Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 5844
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 201.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättningsbestämningsfrågor (IV) – aktuellt respektive potentiellt nyttjandevärde2015In: InfoTorg Juridik, no juniArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikelserien om ersättningsbestämning fortsätter med ett HD-fall om fastighetsägares rätt till ersättning för försvårad markanvändning vid beslut om naturreservat. Det ersättningsbara nyttjandevärdet kan därvidlag diskuteras utifrån aktuell respektive potentiell användning, varvid den senare kategorin måste kvalificeras gentemot gränsen för icke ersättningsberättigande planerad (eller hävdad) ändrad markanvändning. Fallet föranleder en kortare allmän ersättningsrättslig reflektion om motsvarande kvalificeringsresonemang vid skadeståndskrav.

 • 202.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättningsbestämningsfrågor (I) – återanskaffningskostnad kontra värdeminskning2015In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
 • 203.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättningsbestämningsfrågor (II) – objektiv uppskattning av ideell kränkningsersättning via beloppspåverkande integritetsfaktorer2015In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
 • 204.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättningsbestämningsfrågor (III) – temporal individualisering av olika transaktioners kredit- och debetsidor2015In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den tredje artikeln i denna serie om skador och ersättning berörs en HD-dom från sommaren 2014, vari skadebestämningen förtydligades ifråga om tidsdimensionen av olika transaktioners skadeinverkan; vidare gavs besked om konnexiteten i mot varandra stående prestationer. Domen påvisar vikten av att identifiera såväl den skadegörande transaktionen (bland flera företagna) som den utslagsgivande tidpunkten för den skadegörande effekten och de därvidlag relevanta jämförelserna avseende plus- och minusposter i prestationsutbytet. Dessa individualiseringar kan ses som att man – i en större flödeshelhet – måste precisera en ”nedslagstidpunkt” för den rena förmögenhetsskadan. Detta är i vart fall den förståelseansats som framförs i denna analys – varvid man slipper (den i advokatkretsar tydligen framförda) kritiken om att domen utgör ett straffskadestånd (”punitive damages”) trots att ingen skada (enligt en sådan – enligt mig förhastad – läsning) faktiskt skulle ha inträffat.

 • 205.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättningsbestämningsfrågor (V) – problem med kompensation för nyttouppkomst respektive avdrag för värdenedgång2015In: InfoTorg Juridik, no juniArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna temaserie om skadebestämning får avslutningsvis – "på allmän begäran" (dvs läsarrespons) – göras ett hopp tillbaka i tiden till två fall från 2011, vilka kan få knyta ihop tematiken (men som jag inte hann skriva om då). I NJA 2011 s 548 visade HD, att det finns en gräns för när en ersättningsansvarig part kan åberopa kompensation för nytta av utförd reparation. Och i NJA 2011 s 576 demonstreras svårigheterna att, med beaktande av åldersavdraget, bestämma en begagnad egendoms värde. Bägge fallen belyser dilemmat med differensprincipens krav på "full individuell ersättning" och metoderna för att undvika såväl under- som överkompensation.

 • 206.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättningsbestämningsfrågor (VI) – reparationskostnad utöver egendomens värde såsom begränsningsåtgärd i näringsverksamhet.2016In: InfoTorg Juridik, no december, p. 1-14Article in journal (Refereed)
 • 207.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättningskrets vid myndighetsfel2002In: PointLex, Vol. mars, p. 13-Article in journal (Refereed)
 • 208.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättningsproblem i skadeståndsrätten: Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer Bok III.2017Book (Other academic)
 • 209.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ett tämligen onödigt (och misslyckat) prejudikat om ideell ersättningsbestämning: HD:s ersättningsrättsliga domar år 2017, Del 62018In: InfoTorg Juridik, no januari, p. 1-9Article in journal (Refereed)
 • 210.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Europakonventionen och nationella skadeståndsmål2004In: PointLex, Vol. juni, p. 14-Article in journal (Refereed)
 • 211.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Europakonventionen som parallell respektive fristående skadeståndsgrund2005In: PointLex, Vol. juni, p. 22-Article in journal (Refereed)
 • 212.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Europakonventionen som skadeståndsgrund vid talan mot kommun2009In: InfoTorg Juridik, no september, p. 1-18Article in journal (Other academic)
 • 213.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Europarättslig skadeståndsgrund – stöd i enskilda bestämmelser respektive tolkning utifrån ändamålsstrukturer hos totalregleringen2004In: PointLex, Vol. december, p. 7-Article in journal (Refereed)
 • 214.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Europeisering av svensk skadeståndsrätt och försvenskning av de europeiska källorna – EKMR som vitaliserande tillämpningsexempel2016In: Europarätten – 20 år i Sverige: De lege, Juridiska fakultetens årsbok 2015 / [ed] Dahlberg & Åhman, Uppsala: Iustus förlag, 2016, p. 37-66Chapter in book (Refereed)
 • 215.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Europeisk och svensk standard vid skadeståndskrav2006In: PointLex, Vol. november, p. 8-Article in journal (Refereed)
 • 216.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Fast ansvarsplacering för fasta risker från fasta ledningar på fast egendom2002In: Minnesskrift för Sten Hillert, 2002, p. 16-Chapter in book (Refereed)
 • 217.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Formalians materialisering (I) – betydelsen av de formella kraven på de materiella kraven i försäkringssammanhang2015In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom den rättsliga hanteringen av materiella ärenden – med intressanta juridiska argument åt ena eller andra hållet – finns som bekant alltid en uppsjö av (kanske inte så spännande) formella regler, rutiner och överhuvudtaget diverse icke-materiella egenheter … som ändå i någon mån inverkar på resonemangen. Utan att på något sätt känna en trängande åstundan att söka medlemskap i FFFFF (Föreningen för formalians festliga firande) kan det ändå vara mödan värt, att studera de argumentativa strukturerna för hur formalian påverkar diskursen och det materiella rättsläget. I två korta artiklar görs några noteringar om tematiken. Först ut är ett fall om de formella kraven på en försäkringsgivare, att få göra gällande en suspensionsklausul – och som framgår inverkar dessa formaliafrågor på båda parternas möjligheter, att göra gällande materiella krav och invändningar.

 • 218.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Formalians materialisering (II) – betydelsen av den materiella culpabedömningen vid formellt löpande ansvarsperiod i kapitalbristsammanhang2015In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av vissa formella felaktigheter, såsom att inte upprätta en kontrollbalansräkning, kan vara grund för ett potentiellt ansvar. Dock finns alltid möjlighet, att via materiell prövning av riskbilden etc, komma förbi det formella ansvarsåläggandet. Denna tematik kring formalia och materiell värdering, aktualiseras i denna artikel kring de temporala omständigheterna med en styrelseledamots formella fel (fyra år tidigare) och de materiella fordringskrav mot bolaget som uppkom ett halvår efter ledamotens avgång. Med en materiell blick på argumentationen, kan man ifrågasätta vad som är huvudregel och undantag för dessa fall.

 • 219.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Forskartyper: Några typdrag i en rättsvetenskaplig typologi2013In: Doktrinen i praxis / [ed] Eric Bylander, Uppsala: Iustus förlag, 2013, p. 9-31Chapter in book (Refereed)
 • 220.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Fosterskador och oönskade graviditeter1996In: Vänbok till Carl E Sturkell: Patient- och läkemedelsförsäkringarna vid ett vägskäl, 1996, p. 32-Chapter in book (Refereed)
 • 221.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Frihetsberövandelagen fritt berövad sina kvalificerande och begränsande rekvisit2014In: InfoTorg Juridik, no majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  För olika situationer innehåller frihetsberövandelagen olika regler med olika rekvisit avseende olika sakomständigheter och (återigen) olika ansvarsförutsättningar. I en ny dom från HD upphävs i viss mån dessa olikheter. Det kan man ha olika uppfattningar om, men man kan likväl av olika skäl vilja värja sig mot en metod som kan innebära, att man – istället för att behandla lika fall lika (dvs ge fall med lika rättsfakta lika rättsföljd) – behandlar olika fall lika och därmed öppnar för en avvikande (dvs olikartad) princip om att alla fall (med olika rättsfakta) ska ges samma lösning (lika rättsföljd). Detta är med viss överdrift den elaka udden i analysen av denna snälla (skadelidandevänliga) dom

 • 222.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Från princip till detaljtillämpning inom EKMR-skadeståndsrätten: kausalitet, bevisning, beloppsbestämning etc.2008Other (Other academic)
 • 223.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Försäkringspreskription – skillnaden mellan fordrans principiella uppkomst och specifika innehåll2013In: InfoTorg Juridik, Vol. majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ibland (på sistone ovanligt ofta) ges prövningstillstånd för ersättningsrättsliga (främst försäkringsrättsliga) tvister, där "knäckfrågan" i princip bara handlar om enkel villkorseller paragrafläsning. Det pedagogiska värdet av dylika mål ska förvisso inte negligeras, eftersom det då visas att det till synes enkla faktiskt också kan vara just enkelt. Men stundom - såsom nu angående ett preskriptionsfall med långt över ett års överskriden tid för initial anmälan - undrar man om mål drivs hela vägen till HD, enbart därför att förlorande part (som gjort en formell miss - vilket ofta är förståeligt och inte så märkligt) vägrar vika sig. Ungefär som Karl XII, för som bekant kunde han - enligt Tegnér - inte vika, "blott falla kunde han".

 • 224.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Försäkringsskyddets gräns vid förutsebar skada2007In: PointLex, Vol. februari, p. 13-Article in journal (Refereed)
 • 225.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Försäkringstagares talerätt och försäkringshavares valrätt vid försäkring av tredje mans intresse2003In: PointLex, Vol. april, p. 9-Article in journal (Refereed)
 • 226.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Förändrade realiteter respektive hypoteser – tydliggörande av rättsläget avseende omprövning av livräntor2004In: PointLex, Vol. juni, p. 21-Article in journal (Refereed)
 • 227.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Gräns för Europakonventionens direkttillämpning vid horisontell skadeståndstalan2007In: PointLex, Vol. oktober, p. 15-Article in journal (Refereed)
 • 228.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Gränserna för begränsningsprincipen avseende det allmännas skadeståndskrav vid skyddsåtgärder2011In: InfoTorg Juridik, no juliArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I en lång praxisserie har en begränsningsprincip kunnat iakttas, avseende vissa krav från det allmänna såsom skadelidande. Skadevållaren har i dessa fall kunnat hävda, att stat eller kommun får bära kostnaderna som ett led i samhällets ansvar för tillhandahållande av inrättningar till allmän säkerhet. Pliktaspekten bakom dessa skyddsåtgärder har motiverat, att det allmänna får bli den slutliga kostnadsbäraren. I två nya domar från Högsta domstolen, visas att denna begränsningsprincip har sina gränser – och att det därmed kan uppställas kvalificeringskriterier med avseende på vilka skyldigheter som kan mötas av denna riskplacerande argumentation.

 • 229.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Gränsproblem i skadeståndsrätten2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 230.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  HD:s (delvis) klargörande riktlinjer om skadeståndsnivåerna vid EKMR-kränkning2012In: InfoTorg Juridik, no majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ingen kan ha undgått att notera hur EKMR seglat upp som en skadeståndsrättens fågel Fenix, med ständigt förnyade krav baserade på nya kränkningar och nya beräkningssätt. Sedan konventionen nu satt sig något i juristmedvetandet, torde flaxandet från de pånyttfödda vingarna dock ha stabiliserats så pass, att flykten kan anträda en ny och lugnare fas av värdig resa med hjälp av de inhemska vindarnas bärkraft. Kort sagt ger Högsta domstolen i en ny dom besked om att de detaljerade skadeståndsfrågorna – sedan väl ansvarsgrunden genom EKMR är lagd – hanteras med hjälp av den nationella skadeståndsrättens allmänna principer. Därvidlag kan nyanseringar göras både av de traditionella svenska principerna (genom påverkan från EKMR) och av vissa beräkningsprinciper från Europadomstolen (genom den nationella inordningen). Det noggranna och detaljerade hantverket inom den nationella rättens pragmatiska tillämpning fortsätter således, utan något revolutionerande paradigmskifte. Inget är nämligen så enkelt svartvitt, hur gärna det än kan framställas på det sättet; och ingen allmän ”rättighet” tar bort alla specifika tillämpningsfrågor, hur ”mänsklig” denna ”rättighet” än må betecknas. Och det är nog rätt och rättvist så – hur märkligt det än synes att allmänt orera om ”rättigheter” och ”rättvisa” istället för att diskutera riktig juridik på ett riktigt och specificerat sätt. HD:s förhållningssätt till EKMR – med noggranna, detaljerade tillämpningsfrågor vid inordningen i svensk skadeståndsrätt – är därför föredömligt … och inbjuder följaktligen till en detaljerad analys (utan populistiska ”one-liners” utifrån de ovan nämnda glosorna).

 • 231.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Human Rights in Tort Law: development of National Discourse in the Light of International Conventions and Patterns of Reasoning2008In: Koziol / Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2007, Wien-New York 2007 : Springer , 2008, p. 572-585Chapter in book (Other academic)
 • 232.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hyresrättsligt ansvar för annans culpa (I) – tolkningsalternativ och HD:s val2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En nyttjanderättshavare ansvarar ofta gentemot sin kontraktspart för skador vållade av såväl honom själv som annan. Omfattningen av ansvaret för annan kan dock – vilket visas av 1900-talets rättsutveckling på området – involvera ett antal avvägningar kring olika rättshandlingar (överlåtelse eller upplåtelse), olika skyldigheter (avtalsfullgörelse eller skadeansvar), olika partsförhållningssätt (kontraktsbrott eller samtycke), olika regelstrukturer (normal ansvarsplacering eller sanktionsregel), olika förändringsgenomdrivanden (partsöverenskomna eller myndighetsbeslutade) etcetera. I en dom från i somras har HD på ett entydigt och praktiskt sätt gett ett besked oberoende av alla dessa möjliga distinktioner. En hyresgäst får därmed vid andrahandsupplåtelse ansvara för andrahandshyresgästens culpösa skadegörelse, även i fall då hyresvärden samtyckt till upplåtelsen. Domen undanröjer därmed de tolkningsvarianter som ansvarsregeln kunde ge upphov till, liksom de varierade responser som kunnat ges för olika sakomständigheter. Den följande analysartikeln (I) undersöker HD:s väg – genom rättskällorna – till denna slutsats. Därefter belyses i artikel (II) den mångfald av bedömningar som man därmed slipper ifrån … eller undviker respektive missar – varvid den senare responsen kan föranleda en diskussion om eventuell lagstiftning eller översyn av standardavtalen, för det fall exempelvis hyresgäströrelsen skulle finna rättsläget alltför stelt och hårt.

 • 233.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hyresrättsligt ansvar för annans culpa (II) – problematisering avseende ansvar för egen kontraktsprestation respektive annans skadegörelse2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikel (I) redovisades HD:s dom NJA 2014 s 465 om hyresgästers utsträckta ansvar vid andrahandsuthyrning. Det entydiga besked som HD därvidlag gav för alla sublokationsfall – såväl otillåtna som tillåtna – kommer i den nedan följande artikel (II) att pluraliseras och problematiseras. Syftet är att vidga den framtida diskussionen – exempelvis vid översyn av lagregeln eller standardavtalen.

 • 234.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Individuell skadesyn eller schabloniserad skattesyn – jobbskatteavdraget åter i den skadeståndsrättsliga diskussionen och praktiken2011In: InfoTorg Juridik, no januari, p. 1-54Article in journal (Refereed)
 • 235.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Instagramdomen – demonstration av det defekta strikta ansvaret för vårdnadshavare2015In: InfoTorg Juridik, no juniArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det så kallade principalansvaret (3:5 skadeståndslagen) för vårdnadshavare infördes i tron – gentemot alla sakkunniga remissinstansers motsatta uppfattning – att incitament och moralpåverkan via strikt skadeståndsansvar för föräldrarna kan motverka ungdomsbrottsligheten. Emedan skadeståndsansvaret kan slå enormt hårt mot en förälder (som inte gjort något som helst fel) – och även dessa negativa sociala effekter påpekades oförtröttligt i remissförfarandet – ges vissa jämkningsmöjligheter. Men en ny dom från HD visar, att dessa regler likväl inte kan förhindra skadeståndsskyldighet på hundratusentals kronor för en ensamstående mamma (låginkomsttagare med tre hemmavarande barn), som inte haft tillstymmelse till reell chans att hindra dotterns förtal på internet (under den tid då dottern mot mammans vilja flyttat till pappan, och då socialtjänsten vägrat hjälpa henne få hem dottern). Förhoppningsvis ger mammans bisarra öde lagstiftaren en akut varnande tanke – så att man skyndsamt kan ändra (eller helt avskaffa) detta patologiskt skadliga och systemvidriga ansvar för vårdnadshavare.

 • 236.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Integritetsuppgifters skadeståndsrelevans (I) - schablonisering vid PUL-ersättning2014In: InfoTorg Juridik, no juniArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I två HD-mål från december 2013 aktualiseras vikten av att precisera, dels vilka uppgifter som alls kränker någons integritet, dels hur ersättningssummorna måste schabloniseras. Skyddet för individen objektiviseras på så sätt, bortom individuella upplevelser av kränkning och individuella uppskattningar av kränkningens allvar. Det första fallet berör ersättningsbestämningen vid tillämpning av skadeståndsregeln i personuppgiftslagen.

 • 237.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Integritetsuppgifters skadeståndsrelevans (II) - inverkanspotential vid EKMR-ersättning2014In: InfoTorg Juridik, no juniArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Myndigheter kan formulera sig mer eller mindre felaktigt. Alla dylika formella fel har dock inte en sådan materiell inverkan på den enskilde, att de kan anses kränka dennes integritet på ett skadeståndsgrundande sätt - inte ens om talan baseras på EKMR. Detta är i korthet HD:s budskap i ännu en EKMR-skadeståndsdom.

 • 238.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Irrelevansenav skadelidandes försäkringsförhållanden med avseende på skadevållarens ansvar: HD:sersättningsrättsliga domar år 2017, Del 22017In: InfoTorg Juridik, no dec, p. 1-19Article in journal (Refereed)
 • 239.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Jobbskatteavdraget och skadeståndsrättslig inkomstförlustberäkning2009In: Inquiry, ISSN 0046-9580, E-ISSN 1945-7243, InfoTorg Juridik, no november, p. 1-34Article in journal (Other academic)
 • 240.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Juridisk verklighetsbild – realitet eller simulacrum?2001In: Juridisk tidskrift, p. 13-Article in journal (Refereed)
 • 241.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Juridiska aspekter på hälsorisker1998In: Amalgam och hälsa, Forskningsrådsnämnden , 1998, p. 11-Chapter in book (Refereed)
 • 242.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Jämkningsomständigheterna vid ersättning enligt frihetsberövandelagen2014In: InfoTorg Juridik, no majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  De icke-ekonomiska (ideella) ersättningsposterna blir ideligen föremål för preciserande prövningar i högsta instans. Den ideella ersättningen visar sig då ofta vara en svårdefinierad storhet, eftersom omständigheter på både skadevållarens och den skadelidandes sida argumentativt kan påverka bilden. I en (någorlunda) ny dom från HD visas vilka olika – restriktiva – möjligheter man har att spela med, vid jämkning av ersättningen enligt frihetsberövandelagen.

 • 243.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kausalitet som evigt fräscht – eller evinnerligt eländigt och onödigt – juridiskt problem2015In: Juridisk publikation, no 2, p. 335-360Article in journal (Refereed)
 • 244.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kausalitetskonkurrens: konkurrens mellan teoretisk, logisk kalkylering och praktisk, värderingsmässig ansvarsbedömning2009Other (Other academic)
 • 245.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Kausalitetsproblem – kausalitet eller problem?1995In: Festskrift till Anders Agell, Iustus, Uppsala , 1995, p. 31-Chapter in book (Refereed)
 • 246.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstitutionalisering av ersättningsrätten (I) – skadestånd vid medborgarskapsförlust (2:7 RF)2014In: InfoTorg Juridik, no majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Konstitutionen är ett väldigt viktigt grunddokument i en demokratisk rättsstat (för att uttrycka ett understatement). Två nya mål från HD demonstrerar, att grundlagen RF inte bara är riktad till maktens innehavare, utan även kan ge direkt stöd för enskilda avseende krav mot staten. Det ena fallet är ett skadeståndsmål avseende förlust av medborgarskap, varvid det visas att överträdelse av RF:s skydd för medborgarskapet i 2:7 kan föranleda utdömande av ideellt skadestånd även utan särskilt lagstöd. Det andra fallet är ett ersättningsmål avseende förfogandeinskränkning, där RF:s krav i (nuvarande) 2:15 på ersättningsreglering i lag, ansågs innefatta en allmän rättsgrundsats om rätt till ersättning, utifrån motsvarande proportionalitetsbedömning som regleringarna ger uttryck för – även i fall då den specifika lagstiftningsåtgärden avseende rådighetsinskränkning inte ger någon ledning i ersättningsfrågan. I två analysartiklar presenterar professor Håkan Andersson dessa viktiga prejudikat och deras betydelse för den framtida utvecklingen inom ersättningsrätten, vid mötet med den konstitutionella rätten.

 • 247.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstitutionalisering av ersättningsrätten (II) – ersättningsprinciper vid rådighetsinskränkning (2:15 RF)2014In: InfoTorg Juridik, no majArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt regeln om egendomsskydd i 2:15 RF ska ersättning vara tillförsäkrad den vars markanvändning avsevärt försvåras genom det allmännas rådighetsinskränkningar. RF uppställer ett krav på att ersättningen ska bestämmas enligt grunder som ska anges i lag. En ny dom från HD visar, att om en rådighetsinskränkande lag inte ger besked i ersättningsfrågan, får man på allmänna grunder genomföra en proportionalitetsbedömning som motsvarar den lagstiftning som i övrigt finns i enlighet med RF:s krav.

 • 248.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstitutionalisering av ersättningsrätten (III) – preciseringar avseende ersättningsbestämningen vid medborgarskapsförlust (2:7 RF)2018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-19Article in journal (Refereed)
 • 249.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstitutionaliseringav ersättningsrätten (III) – preciseringar avseendeersättningsbestämningen vid medborgarskapsförlust (2:7 RF)2018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-19Article in journal (Refereed)
 • 250.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konstruktiva restriktioner avseende det så kallade ”principalansvaret” för föräldrar2012In: InfoTorg Juridik, no februariArticle in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sedan ett drygt år gäller ett så kallat ”principalansvar” för föräldrar, med innebörd att dessa ansvarar utan eget vållande för person- eller sakskada (eller kränkning) som barn vållat genom brott (3:5 SkL). Det finns emellertid en jämkningsregel för fall då det skulle vara ”uppenbart oskäligt” med en skadeståndsskyldighet för föräldern (3:6 2 st SkL). I anledning av en ny hovrättsdom kan man börja inventera vilka möjligheter föräldrar har att undkomma detta stränga ansvar. Man kan därvidlag också söka vägledning i lagstiftningens struktur och dess allmänna motivering. Måhända kan de ”positiva” motiven för ansvaret stöta på argumentativa motinstanser i vissa situationer, varvid de blir ”negativa” argument mot ansvar – dvs argument för jämkning.

2345678 201 - 250 of 5844
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf