Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 5076
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Andersson, Jenny
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ett hinder kvar: En studie i Svensk hästhoppnings organisation2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledande problem

  Det har under ett flertal år skett organisationsförändringar inom Svenska ridsportförbundet och dennes underorganisation tävling/hoppning. Dessa förändringar har påverkat det Svenska hopplandslaget, då deras ledning kommit och gått på grund av interna konflikter som pågått mellan det Svenska ridsportförbundet och tävling/hopporganisationen. I denna studie har jag undersökt samarbetet mellan det Svenska ridsportförbundet och tävling/hopporganisationen för att ge förslag på hur organisationen kan utvecklas, för att återigen få med sig det Svenska hopplandslaget så att det sportsligt kan hävda sig internationellt. Forskningsfrågan som varit vägledande i denna studie: Hur kan tävling/hopporganisationen utvecklas för att skapa ett framgångsrikt och hållbart landslag?

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka tävling/hopporganisationen och deras samarbete med Svenska ridsportförbundet för att med hjälp av innovationsprocesser arbeta fram förslag till hur organisationen kan utvecklas, så att den återigen får med sig landslaget och sportsligt kan hävda sig internationellt.

  Metod

  I studien har jag använt en kvalitativ metod i form av intervjuer som skett med en representant från Svenska ridsportförbundet, tävling/hopporganisationen och en landslagsryttare. Intervjuerna gav mig en bild av hur samarbetet mellan de olika parterna fungerade. Jag har även hämtat information till studiens empiri via observationer i olika miljöer. Utifrån studiens teoretiska referensram har empirin analyserats varefter jag arbetat fram förslag till hur Svenska ridsportförbundet och tävling/hopporganisationen kan utvecklas organisationsmässigt.

  Slutsats

  I studien har det framkommit att Svenska ridsportförbundet och tävling/hopporganisationen saknat en stabil struktur vilket gjort att interna konflikter kunnat växa fram. Samtidigt har den kommunikativa förmågan varit undermålig och påverkat parterna på ett negativt sett, då missförstånd lett till konflikter. För framtiden behöver Svenska ridsportförbundet skapa en stabil struktur och utveckla den kommunikativa förmågan tillsammans med sina underorganisationer för att ge landslaget de nödvändiga förutsättningarna för att återigen kunna hävda sig internationellt.

 • 252.
  Andersson, Katarina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  När platsen ska tala - gestaltning i känslig kulturmiljö: En fallstudie av Birka2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en fallstudie av Birka en del av världsarvet Birka och Hovgården. Birka tros ha varit en aktiv köpstad under vikingatiden och är en betydelsefull del av Sveriges historia. Ett världsarv är ett natur- eller kulturminne som anses så värdefullt att det har betydelse för hela mänskligheten. Själva platsen och mötet med kulturmiljön är en viktig del av studien. Det finns idag tre huvudaktörer som förvaltar och driver Birka. Utmaningen med studien består av två delar, aktörernas olika intressen och relationen mellan att skydda känslig kulturmiljö samtidigt som platsen ska levandegöras för besökare. 

  Syftet är att med en fallstudie av Birka undersöka möjligheter och begränsningar vid informationsgestaltning i känslig kulturmiljö. Studien riktar sig till besökare som på egen hand vill upptäcka och förstå platsen. Den specifika frågeställningen handlar om Vilka informationsbehov uppstår för den besökare som på egen hand vill utforska en kulturmiljö och hur kan dessa behov mötas?

  Empirin består av observationer, utprovning och platsanalys på Birka. Intervjuer har genomförts med aktörerna och nuvarande informationsmaterial har samlats in. Analysen är kvalitativt tolkande med hermeneutisk angreppsätt.

  Då studien inte har någon uppdragsgivare har en viktig del av undersökningen varit att identifiera informationsbehov för att sen kunna ge ett förslag till framtida informationsinsatser. Informationsbehoven som identifierats åt den enskilde besökaren är: kunna förstå var fornlämningsområdet börjar och dess utformning. Möjligheten till att orientera sig inom området och att det finns information om Birka och dess historia tillgänglig oavsett tid på dygnet eller året. Möjlighet till fördjupning är också önskvärt.

  Framtida informationsinsatser kan bestå av vandringsstråk utformade efter olika teman som gör att besökaren själv kan påverka valet av information, detta i form av en mobilapplikation. Möjligheten till en folder bör finnas som tar upp intressanta platser och erbjuder en grundläggande förklaring av Birka. Den passar bra till enskilda besökare som besöker platsen för första gången. För att orientera sig till den plats som kartan i foldern avser placeras platsmarkeringar i landskapet. Förslagsvis kan fornlämningsområdets entré markeras och ha ett liknande formspråk som Birkamuseet. En skylt vid entrén kan presentera världsarvsområdet och visualisera området på en karta.

 • 253.
  Andersson, Katarina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Vägledningsskyltar på servicekontor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket bildar tillsammans ett servicekontor. Kontoren finns utplacerade i hela landet. Tanken är att du som medborgare ska kunna få hjälp med allt som rör de olika myndighetera.

  Syftet med min forskning var att utveckla ett vägledningförslag till servicekontoret i Eskilstuna, detta för att underlätta för besökarna att hitta till rätt myndighet och öka flödet inne på servicekontoret. Undersökningar har gått till genom observationer, intervjuer och enkäter, detta för att förstå hur besökarna orienterar sig på servicekontoret.

  Mina reslutat visar att besökarna inte uppmärksammar de skyltar som finns idag. Enligt mig är det på grund av skyltarnas brist på god informaionsdesign och placering.

  Jag har med hjälp av teori och den insamlade empirin tagit fram vägledningsskyltar som med hjälp av färg och form vägleder besökaren på servicekontoret. Myndigheternas logotyper och märken har arbetats in i skyltarna.

 • 254.
  Andersson, Kristoffer
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Olsson, Emelie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Meningsförändrande innovationer inom industrirobotbranschen: En explorativ fallstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis the subject innovation and the change of meaning is in focus. The purpose of the study is to present a new dimension of innovation as a change of meaning together with the cases we’ve studied. It is discussed throughout the article if theories of perception and association can affect the organization and its ability to create meaning-changing innovations. The industrial robotics is a market in need of, perhaps, if not other markets but of finding new ground that results in the change of meaning. What happens when you stand at the intersection of main areas in the field of innovation? Is it possible that meaningful change can be found here, amongst radical innovation and industrial robotic arms and it’s technology? Our methods were interviews and prior research complementing the cases we’ve presented. We want to show how meaning can change various dimensions. Together with a perceptual theory and an innovation theory we’ve found out that meaning and innovation can go hand in hand.

 • 255.
  Andersson, Li
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Självständigt Flöde: En studie om självständig orienterbarhet på Björnkullas äldre- och demensboende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how the design of the wards, at Björnkulla nursing home, affects the residents’ wayfinding ability and autonomy. Thus, the aim has been to make a design proposal that, trough color and design can increase the residents’ chance to independent mobility. Since the study aimed to examine how the environment affect and can support people with dementia, qualitative methods were used. Observations of the two dementia wards were carried out as a starting point, and as a means to compare the different design of the two wards. The observations were complimented by two informant interviews, with people linked to the nursing home, the head of unite and the occupational therapist.

  The result show that staff, in most cases, guides the residents between the common room and the residents own apartments. In addition, the residents ask for help when they need to visit the toilet and often remain seated in the same place throughout the day, with the exception of those who exhibit wandering behavior. The results clearly state that people suffering from dementia are dependent on the spatial design in order to orient themselves independently. The results also show the benefit of an open floor plan with almost immediate visual access to main destinations. The major weakness, of the wards current design, concerns the ability of the residents to independently find their way from the common room back to their own apartment. Mainly because the doors do not distinguish themselves from each other. This would suggest that the most important design feature, for a person suffering from dementia, is transparency. In the meaning direct view of the destination. Complimented by clear and distinct landmarks.

  The design proposal therefore supports aiming as a wayfinding strategy. As a result it contains a color-coding system, that distinguish the residents doors, and additional landmarks that facilitate wayfinding from one decision point to the next, when the doors are not directly visible. Also included in the design proposal is a concept that can help minimize wandering.

 • 256.
  Andersson, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Kabuye, Lillemor
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Loi, Lilly
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Delat Ledarskap: Ett sätt att lätta på bördan?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many people seem to be curious about shared leadership but are having a hard time finding information about this subject. Leaders from Sweden that practice and don't practice shared leadership have participated in a qualitative study. Whether or not shared leadership works, depends on the influence from areas such as competence and assignments, values, availability and efficiency, communication and power and conflict. A handbook about shared leadership should include general information about the subject, should be written in a straightforward way, contain advice, word definitions, pictures and scenarios. This study has given us a clear picture of what is needed to carry out a shared leadership and what content that needs to be presented in a handbook intended for leaders with an interest in shared leadership.

 • 257.
  Andersson, Linn
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Myndighet och retorik – en fungerande taktik?: Hur offentliga myndigheter kan använda visuell och verbal retorik i samverkan i ett externt informationsmaterial2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies show that young adults do not see public sector as an attractive employer. There is an incorrect view that needs to be treated with correct information. Ovanåkers municipality has therefore requested an information material that highlights them as employers.

  Public sector need to comply with laws and directives in their external communication. But how can these rules coincide with visual and verbal rhetoric, in order to maintain both the tune of the authority and yet influence the target audience?

  Previous research shows that visual and verbal rhetorical figures and tropes can affect the receiver so they look at the sender and the message more positively. However, there is no previous research on which rhetorical figures or tropes that works best in text and image, or how rhetorical figures and tropes can interact with language in public sector.

  This study has through comparative analysis and testing on the target audience come to the assumption that there are 11 rhetorical figures and tropes that work better than others with language in public sector with an informative purpose, and that there are six figures and tropes that should be able to interact to some extent with language in public sector, for example in images. Of these figures and tropes, this study indicates that public sector could use rhyme in heading, epanaleps in the introduction, antithesis in body text and hyperbola in image if they want their target audience to positively be affected by the information. The visual rhetoric should subsequently complement or say the same as the verbal rhetoric in order for them to work together.

 • 258.
  Andersson, Lukas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Produktutveckling av SMS Presence Mobile2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete ingår inom ämnet produktutveckling – industriell design. Arbete har utförts för Smart Media Solutions AB i Nacka Stockholm. Examensarbete är på C nivå och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts på hel fart under april och maj månad 2015 av undertecknad student från Mälardalens högskola.

  Uppdraget är att vidareutveckla en produkt åt Smart Media Solutions. Produkten heter SMS Presence Mobile och är ett golvstativ för skärmar. Uppdraget innebär att vidareutveckla och sammanställa ett högtalarsystem till produkten.   

  Produktutvecklingsprocessen inleds med att först förstå problemet genom att analysera hur produkten ser ut idag samt dialog med uppdragsgivaren. Med hjälp av olika produktutvecklingsverktyg togs det fram fyra olika koncept vilket slutade med ett slutkoncept. Slutkonceptet koncept är testad och redo för att sättas i produktion.

  Konceptet består av en högtalarlåda som är placerad inuti stativet. Stativet har även täckplåtar som är designanpassade för högtalarlådan. Det har även designat monteringskomponenter för lätt montering av hela produkten.

  Högtalarlådan fungerar och ger ett bra ljud. Högtalarsystemet består av en mini förstärkare och högtalare som är placerade stativet. Det finns även ett grenuttag placerad i stativet för att minska trassel för sladdar. Volymregulator fins placerad på stativ för lätt tillgänglighet till volymreglering. 

  Slutresultat av detta arbete illusteraras i form ar renderade bilder, tillverkningsritningar samt ett tillverkat slutkoncept.

 • 259.
  Andersson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  En analys av materialförsörjningsprocessen i samband med kontaktledningsprojekt hos Balfour Beatty Rail AB2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Balfour Beatty Rail AB har kompetens för genomförandet av uppdrag inom samtliga teknikområden för järnvägsinfrastruktur och är i dagsläget en av de större aktörerna på den svenska järnvägsentreprenadmarknaden. Rådande konkurrenssituation kräver en kontinuerlig utveckling av verksamhetens processer för att bibehålla dess konkurrenskraft. Vid genomförandet av arbeten i Trafikverkets anläggningar finns restriktioner som innebär att järnvägsspecifikt material skall användas. I dagsläget finns endast en leverantör av detta material, Trafikverket Materialservice, vilket medför i en konkurrenssituation att det är direkt avgörande hur effektivt ett projekt kan genomföras. I en kontaktledningsanläggning ingår ett hundratal olika komponenter. Ett effektivt och väl planerat materialflöde är i sammanhanget en viktig del i utförandet samt en möjlighet att kunna presentera ett konkurrenskraftigt erbjudande.

  Syftet med genomförandet av detta arbete har varit att kartlägga, beskriva och analysera materialförsörjningsprocess, från ett logistikperspektiv, till verksamhetens kontaktledningsprojekt. Avsikten har varit att visa på de brister som i dagsläget finns i materialförsörjningsprocessen samt att ge förslag på förbättringar som medför att ett effektivare mer konkurrenskraftig materialflöde kan erhållas. Informationen som ligger till grund för den inledande kartläggningen och den efterföljande beskrivningen av processen är huvudsakligen inhämtad genom observationer och genomförda intervjuer.

  Utifrån den analys som genomförts anses förutsättningarna för att skapa ett effektivt materialflöde som goda. Materialflödet gynnas av rådande leveransstruktur, att materialflödet genom verksamheten är en förhållandevis korta process, samt att materialkvantiteterna baseras på verklig åtgång. Förutsättningarna är goda men den rådande bristen på kontroll, uppföljning och kommunikation medför att ett omfattande arbete krävs för att nå den effektivitet som det finns potential till.

  Analysen ligger även till grund för de förbättringsförslag som arbetats fram. Förlagen syftar till att ge idéer på hur de strukturella problem som i dagsläget finns i verksamhetens kontaktledningsprojekt kan lösas samt hur arbetet bör ske för att förbättra materialflödet som helhet. Förslagen bygger delvis på att förändringar genomförs tidigt i processen för att uppnå önskat resultat i de senare delarna. Arbetet med materialförsörjningsprocess bör i framtiden inriktas på förebyggande åtgärder som hjälper till att förhindra uppkomsten av problem i processen. Att lyckas med ett förändringsarbete kräver stöd både från de som är direkt inblandade och från organisationen.

  En bra lösning finns i dagsläget redan till de strukturella problemen men anses inte lönsamt i samtliga projekt. För dessa projekt ges förslag på arbetsmetod för att förbättrande av strukturen samt förslag på hur beställningsarbetet ska utvecklas för att minska den fysiska hanteringen i projekten. Förslag som är relaterade till förbättringsarbetet av materialflödet syftar framförallt till att förbättra kontrollen av flödet genom ett ökat uppföljningsarbete, en förbättrad kommunikation och ett närmare leverantörssamarbete. Samtliga förslag är tänkta att skänka bidrag till arbetet med utformningen av en effektivare materialförsörjningsprocess.

 • 260.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Eriksson, Peter
  Analysis of noise levels, audio frequency and fuel consumption with propellers of type McCauley and MT on BAe Jetstream 322012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report describes a thesis project conducted at Direktflyg in Borlänge, in early 2012, where the aim was to analyse the difference in noise level, audio frequency and fuel consumption between propellers of the older type McCauley and the newer type MT on the aircraft type BAe Jetstream 32. To perform the analysis, the authors reviewed current procedures regarding noise certification from air safety agencies to be able to identify suitable methods for the noise level and audio frequency measurements. The results of the conducted noise level measurements show a general lower noise level throughout the cabin and a significant reduction in noise level behind row 2 when using the MT propeller compared to the McCauley type. In practice this means a lower perceived noise level for most passengers at an average passenger load factor. The frequency measurements show that the MT propeller generates audio frequencies which are perceived as lower in noise levels and are therefore more comfortable for passengers. The fuel consumption was also slightly lower when using the MT propeller compared to the McCauley type over the assigned time period and the determined limiting parameters.

 • 261.
  Andersson, Maria
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Klarar 8 Sidor konkurrensen?: En jämförande analys av informationsvärdet i 8 Sidor, Dagens Nyheter och Metro2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 262.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Pettersson, Carina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Skola för framtiden: är entreprenöriellt lärande essentiellt för utvecklingen av kreativiteten inom skolvärlden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Creativity and innovation have become two very important concepts in today’s society where the demand for these abilities are sought after. At the same time, the school system of today follows a more traditional outlook on what learning and knowledge means.The extend students ability to understand and elevate their motivation is possible through creative methods of working. In order to create a school system which can withstand the demands of the future by including creative methods in its model, a study was carried out to examine how teachers’ thoughts on creativity could mean for its development.This study took place in an elementary school in Sweden where Entreprenöriellt Lärande (EL) has been in use for the last two years. Three teachers were interview regarding subjects such as a) creativity and what it means, b) teaching and motivation and c) students abilities. The study showed that the concept of creativity had undergone some changes even though it was thought of as small ones. This in turn affected the work that was being done and the concept of teaching. At the same time, there are constraints in which the teachers are working, for instance limited recourses and having to reach certain goals. The innovative proposal this study contributes is based on those factors the teachers listed as most constraining.

 • 263.
  Andersson, Martin
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Sjöström, Emil
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  COMPARISON OF TIME- AND EVENT-TRIGGERED STRATEGIES FOR WIRELESS COMMUNICATION IN EMBEDDED SYSTEMS: Design of a lab assignment for university level course on data communication in embedded systems2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Embedded systems (ESs) and wireless technologies are in constant rapid development and therefore it is important to educate people in these subjects. This thesis work has the goal of developing a lab assignment for a university level course on data communication in embedded systems. Embedded systems have reliability and timeliness requirements that have to be fulfilled. These criteria pose problems to be addressed while ESs are used in conjunction with communication over wireless medium, which has some underlying limitations. These limitations come in the form of interference, degradation of signal strength with the distance and possible unwanted delays. This thesis work starts with a literature study on medium access control (MAC) methods and their possibilities for adoption of time-triggered and event-driven strategies for ESs with time constraints and continues with the lab assignment design, implementation and testing. Taking into account timing requirements brought by ESs and the specifics of the lab, i.e., limited time given to the students to solve the problem and compulsory usage of available lab equipment, a design with two communicating raspberry Pis was proposed. The system consists of a sensor node sending its readings to a controller, which is responsible for analyzing the data and actuating a set of LED lights as a response to the input data. The communication is done over a WiFi network and three different programs, organizing the communication in time-triggered, eventdriven or a combination of the two fashions are developed. Each program is tested under three environmental conditions and the results from these tests clearly show the limitation of the underlying CSMA/CA MAC adopted in WiFi and give a greater understanding of the advantages and disadvantages of different strategies for communication design.

 • 264.
  Andersson, R B
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Dana, L P
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Johansson, A W
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Indigenous Rights, Entrepreneurship and Economic Development: Policies and Outcomes in Canada, New Zealand and Sweden2005Conference paper (Refereed)
 • 265.
  Andersson, Robin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  MOBILE PLATFORM INTERFACE FOR CONTROLLING AND MONITORING ARTIFICIAL LIMBS2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An artificial limb driven by myoelectric signals provides individuals suffering from upper limb amputation a means to perform some daily activities that would otherwise be impossible to perform. Although promising, the functionality of the limb is however still limited due to signal drift and changing requirements for different daily activities. The ability for the user to adjust control parameters on the artificial limb in real time could enhance the quality of life for these people by improving the performance of the artificial limb. During this master thesis, a mobile platform for communication and configuration of an artificial limb has been developed based on previous work by Max Ortiz C et al. The communication between the embedded system and the mobile application is based on a bluetooth standard and have been verified in conjunction with a customized communication protocol.Qualitative validation was performed by analyzing a collected questioner from one patient suffering an upper limb amputation. The results showed that functionality of the artificial limb is still one of the most important areas that needs to be improved. In addition, the most important types of feedback currently lacking were tactile feedback and elbow functionality. Quantitative experimental tests showed a statistically significant improvement in terms of both artificial limb response time and movement prediction accuracy when the threshold value, used by the control system to make a movement prediction, was adjusted in real time through the mobile application as compared to having a fixed threshold. These results shed new light on the potential benefits of using a mobile interface for real-time adjustment of limb parameters.

 • 266.
  Andersson, Robin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Vad är poängen?: En studie i hur man kan förklara ett poängsystem för nybörjare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 267.
  Andersson, Sabine
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Innergården: Förbättrat utomhusflöde på äldreboende genom tillämpad Informationsdesign2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 268.
  Andersson, Sandra
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Text och bild i samverkan för att förklara funktioner i teknikinformation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are lots of studies that show that text and image integration is good for learning and understanding. But to simply add some images to a text material or vice versa, does not ensure improvement. How can text and image interact from a cognitive theoretical perspective in a product to increase the understanding of functions in a complex system? This is the question that I have asked myself in this study and limited my analysis to a brochure about the intern system PERFEKT. The brochure is made by Tjeders who manufactures and markets components in areas such as healthcare. The purpose of the study is to make the brochure more understandable and to clarify information about product features. To do this, I have used literary studies, conducted telephone interviews with the target audience and made a text and image analysis. Based on the methods and the theoretical framework I have designed a new brochure, made proposals of a coherent picture mannerisms, produced a new text written in the text binding theme-rheme as well as working with text and images in the collaboration. Conclusions of this work is that knowledge of the target audience can lead to a better understanding of what information they want. The irrelevant information decreased by adapting the information to the target audience, which is good for our limited working memory. By using theme-rheme in the text, the reader can wander into the text step by step, which also reduces strain on the memory. By interacting text and picture and connecting the two modalities together, the information conveyed is better understood. One of the methods to interact both modalities that I have applied in my design result is: integration.

 • 269.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Communication space: Spatial design in manufacturing industry2011Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space.

  In a multiple case study, six different cases from the manufacturing industry are described and analyzed to highlight how built space is used for communication in a lean production context. Research results on how built spaces such as improvement places, meeting places and a development workshop affect improvement processes and communication are presented. What the studied improvement areas, meeting places and workshop can be said to communicate about the improvement processes is analyzed.

  The research results show that the built spaces in manufacturing industry are used for communication on two levels, both as places for interaction between employees and as a part of a communication process. The study also shows a relation between architecture from a specific time and the relation to the improvement work in the industrial context. How the results can be used to facilitate communication in the built spaces used for improvement processes in manufacturing industry is suggested in the thesis.

 • 270.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. IPR (Innovation and Product Realisation).
  ‘Company-selfies’ Boundary Negotiating Artefacts in Group Discussions on Innovation2015In: The Proceedings of The XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary - 14-17 June 2015, Budapest, Hungary, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, one practice-oriented approach to incorporate nonexperts in early stages of innovation work is presented and analysed: the method of photo-based group discussions on innovation. The result is based on studies in 7 different organizations during 2013-2014. The method was developed as a response to a current innovation management problem in manufacturing companies in mid-Sweden, i.e. the problem how to enable all employees to use their talent and potential in relation to innovation initiatives on all levels. The results show how the photographs were used by the participants to negotiate different interpretations of innovation. The photographs were used for self-reflection, borrowing, inclusion and denominating actions. The results contribute to the theoretical understanding in the innovation management community of photographs in innovation processes. It does so by the introduction of the notion 'company-selfie' and the analyse of the photograph as a boundary negotiation artefact in groupdiscussion on innovation.

 • 271.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Rumslig omgestaltning : – en visuell signal i förändringsprocesser2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Detta är en teknisk rapport om en fallstudie, utförd på en utvecklingsverkstad, 2007-2008. Som metod användes intervju, enkätundersökning, studier av tryckt material och arkitekturanalys. En rumslig förändring kopplas till aspekter som orientering, professionalitet, den anställdes känsla av värde för företaget, motivation och status. Andra aspekter i studien är rumslig gestaltning som signal för förändring, nöjda medarbetare, trivsel, framtid, attraktiv arbetsplats, verkstad i världsklass och effektivitet.

  Resultatet indikerar att en rumslig förändring i den studerade utvecklingsverkstaden fungerar som en positiv visuell signal för en pågående förändringsprocess när det gäller organisation på avdelningen som helhet. I det empiriska resultatet har det blivit tydligt att förändringar av rumsliga element starkt kan förknippas med – och vara ett resultat av – agerad information (Bates, 2006). De övertygelser och förhoppningar som genomsyrar avdelningens ledning visar sig i form av effekter i de rumsliga elementen. I slutsatsen diskuteras studiens resultat kort i relation till Hawthornestudien (Mayo, 1933).

   

 • 272.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Space for Creative Dialogue: context and content in practice2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: How do Spaces for Creative Dialogue evolve and how are they experienced in practice? In this paper we will present findings on how space is experienced by informants in the structure of a dialog seminar in an innovation research project. We are investigating the relationship between the physical context and mental content, between the created mental space and the experience of physical space. In the project studied here, the aim of the research was to share ideas and also to develop strategies and methods for radical change in production systems in manufacturing industry from an engineering, innovation and design research perspective. In a way the research project itself was under the demand to be innovative and different competences had to work together. In the method of dialog seminars the explanation of the organisation is focused around the structure of the seminar, but the physical spaces is an unexplored part of the dialog seminar. The success of the innovation process today depends on the use of both organizational structure and physical space. Furthermore, the organizational structure and physical space must be designed to encourage the very communication that spurs innovation, a view put forward by Allen and Henn (2007). So, how was the project organised to encourage a dialogue that spurs innovation and how were the physical spaces experienced? Keywords: creative spaces; dialogue; thinking style; radical innovation.

 • 273.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Spaces for innovation2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Workspace design, as an enabling factor in innovation, is an emerging topic for innovation and design research. However, little research has been done on users’ experience on workspaces for innovation in a manufacturing industrial context. The aim of the dissertation is to develop knowledge and understanding of workspaces for innovation from a user perspective.

  The dissertation is based on studies done in four manufacturing industries and in one design and innovation consultancy, with a focus on the employees' experience of the physical space in relation to innovation. The research method used was the photo elicitation interview. The 31 participants made photographs that served as a basis for verbal interviews to communicate the relationship they experienced between their workspace and innovation. The analysis and the interpretation of the material, supported by information, cultural and phenomenological theoretical perspectives, intend to contribute to the current scientific discourse in innovation and design.

  A pattern was found in the results. In the manufacturing industrial companies, the majority of workspaces that users described as supporting or hindering innovation were motifs showing aculture promoting innovation in small steps. Their examples were found to be in close similarity to what previous research describe as characteristics of exploitative innovation. In the design company, the most photographed motifs were workspaces and objects that supported different variations of what previousresearch defines as characteristics for a culture supporting radical, explorative innovation.

  The dissertation presents results contributing to the research on ambidexterity, with focus on a possible coexistence between different innovation cultures. The results indicate that spatial differentiation creates possibilities for coexistence between the two innovation cultures. Six spatial characteristics were found in the descriptions of the workspaces related to the marginalised explorative culture in the manufacturing companies.

  The dissertation discusses the possibilities of creating spaces for explorative innovation (SEIs) and space as a tool for innovation. An initial version of a support for design is presented.

 • 274.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Backström, Tomas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Cadavid, Juan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Spatial design for continuous improvement: The case study of three manufacturing companies2010In: International journal of computer integrated manufacturing (Print), ISSN 0951-192X, E-ISSN 1362-3052, Vol. 23, no 8-9, p. 791-805Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are places in industry intended for communication regarding continuous improvement. This paper presents an observation of the state of practice today in one large and two medium-sized companies. It explores spatial design in

  continuous improvement areas and how spatial design may hinder or support communication regarding

  improvements. Although implementation and development of lean manufacturing is a subject for research in an

  industrial context, the spatial design is not well developed as a supporting variable. Computers or digital

  visualisation tools are not used in the improvement areas of the studied companies, even though the companies have

  a highly automated production. The improvement areas serve as a complement to the integration of manufacturing

  through computers. The improvement areas enhance the possibility to develop shared knowledge of how the

  production works and to coordinate actions. The architectural and semiotic analysis of the spatial design for

  continuous improvement in industry implies a different perspective and includes aspects of cognition, information,

  communication and treats how and what the elements in the improvement areas communicate.

   

 • 275.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bellgran, Monica
  Spatial design and communication for Improved Production Performance2009In: Proceedings of The International 3rd Swedish Production Symposium: Göteborg, Sweden, 2-3 december 2009 / [ed] Rosén, B.G., Swedish Production Academy, 2009, p. 317-324Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper present research results on how a spatial design can communicate and support

  production performance in relation to lean production. The main concern of this paper is to

  discuss the role of interior design and its affect on humans in a production system and to

  contribute to a more profound understanding of lean production from a communicative aspect.

  This paper is focusing on three case studies: a project studio, a prototype workshop, and a

  development workshop in manufacturing companies. The study in the development workshop

  is conducted during a period of two years, with an ambitious survey as follow up. The

  two others are context cases to exemplify and investigate the role of interior design in an

  industrial environment, with project studios as the main subject.

  The research method chosen is case study methodology including a literature review related

  to examples from the industrial case studies.

  In industry, spatial design in interaction with visual artefacts can be used to reduce the 8th

  waste by supporting effective communication, cross-functional work, decision-making processes,

  reinforcing the project identity, facilitating project management, save time, shorten

  led time for development projects and inspire employees to a positive view of the company

  and the project.

   

 • 276.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bozic, Nina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Backström, Tomas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Creating an innovative culture using the physical space as an artifact. Findings in art and manufacturing industry2012Conference paper (Refereed)
 • 277.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Carlsson, Anna-Lena
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  The method of photo-elicitation from a phenomenological perspective.2014In: Proceedings of 13th International design conference Design 2014, 2014, p. -58Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a growing interest in the relation between workspace design and innovation. On the one hand, is the idea of designing an “innovation lab” that supports innovation. There are substantial financial investments involved when creating an innovation lab and there is evidence that such spaces can have short useful lifespan and some of them fail because they are not used as intended [Lewis and Moultrie 2005; Fayard and Weeks 2011]. On the other hand, workspaces can be altered by the users for short or long terms to support innovation activities. The users hence become spatial designers themselves. A gap exists in research on the underlying mechanisms, architecture, and dynamics by which organisations can create an environment supporting continuous improvements and radical innovation on both individual and organisational levels [Turner, Swart and Maylor 2013, Turner and Lee-Kelly 2013]. From design research we can contribute with a perspective on the underlying mechanisms and the dynamics in play in the area of workspace design and innovation. We can form the design research for the innovation labs, i.e. utopian specifically designed spaces for innovation, or the relationship between innovation, users and daily workspaces. We have chosen to acknowledge and study the complexity in relations between users, daily workspaces and innovation. Our hypothesis was that photo-elicitation could be a method to study that weave of complexity and research underlying dynamics.

  In this article we discuss the method of the photo-elicitated interview (PEI), as a tool in human-centred design research with respect to context and workspace. A phenomenological perspective focus on the human experience, examine and clarify situations, events and experiences as they occurs spontaneously in daily life (Seamon, 2000). This article intend to provide background theories from phenomenology and examples from an empirical study to discuss if and how PEI is instrumental in getting information from interviewees about their relation to their workspaces and innovation. Although the phenomenological theoretical perspective is relevant and therefore used here to describe human relation to workspaces and discuss the method, our use of specific notions from phenomenology aims firstly to support the analyse of the method to inform design research, and is not intended develop the phenomenological concepts themselves.

 • 278.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Spaces for Innovation: A Photo-elicitated Study in Three Companies from Manufacturing Industry and the Design Firm IDEO2014In: The International Journal of Design Education, ISSN 2325-128X, Vol. 7, no 3, p. 49-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The possibility that physical space can support or disturb processes for innovation in production systems is overlooked in the manufacturing industry and in research. This article rests on three studies in manufacturing industries and one in a design firm, with a focus on the employees' subjective experience of the physical space in relation to innovation. The employees made photographs and used keywords (followed up with verbal interviews) to communicate the relationship they perceived between physical space and innovation. The study shows that there is a relationship between company culture and the individual’s choices of physical spaces understood to support or hinder innovation. From the results, it can be concluded, that manufacturing companies which were studied form cultures that produce few spaces that support divergent thinking, while such spaces are prioritized in the design firm. This article show clean and orderly spaces for innovation in the manufacturing industry; for the design company, informal, collaborative, and visually simulative environments.

 • 279.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Tool complexes of innovation:: Spaces for explorative innovation in four manufacturing industrial companies2014In: DRS 2014, Design´s big debates: Pushing the boundaries of design Research / [ed] Design Research Society, Umeå, 2014, p. 663-676Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Providing an environment in which both radical innovation and continuous improvement can exist, i.e. an ambidextrous environment, is one of the biggest challenges manage­ment faces. While having an ambidextrous organisation is of central importance to the competitive advantage of a firm, there is limited understanding of how to manage it.

  In this article, we are reporting on our research on the design of workspaces and the relations between design and ambidexterity in innovation. We studied the workspaces as artefacts in innovation cultures. We analysed relations between users and spaces that could enable an explorative innovation culture to emerge, and found spaces related to explorative innovation that coexisted with an exploitative innovation culture in production in the manufacturing industry.

  The results indicate that to develop ambidexterity on an individual level in a culture dominated by exploitative innovation, one strategy is spatial differentiation. The result shows that artefacts relating to a culture for explorative innovation in the studied manufacturing companies are artefacts in a marginalised culture. We present six spatial characteristics for artefacts in the marginalised culture: undercover spaces, grey zone spaces, satellite spaces, chameleon spaces, temporal spaces and accession spaces.

 • 280.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Tool-complexes of innovation.: Spaces for explorative innovation in four manufacturing companies2014In: Proceedings of DRS 2014: Design’s Big Debates, Umeå, Sweden, 2014, Vol. 1, no 1, p. 663-676Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Providing an environment in which both radical innovation and continuous improvement can exist, i.e. an ambidextrous environment, is one of the biggest challenges manage-ment faces. While having an ambidextrous organisation is of central importance to the competitive advantage of a firm, there is limited understanding of how to manage it. In this article, we are reporting on our research on the design of workspaces and the relations between design and ambidexterity in innovation. We studied the workspaces as artefacts in innovation cultures. We analysed relations between users and spaces that could enable an explorative innovation culture to emerge, and found spaces related to explorative innovation that coexisted with an exploitative innovation culture in production in the manufacturing industry. The results indicate that to develop ambidexterity on an individual level in a culture dominated by exploitative innovation, one strategy is spatial differentiation. The result shows that artefacts relating to a culture for explorative innovation in the studied manufacturing companies are artefacts in a marginalised culture. We present six spatial characteristics for artefacts in the marginalised culture: undercover spaces, grey zone spaces, satellite spaces, chameleon spaces, temporal spaces and accession spaces.

 • 281.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Jackson, Mats
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Spatial design supporting the management of radical improvements within the manufacturing industry2013In: Proceedings of the 19th international conference on engineering Design, Seoul, Korea, Dem. Republic of: the Design Society , 2013, p. 129-138Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is important for the manufacturing industry to become more innovative. Doing what we always have done is not enough. External pressure and the required speed of change, requires industry to improve the management of incremental and radical improvement work. There is thus a need for new methods, tools, and processes to improve the innovative capabilities. In this paper we discuss the use of spatial design to support the management of radical improvement within the manufacturing industry. The designs of the physical spaces are in the paper presented as frames that are cultivating, facilitating and enabling radical improvement without imposing a regime of control and forced change. The spatial design enables the process and contributes to an ecosystem supporting radical improvement. To better manage radical improvement processes, one option suggested in this paper is to create five dedicated places - five enabling frames - for five phases in a radical improvement process, firstly to bring attention to the different phases of the process and secondly to support the actions in each part.

 • 282.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. IS (Embedded Systems).
  Lindell, Rikard
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems. IS (Embedded Systems).
  Design to engage?: Embodied information in control rooms2015In: Vision Plus 2015 Conference VisionPlus, Birmingham City , United Kingdom, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Information and the design of information effect the situation in control rooms for automated industrial processes. The design conveys to the operators the state and changes of state of the process. According to the common view among control room equipment developers, issues for design in highly automated control rooms, include the operators likely ignoring information, being bored and are not noticing variations until the variation triggers an alarm. Such problems can have economic and environmental consequences. In the highly automated control rooms of the future, these risks of can be dealt with from various point of view. The current thinking behind human-computer interaction (HCI) design is engineering the ‘human factor’ instead of understanding the human situation. Visionary areas in computing might convert HCI product development processes to design-driven processes that focus on user experience. The TAIPA research project presented in this paper focuses on the user experience in two control rooms. Based on the results and previous research, we examine how the information might be given a tangible and ambient design to engage operators. This paper presents illustrations of aspects of future design for the control room.

 • 283.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. IS (Embedded Systems).
  Lindell, Rikard
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems. IS (Embedded Systems).
  Emotions in design: Considering user experience for tangible and ambient interaction in control rooms2016In: Information Design Journal, ISSN 0142-5471, E-ISSN 1569-979X, Vol. 22, no 1, p. 19-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Operators in highly automated control rooms are said to be constantly bored, and boredom is an emotional state that can have economic and environmental consequences. This article presents insights into users’ emotions and their role in the design of control rooms. The study focused on the users’ experience in two control rooms, where operators explored their emotions in relation to a situation, object, place, or action. Based on the results of the study and previous research, this article examines control room’s information design and makes recommendations on how it might be given a tangible and ambient form.

 • 284.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Palmgren, Marianne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation. IPR (Innovation and Product Realisation).
  Prototyping in the in-between: A Method for Spatial Design education2016In: 2016 Design Research Society 50th Anniversary Conference DRS'16, Brighton, United Kingdom, 2016, no 50, p. 653-669Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A challenge in today's design education practice is to formulate and use methods that support competences in the in-between-space between basic form training and learning that is relevant for designers in the future society. The aim of the paper is to discuss and to evaluate prototyping exercises in design education placed in that in-between space. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated in the paper. The prototyping exercises are engaging the students in the learning cycle phases of learning by experimentation and learning by experiencing. The result shows that the prototyping exercises did support learning of diverse competences in that in-between space but were also counterproductive and met different kinds of resistance in the students. This paper invites to a dialogue on how different prototyping techniques in design education might be used when educating designers.

 • 285.
  Andersson, Staffan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Verifieringsinformation: En kvalitativ studie2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report deals with how an optimal degree of verification information in a contract shall be attained. While writing contracts there are a limited level of information at hand. Customer requirements are available but the system design is not established. Radar systems are very complex products that lead to many years from contract to final delivery. Meanwhile new technologies are developed and this might lead to redesign. Thus, acceptance tests will be affected and discussions might occur between manufacturer and costumer.

  Discussions might be due to a low level of information at contract level, which might lead to different visions between manufacturer and costumer. On the contrary, too much information causes problems if incorrect information has emerged and if there is a change in design discussions will arise. 

 • 286.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Johansson, Erik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  A closer look and comparison of cross-platform development environment for smartphones2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A problem with having a fast and wide production of different platforms for mobile devices is that you can’t code for one and deploy on all devices at the same time. This thesis is focused on cross-plat1form development environments for smartphones and mainly to see what options there are on the market. This report will investigate how well a cross-compiler solution compares to hybrid cross-platform development. To do this we took a closer look at their architecture and then compared this with the results from different tests made. All the tests were made on the same smartphone to ensure fairness between them. All the tests strive to be as equal as possible even though the languages might differ from each other. The tested frameworks were PhoneGap, Qt, Unity3D and GameMaker. The different tests were about performance, power consumption, difficulty in accessing web browsers to perform HTML parsing and lastly to see if the platforms can access different native APIs such as the camera and accelerometer. The previously mentioned topics were compared between all the frameworks. We also compared the documentation found on their webpage to figure out which is the easiest to get started on.

 • 287.
  Andersson, Victoria
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Touch gestures for process graphics2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this thesis was to explore and find ways to implement touch gestures in the context of process automation, with the limitation to one specific use case found suitable for touch interaction for ABB’s distributed control system called System 800xA. The typical way to handle the data in System 800xA today is to show and control it through the so called process graphics. It is possible to do this on a touch device today, but the current graphical user interface focus on mouse and keyboard interaction. Because of this some of the common design elements and interaction cues that are in use right now are less suitable when running the system on a touch device. Important characteristics for the process graphics to have for an efficient and delightful user experience when interacting with the system on a touch device were therefore also investigated. To understand if, and if so when and how, an industrial process control system could benefit from touch interaction a PACT analysis was done as a first step. This PACT analysis was then used as a basis for how 15 use cases and their suitability for touch were evaluated. A combination of two out of these 15 use cases were found to be a suitable aim for a prototype that was created. These two use cases involved navigation and controlling of the system and were found suitable for several reasons, including the fact that they are common use cases for when touch interaction with the system is used today. Therefor these two use cases in combination was chosen as the target use case. To find which gestures that were suitable for this use case, an exploratory test was performed where the participants were allowed to show what gestures they perceived as suitable for different tasks that the use case could involve. The findings from these user tests were that the gestures should be kept simple, often only require one hand and one finger usage. Based on these findings, a high-fidelity prototype was implemented on a tablet called Surface Pro. As a way to evaluate the implementation of the high-fidelity prototype an assessment test was conducted. The results from the assessment test indicates that while it is important to adjust the system for touch interaction, by for example use elements in suitable sizes and provide functions adapted for touch interaction, it is also important to replicate the current system where it is possible.

 • 288.
  Anderstig, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Eklund, Daniel
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Development of Production Concept: Process development at ABB Control Products with focus on generating new production concept2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This Master thesis is within the area of innovative production. The authors are Master students at Mälardalen University in the field of production and process development. The purpose of the thesis is to design a production development process and to apply it in the case study performed at ABB Control Products in Västerås, Sweden. The new production concept developed is needed due to several changes in production of large size contactors that will take place during 2012; a new product size will be introduced, a new design of current products will be implemented, and production capacity for future increasing demands must be investigated.

  The approach to generate the production concept has been based on theoretical methods and models with focus on the lean philosophy.

  Through the theoretical framework a process for production development has been designed with the stages;

  Planning and Preparation, Current State Analyze, Concept Generation, Concept Analyze and Selection, and Visualization of Concept. The outcome of the thesis project is a mapping and disturbance analyze of current production, and a new production concept with an automation solution and a new balancing of the production line included. Finally the new production concept has been visualized in a 3D-simulation model.

  The main differences of the new production concept compared to current production is that conveyors are used as transportation system through the entire production process and two parallel flows is used in the production line in aim to shorten the lead time.

 • 289.
  Andrade, Hugo
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Software Product Line Architectures: Reviewing the Literature and Identifying Bad Smells2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Software Product Line (SPL) paradigm has proven to be an effective way to achieve large scale reuse in different domains. It takes advantage of common aspects between different products, while also considering product specific features. The architecture plays an important role in SPL engineering, by providing means to better understand and maintain the product-derivation environment. However, it is difficult to evolve such architecture because it is not always clear where and how to refactor. The contribution of this thesis is twofold. First, the current state of the art of software Product Line Architectures (PLAs) is investigated through a systematic mapping study. It provides an overview of the field through the analysis, and categorization of evidence. The study identifies gaps, trends and provides future directions for research. Furthermore, this thesis addresses the phenomenon of architectural bad smells in the context of SPLs. A case study provides an investigation on the implications of such structural properties in a variability-based environment. Prior to the search for smells, the architecture of a sample SPL in the text editor domain is recovered from the source code.

 • 290.
  Andreas, Granholm
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  A migration method for legacy mobile applications2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Developing cross-platform mobile applications as well as migrating existing native applications to other platforms are complex tasks where developers have to face numerous issues. In this thesis we analyze challenges and existing approaches related to cross-platform development and focus specifically on the migration of existing native mobile applications to other platforms. The purpose is to explore existing approaches to cross-platform mobile application development and define whether and how these approaches can be used for migration of legacy applications. As result, a generic method for migrating legacy applications to other platforms has been developed. In order to provide a proof-of-concept, the migration method has been applied to a case-study in industrial settings where the legacy applications were developed for windows 8.1 tablets. The chosen cross-platform development tool for migration in the case-study was Xamarin and a prototype for the platforms Android and iOS were implemented.

 • 291.
  Anes, Sljivic
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Morgondagens Kassaapparater: Utveckling av ett gränssnitt för kassaapparater med fokus på struktur2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om hur jag gått tillväga för att designa ett användargränssnitt för kassaapparater till företaget STAMFORD. Rapporten består av bland annat forskning på struktur vilket är det betydelsefulla i detta arbete. Arbetet består också av användartester och olika designbeslut som har gjorts tillsammans men en annan student, Eli Joseph. Det finns också en första och en andra design med användartest och resultat från båda omgångarna. Avslutningsvis går jag igenom vad jag fått fram av detta arbete och vad som kan vara värt att titta på vid eventuell vidare forskning.

  Nyckelord: gränssnitt, kassaapparater, snabbt, effektivt, Task-time, Task-success

 • 292.
  Angarita Soto, Angie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Design Philosophy for User Friendly Parameter Handler2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  DCU2 (Drive Control Unit 2) is an important control system used in applications for train systems that are configured by a set of parameters. Traditionally, parameterization is conducted by using an excel workbook during the software development. The parameters are set up and further export the parameters to the compilation step. Such approach has a number of disadvantages, e.g., delays on the validation and verification steps, system configuration overhead, and suboptimal system reliability generated by the parameter configurations.

  To improve the parameterization process, this thesis implements a model-based software architecture approach and automotive industry standards via rapid prototyping by using scrum methodology. We do this by using Matlab/Simulink, TDL (Time Description Language) and UML (Unified Modeling Language) architectural description languages to enable different views of the software architecture. We then develop different prototypes that implement ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) standards like XCP protocol over Ethernet (code ASAM MCD-1 XCP V1.1.0) and ASAP2 (code ASAM MCD-2 MC) in every scrum sprint. An evaluation then shows that the thesis successfully implements previously defined standards that use commercial tools from e.g., Vector, proving that the parameter‟s unit control can be handled via online calibration and measurement, leading to a significant improvement in Bombardier‟s software development process in a distributed development environment.

 • 293.
  Ankarstrand, Christin
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Egenor Lohman, Johanna
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Kompetensutveckling för ökad innovationsförmåga i småföretag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the last couple of years an increased interest of learning in organizations and competence development has been noticed. Many researchers and decitionmakers are of the opinion that this is an important part of productivity, competitiveness and innovation. (Kock, Gill & Ellström, 2008) Innovations are usually the fruit of several individuals creative ability, their cooperation, experiences and their additional knowledge (Leonard & Swap, 1999). 96.3% of the companies in Sweden are small business.(www.scb.se) Small business and entrepreneurs are seen as especially importance of employment and the growth of the economy in spite of many initiatives there is a lack of solutions in the society that are well adjusted to the specific needs and prerequisites (http://www.regeringen.se). This essay is a qualitative study consisting of semi structured interviews with the purpose of exanimating a project of competence development with the aim of supporting small business development through enabling interaction and competence development. Hansson (2005) describes competence development as an objective for providing. Dalin (1997) and Hansson (2005) describe interaction as an aspect of competence. On order for small business to be able to thrive external relations with other businesses with the ability to support the company in its development should be developed. In order for small businesses to be more successful and profitable external resources are needed. (Street & Ann-Frances, 2007) During the interviews it was revealed that the respondents experiences of interaction during the course of the project and the experience of the possibilities for future interaction was parted. Some of the respondents expresses that the interaction to some extent has strengthened existing bonds of interaction by enlarged insight in the other companies business. According to half of the respondents the specific activities of competence development witch the respondent was in need of is experienced as the most important contribution to the business.

 • 294.
  Anmar, Shawi
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Datorbord till Apples datorer2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 295.
  Anna, Gustafsson
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Implementering av delat ledarskap inom en kommunorganisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report addresses the management innovation and how shared leadership is a form of it. The report is a compilation of what shared leadership means and how two municipal organizations works with shared leadership. The two minicipal organizations are Strängnäs and Vällingby. One municipality (Strängnäs) is meanwhile this report produced during insertion of shared leadership. The other (Vällingby) has about two years experience of working with this form of leadership. The main question for this work is why does a local organization implements shared leadership? Other questions are how does shared leadership work? How does one avoid confusion and ambiguity for employees? What advantages and disadvantages are there with shared leadership? And what can be done better ? Through well- selected literature in the form of books, articles, reports, etc. a picture of how shared leadership is part of a management innovation has been created. To complement this, there have been interviews with unit managers who are working or will be working with shared leadership. The reason for writing this report is that in today's situation there is not much information about shared leadership, much less on shared leadership in the local organizations. The results of this work show that there are many different forms of shared leadership, that there are several different ways to implement shared leadership in a local organization. A form does not need to fit all businesses, but it is important to adapt the leadership mold after their own business. We have listed a number of pros and cons of shared leadership  the opportunities and risks there might be and how best to way implement shared leadership in a organization.

 • 296.
  Ansari, Ali
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Freiberg, Emanuel
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Supporting Strategic Decisions for Operational Changes through the use of Discrete Event Simulation: A Case Study in Production Scheduling at AstraZeneca2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, market competitiveness exerts more pressure on process industries to increase their number of products, reduce order sizes and shorten delivery lead time. This causes an expansion of order enquiries from customers, which leads to an insufficient use of scheduling and planning systems to meet these changes. This force process industries to adopt other tools, such as Discrete Event Simulation for supporting their strategic decisions to align with these operational changes.

   

  The objective of this thesis is to understand how Discrete Event Simulation supports strategic decisions prior to the implementation of operational changes in process industries. Therefore, a case study in the pharmaceutical industry was conducted at AstraZeneca, Södertälje. Discrete Event Simulation was used as a tool to support the strategic decision of implementing the Product Wheel technique as an operational change. Simultaneously, a theoretical review was carried out to investigate types of strategic decisions which can be supported by Discrete Event Simulation use in process industries. Then, contributions and challenges of Discrete Event Simulation use for supporting strategic decisions for operational changes were clarified. 

   

  The empirical results indicate the importance of Discrete Event Simulation in supporting deliverability as a competitive priority to AstraZeneca, followed by flexibility and cost as second and third competitive priorities. The analysis also identified the contribution of Discrete Event Simulation in supporting long-term decisions in the company by providing analytical solutions in different scenarios, dynamic visualization and increased knowledge about the simulated operational change. Additionally, two main challenges in the use of Discrete Event Simulation for supporting strategic decision are identified. First, Discrete Event Simulation was not suitable for supporting all kinds of competitive priorities such as quality, environment and innovation. Second, the direction of the communication between the Discrete Event Simulation use and the strategic decisions differs.   

   

  A framework is developed to facilitate the use of Discrete Event Simulation for supporting strategic decisions prior to implementing the Product Wheel technique as an operational change. This framework provides a guideline to identify the range of contributions from Discrete Event Simulation use for supporting different types of competitive priorities prior to the implementation of the Product Wheel method. Generally, Discrete Event Simulation could be a useful tool for supporting deliverability, cost and flexibility by implementing the Product Wheel technique, while it has a limited capability when dealing with other strategic decisions such as quality, innovation and environment.

 • 297.
  Antonsson, Frida
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola: Hur tillgänglighet kan ligga till grund för design2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola är ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktningen Rumslig gestaltning. Syftet med denna rapport är att presentera de studier, rumsliga komponenter, fältstudier och avstämningar som studerats under projektets gång. Allt detta har bidragit till en förståelse över hur skolor kan utformas och gestaltas för att de ska vara så tillgängliga som möjligt för alla.

  Gestaltningsarbetet utgår från en skola som tagits fram under projektets gång. Skolan finns inte i dagsläget då den är ritad för denna gestaltningsprocess. I skolan gestaltas ett klassrum och en RWC som har de anpassningar som krävs vid ny- eller ombyggnation av offentliga miljöer. Gestaltningarna som presenteras har som syfte att visa dessa krav och hur de kan samspela med gestaltning och strävar efter att visa så tillgängliga rum som möjligt. Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning ska kunna orientera sig i rummen och utnyttja alla funktioner.

  Empirin består av insamlad forskning och annan litteratur inom ämnet tillgänglighet, fältstudier och avstämningar med Fastighetskontoret på Västerås stad. Genom att göra detta är det tydligt att det krävs en mängd olika funktionskrav som måste följas för att en miljö ska vara tillgänglig och även få bygglov i dagsläget. Det framgick även att ett gestaltningsarbete blir något begränsat när samtliga krav följs, dock kan vissa krav uteslutas om det motiveras väl i bygglovshandlingarna.

  Utifrån empirin har gestaltningar tagits fram som främjar tillgängligheten för alla och skapar goda förutsättningar till orienterbarheten, rumsupplevelsen och användbarheten.

 • 298.
  Antonsson, Sandra
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  A different Africa: Spatial information design for a safer refugee settlement2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore the spatiality’s affect on refugee’s sense of safety in the Osire refugee settlement in Namibia. The gathered empirics together with previous research and theories should lead to a design for a spatial information system. The system should contribute to peoples’ understanding of their environments’ whole structure as well as showing the way to the health centre and the police station, thus increasing their sense of psychological and physical safety. A wish was also to breathe life into the point of intersection of spatial information design and human science.

  The methods used to enable this were first and foremost a field study in the settlement to experience and acquire first-hand information. In addition observation, introspection and several interviews were conducted.

  As a result I established safety to be an issue that could be solved with spatial design. Refugees expressed that not knowing your environment or finding your way leaves you scared, uncomfortable and confused. With the use of a spatial information system safety can literally be created, as demonstrated in the design proposal. The conclusion is that much could be done to spatially solve complex issues as long as it’s addressed from that perspective.

 • 299.
  Appelquist, Angelica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
   2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 300.
  Applebaum, Álla León
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  NYA BILDER AV HUMANIORA I EN TID AV STÄNDIGT NYA INTRYCK: En studie om hur man utvecklar genrebilder att kommunicera vetenskaplighet och sammankopplas med forskning.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en del av delprojektet ”Bild av hum/sam” som förvaltas av Milda Rönn (fil dr i nordiska språk) på Humsamverkan. Projektet skapar bl.a. redskap och aktiviteter för att påverka den allmänt rådande föreställningen om humaniora och samhällsvetenskap och finansieras av VINNOVA - Sveriges innovationsmyndighet

   

  Idag står till exempel provrör och matematiska formler som evigt återkommande symboler för forskning och vetenskap i framkant. Ett porträtt av Einstein representerar vanligtvis den vetenskapliga genialiteten, men det skapar samtidigt vanföreställningar om kvinnor och forskning. När forskning i allmänhet ska illustreras görs det mycket ofta med bilder från teknik- och naturvetenskapen. Det är alltså något som är inpräntat i vår kultur, att teknik- och naturvetenskapliga bilder uppfattas som normen för det vetenskapliga och får stå som sinnebilden för forskning generellt. 

   

  Problematiken är dock att de konventionella vita rockarna och provrören föga appellerar till en humanistisk forskare eftersom de inte överhuvudtaget representerar vad disciplinen står för. När humaniora och humanistisk forskning väl visualiseras görs det ofta i samband med en trave böcker, slumpmässiga grupper av människor eller enskilda individer. Det finns ingenting i bilderna, vare sig i komposition eller i element som tyder på att de föreställer vetenskaplighet och forskning. Dagens befintliga material kommunicerar med andra ord inte vetenskap och saknar verklighetsförankring.

   

  Hur kan man då påverka de konkreta bilder av humaniora och humanistisk forskning som finns, så att de visar på vetenskaplighet och innovativ kapacitet? Det övergripande målet är att utgå ifrån de befintliga bilder som idag finns att tillgå och utveckla dem till att bli vetenskapligt förankrade samt sammankopplade med forskning.

   

  Det hela har mynnat ut i ett förslag på en informationsdesign modell - Analysmodell. Det är en slags mall för bildarkitekturen som man kan följa i gestaltningen och tillblivelsen av bilder föreställande humanistisk forskning.

   

3456789 251 - 300 of 5076
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf