Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 5948
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Regressiva regressproblem2001Ingår i: PointLex, Vol. november, s. 8-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 302.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Relevance or Irrelevance of Grand Narratives and Fixed Concepts in Tort Law.2010Ingår i: European Tort Law 2009: Tort and Insurance Law, Yearbook / [ed] H. Koziol, B.C. Steininger, Berlin, New York: De Gruyter , 2010, s. 618-630Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 303.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Relevansspörsmål avseende EKMR-åberopanden i skadeståndsmål2010Ingår i: InfoTorg Juridik, nr mars, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 304.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Remediekombinationer vid EKMR-kränkning2013Ingår i: InfoTorg Juridik, nr januari, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Skadestånd vid EKMR-kränkningar har numera blivit en vedertagen komponent inom den nationella rätten. HD (och det liggande lagstiftningsförslaget) har normaliserat grunderna och beräkningsoperationerna såsom förenliga med de allmänna svenska skadeståndsprinciperna. Därvidlag har också tydligt uppmärksammats, att skadestånd är ett sekundärt remedium, då annan gottgörelse inom ramen för det aktuella ärendet (där kränkningen skett) inte till fullo kunnat gottgöra den enskilde. Med avseende på exempelvis brottmål, kan därför oskäliga dröjsmål kompenseras genom påföljdslindring. I två nya domar ger Högsta domstolen klara besked om hur en sådan avräkning ska genomföras. Krav uppställs på tydlighet avseende såväl kränkningserkännandet som genomförandet och mätningen av själva påföljdslindringen; vidare ges riktlinjer om hur dröjsmålstider ska omsättas i reducerade strafftider och hur påföljdslindring ska påverka skadeståndet i de fall sådant måste utgå. Genom dessa två domar tillhandahåller HD en enkel och instruktiv manual för domstolarna, avseende hur man explicit hanterar det primära remediet med full gottgörelse inom ärendets ram … så att skadestånd inte alltid ska behövas som ett sekundärt remedium.

 • 305.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ren förmögenhetsskada vid utomobligatorisk utomordentlig otillbörlighet2006Ingår i: PointLex, Vol. oktober, s. 18-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 306.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Retroaktivitet avseende lag respektive praxis2003Ingår i: PointLex, Vol. januari, s. 14-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 307.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Revisorsansvaret– ytterligare några klargöranden om den ändamålsenliga ansvarsgränsen: HD:s ersättningsrättsliga domar år 2017, Del 92018Ingår i: InfoTorg Juridik, nr mars, s. 1-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 308.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  RF och ersättningsrätten: Normaliserande och konkretiserande möten mellan rättsområden2014Ingår i: Regeringsformen 40 år 1974-2014 / [ed] Karin Åhman, Uppsala: Iustus förlag, 2014, s. 109-138Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 309.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Risk,skyddsändamål, skada och ansvar vid penningtvättsbrott: HD:sersättningsrättsliga domar år 2017, Del 82018Ingår i: InfoTorg Juridik, nr mars, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 310.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Riskyrisks, risky evidence and risky consequences2017Ingår i: European Tort Law 2016 / [ed] Karner/Steininger, Berlin: Walter de Gruyter, 2017, s. 614-622Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 311.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rätt och fel … och ”fel” på ”rätt” sätt: Rättsdiskursens relevans för bedömningen av rättsliga bedömningar2003Ingår i: PointLex, Vol. juli, s. 39-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 312.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättegångskostnadernas påverkan på skadeståndet som effektivt rättsmedel enligt EKMR2012Ingår i: InfoTorg Juridik, Vol. majArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Skadeståndsrätten har blivit den centrala arenan för Europakonventionens applicering i svensk rätt. Det nationellt utdömda skadeståndet är både en sanktion för en EKMR-kränkning enligt artiklarna 2–12 och – då detta skadestånd tjänar som ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 – en garanti för att talan inte behöver föras i Europadomstolen. En ny dom från HD visar att samspelet mellan de materiella rättighetsartiklarna (2–12) och rättsmedelsartikeln (13) kan innebära, att både skadeståndsbeloppet och rättegångskostnaderna måste invägas i bedömningen. HD ger på så sätt den enskilde kärandeparten förmånen, att delvis kunna förlora avseende beloppsyrkandet, men ändå slippa statens processkostnader. En närmare analys av domen visar dock att utrymmet för kvittade processkostnader inte kan utvidgas alltför långt – varför parter och partsombud även i framtiden noga bör överväga både sina yrkanden och grunder.

 • 313.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättens narratologiska dimensioner – interaktion och konstruktion2006Ingår i: Interaktiv rättsvetenskap, 2006, s. 36-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 314.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättsliga och retoriska krav på skadeståndskrav pga ”fel” inom rättsväsendet2007Ingår i: PointLex., Vol. maj, s. 12-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 315.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättsligt verksam ohederlighet via efterföljande ägarbyte respektive passivitet2003Ingår i: PointLex, Vol. juni, s. 5-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 316.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättspolitiskt inkorrekt – en bra början: Mobbningsproblemet som exempel2003Ingår i: Vänbok till Saldeen, Iustus, Uppsala , 2003, s. 19-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 317.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättstillämpningsansvar och EKMR - dubblering av ansvarsgrunderna men inte (nödvändigtvis) av ersättningsposterna2013Ingår i: InfoTorg Juridik, nr oktoberArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Skadeståndsansvaret för felaktigheter inom rättstillämpningen har genomgått en intressant utveckling under senare år; numera är en sådan talan inte bara en teoretisk vision, utan en reell möjlighet (om än rättsliga kvalificeringar givetvis måste göras – eftersom ändrad utgång i högre instans inte nödvändigtvis betyder, att den tidigare bedömningen var culpös). Även EKMR har blivit en positiv faktor att beakta inom nationell skadeståndsrätt. Den svenska culpastandarden för myndighetsutövning kan – såsom ansvarsgrund – påverkas av de krav som (en dynamisk och stegvis omdanande) praxis från Europadomstolen ställer, för att uppnå det skydd som artiklarna i EKMR syftar till. Däremot visas i en ny dom från Högsta domstolen, att de dubbla rättskällorna avseende ansvarsgrund inte automatiskt även innebär en dubblering av ersättningsposterna. Utgångspunkten avseende remedium för en EKMR-kränkning är istället att åtgärdande – erkännande, rättelse (avhjälpande), förmånligare behandling (nedsatt förpliktelse, strafflindring etc) – ska ske inom ramen för det ärende där kränkningen förekommit; och inom (eller utom) detta ärende kan vidare eventuell ekonomisk skada ersättas enligt skadeståndslagen. Först om denna upprättelse inte förmår ge tillräcklig gottgörelse, kan den ideella ersättningen för EKMR-kränkningen självständigt tillägga något till skadeståndsprocessen.

 • 318.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sambandskvalificeringar avseende trafikskadeansvarets gräns2008Ingår i: PointLex, Vol. januari, s. 1-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 319.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Schablondifferentieringens gräns vid anhörigersättning2007Ingår i: PointLex, nr februari, s. 29-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 320.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Schablonersättningar – objektiverade bedömningsgrunder samt kraven på underlag för individualiserade avvikelser2006Ingår i: PointLex, Vol. januari, s. 25-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 321.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skadestånd vid fel i rättsväsendet – ”uppenbarhetsrekvisitet” argumentativt preciserat2011Ingår i: InfoTorg Juridik, nr juliArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I ett tiotal fall från Högsta domstolen, under de senaste åren, har spörsmålet om statens ansvar för fel eller försummelse i domstolar (och andra rättstillämpande myndigheter) alltmer finslipats. Från att ha sett ut som en omöjlighet, kan man idag i vart fall iaktta vissa restriktiva öppningar. I ett nytt fall från HD ges några intressanta preciseringar – av nytta för argumentationen i framtiden – när det gäller att diskutera och konkretisera innehållet i det numera etablerade ”uppenbarhetsrekvisitet” (kravet på ”uppenbart oriktig bedömning”). I artikeln examineras dessa preciseringar, samtidigt som uppenbarhetsrekvisitets inordning i culparegeln tydliggörs. För att på ett konstruktivt sätt förhålla sig till problematiken i nya uppkommande fall – och för att undvika vissa låsningar i synen på vad som är ansvarsförutsättningar respektive begränsningar – torde en sådan teoretisk inramning vara ytterst praktisk.

 • 322.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skadestånd vid sexualbrott – differentierad syn på brottsrubricering och kränkningsersättning2006Ingår i: PointLex, Vol. april, s. 23-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 323.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skadeståndsgrundande domstolsfel – sällsynt men inte uteslutet fenomen2008Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 324.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skadeståndsomprövningsrätten åter en (sista) gång i HD – potentialen för restriktiv tolkning undanröjd2009Ingår i: InfoTorg Juridik, nr oktober, s. 1-16Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 325.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skadeståndsrätt för skadad rätt − rätt sätt för skadebestämning2013Ingår i: InfoTorg Juridik, nr januari, s. -10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 326.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skadeståndsrättoch skatterätt – moms som kostnadsskapande skada respektive vinstgivande bonus.2018Ingår i: InfoTorg Juridik, nr mars, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 327.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skadeståndsrättsliga relevans- och adekvanskrav vid EKMR-kränkning2013Ingår i: InfoTorg Juridik, nr januariArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Som pendang till de många viktiga domarna från 2012 om EKMR-skadeståndsrätt, kan ett något udda avslutande fall kort kommenteras. Det handlar därvidlag om att man vid genomförandet av rättsligt relevanta resonemang om rättigheter, måste konkretisera och inordna de stora generella begreppen och anspråken inom de specifika rättsliga ramarna. Allt här i livet är inte samhällets fel, och även i de fall staten principiellt bär ett ansvar, måste yrkandena om skadestånd konkretiseras – så att en relevant koppling rättsligt kan motiveras, mellan kränkningen och den ideella eller ekonomiska skada vilken åberopas som grund för ersättningskravet.

 • 328.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skattefordran och skadefordran2003Ingår i: PointLex, Vol. oktober, s. 8-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 329.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skattekonsekvensers relevans vid skadeståndsbestämningen2009Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 330.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Skolans skadeståndsrättsliga ansvar för olika kränkningsproblem2016Ingår i: Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2016, s. 15-52Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 331.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Some New Small Shades of Pale White in the Northern Tort Law Snowstorm2016Ingår i: European Tort Law 2015 / [ed] Ernst Karner & Barbara Steininger, Berlin: Walter de Gruyter, 2016, 5, s. 615-625Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 332.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Stegvis nedtoning av avvägningsmöjligheterna vid frihetsberövandeersättning – men ändå öppning för framtida utveckling2015Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 4, s. 895-917Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 333.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Strikt ansvar – olika problemformuleringar och argumentationssätt2002Ingår i: Festskrift till Lødrup, Oslo , 2002, s. 20-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 334.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Strikt ansvar för vattenanläggning – några preciseringar2001Ingår i: PointLex, Vol. juni, s. 8-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 335.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (II) - partsdualismens formella och materiella krav2014Ingår i: InfoTorg JuridikArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I temaserien om strukturell argumentation inom ersättningsrätten belyses i denna artikel II, hur kraven på båda parter kan samspela och hur kraven på myndigheterna kan emanera från olika nivåer – specifika ärenderegler kan möta övergripande krav på myndigheternas service. Dessa anspråk på myndigheterna att bistå enskilda, kan därmed omvandla ett icke formellt inlett bidragsärende till ett skadeståndskrav. De låga formella kraven på den enskilde korresponderar således med höga materiella krav på myndigheterna.

 • 336.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (I) – den goda försäkringsförmedlingssedens skyddsändamål2014Ingår i: InfoTorg JuridikArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Några av vinterns HD-domar kan analyseras just med inriktning på, hur argumentationen kring ersättningsfrågan påverkats av strukturspelet mellan helhet och del – dvs allmänna frågor om rättsområdet och specifika situationsomständigheter etc. Först ut blir ett fall om den allmänna, dynamiska, ”goda branschseden” (inom försäkringsområdet), som för en försäkringsförmedlare ansågs gälla såväl mot kunder (försäkringstagare) som mot försäkringsgivare. Avseende strukturer kan därvidlag även iakttas, hur den allmänna skadeståndsrätten möter kontraktsrätten och de specifika reglerna vid försäkringsförmedling.

 • 337.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (III) – allmänna skadeståndsprinciper om skadeersättning och speciallagstiftning om kostnadsersättning2014Ingår i: InfoTorg JuridikArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I artikel III om ersättningsrättsliga strukturresonemang behandlas relationen mellan allmänna skadeståndsprinciper och en speciallagstiftning, vilken i HD tolkades ge ersättningskrav bortom de sedvanliga avräkningarna för ålder och bruk. Domen visar att de allmänna skadeersättningsprinciperna inte kan slå ut speciella kostnadsersättningsregler.

 • 338.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (IV) – revisorsansvarets grund och gräns2014Ingår i: InfoTorg JuridikArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I artikel IV om strukturspörsmål inom skadeståndsrätten fästs uppmärksamhet på den struktur av olika – dvs differentierade – frågeställningar som stegvis måste hanteras, för att revisorsansvaret ska bli fullödigt belyst. En ny HD-dom ger konstruktiva bidrag till den rättsliga diskussionen kring professionsansvaret – särskilt revisorers ansvar – vilket annars riskerar att bli förkortat och ostrukturerat behandlat (domen kan därmed ses som en respons på – kanske rentav reaktion mot – den uppmärksammade hovrättsdomen i Prosolviamålet). För att gå från vad som formellt kan kallas ett fel till ett materiellt ansvar för senare skadekonsekvenser, krävs en strukturerad väv av kvalifikationer. Medvetenheten om dessa argumentationsstrukturer ökar förståelsen för rättsområdet – och minskar risken för retoriska förkortningar och förenklingar.

 • 339.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Strängt ansvar för konkursförvaltare2001Ingår i: PointLex, Vol. april, s. 7-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 340.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter2013Ingår i: InfoTorg Juridik, nr januari, s. -13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 341.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden2013Ingår i: European Tort Law Yearbook, ISSN 2190-7781, Vol. 3, nr 1, s. 689-700Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Some quite rewarding cases occurred in Swedish tort law during the year 2012.For this article, only cases of comparative interest have been chosen, namely cases relating to certain nuances of the discourse apropos non-pecuniary damage.The year witnessed cases with both positive and negative outcomes, so as a result we have more argumentative patterns to observe. Therefore, the title – or subheading – of this article should read ‘Particular Peculiarities Regarding Non-Pecuniary Damages in Tort Law Argumentation’.

 • 342.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden2012Ingår i: European Tort Law Yearbook, ISSN 2190-7781, Vol. 1, nr 1, s. 665-678Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The year 2011 cannot be regarded as an innovatory period in Swedish tort law. The cases (of comparative interest) all deal with already well-known issues. There are though some minor new details to be observed as regards the concept of negligence and damages. Also there are some clarifications with respect to case law development of criteria for both liability and limits of liability when dealing with claims by and against the State. Therefore, the title – or subheading – of thisarticle should read ‘Conceptual and Pragmatic Developments in Tort Law’.

 • 343.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden2011Ingår i: Essential Cases on Damage: Volume 2 / [ed] Bénédict Winiger et al., wien: Mouton de Gruyter, 2011Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 344.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden2011Ingår i: European Tort Law Yearbook, ISSN 2190-7781, s. 596-606Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Another year passed in the annals of Swedish tort law history. Of particular comparative interest, some issues regarding State liability are worth mentioning in this Yearbook. Actually all the cases dealt with below are examples of the legal problems as regards liability for wrongful legalapplication of legal rules in courts or other authorities. The question that the Supreme Court had to give an answer to was: ‘How should the wrongful legal interpretation be qualified in order to establish a necessary level of “negligence”, so that the State will be liable for damages arising from the decision?’ Therefore, the title – or subheading – of this article should read State Liability for Errors of Law by Courts or other Authorities.

 • 345.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden2018Ingår i: Digestof European Tort Law. Volume 3: Essential Cases on Misconduct / [ed] Bénédict Winiger, Ernst Karner, Ken Oliphant, Berlin: Walter de Gruyter, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 346.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden - Tort law differentiation: Legal narrative embracing both detailed distinctions and common core2007Ingår i: European Tort Law 2006, Springer, Wien-New York 2007 , 2007, s. 20-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 347.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden (Borderlines of Protected Interests in Tort Law)2008Ingår i: European Tort Law / [ed] Helmut Koziol, Barbara C. Steininger, Wien / New York: Springer , 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 348.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden: Borderlines of Protected Interests in Tort Law2009Ingår i: Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2008 / [ed] Helmut Koziol, Barbara C. Steininger, Wien-New York: Springer , 2009, s. 626-635Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 349.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden: Formal Concepts and Their Conceivable Material Breakthrough in Tort Law2015Ingår i: European Tort Law 2014 / [ed] Ernst Karner, Barbara Steininger, Berlin: Walter de Gruyter, 2015, s. 635-647Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 350.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden: New Variations on Traditional Tort Law Themes2015Ingår i: European Tort Law Yearbook, ISSN 2190-7781, s. 661-671Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
45678910 301 - 350 av 5948
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf