Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 247
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsning av faktatexter i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om grundskollärare och deras sätt att arbeta med förståelse av faktatexter med sina elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur några lärare idag arbetar med faktatexter medelever i tidiga åldrar. Genom tidigare forskning undersöker jag hur fyra grundskollärarearbetar med läsning och förståelse av faktatexter. I denna studie studerar jag i vilkasammanhang lärarna arbetar med faktatexter och när de väljer att introducera det för eleverna.Jag undersöker också vilka lässtrategier och modeller lärarna använder sig av vid läsning avfaktatext med eleverna. Jag har använt mig av intervjuer som metod och samlat in ochanalyserat det material som är relevant och användbart för denna studie. De fyra informantersom valdes till undersökningen skulle vara verksamma lärare samt ha arbetat med yrket iminst tio år för att få en bredd i deras erfarenheter. De arbetar också på två olika skolor. Minstudie visar att för informanterna är faktatexter en viktig del i undervisningen men det finns enskillnad mellan skolorna. En skola arbetar kontinuerligt med ett genremål och har en störremedvetenhet gällande läsning av faktatexter än vad den andra skolan har.

 • 2.
  Ahlzén, Rolf
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för hälsa och miljö.
  Why should physicians read?: Understanding clinical judgement and its relation to literary experience2010Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Is literary experience of any practical relevance to the clinician? This is the overall question addressed by this investigation, which starts by tracing the historical roots of scientific medicine. These are found to be intimately linked to a form of rationality associated with the scientific revolution of the 17th century and with “modernity”. Medical practice, however, is dependent also on another form of rationality associated with what Stephen Toulmin calls “the epistemology of the biographical”. The very core of clinical medicine is shown to be the clinical encounter, an interpretive meeting where the illness experience is at the centre of attention. The physician can reach the goals of medicine only by developing clinical judgement. Clinical judgement is subjected to close analysis and is assumed to be intimately connected to the form of knowledge Aristotle called phronesis.

  In order to explore how literature – drama, novels, poetry – may be related to clinical judgement, a view of literature is presented that emphasizes literature as an invitation to the reader, to be met responsibly and responsively. Literature carries a potential for a widened experience, for a more nuanced perception of reality – and this potential is suggested to be ethically relevant to the practice of medicine. The “narrative rationality” of a literary text constitutes a complement to the rationality pervading scientific medicine.

  The final step in my analysis is a closer exploration of the potential of the literary text to contribute to the growth of clinical judgement, in relation to the challenges of everyday clinical work. Some of the conditions that may facilitate such growth are outlined, but it is also shown that full empirical evidence for the beneficial effects of reading on the clinician reader is beyond reach.

 • 3.
  Ahmad, Ramjar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Den hållbara urbanplaneringens paradoxer: The paradoxes of unsustainable urban planning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har studerat två stadsplanerings ideal som framträder i planeringsprocessen i den fysiska planeringen. Studiens utgångspunkt har varit hållbar utveckling för att studera de två rådande urbanplaneringarna idag. Detta innebär att den täta staden och den gröna staden har varit huvudsakligt fokus i denna studie, men hållbar utveckling har ett stort utrymme tillsammans med många av de aspekter som förväntas leda till en hållbar utveckling. Fallstudie har använts för att undersöka hur Karlstad kommun arbetar med frågan och hur paradoxen kommer fram i kommunens stadsplanering. Karlstad kommun arbetar just nu med att ta fram en ny grönstrukturplan. Studiens empiri bygger på två intervjuer med Karlstads kommuns tjänstemän. Även kommunala dokument som Karlstad kommuns översiktsplan (2012) samt Olmårs förtätningsstudie (2007) har använts. Genom meningsinnehåll har intervjumaterialet och de kommunala dokumenten analyserats. Studiens analys bygger på studiens empiri, och den teoretiska bakgrunden visar på att det finns en paradox i Karlstad kommuns stadsplanering.  Det visar även på en trend som syftar till att städerna ska uppnå den hållbara staden. I och med att hållbarhetsbegreppet är ett diffust begrepp har den täta staden och den gröna staden blivit en komplex strategi för att uppnå den hållbara staden. Det innebär att den gröna och täta staden kan ses från flera olika vinklar. Karlstad kommuns vision om den täta staden är att kunna ha tät stad framförallt i centrala delar av staden som idag är till en viss del bestående av gröna ytor. Här uppstår det ett planeringsdilemma mellan de ambitioner som finns i planeringen och gör att dessa måste vägas mot varandra. Det innebär att om grönstruktur prioriteras måste en annan aspekt vägas bort. Detta betyder att det finns en paradox i kommunens stadsplanering, och detta synliggörs i denna uppsats.    Nyckelord: urbanplanering, Karlstad, täta staden, gröna staden, stadsutveckling

 • 4.
  Akermo, Hanna
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Barns möjligheter till lek i en sydafrikansk förskola: En studie från en sydafrikansk kåkstad2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på vad sydafrikanska förskolepedagoger anser om lek i relation till lärande, utveckling och inflytande i lek. Vad pedagoger anser om barns lärande och utveckling, samt om barn har inflytande i leken i den dagliga verksamheten.Den metod jag använde för att få svar på mina frågor var intervjuer. Jag intervjuade 6 förskollärare i en sydafrikansk kåkstad. Analysen har utförts tematiskt, vilket fokuserat på två teman; lek, lärande och utveckling som ett tema samt barns inflytande i leken som det andra temat.I min studie har jag kommit fram till att de förskollärare som medverkar var mycket positiva till barns lek. De ansåg att leken gynnar barn i deras lärande och utveckling. Leken omfattar det mesta i ett barns liv. Det är i leken barn upptäcker, lär sig samt utvecklas.Resultatet från studien visar att lek är en grundläggande del i barns liv, vilket märktes i såväl litteratur som intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna ville barnens bästa, vilket är i samklang FN:s barnrättskonvention.Nyckelord: Sydafrika,

 • 5.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och genrekunskap. Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Studien begränsar sig till att undersöka en kommun i södra Sverige. Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och genrekunskap.

 • 6.
  Andersson, Linus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Explicit eller tyst kunskap – lärande mellan projekt i kommunal sektor: Kunskapsprocesser i kommunala projekt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Olika forskningsinitiativ har belyst vikten av att lära både i och mellan projekt, vilket medför att hela organisationen gynnas av lärande erfarenheter i slutändan. Lärande i och mellan projekt är således en kritisk framgångsfaktor för lyckade projekt i framtiden. Denna uppsats har som ambition att undersöka kunskapspro-cesser i och mellan kommunala projekt, med emfas på huruvida dessa processer skiljer sig mellan lyckade eller misslyckade projekt. M.h.a. en kvalitativ-deduktiv fallstudie, framkom det att det finns vissa skillnader på formaliseringen baserat på projektresultatet. Lyckade projekt har en större tendens att explicitgöras genom någon form av dokumentation, m.h.a. internaliserings- externaliserings- eller kombinationsprocesser.

 • 7.
  Andersson, Sandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Loggboken som ett kommunikationsverktyg: Att synliggöra elevers kunskap och utveckling via loggboksskrivande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här rapporten beskriver mitt utvecklingsarbete med elevers loggboksskrivande inom två kurser på Restaurang, bar och vin utbildning på Studium Restaurang & Bageri i Göteborg.  Idén till utvecklingsarbetet fick jag när jag märkte att elever upplevde att de fick för dålig feedback och inte riktigt förstod vad de skulle göra för att lyckas uppnå betygskriterierna inom två kurser.

  Syftet med mitt utvecklingsarbete är ta fram en loggbok och att undersöka om loggboksskrivande kan skapa en ökad kommunikation mellan lärare och lärare och elever. Första steget i utvecklingsarbetet blev att skapa och implementera loggböcker i två kurser.

  Resultatet blev att eleverna upplevde loggboken mycket positivt. Eleverna tyckte att loggböckerna blev ett naturligt verktyg för dem att se sin kunskapsutveckling och föra en kontinuerlig kommunikation med mig och min kollega som var deras undervisande lärare.

  Slutsatsen är att arbetet med loggboken ger en bättre överblick över elevens utveckling. Loggboken visar elevens delaktighet samt fungerar som en viktig kommunikationskanal mellan lärare och elev. Genom arbetet med loggboken dokumenterar eleverna sin egen kunskapsutveckling och kan via lärarens återkoppling se hur de ska kunna ta nästa steg. Slutsatsen är att loggboken ger eleverna chansen att öka sin påverkan på studierna och målen samt att lärarens återkoppling har stor inverkan på eleverna. Genom arbetet med loggboken har vi lärare också fått ett bra verktyg för att kunna utveckla vår undervisning.

 • 8.
  Anelandh, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Språkutvecklande arbete för barn med språkstörning: En undersökning om hur pedagoger kan arbeta med barn som uppvisar en form av språkstörning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 9.
  Annelie, Hasselgren
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Betydelsen av pedagogens naturkunskaper för barns empati och förståelse för naturen: En intervjustudie om pedagogers intresse och syn på naturvetenskap2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Grunden för varaktigt lärande är upplevelser. Syftet med detta arbete var att ta reda på om pedagogers intressen och kunskaper inom naturvetenskap har betydelse för hur man integrerar naturvetenskap i förskolan. I min studie valde jag att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med både barnskötare och förskollärare som jobbar med olika åldersgrupper. Meningen med att intervjua pedagoger med olika utbildningar var att få reda på om utbildning och kunskap har betydelse för hur man jobbar med naturvetenskap i förskolan och i lärande situationer hos barnen. Alla pedagogerna visade sig ha ett intresse för naturvetenskap, men på olika nivåer. Även kunskapsnivåerna varierade. Studien visar att pedagogers intresse och kunskap inte påverkar förekomsten av undervisning av naturvetenskap i förskolan. För alla pedagoger var naturvetenskap en viktig del i verksamheten med barnen och de flesta går kontinuerligt till skogen varje vecka. 

 • 10.
  Aronsson Karlsson, Mikaela
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Vattenlek i förskolan: Möjligheter till fysik i förskolan2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate witch knowledge and thoughts children will have about the term of floating and sinking, and witch possibilities there is to make various knowledge visible in preschool physics through playing with water. The study also concern the differences and similarities between two different groups of age who have participated in the study. The study was carried out by an activity with participant observation and feedback interviews afterwards. The result shows that the possibilities to physics are many in preschool. The children expressed new thoughts and ideas who concern other phenomena in physics during the investigation and discussed similar experiments and material to examine. The result shows that the children used previous experience and knowledge to explain and ask hypotheses. They also used their language through interaction with each other to understand, create and recreate knowledge.

 • 11.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Klang & jubel å bokmässan. Veckobladet var där!2017Inngår i: Grönköping i trendens framkant: Grönköpings Veckoblad. Årsbok 2017 / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2017, s. 9-9Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 12.
  Aspenberg, Karin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Vad har ni gjort i sommar?2018Inngår i: Grönköping - idyll med skärpa: Grönköpings Veckoblad. Årsbok 2018 / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2018, s. 30-Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 13.
  Bellrin, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Konstens dilemma: Hur ser politikerna på konstnärernas försörjning?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Politicians attract their voters by promising more jobs and investment in education, health and social care. Against this background, I wonder how the situation of artists will be affected by the followingquestions:➢ What political views on the artist's position in society appeared in propositions of Socialdemokraterna and Moderaterna?➢ In what way did these propositions influence the conditions of artists?➢ How have the artists of Värmland been affected by different (Socialdemokraterna and Moderaterna) cultural policies? With my investigation I find out more about the artists' conditions on a national level, but I also investigate the situation in Värmland. By examining policy proposals and reports, I learn more about the issues. I also conduct a survey and three in-depth interviews to obtain opinions from various sources.The respondents are the cultural departments of Värmland and representatives from cultural organizations.What is clear from my research is that politicians differ on some issues, especially those relating to commercialism and artist salaries. The questionnaires shows that culture proponents may not always come from the political side. The interviews provided different points of views on the situation inVärmland, but to some extent there are difficulties for the artists who work here. If knowledge of art is low, how is one able to appreciate art and those who create it?

 • 14.
  Bergqvist, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Sociala relationer under och efter särskoletiden: En ung kvinnas livsberättelse2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to use life story as a method to describe a former student’s, with her main schooling in the special school, thoughts of life during and after school, as well as the social relationships she has had and has access to. An overarching objective is to contribute to the field of knowledge from a young adult’s perspective. The study is qualitative with a life story approach. In the analysis, Bronfenbrenner’s ecological development model is used. The empirical data consists of transcriptions of conversations and instant prints from Facebook. The study is retrospective, but the study also captures the present day when the informant’s perception of life in the present day is also described. The informant perceives its later school years as more positive than earlier years. The result shows that the availability of social relationships was significantly higher during school in comparison to life as a young adult. The result also shows that the informant’s experience of the support of important adults is predominantly negative.

 • 15.
  Bertilsson, Sofi
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Not Quite på två ben: En studie av synen på kulturkooperativet Not Quite's roll för lokal och regional utveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For the past decades, culture has been given a role as a factor for local and regional development. But what is meant by development and in what ways culture can be of importance in this aspect can be unclear. This thesis examines the perception of the role for local and regional development of one specific cultural place and network – the cultural cooperative Not Quite in Fengersfors, Sweden. I study the way the role as developer is expressed and interpreted in the discourse of the cultural workers who are members of the network and in the discourse of public cultural policy in the region Västra Götaland and in Åmål municipality. The study shows that there are both similarities and differences between the discourses concerning how the role as developer is expressed. What differs is the focus on economic growth, which is expressed to be of great importance in the public cultural policy discourse. The cultural workers within Not Quite express a lack of interest in economic growth, or even a negative attitude towards it. They instead express a ”discourse of meaning”. For them, the main purpose of their artistic work is to create meaning and value for other people rather than economic growth. However, the practical effects of the differences seem quite small. There seem to be a balance between the different kinds of development Not Quite is expected to contribute to, and the cultural workers express a relaxed attitude to goals and expectations from the Västra Götaland region and Åmål municipality.

 • 16.
  Björk, Jennie
  et al.
  Karlstads universitet.
  Erholm, Annina
  Karlstads universitet.
  Alla kan uppnå mästerskap med rätt förutsättningar!: En kvalitativ studie som undersöker vilka faktorer som påverkar två teams prestationsförmåga2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att jämföra och undersöka två team gällande vilka faktorer som kan påverka deras prestationsförmåga i arbetet utifrån fyra centrala områden: kommunikation & konflikter, grupputveckling, ledarskap och motivation. Denna studie undersöker två projektteam med likvärdiga arbetsuppgifter för att beskriva deras upplevelse inom dessa områden. Det teoretiska material som lyfts fram i uppsatsen berör relevanta teorier som utökar kunskapen gällande kommunikation & konflikter, varierade grupputvecklingsteorier, situationsanpassat ledarskap och Self-Determination Theory. Det empiriska materialet består av sex kvalitativa intervjuer med teammedlemmar i två separata projektteam samt en informantintervju med VD:n på ett IT- & konsultföretag i Stockholmsområdet. I studien har vi beskrivit vilka faktorer som leder en hög prestationsförmåga samt presenterat hur väl de två teamen uppfyller Bucholz & Roth (1987) åtta kännetecken för högpresterande team. I resultatet presenteras utifrån de fyra områden vi har undersökt vilka likheter och skillnader som teamen upplever utifrån deras varierande förutsättningar inom områdena. För att sedan utifrån teamens egna upplevelse om att vara högpresterande bekräftas genom att de uppfyller Bucholz & Roth (1987) åtta känntecken för högpresterande team.

 • 17.
  Blom, Thomas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Nilsson, Mats
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Santos Solla, Xosé
  Spanien.
  The way to Santiago beyond Santiago. Fisterra and the pilgrimage´s post-secular meaning2016Inngår i: European Journal of Tourism Research, ISSN 1994-7658, E-ISSN 1314-0817, Vol. 12, s. 133-146Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is a growing demand for pilgrimage, which in turn seems to be linked to the change in content and performance that the practice of pilgrimage is undergoing. This paper examines the emergence of Fisterra as a “new” end destination for the pilgrims. The aim of this study is to shed light on and create understanding of the destination Fisterra and the meaning of the place and the role it plays for the pilgrims. Empirically, the study is partly based on statistics and official documents and partly on interviews with pilgrims at Fisterra. The study concludes that contemporary Fisterra as the end of the journey should be perceived as an effect of the post-secular trend in Europe as well as a response to the fact that the historical goal of Santiago de Compostela is increasing

 • 18.
  Bohlin, Jennie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Vi och Dem=Oss: En uppsats om hur vi kan leva tillsammans2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is about boundaries between, "us and them", in the Swedish culture and immigrant culture in Sweden. The focus is to examine the political interest of the citizens to understand other ethnic cultures who lives in Sweden. One question concerns how the borderlines between different cultures has been painted partly through blogs but also by the media. Is this a result of ignorance or does it depends because of the influence of certain individuals. To find this out, I will study various electronic sources such as blogs, forums and news articles. What requires in sacrifice to be able to understand other people’s culture. I put in this paper special emphasis to trying to understand how boundaries are created and maintained between different cultures and what can be done to overcome them and create a deeper understanding of the different perspectives that exist in our world.

 • 19.
  Bood, Sandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation. 5942.
  Stadsförtätning i skenet av blåljus: En studie om urbana tillgänglighetsrisker för utryckningsfordon2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 20.
  Borgström, Anders
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Tillgänglig teater?: Uppsats om arbetet med och den fysiska tillgängligheten på Wermland Operaoch Västanå Teater2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is based on how the two cultural institutions in Sweden have been working onincreasing physical accessibility. Based on the three objectives specified by the Swedish Kulturrådet(Swedish Arts Council). These points are 1.forming a workplace strategy, 2. Work to remove simpleobstacles in buildings and 3.Improved Web access in regard to the accessibility for physically disabled.The work regarding the accessibility goals is set on the time frame 2011-2016. The institutions studiedin this paper are Wermland Opera and Västanå Teater and how the two institutions have worked toimplement the three objectives and how the discussion about the accessibility within the two theaters hasbeen organized.The method of information gathering in this paper has been interviews with representatives from the twotheaters. The interviewees all have different roles within the institutions, both musicians, marketers andadministrative personnel have been interviewed. And the analysis in the paper is based on discourseanalysis and discourse theory, this to show how the two institutions create and maintain the discoursessurrounding accessibility in institutions buildings.The results of the paper have shown that both institutions have made a considerable effort inimplementing the goals set by the Kulturrådet. In comparison between the two institutions WermlandOpera has a much more active discussion in regard to accessibility and the work that they can do. Bothin their theater productions and in the buildings they work within. Västanå Teater has a much more “dayto day” way of handling the work with accessibility in regarding to both the personnel and the buildingsthey work in.

 • 21.
  Brodalka, Joanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  El cine en la enseñanza de ELE en los institutos suecos.: Películas de Almodóvar como herramienta didáctica para tratar contenidos culturales y valores éticos.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore and analyse if films, as well as being a possible tool to develop linguistic skills of the students of the upper secondary school, can be the basis to introduce and develop cultural elements and aspects related to the students’ values. A survey was responded by 36 teachers of the Swedish upper secondary school in order to study how film in general, and Pedro Almodóvar’s in particular, is used in the teaching of ELE in order to treat basic values and cultural content. The results show that teachers use film to talk about culture and some basic values, but in general the films are not used in Spanish classes very often.

 • 22. Bublitz, Hannelore
  et al.
  Kaldrack, IrinaRöhle, TheoKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.Winkler, Hartmut
  Unsichtbare Hände: Automatismen in Medien-, Technik- und Diskursgeschichte2011Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [de]

  Im Verhältnis von Medien, Technik und Menschen gewinnt Unkontrolliertes an Terrain: ›Intelligente‹ Objekte scheinen nach eigenen Gesetzen zu handeln, im gesellschaftlichen Raum setzt sich durch, was niemand gewollt hat, Prozesse verselbstständigen sich. Der Band knüpft – durchaus kritisch – an die Geschichte einer populären Metapher an und wirft ein neues Licht auf Prozesse, die hinter dem Rücken der Subjekte nicht kalkulierbare Wirkungen haben. Mit der Perspektive der Automatismen verbunden, zeigt der Band mit Beiträgen aus dem Bereich der Kultur- und Medienwissenschaft, der Soziologie und Informatik, wie sich Strukturen jenseits bewusster Planung durch Selbststeuerung etablieren.

 • 23. Bublitz, Hannelore
  et al.
  Kaldrack, IrinaRöhle, TheoKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.Zeman, Mirna
  Automatismen – Selbst-Technologien2013Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [de]

  Mit Automatismen zwangsläufig verbunden ist die Frage nach dem Selbst und nach den Bedingungen, die es hervorbringen. Automatismen setzen ein ›Selbst‹ einerseits voraus, andererseits ist zu fragen, wie ein ›Selbst‹ entsteht, wie es sich stabilisiert und reproduziert, und welchen Anteil hieran wiederum Automatismen haben. Auf Seiten der Technik kann das Konzept der Automatismen abgegrenzt werden gegenüber Theorien zum Automaten. Im Fokus des Bandes stehen Selbsttechnologien in einem umfassenden Sinne: kulturelle Muster der Selbstkonstitution, Prozesse der Selbststeuerung und Praktiken der Selbstführung wie auch Formen des Selbstmanagements.

 • 24.
  Buchholtz, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Högläsning i förskolan: En studie om hur barns språkutveckling uppmärksammas i högläsningen i relationen mellan pedagog och barn ur ett sociokulturellt perspektiv.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to examine the interaction between educators and children during reading aloud and how the educators recognize this.

  The study is qualitative and the empirical material was gathered through observation and interview methods. Interviews were done with three teachers, and they were observed on five occasions. The children’s age is 4-5 years.

  The results show that teachers have a good knowledge of reading alouds importance for young children's language development and reading aloud is seen as an educational activity, but may have different purposes depending on the situation. The result also shows that the teachers clearly recognize children's linguistic stimulation in reading aloud.

 • 25.
  Bäckström, Per
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Hjartarson, Benedikt
  Decentring the Avant-Garde2014Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 26.
  Camilla, Monlars
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Autism i skolan: Hur en skola är tillgänglig för elever med autism2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  My purpose of this study is to investigate whether elementary school is available for students with the disability of autism. If the school is just as accessible for students with autistic syndrome as for students with asperger syndrome, or if the school is marked by equal treatment. I think this is important to highlight since I think it´s a deficiency in the school's accessibility for certain students, and dilemmas occurs regarding students in need of support. In order to provide a validated result according to me, I decided to conduct interviews with a few employees and ask all of them the same questions. The interviews I conducted was performed anonymously. However, all of them are from the same school, in order to achieve such a clear result as possible. The interviews have the nominated posts: principal, special education teacher, counselor, school nurse, teacher, leisure educator, recreation leader and teachers in the special needs school. My selection fell upon these persons since I wanted to interview the principal, student health team and some possible people who interacts with student health team regarding these issues.

   

  As a result, I received the answers to all the issues and got confirmation of my purpose. There is a shortage of school availability for students in need of support. The school can not with their current circumstances live up to the pursuit of a school for everybody and be able to reach all students. All the persons I interviewed are aware of that. Most of them did not believe that inclusion is a good solution for either the individual in need of support, the other students, or the teacher. Because the teacher is not able to reach all students and everybody's needs can not be met. But the individuals are welcome to be included with the availability of resources and the opportunity to personally leave the classroom if necessary. The school is available for students with autism, but not enough. Although this school is struggling with the dilemma between equality and to categorize pupils to give them special support. This dilemma is the underlying reason for why the aim for it to be a school for everybody is not met.

 • 27.
  Carlsson, Malin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Larsson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Larsson, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Marknadsföring via evenemang av enmindre stad för att bidra tilldestinationsutveckling: Fallstudie Karlstad med exempel Putte i Parken ochSvenska Rallyt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Turism har blivit ett globalt fenomen och det finns olika anledningar till varför människor väljeratt resa. Det är viktigt att kunna erbjuda olika aktiviteter för att locka olika målgrupper tilldestinationer. Evenemangsturismen är ett fenomen som har växt runt om i världen under desenaste åren och ett evenemangs största roll är att ge destinationen en möjlighet till att bli en platspå kartan genom turism. Inom evenemangsturism är sportevenemang och festivaler en centraldel. Denna uppsats behandlar evenemang med inriktning på marknadsföring ochdestinationsutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför evenemang användsi marknadsföringen av en mindre stad genom en fallstudie av Karlstad. Detta för att se hur detbidrar till destinationsutveckling. Genom att undersöka musikfestivalen Putte i Parken ochsportevenemanget Svenska Rallyt, som exempel, vill vi se om evenemang används i en mindrestads marknadsföring och i så fall bygga en djupare förståelse om hur det fungerar. Vi valdeKarlstad på grund av att det är en mindre stad och vi ville lyfta fenomenet marknadsföring viaevenemang i en mindre kontext. Varför vi har valt Putte i Parken och Svenska Rallyt är för att detär två av de större evenemangen i Karlstad. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form avsemi-strukturerade intervjuer med aktuella personer inom turism- och marknadsföringssektorn.Vidare har även en kvantitativ innehållsanalys gjorts för att se hur en mindre stad kan använda sigav evenemang för att marknadsföra sig och jämföra detta med intervjusvaren. Denvetenskapsteoretiska utgångspunkten som används i uppsatsen är socialkonstruktivism med enhermeneutisk inriktning och de teorier som använts för att besvara syftet är teorier kringmarknadsföring, evenemang och destinationsutveckling. Teorin är uppdelad i fyra kapitel därtidigare forskning förklaras för att sedan gå över på teorierna och en koppling mellan dessa.Empirin redogör för våra intervjuer med personer på Karlstad kommun, Great Event ofKarlstad, Putte i Parken och Svenska Rallyt och vi har intervjuat sju personer totalt. I empirinredogörs även den kvantitativa innehållsanalysen. I analyskapitlet har vi kopplat teorierna tillempirin för att kunna besvara syftet och frågeställningarna samt att vi har diskuterat hur vi självaser på likheter och skillnader på det empiriska materialet och teorierna, men också vadinnehållsanalysen gett för information. Slutsatsen knyter ihop arbetet och ger en kortfattadsammanfattning av uppsatsen. Vi besvarar frågeställningarna och ger förslag på vidare forskningsom uppkom under arbetets gång.

 • 28.
  Cheruiyot, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Do bloggers who criticize the press ultimately matter?: (Re)defining media accountability in the age of citizen participation2017Inngår i: Comunicació. Revista de Recerca i d'Anàlisi, ISSN 2014-0304, Vol. 34, nr 1, s. 107-121Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Bloggers criticizing the traditional media over poor quality journalism are being touted as potentially influential instruments of media accountability. This paper questions whether in retrospect the old order of media accountability still has relevance in an increasingly networked media environment. The aim of the paper is to suggest a framework for understanding how bloggers criticizing the traditional journalism practice can be examined in a study on media accountability in the digital era. The essay interrogates the concept of media accountability and the significance of bloggers’ criticism on journalism practice.

 • 29.
  Cheruiyot, David
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Here come the critics: Journalistic discourse in Kenya and South Africa2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 30.
  Cheruiyot, David
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Toussaint, Nothias
  Stanford University.
  A “hotbed” of digital empowerment?: Media criticism in Kenya between playful engagement and co-option2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 31.
  Danielsson, Julia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  En studie om en kvinnlig författares plats i det kulturproducerande fältet – exemplet Elin Wägner.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine where a female writer who lived during the early 1900s could be positioned in the cultural producing field. To do this I will use an example of a female writer, Elin Wägner, and by using Pierre Bourdieu’s cultural political and sociological theories.

                 In my examination I have studied biographical writings about Elin Wägner and one of her own early works. I have chosen to define my examination to the short time of the writer’s life that adjoin to the work by her that I have selected.

                        The result I got when I had studied the writer and her work was that Elin Wägner can be positioned in the middle of the cultural producing field because she worked as a journalist at the same time as she wrote this novel and she became a symbol and a champion to the subject of her writing – namely women’s suffrage.

 • 32.
  Dannberg, Marja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Litteratur och genus i skolan: Hur genus framställs i två bilderböcker samt hur det kan användas i ett didaktiskt syfte2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how gender and equality is represented in children's books and how educators from a didactic perspective can work with children's literature as part of their work with value-based issues. The books used for this paper is Alfons och Milla (1985) written by Gunilla Bergström and Kalle med klänning (2008) written by Anette

  Skåhlberg. These books were written during different decades and both the gender and ecuality aspect is presented differently. This might be explained by the values and what was normal during the times that they were written. Kalle med klänning (2008) is challenging the normal thoughts about gender. The book Alfons och Milla (1985) presents that boys and girls are different in the sense that they do and act differently. After analyzing both these books the conclusion is that Kalle med klänning (2008) is more suitable from a didactical perspective although Alfons och Milla (1985) can also be used in a didactic purpose. Both books gives us a good ground to discuss what is typically male and what is typically female although they illustrate gender differently. Methods to enlight these questions may be to read out loud and/or have a discussion about the books to get a deeper understanding regarding gender, equality and common principles.

 • 33.
  Darkey, Dan
  et al.
  University of Pretoria.
  Ibsen, Hilde
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  "The path of the mother is trodden by the daughter": Stepping stones for entry into the middle class in South Africa2015Inngår i: Knowledge for a sustainable world: A Southern African-Nordic contribution. / [ed] Tor Halvorsen, Hilde Ibsen, Vhyvienne RP M´kumbuzi, Cape Town: African Minds , 2015, s. 105-124Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 34.
  Demitz-Helin, Lotta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Ordinlärning i svenska för invandrare: Några sfi-elevers upplevelser av ett förändrat arbetssätt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine reactions on the implementation of a method for word learning among participants in a group of pre-literate students within a beginners’ course of Swedish for immigrants. The learning method uses individual wordlists, based on personal experiences. Data were collected through lesson observations of the group as a whole and interviews with six of the students, and analysed from a pragmatic point of view, with its emphasis on life experience and social interaction as important factors for successful learning. The study focuses primarily on conceptions of activity, participation and motivation. The result shows that the students experienced differences regarding all these factors, compared to their earlier experiences of word learning. Motivation was the most positively influenced factor. When it comes to activity, more time than before was spent on homework. The study also shows that the possibility to exert an influence on the learning process through participation entails a certain amount of doubtfulness as well as increased motivation.

 • 35.
  Ekelöf, Lisa
  Karlstads universitet.
  Könsrelaterat våld: Istanbulkonventionen, Sveriges ansvar och arbete för att skydda kvinnors rättigheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Gender related violence is a recognized problem in today’s society in the world and in Sweden. It is present in all cultures and in all types of societies. The issue has gained more attention in Sweden and in the world in the last decades, and through The Istanbul convention serious action has been taken to try to prevent and eliminate the problem. The purpose with this essay is to examine how Sweden, as a country that has signed and ratified the convention, is working preventive and legislative towards ensuring the human rights for women and towards eliminating gender related violence. The result shows that this is an important political question in Sweden, even before the ratification of The Istanbul convention actions had been taken trying to prevent the violence. After the convention Sweden has coordinated the measures taken against the problem. New government agencies have been established, only working with questions relating to the violence, and existing agencies have been given more responsibility to ensure that information and research will reach as many citizens as possible. The result also shows that Sweden’s government consider that the reason that the problem exists is the norms and the social structures in society. If these norms and structures are changed and equality between genders is obtained the problem with gender related violence will disappear and through that the human rights will not be violated. 

 • 36.
  Eklund, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Rörelsehindrade elevers möjlighet till delaktighet i skolidrott: Idrottslärares syn på rörelsehindrade elevers möjligheter till delaktighet i idrottsämnet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 37.
  Elfstrand, Jenny
  Karlstads universitet.
  Att bygga broar mellan gymnasiesärskola och arbetsliv: Två skolors strategier för elevers övergångsplaner2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag, på två skolor, intervjuat rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Materialet analyserades genom teoristyrd kvalitativ analys. 

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier två skolor uppger att de har kring sitt arbete med övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för elever på gymnasiesärskolans nationella program. 

  Resultatet visar att, båda skolorna, ser det viktiga i att eleverna utvecklar trygghet och blir självständiga. Detta kan eleverna bli genom att förberedas på vad som förväntas av dem när de kommer ut i arbetslivet. För att eleverna ska vara förberedda för arbetslivet så lägger skolan, i sin undervisning, fokus på vad som eleverna behöver ha med sig ut i arbetslivet. Ett sätt är att skapa undervisning som mycket efterliknar den verklighet som eleverna sedan kommer att möta. Eleverna är delaktiga i olika utsträckning inför arbetsplatsförlagt lärande (APL) men båda skolorna ser det viktiga i att ta tillvara på elevernas önskemål. Det är även av stor betydelse att det finns en tät kontakt mellan skolan och handledare på APL-platserna.

  En önskan, som båda skolorna uttrycker, är att det ska finnas mer tid till att vara tillsammans med eleverna på APL-platserna.

   

 • 38.
  Elin, Lund
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Emma, Ahlgren
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Strävan efter attraktivitet: En studie som undersöker bostadsplaneringen i Karlstads centrum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En ökad ekonomisk tillväxt står ständigt på en kommuns agenda och likaså strävan efter attraktivitet. En trend sedan många år tillbaka är att bygga vattennära bostäder vilket återspeglas i städers bostadsplanering, även i fallet Karlstad. Den höga efterfrågan på vattennära bostadsområden har resulterat i ett av många verktyg som städer använder sig av för att uppnå tillväxt och för att marknadsföra sig som attraktiv. Den hårda konkurrensen som idag finns på marknaden har bidragit till att det gäller att utmärka sig genom att lyfta fram stadens specifika kvalitéer för att nå ut till alla målgrupper, för att öka attraktiviteten ytterligare. Bostadsplaneringen är en fråga som innehåller ett flertal perspektiv och dimensioner vilket leder till att den får en helt avgörande roll i konkurrensen mellan kommunerna i landet. Denna diskussion orsakade uppkomsten av frågor som vi avser kunna besvara genom att undersöka vad olika parter verksamma inom Karlstads kommun har för huvudfokus i sin bostadsplanering. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar utgår studien från en kvalitativ metod med informanter som har anknytning till kommunens bostadsplanering.

   

  • Hur framställs attraktivitet ur en bostadsplaneringskontext i Karlstad?
  • Vilken roll har bostadsplaneringen för strukturell segregering?
  • Vilket fokus har hållbar utveckling vid exploatering av nya bostäder?
  • Vilka teoretiska faktorer förklarar sambandet mellan attraktivitet och platsmarknadsföring?  

   

  Vad som framkommit under uppsatsens gång är att i stadens bostadsplanering har attraktivitet en betydande roll för att växa och generera tillväxt. Det mest centrala är att Karlstad vill visa en bredare helhetsbild av staden för att inkludera alla målgrupper. Dock visar resultatet att det finns en orättvis fördelning på bostadsmarknaden, vilket leder till att man inte ser till helheten och planerar för alla målgrupper i ett samhälle. Utifrån uppsatsens resultat bör bostadsplanering och platsmarknadsföring samspela för att en stad eller en plats ska kunna växa och vara attraktiv för alla.

 • 39.
  Engman, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan: En kvantitativ studie om förskollärares attityd till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the attitude of pre-school teachers to  planed physical activity in preschool. This study find out which factors may affect the implemention of planed physical activity in preschool.

  This study was conducted through a questionnaire. It was sent to pre-school teachers with an pre-school teacher education. 160 pre-school teachers answered the survey.

  The results show that preschool teachers have a positive attitude towards didactically planned physical activities in preschool. However, despite a positive attitude, the children are not physical active to the extent that they might need to reach the recommendations for 60 minutes of physical activity per day (Berg & Ekblom, 2016). However, time shortages and small premises seem to be an obstacle to planned physical activity times, and according to the survey, cognitive activities often go before the physical activities. The survey has also shown that some pre-school teachers think that children move sufficiently through the free play, and didactically planned activity times are not considered necessary.

 • 40.
  Engström Lindh, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Förskollärares användande av IKT i förskoleverksamhet: En strukturerad systematisk observationsstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The foundation of the Swedish preschool is based on the curriculum Lpfö98 /10. In these policy documents there are some different goals that the preschool teachers strives to use in the educational work. One of the learning objectives in the technology subject is to encourage pupils to develop through experience and guidance. The curriculum Lpfö98 /10, marks the importance, that the preschool teachers take responsibility for the pupils safety, their development and that every child has a good learning environment (Skolverket, 2010). The purpose with the present study is to examine how teachers use new information and communication technology in their everyday work. A research has been done in four different preschools in Sweden about the use of (ICT). The method used in the research is structured observations. The result of this study presents differences in how pedagogues act and support ICT in preschool, both in frequencies and choice of activity. The most common way of act and support ICT was when pedagogues helped the children in their use of ICT.

 • 41.
  Ericsson, Kristin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Konst Kräver Offer: En analys av Nathalia Edenmonts konstnärskap i ljuset av Pierre Bourdieus kulturteori2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nathalia Edenmont is a controversial and uncompromising photo artist who has caused the whole world to rage over her obscene photographs. In this thesis I have researched Edenmonts artistry with help of the sociologist Pierre Bourdieus field analysis. By using Bourdieus's different field concepts I have researched Edenmonts artistic career by concepts such as habitus, consecration and different principles.

  The starting point of this research has been that Nathalia Edenmont is in the autonomous artistic field. I give examples of images that have been highly debated and I have collected information of how Edenmont sees her own images and her artistry. In this thesis I show amongst other things an example with Edenmonts photograph of dead rabbits with Elizabethan hair styling, cut up mice that work like finger puppets and children who are bound up in wire.

  Nathalia Edenmont autonomous artistry is deeply rooted in her background and the environment in which she was raised. Her habitus is strongly affected by earlier experiences of growing up in a corrupt land and having to cope on her own from the age of 14 years old after the death of her parents.

 • 42.
  Eriksson, Anna-Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Elever med Aspergers Syndrom: En studie om hur den traditionella skolan, respektive specialskolan arbetar med elever som har Aspergers Syndrom.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the report was to compare the differences between a special needs school and a more traditional school when it comes to working with children with Aspergers syndrome. Furthermore I wanted to find out the differences in resources when it comes to helping these children.

  I used interviews as a method to elucidate how the schools work with children with Asperger syndrome. I interviewed teachers and special educational needs teacher from each of the two schools to understand how they worked in their respective schools.

  I investigated how they used their resources but also what kind of resources they had to work with. When I am talking about resources I am including both the economical resources and physical resources such as books, classrooms and technical equipment. Teaching skills development projects are also included.

  In summation I have concluded that my results points to an enhanced capability to take care of children with Asperger syndrome in the special needs school. They use a more individual based way of teaching and the special needs school is adapted for students with Asperger syndrome. The more traditional school have a tougher economical budget than the special needs school which makes it harder for the traditional school to help and individualize the education.

 • 43.
  Fast, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Jansson, AndréKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).Lindell, JohanKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).Ryan Bengtsson, LindaKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).Tesfahuney, MekonnenKarlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Geomedia Studies: Spaces and Mobilities in Mediatized Worlds2018Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This book introduces and develops the concept of geomedia studies as the name of a particular subfield of communication geography. Despite the accelerating societal relevance of 'geomedia' technologies for the production of various spaces, mobilities, and power-relations, and the unquestionable emergence of a vibrant research field that deals with questions pertaining to such topics, the term geomedia studies remains surprisingly unestablished. By addressing imperative questions about the implications of geomedia technologies for organizations, social groups and individuals (e.g. businesses profiting from geo-surveillance, refugees or migrants moving across national borders, or artists claiming their rights to public space) the book also aims to contribute to ongoing academic and societal debates in our increasingly mediatized world.

 • 44.
  Fast, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Ryan Bengtsson, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Ferrer Conill, Raul
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  A spatial approach to fan labour: Conceptualizing fan mobilization in transmedia marketing2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  When Swedish artist Tove Styrke released her album Kiddo (2015) on Spotify, she mobilized her fans through an immersive marketing campaign that stretched across and beyond media platforms: an 8-bit game, Spotify, Facebook, Twitter, Dreamhack, and a major Swedish music festival were key campaign platforms. The campaign construction was hardly unique, but rather illustrative of current trends in cultural production, including transmedia marketing and the increasing reliance on fan labor.This paper argues that informed spatial approaches to fan labor, and business strategies aimed to cultivate such labor, are missing in the existing research on cultural production. While descriptions of our transmediatized culture often-times do include spatial metaphors, such as “flow”, “stream”, “fluid”, and “liquid”, our conviction is that a more serious engagement with geography is vital for understanding, mapping, and ultimately critiquing industry practices that potentially are exploitive, unethical, and even harmful.Therefore, this paper suggests a theoretical framework for exploring the geographies of fan labor and presents exemplifying cartographies of authentic music marketing campaigns. The framework is influenced by two recent ‘turns’ in media and communication studies: the labor turn and the spatial turn. From labor theory, we borrow the idea that consumer engagement can be read as labor that is typically unpaid, affective, and voluntarily given. Spatial theory, next, provides us with a conceptual toolbox to disentangle the spatiality of transmedia marketing, including the relationship between physical and virtual elements.The notion of ‘transmediascape’ is brought in to describe the embodiment of transmedia marketing – in mediated and non-mediated spaces and flows. Such transmediascapes, the paper argues, can be read as the perfect soil for fan labor since they mobilize consumers in more than one respect: they assemble fan affect and, at the same time, encourage physical as well as virtual fan movement. Due to its multifaceted connotation – pointing towards both affectivity and mobility – the term ‘mobilization’ fruitfully bridges labor theory and spatial theory and serves, ultimately, as a key concept for analyzing contemporary forms of cultural production

 • 45.
  Fast, Karin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Ryan Bengtsson, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Ferrer Conill, Raul
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Geographies of free labor: Mobilizing consumers across immersive transmediascapes2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  When Swedish artist Tove Styrke released her album Kiddo on Spotify in 2015, she simultaneously released an 8-bit game for her fans to play on kiddogame.com. By sharing high scores, users could win merchandise especially put together by the artist. The game was also promoted by one of the most well-known Swedish gaming streamers, posting his own Kiddo Game competition to his followers. A week after the release, Tove performed at Dreamhack, which also shared the game on their website and on Twitter. Later that summer, a live version of the game was staged at a major Swedish music festival, where Tove also performed. The game was easily shared via Facebook and twitter, and while playing the game the album played via Spotify.Worldwide, the music industry struggles to come to terms with how to make profit in times of illegal downloading, streaming, and Spotifyication. One apparent strategy is to rely on consumer engagement. The Tove Styrke campaign could be read as a contemporary example of so called transmedia marketing; that is, as a “holistic content creation approach” (Zeiser, 2015: xv) that simultaneously involves multiple content platforms. The attraction of transmedia marketing lies in its potential to foster engaged consumers who are ready to “haunt” a brand experience across several content platforms. In this paper, we join with the burgeoning critical scholarship that interprets consumer “engagement” as a form of labor. Since much of this labor gets paid in affect rather than money, such labor has rightfully been recognized as a form of free labor.While both transmedia marketing and free labor has been subjected to many studies over the last decade, there is a lack of research initiatives that explicitly address the spatiality of both of these phenomena (though see e.g. Stork’s [2014] engagement with the “transmedia geography” of the Glee franchise). What is more; if it is rare to talk about the geographies of transmediality in the first place, it is equally rare to talk about transmediality, at all, in relation to music. Perhaps not so surprisingly but all the more inaccurately, there seems to be a prevailing perception that transmedia productions are exclusive to, at least traditionally, more narrative-bound franchises such as television, film, game, or comic books. However, storytelling is becoming all the more important also to music brands. Consequently, we identify a need for studies that acknowledge that 1) the notion of transmediality is applicable also to music, and 2) that the spatiality of transmedia endeavors is worthy scholarly review. Our conviction is that just as work-places constitute obvious research objects in relation to other kinds of labor, so do the transmedia “social factories” warrant scholarly attention.As to compensate for the identified research lack then, this paper investigates several actual cases of transmedia marketing in the music industry – and the free labor that such marketing potentially engenders – by way of qualitative content analyses that employ a cross-disciplinary conceptual framework. The framework combines theoretical perspectives from the ‘spatial turn’ and the ‘labor turn’ in media studies and allows us to approach, and visually present, transmedia marketing as a landscape – what we call a transmediascape. Such transmediascapes, our results indicate, can be read as the perfect soil for free labor since they mobilize consumers in more than one respect: they assemble consumer affect and, at the same time, encourage physical as well as virtual fan movement. Thus, due to its multifaceted connotation, pointing towards both affectivity and mobility, we find that the term ‘mobilization’ serves as a fruitful link between spatial theory and labor theory and a key concept for analyzing the geographies of free labor.

  The era of transmediatization is marked by increased reliance, in all the more societal spheres, on content that transcend singular media platforms and, accordingly, by new modes of media consumption. Much research has recognized, confirmed, and explored this transformation, and ‘transmediality’ has hitherto been subjected to relatively extensive theorization. Nonetheless, the spatiality of transmediality remains largely undertheorized. As to correct for this shortage, this paper proposes transmediascape as an analytical tool for discerning the complex topographies of media ownership, technologies, texts, meanings, and practices that constitute today’s transmediatized culture. With inspiration from work in both the ‘spatial turn’ and ‘labor turn’ in media studies, we recognize the transmediascape as an arena of labour, where both paid and unpaid forms of work are carried out. Ultimately, we argue, the concept of transmediascape works as a tool for mapping geographies of free labour across institutional, technological, and textual levels. The present study illuminates current modes of ‘transmediascaping’ – or the practice of cultivating good “soil” for profitable consumer engagement – by focusing the transmedia marketing campaign that launched British/Irish boyband One Direction’s album ‘Made in the A.M’, in 2015.

 • 46. Forsemalm, Joakim
  et al.
  Åberg, Magnus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Nya regler bygger klassbarriärer: återbetalningskraven för studiemedel missgynnar studieovana2003Inngår i: GöteborgsPostenArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 47.
  Forssell, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Lilla Hjärtats två ansikten: En diskursanalys av debatten om en barnboksfigur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the autumn of 2012 the fictional character “Lilla Hjärtat” created by the Swedish author

  and illustrator Stina Wirsén, became a much-discussed topic in Swedish media. This

  following the premiere of the children’s film Liten Skär och alla små brokiga”.

  Stina Wirsén is an established and well-acclaimed name in children’s literature. “Lilla

  Hjärtat”, a jet-black doll, had become one of many popular characters in her books. However,

  two years later at the time of the film release, social media picked up on the idea that “Lilla

  Hjärtat” resembled a racist stereotype, a so-called picaninny or a blackface.

  According to Wirsén, her intention was to deflate an outdated stereotype and refill it with a

  new and positive meaning. The purpose was to offer children of all skin colours and all

  backgrounds an empowering role model to identify with. Those who were opposed argued

  that using a racist stereotype in a children’s book or film was inappropriate and harmful. On

  the other hand, those in favour did not view the character as racist and believed it would

  contribute to openness and diversity.

  The purpose of the thesis is to make an analysis of the debate and the arguments that were

  presented. As a result I could find two discourses, one that argued against “Lilla Hjärtat”, and

  one that argued that “Lilla Hjärtat” was a positive character. In the discourse against Lilla

  Hjärtat, debaters maintained that small children were unable to distinguish between the

  different meanings of stereotypical pictures, and also that a privileged white person does not

  have the interpretative prerogative to change a stereotypical image that has been

  discriminating black people for generations. In the other discourse, debaters meant that the

  character could be an important and strong role model for young dark-skinned children. They

  also discussed that the real problem was that there were so few characters of children of other nationalities in children’s literature.

 • 48.
  Frykensjö, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Hur arbete med problemlösning kan påverka elevers motivation: En intervjustudie med verksamma lärare på lågstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur arbete med problemlösning, på lågstadiet, kan inverka på elevers motivation till att lära matematik. Denna studie undersöker hur lärare uppfattar och ser på hur elevers motivation till att lära matematik påverkas genom arbete med problemlösning.Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer vilket skedde genom ett fysiskt möte eller via telefon, där ljudupptagningar användes. Motivationsteorierna tron på sin egen kapacitet och målorienteringsteorin användes för att konstruera intervjufrågor samt som analysverktyg. Även Skolverkets kvalitetsgranskning ”Lusten att lära-med fokus på matematik” användes som ett verktyg för att skapa intervjufrågor samt till att analysera resultatet. Urvalet i studien utgjordes av verksamma lärare på lågstadiet.I bearbetning av resultatet framkommer att arbete med problemlösning påverkar elevers motivation till att lära matematik, både positivt och negativt. I resultatet visas även hur elevers motivation påverkas av arbete med problemlösning och varför.

 • 49.
  Frykestam, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Utomhuspedagogik, till vilken nytta?: På vilket sätt använder sig lågstadielärare av utomhuspedagogik?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 50.
  Furu, Monica
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Wallin Wictorin, Margareta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Byggnaderna och det estetiska uttrycket2017Inngår i: Universitetsfilialen i Karlstad 1967-1977: Glimtar från akademins första år. / [ed] Olausson, Peter, Karlstad: Karlstads universitet , 2017, s. 97-106Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
12345 1 - 50 of 247
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf