Change search
Refine search result
105106107108109110111 5351 - 5400 of 5844
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 5351.
  Varis, Tina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Dold samäganderätt och enkla bolag: - Principens tillämplighet på jordbruksfastighet förvärvad för bostads- och näringsändamål2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En examensuppsats som behandlar frågan om dold samäganderätt bör kunna uppstå i näringsfastigheter som förvärvats av makar eller sambor för både jordbruk och bostadsändamål.

 • 5352.
  Varnäs, Madeleine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ställningsfullmakt och bankansvar: Särskilt om NJA 2001 s. 191 (I och II) och NJA 2002 s. 2442014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5353.
  Vedin, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Straffrättslig ansvarsfrihet och gatuvåld2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5354.
  Velander, Bruno
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Lojalitetsreciprocitet: En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay seeks to determine the extent to which a breach of the obligation of good faith reducesthe corresponding obligation of the other party to the contract (reciprocity). To be able to graspthe meaning and analyze reciprocity it is necessary to understand the institute of good faith.Thus, the text firstly examines good faith in general, followed by an analysis of reciprocity withinthat institute.

  The paper is based on legal sources typified by strong obligation of good faith.Accordingly, the analysis primarily sheds light on areas where the obligations of good faith arefar-reaching. The general principles of reciprocity, however, are applicable across the board,regardless of how strong the obligations of good faith are. The study evaluates reciprocity inrelation to several types of contracts, but it also interprets reciprocity as a freestanding generalprinciple which is applicable to all contracts.

  The specific obligations of good faith undoubtedly fall within the scope of reciprocity. Arelated and important question, which needs to be addressed, is whether there is a generalobligation of good faith within all type of contracts. The subsequent answer determines theadditional scope of reciprocity. In this matter the essay concludes that the question should beanswered in the affirmative. There is a general obligation of good faith, but the strength of thatobligation varies considerably depending on the type of contract.

  The conclusion of the essay is that there are several general principles within reciprocity.Firstly, there are three prerequisites for reciprocity: (i) a breach of the obligation of good faith; (ii)a mutual obligation of good faith between the involved parties; and (iii) the rule that reciprocitycannot affect a third party.

  Secondly, the paper identifies that the following two questions are the most significantfactors in the assessment of reciprocity: how severe is the breach of good faith and to whichextent does it entail negative economic consequences?

  An essential aspect of the former question is whether the party responsible for the breachhad ill intent and, if so, the degree and severity of that ill intent. Another important factor iswhether the party responsible for the breach is in a superior position.

  Three further examples of factors relevant to the assessment are: when a vulnerable partyis responsible for the breach such circumstances can affect the possibility of reciprocity andmitigate the seriousness of the misconduct in question; occasions when the other party has failedto act (passivity); and when the responsible party suffers consequences in addition to reciprocity.

 • 5355.
  Velander, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den moderna bonus pater familias: En utredning och utvärdering av vårdnadshavares principalansvar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5356.
  Verne, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Värdeersättning vid sakskada: Särskilt om valet av beräkningsmetod vid ersättningsbestämningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5357.
  Vest, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utlänningslagen och familjeseparation utifrån perspektivet om barnets bästa: Möjligheten för vårdnadshavare som sammanbor med barn att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad i Sverige2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5358.
  Vesterlund, Clara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Direktupphandling: I vilken utsträckning måste den upphandlande myndigheten iaktta de grundläggande principerna för offentlig upphandling?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5359.
  Vestlund, Paula
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Förhållandet mellan WTO och multilaterala miljökonventioner2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5360.
  Vettel, Blake
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Corporate Tax Inversions and United States International Tax Law: The Treasury Department's Effort to Curb International Corporate Tax Inversion Deals2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5361.
  Vibell Holmsten, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Extraterritoriality of the ECHR: - Changing the notion of jurisdiction2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5362.
  Viberg Rosvall, Beata
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Offentlighet och sekretess i upphandlingar enligt LOU2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5363.
  Victor Ragnå, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Grundlagsskyddad yttrandefrihet på internet - En analys i kölvattnet av Lexbase2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5364. Victorin, Anders
  et al.
  Hager, Richard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Allmän fastighetsrätt: fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor2015 (ed. 7)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten, vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor i ett inledande kapitel. Övriga kapitel behandlar:

  • Fast egendom, fastighet och fastighetstillbehör
  • Köp av fast egendom
  • Servitut
  • Fastighetspant
  • Sakrättsliga frågor – Hävd och godtrosförvärv

  Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.

  Denna sjunde upplaga av Anders Victorins Allmän fastighetsrätt – fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom. Omarbetningen har gjorts av docenten Richard Hager verksam vid Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Anders Victorin, som avled 2006, var professor i fastighetsrätt vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan.

 • 5365. Victorin, Anders
  et al.
  Olsen, Lena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Folke Grauers, Fastighetsköp. 12 upp1 1991. Juristförlaget i Lund. 313 sid.1991In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 355-359Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5366.
  Vidjeskog, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tredjemansskyddet i publicitetsreglerna 27 kap. ABL- En analys2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5367.
  Viklund, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bodelning mellan sambor vid separation enligt svensk, slovensk och grekisk rätt: Med beaktande av svenska lagvalsregler2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5368.
  Viksten, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tredjemansskada - en argumentationsanalys2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5369.
  Vikström, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  En studie av nordisk arvsrätt: Rådande rättslikhet, problematik vid rörlighet mellan de nordiska länderna och harmoniseringsmöjligheter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5370.
  Vikström, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ändringstillstånd för miljöfarlig verksamhet: Gällande rätt, tillämpning och konsekvenser för miljöskyddet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5371.
  Vilhelmsson, Ida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Lagen om redovisningsmedel och förfoganderätt: Separationsrätt enligt lagen om redovisningsmedel vid förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5372.
  Vilhelmsson, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Styrelsens funktion och ansvar i bostadsrättsföreningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5373.
  Vojenis, Valentin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EU VAT and Bitcoin2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5374.
  von Essen, Aurora
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ordning och reda i hyreshuset: En analys av avtalsutrymmet i bostadshyresförhållanden2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bostadshyra utgör en speciell del av kontraktsrätten, men har starka drag av skyddslagstift- ning till hyresgästens förmån. Avtalstypen har en stark social och ekonomisk betydelse, både för individ och för samhället i stort.

  Det förekommer att hyresgäster beter sig på ett sätt som försvårar hyresvärdens fastighetsför- valtning. Hyresgäster kan till exempel röka inomhus och på balkonger, felsortera avfall, fel- parkera fordon och installera maskiner som innebär en risk för skada. Vad har en hyresvärd för möjligheter att komma till rätta med problem som uppkommer i hyreshuset? Ordnings- föreskrifter intas ibland i hyresavtal för att precisera hur hyresgästen förväntas uppträda. Lagstiftningen är dock alltför generell för att påvisa vad som gäller i olika situationer – enligt 12:24 JB har hyresgästen en skyldighet att ”väl vårda lägenheten” och enligt 12:25 JB att ”iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick”. Uppsatsen behand- lar avtalsutrymmet avseende vissa företeelser i hyreshuset mot bakgrund av de tvingande reg- lerna. Vilka skyldigheter kan hyresgäster åläggas genom hyresavtalet, och i vilken mån kan hyresgästers kontraktsbrott leda till någon påföljd?

  När lagstiftning görs tvingande är det viktigt att den hänger med i samhällsutvecklingen, så att aktuella problem får en lämplig och förutsebar lösning. Reglerna i 12 kap JB har en all- män utformning, varför reglerna kan anpassas till aktuella problem genom praxis. Det förut- sattes även i motiven att 12:25 JB skulle kompletteras med ordningsföreskrifter i hyresavta- let.

  Villkor kan delas upp i olika kategorier, men uppdelningen som sådan har inte någon bety- delse för villkorens giltighet. Det är innehållet som är avgörande. Emellertid gäller allmänna avtalsrättsliga regler kring avtalets ingående, varför samtliga villkor måste vara kända för båda parter vid avtalets ingående för att bli bindande. Som ett extra skydd för hyresgästen finns det regler om tolkning, jämkning och omförhandling av hyresvillkor. Reglerna avviker starkt från vad som i allmänhet gäller i kontraktsförhållanden.

  Analysen av olika ordningsföreskrifter visar att om de blir gällande mot hyresgästen, och om denne kan drabbas av någon påföljd vid kontraktsbrott, beror på vad villkoret innebär och hur det är utformat. De påföljder som oftast aktualiseras är skadestånd enligt 12:24 JB eller på allmän kontraktsrättslig grund, samt brutet besittningsskydd enligt 12:46 1 st 2 p JB. Vid förlängningstvist enligt 12:46 1 st p 2 JB ska en intresseavvägning mellan parterna göras. Förverkande kan ytterst sällan komma i fråga vid brott mot ordningsföreskrifter som inte endast är en precisering av 12:24–25 JB, då det enligt 12:42 p 8 JB krävs att kontraktsbrot- tet både är väsentligt och att villkoret är av synnerlig vikt för hyresvärden. RH 2006:34 och efterföljande avgöranden visar att domstolarna vid tillämpning av 12:46 1 st 2 p JB intagit en förhållandevis sträng hållning vid bedömningen av hyresgästers uppsåtliga kontraktsbrott.

  Det går inte att avtala om att en hyresgästs ansvar för skada ska vara strängare än vad som följer av 12:24 JB. Hyresgästen kan till exempel inte genom hyresavtalet göras ansvarig för rena olyckshändelser. En ordningsföreskrift kan dock inverka på culpabedömningen som ska företas vid vållande av skada enligt 12:24 JB.

  Vilken prägel ett hyreshus har är relevant för bedömningen av i vilken mån ett hyresvillkor kan göras gällande i en förlängningstvist. Om hyreshuset till exempel har profil av allergihus eller sjukhem kan hyresvärden uppställa villkor om rökförbud, men normalt inte annars. Till följd av att en intresseavvägning ska göras är det svårt att generellt avgöra vilka föreskrifter som blir bindande. Klart står att föreskrifterna ska ha ett meningsfullt och sakligt syfte.

  Hyresvärden har således viss möjlighet att påverka hyresgästers beteenden genom att ta in skäliga ordningsföreskrifter i hyresavtalet. Föreskrifterna fungerar som en varning om vad det finns för risker och hur hyresgästen förväntas handla för att förebygga skada. Om hyresgäs- ten bryter mot ordningsföreskrifterna riskerar denne att bli skadeståndsskyldig eller tvingas flytta.

 • 5375.
  von Platen, Stephanie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kampen mot den grova organiserade brottsligheten: Rättssäkerhet och effektivitet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5376.
  von Zweigbergk Väggö, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Nyttjanderättens ställning vid frivillig överlåtelse av fast egendom: Särskilt om den sakrättsliga undersökningsplikten2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5377.
  Vrdoljak, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Achmea effect: In pursuit of jurisdiction in the ECT disputes between the EU Member States2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5378.
  Vretblad, Patrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ställningsfullmakten under utveckling: ny mellanmansrätt för konsumenter?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5379.
  Vural, Osman
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Prissättningsbesked: Ändamålsanalys om prissättningsbesked vid tillämpning inomkoncerner2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5380.
  Waagstein, Patricia Rinwigati
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications2011In: Journal of Business Ethics, ISSN 0167-4544, E-ISSN 1573-0697, Vol. 98, no 3, p. 455-466Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The adoption of the 2007 Indonesian Law No. 40 has created significant debate over the nature of Corporate Social Responsibility (CSR), namely, whether it is voluntary or mandatory. On the one hand, the adoption of such a law represents a legal recognition of the existence of CSR, and this clarification on the legal nature of a concept is necessary for understanding the obligation and responsibility. On the other hand, it has created much confusion surrounding its substance and procedures. This article tries to analyze the development and consequences of CSR under 2007 Indonesian Law No. 40, through the discussion of mandatory versus voluntary dichotomy. It is argued in this article that the mandatory nature of CSR is legitimate and therefore encouraged; however, in practice, this is problematic, as it not only requires a precise concept of interpretation of CSR and identification of the duty bearer and beneficiaries, but also an effective implementation mechanism and a means of verifying the impact.

 • 5381.
  Wadsten, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Våld på uppdrag av FN - Vilka situationer hotar internationell fred och säkerhet?: En tolkning av artikel 39 i FN-stadgan.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Art.39 är grindvakten som inleder kapitel VII i FN-stadgan och tröskeln vid vilken säkerhetsrådet går från att vara ett multilateralt organ till ett globalt verkställande organ. Konceptet ”threat to the peace” är det bredaste, otydligaste och viktigaste begreppet i art.39 FN-stadgan. Genom att framställa de centrala förutsättningarna för tillämpningen av art. 40-42, öppnar art. 39 för de mest kraftfulla insatser som FN kan frambringa. I det fall säkerhetsrådet fastställer förefintligheten av ett hot mot freden ”any threat to the peace”, ”breach of the peace” eller ”act of aggression” är det säkerhetsrådets uppgift att rekommendera eller vidta åtgärder för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Art.39 är portalparagrafen som auktoriserar tillämpningen av våld och tvångsmedel enligt kapitel VII i FN-stadgan och således fungerar fastställandet enligt art.39 som en formell förutsättning för utövandet av kapitel VII befogenheter. Följaktligen har art.39 titulerats den enskilt mest betydelsefulla artikeln i FN-stadgan.

  Betydelsen till trots finns det inte överdrivet mycket material som utreder hur art.39 tolkas och tillämpas. Frågan om vilka situationer som utgör ett hot mot freden lyser med sin frånvaro och är långtifrån glasklar och oproblematisk.

 • 5382.
  Wadström, Lars
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Offentlig upphandling - Undantag från direktivet och 15 kap. LOU: Vilka undantag finns och hur kommer dessa att påverkas av artikel 12 i det nya direktivet?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5383.
  Wahlbäck, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Avbrutna offentliga upphandlingar: Ett oförutsebart område inom upphandlingsrätten2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av att upphandlingslagstiftningen inte stadgar någon kontraheringsplikt är det upp till den upphandlande myndigheten att välja hur en upphandling avslutas. Ett sätt att avsluta en upphandling är genom att avbryta den. Förutsättningarna för ett avbrytande finns inte uttryckligen reglerat i LOU utan har istället kommit att utvecklas i praxis. I det fall ett avbrytandebeslut blir föremål för överprövning måste den upphandlande myndigheten övertyga rätten om att beslutet vilat på sakliga skäl för att inte bli upphävt. Vad som kan utgöra sakliga skäl råder det i flera fall tveksamheter kring då praxis är spretig och långt från heltäckande. Det i sin tur kan skapa oförutsebarhet eftersom aktörerna inte alltid vet vad de ska förhålla sig till.

  Idag tycks oförutsebarheten inte ha lika starkt samband med vad som kan utgöra sakliga skäl då avgörandena från domstolarna ändå följer en viss röd tråd. Oförutsebarheten är snarare relaterad till osäkerheten kring om det enskilda fallet omfattas av de skäl som domstolarna tidigare har ansett som sakliga. Som exempel på denna problematik kan anges bristande konkurrens som av samtliga instanser har ansetts vara ett sakligt skäl för ett avbrytande. När det återstår en eller ingen anbudsgivare i upphandlingen är utgången i målet oftast självklar. Men om det istället återstår två eller flera anbudsgivare och skälet bristande konkurrens anförs blir utgången i målet emellertid oviss. Att domstolarna i flera fall också tycks ställa olika beviskrav medför svårigheter att förutspå möjligheterna att nå framgång i en överprövningsprocess. Det i sin tur skulle kunna inverka på rättssäkerheten och troligen processbenägenheten.

  Möjligheten att avbryta en upphandling är däremot inte villkorslös. Utöver att avbrytandebeslutet kan bli upphävt kan den upphandlande myndigheten dessutom ådra sig skadeståndsskyldighet motsvarande den uteblivna vinsten. Att en upphandling som avbrutits kan leda till höga skadestånd är ett nytt fenomen till följd av den senaste rättsutvecklingen. Eftersom skadeståndets funktion bland annat är att verka preventivt kan den senaste rättsutvecklingen tänkas få konsekvenser på benägenheten att vilja avbryta respektive överpröva avbrytandebeslut.

  Vidare tycks den lagstadgade motiveringsskyldigheten avseende avbrytandebeslut inte motsvara anbudsgivarnas förväntningar då ett sådant beslut inte tydligt behöver motiveras. Det i sin tur kan ge upphov till onödiga överprövningar. Då det redan finns en bestämmelse om utvidgad motiveringsskyldighet i LOU för vissa typer av beslut, hade det varit önskvärt att även inkludera avbrytandebeslut i den bestämmelsen.

 • 5384.
  Wahlstedt, Kajsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Fysiska hinder i en digital miljö: En rättighetsavvägning mellan yttrande- och informationsfrihet samt upphovsrätt vid blockeringsåtgärder på internet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5385.
  Wahlström, Malou
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Enforceability of Arbitral Interim Measures in Sweden: An Analysis Inspired by the Model Law and International Outlooks2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the importance of international arbitration grows, the need for efficient arbitral interim measures increase. Non-enforceability of arbitral interim measures is no longer the prevailing order, yet arbitral interim measures are still not enforceable in Sweden which leaves their effectiveness uncertain. This thesis examines the issues that must be considered to create an efficient order of enforcement for arbitral interim measures in Sweden. The international affiliation of commercial arbitration creates a need for cross-border enforcement and international harmonisation, these elements complicate the establishing of enforceable arbitral interim measures. Further, the interest of efficient enforcement must be balanced with the interest to safeguard the rights of the parties subjected to arbitral interim measures. International efforts have been conducted to facilitate enforceability of arbitral interim measures, most prominent is the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, and enforcement of arbitral interim measures are today practised in a number of jurisdictions.  This discussion is based on the solutions of the Model Law and two chosen jurisdictions that represent different orders for enforcing arbitral interim measures. The existing solutions will be analysed in their own right but will also be compared to the reasons against an order of enforceable arbitral interim measures found in Swedish legislative history. Today, there is a well-tested model for establishing an order of enforceability of arbitral interim measures. As a pro arbitration country, Sweden should provide for enforcement of arbitral interim measures.

   

 • 5386.
  Wahlund, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Harmonisation in the EU: An Examination of the Concept of Harmonisation withinthe European Union2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5387.
  Waldenström, Isabelle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Inomkontraktuell lojalitetspolikt och underförstådda villkor: Anmärkningar med anledning av en utveckling i engelsk rätt2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5388.
  Walderstedt Jonson, Hans-Christian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Player Protection for Online Gamblers2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5389.
  Wall, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Information Systems, Cooperation, Transparency and its Limits2017In: Transparency in the Future: Swedish Openness 250 Years / [ed] Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl, Talinn: Ragulka , 2017, p. 341-353Chapter in book (Other academic)
 • 5390.
  Wall, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  JP Kommentarer FPL2015Other (Other academic)
 • 5391.
  Wall, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Linked National Public Authorities - a Study on IMI2016Report (Refereed)
 • 5392.
  Wall, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättskraft och korrektiv: En förvaltningsrättslig studie2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In Swedish administrative law, there are numerous opportunities for authorities and others who fulfill public tasks to correct decisions. As an important limitation of this power, there are general principles on the immovability of administrative decisions. As a general rule, a favorable decision may not be corrected. Some would say that this position is based on the principle of protection of legitimate expectations, a principle which is recognized in many legal systems. Individuals should be able to rely on the fact that decisions rendered by authorities will not suddenly be withdrawn.

  This thesis examines rules and principles on the immovability of administrative decisions (res judicata) and the conditions under which such decisions can be corrected by the authorities. The issue of res judicata in general administrative law has not been investigated deeply in jurisprudence over the past sixty years. However, Swedish administrative law has been influenced by the administrative codifications in the 1970s, the expanding public sector and legislation, the introduction of the mandatory two-party procedure and by Sweden’s EU-membership in the 1990s. An overarching purpose of the thesis is therefore to investigate the extent to which the concept of res judicata has been affected by these factors or events. Further, the thesis takes up the issue of concept formation, both in terms of res judicata and in terms of the correction rules, which have a variety of designations such as: amendment; review; modification; and withdrawal.

  It can be concluded that it is, and has been, difficult to agree on the content of the res judicata concept. This is also manifested in the absence of a general res judicata rule in the Administrative Procedure Act (1986:223). Based on the investigation undertaken and the results that emerged, a possible categorization of the res judicata concept is presented. The categorization made comprises three different models. Finally, an integration of the models is recommended.

 • 5393.
  Wall, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättskraftsprincipen och skyddet för berättigade förväntningar2017In: Offentligrättsliga principer / [ed] Lena Marcusson, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 3, p. 231-256Chapter in book (Other academic)
 • 5394.
  Wall, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ändring av betyg och kriteriet "uppenbart oriktigt"2017In: Likvärdig utbildning / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 2, p. 161-188Chapter in book (Refereed)
 • 5395.
  Wall, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ändring av betyg och kriteriet "uppenbart oriktigt"2017In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 347-367Article in journal (Refereed)
 • 5396.
  Wall, Gustaf
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Lundin, Olle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Lerwall, Lotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Enkvist, Victoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  En likvärdig utbildning2017In: Likvärdig utbildning / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 2, p. 17-49Chapter in book (Refereed)
 • 5397.
  Walla Enander, Elinor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tillhandahållanden av tjänster mellan huvudkontor och filial för bolag som ingår i en mervärdesskattegrupp: - En konsekvensanalys av dom C-7/13 (Skandiadomen)2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5398.
  Walleng, Kajsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Att leva som sambo: En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  During the past few decades, unmarried cohabitation has become an increasinglycommon and increasingly socially acceptable form of cohabitation. But is the legalprotection for cohabitants in pace with its time? Does the legal protection correspondto different cohabitants’ needs, and wishes, for economic legal protection incases where the cohabitation is dissolved? The aim of the thesis is to examine thesequestions.The Swedish Cohabitees Act provides basic protection for all couples classifiedas cohabitants under the Act. However, the protection provided by the Act is complementedby the general laws of property. In addition, cohabitants have the opportunityto expand the legal protection for each other by, for example, entering intocontracts, drawing up wills, or taking out a life insurance which stipulates the othercohabitant as beneficiary. Different laws, principles and agreements can, thus, be ofsignificance for how the economic situation turns out for each of the cohabitants incases where the cohabitation is dissolved.The thesis contains a comprehensive empirical study that was carried out in 2010in cooperation with Statistics Sweden (SCB). The study includes questions such as:What is the knowledge and opinion of the general public in relation to the legalprotection for cohabitants? How do cohabitants consider their relationship and howextensive is their economic partnership? Do cohabitants extend the legal protectionfor each other on their own and how do they perceive the issue of marriage? In thethesis, the results of the study are considered against the legal protection that affects– or can affect – cohabitants in cases where the cohabitation is dissolved.Overall, the empirical study shows that there is a gap between the law and theneeds of cohabitants, due to the extent of cohabitants’ social and economic partnership,but also due to the fact that cohabitants rarely extend the legal protection foreach other on their own – even though many cohabitants have needs, and wishes, forextended legal protection in cases where the cohabitation is dissolved by separationor death. In the final chapter various solutions for making the existing legal protectionfor cohabitants more in pace with its time are discussed.

 • 5399.
  Waller, Olle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Eftersyn vid internprissättning av svårvärderade immateriella tillgångar: Kan OECD:s riktlinjer för internprissättning vara vägledande för korrigeringsregeln?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5400.
  Wallerström, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rätten till personlig integritet: - vid kränkande fotografering2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
105106107108109110111 5351 - 5400 of 5844
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf