Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 101
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson Munoz, Linda
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Det finns - Giraffer i Tallskogen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Räv och Katt bor i en skog tillsammans med en massa andra djur, och har det ganska bra. När det kommer en grupp främmande djur till skogen i behov av hjälp, lovar Räv att hjälpa dem – men de andra djuren vägrar. Räv ger sig iväg med de nya djuren, medan Katt väljer att inte följa med. Räv och nydjuren bygger upp ett nytt hem på ett kalhygge. Katt blir kvar hos gammeldjuren, som tycker illa om Räv. Katt inser att hen och skogsdjuren gjort fel. Hen börjar att försvara Räv inför de andra skogsdjuren. Det blir bråk. Katt rusar ut mitt under en stor storm, och hamnar i en knipa. Räv och ett nydjur hjälper hen, tack och lov – och Katt kan äntligen be dem om förlåtelse. 

  Stormen har förstört de gamla skogsdjurens bon och förråd – nu är det ombytta roller: Katt, Räv och Nydjuren väljer att hjälpa de gamla skogsdjuren. Tillsammans bygger gammel- och nydjuren upp någonting helt nytt. 

  Det här är historien om hur det hamnade giraffer i en skandinavisk skog. Med den här Det Finns-filmen vill jag ställa frågor som: Vad ska man göra när någon behöver hjälp? Är det okej att vara rädd, tveksam eller konstig? Får en ändra sig? och andra frågor jag själv tänkte mycket på när jag var barn.

 • 2.
  Andersson, Oskar
  Försvarshögskolan.
  Ledarskap under organisationsförändring: Kultur och ledarskap under förändringsarbete2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ledarskap och kultur är något som en chef under en förändring måste förstå och kunna arbeta med. Frågan är hur Försvarsmaktens modell utvecklande ledarskap kan användas under ett förändringsarbete? Slutsatser kan dras att det utvecklande ledarskapet som i stort grundar sig i medmänsklighet fungerar ypperligt att använda under en organisationsförändring.

  Försvarsmaktens organisationskultur är präglad av en lång historia och en stolthet hos personalen att arbeta inom organisationen. Hur denna kultur påverkas av en förändring är svårt att säga. Konklusionen av uppsatsen är att hela Försvarsmaktens kultur ej förändras, men kulturen kopplat till förändring blir negativt påverkad. Detta beroende på historiska aspekter av tidigare förändringar. 

 • 3.
  Andersson, Sandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Loggboken som ett kommunikationsverktyg: Att synliggöra elevers kunskap och utveckling via loggboksskrivande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här rapporten beskriver mitt utvecklingsarbete med elevers loggboksskrivande inom två kurser på Restaurang, bar och vin utbildning på Studium Restaurang & Bageri i Göteborg.  Idén till utvecklingsarbetet fick jag när jag märkte att elever upplevde att de fick för dålig feedback och inte riktigt förstod vad de skulle göra för att lyckas uppnå betygskriterierna inom två kurser.

  Syftet med mitt utvecklingsarbete är ta fram en loggbok och att undersöka om loggboksskrivande kan skapa en ökad kommunikation mellan lärare och lärare och elever. Första steget i utvecklingsarbetet blev att skapa och implementera loggböcker i två kurser.

  Resultatet blev att eleverna upplevde loggboken mycket positivt. Eleverna tyckte att loggböckerna blev ett naturligt verktyg för dem att se sin kunskapsutveckling och föra en kontinuerlig kommunikation med mig och min kollega som var deras undervisande lärare.

  Slutsatsen är att arbetet med loggboken ger en bättre överblick över elevens utveckling. Loggboken visar elevens delaktighet samt fungerar som en viktig kommunikationskanal mellan lärare och elev. Genom arbetet med loggboken dokumenterar eleverna sin egen kunskapsutveckling och kan via lärarens återkoppling se hur de ska kunna ta nästa steg. Slutsatsen är att loggboken ger eleverna chansen att öka sin påverkan på studierna och målen samt att lärarens återkoppling har stor inverkan på eleverna. Genom arbetet med loggboken har vi lärare också fått ett bra verktyg för att kunna utveckla vår undervisning.

 • 4.
  Andersson Söderberg, Erica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  När världen kom till byn: En studie av ett förändringsarbete i en förskola på landsbygden.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är genomförd på en utvald förskola ute på landsbygden och resultatet kan därför skilja sig om studien skulle utföras vid andra förskolor. Syftet var att synliggöra förskollärarnas förändrade profession i en förändrad verksamhet där de för första gången tagit emot barn som kommit till Sverige med sina föräldrar eller släkt, på grund av flykt från sitt hemland. För studien användes en kvalitativ fallstudie som metod och datainsamlingen genomfördes med en semistrukturerad intervjuform som gjorde det möjligt att lägga till och ta bort frågor som passade in i den rådande situationen under intervjusamtalet. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och sorteras in i olika kategorier som svarade på studiens syfte och frågeställningarna. Resultatet av studien visade att förskollärarna initialt haft en känsla av rädsla och svårigheter för det okända men det fanns även en tydlig nyfikenhet och vilja att utvecklas. Förskollärarna förmedlade att arbetet med barn från andra länder och deras föräldrar är berikande och utvecklande, både för deras yrkesroll men även för den personliga utvecklingen.

 • 5.
  Anelandh, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Språkutvecklande arbete för barn med språkstörning: En undersökning om hur pedagoger kan arbeta med barn som uppvisar en form av språkstörning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6.
  Annelie, Hasselgren
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Betydelsen av pedagogens naturkunskaper för barns empati och förståelse för naturen: En intervjustudie om pedagogers intresse och syn på naturvetenskap2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Grunden för varaktigt lärande är upplevelser. Syftet med detta arbete var att ta reda på om pedagogers intressen och kunskaper inom naturvetenskap har betydelse för hur man integrerar naturvetenskap i förskolan. I min studie valde jag att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med både barnskötare och förskollärare som jobbar med olika åldersgrupper. Meningen med att intervjua pedagoger med olika utbildningar var att få reda på om utbildning och kunskap har betydelse för hur man jobbar med naturvetenskap i förskolan och i lärande situationer hos barnen. Alla pedagogerna visade sig ha ett intresse för naturvetenskap, men på olika nivåer. Även kunskapsnivåerna varierade. Studien visar att pedagogers intresse och kunskap inte påverkar förekomsten av undervisning av naturvetenskap i förskolan. För alla pedagoger var naturvetenskap en viktig del i verksamheten med barnen och de flesta går kontinuerligt till skogen varje vecka. 

 • 7.
  Anväg, David
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?": En studie om gymnasieelevers syn på hälsobegreppet, dess plats i media samt inom ämnet Idrott och hälsa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvald grupp gymnasieelever ser på begreppet hälsa. Studiens utgångspunkter är hälsobegreppets innebörd, dess plats i media samt i ämnet Idrott och hälsa. Hälsa är enligt vetenskaplig definition föränderlig och innefattar individens hela liv och livskvalitet. Studien bygger på sex intervjuer med gymnasieelever. Insamlat data har sedan transkriberats. Resultatet visar att synen på hälsobegreppet är relativt lik bland gymnasieelever, där fokus ligger på att må bra som person samt att vara fysiskt aktiv på den nivå som passar individen. Den mediala vinklingen av begreppet anses primärt vara kopplat till det yttre, där en smal och ungdomlig kropp idag anses vara idealet. Detta har enligt mina respondenter stor påverkan på ungdomar, som idag i stor utsträckning tränar och anpassar sin livsstil för att nå upp till dessa ideal, mycket på grund av viljan att passa in. Idrott och hälsa ses i samband med detta som en viktig kunskapsförmedlare gällande kritiskt tänkande mot den mediala vinklingen. Undervisningen anses gynna gymnasieelevers kunskaper om hälsobegreppet likväl de komponenter som utgör en hälsosam livsstil. Ämnets fokus anses vara processen gällande det psykiska och fysiska välmåendet, i motsats till det slutgiltiga målet som presenteras inom media. Detta anses i sin tur utveckla mina respondenters syn på begreppet samt det kritiska bemötandet av den utseendefixering som finns i bland annat media och sociala medier. 

 • 8.
  Arvidsson, Pär
  Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning.
  Låt eleven växa med uppgiften: Fallstudie om lärlingsprogrammet på Bromangymnasiet2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Regeringen har fastställt att år 2007, då den nya gymnasieförordningen träder i kraft, att alla kommuner i Sverige ska ha lärlingsutbildning som ett alternativ till den befintliga yrkesutbildningen. Vi som är blivande studie- & yrkesvägledare anser att det är av yttersta vikt för vår yrkeskår att få reda på hur detta kan komma att se ut i praktiken. Vi har därför valt att göra en kvalitativ fallstudie om försöksverksamheten av ett specialutformat lärlingsprogram på Bromangymnasiet i Hudiksvall. Vår datainsamling har skett genom litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer. Genom en intervju med programansvarig har vi tagit reda på hur utvecklingen av programmet växt fram och hur man har valt att utforma lärlingsprogrammet. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med programansvarig, handledare/företagare och nuvarande lärlingar. De handledare/företagare och nuvarande lärlingar som är direkt ute i verksamheten har berättat utifrån sina upplevelser om hur de tycker lärlingsprogrammet fungerar både teoretiskt och praktiskt. Undersökningen utgår ifrån litteraturstudier och programansvarig, handledare/företagare och lärlingarnas berättelser om hur de upplever lärlingsprogrammet. Mottagandet av lärlingsutbildningen har i stort sätt varit positivt. När det väl var etablerat och både arbetsliv och skolan insåg att detta fungerade bra så växte programmet och intresset ute i arbetslivet blev större för att ta emot lärlingar. De elever som vi har intervjuat som har valt lärlingsutbildning som alternativ är också nöjda med sin utbildning. Vår uppfattning om lärlingsprogram har förstärkts efter vår undersökning och vi är ännu mer övertygad att detta är ett bra alternativ till de yrkesutbildningar som finns idag.

 • 9.
  Ayeb Karlsson, Sonja Rosina
  Södertörns högskola.
  Star of Hope International: Fundacion Evangelica El Buen Pastor, Presidencia Roque Saenz Peña Argentina2008Independent thesis Basic level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Praktik som en del av min utbildning var inte enbart ett försök att tillämpa min kunskap på arbetsmarknaden utan även en försvarsstrategi. För mig har praktiken verkat underlättande då utvecklingen ifrån skolbänken till arbetslivet naturliggjordes. Arbetssökandeprocessen grinar inte längre elakt emot mig ifrån en närbelägen framtida plats, utan jag kan nu se relationen emellan självpresentation och utbildning klarare. Därmed kommer jag att kunna använda mina studier som ett individuellt kapital.

  Mitt val av praktikplats var biståndsorganisationen Hoppets Stjärna, Fundacion Evangelica El Buen Pastor (förkortat FEEBP, vilket är namnet på Hoppets Stjärnas argentinska avdelning på svenska översatt ”Den goda herden”). Organisationsavdelningen är geografiskt

  belägen i staden Presidencia Roque Saenz Peña, provinsen Chaco, norra Argentina. Här bedrivs socialt biståndsarbete med minoritetsbefolkningen i området. Organisationen representerar och lyder under Star of Hope International (SOHI, Internationella Hoppets

  Stjärna) samt Tentmission (Tältmissionen) vilka i sin tur utför sina projekt i samarbete med SMR samt Sida.

  Mitt syfte och min målsättning med praktiken kan sammanfattas i två huvudområden. Då mitt val av språkinriktning inom Europaprogrammet är spanska var min ambition och förväntning att genom daglig praktik av språket driva min språkkunskap till en obehindrad förståelse.

  Genom en sådan förståelsenivå kan jag i framtiden arbeta och söka arbete som bygger på att dessa språkkunskaper innehas. Den andra delen av målsättningen rör utbildningens ämnesinriktning på etnologin eller kulturella studier. Genom att biståndsarbeta med en minoritetsbefolkning på en internationell arena kom jag både i kontakt med den argentinska majoritetskulturen såsom den argentinska minoritetskulturen men även med min egna svenska kultur. Därmed tillgavs jag möjligheten att praktisera och förstå hur min utbildning kan användas ute i det verkliga livet eller ute i arbetslivet. Jag kan nu i efterhand utan att överdriva konstatera att jag lyckat med bägge mina målsättningar.

  Rent utvecklingsmässigt innebar min praktiktjänstgöring även en enorm personlig resa. Att bo och leva i ett land som Sverige där så gott som samtliga åtminstone har det ganska bra för att sedan förflytta sig till ett land där vardagsnormen hamnar på lättare lidande innebar en enorm press. Jag fann det att vissa av dem som jobbat längre med biståndsarbetet stundvis verkade något känslomässigt avstängda men det kan lika väl ha varit jag som reagerade oerhört starkt på att kunna bidra med så lite. Enbart situationen att bege mig ifrån ett land i väst för att biståndsarbeta i tredje världen var att brottas med min moraliska ståndpunkt och medvetenhet kring postkolonialistiskt strukturerande. Jag minns när jag översatte mitt första fadderbrev där en extra slant skickats med tillsammans med orden ”köp dig själv och din familj någonting fint” att jag tänkte för mig själv: "är biståndspolitiken skapad för att få dem att må bättre eller är det bara vi som lättar vårat dåliga samvete för när slutade vi egentligen att kolonisera Latinamerika". Detta är någonting som jag tänker mig behandla, utveckla och analyser i en framtida uppsats. Ironiskt nog visade sig att jag själv tacklade min bearbetning av mina känslor på ett liknande sätt. Under första månaden då jag köpte något för att äta delade jag alltid med mig till första bästa hungriga individ som jag kunde hitta. Jag visste dock att detta snarare var ett sätt för mig att må lite bättre än att det skapade någon större samhällsförändring. Första månaden bjöd som sagt på många sömnlösa nätter men med tiden kom jag att finna att något så enkelt som ett leende blev den avgörande faktorn. För att istället för att fokusera mig på matutdelningar, tacksamhetsskuld och dåligt samvete mindes jag att ett leende kostar ju faktiskt ingenting vare sig i Sverige eller i Argentina. Att le, lyssna och förstå var det som jag kände att jag kunde bidra som mest med vilket i sin tur kan föda hopp och kamp. Precis som organisationens ledmotiv lyder "hope makes a difference".

 • 10.
  Berg, Susann
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Ester och de försvunna barnen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11.
  Bergström, Helena
  Försvarshögskolan. Helmut Schmidt University.
  13 years - Freedom or Security?: A theory testing case study about how cultural dimensions of job motivation are related to organizational structure in the military2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In a world where multinational cooperation and cross-cultural challenges are part of daily life, understanding cultures has become increasingly important. That people and organizations develop together might seem obvious, but that culture can be studied to understand the structure and approach of organizations, is perhaps less so.

  In this paper, a major structural difference in the armed forces of Germany and Sweden is examined; having to sign a contract to serve for 13 years or not having to sign a contract with service length restrictions. Hofstede's theory Dimensions of National Culture is applied to the case to see whether the cadets' motivation and behavior is affected by this major difference in the two otherwise very similar organizations. The study aims also to explore whether the findings can be considered correct given that semi-structured interviews were conducted to see if the thoughts of the cadets are in line with what the theory claims.

  The conclusion is that the theory can be used to understand how cadets' motivation and behavior supports the structural organizations present in Germany and Sweden. However, the interviews show that the theory is very generalizing and that not all cadets' thoughts are consistent with what the theory states in every case.

 • 12.
  Brisenfeldt, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Söderstjerna, Angelica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Näckrosbarn - blommor utan rötter: En kvalitativ studie om hur pedagoger diskuterar kring modersmålsarbetet i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolan är idag en arena för språklig mångfald. Studiens syfte var därför att redogöra för

  vad pedagogerna talar om i relation till sitt arbete med modersmål. Arbetet tar avstamp i ett

  socialkonstruktivistiskt perspektiv och resultatet analyseras utifrån socialkonstruktivismen.

  Anledningen till att lyfta modersmål i förskolan är att forskning, skollagen och styrdokument

  visar att ett arbete med modersmål skall utföras. Studiens forskningsfrågor utgick från att söka

  svar på vilken vetskap som florerar, vilken kunskap som förmedlas samt vilka förutsättningar

  som skapas för att kunna uppnå de riktlinjer skollag och styrdokument beskriver gällande

  modersmålsarbetet. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer som utfördes med

  verksamma pedagoger inom förskolan. Studiens resultat visade en rådande ovetskap kring

  vilka språk som barngruppen företräder samt en kunskapsbrist då pedagogerna inte upplevde

  sig ha tillräckligt med kunskap gällande modersmål samt att det rådde delade meningar kring

  hur pedagogerna praktiskt skapade förutsättningar som stöd i arbetet. Slutsatsen blir att de

  verksamma pedagogerna i studien förmedlar en stark önskan om kunskapsutveckling inom

  arbetet med modersmål i förskolan, de förmedlar även att det praktiska arbetet till största del

  handlar om uppmuntran. Studiens didaktiska implikationer visade att pedagogerna bör

  reflektera över modersmålsarbetet samt utföra kartläggningar över vilka behov som

  representeras i barngruppen samt tillvarata de kunskaper som finns inom avdelningarna dvs.

  det kollegiala lärandet.

  Nyckelord: Modersmål, modersmålsstöd, språkutveckling, pedagoger, förskola,

  socialkonstruktivism

 • 13.
  Brötte, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "För mig faller det sig liksom bara naturligt!": En studie om fyra pedagogers tankar kring jämställdhet och genus i skolår F-2.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger i skolverksamheten har för tankar kring skolans arbete med jämställdhet och genus. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad har pedagogerna för erfarenheter av jämställdhetsarbete? Hur resonerar pedagogerna kring genus? På vilket sätt arbetar man för att främja ett medvetet tankesätt kring jämställdhet och genus bland eleverna? Med hjälp av kvalitativa intervjuer fick fyra pedagoger från en liten skola i södra Sverige dela med sig av sina tankar och erfarenheter. I resultatet har det framkommit att jämställdhet är ett misstolkat begrepp som kopplas samman med likabehandling. Det förekommer inget aktivt arbete med varken jämställdhet eller genus i elevgrupperna, och de gånger detta diskuteras är vid enstaka tillfällen i undervisningen. Den enda information pedagogerna i studien upplever att de får om jämställdhet och genus är vad som står i läroplanerna. Ingen av pedagogerna kan påminna sig om att det någonsin förekommit ett arbete med jämställdhet i personalgruppen, men är eniga om att ett kontinuerligt jämställdhetsarbete behövs för att inte falla tillbaka i gamla rutiner. Pedagogerna är eniga om att det inte behövs någon större eftertanke kring genus, då de anser att det efter en lång arbetserfarenhet faller sig naturligt att behandla eleverna på individnivå och inte göra skillnad på kön.

 • 14.
  Buchholtz, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Högläsning i förskolan: En studie om hur barns språkutveckling uppmärksammas i högläsningen i relationen mellan pedagog och barn ur ett sociokulturellt perspektiv.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to examine the interaction between educators and children during reading aloud and how the educators recognize this.

  The study is qualitative and the empirical material was gathered through observation and interview methods. Interviews were done with three teachers, and they were observed on five occasions. The children’s age is 4-5 years.

  The results show that teachers have a good knowledge of reading alouds importance for young children's language development and reading aloud is seen as an educational activity, but may have different purposes depending on the situation. The result also shows that the teachers clearly recognize children's linguistic stimulation in reading aloud.

 • 15.
  Börjesson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lundkvist, Natalia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  En kvalitativ studie om fritidslärarens reflektioner kring uppdraget att arbeta med IT i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 16.
  Cadriani, Nouvell
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Fantomminne2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cera Sköld kan inte känna. Känselsinnet är en förmån och inte en förutsättning

  och det har format världen till vad den nu är. Precis som Cera så föds nära hälften av

  befolkningen utan känselsinnet och dessa kallas för de Kalla, i motsats till de Fulländade som

  har alla sina sinnen intakta.

  Cera skiljer sig från mängden för hon lever mellan klasserna. Hon har aldrig fullständigt känt

  sig hemma någonstans. Hon ses som en Kall av resterande världen, men hon har också ett

  Fantomminne som flammar upp som gör att hon inte fullt ut kan relatera till de Kalla.

  För att under dessa få tillfällen kan hon känna. Hon har aldrig förstått denna åkomma och

  lever ett liv i limbo. Hon har som många andra lärt sig att acceptera livet hon har givits, men

  hon har en gnista inom sig som gör att hon fortfarande hoppas på något bättre.

  Cera lever ett ensam liv där hon tagit avstånd från sin familj. Hennes liv består av att jobba

  natt på ett sjukhus och vara ensam i sin lägenhet på dagarna. Hon har lite kontakt med

  människor runt omkring och Fantomminnet har svalnat rejält sen hon var liten.

  Men så hittar hon en skadad främling i ett medicinvalv som hon hjälper. Främlingen avslöjar

  att hon tillhör Fåglarna, en motståndsgrupp som räddar barn som kidnappats för

  experimentella syften. Fåglarnas slutliga mål är att avsätta den nuvarande ledaren Dr. Aubert

  som ligger bakom detta. Han är en karismatisk ledare som är älskad av sitt folk och han

  utnyttjar sin makt för nå ett mål som han håller dold.

  Fåglarna erbjuder Cera en plats hos dem, hon nekar det först men när hon med egna ögon

  bevittnar ett mord på ett barn så ansluter hon sig till Fåglarna. Cera stöter på många

  motgångar och hemligheter. Med hjälp av hennes nya vänner utvecklar hon ett mål och får en

  förstahands inblick på orättvisorna. Samtidigt gör hon en inre resa som får henne att utvecklas

  och hon får reda på att det ligger mer bakom Fantomminnet än hon från början trott. Ceras

  personliga problem hänger tätt ihop med de yttre problemen de försöker bekämpa. Och efter

  mycket kamp och förluster så lyckas Cera och Fåglarna avsätta Dr. Aubert och experimenten

  på barnen når ett slut.

  Cera är inte längre ett offer för förutsättningar hon fått utan hon skapar sina egna. I slutet

  beger hon sig ut på en resa för att hitta sin familj och efterforska deras största hemlighet,

  vilket är hur mutationen som gjorde att hälften av mänskligheten föddes utan sitt känselsinne

  egentligen uppkom.

 • 17.
  Ceder, Clara
  Konstfack, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Design & Narration?: -A research exploring how design and narration, collectively, work as a means to expand the uncharted field of design pedagogy2011Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  This text process a design pedagogical research executed in Arvidsjaur during the fall of 2011. The formulation of questions that this study circles around regards how combining design and narration can be used in the development of design pedagogy. Also scrutinized, how did the formulation of this research affect the outcome and what means, in addition their attendance, did the people who partook contribute with?   

  The purpose is to find a pedagogic angle that moves focus away from the finished product and onto other aspects of the design process. To clarify, by investigating how narration adapts as a tool during a design process this research seek to enlighten ways that we comprehend, and make use of, our surroundings while working towards a common - designed - goal. What comes about when gathering a group of people and asking them to represent Arvidsjaur by designing a cup?

  The material used emanates from observations, narratives, images and finished artifacts – all deriving from a set of workshops held in the city of Arvidsjaur. To partake in the workshops was voluntary and the invite began with the question/statement: Design and narration? An ethnographically inspired method preceded the structure of the study and hence made it impossible to foreordain what would occur before arriving in Arvidsjaur. By placing the gathered material and observations along with a set of selected theories, such as sociocultural learning and social constructionism, I wish to enlighten and point out qualities, along with weaknesses, that this study occupies. 

  Beyond a written contribution, and the work on the field, the research resulted in a number of designed cups. These cups were photographed, processed, and depicted in three different ways – as posters and as a series of photographs. These images were on display during an exhibition at Konstfack in December 2011. My contribution to the exhibition was meant as a continuation on questions regarding design and narration. What happens e.g. with an item when it is displayed in this matter? When moved from one context to another? It is thus a way to stress the importance of questioning and challenge the way we apprehend our surroundings and what we chose to enlighten or leave out – a comment on a stirring development. I did not wish to explain to the viewer what the cups narrate; they were made to reveal something on their own. How they ultimately are received becomes yet another way of pointing out that how we experience something is dependent on a variety of circumstances.

 • 18.
  Edler, Erik
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Buggkungen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Artonårige Leo bor ensam med sin pappa Roger, 45. Johanna, Leos

  mamma dog i cancer när Leo var ett barn. Leo är den mest lovande

  hockeytalangen sen 80-talet i den lilla byn Strömsund. Leo lever

  för hockeyn, alla kompisar och bekanta tror han kommer bli den nya

  Peter Forsberg. Tv-Pucken väntar och där kommer de flesta

  hockeyscouter vara för att hitta nya talanger för att rekrytera

  till SHL. Leo och bästa kompisen Danne har länge varit duon som

  kommer gå långt inom hockeyn enligt deras Tränare.

  Leo träffar Anna efter en dansuppvisning på skolan. Anna utmanar

  den kaxige hockeytalangen om att prova på en buggträning. Leo är

  skeptisk, men antar utmaningen. Arja, 60, den stränga finska

  buggtränaren, som ser potential i den nye buggkillen. Problemet

  för Leo är att både träna bugg och hockey utan att de olika

  parterna skall får reda på det. En lovad hockeytalang får inte

  börja dansa helt plötsligt enligt den oskrivna hockeylagen.

  Under ett dansläger provocerar Håkan så pass att Leo nästan

  misshandlar honom och Anna avbryter slagsmålet och vill aldrig se

  Leo något mer. Leo berättar allt om buggen för Danne, som ställer

  upp för att hjälpa Leo vinna tillbaka Anna och därefter Bugg-SM.

  Leo rymmer från Tv-puckens match och springer mot Bugg-SM

  tävlingen. Tränaren får reda på detta och drar med sig hela laget

  för att om någon i laget har chans att vinna SM i något, så

  ställer man upp för varandra.

  Leo kommer till tävlingen i hockeymundering och ber om förlåtelse

  av Anna. De ställer upp i Bugg-SM, Hockeylaget och Pappa Roger

  kommer och hejar på och tar hem hela vinsten.

 • 19.
  Engman, Lisa
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan: En kvantitativ studie om förskollärares attityd till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the attitude of pre-school teachers to  planed physical activity in preschool. This study find out which factors may affect the implemention of planed physical activity in preschool.

  This study was conducted through a questionnaire. It was sent to pre-school teachers with an pre-school teacher education. 160 pre-school teachers answered the survey.

  The results show that preschool teachers have a positive attitude towards didactically planned physical activities in preschool. However, despite a positive attitude, the children are not physical active to the extent that they might need to reach the recommendations for 60 minutes of physical activity per day (Berg & Ekblom, 2016). However, time shortages and small premises seem to be an obstacle to planned physical activity times, and according to the survey, cognitive activities often go before the physical activities. The survey has also shown that some pre-school teachers think that children move sufficiently through the free play, and didactically planned activity times are not considered necessary.

 • 20.
  Engström Lindh, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Förskollärares användande av IKT i förskoleverksamhet: En strukturerad systematisk observationsstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The foundation of the Swedish preschool is based on the curriculum Lpfö98 /10. In these policy documents there are some different goals that the preschool teachers strives to use in the educational work. One of the learning objectives in the technology subject is to encourage pupils to develop through experience and guidance. The curriculum Lpfö98 /10, marks the importance, that the preschool teachers take responsibility for the pupils safety, their development and that every child has a good learning environment (Skolverket, 2010). The purpose with the present study is to examine how teachers use new information and communication technology in their everyday work. A research has been done in four different preschools in Sweden about the use of (ICT). The method used in the research is structured observations. The result of this study presents differences in how pedagogues act and support ICT in preschool, both in frequencies and choice of activity. The most common way of act and support ICT was when pedagogues helped the children in their use of ICT.

 • 21.
  Enskog, Fredrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Gustavsson, Pontus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Vikten av kommunikation: En kvalitativ studie om hur sjökaptensstudenter upplever att social gemenskap & arbetsklimat påverkas i multikulturella besättningar jämfört med nationellt sammansatta besättningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Besättningarna ombord på ett fartyg kan bestå av människor som kommer från olika delar av världen. Tillsammans ska de arbeta och leva ihop i väg från sina familjer samt vänner, för att föra fartyget från en plats till en annan. Utifrån denna bakgrund, var syftet med vår undersökning att belysa hur svenska sjökaptensstudenter upplever att multikulturella besättningar påverkar miljön ombord med avseende på social gemenskap och arbetsklimat jämfört med nationellt sammansatta besättningar. Undersökningen består av sju intervjuer vars struktur avsåg en låg grad av standardisering med sjökaptensstuderande från avgångsklassen. För att kunna förstå och skildra respondenternas upplevelser och erfarenheter valdes en kvalitativ metod. Resultatet visar att den största faktorn som påverkade miljön ombord var kommunikationssvårigheterna. Att inte kunna kommunicera via sitt modersmål försämrade möjligheterna att skapa en god social gemenskap och ett bra arbetsklimat i multikulturella besättningar jämfört med nationellt sammansatta besättningar.

 • 22.
  Fagergård, Susanne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Magnusson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vilans struktur: - en studie om barns rätt till inflytande2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 23.
  Fransson, André
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Like a Prayer: En studie om hur religion skildras i populärkulturen med fokus på Madonna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kristendomen framställs i i populärmusik med Madonna som fokus. Som metod har jag genomfört videoanalyser av två av Madonnas musikvideos, Like a prayer och Oh Father. Teorin som använts är social konstruktivism som från början är presenterad av sociologiprofessorerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann. Jag har även riktat fokus mot skolan då jag undersökt hur och i vilken utsträckning musik och musikvideos kan användas i utbildningssyfte. Enligt 2011 års läroplan står det att elevernas estetiska aspekter ska uppmärksammas och att bland annat musicerande ska vara inslag i skolans verksamhet. Teorin för detta är hämtad från Antal-Lundström som förespråkar en estetisk pedagogik för att nå ut till eleverna. Hypotesen har varit att med hjälp av musik kan man som lärare fånga och bibehålla elevernas intresse under lektionen. Utifrån det har ett förslag till lektionsplanering presenterats. I lgr 11:s kursplan för religionskunskap står det i det centrala innehållet att bland annat ska behandla hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen. Min didaktiska slutsats är att musik och musikvideos kan lämpa sig bra som diskussionsunderlag i klassrummet inom ämnet religionskunskap. Min didaktiska slutsats är dock endast teoretisk då det inte har funnits tillfälle att testa detta i verkligheten. 

 • 24.
  Glad, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Lego i förskolan: En studie om vad användandet av Lego har för syfte i förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study aims to find out what function Lego has in preschool, from a gender perspective, when it comes to children's construction, accessibility and education related to technology. The result shows that Lego has a purpose in pre-school when it comes to construction and play but also to give the children opportunity to a calm activity. The study has been conducted through interviews with three preschool teachers at various preschools in two different communities. The result shows that Lego didn´t have a place in the planed activity’s in preschool but a lot of time and opportunity in the free play. The study shows that technology in preschool is something that the preschool teachers want to work more with. They think they use technical concepts and are aware of what building and constructing things gives the children. I can also see an awareness of the choices that preschools have when it comes to gender and buying Lego and that they mixed all different kind of Lego and how it is presented to the kids.

  Keywords: gender, Lego, preschool, technology

 • 25.
  Granberg, Moa
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Resan till Kilimanjaro2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ingalill är en 52-årig surtant med stora drömmar som aldrig blev av. Istället för

  att säga vad hon egentligen tycker ler Ingalill sitt artiga leende – ett leende

  som snarare är en grimas – och dammtorkar hela huset. Hon skulle gärna

  våttorka men man kan faktiskt bara våttorka en gång per dag, annars far

  trälisterna illa.

  Hennes pedantiska perfektionism utmanas av maken Ture, en skämtare som

  ingen tycker är rolig vars humor har en tendens att gå ut över Ingalill, och

  sonen Simon, som spränger miniatyrmodeller i sitt rum i drömmen om att bli

  monsterregissör.

  Tillsammans med sin alzheimerssjuke far drömmer sig Ingalill bort, men vet

  samtidigt att resorna de planerar aldrig kommer bli av. När fadern plötsligt dör

  får Ingalill nog av livets vardag och gräver efter urnsättningen upp faderns urna

  ur graven och sticker. Hon ska bestiga Kilimanjaro, med urnan, om det så blir

  det sista hon gör!

  Ingalill ger sig av på en strapatsrik resa full av lejon och ökenstormar,

  amerikanska tjuvjägare och djungelstammar. Efter henne jagar Ture, som vill ha

  hem henne samtidigt som han försöker hitta på en förklaring till varför hon

  stack som inte inbegriper att han blivit lämnad. Med Ture följer Simon som vill

  ha tillbaka ett minneskort Ingalill av misstag förväxlat och efter honom det

  gäng med finska brottslingar som minneskortet egentligen tillhör.

  Allt leder upp till en sammandrabbning på Kilimanjaro, där Ingalill både

  uppfyller sin livslånga dröm men även lär känna och hittar tillbaka till sin familj.

 • 26.
  Gribkova, Larisa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Empati – en väg att göra människan mänsklig: En studie om pedagogers arbete med barns empatiutveckling i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte med examensarbetet var att undersöka på vilka olika sätt förskolepersonal kan arbeta med att utveckla barns empatiförmåga i förskoleverksamheten. Som utgångspunkt har följande frågeställningar använts: Hur uppfattar förskolepersonal syftet med att utveckla barns empati i förskolan? Vilka faktorer uppfattar förskolepersonal som viktiga för utvecklingen av barns empati i förskoleverksamhet?

  Vilka metoder och strategier beskriver förskolepersonal som främjande i arbete med barns empatiutveckling? Det aktuella forskningsläget inom problemområdet presenteras och delas upp i fyra ämnesområden: empati, syfte med att utveckla barns empati, faktorer för utveckling av empati och olika sätt att främja empati. Vid insamlingen av empiri har en kvalitativ metod, omfattade nio halvstrukturerade intervjuer med olika förskolepersonalen, genomförts. Intervjuerna genomfördes på två olika förskolor. Resultatet visar att förskolepersonalen använder många olika sätt för att stödja barn i deras utveckling av empati, nämligen barns möjlighet till reflektion, vuxna som förebild, positiv uppmärksamhet, regler, konsekvent gränssättning, lek, sätta ord på egna och andras känslor, samtal, läsning och berättande. Arbetet med utveckling av barns empatiförmåga pågår dagligen i verksamheterna. Dock krävs det mer synligt, planerat och organiserat förskolepersonalens arbete för att kunna utvärdera detta arbete och medvetet främja alla barns empatiutveckling.

 • 27.
  Grönborg, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Ungdomskultur, ungdomsstil, idenitet och kroppsutsmyckning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att skapa större förståelse för och kunskap av ungdomsstilar och ungdomskulturer för att sedan kunna bemöta elever bättre i mitt yrke som lärare. Jag har undersökt ungdomsstilar som för tillfället tenderar, vilka är de mest vanliga klädesplagg som ungdomar bär och vilka kroppsutsmyckningar har de? Litteraturstudier och kvalitativ metod har används i form av observationer och enkätundersökning bland gymnasieelever. Ungdomar känner snabbt av förändringar och strömningar i samhället vilket gör att nya ungdomsstilar och livsstilar skapas.  Ungdomsstilars skapande har betydelse för ungdomars identitetsarbete där kamrater och gruppåverkan har stor innebörd. Ungdomar uttrycker till sin omgivning vilken grupp av ungdomsstil de tillhör i form av kläder, frisyrer, accessoarer, färger, symboler och kroppsutsmyckningar/kroppskonst.

 • 28.
  Gröndal, Linda
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Teng, Emma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kroppsligt samspel i den fria innomhusleken: Fenomenologiska funderingar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv bidra till förståelsen för hur kroppsligt samspel uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas i förskolebarns fria inomhuslek samt miljöns och materialets betydelse för detta. För att kunna besvara våra frågeställningar i studien har vi genomfört videoobservationer och fältanteckningar vid två förskolor. Resultatet visar att kroppsligt samspel uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas på många olika sätt. Miljön och materialet har stor betydelse för det kroppsliga samspelet. Vi menar att miljöns utformning och utbudet av material vid sekvenserna har möjliggjort för barnen att mötas i olika lekar. Mycket material på liten yta såg vi, i viss mån, signalerar till kroppsligt samspel och uppmuntrar barnens lust att dela leken. Våra resultat visar att barn under den fria inomhusleken får möjlighet att interagera med varandra i valfri miljö och med valfritt material. Utbudet och tillgången av miljö och material samverkar till barns möjligheter till intersubjektiva möten.   

 • 29.
  Gröning, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Friskare förskola: Att förebygga smitta i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 30.
  Gusterman, Elin
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Kulturen i fokus: en mikroetnografisk studie om mötet mellan musiklärare och elevgrupper2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This micro-ethnographic study looks at the meetings between different cultures in the music classroom and how these can be characterised. It deals with what happens in the meeting between music teacher and student groups, given that the music teacher does not have so much teaching time with the students compared with teachers in other subjects. The purpose of the study was to raise awareness around the notion of leadership in the music classroom. In the study, six different music lessons in three different classrooms are analysed. Observations were recorded as field notes and sound recordings. Informal discussions with music teachers were also conducted in order to achieve as broad an empiricism as possible. The results of the study illustrate different approaches to discipline and leadership in the music classroom, how these might shape different class cultures, and the consequences that follow from this. 

 • 31.
  Hagman Johansson, Anette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Skolan i det pluralistiska samhället - en kulturell mötesplats2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Syftet med den här studien är att undersöka och försöka förstå vilka kulturmöten som är synliga på en mellansvensk gymnasieskola, hur personalen upplever dem och hur de handskas med de problematiska kulturmöten som uppstår. I studien, som är en kvalitativ empirisk studie, har jag intervjuat sex olika personer ur personalen på en mellansvensk gymnasieskola.

  Resultatet visar att de kulturmöten och krockar som var mest förekommande, inte är de mellan människor med olika etiskt ursprung. Det visade sig att det fanns många andra slags kulturmöten. De kultyryttringar som här nämndes var till exempel musikkultur, klädkultur, matkultur, ungdomskultur för att nämna några.

  Slutsatsen av studien visar att de intervjuade personerna är positiva till kulturell mångfald och de upplever inte ”krockar” som något stort problem. Personalen hanterar de problematiska mötena med positiv attityd, förståelse, flexibilitet och uppfinningsrikedom.

 • 32.
  Hallborg, Stefanie
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Ehrling, Isabell
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  "Ett mönster som är svårt att förändra": En kvalitativ studie om professionellas arbete med och syn på män som utövar våld i nära relationer2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka kopplingen mellan hur professionella inom socialt arbete arbetar med män som utövat våld i en nära relation och hur de ser på problemet. Som metod användes en kvalitativ intervjustudie med sju yrkesverksamma inom socialt arbete. De informanter som deltog arbetade antingen inom socialtjänsten eller i verksamheter som erbjuder behandling för våldsutövande män. I studien användes ett genusperspektiv och den ekologiska modellen som teoretiska utgångspunkter. Studiens resultat visar att professionellas arbete speglar deras syn på mäns våld mot kvinnor. De som arbetar med kvinnorna ser konsekvenserna av våldet medan de som arbetar med männen ser de som könsneutrala människor som behöver hjälp. Resultatet visar även på vikten av att våldsutövare tar ansvar för våldet och söker hjälp, detta för att undvika att våldsproblematiken förs vidare eller fortsätter. Vidare framkommer brister både i metod vid behandling av våldsutövande män samt i socialtjänstens förmåga att identifiera en våldsutsatthet respektive våldsutövande. Den behandlingsmetod som används berör inte den koppling som finns mellan manlighet och våldsutövning och de professionella som arbetar behandlande tycks sakna detta perspektiv.

 • 33.
  Hallbäck, Filip
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Cecilias dröm2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  The plot is similar to Lasse Hallström’s Chocolat (2000). However, there are some differences: my story is about an outsider who start a vegan cafe in a village famous for its slaughterhouse. The time frame for this story is the month of December 2012.

  In the beginning, we take part in a conversation in a cafe in a fictive town in Sweden called Korpköping, between friends Cecilia and Veronica, who tells how they will celebrate Christmas and New Year. The 35-year-old Cecilia Björk is a single mother (who is also the widow) who has a childhood dream: she has always wanted to pursue a vegan cafe. She sees an opportunity to do that when she returns to her home village (called Little Garvet), along with his 14-year-old son Joakim. Her aunt Solveig must go on rehabilitation for a long time and therefore have no time for taking care of her cafe. Cecilia takes over temporary. There and then she sees the chance to make her dream come true.

  The following question is: how will Cecilia make an impact for her idea? The answer is: she will make first vegan Christmas dinner during Christmas Eve. To achieve this, we accompany her, where she spreads her message through all from cooking classes to lectures. She obtains inclusive a mascot in the form of a pig (for which she had stolen from the slaughterhouse). Is the whole process as trouble-free? No, of course not. Solveig's coffee shop is on the same street opposite the butcher (who is also the widower) Roines meat shop. His daughter Emmy will be interested Joakim and therefore helps Cecilia to reach his dream. Roine criticize Cecilia in a bantering way, because he believes that she destroys the village's traditions. He tries to compete Cecilia, but does not succeed. Therefore, he raises his bet and try to take back the pig and claim that it is his.

  When she is about to put his dream on the shelf - several people helping her along by Christmas. However, Roine takes pig to the slaughterhouse to kill it, but ... he cannot. His conscience rub and choose instead to give the pig to Cecilia. She invites him to Christmas dinner and he was grateful to finish well and will. Cecilia's dream is thus fulfilled. In the New Year, Cecilia comes home to Korpköping and is meeting Veronica again.

  And Cecilia tells of how her dream came true.

 • 34.
  Hamlin, Nicolina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Wilhelmsson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Andraspråksproblematik i matematik: En littersturstudie om situationer då undervisningsspråket kan vara ett hinder2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever med annat modersmål än svenska fick generellt lägre resultatän övriga elever i 2014 års nationella ämnesprov i matematik förårskurs 6. Forskning visar att bristande språkfärdigheter kan påverkaelevers resultat i skolämnet matematik. Litteraturstudiens syfte var attgranska forskning som undersöker i vilka situationerundervisningsspråket kan bli ett hinder i matematikundervisningen förelever med annat modersmål än undervisningsspråket. Både svenskaoch internationella studier innefattas. Litteraturstudien visar att detkan finnas risk för att matematikuppgifter med onödigt komplextspråk och/eller okänd kontext testar elevers språkfärdigheter iställetför matematikkunskaper. Det framgår även att komplext språkoch/eller okänd kontext försvårar förståelsen av uppgifterna för elevermed annat modersmål än undervisningsspråket. I litteraturstudienlyfts också att en bristande språkligfärdighet kan påverka elever medannat modersmål än undervisningsspråkets möjlighet att ta del avundervisningen fullt ut. Slutsatsen var att lärare bör ha en medvetenhetom vad bristande språkfärdigheter i undervisningsspråket kan få förkonsekvenser för matematikkunskapen. Denna medvetenhet behövsför att kunna ge elever med annat modersmål än utbildningsspråketmöjlighet att utveckla sina matematikkunskaper till fullo och erbjudadem en rättvis bedömning.

 • 35.
  Hedlund, Michael
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  N.N: en komedi i tre akter2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tänk dig att du har ett stort problem: ingen kan komma ihåg dig.

  Tänk dig nu att du dessutom har ett ännu större problem: du är kär…och en socialt hopplös fegis.

  Niklas Nordström är så obetydlig och beige för sin omvärld att han skulle smälta in i

  medaljongtapeter. Hans kärleksliv är obefintligt och hans jobb är själadödande. Kan det blir värre?

  Jajamen! Precis när Niklas börjar se ljuset så tar hans liv en oväntad vändning. Det börjar med att

  han träffar den snabbkäftad bloggaren Maria Adtzersdotter, som han blir kär i. I sant Niklas-manér

  gör han naturligtvis ingenting åt det, utan snarare flyr från det sociala. När han sedan sitter ensam

  på julafton drabbas han av en förbannelse. En förbannelse som innebär att han inte längre kan bli

  ihågkommen av folk. Så fort de inte kan se honom längre så minns de inte längre vem han är eller

  vad han gjort. Här börjar Niklas kamp för att återgå till det normala och bryta förbannelsen. Med

  Marias hjälp utforskar han exakt hur långt han kan gå utan att bli ihågkommen.

  Maria i sin tur driver elakartade kampanjer mot andra bloggare, och är den där bloggaren som alla

  älskar att hata. När hon gör sig ovän med sin bästa vän sen barndomen börjar hon ifrågasätta hur

  vettig hennes karriär är. Maria är rapp i käften och Niklas totala motsats på många sätt. Hon

  försöker lära Niklas hur han ska försöka bryta förbannelsen och hur han ska hitta sitt mod. Hon är

  en färgstark mentor som inte är rädd för att säga exakt vad hon tycker.

  MARIA Tack. Finns det någon slags jävla volymkontroll på dig eller är “skränpunk” den enda volymen du har?

  Min ambition med N.N är att skapa en udda drama-komedi om att hitta den stora kärleken. Jag vill att fantasi ska möta verkligheten, och tillsammans bilda en trolsk kärleksfull drama-komedi.

 • 36.
  Hildebrand, Åsa
  Estetisk-filosofisk fakultet.
  Blyga barn i skolan - Lärarens roll2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte

  I dagens samhälle går mycket ut på att alla människor ska ta för sig, vara utåtriktade och sociala. Så även i skolan. Detta drabbar de blyga och tysta eleverna som inte kan, vill eller orkar leva upp till dessa förväntningar. Den här studien syftar till att ta reda på hur lärare i årskurserna 4-5 arbetar med och bemöter blyga och tysta barn i skolan, samt hur det kan vara för ett barn att växa upp som blyg. 

   

  Innehåll

  I litteraturgenomgången går jag igenom fakta som redan finns, dels i böcker, artiklar och avhandlingar men även i ett radioprogram. I resultatdelen beskriver jag vad jag själv kommit fram till genom fyra kvalitativa intervjuer med lärare och en person som var mycket blyg i skolan. I diskussionsdelen kopplas tidigare forskning och intervjuresultaten ihop med mina egna åsikter och reflektioner.

   

  Resultat

  För att kort sammanfatta resultatet av detta arbete, så fann jag bland annat att lärare i årskurserna 4-5 har funderat en hel del över hur de ska arbeta med blyga elever i skolan. Från intervjuerna kan det utläsas att om blygheten upplevs som ett hinder för elevens utveckling så bör läraren sätta in åtgärder för att stötta eleven i fråga, efter att ha diskuterat med eleven samt vårdnadshavarna. Om blygheten inte är ett hinder för elevens utveckling så bör skolan endast acceptera att vi alla är olika och att eleverna har rätt att vara som de vill vara.

 • 37.
  Holgersson, Linus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Johansson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Man måste ju känna en trygghet för att kunna stå där framme.": Gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning i skolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Om dom skrattar åt mig kan jag skratta åt dom är en kvalitativ studie där arton gymnasieelever intervjuades. Syftet med undersökningen var att studera gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning. Resultatet visar att muntlig framställning i skolan upplevs som jobbigt och svårt och förknippas med mer eller mindre nervositet. Eleverna visar ändå på en positiv inställning till muntlig framställning och vill fortsätta att öva och genomföra muntliga framföranden samt få ytterligare undervisning i hur muntlig framställning genomförs på bästa sätt. Vad som är avgörande för genomförandet av de muntliga framställningarna är att eleven känner trygghet och säkerhet i gruppen som ska lyssna. Eleverna vill därför ha ett kontinuerligt och värdefullt responsarbete både från klasskamrater och från lärare. Hjälpmedel, såsom powerpoint och overhead, kan också skapa en trygghet i samband med muntlig framställning då direkt fokus flyttas från talaren.

 • 38.
  Hägglund, Alissa
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Girl and Fox: A game2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The year is 2118. Sixteen-year-old Holland is sent to live with her grandmother in rural Sweden after her governess dies. When a fox steals a necklace from Holland, the last thing she received from her beloved caretaker, the girl chases the thief into the forest. She learns she can communicate with animals. Nimble-Fox tells her there is something sinister lurking in the forest. Something the animals only call the Nameless One, and it has terrible plans for the people living in the village. The Nameless One has also kidnapped Nimble-Fox’s cubs to force her into doing its bidding, and steal things from the humans in the village. The fox asks for Holland’s help to save her children and stop the Nameless One. The two form an alliance and a friendship starts to grow. For Nimble-Fox’s plan to work Holland needs to perform 4 tasks. She needs to learn how to sneak and climb. Find explosives, and also memorize the layout of the ruins where the Nameless One is keeping the cubs. While she prepares to confront the Nameless One, Holland can also help both animals and townsfolk with some of their chores or problems. One of those with a problem is Gentle-Badger who asks the girl to find her missing friend Sleepy-Badger, but he is unfortunately nowhere to be found.

  Holland also finds out why she alone can understand the animals: her spark of the Elder power is brighter than in most humans. A long time ago, the Elder power was strong and every living thing had a burning spark, but when mankind started to destroy and distance itself from nature it was weakened and almost disappeared. It is only in the last few years that the animals have sensed it’s slow return, and this because the humans have finally returned to living in harmony with nature. As Holland is working on completing the last task, memorizing the ruins layout, a frenzied bear attacks her. It turns out he’s actually a wise leader of the animal community but dementia has driven him mad. Since the animals believe the only way to return to the earth is to shout out their names at the moment of death, this old bear, lost in his own mind is at risk of losing his spark forever.

  In one moment of lucidity he asks Holland to help him die. Before he’s gone he passes on old and sacred knowledge to the girl. She learns the power to help another living creatures spark to return to the earth. The bear warns her that the skill she now possesses is very dangerous. If she where to be infused with a large amount of Elder Power, she could theoretically pull the spark from creatures far away, and thus kill them. All she’d need is some sort of personal object or talisman.

  Holland returns to the village. That night she has a nightmare in which her necklace strangles her.

  The next day she realizes why the Nameless One has ordered Nimble-Fox to steal from the villages: he plans to kill them all. The duo decides to go ahead with the plan, even though Holland still doesn’t know the layout. They fear there’s no time to waste. The girl uses the skills she’s learned to get to the ruins and she starts to set the explosives while the fox rushes to find her cubs.

  The explosives go off without a hitch but the Nameless One isn’t trapped like the fox said it would. Instead he’s been gravely injured and mutilated. Nimble-Fox returns, steals the Elder power from the wounded beast, and runs away. The monster starts to shape shift into something resembling a badger. He tells Holland his story. He’s Sleepy-Badger, and he only absorbed the Elder power in the ruins because he knew a vengeful fox wanted to use its power to avenge the death of her children. That fox was Nimble-Fox, and her cubs where accidently killed by people in Holland’s village. Sleepy-Badger dies in her arms, and she guides his spark back to the earth.

  The girl now has to decide where her loyalties lie. She can join Nimble-Fox, destroy the Elder power or fight on the humans side against the fox. All the choices made in ACT II of the game then decide if the end and epilogue are sad or happy. 

 • 39.
  Ignjatovic, Misa
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Dokumentation i förskolan: Två år efter revideringen av Lpfö98 20102013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka förändringar som har skett ute på förskolor efter revideringen av Läroplanen för förskolan år 2010. Undersökningen ger perspektiv från sex förskolor med olika förutsättningar och tre förskolechefer i en medelstor stad. Dokumentation som används på rätt sätt, är bra för att lyfta fram verksamheten. I Förskolan håller dokumentationen på att bli en naturlig del av planerings- och utvärderingsarbetet, där tanken är att man kontinuerligt ska använda dokumentation som medel för reflektion kring arbetet som görs samt att reflektionerna ska leda till ett utforskande arbetsätt. Detta har visat sig vara en stor utmaning för en del förskolor. Upplevelsen i tidigare skedet av revideringen har varit att dokumentationen tagit för stor plats i verksamheten och barnen blivit lidande på grund av tiden som gått åt dokumentationen. Detta läge har idag förändrats men än är man inte klar över hur det ska arbetas med dokumentationen. De flesta förskolor idag söker en modell för hur arbetet ska se ut. Dokumentationen har en tendens att ses som ett arbete utanför verksamheten snarare än en del av verksamheten. Tanken är att man genom tid och kompetensutveckling ska förändra arbetssättet ute i Sveriges förskolor. Vikten av reflektion är idag förskolans största verktyg till en gynnsam verksamhet för både barn och personal. Reflektion öppnar ögonen för saker som människan inte tidigare kunnat se och ger utmaningar i vardagen. Genom reflektionen är tanken att pedagogerna och barnen ska komma varandra närmre och det ska bli en bättre verksamhet för alla. Förskolorna i undersökningen ger svar på hur det idag, två år efter revideringen arbetas med dokumentation.

 • 40.
  Jakobsson, Viktoria
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Lenk, Caroline
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Alternativa inlärningsmetoder: har de betydelse för motivationsskapande i ämnet matematik?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motivation är en grundförutsättning för att som elev kunna utveckla lust till ett fortsatt lärande i skolan. Lust för skolarbetet ger motiverade elever. I en undervisning som präglas av variation och kunskap har dagens lärare en viktig roll när morgondagens samhällsmedborgare ska formas.

   

  Denna studie syftar till att belysa vikten av att som verksam lärare variera sin undervisning i skolan och till att bidra med en fördjupad kunskap om alternativa inlärningsmetoders betydelse för elevers motivation i ämnet matematik. En jämförande studie har genomförts mellan traditionell förmedlingspedagogik och alternativa inlärningsmetoder. Intervjuer med elever och enkätundersökningar med lärare har genomförts och ligger till grund för vårt resultat. Slutsatserna som dragits efter genomförd studie är att en varierad undervisning och lärarens medvetenhet om elevers olika sätt att lära sig måste ligga till grund för motiverande undervisning i skolan.

 • 41.
  Jansson, Anna
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Portfoliometodik: ett verktyg för reflektion2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 42.
  Jessica, Karlsson
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Gestaltningar av genus i förskolemiljö: En kvalitativ text- och bildanalys av hur genus gestaltas i ett bestämt urval av bilderböcker2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study is a qualitative literature analysis with the purpose of examining how children and preschool pedagogues were portrayed in picture books that take place in the preschool environment, based on gender perspectives. To define the material, books that take place in the preschool environment had been selected. The purpose of the study was also to examine how relationships between children and preschool pedagogues were portrayed, from a gender perspective. And whether there was a difference between the gender portrayals depending on the year when the book was published. The picture book analysis has created an understanding of how preschool pedagogues can work gender pedagogically with literature as a tool, together with the children. The analysis and the results have shown that there are variations in how gender and gender roles were portrayed in the picture books. It also showed that there are picture books that are gender conscious and that some maintain and enhance gender roles.

 • 43.
  Johansson, Emma
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Inkludering av flera språk i förskolan: En studie om förskollärares erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barn2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka några förskollärares erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling och att undersöka hur de arbetar med att integrera flera språk i förskolan. Eftersom flerspråkighet i den svenska förskolan ökar mer och mer är detta område intressant att undersöka. Resultatet visar att de deltagande förskollärarna har en positiv syn på flerspråkighet i förskolan och ser detta som en tillgång. Barnens möjligheter att använda sina olika språk i förskolan varierar på de olika förskolorna. Resultatet visar de intervjuade förskollärarna upplever att barnen är intresserade av andra språk och uttrycker en önskan att få lära sig mer språk.

 • 44.
  Johansson, Jesper
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Redux2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In a distant future man have discovered the existance of parallel universes and the techology to travel

  between them. A group of scientists calling themselves The Nine used this technology in order to go

  back to our time and place in order to colonize our world using superior technology. They have set our

  civilisation back hundreds of years giving us little or no options but to submit to their will.

  The Nine started taking certain citizens away and using them as military or servants in their new City.

  They use a special kind of brainwashing called re-programming leaving it´s victims completely docile

  and compliant.

  You wake up in a dirty apartment with no memory and a symbool cut into your neck. Outside the

  building you encounter a rebelgroup lead by the fierce soldier Dani and are permitted to follow them.

  As you discover more and more about your past and this world you slowly realise that you might not be

  as innocent in all this as you would´ve hoped.

  The rebels have a plan to disable the Nine and their New Order by inplanting a virus into their main

  system, shutting it down completely and leveling the playing field.

  Dani also has an ulterior motive by going on this mission; her brother has been taken by the military

  and re-programmed in The City. She wants to find him and bring him home.

  As you and the rebels realise you have a history with the New Order and hidden skills that can be of

  use to the mission they let you in on their plans. You will have to prepare for the mission by completing

  various events before travelling to The New City to finish the mission.

  But your history will catch up on you during your mission uncovering ugly truths that you and your

  new friends aren´t prepared for. Your choices might not be as black or white as it first seemed.

  And you´re not the only one with a hidden story.

 • 45.
  Johansson, Marie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Tegelström, Svitlana
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Estetiska uttrycksformer i skolan: En studie om lärarens och elevers syn på estetiska uttrycksformer och hur pedagoger använder sig av olika uttrycksformer i sin undervisning.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån två skolor lyfta lärares och elevers syn på betydelsen av estetiska uttrycksformer som hjälpmedel i undervisningen och hur lärare planerar sin undervisning. Den empiriska undersökningen genomfördes i två olika skolor genom kvalitativa intervjuer med lärare och elever. Resultatet av vår studie visade att lärare till viss del använder estetiska uttrycksformer i sin undervisning. Lärarna skulle vilja använda sig mer av estetiska uttrycksformer, men känner sig osäkra i sin egen förmåga och hur de kan ta in det estetiska i undervisningen. Resultatet av elevernas intervjuer visar att de upplever undervisningen i skolan som tråkig och de skulle vilja ha mer av estetiken i skolan. Den slutsats man kan dra från studien är att lärarna måste få mer kompetens inom estetiska ämnen och att estetiska ämnen måste tillerkännas ett värde i sig. Undervisningen bör vara mer varierad och planeras i samråd med eleverna utifrån deras intressen.

 • 46.
  Karlsson Junkka, Matti
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Uppfattningar om utevistelse i förskolan: En fenomenografisk analys2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this examination paper I’m using the qualitative method: phenomenographic analysis to present twenty educated and working pre-school teachers opinions about being outdoors in Swedish pre-school. The purpose is to describe the variation between different pre-school teachers’ opinions, not to focus on wrong or right.    The paper starts with a review over the opinions presented by the literature on the subject. After that I present the category system I’ve created based on the answers I’ve got from the interviews with the pre-school teachers. The category system have four main headlines: Physical and psychological records of being outdoors, the outdoor environment, being outdoors and the outdoor environment in the Child’s perspective and being outdoors in the pedagogues perspective.    In The ending chapter “Discussion/Analysis” I compare the literature with the pre-school teachers’ opinions and make the conclusions that good conditions for a qualitative time outdoors are: attending pedagogues manage to see possibilities in the outdoor environment, be conscious about what you are doing and why, never stress and have patience. Overall it doesn’t matter if you are indoors or outdoors you must always plan, have commitment and be full of happiness.

 • 47.
  Klein, Emelie
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Vampire of Versailles2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Vampire of Versailles is a semi-linear point-and-click game for PC, where you may move relatively freely among the rooms. Depending on your progress, going in certain places will trigger events. Naturally it should in general not be a challenge to know where to go—the mystery is what you will find upon arrival.

   

  A Memory Bank acts like an inventory for memories acquired by investigation, such as interviewing the court. Certain memories can be put together when visiting the memory bank and form theories and conclusions. They are not necessarily correct, but they may help the player along the way of connecting the strings to the murder mystery and find a likely culprit.

   

  The memory bank and its contents, as well as the traditional inventory, can be accessed at almost any time during the game. Upon inspecting items, memories and conclusions Corneille will comment on them, giving insight to the meaning of the clues as well as hinting where the clue may want you to go next.

   

  Sometimes dialogue options described will include [show ___], which means you must combine the dialogue option with the correct item or memory. In the game it will only tell you that you must present something, not what you must present. 

 • 48.
  Kristiansen, David
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Haparanda Sunrise: en tornedalsk tango2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Haparanda Sunrise är en kompromisslös gangsterfilm med glimten i ögat som utspelar sig

  i de tornedalska skogarna. Filmen bygger på att Tornedalen är någon slags motsvarighet

  till Norrbottens Tijuana. Drogerna flödar fritt och hela bygden styrs av den karismatiske

  gangstern Zeb Macahan, som dessutom är ortens präst.

  Dit flyttar den gamle läggboxaren Pelle Höijer för att få lite lugn och ro i sin vanligtvis röriga

  storstadstillvaro. Det ska dock visa sig att den norrländska landsbygden inte är fullt lika

  rofylld som han väntat sig.

  På grund av pengatrubbel och brist på hederliga arbeten tvingas Pelle gå en

  boxningsmatch, som han för en gångs skull ska vinna. Han vägrar dock gå upp i ringen

  eftersom han vill bevisa för Sabina att han inte är en gangster. Det får honom i stället

  skuldsatt hos gangsterkungen Zeb. För att inte bli av med sina kära knäskålar tvingas han

  arbeta av skulden.

  Snabbt är han tillbaka i gamla vanor och driver in skulder, smugglar knark och säljer

  vapen. Samtidigt måste han dribbla sitt färska förhållande med Sabina. Bara lite till så

  slipper han gangsterlivet och lögnerna. Precis när han ska ta sig ut ur jobbet sätts han dit

  av två ryska knarkspanare som tvingar honom att sätta dit Zeb.

  Just när han trodde att han var ute är han inne djupare än någonsin. Han måste fortsätta

  jobba för Zeb samtidigt som ryssarna flåsar honom i nacken.

  Relationen mellan Pelle och Sabina tar fart och det visar sig ganska snart att hon är Zebs

  dotter. Med en stor sista stöt ska han försöka röja hela Tornedalens gangsterliga och de

  ryska knarkspanarna ur vägen för att få leva ett stillsamt hederligt liv en gång för alla.

 • 49.
  Landin, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Edman, Åsa
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  ”Det är som att vara inomhus fast utomhus”: -Några pedagogers syn på utomhuspedagogik i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att se hur pedagoger i förskolan använder sig av och ser på utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten. I undersökningen har sex pedagoger från samma förskola men olika avdelningar intervjuats. Undersökningen som gjordes var kvalitativ för att ge en djupare kunskap inom det som gjordes.

  Resultatet visar att pedagogerna är positivt inställda till att bedriva utomhuspedagogik. De ser fördelar som gynnar barnen i deras lärande och utveckling när de vistas utomhus. Resultatet visar även att barnen blir mer harmoniska och kan koncentrera sig bättre om de får vara utomhus mycket. Pedagogerna ser gården och närmiljön som ett extra rum och vill att verksamheten inomhus ska sammanflätas med utomhusverksamheten.

 • 50.
  Larsson, Emelie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Fysisk aktivitet i förskolan: En studie om estetiska lärprocesser och fysisk aktivitet i förskolan samt pedagogernas inställning till den.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to research what kind of physical activities takes place in pre-school, and teachers views and thoughts of physical activity in combination with aestethic learningprocesses. The study endeavors to show how aesthetic learning processes can be combined with physical activity and be used as a tool to teach other subjects, such as, math, science and aesthetic subjects. I specifically investigate how you can combine a physical activity with a creative process and play to make the learning process fun and developing for the children. The study was made with qualitative interviews with six pre-school teachers from three different communal pre-schools in Karlstad, Sweden. My result shows that the teachers think that physical activity is very important for the children and their health and also their motor and coordination, but that they rarely plan or in some cases never plan a physical activity because their opinion is that the physical activity takes place in the children’s spontaneous play. The result of my study also shows that teachers that have a personal interest in physical activity had more planned physical activities than the teachers that had a little or no personal interest in physical activity.

123 1 - 50 of 101
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf