Endre søk
Begrens søket
1 - 26 of 26
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ayeb-Karlsson, Sonja Rosina
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Kärlekens spel och regler2006Student paper second term, 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie har varit att undersöka kärlekens spelregler och värderingar utifrån Judith Butlers tankar kring imiterandet av kön. Jag har valt att studera den kvinnliga och manliga diskursens verkan under kärleksspelets tidigaste fas. Materialet består utav fem skilda intervjuer utförda på två kvinnor och tre män, samtliga mellan 20 och 26 år gamla. I analysen har två tydligt uppdelade könsroller kunnat uttydas och en patriarkal makthierarki har uppenbarats. Jag började mitt arbete med större förhoppningar än vad resultatet kom att påvisa angående eventuella förändringar i genussystemet. Kärleksspelets strikta imiterande efter de kvinnliga och manliga könsrollerna kan dock fungera som ett stabiliserande utav dessa i en allt hastigare samhällsprocess.

 • 2.
  Berggren Mårtelius, Siri
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Jazzmusiken och främlingsfientligheten i Sverige på 1920- och 1930-talen2007Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 3.
  Bivald, Niklas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Eriksson, Linda
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Rätten att häda: En undersökning av epideiktikens roll för formandet av en världsbild i debatter kring karikatyrer.2006Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste åren har karikatyrer vid två tillfällen väckt kraftiga reaktioner i Sverige. Denna undersökning syftar till att undersöka om och hur debatter kring karikatyrer fungerar epideiktiskt och bidrar till formandet av en världsbild. I detta syfte har vi tittat närmare på argumentationen och det underliggande dramat i fyra tidningsartiklar från debatterna kring Lars Hillersbergs karikatyrer som betonade vad som ansågs vara typiska judiska karaktärsdrag och Jyllands-Postens publicering av karikatyrer av den muslimske profeten Muhammed. Resultaten visar att debatterna har epideiktiska funktioner genom att de bidrar till processen av en gemensam definition av de uppkomna situationerna och därmed ökar sammanhållningen i gruppen. Dess medlemmar förnyar sin självbild och sin syn på vad som är gott.

 • 4.
  Borgström, Jennie
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Könlösa troll och sexuella orcher: Hur normer kring kön och sexualitet ifrågasätts och omskapas under lajv2008Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att visa hur normer kring kön och sexualitet upphävs och utmanas under lajv (levande rollspel). Materialet som används är fältanteckningar från en deltagande observation under ett lajv och fem intervjuer med lajvare. Resultatet visar att heteronormativiteten och den heterosexuella matrisen bryts under lajv, det vill säga det finns en queer dimension under lajv. Denna brytning är möjlig eftersom lajv blir ett liminalt tillstånd genom leken och därmed inverteras samhällets normer. Under lajv kan deltagarna spela med sin könsidentitet och sin sexuella identitet vilket tydligt visar att dessa identiteter inte är några fasta kategorier utan föränderliga och flytande. Jag diskuterar även kring huruvida de inverterade normerna har en transformerande kraft eller om de snarare upprätthåller samhällets normer. Diskussionen resulterar i att det finns utrymme för både och.

 • 5. Dieserud, Caisa
  Den osaliga Nytthöjden: livsform i en fattigbebyggelse på en värmländsk allmänning1983Student paper second term, 5 hpOppgave
 • 6.
  Grandics, Jonna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Laakkonen Johansson, Isabelle
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Skolsegregation: En fallstudie över etnisk och socioekonomisk skolsegregation på Frödingskolan2018Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det fria skolvalet infördes år 1992 för att möjliggöra en social förflyttning i grundskolan. Reformen syftade till att föräldrarnas socioekonomiska samt etniska bakgrund inte skulle påverka elevers betyg. Ett flertal studier visar tydliga tendenser på att det fria skolvalet har resulterat i det motsatta då elevsammansättningen med tiden blivit allt mer homogen samt att betygen har försämrats.

   

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elevsammansättningen samt betyg, utifrån etnisk samt socioekonomisk bakgrund, påverkats på Frödingskolan i Karlstad kommun sedan det fria skolvalet infördes. Studien utgår från kvantitativ statistisk mellan läsåren 2005/2006 samt 2016/2017. Statistiken är hämtad från databasen Siris, Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetinformationssystem. Insamlade data har bearbetats och redovisas genom stapeldiagram för att sedan analyseras med hjälp av teorier som White flight och White avoidance, Micromotives and Macrobehavior samt Bourdieus teori som behandlar utbildningskapital.

   

  Resultatet visar att elevsammansättningen utifrån etnisk bakgrund har förändrats på Frödingskolan genom att andelen elever med svensk bakgrund har minskat markant i jämförelse med elever av annan etnisk bakgrund. Resultatet visar således att det inte har skett en förändring i elevsammansättningen utifrån socioekonomisk bakgrund då elever vars föräldrar har en för-och gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning har minskat i ungefär lika stor omfattning. Resultatet tyder på en etnisk segregation, då elevsammansättningen enbart förändrades utifrån etnisk bakgrund. Betygen har, till skillnad från vad tidigare forskning visat, förbättrats i majoriteten av kategorier.

 • 7.
  Hagström, Dana
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Värt att bevara?: En studie kring kulturbegreppen i skogsmiljö2004Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats fokuserar på människans subjektiva verklighetsuppfattning kring skogsmiljöer, utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Från olika aktörers livsvärldar har relationen till begrepp som natur, kultur, kulturmiljöer och kulturmiljövård studerats, liksom hur aktörernas förhållande till detta i sin tur påverkar vad som anses vara bevarandevärt. För att genomföra detta har intervjuer utförts med aktörer i anknytning med projektet Skog och Historia eller skogsbruk på såväl central, regional som lokal nivå. Utifrån detta har aktörernas begreppstolkningar interpreterats till att kulturen är den tolkning som var och en av aktörerna gör. Detta resulterar i att kulturbevarandet påverkas subjektivt, vilket i sin tur kan komma att påverka livsvärlden.

 • 8.
  Hammarström, Ylva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Folkhemmets parias: Debatten om romernas assimilation.2013Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 9.
  Henriksson, Evalena
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Wahab, Sherin
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Lindqvist, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Sådan hund sådan matte: En etnologisk studie om förmänskligandet av djur2006Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi studerar människans kärlek till djur i allmänhet och till hundar i synnerhet. En kärlek som tar sig många uttryck men som är kopplad till ett förmänskligande av hunden. Människan avlar och uppfostrar för att få den typ av hund hon vill ha. Det handlar om att ta kontroll över naturen och omforma den för att passa in i människans moderna samhälle. Djurens betydelse för människan är förändrat, från att ha varit objekt är djuren idag subjekt. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv är den rådande diskursen kring djur under förändring.

 • 10.
  Holmberg, Daniel
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Övling, Johanna
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Top Gay: En etnologisk studie av identitet, sexualitet och genus bland homosexuella män i höga positioner2006Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om homosexualitet bland män i höga positioner på statliga institutioner. Vi har intervjuat fyra homosexuella män varav tre är yrkesverksamma. Utifrån Bourdieus fältbegrepp har vi försökt förstå chefernas berättelser och försökt skildra vilka sociala koder som man på deras arbetsplatser måste förhålla sig till. Det har visat sig att homosexualitet inte utgjort något större problem för informanterna i deras yrkesliv. Detta kan enligt oss delvis förklaras med att bland annat rationalitet och tolerans utgör centrala aspekter i en normativ intellektuell diskurs som ställer krav på aktörerna inom fältet. Homofobi strider helt enkelt mot de värden som måste omhuldas för att fältet ska kunna upprätthållas.

 • 11.
  Hugoson, Marlene
  Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU).
  När leksaker talar: En innehållsanalys av två generationers minnen kring leksaker1997Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 12.
  Jakobsson, Hilda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Centrum för genusstudier.
  Queera hobbitar: Samkönat begär i J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings2004Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att fokusera de queera ögonblicken i J.R.R. Tolkiens trilogi The Lord of the Rings för att visa att det queera finns i kulturen på samma sätt som det icke-queera. När är de två hobbitarna Frodos och Sams relation queer? Vad gör den queer? Hur kan vi förstå denna queerhet i termer av homosocialitet och homoerotik? Uppsatsen är inspirerad av Tiina Rosenbergs queera läsningar, jag använder mig dessutom av Adrienne Richs teori om "lesbisk kontinuitet" och Sedgwicks resonemang om manligt homosocialt begär. Jag har kommit fram till att Frodos och Sams relation rör sig mellan mer och mindre queerhet. Då den inte är statisk kan den inte förstås som renodlat homosocial eller homoerotisk. Däremot kan den ses som en del av en manlig samkönad kontinuitet, vilken inkluderar allt ifrån homosocialitet till homoerotik.

 • 13.
  Johansson, Frida
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Eliason, Sofia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Festival- ett jämställt rum?: En turismvetenskaplig studie som undersöker två festivalers arbete mot en jämställd festival2016Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Frågan om jämställdhet på festivaler har de senaste åren varit ett ämne som lyft stora debatter på sociala medier. Kända artister har kritiskt lyft diskussioner centrerade på festivalernas könsfördelningar av artistbokningar. I jämförelse till dessa diskussioner var det dock svårt att hitta tidigare fakta och forskning som berör hur arbetet med jämställdhet bakom och inom festivalerna faktiskt ser ut. Studiens syfte ämnar därför undersöka hur två musikfestivaler arbetar och förhåller sig kring jämställdhetsfrågor. De festivaler som har studerats är Way Out West och Umeå Open, en större festival och en mindre festival. Ämnet implementeras inom en turismvetenskaplig forskning eftersom festivaler tillhör kultursektorn och har en bidragande faktor inför Sveriges besöksnäring. Festivaler kan även utifrån ett samhällsperspektiv anses bidra med platsidentitets skapande faktorer samt fungera som ett verktyg för att sprida budskap vilket gör ämnet om jämställdhet på festivaler relevant att studera. För att besvara studiens syfte har vi utgått från tre frågeställningar som belyser tre teman: Jämställdhet inom organisationen, jämställda bokningar, jämställdhet inför besökarna. Dessa teman är relevanta att undersöka eftersom vi anser att det är utifrån de perspektiven jämställdhet kan tillämpas inom en festival. Vidare kopplas dessa teman samman med studiens resultat som berör de strategier och tillvägagångssätt organisationerna bakom festivalerna har använt sig av för att arbeta med jämställdhet. I studiens slutsats presenteras vårt forskningsbidrag som kan antyda att det finns två särskiljande strategier som är relevanta vid arbete med jämställdhet på en festival. Studiens teoretiska ramverk baseras på tidigare forskning som berör feministisk geografi, jämställdhet samt musik och festivaler. Den primära datan har samlats in genom två intervjuer med en representant från Way Out West och en representant Umeå Open. Vidare har intervjuerna kompletterats med en bild- och textanalys i avsikt att undersöka om och i så fall på vilket sätt hemsidorna är könskodade.

 • 14.
  Johansson, Louise
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Emtängen, Frida
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Miljömedvetenhet och valet av resealternativ inom turismen.2017Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker miljömedvetenhet och miljöbeteende hos studenter i åldern 18-30 år vid Karlstads universitet. Uppsatsen undersöker även vilken roll miljömedvetenhet spelar i vilka resealternativ studenterna väljer vid en turistresa utomlands. Vidare är syftet att studera studenternas kunskap om fenomenen alternativ turism, hållbar turism och ekoturism. En enkätundersökning med 69 respondenter visade att en majoritet av respondenterna svarade att de var miljömedvetna men att endast ett fåtal uppvisade ett miljöbeteende i vardagen. Än färre uppvisade ett miljöbeteende i vardagen samt vid valet av resealternativ. Undersökningen visade även att kunskapen var låg hos respondenterna om de olika begreppen, undantaget de respondenter som studerar vid Turismprogrammet som visade en hög kunskap. Undersökningen visade att det som respondenterna till största del efterfrågade för att de skulle välja fler miljömässigt hållbara resealternativ handlade om billigare resor eller rabatter, samt mer information, både om utbudet av alternativa resor och den miljöpåverkan som resvalen kunde ha. 

 • 15.
  Jonsson, Sofia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Jesper, Sturesson
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Verkliga känslor, okänslig verklighet: Pathos i marknadsföringen hos icke-vinstdrivande organisationer2008Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 16.
  Kroon-Bisenius, Eva
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Retoriken – verktyg och vinst i skolan: En undersökning av gymnasisters uppfattning om effekter av en kurs i retorik2006Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har med hjälp av en enkät undersökt vad en grupp elever från NT-gymnasiet i Järfälla själva anser sig ha haft för nytta av en retorikkurs de genomgått. Jag har tittat på, om de använt sig av kunskaperna när de gjort presentationer i andra ämnen och om de tror att de fått högre betyg i andra ämnen på grund av retorikkunskapen.

  Min hypotes var: Elever som gått en retorikkurs har nytta av den i övrig utbildning. Min infallsvinkel var: Upplever elever att de har nytta av den retorikkurs de gått, när de gör presentationer i andra ämnen?

  Jag har undersökt om de också upplever sig ha fått andra vinster av retoriken och jag diskuterar om ett ”embryo” till att bli en god samhällsmedborgare, en ”vir bonus” kunde anas och utläsas av enkätsvaren. Det förutsätter naturligtvis att de tagit till sig någon kunskap.

  Naturligtvis måste en kurs ge något, annars skulle den väl läggas ner, men det jag ville undersöka var om kunskapen hade långtidsverkan och användes aktivt efteråt. Enstaka elever visade prov på motsatsen. De hade fått högsta betyg på retorikkursen men tycktes i nästa klassrum ha glömt allt och återgick till tidigare beteende, ett muntligt tråkigt framställningssätt. Orsaken kan ha varit att de inte förstått att de skulle använda kunskapen aktivt i alla lämpliga sammanhang efteråt. Kanske såg de inte vinsterna eller finns annat skäl.

  Resultatet av undersökningen visade att de flesta upplever att de haft nytta av kursen, de hade höjt sina betyg i andra ämnen, där muntliga presentationer varit vanliga och de tillskrev retoriken denna vinst. Jag tror dock inte att retoriken ensam kan ta åt sig äran. Intelligens, språkbegåvning, lyhördhet, lust och intresse har funnits hos de flesta eleverna. Motiverade kan de ha blivit av annat än retoriken.

  Elever som gått en retorikkurs anser sig ha nytta av den i sin övriga utbildning men om kursen samtidigt utbildar dem till att bli goda samhällsmedborgare, går inte att bevisa här. Kanske utbildar den i stället manipulatorer. Att kunna göra sin röst hörd, överväga och handla klokt i interaktion med andra är nödvändigt för att bli en god samhällsmedborgare. Det kan man lära sig av retoriken. Ett första steg har kanske kursen bidragit till mot ”vir bonus-målet” men jag kan inte garantera att alla elever kommer att använda sin kunskap i gott syfte. Att de flesta eleverna upplever att de har nytta av retorikkursen, när de gör presentationer i andra ämnen går dock att slå fast.

 • 17.
  Lampinen, Linda
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Friberg, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Syskonkärlek: Relationen mellan systrar över tid2006Student paper second term, 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur relationen mellan systrar kan se ut och hur den kan komma att förändras med tiden, antingen till det bättre eller sämre. Vi fokuserar på barndom, vuxenliv samt om det finns någon idealbild för hur en syster ska vara. Finns denna då i verkligheten? Vi har intervjuat fem kvinnor där samtliga har systrar. Två av dessa informanter är tvillingar vilket har gjort att det är ett särskilt avsnitt på just tvillingskap. Det vi har sett är att relationen mellan systrar kan se väldigt olika ut, antingen är det en nära relation eller så existerar den i stort sett inte alls. Systrarna tar på sig eller tilldelas olika roller som gör att de blir till de personer de blir.

 • 18.
  Langwagen, Simon
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård.
  Bjurfors bruk: Lämningar med guldkant2016Student paper second term, 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 1600-talet anlades en handfull mässingsbruk i Sverige, främst i mellersta Svealand, detta som svar på kungliga påbud. Trotts att det är en förhållandevis liten industri, så vägde den tungt för svensk handel, och den svenska mässingstråden var efterfrågad i hela Europa. Dokument från inrikestullen 1756 visar att skatten, eller det vi idag kallar momsen, var dubbelt så hög på en mässingsvara, i jämförelse med motsvarande vara tillverkad i koppar. I grova drag kan vi säga att mässingen drog in dubbelt så mycket intäkter som kopparen, sett till samma kvantitet.

  Trotts denna typ av bruks viktiga roll i svensk socioekonomi och industrihistoria, så är de många gånger dåligt dokumenterade. Bjurfors mässingsbruk är, trotts det rika arkivmaterialet, ett outforskat område. Ett forskningsområde som kan ge viktiga nycklar till att förstå mässingsmanufakturen under och efter den svenska storhetstiden.

  I dagsläge hotas de fornlämningsklassade ruinerna efter den stora trådhyttan av direkt passiva åtgärdsplaner. Naturen har sedan länge tagit tillbaka de områden som en gång var en livlig industri i hjärtat av bergslagen. Skogen utgör stor skada på de överlevande murverken, och i denna takt kommer detta historiska minnesmärke inom kort vara förlorat för all framtid.

 • 19.
  Lundgren, Bosse
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Att älska ett fotbollslag på avstånd: En etnologisk studie om Malmö FF supportrar boende i Stockholm2007Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Denna uppsats i etnologi handlar om identitet i förhållande till ett fotbollslag och dess supportrar. Hur man bygger upp och förstärker sin identitet som supporter till Malmö FF trots att man bor i Stockholms området. jag har följt dessa supportrar under våren 2007 och intrevjuat en handfull av dem för att förstå hur man upprätthåller och förstärker denna supporterkultur.Jag upplever det som att Malmö FF får stå som symbol för mycket mer än bara fotboll för dessa människor, det får symbolisera rötter, historia och hembygd. det blir ännu viktigare att visa vilket fotbollslag man hejar på när man flyttat till en ny stad som ett sätt att bevara sin identitet i en ny miljö.

 • 20.
  Löwdin Hansson, Martin
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  En sång om Trojas murar: En retorisk analys av Johannes Anyurus diktverk 2006Student paper second term, 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att genom hermeneutik och retorisk teori analysera Johannes Anyurus verk "Det är bara gudarna som är nya" och försöka utröna dess retoriska funktion, framför allt dess relation till den epideiktiska genren så som den definieras av Lawrence Rosenfield.

  Jag fann att "Det är bara gudarna som är nya" i första hand syftar till att berätta för berättandets och berättarens skull, samt att den på intressanta sätt ställer sig i en intertextuell dialog med många andra verk och olika sorters berättelser.

  Slutligen diskuterar jag lite kring verkets retoriska funktion och dess möjliga relationer till existerande teorier, samt den epideiktiska genren och dess relation till poesi som uttrycksform. Jag finner att verkets retoriska funktion med all önskvärd tydlighet är att förmedla tidigare okända sanningar om livet som författaren ser det, och att han uppnår detta förmedlande genom ett mycket kreativt användande av metaforer.

  Den generella slutsats jag når är dock att mer forskning borde göras på den epideiktiska genren – den innehåller sannolikt mer än man hittills har hittat.

 • 21.
  Renberg, Kristoffer
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Sensationsjournalistik i förortsetnologi: En diskursteoretisk analys av nyhetsmediers porträttering rörande arkeologiska utgrävningar i Botkyrka2005Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kombineras diskursteori med olika perspektiv på arkeologi och massmedier för att beskriva hur det arkeologiska arbetet i Botkyrka porträtteras i dagstidningar. Frågor som hur, när och varför artiklarna skrivs eller inte skrivs besvaras. Artiklarna som är utgångspunkt för studien hittades med Internettjänsterna Mediearkivet och Presstext. De visade sig kretsa uteslutande kring fynden som görs, till skillnad från arkeologerna som anser att fynden främst är ett källmaterial. För att artiklarna ska skrivas och publiceras måste emellertid både journalisterna och arkeologerna kunna framställa fynden som sensationella i någon form, men det händer sällan då antalet artiklar är få.

 • 22.
  Rindebo, Joanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Haji, Chimen
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Kärlekens kraft: En etnologisk studie om kärlek över etniska gränser2006Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om kärleksrelationer mellan människor med olika etniska ursprung. Vi vill undersöka hur omgivningen reagerar när någon i deras närhet väljer att ingå en kärleksrelation med en person som har annan etnisk bakgrund. Vi vill ta reda på kärlekens betydelse för paret i deras förhållande och hur kärlekens kraft övervinner parets problem samt konflikter i deras förhållande. Vi har även undersökt paret i relation till sin omgivning. Att ingå ett förhållande över etniska gränser kan innebära många kompromisser av sina egna levnadsmönster och värderingar. Paret väljer att skapa nya levnadsmönster tillsammans och på så sätt skapas det nya sociala koder samt traditioner som passar deras förhållande. Vilket bidrar till att de övervinner kulturella skillnader. Vidare har vi undersökt hur media väljer att representera människor med annan bakgrund och att det ger upphov till stereotyper.

 • 23.
  Rudengren, Rasmus
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Johansson, Carl
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Svart - svartare - svartast: En etnologisk studie om döden, identitet och gemenskap inom black metal-kulturen2007Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  PURPOSE: To find out how identity creating and community utter within the Black Metal culture, to get an insight of why people are drawn to Black Metal, and what function it fills to the adherents/practicians.

  METHOD: Analyses of interviews done by the authors. In addition to them literature, mainly in book form, is used for theories.

  RESULT: We have seen that there are shared Black Metal values, despite a strong individualism within the culture. And death is important for the survival of the culture and the individuals.

 • 24.
  Shirforoushan, Maryam Melissa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Ortler, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för språk och kultur.
  Kurdiska killar schabloner och beskriviningar inifrån: Sex kurdiska killars tankar om sin kultur och omvärldens av den2004Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar sex kurdiska killar som bor i Stockholm och deras beskrivningar kring omvärldens bild av deras kultur.

  Vår frågeställning lyder: hur förhåller sig kurdiska killar till bilden av kurder som finns i omvärlden? Genom att intervjua dessa sex personer individuellt och ha med en liten medieanalys försöker få en uppfattning om dessa kurdiska killars identitetskonstruktion.

  Resultatet som man kan ta del av är att dessa kurdiska killar ofta försvarar sin kultur och sitt ursprung samtidigt som de har börjat tänja på gränserna som finns kring deras kultur.

 • 25.
  Sokolov, Artem
  Karlstads universitet.
  Världen på ett A4-papper: En studie om mentala världsbilder hos niondeklassare i Karlstad Kommun.2016Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 26.
  Ulväng, Göran
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Statare: En undersökning om lantarbetare på Husby gård i Uppland1990Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
1 - 26 of 26
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf