Change search
Refine search result
2128212921302131213221332134 106501 - 106550 of 108847
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 106501.
  Åselius, Gunnar
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Tukholmalainen näkökulma2015In: Historian kosto: Suomen talvisota kehyksissän / [ed] Henrik Meinander, Helsingfors: Kustannusosakeyhtio siltala , 2015, 1, 177-198 p.Chapter in book (Other academic)
 • 106502.
  Åselius, Gunnar
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, The Military History Division.
  "Unik inblick i hur tyska och ryska soldater tänkte under andra världskriget"2014In: Respons, ISSN 2001-2292, Vol. 3, no 1, 22-25 p.Article, book review (Other academic)
 • 106503.
  Åselius, Gunnar
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, The Military History Division.
  USA:s strategi drev fram urskiljningslöst dödande2014In: Respons, ISSN 2001-2292, Vol. 3, no 5, 52-54 p.Article, book review (Other academic)
 • 106504.
  Åselius, Gunnar
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Caniart, Valérie
  Quatre siècles de coopération militaire franco-suédoise = Svenskt-franskt militärt samarbete under fyra sekler: actes des journées d'études franco-suédoises organisées à Stockholm les 25 et 26 octobre 2005 et à Vincennes les 7 et 8 décembre 2006 = svenskt-franskt seminarium organiserad i Stockholm 25 och 26 oktober 2005 och i Vincennes 7 och 8 december 20062009Collection (editor) (Other academic)
 • 106505.
  Åselius, Gunnar
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, The Military History Division.
  Hobson, Rolf
  Institut for forsvarsstudier, Oslo.
  Kristiansen, Tom
  Institut for forsvarsstudier, Oslo.
  Sörensen, Nils Arne
  Syddansk Universitet, Odense.
  Introduction. Scandinavia in the First World War2012In: Scandinavia in the First World War: Studies in the War Experience of the Northern Neutrals / [ed] Claes Ahlund, Lund: Nordic Academic Press, 2012, 1, 9-56 p.Chapter in book (Refereed)
 • 106506.
  Åsemyr, Alexander
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design.
  Motorcykel Gripen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultatet av detta projekt är Gripen. En motorcykel designad för att interagera med föraren och självkörande fordon i dess omgivning. Inom en snar framtid kommer transportmedel bli självkörande. Frihets känslan av att kontrollera ett fordon kommer fortfarande efterfrågas. Människor kommer söka något genuint och spännande. Motorcykel kan få ett uppsving och med hjälp av ny teknik skapa en säkrare upplevelse.

  Avsikten med detta projekt har varit att utforska ett förslag till en fordon som kan kontrolleras av en människa och hur det skulle kunna fungera i en framtid med övervägande självkörande transportmedel.

 • 106507.
  Åslund, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Lekmännens roll i framtidens Svenska kyrka: Fyra prästers bedömningar och önskningar för framtiden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Svenska kyrkan har prästerna i nära femhundra år varit församlingens företrädare inför Gud. Hur uppfattar prästen lekmännens roll i den församling han representerar? I uppsatsen Lekmännens roll i framtidens Svenska Kyrka är mitt syfte är att ta reda på hur några präster i dagens Svenska kyrka föreställer sig framtidens roll för lekmännen.

  Prästerna har fritt talat utifrån perspektivet lekmännens roll i församlingen förr och nu och i framtiden och om sina önskningar för framtiden. Det framkom att prästerna har en likartad uppfattning av att ämbetsmännen skötte verksamheten förr. De nämner prästfrun, syföreningarna och körerna som undantag. I dag strävar församlingarna efter större delaktighet från lekmännens sida. Prästerna upplevde att de anställda ibland utgör ett hinder för att uppnå detta. Ekonomi och medlemsantal påverkar inte verksamheten än. Erfarenheter från andra evangelisk-lutherska kyrkor inverkar på hur man ser på lekmännens roll i framtiden. Prästerna uttrycker att gudstjänster med aktiva lekmän, kommer att öka. En präst tror att kyrkobyggnaderna kommer att skötas av lekmän och att kyrkorna mer kommer att användas som en helig plats för privata andakter oavsett religion. I tolkningen av begreppet det allmänna prästadömet betydelse för synen på lekmännens roll ger alla fyra olika svar. Tre präster har en framtidsvision av en aktiv levande kyrka i samhället.

  Min slutsats är att prästerna föreställer sig att lekmannaengagemanget både i gudstjänst och i övrig verksamhet kommer att öka i framtiden. Därmed är syftet med denna undersökning uppnått.

 • 106508.
  Åslund, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  To Peer Into The Abyss: a psychoanalytical analysis of edgar allan poe's the imp of the perverse2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is based on the premise of psychoanalytical literal theory through a perspective of the author-imprint, or the mirroring neural-effect of the author as an external persona - a force influencing, constructing and enforcing traits, intertextual messages and sublime meanings of the subconscious in the primary text material – the short story Imp of the Perverse, published by Edgar Allan Poe in 1845. The aim is to view this short story in light of Poe's empirically documented destructive personality, proposing that the message of the story, in itself, is more than simply a tale, but part of a larger contextual idea sprung from the pained soul of the author. As primary source for the hypothesis statement, theories by Freud and the later constructions on psychoanalysis as a tool for interpreting literature have been used, such as the collected works of Kurzweil & Phillips (Literature and Psychoanalysis). Further reference will be made to extensive autobiographical works on Poe himself, combined with specific research within the psychoanalytical field by authors such as Dr. Liebig (Criminal Insanity and Hypersensibility in Edgar Allan Poe), M. Bonaparte (The Life and Works of E.A. Poe, a psycho-analytic interpretation) and more. The results of this paper found that the dysfunctional lifestyle and neurotic tendencies of Edgar Allan Poe strongly indicate a connection between his psychological state, his experiences and the message of The Imp of the Perverse. The claim, then, is that Edgar Allan Poe did indeed fuel his short story with direct elements of his own psyche and moral values.

 • 106509.
  Åslund, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Whisky, läder och svarta kläder: En studie i språkbruk av reklam och livsstilsmagasin riktade mot män2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är skriven inom fältet för språkvetenskap med fokus på hur reklamtexter använder värderande språk och språkliga strategier för att tilltala en manlig målgrupp, och i förlängning förstärka fördomar och heteronormativa värderingar genom språket som utgångspunkt. Studien har utgått från kvalitativ innehållsanalys samt diskursanalys för att besvara frågeställningarna, och metoden som brukats är närläsning av materialet som utgörs av diverse reklamannonser och artiklar ur livsstilsmagasin riktade mot män. Den teoretiska bakgrund som använts är genusteori, mediateori och språklig teori i kombination, framförallt utifrån etablerade teorier om den konstruerade och hegemoniska manligheten. Resultatet av studien är att även om källmaterialet varit alltför begränsat för att  dra definitiva slutsatser om den manliga reklamvärldens språkbruk i helhet, finns ändå tydliga tendenser att skaparna av dessa material använder språkliga strategier baserade på normativa värden för att tilltala sin primära konsumentgrupp.

 • 106510. Åslund, Leif
  Pro et contra och consultatio i 1600-talets svenska riksråd (1626-1658)1989In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 110, 7-25 p.Article in journal (Refereed)
 • 106511.
  Åslund, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pettersson, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  "En hälsofrämjande förskola - utvecklande förhållningssätt": En delutvärdering kring en kommuns pågående projekt angående barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i dagens förskolor startade en mellansvensk kommun ett projekt vars syfte var att öka pedagogers kunskaper kring ämnet samt utveckla och förbättra de kommunala förskolorna. Syftet med denna studie är att göra en delutvärdering av kommunens projekt ” En hälsofrämjande förskola – utvecklande förhållningssätt” för att granska projektets syften och mål är på väg att uppnås eller har uppnåtts.

  Studiens metod är influerad av kvantitativa studier och empirin bygger på enkäter som sedan sammanställdes samt analyserades och tolkades utifrån bland annat Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) samt relevant litteratur. Datainsamlingen skedde med enkäter till kommunens alla förskolechefer, specialpedagoger och pedagoger. Enkäterna var formulerade med både strukturerade och ostrukturerade frågor.

  Resultatdelen är uppdelade i fem kategorier; Värdet av kunskaper, Perception kring delaktighet och den fysiska miljön, Uppfattningar om förtydligande arbetssätt, Uppfattningar om kulturell och språklig bakgrund samt Förberedande verksamhet.

  Resultaten indikerar på tydliga skillnader i svaren mellan de olika arbetsgrupperna, där förskolecheferna och specialpedagogerna i stor utsträckning delar samma syn på projektets förlopp till skillnad mot pedagogernas.

  Studien avslutas med en diskussionsdel där studiens metod samt resultat diskuteras. Hur kommer det sig att svaren skiljer sig åt så pass mycket mellan de olika arbetsgrupperna? Påverkar arbetspositionen informationsflödet angående projektet? Forskning säger att miljön i förskolan är oerhört viktig, stämmer detta med resultaten i studien? Dessa frågor och mer diskuteras. Studien avslutas sedan med en slutsats där det bland annat framkommer att AKK, bildstöd och teckenstöd är återkommande arbetssätt som de arbetar med, att svaren skiljer sig åt mellan de olika arbetsgrupperna samt att projektet har en lång väg kvar till att uppnå vissa av sina mål.

 • 106512.
  Åslund, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Chasing the Phantom: Translating Medical Terminology and Metaphors in Popular Science2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 106513.
  Åslund, Robert
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Övningsstrategier: En musiker som lånar metoder från idrottsvärlden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106514.
  Åslund Råberg, Ted
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Livsåskådning och missfall: En undersökning av livsåskådningar hos människor som har varit med om missfall2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106515.
  Åsman, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Människan och Naturen i Mary Shelleys Frankenstein or the Modern Prometheus2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main focus of this essay is to attempt to answer the questions of how Mary Shelley, in her novel Frankenstein or the Modern Prometheus, portrays the relationship between man and nature, and how Frankensteins creature can serve as a starting point in a discussion of the term human.

  The theories of ecocriticism - here described as the study of the relationship between human and nonhuman - and poshumanism, which contains the premisses for discussing this human, reveal many interesting things about the novel.

  The scientific approach to the world, and by extension, nature, can in Shelleys novel be considered anthropocentric, which is portrayed as a damaging world-view. Attempts to discuss the concept of human reveals that any definition can be met with resistence and objections. Not all humans meet the criteria of a certain definition, and there may be other creatures that do. The conclusion here may be that the human simply cannot be defined properly.

 • 106516.
  Åsman, Sofia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.
  Too Late for Snowman: Transhumanist Ideals in Margaret Atwood's Oryx and Crake2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay attempts to study transhumanism and its role in the anthropogenic pandemic at the center of the novel, in order to show that transhumanist thought was a driving factor behind it. By looking at transhumanist concerns in the portrayed society, and the beliefs of Crake, one uncovers that Crake was able to exploit the desire for enhancement of humanity as a whole in order to achieve the ultimate transhumanist goal: the near-perfect and immortal posthuman Crakers. Analyzing the intentions behind the creation of the posthuman, and Snowman’s relationship to them, it becomes clear that the posthuman is a replacement of existing humanity, since the sought after qualities of the posthuman can only be attained through genetic engineering before birth and not by altering individual humans. I hope to have shown that the novel contains a warning about transhumanism and the potential misuse of science when one person think things through to its logical conclusion.

 • 106517. Åsman, Thea Palm
  et al.
  Pedersen, Jan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of English.
  How Bert got into Ned's head: domestication in the translation of literature for young readers2013In: Perspectives: studies in translatology, ISSN 0907-676X, E-ISSN 1747-6623, Vol. 21, no 2, 143-155 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to discover to what extent the American translation of the Swedish children's novel Berts dagbok had been adapted to its audience as a result of the translator's initial norm. Previous research has found that while translators of children's literature traditionally mainly employ domesticating strategies, recent research has shown that current translations of canonized children's literature, and literature aimed at a slightly older demographic segment, have been more source-oriented. We therefore decided to investigate whether the translator's initial norm had been to domesticate the text, i.e. adapting any unfamiliar cultural context with regard to the new audience, American children and young teenagers. Through the analysis of coupled pairs it was concluded that the translator's initial norm was still to domesticate the text, and, as a result, a majority of the extracted examples had been replaced by something more familiar to the new audience, which consequently moved the story from Sweden to USA.

 • 106518. Åstedt, Erik
  et al.
  Hallin, Göran
  Strömblad, Johan
  Utvärdering av KreaNord: Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 2008–20152015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  KreaNord kom till år 2008 som en del av Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete, med syftet att utveckla och profilera Norden som en arena för kreativa näringar. KreaNord har sedan dess etablerat ett tvärsektoriellt policysamarbete mellan kultur- och näringsdepartement och myndigheter, tagit fram kunskapsunderlag, samt drivit flera projekt kring bland annat entreprenörskap i konstnärliga utbildningar och finansieringsfrågor. Programmet avslutades under 2015.

  Analys- och strategiföretaget Kontigo AB har under våren 2015 utvärderat KreaNord. Utvärderingen fokuserar på resultat och måluppfyllelse, men även aspekter såsom organisation, varumärke och lärdomar för framtiden. Utvärderingen visar bland annat att KreaNord har skapat ett tvärsektoriellt samarbete på policynivå, samt har bidragit till utvecklingen av strategier för stöd till kreativa näringar i flera av de nordiska länderna

 • 106519.
  Åstrand, Anna
  Royal Institute of Art.
  Anna Åstrand MASTERESSÄ Kungliga Konsthögskolan 2011 6421 ord2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What do we perceive, how do we perceive it and how do we then describe it? I try to reach an answer by describing artworks by Ida Ekblad, Franz West, René Magritte, Eva Löfdahl and Shunsuke Komatsu. I describe them from different medias into texts. I then try to find common observations and similarities in the texts. Following the thoughts of Maurice Marleau-Ponty I briefly discuss different aspects that effects our perception. The object and how it relates to its surroundings, how difficult it is to separate. Wholeness and details. The perceiver and the influence by the media from which you perceive. Experience, memories and time. Language and form (both physical and in language), The difference between description and analyses. The qualities that constitutes an object and how they are related to the senses. If an object is its material. 

 • 106520.
  Åstrand, Björn
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Akademins betydelse - synpunkter på skapandet av det förflutnas bilder: medieforskning och historisk forskning2004In: Skriftserie fra Institutt for historie og klassiske fag, ISSN 0805-0589, no 45, 179-187 p.Article in journal (Refereed)
 • 106521.
  Åstrand, Björn
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies. Karlstads universitet.
  Conflicting Ideas on Democracy and Values Education in Swedish Teacher Education2014In: Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts / [ed] Hannele Niemi, Jari Multisilta and Erika Löfström, Helsinki: CICERO Learning Network, Helsinki University , 2014, 223-252 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A decade ago, less than 25% of students in four teacher education programs in Sweden had positive feelings towards their studies in values education. The majority of the students claimed that they had learned the basic concepts, but felt that those concepts were not clearly defined (Frånberg, 2006, p. 151). Consequently, roughly 4 out of 5 students felt that they had not been sufficiently prepared for their role of instilling values in their students. The newly reformed teacher education program was accompanied by an increased ministerial emphasis on values education, but it is unclear what impact it had (Zackari, 2000, p. 11). Studies indicate signs of improvement, but those studies are not fully comparable, so there are good reasons to address these issues again (Åstrand, 2013a). The fact that the majority of students report ambiguity in their understanding of the main concepts of values education suggests there may be varied understanding of the central concepts among teacher educators. The primary aim of this article was to study understandings of and approaches to core terms in Swedish teacher education that relate to democracy and values education. Following that, the analysis also takes into account changes in legislation, policy and reform. 

 • 106522.
  Åstrand, Björn
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Contemporary challenges for quality assurance in teacher education: the Swedish example – do central inspections impede local quality cultures?2012In: Quality assurance and teacher education: international challenges and expectations / [ed] Judith Harford, Brian Hudson and Hannele Niemi, Oxford: Peter Lang Publishing Group, 2012, 85-114 p.Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter provides a description as well as an empirical analysis of the Swedish quality assurance (QA) system for teacher education (TE). On a descriptive level it is essential to note that TE is included in the general QA system for higher education (HE). Governmental ordinances provide the framework and the Swedish National Agency for Higher Education (NAHE) is the responsible body.

  The description of Swedish HE and its QA system offers a frame for understanding of Swedish TE and its QA model. The QA system of Swedish HE is recently reformed towards focus on outcome in relation to previous system focusing on prerequisites, processes and results. Higher education institutions (HEI) has to apply to requirements but they are not only free to act and design local quality assurance system according to local strategies, they are assumed to do so in order to enhance quality.

  On an analytical level concern is raised regarding consequences of the increased emphasis on QA. There are indications that progress in QA also results in higher quality in first category operations as research and teaching but there are concerns that emphasis on national QA activities diminishes the role of QA elements developed locally due to local conditions, strategies etc.

  Self-evaluation reports are essential parts of the last decades QA system and such reports are in this study used as empirical records on QA strategies. The relationship between institutional characteristics and choice of QA elements is analyzed as significant for the level of adaptation to what’s assumed to be required from above and as indications on development of local QA cultures. Findings indicate that HEI restricts their QA to what appears to be required by NAHE. The external inspection seems to dominate over local initiatives that could be assumed to be of fundamental importance for the future development. 

 • 106523.
  Åstrand, Björn
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Svensk historielärarutbildning i ett komparativt perspektiv med utgångspunkt i alumners omdömen om sin utbildning2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  What about the education of history teachers? An entangled history of academic and educational cultures

  Preparation of future teachers is a key component in societies strategies for the future – and frequently under both debate and reform. This study investigates outcome from the point of view of newly graduated teachers opinions on their period of training. The study is based upon a questionnaire to all teacher students (n=7856) in Sweden two years after graduation. Education of history teachers is compared with preparation of teachers in other subjects and other teacher degrees. This national case study is analyzed in relation to international studies on students learning in higher education (Pascarella & Terenzini, (1991), Arum & Roksa, (2011) as well as to studies on academic cultures and traditions (Becher & Trowler 2001, Biesta 2011). Questions addressed are: How does students perceive the balance between and outcome of studies in content knowledge, pedagogical content knowledge and the wider preparation for a teaching career? How successful are teacher students training in areas like teaching history in relation to democracy, values etc.?
What are the differences between preparation in different subjects, at different types of higher education institutions and being prepared to teach a subject or as a class teacher?

 • 106524.
  Åstrand, Björn
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Svensk skola i ett nordiskt perspektiv: observationer och perspektiv2014In: Gymnasiepædagogik, ISSN 1399-6096, no 94, 55-68 p.Article in journal (Other academic)
 • 106525.
  Åstrand, Björn
  Umeå University, Faculty of Arts, Historical Studies.
  Tortyr och pinligt förhör - våld och tvång i äldre svensk rätt2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Torture in the past is the subject of this dissertation. The aim of the study is to discuss one of the grand narratives of Swedish history. In an evolutionary frame Sweden has been put forward as a country which early developed judicial security for citizens. This dissertation contains a critique against an objectivistic view of the concept of knowledge. It proposes instead an evolutionary concept. In the discussion of sources I argue that although historians have been skilful in their evaluation of sources important problems still remains.

  The phenomenon of torture is here investigated at three different levels, as discourse, as norm and as practice. A point of departure is an overview of the discourse of torture and the use of torture in the past, from ancient times to the beginning of the early modern period in Europe. The purpose of that study is to gain some general insight concerning torture to which the main study, with focus on the phenomenon of torture in Sweden, could be related. The presentation of the history of torture starts in ancient Greece. The ability to use torture was regulated in Greek society. An important element in the discourse concerns a social regulation of torture; another is the connection with different concepts of truth.

  The conditions for the use of torture have changed over time. In early Middle Ages the practice of ordeals was common in Europe. In difficult cases tribes decided guilt with help from God. When the Christian church during the High Middle Ages rose to power it prohibited the use of ordeals. The obvious consequence of this act was that people had to make decisions by themselves, when they no longer could turn to God’s will when making decisions in severe judicial cases. In this context torture became important and was put into use. The existence of ordeals has been an obstacle to the use of torture. Torture had a strong position at the end of the medieval era, and this dissertation discusses whether the legislation is to be understood as implementation of torture or as regulation of an already existing practice.

  The first study of torture in a Swedish context deals with the discourse concerning the concept of torture. It is found that accusations of use of torture were used in propaganda and that torture in this context was understood as something unswedish and shameful.

  Next part focuses on the Old Swedish legislation prior to 1614. It is found that there is a prohibition against torture in the legislation from the fourteenth century, which must be regarded as a first attempt in Swedish law to regulate the use of torture. The study also focuses on the fact that the plaintiff had such extensive rights, that these could enable use of torture.

  The last part of the dissertation deals with the legal practice in Stockholm between 1474 and 1614. It identifies places for torture, actors and the judicial context in which the use of torture was practised.

 • 106526. Åstrand, Johan
  et al.
  Papmehl-Dufay, Ludvig
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Blästbrukslämningar i Brånahult: aArkeologisk förundersökning av RAÄ 332 med flera lämningar 2008 : Brånahult 1:8, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the results from an archaeological trial excavation carried out in December 2008 at Brånahult, parish of Madesjö, Småland, southeast Sweden. The investigation was caused by plans of expanding a stone quarry into an area with previously recorded bloomery remains, RAÄ 332. A trial excavation performed in september 2008 just to the northeast of the present investigation area aimed at delimiting the bloomery remains towards the northeast. The exploitation plans have changed since the first trial excavation, and thus the aim of the present trial excavation was to delimit and establish the chronology, state of preservation, content and scientific potential of the bloomery and possibly other remains within an area of around 40 000 m2 to the south and west of the bloomery RAÄ 332. The investigation managed to clearly delimit the previously recorded bloomery site, and also to locate another similar but smaller bloomery site less than 100 m from the first one. Apart from these, two charcoal production sites, a stone quarry site, three clearance cairns and another heap of slag some 100-150 m to the northwest of the bloomery sites were found. Within the bloomery sites several well preserved stone constructions were identified. Samples of slag were ocularily analysed, and the results suggest that iron production on the site has been quite extensive. Three 14C-dated place the activities in the Middle Ages, around AD 1280-1460. Based on the results of the trial excavation, Kalmar County Museum suggests that any exploitation of the area should be pre- ceeded by an archaeological excavation of the two bloomery sites. Decision in this matter is taken by the County Administrative Board in Kalmar.

 • 106527.
  Åstrand Melin, Frida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Ethnology.
  Solidaritet som grundfundament: En studie om tillit i den autonoma vänstern2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate what underlying causes drive people to take part in the Swedish autonomous left-wing movement. The autonomous left-wing movement is an extraparliamentary mob, in Sweden often attributed in negative terms, considered as extremists. Interviewing six activists has given me the chance to better understand the movement in terms of ideology as well as understanding their lack of reliability in the Swedish government and other social structures. The study also shows a complexity in the relationship between the interviewees and fascists, as well as in the Swedish police and the Swedish migration office, which is based on a combination of ideological values as well as a lack of trust to the Swedish system as a whole. 

 • 106528.
  Åstrand, Rickard
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Han fattas mig: En studie av poetisk sorgeframställning hos Bodil Malmsten och Elisabeth Rynell2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines how grief is created and expressed in the poetry collections Det här är hjärtat by Bodil Malmsten and Nattliga samtal by Elisabeth Rynell. Based on a theory that emotions are created in a contact between subject and object, it appears in the survey that narrator in each collection of poems expressing and handles grief differently. The narrator in Det här är hjärtat is static and will never come out of grief while the narrator in Nattliga samtal is dynamic and moves on from sorrow.

 • 106529.
  Åström, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas.
  Sanningens ögonblick: Om psykiatrisk fotografering i det tidiga 1900-talets Sverige2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106530.
  Åström, Anne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Ett alternativt familjebegrepp: Queerläsning av tre nutida, svenska bilderböcker2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att göra en queeranalys av gestaltningen av temat familj i ett urval av nutida, svenska bilderböcker för barn. Undersökningens frågeställningar lyder: Vilken förståelse av begreppet familj kan en queerläsning ge utifrån antagandet att bilderböckernas respektive karaktärer tillsammans utgör var sin familj och vilka kriterier kan lägga grunden till alternativa definitioner av begreppet familj?

  De tre litterära verk som undersöks är Sune börjar skolan av Sören Olsson och Anders Jacobsson (Rabén & Sjögren, 1997), När Findus var liten och försvann av Sven Nordqvist (Opal, 2001) samt Mamma Mu städar av Jujja och Tomas Wieslander med illustrationer av Sven Nordqvist (Natur och Kultur, 1997).

  Undersökningens frågeställningar besvaras med att alla tre litterära verk har potential att läsas queert. Undersökningen resulterar i ett antal kriterier som kontrasteras mot en traditionell definition av familj formulerat av Nationalencyklopedin, det vill säga kriterierna kan tillsammans utgöra en alternativ definition av begreppet familj

  Uppsatsen avslutas med en diskussion om bilderboken i samhället, nyttan av att läsa queert samt uppslag för framtida forskning.

 • 106531.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  A Narrative of Fear: Advice to Mothers2015In: Literature and medicine, ISSN 0278-9671, E-ISSN 1080-6571, Vol. 33, no 1, 113-131 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Taking present-day research into so-called new momism and intense mothering as a starting point, this article argues that the current mothering discourse, rather than articulating a new phenomenon, perpetuates a regulative discourse developed in the nineteenth century, in advice books written by medical doctors for pregnant women and new mothers. Both the Victorian and the present-day texts play on feelings of guilt and inadequacy in order to control the actions and emotions of mothers, although the threatened outcome differs: present-day mothers are warned that their children may become obese or develop neuropsychological disorders, whereas Victorian mothers are warned that their children might die.

 • 106532.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  "Because My Mother was a Liar and a Whore": Adulterous Mothers and Paternity Uncertainty in Jo Nesbø’s The Snowman2015In: The Mother-Blame Game / [ed] Vanessa Reimer, Sarah Sahagian, Toronto: Demeter Press, 2015, 204-218 p.Chapter in book (Refereed)
 • 106533.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Dying to create a hero: changing meanings of death in childbirth?2018In: Absent mothers / [ed] Frances Greenslade, Bradford: Demeter Press, 2018, 7-16 p.Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The greatest gift a mother can bestow on her son is to die in childbirth, Pliny the Elder argued as early as AD 77, using Julius Caesar as one example. The link between maternal death and military prowess has persisted through the centuries. Knights and warriors such as Tristram, the Arthurian Knight of Sorrows, and Macduff, are shown to be great men, because they have freed themselves from the taint of the maternal body, as Janet Adelman has discussed in Suffocating Mothers, effectively giving birth to themselves. In this chapter I chart the changing use of the trope of the warrior emerging from his mother's dead or dying body. Older iterations are read against the 2011 film Conan, in which the mother's death is reinterpreted into an act of heroism on her part, which confers glory on both mother and son. However, she still dies, and in my analysis I ask the question why it is still the case that a mother must die for her son to become successful.

 • 106534.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Döda mammor och ensamstående pappor: föräldraskap i tecknad film2016In: Att konstruera en kvinna: Berättelser om normer, flickor och tanter / [ed] Karin Lövgren, Lund: Nordic Academic Press, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 106535.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Introduction: explaining and exploring the dead or absent mother2017In: The absent mother in the cultural imagination: missing, presumed dead / [ed] Berit Åström, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, 1-21 p.Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter addresses the question of why the dead/absent mother-trope is invoked in so many narratives and the many answers given, in mainstream conversations in various online media as well as in scholarly analyses. The chapter includes an overview of previous scholarly research, which is grouped according to the explanatory model given, rather than chronologically. Such an organization generates useful insights, not only into how scholars have approached the dead/absent mother-trope, but also into the transhistorical character of the trope itself. The chapter is concluded with an overview of the other chapters in the anthology, showing how they demonstrate that the dead/absent mother-trope is a cultural conversation that transcends historical and generic divisions. 

 • 106536.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  "Let's get those Winchesters pregnant": Male pregnancy in Supernatural fan fiction2010In: Transformative Works and Cultures, ISSN ISSN 1941-2258, Vol. 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates mpreg slash fiction—same-sex relationships featuring male pregnancy—based on the television series Supernatural, looking at issues of gender and genre. It has been argued that slash writing is a highly subversive and resisting activity, appropriating someone else's characters and rewriting the romance script to suit different tastes than those prescribed by patriarchy. Yet fan fic texts are very diverse and it is difficult, if not impossible, to draw any general conclusions from them. The theme of male pregnancy has the potential to produce narratives that challenge our notions of gender, identity, sexual and social practices, as well as parenthood. Although the fan fiction I have analyzed all deals with these notions in various ways, the focus lies elsewhere. The authors of the texts focus more on exploring Sam and Dean as fathers and homemakers, on writing about family life, with all its traditional trappings. When the authors bring pregnancy into the equation, they draw on narrative and social conventions that follow this experience, resulting in conventional stories set in a very unconventional universe

 • 106537.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Marginalizing motherhood: postfeminist fathers and dead mothers in animated film2017In: The absent mother in the cultural imagination: missing, presumed dead / [ed] Berit Åström, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, 241-258 p.Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  It is a commonplace that very few mothers survive to the end of animated feature films. The construction of the families and fathers the mothers leave behind has changed over the last few decades, however, as well as the reasons the mothers disappear. In this chapter, the films The Little Mermaid (1995), Beauty and the Beast (1991) and Aladdin (1992) are contrasted to the more recent Finding Nemo (2003), Chicken Little (2005) and Cloudy with a Chance of Meatballs (2009). This chapter analyzes how the trope of the dead mother intersects with the trend towards representations of postfeminist fatherhood in popular culture, and discusses how a new type of parenting is created, which, although progressive in many ways, is still predicated on the absence of the mother. 

 • 106538.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Murdering the Narrator of The Wife's Lament1999In: Medieval Feminist Forum, ISSN 1536-8742, E-ISSN 2151-6073, Vol. 27, no 1, 24-27 p.Article in journal (Refereed)
 • 106539.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Over Her Dismembered Body: The Crime Fiction of Mo Hayder and Jo Nesbø2013In: Rape in Stieg Larsson's Millennium Trilogy and Beyond: Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction / [ed] Berit Åström, Katarina Gregersdotter, Tanya Horeck, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, 97-113 p.Chapter in book (Refereed)
 • 106540.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Postfeminist Fatherhood in the Animated Feature Films Chicken Little and Cloudy with a Chance of Meatballs2015In: Journal of Children and Media, ISSN 1748-2798, E-ISSN 1748-2801, Vol. 9, no 3, 294-307 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on Hannah Hamad's concept of postfeminist masculinity, this article analyzes how the animated films Chicken Little (Disney, 2005) and Cloudy with a Chance of Meatballs (Sony, 2009) construct postfeminist fatherhood in opposition to two traditional stereotypes: the emotionally distant authoritarian and the bumbling pal. In contrast to films from the 1980s and 1990s, in which sons struggle to live up to their fathers’ expectations, these films demand a change in paternal attitudes, requiring fathers to adapt to their sons’ needs instead. The article argues that the films offer a didactic message to fathers as well as sons, which suggests that in postfeminist fatherhood older parenting models are no longer viable, and a new culture of fatherhood is needed, which may offer a way of challenging hegemonic masculinity.

 • 106541.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Referred pain: privileging male emotions in narrative instances of female physical suffering2011In: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869, Vol. 20, no 2, 125-137 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses literary patterns of female subordination, and focuses in particular on what the author terms "referred pain." By juxtaposing two early modern texts, William Shakespeare's Titus Andronicus and Aphra Behn's Oroonoko, with two modern visual texts, John Woo's Mission Impossible 2 and Baz Lurhman's Moulin Rouge, the author discusses the recurring trope of privileging male emotional suffering over female physical suffering, and suggests that one reason for the continuing popularity of this can be sought in the kinship system and its exchange of women. The article argues for the application of a transhistorical perspective when studying literature, as a means of revealing patterns that may otherwise go unnoticed.

 • 106542.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  "Sucking the Corrupte Mylke of an Infected Nurse": regulating the dangerous maternal body2015In: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869, Vol. 24, no 5, 574-586 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on medieval medical encyclopaedias, early modern and Victorian advice books, as well as twentieth scientific advice to mothers, and linking them to present-day mothering discourse in the media, this article discusses cultural attitudes towards breast-milk and nursing mothers. The texts present a paradox in that while breast-milk is claimed as the best food for an infant, and mothers who choose not to nurse are vilified, it is simultaneously discussed as a potential poison and corrupting agent. I argue that the fear of breast-milk is a symptom of a cultural anxiety that periodically resurfaces, constructing the maternal body as threat to the infant, a threat that must be controlled and contained.

 • 106543.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  The absent mother in the cultural imagination: missing, presumed dead2017Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This anthology explores the recurring trope of the dead or absent mother in Western cultural productions. Across historical periods and genres, this dialogue has been employed to articulate and debate questions of politics and religion, social and cultural change as well as issues of power and authority within the family. Åström seeks to investigate the many functions and meanings of the dialogue by covering extensive materials from the 1200s to 2014 including hagiography, romances, folktales, plays, novels, children's literature and graphic novels, as well as film and television. This is achived by looking at the discourse both as products of the time and culture that produced the various narratives and as part of an on-going cultural conversation that spans the centuries, resulting in an innovative text that will be of great interest to all scholars og gender, feminist and media studies.

 • 106544.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  The Creation of the Anglo-Saxon Woman1998In: Studia Neophilologica, ISSN 0039-3274, E-ISSN 1651-2308, Vol. 70, no 1, 25-34 p.Article in journal (Refereed)
 • 106545.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  The Politics of Tradition: Examining the History of the Old English poems The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer2008Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Book Description:

  In recent years, Anglo-Saxonists have widened the scope of their studies to include not only various aspects of Anglo-Saxon society and literature, but also their own discipline. Studying the scholarship on The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer, Åström examines the roles of these scholars in the critical history of the two poems. These poems are two of the most haunting, and at the same time cryptic, texts of the entire Old English corpus. Because of these characteristics, the research they inspire is wide-ranging, imaginative and provocative. The study focuses mainly on two aspects of scholarly research: the emergence of a professional identity among Anglo-Saxonist scholars and their choice of either a metaphoric or metonymic approach to the material. A final chapter charts the concomitant changes within Old English feminist studies. The study summarises the approaches to points of ambiguity in the poems and provides a comprehensive bibliography of twentieth century scholarship on the two texts, which should make it not only a concise introduction to the field of Old English studies, but also a useful work of reference for anyone wishing to pursue further research on the poems.

 • 106546.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Modern Languages.
  The Politics of Tradition: Examining the History of the Old English Poems The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Old English literary studies is a fascinating field of research which spans many various approaches including philology and linguistics as well as literary and cultural theories. The field is characterised by a certain conservatism, what in this thesis is referred to as tradition. This thesis examines the scholarship on The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer, projecting its cumbersome affinities with tradition as a conservative force as well as the resistance against it. The investigation focuses mainly on two aspects of scholarly research: the emergence of a professional identity among Anglo-Saxonist scholars and their choice of either a metaphoric or metonymic approach to the material. A final chapter studies the concomitant changes within Old English feminist studies. The thesis also summarises the approaches to points of ambiguity in the poems, and provides a comprehensive bibliography of scholarship on the two texts.

 • 106547.
  Åström, Berit
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  The Symbolic Annihilation of Mothers in Popular Culture: Single Father and the death of the mother2015In: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902, Vol. 15, no 4, 593-607 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article takes as its starting point the paradoxical representation of mothers in popular culture. On the one hand the mother is constructed as central to the physical and emotional development of the child; on the other, she is routinely rejected or elided, questioned, and vilified. One expression of this ambivalent attitude is the re-circulation of the trope of the dead mother. The trope, which ostensibly is employed to create sympathy for a character, or simply to drive the plot, often also privileges fathers, suggesting that children are better off without mothers. After a brief genre overview of the use of the trope of the dead mother on film and television, the article analyses how the BBC serial Single Father, with its repeated depictions of the mother's violent death, develops the trope, by not only privileging the father and vilifying the dead mother, but also reducing her death to a plot point, a backdrop for romance.

 • 106548.
  Åström, Berit
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Gregersdotter, Katarina
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Horeck, Tanya
  Anglia Ruskin University, Cambridge, UK.
  Introduction2013In: Rape in Stieg Larsson's Millennium and Beyond: Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction / [ed] Berit Åström, Katarina Gregersdotter, Tanya Horeck, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, 1-18 p.Chapter in book (Refereed)
 • 106549.
  Åström, Berit
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Gregersdotter, KatarinaUmeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.Horeck, TanyaAnglia Ruskin University, Cambridge, UK.
  Rape in Stieg Larsson's Millennium Trilogy and Beyond: Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction2013Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  With its powerful images of rape and revenge, Stieg Larsson's bestselling Millennium trilogy has made a major impact on the contemporary crime novel. This collection explores the role that rape plays in contemporary crime fiction, examining the sexually violent images at the heart of the Millennium trilogy in its many guises – from novels, to Swedish film adaptations, to Hollywood blockbuster. At the centre of discussion is Larsson's female heroine, Lisbeth Salander, one of popular culture's most unforgettable characters. The collection evaluates her status as a twenty-first century heroine, arguing that what makes Salander so interesting and culturally relevant, is her blend of vulnerability and violence.

  Putting Larsson's work into dialogue with a range of contemporary Scandinavian and Anglophone crime novelists, including Jo Nesbø, Håkan Nesser, Mo Hayder and Val McDermid, these essays offer cross-cultural insights into how notions of sexual violence, victims and vengeance are constructed. Opening up a range of vital new questions, the book interrogates the very terms by which we understand and encounter violent images in popular fiction and film.

 • 106550.
  Åström, David
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Livsmedelsfrågan under orosåren 1917-19182010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
2128212921302131213221332134 106501 - 106550 of 108847
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf