Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
332333334335336337338 16701 - 16750 av 17283
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 16701.
  Zenou, Yves
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Patacchini, Eleonora
  Univ Roma La Sapienza, Fac Sci Stat, I-00185 Rome, Italy .
  Juvenile Delinquency and Conformism2012Ingår i: Journal of Law, Economics & Organization, ISSN 8756-6222, E-ISSN 1465-7341, Vol. 28, nr 1, 1-31 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article studies whether conformism behavior affects individual outcomes in crime. We present a social network model of peer effects with ex ante heterogeneous agents and show how conformism and deterrence affect criminal activities. We then bring the model to the data by using a very detailed data set of adolescent friendship networks. A novel social network-based empirical strategy allows us to identify peer effects for different types of crimes. We find that conformity plays an important role for all crimes, especially for petty crimes. This suggests that, for juvenile crime, an effective policy should be measured not only by the possible crime reduction it implies but also by the group interactions it engenders.

 • 16702.
  Zenunovic, Alma
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Betaltjänstdirektivets inverkan på svensk rätt och dess processuella och institutionella autonomi2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna magisteruppsats i offentlig rätt är ämnad att behandla implementeringen av direktivet om betaltjänster på den inre marknaden i svensk rätt. Betaltjänstdirektivet är väsentlig vid inrättande av den inre marknaden inom EU:s medlemsstater, då alla inre gränser skall avlägsnas för att möjliggöra fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital; i det sammanhanget blir det viktigt med en modern och konsekvent rättslig ram för betaltjänster på EU-nivå. Uppsatsen syftar till att undersöka implementeringen av de processuella och materiella bestämmelser i betaltjänstdirektivet som knyter an till principen om god förvaltning och därtill medlemsstaternas processuella och institutionella autonomi. Till de frågor som analyseras hör tolkning av begreppet god förvaltning och hur de utvalda principerna kan identifieras i svensk rätt genom implementeringen av direktivet. God förvaltning i denna uppsats förstås i vid mening som ett begrepp motsvarande vad enskilda har rätt att förvänta sig av det berörda förvaltningsorganet vid handläggning av ett enskilt ärende.

  Uppsatsen har visat att direktivet innehåller ett flertal bestämmelser som knyter an till principen om god förvaltning och som reglerar hur svenska myndigheter skall handlägga ärenden inom direktivets tillämpningsområde. Uppsatsen har också kunnat påvisa en tydlig påverkan på Sveriges processuella och institutionella autonomi.

 • 16703.
  Zetoun, Roland
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Fusion och tvångsinlösen2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Ett offentligt uppköpserbjudande innebär att ett eller flera företag är intresserade av att helt ta över aktierna i ett annat bolag. Vid en gräns på 90 procent av aktieinnehavet ger lagen majoritetsaktieägaren rätt att genom inlösen förvärva resterande aktier i målbolaget. Reglerna finns i ABL och är avsedda för att skydda minoriteten mot exploatering av äganderätten samt underlätta sammanslagning av moder- och dotterbolag. Begreppet fusion innebär sammanslagning eller sammansmältning. I ABL avses med fusion en sammanslagning av två eller flera bolag till ett bolag.

  Syftet med uppsatsen har bland annat varit att utreda de lagförslag som lämnats för fusion samt att utreda om fusionsförfarandet är ett användbart alternativ till tvångsinlösensförfarandet. Ett annat syfte med framställningen har varit att jämföra de två institutionerna fusion och inlösen.

  En skillnad mellan ett inlösens- och fusionsförfarande är att aktieägaren i ett fusionsförfarande inte kan ta ställning till ersättningen och enskilt besluta om denne vill sälja sina aktier. För minoritetsaktieägarna i det överlåtande bolaget måste stämmobeslutet om fusion vara synnerligen ingripande på äganderätten. En annan skillnad mellan de två förfarandena är att ett fusionsförfarande med sitt enklare regelverk går fortare att genomföra, vilket enligt min mening gör fusionsförfarandet till ett mer attraktivt alternativ för företag. På senare tid har reglerna för inlösen kringgåtts genom fusionsförfarandet. Missbruket av fusionsreglerna har uppmärksammats av lagstiftaren och hejdats genom en provisorisk lagregel i ABL 23 kapitlet. Trots den provisoriska lagregelns tillkomst går det fortfarande att kringgå minoritetsskyddet i ABL genom fusion. En annan problematik är att moderbolaget som har intresse av att genomdriva en fusion är med på det överlåtande bolagets stämma och röstar för fusionsplanen och dess vederlag. En utredning för hur missbruket av lagreglerna slutligen skall lösas presenterades i augusti 2007. Betänkandet innehåller lagförslag som skall ersätta den provisoriska lagregeln med en permanent bestämmelse samt förbjuda moderbolaget att i fortsättningen utöva rösträtt vid det överlåtande bolagets stämma. Utredningen är på remiss och det återstår att se huruvida de lagförslag som lämnats blir gällande.

 • 16704.
  Zetoun, Roland
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Can, Rabi
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Skadeståndsansvar: för arbetsgivare respektive arbetstagare2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 16705.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Environmental Law and Free Trade in Alien Species2000Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 16706.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Environmental law versus free trade in gene manipulated and alien species1998Ingår i: The Harmonization of Polish Environmental Protection Law with European Standards: The Protection of Environmental Living Resources, Agricultural Advisory Centre , 1998, 43-45 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16707.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Finns rättsliga förutsättningar för ett hållbart fiske inom kustzonerna?2004Ingår i: Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 4, 461-480 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 16708.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
  Frihandel, miljökonventioner och genomslaget för hållbar utveckling2008Ingår i: MiljØretlige emner, Festskrift till Ellen Margrethe Basse / [ed] Tegner Anker, H. och Egelund Olsen, B., Jurist- og Økonomforbundets Forlag , 2008, 117-133 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16709.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Frihandel och miljörätt2002Ingår i: Fågelperspektiv på rättsordningen: Vänbok till Staffan Westerlund / [ed] Ellen Margrethe Basse, Jonas Ebbesson, Gabriel Michanek, Uppsala: Iustus förlag, 2002, 449-465 s.Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 16710.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  "Garanterat svårfångat" om enskilda länders handlingsutrymme och den så kallade miljögarantin2007Ingår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 3, 513-531 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 16711.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Giftfri miljö och rättsutvecklingen på kemikalieområdet2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av 1990-talet har Sverige arbetat med miljömålet en giftfri miljö och ett överordnat internationellt och nationellt mål är att det senast år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det enda kända medel att förlita sig på när det gäller att ”säkerställa” ett långsiktigt skydd av hälsa och miljö är lagstiftning. Eftersom kemikalier är ”rörliga” måste kontrollen av tillverkning m.m. ske såväl globalt, regionalt som lokalt för att bli effektiv. I rapporten analyseras brister i kontrollsystemet för hanteringen av kemikalier i ljuset av miljömålet och nya åtgärder föreslås. En del åskådliggjorda brister finns på ett övergripande plan, t.ex. genomslaget för försiktighetsprincipen internationellt. Andra åter rör sig på lokal nivå, såsom oklarhet huruvida länsstyrelser ska sköta tillsyn över saluföring av kemikalier som sker från tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter eller inte. Exempel på förbättringsförslag är att på EU-nivå bredda definitionen av producent till att också omfatta producenter utanför EU vilket skulle tillåta dessa att själva registrera sina kemikalier vid den europeiska kemikaliemyndigheten. Då kemikaliehanteringen är mycket branschspecifik är ett annat förslag att en motsvarighet till det amerikanska systemet ”Informerad substitution”införs för att modifiera det kunskapsövertag som företagen har i förhållande till myndigheter.

 • 16712.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  GMO - Den svenska lagstiftningen och EG-rättens inverkan2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 16713.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Juridiska styrmedel för hållbart fiske inom kustzonerna2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 16714.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kemikaliers vara eller icke vara2003Ingår i: Miljörätten i förändring: En antologi / [ed] Gabriel Michanek och Ulla Björkman, Uppsala: Iustus förlag, 2003, 117-136 s.Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 16715. Zetterberg, Charlotta
  Miljöfarliga produkter och fördelning av ansvar för utredning och bevisning i handelskonflikter2010Ingår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 2, 262-282 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 16716.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Protection of living resources in the European Union1998Ingår i: The Harmonization of Polish Environmental Protection Law with European Standards: The Protection of Environmental Living Resources 1998, Przysiek: Agricultural Advisory Centre , 1998, 9-14 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16717.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden2003Ingår i: The Yearbook of European environmental law: Vol. 3 / [ed] Han Somsen, oxford: Oxford University Press, 2003, Vol. 3, 713-724 s.Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 16718.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utsättningar av genetiskt modifieradeorganismer: Sammanfattning2000Ingår i: Att spränga gränser: Bioteknikens möjligheter och risker : slutbetänkande / av Bioteknikkommittén, Stockholm: Fritzes, 2000, 469-477 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16719.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  WTO och handeln med genetiskt modifierade organismer2001Ingår i: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 92, nr 1, 30-46 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 16720.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Edvardsson Björnberg, Karin
  Division of Philosophy, Royal Institute of Technology, KTH.
  Time for a New EU Regulatory Framework for GM Crops?2017Ingår i: Journal of Agricultural and Environmental Ethics, ISSN 1187-7863, E-ISSN 1573-322X, Vol. 30, nr 3, 325-347 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, the EU legislation on genetically modified (GM) crops has come under severe criticism. Among the arguments are that the present legislation is inconsistent, disproportionate, obsolete from a scientific point of view, and vague in terms of its scope. In this paper, the EU GM legislation (mainly the “Release Directive”, 2001/18/EC) is analysed based on five proposed criteria: legal certainty, non-discrimination, proportionality, scientific adaptability, and inclusion of non-safety considerations. It is argued that the European regulatory framework does not at present satisfy the criteria of legal certainty, non-discrimination, and scientific adaptability. Two ways of reforming the present legislation toward greater accommodation of the values expressed through the proposed criteria are briefly introduced and discussed.

 • 16721.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Michanek, Gabriel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Den svenska miljörätten2012 (uppl. 3)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 16722.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Michanek, Gabriel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Supplement ”Den svenska miljörätten”2015Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 16723.
  Zetterberg, Kent
  Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Militärhistoriska avdelningen (MHA).
  Det statliga kommittéväsendet: En del av den svenska modellen2011Ingår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 8Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det statliga kommittéväsendet är en viktig del av den svenska modellen. De svenska departementen är vid en internationell jämförelse små och statliga myndigheter är ofta stora och förhållandevis självständiga. Med anledning därav har det statliga kommittéväsendet förekommit under mer än fyra sekel. Det är en flexibel modell för att initiera reformer men fungerar även som ett område för experter inom olika ickepolitiska områden. Det är också en viktig mötesplats för regering, riksdag och organisationer i samhället. Antalet utredningar var som högst under 1970-talet men systemet med statliga utredningar är fortfarande av stor betydelse för det svenska politiska livet.

 • 16724.
  Zettergren, Liv
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Erkännande av yrkeskvalifikationer och validering av utländsk utbildning: Fri rörlighet, autonomi och rättssäkerhet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16725.
  Zetterlund, Sara
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Att inte kunna, eller inte vilja, begagna sig av hemlandets skydd: att utreda om det finns ett myndighetsskydd2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16726.
  Zetterqvist, Jenny
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Implications of a pluralistic legal context for female refugees in the process of return and reintegration2010Ingår i: Altering politics: democracy from the legal, educational and social perspectives / [ed] Jan-Magnus Enelo-Jansson, Katarzyna Jezierska, Bernt Gustavsson, Örebro: Örebro universitet , 2010, 1, 135-148 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16727.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Förvaltningsrätt2011 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här boken ger en översiktlig och lättillgänglig redogörelse för det förvaltningsrättsliga området. Vi får bland annat följa ett ärendes väg från tidpunkten då det väcks, genom t.ex. ansökan, anmälan eller ex officio, fram till det att ärendet slutligen avgörs i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • 16728.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Juridik till vardags: Ekonomi2005Ingår i: Juridik till vardags: Ekonomi, Wahlström & Widstrand , 2005Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 16729.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion2012 (uppl. 2)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om

  • juristernas olika roller och uppgifter,
  • rättskällornas tillkomst och funktion,
  • metoden att tolka rättskällorna,
  • domstolarnas organisation och arbetssätt,
  • samt det juridiska språket.
 • 16730.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Konstitutionell rätt2012 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Konstitutionell rätt in nuce tar upp frågor om funktionsfördelningen mellan de olika aktörerna, regler om val, normgivningsmakten, finansmakten och den konstitutionella kontrollen av olika offentliga aktörer samt dessutom reglerna om mänskliga fri- och rättigheter. Bokens innehåll presenteras på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Läsaren orienteras genom RF:s regelsystem med textinnehåll och exempel varvat med illustrationer i form av figurer, flödesscheman och sammanfattande rutor. Vi kan på ett förenklat sätt bl.a. följa tillkomsten av en lag, från ax till limpa. Konstitutionell rätt kan användas som lärobok inom juristutbildningen, men också inom andra utbildningar/kurser som behandlar konstitutionell rätt.

 • 16731.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlig rätt2011 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Offentlig rätt ger en samlad överblick över den offentliga rätten i Sverige. Tillsammans med systerboken Civilrätt erbjuds härmed ett komplett material för juridiska introduktionskurser. Dessutom tillgodoses behovet för fullständiga kurser i såväl civilrätt som offentlig rätt.

 • 16732.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlighet och sekretess2010 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle. En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden skapar en form av garanti för att myndigheterna handlägger sina ärenden och utövar sin offentliga makt med stöd i lag. Offentlighetsprincipen förverkligar bland annat allmänhetens krav på rättssäkerhet. I Offentlighet och sekretess behandlas främst handlingsoffentligheten som möjliggör allmänhetens tillgång till allmänna handlingar som förvaras hos myndigheterna. Allmänna handlingars offentlighet, som behandlas i boken, kommer främst till uttryck i tryckfrihetsförordningens 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 har ersatt den tidigare gällande sekretesslagen från 1980-talet. Den nya lagstiftningen, som behandlas i boken, innehåller inte många materiella ändringar utan är mest ett resultat av redaktionella omarbetningar för att göra lagstiftningen mer lättöverskådlig och lättillämpad. Slutligen innehåller boken ett kortare avsnitt om offentlighet och sekretess i förhållande till andra stater. I huvudsak behandlas kortfattat vissa regler och principer i förhållande till EU.

 • 16733.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sakrättens fyra huvudfall2012 (uppl. 3)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Sakrättens fyra huvudfall är en bok om allmän sakrätt avseende lös egendom. Boken behandlar frågor om godtrosförvärv, dubbeldispositioner, borgenärsskydd till utlämnad egendom samt borgenärsskydd till förvärvad egendom.

 • 16734.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Svensk avtalsrätt2014 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Svensk avtalsrätt är en lärobok främst avsedd för grundutbildningar i avtalsrätt, såväl inom högskolan som i privat regi. Boken kan dessutom med fördel användas av praktiker som vill få en strukturerad redogörelse för den allmänna avtalsrätten och dess närliggande frågor. Bokens innehåll ger en bred inblick i den allmänna avtalsrätten, med praktiska exempel och hänvisningar till rättsfall. Läsaren får god kännedom om hur avtal kommer till stånd i olika sammanhang dels enligt avtalslagens regler, dels enligt regler utanför avtalslagens område. Avtal sluts för olika ändamål, och detta har beaktats av författaren. Boken innehåller dessutom redogörelser för olika mellanmanssituationer samt avtals och andra rättshandlingars ogiltighet. Andra delar som läsaren får bekanta sig med är principer och metoder för avtalstolkning och ett avsnitt om avtalsbrott.

 • 16735.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Övningsbok Civilrätt2014 (uppl. 4)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 16736.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Övningsboken till Offentlig rätt2012 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 16737.
  Zetterström, Stefan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Lind, Anna-Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlig rätt2016 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 16738.
  Zhang, Anran
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  China's Attitudes towards the Definition of Investor: From perspective of the Chinese Foreign Investment law (Draft)2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16739.
  Zhang, Yongwei
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Teng, Anda
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Lu, Xinjian
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Explaining the growth of an industrial luster: theories tested on the Ningbo die and mould cluster.2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Explaining the Growth of an Industrial Cluster

  - Theories Tested on the Ningbo Die & Mould Cluster

  Authors: David, Eagle & Chris

  Purposes: The aim of our dissertation is to find an applicable theoretical framework that could explain the growth of the Ningbo Die & Mould Industrial Cluster. The theoretical framework is also expected to be applicable in the Ningbo Endogenous Industrial Clusters.

  Theoretical framework: Mainly based on Porter Diamond Model, supplemented by other relevant models and our working experience, we have set up our own theoretical model, in which a factor hierarchy with five category factors and 29 sub-factors was structured. Meanwhile, a specific cluster, the Ningbo Die & Mould Cluster, was selected to conduct the survey of questionnaires. The different managers of the enterprises were chosen as respondents and we tried to test the validity of our own theoretical model.

  Results: The collected data from the survey was analyzed through the SPSS program, we adopted Factor Analysis, Descriptive Statistics, Correlation Analysis to draw conclusions. The findings of our dissertation suggest the local government should put more emphases on different factors in the course of clusters’ growth.

  Key words: Porter Diamond Model Double Diamond Model Nine-Factor Model Factor The Ningbo Die & Mould Cluster Correlation Analysis

 • 16740.
  Zhifeng, Zhu
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Mingjiang, Tang
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Yin, Hi
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Web site & customer value: from a marketing perspective2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this dissertation is to find the key factors of web site which influence customer value. Through literature review, we find the role of web site from a marketing perspective is a medium of marketing, enhancing the marketing mix and endowing the marketing mix with new features; we also find that customer value is a comparison of benefit and cost, having both psychic value and utility value and covering the whole customer activity. On base of these, we identify eight factors of web site which, we hypothesize, influence customer value: Attractiveness, Ease of use, Accuracy, Customization, Responsiveness, Community, Comparison and Assurance. Then a survey with questionnaire method was employed. As to the design and analysis of the questionnaire, the Kano model was used. The result of our survey showed that seven factors of web site - Assurance, Ease of use, Accuracy, Responsiveness, Customization, Attractiveness and Comparison, have positive influence to customer value while Factor of Community, has little influence to customer value. In addition, we introduced Importance index and Indifference index to evaluate influence during analyzing; under this way, we proved the validity and reliability of our investigation.

 • 16741.
  Zhou, Huyao
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kreditinstitutens skyldighet vs. konsumenternas rättighet: en intressekonflikt mellan kundkännedomsprocess och rätt till betalkonto2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16742.
  Zia, Nazli
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  EU:s grönbok om bolagsstyrning: En utvärdering ur svenskt perspektiv2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16743.
  Zietara, Julia
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Dataintrång inom hälso- och sjukvård: Var går gränserna?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16744.
  Zika, Rebecca
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Omvandlingar av fordringar i obeståndssituationer: Får avdrag för kapitalförlust göras för fordran som omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar aktieägarens rätt till avdrag för kapitalförlust när denne har omvandlat en fordran på det egna bolaget till ett ovillkorat aktieägartillskott vid en obeståndssituation. Detta omnämns i uppsatsen som omvandlingssituationen. Problematiken kring detta ligger i att aktieägartillskott inte är särreglerade varken inom civilrätten eller skatterätten. Det finns inte heller några klara förarbetsuttalanden.

  I mars 2009 kom det ett antal domar från Regeringsrätten som behandlade huruvida en aktieägare skulle få göra förlustavdrag i den ovan nämnda omvandlingssituationen. Sakomständigheterna i de olika målen var snarlika och domskälen var därmed närmast identiska i dessa mål, ett av målen är ett referatmål och heter RÅ 2009 ref. 41. I målet ansåg majoriteten att fordran skulle anses vara avyttrad i och med omvandlingen till aktieägartillskottet. Därmed skulle aktieägaren få göra avdrag för den kapitalförlust som uppkom.

  De skiljaktiga i målet menade att eftersom fordran som omvandlats saknade marknadsvärde vid omvandlingstillfället har inte heller aktieägartillskottet något värde. Detta innebär enligt de skiljaktiga att aktieägaren inte har fått någon ersättning för sin fordran och den kunde inte anses vara avyttrad. Det som vållat förvirring efter 2009 års mål är att de skiljaktiga återanvände argumenten från RÅ 2002 ref. 107 och RÅ 2002 not. 216, trots att målen inte behandlade samma rättsfrågor. Uppsatsens syfte är därför att behandla  rågorna som uppkommer kring omvandlingssituationen och försöka reda ut den förvirring som råder.

  Aktieägartillskott är inte ursprungligen en rent skatterättslig företeelse utan har från början utvecklats inom bolagsrätten. Det råder en viss osäkerhet kring behandlingen av aktieägartillskott eftersom de inte är särreglerade vare sig civilrättsligt eller skatterättsligt. Regleringen kring aktieägartillskott har istället utvecklats i praxis. Generellt kan sägas om aktieägartillskott att dessa i praktiken lämnas av aktieägare, som vill rädda bolaget från skyldighet att träda i likvidation. Ovillkorade aktieägartillskott ses som rena kapitaltillskott medan villkorade aktieägartillskott lämnas med villkor om återbetalning när bolaget har fritt eget kapital.

  Avyttringsbegreppet är utförligt reglerat i 44 kap. 3-10 §§ inkomstskattelagen. Trots denna utförliga reglering av avyttringsbegreppet har rättspraxis ofta fått sätta gränserna för tolkningen av detta begrepp. Den nuvarande lagregleringen kring avyttringsbegreppet infördes från början i samband med 1990 års skattereform. I propositionen till förändringen skrevs bland annat att den vida innebörd som avyttringsbegreppet givits i praxis inte skulle inskränkas. Formuleringen i lagtexten skulle alltså inte inskränka gällande rätt. Med avyttring skulle avses enligt 44 kap. 3 § IL köp, byte eller därmed jämförliga överlåtelser. Denna formulering hade utvecklats i praxis och fanns även med i propositionen från 1967 men hade dittills inte lagreglerats. Vid 1990 års skattereform infördes den i lagtexten och i propositionen konstaterade man att det avgörande för att avyttring ska föreligga är att egendomen eller del av egendomen definitivt avhänts ägaren. Detta gäller även om egendomen inte byter ägare utan istället upphör att existera.

  Rättsfrågan i målen från 2009 var om en fordran hade avyttrats och om det i så fall hade uppkommit en avdragsgill kapitalförlust. Ett aktieägartillskott kan ske genom att givaren, när bolaget är i en obeståndssituation, omvandlar en fordran som denne har på bolaget till ett ovillkorat aktieägartillskott, alltså den omvandlingssituation som uppsatsen behandlar. Bolagets nettobehållning ökar då med ett belopp uppgående till fordrans nominella värde. Detta sker även om marknadsvärdet på fordran vid omvandlingstillfället skulle vara lägre än det nominella beloppet. I omvandlingssituationen har det i samtliga fall, i rättspraxis, konstaterats att fordran har varit värdelös vid omvandlingstillfället, eftersom den saknar marknadsvärde.

  Jag har inte kunnat påvisa att målen från 2002 och 2009 har blivit inkonsekvent dömda eller att 2009 års mål borde fått någon annan utgång. För att klargöra rättsläget skulle det dock vara bra om ett liknande mål togs upp och dömdes med samma utgång i plenum eller åtminstone utan skiljaktiga regeringsråd.

 • 16745.
  Zila, Josef
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Bidragsfusk i Sverige: historien om en kriminalisering2008Ingår i: Ikke kun straf: festskrift til Vagn Greve / [ed] Thomas Elholm ..., Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundet , 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16746.
  Zila, Josef
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bis in idem ...: om sanktionsavgifter och principen ne bis in idem i svensk rätt2010Ingår i: Liber amicarum et amicorum Karin Cornils: glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett / [ed] Thomas Elholm, København: DJØF Forlag, 2010, 1Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16747.
  Zila, Josef
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Egenmäktighet med barn: (en straffrättslig studie)2008Ingår i: Barn som aktörer: en slutpunkt / [ed] Lena Olsen, Åke Saldeen, Uppsala: Iustus , 2008, 1, 211-269 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16748.
  Zila, Josef
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Prosecutorial powers and policymaking in Sweden and the other Nordic countries2012Ingår i: The prosecutor in transnational perspective / [ed] Erik Luna, Marianne Wade, Oxford University Press, 2012Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on prosecutorial powers in the Swedish legal system but also points out different approaches adopted in the other Nordic countries (Denmark, Finland, and Norway). It attempts to show how Nordic pragmatism has influenced legal solutions concerning the role and powers of the public prosecution service (PPS). It begins with basic information about the legal positions and structures of the PPS bodies in key Nordic countries. It then discusses a general trend in all Nordic countries of responding to overloaded criminal justice systems by entrusting prosecutors with broad sentencing powers. This transformation of the Nordic prosecutor raises serious issues, such as the proper roles and distinct perspectives of prosecutors and judges, the potential for self-interested prosecutorial decision making, and even the prospect of innocent suspects acquiescing to prosecutorial adjudication.

 • 16749.
  Zila, Josef
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sanctioning Powers of the Swedish Public Prosecution Service and Police2009Ingår i: Criminal law / [ed] Peter Wahlgren, Stockholm: Stockholom Institute for Scandinavian Law , 2009, Vol. 54, 397-406 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16750.
  Zila, Josef
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Úřad veřejné obžaloby ve Švédsku: nejmocnější státní zastupitelství v Evropě? : Sankční oprávnění policie a žalobce2009Ingår i: Státní zastupitelství, ISSN 1214-3758, Vol. 7, nr 5, 25-31 s.Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
332333334335336337338 16701 - 16750 av 17283
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf