Change search
Refine search result
12 51 - 67 of 67
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Rose, Linda M.
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Mikaelsson, Lars-Åke
  Mittuniversitetet.
  Arbetsskador2008In: Arbete och teknik på människans villkor / [ed] Bohgard, M., Karlsson, S., Lovén, E., Mikaelsson, L.-Å., Mårtensson, L., Osvalder, A.-L., Rose, L., & Ulfvengren, P, Stockholm: Prevent , 2008, 1:1, p. 613-634Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 52.
  Rose, Linda M.
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Mikaelsson, Lars-Åke
  Mittuniversitetet.
  Occupational injuries2009In: Work and technology on human terms / [ed] Bohgard, M., Karlsson, S., Lovén, E., Mikaelsson, L.-Å., Mårtensson, L., Osvalder, A.-L., Rose, L., & Ulfvengren,, Stockholm: Prevent , 2009, 1:1, p. 609-632Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 53.
  Rose, Linda M
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Neumann, W Patrick
  Ryerson Univeristy, Department of Mechanical and Industrial Engineering .
  Human Factors and the Bottom Line: Quantifying the Benefits of Healthy Workplaces2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 54.
  Rose, Linda M.
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Ergonomics.
  Samuelsson, Lars
  Scania.
  RAMP - Ett verktyg för hantering av belastningsergonomiska risker vid manuell hantering2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 55. Skjäveland, R.
  et al.
  van Rooij, L.
  Skines, A.E.
  Resell, J.
  Werenskiold, P.
  Lerheim, I.
  Linder, A.
  Kleiven, Svein
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Revised injury criteria and limits for the OLF LBP2 project2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 56. Svensson, Lennart
  et al.
  Eklund, Jörgen
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Randle, Hanne
  Aronsson, Gunnar
  Interaktiv Forskning: Tillämpningar vid utvärdering och arbetsmiljöutveckling2009In: Perspektiv på arbetsmiljöarbete, Halmstad: Halmstads Högskola , 2009Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 57.
  Thaning, Elin
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Asplund, Maria
  KTH, School of Technology and Health (STH).
  Nyberg, Tobias
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Inganäs, Olle
  von Holst, Hans
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Stability of PEDOT materials intended for implantsManuscript (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This study presents a set of experiments designed to study the stability over time of the conducting polymer poly(3,4-ethylene dioxythiophene) (PEDOT), under simulated physiological conditions. Especially, the influence of switching the counter ion used in electropolymerisation, from surfactant polystyrene sulphonate (PSS) to heparin, was investigated. Electropolymerised PEDOT was exposed to different solutions at 37 °C over a 5-6 weeks study period. Two methods were used to study changes over time, spectroscopy and cyclic voltammetry. Phosphate buffer solution (PBS) and diluted hydrogen peroxide (H2O2) (0.01 M) were used to simulate in vivo environment. Some PEDOT electrodes in PBS were also subject to voltage pulsing to further stress the material.

   

  The vast part of the samples of both types lost both electroactivity and optical absorbance within the study period, when exposed to H2O2. An overall slightly higher stability of PEDOT:PSS compared to PEDOT:heparin could be seen. The time dependence of the decline also differed, with a linear decrease of electroactivity for PEDOT:heparin while for PEDOT:PSS a comparably stable appearance initially, followed by a marked decrease after 8-15 days.

   

  Polymers were relatively stable in PBS throughout the study period, with around 80% of electroactivity remaining after five weeks. Disregarding a slight drop in electroactivity during the first day, voltage pulsing in PBS did not increase degradation (tested over 11 days). Delamination of PEDOT exposed to PBS was however a significant problem, especially for polymer on ITO substrates.

   

  PEDOT is sensitive to oxidising agents, also in the dilute concentrations used here, and counter ion influences the time course of degradation. Even without oxidising agents, some decline in electroactivity can be expected and it is unclear whether this decrease will continue over time, or if the polymer will stabilise. Such stabilisation was however not seen within the five weeks studied here. Delamination of polymer is likely to be a problem on implantation, especially with unwisely chosen substrates, and might be an even more serious threat to long term applications than degradation in biological fluids.

 • 58.
  Thunqvist, Eva-Lotta
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Systems Safety and Management.
  Odla lokalt - påverka globalt: Introduktion till spillvärmedrivna växthus2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling får en allt större betydelse i samhället och konsumtionen i Sverige har en stor påverkan på naturresurser både här hemma och i andra delar av världen. Vår livsstil spelar roll i ett globalt perspektiv - inte minst vad vi äter, var vår mat odlas och hur den odlas. Runt om i Sverige finns områden med en växthustradition som går långt tillbaka. Dessa områden försörjde under många år såväl landsbygd som de växande städerna med de viktigaste livsmedlen. I dag är en stor del av den verksamheten nedlagd och allt större andel av de växthusodlade produkter, både livsmedel och krukväxter som säljs i Sverige, är importerade från andra länder. Andelen svenskodlat bland frukt och grönt är idag bara omkring 30 %.De senaste åren har dock lokal odling fått ett kraftigt uppsving och intresset hos gemene man för trädgårdsnäringen växer stadigt. Gröna tak och nyetablering av koloniträdgårdar i kombination med ökande oljepriser och minskade sötvattentillgångar i världen pekar mot en fortsatt utveckling mot närodlad mat. Denna trend är viktig att stimulera och bygga vidare på. Men det räcker inte att ’odla nära’, för att det ska bli hållbart.Projektet ’Odla lokalt – påverka globalt’ syftar till att ge en nystart till växthustraditionen i Sverige. Denna gång med ett kretsloppsperspektiv som innefattar energieffektiva lösningar och tillvaratagande av vatten och näring. I kombination med t.ex. fiskodling (akvaponik), lokal landsbygdsturism, butik, restaurangverksamhet eller någon form av utbildnings- och kursutbud, kan ett koncept med affärsnytta skapas på olika platser runt om i Sverige. De lokala förutsättningarna på varje plats är självklart det som avgör detaljerna i konceptet. En noggrann inventering av områdets specifika egenskaper är därför viktig innan en etablering av konceptet kan ske. Platser med ett överskott av spillvärme är särskilt betydelsefulla. 

  Att bygga växthus med spillvärme är inte bara ekonomiskt utan också miljömässigt attraktivt. Spillvärmen är klimatneutral och ett prisvärt alternativ när energipriserna ökar och när energitillgången minskar. Det innebär också ett bättre tillvaratagande av insatt bränsle och bidrar till ökad verkningsgrad. Problemen med att använda spillvärme kan vara att som odlare riskerar man att bli beroende av en industri som inte har leverans av värme som huvudsaklig verksamhet. Om företaget energieffektiviserar sin produktion eller lägger ned verksamheten riskerar odlaren att stå utan värmeförsörjning.Detta ställer krav på långsiktiga avtal och ömsesidigt förtroende vid upphandling.

 • 59.
  Thunqvist, Eva-Lotta
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Systems Safety and Management.
  Planeten Vatten2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 60.
  Thunqvist, Eva-Lotta
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH).
  Wahlberg, Anna
  Ekopiloter2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  SammanfattningHaninge‐ och Tyresö kommuner har i samarbete med KTH genomfört ett projekt –Ekopiloterna ‐ med tio familjer och sju kommunala enheter. Projektet kompletterar andraliknande projekt i Sverige genom att även inkludera verksamheter/enheter inom kommunerna.Projektet, som pågick under ett år, syftade till att minska utsläppen av växthusgaser och övrigmiljöpåverkan. Resultaten visar tydligt att det går att göra miljö‐ och klimatframsteg utan attman upplever en försämring av livskvalitet eller innehåll i verksamheten.Ekopiloterna i projektet har upplevt att de själva fått stor vinning av att vara miljö‐ ochklimatsmarta. Ekopilotfamiljerna minskade sina totala utsläpp av klimatgaser med 16 % – ellercirka 20 ton ‐ vilket ungefär motsvarar utsläppen från sju genomsnittssvenskars bilresor per år.Den största minskningen skedde inom kategorierna shopping och återvinning därEkopilotfamiljerna totalt minskade sina utsläpp med 49 %.Ekopilotåret var indelat i sju olika teman: Resor, Konsumtion/Avfall/Återvinning, Semester,Mat, El & Energi, Vatten och Egen Utmaning. I slutet av året genomförde Ekopiloterna enranking av hur svårt det är att vara miljö‐ och klimatsmart inom respektive tema. Bådefamiljerna och enheterna ansåg att ”Avfall/återvinning” och ”Mat” var de områden som varlättast att förändra. Det svåraste området var, enligt familjerna, ”Semestern”, där man inteville göra avkall på spännande resmål eller på besök hos släkt och vänner långt bort. Det nästsvåraste området för familjerna var ”Resor” där vardagspusslet ofta inte höll för de mermiljövänliga, men mer tidskrävande, alternativen. Enheterna rankade ”Konsumtion” som denallra svåraste, då man på en arbetsplats inte alltid kan påverka vad som köps in.Ekopilotprojektet har jobbat med en framgångsrik kombination av Kunskap – Uppgifter –Coachning – Uppföljning. Inspiratörer har varit föreläsare som är experter inom respektiveämnesområde. Målet har varit att inspirera till att göra mer miljö‐ och klimatriktiga val undermottot; ”Det är bättre att göra 80 % rätt än 100 % fel.” Projektet har resulterat i en rad godaexempel som nu kan spridas i kommunerna för att inspirera andra. Ekopilotprojektet har ocksåidentifierat ett antal hinder för miljö‐ och klimatsmarta val. Enheterna upplevde att deschablonavtal för el och värme som tillämpas hämmade personalens motivation att varaenergismarta. Likaså upplevdes upphandlingsavtalen ibland hindrande för att köpa tillexempelbegagnad utrustning. I anslutning till varje tema har Ekopiloterna också gett tips till politikerhur de kan underlätta för medborgarna att bli mer miljö‐ och klimatsmarta. Tips finns även tillvänner och kollegor hur man kan leva mer miljö‐ och klimatsmart.Samtliga deltagare har varit nöjda, eller mycket nöjda, med projektet och de vill se någon typav fortsättning och uppföljning. Projektet rekommenderar att kommunerna går vidare medEkopiloterna och tar hand om och följer upp den entusiasm som har väckts. För enheternarekommenderas att starta nya Ekopilotgrupper enligt samma koncept. Potentialen för att göramiljö‐ och klimatförbättringar är stor, pengar kan på sikt sparas och – inte minst – ärkommunen en viktig förebild för medborgarna. Om kommunen inte visar att de arbetar aktivtmed frågorna, minskar engagemanget bland de som bor där. Projektet rekommenderar ocksåatt kommunen använder den kunskap de har fått in via familjerna att man visar upp ochanvänder Ekopilotfamiljerna i kommunikationen och att man bjuder in till återträffar ochföreläsningar.Till sist kan det vara värt att påpeka att trots att familjerna mätbart minskat sina utsläpp ochatt både enheter och familjer gjort många goda insatser under året, är de uppnådda nivåernafortfarande långt ifrån de nivåer som krävs för en globalt hållbar livsstil. Detta är en gigantiskutmaning som kräver politiska beslut. Men projektet visar att med kunskap och inspiration kanman komma en bra bit på vägen – och samtidigt få nöjda medborgare på köpet.

 • 61.
  Vogel, Kjerstin
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Ergonomics.
  Karltun, Johan
  Jönköpings Tekniska Högskola.
  Eklund, Jörgen
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Ergonomics.
  Skarp: Ett utbildningsmaterial i att hålla en kniv vass2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Detta är ett praktiskt verktyg för utbildning av knivanvändare inom industrin.

 • 62.
  von Holst, Hans
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Kleiven, Svein
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Protective Material2010Patent (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  A protective material/structure is provided that reduces the risk of injury for a person after contact with said material/structure, and is based on a structure where an inner and outer shell can move relative to each other. The shells are separated by spikes or thin beams and the outer shell covers or envelops the spikes. The spikes or beams are constructed so that they permit displacement of the outer shell relative to the inner shell in the event of an oblique impact against the protective material/structure. The spikes or beams are designed to be thin/slim and can be made of flexible polymer materials such as plastics, rubber or fibers. This enables the spikes to give way after a tangential/rotational impact and thereby efficiently reduce the negative effects of such an impact on the brain. The material/structure can be used in e.g. helmets, vehicle interiors, vehicle exteriors, indoor house building material, boxing gloves and the like.

 • 63.
  von Holst, Hans
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Kleiven, Sveinsveink
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Ho, Johnson
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering (Closed 20130701).
  Non-invasive brain injury evaluation2009Patent (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  A non-invasive method for measuring intracranial pressure (ICP) is provided. A numerical model such as finite element model is developed in order to calculate the ICP, strain or stress for patients who suffers from hematoma, edema or tumor. The method can further provide local maximum principle strain that can provide information about possible subsequent brain injury, such as diffuse axonal injury, in sensitive region of the brain. Based on computer tomography or magnetic resonance images an individual diagnosis and treatment plan can be formed for each patient.

  (FR)L'invention concerne un procédé non invasif visant à mesurer la pression intracrânienne (ICP). Un modèle numérique tel qu’un modèle par éléments finis est développé afin de calculer l’ICP, la déformation ou la contrainte pour des patients souffrant d’un hématome, d’un œdème ou d’une tumeur. Le procédé peut en outre fournir le maximum local de déformation principale qui peut donner des informations concernant d’éventuelles lésions cérébrales subséquentes, comme des lésions axonales diffuses, dans une région sensible du cerveau. Sur la base d’une tomographie informatisée ou d’images par résonance magnétique, un diagnostic et un plan de traitement individualisés peuvent être formulés pour chaque patient.

 • 64.
  Vänje, Annika
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics. KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.), Industrial Work Science.
  Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt: Handlingsplan för att främja jämställdheten inom IT-området med fokus på näringsliv och akademi2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 65.
  Vänje, Annika
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics. KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.), Industrial Work Science.
  Leda för kreativitet: En utredning om industriell arbetsvetenskap vid KTH2010Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 66.
  Wikander, Jan
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM).
  von Holst, Hans
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering.
  Ingvast, Johan
  Kraftförstärkande handske2006Patent (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 67.
  Wåhslén, Jonas
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Data- och elektroteknik (Closed 20130701).
  Sturm, Dennis
  KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Centre for Technology in Medicine and Health, CTMH.
  ExecutiveSummary of AugmentIT: A Smart Phone App that generates kinematic feedback based on augmented reality data e.g. vidoeo and IMU (or other sensor) data2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
12 51 - 67 of 67
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf