Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 4829
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Akbari, Haddis
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  The extent of 'use' necessary for Community Trade Marks: and the relation to the test of reputation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Article 15(1) of the Community Trade Mark Regulation states that the Community Trade Mark holder has to put the mark into genuine use in the Community within five years from registration. Even though the regulation does not deal with the extent of use necessary, the Joint Statements uphold that genuine use within one country is enough. However, recent case law from national offices have ruled in the opposite direction, resulting in legal uncertainty concerning how much use that is needed. The courts claimed that use within merely one Member State is not use in a substantial part of the Community and therefore not genuine.This paper shows that it is not satisfactory to define genuine use in the Community by way of analogy to the term substantial part of the territory. The latter derives from the test of reputation concerning a different case entirely. Instead, most indicators point towards a market-oriented approach where national frontiers do not matter. Focus should be on the extent of use being made compared to the market concerned in the entire EU. A case-by-case assessment is required, where all relevant circumstances are taken into consideration.

 • 152.
  Akcan, Victoria
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Skyddar aktiekapitalet borgenärerna?: Eller utgör aktiekapitalet de facto ett legalt hinder för entreprenörerna?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this essay is to investigate whether the legal capital can be justified as creditor protection and whether the legal capital prevent entrepreneurship.

  Historically the legal capital has been justified by means of creditor protection. Nowdays the development within EU rather reduces or abolish the legal capital. Sweden has recently, 1 of April 2010, reduced the legal capital from 100 000 Swedish crowns to 50 000 Swedish crowns. In the preparatory work it has been admitted that the legal capital does not in reality offer creditors much protection. Although the lawmaker decides to retain the legal capital and justifies the legal capitals existence with the argument that involuntary creditors has the need of the legal capital. It is also argued in the preparatory work that a reduction of the legal capital does not necessarily mean that new business creation will increase. Rather, the private limited liability company will instead be more available.

  I will present different authors views on the legal capital doctrine. The views that are presented are critical to the legal capital doctrine. I will also present different statistics that compares countries legal environment and how it effects entrepreneurship

  My conclusions are that legal capital can be questioned, especially on efficiency grounds. I also argue that legal capital in fact hinders entrepreneurship and I base my premise on the different statistics that has been presented.

   

 • 153.
  Akhan, Kadir
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bevisvärdering ur ett rättsäkerhetsperspektiv: Om vilken metod som bör föredras i skatteprocessen med hänsyn till den allmänna domstolsprocessen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 154.
  Akkurt, Rezan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Unga vuxnas möjlighet till familjeåterförening enligt artikel 8 Europakonventionen: En analys av MIG 2015:212016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 155.
  Aksal, Fatma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Likabehandling kontra positiv särbehandling av studenter: En undersökning av rättsläget2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet för uppsatsen är likabehandling kontra positiv särbehandling och syftet är att undersöka rättsläget avseende utrymmet för positiv särbehandling i svensk rätt i ljuset av EU-rätten.

   

  Det finns ingen allmängiltig likabehandlingsprincip i Sverige som alla aktörer har att rätta sig efter. Dock är offentliga organ ålagda att i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet enligt 1 kap 9 § regeringsformen, d.v.s. behandla alla objektivt. Likabehandlingskravet finns endast som en del av saklighetskravet. För privata aktörer, såsom arbetsgivare inom den privata sektorn, finns förbud att diskriminera personer på vissa i diskrimineringslagen uppräknade grunder. Av förarbeten till lagen framgår att rätten att inte diskrimineras är en grundläggande mänsklig rättighet. Syftet med skyddet i lagen är att ge ett ökat rättskydd, bidra till att kränkta människor får upprättelse och leda till ökad jämlikhet och stärkt jämställdhet mellan män och kvinnor.

   

  Undantag från likabehandlings- och icke-diskrimineringsprincipen kan göras för vissa samhällintressen, såsom att skapa jämställdhet. Därför är det enligt svensk rätt tillåtet att positivt särbehandla en person på grund av kön om syftet är ökad jämställdhet. Undantaget har funnits sedan slutet av 1980-talet och stämmer väl överens med EU-rätten, som också tillåter positiv särbehandling. Undantaget i diskrimineringslagen ska dock tillämpas restriktivt och gäller endast om två konkurrerande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter. Vidare måste en bedömning göras av personernas meriter och personliga förhållanden och åtgärden måste vara proportionerlig i förhållande till ändamålet.

   

  Frågan om samma undantag kan tillämpas för diskrimineringsgrunden etnicitet på statliga högskolor har prövades i svensk rätt 2006 och Högsta domstolen kom i det fallet fram till att den positiva särbehandling som tillämpades på juristutbildningen vid Uppsala universitet var otillåten, då de sökande, vilka var födda utomlands eller hade två föräldrar födda utomlands, som antagits i den särskilda kvoten haft sämre meriter än två sökande med svensk etnicitet. Högsta domstolen kallar detta för stark eller kvalificerad positiv särbehandling. I den då gällande lagen om likabehandling av studenter fanns ett undantag som inte tog sikte på någon särskild diskrimineringsgrund. Mot bakgund av detta och praxis från EU-domstolen kan svag positiv särbehandling ha varit tillåten i högskolesektorn vid tillfället som fallet prövades. Motsvarande undantag finns dock inte i den diskrimineringslag som trädde i kraft 2008 och som ersatte bl. a. likabehandlingslagen, vilket torde innebära att Högsta domstolens praxis i den frågan inte gäller längre. Det fanns dock förslag om att införa möjlighet till positiv särbehandling i arbetslivet från den kommitté som utredde frågan 2006, men kommittén föreslog inte samma möjlighet för utbidlningsområdet, då den menade att andra aktiva åtgärder är mer lämpade att använda för att bredda rekryteringen till högskolan, något högskolorna har en skyldighet till enligt högskolelagen. Det finns utrymme att införa regler om positiv särbehandling i EU-rätten, men reglerna är formulerade så att de medger medlemstaterna en möjlighet att göra det och inte en skyldighet.

 • 156.
  Akselsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Barrögård, Emma
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Karusellbedrägeri: Problematiken kring mervärdesskattebedrägerier ur ett EG-rättsligt perspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Today, VAT fraud is a widely spread problem among intra-Community trade. Due to the growth of the common market and the structure of the harmonized VAT system, new forms of VAT fraud have arisen. The opening of the common market, in 1993, led to the abolition of physical border controls. The combination of physical and administrative controls was replaced by only administrative control.

  Until the VAT system is completely harmonized the principle of destination will be applied to intra-Community business-to-business transactions. Regulations on intra-Community transactions have been developed to avoid double taxation. These regulations mean that the purchaser will be taxed in its state of origin, and that the seller will be exempted from taxation in its state of origin.

  Carousel fraud is a form of VAT fraud that makes use of the VAT system and the lack of exchange of information between the member states. In general terms VAT fraud can be described as transactions with the same goods that are being sold at high speed between different companies in different countries. In connection to these sales one or more of the companies do not pay the output VAT, at the same time other companies in the chain of supply have the right to deduct input VAT. Due to this, the state will loose VAT revenues. Carousel fraud has been dealt with in EC case law. It is established in the Optigen judgment that the right, of a taxable person, to deduct input VAT cannot be affected by any other taxable person’s fraudulent behavior in the chain of supply as long as the taxable person did not know or have any means of knowledge of the fraud in question. The Kittel judgment states that a taxable person, who knew or should have known that, by his purchase, he was participating in a transaction of VAT fraud, should be seen as a participant in that fraud and therefore be refused entitlement to the right to deduct.

  This thesis examines whether the principle of prohibiting abusive practice is applicable to carousel fraud. The Halifax judgment states that the principle also applies to the sphere of VAT. The principle of prohibiting abusive practice has been developed to attack transactions of purely artificial nature, which only purpose is to obtain advantages by abusing the Community law. However, our conclusion is that the principle of prohibiting abusive practice cannot be applied to anyone in a chain of transactions that constitutes carousel fraud. Our opinion is that neither a taxable person in god faith nor a taxable person in bad faith can meet the criteria of the principle.

  There are different ways to approach carousel fraud. Within the EC, exchange of information and various organisations for anti fraud are being used to deal with the problem. The member states have also, in various ways, tried to handle carousel fraud. They have for example used reverse charge and joint liability. We believe that administrative measures are crucial to combat carousel fraud. More radical alternatives such as reverse charge and joint liability should not be used unless it is obvious that the administrative measures do not suffice.

 • 157.
  Alam, Milea
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Law.
  Nederländska ränteavdragsbegränsningsregler i Sverige?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the fact that the Swedish tax authority had paid attention to the issues concerning tax avoidance with the use of interest deduction, the first Swedish rules on interest deduction limitations on intra-group loans were introduced for associated companies in 2009. These rules were inspired by the equivalent Dutch rules on interest deduction limitations. Since the tax avoidance continued, the scope of the Swedish interest deduction limitation rules were extended in 2013. However, it has been shown that due to the formulation and the scope of the current Swedish rules, the legislation causes both interpretation issues and continuing tax avoidance. This thesis aims at examining the outcome of introducing similar rules as the Dutch interest deduction limitation rules in Sweden, instead of the current Swedish legislation, in order to analyze which of these legislations that better fulfills the purpose of the Swedish rules on interest deduction limitations. The thesis shows that there are both similarities as well as differences, with regards to both the formulation and the scope, between the Swedish and the Dutch rules on interest deduction limitations. It appears in the thesis that the differences in every provision of the Dutch legislation do not provide a possible solution to the remaining issues with the Swedish rules on interest deduction limitations. The author of the thesis considers a mixed application, containing some current Swedish provisions and some selected provisions similar to the Dutch provisions, to better fulfill the purpose of the Swedish rules on interest deduction limitations.

 • 158.
  Albano, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Förbud mot terrorismresor: Hur Sverige bör implementera artikel 6.a i FN:s säkerhetsråds resolution 21782015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 159.
  Albertsson, Helena
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Vilka pensionsrättigheter skall delas vid en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 160.
  Alendal, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Aggressionsbegreppet: En komparativ studie av Förenta nationernas stadgas och Romstadgan för den Internationella brottsmålsdomstolens aggressionsbegrepp2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Rome Statute for The International Criminal Court (henceforth The Rome Statute) now provides, for the first time, a legally binding definition of the concept of Aggression. The definition is based on the United Nations Charter (henceforth The UN Charter) article 2(4). The Rome Statute is the foundation on which the International Criminal Court (henceforth ICC) can prosecute individuals on crimes of aggression post the events. The United Nations (henceforth UN) has the charter to sustain the peace through acting against the acts of aggression of nations, primarily preventively and based on resolutions by the Security Council. It is interesting to compare the UN Charter and the Rome Statute definition to understand how the concept of aggression is used in international law, both in relations between nations and when individuals shall be held accountable for crimes of aggression. In addition, it’s valuable to understand how the two definitions can impact each other and what the implications might be of similarities and differences.

   

  Hence, this thesis is a comparative study of the concept of aggression in the UN Charter and the Rome Statute. One key conclusion is that there are significant differences in how the aggression is defined in the two documents.

   

  The use and development of the concept Aggression is first accounted for in a historic context as a foundation for the comparative study.

   

  Then, acts of aggression in the UN Charter is thoroughly investigated in three steps. The investigation is carried out in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties. Firstly, through an interpretation of acts of aggression in accordance with the ordinary meaning of the term in the context of the UN Charter. Secondly through an investigation of the interpretation in relevant UN bodies and in the practice of nations. Thirdly, the definition of the UN General Assembly, resolution 3314, is investigated and criticised as it does not offer a sufficiently clear delimitation of the concept of aggression.  Resolution 3314 is, however, of key importance and is used subsequently as an element of comparison. The resolution is also compared with the practice of other UN bodies and the wording of the UN Charter. The thesis proves the that aggression has a vague definition in the UN Charter and that the scope of the concept is different in different UN bodies. However, common to all UN Bodies is to define aggression as the first use of force with a specific aggressive intent in international relations. 

   

  Following on UN, the thesis provides a critical investigation of the concept of aggression in the Rome Statute where key differences relative to the UN Charter are accounted for. The Rome Statute lacks specific aggressive intent and such cannot be made part of the interpretation as it would the statutes wording and systematics. Thus, the Rome Statute does not regard a specific aggressive intent aggravating but looks solely to the gravity and scale of the force used. In addition, the Rome Statute includes a threshold with the purpose of excluding a grey zone from the jurisdiction of ICC. Such grey zone does not exist in the UN Charter. The implication of this is that the Rome Statute excludes acts of violence that, among some international lawyers, are regarded to be in a grey zone of jus ad bellum.

   

  The conclusions include a summary of the main differences across the UN Charter, different UN Bodies and the Rome Statute. That leads into a discussion on the potential advantages and drawbacks that come out of these differences plus potential effects of the reciprocal influence. The key element of this discussion is that aggressive intent is missing in the Rome Statute and that the statute’s threshold aims to exclude the legal grey zone in jus ad bellum. The thesis concludes that these differences risk to weaken the prohibition of the use of force in the UN Charter and, as a consequence, that this may favour strong and aggressive nations at the expense of smaller and weaker nations.

   

 • 161.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Animal Experiment Regulations as a Part of Public Law2009In: European Public Law, ISSN 1354-3725, E-ISSN 1875-8207, Vol. 15, no 2, p. 197-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes the Swedish rules about experiments on animals and the function of the Swedish animal ethics experimentation committees. A small survey of the rules about experiments on animals in Norway, Denmark, Finland, England and Wales, and the EU, is included. The Swedish rules on animal experimentation are examined in order to see how their form and functions relate to theories about different kinds of decision making in public law. The extents to which the rules agree with the aims of the law and with existing normative patterns are also examined. The difficulties to handle the ethical weighting between the importance of the experiment and the suffering of the animals are discussed.

 • 162.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Djurskydd som rättsligt intresse och djurplågeribrottet i Sverige2010In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 33 årgång, no 4/131, p. 66-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden cruelty to animals can be penalized according to chapter 16, section 13 of the Penal Code (1962:700). Since the law demands the cause of the cruelty to be improperly, the crime often includes a weighting between the suffering of animals and the grounds of human behaviour that caused the suffering. The aim of this article is to study difficulties in the weighting between these factors. Methods of legal dogmatism, legal history and history of ideas are used. The article finds that suffering of animals and grounds of human behaviour often can be seen incommensurable factors, and that weighting between these factors therefore depends on the values of the person making the decision.

 • 163.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  JO och tjänstemännen: En laghistorisk studie2003 (ed. 500)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this project is to study the Swedish Parliamentary Ombudsman Institution (JO) and its supervision of civil servants in the 20th century. Liability for misuse of office, the obedience obligation and the shaping of the principle of independence will also be considered. The study proceeds from a jurisprudential framework and is based on a legal dogmatic approach, although statistical information and other materials from the social sciences are also included. The findings of the study are as follows. The abolition of criminal liability for misuse of office in the mid-1970s resulted in a termination of the relationship which originally existed between civil servants’ authority under the principle of independence on the one hand, and their liability for service irregularities on the other. As a result, this reform entailed a pervasive change in one of the mainstays of the Swedish administrative model. The change was however of marginal importance to the activities of the JO, since a small and extraordinary office cannot effectively enforce legality and civil rights within a large public sector by initiating proceedings and demanding liability for committed errors. During the latter part of the 20th century, the JO thus evolved from having been a prosecutor who ensured that civil servants did not neglect their official duties into serving as a source of preventive guidance for government and municipal agencies. The question of how congruence is to be achieved between the civil servants’ liability for service irregularities and the powers of public authority is however, given the findings of this study, still largely unanswered.

 • 164.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kan målregeltillämpning vara rättssäker?: JO och tillsynen över socialtjänsten i framtiden2009In: JO - lagarnas väktare / [ed] Jesper Ekroth & Kjell Swanström, 2009, p. 19-31Chapter in book (Other academic)
 • 165.
  Alfredsson, Johan
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Law.
  Försäkringstjänst i samband med leasing: Underordnad eller separat tjänst i mervärdesskattehänseende?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 166.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Legal Pluralism and the Sámi: an Indigenous People in Europe2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 167.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Legislation on protected areas in Sápmi – A brief comparison2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 168.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Research on Sámi law and some preliminary thoughts on gender issues2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 169.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: The Law Related to Mining in Sweden/Norway: What about Sami Customary Rights?2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Keynote

 • 170.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Bedömning av PhD i rättsvetenskap2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Ledare för kommittén

 • 171.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Boksläpp2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boksläpp av "Renskötselrätt i nordisk belysning" och samtal med advokat Camilla Wikland

 • 172.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: En nordisk jämförelse av renskötselrättens grunder2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Presentation under ett endags-seminarium "Sedvanerättens betydelse för utvecklingen av renskötselrätten", anordnad av Juridiska fakulteten, Umeå universitet.

 • 173.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Exploateringar i Sápmi med speciellt fokus på gruvnäringen2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 174.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Framtidens gruv och mineral2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 175.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Gruvdrift i fjällområdet – vägar till hållbarhet?2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 176.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Humanistiska perspektiv på minoriteter och markrättigheter2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 177.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Kulturdepartementets internseminarium om samepolitik2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 178.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Ledare i bedömningskommitté2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För anställning av lektorer till juridiska fakulteten i Tromsö

 • 179.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Luleå stifts Handläggardag om samiska rättigheter2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 180.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Opponent på en lic.avhandling2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Licentiate thesis “Governing Ecologies. Species protection in overlapping and contiguous legal regimes” by Yaffa Epstein

 • 181.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Renbete och samernas rättigeheter2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 182.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samer som urfolk2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 183.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samisk renskötsel- rätten före och efter Nordmalingsdomen. Vetenskapslunch2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vetenskapslunchi regi av LTU.

 • 184.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samiska rättigheter – vad är det?2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 185.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Vaartoe/Sesams vetenskapliga pris2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Prisutdelning vid Umeå Universitets vårhögtid

 • 186.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Walleye Seminar2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 187.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Dwight Newman, 2011, Community and collective rights: A theoretical framework for rights held by groups, Oxford: Hart Publishing2012In: The Yearbook of Polar Law, ISSN 1876-8814, E-ISSN 2211-6427, Vol. 4, p. 725-728Article in journal (Other academic)
 • 188.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordic legisaltion on protected areas: How does it affect Sámi customary rights?2016In: Indigenous Rights in Modern Landscapes: Nordic Conservation Regimes in Global Context / [ed] Lars Elenius, Christina Allard, Camilla Sandström, New York: Routledge , 2016, p. 9-24Chapter in book (Other academic)
 • 189.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordmalingsmålet: urminnes hävd överspelad för renskötselrätten?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 23, no 1, p. 117-128Article in journal (Refereed)
 • 190.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Project: The Nordic Research Network for Sámi and Indigenous Peoples Law2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nordiskt forskningsnätverk. Projektledare: Chrisitna Allard

 • 191.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renskötselrätt i nordisk belysning2015Book (Other academic)
 • 192.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renskötselrättens grunder – en replik2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 864-867Article in journal (Other academic)
 • 193.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Samerätten: ett besvärligt rättsområde2016In: Bertil Bengtsson 90 år, Stockholm: Jure Förlag , 2016, p. 7-18Chapter in book (Other academic)
 • 194.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Some characteristic features of Scandinavian laws and their influence on Sami matters2015In: Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law, Fanham: Ashgate Publishing , 2015, p. 49-64Chapter in book (Other academic)
 • 195.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The basis of the Sámi reindeer herding right: in contest again2013Conference paper (Other academic)
 • 196.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Nordic countries’ law on Sámi territorial rights2011In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, no 2, p. 159-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Territorial rights are important for the Sámi people, as they are for all indigenous peoples. Land is the asset which supports the Sámi culture and responsible for its long-standing survival. This article compares property laws in Norway, Sweden and Finland as to how Sámi rights to land and natural resources are articulated and recognized. These rights are based on old doctrines: ‘immemorial usage’ in Norway and ‘immemorial prescription’ in Sweden and Finland. Although the doctrines are generally regarded as equivalent, the article discusses a few significant differences. Subsequently the basic principles underpinning the two doctrines are analyzed, contrasted and discussed, with particular focus on reindeer herding rights.

 • 197.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Rationale for the Duty to Consult Indigenous Peoples: Comparative Reflections from Nordic and Canadian Legal Contexts2018In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, Vol. 9, p. 25-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although the standard of consulting Indigenous peoples in decisions affecting them is well rooted internationally as well as in national legal systems, different views and patterns of problems are associated with the concept and its practice. This paper briefly analyses and contrasts the duty to consult Indigenous peoples through a comparison of the three Nordic countries Norway, Finland and Sweden, and Canada. Based on domestic legal sources, the focus of the paper is to explore the legal foundation that has given rise to the specific set of rules for the duty to consult, that is, the rationale behind the evolving of the rules. The first finding is that the rules differ among the three Nordic countries, with Sweden being the only country that lacks specific rules. Secondly, whereas Canada has developed its own duty to consult primarily through domestic case law, in the Nordic countries, duty to consult is related to international law obligations. Consultation duties that have evolved from domestic law may be easier to accept than “foreign” regulations imposed on national legal systems. This could explain the reluctance among the Nordic States to accept specific consultations with the Sami Parliament and other Sami groups, particularly in Sweden.

 • 198.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Swedish Nordmaling case2011In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, no 2, p. 225-228Article in journal (Other academic)
 • 199.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Two sides of the coin - rights and duties: the interface between environmental law and Saami law based on a comparison with Aoteoaroa/New Zealand and Canada2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The needs of indigenous peoples are related to land, water and other natural resources for sustaining a more or less traditional livelihood. Such needs typically compete with other societal interests. There are, on the one hand, specific interests in exploiting natural resources within traditional indigenous areas, while, on the other hand, concerns regarding conservation and preservation measures of valuable nature areas. This thesis contains two perspectives: an environmental protection perspective and a customary rights perspective. The thesis also contains a comparison of certain aspects of the law in Aotearoa/New Zealand, Canada and Sweden. Although the examination has a comparative approach, Swedish law is in prime focus. The objective is twofold. On the one hand, it includes an analysis of the interface between Saami customary rights, foremost the reindeer herding right, and environmental protection and natural resources legislation. On the other, it analyses and discusses ways in which the legislation may contribute to a sustainable use of land and natural resources within the reindeer herding area in Sweden. In this way, the second part of the objective is a succession of the former. It includes, above all, discussions de lege ferenda with the focus on Swedish environmental law. Evidently, it is the reindeer herding area per se that is in prime focus. Inherent in the examination as a whole, there are, hence, sustainability aspects. A correct comprehension of Saami customary rights is also important to the promotion of a sustainable use of the reindeer herding area. The interrelation of the two legal areas, environmental/natural resources law and aspects of the indigenous law, is, however, more evident with respect to the New Zealand and Canadian laws. Nevertheless, the connection also exists in a Swedish legal context, even though not as emphasised. Hence, there may be a call for a greater interrelation of these two legal areas. While general environmental requirements on the reindeer husbandry are abundant, specific requirements relating to regional or local circumstances are scarce. Such specific provisions may be designed to promote sustainability objectives better and, at the same time, to take into account specific Saami interests. Given the many conflicting land uses in the reindeer herding area, a stricter order of preferences taken on a strategic level generally provides advantages. Now, decisions are commonly left to be solved on a case by case basis with little guidance. Despite many shortcomings in specific legislation, above all, a regional and comprehensive environmental planning would greatly support the goal of sustainable uses of the land and resources in the area.

 • 200.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Urbefolkningars rättigheter till mark och naturresurser: ett tveeggat svärd för miljön2007In: Mänskliga rättigheter: aktuella forskningsfrågor, Uppsala: Iustus förlag, 2007, p. 297-312Chapter in book (Other academic)
1234567 151 - 200 of 4829
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf