Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 5949
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Kausalitetsproblem – kausalitet eller problem?1995In: Festskrift till Anders Agell, Iustus, Uppsala , 1995, p. 31-Chapter in book (Refereed)
 • 252.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skadestånd vid medborgarskapsförlust (2:7 RF)2014In: InfoTorg Juridik, no majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Konstitutionen är ett väldigt viktigt grunddokument i en demokratisk rättsstat (för att uttrycka ett understatement). Två nya mål från HD demonstrerar, att grundlagen RF inte bara är riktad till maktens innehavare, utan även kan ge direkt stöd för enskilda avseende krav mot staten. Det ena fallet är ett skadeståndsmål avseende förlust av medborgarskap, varvid det visas att överträdelse av RF:s skydd för medborgarskapet i 2:7 kan föranleda utdömande av ideellt skadestånd även utan särskilt lagstöd. Det andra fallet är ett ersättningsmål avseende förfogandeinskränkning, där RF:s krav i (nuvarande) 2:15 på ersättningsreglering i lag, ansågs innefatta en allmän rättsgrundsats om rätt till ersättning, utifrån motsvarande proportionalitetsbedömning som regleringarna ger uttryck för – även i fall då den specifika lagstiftningsåtgärden avseende rådighetsinskränkning inte ger någon ledning i ersättningsfrågan. I två analysartiklar presenterar professor Håkan Andersson dessa viktiga prejudikat och deras betydelse för den framtida utvecklingen inom ersättningsrätten, vid mötet med den konstitutionella rätten.

 • 253.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersättningsprinciper vid rådighetsinskränkning (2:15 RF)2014In: InfoTorg Juridik, no majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt regeln om egendomsskydd i 2:15 RF ska ersättning vara tillförsäkrad den vars markanvändning avsevärt försvåras genom det allmännas rådighetsinskränkningar. RF uppställer ett krav på att ersättningen ska bestämmas enligt grunder som ska anges i lag. En ny dom från HD visar, att om en rådighetsinskränkande lag inte ger besked i ersättningsfrågan, får man på allmänna grunder genomföra en proportionalitetsbedömning som motsvarar den lagstiftning som i övrigt finns i enlighet med RF:s krav.

 • 254.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – preciseringar avseende ersättningsbestämningen vid medborgarskapsförlust (2:7 RF)2018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-19Article in journal (Refereed)
 • 255.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstitutionaliseringav ersättningsrätten (III) – preciseringar avseendeersättningsbestämningen vid medborgarskapsförlust (2:7 RF)2018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-19Article in journal (Refereed)
 • 256.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar2012In: InfoTorg Juridik, no februariArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sedan ett drygt år gäller ett så kallat ”principalansvar” för föräldrar, med innebörd att dessa ansvarar utan eget vållande för person- eller sakskada (eller kränkning) som barn vållat genom brott (3:5 SkL). Det finns emellertid en jämkningsregel för fall då det skulle vara ”uppenbart oskäligt” med en skadeståndsskyldighet för föräldern (3:6 2 st SkL). I anledning av en ny hovrättsdom kan man börja inventera vilka möjligheter föräldrar har att undkomma detta stränga ansvar. Man kan därvidlag också söka vägledning i lagstiftningens struktur och dess allmänna motivering. Måhända kan de ”positiva” motiven för ansvaret stöta på argumentativa motinstanser i vissa situationer, varvid de blir ”negativa” argument mot ansvar – dvs argument för jämkning.

 • 257.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Kritisk pluralism: Utmaningar för rättsvetenskapen vid millenieskiftet1999In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, p. 27-Article in journal (Refereed)
 • 258.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkning av familj – skadeståndsrättslig kollektivisering av Europakonventionens individuella rättigheter2007In: PointLex, Vol. oktober, p. 37-Article in journal (Refereed)
 • 259.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkning som kopplingsbegrepp avseende gärning och skada2007In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I flera fall från de senaste åren har kränkningsbegreppet behandlats - det handlar alltså om skadeståndsregeln vid vissa brott mot person, frihet, frid eller ära. Man har kunnat fråga sig om kränkningsersättningen är objektivt eller subjektivt bestämd, om det ska tas hänsyn till individuella förhållanden på gärningsmanna- respektive skadelidandesidan, om brottsrubriceringen i sig instrumentellt ska ge schabloniserade summor eller om andra differentieringar kan göras etc etc. I en ny dom från Högsta domstolen får vi en del klarlägganden och besked. Domen ger också upphov till några systematiska reflektioner kring hur det ideella kan diskuteras inom skadeståndsrätten, skriver professor Håkan Andersson i denna analys för PointLex.

 • 260.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkningens allvarsgräns – distinktionen mellan privat och professionell toleransnivå2012In: InfoTorg Juridik, no decArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idag formulerar många sina obehag inför tillvarons möten och tråkigheter såsom att de blir ”kränkta” – och då har man också öppnat spåret till den juridiska responsen med ”kränkningsersättning” vid brott. Liksom alla modeord och juridiska formeluttryck, riskerar ett dylikt språkspel att leda till innehållsmässig uttunning och tankemässig förflackning. Det finns dock rättsliga gränser för vad som är en ”allvarlig” kränkning som innefattar angrepp mot någons ”person, frihet, frid eller ära” (enligt 2:3 SkL). Allvaret kan tematiseras från både angriparens och offrets perspektiv, varvid allt fler detaljer i argumentationen kan framlyftas. En frågeställning inom skadelidandeperspektivet är relevansen av de risker som vissa yrkeskategorier får vara beredda på, varvid angreppets koppling till yrkesroll respektive privatperson kan analyseras som en viktig differentiering. HD har tidigare i en positiv ersättningsdom avseende en polis visat en diskussionsram, och i en ny dom om talan från en ordningsvakt får vi ett negativt besked. Domen klarlägger ett viss spelrum för kränkningsdiskursen, och därmed visas att det vardagliga mantrat om kränkning, rättsligt sett inte är ett ymnighetshorn att ösa ur. Det finns kort sagt – dvs juridiskt uttryckt – gränser för vad man kan bli kränkt av.

 • 261.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkningsbegreppets nedre gräns2016In: InfoTorg Juridik, no juli, p. 1-10Article in journal (Refereed)
 • 262.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkningsbeloppens konkretiserande utveckling2016In: InfoTorg Juridik, no Februari, p. 1-8Article in journal (Refereed)
 • 263.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkningsersättning – spott och spe för yrkespersoner2005In: PointLex, Vol. december, p. 23-Article in journal (Refereed)
 • 264.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkningsersättningens gräns vid sexualbrott – differentiering av skadevållar- och skadelidandeomständigheter2013In: InfoTorg Juridik, no oktoberArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det skadeståndsrättsliga kränkningsbegreppet har visat sig bestå av en dubbelsidig argumentationsmöjlighet, där omständigheter på båda partssidorna kan påverka den rättsliga värderingen av vad som är så allvarligt, att det bör föranleda skadestånd. I ett nytt mål visas hur gränsområdet vid sexualbrott alltmer börjar stabilisera en rättstillämpning som – utöver brottsrubriceringen – kan väga olika utslagsgivande faktorer avseende ansvarsfrågan. Efterhand kanske vi även kan förvänta differentierande kriterier avseende summorna inom ersättningsfrågan.

 • 265.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkningsersättningens kränkningskvalificering vid oaktsamhetsbrott2012In: InfoTorg Juridik, no september, p. 11-Article in journal (Refereed)
 • 266.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkningsersättningens utvidgning – vad kan man (inte) bli kränkt av?2011In: InfoTorg Juridik, no februari, p. 1-20Article in journal (Refereed)
 • 267.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kvalificerande kriterier för myndighetsansvaret2008In: PointLex, no november, p. 1-27Article in journal (Refereed)
 • 268.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Lagstiftning som ansvarsgrundande myndighetsutövning2001In: PointLex, Vol. april, p. 5-Article in journal (Refereed)
 • 269.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Legal Aspects of Health Risks1999In: Amalgam and Health: New Perspectives on Risks, Forskningsrådsnämnden , 1999, p. 11-Chapter in book (Refereed)
 • 270.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Likhetsargumentation – analogi och metamorfos2003In: Festskrift till Åke Frändberg, Iustus, Uppsala , 2003, p. 25-Chapter in book (Refereed)
 • 271.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Metodkrav i mötet mellan skadeståndsrätt ochområdena för icke-materiella ingrepp2017In: Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016, Stockholm: Jure, 2017, p. 15-39Chapter in book (Refereed)
 • 272.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Metodkravavseende ersättningsbestämning vid utebliven vinst – inklusive en preciseringom utebliven reducering avseende utebliven skadebegränsning: HD:sersättningsrättsliga domar år 2017, Del 12017In: InfoTorg Juridik, no dec, p. 1-21Article in journal (Refereed)
 • 273.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Mobbning som skadeståndsproblem2001In: PointLex, Vol. december, p. 9-Article in journal (Refereed)
 • 274.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Myndigheternasupplysningsansvar – problemstrukturen och den problematiska relationen mellandess komponenter: HD:s ersättningsrättsliga domar år 2017, Del 52017In: InfoTorg Juridik, p. 1-10Article in journal (Refereed)
 • 275.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Myndighetsansvaret vid normerade bedömningsakter: illusion (dvs immunitet) eller restriktiv öppning 2010In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-34Article in journal (Other academic)
 • 276.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Myndighetsansvarets föränderliga kontextualisering2013In: Allmänt och enskilt - offentlig rätt i omvandling: Festskrift till Lena Marcusson / [ed] Thomas Bull, Olle Lundin, Elisabeth Rynning, Uppsala: Iustus förlag, 2013, p. 1-19Chapter in book (Refereed)
 • 277.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Myndighetsansvarets grund och gräns2008In: PointLex, no april, p. 1-21Article in journal (Refereed)
 • 278.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Människorov och andra brott mot barn – direkt ”skadeverkan” och indirekt ”skaderiktning”2003In: PointLex, Vol. december, p. 15-Article in journal (Refereed)
 • 279.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Nationell EKMR-skadeståndsrätt: en argumentativ probleminventeringsskiss2007In: JFT (Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland), Vol. 143, no nr 5-6, p. s 377-414Article in journal (Refereed)
 • 280.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Normbeslutsfel respektive normbeslutsskada – inte alltid samma sak.2010In: InfoTorg Juridik, no januari, p. 1-34Article in journal (Refereed)
 • 281.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Olycksfallsrekvisitet vid personskada2006In: PointLex, Vol. mars, p. 33-Article in journal (Refereed)
 • 282.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Omgivningsrekvisitet i miljöskaderätten – funktionell rumsbestämning och begreppskonstruktion2003In: PointLex, Vol. oktober, p. 34-Article in journal (Refereed)
 • 283.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Orsaksbevisning – källkritiska principer avseende motstridiga sakkunnigbedömningar2001In: PointLex, Vol. november, p. 10-Article in journal (Refereed)
 • 284.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Orsakskonkurrensproblem − specifik kausalanalys eller allmän kontraktstolkning2012In: InfoTorg Juridik, no november, p. 1-16Article in journal (Other academic)
 • 285.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Patientbegreppets gränsområden – skador vid IVF och andra relationella behandlingsformer2016In: Bertil Bengtsson 90 år / [ed] Blomstrand/Carlsson(Mattsson/Skarhed/Unger, Stockholm: Jure, 2016, p. 19-32Chapter in book (Other academic)
 • 286.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Personligt skadeståndsansvar vid bolagskonkurs2002In: PointLex, Vol. februari, p. 4-Article in journal (Refereed)
 • 287.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Pluralistisk syn på utveckling och funktion inom skadeståndsrätten2014In: Juridisk Publikation, ISSN 2000-2920, no Jubileumsnummer, p. 247-268Article in journal (Refereed)
 • 288.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Postmoderna och diskursteoretiska verktyg inom rätten2013In: Juridisk metodlära / [ed] Fredric Korling & Mauro Zamboni, Lund: Studentlitteratur, 2013, p. 343-369Chapter in book (Refereed)
 • 289.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Pragmatism och formalism – simultana tendenser i rättsbildningen2006In: Festskrift till Bill Dufwa, 2006, p. 32-Chapter in book (Refereed)
 • 290.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Praktisk personskadebestämning (II) – varierande inverkan av penningvärdeförändringen2013In: InfoTorg Juridik, no augustiArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vid utbetalning av ersättning för ett skadefall som inträffat flera år tidigare, måste den drabbade kompenseras också för penningvärdeförsämringen. Ränta är en enkel och praktisk metod; det finns också andra vägar för att nå målet. Men dessa tillvägagångssätt kan inte kombineras i sådana fall där det står klart, att metoden leder till överkompensation. Detta är kontentan i en ny dom från HD, som återigen kan föranleda en kortare reflektion kring idealet om ”full ersättning” och olika sätt att nå upp dit - respektive att avräkna och korrigera för att inte gå därutöver.

 • 291.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Praktisk personskadebestämning (I) – varierande inverkan av socialförmåner2013In: InfoTorg Juridik, no augustiArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idealet om ”full ersättning” innebär att man ska undvika såväl under- som överkompensation. Det senare målet når man genom avräkningar av andra utgivna förmåner. Men tillämpningen av samordningsregeln i 5:3 SkL måste göras differentierat, med beaktande av den ändamålsenliga kopplingen mellan skadefallet och den utgivna förmånen. Dessa stundtals svåra bedömningar underlättas av ett nytt klargörande beslut från HD.

 • 292.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Praxisutvecklingen av skadeståndsfrågorna kring upphandling – preciseringar, nyanseringar, förändringar och omtolkningar2016In: Upphandlingsrättslig tidskrift, ISSN 2001-9904, no 2, p. 99-120Article in journal (Refereed)
 • 293.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Preskription av försäkringsfordran2001In: PointLex, Vol. november, p. 5-Article in journal (Refereed)
 • 294.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Preskription och precision avseende alternativa ansvarsgrunder2005In: PointLex, Vol. december, p. 11-Article in journal (Refereed)
 • 295.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Principiella respektive kasuistiska skadeståndsprinciper utifrån Europakonventionen2007In: PointLex, Vol. maj, p. 8-Article in journal (Refereed)
 • 296.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Problematiska forumfrågor vid EKMR-talan2010In: InfoTorg Juridik, no januari, p. 1-24Article in journal (Other academic)
 • 297.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Problematiska skadeståndskrav vid olika rättstillämpningsmisstag: Gränszonen mellan formella handläggningsregler och materiella rättsfrågor2007In: PointLex, Vol. November, p. 25-Article in journal (Refereed)
 • 298.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Processrisker och skadeståndsansvar2006In: PointLex, Vol. augusti, p. 43-Article in journal (Refereed)
 • 299.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Prolegomena - introduktion till en skyddsändamålslära1994In: Juridisk Tidskrift 1994/1995, p. 23-Article in journal (Refereed)
 • 300.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Recension av Schultz, Kausalitet2007In: Svensk Juristtidning, p. 466-474Article in journal (Refereed)
3456789 251 - 300 of 5949
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf