Endre søk
Begrens søket
1 - 14 of 14
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ayeb-Karlsson, Sonja Rosina
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Kärlekens spel och regler2006Student paper second term, 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie har varit att undersöka kärlekens spelregler och värderingar utifrån Judith Butlers tankar kring imiterandet av kön. Jag har valt att studera den kvinnliga och manliga diskursens verkan under kärleksspelets tidigaste fas. Materialet består utav fem skilda intervjuer utförda på två kvinnor och tre män, samtliga mellan 20 och 26 år gamla. I analysen har två tydligt uppdelade könsroller kunnat uttydas och en patriarkal makthierarki har uppenbarats. Jag började mitt arbete med större förhoppningar än vad resultatet kom att påvisa angående eventuella förändringar i genussystemet. Kärleksspelets strikta imiterande efter de kvinnliga och manliga könsrollerna kan dock fungera som ett stabiliserande utav dessa i en allt hastigare samhällsprocess.

 • 2.
  Borgström, Jennie
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Könlösa troll och sexuella orcher: Hur normer kring kön och sexualitet ifrågasätts och omskapas under lajv2008Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att visa hur normer kring kön och sexualitet upphävs och utmanas under lajv (levande rollspel). Materialet som används är fältanteckningar från en deltagande observation under ett lajv och fem intervjuer med lajvare. Resultatet visar att heteronormativiteten och den heterosexuella matrisen bryts under lajv, det vill säga det finns en queer dimension under lajv. Denna brytning är möjlig eftersom lajv blir ett liminalt tillstånd genom leken och därmed inverteras samhällets normer. Under lajv kan deltagarna spela med sin könsidentitet och sin sexuella identitet vilket tydligt visar att dessa identiteter inte är några fasta kategorier utan föränderliga och flytande. Jag diskuterar även kring huruvida de inverterade normerna har en transformerande kraft eller om de snarare upprätthåller samhällets normer. Diskussionen resulterar i att det finns utrymme för både och.

 • 3. Dieserud, Caisa
  Den osaliga Nytthöjden: livsform i en fattigbebyggelse på en värmländsk allmänning1983Student paper second term, 5 hpOppgave
 • 4.
  Hagström, Dana
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Värt att bevara?: En studie kring kulturbegreppen i skogsmiljö2004Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats fokuserar på människans subjektiva verklighetsuppfattning kring skogsmiljöer, utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Från olika aktörers livsvärldar har relationen till begrepp som natur, kultur, kulturmiljöer och kulturmiljövård studerats, liksom hur aktörernas förhållande till detta i sin tur påverkar vad som anses vara bevarandevärt. För att genomföra detta har intervjuer utförts med aktörer i anknytning med projektet Skog och Historia eller skogsbruk på såväl central, regional som lokal nivå. Utifrån detta har aktörernas begreppstolkningar interpreterats till att kulturen är den tolkning som var och en av aktörerna gör. Detta resulterar i att kulturbevarandet påverkas subjektivt, vilket i sin tur kan komma att påverka livsvärlden.

 • 5.
  Henriksson, Evalena
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Wahab, Sherin
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Lindqvist, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Sådan hund sådan matte: En etnologisk studie om förmänskligandet av djur2006Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi studerar människans kärlek till djur i allmänhet och till hundar i synnerhet. En kärlek som tar sig många uttryck men som är kopplad till ett förmänskligande av hunden. Människan avlar och uppfostrar för att få den typ av hund hon vill ha. Det handlar om att ta kontroll över naturen och omforma den för att passa in i människans moderna samhälle. Djurens betydelse för människan är förändrat, från att ha varit objekt är djuren idag subjekt. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv är den rådande diskursen kring djur under förändring.

 • 6.
  Holmberg, Daniel
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Övling, Johanna
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Top Gay: En etnologisk studie av identitet, sexualitet och genus bland homosexuella män i höga positioner2006Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om homosexualitet bland män i höga positioner på statliga institutioner. Vi har intervjuat fyra homosexuella män varav tre är yrkesverksamma. Utifrån Bourdieus fältbegrepp har vi försökt förstå chefernas berättelser och försökt skildra vilka sociala koder som man på deras arbetsplatser måste förhålla sig till. Det har visat sig att homosexualitet inte utgjort något större problem för informanterna i deras yrkesliv. Detta kan enligt oss delvis förklaras med att bland annat rationalitet och tolerans utgör centrala aspekter i en normativ intellektuell diskurs som ställer krav på aktörerna inom fältet. Homofobi strider helt enkelt mot de värden som måste omhuldas för att fältet ska kunna upprätthållas.

 • 7.
  Hugoson, Marlene
  Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU).
  När leksaker talar: En innehållsanalys av två generationers minnen kring leksaker1997Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 8.
  Lampinen, Linda
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Friberg, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Syskonkärlek: Relationen mellan systrar över tid2006Student paper second term, 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur relationen mellan systrar kan se ut och hur den kan komma att förändras med tiden, antingen till det bättre eller sämre. Vi fokuserar på barndom, vuxenliv samt om det finns någon idealbild för hur en syster ska vara. Finns denna då i verkligheten? Vi har intervjuat fem kvinnor där samtliga har systrar. Två av dessa informanter är tvillingar vilket har gjort att det är ett särskilt avsnitt på just tvillingskap. Det vi har sett är att relationen mellan systrar kan se väldigt olika ut, antingen är det en nära relation eller så existerar den i stort sett inte alls. Systrarna tar på sig eller tilldelas olika roller som gör att de blir till de personer de blir.

 • 9.
  Lundgren, Bosse
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Att älska ett fotbollslag på avstånd: En etnologisk studie om Malmö FF supportrar boende i Stockholm2007Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Denna uppsats i etnologi handlar om identitet i förhållande till ett fotbollslag och dess supportrar. Hur man bygger upp och förstärker sin identitet som supporter till Malmö FF trots att man bor i Stockholms området. jag har följt dessa supportrar under våren 2007 och intrevjuat en handfull av dem för att förstå hur man upprätthåller och förstärker denna supporterkultur.Jag upplever det som att Malmö FF får stå som symbol för mycket mer än bara fotboll för dessa människor, det får symbolisera rötter, historia och hembygd. det blir ännu viktigare att visa vilket fotbollslag man hejar på när man flyttat till en ny stad som ett sätt att bevara sin identitet i en ny miljö.

 • 10.
  Renberg, Kristoffer
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Sensationsjournalistik i förortsetnologi: En diskursteoretisk analys av nyhetsmediers porträttering rörande arkeologiska utgrävningar i Botkyrka2005Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kombineras diskursteori med olika perspektiv på arkeologi och massmedier för att beskriva hur det arkeologiska arbetet i Botkyrka porträtteras i dagstidningar. Frågor som hur, när och varför artiklarna skrivs eller inte skrivs besvaras. Artiklarna som är utgångspunkt för studien hittades med Internettjänsterna Mediearkivet och Presstext. De visade sig kretsa uteslutande kring fynden som görs, till skillnad från arkeologerna som anser att fynden främst är ett källmaterial. För att artiklarna ska skrivas och publiceras måste emellertid både journalisterna och arkeologerna kunna framställa fynden som sensationella i någon form, men det händer sällan då antalet artiklar är få.

 • 11.
  Rindebo, Joanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Haji, Chimen
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Kärlekens kraft: En etnologisk studie om kärlek över etniska gränser2006Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om kärleksrelationer mellan människor med olika etniska ursprung. Vi vill undersöka hur omgivningen reagerar när någon i deras närhet väljer att ingå en kärleksrelation med en person som har annan etnisk bakgrund. Vi vill ta reda på kärlekens betydelse för paret i deras förhållande och hur kärlekens kraft övervinner parets problem samt konflikter i deras förhållande. Vi har även undersökt paret i relation till sin omgivning. Att ingå ett förhållande över etniska gränser kan innebära många kompromisser av sina egna levnadsmönster och värderingar. Paret väljer att skapa nya levnadsmönster tillsammans och på så sätt skapas det nya sociala koder samt traditioner som passar deras förhållande. Vilket bidrar till att de övervinner kulturella skillnader. Vidare har vi undersökt hur media väljer att representera människor med annan bakgrund och att det ger upphov till stereotyper.

 • 12.
  Rudengren, Rasmus
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Johansson, Carl
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Svart - svartare - svartast: En etnologisk studie om döden, identitet och gemenskap inom black metal-kulturen2007Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  PURPOSE: To find out how identity creating and community utter within the Black Metal culture, to get an insight of why people are drawn to Black Metal, and what function it fills to the adherents/practicians.

  METHOD: Analyses of interviews done by the authors. In addition to them literature, mainly in book form, is used for theories.

  RESULT: We have seen that there are shared Black Metal values, despite a strong individualism within the culture. And death is important for the survival of the culture and the individuals.

 • 13.
  Shirforoushan, Maryam Melissa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Ortler, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Kurdiska killar schabloner och beskriviningar inifrån: Sex kurdiska killars tankar om sin kultur och omvärldens av den2004Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar sex kurdiska killar som bor i Stockholm och deras beskrivningar kring omvärldens bild av deras kultur.

  Vår frågeställning lyder: hur förhåller sig kurdiska killar till bilden av kurder som finns i omvärlden? Genom att intervjua dessa sex personer individuellt och ha med en liten medieanalys försöker få en uppfattning om dessa kurdiska killars identitetskonstruktion.

  Resultatet som man kan ta del av är att dessa kurdiska killar ofta försvarar sin kultur och sitt ursprung samtidigt som de har börjat tänja på gränserna som finns kring deras kultur.

 • 14.
  Ulväng, Göran
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Statare: En undersökning om lantarbetare på Husby gård i Uppland1990Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
1 - 14 of 14
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf