Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1579
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbasi, Mazhar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Dawit Ghebreigziabher, Kibret
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Objektklassificerad modellering och effektivisering avmängduttag2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bristen på strukturerad kommunikation i byggbranschen har uppmärksammats p.g.a. uppkomsten av

  kostnader i form av tid vad gäller 2D- och 3D modellering och mängduttag. Dessa kostnader har sina

  rötter i missförstånd mellan delaktiga aktörer i byggprojekt.

  En studie av ämnet har lyft fram orsaken till det bristfälliga kommunikationsflödet som råder i

  dagsläget. Studien visar på tendenser hos aktörer som utför sina rutiner på ett sannerligen effektivt,

  men ogynnsamt sätt väl dags för vidarebefordring till näste man. Problembeskrivningen mynnar

  sammanfattningsvis ut i en efterfrågan på ett gemensamt språk för modellering och effektivare

  programvaror för mängduttag.

  Arbetets utredning för optimering av modellering har resulterat i implementering av

  objektklassificeringssytemet BIP. Dessa BIP-koder har som syfte att märka alla objekt i en modell

  med objektspecifika namn som ska genomsyra ett projekt och refereras till under projektets hela

  livscykel.

  Vad gäller optimering av mängduttag är förslaget ett program vid namnet VICO Office. Programmet

  har smidiga metoder för importering av ritningsmodeller och näst intill automatiska mängduttag av

  dessa.

  Slutsatsen för arbetet tyder på att det finns argument för att ifrågasätta gamla arbetssätt och göra

  utrymme för nya metoder. Tekniken och branschen genomgår en konstant förändring och effektivare

  lösningar är sällan långt borta.

 • 2.
  Abbasi, Mozaffer
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Analys och implementering av VSL-System i FEM-Design för kontroll av stabiliserande effekt: En undersökning i syfte att fastlägga effekten av VSL-kablar i FEM-Design för att utvärdera dess stabiliserande påverkan.2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Abdali, Yasser
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Holm, Lovisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  En jämförelse mellan Tekla Structures och Civil 3D i krökta betongkonstruktioner2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom byggbranschen talas det idag mycket om BIM (Building Information Modelling). Det finns ettbehov av att komma ifrån skräddarsydda 2D-ritningar och istället använda sig av informationsrika 3Dmodellersom brukas genom hela konstruktionens livscykel. Denna utveckling har länge pågått inomhuskonstruktion, men i anläggningssektorn är detta arbetssätt svårare att implementera.Svårigheten att få in ett mer BIM-orienterat arbetssätt inom anläggning beror dels på att mångaprogramvaror inte är tillräckligt utvecklade för att kunna skapa informationsrika och tillförlitligamodeller av konstruktioner med komplexa geometrier, så som broar.I takt med att Trafikverket, som är den största beställaren i Sverige, börjar ställa krav på 3D måstebåde tekniken och människans arbetssätt utvecklas.Syftet med detta examensarbete är att genom en fallstudie undersöka hur lämpade programmen TeklaStructures och AutoCAD Civil 3D är för att utföra en 3D-modell av en dubbelkrökt bro. Programmenställs sedan mot varandra i en avslutande jämförelse där fördelar och nackdelar presenteras.Studien har gjort det tydligt att BIM inte bara handlar om att skapa en informationsrik modell, utan omett arbetssätt som helt och hållet förändrar byggsektorn till att arbeta mer samordnat och effektivt.Jämförelsen mellan de två berörda programvarorna i denna studie visar att de båda har styrkor ochsvagheter men att båda lämpar sig bra för vårt ändamål. Dock skiljer de sig åt i detaljeringsgrad ochhur bra förmåga de har att vara till hjälp för att arbeta med BIM i större utsträckning.

 • 4.
  Abdinasser, Ahmed
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tabatabaei, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Samverkan av jord och ovanliggande struktur i FEM-program: En studie av nya jordmodeller I FE-programmet 3D- Structure2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  De senaste åren har det funnits olika företag som har tillverkat avancerade mjukvaror inom byggbranschen. En del av mjukvaror är avsedd att skapa 2D ritningar och 3D modeller. Med hjälp av dessa verktyg har ingenjörer och arkitekter snabbt och enkelt skapat ritningar och modeller för projektering av konstruktioner. Utvecklingen inom detta område kallas BIM. Byggnadsinformationsmodellering, BIM, stödjer design av en byggnad genom alla faser och möjliggör bättre konstruktions-, tillverknings- och inköpsaktiviteter.

  Andra mjukvaror är tilltänkt att förutse hur en struktur reagerar på verkliga laster, vibrationer, värme och andra fysiska effekter. För detta används finita elementmetod, där kommer strukturen analyseras i element för ett noggrannare resultat. En utveckling inom detta område har också skett. Företaget Strusoft AB utvecklar FE-verktyg för analys av struktur. Den senaste nyheten är modul för beräkning av samverkan mellan struktur, grundläggning och undergrunden i form av jord. Modulen kallas 3D-Soil och används enligt Strusoft för modellering och analys av geokonstruktioner.

  I denna rapport redovisas modellering av en struktur och underliggande jord med finit elementanalysprogrammet, FEM-Design som är försett med den nya modulen 3D-Soil för geotekniska beräkningar.

  Målet är att jämföra resultat för moment utifrån samverkanskrafter mellan jord och struktur i FEM-Design med ett annat FEM-program, Lusas. Till skillnad från FEM-Design appliceras jord- och vattentryck som utbredd last i Lusas.

  Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan resultaten från analysprogrammen och det finns begränsningar i modelleringsverktyget som behöver utvecklas vidare.

 • 5.
  Abdula, Sham
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Oksman, Dan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Attefallshus som komplementbostadshus: Drömhus eller mardröm?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 2 juli 2014 blev det enligt lag tillåtet för en- och tvåbostadshusägare att uppföra en bygglovsbefriad komplementbyggnad på max 25 kvadratmeter på den egna fastigheten. Rapporten undersöker vilket genomslag lagändringen har haft i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Undersökningen visar att lagändringen ännu inte har haft något stort genomslag. I rapporten undersöks även en utvald del av marknadsaktörers utbud av attefallshus avsett som komplementbostadshus. 

  Ett attefallshus utformas med miljövänligt hållbara material och inspireras av Vitruvius tre principer för god arkitektur. Huset konstrueras med avsikt att uppfylla kraven som ställs i PBL, PBF, BBR och EKS. Målet med de framtagna bygghandlingarna är att få startbesked från byggnadsnämnden i Växjö. 

 • 6.
  Abed, Mohamad Samir
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Hosseinzade, Azita
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Parameterstyrd projektering av broar: Koppling mellan Rhinoceros-Grasshopper och Tekla Structures2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I byggbranschen har nya metoder för projektering utvecklats genom införandet av moderna och mer kraftfulla BIM-verktyg. Flera av dagens konstruktioner modelleras enligt tredimensionella principer.Tekla Structures är ett kraftfullt BIM-verktyg som klarar av att hantera både huskonstruktioner och anläggningskonstruktioner. Trots detta kan programmet inte hantera broar med dubbelkrökning på ett effektivt sätt. Projektörer behöver därför utgå från flera program för att kunna hantera komplexa brokonstruktioner.För att kunna utnyttja fördelar med Tekla Structures, behöver programmet att utvecklas eller kompletteras med andra tredjepartsprogram. Detta projekt syftar till att integrera nya arbetssätt och införa en metodik, i form av parametriserade modellering i Tekla Structures. En sådan form av modellering tillåter användaren att modifiera parametrar för en önskad modell.Ett skript är skapad genom ett visuellt programmeringstillägg, som genererar parametriskbaserade bromodeller. Brokonstruktionstyp som modellerades i detta projekt är en plattrambro.Resultatet av projektet pekar mot att parametriserad modellering är ett effektivt sätt att modellera och en lösning för att bland annat hantera broar med dubbelkrökningar.

 • 7.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Waltersson, Johanna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  FLEXIBLA BYGGNADER: Utformning av en förskola med en möjlig verksamhetsändring för framtida behov2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ställs idag höga krav på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Samhällets expansion i form av nybyggnation är en stor del i detta. Genom att planera och bygga mer långsiktigt hållbara byggnader så kan dessa krav uppfyllas. Att skapa flexibla byggnader, som kan anpassas efter samhällets framtida behov, leder till en effektivisering av lokalutnyttjandet och genererar mer långsiktigt hållbara byggnader. I Sverige är kommunerna landets största byggherrar och de har därför ett stort ansvar att förse samhället med fastigheter och då framförallt offentliga lokaler. En typ av offentliga lokaler där behovet av flexibla byggnader är stort är förskolor, i och med att det är svårt att förutse hur det framtida behovet av förskolor kommer att se ut då storleken på barnkullarna varierar.

  Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik har utförts under tio veckor på Tengbom Arkitekter i Uppsala. Arbetet behandlar ämnet flexibilitet i byggnader och innefattar ett förslag på utformningen av en flexibel byggnad i form av en förskola som i framtiden kan konverteras till ett äldreboende.

 • 8.
  Abrahamsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Oscar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Anbud: Faktorer och förbättringsmöjligheter i anbudsprocessen2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur omfattande anbudsprocessen är och vilka faktorer man bör beakta för attlämna ett vinnande anbud. Den beskriver de olika delarna i anbudsprocessen och gör endjupare analys av några av de viktigaste faktorerna. Anbudslämning handlar inte bara om attlämna pris på vad något kommer att kosta. Eftersom bolagen sällan är ensamma gäller de atthitta vägar och lösningar som gör att anbudet blir konkurrenskraftigt. Alternativa tekniskalösningar, materialval, val av UE eller en snygg presentation är faktorer som kan göra anbudetvinnande.Rapporten är skriven tillsammans med RO-Gruppen och en enkät ligger som grund tillanalysen. Målsättningen var att beskriva RO-Gruppens arbete och finna eventuell möjlighettill förbättring och effektivisering i arbetet.Då FFU, beställare och upphandlingsform varierar är det svårt att alltid följa en och sammamall utan en öppenhet och flexibilitet i arbetet krävs för att kunna lämna ett vinnande anbud.Erfarenhet visade sig vara en stor och avgörande faktor, såväl enligt litteratur, somenkätundersökningen.

 • 9.
  Abrigian, Mari
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Almqvist Gärtner, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Möjligheter och utmaningar med internationella inköp: En studie av internationella inköp2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggindustrin i Sverige står idag inför en stor utmaning i att bygga samhället och följa med i den takt som populationsökningen kräver. Stigande materialpriser är idag ett faktum och samtidigt finns det många gånger en avsaknad av kapacitet hos de svenska leverantörerna då de är uppbundna i leverantörsavtal för kommande år. De största byggbolagen i Sverige arbetar sen lång tid tillbaka strategiskt med internationella leverantörer för att öka sina marginaler och för att säkra sitt materialbehov.

  BTH Bygg AB är idag ett företag som bygger, renoverar och underhåller fastigheter i Stor-Stockholm. Företaget har expanderat de senaste åren och de satsar på en stark tillväxt fram till år 2020. Arbetet med internationella inköp har tidigare varit begränsat på BTH Bygg, men denna typ av inköp ses idag som en nödvändighet för att fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga i den del av Sverige det byggs mest.

  Syftet med denna studie är att analysera BTH Byggs existerande inköpsprocess för att vidareutveckla och föreslå förbättringar med internationella upphandlingar som utgångspunkt.

  Studien har utförts med hjälp av intervjuer för att få en samlad bild kring de frågor som finns vid internationella inköp. BTH Bygg AB besitter en stark organisation med mycket erfarenheter kopplade till ämnesområdet och fokus har legat på att sammanställa dessa för att komma med förslag och idéer kring hur de internationella inköpen ska hanteras.

  Rekommendationerna fokuseras till områden kopplade till leverantörsbedömning, kommunikation, logistik samt val av produkt.

 • 10.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Distributed thermal response tests: New insights on U-pipe and Coaxial heat exchangers in groundwater-filled boreholes2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  U-pipe Borehole Heat Exchangers (BHE) are widely used today in ground source heating and cooling systems in spite of their less than optimal performance. This thesis provides a better understanding on the function of U-pipe BHEs and Investigates alternative methods to reduce the temperature difference between the circulating fluid and the borehole wall, including one thermosyphon and three different types of coaxial BHEs.

  Field tests are performed using distributed temperature measurements along U-pipe and coaxial heat exchangers installed in groundwater filled boreholes. The measurements are carried out during heat injection thermal response tests and during short heat extraction periods using heat pumps. Temperatures are measured inside the secondary fluid path, in the groundwater, and at the borehole wall. These type of temperature measurements were until now missing.

  A new method for testing borehole heat exchangers, Distributed Thermal Response Test (DTRT), has been proposed and demonstrated in U-pipe, pipe-in-pipe, and multi-pipe BHE designs. The method allows the quantification of the BHE performance at a local level.

  The operation of a U-pipe thermosyphon BHE consisting of an insulated down-comer and a larger riser pipe using CO2 as a secondary fluid has been demonstrated in a groundwater filled borehole, 70 m deep. It was found that the CO2 may be sub-cooled at the bottom and that it flows upwards through the riser in liquid state until about 30 m depth, where it starts to evaporate.

  Various power levels and different volumetric flow rates have been imposed to the tested BHEs and used to calculate local ground thermal conductivities and thermal resistances. The local ground thermal conductivities, preferably evaluated at thermal recovery conditions during DTRTs, were found to vary with depth. Local and effective borehole thermal resistances in most heat exchangers have been calculated, and their differences have been discussed in an effort to suggest better methods for interpretation of data from field tests.

  Large thermal shunt flow between down- and up-going flow channels was identified in all heat exchanger types, particularly at low volumetric flow rates, except in a multi-pipe BHE having an insulated central pipe where the thermal contact between down- and up-coming fluid was almost eliminated.

  At relatively high volumetric flow rates, U-pipe BHEs show a nearly even distribution of the heat transfer between the ground and the secondary fluid along the depth. The same applies to all coaxial BHEs as long as the flow travels downwards through the central pipe. In the opposite flow direction, an uneven power distribution was measured in multi-chamber and multi-pipe BHEs.

  Pipe-in-pipe and multi-pipe coaxial heat exchangers show significantly lower local borehole resistances than U-pipes, ranging in average between 0.015 and 0.040 Km/W. These heat exchangers can significantly decrease the temperature difference between the secondary fluid and the ground and may allow the use of plain water as secondary fluid, an alternative to typical antifreeze aqueous solutions. The latter was demonstrated in a pipe-in-pipe BHE having an effective resistance of about 0.030 Km/W.

  Forced convection in the groundwater achieved by injecting nitrogen bubbles was found to reduce the local thermal resistance in U-pipe BHEs by about 30% during heat injection conditions. The temperatures inside the groundwater are homogenized while injecting the N2, and no radial temperature gradients are then identified. The fluid to groundwater thermal resistance during forced convection was measured to be 0.036 Km/W. This resistance varied between this value and 0.072 Km/W during natural convection conditions in the groundwater, being highest during heat pump operation at temperatures close to the water density maximum.

 • 11.
  Adolfsson, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utformning av en infästningsstandard: En utveckling av kvalitetsarbetet hos Nordmarkens Fasader AB2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då byggbranschen idag ställer allt högre krav på dess aktörer och rutiner för att säkra kvaliteten påden slutgiltiga produkten, har kvalitetsarbetet också ökat i en större grad. Något som spelar en storroll i detta arbete är kvalitetssäkringen. Kvalitetssäkring innebär ett systematiskt arbete som oftaföljer ett visst kvalitetssystem eller kvalitetsmärke. Att detta bedrivs bevisas ofta genom en visscertifiering.Nordmarkens Fasader i Töcksfors tillverkar och monterar fönster, dörrar, fasader och tak i aluminiumoch glas. För att säkra kvaliteten på sina produkter arbetar de efter P-märkningssystemet som senareleder till att de får P-märka sina produkter. P-märkningen är Science Partners eget kvalitetsmärke ochbevisar bland annat att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andraoch högre krav som marknaden efterfrågar.Nordmarkens Fasader arbetar efter en kvalitetsmanual, som i sin tur är har utformats efter reglernaför P-märkning. Denna är den officiella sammanfattade beskrivningen av P-märkningen ochinnehåller eller hänvisar till alla dokument och dokumenttyper som ingår i Nordmarkens Fasaderskvalitetssystem.För att Nordmarkens Fasaders produkter ska utvecklas ännu ett steg i arbetet mot en god kvalité ochfunktion vill de i kvalitetsmanualen upprätta ett moment som behandlar infästning av partier i vägg.Allt detta för att få bättre koll på vad som händer med produkterna efter tillverkning. Något som gördetta än viktigare är att de inte alltid sköter montaget av sina produkter. En infästningsstandardskulle i detta fall leda till att de kan påverka sina kunder och vad som händer efter tillverkningen. Föratt uppnå detta krävdes det att en standard för infästning av element i vägg utformades och sedanockså integrerades i kvalitetsmanualen.Eftersom att det finns så många väggtyper att välja bland, så valdes den vanligaste och mestförekommande av dessa ut. Det hela resulterade i ett antal standardritningar som visar vart några avNordmarkens Fasaders produkter bör infästas i den utvalda väggtypen. För att detta sedan skullekunna tas i bruk i vardagen integrerades också standardritningarna i kvalitetsmanualen. Förutomdessa standardritningar, reviderades manualen samtidigt som det skapades nya dokument i denna.Allt för att nå det bästa resultatet med Nordmarkens Fasaders eget kvalitetsarbete.Detta arbete ska kunna fungera som en grund för framtida arbete med infästningsritningar ikvalitetsmanualen, då det finns intresse av att föra in fler väggtyper i denna.

 • 12.
  Af Klintberg, Albin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Åkehag, Jonny
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Träbjälklag med tung fyllning: Bjälklag framtaget med inspiration av byggteknik från sekelskiftet 1800–19002017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utreder möjligheterna att använda restprodukter som ljudisolering i lägenhetsskiljande

  mellanbjälklag av trä med spännvidd 6 m. Ett steg mot att uppfylla Sveriges byggindustris nollvision

  för koldioxidutsläpp är att bygga mer i trä och att återanvända/återvinna restprodukter. Det svenska

  entreprenadföretaget Skanska har vid sina krossanläggningar ett överskott av material i form av

  bergkross 0 - 0,2 mm och krossad restbetong. I denna rapport har en prototyp av ett träbjälklag tagits

  fram med influenser från byggtekniken från sekelskiftet 1800–1900 med avseende på nyttjandet av

  tung fyllningsmassa som ljudisolering i träbjälklag.

  Den framtagna bjälklagsprototypen uppfyller de krav som ställts i BBR efter dimensionering enligt

  Eurokoderna med hänsyn till brand, hållfasthet, svikt och nedböjning. Enligt en simulering i

  SEAWood, ett verktyg för akustiksimulering som är under utveckling vid RISE Research Institutes of

  Sweden, uppfylls även kraven på ljudisolering, detta stöds av de analyser som gjorts av mätresultat

  från liknande bjälklag. Fyllningsmaterialets höga vikt medför att prototypen är ett lågfrekvent

  bjälklag, detta kombinerat med att simuleringen endast är en indikation på ljudisoleringsegenskaper

  gör att det kommer krävas praktiska tester för att fastställa prototypens ljudisolerande och dynamiska

  egenskaper.

  Den framtagna bjälklagsprototypen är lämplig att prefabricera tack vare en konstruktion med få

  ingående delar. Att prefabricera bjälklaget har utöver de ekonomiska fördelar det medför stora

  fördelar ur ett arbetsmiljöperspektiv och är även fördelaktigt ur fuktsynpunkt.

  För att uppskatta bjälklagets miljöpåverkan gjordes en enklare jämförelse med ett prefabricerat

  betongbjälklag som visade att utsläppen av koldioxidekvivalenter fram till bruksfasen var mer än

  dubbelt så stor för betongbjälklaget än för prototypbjälklaget.

 • 13.
  Afkari, Arash
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Sustainable Low-Cost Housing in Ethiopia: A Study of CSSB-Technology2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This degree project is about sustainable low-cost housing in Ethiopia with a focus on CSSB-technology, which is one method of constructing houses. The project allowed me to visit Ethiopia during seven weeks in 2010, to observe, gather information and to perform tests regarding the specific subject. It is a sub-project to a larger research project initiated in 2002 at Halmstad University in an attempt to introduce low-cost housing technologies for the Kambaata Region in Ethiopia. The aim of the research project has been to develop and test new, sustainable, low-cost building technologies intended for the population, with regard to local traditions, needs and affordability.

 • 14.
  Afshar, Samim
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Alaoui, Youssef
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Jämförelser mellan massivträ- och betongstommar i flerbostadshus: Bedömning av byggtid, väderkänslighet, arbetsmiljö, bekant byggteknik, installation, projektering, spännvidder, flexibilitet, brandsäkerhet, ljudisolering och fuktsäkerhet.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 15.
  Agirman, Nesim
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Ali, Mustafa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  U-värde av isoleringsmaterial i en kassett: En experimentell jämförelse mellan en fönsterkassett som har isolering och en utan isolering2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Isolering och isoleringsmaterial är en av de viktigaste komponenterna i byggbranschen och har ett brett användningsområde och därför är efterfrågan stor. På grund av höga kostnader på marknaden, utförs nya och olika forskningar varje dag för att ta fram nya, alternativa isoleringsmaterial. Tekniken frambringar möjligheter att hitta och använda billigare material. Det är därför inte ovanligt att se isoleringar gjorda av flera olika material varje dag.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka två Moniflexkassetter, en med isolering och en utan, i en klimatkammare, och för att sedan jämföra deras U- värden.

  Resultatet visade isoleringens påverkan på kassetterna avsevärd. U-värdet blev lägre på den kassetten som hade isolering, vilket var ett bevis på att isoleringen kan användas som tilläggsisolering. Det gäller framförallt i fönster och glaspartier som har ett högt U-värde. Det vill säga att fönster och glaspartier inte behöver bytas ut mot nya fönster med lägre U-värden.

  Företaget Isolights nuvarande U-värde för kassetten med isolering stämde inte överens med det testade U-värdet i Högskola Dalarnas klimatkammare. På kassetten utan isolering har det inte gjorts någon jämförelse mellan det testade värdet och företagets värde eftersom företaget saknar U-värde för detta.

 • 16.
  Ahlander, Alfred
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekroth, Pontus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Kommunikationsmodell för APD-plan vid användning av materialrutor och gångstråk2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Platsbyggd byggnadsproduktion är en komplicerad process. En tillfällig fabrik, med nya materialupplag och nytt arbetsplatsområde upprättas vid varje enskilt projekt, vilket komplicerar processen ytterligare. Materialhanteringen utgör en stor besparingsmöjlighet i byggnadsprojekt och 40 % av tiden som förloras på en byggarbetsplats kan tillskrivas materialhantering. För att få bukt med slöseri kopplat till materialhantering krävs en väl bearbetad logistikplanering, fungerande kommunikation samt kunskapsbeaktning från tidigare genomförda projekt. Studiens mål är därför att identifiera förbättringsåtgärder gällande användning av materialrutor och gångstråk, samt skapa en kommunikationsmodell för arbetsplatsdispositionsplanen (APD-planen) som stödjer erfarenhetsåterföring.

  Metod: Studien har utfört fallstudier på två projekt inom NCC:s organisation. Kvalitativ datainsamling i form av litteraturstudie, intervjuer, dokumentanalys och observation har använts. Semistrukturerade intervjuer har utförts och innefattar sju respondenter med olika befattningar inom byggbranschen.

  Resultat: Studien har tagit fram faktorer som bör beaktas vid planeringen av materialrutor och gångstråk. Vidare visar resultatet att det krävs resurser och strukturerade processer för att erfarenhetsåterföring i byggnadsprojekt skall fungera. För att lyckas med användningen av materialrutor och gångstråk krävs god kommunikation av APD-planen. I studien har även en kommunikationsmodell av APDplanen som stödjer erfarenhetsåterföring tagits fram.

  Konsekvenser: Det är under inköps- och leveransplaneringen som förutsättningarna för materialrutor och gångstråk sätts, därför bör APD-planen vara mer i fokus under detta skede. En förutsättning för att användningen av materialrutor och gångstråk skall fungera är att det finns resurser som stödjer platsledningen vid planering och utförandet. Genom att använda sig av logistikresurser inom organisationen underlättas planering och hantering av material på byggarbetsplatsen och insamlade erfarenheter kan förmedlas mellan projekt. Ute i produktionen bör det finnas en ansvarig godsmottagare som är extra insatt i APD-planen och materialrutor, genom kontinuerlig kommunikation med platsledning och logistikresurs.

  Begränsningar: Eftersom arbetet endast omfattar studie av två byggnadsprojekt finns det en begränsning i vilka faktorer och resonemang som lyfts fram. Även om resultatet grundas från två byggnadsprojekt är de grundläggande processerna och händelseförloppen vid uppförande av byggnader likartade och resultatet kan därför tillämpas på liknande byggnadsprojekt.

 • 17.
  Ahlfors, JOhanna
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Häggdahl, Josefin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Framtidens modulskola: En jämförande studie av arbetsmiljön i en tillfällig och en befintlig skolbyggnad2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18.
  Ahlgren, Ahlgren
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekblad, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Förvaltande byggherrars inställning till BIM2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19.
  Ahlstedt, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Bygglogistik i en regionstad: Köra hit eller köra bort?2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The work is being carried out with the construction company Arcona.The aims are to evaluate and make recommendations about theirbuilding logistics solution CSL. For now, CSL is only used forprojects in Stockholm. If a need for CSL occurs in Uppsala, it willalso be introduced there.The purpose of the study is to investigate how CSL works inStockholm, what good experiences and challenges identified by theusers in Stockholm. Another purpose is to identify which partfunctions of the logistics solution that are requested by futureusers in Uppsala.To find out how the solution works today on projects in Stockholm,three qualitative interviews have been conducted. To find out aboutthe expectations of subcontractors (UE) on a logistics solution inUppsala, a qualitative interview has been conducted with asubcontractor. All interviews were then encoded to find themes andsubcategories.The conclusion is that both the subcontractor and Arcona see bothpractical and financial gains in introducing CSL in Uppsala. The mainadvantage of CSL is that it is scalable and you can choose to insertonly the sub-functions that are needed on the current project. Aservice that both sees benefits and which can be recommended is alogistics coordinator who reviews the entire logistics at theworkplace and thereby more easily identifies and solves problems.

 • 20.
  Ahlstrand, Sanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Bender, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Nordström, Linn
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  A more efficient way of building in a developing country, influenced by industrialized building: A case study in Leticia, Colombia2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose:The purpose of this study is to approach a solution to reduce housing shortage, by using inspiration from an industrialized building concept, which can lead to the opportunity for underprivileged people to get a livable housing. The aim is to study how knowledge from industrialized building could be used for a more efficient way of building in developing countries similar to Colombia.

   

  Method:Utilizing literature studies for achieving abutment to published research also giving the authors an observant mind. With this knowledge, participatory observations were made as action research to explore the prevailing procedure when establishing a house. Operating analyzes, interviews were held in Leticia for understanding observed decisions. To be able to critically analyze the results from the interviews and observations, collected data were compared with knowledge based on the authors’ reference frames.

   

  Findings:Keystones identified as the overall concept are applicable on establishments in the western world, since the concept is designed after similar conditions. Capital is required designing a building system as well as establishing a factory for prefabrication of elements, conditions limited in developing countries. Climate conditions and prevailing corruption prevents implementation of the concept. Identified weaknesses during the observations, noted repetition of unnecessary and non-value adding activities. One conclusion is not to implement the entire industrial building system, only practice the mindset. Initially keystones are implemented such as planning, exchange of information and reflection of performed projects, in order to improve upcoming projects. These keystones require no direct capital, merely a mindset that should be implemented.

   

  Implications:The outcome of this study is to enlighten the subject, since obvious weaknesses were noticed, with capacity for development. Further research is realistic because, in a long term it will help solving the housing situation. For example, using this result as underlay for education like creating more efficient building, enlightening planning for reducing unnecessary non value-adding activities. As a conclusion of the study, identified weaknesses during the establishment affects the efficiency, creating unnecessary costs. A developing country should focus upon emphasizing reduction of costs, since their economic status is already declining.

   

  Limitations: The observations during the case study have been concentrating on one small-scaled project in Leticia, Colombia. No further observations have been made but complements such as literature studies and interviews. Due to lack of time and language barrier, the amount of collected empirical data was too limited to provide durable conclusions for question formulations. Since only observations were performed on one establishment, a general result cannot be submitted.

 • 21.
  Ahmad, Ban
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Vieglins, Gustav
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A energy and cost comparison between a BBR and a passive apartment building2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag ställer samhället och konsumenterna allt större krav på klimatsmarta boenden för att minska energianvändningen. Trots det byggs fortfarande till stor del traditionella hus efter Boverkets byggregler. På uppdrag av WSP studerar denna rapport hur energiåtgången hos ett befintligt flerbostadshus i Stockholm, byggt efter BBR, hade sett ut om det uppförts för att fylla kravspecifikationen för passivhus enligt FEBY12. Samt hur livscykelkostnaderna hade skiljt sig för de två husen.

  Studien inleddes med en datainsamling av för det befintliga flerbostadshusets areor samt Uvärdena och följs upp med simuleringar av flerbostadshuset i beräkningsprogrammet Energihuskalkyl. Datorberäkningarna jämfördes med manuella beräkningar för att säkerställa värmeförlusttalet samt andelen köpt energi. Varefter flerbostadshuset anpassades med Kingspans detaljbibliotek för att uppfylla FEBY12s passivhuskrav och följdes upp med samma dator- och manuella beräkningar. Där de båda resultaten presenteras och jämförs.

  I rapportens andra del undersöks och jämförs de två flerbostadshusens livscykelkostnader, sett till investerings-, drifts- och underhållskostnader. Då beställaren sekretessbelagt de verkliga kostnaderna antogs de verkliga kostnaderna för det befintliga huset från Statistiska Centralbyrån. För att beräkna det teoretiska passivhusets investeringskostnader beräknades materialkostnaderna för de båda husen efter de givna ritningarna. Där skillnaden i materialkostnaderna adderades till investeringskostnaden för det passiva flerbostadshuset.

  Underhållskostnaderna antogs till detsamma för det passiva flerbostadshuset samtidigt som att driftskostnaderna sänktes procentuellt med den minskade mängden köpt energi från energiberäkningarna.

 • 22.
  Ahmad, Roman
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Chammoun, Johan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Optimering av den svenska metoden fördimensionering av betongbeläggningar på flygfält2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har länge använt beläggningsytor av asfalt på grund av dess flexibla

  egenskaper som är lämpliga för det svenska klimatet. Historiskt sett har Sverige

  haft låg trafikmängd vilket inte gett utrymme för utvecklingen av betong som

  beläggning i vägar.

  Trafikmängden har sedan ett par år tillbaka ökat markant och det kan därför hända

  att det kommer att byggas betongvägar i huvudleder. Emellertid är erfarenheten i

  Sverige så pass låg att utveckling av nuvarande metoder fordras. USA har länge

  brukat betongvägar i stor skala och har betydligt större mängd betongvägar i

  motsats till Sverige, som har mindre än 1 %. Den ökade trafikmängden speglas

  även på flygplatser.

  I den här studien jämförs den svenska dimensioneringsmetoden för

  betongbeläggning på flygfält (Strand, 2016) med den amerikanska

  dimensioneringsmetoden i syfte att optimera den svenska metoden.

  Den svenska dimensioneringsmetoden (Strand, 2016) som denna studie behandlar

  är förenklad och baserad på gamla teorier. Metoden framställs genom äldre

  litteraturstudier men kombineras även med aktuell litteratur. Den amerikanska

  metoden används genom dess egna datorprogram kallad FAARFIELD där alla

  beräkningar görs med hänsyn till dess normer och krav.

  Dimensioneringen sker för lasten från Airbus A380 med 365 avgångar per år

  enligt Swedavias förväntningar. Oarmerade betongplattor med 350 till 450 mm

  tjocklek med betongkvaliteten C35/45 klarar inte av utmattningskriteriet. Däremot

  klarar likadana plattor med betongkvalitén C60/75 utmattningskraven och

  fungerar utmärkt som beläggning på uppställningsplatser och rullbana. Vid

  dimensionering enligt den amerikanska metoden visar resultaten att plattorna blir

  både tjockare och tunnare än den svenska metoden beroende på vilken

  betongkvalite som används.

  Den svenska metoden förutsätter en del förenklingar vid dimensionering av

  betongbeläggningar och därför blir inte beräkningen helt korrekt. Resultaten som

  denna studie visar är därför preliminära. Optimering av den svenska

  beräkningsgången är ett steg i rätt riktning men det praktiska utförandet av arbetet

  och erfarenheten av detta är något som måste byggas ut för en fulländad och

  fungerande metod i praktiken.

 • 23.
  Aid, Graham
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Industrial Ecology Methods within Engagement Processes for Industrial Resource Management2013Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The global use of resources such as materials, energy, and water has surpassed sustainable levels by many accounts.  The research presented here was explicitly normative in its aim to improve the understanding of, and make sustainable change toward highly systemic issues of resource management.  The core methods chosen to work toward this aim were bottom up action research procedures (including stakeholder engagement processes) and industrial ecology analysis tools.  These methods were employed and tested in pragmatic combination through two of the author’s case study projects. The first case study, performed between 2009 and 2012, employed a multi-stakeholder process aimed at improving the cycling of construction and demolition waste in the Stockholm region.  The second case study produced a strategic tool (Looplocal) built for facilitating more efficient regional industrial resource networks. While the highly participative aim of the cases required a larger contribution of resources than that of more closed studies, it is arguable that the efficacy of approaching the project aims is improved through their employment. 

 • 24.
  Aid, Graham
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Brandt, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Improvement of aggregate cycles in Stockholm and the Baltic Region: Activities and results of the BRA initiative2012Ingår i: Proceedings of the 8th International conference on Sustainable management of waste and recycled materials in construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - 1 June 2012 / [ed] M. Arm, C. Vandecasteele, J. Heynen, P. Suer and B. Lind, Swedish Geotechnical Institute , 2012, s. 1-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  From 2009 until 2011 project BRA (Bygg-och Rivningsavfall i Stockholms Län) “Construction and Demolition (C&D) waste in Stockholm County” was coordinated from the division of Industrial Ecology, KTH. This project was focused on actively improving (from plural perspectives) the cycles of C&D (specifically non-metallic inert) materials in the region. In response to the normative aim and inter-systems complexity, a highly participative action research procedure was adopted. Through processes of network communication, workshops, a course, and an international symposium - a number of issues (such as market development, recycled product quality, greenhouse gas impacts, collaborative planning, and statistics) were prioritized, researched, and acted upon. Indicators for measuring progress in selected areas were developed and preliminary action plans created. At a final co-organized symposium Swedish delegates laid the groundwork for the establishment of a Swedish C&D recycling b ranch organization. This initiative of continued collaboration between and within sectors is seen as a vehicle for the priorities and action requirements identified in BRA to be further enabled and held in focus. Furthermore, these actors taking ownership of the process is seen as a success in accordance to the original aims and the need for further cycles of evaluation, planning, and action.

 • 25.
  Aid, Graham
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  Brandt, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  Improvement of aggregate cycles in Stockholm and the Baltic Region: Activities and results of the BRA initiative2012Ingår i: WASCON 2012 Conference proceedings / [ed] M. Arm, C. Vandecasteele, J. Heynen, P. Suer and B. Lind, 2012, s. 1-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  From 2009 until 2011 project BRA (Bygg-och Rivningsavfall i Stockholms Län) “Construction and Demolition (C&D) waste in Stockholm County” was coordinated from the division of Industrial Ecology, KTH. This project was focused on actively improving (from plural perspectives) the cycles of C&D (specifically non-metallic inert) materials in the region. In response to the normative aim and inter-systems complexity, a highly participative action research procedure was adopted. Through processes of network communication, workshops, a course, and an international symposium - a number of issues (such as market development, recycled product quality, greenhouse gas impacts, collaborative planning, and statistics) were prioritized, researched, and acted upon. Indicators for measuring progress in selected areas were developed and preliminary action plans created. At a final co-organized symposium Swedish delegates laid the groundwork for the establishment of a Swedish C&D recycling b ranch organization. This initiative of continued collaboration between and within sectors is seen as a vehicle for the priorities and action requirements identified in BRA to be further enabled and held in focus. Furthermore, these actors taking ownership of the process is seen as a success in accordance to the original aims and the need for further cycles of evaluation, planning, and action.

 • 26.
  Akram, Hoger
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kasem, Kani
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg: Kostnad och tid för respektive byggmetod2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den mest lönsamma byggmetoden.De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö.Resultatet visar att byggnation med skalväggar leder till ökade materialkostnader i projektet, vilket också leder till en högre självkostnad för betongentreprenören. Byggtiden blir däremot kortare och det gynnar totalentreprenören vars arbetsplatsomkostnader och arbetsledningskostnader. Utöver detta ger skalväggar en bättre arbetsmiljö i jämförelse med platsgjutna väggar eftersom mindre arbetsmoment krävs på arbetsplatsen vilket också leder till minskning av antalet olyckor.Tider och kostnader baseras på enhetstider från Nybyggnadslistan 1999 samt prisförfrågningar. Därefter har vi gjort en noggrann kalkylering med hjälp av olika datorprogram så som Bluebem, Wikells och Excel för att kunna sammanställa den totala byggtiden och självkostnaden. Undersökningen baseras på dokumentation för ett byggprojekt som omfattar både en skola och studentbostäder i Lund.

 • 27.
  Akrawi, Kahi
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Sharif, Vina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tätningsmetoder av tunnlar för skydd av installationer: En studie baserad på litteratur, intervjuer och tidigare arbeten.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 28.
  Al agedi, Bilal
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ibrahim, Maytham
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Energiförbrukning och utsläpp av koldioxid vid byggande av väg2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Markförstärkning i ett vägbygge kan göras på olika sätt. I detta examensarbete jämför vi två av dessa metoder, nämligen massutskiftningsmetoden och användning av kalkcementpelare ur energi- och miljösynpunkt. För att jämföra dessa två metoder togs fram ett excelbaserat räkneverktyg där resultatet av energiförbrukningen fås i kWh och koldioxidemissioner i ton CO2. Denna jämförelse gjordes för ett specifikt vägprojekt som använde massutskiftningsmetoden för vägunderbyggnaden. Det som ingick i beräkningen var schaktning, fyllning, krossning, sprängning, transporter och kalkcementpelare. För denna uträkning användes data från både entreprenörer som var med i projektet och företag som hade dokumenterade data.

  Metoden som förbrukade minst energi och som släppte ut minst koldioxidemissioner var massutskiftningsmetoden. Det som gjorde att kalkcementpelare till en sämre metod var den höga energiförbrukningen som krävdes för tillverkningen av kalk och cement. Det som krävde mest energi i tillverkningsprocessen var ugnar där höga temperaturer krävdes.

  Skillnaden mellan utskiftningsmetoden och kalkcementpelare i objektet var att i massutskiftningsmetoden krävdes urgrävningar för att schakta bort jordmaterial med dålig hållfasthet och ersätta det med bergmaterial med hög hållfasthet. I denna metod går energi åt till schaktning, fyllning och transport. Medan förstärkningsmetoden med kalkcementpelare förbrukar energi för tillverkning, transport och installation. Eftersom metoden går ut på att vägbyggnaden ska vila på pelarna genom att borra ner dessa i marken istället för att schakta bort stora volymer och transportera dem till fyllningen så är det lätt att tro att kalkcementpelare sparar energi genom att minska massförflyttning och långa transporter. Resultatet av detta examensarbete har visat motsatsen.

 • 29.
  Alanne, Kari
  et al.
  Aalto University.
  Schade, Jutta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Martinac, Ivo
  Kungliga tekniska högskolan, KTH.
  Saari, Arto J.
  Aalto University.
  Jokisalo, Juha
  Aalto University.
  Kalamees, Targo
  Tallinn University of Technology.
  Economic viability of energy-efficiency measures in educational buildings in Finland2013Ingår i: Advances in Building Energy Research, ISSN 1751-2549, E-ISSN 1756-2201, Vol. 7, nr 1, s. 120-127Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The economic viability of novel energy-efficient design concepts has been evaluated in Finnish educational buildings. The total energy consumption of representative target buildings with each design concept has been found using the whole-building simulation tool IDA Indoor Climate and Energy 4.0, and the financial viability has been assessed using the discounted payback period method. Different thermal insulation and air tightness properties of the building envelope, and different ventilation's heat recovery efficiency assumptions and heat distribution options have been investigated. The results suggest that a prudent attitude should be taken toward the investments in ultra-low-energy designs. Total energy-saving potential of 25-32% can be obtained. The payback periods varied from 15 to more than 40 years. The results can be generalized in cold climates and techno-economic conditions similar to Finland

 • 30.
  Albertsson, Anton
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Skoglund, Lukas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Rullarmering: Att adoptera en armeringsmetod2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Rebar carpet is an innovation that favors the working environment of the rebar workers and saves time. Reinforcement workers today are a vulnerable group. Heavy lifts and backbreaking postures are a part of their everyday work. It is already established that work with rebar carpets is both time-saving, economically beneficial and from a working environment point of view better than traditional reinforcement work. Despite all benefits it is used in rather few projects today.

  The purpose of this study is to identify how the construction industry embraces new innovations related to in situ concrete with post-tensioned reinforcement. The goals are to find out how designers, contractors and manufacturers are working to adopt rebar carpets in the construction process and to shed light on, factors affecting the adoption.

  The study is based on semi-structured interviews with designers, contractors and a representative of a rebar manufacturing company.

  Designers and contractors have not, generally speaking, been actively working to adopt rebar carpet. The governing factors for the use of rebar carpets is the designers and contractors knowledge and previous experience of rebar carpet. The contractors who have previous experience of rebar carpet can imagine using rebar carpet again and contractors with no previous experience believe that they need more knowledge of rebar carpet before they dare to try. Design engineers who have designed for rebar carpet before has it in mind when they design other projects. Designers who have no previous experience of rebar carpet demand more knowledge about how they can facilitate the use of rebar carpet.

 • 31.
  Alcazar, William
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Hammargren, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Anläggning av traditionellt VA-schakt: En fallstudie i logistik och byggstyrning2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A growing issue in the construction industry is how production can become more

  efficient by using logistical solutions. Companies can minimize the cost of a project by

  reducing the time to perform the work.

  The purpose of this report was to examine the logistics related to pipe trenches for

  SIAAB. The report's focus has been on solving problems and planning that would

  facilitate the work of the project Vaksala-Lunda Etapp 3.

  The case study consists of interviews with SIAAB's employees and an observation

  where the progress of a traditional pipe trench has been documented using checklists.

  Questions to the report’s case study come from the theoretical part, which is based

  on literature on construction management and logistics in general. The observation

  lasted five weeks and the biggest time-consuming events that affected the pipe trench

  during this time, has received most attention. Last part of the report is a compilation

  of the authors' own thoughts and opinions.

  The production was difficult in this case because the earlier stages of the project were

  weak. The extent of SIAAB's planning could have been higher, but this was

  complicated when employees were tied to previous projects.

 • 32.
  Aldarwash, Mustafa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Bajqinca, Alban
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Nybyggnation av badrum : Jämförelse mellan prefabricerat och platsbyggt ur ett ekonomiskt perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att, genom en ekonomisk undersökning skapa underlag som visar vilket alternativ av produktionsmetoderna prefabricerat eller platsbyggt badrum som är att föredra vid en nybyggnation av vårdhem. 

  Resultatet visar att det platsbyggda badrummet ger en ökad totalt kostnad på 627457 kr vilket motsvarar 11,1 procent dyrare än det prefabricerade badrummet. 

 • 33.
  Alho, Yasser
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Usef Eillas, Rostam
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Learning time for graduated project manager2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen står idag inför stora utmaningar gällande rekrytering av erfarna projektledare. Företagen har upplevt svårigheter med att hitta erfarna projektledare, detta beror på att det saknas nästan två generationer av projektledare samt att många går i pension. En lösning till problemet är att anställa nyexaminerade projektledare för att fylla luckan. Problemet med nyutexaminerade är att de saknar erfarenhet när de kommer ut i arbetslivet. Det är en utmaning för konsultföretagen, eftersom inlärningstiden för att bli projektledare vanligtvis är långa perioder.

  Syftet med denna studie är att förtydliga inlärningstiden för de nyutexaminerade projektledare samt att ge organisationen ett underlag för att de ska kunna se vad de bör skapa för förutsättningar och metoder. Huvudfrågorna som behandlas i vår studie är ”Vad innebär det att vara projektledare?” och ”Vad krävs för att man skall gå från att vara en nyutexaminerade byggingenjör till att bli projektledare?”

  Undersökningen är en kvalitativ studie som genomförts på WSP Management Östergötland. Den empiriska datainsamlingen har skett via personliga intervjuer med elva respondenter fördelade på Norrköping och Linköping kontoren.

  Studien visar på att vara projektledare kan variera mycket beroende på hur man väljer att tolka det, men inom byggbranschen handlar det om att leverera en produkt eller ett resultat till en begränsad budget och till en bestämd tid. Som projektledare är man beställarens ”högra hand” och ska uppfylla kundens önskemål i projektet. För att detta ska gå ihop krävs ständig kommunikation så att man förstår varandra och undviker missförstånd.

  Med utgångspunkt från undersökningen har vi även konstaterat att det som krävs för att man ska gå från att vara nyexaminerad byggingenjör till att bli projektledare inom området management, är rätt metod, rätt organisatoriska- och individuella förutsättningar samt att man övervinner krav och hinder som ställs från beställarsidan.

 • 34.
  Alinaitwe, Henry Mwanaki
  et al.
  Makerere University, Kampala, Uganda.
  Widén, Kristian
  Lund University, Lund, Sweden.
  Mwakali, Jackson
  Makerere University, Kampala, Uganda.
  Hansson, Bengt
  Lund University, Lund, Sweden.
  Innovation Barriers and Enablers that Affect Productivity in Uganda Building Industry2007Ingår i: Journal of Construction in Developing Countries, ISSN 1823-6499, E-ISSN 2180-4222, Vol. 12, nr 1, s. 59-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The construction industry has of recent been blamed for lack of innovation. Lack of innovation in the industry is believed to be responsible for the decreasing or stagnant levels of productivity in comparison with other industries. This paper reviews the major barriers and enables to innovation in general. Propositions were made about the factors that affect innovation in the construction industry which were then formulated into a questionnaire. A survey was made on building contractors in Uganda, a developing country, targeting those with financial strength, large in size, and with high capacity to carry out big projects. The identified factors were then ranked and correlated. The level of training in science, engineering and technical education, and the level of research and development at the industry level are looked at as the greatest innovation enablers in building that will drive forward labour productivity. The size of the domestic market and the level of security are the worst innovation barriers that lead to low productivity in the building industry in Uganda. Contractors, policy makers and the government should address the identified factors in order to improve productivity.

 • 35.
  Alinaitwe, Henry
  et al.
  Makerere University, Kampala, Uganda.
  Widén, Kristian
  Lund University, Lund, Sweden.
  Mwakali, Jackson
  Makerere University, Kampala, Uganda.
  Hansson, Bengt
  Lund University, Lund, Sweden.
  Building firm innovation enablers and barriers affecting productivity in Mwakali and Taban-Wani2006Ingår i: Advances in Engineering and Technology: Proceedings of the First International Conference on Advances in Engineering and Technology 16-19 July 2006, Entebbe, Uganda / [ed] Jackson A. Mwakali & Gyavira Taban-Wani, Oxford: Elsevier, 2006, s. 268-276Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 36.
  Alklid, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Finnander, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Arbetsmiljömodell för byggarbetsmiljösamordnare på små byggföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Allawirdi, Teresa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Gunduz, Helen Rebecka
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tidsplanering och visualisering inom anläggningsprojekt2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Allert, Eric
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Dalgren, Carl
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Introduction of newly qualified structural engineers in small construction companies2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Byggbranschen präglas framöver av stora pensionsavgångar vilket kommer kräva rekryteringen av ny arbetskraft. Många av de rutinerade tjänstemännen handplockas till de stora konsultföretagen där arbetsvillkoren och förmånerna i vissa fall upplevs bättre än hos entreprenadföretagen. Därför måste de mindre entreprenadföretagen anställa nyexaminerade byggnadsingenjörer i allt större utsträckning. Introduktionsprocessen för en nyanställd, och i synnerhet en nyexaminerad tjänsteman kan ta lång tid och ta upp resurser som mindre företag inte alltid kan avvara. Denna studie syftar därför till att försöka hitta faktorer och tips som leder till en lyckad introduktion gällande första arbetsuppgifter, socialisation och motivation för bibehållandet av arbetskraft. Denna studie är baserad på teori kring ämnet som sedan backats upp av empiri i form av sammanlagt åtta intervjuer av tjänstemän på företagen, Byggentreprenören AB och Stångebro Bygg AB.

 • 39.
  AlNasseri, Hammad Abdullah
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Widén, Kristian
  Lund University, Lund, Sweden.
  Aulin, Radhlinah
  Lund University, Lund, Sweden.
  Towards a Taxonomy of Planning and Scheduling Methods in the Context of Construction Management2013Ingår i: Proceedings from 7th Nordic Conference On Construction Economics And Organisation 2013: Green Urbanisation – Implications For Value Creation / [ed] Ole Jonny Klakegg, Kari Hovin Kjølle, Cecilie G. Mehaug, Nils O.E. Olsson, Asmamaw T. Shiferaw & Ruth Woods, Trondheim: Akademika forlag, 2013, s. 570-581Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Planning and scheduling are considered as one of the most difficult but most important processes from perspectives of project management. These processes involve implementation of a widerange of planning methods used by different organizations with various levels of planning knowledge. The planning methods for scheduling can be classified as traditional methods (e.g. line of balance, Gantt chart and critical path) and modern methods (e.g. last planner and critical chain). Over time these methods had advanced from paper based to computer based. However, some project planners still prefer using the traditional methods despite other new alternatives. Users of those methods have different perspectives about the efficiency and effectiveness of the different planning methods used to manage different projects. Evidences from the secondary data found from extensive literatures have been used to assess the planning and scheduling methods mentioned above. A taxonomy describing each of the method in terms of their theories, key features, application areas, benefits and limitations is presented. The preliminary outcome of this paper may provide a tool to aid organizations in selecting and prioritizing the most appropriate methods to be developed and implemented in planning and scheduling of their projects. It also initializes a theoretical base for more rapid taxonomy studies on the use of different planning and scheduling approaches. As an overall, the present paper reminds practitioners of common ground about its important insights on how such taxonomy studies have potential to make scope of those methods and tools clearer, especially when they compare among them within the same application contexts.

 • 40.
  Alyusif, Natalee
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Yacoub, Sally
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Cost comparison of alternative foundation methods2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  SAMMANFATTNING Syftet med detta projekt är att jämföra byggnaders olika grundläggningsmetoder, vid grundläggning på jordar med låg hållfasthet, för att kunna välja den mest ekonomiska metoden. I detta examensarbete har fokus lagts på fyra grundläggningsmetoder vilka är betongpålar, Kalkcement-pelare (KC-pelare), träpålar och stenpelare och deras respektive kostnadseffektivitet. Analysen baseras på utredning av hur företagets tid och kostnad påverkas i början av varje projekt samt vid användning av de olika grundläggningsmetoderna med fokus på olika faktorer som kan påverka valet av grundläggningsmetoder. Denna undersökning genomfördes genom att studera fyra projekt som utfördes av NCC anläggning och deras dotterföretag Hercules: tre av projekten är grundlagda med betongpålar och ett av projekten är grundlagt med stenpelare. Beräkningar innefattar projekteringskostnader och kostnad för utförande av de olika metoder där prisdokument fåtts av NCC anläggning och Hercules. Ett frågeformulär har skickats till två produktionschefer och en platschef som har arbetat med de olika metoderna för att få mer information från produktion. Dessutom samlades information från olika litteratur och hemsidor sökning för att förstå olika egenskaper hos varje metod Slutsatsen av detta arbete ät att den mest ekonomiska grundläggningsmetoden är betongpålar samt den är mest användbara hos NCC, medan stenpelare är den dyraste metoden som har använts bara en gång av NCC anläggning. Dessutom fick vi antagande projekt om KC-pelare som visas vara dyrt metod jämförd med betongpålar. Därtill har inte fått något projekt om träpålar, därför är det svårt att undersöka den metoden.

 • 41.
  Amir, Halmat
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik. Örebro universitet.
  Björk, Chritian
  Örebro universitet.
  EGENKONTROLLER OCH FUKT, EN DEL I KVALITETSARBETET2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna garantera hög kvalité på en slutprodukt är det viktigt att kvalitetsarbetet beaktas under produktionen. Kvalitetsarbete påverkar företaget på ett positivt sätt genom att säkerstäl-la nöjda kunder och bidra till både ett gott rykte och en god ekonomi. NCC misstänker att det förekommer bristfälligt kvalitetsarbete under produktion i byggbranschen och gav oss därför i uppdrag att undersöka hur deras arbete med detta fungerar. I examensarbetet har intervjuer gjorts ute på fem av NCC:s pågående projekt i Örebro län för att ge en bild av hur arbetet med egenkontroller och fukt ute på byggarbetsplatserna fungerar. Vi har kartlagt hur arbetstagarna jobbar med egenkontroller och fukt i produktion, om det finns några brister i arbete och i så-dana fall vad det beror på. Kartläggningen visar att upprättningen av mallarna till egenkon-troller behöver förbättras, dels beror det på tidsbrist och NCC:s verksamhetssystem som är begränsat. Det största problemet som de flesta upplever med kvalitetsarbete överlag är att det inte finns tillräckligt med tid för det.

 • 42.
  Anders, Viking
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Institutional complexity in Swedish built environment regulation: exploring the interface with industrialized house-building2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The industrialized house-building movement has emerged as aresponse to recurring criticism of the construction sector. It seeks toemulate management practices prevalent in manufacturing industries,including the use of standardized work processes and building systems.This approach does, however, make industrialized house-buildingcontractors susceptible to unpredictable variations. Swedish localplanning authorities have a legal and democratic mandate to regulatethe built environment within its borders and views variations betweendifferent municipalities as a desirable consequence of a functional localdemocratic system. Meanwhile, industrialized house-buildingcontractors have highlighted variations in regulation of the builtenvironment as obstructive to their intended methods of managing thebuilding process. The aim of this thesis is to increase understanding ofhow local planning authorities make interpretations when regulatingthe built environment and how those interpretations influenceindustrialized house-building contractors and to, within the ongoingresearch process, identify theoretical perspectives suitable for describingtensions in the interface between industrialized house-building andlocal planning authorities. The theoretical frame of reference for thisthesis consists of two major streams of organizational literature:organizational coordination, operationalized though the concept ofcoordination mechanisms, and neo-institutional theory, operationalizedthrough institutional logics and institutional complexity. Theoverarching research strategy is best described as a case study approachinvestigating cases of institutional complexity in regulation of theSwedish built environment. The design consists of one multi-casestudy relying on interviews with representatives of industrializedhouse-building contractors and local planning authorities and onesingle-case study investigating a longitudinal land development processusing a combination of interviews, direct observations and documentanalysis. Findings indicate that local planning authorities faceinstitutional complexity stemming from three semi-compatibleinstitutional logics that each prescribe different roles for planningpractitioners and expectations for their behaviour. As some planningpractitioners are more attuned to particular logics than others, it is difficult to predict, for each given situation, which logic will beactivated. Furthermore, findings indicate that institutional logics can beviewed as coordination mechanisms, thereby highlighting afundamental tension between the coordination preferences ofindustrialized house-building contractors and local planning authorities.This tension causes a lack of accountability, predictability and commonunderstanding resulting in an inability for industrialized house-buildingcontractors and local planning authorities to coordinate theircontributions in the planning and building process. The findings implythat industrialized house-building contractors and local planningauthorities should attempt to acknowledge each other’s participation inand contributions to the planning and building process. The findingsalso highlight the importance of interpretations for regulation of thebuilt environment, which implies that not all sector-wide problems canor need be solved through legislative action.

 • 43.
  Andersen, Linn
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Widell, Hanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  En villaleverantörs möjlighet till etablering i Finland: analys av för- och nackdelar2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The construction market has, as a result of the crisis in Europe been uncertain in recent years. During the year 2013, the construction will be stabilized, in particular Finland. The geographical proximity between Sweden and Finland and similarities in cultures and climates makes Finland a coveted market for many Swedish companies.

  Differences in national regulations and guidelines, which are produced by the authorities in different countries, are examples of barriers that may hamper the process, including for Swedish villa suppliers, to establish themselves on the Finnish market. It may be useful when facing a new export drive, to look up what similarities and differences there are between the countries building codes, to prevent mistakes and unnecessary costs to the project work.

 • 44.
  Anderson Kronlid, Carl
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Sundin, Robin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Ekonomisk och teknisk uppföljning vid anläggningsprojekt: För möjlighet till bättre erfarenhetsåterföring2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to the obvious fact that one can never be hundred percent sure of what's hidden

  under the ground surface, construction work is naturally hard to project.

  However, many of the work methods are executed in the same way on various

  projects. The department of construction work at JM AB region öst describes a lack

  of follow-ups and feedback between the calculators and production managers.

  In this thesis we have studied the communication between these groups and also

  how they share experiences and knowledge. In order to get the full picture

  of the day-to-day operations we used three methods to gather information. Studying

  literature gave basic knowledge of theories about feedback, and the

  necessity of working with giving feedback. In order to understand the process of

  construction work we made several interviews, both structured and nstructured. A

  survey was made with the purpose of getting a feeling of the attitude from the staff

  towards the importance of working with feedback.

  The result of this work showed a clear lack of a structured way of giving feedback.

  The communication between the calculators and production managers is

  not satisfying. Especially in the early phases of a project. At the end of this report we

  give some suggestions on how the work with feedback could be improved.

  These suggestions focus on creating ways to easily be able to do follow-ups on the

  day-to-day work at the early stages of a project. There's much to gain

  from having "good feedback". For instance, small problems and obstacles could be

  avoided due to better planning. Giving and receiving feedback could also raise

  the feeling of being important among the staff.

 • 45.
  Andersson, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
  Sociala krav i byggentreprenader: En tillfällig trend eller här för att stanna?2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Europe has, since the economic crisis of 2007, gained increasing social segregation. The gap between rich and poor has increased and the large number of hidden statistics regarding people excluded from the labor market is greater than in many years. Social exclusion has thus taken a toll on community groups that already before the crisis had a hard time getting included. Groups such as young, elderly, immigrants and people with mental of physical disabilities. To curb this development, the European Commission have, since the 2004 directives, enabled public sector clients to, through procurement of goods, services and contracts, include measures that promote social consideration.

  Social consideration is a term that have been a part of Swedish procurement legislation since 2007, and was updated in 2010. This update meant that the meaning of this term was given greater weight and that clients were more clearly encouraged to use the term.

  The term social consideration have proven to be an unclear term, both in European tutorials and governmental investigations. Investigators describe the possibility as difficult to interpret and legally complex. To enable a smooth implementation, an open dialogue between clients and contractors have been recommended. A dialogue which, according to this study based on personal interviews, is being missing, partly or completely, in many places around central Sweden.

  The goal and purpose of this study is based on a range of issues surrounding the concept of social consideration and its impact on the public sector in Sweden. What is being done, what is wanted and why. The personal interviews where conducted with municipal housing companies and municipalities in order to reconcile the current state of the new contract term.

  These interviews clearly show that the term social consideration is known by the majority of public clients in central Sweden. However, only one out of seven interviewees have hitherto pushed through a work contract with predetermined requirements on social considerations. Notable though, is that three out of seven interviewees where in the process of publishing work contracts with the instituted social demands criterion.

  The justification for why the remaining parties did not, or where not planning to, set social standards in public work contracts was motivated mainly by the absence of knowledge in the subject. Clearer evidence and better guidance was considered a linchpin for future implementation. It was consistently put forth that social responsibility can lead to good future synergies for both society and their own company. But the design of how to set the requirement or requirements and in what stage, is something that every interviewed party had its own opinion about.

  Despite divided opinions on how and at what stage social considerations should be included in public procurement, there is a unified voice among the interviewed parties saying that the concept of social responsibility and consideration is here to stay.

 • 46.
  Andersson, Emil
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Dag, Maria
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Kvalitetssäkring av 3D-modeller i Revit2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagsläget används BIM,

  Building information model, i majoriteten av alla stora byggnadsprojekt. En 3D-modell upprättas med ett kompatibelt BIM-program. Genom att arbeta med en 3D-modell förenklas arbetsprocessen då alla aktörer kan jobba mot samma modell och får därmed bättre samordningsmöjligheter samt en överblick över hur slutprodukten kommer att bli.

  Som konstruktör är det viktigt att ha ett exakt och tillförlitligt underlag att arbeta utifrån. I dagsläget har Sweco inget dokument för att förtydliga och kvalitetssäkra innehållet i 3D-modeller. Här finns en stor förbättringspotential genom att använda en checklista för att lyfta kvalitetssäkringen av modelleringen till en ny nivå.

  Arbetet gick ut på att ta fram en checklista som kan underlätta och kvalitetssäkra arbetsprocessen kring upprättandet av 3D-modeller. Genom intervjuer med konstruktörer på Sweco utformades en checklista som visade sig vara användbar för konstruktörerna som arbetar med Revit, då det inte finns något likande dokument i dagsläget. Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att den framtagna checklistan är ett bra steg mot en bättre kontrollerad modelleringsprocess av 3D-modeller.

 • 47.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Malin, Enbom
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Hur ökas implementering av visuella arbetssätt inom Skanska?2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Visuella arbetssätt har visat sig vara effektivt inom byggbranschen. Studien omfattar de visuella arbetssätt som Skanska använder sig av; visuell styrning och visuell projektering. Syftet med studien är att öka antalet projekt som väljer att implementera arbetssätten. Därav har underliggande problem identifierats varför inte projekt väljer att implementera arbetssätten i den utsträckning som Skanska önskar.

  Det har visat sig under studiens gång att visuell projektering har implementerats i större utsträckning än visuell styrning, detta för att visuell projektering har ett mer utvecklat underlag. En jämförelse av verktygens implementering har gjorts.

 • 48.
  Andersson, Lina
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Trochez, Michelle
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Accelererande tillsatsmedlens påverkan på betongens egenskaper: Med fördjupning på betongens uttorkning2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 49.
  Andersson, Linnea
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Ekeblad, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Energieffektivisering av klimatskal - miljonprogrammets flerbostadshus: Tjärna Ängar, Borlänge2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under miljonprogrammet, år 1964-1975, byggdes över 1 miljon bostäder i Sverige och det är hög tid för omfattande renoveringar av dessa. 

  Syftet med arbetet var att energieffektivisera klimatskalet hos ett flerbostadshus från miljonprogrammet med hjälp av undersökningar och beräkningar samt att jämföra dessa med gällande och framtida energikrav. De undersökningar som använts är täthetsprovning och termografering. Vid beräkningarna har både enskilda åtgärder samt åtgärdspaket beaktats. Hänsyn har inte tagits till installationer, arkitektoniska värden eller ekonomi.

  Undersökningar och beräkningar visade hur stor energiförbättring som kan uppnås genom att enbart åtgärda klimatskalet. Den största förbättringen uppnåddes med ett av åtgärdspaketen, en 32,3 % minskning av energianvändningen. Den enskilda åtgärd som gav den största förbättringen var att byta ut fönster och balkongdörr, 16,4 %.

  Då endast byggnadens klimatskal har beaktats i denna rapport kan en större förbättring nås om även installationerna förbättras.

  Viktiga slutsatser från projektet är att klimatskalet spelar en stor roll för en byggnads energiförbrukning. Genom att enbart åtgärda brister i klimatskalet kan energimålet som blir gällande 1 januari 2021 nås. 

 • 50.
  Andersson, Marcus
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Erfarenhetsåterföring på NCC i Umeå2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En lyckad erfarenhetsåterföring hos byggentreprenörer tillhör inte det vanliga då detta är svårt att genomföra. NCC i Umeå är en av många byggentreprenörer som anser sig vara dåliga på detta område och de ville därför att en undersökning skulle genomföras i organisationen. Målsättningen var bland annat att lyckas identifiera nuläget för att klargöra inställningen till erfarenhetsåterföring hos organisationen. Därefter utmynnar studien i ett förslag på hur NCC i fortsättningen kan arbeta med erfarenhetsåterföring för att förbättra den. För att skaffa tillräckligt med kunskap inom området utfördes en litteraturstudie inom ämnen som erfarenhetsåterföring, kvalitet och ständiga förbättringar med mera. Denna teori låg sedan till grund för vidare studie som omfattades av intervjuer och observationer inne på företaget. Dessa intervjuer och observationer hade som syfte att kartlägga nuläget inom organisationen samt att generera primärdata på hur organisationen vill arbeta för att förbättra erfarenhetsåterföringen. Resultatet av de intervjuer och observationer som utfördes analyseras tillsammans med stöd från teorin. Detta leder till de slutsatser som dras om hur NCC kan förbättra sin erfarenhetsåterföring. Den största bidragande orsaken till varför erfarenhetsåterföringen inte fungerar bra i dagsläget är för att det inte prioriteras. Detta bland annat på grund av att ledningen inte är tillräckligt engagerad, vilket resulterar i att för lite tid ges till reflektion och analys efter avslutat projekt. Bristen på ett fungerande dokumentationssystem är också en stor anledning till varför organisationen tycker arbetet med erfarenhetsåterföring är svårt. Det NCC bör göra för att lyckas med detta arbete i framtiden är att avsätta tillräckligt med tid. Ledningen måste bli mer drivande i frågan och se detta arbete som en investering då det kan öka effektiviteten i organisationen och minska kvalitetsbristerna. En ansvarig person, som ansvarar för att sammanställa och dokumentera erfarenheter, bör utses till varje projekt. Erfarenheterna behöver sedan etiketteras och dokumenteras i en digital databas för att möjliggöra enkla sökningar. Dessa dokument bör innehålla en sammanfattning av projektet, ifyllda protokoll från de slutmöten som ska hållas, en kontaktlista till berörd personal och nyckeltal med slutkostnader från kalkyl. Utöver detta rekommenderas att en sammanställning görs, med bilder och förklarande text från projektets alla utförda byggdelar. Detta då det under studien framkom att visualisering är ett bra verktyg för erfarenhetsåterföring.

1234567 1 - 50 av 1579
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf