Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 783
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulla, Afrah
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk. Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet.
  Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is about newly arrived adult migrants' meaning making and learning in Swedish society during the two years' introduction period, after they have received the residence permit. I have specifically studied Arabic speaking adults' meaning making and learning, by carrying out observations and individual in-depth interviews with 12 migrants. The introduction period consists mainly of three so called introduction measures; the civic orientation course, Swedish for immigrants (SFI), and different work related activities, such as internship at different work places.The results show that etablering is about shaping the newly arrived adult migrants into "good" citizens, through the introduction measures, among other things in the civic orientation course, which is regulated through the policy documents, and which so to say provides meaning to the newly arrived. The "good" citizen has some specific characteristics, which, roughly, are that he or she is independent (and advocates individuality), free, equality thinking, secularized, law-abiding (which includes being honest), responsible, and a "good" parent. These characteristics are expressed in different ways in the civic orientation course, for instance through the course material. The Swedish society is described as something desirable, and different from what is implied to be "Arabic" values and ways of thinking. The idea of the "good" citizen appears to aim at constructing the adult migrants' (and their families') identity, something which many of the study's respondents make a resistance to.As concerns the migrant's new experiences, it is, for example, those which the migrant get through the contact with the Swedish Public Employment Service (SPES) that affect the meaning making in the new society. The meaning which most of the respondents have made of the SPES's measures for them is that this authority only offers "prepackaged" solutions, and does not provide the help or support that they need. Also the experiences which the migrant has in the civic orientation course, and the meaning which "old" migrants give to him or her, play a role when he or she makes meaning of Sweden and Swedes, and of his or her new life situation. Further, it has been shown that it is those experiences that the adult individual has been socialized through, and those which he or she has gained through work or education in his or her country of origin, which affect his or her meaning making in Sweden. It is mostly values which concern child upbringing and religion that lead to a certain understanding and construction of one's new life. These values, when related to the values which are included in the "good" citizen idea, also lead to either a resistance or a readiness towards the meaning giving that is embedded in the "good" citizen notion.

 • 2.
  Abdulla, Afrah
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology, Högskolan Väst, Trollhättan, Sweden.
  Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i det svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod, efter att de har fått uppehållstillstånd. Jag har specifikt studerat arabisktalande vuxnas meningsskapande och lärande, genom observationer och enskilda djupintervjuer med 12 nyanlända. Introduktionsperioden består främst av tre s.k. etableringsinsatser; kursen i samhällsorientering, svenska för invandrare (SFI) samt olika arbetsrelaterade och arbetsfrämjande insatser, såsom praktik på olika arbetsplatser.

  Resultatet visar att etablering handlar om att forma de vuxna nyanlända till ”goda” medborgare, genom etableringsinsatserna, bl.a. i samhällsorienteringskursen, som regleras genom policydokumenten, och som s.a.s. tillhandahåller mening för de nyanlända. Den ”goda” medborgaren har vissa specifika kännetecken, vilka, i grova drag, är att han eller hon är självständig (och förespråkar individualitet), fri, jämlikhetstänkande, sekulariserad, laglydig (vilket inkluderar ärlig), ansvarsfull, och en ”god” förälder. Dessa karaktärsdrag kommer på olika sätt till uttryck i samhällsorienteringskursen, exempelvis genom kursmaterialet. Det svenska samhället framställs då också som något eftersträvansvärt, och skilt från det som antyds vara ”arabiska” värderingar och tänkesätt. Föreställningen om den ”goda” medborgaren verka syfta till att konstruera den vuxna nyanländas (och dennas familjs) identitet, något som många av studiens respondenter gör motstånd mot.

  Vad gäller migrantens nya erfarenheter, är det exempelvis de som migranten har fått genom kontakt med Arbetsförmedlingen som påverkar meningsskapandet i det nya samhället. Den mening som de flesta av respondenterna har gjort om Arbetsförmedlingens insatser för dem är att denna myndighet enbart erbjuder dem ”förpaketerade” lösningar, och inte tillhandahåller den hjälp eller det stöd som de behöver. Även erfarenheter som migranten gör i samhällsorienteringskursen, samt den mening som ”gamla” migranter förmedlar till honom eller henne, spelar roll för hur vederbörande skapar mening om Sverige och svenskar, och om sin nya livssituation. Dessutom har det visat sig att det är de erfarenheter som den vuxna har blivit socialiserad genom, samt de som han eller hon har fått genom utbildning eller arbete i ursprungslandet, som påverkar migrantens meningsskapande i Sverige. Det är främst värderingar som är knutna till barnuppfostran och religion som leder till en viss förståelse och konstruktion av ens nya liv. Dessa värderingar leder också, när de stöts mot de värderingar som ingår i föreställningen om den ”goda” medborgaren, antingen till ett motstånd mot eller en beredvillighet inför det meningsgivande som ingår i den ”goda” medborgaren.

 • 3.
  Abrahamsson, Daysury
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.
  Colombianer på bioduken: Representationen av tre Hollywoodproducerade actionfilmer2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att analysera tre actionfilmer: Collateral Damage från 2002; Clear and Present Danger från 1994; och Scarface från 1983 för att se hur Colombianer representeras i filmerna. Actiongenren består av olika stereotyper där främst actionhjälten och skurken ställs i relation till varandra. Analysen gick ut på att se på vilket sätt filmernas innehåll och form användes för att framhäva främst representationen av colombianerna, men även skurken och hjälten.

  Som metod användes en kritisk diskursanalys där begreppen denotation och konnotation var vägledande.

  Analysen visade att filmerna reproducerade en redan etablerad kollektiv stereotyp bild av latinamerikaner, som inkluderar både Colombia och colombianer.

 • 4.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola.
  Being and Becoming Mixed Race, Black, Swedish and a Nomadic Subject2013Ingår i: Afro-Nordic landscapes: Equality and Race in Northern Europe / [ed] Michael McEachrane, New York: Routledge, 2013Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Adman, Per
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Strömblad, Per
  Department of Political Science, Linnaeus University.
  Political Integration in Practice: Explaining a Time-Dependent Increase in Political Knowledge among Immigrants in Sweden2018Ingår i: Social Inclusion, ISSN 2183-2803, E-ISSN 2183-2803, Vol. 6, nr 3, s. 248-259Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Scholarly findings suggest that immigrants in Western countries, in general, participate less in politics and show lower levels of political efficacy than native-born citizens. Research is scarce, however, when it comes to immigrants´ knowledge about politics and public affairs in their new home country, and what happens with this knowledge over the years. This article focuses on immigrants in Sweden, a country known for ambitious multicultural policies, but where immigrants also face disadvantages in areas such as labor and housing markets. Utilizing particularly suitable survey data we find that immigrants, in general, know less about Swedish politics than natives, but also that this difference disappears with time. Exploring the influence of time of residence on political knowledge, the article shows that the positive effect of time in Sweden among immigrants remains after controlling for an extensive set of background factors. Moreover, the article examines this political learning effect through the lens of an Ability-Motivation-Opportunity (AMO) model. The findings suggest that the development of an actual ability to learn about Swedish politics - via education in Sweden, and by improved Swedish language skills - is an especially important explanation for the increase in political knowledge.

 • 6.
  Ahlstedt, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO – Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen analyserar narrativ om queer partnermigration, dvs en familjebandsmigration i vilken en av de två personerna i ett parförhållande migrerar för att de två ska kunna leva i samma land och i vilken de två individerna queerar migrationen på så sätt att de har en icke-normativ sexualitet och/eller könsidentitet. Syftet med studien är att undersöka hur queera partnermigranter och deras svenska partners upplever migrationsprocessen – vilken pågår även efter att den administrativa processen är avslutad – genom att analysera de känslor som uppstår i processen. Studien är ett bidrag till forskning om så väl privilegierad migration som intim migration.

  I fokus står det queera partnermigrationsförhållandet och vad känslor ”gör” med detta förhållande, men också hur känslor strukturerar migrationsprocessen på olika sätt. Studien analyserar det arbete tre olika känslor – kärlek, förlust och tillhörighet – gör i migrationsprocessen och hur detta arbete beskrivs i deltagarnas narrativ. Migrantdeltagarna i studien kommer från olika delar av världen (Afrika, Europa, Latinamerika och Nordamerika), vilket gör det möjligt att analysera vad känslor gör i den här specifika migrationsprocessen utifrån nationalitet, och specifikt närhet till västerländskhet, ras och språkbakgrund samt hur privilegier kopplade till dessa positioner spelar in i processen.

  Avhandlingen är en etnografisk intervjustudie där både migranter och svenska partners har intervjuats. Intervjumaterialet består av en blandning av parintervjuer och enskilda intervjuer.

  Genom att använda affektteorier och queer fenomenologi visar avhandlingen hur det arbete känslor utför i migrationsprocesser är kopplat till könsidentitet, sexuell identitet, ras och vithet, nationalitet, upplevd närhet till västerländskhet, klass, språk och det migrationsnarrativ den migrerande partnern är inskriven i (eller inte) genom det land den migrerat från. Detta analyseras i relation till de teoretiska ramverken trassel (entanglement), homonationalism och intimt medborgarskap.

  I analysen framkommer att känslor strukturerar migrationsprocessen för både mer privilegierade och mindre privilegierade migranter men på olika sätt. Förståelsen av vem som ”är” en migrant och beredskapen för de känslor som uppstår i migrationsprocessen är till stor del kopplade till de positioner som nämns ovan samt de privilegier migranten har tillgång till genom dessa. Genom att fokusera på känslor och vad dessa gör visar studien också att migrationsprocessen påverkar den icke-migrerande partnern genom att denna förutsätts utföra känsloarbete för att ”göra” den migrerande partnern ”svensk.” Samtidigt blir den icke-migrerande partnern själv, genom sin migrerande partner, riktad på ett sätt som gör den lite mindre ”svensk”, vilket bidrar till att också den icke-migrerande partnerns liv ”stoppas” på sätt den vanligtvis inte tidigare upplevt. Studien visar vidare på hur migrationsprocesser producerar ojämlikhet och de svårigheter som då uppstår när paren försöker leva upp till det jämlika svenska idealförhållandet.

  Intervjuerna är analyserade som narrativ och både narrativ och berättande är genomgående viktiga i avhandlingen, inte bara som metod utan också som avhandlingens form och en slags struktur som organiserar texten. Skrivande (att skriva tillgängligt och intressant) och läsande (att skriva på ett sätt som inbjuder till öppet och aktivt läsande) är viktiga aspekter i avhandlingen.

 • 7.
  Ahlstedt, Sara
  et al.
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Qvist, Martin
  Stockholms universitet.
  Suter, Brigitte
  Malmö högskola.
  Migration: Suveränitet, gränser och kontroll2013Ingår i: Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier / [ed] Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard, Stockholm: Liber, 2013, s. 54-81Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8. Ahmadi, Babak
  et al.
  Badal, Ann-Christin
  Eltoum, Eisa
  Freimuth, Kristina
  Integrationen av ensamkommande flyktingbarn i Sverige ur HVB-hemvårdares perspektiv2013Ingår i: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 149-183Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Ensamkommande barn i ett internationellt och nationellt perspektiv2013Ingår i: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 13-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Sociologi/Socialt arbete.
  Ahmadi, Babak
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Ethnic identity and the meaning of context: a study of second generation Iranians in Sweden2012Ingår i: The Iranian community in Sweden: multidisciplinary perspectives / [ed] Hassan Hosseini-Kaladjahi, Tumba: Mångkulturellt centrum , 2012, 1, s. 193-220Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Lilja, MyHögskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Mella, Orlando
  Palm, Irving
  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
  Darvishpour, Mehrdad
  Stockholms universitet; Mälardalens högskola.
  Mångfaldsbarometern: tio år av attitydmätningar i Sverige2015 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.

  I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern från 2005 – 2014 och även andra undersökningar. De presenterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.

  I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.

  I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald, av mätningar av attityder mot mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.

  I det fjärde kapitlet fokuseras på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.

  I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.

  Kapitlen 6-15 består av de årliga rapporterna av Mångfaldsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar till de olika tabeller och figurer som presenteras. I slutet av boken presenteras en lista över en del viktiga artiklar som skrevs i massmedia om Mångfaldsbarometern.

 • 13.
  Akman, Catherine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Andersson, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Språket - en väg till identiteten: - En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till elever med svenska som andraspråk2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och skolans styrdokument. I fokus är pedagogens uppdrag att stödja elevens trygghetskänsla och självbild genom ett medvetet arbetssätt där elevens bakgrund, kultur och språk uppmärksammas. Ett delsyfte är att undersöka eventuella olikheter i pedagogers förhållningssätt, till elevers kulturella bakgrund och modersmål som en resurs i undervisningen. Studien tar stöd i tidigare forskning som visar på ett tydligt samband mellan pedagogens förhållningssätt, elevens identitetsutveckling och skolresultat. Den teoretiska bakgrunden finner vi bland annat i Mead (1976) som beskriver hur signifikanta andra (till exempel en lärare) påverkar identitetsutvecklingen hos eleven genom att individen ser sig själv som en spegelbild, genom andra. Studien är en kvalitativ undersökning som vi genomfört genom deltagande observationer kompletterade med en mindre enkät. Vår undersökningsgrupp består av sju pedagoger fördelat på två olika skolor, i Norrköpings kommun, med tillgång till olika ekonomiska resurser. Resultatet visar på olikheter i pedagogernas förhållningssätt på båda skolorna. I enkätsvaren framkom att de flesta pedagogerna hade relativt god kunskap om fördelarna med att uppmärksamma elevernas kulturella bakgrund och språk för att skapa goda förutsättningar för lärande och identitetsutveckling för eleverna med svenska som andraspråk. Dock visade observationerna att pedagogerna inte genomför detta i praktiken. Vår slutsats av studien är att skillnaden mellan pedagogers olika arbetssätt främst beror på den enskilda pedagogens attityder och intresse.

 • 14.
  Alinia, Minoo
  et al.
  Uppsala University.
  Eliassi, Barzoo
  Oxford University ; Lund university.
  Temporal and generational impact on identity, home(land) and politics of belonging among the Kurdish diaspora.2014Ingår i: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 4, nr 2, s. 73-81Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to examine the experiences of two generations among the Kurdish diaspora in Sweden: those who migrated as adults and those who were born and/or raised in Sweden. The focus will be on issues of identity, home(land) and politics of belonging with regard to generational and temporal aspects. We will argue that there are significant differences among the older and younger generations with regard to their experiences that demand different theoretical and analytical conceptualisations.

 • 15.
  Alinia, Minoo
  et al.
  Uppsala University.
  Wahlbeck, Östen
  University of Helsinki, Finland.
  Eliassi, Barzoo
  University of Oxford, UK / Lund University.
  Khayati, Khalid
  Linköping University.
  The Kurdish Diaspora: Nordic and Transnational Ties, home, and Politics of Belonging2014Ingår i: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 4, nr 2, s. 53-56Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Alinia, Minoo
  et al.
  Uppsala University.
  Wahlbeck, Östen
  University of Helsinki, Finland.
  Eliassi, Barzoo
  Oxford University ; Lund university.
  Khayati, Khalid
  Linköping University.
  The Kurdish Diaspora: Transnational Ties, Home, and Politics of Belonging2014Ingår i: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 4, nr 2, s. 53-56Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 17.
  Amberntsson, Pelle
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Göteborg EU Migrants2016Ingår i: Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Andersson, Oscar & Amberntsson, Pelle, Malmö: Universus Press, 2016, s. 79-102Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Amberntsson, Pelle
  Göteborgs universitet.
  The Past of Present Livelihoods: Historical perspectives on modernisation, rural policy regimes and smallholder poverty - a case from Eastern Zambia2011Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study is an enquiry into the processes shaping rural livelihoods in peripheral areas. The study is situated in the field of livelihood research and departs in the persistent crisis within African smallholder agriculture and in rural policy debates during the postindependence era. The research takes a critical stance to the way that people-centred and actor-oriented approaches have dominated livelihood research, thereby over-shadowing structural and macro-oriented features.

  The aim of this study is to, through a historical perspective on rural livelihoods and policy regimes, uncover the political and economic processes, with their discursive foundations, that shape contemporary rural livelihoods in peripheral areas. The analytical framework emphasises four key factors: ideas of development and modernity; the terms of incorporation into the global economy; rural policy regimes; smallholders’ ways of making a living. Inspiration is gained from critical political geography, world-systems analysis and different perspectives on rural livelihoods and development.

  The empirical study is based on fieldwork in Chipata District in Eastern Zambia, investigations at the National Archives of Zambia, the British National Archives and library research. The findings are presented in three parts. The first part looks into contemporary policies and the situation among smallholders in Chipata District. The second part examines the history of the area up to independence in 1964. The third part examines the post-independence period which links colonial experience to the contemporary situation.

  The findings suggest that smallholders’ livelihoods are shaped by long-term politicaleconomic- discursive processes, rooted in the terms of the study area’s integration into the world-economy in the colonial period. Colonial policies peripheralised the area through tax, labour, and market policies and the creation of native reserves, all of which have led to contemporary problems of food insecurity, soil depletion and a marginal role in agricultural markets. Since the inception of colonial rule, semi-proletarianisation has been a dominant process in the area. Current diversified livelihoods are more a contemporary expression of this semi-proletarianisation than a consequence of postcolonial policies. The households in the study area show preference for a farming way of life. However, the development goal of modernity has since long led to an ‘othering’ of smallholders, labelling them backwards and resistant to change. In the early twenty-first century this ‘othering’ has been played out through a development programme aimed at changing attitudes and mindsets among the farmers in line with individualistic and entrepreneurial behaviour. The ‘othering’ discourses of contemporary and colonial policymakers display striking similarities in this case.

 • 19.
  Andersson, Eva K.
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Malmberg, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Costa, Rafael
  Sleutjes, Bart
  Stonawski, Marcin Jan
  de Valk, Helga A. G.
  A Comparative Study of Segregation Patterns in Belgium, Denmark, the Netherlands and Sweden: Neighbourhood Concentration and Representation of Non-European Migrants2018Ingår i: European Journal of Population, ISSN 0168-6577, E-ISSN 1572-9885, Vol. 34, nr 2, s. 251-275Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we use geo-coded, individual-level register data on four European countries to compute comparative measures of segregation that are independent of existing geographical sub-divisions. The focus is on non-European migrants, for whom aggregates of egocentric neighbourhoods (with different population counts) are used to assess small-scale, medium-scale, and large-scale segregation patterns. At the smallest scale level, corresponding to neighbourhoods with 200 persons, patterns of over- and under-representation are strikingly similar. At larger-scale levels, Belgium stands out as having relatively strong over- and under-representation. More than 55% of the Belgian population lives in large-scale neighbourhoods with moderate under- or over-representation of non-European migrants. In the other countries, the corresponding figures are between 30 and 40%. Possible explanations for the variation across countries are differences in housing policies and refugee placement policies. Sweden has the largest and Denmark the smallest non-European migrant population, in relative terms. Thus, in both migrant-dense and native-born-dense areas, Swedish neighbourhoods have a higher concentration and Denmark a lower concentration of non-European migrants than the other countries. For large-scale, migrant-dense neighbourhoods, however, levels of concentration are similar in Belgium, the Netherlands, and Sweden. Thus, to the extent that such concentrations contribute to spatial inequalities, these countries are facing similar policy challenges.

 • 20.
  Andersson, Ragnar
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Inclusion of immigrants -- effects of diffent kinds of partnerships2008Ingår i: Partnership: As a Stragegy for Social Innovation and Sustainable Change / [ed] Lennart Svensson, Barbro Nilsson, Stockholm: Santérus Academic Press , 2008, 1, s. 159-172Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this book 14 scholars get new data and make careful analysis of the partnership organisation both in theory and in practice. They analyse the effectiveness of the partnership organisation in implementing changes and innovation with long-term effects rather than short-term results. The ambition is to address practical dilemmas and problems in the partnership organisation by using different theoretical perspectives - theories about organisational learning, strategies for change, power and empowerment, gender analysis, governance and participation etc. The research presented is valuable in order to achieve deeper understanding of the pros and cons with the partnership organisation. When can it be useful? What kind of problems can be addressed? Which conditions are necessary if the partnership model is to be used? Editors are Lennart Svensson, professor of sociology at the University of Linkoping, Sweden and Barbro Nilsson, Ph.D. and lecturer of pedagogic at the Institution of Behaviour Science learning at the University of Linkoping. Also contributing are Ken Caplan, Leda Stott, Erik Lindhult, Ingela Malqvist, Marianne Parmsund, Ann-Christine Larsson, Maria Bogren, Sofia Wistus, Ragnar Andersson, Hanna Westberg, Anette Scoppetta and Gun Hedlund.

 • 21.
  Andersson, Roger
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
  Flyktingmottagandets geografi: En flernivåanalys av integrationsutfallet för tio årskohorter av invandrade från Somalia, Irak och Iran2015Ingår i: Mångfaldens dilemman: Boendesegregation och områdespolitik / [ed] Roger Andersson, Bo Bengtsson & Gunnar Myrberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, s. 39-73Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 22.
  Andersson, Roger
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
  Myrberg, Gunnar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
  Bengtsson, Bo
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
  Boendesegregation och områdespolitik – en introduktion2015Ingår i: Mångfaldens dilemman: Boendesegregation och områdespolitik / [ed] Roger Andersson, Bo Bengtsson & Gunnar Myrberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, s. 7-13Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 23. Andersson, Therese
  et al.
  Hall, Maria
  Ensamkommande barns integration: en kvalitativ studie av socialarbetares erfarenheter2013Ingår i: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 51-77Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Appelkvist, Rolf
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Edberg, Frida
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Malm, Annika
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Breddad rekrytering och breddat deltagande: underlag för handlingsplan2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Since 2001 the Swedish Higher Education institutions have been required by the government to produce action plans for widened recruitment and widened participation. The current action plan for the University of Borås covers the years 2009-2012. In 2010 the University of Borås appointed a committee to prepare a new action plan for widened recruitment and widened participation. This committee was complemented by an Advisory Board. Both the Committee and the Advisory Board have taken a proactive and strategic role in helping to build capacity across the university to widen participation. The Committee and the Advisory Board have been mentored and advised by Professor John Storan, University of East London, who has worked extensively in Sweden and is recognised as a leading expert in widening participation in the UK. In 2011 the Board commissioned an internal data report to broaden its understanding of the profile of students. The report will feed into the new action plan. The Student Union delegate in the Advisory Board, Frida Edberg, was employed to undertake field work on diversity among the students for the report and also explore how these matters were dealt with at the different schools of the university. This work was supervised by Annika Malm, coordinator of the Committee and the Advisory Board, and Rolf Appelkvist. Joint editing with contributions from the Board was a vital part of the process with the final version which has been edited by Rolf Appelkvist. The report covers the following issues: • Students geographical descent • Students ethnical origin/background • Student exchange with other countries • Students social background • Non-completions • Student with disabilities • Gender distributions within the university • Induction activities for new students • Results from the first course/courses • How is the work done at different schools and what can be done – recommendations GEOGRAPHICAL BACKGROUND Most of the students come from the Västra Götalands-region where Borås is situated (figure 1, p. 3). A substantial proportion of the students come from Göteborg, the largest city in the region. There has been a conception at the university that the students from Göteborg mostly come from the suburbs with lower socio-economic status. This seems to be contradicted by the findings (figure 2, p. 4). However the data only tells us from where the students come, not the socio-economic level of each student.   STUDENTS ETHNICAL BACKGROUND Twenty-one percent of the students at the University are either born abroad or have one or two parents with non-Swedish origin (figure 3, p. 5). This is in line with the corresponding proportion in the Swedish population. STUDENT EXCHANGE WITH OTHER COUNTRIES One important part of ethnical diversity is the amount of incoming exchange students and free-movers. One condition for this is that many Swedish students enough chooses to study abroad for a period. However the imbalance in favor of incoming students is quite large (figure 4, p. 6). This means that because of recent regulations from the government the amount of out-going students needs to be increased to make it possible to maintain a high proportion of incoming students. SOCIAL BACKGROUND – PARENTS´ EDUCATIONAL LEVEL There has been a widely shared conception at the University that the students’ socio-economic distribution has been similar to the distribution in the Swedish population. This is changing. Obviously the proportion of students of parents with lower educational background is decreasing while students with parents of higher educational background are increasing in proportion (figure 5, p. 7). Even though the University of Borås still reach a fairly good proportion of students from families with lower educational background, there seems to be a slight tendency that this proportion is getting lower than the national proportion. NON-COMPLETIONS No investigations on the reasons for non-completion have been made at the university as a whole. There are data on this at the national level which indicate gender differences and some schools at the university try to investigate in the matter. STUDENTS WITH FUNCTIONAL DISABILITIES The University works actively to support students with functional disabilities. Student Service at Library and Learning Resources is mainly responsible for this work. Their main task is to support students in order to make them continue and complete their studies. They are thereby especially working with widened participation. Higher Education institutions can get additional funding for pedagogical support to students with functional disabilities, which are confirmed by a medical certification. The number of students that applied for and got extra support is increasing while the number of students who do not apply is decreasing. However support to students with temporary functional disabilities is not covered by this support, each institution has to finance such support within its own budget. GENDER DISTRIBUTION WITHIN THE UNIVERSITY OF BORÅS There is a large imbalance in gender distribution within the university compared to the total Higher Education sector in Sweden. This is largely due to the mix of educational programmes offered at the university. The gender distribution of the specific educational programmes reflects the imbalances within the intended professions in the Swedish society. Gender imbalances are a complex issue at many levels but a Higher Education Institution still has to contribute to influence these in a direction toward less imbalances. In the report the situation at the dominant educational programmes at each school is described. At the School of Health, the School of Textile, the School of Education and Behavioural Science and the School of Library and Information Science female students are dominating while there is a better balance at the School of Business and IT and at the School of Engineering male students are dominating. All schools use students of both sexes in marketing their educational programmes. Small changes in a favoured direction can be noted but the imbalances are still very large. INTRODUCTION ACTIVITIES Before the students begin at the university they get written information about the university and 2011 they also got information about the services offered by Student Service. During the first three weeks of introduction this is supplemented by oral information at several occasions. The first two days at the university and all afternoons during these three weeks are filled with activities whose purpose is to make the students informed about the university, their school and their educational programme but also to further fellowship among the students and with the staff. These activities are managed by the student union. Most educational programmes offer a first course that not only give an introduction to the entire programme but also gives a fair picture of different academic activities that can be expected during the coming studies. Academic writing, study techniques are introduced in many of these courses. The retention rate during these first courses is fairly high except at programmes given as distance studies. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The introductory activities should be considered further as there are students who find some of them not very interesting. A lot of students do not participate, partly because they are commuting, to a large extent from Göteborg. The activities could be broadened to meet the demands of different student groups, not only the traditional young single students. Also the university must continuously evaluate the information given during this period as there always are students not reached by it. Maybe the university and its schools should participate more in the introductory activities. Most students seems to be content with the introductory courses but more emphasis could be put on informing them about how to do when you fail with an assignment, with an exam etc. Maybe a mobile application could be built to make it easier for the newcomer to navigate in their studies. The university could consider following up all non-completions on the first course/courses. A closer co-operation between the schools and Student Service is recommended. The proportion of students from lower educated homes is fairly high at the university but a slight tendency to getting closer to the imbalance in recruiting such students that is common at the large universities can be seen. This needs to be considered continuously. There is a fairly good representation of students with other ethnical backgrounds at the university but this has to be kept up actively, e.g. by language support. Also the university needs to continue its efforts to convince Swedish students to study abroad in countries outside the European Higher Education area to give room for more incoming exchange students. The university could give more education to its staff on functional disabilities in order to prevent prejudice regarding these students´ capabilities. Student Service should keep on sending information in advance about their services offered. Also students with functional disabilities could be offered a possibility to meet with the staff at the centre in advance, even before they know if they have been accepted to their applied for programme or not, all to avoid queuing during the first weeks of the academic year. Alternatively resources of the coordinator for students with functional disabilities could be increased.

 • 25.
  Arbouz, Daphne
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen?: om mellanförskap i dagens Sverige2012Ingår i: Om ras och vithet i det samtida Sverige / [ed] Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani, & René León Rosales, Tumba/Botkyrka: Mångkulturellt Centrum , 2012, s. 37-42Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns rasistiska strukturer i dagens Sverige- Men flertalet av oss blundar gärna för både vithetens privilegier och den diskriminering som icke-vita svenskar utsätts för. Vår fysiska kropp påverkar hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade. Därför måste vi börja tala om ras. Först då kan vi förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segregation och diskriminering.

  Med inspiration från kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar tolv forskare med varierande akademisk bakgrund dagens Sverige.

  Dessutom berättar medlemmar i Mellanförskapet, författare, journalister och andra om sina erfarenheter av att leva som icke-vita svenskar i dagens Sverige.

 • 26. Arvanitakis, James
  et al.
  Hübinette, Tobias
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Pedagogik.
  Transracial adoption: The fantasy of the global family2012Ingår i: On Whiteness / [ed] Nicky Falkof & Oliver Cashman-Brown, Freeland: Inter-Disciplinary Press, 2012, s. 221-233Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Asai, Ryoko
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Människa-datorinteraktion.
  Kavathatzopoulos, Iordanis
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Människa-datorinteraktion.
  Diversity in the construction of organization value2010Ingår i: Which values for which organisations / [ed] Rusconi et al., G., 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 28.
  Avery, Helen
  Lund University.
  A Library and School Network in Sweden: Social Literacies and Popular Education2017Ingår i: Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century / [ed] Joron Pihl, Kristin Skinstad van der Kooij, Tone Cecilie Carlsten, Rotterdam: Sense Publishers, 2017, s. 45-62Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The topic of this article is the Commons, an integrated school and public library network in an urban multi-ethnic neighbourhood in southern Sweden. In 2011, the Commons network was awarded a national prize as the best school library in Sweden for its outstanding collaboration with the teachers and its exemplary work in stimulating learning. The study explores ways this library – school partnership contributes to the development of literacy and democratic competencies, allowing children to become active members of their local community.

 • 29.
  Avery, Helen
  Jönköping University.
  At the bridging point: tutoring newly arrived students in Sweden2017Ingår i: International Journal of Inclusive Education, ISSN 1360-3116, E-ISSN 1464-5173, Vol. 21, nr 4, s. 404-415Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, tutoring in the mother tongue is a special support measure primarily intended for newly arrived students to facilitate their transition into the Swedish school system. Tutoring is premised on the collaboration between the class teacher, responsible for subject-related expertise, and the tutor, who contributes with knowledge of the student’s mother tongue and previous context of studies. In this case study of class teachers’ and mother tongue tutors’ conditions for collaboration at a multi-ethnic primary school, six mother tongue tutors and six class teachers were asked about the purpose of their work, how it was organised, and what could be done to improve working conditions. Interviews with head teachers, and data on work organisation from observations, document study, and participation in meetings for a period of one and a half years supplemented the teacher interviews. The analysis focuses on whether tutors and teachers belong to the same or different Communities of Practice, based on shared concerns and opportunities for collaboration, as well as looking at the relative positioning of languages and teaching roles. Findings suggest that the degree of collaboration between tutors and teachers was not sufficient to allow tutoring to function in the way it is envisaged by national steering documents. Tutoring was instead based on the tutors’ own knowledge of the subjects they taught. Recruitment of suitable tutors was difficult. However, conditions for collaboration and more effective tutoring in the schools could be improved with relatively simple support structures at the level of the municipality.

 • 30.
  Avery, Helen
  Lund University.
  Study guidance in mathematics for newcomer pupils in Sweden: policy, language and subject teaching traditions2018Ingår i: Evascol - School, migration, itinerancy: complementary perspectives, 5-6 April 2018, Suresnes, France, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The presentation is based on a review of the litterature on newcomer education in Sweden, including a discussion of the most recent policy changes and observations on their effects. Specific impacts of policy concerning study guidance in mathematics are illustrated with examples from classroom observations and teacher interviews.

 • 31.
  Avery, Helen
  Jönköping University.
  Teaching in the 'edgelands' of the school day: The organisation of Mother Tongue Studies in a highly diverse Swedish primary school2015Ingår i: Power and Education, ISSN 1757-7438, E-ISSN 1757-7438, Vol. 7, nr 2, s. 239-254Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To promote attainment and inclusion, Sweden offers tuition in migrant pupils’ mother tongues as a regular school subject. However, the formulation of learning aims is problematic, and resources allocated to the subject do not correspond to ambitions expressed in steering documents. This case study presents an analysis of the organization of Mother Tongue Studies at a highly diverse urban primary school, based on interviews with teachers and head teachers. The practical organization of Mother Tongue Tuition affects how mother tongue teachers and pupils are perceived, but also potentially provides opportunities for empowerment and educational development. Results indicate that in the investigated case, such opportunities are not exploited, placing mother tongue teachers in a state of continuous structural stress, while limiting the forms their teaching relationships can take. Additionally, scheduling the school subject Mother Tongue Studies at the ‘edgelands' of the school day contributed to further marginalizing languages taught as mother tongue and minimized interaction with class teachers.

 • 32.
  Avery, Helen
  Jönköping University.
  The role of the school library: Reflections from Sweden2014Ingår i: Intercultural Education, ISSN 1467-5986, E-ISSN 1469-8439, Vol. 25, nr 6, s. 497-507Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Libraries are critical learning spaces and may play a significant role in intercultural education initiatives, particularly in Sweden where the national curriculum ascribes central functions to libraries for learning activities. Unfortunately, the ways in which teachers and librarians may collaborate to leverage mutual resources is not fully understood. This article uses Pirjo Lahdenperä’s model of intercultural education development to consider the case of a small school library in a highly diverse urban neighbourhood. Although public libraries in Scandinavia can support intercultural educational values by addressing individual needs and complementing curriculum-based teaching, the development of new teaching practices requires additional guidance as well as institutional support.

 • 33.
  Avery, Helen
  et al.
  Lund University.
  Barhoum, Rafah
  Lund University.
  Educational leadership in a state of protracted crisis: refugee education in Lebanon2018Ingår i: The Primary Colours of Education #3 «School Leadership Matters»: Conference Book : 16th & 17th April 2018 - Baška, Croatia, Zagreb: Network of Education Policy Centers , 2018, s. 20-21Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The presentation is based on a series of interviews with school leaders working with refugee children in Lebanon, both within the Lebanese schools and in various NGOs. Questions focused the social, pedagogical and economic dimensions of their work, as well as their strategies for organising training and functioning structures.

  In Lebanon, there are different groups of refugee and migrant pupils in need of education, at primary and secondary levels. These include Palestinians born in Lebanon, or recently arrived as refugees, Syrian refugees, refugees from other countries, and children of migrant workers. The residence and work status of their parents varies. The Syrian refugees constitute a very large group, but the exact numbers are uncertain.

  The uncertain and precarious situation of the refugees, lack of resources and poor living conditions are major dimensions of the work of school leaders in these contexts, both for those working within the Lebanese schools, and for those who have leadership functions within the NGOs.

 • 34.
  Avery, Helen
  et al.
  Lund University.
  Granstedt, Lena
  Umeå University.
  Making space for collaboration at school and preschool: the places mother tongue teachers meet teachers of other subjects2018Ingår i: Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, 7 May 2018, Oslo, 2018, s. 36-37Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent changes in the Swedish Education Act aim at reducing time spent in reception classes, so that newly arrived pupils (at least partly) enter mainstream classes on arrival. A consequence is that educating newcomers has become the responsibility of all school staff. Expectations on the contribution of mother tongue teachers have increased, as well as presupposing extensive collaboration between bilingual support staff or mother tongue teachers and teachers of other school subjects.

  The presentation focuses on the social practices in schools concerning mother tongue teachers and their potential participation in school development and collaboration with other staff, paying particular attention to the places where meetings occur. Three mother tongue teachers were followed a total of 15 days in a period of six months, to observe the opportunities for collaboration and communication in their working days. Two of these teachers also worked with study guidance.

  Results suggest that among the significant aspects were: the place of interaction, the language, higher status of mother tongue at the school, a positive attitude in teachers involved, and interaction with an entire class and with other staff. Places of meeting were frequently corridors, the staff rooms, or other places that were not normally designated for regular teaching or planning activities. The places of interaction thus tended to underline the marginal position of the mother tongue teachers with respect to participation in school development.

 • 35.
  Avery, Helen
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU). Centre for Middle Eastern Studies, Lund University.
  Said, Salam
  Higher education as a socio-economic advancement opportunity for refugees2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 36.
  Avery, Helen
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Said, Salam
  Friedrich Ebert Stiftung, Tunis.
  Higher Education as a Socio-economic Advancement Opportunity for Refugees2017Ingår i: 33. Deutscher Orientalistentag "Asia, Africa and Europe" 18 – 22 september 2017, Jena, Tyskland, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This conceptual paper addresses the relationships between higher education policies for refugees and the wider issues of social justice, transition to sustainability, peacebuilding and post-conflict recovery in the Middle East. The paper draws on an overview of current options for refugees to access higher education, as well as research on long term impacts in post conflict contexts. Perspectives adopted in the paper involve theorizing the ways higher education shapes socio-technical systems in the Middle East, and the effects this can have for economic recovery and autonomy. Today, the world is facing the greatest refugee and displacement crisis since the Second World War. The immediate causes of the crisis seem to be armed conflicts and radicalisation of societies. At closer inspection, we can see that this crisis reflects a repeated failure of the international economic and political system in addressing certain major challenges, including social justice and adequate education. While international politics has failed to support stability or prevent political conflicts, growing neoliberalism and ineffective development strategies have instead contributed to social injustice and economic instability at national and international levels. Higher education plays a key role in stabilisation, modernization and de-radicalisation of societies, but has to date only received limited attention in development assistance strategies or in the context of humanitarian aid for refugees. Young refugees and displaced academics are therefore insufficiently equipped to work as catalysts for peacebuilding in their own or host countries. Moreover, they are under severe economic and social pressure to earn money for their family’s survival. Given these circumstances, opening up opportunities for higher education for young refugees (O'Keeffe and Pásztor 2017) not only give them the hope to improve their socioeconomic situation, but will also change their personal status as a “refugee”. Crucially, a well-educated generation is a fundamental condition for successful reconstruction, social recovery and sustainable development in the post conflict future (Emtairah et al. 2016). Attention must be devoted to the form and content of higher education, however, to address challenges, create capacity needed in recovery efforts, and avoid future dependencies (cf. Dryden-Peterson 2016).

 • 37.
  Avery, Helen
  et al.
  Lund University.
  Said, Salam
  Friedrich Ebert Stiftung, Tunis.
  Higher Education for Refugees: The Case of Syria2017Ingår i: Policy & Practice: A Development Education Review, ISSN 1748-135X, nr 24, s. 104-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The refugee crisis is also a crisis in education.  While attention is frequently directed toward primary and secondary school levels, higher education is a strategic issue for refugees, both as individuals and for long term processes of post-conflict recovery and peacebuilding.  Education prospects and content are drivers of onwards migration, but also affect economic structures on return.  Higher education has the potential to support sustainable socio-economic development, but impacts will depend on which strategies are adopted and which types of capacity are prioritised.  The article examines the issue of access to higher education for Syrian refugees, describing the situation in Lebanon in particular.  Foreign interests can fuel sectarianism as well as creating economic structural dependencies.  Both existing and possible future options supported by the international community are considered here, and discussed with respect to how they might affect opportunities for democratic and autonomous societal developments.

 • 38.
  Axelsson, Linn
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hedberg, Charlotta
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Zhang, Qian
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Malmberg, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Chinese restaurant workers in Sweden: policies, patterns and social consequences2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Language learners and learning language in the era of reinforced boundaries: challenging webs-of-understandings related to bilingualism ethnographically2015Ingår i: -isms of Oppression in Language Education: / [ed] Damian J Rivers and Karin Zotzmann, Berlin: Mouton de Gruyter, 2015Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This empirically driven multidisciplinary study takes a socioculturally oriented decolonial perspective on language, identity and learning. It is framed in the intersections of Communication Studies, Literacy Studies and Educational Sciences traditions on the one hand, and the identity research domains of Deaf Studies and Gender Studies on the other. An overarching aim is to present explorations of bi/multilingualism from bi/multilingual multimodal perspectives. Focusing the ways in which individuals’ language, in public spaces, schools or work spaces, makes visible the performative work that participants (and institutions) “do” with semiotic resources. Language is empirically accounted for not as the sole property of an individual, community or geopolitical state, but rather as an intrinsic performatory dimension of both interlinked language varieties and modalities and humans in concert with tools in face-to-face, textually and digitally mediated spaces. Focusing social practices – what gets communicated and the ways in which the same occurs – allows for problematizing dominant hegemonic epistemologies related to language, identity and learning. Alternative decolonial vantage positions together with multisite, multi-scale data (like diaries, field-notes, video-data, narrative biographies, language curricula and archive data across time) from ethnographic projects at the Communication, Culture and Diversity, CCD research group at Örebro University, Sweden have enabled center staging “isms” that currently collate towards reinforcing oppressive boundaries and producing newer web-of-understandings in the Language and Educational Sciences. Together with an oral language bias in academic reporting these webs-of-understandings reinforce dominant monolingual-monomodality positions in addition to monological essentialistic colonial perspectives on language, identity and learning. The analysis highlights that ways of conceptualizing, reporting and “talking about bi/multilingualism” are not in sync with mundane languaging or ways-of-being-with-words, or peoples engagement in everyday “bi/multilingual communication” inside and outside institutional settings. The findings have major relevance for reframing both educational as well as societal agendas in the global North, but also South.

 • 40.
  Bahram, Haqqi
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.
  Kurdish Guests or Syrian Refugees?: Negotiating Displacement, Identity and Belonging in the Kurdistan Region2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the conflict ongoing in Syria since 2011, many Syrian Kurds have been forced to leave their homes to seek safety and security in the Kurdistan Region of Iraq (KRI). Their displacement to KRI is a distinctive experience of migration as it has happened within an intra-ethnic setting of Syrian Kurds, as refugees, encountering Iraqi Kurds, as hosts. Sharing ethnic identification and imagination of a historical homeland but holding different nationalities, has turned identity and belonging into sites of contestation between the refugees and the hosts. Within this intra-ethnic setting of displacement, the study has investigated the construction of home and politics of identity and belonging among the refugees in relation to protection regimes and forms of inclusion and exclusion. This has been done through a content analysis of relevant policy and regulations for refugees in KRI and Iraq and a thematic analysis of individual narrative interviews with the refugees themselves. Research results from the policy analysis have indicated the lack of a comprehensive protection regime in Iraq and KRI, and the deployment of the ‘guests’ rhetoric towards the refugees as a responsibility evasion mechanism. Results from the interviews have revealed that home for the participants is plural, and it connects to Syria and Kurdistan to varying degrees. Their identity as Kurds is contested when their Syrianness is evoked with boundaries limiting their recognition to be both Syrian and Kurdish. Similarly, their belonging is challenged with their social position as refugees and their legal belonging to Syria. With this, they get involved into a continuum of politics of identity and belonging ranging between the situational demonstration of their Syrian identity and the role of ‘the successful Syrian refugee’, and the accentuation of their attachment to Kurdishness through belonging to Rojava. These politics have been discussed as reflecting a process of reconstructing Syrian Kurdish identity in the light of the experience of displacement and the intra-ethnic encounter. Contextualizing the research results in a wider perspective, it is argued that they carry further implications related to the Kurdish struggle with identity and belonging, not only in KRI, but in all the other parts of Kurdistan. 

 • 41.
  Bajric, Azra
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Att skapa en invandrare: Hjältar, offer och förbrytare2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en analys av svenska tidningars skrivelser kring verksamheten Sharaf Hjältar, en verksamhet tillsatt av den feministiska organisationen Elektra. I denna studie visar jag på hur bland annat invandrare, kultur samt kvinnoförtryck som sker bland svenska invandrare gestaltas i svensk media. Fokus har legat på att visa hur media, genom att stereotypifiera och stigmatisera kulturer, beteenden och identiteter skapar en bild av invandrare i det svenska samhället. Studien visar hur invandrare framställs som bland annat en homogen grupp som fungerar i kollektiva former samt hur invandrare sätts i en stark motsatsbild till ”svenskar” och ”svenskhet”. I studien behandlas således även konstruktionen av ”vi” och ”dom”.

 • 42.
  Barbabella, Francesco
  et al.
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Di Rosa, Mirko
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Chiatti, Carlos
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Melchiorre, Maria Gabriella
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Lamura, Giovanni
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Opportunities and challenges of migrant work in the Italian long-term care system2013Ingår i: The Journal of Nutrition, Health & Aging, ISSN 1279-7707, E-ISSN 1760-4788, Vol. 17, nr Supplement, Juny/july, s. S133-S133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: Italy is one of the most aged countries in the world, with a longstanding tradition of family care of the dependent elderly. Inrecent times, however, Italy has been witnessing in-depth social and cultural changes, which have been negatively impacting on informal care provision. In addition, the public long-term care (LTC) system highly relies on cash-for-care schemes for supporting older people, whereas “formal” care services are characterised by weak coverage and intensity. This situation has led to a remarkable increase in theprivate employment of migrant care workers (MCWs), whose number increased by four times in the last two decades.

  Method: An overview of MCWs phenomenon in Italy is provided through the analysis of empirical data retrieved by available official sources at national level, as well as by results from own surveys conducted in recent years on large samples of MCWs.

  Results: The following opportunities and challenges concerning MCWs’ employment in the LTC sector were identified: improve MCW’s capacity to deliver quality care; reduce therisk of elder abuse and neglect and of meeting MCWs’ own care needs; increase their social integration in destination countries and reduce “care drain” in sending countries; and how to improve stakeholders’ involvement for a better exchange of good practices and more effective policy measures.

  Conclusion: In these years, privately employed MCWs have contributed to change the traditional Italian “family care model” into a new “migrant-in-the-family care model”. However, the issue concerning the sustainability of this model within the Italian LTC system in the future is still open.

 • 43.
  Barbabella, Francesco
  et al.
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Di Rosa, Mirko
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Melchiorre, Maria Gabriella
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Lamura, Giovanni
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  The employment of migrant workers in Italy’s elder care: Opportunities and challenges2016Ingår i: Ageing in Contexts of Migration / [ed] Ute Karl, Sandra Torres, London: Routledge, 2016, s. 159-171Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Baric, Valentina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Stojilkovic, Milica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  ’’Vem är jag?’’: En kvalitativ studie om identitetskonstruktion och (o)tillhörighet i ett nytt land2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to investigate individuals who have moved to Sweden from Bosnia and Serbia and how they identify themselves, if migration has affected their views on their identity and how they define their sense of belonging to Sweden and their home country. The study is conducted through a qualitative content analysis that addresses possible differences between individuals who moved to Sweden in the 1990s and individuals who moved to Sweden in the 21st century. The theoretical framework consists of theory whichs links identity and belonging, theory of migration, theory of diaspora and a theory about Swedishness. What our empiricial evidence shows in the analysis is that there are two different types of identity, that differences exist in how to identify primarily because of the length of time found in Sweden and that individual experiences of opportunities and challenges encountered in the new society is the basis for how one relates oneself in relation to their identity and belonging.  

 • 45.
  Barrafrem, Daniel
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Identitet under konstruktion: En studie om hur några gymnasieelever med syriansk kulturell bakgrund upplever sin identitet2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The key purpose of this research has been to study and understand how young people with Syriac ethnicity experience their identity, when living in two different cultures. The Syriac minority is something of a special case when it concerns establishing the identity of an individual, since syriac´s do not have an official country.

  To be able to do this research an interview has been done with four young students with syriac ethnicity. The four of them is attending their final year at “gymnasiet” in Sweden which is equivalent to USA’s senior year in high school.

  The multicultural school is today a fact and many immigrants attending the Swedish schools today feels misplaced when they meet the Swedish culture through fellow students and society. A clash between cultures occurs and most of the students, with non-Swedish ethnicity, live some kind of dual life. One side of this twin identity represents the ethnic identity which dominates at home and around relatives. The other side is displayed in circumstances outside of their home, which is at school and in the Swedish society in general.

  This research shows the general opinion, among syriac high school students, concerning the individual identity and in which way they handle their own identity development when living within two different cultures.

  One of my main questions to investigate is to find out if young students, with syriac ethnicity, develops a weak root in their ethnic identity by living outside of the syriac community.

  One of my conclusions is that a student with syriac ethnicity, whom is educated in an intercultural school is rather encouraged in seeking his/her roots. Since the multicultural environment awakens a curiosity in students to seek their own ethnic identity.

 • 46.
  Bassin, Mark
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Idéhistoria. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  The Gumilev Mystique: Biopolitics, Eurasianism and the Construction of Community in Modern Russia2016Bok (Refereegranskat)
 • 47.
  Baykara-Krumme, Helen
  et al.
  Technischen Universität Chemnitz, Chemnitz, Deutschland.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Deutsches Zentrum für Altersfragen Berlin, Berlin, Deutschland.
  Schimany, Peter
  Universität Passau, Passau, Deutschland.
  Viele Welten des Alterns? Ältere Migranten im alternden Deutschland2012 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  In der Alternsforschung wurden Menschen mit Migrationshintergrund bisher weitgehend ausgeblendet und in der Migrationsforschung fanden ältere Menschen kaum Beachtung. Angesichts des zunehmenden Anteils Älterer in der Migrantenbevölkerung wird eine Verknüpfung der beiden Forschungszweige aber immer wichtiger. Das vorliegende Buch widmet sich der Auseinandersetzung mit dem Altern unter Migrationsbedingungen und der Lebensqualität älterer Migrantinnen und Migranten. Auf der Basis theoretischer Reflexionen, empirischer Befunde und politischer Überlegungen bietet der vorliegende Band erstmals einen fundierten Überblick über den aktuellen Kenntnis- und Diskussionsstand im Schnittfeld der beiden Forschungsgebiete.

 • 48.
  Baykara-Krumme, Helen
  et al.
  Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Deutschland.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  German Centre of Gerontology, Berlin.
  Schimany, Peter
  Universität Passau, Passau, Deutschland.
  Viele Welten des Alterns?: Ältere Migrantinnen und Migranten in der Alter(n)s- und Migrationsforschung. Eine Einführung2012Ingår i: Viele Welten des Alterns?: Ältere Migranten im alternden Deutschland / [ed] Helen Baykara-Krumme, Andreas Motel-Klingebiel and Peter Schimany, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften , 2012, s. 11-42Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  Bedeutung und Bedingungen des Alterns haben sich in den westlichen Industrieländern in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Altern als Veränderung über den Lebensverlauf und Altern als Lebensphase sind vielfältiger geworden. Zu dieser wachsenden Heterogenität trägt auch die Zunahme von Älteren mit Migrationshintergrund bei. Während in Wissenschaft und Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für die Vielfalt der Wege in die Lebensphase Alter und die Verschiedenartigkeit der Lebenssituationen älterer Menschen in den vergangenen Jahren merklich zugenommen hat, rücken ältere Migrantinnen und Migranten bisher noch selten ins Zentrum des Interesses. Sie werden zwar aufgrund steigender Zahlen und Bevölkerungsanteile zunehmend wahrgenommen. Das Forschungsfeld ‚Ältere Migranten‘ im Schnittpunkt von Alter(n)s- und Migrationsforschung kann jedoch noch nicht als etabliert gelten – weder in Deutschland, noch in anderen europäischen Ländern, die eine ähnliche demografische Entwicklung erleben.

 • 49.
  Bayram Özdemir, Sevgi
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Özdemir, Metin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Stattin, Håkan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ethnic Harassment and Immigrant Youth's Engagement in Violent Behaviors: Understanding the Risk Factors2017Ingår i: Child Development, ISSN 0009-3920, E-ISSN 1467-8624Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study aimed to examine whether ethnic harassment was related to violent behaviors among immigrant youth over time and to identify the risk factors. The sample comprised immigrant adolescents living in Sweden (N = 365; Mage  = 13.93, SD = 0.80). Results showed that the more youth were ethnically harassed, the more they engaged in violent acts over time. A separated identity significantly moderated the effect of ethnic harassment on youth's engagement in violent behaviors. Specifically, ethnic harassment positively predicted engagement in violent behaviors only at high levels of separated identity. Impulsivity and school ethnic composition did not act as moderators. The findings suggest that preventing violent behaviors among immigrant youth requires a focus on promoting positive interethnic relationships, and multicultural identity among immigrant youth.

 • 50.
  Beckley, Amber L.
  et al.
  Stockholms universitet.
  Kardell, Johan
  Stockholms universitet.
  Sarnecki, Jerzy
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi. Stockholms universitet.
  Immigration and crime in Sweden2015Ingår i: Routledge handbook on crime and international migration / [ed] Sharon Pickering and Julie Ham, Abingdon: Routledge, 2015, s. 41-54Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
1234567 1 - 50 av 783
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf