Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
332333334335336337338 16701 - 16750 av 18265
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 16701.
  von Platen, Stephanie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kampen mot den grova organiserade brottsligheten: Rättssäkerhet och effektivitet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16702.
  von Schinkel, Emil
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Vad är en verksamhetsgren?: en analys av begreppet ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16703.
  von Schéele, Ola
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kontrollansvar i molnet: integritetsskyddets förenlighet med molntjänster2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16704.
  von Sydow, Björn
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Förslag till en reformerad arbetsskadeförsäkring: En rapport från Arbetsskadekommissionen2012Rapport (Refereegranskat)
 • 16705.
  von Zweigbergk Väggö, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Nyttjanderättens ställning vid frivillig överlåtelse av fast egendom: Särskilt om den sakrättsliga undersökningsplikten2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16706.
  Voss, Katharina
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för Europeisk rätt.
  But that’s not what I asked! The reformulation of questions asked in preliminary rulings2015Ingår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, Vol. 18, nr 4, s. 939-956Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 16707.
  Voss, Katharina
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för Europeisk rätt.
  Preventing the cure: Corporate compliance programmes in EU competition law enforcement2013Ingår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, Vol. 16, nr 1, s. 28-43Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The article suggests a way in which the European Commission could integrate corporate compliance programmes in their enforcement of EU competition law. For this purpose, Braithwaite's concept of responsive regulation is discussed and amanded in a way that it could accomondate the Commission's current enforcement methods and use corporate compliance programmes.

 • 16708.
  Voss, Katharina
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för Europeisk rätt.
  The Principle of Equality: A Limit to the Commission’s Discretion in EU Competition Law Enforcement?2013Ingår i: Global Antitrust Review, nr 6, s. 149-166Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article evaluates whether the principle of equality has a limiting effect on the Commission’s enforcement of EU competition law. An analysis of the Commission’s discretion during the enforcement of EU competition law and an examination of the principle of equality build the foundation for that evaluation. One can distinguish between situations where two parties to the same case are treated differently and where two parties to different cases are treated differently. In these two situations, the limitations of the principle of equality on the discretion of the Commission are discussed with regard to the remedies used and the magnitude of fines imposed. It is concluded that the principle of equality has very little influence on the Commissions actions in the field of EU competition law enforcement and some improvements are suggested to ensure transparency in the process of enforcement.

 • 16709.
  Voss, Martina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Gemenskap och utanförskap i bemanningsbranschen: En studie om inhyrda arbetstagares psykosociala arbetsmiljö.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the legal regulation regarding the psychosocial work environment for temporary agency workers. Furthermore, the aim of the study is to examine how temporary agency workers perceive their psychosocial work environment, and possible consequences of such perception. The methodology of the study consists of practical legal method and qualitative method in the form of interviews.

  The results show that the psychosocial work environment for temporary agency workers is regulated at both the EU legal level by Directive as well as at national level in Arbetsmiljölagen and regulations issued by Arbetsmiljöverket. The study finds that health and safety responsibility for temporary agency workers is shared between the agency and the client company. The result of the study indicates that there are shortcomings in the introduction and training of temporary agency workers, which can contribute to an unsatisfactory work environment. Furthermore, the study shows that temporary agency workers have satisfying relationships with the manager of the client company that enables the temporary agency worker to obtain social support. However, there are shortcomings in the contact with the employer at the agency, which indicates that there is a lack of safety responsibilities from the agency. Overall temporary agency workers seem to enjoy their work, but groupings between temporary workers and permanent employees are present in some workplaces.  

 • 16710.
  Voung, My Nga
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Dispositionsrätten i fåmansföretag2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett fåmansföretag finns ofta en ekonomisk intressegemenskap mellan företaget och delägaren. Stoppreglerna avseende beskattning av fåmansföretag och dess delägare avskaffades från och med 2001 års taxering. I uppsatsen redogörs för hur värdet av olika förmåner vid inkomsttaxeringen beräknas till det verkliga värdet, marknadsvärdet, samt vad delägaren måste beakta för undvikande av förmånsbeskattning.

  Dispositionsrätten innebär att en anställd eller delägare i ett fåmansföretag som stadigvarande har rätt att nyttja en förmån ska beskattas för värdet av att fritt kunna disponera denna. Förmånen beskattas olika beroende på om delägaren är aktiv eller icke aktiv i företaget. Uppsatsen behandlar vad den skatteskyldige ska ta hänsyn till vid värdering av en förmån. Enligt Regeringsrätten är dispositionsrätten till exempelvis en semesterbostad en skattepliktig förmån, vilket skiljer sig från bilförmånen där det faktiska åtnjutandet av förmånen är skattepliktigt. Beträffande bostaden föreligger förmånen oavsett i vilken grad den har nyttjats. I sådant fall finns alltså inget krav på att förmånen ska ha nyttjats i någon viss omfattning.

  I uppsatsen redogör jag för tre helt olika rättsfall avseende förmån av fri bostad, fri båt och fri motorcykel. I samtliga fall har enligt Skatteverket lämnats sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. Diskussionen kring bevisproblematiken i alla tre fallen är intressant, då denna behandlar frågan om ”dispositionsrätt” eller ”åtnjutande”.

  Som resultat av ovanstående anser jag att lagstiftningen bör framgå i lagtext för att tydliggöra för fåmansföretag och delägare att det är dispositionsrätten som ligger till grund för värderingen vid förmånsbeskattning av dyrare egendom.

 • 16711.
  Vrana, Amela
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Andersson, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Article 43 EC - A Freedom with Limitations?: What Constitutes a "Wholly Artificial Arrangement"?2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Etableringsfriheten i artiklarna 43 och 48 EG är en av de grundläggande friheterna inom EU som innebär att företag är fria att etablera dotterbolag i andra medlemsländer. Etable-ringsfriheten är ett viktigt medel för att uppnå målen med den gemensamma marknaden och därför är det viktigt att denna frihet respekteras. Medlemsländerna är skyldiga att lag-stifta i ljuset av de grundläggande friheterna, trots det finns diskriminerande skattelagstift-ning som strider mot artiklarna 43 och 48 EG. I Cadbury Schweppes domen från september 2006 fann EG-domstolen att de brittiska CFC reglerna strider mot gemenskapsrätten. Syf-tet med CFC regler är att förhindra skatteundandragande genom att löpande beskatta in-komster från dotterbolag etablerade i lågbeskattade länder. CFC regler som tillämpas gene-rellt är enligt Cadbury Schweppes domen i strid med etableringsfriheten. Därmed måste CFC reglerna tillämpas specifikt på ”konstlade upplägg” som har som enda syfte att undvika na-tionell skatt. Det är därför viktigt att klargöra skillnaden mellan bruk och missbruk av eta-bleringsfriheten. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att CFC reglerna är till-lämpliga även på dotterbolag som är etablerade i ett icke-medlemsland.

  Konceptet om missbrukande av EG-rätten har utvecklats i praxis och förbjuder företag att missbruka bestämmelserna i gemenskapsrätten för att kringgå nationell lagstiftning. Även om ett dotterbolag har etablerats i ett medlemsland enbart för att utnyttja den låga skatteni-vån är det nödvändigtvis inte missbruk av etableringsfriheten eftersom företag har rätt att etablera dotterbolag i det land som är mest fördelaktigt ur skattehänseende. EG-domstolen har fastställt att etablering av dotterbolag enbart för att utnyttja en mer fördelaktig skattere-gim inte utgör missbruk av etableringsfriheten om dotterbolaget bedriver verklig ekono-misk verksamhet. Kriterierna för vad som anses utgöra verklig ekonomisk verksamhet har diskuterats i såväl mervärdesskatterättsliga som företagsskatterättsliga mål. Hittills uppställ-da krav är att det etablerade dotterbolaget måste vara varaktigt fysiskt närvarande i värdsta-ten samt till en viss grad ha personal och utrustning så att tredje part kan förvissa sig om dess ekonomiska verksamhet. Utvärderingen av den ekonomiska verksamheten måste ske självständigt utan hänsyn till dess syfte och resultat.

  Cadbury Schweppes är det första målet angående CFC lagstiftning och EG-domstolen har endast tillhandahållit begränsad vägledning om vad som utgör ett ”konstlat upplägg”. Som en konsekvens av denna dom har några medlemsländer redan ändrat sin CFC lagstiftning så att den överensstämmer med EG-rätten. Icke desto mindre finns det en del oavgjorda mål som ytterligare ifrågasätter CFC reglernas tillämpning och definitionen av ”konstlade upplägg”. Avgöranden i dessa mål skulle kunna resultera i att medlemsländerna måste göra ytterligare ändringar i sin lagstiftning. Den framtida utvecklingen av vad som är skillnaden mellan bruk och missbruk av etableringsfriheten är viktig för rättssäkerheten. Ett klargö-rande om vad som utgör ett ”konstlat upplägg” kommer att öka förutsebarheten för före-tag vilket leder till en effektivisering av deras gränsöverskridande transaktioner.

 • 16712.
  Vrbat, Mato
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Brotts- och bevisprovokation: var går de legala gränserna?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16713.
  Vretblad, Patrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ställningsfullmakten under utveckling: ny mellanmansrätt för konsumenter?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16714.
  Vrethem, Per
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  LEGAL ASPEC`TS ON PROPERTY RIGHTS AND THE PATENTING OF BIOTECHNICAL INVENTIONS2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years the achievements within the field of biotechnology have been immense. In this paper I will take a closer look at how and to which degree patent law has managed to adjust and keep up with the advancements in this relatively new composite scientific field. The intention is to try and extract what the central prerequisites for patentability are. The achievements within synthetic genomics will also briefly be touched upon.

   

  The main objective is to look at the current legal framework regarding patents and the situation within Sweden. The study is not meant to be comparative and foreign circumstances will only be touched upon when needed for analysis. Patent law does not exist in a vacuum and therefore the relevant legislation, guidelines and practice of the European Community, especially the Directive 98/44/EC Biotechnology Directive of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, as well as of the European Patent convention and the European Patent Office will be thoroughly analyzed.

   

  Since biotechnology is a rather distinct field that in many respects differs greatly from other technological and scientific fields, how we define the concepts, like biological material, discovery, invention, and technical applicability therefore become central for how we regard inventions that include biological material. Often the concepts introduced in the law could be regarded as rather hollow which means that we must apply ourselves to analyze these and fill them with substance.

   

  Patent law is a very complex area that affects many other legal frameworks, like commercial and contract law. It is almost impossible to analyze patent law without touching on questions of competition law since exclusive property rights as such have implications on free trade. On the other hand patent and competition law are generally regarded to complement each other when it comes to the development and the dissemination of technology. This has to do with the nature of exclusive right. Used in the proper way it will not only serve as a valuable means for market penetration and commercialization but also set the standard for other creative people to come up with inventions that either can use this technology or make it redundant. In order to get a comprehensive look at the subject matter and gain a better understanding of patent law and biotechnical inventions I have, however, decided to only look at the legal framework for the granting of exclusive rights. Bioethics will not be dealt with at all.

  First there will be a brief introduction to the subject. Then I will conduct a thorough analysis of the Patent Act (1967:837) and thoroughly examine the concepts of the law and try to establish whether there is a unanimous view on how the legal provisions should be interpreted and applied.

   

  In the final part of the thesis I will use my findings as a stance to take a closer look at the problems and opportunities that biotechnology, and especially gene technology, introduces to patent law.

  Product and gene patents pose a specific problem in that their broad claims, if granted, are excluding certain biological material from the public domain. However, they do not always have to be bad. If the technical feat achieved by an inventor calls for it, extensive exclusive rights are often a guarantee that the proper financial rewards are extended. The concept of invention and the prerequisites of the Patent Act all serve to set a high standard for what can be considered to be patentable and there is a system in place for examining an invention from all angles before a patent is either rejected or granted.

   

  To conclude the thesis, I will analyze the concept of inventive step and conduct a discussion around important, some ground breaking, inventions in the biotechnological field. Some of these have been granted a paten and some not. If a patent is granted, the holder of said patent will also come to enjoy equivalency protection. If a patent cannot be granted we have to find other ways to move forward and find some kind of property protection so that the invention can be commercialized.

 • 16715.
  Vujcic, Filip
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Nämndemännens vara eller icke vara: sett i ljuset av deras för- och nackdelar, uppbyggnad, funktion samt rekrytering2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16716.
  Vujic, Jana
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ett nödvändigt ont?: Om avvägningen mellan förvar och uppsikt2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16717.
  Vujic, Jana
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Socialnämndens utredningsansvar vid tvångsomhändertaganden med stöd av Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16718.
  Vulic, Manuela
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Ekonomisk verksamhet: En analys av det mervärdesskatterättsliga begreppet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera begreppet ekonomisk verksamhet i mervärdesskattehänseende och att utreda vid vilken grad av aktivitet en sådan verksamhet uppkommer samt vilka objektiva omständigheter som kännetecknar begreppet .

  Ekonomisk verksamhet är ett av de mest grundläggande begreppen inom mervärdesskatteområdet och mervärdesskattedirektivet. Begreppet är av väsentlig betydelse vid bedömningen av huruvida någon utgör en beskattningsbar person och ska vara underkastad mervärdesbeskattning. Definitionen återfinns i artikel 9 i mervärdesskattedirektivet. Med ekonomisk verksamhet  avses sådan verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör. Här inbegrips både gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Vidare definieras ekonomisk verksamhet som utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i avsikt att fortlöpande vinna intäkter. 

  Begreppet infördes inom svensk rätt först år 2013 som en följd av Europeiska kommissionens fördragsbrottsförfarande mot Sverige som inleddes den 27 juni 2008. I samband med detta fick den svenska lagstiftningen samma lydelse som mervärdesskattedirektivet.

  Av praxis från Europeiska Unionens domstol framgår det att begreppet ekonomisk verksamhet ska ges en vid tolkning. Avsikten att bedriva en ekonomisk verksamhet ska styrkas med objektiva omständigheter. Det är upp till de nationella myndigheterna och domstolarna att i varje enskilt fall bedöma alla relevanta och objektiva fakta, såsom anskaffade tillgångar, ingångna avtal, antalet kunder och intäkternas belopp. Bedömningen ska göras oberoende av verksamhetens syfte och resultat. Vid bedömningen ska de svenska domstolarna utgå från mervärdesskattedirektivet och den rättspraxis från Europeiska Unionen som finns. Då förutsättningarna i de enskilda fallen sällan är de samma är den rättspraxis och direktiv från Europeiska Unionen som finns inte tillräckligt för att utgöra en grund som säkerställer att begreppet ekonomisk verksamhet tolkas enhetligt i medlemsstaterna.

 • 16719.
  Vural, Osman
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Prissättningsbesked: Ändamålsanalys om prissättningsbesked vid tillämpning inomkoncerner2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16720.
  Väster, Madelen
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Statslöshet - Medborgarskap: En övergripande analys av EU-rätten och den internationella rätten2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16721.
  Vågbratt, Emma
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Gustavsson, Therese
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.
  Säljarens juridiska ansvar vid en fastighetsförsäljning2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16722.
  Vördgren, Kristoffer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Karlsson, Amanda
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Skatteplikt och avdragsrätt gällande skadestånd i näringsverksamheter: – Huruvida skadestånd utgör skattepliktiga intäkter respektive avdragsgilla kostnader i en näringsverksamhet och om det råder reciprocitet mellan dessa2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skadeståndskrav är ingen främmande företeelse för näringsverksamheter. Dessa kan uppkomma antingen genom avtalsbrott eller grunda sig på utomobligatoriska omständigheter. Det senare innebär att det saknas en avtalsmässig relation mellan den skadelidande och skadevållande. Det finns ingen reglering i lagtext som redogör för hur skadestånd ska behandlas rent skattemässigt. Istället har rättsläget kommit att utformas genom fastställande av rättspraxis.

  Problematiken som uppstår när rättsläget utformas genom rättspraxis är att det inte finns några klara riktlinjer för hur skadestånd ska behandlas. Vid avgörandet av varje rättsfall tas stor hänsyn till omständigheterna i just det enskilda fallet. Det medför därför svårigheter att dra några generella slutsatser gällande om skadestånd är skattepliktiga respektive avdragsgilla.

  Domstolen har behandlat frågan om skatteplikt och avdragsrätt för skadestånd i ett flertal domar. Avgörande i bedömningen för erhållna skadestånd har varit huruvida skadeståndet utgör sådana inkomster som är skattepliktiga i näringsverksamheten. Gällande de erlagda skadestånden har bedömningen grundat sig på huruvida skadestånden utgör sådana kostnader som är avdragsgilla i en näringsverksamhet. Frågan som måste besvaras är om det finns ett tillräckligt starkt samband mellan skadeståndet och den bedrivna verksamheten för att skadeståndet ska kunna utgöra en skattepliktig inkomst respektive avdragsgill kostnad.

  En annan fråga som uppkommer är om bedömningen av huruvida skadeståndet är skattepliktigt skiljer sig från bedömningen av huruvida skadeståndet är avdragsgillt och i så fall på vilket sätt? Finns det behov av att klargöra rättsläget med hjälp av ett tydliggörande i lagtexten. Slutligen kan det även ifrågasättas om det finns ett krav på reciprocitet mellan skatteplikten och avdragsrätten för ett skadestånd och i så fall om det kravet uppfylls.

 • 16723.
  Waagstein, Patricia Rinwigati
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications2011Ingår i: Journal of Business Ethics, ISSN 0167-4544, E-ISSN 1573-0697, Vol. 98, nr 3, s. 455-466Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The adoption of the 2007 Indonesian Law No. 40 has created significant debate over the nature of Corporate Social Responsibility (CSR), namely, whether it is voluntary or mandatory. On the one hand, the adoption of such a law represents a legal recognition of the existence of CSR, and this clarification on the legal nature of a concept is necessary for understanding the obligation and responsibility. On the other hand, it has created much confusion surrounding its substance and procedures. This article tries to analyze the development and consequences of CSR under 2007 Indonesian Law No. 40, through the discussion of mandatory versus voluntary dichotomy. It is argued in this article that the mandatory nature of CSR is legitimate and therefore encouraged; however, in practice, this is problematic, as it not only requires a precise concept of interpretation of CSR and identification of the duty bearer and beneficiaries, but also an effective implementation mechanism and a means of verifying the impact.

 • 16724. Wade, Marianne
  et al.
  Aebi, Marcelo
  de Cavarlay, Bruno Aubusson
  Balcells, Marc
  Gilliéron, Gwladys
  Hakeri, Hakan
  Killias, Martin
  Lewis, Christopher
  Roth, Erika
  Smit, Paul
  Sobota, Piotr
  Turkovic, Ksenija
  Zila, Josef
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  When the Line Is Crossed...: Path To Control and Sanction Behaviour Necessitating a State Reaction2008Ingår i: European Journal on Criminal Policy and Research, ISSN 0928-1371, E-ISSN 1572-9869, Vol. 14, nr 2-3, s. 101-122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article provides an overview of the various forms of proceedings available within 11 European criminal justice systems and reflects upon their core features. It also provides a picture of how far alternative, non-criminal proceedings are used by some of the systems as a different path to imposing a state reaction upon wrong-doers.

 • 16725. Wade, Marianne
  et al.
  de Cavarlay, Bruno Aubusson
  Zila, Josef
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Tinker, Tailor, Policy-Maker ... The Wider Context of Prosecution Service Work2008Ingår i: European Journal on Criminal Policy and Research, ISSN 0928-1371, E-ISSN 1572-9869, Vol. 14, nr 2-3, s. 181-190Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the wider ambit of prosecutorial work outside classic criminal proceedings in 11 European criminal justice systems. It provides an overview of the roles a prosecutor is expected to play, e.g. whether a contribution to national or local crime prevention policy or to act in victim’s interest is expected. It further provides detail as to the setting within which prosecutors work, describing in how far they are politically accountable and/or subject to orders in their daily work.

 • 16726.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Telephone interpreting and the synchronization of talk in social interaction2009Ingår i: Translation studies: Volume 4 / [ed] Baker, Mona, London: Routledge , 2009, s. 301-318Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16727.
  Wadensten, Sophie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sociala medier i offentlig sektor: En rättsdogmatisk uppsats om problematiken kring hur yttrandefriheten inskränker lojalitetsplikten inom den offentliga sektorn i samband med sociala medier. 2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social media has recently expanded dramatically, as more people are using different media such as blogs, Facebook and Twitter, to express their opinions. This increases the possibilities to spread information and an unclear legal regulation in this area can create adverse consequences. Freedom of expression is a constitutional right, which forms an important cornerstone of a democratic society. Public employees’ freedom of communication means that they can submit information to the media, without fear of reprisals from the authorities. The right does not mean that it frees the employees from their duties of loyalty to their employer and to follow the employer's decisions and directives.

  This jurisprudential thesis aims to clarify the legal guidelines for a relatively talked about problem, concerning how freedom of expression restricts the duty of loyalty in the public sector. Initially, unlawful restrictions on public employees' speech is reported to give the reader a better understanding of what is legally permissible legal action for an employee to take in these contexts.

  From a legal dogmatic method, the applicable law will be analyzed and provide answers to my main question: Under what conditions can public employees express themselves in social media and how does these statements relate to the employee's freedom of expression and the duty of loyalty?

  Public employees’ has a relatively high ceiling, in terms of what they can express themselves about in social media, which is largely due to the freedom of expression restricts the duty of loyalty in the public sector. In my judgment, stronger protection for whistleblowers in the Swedish legal system is required, since many employees are afraid of becoming victims of reprisals. Introduction of an enlarged protection of integrity, outside the scope of the YGL and TF, may also be necessary, since many social media falls outside the database rule and if violation occurs here it lapse protection. A new fundamental law on freedom of expression (NYGL) will hopefully contribute to increased understanding of the guidelines on social media usage. In the future, employers should focus on clearer policy in this area and also a clearer understanding of why freedom of speech is so valuable.

 • 16728.
  Wadsten, Johan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Våld på uppdrag av FN - Vilka situationer hotar internationell fred och säkerhet?: En tolkning av artikel 39 i FN-stadgan.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Art.39 är grindvakten som inleder kapitel VII i FN-stadgan och tröskeln vid vilken säkerhetsrådet går från att vara ett multilateralt organ till ett globalt verkställande organ. Konceptet ”threat to the peace” är det bredaste, otydligaste och viktigaste begreppet i art.39 FN-stadgan. Genom att framställa de centrala förutsättningarna för tillämpningen av art. 40-42, öppnar art. 39 för de mest kraftfulla insatser som FN kan frambringa. I det fall säkerhetsrådet fastställer förefintligheten av ett hot mot freden ”any threat to the peace”, ”breach of the peace” eller ”act of aggression” är det säkerhetsrådets uppgift att rekommendera eller vidta åtgärder för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Art.39 är portalparagrafen som auktoriserar tillämpningen av våld och tvångsmedel enligt kapitel VII i FN-stadgan och således fungerar fastställandet enligt art.39 som en formell förutsättning för utövandet av kapitel VII befogenheter. Följaktligen har art.39 titulerats den enskilt mest betydelsefulla artikeln i FN-stadgan.

  Betydelsen till trots finns det inte överdrivet mycket material som utreder hur art.39 tolkas och tillämpas. Frågan om vilka situationer som utgör ett hot mot freden lyser med sin frånvaro och är långtifrån glasklar och oproblematisk.

 • 16729.
  Wadström, Lars
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlig upphandling - Undantag från direktivet och 15 kap. LOU: Vilka undantag finns och hur kommer dessa att påverkas av artikel 12 i det nya direktivet?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16730.
  Wadström, Paula
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Trusten - skattesubjekt i Sverige?: The Trust - recognizable for Tax Purposes?2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I uppsatsen utreds om det utländska institutet trust kan vara ett skattesubjekt inom den svenska skatterätten. I sitt eget hemland är truster ofta inte att betrakta som ett eget skattesubjekt utan där behandlas trusters förvaltare som dess ägare och därmed även som skattesubjekt vid beskattning av trustinkomst, förmögenhet m.m.

  När truster figurerat i svenska rättsfall har ofta trusten, utan närmare motivering, liknats vid en stiftelse. Regeringsrätten har ansett en utländsk stiftelse vara en utländsk juridisk person och en i Sverige begränsat skattskyldig person. Kan även trusten vara ett skattesubjekt? Genom att undersöka det civilrättsliga stiftelsebegreppet har upptäckts att stiftelsebegreppet är långt ifrån enhetligt. Vid en genomgång av stiftelsebeskattningspraxis framkommer att stiftelsebeskattning har tillgripits även på förordnanden som inte är stiftelser i strikt mening och att hänsyn måste tas till hur en rättsfigur ser ut och inte hur den benämns. En diskussion förs även kring ur vilken rättsordnings perspektiv som trusten skall granskas.

 • 16731.
  Wagner, Ben
  et al.
  European University Viadrina.
  Mindus, Patricia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Filosofiska institutionen.
  Multistakeholder Governance and Nodal Authority – Understanding Internet Exchange Points2015Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This case study considers Internet exchange points (IXPs) as an example of governance processes in action. Internet exchange points are the points of connection between different Internet networks, which enable different networks to exchange traffic at a shared facility without cost to either party through a process known as “peering”. Three different IXP governance models representing large and influential IXPs are compared: the DE-CIX in Frankfurt, CAIX in Cairo, and KIXP in Nairobi. DE-CIX, the largest IXP in the world, is a subsidiary of the German Internet trade association eco, and is thus “owned” by the Internet industry in Germany. Though well functioning, this has meant that key stakeholder groups such as civil society, and the academic and technical communities are excluded from participating in discussions over policy decisions. In contrast, the Cairo Internet Exchange Point (CAIX) is run by a public authority, the Egyptian Ministry of Communications and Information Technology. Though it is governed by a broad set of stakeholders including private sector, government, and civil society representatives, its decision-making processes are somewhat opaque. Lastly, KIXP was founded by a Kenyan network engineer and is governed by a local trade association. While set up with multistakeholder coordination under the leadership of the private sector, its dayto-day operations and governance fall under private sector control. By tracing out the plurality of models used for IXP governance and comparing the processes of developing peering relationships, this case provides unique lessons for the governance process, particularly surrounding trade-offs between inclusiveness and effectiveness.

 • 16732.
  Wagner, Filippa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Hanell, Amanda
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Samordnat förfarande och oligopolmarknad: En framställning av problematiken vad gäller avgränsningen och bevisningen av ett samordnat förfarande inom konkurrensrätten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I både den Europeiska unionen och i Sverige som enskilt land finns nu för tiden en utvecklad konkurrensrätt, som har till syfte att främja den fria konkurrensen, som i sin tur anses främja marknadsekonomin. En företeelse som hotar den fria konkurrensen är när företag som tillhör samma marknad går ihop i avtal om prissättningar eller uppdelning av marknaden. Denna företeelse förekommer även i mindre formella former, i så kallade samordnade förfaranden, där det inte finns några egentliga avtal som grund för samordningen, utan företagen agerar i samförstånd utan att ett avtal kan visas som styrker orsakssambandet mellan agerandet och samförståndet.

  Samordnade förfaranden förekommer på alla olika typer av marknader och svårigheten att skilja på ett förfarande i samförstånd och ett naturligt parallellt uppträdande mellan företag är stor. Ett parallellt uppträdande är när företag agerar självständigt men ändock följer varandra i prissättningen av liknande produkter, som en följd av en naturlig konkurrens, och är en del av en välfungerande marknad. Gränsen mellan parallellt uppträdande och ett samordnat förfarande kan vara svår att urskilja. Svårigheten blir större på så kallade oligopolmarknader, där det är få aktörer som styr över en stor andel av marknaden, varför ett parallellt uppträdande ter sig mer naturligt och förekommer i en annan utsträckning än på andra marknader.

  I denna uppsats kommer problematiken med bevisningen av samordnade förfaranden att framställas och även svårigheten att bedöma gränsen mellan samordnat förfarande och parallellt uppträdande som uppkommer när en marknad är ett oligopol.

 • 16733.
  Waher, Jessica
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Någonting att äta, någonting att dricka: matservering som förutsättning för serveringstillstånd2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16734.
  Wahl, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Entreprenadavtalens rättsliga ställning: Särskilt om ABM 072016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I avsaknad av tillämplig lagstiftning för entreprenader fanns för länge sedan ett behov av ett standardavtalssystem. Standardiserade formulär som säkerställer en optimal riskfördelning mellan parterna och erbjuder snabba avtalsslut togs emot som en framgångssaga inom byggsektorn. I den rättsliga doktrinen frågades, varför behöver vi en lagstiftning när de allmänna bestämmelserna för byggsektorn erbjuder heltäckande regleringar?

  I denna framställning ställer jag motfrågan, om de allmänna bestämmelserna för byggsektorn verkligen så heltäckande som vi tror? En gammal utbredd uppfattning om juridiken och entreprenader är att, entreprenadrätt skulle vara ett eget särskilt rättsområde och de allmänna bestämmelserna utgör branschspecifik lag inom detta rättsområde. I denna framställning belyser jag praxis från de senaste åren som snarare antyder att entreprenadrätt är en naturlig del av den allmänna köp- och kontraktsrätten.

  Framställningen har ett särskilt fokus på ABM 07 och behandlar dess centrala brister och medföljande tolkningsproblem. För de som tillämpar de allmänna bestämmelserna är det viktigt att förstå den verkliga innebörden av vad de faktiskt avtalar om. Genom att förstå dessa standardavtal kan onödiga risker, kostnader och osämja undvikas. Tvister om olika tolkningar gällande innebörden av enskilda avtalsvillkor är vanligt förekommande inom entreprenader. Oftast väljer parterna en icke offentlig tvistelösning i ett skiljeförfarande, eller så ser man helst till att förlika framför att invänta en prövning i allmän domstol. Om parterna är förtrogna med en djupare juridiska kunskap om de allmänna bestämmelserna skulle kanske färre tvister behöva prövas överhuvudtaget.

 • 16735.
  Wahl, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Strand, Benjamin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En otillbörlig förmån: En utredande studie om otillbörlighetsbegreppet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi fördjupat oss i begreppet otillbörlig förmån gällande mutbrott. Uppsatsen riktar sig till både juridiskt kunniga och oskolade personer, eftersom vi har kommit till slutsatsen att en otillbörlig förmån juridiskt sett skiljer sig från hur begreppet används i folkmun. Med den här uppsatsen vill vi ge, såväl personer med som utan juridiska kunskaper, både en djupare förståelse för begreppet otillbörlig förmån men även konkret vägledning gällande hur en person bör handla i vissa situationer.

  För att kunna fastställa vad som utgör en otillbörlig förmån har vi analyserat och förklarat vilka omständigheter som domstolarna beaktar vid en bedömning. Vår utgångspunkt var att med hjälp av rättsfall, doktrin och juridiskt erkända riktlinjer försöka finna gränsdragningen mellan en tillbörlig- och en otillbörlig förmån.

  Vi har även förklarat hur mutlagstiftningen har förändrats från dess tillkomst på medeltiden fram till dagens (2012 års) lagstiftning. Vi har även tagit upp den förändring av mutlagstiftningen som skedde 2012, varför denna förändring har skett och vad den innebär.

  Genom detta arbete har vi nått en slutsats i frågan om att dagens mutbrottslagstiftning är för generellt utformad och därmed gör den svårtolkad. Efter att vi konstaterat vår slutsats har vi även gett konstruktiv kritik och i tillämpliga delar föreslagit förändringar som i vår mening borde leda till en mer lättolkad lagsstiftning och därmed öka rättssäkerheten.

  Framför allt så hoppas vi att detta arbete ska hjälpa läsaren att få en bättre förståelse av vad ett mutbrott är. Genom att bidra med en djupare förståelse av de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen hoppas vi kunna hjälpa till med att undvika ogenomtänkta förmåner som i slutändan kan leda till ett mutbrott.

 • 16736.
  Wahlberg, Eric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Barns processbehörighet i asyl- och anknytningsärenden: processbehörighet, ställföreträdarskap och rätten till familjeåterförening2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16737.
  Wahlberg, Jenny
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rebel courts: the legality of courts established by non-state actors in the context of NIAC2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16738.
  Wahlberg, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Särskiljningsförmåga hos geografiska namn: En varumärkesrättslig studie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt grundregeln i 1:5 2 st. 1 p. varumärkeslagen (2010:1877) (VML) är varukännetecken som endast består av tecken eller benämningar som visar en varas eller tjänsts geografiska ursprung inte särskiljande och uppfyller därmed inte kraven för att kunna varumärkesregistreras. Ett varumärke får heller inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens geografiska ursprung, 2:7 1 st. VML. Dessa två hindrande faktorer har genomsyrat den länge strikta bedömningen av geografiska namns särskiljningsförmåga som genom praxis de senaste åren lättats upp. Det råder dock alltjämt osäkerhet för i vilka fall ett varumärke innehållande ett geografiskt namn uppfyller kraven för registrering. 

  Varumärkesrätten har under de senaste åren genomgått en stor förändring. Tidigare krävdes starka bevis på flerårig inarbetning för att kunna erhålla ensamrätt till varumärke innehållande geografiska namn alternativt att känneteckensinnehavaren använde sig av namn på exempelvis berg eller floder som knappast kunde utgöra ett geografiskt ursprung för en vara eller tjänst. Det starka frihållningsbehovet med tanken att geografiska namn ska kunna användas fritt av alla har dragits tillbaka något, till förmån för möjligheten att registrera varumärken och därmed erhålla ensamrätt till vissa beteckningar. Den ensamrätt som erhålls vid registrering av ett beskrivande ord såsom ett geografiskt namn är dock begränsad, eftersom vissa beskrivande begrepp såsom geografiska namn ska kunna brukas av alla. Konflikten mellan varumärkesintrång och användande av delar av annans varumärke i enlighet med god affärssed är därför något svårdefinierad.

  Från att i princip endast vara möjligt att få registrering genom inarbetning eller vid användning av mycket okända geografiska namn eller osannolika ursprungsangivelser fäster man idag stor vikt vid bedömningen av om det finns ett samband mellan varumärkets berörda varor eller tjänster och den geografiska platsen. Det görs också en helhetsbedömning för att avgöra märkets särskiljningsförmåga.

 • 16739.
  Wahlbom, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Rätt och rättsfilosofi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Missbruk beivras: En studie av sambandet mellan artikel 102 FEUF och principen om räddningsförvärv.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen presenteras en möjlighet för dominerande företag att missbruka sin marknadsställning i syfte att kringgå existerande koncentrationsförbud. Konsekvenserna för det dominerande tillika missbrukande företaget behöver nödvändigtvis inte bli så kännbara som en läsare kanske inledningsvis antar. I arbetet presenteras även en lösning på detta problem.

 • 16740.
  Wahlby, John
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Prövotid för legitimerade yrkesutövare inom hälso- ochsjukvården: På vilka grunder?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med att patientssäkerhetslagen (2010:659) (PSL) trädde i kraft den 1 januari 2011 utökades möjligheterna för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att enligt 8:1 PSL besluta om skyddsåtgärden prövotid för legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

  Prövotid innebär att om en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården anses, av HSAN, ha uppfyllt någon av de fem grunderna i 8:1 PSL så sätts den legitimerade underskärpt kontroll av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för en tid om tre år. Den legitimerade får behålla sin legitimation och har således rätt att fortsätta att utöva sitt yrke under prövotiden.

  Lagstiftarens intentioner med PSL och så även skyddsåtgärden prövotid i 8:1 PSL var att fokusskulle flyttas från den enskilde legitimerade yrkesutövarens tillkortakommanden till patientsäkerheten. I bestämmelsen om prövotid i 8:1 PSL yttrade sig detta i att det infördes tvånya grunder som kunde föranledda prövotid samt att de övriga grunderna fick en ny utformning. Även i förarbetena till 8:1 PSL framförde lagstiftaren detta fokusskifte genom att framföra att fokus på hur den legitimerade hade agerat i nutid inte skulle vara det avgörande omprövotid skulle beslutas eller inte av HSAN. Det som skulle fälla avgörandet var i stället hur den legitimerade framgent skulle kunna komma att agera, vilket skulle bidra till en högre patientsäkerhet enligt lagstiftaren.

  Med detta fokus, från lagstiftarens sida, på hur den legitimerade framgent kommer att kunna utgöra en patientsäkerhetsrisk eller inte ställs HSAN inför uppgiften att utföra prognoser som inte är helt oproblematiska att göra. Det blir inte heller enklare för HSAN att utföra dessa prognoser då det i förarbetena till 8:1 PSL inte tydligt framgår hur prognoserna mer precistska utföras.

  Även bristen på mer utförliga förarbeten om vilka närmare omständigheter som ska anses utgöra grund för skyddsåtgärden prövotid i 8:1 PSL bidrar till att HSAN efter eget skön får ta ställning till vilka dessa närmare omständigheter verkligen är.

 • 16741.
  Wahlby, John
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Återkallelse av legitimation för yrkesverksamma inom hälsoochsjukvården: På vilka grunder?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16742.
  Wahlbäck, Peter
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Avbrutna offentliga upphandlingar: Ett oförutsebart område inom upphandlingsrätten2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av att upphandlingslagstiftningen inte stadgar någon kontraheringsplikt är det upp till den upphandlande myndigheten att välja hur en upphandling avslutas. Ett sätt att avsluta en upphandling är genom att avbryta den. Förutsättningarna för ett avbrytande finns inte uttryckligen reglerat i LOU utan har istället kommit att utvecklas i praxis. I det fall ett avbrytandebeslut blir föremål för överprövning måste den upphandlande myndigheten övertyga rätten om att beslutet vilat på sakliga skäl för att inte bli upphävt. Vad som kan utgöra sakliga skäl råder det i flera fall tveksamheter kring då praxis är spretig och långt från heltäckande. Det i sin tur kan skapa oförutsebarhet eftersom aktörerna inte alltid vet vad de ska förhålla sig till.

  Idag tycks oförutsebarheten inte ha lika starkt samband med vad som kan utgöra sakliga skäl då avgörandena från domstolarna ändå följer en viss röd tråd. Oförutsebarheten är snarare relaterad till osäkerheten kring om det enskilda fallet omfattas av de skäl som domstolarna tidigare har ansett som sakliga. Som exempel på denna problematik kan anges bristande konkurrens som av samtliga instanser har ansetts vara ett sakligt skäl för ett avbrytande. När det återstår en eller ingen anbudsgivare i upphandlingen är utgången i målet oftast självklar. Men om det istället återstår två eller flera anbudsgivare och skälet bristande konkurrens anförs blir utgången i målet emellertid oviss. Att domstolarna i flera fall också tycks ställa olika beviskrav medför svårigheter att förutspå möjligheterna att nå framgång i en överprövningsprocess. Det i sin tur skulle kunna inverka på rättssäkerheten och troligen processbenägenheten.

  Möjligheten att avbryta en upphandling är däremot inte villkorslös. Utöver att avbrytandebeslutet kan bli upphävt kan den upphandlande myndigheten dessutom ådra sig skadeståndsskyldighet motsvarande den uteblivna vinsten. Att en upphandling som avbrutits kan leda till höga skadestånd är ett nytt fenomen till följd av den senaste rättsutvecklingen. Eftersom skadeståndets funktion bland annat är att verka preventivt kan den senaste rättsutvecklingen tänkas få konsekvenser på benägenheten att vilja avbryta respektive överpröva avbrytandebeslut.

  Vidare tycks den lagstadgade motiveringsskyldigheten avseende avbrytandebeslut inte motsvara anbudsgivarnas förväntningar då ett sådant beslut inte tydligt behöver motiveras. Det i sin tur kan ge upphov till onödiga överprövningar. Då det redan finns en bestämmelse om utvidgad motiveringsskyldighet i LOU för vissa typer av beslut, hade det varit önskvärt att även inkludera avbrytandebeslut i den bestämmelsen.

 • 16743.
  Wahlgren, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping.
  Googles varumärkespolicy: En föränddring av varumärkets värde?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During September 2010, Google decided to change their trade mark policy to allow keywords which is equal to an already own trademark to be offered to all who intend to link the word to their ad. They offered a service for this called Adwords. The update followed since The Court Of Justice (CoJ) stated that Google does not commit trade mark infringement by doing this. The question to answer is whether the proprietors of trademarks can do something to stop them from being used by competitors as keywords in Adwords. CoJ has stated that the advertisers are infringing the exclusive right of a trademark if the used keyword is identical to the trademark, the commercial focuses on products that is identical to the products which are registered on the trademark and if the commercial makes it difficult or impossible to an average internet user to decide whether the products originate from the proprietor, a company which has a financial connection to the proprietor or a third party. If an advertiser limits the ad to contain commercial which focuses on their specific business and products it is most likely not possible for the proprietor to claim trade mark infringement. The opportunities to stop the advertising is found in the Swedish Marketing Act . This section of law prohibit so-called abuse of reputes and misleading marketing. In the case Blocket vs Metro it is tested whether Metro had conducted Abuse of Blockets repute by using the trademarked term "blocket". The Swedish Market Court (MD) stated without justification that some abuse of repute did not exist. The trade mark has, because of the policy change, reduced its value since the opportunities to protect a trade mark are still around but now the process is less efficient and more expensive. This however can be changed as soon as the possibility of “misleading advertising” is tested by the MD.

 • 16744.
  Wahlgren, John
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Fastighetsmäklarens opartiskhet och oberoende2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16745.
  Wahlgren, Paula
  Stockholm University.
  De laglydiga: Om skolans brottsförebyggande fostran2014Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Politicians and scholars often frame schooling as one of society’s most important crime preventive measures. The object of the study is to examine and problematize the hopes and ambitions that have evolved around what the study conceptualizes as the crime preventive educational task of public schooling and its historical trajectory as articulated in government publications. Drawing on governmentality theory, the study focuses on the liberal conception of the autonomous and self-regulating subject, and how the liberal mode of government works through the governing of freedom. The study identifies three discourses on crime preventive education: The emancipatory (1970s onwards), the deterrence (late 1980s onwards) and the safety/security discourse (21st century). The discursive shifts identified are further analysed in respect to how i) the explanation of crime, and the relationship between the deviant and the law-abiding subject, ii) control and iii) freedom and responsibility, are conceptualized over time. The conceptualization of criminal behaviour goes from being caused by social deprivation, becoming instead a calculated rational act. Subsequently, the deviant is altered from a person in need of reintegration to a deterrent example and a risk. The problematization of control has a trajectory from being a matter of social control and integration, ending instead as a matter of risk control and prudentialism. The conceptualization of the kind of freedom and responsibility the crime preventive education should foster is also reframed, from a strategy to counter a lack of democracy and influence, to a way of making prudent citizens. In this, the notion of a collective responsibility has been superseded by a belief in individual responsibility. The key problematization vindicating the process has gone from how to integrate youths into a society in constant flux, to how to restore control if lost and how to protect a pre-given social order.

 • 16746.
  Wahlgren, Paula
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Polisen som fostrare: ett historiskt perspektiv2015Ingår i: The Past, the Present and the Future of Police Research: Proceedings from the fifth Nordic Police Research Seminar / [ed] Rolf Granér, Ola Kronkvist, Växjö: Linnéuniversitetet , 2015, s. 117-130Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16747.
  Wahlgren, Peter
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Proactive Approach: Law Libraries2006Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Reliance on routines to avoid mistakes is a self-evident feature of many fields of human activity. The commercial pilot preparing for take-off, the engineer designing a bridge and the insurance company introducing a new product all depend on proven methods to ensure that nothing important is forgotten and to assess the consequences of planned measures. Legal work is somewhat atypical in the foregoing respect. Compared with many other activities, there are few descriptions of how the various segments of a legal task are to be devised in order to achieve the greatest possible certainty of result. Lawyers tend to work reactively, i.e., the focus is on solving problems that have already arisen. Efforts aimed at avoiding problems before they begin to brew - i.e., proactively - are less common. The proactive approach is not unknown in the legal sphere but as compared to many other fields of the law the perspective is not very well elaborated. Against this background this volume of Scandinavian Studies in Law presents 25 articles on various aspects of proactive approaches in law, the majority of them focusing on contracting issues. The collection is simultaneously a documentation of a conference on proactive law held in Stockholm 2005. In addition to the articles on proactive law this volume contains a presentation of major law libraries in the Scandinavian countries.

  Table of Contents:

  Barton, Thomas D., Thinking Preventively and Proactively, p. 71-92

  Bing, Jon and Mahler, Tobias, Contractual Risk Management in an ICT Context - Searching for a Possible Interface between Legal Methods and Risk Analysis, p. 339-358

  Cummins, Tim, Best Practices In Commercial Contracting, p. 131-148

  Daicoff, Susan, The Comprehensive Law Movement: An Emerging Approach to Legal Problems, p. 109-128

  Dauer, Eduard A., The Role of Culture in Legal Risk Management, p. 93-108

  Haapio, Helena, Introduction to Proactive Law from a Business Lawyer's Point of View, p. 21-34

  Haapio, Helena, Business Success and Problem Prevention through Proactive Contracting, p. 149-194

  Haarala-Nystén, Soili, Contract Law and Everyday Contracting, p. 263-284

  Haavisto, Vaula, Contracting in Networks, p. 237-254

  Jakobsen Sandfeld, Søren, Entering New and Converging Media Markets: How to Take a Proactive Approach to Legal Issues in the Electronic Communications Sector, p. 393-406

  Kavaleff, Anette, Successful Outsourcing through Proactive Contracting - Strategy, Risk Assessment and Implementation, p. 215-226

  Lando, Henrik, Determinants of the Optimal Degree of Pro-activeness in Contracting, p. 255-262

  Magnusson, Jarl S., Proactive Law - and the Importance of Data and Information Resources, p. 407-424

  Magnusson Sjöberg, Cecilia, Presentation of the Nordic School of Proactive Law, p. 13-20

  Paris, Carolyn E.C., Contract Management: Design Parameters and Challenges to Implementation, p. 195-214

  Pohjonen, Soile, Proactive Law in Academia, p. 53-70

  Sadighi Firozabadi, Babak and Sergot, Marek , The Role of Agreements in Virtual Organisations, p. 297-304

  Schartum, Dag Wiese, Introduction to a Government-based Perspective on Proactive Law, p. 35-52

  Seipel, Peter, Nordic School of Proactive Law Conference 2005: Closing Comments, p. 359-364

  Syse, Aslak, Equality and Accessibility: A Proactive Approach to Strengthen the Legal Status and Protection Against Discrimination of Persons with Disabilities, p. 367-384

  Taskinen, Tommi K.J., Some Thoughts on Proactive Counselling and Legal Mentality, p. 227-236

  Trzaskowski, Jan, Legal Risk Management in a Global, Electronic Marketplace, p. 319-338

  Weitzenböck, Emily M., Prevention is Better than Cure: Fostering the Growth of Dynamic Networked Organisations through the use of Proactive Legal Measures, p. 305-318

  Vikström, Mats, The Impact of IT on the Foundation for Businesses Daily Operation, p. 285-296

  Zimmer, Frederik, Tax Legislation between Politics and Legal (and Economic) Thinking, p. 385-392

  Law Libraries in Denmark, p. 427-433

  Law Libraries in Finland, p. 434-441

  Norwegian Law Libraries, p. 442-447

  Law Libraries in Sweden, p. 448-462

 • 16748.
  Wahlgren, Peter
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för rättsinformatik (IRI).
  Att sortera rätt2011Ingår i: Dagens JuridikArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Också rättsvetenskap bygger på klassificering. Juridiska begrepp och regler analyseras. Indelningarna är funktionellt, teoretiskt eller rättsligt motiverade. Drivfjädern kan vara att påvisa skillnader eller likheter visavi tidigare lösningar. Diskussionerna är många och resultaten ofta detaljerade. Ett exempel är åtskiljandet av olika former av uppsåt.

  Juridiska klassificeringar är dock inte alltid optimalt utformade. En del är outvecklat eller svårbegripligt. Andra indelningar verkar ha överlevt sig själva.

 • 16749.
  Wahlgren, Peter
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för rättsinformatik (IRI).
  Automatiserade juridiska beslut2013Ingår i: Juridisk metodlära / [ed] Fredric Korling, Mauro Zamboni, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 395-420Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 16750.
  Wahlgren, Peter
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Avveckla domstolarna!2009Ingår i: Dagens JuridikArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
332333334335336337338 16701 - 16750 av 18265
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf