Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 426
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulrazaq, Erol
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Henrik, Persson
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Syresättning av avloppsvatten: En undersökning av luftningsmetoder på reningsverk2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På begäran av Marinfloc AB har en studie gjorts där ett antal faktorer undersökts som påverkar behandlingen av avloppsvattnet på olika reningsverk. Mätningarna har utförts på respektive anläggnings biologiska steg där de organiska material och ämnen bryts ner. De faktorer som har granskats är vilka metoder som används för att syresätta avloppsvattnet, vilken syrehalt som uppnås och hur mycket energi syresättningen förbrukar. Ett test gjordes också på Marinflocs egna anläggning där vi undersökte om det är någon skillnad i tid att syresätta rent vatten kontra obehandlat avloppsvatten. Undersökningarna visade att de 4 landbaserade reningsverken som besöktes syresätter avloppsvattnet efter samma princip, genom bottenluftning, och att de samtliga ligger på en syrehalt mellan 1,8 – 5,9 mg syre per liter vatten. Marinflocs nuvarande anläggning använder sig av en annan metod än de övriga och ligger på en syrehalt om cirka 12 mg/l. De visade sig att det tar längre tid att syresätta obehandlat avloppsvatten än rent vatten på deras anläggning. 

 • 2.
  Abrahamsson, Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
  Improving methane production using hydrodynamic cavitation as pre-treatment2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det behövs innovativa lösningar för att utveckla anaerob rötning i syfte att öka metangasutbytet från biogassubstrat. Beroende på substratets egenskaper, kan förbehandling möjliggöra sönderdelning av bakterieflockar, uppbrytning av cellväggar, elimination av inhiberande ämnen och frigörelse av intracellulära organiska ämnen, som alla kan leda till en förbättring av den biologiska nedbrytningen i rötningen. För att uppnå detta har den lågenergikrävande förebehandlingsmetoden hydrodynamisk kavitation prövats på biologiskt slam, matavfall, makroalger respektive gräs, i jämförelse med ångexplosion. Effekten på substraten av dessa två förbehandlingar har uppmäts genom att undersöka distribution av partikelstorlek, löst organiskt kol (sCOD), biometan potential (BMP) och nedbrytningshastigheten. Efter 2 minuters hydrodynamisk kavitation (8 bar) minskade partikelstorleken från 489- 1344 nm till 277- 281 nm (≤77 % reduktion) för de olika biomassorna. Liknande påverkan observerades efter tio minuters ångexplosion (210 °C, 30 bar) med en partikelstorlekreducering mellan 40 och 70 % för alla behandlade substrat. Efter behandling med hydrodynamisk kavitation, i jämförelse med obehandlad biomassa, ökade metanproduktionens hastighetskonstant (K) för matavfall (+65%), makroalgen S. latissima (+3%), gräs (+16 %) samtidigt som den minskade för A. nodosum (-17 %). Förbehandlingen med ångexplosion ökade hastighetskonstanten för S. latissima (+50 %) och A. nodosum (+65 %) medan den minskade för gräs (-37 %), i jämförelse med obehandlad biomassa. Vad gäller BMP värden, orsakade hydrodynamisk kavitation små variationer där endast A. nodosum visade en ökning efter behandling (+44 %) i jämförelse med obehandlad biomassa. Biomassa förbehandlade med ångexplosion visade en ökning för A .nodosum (+86 %), gräs (14 %) och S. latissima (4 %). Sammantaget visar hydrodynamisk kavitation potential som en effektiv behandling före rötning och kapabel att konkurrera med den traditionella ångexplosionen gällande kinetik och energibalans (+14%) samt metanutbytet för A. nodosum.

 • 3.
  Ahlström, Marcus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi.
  Online-instrumentering på avloppsreningsverk: status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. Idag saknas standardiserade riktlinjer för hur instrumenteringsarbetet på svenska reningsverk bör organiseras vilket ger begränsade förutsättningar för reningsverken att resurseffektivt nå sina utsläppskrav. Mycket forskning har gjorts på att optimera olika reglerstrategier men instrumentens roll i verkens effektivitet har inte givits samma uppmärksamhet. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur instrumentering på reningsverk kan organiseras och struktureras för att säkerställa mätdata av god kvalitet och att undersöka effekter av givarfel på reningsprocessen.

  Inom arbetet genomfördes en litteraturstudie där instrumentering på reningsverk under-söktes. Effekter av givarfel på reningsprocessen undersöktes genom att simulera en fördenitrifikationsprocess i Benchmark Simulation Model no. 2 där bias och drift implementerades i olika givare. Simuleringar visade att positiva bias (0,10–0,50 mg/l) i en ammoniumgivare inom en kaskadreglering bidrar till att öka luftförbrukningen med cirka 4–25 %. Vidare resulterade alla typer av fel i DO-givare i den sista aeroba bassängen i en markant större påverkan på reningsprocessen än samma fel i DO-givare i någon av de tidigare aeroba bassängerna. Om den sista aeroba bassängen är designad för att hålla lägre syrehalter är DO-givaren i den bassängen den viktigaste DO-givaren att underhålla. Positiva bias (200–1 000 mg/l) i TSS-givare som används för att styra uttaget av överskottsslam bidrog till kraftiga ökningar av mängden ammonium med cirka 29–464 % i utgående vatten. Negativ drift i DO-givare visade att stora besparingar i luftningsenergi, cirka 4 %, var möjliga genom ett mer frekvent underhåll av DO-givarna.

  Huruvida ett instrument lider av ett positivt eller negativt givarfel, bias eller drift, kommer att påverka hur mycket och i vilken mån reningsprocessen påverkas. Studien av givarfel visade att effekten av ett positivt eller ett negativt fel varierade och att effekten på reningsprocessen inte var linjär. Effekten av givarfel på reningsprocessen kommer i slutändan att bero på den implementerade reglerstrategin, inställningar i regulatorerna och på den styrda processen.

 • 4.
  Ahmad, Arslan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Brabant Water NV, 5200 BC 's-Hertogenbosch, The Netherlands.
  Evaluation and optimization of advanced oxidation coagulation filtration (AOCF) to produce drinking water with less than 1 μg/L of arsenic2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Arsenic is an extremely poisonous element. It has been reported to cause contamination of drinking water sources in many parts of the world. The current drinking water permissible limit for arsenic in the European Union is 10 μg/L. The World Health Organization has a general rule that no substance may have a higher lifetime risk of more than 1 in 100,000. However, several studies on toxicity of arsenic suggest that purely based on health effects the arsenic limit of 10 μg/L is not sufficient. The main goal of this research was to develop an efficient arsenic removal technology that could be able to produce drinking water with an arsenic concentration of less than 1 μg/L. For this purpose, an innovative three step technique, Advanced Oxidation - Coagulation - Filtration (AOCF), was investigated through bench-scale and pilot scale experiments in the Netherlands at the water treatment plant of Dorst. Firstly, prior to the investigations on AOCF, the existing arsenic removal at the water treatment plant was investigated. Secondly, through a series of bench-scale experiments, the optimum type of coagulant, its combination dose with the selected chemical oxidant and optimum process pH were determined. Eventually, the partially optimized technique from the bench-scale was implemented at the pilot scale physical model of water treatment plant Dorst where AOCF was evaluated for arsenic removal and its effect on the removal of other common undesirable groundwater constituents. The optimized AOCF technology consistently removed arsenic from groundwater to below 1 ug/L when implemented at pilot scale. The overall effluent quality also remained acceptable. The method is efficient with both types of filtration media tested in this research i.e., virgin sand and metal oxide coated sand, however virgin sand media showed slightly better arsenic removal efficiency.

 • 5.
  Akinbomi, Julius
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fermentative hydrogen and methane productions using membrane bioreactors2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The role of energy as a stimulant for economic growth and environmental sustainabilityof any nation has made the focus on green fuels, including fermentative hydrogen (bioH2) andmethane (bioCH4), to be a priority for the World’s policy makers. Nigeria, as the most populousAfrican country, with worsening energy crisis, can benefit from the introduction of the bioH2 andbioCH4 technologies into the country’s energy mix, since such technologies have the potential ofgenerating energy from organic wastes such as fruit waste.Fruit waste was studied in detail in this work because of its great economic andenvironmental potential, as large quantities of the wastes (10–65% of raw fruit) are generatedfrom fruit consumption and processing. Meanwhile, bioH2 and bioCH4 productions involvinganaerobic microorganisms in direct contact with organic wastes have been observed to result insubstrate and product inhibitions, which reduce the gas yields and limit the application of thetechnologies on an industrial scale. For example, in this study, the first experimental work todetermine the effects of hydraulic retention times and fruit mixing on bioH2 production fromsingle and mixed fruits revealed the highest cumulative bioH2 yield to be equivalent to 30% ofthe theoretical yield. However, combining the fermentation process with the application ofmembrane encapsulated cells and membrane separation techniques, respectively, could reducesubstrate and product inhibitions of the microorganisms. This study, therefore, focused on theapplication of membrane techniques to enhance the yields of bioH2 and bioCH4 productions fromthe organic wastes.The second experimental work which focused on reduction of substrate inhibition,involved the investigation of the effects of the PVDF membrane encapsulation techniques on thebioH2 and bioCH4 productions from nutrient media with limonene, myrcene, octanol and hexanalas fruit flavours. The results showed that membrane encapsulated cells produced bioCH4 fasterand lasted longer, compared to free cells in limonene. Also, about 60% membrane protectiveeffect against myrcene, octanol and hexanal inhibitions was obtained. Regarding bioH2production, membrane encapsulated cells, compared to free cells, produced higher average dailyyields of 94, 30 and 77% with hexanal, myrcene and octanol as flavours, respectively. The finalpart of the study, which was aimed at reducing product inhibition, involved the study of theeffects of membrane permeation of volatile fatty acids (VFAs) on the bioreactor hydrodynamicsin relation to bioH2 production. The investigation revealed that low transmembrane pressure of104Pa was required to achieve a 3L h-1m-2 critical flux with reversible fouling mainly due to cakelayer formation, and bioH2 production was also observed to restart after VFAs removal.The results from this study suggest that membrane-based techniques could improve bioH2and bioCH4 productions from fermentation media with substrate and product inhibitions.

 • 6. Alcamán, M. Estrella
  et al.
  Alcorta, Jaime
  Bergman, Birgitta
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Stockholms universitet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab).
  Vásquez, Mónica
  Polz, Martin
  Díez, Beatriz
  Physiological and gene expression responses to nitrogen regimes and temperatures in Mastigocladus sp strain CHP1, a predominant thermotolerant cyanobacterium of hot springs2017Ingår i: Systematic and Applied Microbiology, ISSN 0723-2020, E-ISSN 1618-0984, Vol. 40, nr 2, s. 102-113Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cyanobacteria are widely distributed primary producers with significant implications for the global biogeochemical cycles of carbon and nitrogen. Diazotrophic cyanobacteria of subsection V (Order Stigonematales) are particularly ubiquitous in photoautotrophic microbial mats of hot springs. The Stigonematal cyanobacterium strain CHPI isolated from the Porcelana hot spring (Chile) was one of the major contributors of the new nitrogen through nitrogen fixation. Further morphological and genetic characterization verified that the strain CHP1 belongs to Stigonematales, and it formed a separate Glade together with other thermophiles of the genera Fischerella and Mastigocladus. Strain CHP1 fixed maximum N-2 in the light, independent of the temperature range. At 50 degrees C niJH gene transcripts showed high expression during the light period, whereas the nifH gene expression at 45 degrees C was arrhythmic. The strain displayed a high affinity for nitrate and a low tolerance for high ammonium concentrations, whereas the narB and glnA genes showed higher expression in light and at the beginning of the dark phase. It is proposed that Mastigocladus sp. strain CHPI would represent a good model for the study of subsection V thermophilic cyanobacteria, and for understanding the adaptations of these photoautotrophic organisms inhabiting microbial mats in hot springs globally.

 • 7.
  Alessandro, Martini
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi.
  Biosensorsystem för övervakning av vattenkvalitet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden's drinking water quality is considered to be high partly due to a high quality of the raw water and a well developed sewage infrastructure. Despite this, there is water contamination that could be prevented by installation of a sophisticated early warning system. Some of the major players in the production of drinking water have already invested in different types of early warning systems to ensure drinking water of high quality. There are various forms of early warning systems where automatic monitoring of E. Coli is an interesting alternative. Today's technology allows for this type of measurement, but it is often expensive and sometimes slow.

  This work aims to investigate whether the phenomenon of Extraordinary Optical Transmission (EOT) can be used as the technology of sensors for real-time measurement of indicators of fecal contaminated water. EOT is a transmissions peak which arises due to plasmon resonance. The study was conducted by performing verification measurements by spectrophotometry to detect the EOT. After this biomeasurements where done to show that the surface of the sample can be functionalized to provide the opportunity to choose which analytes should be detected.

  The verifying measurements showed that EOT was detected for one of the five samples where the hole size was 400 nm and the hole spacing was 600 nm. This is due to the high signal strength and to the fact that the phenomenon occurred within the measurement range of the instruments. Samples where designated with the name sPa where s indicates hole size in nm and a hole spacing in nm. The signal strength of the sample 140P600 and 200P600 was too low to determine whether EOT occurred. For samples 400P1000 and 600P1000 calculations showed that EOT occurred outside the measurement range, which meant that EOT could not be measured. Sample 400P600 was chosen to implement bio-measurements wherein the surface was functionalized with biotin Bovine serum albumin (B-BSA) to later bind with fluidMAG Streptavidin. Both B-BSA and streptavidin was bound as shown by the kinetic measurements. 

 • 8. Ali, Raja H.
  et al.
  Bark, Mikael
  Miró, Jorge
  Muhammad, Sayyed A.
  Sjöstrand, Joel
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Numerisk analys och datalogi (NADA). Stockholms universitet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Swedish e-Science Research Centre, Sweden.
  Zubair, Syed M.
  Abbas, Raja M.
  Arvestad, Lars
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Numerisk analys och datalogi (NADA). Stockholms universitet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Swedish e-Science Research Centre, Sweden.
  VMCMC: a graphical and statistical analysis tool for Markov chain Monte Carlo traces2017Ingår i: BMC Bioinformatics, ISSN 1471-2105, E-ISSN 1471-2105, Vol. 18, artikel-id 97Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: MCMC-based methods are important for Bayesian inference of phylogeny and related parameters. Although being computationally expensive, MCMC yields estimates of posterior distributions that are useful for estimating parameter values and are easy to use in subsequent analysis. There are, however, sometimes practical difficulties with MCMC, relating to convergence assessment and determining burn-in, especially in large-scale analyses. Currently, multiple software are required to perform, e.g., convergence, mixing and interactive exploration of both continuous and tree parameters.

  Results: We have written a software called VMCMC to simplify post-processing of MCMC traces with, for example, automatic burn-in estimation. VMCMC can also be used both as a GUI-based application, supporting interactive exploration, and as a command-line tool suitable for automated pipelines.

  Conclusions: VMCMC is a free software available under the New BSD License. Executable jar files, tutorial manual and source code can be downloaded from https://bitbucket. org/rhali/visualmcmc/.

 • 9.
  Ambjörnsson, Linn
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Ewald, Katti
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Johansson Kling, Erika
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Larsson, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Marie, Selenius
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Elin, Svedberg
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Purification of arsenic contaminated water using ferrihydrite with consideration to current circumstances in Burkina Faso2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Ferrihydrite in a suspension has been studied as a solution for purification of arsenic contaminated water. Many development countries, amongst them Burkina Faso, have arsenic in their groundwater and the current methods for purification are too expensive. Measurements have shown extremely high levels of arsenic in the groundwater in several places in Burkina Faso. Since the availability of surface water is limited, the groundwater is still used as drinking water.

   

  A suspension of ferrihydrite has capacity to adsorb arsenic in water due to its chemical characteristics. Small-scale laboratory work with ferrihydrite suspensions has been performed in parallel in Uppsala, Sweden, and Ouagadougou, Burkina Faso. To purify the water with regard to the economical and practical circumstances in Burkina Faso, a column with safety filter was made out of simple materials such as plastic bottles, plastic tubes and glass wool. The contaminated water was flowing upwards through the column to prevent the filter from clogging.

   

  In Uppsala it was discovered that a 1 L ferrihydrite suspension containing 10 g ferrihydrite can adsorb 0.7 g arsenic while it was shaken and centrifuged well. In Ouagadougou it was possible, in the setup, to clean 2 L arsenic contaminated water with the concentration of 100 µg/L. The conclusions from the experiments in this project are that ferrihydrite can adsorb arsenic in contaminated water but that the setup used needs to be further evaluated and developed

 • 10.
  Anbalagan, Anbarasan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  A passage to wastewater nutrient recovery units: Microalgal-Bacterial bioreactors2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In recent years, the microalgal–bacterial process has been considered to be a very attractive engineering solution for wastewater treatment. However, it has not been widely studied in the context of conventional wastewater treatment design under Swedish conditions. The technology holds several advantages: as a CO2 sink, ability to withstand cold conditions, ability to grow under low light, fast settling without chemical precipitation, and reducing the loss of valuable nutrients (CO2, N2, N2O, PO4). The process also provides the option to be operated either as mainstream (treatment of municipal wastewater) or side stream (treatment of centrate from anaerobic digesters) to reduce the nutrient load of the wastewater. Furthermore, the application is not only limited to wastewater treatment; the biomass can be used to synthesise platform chemicals or biofuels and can be followed by recovery of ammonium and phosphate for use in agriculture.

  In the present study, the feasibility of applying the process in Swedish temperature and light conditions was investigated by implementing microalgae within the activated sludge process. In this context, the supporting operational and performance indicators (hydraulic retention time (HRT), sludge retention time (SRT) and nutrients removal) were evaluated to support naturally occurring consortia in photo-sequencing and continuous bioreactor configuration. Furthermore, CO2 uptake and light spectrum-mediated nutrient removal were investigated to reduce the impact on climate and the technical challenges associated with this type of system.

  The results identified effective retention times of 6 and 4 days (HRT = SRT) under limited lighting to reduce the electrical consumption. From the perspective of nitrogen removal, the process demands effective CO2 input either in the mainstream or side stream treatment. The incorporation of a vertical absorption column demonstrated effective CO2 mass transfer to support efficient nitrogen and phosphorus removal as a side stream treatment. However, the investigation of a continuous single-stage process as the mainstream showed a requirement for a lower SRT in comparison to semi-continuous operation due to faster settlability, regardless of inorganic carbon. Furthermore, the process showed an effective reduction of influent phosphorus and organic compounds (i.e. COD/TOC) load in the wastewater as a result of photosynthetic aeration. Most importantly, the operation was stable at the temperature equivalent of wastewater (12 and 13 ˚C), under different lighting (white, and red-blue wavelengths) and retention times (6 and 1.5 d HRT) with complete nitrification. Additionally, the biomass production was stable with faster settling properties without any physiochemical separation.

  The outcomes of this thesis on microalgal–bacterial nutrient removal demonstrates that (1) photosynthesis-based aeration at existing wastewater conditions under photo-sequential and continuous photobioreactor setup, (2) flocs with rapid settling characteristics at all studied retention times, (3) the possibility of increasing carbon supplementation to achieve higher carbon to nitrogen balance in the photobioreactor, and (4) most importantly, nitrification-based microalgal biomass uptake occurred at all spectral distributions, lower photosynthetic active radiation and existing wastewater conditions.

 • 11.
  Anbalagan, Anbarasan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Indigenous microalgae-activated sludge cultivation system for wastewater treatment2016Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avloppsvatten innehåller allt det ni spolar ner i avloppet, med höga halter av viktiga näringsämnen som fosfor, kväve och kol. Kostnaden för att rena avloppsvatten ökar i världen på grund av ökad urbanisering och ökade krav på reningen.

  Reningsprocessen domineras av aktivslamprocessen, i vilken mikroorganismer (främst bakterier) renar vattnet från kol och kväve medan det mesta av fosforn fälls ut med kemikalier. Processen är mycket energikrävande på grund av den stora mängden luft som pumpas in för att förse bakterierna med syre. Tillsammans utgör alla de här funktionerna en energi- och resurskrävande process som dessutom kräver tillskott av mer kol, oftast som ren alkohol, för att kvävereningen ska fungera.

  I den här avhandlingen har ett alternativ till konventionell, bakteriell avloppsvattenrening studerats; mikroalgbaserad aktivslamprocess (MAAS). Bakgrunden är att gröna mikroalger i likhet med växter utnyttjar fotosyntesen. Genom i fotosyntesen kan algerna snabbt föröka sig om det finns näringsämnen, ljus och koldioxid. Eftersom avloppsvattnet innehåller alla nödvändiga näringsämnen kan det räcka med att tillsätta koldioxid under rätt ljusförhållanden för att en livskraftig algkultur ska växa till. Algerna producerar även syre i processen som i sin tur kan användas av bakterierna i MAAS processen i en intressant symbios. Mest intressant är mikroalgbaserad vattenrening ur ett resursutvinningsperspektiv eftersom näringsämnena assimileras i algerna och därmed förblir i slammet och kan sedan utvinnas som en gödselprodukt.

  Målet med MAAS-forskningen har varit att använda koldioxid, näringsämnen och en algkultur från svenska förhållanden, i det här fallet Mälaren, för att bygga upp en effektiv kultur för vattenrening. Samtidigt vill vi i forskningen optimera processen utifrån hur mycket ljus som behöver tillföras, hur snabbt mikroorganismerna kan rena vattnet och vilka andra ämnen som kan störa processen.

  I den här avhandlingen har olika ljuskällor undersökts, med särskilt fokus på effektiva LED-lampor. Därefter har målet varit att optimera processen så att uppehållstiden, dvs den tid det tar för en viss volym vatten att renas, skulle kunna sänkas från 6 dagar (vilket anses vara internationell standard) till 4 eller till och med 2 dagars uppehållstid. Slutligen studerades effekterna av fällningskemikalier i mikroalgkulturen med slutsatsen att mikroalger blir begränsade av fällningskemikalier men att mikroalgerna däremot har goda förutsättningar att rena vattnet från betydande mängder fosfor och därmed minska mängderna fällningskemikalier som måste till sättas.

 • 12.
  Anbalagan, Anbarasan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Jeanette Castro, Cynthia
  University of Massachusetts Amherst, US.
  Schwede, Sebastian
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Lindberg, Carl-Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi. ABB AB Corporate Research, Sweden.
  Nehrenheim, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi. Northvolt AB, Sweden.
  Butler, Caitlyn
  University of Massachusetts Amherst, US.
  Influence of environmental stress on the microalgal-bacterial process during nitrogen removalManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Anbalagan, Anbarasan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Lindberg, Carl-Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Nehrenheim, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Influence of light intensity and phosphorous on microalgae activated sludge in phosphate precipitated conditionManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Anbalagan, Anbarasan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Schwede, Sebastian
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Lindberg, Carl Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi. ABB AB, Corporate Research, Västerås, Sweden.
  Nehrenheim, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Influence of hydraulic retention time on indigenous microalgae and activated sludge process2016Ingår i: Water Research, ISSN 0043-1354, E-ISSN 1879-2448, Vol. 91, s. 277-284Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Integration of the microalgae and activated sludge (MAAS) process in municipal wastewater treatment and biogas production from recovered MAAS was investigated by studying the hydraulic retention time (HRT) of semi-continuous photo-bioreactors. An average total nitrogen (TN) removal efficiency (RE) of maximum 81.5 ± 5.1 and 64.6 ± 16.2% was achieved at 6 and 4 days HRT. RE of total phosphorous (TP) increased slightly at 6 days (80 ± 12%) HRT and stabilized at 4 days (56 ± 5%) and 2 days (55.5 ± 5.5%) HRT due to the fluctuations in COD and N/P mass ratio of the periodic wastewater. COD and organic carbon were removed efficiently and a rapidly settleable MAAS with a sludge volume index (SVI_10) of less than 117 mL g-1 was observed at all HRTs. The anaerobic digestion of the untreated MAAS showed a higher biogas yield of 349 ± 10 mL g VS-1 with 2 days HRT due to a low solids retention time (SRT). Thermal pretreatment of the MAAS (120 °C, 120 min) did not show any improvement with biogas production at 6 days (269 ± 3 (untreated) and 266 ± 16 (treated) mL gVS-1), 4 days (258 ± 11(untreated) and 263 ± 10 (treated) mL gVS-1) and 2 days (308 ± 19 mL (treated) gVS-1) HRT. Hence, the biogas potential tests showed that the untreated MAAS was a feasible substrate for biogas production. Results from this proof of concept support the application of MAAS in wastewater treatment for Swedish conditions to reduce aeration, precipitation chemicals and CO2 emissions. 

 • 15.
  Anbalagan, Anbarasan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi. University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid, Spain.
  Toledo-Cervantes, A.
  University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid, Spain.
  Posadas, E.
  University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid, Spain.
  Rojo, E. M.
  University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid, Spain.
  Lebrero, R.
  University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid, Spain.
  González-Sánchez, A.
  University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid, Spain.
  Nehrenheim, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Muñoz, R.
  University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid, Spain.
  Continuous photosynthetic abatement of CO2 and volatile organic compounds from exhaust gas coupled to wastewater treatment: Evaluation of tubular algal-bacterial photobioreactor2017Ingår i: Journal of CO2 Utilization, ISSN 2212-9820, E-ISSN 2212-9839, Vol. 21, s. 353-359Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The continuous abatement of CO2 and toluene from the exhaust gas by an indigenous microalgal-bacterial consortium was investigated in a pilot tubular photobioreactor interconnected to an absorption column using diluted centrate in seawater as a free nutrient source. The removal efficiency of CO2 and toluene was maximised in the vertical absorption column by identifying an optimum liquid to gas (L/G) ratio of 15. The photobioreactor supported steady-state nitrogen and phosphorus removals of 91 ± 2% and 95 ± 4% using 15% diluted centrate at 14 and 7 d of hydraulic retention time (HRT), respectively. A decrease in the removal efficiencies of nitrogen (36 ± 5%) and phosphorus (58 ± 10%) was recorded when using 30% diluted centrate at 7 d of HRT. The volumetric biomass productivities obtained at an HRT of 7 d accounted for 42 ± 11 and 80 ± 3 mg TSS L-1 d-1 using 15 and 30% centrate, respectively. Stable CO2 (76 ± 7%) and toluene removals (89 ± 5%) were achieved at an L/G ratio of 15 regardless of the HRT or centrate dilution. Hence, this study demonstrated the potential of algal-bacterial systems for the continuous removal of CO2 and volatile organic compounds from exhaust gas coupled with the simultaneous treatment of centrate. 

 • 16.
  Andersson, Linn
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Evaluation of biosand filter as a water treatment method in Ghana: An experimental study under local conditions in Ghana2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillgången till rent dricksvatten är idag något som många tar som en självklarhet. I dagsläget är det omkring 1.8 miljarder människor i världen som dagligen dricker vatten från en kontaminerad vattenkälla. Dessvärre är bristen på rent dricksvatten ett faktum, vilket gör att det årligen dör cirka 361 000 barn under fem års ålder på grund av diarrésjukdomar världen över (WHO, 2016a). 

  Tidigare studier har visat på att biosandfilter är en enkel och effektiv vattenreningsmetod för att rena vatten både fysiskt, biologiskt och kemiskt. Ett biosandfilter är ofta byggt med lokala material och fylld med sand, vilket gör konstruktionen billig och enkel att reparera vid behov. Tidigare studier har visat på att vattenreningsmetoden kan reducera vattenburna sjukdomar med upp till 99.9% med hjälp av ett biofilmslager som utvecklas i sandlagrets övre skikt om förhållandena är gynnsamma (CAWST, 2009). 

  Syftet med denna studie var att bygga och utvärdera biosandfilter som vattenreningsmetod i Ghana. Totalt byggdes tre biosandfilter av lokala material med olika sandhöjder. Utvärderingen gjordes utifrån att studera vattnets fysiska, kemiska och biologiska egenskaper före och efter filtrationen, som sedan jämfördes med vattenkvalitetsstandarder från World Health Organization (WHO) och Sverige. Resultaten visade på att ingen av de tre sandfiltret kunde producera vatten med en drickvattenstandard, detta tros bero på det höga flödet genom filtret som hindrat biofilmstillväxten. Med hjälp av resultat från Ghana har en ny design av ett biosandfilter tagits fram för att minska flödet genom filtret. Vilket gav en filterdiameter som är ungefär 42 cm som sedan är fylld med 80 cm sand och 15 cm grus.

 • 17.
  Anlind, Nils
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Eriksson, Alexandra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Gromova, Arina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Hong, Marcus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Ljungström, Sara
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Markstedt, Olof
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Marknadsanalys av proteinstandarder för kvantitativ masspektrometri2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  QPrEST är en ny intern standard för absolut kvantifiering av proteiner utvecklat av företaget Atlas Antibodies AB. I en marknad där det redan finns etablerade standarder kan det vara svårt att konkurrera ut de nuvarande produkterna. Därför har denna rapport gjorts vilken består av en marknadsanalys av nuvarande standarder, statistisk undersökning av publicerade artiklar inom absolut kvantitativ proteomik samt en global kundundersökning med 35 svarande. Resultaten har legat till grund för förbättringsförslag till Atlas Antibodies AB för bättre marknadsföring och lansering av sin nya produkt, QPrEST. Slutsatsen från denna rapport är att Atlas Antibodies AB måste nischa in sin produkt till kvantifiering av ett målprotein då det är där standarden presterar bäst.

 • 18.
  Annaduzzaman, Md.
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Deshpande, Paritosh Chakor
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Ersoz, M.
  Lazarova, Z.
  Chitosan biopolymer: a treatment option for uranium(VI) removal from drinking waterManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Annaduzzaman, Md.
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Ersoz, M.
  Lazarova, Z.
  Characterization of a chitosan biopolymer and arsenate removal for drinking water treatment2014Ingår i: One Century of the Discovery of Arsenicosis in Latin America (1914-2014): As 2014 - Proceedings of the 5th International Congress on Arsenic in the Environment, CRC Press, 2014, s. 745-747Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Chitosan biopolymer with a deacetylation degree of 85%, was assessed for its capability to adsorb As(V) from drinking water by batch experiments. To characterize the chitosan biopolymer, chitosan was analyzed by FTIR and SEM. The results showed that chitosan is an effective and promising sorbent for As(V) from drinking water. From the batch tests, results showed a maximum adsorption of 355 μg/L of As(V) with 1.18 μg g-1 adsorption capacity at pH 6. The kinetic data, obtained at pH 6 could be fitted with pseudo-second order equation (adsorption capacity: 0.923 μg g-1) and the process was suitably described by a Freundlich (R2 = 0.9933) model than by a Langmuir model (R2 = 0.9741). The results above indicated that chitosan is a very favorable sorbent for As(V) removal from aqueous solution.

 • 20.
  Annaduzzaman, Md.
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Ersoz, M.
  Lazarova, Z.
  Evaluation and optimization of chitosan biopolymer as an adsorbent for arsenic(V) in drinking watert treatmentManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Arvidsson, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Estimation of the possible waste reduction by the implementation of SODIS: A numerical-, experimental- and social study executed in Ghana2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bristen på rent dricksvatten är ett av de största humanitära problemen världen står inför idag. Över en miljard människor i utvecklingsländer saknar tillgång till rent dricksvatten, och diarré orsakat av orent vatten leder varje år till 1,8 miljoner barn under fem års död. Det motsvarar 90 procent av alla dödsfall bland barn i den åldersgruppen. Vidare kan 10 procent av världens alla sjukdomsfall förebyggas genom förbättrad vatten- och sanitetshantering. I tillägg till detta har Förenta Nationerna lanserat det sjunde millenniemålet som är att halvera antalet människor utan tillgång till rent dricksvatten till år 2015 (jämfört med nivåerna år 2000). Det råder därför ingen tvekan om att det är viktigt att både förbättra och utveckla vattenreningstekniker, särskilt i tredje världen.

   

  Kofi Ansah och Edumafa är två byar på den ghananska landsbygden. Där är det, som i resten av landet, vanligt att dricka sitt vatten ur engångsplastpåsar. Detta eftersom vattenkvalitén är undermålig i stationära vattenkällor, såsom tankar och brunnar etc. Plastpåsarna bidrar till ett omfattande avfallsproblem och det vore därför önskvärt att förbättra kvalitén hos vattnet från stationära källor för att på så vis minska plastanvändningen.

   

  Solar Disinfection, eller SODIS, är en vattenreningsteknik som baseras på solstrålning. Vattenbehållare (vanligtvis PET-flaskor) fylls med vatten och exponeras sedan för solen i ungefär sex timmar. Den desinficerande effekten kan förklaras med termisk rening i kombination med solens ultravioletta strålning. Tekniken är lämplig i utvecklingsländer eftersom den är både enkel och billig att utföra. Studiens syfte var att uppskatta den potentiella avfallsreduceringen som skulle uppstå om man skulle implementera SODIS, samt att undersöka om SODIS är en lämplig vattenreningsteknik för att förbättra vattenkvalitén från stationära system i Ghana.

   

  Studien har visat att SODIS är en lämplig metod för att producera vatten med en låg hälsorisk för små hushåll Ghana. Sex timmars solexponering är tillräckligt för att nå en säker bakterienivå hos det behandlade vattnet. Det är också tydligt att SODIS kan reducera avfallsproblemet gällande plastpåsarna med mer än 1600 plastpåsar per person och år samt att ghananernas inställning till SODIS är positiv.

   

  Framtida arbete bör vara inriktat på att implementera SODIS genom att upplysa den ghananska befolkningen, särskilt på landsbygden, vikten av vatten- och sanitetsfrågor. En SODIS-implementering är ett långsiktigt projekt och kan inte åstadkommas ensamt. Det kan uppnås genom att instruera vissa människor i byarna hur tekniken går till. Dessa individer bör vara välutbildade och dessutom tala både engelska och det lokala språket. Dessa personer kan sedan lära och instruera övriga bybor hur SODIS går till och på så sätt fullborda och säkerställa ett hållbart användande av tekniken.

 • 22.
  Arvidsson, Staffan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Berglund, Tomas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Ehrenborg, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Ghiassi Tari, Parisa
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Ledent, Sofie
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Nordstedt, Martin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Nya dispenseringstekniker för feromoner: För ett hållbart jordbruk2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Projektets mål har varit att utveckla nya alternativa dispenseringstekniker för insektsferomoner som bekämpar skadeinsekter på fruktodlingar. Resultatet av projektet har gett tre teoretiskt möjliga förslag. Det första förslaget är en polymerbaserad feromondispensering som inte är baserad på någon nuvarande teknik. Förslaget är uppdelat i två koncept, antingen en polymer i gelform eller en gjuten polymer. Polymererna som ges i förslaget är biologiskt nedbrytbara och har egenskaper som inte finns i produkter på marknaden idag. Det andra förslaget grundar sig på vaxbaserad feromondispensering som är en nuvarande teknik. En vaxmassa blandas tillsammans med en specifik feromonlösing och appliceras direkt på ett bladverk eller i fällor. Genom att ha en definierad form på dispensrarna erhålls en bättre kontroll på utsöndring av feromon. Det tredje förslaget är en sprejbaserad feromondispensering även den grundas på nuvarande tekniker. Idén är att en sprejbehållare med tillhörande feromonlösning kan fjärrstyras genom att kopplas till ett kontrollsystem. Fördelen med tekniken är att en större kontroll över dispenseringen på fruktodlingsfältet kan uppnås utifrån information från en väderstation eller annan källa. Kontrollsystemet kan ställas in för att rätt mängd feromon skall släppas ut i olika väderförhållande.

 • 23. Asim, Muhammad
  et al.
  Kumar, N. T. Uday
  Martin, Andrew R.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Feasibility analysis of solar combi-system for simultaneous production of pure drinking water via membrane distillation and domestic hot water for single-family villa: pilot plant setup in Dubai2016Ingår i: Desalination and Water Treatment, ISSN 1944-3994, E-ISSN 1944-3986, Vol. 57, nr 46, s. 21674-21684Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the feasibility study of installation of a solar-driven integrated MD desalination system for simultaneous production of pure drinking water and solar domestic hot water in United Arab Emirates (UAE) for a single-family villa comprising of 4-5 persons. In order to satisfy the current and future demand of water for domestic purposes, the desalination of seawater is considered to be one of the most effective and strategic technique in UAE. The stress on the underground water aquifers, rapid industrial growth, and increase in urban population in UAE results in the tremendous increase in fresh water demand during the past few decades. Since the local municipalities also provide the desalinated fresh water to the people but they mostly rely on bottled water for drinking purpose. In this paper, the pilot setup plant is designed, commissioned, and installed on site in UAE using air gap membrane distillation desalination process to fulfill the demand of 15-25 L/d of pure drinking water and 250 L/d of domestic hot water for a single-family villa. Experimental analyses have been performed on this setup during summer on flat plate solar collectors having different aperture areas (Experiments have been performed for aperture area of 11.9 m(2) in this research study for feasibility purpose). The average hot-side temperature ranges from 50 to 70 degrees C and average cold-side temperature of 35 degrees C.

 • 24.
  Asplund, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Mark- växtsystem för behandling av lakvatten: utvärdering av reningseffekter vid Häradsuddens deponi2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En av de viktigaste miljöaspekterna när det gäller deponering av avfall är utsläpp till vatten. Tidigare leddes lakvatten från de flesta deponier till kommunala reningsverk, men på senare tid har trenden gått mot allt mer lokala lösningar i mark- växtbaserade system.

  Vid Häradsuddens deponi i Norrköpings kommun har Econova mellan åren 2007 och 2011, i etapper, anlagt ett kombinerat system med lakvattenrecirkulering, luftad damm, intermittent översilning samt våtmark för rening av lakvattnet. Syftet med denna studie var att klarlägga vattenbalans och reningsfunktion för Häradsuddens reningssystem samt ge förslag på eventuella förbättringar.

  Resultaten i undersökningen tyder på en avsevärt högre belastning på våtmarken än de kända flöden som pumpas till lakvattensystemet, vilket tyder på utläckage av lakvatten från deponin. Reningssystemet klarade dock med god marginal reningskraven avseende halt för NH4-N och Ptot. Begränsande för möjligheten att släppa vattnet till recipient är halten TOC. Med anledning av lakvattnets sammansättning samt de förhållandevis höga halterna i tillrinnande vatten kan det bli svårt att komma ner i TOC-halter som säkrar möjlighet till utsläpp av behandlat lakvatten.

  Den areaspecifika reningen varierade beroende på om hänsyn togs till förmodat inläckage. Den areaspecifika reningen avseende NH4-N och Ntot var i princip obefintlig om ingen hänsyn togs till inläckage av lakvatten medan den var 80 respektive 50 g/m2·år om en beräkning av möjligt inläckage räknades med. När det gäller Ptot ökade avskiljningen från 1 till 2 g/m2·år vid hänsyn tagen till inläckage. Avskiljningen var något låg jämfört med etablerade våtmarker, men borde kunna öka med tiden.

  Analysunderlag för den luftade lakvattendammen och översilningen är otillräckligt och osäkert för att det ska kunna gå att dra några långtgående slutsatser avseende reningseffekt för dessa delar. De bedöms dock kunna ha potential för att öka avskiljningen, varför en noggrann utredning av reningseffekt och olika driftstrategier för lakvattendammen och översilningen rekommenderas.

 • 25.
  Assefa, Edom
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Ngabonziza, Bertrand
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Dagvattenhantering i urban miljö: Komplettering av befintliga avvattningssystem i Hemlingby2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ta fram lösningsförslag som kan komplettera Hemlingbys befintliga avvattningssystem som består av VA-ledningar och dammar. Lösningsförslagen som presenteras i rapporten har tagits fram med hänsyn till nulägesanalysering samt bedömning av nollalternativ. Studien omfattar en kartläggning av dagvattenhantering inom distriktet, via en sådan undersökning har författarna lokaliserat två problem områden som bör ses över. Dessa är Hemlingbybäcken och Kryddstigen. Recipienten tillstånd d.v.s. Hemlingbybäcken påverkas av mänskliga aktiviteter. Föroreningar som drabbar bäcken utgörs av tungmetaller såsom koppar, bly och zink. Brist på dagvattenmagasiner har medfört att bäcken innehar kapacitetsproblem med dagvatteninflöde från närliggande fastigheter och industriområden. Kryddstigen är ett område där det bedrivs företag inom teknik och handel, dessa aktiviteter bidrar med föroreningar som försämrar grundvattnets och recipientens tillstånd. Norra delen av Hemlingby utgörs till största del av hårdgjorda ytor, vilket reducerar möjligheten för en naturlig infiltration och avvattning av nederbördsvatten, detta har i sin tur orsakat att översvämningsrisken ökat i distriktet. Gävle kommun har via tidigare utredningar identifierat problemet och försökt förebygga dessa genom att implementera fördröjningsdammar, våtmarksdammar och rondelldammar. Uppföljningsarbete har gjorts som konstaterar att dammarna har ett större avrinningsområde än tidigare beräknat, vilket påverkar verkningsgraden negativt. Kapacitetsproblem har därför uppkommit t.ex. våtmarksdammarna är dimensionerade att omhänderta ett 10-årsregn från ett avrinningsområde på 19 hektar. För tillfället klarar våtmarksdammarna endast av att hantera 2-årsregn för ett avrinningsområde på 2400m3. Studien presenterar öppen dagvattenhantering som lösningsalternativ för dessa områden, detta görs med hänsyn till befintliga VA-ledningar och dammar. Öppna dagvattenlösningar tillämpas oftast i urbana miljöer för att fördröja, lokalt omhänderta samt för att få en samlad fördröjning av dagvatten. Detta sker med hjälp av växtligheter som gör det möjligt att uppnå en naturlig infiltration. Allmänheten kan dra nyttja av att implementera öppna dagvattenlösningar. Det kan förvandla en tråkig stadsmiljö till en livlig sådan genom att omhänderta dagvatten ovanpå ytan. Det blir fördelaktigt för allmänheten eftersom öppna dagvattenlösningarna bidrar med en estetisk tilltalande miljö samt ökad biologiskmångfald. Alternativen redogörs på följande sätt: Gröna tak – LOD för privat mark, Permeabla markytor – Fördröjning nära källan & LOD, Svackdiken med makadammagsin – Trög avledning & Samlad fördröjning, Biofilteranläggning i form av Regnbäddar – samlad fördröjning. Lösningsförslagen har sedan bedömts ihop med nollalternativet utifrån inre och yttre aspekter som berör omhändertagande av dagvatten. Yttre aspekter omfattar lagstiftning och dagvattenpolicy, inre aspekter tar hänsyn till faktorer som ekonomiska, tekniska, sociala och miljömässiga förhållanden. Bedömningsmetoden som presenteras i studien syftar till att utvärdera och ta fram underlag som är relevanta vid beslutsfattning och framtagning av tekniska lösningar. Värderingsmetoden är inspirerad av PESTEL-analys modellen. I denna undersökning har denna metod anpassats för att bedöma dagvattenlösningar. Övergripande beskrivning av vad en PESTEL-analys är ges i rapporten samt tolkning och tillämpning av bedömningsmetoden. Bedömningsresultateten för enskilt alternativ presenteras och diskuteras med hänsyn till nollalternativet samt tillämpningsområde i rapporten.

 • 26.
  Axelsson, Karolin
  et al.
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Kemi, Organisk kemi. KTH, Skolan för bioteknologi (BIO).
  Konstanzer, Vera
  KTH.
  Rajarao, Gunaratna Kuttuva
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Industriell bioteknologi.
  Terenius, Olle
  Seriot, Lisa
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO).
  Nordenhem, Henrik
  Nordlander, Goran
  Borg-Karlson, Anna-Karin
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Kemi, Organisk kemi. Tartu University, Estonia.
  Antifeedants Produced by Bacteria Associated with the Gut of the Pine Weevil Hylobius abietis2017Ingår i: Microbial Ecology, ISSN 0095-3628, E-ISSN 1432-184X, Vol. 74, nr 1, s. 177-184Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The pine weevil, Hylobius abietis, is a severe forest pest insect as it feeds on newly planted conifer seedlings. To identify and develop an antifeedant could be one step towards the protection of seedlings from feeding damage by the pine weevil. With the aim to trace the origin of the antifeedants previously found in feces of the pine weevil, we investigated the culturable bacteria associated with the gut and identified the volatiles they produced. Bacterial isolates were identified by 16S ribosomal RNA gene analysis. The volatile emissions of selected bacteria, cultivated on NB media or on the grated phloem of Scots pine twigs dispersed in water, were collected and analyzed by solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry. The bacterial isolates released a variety of compounds, among others 2-methoxyphenol, 2-phenylethanol, 3-methyl-1-butanol, 1-octen-3-ol, 3-octanone, dimethyl disulfide, and dimethyl trisulfide. A strong antifeedant effect was observed by 2-phenylethanol, which could thus be a good candidate for use to protect planted conifer seedlings against feeding damage caused by H. abietis.

 • 27.
  Azeem, Muhammad
  et al.
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Kemi, Organisk kemi. COMSATS Inst Informat Technol, Dept Chem, Abbottabad 22060, Pakistan.
  Kuttuva Rajarao, Gunaratna
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Industriell bioteknologi.
  Terenius, Olle
  Nordlander, Goran
  Nordenhem, Henrik
  Nagahama, Kazuhiro
  Norin, Emil
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Kemi, Organisk kemi.
  Borg Karlsson, Anna Karin
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Kemi, Organisk kemi.
  A fungal metabolite masks the host plant odor for the pine weevil (Hylobius abietis)2015Ingår i: Fungal ecology, ISSN 1754-5048, E-ISSN 1878-0083, Vol. 13, s. 103-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The pine weevil is one of the most important pest insects of conifer reforestation areas in Europe. Female pine weevils cover their eggs with chewed bark and feces (frass) resulting in avoidance behavior of feeding conspecifics towards egg laying sites. It has been suggested that microorganisms present in the frass may be responsible for producing deterrent compounds for the pine weevil. The fungi Ophiostoma canum, O. pluriannulatum, and yeast Debaryomyces hansenii were isolated from aseptically collected pine-weevil frass. The isolated fungi were cultured on weevil frass broth and their volatiles were collected by SPME and identified by GC MS. D. hansenii produced methyl salicylate (MeS) as a major compound, whereas, in addition, O. canum and O. pluriannulatum produced 6-protoilludene. In a multi-choice lab bioassay, MeS strongly reduced pine weevil's attraction to the Pinus sylvestris volatiles. Thus, a fungal metabolite was found that strongly affects the pine weevil host-odor search. (C) 2014 Elsevier Ltd and The British Mycological Society. All rights reserved.

 • 28.
  Bagge, Joakim
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Hedman, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Smedsrud, Sabina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Svärdström, Cornelia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Söderberg, Elisabeth
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Valdez, Fernando
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Utveckling av metodik för påvisning och typning av Listeria i livsmedelskedjan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 29.
  Bakare, Fatimat Oluwatoyin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Development of biocomposites from lactic acid thermoset resins and cellulose fibre reinforcements2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Synthesis of polymers from renewable origin has been reported by many authors and it has been found out that it has enormous potential and can serve as alternative to conventional thermoplastics and thermosets in many applications. The use of these renewable resources will provide sustainable platforms to substitute fossil fuel-based materials. To date, efforts made to produce 100% bio-based thermosetting materials have yet to be achieved. Many studies have been reported on increasing the renewability ratio of thermoset materials produced.

  A lot of reports have been made on the synthesis of thermoplastic resins from lactic acid for biomedical applications such as tissue engineering but only few reports have been made on composite applications. The issue of high melt viscosity of thermoplastic resins from lactic acid has been of paramount problem because of its difficulty in impregnation into fibre reinforcement. Bio-based thermoset resins have been produced for composite applications from plant oils and improved mechanical properties have been achieved.

  In this thesis, an alternative route for synthesis of lactic acid based thermoset resins have been explored to solve the above problem. Thermoset resins were synthesized from lactic acid with different co-reactants and were characterized using NMR, FT-IR, DSC, DMA and TGA. Their rheological properties were also investigated. The resins were reinforced with natural and regenerated cellulose fibres in non-woven and woven form, and with different fibre alignment and fibre loading. The resulting composites were characterized by mechanical testing regarding tensile, flexural and impact strength, and by SEM analysis regarding morphology.

  The results showed that these composites could possibly be used in automobile, transport, construction and furniture applications, particularly for interior purposes. The resins produced were found to be promising materials for composite production due to the good mechanical properties achieved.

 • 30.
  Baumgarten, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för biokemi och biofysik.
  Ytterberg, A. Jimmy
  Zubarev, Roman A.
  de Gier, Jan-Willem
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för biokemi och biofysik.
  Optimizing Recombinant Protein Production in the Escherichia coli Periplasm Alleviates Stress2018Ingår i: Applied and Environmental Microbiology, ISSN 0099-2240, E-ISSN 1098-5336, Vol. 84, nr 12, artikel-id e00270Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Escherichia coli, many recombinant proteins are produced in the periplasm. To direct these proteins to this compartment, they are equipped with an N-terminal signal sequence so that they can traverse the cytoplasmic membrane via the protein-conducting Sec translocon. Recently, using the single-chain variable antibody fragment BL1, we have shown that harmonizing the target gene expression intensity with the Sec translocon capacity can be used to improve the production yields of a recombinant protein in the periplasm. Here, we have studied the consequences of improving the production of BL1 in the periplasm by using a proteomics approach. When the target gene expression intensity is not harmonized with the Sec translocon capacity, the impaired translocation of secretory proteins, protein misfolding/aggregation in the cytoplasm, and an inefficient energy metabolism result in poor growth and low protein production yields. The harmonization of the target gene expression intensity with the Sec translocon capacity results in normal growth, enhanced protein production yields, and, surprisingly, a composition of the proteome that is-besides the produced target-the same as that of cells with an empty expression vector. Thus, the single-chain variable antibody fragment BL1 can be efficiently produced in the periplasm without causing any notable detrimental effects to the production host. Finally, we show that under the optimized conditions, a small fraction of the target protein is released into the extracellular milieu via outer membrane vesicles. We envisage that our observations can be used to design strategies to further improve the production of secretory recombinant proteins in E. coli.

  IMPORTANCE The bacterium Escherichia coli is widely used to produce recombinant proteins. Usually, trial-and-error-based screening approaches are used to identify conditions that lead to high recombinant protein production yields. Here, for the production of an antibody fragment in the periplasm of E. coli, we show that an optimization of its production is accompanied by the alleviation of stress. This indicates that the monitoring of stress responses could be used to facilitate enhanced recombinant protein production yields.

 • 31. Beijer, Kristina
  et al.
  Bjorlenius, Berndt
  Shaik, Siraz
  Lindberg, Richard H.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen.
  Brunstrom, Bjorn
  Brandt, Ingvar
  Removal of pharmaceuticals and unspecified contaminants in sewage treatment effluents by activated carbon filtration and ozonation: Evaluation using biomarker responses and chemical analysis2017Ingår i: Chemosphere, ISSN 0045-6535, E-ISSN 1879-1298, Vol. 176, s. 342-351Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traces of active pharmaceutical ingredients (APIs) and other chemicals are demonstrated in effluents from sewage treatment plants (STPs) and they may affect quality of surface water and eventually drinking water. Treatment of effluents with granular activated carbon (GAC) or ozone to improve removal of APIs and other contaminants was evaluated at two Swedish STPs, Kappala and Uppsala (88 and 103 APIs analyzed). Biomarker responses in rainbow trout exposed to regular and additionally treated effluents were determined. GAC and ozone treatment removed 87-95% of the total concentrations of APIs detected. In Kappala, GAC removed 20 and ozonation (7 g O-3/m(3)) 21 of 24 APIs detected in regular effluent. In Uppsala, GAC removed 25 and ozonation (5.4 g O-3/m(3)) 15 of 25 APIs detected in effluent. GAC and ozonation also reduced biomarker responses caused by unidentified pollutants in STP effluent water. Elevated ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity in gills was observed in fish exposed to effluent in both STPs. Gene expression analysis carried out in Kappala showed increased concentrations of cytochrome P450 (CYP1A5 and CYP1C3) transcripts in gills and of CYP1As in liver of fish exposed to effluent. In fish exposed to GAC- or ozone-treated effluent water, gill EROD activity and expression of CYP1As and CYP1C3 in gills and liver were generally equal to or below levels in fish held in tap water. The joint application of chemical analysis and sensitive biomarkers proved useful for evaluating contaminant removal in STPs with new technologies.

 • 32.
  Beijer, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi.
  Björlenius, Berndt
  Royal Inst Technol KTH, Albanova Univ Ctr, Sch Biotechnol, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Shaik, Siraz
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi. IUF Leibniz Res Inst Environm Med, Hennekamp 50, D-40225 Dusseldorf, Germany..
  Lindberg, Richard H.
  Umea Univ, Dept Chem, KBC 6A Linnaeus Vag 6, SE-90187 Umea, Sweden..
  Brunström, Björn
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi.
  Brandt, Ingvar
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi.
  Removal of pharmaceuticals and unspecified contaminants in sewage treatment effluents by activated carbon filtration and ozonation: Evaluation using biomarker responses and chemical analysis2017Ingår i: Chemosphere, ISSN 0045-6535, E-ISSN 1879-1298, Vol. 176, s. 342-351Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traces of active pharmaceutical ingredients (APIs) and other chemicals are demonstrated in effluents from sewage treatment plants (STPs) and they may affect quality of surface water and eventually drinking water. Treatment of effluents with granular activated carbon (GAC) or ozone to improve removal of APIs and other contaminants was evaluated at two Swedish STPs, Kappala and Uppsala (88 and 103 APIs analyzed). Biomarker responses in rainbow trout exposed to regular and additionally treated effluents were determined. GAC and ozone treatment removed 87-95% of the total concentrations of APIs detected. In Kappala, GAC removed 20 and ozonation (7 g O-3/m(3)) 21 of 24 APIs detected in regular effluent. In Uppsala, GAC removed 25 and ozonation (5.4 g O-3/m(3)) 15 of 25 APIs detected in effluent. GAC and ozonation also reduced biomarker responses caused by unidentified pollutants in STP effluent water. Elevated ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity in gills was observed in fish exposed to effluent in both STPs. Gene expression analysis carried out in Kappala showed increased concentrations of cytochrome P450 (CYP1A5 and CYP1C3) transcripts in gills and of CYP1As in liver of fish exposed to effluent. In fish exposed to GAC- or ozone-treated effluent water, gill EROD activity and expression of CYP1As and CYP1C3 in gills and liver were generally equal to or below levels in fish held in tap water. The joint application of chemical analysis and sensitive biomarkers proved useful for evaluating contaminant removal in STPs with new technologies.

 • 33.
  Benselfelt, Tobias
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Teknisk biologi. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Flow Cytometry Sensor System Targeting Escherichia Coli as an Indicator of Faecal Contamination of Water Sources2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Poor water quality is a global health concern affecting one billion people around the world. It is important to monitor water sources in order to maintain the quality of our drinking water and to avoid disease outbreaks. Targeting Escherichia coli as a faecal indicator is a widely used procedure, but the current methods are time consuming and not adequate to prevent spreading of faecal influence.

   

  This Master thesis demonstrates the development of a near infrared fluorescence flow cytometer sensor system targeting Escherichia coli, using fluorescently labeled chicken IgY antibodies. The near infrared light was chosen to avoid fluorescence from blue-green algae that are present in the water source.

   

  The hardware was developed with a 785  nm laser line to detect Alexa Fluor 790 labeled antibodies, using a photomultiplier tube or two different CMOS cameras. The antibodies were labeled using a commercial labeling kit, and evaluated using antibody binding assays and the developed hardware.

   

  The IgY antibodies were successfully labeled with Alexa Fluor 790 and the function was maintained after the labeling process. The result demonstrates the principles of the sensor system and how it solved to the problem with fluorescence from blue-green algae. An aperture was used to overcome the suboptimal laser and filter setup, and to increase the sensitivity of the system. However, only a small fraction of the cells could be detected, due to challenges with the focal depth and loss of sensitivity in the photomultiplier tube at near infrared wavelengths. Further development is required to create a working product.

 • 34.
  Bentzen, Armand
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Designhögskolan vid Umeå universitet.
  Frisk: Showcasing Design Opportunities in a World of Change2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Three global trends are about to greatly influence the world we live in; collaborate consumption, a strong environmental awareness and a third industrial revolution that includes 3D printing, advanced robotics and open source software. This project is addressing these changes in order to evoke new enthusiasm for cars among the general public and again be a creative and positive driving force in our modern society.

  The proposal is illustrated through a halo car for a local car sharing fleet targeted at the Norwegian market. The car seeks to create immediate attention through dynamic design elements as well as long lasting enthusiasm through non-compromised usability.

 • 35.
  Bercoff, Alexandra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi.
  Investigation of the treatment process at Kungsberget's wastewater treatment plant under periods of irregular and low loads2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  At Kungsberget ski-resort in Gävleborg county all wastewater produced at the facility is treated on-site. The treatment takes place at their own wastewater treatment plant in a so-called Sequence Batch Reactor (SBR), which has been in operation for about a year before this study. Kungsberget AB is currently in charge of the facility but their goal is to hand responsibility over to Sandviken Energy AB. In order for this handover to occur Kungsberget has to produce three approved treatment results. This means that the concentrations of BOD7 needs to lie under 0.3 mg/l and total phosphorous under 10 mg/l in the effluent water for three consecutive samples. The results show momentaneous values. These limits are stated in the permit Kungsberget received from the Environmental Protection Division. Kungsberget has had problems with high and fluctuating phosphorous concentrations and therefore the transfer has not yet taken place.

  In this project several parameters have been analysed in order to obtain an overview of prevailing influent and effluent concentrations. Some of the parameters that have been analysed are; phosphorous, nitrogen, BOD7, suspended solids and pH. A lot of time and effort has been put into elucidating operational routines at the wastewater treatment plant (WWTP) and gaining knowledge from available literature regarding different parameters’ effect on treatment results.  

  Kungsberget has had problems adapting operating routines and reaching stable treatment results as the load is highly effected of seasonal fluctuation. This has not been taken into account earlier and the WWTP has been operated in the same manner all year around. Suggestions to how operating routines can be modified in to better meeting the needs have been produced and alternative treatment methods have been presented in the report. Two of the suggestions include biological phosphorous removal and adding carrier media to increase bacteria growth.

  An aerobic solids retention time has been calculated in order to evaluate whether nitrifying bacteria have enough time for grow and maintain a stable population. The calculation was carried out by measuring suspended solids and aeration time and the result was a solids retention time of approximately 6 days.

 • 36. Bergenholtz, Sa Schoug
  et al.
  Wessman, Per
  Wuttke, Anne
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk cellbiologi.
  Håkansson, Sebastian
  A case study on stress preconditioning of a Lactobacillus strain prior to freeze-drying2012Ingår i: Cryobiology, ISSN 0011-2240, E-ISSN 1090-2392, Vol. 64, nr 3, s. 152-159Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Freeze-drying of bacterial cells with retained viability and activity after storage requires appropriate formulation, i.e. mixing of physiologically adapted cell populations with suitable protective agents, and control of the freeze-drying process. Product manufacturing may alter the clinical effects of probiotics and it is essential to identify and understand possible factor co-dependencies during manufacturing. The physical solid-state behavior of the formulation and the freeze-drying parameters are critical for bacterial survival and thus process optimization is important, independent of strain. However, the maximum yield achievable is also strain-specific and strain survival is governed by e.g. medium, cell type, physiological state, excipients used, and process. The use of preferred compatible solutes for cross-protection of Lactobacilli during industrial manufacturing may be a natural step to introduce robustness, but knowledge is lacking on how compatible solutes, such as betaine, influence formulation properties and cell survival. This study characterized betaine formulations, with and without sucrose, and tested these with the model lactic acid bacteria Lactobacillus coryniformis Si3. Betaine alone did not act as a lyo-protectant and thus betaine import prior to freeze-drying should be avoided. Differences in protective agents were analyzed by calorimetry, which proved to be a suitable tool for evaluating the characteristics of the freeze-dried end products.

 • 37.
  Berglund, Björn
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för mikrobiologi och molekylär medicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Dienus, Olaf
  County Hospital Ryhov, Sweden.
  Sokolova, Ekaterina
  Chalmers, Sweden.
  Berglind, Emma
  County Hospital Ryhov, Sweden.
  Matussek, Andreas
  County Hospital Ryhov, Sweden; Karolinska University of Lab, Sweden.
  Pettersson, Thomas
  Chalmers, Sweden.
  Lindgren, Per-Eric
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för mikrobiologi och molekylär medicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. County Hospital Ryhov, Sweden.
  Occurrence and removal efficiency of parasitic protozoa in Swedish wastewater treatment plants2017Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 598, s. 821-827Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica and Dientamoeba fragilis are parasitic protozoa and causative agents of gastroenteritis in humans. G. intestinalis and Cryptosporidium spp. in particular are the most common protozoa associated with waterborne outbreaks in high-income countries. Surveillance of protozoan prevalence in wastewater and evaluation of wastewater treatment removal efficiencies of protozoan pathogens is therefore imperative for assessment of human health risk. In this study, influent and effluent wastewater samples from three wastewater treatment plants in Sweden were collected over nearly one year and assessed for prevalence of parasitic protozoa. Quantitative real-time PCR using primers specific for the selected protozoa Cryptosporidium spp., G, intestinalis, E. histolytica, Entamoeba dispar and D. fragilis was used for protozoan DNA detection and assessment of wastewater treatment removal efficiencies. Occurrence of G. intestinalis, E. dispar and D. fragilis DNA was assessed in both influent (44, 30 and 39 out of 51 samples respectively) and effluent wastewater (14, 9 and 33 out of 51 samples respectively) in all three wastewater treatment plants. Mean removal efficiencies of G. intestinalis, E. dispar and D. fragilis DNA quantities, based on all three wastewater treatment plants studied varied between 67 and 87%, 37-75% and 20-34% respectively. Neither E. histolytica nor Cryptosporidium spp. were detected in any samples. Overall, higher quantities of protozoan DNA were observed from February to June 2012. The high prevalence of protozoa in influent wastewater indicates the need for continued monitoring of these pathogens in wastewater-associated aquatic environments to minimise the potential risk for human infection. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 38.
  Bergqvist, Cecilia
  et al.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för neurokemi.
  Jafferali, Mohammed Hakim
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för neurokemi.
  Gudise, Santhosh
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för neurokemi.
  Markus, Robert
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för neurokemi.
  Hallberg, Einar
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för neurokemi.
  An inner nuclear membrane protein induces rapid differentiation of human induced pluripotent stem cells2017Ingår i: Stem Cell Research, ISSN 1873-5061, E-ISSN 1876-7753, Vol. 23, s. 33-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ability of iPSCs (induced pluripotent stem cells) to generate any cell type in the body makes them valuable tools for cell replacement therapies. However, differentiation of iPSCs can be demanding, slowand variable. During differentiation chromatin is re-organized and silent dense heterochromatin becomes tethered to the nuclear periphery by processes involving the nuclear lamina and proteins of the INM(inner nuclearmembrane). The INM protein, Samp1 (Spindle AssociatedMembrane Protein 1) interacts with Lamin A/C and the INMprotein Emerin, which has a chromatin binding LEM(Lap2-Emerin-Man1)-domain. In this paperweinvestigate if Samp1 can play a role in the differentiation of iPSCs. Samp1 levels increased as differentiating iPSCs started to express Lamin A/C. Interestingly, even under pluripotent culturing conditions, ectopic expression of Samp1 induced a rapid differentiation of iPSCs, ofwhich some expressed the neuronal marker beta III-tubulin already after 6 days. This suggests that Samp1 is involved in early differentiation of iPSCs and could potentially be explored as a tool to promote progression of the differentiation process.

 • 39. Berlina, Anna
  et al.
  Trubin, Alexey
  Bioeconomy in Northwest Russian region: Forest- and waste-based bioeconomy in the Arkhangelsk region, Russia2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study is one of the outcomes of the project ‘Nordic-Russian bioeconomy pre-study’ financed by the Nordic Council of Ministers in 2017. This study provides an overview of the current status and support framework for a bioeconomy in the Arkhangelsk region, Russia. It presents some key institutions and stakeholders in driving bioeconomy development in the region, and analyzes challenges and opportunities in transition to a bioeconomy. Finally, it highlights some topics of interest for the Nordic-Russian business and research collaboration in the field of forest- and waste-based bioeconomy based on the discussions with the Russian and Nordic stakeholders.

 • 40.
  Bhattacharya, Prosun
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Hossain, Mohammed
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Jacks, Gunnar
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Ahmed, K. M.
  Hasan, M. A.
  Von Brömssen, M.
  Groundwater arsenic pollution: A conceptual framework for sustainable mitigation strategy2014Ingår i: One Century of the Discovery of Arsenicosis in Latin America (1914-2014): As 2014 - Proceedings of the 5th International Congress on Arsenic in the Environment, CRC Press, 2014, s. 881-885Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Tubewells installed by local drillers, provide access of drinking water in rural Bangladesh. Significant proportion of these wells contains arsenic (As) above the WHO guideline and the Bangladesh Drinking Water Standard. Various attempts for mitigation at household and community scale have resulted in limited success, but through the local driller's initiatives, the tubewells are the source of priority drinking water supply. We have developed a concept of Sustainable Arsenic Mitigation (SASMIT) to identify and target the safe aquifers through detailed hydrogeological studies for scientific validation of the water quality with respect to the color of the shallow sediments as perceived by local drillers. Together with water quality monitoring, we have also targeted the Intermediate Depth Aquifers (IDA) for providing As-safe and low manganese (Mn) water. SASMIT intervention logic also considered the relevant socio-economic scenario, such as household distribution, poverty issues and available safe water access for prioritizing safe well installation.

 • 41.
  Bhattacharya, Prosun
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Thunvik, Roger
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Jacks, Gunnar
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. International Groundwater Arsenic Research Group.
  von Brömssen, Mattias
  Department of Soil and Water Environment Ramböll Sweden AB.
  Targeting Arsenic-Safe Aquifers in Regions with High Arsenic Groundwater and its Worldwide Implications (TASA)2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Biswas, Ashis
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Mukherjee, Abhijit
  Nath, Bibhash
  Alexanderson, Helena
  Kundu, Amit K.
  Chatterjee, Debashis
  Jacks, Gunnar
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Shallow hydrostratigraphy in an arsenic affected region of Bengal Basin: Implication for targeting safe aquifers for drinking water supply2014Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 485, s. 12-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To delineate arsenic (As) safe aquifer(s) within shallow depth, the present study has investigated the shallow hydrostratigraphic framework over an area of 100 km(2) at Chakdaha Block of Nadia District, West Bengal. Drilling of 29 boreholes and subsequent hydrostratigraphic modeling has identified three types of aquifer within 50 m below ground level (bgl). Aquifer-1 represents a thick paleochannel sequence, deposited parallel to the River Hooghly and Ichamati. Aquifer-2 is formed locally within the overbank deposits in the central floodplain area and its vertical extension is strictly limited to 25 m bgl. Aquifer-3 is distributed underneath the overbank deposits and represents an interfluvial aquifer of the area. Aquifer-3 is of Pleistocene age (similar to 70 ka), while aquifer-1 and 2 represent the Holocene deposits (age <951 ka), indicating that there was a major hiatus in the sediment deposition after depositing the aquifer-3. Over the area, aquifer-3 is markedly separated from the overlying Holocene deposits by successive upward sequences of brown and olive to pale blue impervious clay layers. The groundwater quality is very much similar in aquifer-1 and 2, where the concentration of As and Fe very commonly exceeds 10 mu g/L and 5 mg/L, respectively. Based on similar sediment color, these two aquifers have jointly been designated as the gray sand aquifer (GSA), which constitutes 40% (1.84 x 10(9) m(3)) of the total drilled volume (4.65 x 10(9) m(3)). In aquifer-3, the concentration of As and Fe is very low, mostly <2 mu g/L and 1 mg/L, respectively. This aquifer has been designated as the brown sand aquifer (BSA) according to color of the aquifer materials and represents 10% (4.8 x 10(8) m(3)) of the total drilled volume. This study further documents that though the concentration of As is very low at BSA, the concentration of Mn often exceeds the drinking water guidelines.

 • 43.
  Biswas, Ashis
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Gustafsson, Jon Petter
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Neidhardt, Harald
  Halder, Dipti
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Kundu, Amit K.
  Chatterjee, Debashis
  Berner, Zsolt
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Role of competing ions in the mobilization of arsenic in groundwater of Bengal Basin: Insight from surface complexation modeling2014Ingår i: Water Research, ISSN 0043-1354, E-ISSN 1879-2448, Vol. 55, s. 30-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study assesses the role of competing ions in the mobilization of arsenic (As) by surface complexation modeling of the temporal variability of As in groundwater. The potential use of two different surface complexation models (SCMs), developed for ferrihydrite and goethite, has been explored to account for the temporal variation of As(III) and As(V) concentration, monitored in shallow groundwater of Bengal Basin over a period of 20 months. The SCM for ferrihydrite appears as the better predictor of the observed variation in both As(III) and As(V) concentrations in the study sites. It is estimated that among the competing ions, PO43- is the major competitor of As(III) and As(V) adsorption onto Fe oxyhydroxide, and the competition ability decreases in the order PO43- >> Fe(II) > H4SiO4 = HCO- (3.) It is further revealed that a small change in pH can also have a significant effect on the mobility of As(III) and As(V) in the aquifers. A decrease in pH increases the concentration of As(III), whereas it decreases the As(V) concentration and vice versa. The present study suggests that the reductive dissolution of Fe oxyhydroxide alone cannot explain the observed high As concentration in groundwater of the Bengal Basin. This study supports the view that the reductive dissolution of Fe oxyhydroxide followed by competitive sorption reactions with the aquifer sediment is the processes responsible for As enrichment in groundwater.

 • 44.
  Bjarne, Katrin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för systemteknik.
  Optimerad förfällning med hydrolys och fermentation av primärslam för utvinning av kolkälla till efterdenitrifikation.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att rena vatten är kostsamt, från både en ekonomisk och miljömässig synpunkt, då behovet av fällningskemikalier, kolkällor och energi är stort. Det är därför önskvärt att titta på alternativa lösningar som möjliggör reningsverk att bli mer självförsörjande och kretsloppsanpassande.

  Hammarby Sjöstadverket är en pilotanläggning för avloppsvattenrening belägen i Stockholms sydöstra stadsdel i Henriksdal och ägs av IVL, Svenska Miljöinstitutet samt KTH. Sedan pilotanläggning byggdes år 2002, har flera olika reningstekniker utvärderats där fokus ligger på att sträva efter miljövänliga och kretsloppsanpassade system. Bland annat har en förfällningsteknik, så kallad trepunktsfällning utvärderats. Trepunktsfällningen innebär att ett metallsalt följt av två olika polymer tillsätts i flockningskammaren i inbördes ordning för att på så sätt kunna reducera en högre halt av det organiska materialet. Tidigare fällningsförsök på Hammarby Sjöstadsverket, har visat på att trepunktsfällningen kan avskilja det organiska materialet med upp till 90 %, vilket kan jämföras med en avskiljning på endast 75 % med vanlig förfällning.

  Detta examensarbete syftar till att validera redan framtagna resultat inom trepunktsfällning samt att genom biologisk hydrolys av primärslam, utvinna en kolkälla till efterdenitrifikationen innehållande så höga halter flyktiga fettsyror, Volatile Fatty Acids, (VFA) som möjligt samt undersöka kostnaderna för ett avloppsreningsverk med trepunktsfällning, biogasutvinning och uttag av intern kolkälla från primärslammet vid en uppskalning motsvarande 100 000 personekvivalenter.

  Fällningsförsöken utfördes i pilotskala med fällningskemikalien PAX XL-36 kombinerat med en lågmolekylär organisk polymer, Purfix-120, följt av en högmolekylär oorganisk polymer Superflock C-494. Syftet med trepunktsfällningen var att validera redan framtagna resultat inom trepunktsfällning och på så sätt avskilja så stora mänger organiskt material som möjligt i förfällningen så att ett primärslam innehållande en hög halt Chemical Oxygen Demand (COD) erhålls. Två olika doseringar med PAX XL-36 testades, 145 respektive 193,5 g/m3. Bäst reduktion av COD och fosfor erhölls då 193 g/m3 PAX XL-36 kombinerades med 60 g/m3 Purfix-120 samt 0,025 g/m3 Superflock C-494. Då erhölls en COD-reduktion på 75 % samt en totalfosforreduktion på 83 %.

  Genom hydrolys av primärslam i laboratorieskala undersöktes torrsubstanshalter (TS-halter) på 1, 2 respektive 3 % och uppehållstider på upptill åtta dagar. Syftet med hydrolysen var i detta fall att undersöka vilken torrsubstanshalt samt vilken uppehållstid som gav högst produktion av VFA. Försöken visade att en TS-halt på 3 % producerade högst andel VFA och att produktionen av VFA för samtliga TS-halter var som störst under dygn två. VFA- och COD-produktionen ökade linjärt för samtliga TS-halter fram till och med dygn fem. Efter dygn fem började produktionen av VFA och COD för TS-halterna 1 och 2 % avta något. TS 3 % visade dock inte samma avtagande trend för VFA.  Även den dagliga ammoniumhalten och pH undersöktes. Ammoniumhalten ökade i takt med att VFA-halten ökade. pH hade generellt sett en avtagande trend.

  Fyra olika denitrifikationsförsök genomfördes i laboratorieskala med det uttagna hydrolysatet där den tillsatta COD-halten antingen var 3,3 eller 4 gånger den initiala nitratkvävekoncentrationen. Syftet med denitrifikationsförsöken var att utvärdera det framtagna hydrolysatets funktion som en kolkälla. Denitrifikationsförsöken uppvisade denitrifikationshastigheter mellan 4,3 och 7 mg NO3-N/g volatile suspended solids*h med kol-kvävekvoter (C/N-kvoter) mellan 3,9 och 12,3 mg COD/mg NO3-N. Lägst C/N-kvot erhöll lägst denitrifikationshastighet. Dock kunde inte slutsatsen dras att högst C/N-kvot gav högst denitrifikatioshastighet.

  Även de ekonomiska aspekterna undersöktes i syfte att utreda kostnaderna för ett avloppsreningsverk med trepunktsfällning, biogasutvinning och uttag av intern kolkälla från primärslammet vid en uppskalning motsvarande 100 000 personekvivalenter. Uttaget av en intern kolkälla skulle trots förlust i biogasutvinning vara ekonomiskt gynnsamt. Vinsten, i form av att ej behöva inhandla en extern kolkälla, i detta fall etanol, motsvarar biogasförlustens belopp. Trepunktsfällningens fällningskemikaliekostnader var den största posten och uppgick till 8 060 000 kr. Denna kostnad kontra mindre energiförbrukning i biosteget undersöktes också. Här uppgick besparingarna i biosteget till ca 1/8 av fällningskemikaliekostnaderna. Då trepunktsfällningen endast kunde ge en 75-procentig COD-reduktion, vilket motsvarar en vanlig förfällning, anses trepunktsfällningen vara ekonomisk ogynnsam då den medför extra kostnader av polymerer.  Istället borde trepunktsfällningen ersättas med en förfällning.

  Sammanfattningsvis kan det konstateras att en intern kolkälla i form av hydrolyserat primärslam skulle kunna ersätta en extern kolkälla rent funktionsmässigt. Dock måste åtgärder göras för att minimera produktionen av ammonium under slamhydrolysen. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle utvinningen av en intern kolkälla endast vara ekonomisk gynnsam då trepunktsfällningen ersätts med förfällning.

 • 45.
  Björklund, Erland
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Plattformen för molekylär analys.
  Svahn, Ola
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Plattformen för molekylär analys.
  Bak, Søren
  Danmark.
  Bekoe, Samuel Oppong
  Ghana.
  Hansen, Martin
  USA.
  Pharmaceutical residues affecting the UNESCO biosphere reserve Kristianstads Vattenrike wetlands: sources and sinks2016Ingår i: Archives of Environmental Contamination and Toxicology, ISSN 0090-4341, E-ISSN 1432-0703, Vol. 71, nr 3, s. 423-436Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study is the first to investigate the pharmaceutical burden from point sources affecting the UNESCO Biosphere Reserve Kristianstads Vattenrike, Sweden. The investigated Biosphere Reserve is a >1000 km(2) wetland system with inflows from lakes, rivers, leachate from landfill, and wastewater-treatment plants (WWTPs). We analysed influent and treated wastewater, leachate water, lake, river, and wetland water alongside sediment for six model pharmaceuticals. The two WWTPs investigated released pharmaceutical residues at levels close to those previously observed in Swedish monitoring exercises. Compound-dependent WWTP removal efficiencies ranging from 12 to 100 % for bendroflumethiazide, oxazepam, atenolol, carbamazepine, and diclofenac were observed. Surface-water concentrations in the most affected lake were ≥100 ng/L for the various pharmaceuticals with atenolol showing the highest levels (>300 ng/L). A small risk assessment showed that adverse single-substance toxicity on aquatic organisms within the UNESCO Biosphere Reserve is unlikely. However, the effects of combinations of a large number of known and unknown pharmaceuticals, metals, and nutrients are still unknown.

 • 46.
  Björn, Annika
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Borgström, Ylva
  Pöyry Sweden AB, Norrköping, Sweden.
  Ejlertsson, Jörgen
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Karlsson, Anna
  Scandinavian Biogas Fuels AB, Stockholm, Sweden.
  Nilsson, Fredrik
  Pöyry Sweden AB, Norrköping, Sweden.
  Svensson, Bo
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Biogasproduktion inom svensk pappers- och massaporduktion : Syntes av möjligheter och begränsningar samt teknisk utvärdering: Bilaga 2 Etablering/effektivisering av biogasproduktion inom svensk pappers- och massaindustri2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Linköpings Universitet har tillsammans med Pöyry och Scandinavian Biogas Fuels drivit projektet ”Etablering/effektivisering av  biogasproduktion inom svensk pappers- och massaproduktion”. Potentialen hos det organiska materialet i avloppsvatten från svensk pappers- och massaindustri (PMI) till biogasproduktion skattades vid projektstart till 100 milj. Nm3 metan per år (1 TWh). Denna rapport är en syntes av resultaten från projektet med syfte att ge visa hur de genererade resultaten kan omsättas i teknisk praktik med tillhörande ekonomiska insatser. Syftet är att ge underlag och stöd till PMI-branschen och externa intressenter, som överväger att implementera biogasproduktion inom PMI.

  Substraten för biogasproduktion som återfinns i pappers- och massaindustrins avloppsvatten och slam kännetecknas av stora volymer med låga COD-halter. Detta kräver rötningstekniker, som tillåter mycket korta uppehållstider jämfört med mer traditionellt utformade biogasanläggningar för att inte tankstorleken ska bli för stor. Två tekniker, som utvecklats inom projektet, klarar detta: EGSB (expanded granular sludge bed) och CSTR (completely stirred tank reactor) med slamåterföring. Dessa tekniker har därför utvärderats för tre olika typbruk, ett CTMP-bruk, ett TMP-bruk och ett sulfatmassabruk. Resultaten från dessa experimentella studier är utgångspunkten för i utvärderingen i föreliggande rapport. För varje processkoncept har en grov kostnadsuppskattning (±20 %) gjorts för den investering som krävs för biogasproduktion.

  En EGSB på ett TMP-bruk med ett totalavlopp på 1500 m3/h, där hela blekeriavloppet från peroxidblekningen och en del av det övriga avloppet behandlas i en 4000 m3 reaktor förväntas ge 2,5 milj Nm3 metan/år. Investeringskostnaden för anläggningen uppskattas till 75 milj. SEK (±20 %).

  En EGSB på ett CTMP-bruk med ett totalavlopp på 170 m3/h där hela avloppet behandlas i en 3000 m3 reaktor förväntas ge 1,8 milj Nm3 metan/år. Investeringskostnaden för anläggningen uppskattas till 64 milj. SEK (±20%).

  En CSTR med slamåterföring som körs på bioslam från ett sulfatmassabruk där ett bioslamflöde på 46 m3/h behandlas i en 4000 m3 reaktor förväntas ge 1,0 milj Nm3 metan/år. I denna design är strategin för den aeroba bioreningen ändrad för att producera ett bioslam optimerat för att ge högsta möjliga biogaspotential. Detta innebär produktion av större mängd slam, som i största mån kan rötas till metan, dvs mängd metan per mängd rötat organiskt material samtidigt som COD-reduktionen i vattenreningen bibehålls. Investeringskostnaden för anläggningen uppskattas till 32 milj. SEK (±20%).

  Baserat på de COD-kvantiteter som når de luftade dammarna inom PMIs vattenreningssystem förbrukas årligen ca 0,8 TWh el. Införande av biogasproduktion i massaindustrins spillvattenrening skulle reducera mängden COD med mellan 30-50%, vilket får till följd att den årliga elförbrukningen i samband med den aeroba reningen går ner med ca 0,2-0,4 TWh. Detta innebär alltså ett energitillskott av 0,9 – 1,1 TWh givet att hela den tillgängliga biogaspotentialen skulle byggas ut. Till detta kommer eventuella vinster relaterade till slamhanteringen.

 • 47.
  Bo, Mattiasson
  et al.
  Lunds universitet.
  Mårtensson, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Nilsson, Anders
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  FoU-strategi för biogas: ett uppdrag inom ramen för Skånes färdplan för biogas2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Bodlund, Ida
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Industriell bioteknologi.
  Coagulant Protein from plant materials: Potential Water Treatment Agent2013Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Access to fresh water is a human right, yet more than 780 million people, especially in rural areas, rely on unimproved sources and the need for finding ways of treating water is crucial. Although the use of natural coagulant protein in drinking water treatment has been discussed for a long time, the method is still not in practice, probably due to availability of material and limited knowledge. In this study, about hundred different crude extracts made from plant materials found in Southern India were screened for coagulation activity. Extracts of three Brassica species (Mustard, Cabbage and Cauliflower) were showing activity comparable to that of Moringa oleifera and were further investigated. Their protein content and profile were compared against each other and with coagulant protein from Moringa. Mustard (large) and Moringa seed proteins were also studied for their effect against clinically isolated bacterial strains. The protein profiles of Brassica extract showed predominant bands around 9kDa and 6.5kDa by SDS-PAGE. The peptide sequence analysis of Mustard large identified the 6.5kDa protein as Moringa coagulant protein (MO2.1) and the 9kDa protein band as seed storage protein napin3. Of thirteen clinical strains analysed, Moringa and Mustard large were proven effective in either aggregation activity or growth kinetic method or both in all thirteen and nine strains respectively. To my knowledge this is the first report on the presence of coagulant protein in Brassica seeds. Owing to the promising results Brassica species could possibly be used as a substitute to Moringa coagulating agent and chemicals in drinking water treatment. 

 • 49.
  Bodlund, Ida
  et al.
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Industriell bioteknologi.
  Pavankumar, Asalapuram Ramachand
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Industriell bioteknologi.
  Chelliah, R.
  Anna University, Chennai.
  Kasi, S.
  Anna University, Chennai.
  Sankaran, K.
  Anna University, Chennai.
  Kuttuva Rajarao, Gunaratna
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Industriell bioteknologi.
  Coagulant proteins identified in Mustard: a potential water treatment agent2014Ingår i: International Journal of Environmental Science and Technology, ISSN 1735-1472, E-ISSN 1735-2630, Vol. 11, nr 4, s. 873-880Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The use of natural coagulant protein in drinking water treatment has been discussed for a long time, though the method is still not in practice, probably due to limited knowledge and availability of material. In the present work, different Mustard varieties were tested for the presence of coagulant protein compared with Moringa seed extract and their potential application in water treatment. The coagulation activity of the protein extract was measured using synthetic clay solution as well as water from pond. The protein content was determined by Bradford method, molecular mass determined by Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis, and peptide sequence was analyzed by Mass spectrometry. Extract of Mustard (large) and Moringa seed showed coagulation activity of a parts per thousand...70 and a parts per thousand...85 % after 90 min, respectively. Interestingly, seed extracts from other Mustard varieties had coagulation activity after heat activation at 95 A degrees C for 5 h. However, the coagulation activity of Mustard seed extract against turbid pond water was higher (a parts per thousand...60 %) compared to Moringa seed extract (a parts per thousand...50 %). The peptide sequence analysis of 6.5 and 9 kDa proteins was found to be homologous to Moringa coagulant protein and napin3, respectively. To our knowledge, this could be the first report on Mustard seed having coagulant protein. The coagulation activity of Mustard (large) against highly turbid pond water suggested that it could be a potential natural coagulant for water treatment.

 • 50.
  Bodlund, Ida
  et al.
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Miljömikrobiologi.
  Sabarigirisan, K
  Anna University, Chennai.
  Chelliah, R
  Anna University, Chennai.
  Sankaran, K
  Anna University, Chennai.
  Kuttuva Rajarao, Gunaratna
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Miljömikrobiologi.
  Screening of Coagulant Proteins from Plant Materials in Southern IndiaManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 426
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf