Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 5198
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Grönlund, Åke
  Örebro Universitet, Handelshögskolan, .
  On Mobile Learning with Learning Content Management Systems: A Contemporary Literature Review2014Ingår i: International Conference on Mobile and Contextual Learning (mLearn), Springer , 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning Content management systems (LCMS) are important tools for organizing learning material and communication. Increasingly mobile technologies are used for internet access; particularly important in developing countries where broadband is scarce. Mobile LCMS introduce specific challenges, which are yet not fully addressed. This paper reviews the literature on mobile LCMS for the purpose of identifying current research focus, research gaps, and future research directions regarding how to bridge the gaps and leverage CMS technology to support “mobile learning”. The concept matrix method is used to collect and analyze literature. Five prominent research areas are found; Use, access, design and infrastructure; communication and collaboration; engagement and knowledge development; content and service delivery; and implementation experiences and evaluation. A major gap identified is that research does neither clearly nor thoroughly address the intersection between learning and technology. Adjusting technologies to learning contexts and environments is a key area for future research.

 • 252.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Khan, Sana Zubair
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Ubiquitous computing in education: a SWOT analysis by students and teachers2013Ingår i: QScience Proceedings: Vol. 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning from anywhere anytime is a contemporary phenomenon in the field of education that is thought to be flexible, time and cost saving. The phenomenon is evident in the way computer technology mediates knowledge processes among learners. Computer technology is however, in some instances, faulted. There are studies that highlight drawbacks of computer technology use in learning. In this study we aimed at conducting a SWOT analysis on ubiquitous computing and computer-mediated social interaction and their affect on education. Students and teachers were interviewed on the mentioned concepts using focus group interviews. Our contribution in this study is, identifying what teachers and students perceive to be the strength, weaknesses, opportunities and threats of ubiquitous computing and computer-mediated social interaction in education. We also relate the findings with literature and present a common understanding on the SWOT of these concepts.

  Results show positive perceptions. Respondents revealed that ubiquitous computing and computer-mediated social interaction are important in their education due to advantages such as flexibility, efficiency in terms of cost and time, ability to acquire computer skills. Nevertheless disadvantages where also mentioned for example health effects, privacy and security issues, noise in the learning environment, to mention but a few. This paper gives suggestions on how to overcome threats mentioned.

 • 253.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Lim, Nena
  Usability of government websites in Uganda2010Ingår i: Electronic Journal of e-Government, ISSN 1479-439X, E-ISSN 1479-439X, Vol. 8, nr 1, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Government websites offer great benefits to citizens and governments. Such benefits, however,cannot be realized if websites are unusable. This study investigates usability of government websites in Uganda.Using the feature investigation method, the study evaluated four Ugandan government websites according tothree perspectives. Results show that websites are partially usable in the design layout and navigationperspectives but are rather weak in stating legal policies. Evaluation results provide the Ugandan governmentwith a clear picture of what needs to be improved according to international website design standards. Moreover,the parsimonious evaluation framework proposed in the research is useful for any country that wants to do aquick and easy evaluation of their government websites.

 • 254.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Zubair Khan, Sana
  Örebro University, , Informatics.
  Ubiquitous Computing in Education: A SWOT Analysis by Students and Teachers2013Ingår i: 12th World Conference on Mobile and Contextual Learning (mLearn 2013), College of the North Atlantic, Qatar, October 22-24, 2013, QScience , 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning from anywhere anytime is a contemporary phenomenon in the field of education that is thought to be flexible, time and cost saving. The phenomenon is evident in the way computer technology mediates knowledge processes among learners. Computer technology is however, in some instances, faulted. There are studies that highlight drawbacks of computer technology use in learning. In this study we aimed at conducting a SWOT analysis on ubiquitous computing and computer-mediated social interaction and their affect on education. Students and teachers were interviewed on the mentioned concepts using focus group interviews. Our contribution in this study is, identifying what teachers and students perceive to be the strength, weaknesses, opportunities and threats of ubiquitous computing and computer-mediated social interaction in education. We also relate the findings with literature and present a common understanding on the SWOT of these concepts. Results show positive perceptions. Respondents revealed that ubiquitous computing and computer-mediated social interaction are important in their education due to advantages such as flexibility, efficiency in terms of cost and time, ability to acquire computer skills. Nevertheless disadvantages where also mentioned for example health effects, privacy and security issues, noise in the learning environment, to

 • 255.
  Ask, Andreas
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption2012Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. En orsak till varför införandet av eFörvaltning inte ger de systematiska fördelar som efterfrågas beror på att införandet av informations och kommunikations teknologier (IKT) inte är tillräckligt. Förändringen som krävs kan inte ske över en natt utan är en gradvis förändring över tid som även kräver nya sätt att arbeta på. Kommuner behöver hantera sin eFörvaltningsutveckling på ett mer strukturerat sätt för att öka möjligheterna att förverkliga de fördelarna som sägs kunna erhållas. Enterprise Architecture (EA) har på senare tid kommit att ses som en möjlig lösning för att komma tillrätta med denna problematik. Genom att arbeta mot en EA skapas möjligheten att brygga IKT system med affärsprocesser och därigenom leda till effektivitet och interoperabilitet. Dock är EA inom offentlig sektor ifrågasatt. Forskare menar att EA saknar tydlig definierad omfattning och begreppsvärld, vilket gör användningen av EA inom förvaltningsarbete svår. De omfattande logiska EA ramverk som finns idag saknar innehåll som är specifikt relaterade till offentlig sektor. Vari det blir problematiskt att arbeta mot en EA inom offentlig sektor.

  Denna licentiatavhandling lägger följande forskningsfråga: ”Vilken roll har EA för införandet av eFörvaltning inom Svenska kommuner?” Samt följande underfrågor ”Vilka förutsättningar finns för att använda EA vid eFörvaltningsutveckling?” ”Vad har Örebro kommun uppnått genom att arbete mot en EA i deras eFörvaltningsutveckling?” Och ”Vilka problem har Örebro kommun upplevt av att arbeta mot en EA vid eFörvaltningsutvecklingen?”. En longitudinell fallstudie av ett eFörvaltningsutvecklingsprojekt i Örebrokommun genomfördes mellan 2007 och 2009 med syfte att utröna dessa frågor och för att skapa insikt om EAs roll för eFörvaltningsutveckling. Förutsättningar, resultat och upplevda problem vid eFörvaltningsutvecklingen studerades. I anslutning till detta empiriska arbete genomfördes även en jämförandestudie av eFörvaltningsmål såsom de anges i officiella statliga dokument inom så väl Sverige som i EU gentemot förmodade fördelarna med EA som diskuteras i samtida EA-litteratur.

  Studien visar att EA som fenomen ses som en förutsättning för att lyckas med eFörvaltning. 7 viktiga aspekter gällande förutsättningen för att lyckas med kommuners eFörvaltningsutveckling identifierades: Skillnaden mellan administrativa och politiska ansvaret, Politiskt mandat, Politisk timing, Resursfördelning, Samordning under NPM, Leverantörsberoende, Val av standard och bäst praxis. För att förbättra möjligheten att röna framgång i eFörvaltningsutveckling behöver dessa aspekter aktualiseras och hanteras. New Public Management (NPM) som styrmodell utgör ett strukturellt hinder för eFörvaltningsutveckling som förhindrar en mer explicit användning av EA-ramverk, vilket påverkar möjligheten att uppnå uppsatta mål negativt. Trots den strukturella problematik som föreligger, kan stöd erhållas genom att arbeta utifrån ett ”EA-tänk”. Ett ”EAtänk” kan här ses som ett medel för att påbörja förändringen mot en EA utan att för den delen explicit använda sig av ett EA-ramverk, eller -metod. Dock är det viktigt skapa en förståelse för att ”EA-tänk” som fenomen i sin tur ger upphov till strukturer och således kan leda till problem som även de måste hanteras för att eFörvaltningsutveckling skall lyckas. eFörvaltning, NPM och ett ”EA-tänk” skapar en strukturell triad där olika strukturella egenskaper i vissa fall sammanfaller med varandra vari de kan stödja kommuner i dess arbete och således bidra till positiv utveckling. Medan det i andra fall leder till negativ utveckling där administrationen upplever problem att ta till sig av de rekommendationer eFörvaltningsprojektet kan tänkas ge till organisationen som helhet. Paradoxalt nog skapar denna strukturella triad en situation där kommuner måste arbete runt sig själv för att komma framåt. Normer och befintliga strukturer i kommuner förhindrar effektiv samarbete både internt mellan olika förvaltningar och externt gentemot andra kommuner och landsting vilket leder till fragmentariska framsteg mot projektmålen och i slutänden även kommunens övergripande mål gällande eFörvaltningsutveckling. Givet de i många fall motstridiga strukturella egenskaper som finns mellan NPM och eFörvaltning innebär att det initiala arbetet mot EA i eFörvaltningsutveckling är ett ytterst komplext fenomen. För att öka möjligheten att eFörvaltningsutvecklingen blir lyckad krävs det att kommuner känner till och hantera den negativa inverkan NPM har på eFörvaltningsutveckling. Samtidigt behöver de känna till och hanterar problematiken som uppstår av att arbeta mot en EA genom ett ”EA-tänk”, Samt att som studien visat, EA ger inget stöd för mer politiseras mål, vari kommuner behöver annat sätt och andra strategier för sådant arbete. Detta är viktigt att beakta, speciellt med tanke på att mer politiserade mål i mångt och mycket är de mål som kommer premieras av politiker. Av just den enkla orsaken att politiker inte blir omvalda på grund av “effektiva IKT integrerade interna processer” utan blir omvalda utifrån förbättringar som är synliga och som gagnar medborgare positivt.

  Avhandlingen bidrar till forsknings genom att öka förståelse för och behovet av att hantera både positiva och negativa faktorer som påverkar möjligheten att lyckas med eFörvaltningsutveckling inom kommunalt arbete. Vilket inkluderar de 7 identifierade kritiska faktorer måste aktualiseras och hanteras för att öka möjligheten att lyckas. Den negativa effekt NPM har på eFörvaltningsutveckling och hur ett ”EA-tänk” kan leda till positiv utveckling, även om det som denna studie visat inte kan bidra till mer politiserade mål. Vad gäller denna licentiatavhandlings bidrag till praktiken så bidrar den med att belysa den problematiska situation som föreligger av att institutionaliserade strukturer i många fall verkar som ett hinder mot förändring. Studien möjliggör även till att kommuner kan skapa en förståelse för sin egna eFörvaltningsutveckling och möjligtvis kan verka för att inte uppleva samma problematik som identifierats i Örebros eFörvaltningsutveckling samt visa på hur en kommun kan arbeta för att hantera den problematik som inte kan förhindras alternativ som uppstår trots denna kunskap.

 • 256.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Implementation challenges: competing structures when new public management meets eGovernment2008Ingår i: Electronic government / [ed] Maria A.Wimmer, Hans J. Scholl, Enrico Ferro, Berlin: Springer , 2008, s. 25-36Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses practices, opportunities and challenges in local eGovernment project management by means of a case study of a Swedish city aiming at completely refocusing services, electronic and other, to become “citizen oriented”, meaning being able to meet the citizens’ needs more effectively. Based on empirical evidence collected by interviews and document studies, the article analyzes the development towards eGovernment and “the 24/7 agency”. Analyzing the case against eGovernment success factors we find seven challenges; political timing, resource allocation, political mandate, distinction between administrative and political responsibilities, coordination of departments, dependence on providers, and wise use of standards.. These challenges are critical because they mean choices important for national eGov development are open for local politics, complicated ad-hoc alliances among cities, and influences of strong individuals and groups. The article analyzes the challenges and finds that this situation is much a consequence of the prevailing strategic model for the public sector, New Public Management (NPM). This model by design leaves these issues in a void which has to be filled by negotiations among many actors with different roles, goals, and action space. The case shows that this makes national strategic eGov development volatile as it is dependent on a large number of local political assemblies; unlike the intention, NPM politicizes eGovernment.

 • 257.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy2009Ingår i: Social and organizational developments through emerging e-Government applications: new principles and concepts / [ed] Vishanth Weerakkody, Hershey, PA: IGI Global , 2009, s. 233-253Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 258.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro City Citizen-Oriented E-Government Strategy2008Ingår i: International Journal of Electronic Government Research, ISSN 1548-3886, Vol. 4, nr 4, s. 69-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses practices, opportunities, and challenges in local e-government project management by means of a case study involving interviews, document studies, and an element of action research, over eight months. The analysis against e-government success factors finds seven "critical issues"; political timing, resource allocation, political mandate, distinction between administrative and political responsibilities, coordination of departments, dependence on providers, and use of standards. We found these issues open for local choice, influences of strong individuals and groups, and chance. This is a consequence of the prevailing strategic model for the public sector, New Public Management, which leaves these issues to be filled by negotiations among many actors with different roles, goals, and action space. The general lesson is that there is a need for practical ways of acting strategically to reduce the risk level and increase the ability to implement policy. 

 • 259.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hedström, Karin
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Taking initial steps towards enterprise architecture in local government2011Ingår i: Electronic government and the information systems perspective / [ed] Kim Normann Andersen, Enrico Francesconi, Åke Grönlund, Tom M. van Engers, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2011, s. 26-40Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase the understanding of immature use of Enterprise Architectures (EAs). In this paper we present results from an eGovernment initiative in a Swedish local government. This longitudinal case study illustrates the problems of taking initial steps of moving towards an EA during the development and implementation an eGovernment initiative. Through an analysis of goal achievements, we develop a better understanding of the challenges of using EA frameworks for local eGovernment-projects. Our results show that the immature use of the EA framework resulted in parts of the organization deviating from plan where individual members began to implement individual solutions, instead of basing decisions on the overall architecture. This impaired project’s possibility to develop towards an EA in an efficient way.

 • 260.
  Askenäs, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Aidemark, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Towards a Conceptual Process-Oriented Framework for Patient-Centered e-health – An Exploratory Study of Current Projects in Sweden2010Ingår i: Proceedings of the International Conference on Society and Information Technologies / [ed] Baralt, Jorge; Callaos, Nagib; Lesso, William; Tremante, Andrés; Welsch, Friedrich, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 261.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Karlsson, Isak
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Zhao, Jing
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mining Candidates for Adverse Drug Interactions in Electronic Patient Records2014Ingår i: PETRA '14 Proceedings of the 7th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA’14, New York: ACM Press, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electronic patient records provide a valuable source of information for detecting adverse drug events. In this paper, we explore two different but complementary approaches to extracting useful information from electronic patient records with the goal of identifying candidate drugs, or combinations of drugs, to be further investigated for suspected adverse drug events. We propose a novel filter-and-refine approach that combines sequential pattern mining and disproportionality analysis. The proposed method is expected to identify groups of possibly interacting drugs suspected for causing certain adverse drug events. We perform an empirical investigation of the proposed method using a subset of the Stockholm electronic patient record corpus. The data used in this study consists of all diagnoses and medications for a group of patients diagnoses with at least one heart related diagnosis during the period 2008--2010. The study shows that the method indeed is able to detect combinations of drugs that occur more frequently for patients with cardiovascular diseases than for patients in a control group, providing opportunities for finding candidate drugs that cause adverse drug effects through interaction.

 • 262.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Karlsson, Isak
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Zhao, Jing
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mining Candidates for Adverse Drug Interactions in Electronic Patient Records2014Ingår i: PETRA '14 Proceedings of the 7th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA’14, New York: ACM Press, 2014, artikel-id 22Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electronic patient records provide a valuable source of information for detecting adverse drug events. In this paper, we explore two different but complementary approaches to extracting useful information from electronic patient records with the goal of identifying candidate drugs, or combinations of drugs, to be further investigated for suspected adverse drug events. We propose a novel filter-and-refine approach that combines sequential pattern mining and disproportionality analysis. The proposed method is expected to identify groups of possibly interacting drugs suspected for causing certain adverse drug events. We perform an empirical investigation of the proposed method using a subset of the Stockholm electronic patient record corpus. The data used in this study consists of all diagnoses and medications for a group of patients diagnoses with at least one heart related diagnosis during the period 2008--2010. The study shows that the method indeed is able to detect combinations of drugs that occur more frequently for patients with cardiovascular diseases than for patients in a control group, providing opportunities for finding candidate drugs that cause adverse drug effects through interaction.

 • 263.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Persson, Hans
  Identifying Factors for the Effectiveness of Treatment of Heart Failure: A Registry Study2016Ingår i: IEEE 29th International Symposiumon Computer-Based Medical Systems: CBMS 2016, IEEE Computer Society , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An administrative health register containing health care data for over 2 million patients will be used to search for factors that can affect the treatment of heart failure. In the study, we will measure the effects of employed treatment for various groups of heart failure patients, using different measures of effectiveness. Significant deviations in effectiveness of treatments of the various patient groups will be reported and factors that may help explaining the effect of treatment will be analyzed. Identification of the most important factors that may help explain the observed deviations between the different groups will be derived through generation of predictive models, for which variable importance can be calculated. The findings may affect recommended treatments as well as high-lighting deviations from national guidelines.

 • 264.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Persson, Hans
  Identifying Factors for the Effectiveness of Treatment of Heart Failure: A Registry Study2016Ingår i: IEEE 29th International Symposiumon Computer-Based Medical Systems: CBMS 2016, IEEE Computer Society, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An administrative health register containing health care data for over 2 million patients will be used to search for factors that can affect the treatment of heart failure. In the study, we will measure the effects of employed treatment for various groups of heart failure patients, using different measures of effectiveness. Significant deviations in effectiveness of treatments of the various patient groups will be reported and factors that may help explaining the effect of treatment will be analyzed. Identification of the most important factors that may help explain the observed deviations between the different groups will be derived through generation of predictive models, for which variable importance can be calculated. The findings may affect recommended treatments as well as high-lighting deviations from national guidelines.

 • 265.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Learning from Swedish Healthcare Data2016Ingår i: Proceedings of the 9th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Association for Computing Machinery (ACM), 2016, artikel-id 47Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present two ongoing projects aimed at learning from health care records. The first project, DADEL, is focusing on high-performance data mining for detrecting adverse drug events in healthcare, and uses electronic patient records covering seven years of patient record data from the Stockholm region in Sweden. The second project is focusing on heart failure and on understanding the differences in treatment between various groups of patients. It uses a Swedish administrative health register containing health care data for over two million patients.

 • 266.
  Asker, Lars
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Papapetrou, Panagiotis
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boström, Henrik
  Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Learning from Swedish Healthcare Data2016Ingår i: Proceedings of the 9th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Association for Computing Machinery (ACM), 2016, Vol. 29, artikel-id 47Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present two ongoing projects aimed at learning from health care records. The first project, DADEL, is focusing on high-performance data mining for detrecting adverse drug events in healthcare, and uses electronic patient records covering seven years of patient record data from the Stockholm region in Sweden. The second project is focusing on heart failure and on understanding the differences in treatment between various groups of patients. It uses a Swedish administrative health register containing health care data for over two million patients.

 • 267.
  Aslam, Tehseen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Analysis of manufacturing supply chains using system dynamics and multi-objective optimization2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Supply chains are in general complex networks composed of autonomous entities whereby multiple performance measures in different levels, which in most cases are in conflict with each other, have to be taken into account. Hence, due to the multiple performance measures, supply chain decision making is much more complex than treating it as a single objective optimization problem. Thus, the aim of the doctoral thesis is to address the supply chain optimization problem within a truly Pareto-based multi-objective context and utilize knowledge extraction techniques to extract valuable and useful information from the Pareto optimal solutions. By knowledge extraction, it means to detect hidden interrelationships between the Pareto solutions, identify common properties and characteristics of the Pareto solutions as well as discover concealed structures in the Pareto optimal data set in order to support managers in their decision making. This aim is addressed through the SBO-framework where the simulation methodology is based on system dynamics (SD) and the optimization utilizes multi-objective optimization (MOO). In order to connect the SD and MOO software, this doctoral thesis introduced a novel SD and MOO interface application which allow the modeling and optimization applications to interact. Additionally, this thesis work also presents a novel SD-MOO methodology that addresses the issue of curse off dimensionality in MOO for higher dimensional problems and with the aim to execute supply chain SD-MOO in a computationally cost efficient way, in terms of convergence, solution intensification and accuracy of obtaining the Pareto-optimal front for complex supply chain problems. In order to detect evident and hidden structures, characteristics and properties of the Pareto-optimal solutions, this work utilizes Parallel Coordinates, Clustering and Innovization, which are three different types of tools for post-optimal analysis and facilitators of discovering and retrieving knowledge from the Pareto-optimal set. The developed SD-MOO interface and methodology are then verified and validated through two academic case studies and a real-world industrial application case study. While not all the insights generated in these application studies can be generalized for other supply-chain systems, the analysis results provide strong indications that the methodology and techniques introduced in this thesis are capable to generate knowledge to support academic SCM research and real-world SCM decision making, which to our knowledge cannot be performed by other methods.

 • 268.
  Aspling, Fredrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Animals, plants, people and digital technology: exploring and understanding multispecies-computer interaction2015Ingår i: ACI 2015, ACM , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 269.
  Aspling, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Juhlin, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Theorizing Animal–Computer Interaction as Machinations2017Ingår i: International journal of human-computer studies, ISSN 1071-5819, E-ISSN 1095-9300, Vol. 98, s. 135-149Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increased involvement of animals in digital technology and user-computer research opens up for new possibilities and forms of interaction. It also suggests that the emerging field of Animal–Computer Interaction (ACI) needs to reconsider what should be counted as interaction. The most common already established forms of interaction are direct and dyadic, and limited to domesticated animals such as working dogs and pets. Drawing on an ethnography of the use of mobile proximity sensor cameras in ordinary wild boar hunting we emphasize a more complex, diffuse, and not directly observable form of interaction, which involves wild animals in a technological and naturalistic setting. Investigating human and boar activities related to the use of these cameras in the light of Actor-Network Theory (ANT) and Goffman's notion of strategic interaction reveals a gamelike interaction that is prolonged, networked and heterogeneous, in which members of each species is opposed the other in a mutual assessment acted out through a set of strategies and counter-strategies. We stress the role of theory for the field of ACI and how conceptualizations of interaction can be used to excite the imagination and be generative for design. Seeing interaction as strategies and acknowledging the existence of complex interdependencies could potentially inspire the design of more indirect and non-dyadic interactions where a priori simplifications of design challenges as either human or animal can be avoided.

 • 270.
  Aspling, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Juhlin, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Chiodo, Elisa
  Smelling, pulling, and looking: unpacking similarities and differences in dog and human city life2015Ingår i: Proceedings of the 12th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology, Association for Computing Machinery (ACM), 2015, artikel-id 64Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The problem of understanding animals, e.g., what they want and what they are doing, are recurrent matters for the emerging field of animal-computer interaction (ACI). We focus on animals in the city by bridging the field with urban studies and open up for new design opportunities in terms of the possibilities of new digital technology to re-configure animal city life. We present an ethnomethodological video analysis of the negotiations and interactional work between two leashed pugs and a handler walking down a street. We unpack similarities and differences between the two species in terms of their interests and intentions in an urban environment through detailed examination of the moments in the walk when the leash is pulled taut. We show how a strained leash can result from a conflict between the dog’s attentiveness towards other dogs by smelling and looking, and the human’s urge to move along. We propose design directions supporting the dogs’ wants and needs by accessing the handler with information on the dogs’ curiosities in other dogs by visualizing the invisible scent-universe of the dogs and encourage dog-dog interaction.

 • 271.
  Aspling, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Wang, Jinyi
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Juhlin, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Plant-computer interaction, beauty and dissemination2016Ingår i: Proceedings of the Third International Conference on Animal-Computer Interaction, Association for Computing Machinery (ACM), 2016, artikel-id 5Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We inquire into ways of understanding plant interaction through a triangulation of four approaches: a multispecies ethnography of people's ordinary practices and doings in relation to sakura trees during their short blossoming season; readings of theoretical works on human-plant relations and plants' urge to spread; a systematic review of how plants are involved in computing and computer systems; and finally a review study on how cherry blossoms are used in design and architecture. We bring these together and propose to discuss the involvement of florae in computer systems and design items through the lens of understanding plant interaction as temporally extended dissemination and agency to spread. The design intent within Animal-Computer Interaction (ACI) has been to develop systems where non-human species are seen as "users". If such an approach is applied to plants, then we need to frame research in a direction that aims to give us an understanding of what these sorts of users are doing. Since the most successful forms of dissemination are hedonic, we argue that researchers should focus more specifically on system design that supports aesthetic interaction, rather than supporting abstract contemplation, as has been common within Human-Computer Interaction (HCI).

 • 272.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Challenges for the Future in an ICT Context: ...for Stig2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Contents:

  Introduction Viveca Asproth 1

  Fear for Sustainability? A Simulation Study Markus Schwaninger 2

  Organisational Personality Maurice Yolles and Gerhard Fink 20

  Context‐dependent modelling and anticipation the other coin of 

  the system approach Miroljub Kljajić, Mirjana Kljajić Borštnar 61

  Systemic Information Logistics: A Direction for the Development 

  of an Emerging Field of Studies and Practice Darek M. Haftor 76

  IT and the new society ‐ from XML to Habermas Per Flensburg 103

  Loop or branch Per S Agrell 122

  Issues of emotion and usability of interactive artefacts in HCI Karl W Sandberg 127

  On journey with system thinkers ‐ Systems thinking in

  education and research, today and tomorrow Christina Amcoff Nyström 138

  Applying Synergy‐4 in Informatics Research – Some Reflections Erik Borglund, Thomas Persson, Lena‐Maria Öberg 151

  The Emergence of Service Oriented Architecture from a 

  Business Perspective Karin Ahlin 166

  Proposing Learner E‐dentity to social presence in digital spaces for learning

  Hanna Olsson 177

  Critical information and its implications Viveca Asproth 187

   

 • 273.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Critical Information and its implications2011Ingår i: Challenges for the future in an ICT context / [ed] Viveca Asproth, Sundsvall: Mid Sweden University , 2011, s. 187-194Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 274.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Team syntegrity as a complementary method for requirements analysis2010Ingår i: The International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, International Institute of Informatics and Systemics, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When developing complex system and systems that will work in a complex situation, or a complex environment, there is an enhanced problem to capture the information needed. It is critical that the system provides the users with as relevant information as possible. The traditional ways to capture information and to involve the users may sometimes be insufficient. All aspects of the intended system may be hard to capture and there might also be a problem to bring different opinions of what is important into line with each other.

  Team Syntegrity is a new process methodology developed by the management cybernetics Stafford Beer to stimulate collaboration and incite cross fertilization and creativity. The driving force behind the development of syntegration was to provide a structure for holding purposeful conversations which would be non-hierarchical and democratic but would be contained and not dissipate their energy or insights.

  As a way to catch what should be included in a complex system and to join possible split pictures that are present, Team Syntegrity could be a helpful complementary tool. In this paper the possibilities with using Team Syntegrity in preparation for the development of a complex system is presented. As an example a system for training for crisis situations is used.

 • 275.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  The Viable Systems Model and Inter-organizations2011Ingår i: Journal of Organisational Transformation and Social Change, ISSN 1477-9633, E-ISSN 2040-056X, Vol. 8, nr 1, s. 73-81Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 276.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Holmberg, Stig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Simulated decision learning in a multiactor setting2009Ingår i: 23rd European Conference on Operational Research, 2009, s. 214-214Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 277.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Holmberg, Stig C
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Löfstedt, Ulrica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Simulated Decision Learning in a Multiactor Setting2010Ingår i: Organizacija, ISSN 1318-5454, Vol. 43, nr 3, s. 136-145Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The idea of decision analysis-and subsequent learning from the outcomes-is old within Operational Research. Here this approach to continuous improvement of decision outcomes is put one step further within the area of crisis and disaster management. This is done by introducing multiactors making simultaneous decisions with just partial information about each other. Further, decision outcomes are achieved from a simulation model rather than from the real object system.

 • 278.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Holmberg, Stig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Nyström, Christina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Soft Early Warning for Regional Security2011Ingår i: Casys'11: Tenth International Conference on Computing Anticipatory Systems / [ed] Daniel M. Dubois, Liége: CAOS , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 279. Asproth, Viveca
  et al.
  Håkansson, Anita
  Révay, Peter
  Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design.
  Dynamic information in GIS systems1995Ingår i: Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715, E-ISSN 1873-7587, Vol. 19, nr 2, s. 107-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Time can be characterized as the fourth dimension of the physical space-time continuum. Time is either a particular instant at which a structure or a process exists or occurs, or a period over which a structure endures or a process continues. From the human point of view, a concrete system can move in any direction on the spatial dimension, but only forward on the temporal dimension. GIS systems generally deal with static information. Static objects can be defined as objects that do not change in a short time period. In many situations, the information in GIS applications does change dynamically. Environmental problems, for example, have a significant dynamic component, which means that the conditions of the real system, at the time the decision is made, are the results of all the past history of the system and influence its subsequent behavior. Dynamicallity in a process may be possible to measure. The measure should include components such as size of change, frequencies of change, and time interval. The dynamicallity of a system should, in addition, include the need of change in representation (for example, how often must the screen be updated) and how time-critical decisions are. Time can be represented by a series of snapshots, and the shorter time periods between the snapshots, the more it imitates a continuous course of events. The time lapse is represented by a minimum of two pictures, up to complete animation. Real time and presentation time are not necessarily the same, as it is desirable to shorten very long time lapses (for example geological changes), and lengthen (prolong) rapid time lapses (such as explosions). We define presentation time as a relation between observation interval (time interval between observations) and picture rate (the rate of changing pictures on the screen). In this paper, some functions for handling dynamic information in GIS systems are presented.

 • 280. Asproth, Viveca
  et al.
  Håkansson, Anita
  Révay, Peter
  GIS-application for visualization of streams1994Ingår i: Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715, E-ISSN 1873-7587, Vol. 18, nr 2, s. 103-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Up to now, GIS systems have been used to produce maps. When using these maps, for example, to look at a road section, you are limited to one map-sheet at a time with a specific scale. A common application, for example, in communities and electricity companies, is to include networks such as water pipes, sewage systems, and electric mains. As the lines cross map-sheet borders, it has been necessary to put the map-sheets together. It is useful for communities to have up-to-date and accurate information about water pipes, to be able to locate leaks and to know where to cut off the lines and to know which consumers are affected, when repairing. In the future, GIS systems could also be used as decision and planning support. To be able to use GIS systems for this purpose, it is necessary to improve techniques for visualization of streams (direction and strength) over time. This paper describes a project that aims to develop and evaluate user interfaces for visualization of all kinds of streams and to improve and evaluate methods and CASE tools for development of GIS applications.

 • 281.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Löfstedt, Ulrica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Nyström, Christina Amcoff
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Öberg, Lena-Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Teknikinformationscentrum: Samverkan mellan akademi och företag för forskning och utbildning2009Ingår i: HSS09: Högskolor och samhälle i samverkan, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Teknikinformationscentrum är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som fokuserar på tek­nisk information. Teknisk information är all den dokumentation som behövs för att använda, utföra service och reparera en produkt, t ex bruksanvisningar, reparationshandböcker, serviceanvisningar. Pro­jektet drivs av Mittuniversitetet i nära samarbete med Försvarets materielverk (FMV) och ett tiotal företag som producerar teknisk dokumentation i stor omfattning. Projektet syftar till att etablera en kunskapsnod inom Teknikinformations-området. Projektet arbetar dels med frågor runt TI-före­tagens kompetensbehov och kompetens­försörjning dels med framtidssäkra stan­darder, rutiner och tekniker för behovsstyrd TI-produktion. Två studier har gjorts med syftet att undersöka vilka krav som ställs på teknikinformation respektive vilket kompetensbehov som finns för att arbeta med att producera dokumentationen.

  Några av de företag som deltar i projektet har teknisk dokumentation som affärside och producerar dokumentationen till andra företag, medan övriga företag producerar dokumentation till sina egna produkter. Deltagande företag är konkurrenter på marknaden, men har gemensamma problem och har därför funnit att det finns fördelar med att ingå i ett gemensamt projekt. Den frågeställning som behandlas i detta papper är hur konkurerande företag kan samverka och dra nytta av att delta i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt.

 • 282.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Löfstedt, Ulrica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Nyström, Christina Amcoff
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Öberg, Lena-Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Viable design for Technical Communication Systems in future contexts2009Ingår i: IRIS32, Information Systems Research Seminar in Scandinavia, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 283.
  Asproth, Viveca
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Ring, Andreas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Simulation of accessibility in Crisis Management2011Ingår i: CASYS'11: Tenth International Conference on Computing Anticipatory Systems / [ed] Daniel M. Dubois, Liége: CHAOS , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 284.
  Atif, Yacine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Chou, Chien
  Institute of Education, National Chiao Tung University, Taiwan.
  Digital Citizenship: Innovations in Education, Practice, and Pedagogy2018Ingår i: Educational Technology & Society, ISSN 1176-3647, E-ISSN 1436-4522, Vol. 21, nr 1, s. 3s. 152-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are still disparities in technology-access despite economic pressures and widespread promises to overcome them. The induced digital gap defines the degree of digital citizenship for which, unified policies have yet to be drawn at various educational levels to reduce that gap. The quest for a broad participation to develop digital citizenship competencies needs further investigations into innovative educational approaches, pedagogical methods, and routine practices that foster digital literacy, and narrows the digital divide. This special issue accumulates original theoretical and empirical research contributions across contemporary digital citizenship perspectives. The final selection of the papers explores digital citizenship concepts such as ethics, digital literacy and participation, in various contexts to develop opportunities for a wider engagement in social actions. The international perspectives of contributing authors shed lights on digital citizenship prospects across unique contexts among different nations. 

 • 285.
  Augustsson, Nils-Petter
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Persson, Tomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Stolterman, Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  The character of a VR -visualization2003Ingår i: Proceedings of the 26th International Systems Research in Scandinavia (IRIS)Conference, 2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When we humans are dealing with complex things in our daily lives, for example an artifact, we tend to ascribe different characters to it. This is our way of getting a quick overview of the artifact and makes it understandable to us. The ascribing of character is not based on thorough examination of the object at hand though, but rather on a certain thing, i.e. a characteristic that catches our attention. This characteristic gives us a certain feeling about the artifact and makes it possible for us to make a judgment about it, even if it is a snap one. With this as a starting point we try to identify the different characteristics, which constitute the overall character, i.e. realism. In many visualisations with this objective, realism is juxtaposed with copying static structures, i.e. buildings and streets. This is also a strong contributor to the realism character in the Botnia-track visualisation. In our opinion this is not enough to get a realistic character. We have identified a few other prominent characteristics that also are important contributors to the realism character, for example landmarks, sound, moving objects and narrator voice. Our main conclusion is that if a realistic character is desirable, more than visualisation of static structures is necessary. We found at least five additional characteristics that influence people’s perception of a virtualisation; landmarks, sound, moving objects and narrator voice. In our opinion, all of these are important for a realistic character to emerge and something that designers have to take in to consideration to reach the intended goal.

 • 286.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Användare och utvecklare: om anveckling med kalkylprogram2001Ingår i: Användarperspektivet: strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare / [ed] Bertil Olsson, Stockholm: Vinnova , 2001, s. 105-113Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 287.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Användare och utvecklare: om anveckling med kalkylprogram2001Ingår i: Användarperspektivet: strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare / [ed] Bertil Olsson, Stockholm: Vinnova , 2001, s. 105-113Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 288.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram1995Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 289.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram1995Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 290.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Spreadsheet End User Development and Knowledge Management2009Ingår i: Encyclopedia of information science and technology / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, PA: IGI , 2009, 2, s. 3564-3569Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the early days of computers, expertise was needed in order to use computers. As IT tools have become more powerful and user friendly, more and more people have been able to use computers and programs as tools when carrying out working tasks. Nowadays, it is possible for people without special IT training to develop Information Systems (IS) that only IT specialists could have done some years ago. In this paper End User Development (EUD) using a Spreadsheet Program (SP) is discussed from a knowledge management perspective. EUD can be a part of an organization’s effort to take advantage of existing, often tacit, knowledge or creating new knowledge. An end user is a person who acts both as a user and a systems developer. A typical feature of an end user is that he has a good (often unique) knowledge of the business and the work related to the IS in question, which is called the User Developed Application. It is the combination of these two sorts of knowledge which is the key to EUD as knowledge management. The aim of this of this chapter is to relate EUD to knowledge management and, specifically, to describe how tacit knowledge can be audited when end users develop spreadsheet systems for their own domain of expertise. The main source is a set of qualitative case studies carried out between 1995 and 2005. (Avdic, 1999; Westin, Avdic & Roberts, 2005)

 • 291.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Spreadsheet End User Development and Knowledge Management2009Ingår i: Encyclopedia of information science and technology / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, PA: IGI Global, 2009, 2, s. 3564-3569Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the early days of computers, expertise was needed in order to use computers. As IT tools have become more powerful and user friendly, more and more people have been able to use computers and programs as tools when carrying out working tasks. Nowadays, it is possible for people without special IT training to develop Information Systems (IS) that only IT specialists could have done some years ago. In this paper End User Development (EUD) using a Spreadsheet Program (SP) is discussed from a knowledge management perspective. EUD can be a part of an organization’s effort to take advantage of existing, often tacit, knowledge or creating new knowledge. An end user is a person who acts both as a user and a systems developer. A typical feature of an end user is that he has a good (often unique) knowledge of the business and the work related to the IS in question, which is called the User Developed Application. It is the combination of these two sorts of knowledge which is the key to EUD as knowledge management. The aim of this of this chapter is to relate EUD to knowledge management and, specifically, to describe how tacit knowledge can be audited when end users develop spreadsheet systems for their own domain of expertise. The main source is a set of qualitative case studies carried out between 1995 and 2005. (Avdic, 1999; Westin, Avdic & Roberts, 2005)

 • 292.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  User and developer: user systems development using a spreadsheet program2002Ingår i: Issues and trends of information technology management in contemporary organizations: vol 1 / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, Pa: Idea Group Publishing , 2002, s. 13-16Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 293.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  User and developer: user systems development using a spreadsheet program2002Ingår i: Issues and trends of information technology management in contemporary organizations: vol 1 / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, Pa: Idea Group Publishing , 2002, s. 13-16Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 294.
  Avdic, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Eklund, Anders
  Örebro universitet, Örebro universitetsbibliotek.
  Searching reference databases: what students experience and what teachers believe that students experience2010Ingår i: Journal of Librarianship and Information Science, ISSN 0961-0006, E-ISSN 1741-6477, Vol. 42, nr 4, s. 224-235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Internet has made it possible for students to access a vast amount of high quality references when writing papers. Yet research has shown that the use of reference databases is poor and the quality of student papers is consequently often below expectation. The objective of this paper is twofold. First, it aims to describe the problems students experience when they search information using a university reference database. Second it aims to compare the perspective of students on the problems with that of their teachers. As basis for the study we have used the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. A web-based survey was carried out. A total of 150 students at Örebro University in Sweden participated in the survey. The results have been analysed by comparison of median values. Results show that students experience problems mostly in the category of efforts expectancy. Differences between the two groups are most significant in the category of effort expectancy and students’ patience in searching. Teachers are more pessimistic about students’ capacity in information searching than the students themselves.

 • 295.
  Avdic, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Eklund, Anders
  Örebro universitet, Universitetsbiblioteket.
  Searching reference databases: what students experience and what teachers believe that students experience2010Ingår i: Journal of Librarianship and Information Science, ISSN 0961-0006, E-ISSN 1741-6477, Vol. 42, nr 4, s. 224-235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Internet has made it possible for students to access a vast amount of high quality references when writing papers. Yet research has shown that the use of reference databases is poor and the quality of student papers is consequently often below expectation. The objective of this paper is twofold. First, it aims to describe the problems students experience when they search information using a university reference database. Second it aims to compare the perspective of students on the problems with that of their teachers. As basis for the study we have used the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. A web-based survey was carried out. A total of 150 students at Örebro University in Sweden participated in the survey. The results have been analysed by comparison of median values. Results show that students experience problems mostly in the category of efforts expectancy. Differences between the two groups are most significant in the category of effort expectancy and students’ patience in searching. Teachers are more pessimistic about students’ capacity in information searching than the students themselves.

 • 296.
  Avdic, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hedström, KarinÖrebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.Rose, JeremyGrönlund, ÅkeÖrebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Understanding eParticipation: Contemporary PhD eParticipation Research in Europe2007Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book presents contemporary European research on eParticipation by means of a 13 chapters each describing a PhD research project as well as analyses of this research. The book both reflects the field and contributes to shaping it by discussing both long-standing and emerging issues. Contributions include three chapters on issues of DEVELOPMENT, including communities of practice, user-centred development, and safety & privacy issues, four chapters on IMPLEMENTATION, including spatial planning, participatory budgeting, and transformation processes, and five chapters on issues of USE, focusing on local government, developing countries, EU, civil society and NGO.

 • 297.
  Avdic, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hedström, KarinÖrebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.Rose, JeremyGrönlund, ÅkeÖrebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Understanding eParticipation: Contemporary PhD eParticipation Research in Europe2007Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book presents contemporary European research on eParticipation by means of a 13 chapters each describing a PhD research project as well as analyses of this research. The book both reflects the field and contributes to shaping it by discussing both long-standing and emerging issues. Contributions include three chapters on issues of DEVELOPMENT, including communities of practice, user-centred development, and safety & privacy issues, four chapters on IMPLEMENTATION, including spatial planning, participatory budgeting, and transformation processes, and five chapters on issues of USE, focusing on local government, developing countries, EU, civil society and NGO.

 • 298.
  Axelsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, VITS - Laboratoriet för verksamhetsinriktad systemutveckling.
  Analysing Business Interaction in a Virtual Organisation: Using Business Action Theory to Study Complex Inter-organisational Contexts2003Ingår i: Journal of Electronic Commerce in Organizations, ISSN 1539-2937, E-ISSN 1539-2929, ISSN 1539-2937, Vol. 1, nr 3, s. 1-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 299.
  Axelsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Applying an Ethical Perspective on Stakeholder Participation in Public E-service Development2013Ingår i: GI Edition Proceedings Band 221: Electronic Government and Electronic Participation / [ed] Wimmer M.A., Janssen M, Macintosh, A., Scholl H.J., and Tambouris, E., 2013, s. 150-159Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to balance between citizen and agency aspects’ importance and visibility in public e-service development, the question how to involve different stakeholders is often raised. However, identifying and analyzing several internal as well as external stakeholders in relation to e-government development raises some ethical questions: Who should participate and who should not? For what reasons do we involve stakeholders? What will the result of stakeholder participation and involvement be? In this article empirical findings from an egovernment project are revisited and discussed from an ethical perspective. The main conclusion is that we need to consider ethical aspects of stakeholder participation in e-government projects more thoroughly. The ethical discussion in stakeholder participation rhetoric has often been shallow. An important task for e-government researchers is therefore to address this discussion in public e-service development,as the results in terms of quality of the e-services as well as citizen benefits are at stake.

 • 300.
  Axelsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Business interactions in a virtual organisation: Visualising inter-organisational systems complexity2004Ingår i: The Social and Cognitive Impacts of e-Commerce on Modern Organizations / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey: Idea Group Publishing , 2004, s. 136-164Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Social and Cognitive Impacts of E-Commerce on Modern Organizations includes articles addressing the social, cultural, organizational, and cognitive impacts of e-commerce technologies and advances on organizations around the world. Looking specifically at the impacts of electronic commerce on consumer behavior, as well as the impact of e-commerce on organizational behavior, development, and management in organizations. This important new book aims to expand the overall body of knowledge regarding the human aspects of electronic commerce technologies and utilization in modern organizations and to assist researchers and practitioners to devise more effective systems for managing the human side of e-commerce.

3456789 251 - 300 av 5198
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf