARTs) such as donor insemination and IVF and the possibilities these open up for new ways of making families. Quite simply, ARTs offer the makers of these movies an array of possible new plot twists and complications.

  This paper will explore ways in which the employment of reproductive technologies as plot elements activate and engage with current cultural discourses on family. It will do so through an analysis of two romantic comedies, The Back-Up Plan and The Switch, both from 2010 and both featuring single women who use insemination to become pregnant. The specific focus is on ideas of family as naturally and necessarily predicated on romantic love, a construction of family that, as Stephanie Coontz notes in The Way We Never Were, is a highly historically and socially contingent construction.  It is also presently a culturally and socially powerful one, and thus particularly worth exploring in the relatively new context of assisted reproductive technologies. As will be shown, while these movies to some extent play with traditional notions of family, the need to reconcile romantic love and motherhood is central to both narratives. Consequently, single motherhood, despite its planned and voluntary character, comes across as a state to overcome rather than a valid form of family life.

  Works cited

  Coontz, Stephanie. The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. BasicBooks, 1992.

  Schreiber, Michelle. American Postfeminist Cinema: Women Romance and Contemporary Culture. Edinburgh UP, 2014.

 • 17.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Who are all right in America? : reproductive technology, race, gender and sexuality in The kids are all right and Made in America2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The family has been a contested site throughout American history. More or less constantly perceived to be in crisis, in need of defending or in need of redefining, the family has been portrayed both, and often simultaneously, as the origin of the strength of the nation and the source of the threat to the survival of that same nation (see eg Christopher Lasch, Haven in a Heartless World). The family figures primarily as an ideal space, a blank canvas on which hopes and fears are projected.

  In contemporary American discourse, these hopes and fears are increasingly entangled with or informed by reproductive technology. While abortion dominates political or public debates on gender issues in the US, there is no doubt that other forms of reproductive technology such as surrogacy, in vitro fertilization and sperm donation are increasingly becoming part of the gender debate, where women’s bodies are arenas for contesting the meaning of family, kinship in a wider sense, and the intersection between nature and technology. 

  This paper explores the ways in which narratives of reproductive technologies are inflected by the categories of race, gender and sexuality and made to interplay with powerful narratives of family in two movies, the 1993 Made in America and the 2010 The Kids are all right. While reproductive technology is often discussed as disruptive to traditional discourses on family, I argue that although the movies encourage critical perspectives the narrative of family becomes the dominant one and that, in the end, not only familial, but also national cohesion and stability is re-affirmed.

 • 18.
  Breazu, Petre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Re-contextualizing Modern Slavery: Old Problems in the New World2018Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Breazu, Petre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Representing the Romanies in Romanian and Bulgarian Media: A comparative study2017Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Breazu, Petre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Roma, the Stumbling Block for Romania’s Successful Integration into the EU?: Discursive Constructions of the Roma in Romanian Newspapers2015In: 2015 Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies: Abstracts, The Gypsy Lore Society , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This particular study is part of a larger research project on ‘Discursive Representations of the Roma in European Media’. It focuses on the discursive representations of the Roma community in two influential Romanian newspapers, which are available both inprint and online. Drawing on a critical perspective, I intend to reveal the global forms of representation of this ethnic group and other social actors in two well-known daily broadsheets which are believed to be the leading newspapers on the Romanian market. The study includes the analysis of the most frequent themes in which Roma are portrayed explicitly or implicitly, along with the semantic macrostructure of the selected news reports published within a four-year period (2011-2014). Employing a variety of approaches under the repertoire of Critical Discourse Analysis (CDA), this paper illustrates how Romanian newspapers build the discourse surrounding the Roma minority, especially in the post European Union accession context. First, I argue that Romanianmedia coverage of Roma issues is influenced or tries to imitate western media, especially British and French press; the construct of reverse discourse is used to legitimize or delegitimize controversial actions in which Roma/Romanians make headlines in the international news. It is also my query that political affiliation and sympathy of the selected newspapers do not influence the talk about Roma to a large extent. Secondly, in the context of European integration, the institutionalized discourse of recognition is based on a politics of universalism, where integration equals assimilation, abandonment of cultural identities, and the realization of a homogenous society

 • 21.
  Bruhn, Tommy
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Attitydproblem: Om attityduttryck och deras retoriska funktioner2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores how verbal and nonverbal signs communicate attitudes and the rhetorical functions of such attitudinal signs. Attitudes are regarded as rationalized evaluations of attitudinal objects, and through their manifestation in signs an attitudinal gestalt is communicated. This gestalt is regarded as the audiences perception of the rhetors attitude. It is shown that the attitudinal signs function as ethical, logical and pathetic proofs and that they can create identification between the audience and the rhetor. The signs can have effects on the audiences perception of the attitudinal objects, their perception of the rhetor and influence the social dynamic of the discourse. A three-step method of rhetorical criticism is proposed, where the rhetors display of attitudinal signs is analyzed according to form & meaning, the attitudinal gestalts they convey, and the rhetorical effects they have.

 • 22.
  Bröms, Emelie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bokomslagens retorik: En analys av säljande argumentation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att analysera bokomslagens retoriska argumentation. Genom att studera vilka argument som förekommer på omslagen, är arbetets syfte att undersöka hur en potentiell läsare lockas till att köpa just den boken. Totalt tolv titlar, sex från Albert Bonniers förlag och sex från Norstedts, utgör analysmaterialet. Detta analyseras med hjälp av en hermeneutisk retorisk metod, tillsammans med teorier från den klassiska såväl som den visuella retoriken. Även litteraturvetenskaplig teori rörande bokomslagets uppbyggnad används. Efter genomförda analyser konstateras att pathosargument, som syftar till att väcka känslor hos den potentielle läsaren, är tydligt framträdande. Bland annat fungerar kontrasterande antiteser, realistiska fotografier, metonymier, utstickande färgval och evidentia i målande beskrivningar som känslomässiga appeller. Även ethosargument förekommer i stor utsträckning. Namnets storlek på framsidan, presscitat, författarfotografier samt bio- och bibliografisk information fungerar argumentativt i detta syfte.

 • 23.
  Dahl, Izabela A.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mars 1968 i Polen – 50 år senare: Skämmas eller vara stolta?2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Mars 1968 i Warszawa började med studentrevolten och protester från de intellektuella som en del i kampen för ett demokratiskt och mer liberalt samhällssystem. Den kommunistiska makten svarade med utrensningar och repression av olika slag, och startade en antisemitisk kampanj i landet.

  Cirka 13 000 polska judar lämnade sitt land åren 1968–1972. En stor grupp av dem kom till Sverige.

  Seminariet ger en analys av bakgrunden till händelserna i Polen år 1968 och belyser de polska judarnas historia efter andra världskriget. Det skildrar händelsernas förlopp och de långsiktiga konsekvenserna, antisemitismen som politiskt instrument och propagandamekanismerna. Dåtidens hatkampanj kommer även att diskuteras ur dagens perspektiv.

  Seminariet tar likaså upp de svenska myndigheternas agerande i samband med den polsk-judiska gruppens ankomst till Sverige och vi får höra berättelser om personliga erfarenheter av mars 1968 och dess följder.

 • 24.
  Danielsson Tham, Marie-Louise
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Ordning, reda & tid: prylar och små otyg2018In: Älskade prylar: 100 år av teknisk innovation / [ed] Anders Landén, Stockholm/Insjön: Förlaget Näringslivshistoria & Clas Ohlson , 2018, p. 92-93Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Dammvippor, tejp, dammsugare och grenuttag gör livet enklare att leva. Att hålla ordning och reda har under århundrade ökat livskvaliteten och ger välförtjänta pauser och skinande rent

 • 25.
  De Luigi, Nicola
  et al.
  Department of Sociology and Business Law, University of Bologna , Bologna, Italy.
  Martelli, Alessandro
  Department of Sociology and Business Law, University of Bologna , Bologna, Italy.
  Pitti, Ilaria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  New forms of solidarity andyoung people: an ethnography of youth participation in Italy2018In: Young people re-generating politics in times of crises / [ed] Pickard, S.; Bessant, J., Palgrave Macmillan, 2018, p. 253-271Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing from the findings of the European project ‘Partispace,’ this chapter analyses three solidarity initiatives promoted by youth leftist groups in Bologna (Italy). Materials were collected through an ethnographic study that included in-depth interviews with young activists. This material highlights the connections between the initiatives of these groups, their objectives and practices, in the context of the global financial crisis. The analysis shows that these initiatives, while seeking to mitigate the problems faced by vulnerable groups (i.e. migrants, refugees and the homeless), were also fuelled by practices of self-help aimed at responding to the unheeded ‘generational needs’ of the young people themselves. The projects emerge as ‘laboratories of political resistance’ where strategies for collective action based on mutual help and self-empowerment are experimented with and enacted.

 • 26.
  Dyfverman, Arvid
  Örebro University, Department of Humanities.
  Behovet av tillit: En teoretisk studie i retorikens didaktik och personlig utveckling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är ett försök till att beskriva de kvalitativa aspekterna i lärande situationer och redogör för en begreppsgenealogi mellan utvecklingspsykologiska teorier och teorier från retorikens didaktik.

  Syftet är att med hjälp av retoriken, talekonsten, ge en förklaringsmodell till olika kunskapsprocesser med hänsyn till skapandet av en individorienterad tillit.

  Den teoretiska utredningen tar sin utgångspunkt i det retoriska begreppet pistis – som kan översättas med tillit, tro och övertygelse – där begreppets historiska betydelse utreds, för att sedan förklara hur det kan användas individorienterat i kunskapssammanhang.

  Slutsatserna av studien visar på vikten av en grundläggande tillit för inlärning av kunskap och för den personliga utvecklingen. Utifrån denna grundläggande tillit undersöks vikten av att tillgodose behov vid inlärning - som ett medel till en mer kvalitativ inriktning på kunskapen. Det individen lär sig karaktäriseras då av en mer subjektiv kunskap, som är färdighetsorienterad och som skapar handlingsklokhet.

 • 27.
  Edlund, Emilia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Göteborg 2021: En studie om destinationsutveckling, platsmarknadsföring och internationellt avtryck2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Ek, Kristoffer
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Två stadsdelscentrum: - En jämförelse mellan Tybble torg och Rosta centrum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är undersöka hur Tybble torg och Rosta centrum situation ser ut idag då de tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. Syftet består även av att undersöka hur sam-hällsförändringar kan påverka stadsdelscentrum och hur utvecklingen sett ut den senaste tiden. Studien kommer att presentera demografiska och geografiska perspektiv på Tybble och Rosta samt intervjuer med företagare i respektive stadsdelscentrum. Studien baseras främst på en

  jämförelse mellan stadsdelscentrumen och hur utvecklingen sett ut sedan januari 2015.

  Studien fokuserar på följande frågeställningar:

   Vilka skillnader och likheter finns mellan Tybble torg och Rosta centrum ur ett demografiskt och geografiskt perspektiv?

   Hur har utvecklingen sett ut för stadsdelscentrumen sedan januari 2015?

   Vad och vilka förändringar i samhället kan påverka stadsdelscentrum?

  Studien presenterar skillnader och likheter mellan Tybble torg och Rosta centrum. Likheter finns dels i demografin, även om tredje största ålderskategorin skiljer stadsdelscentrumen åt. I Tybble består den tredje största befolkningsgruppen av 19–24-åringar, medan Rosta har

  50–64-åringar som sin tredje största åldersgrupp. Andra likheter finns i form av ett nästintill likadant utbud som matbutik, blombutik, cykelbutik, restaurang, frisör och kiosk i de båda

  centrumen.

  Sedan januari 2015 har Ica Maxi etablerats i Tybblerondellen i södra Tybble. Etableringen har gett stor inverkan på Tybble torg och butikerna upplever en stor förlust av kunder. Kunderna väljer bort handeln på Tybble torg till förmån av Ica Maxi. Utebliven handel i en butik påverkar andra butiker på torgen. I Rosta har ingen etablering av storhandel ägt rum på sistone och därför går det mycket bättre i Rosta. Rosta står dock inför utmaningar ändå då kundtillströmningen inte är så stor, då många väljer att handla lite i centrumet istället för mycket.

  De förändringar i samhället som kan påverka stadsdelscentrum är exempelvis etableringen av ett storköp, vilket den här studien beskriver. Demografi och expansion av bostadsområden är också faktorer som kan påverka stadsdelscentrum. Förmodligen finns andra förändringar som kan ge påverkan. Dessa förändringar tas inte upp i den här studien.

 • 29.
  Ekholm, Christer
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konsten att skapa frustration: En procedurell och visuell retorisk analys av ”Riskprofilen” – en interaktiv film från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A rhetorical analysis of the educational interactive film “Riskprofilen”, produced by the Swedish Civil Contingencies Agency (Swedish: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). This essay uses the theories and methods of Procedural Rhetoric, as described by Professor Ian Bogost, and Visual Rhetoric, as described by Professor Brigitte Mral to analyse the interactive and visual component parts of the artefact, and compares them to the intended purposes of the artefact as stated by documents pertaining to its creation, found to be those of educating the public; marketing the agency; and driving traffic to its webpage. The artefact is through analysis found to fulfil the purposes of marketing the Agency and of likely increasing traffic to the website upon which it is hosted. Regarding the primary, educational purpose this analysis finds that the artefact does not teach a user the accident-avoidance strategies it claims to do, but is dependent upon further materials.

 • 30.
  Emanuelsson, Anton
  et al.
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Sandblom, Erik
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Ledarens roll i ett restaurangkök ur ett arbetspresterande perspektiv: Ett samband mellan ledarskap och aspekter som påverkar prestationsförmåga2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Engdahl, Emma
  et al.
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Gelang, Marie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  The changing ethos and personae of shop-window mannequins within consumer culture: Expressions of gendered embodiment2019In: Journal of Consumer Culture, ISSN 1469-5405, E-ISSN 1741-2900, Vol. 19, no 1, p. 21-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, the invention of new forms of desire that target the gendered body in consumer culture is examined through the lens of the visual rhetoric of shop-window mannequins. The article is a result of cross-disciplinary research combining rhetorical and sociological theories and methods. Inspired by nonverbal methods and theories of embodiment, successive modernities and gender, the changing ethos and personae of mannequins from the 1930s until today are decoded. The shop window could be seen as a microcosm of consumer culture and is, therefore, interesting to study over time to unveil its shifting ideals. The empirical data consist of over 1000 pictures of window displays. Questions that are asked in analysing the empirical material are the following: (1) What ethos and personae do the shop-window mannequins nonverbally express? (2) How do the ethos and personae they nonverbally express change during the transformation of modernity? and (3) Are there any differences between the ethos and personae nonverbally expressed by the male and female mannequins, as well as within each gender? In the two first sections, a theoretical understanding of the concepts of ethos and persona as forms of embodiment that emerge through the interaction between the shop-window mannequins and the consumer is developed. In the third section, the empirical technique that has been used to capture the ethos and personae expressed by the shop-window mannequins is treated. In the fourth section, the notion of successive modernities is introduced, as the study aims to observe the transformation of the ethos and personae of male and female shop-window mannequins during the course of modernity. Also a gender perspective is added as the observation shows differences between and within each gender category. In the fifth section, the result of the analysis of the empirical materials is presented.

   

 • 32.
  Englund, Boel
  et al.
  Lärarhögskolan Stockholm.
  Ledin, Per
  Örebro University, Department of Humanities.
  Inledning2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, 1, p. 13-31Chapter in book (Refereed)
 • 33.
  Englund, Boel
  et al.
  Lärarhögskolan i Stockholm.
  Ledin, PerÖrebro University, Department of Humanities.
  Teoretiska perspektiv på sakprosa2003Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken diskuteras sakprosa, alltså vanliga, vardagliga och icke-litterära texter. Boken är ett av de första försöken att teoretisera sakprosatexter. Perspektivet är till stor del historiskt och angreppssättet tvärvetenskapligt. Språk- och samhällsvetare diskuterar tillsammans grundläggande frågor för sakprosaforskningen:

  • Vad är sakprosa och vad kan sakprosaforskning vara?
  • Hur ska vi förstå de ömsesidiga sambanden mellan språk, text och samhälle?
  • På vilka sätt är exempelvis institutioner beroende av texter?
  • Hur kan det vara fruktbart att relatera institutioners sätt att fungera till olika genrer och diskursordningar?
  • Varför blir vissa typer av sakprosatexter mångröstade och intertextuella?
  • Vilket inflytande har läsaren och lässituationen på hur texter utformas?
 • 34.
  Englund, Boel
  et al.
  Lärarhögskolan i Stockholm.
  Ledin, Per
  Örebro University, Department of Humanities.
  Svensson, Jan
  Lunds universitet.
  Sakprosa: vad är det?2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, 1, p. 35-59Chapter in book (Refereed)
 • 35.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, Department of Humanities.
  Afthonios: Västerlandets lärare2002In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 24, p. 20-34Article in journal (Refereed)
 • 36.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Aktuell retorikanalys: Marie Lund Klujeff & Hanne Roer (red.): Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk analyse2009In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 52, p. 57-62Article, book review (Other academic)
 • 37.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bloggar i tvärkulturell retorik2009Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, Department of Humanities.
  [Cornificius/Cicero]: "Ad Herennium, bok I"2005In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 34, p. 4-16Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Cross cultural rhetoric2009Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Cross-cultural connections: intercultural learning for global citizenship2010In: Locating intercultures: educating for global collaboration / [ed] Mara Alagic, Glyn Rimmington, Fuchang Liu, Kay Gibson, New Delhi: Macmillan Publishers Ltd., 2010, p. 1-19Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, Department of Humanities.
  Den första svenska retoriken: Anders Lallerstedts Chriologie2004Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fiktivt och icke-fiktivt berättande inom retoriken2010Conference paper (Other academic)
 • 43.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Global rhetoric through communication technologies2008Conference paper (Refereed)
 • 44.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Globalt lärande i en IKT-pedagogisk miljö2008In: Lärande i en ny tid: samtal om undervisning i högre utbildning, Lund: Centre for Educational Development , 2008, p. 187-198Conference paper (Refereed)
 • 45.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Krian, saken och orden2007In: Den litterära textens förändringar: studier tillägnade Stina Hansson / [ed] Stefan Ekman, Mats Malm, Lisbeth Stenberg, Stehag: Symposion , 2007, p. 272-281Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lovtalet som genre för evangelierna2003In: Progymnasmata: retorikens bortglömda text- och tankeform : uppsatsantologi från Riksbanksprojektet "Från antikens progymnasmata till den moderna 'skrivprocessen' : grundläggande retorik som text- och tankeform" / [ed] Stina Hansson, Åstorp: Rhetor , 2003, p. 19-40Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, Department of Humanities.
  Paul and rhetoric2007Conference paper (Other academic)
 • 48.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Retorikens didaktik: progymnasmata som förening av praktik och teori2006In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 38, p. 26-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Progymnasmata som förening av praktik och teori. Retorik är ett skolämne. Förhållandet mellan retorik och didaktik är därför ett centralt forskningsfält inom retoriken. Författaren hävdar att retoriken är en didaktik som utgår från elevernas egna övningar och där den teoretiska reflektionen är en följd av den egna praktiken. Detta manifesteras tydligast i det retoriska övningsprogrammet progymnasmata. Övningarna tränar grundläggande färdigheter, där en av de viktigaste är förmågan att skilja mellan res, sak, och verba, uttryckssätt, samt att förena dem på bästa sätt. Artikeln söker presentera den pedagogiska tanken bakom progymnasmata.

 • 49.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, Department of Humanities.
  Retorikens fyra framställningsformer2005Conference paper (Other academic)
 • 50.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Retoriska övningar: Afthonios' progymnasmata [inledning, översättning och kommentar av Anders Eriksson]2002Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ända sedan antiken har man i de västerländska skolorna övat sin framställningsförmåga med hjälp av en serie retoriska övningar kallade progymnasmata. I dessa "förövningar" fick eleverna lära sig att återberätta fabler, förlänga och förkorta berättelser, berätta roliga historier, finna tesen i en text och utlägga dess betydelse. De övade sig i att argumentera för och emot, prisa och smäda, göra livfulla beskrivningar och att karaktärisera personer genom inlevelse i olika roller.

  Övningarna har haft ett mycket stort inflytande genom att de lärde eleverna att uttrycka sig inom etablerade genrer och gav dem kunskap om de grundläggande retoriska konventionerna, vilka åtminstone fram till romantiken styrde all skriftlig och muntlig framställning.

  Afthonios, retoriklärare i Antiochia på 300-talet e.Kr, skrev den mest spridda versionen av progymnasmata. Hans betydelse för utbildningsväsendet kan knappast överskattas. Ett epigram sammanfattar: "Vill du bli vän med retoriken, lär av Afthonios praktiken". För första gången har här Afthonios' grekiska text översatts till svenska och försetts med inledning och kommentar av docent Anders Eriksson.

12345 1 - 50 of 216
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf