Change search
Refine search result
1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brännmark, Mikael
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Interaktiv forskning: Gemensamt kunskapande för allas nytta2010In: FALF2010: Arbetsliv i förändring, Malmö: FALF , 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utvärdering är ett mycket vanligt redskap för kontroll och uppföljning inom olika verksamheter, exempelvis projekt och program. Den traditionella ”summativa” utvärderingen har dock ett flertal brister, som gjort att intresset för formativa utvärderingar ökat. Ett exempel på dessa är de s.k. lärande utvärderingarna, men också forskning i olika former kan användas för att utvärdera projekt och program. I det offentliga programmet Produktionslyftet har det förekommit ett flertal utvärderingsformer, bl.a. två summativa måluppföljelseutvärderingar och ett interaktivt forskningsprojekt. I detta paper presenteras en fallstudie kring dessa utvärderingsformer, samt vilka interna respektive externa spridningseffekter (av programmets erfarenheter), samt också vilken form av utvecklingsstöd, som dessa har möjliggjort för Produktionslyftet. Resultaten pekar på att ett summativa utvärderingsprojekt kan användas för både intern spridning av erfarenheter och för att skapa utvecklingsstöd, förutsatt att halvtidsutvärderingar används. Detta kan också ett interaktivt forskningsprojekt bidra med, samt en lärande utvärdering, men det interaktiva forskningsprojektet tycks vara överlägset när det gäller extern spridning av resultaten från programmet – även om det också är den mest resurskrävande formen av utvärdering. Uttryckt på ett annat sätt, så skapar det interaktiva forskningsprojektet underlag för gemensam diskussion, reflektion och analys för programmet, samt gör också programmet/projektet mer transparent, genom extern spridning av gjorda erfarenheter.

 • 2.
  Brännmark, Mikael
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Lean administration: En litteraturgenomgång av lean när konceptet implementeras i kommuner2011In: FALF2011: Det nya arbetslivet, Luleå: FALF , 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lean blir allt vanligare i svensk offentlig förvaltning. Litteraturstudier har tidigare genomförts inom sjukvård och service. Denna litteraturgenomgång fokuserar istället på kommuner. Fokus ligger på vilka former som lean-konceptet tar, hur det implementeras, vilka effekter som uppnås, samt vilka svårigheter som man stött på. Sökningar gjordes i två omgångar i fyra olika databaser under i maj 2010. Endast empiriska artiklar i peer-reviewadetidsskrifter inkluderades; studier som inom vård- eller industriliknande kontexterexkluderades. Totalt resulterade sökningen och urvalsprocessen i fem publikationer, som beskriver lean i elva verksamheter. Slutsatserna från genomgången av dessa är de studerade lean-implementeringar i hög grad utgår från en ansats som påminner om värdeflödeskartläggningar. Fokus för lean-arbetet ligger på verktyg och system för förbättringsarbete. De upplevda problemen i lean-arbetet är framför allt associerade med implementeringsansatsen, snarare än konceptet eller kontexten. Verksamheternas arbete med lean har gett mestadels positiva verksamhetseffekter, framför allt rörande effektivitet och produktivitet. Hur kunderna, och framför allt personalen, påverkats är dock osäkrare.

 • 3.
  Brännmark, Mikael
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Ökad delaktighet i programutvärdering: En metodik för ökad resultatspridning?2009In: HSS2009: Vi bygger morgondagens samhälle, Luleå, 2009, p. 1-26Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Brännmark, Mikael
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Halvarsson, Agneta
  Linköpings universitet, HELIX VINN Excellence Centre.
  Analysseminarier som samverkansform: Följeforskning för hållbart utvecklingsarbete?2011In: HSS2011: Vi bygger tillsammans, Karlstad: HSS , 2011Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Bälter, Olle
  et al.
  KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Media Technology and Interaction Design, MID.
  Colareti Tosti, Massimiliano
  KTH, School of Technology and Health (STH), Medical Engineering, Medical Imaging.
  Kann, Viggo
  KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Theoretical Computer Science, TCS.
  Svedin, Maria
  KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Media Technology and Interaction Design, MID.
  Lärstrategier på längden och tvären2015In: 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, Uppsala universitet, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studiestrategier påverkar vad studenter får ut av sin utbildning. Vi har genomfört enkätstudier (ASSIST och RSPQ) för att mäta strategierna hos civilingenjörsstudenter på två olika program (Datateknik respektive Medicinsk teknik) på KTH. Resultaten visar att för denna tämligen homogena studentgrupp finns det inga större skillnader mellan årskurser eller program, men studenter med ytinriktad studiestrategi kommer efter eller hoppar av i större utsträckning än andra. Eftersom det åtminstone går att normalisera studiestrategier är det viktigt att arbeta för att normen är konstruktiv, det vill säga minska inslaget av ytinriktade strategier. De bägge instrumenten korrelerar runt 0,5 med varandra och enstaka frågor går att ifrågasätta, varför tolkningar av enstaka mätningar bör göras med försiktighet. 

 • 6.
  Eklund, Jörgen
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Ergonomics. Helix, Linköping University.
  Arbetsplatsnära FoU från olika synvinklar2016In: Book of Abstracts, 2016Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Eklund, Jörgen
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Svensson, Lennart
  Linköpings Universitet.
  Lean: en möjlighet till effektivitet och innovation2012In: Lean och innovationsförmåga – hinder, möjligheter och kunskapsluckor, 2012, p. 53-59Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Erlandsson, Björn-Erik
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Systems Safety and Management.
  Waldenström, Anders
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Systems Safety and Management.
  Olyckor och tillbud inom vården: Erfarenheter för en säkrare vård2014In: MTD, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I oktober 2010 en patient dog vid enheten för hjärtintensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. StatensHaverikommission (SHK) beslutade att för första gången någonsin att utreda en negativ händelse som inträffade inom vården.

 • 9.
  Gennser, Mikael
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Environmental Physiology.
  Bergh, Ulf
  Metoder för effektivare utprovning av dekompressionstabeller för dykning2011Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Gennser, Mikael
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology.
  Blogg, SL
  Effekt av gasbyte på dekompressionshastighet efter korta trimix dykningar2015Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Gennser, Mikael
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology.
  Blogg, SL
  Douglas, J
  Kvarnström, A
  Oscarsson, N
  Rosén, A
  Påverkar oxygenandning direkt efter dykning bubbelförekomst?2015Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Grönkvist, Mikael
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology. KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Swedish Aerospace Physiology Centre, SAPC.
  Ciuha, U
  Mekjavic, IB
  Eiken, Ola
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology. KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Swedish Aerospace Physiology Centre, SAPC.
  Värmebelastning i helikopter vid simulerat ökenuppdrag2015Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Grönkvist, Mikael
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology. KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Swedish Aerospace Physiology Centre, SAPC.
  Keramidas, Michail
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology. KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Swedish Aerospace Physiology Centre, SAPC.
  Eiken, Ola
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology. KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Swedish Aerospace Physiology Centre, SAPC.
  Samverkan mellan anti-G-dräkt och övertryck i luftvägarna på cerebral syresättning vid långvarig G-belastning i huvud-fot riktning2015Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Hamid Muhammed, Hamed
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering.
  Moustafa, A.N.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Systems Safety and Management.
  Hassan, Moustapha
  Department of Laboratory Medicine, Karolinska University Hospital.
  Temperaturvariationsanalys för hudcancerscreening, Poster, Barncancerfondens tredje konferens2013In: Barncancerfondens tredje konferens: Medicinsk Teknik för Barn med Cancer, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här studien visar att det är möjligt att detektera tydliga temperaturskillnader mellan cancervävnad och frisk vävnad. Detta kan vara ett resultat av både angiogenes (processen som leder till nybildning av blodkärl från de minsta befintliga blodkärl) och ökad ämnesomsättning hos cancerceller (medan cancertumörer formas) jämfört med friska normala celler, som ändrar och ökar intensiteten av den termiska IR-strålningen inom cancervävnads områden. Temperaturförändringarna detekterades genom mätningar av termisk IR-strålning inom våglängdsområdet 8-14 μm. Intensiva experiment utfördes på möss med hudcancer. Cancerområdet hade i genomsitt 0.3 – 0.5 °C högre temperatur än de friska grannområdena. Både kvalitativa och kvantitativa statistiska metoder användes för att analysera dessa mätningar. Analysresultaten verifierar användbarheten av att mäta termisk IR-strålning för att kunna detektera hudcancerområden.

 • 15.
  Kleiven, Svein
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering.
  Förståelse för biomekaniken bakom traumatiska skallskador genom finit element modellering av det mänskliga huvudet2007Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Kleiven, Svein
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering.
  Förståelsen för biomekaniken bakom traumatiska skallskador genom finit elementmodelleing av det mänskliga huvudet2005Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Kleiven, Svein
  KTH, School of Technology and Health (STH), Neuronic Engineering.
  Ny diagnostisk bildmetod för analys av händelseförloppet2007Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Kölegård, Roger
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Environmental Physiology.
  Eiken, Ola
  KTH, School of Technology and Health (STH), Environmental Physiology.
  Betydelse av in vivo styvhet hos perifera blodkärl ur ett flygmedicinskt perspektiv2011Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Kölegård, Roger
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology.
  Sundblad, Patrik
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology.
  Grönkvist, Mikael
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology.
  Eiken, Ola
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology.
  Är det möjligt att uppskatta Gz-tolerans medelst ortostatisk prov?2015Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Lundberg, Stefan
  KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Centre for Health and Building, CHB.
  Digitala larmsystemets möjligheter och hinder2014In: Samverkan för Hälsa, Vård och Omsorg, 2014Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Rose, Linda M.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Ergonomics.
  Arbetsmiljö och ekonomi: Vad kostar okunskapen?: Exempel på praktiskt användbara metoder och fallstudier från företag2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22. Stavrou, NAM
  et al.
  Debevec, T
  Eiken, Ola
  KTH, School of Technology and Health (STH), Basic Science and Biomedicine, Environmental Physiology. KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Swedish Aerospace Physiology Centre, SAPC.
  Mekjavic, IB
  PlanHab: Examining the effect of 21-day hypoxic bed rest and confinement on emotional state2015Conference paper (Refereed)
 • 23.
  Thunqvist, Eva-Lotta
  KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Centre for Health and Building, CHB.
  Focus Kallak-Gállok, Julevädno-Lule älv2013Conference paper (Other academic)
 • 24.
  Thunqvist, Eva-Lotta
  KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Centre for Health and Building, CHB.
  Från Alta till Gállok (Kallak): Perspektiv på urfolk, motstånd, rättigheter och mänsklig säkerhet i Arktis-Sameland2013Conference paper (Other academic)
 • 25.
  Thunqvist, Eva-Lotta
  KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Centre for Health and Building, CHB.
  Gruvor i Lule älv: Visioner och visualiseringar för hållbara framtider i Lule älvdal Jokkmokk2013Conference paper (Other academic)
 • 26.
  Tribukait, Arne
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Environmental Physiology.
  Grönkvist, Mikael
  KTH, School of Technology and Health (STH), Environmental Physiology.
  Eiken, Ola
  KTH, School of Technology and Health (STH), Environmental Physiology.
  Betydelsen av flygerfarenhet för förmågan att uppfatta förändringar i pitch–position i gondolcentrifug/DFS2011In: Svenska Läkaresällskapets handlingar. Hygiea, 2011Conference paper (Refereed)
 • 27. Verrecchia, L
  et al.
  Tribukait, Arne
  KTH, School of Technology and Health (STH), Environmental Physiology.
  Gennser, Mikael
  KTH, School of Technology and Health (STH), Environmental Physiology.
  Brantberg, K
  Perifer övre segmental vestibulär pares vid svår dekompressionssjuka: finns vaskulär embolisk orsak?2010Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Waldenström, Anders
  et al.
  Umeå universitet.
  Erlandsson, Björn-Erik
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Systems Safety and Management.
  Incidenter i vården: Hur tar vi tillvara erfarenheterna för en säkrare vård?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sjukvården blir alltmer komplicerad. Möjligheterna ökar med även riskerna. Mångåriga neddragningar i delar av vården kan inte ske utan risk att påverka säkerheten. Samhället har ett ansvar att minimera dessa risker. Med erfarenhet av ett fall utrett av Statens Haverikommission vill vi ventilera dessa frågor för att skapa debatt om hur detta arbete bäst kan bedrivas.

1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf