Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 127
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsning av faktatexter i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om grundskollärare och deras sätt att arbeta med förståelse av faktatexter med sina elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur några lärare idag arbetar med faktatexter medelever i tidiga åldrar. Genom tidigare forskning undersöker jag hur fyra grundskollärarearbetar med läsning och förståelse av faktatexter. I denna studie studerar jag i vilkasammanhang lärarna arbetar med faktatexter och när de väljer att introducera det för eleverna.Jag undersöker också vilka lässtrategier och modeller lärarna använder sig av vid läsning avfaktatext med eleverna. Jag har använt mig av intervjuer som metod och samlat in ochanalyserat det material som är relevant och användbart för denna studie. De fyra informantersom valdes till undersökningen skulle vara verksamma lärare samt ha arbetat med yrket iminst tio år för att få en bredd i deras erfarenheter. De arbetar också på två olika skolor. Minstudie visar att för informanterna är faktatexter en viktig del i undervisningen men det finns enskillnad mellan skolorna. En skola arbetar kontinuerligt med ett genremål och har en störremedvetenhet gällande läsning av faktatexter än vad den andra skolan har.

 • 2.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och genrekunskap. Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Studien begränsar sig till att undersöka en kommun i södra Sverige. Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och genrekunskap.

 • 3.
  Andersson, Joakim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Bilder som informationsbärare: En jämförande studie av bilder i arkiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis examines how images are used and evaluated in a Swedish archival context. Images as of today are very common in society. They are nearly everywhere, particularly in our phones and computers. Therefore the written word is slowly losing it's sovereignty as a carrier of information. With this background the study examines if the images role also have changed in an archival setting.

  The following work is a qualitative research study that examines three Swedish archives: the Regional State Archive in Uppsala, Swedish Labour Movement's Archives and Library in Stockholm and the Centre for Business History in Stockholm. Furthermore the study examines how the institutions organize images and how they make them accessible for the public. It also examines what role the image play as a carrier of information in the archive. In more general terms the study also investigates what function the image can have for people in society. The comparison of the archival institutions is a methodological foundation for this study. Semi- structured interviews were conducted with archivists from the three institutions and works as the main source. For the analysis this study uses document theory and a few concepts derived from Terry Cook's archival theory, namely evidence, memory, identity and community.

  In terms with the previous research made on the subject this study comes to the result that images have different terms for archiving than other materials, most specifically papers documents. The examined archival institutions are today using the same tools for organizing images as they use for other documents. This can have negative effects on the ability the image has as a carrier of information. In the long run this could cause the image to become a marginalized part of the archive as a whole.

  The conclusion this mater's thesis presents is that the image has a potential as a source of information. Especially for groups that aren't previously represented in the archive through traditional paper documents. The image may therefore contribute to the archival pluralism and diversity, as long as the images are treated with the terms they demand as an archival document.

  This is a two years master's thesis in Archival Science. 

 • 4.
  Andersson, Katarina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  ”Vårt” och ”deras” kulturarv? Svensk kulturarvspolitik­­ 1996­–2009–20162017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensk kulturarvspolitik arbetar utifrån visionen för kulturmiljöarbetet 2030 att ”alla, oavsett bakgrund, ska kunna göra anspråk på vårt gemensamma kulturarv”. Vad har föranlett till den här visionen och hur har det sett ut innan? Den här studien syftar till att undersöka hur och om retoriken i det talade språket och den skrivna texten uttrycker en exkluderande eller inkluderande syn på nationellt kulturarv kopplat till identitet.  Hur har synen på nationellt kulturarv sett ut och finns det en ”vi” och ”den Andre”– struktur i diskursen?

  Källmaterialet består av tre olika kultur- och kulturarvspropositioner under åren 1996, 2009 och 2016. Det kompletteras med utvalda intervjuer och offentliga tal från tre olika kulturministrar under samma år: Marita Ulvskog, Lena Adelsohn Liljeroth och Alice Bah Kuhnke. Metoden för studien har varit kritisk diskursanalys hämtad från Norman Fairclough. Resultatet av undersökningen diskuteras med begrepp hämtade från postkolonial teori, främst Edward Said och Homi K. Bhabha.

  Sökord: kulturarv, ”den Andre”, kulturarvspolitik, identitet, postkolonial, kritisk diskursanalys, kulturminister, nationalism

 • 5.
  Andersson, Sandra
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Vad gör det för skillnad?: Fyra organisationers integrerade arbete med kvalitativ jämställdhet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns väldigt många sätt att arbeta både med jämställdhet i stort och med kvalitativ jämställdhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra olika verksamheter integrerar arbetet med kvalitativ jämställdhet i verksamheten. Utifrån detta arbetades det fram en frågeställning om hur jämställdhetsarbetet beskrevs, motiverades och vad det visade på för förståelse av genus och jämställdhet. Metoden jag använt mig av är semistrukturerade intervjuer. I själva analysen har jag utgått från teorier om jämställdhet och jämställhetsarbete, makt, genus och perspektiv på organisationer. Resultatet visar på att det finns många olika sätt att arbeta med jämställdhet och också flera olika anledningar som motiverade till ett jämställdhetsarbete. De offentliga organisationerna framhävde motiv om rättvisa och demokrati medan de privata organiastionerna dessutom lyfte fram ett ekonomiskt perspektiv som viktigt. Alla informater menade att det fanns en stor fördel att arbeta med kvalitativ jämställdhet. Slutsatsen blir att det finns många olika sätt att arbeta integrerat med kvalitativ jämställdhet, men för att det ska få någon genomgripande effekt måste det vara ett långsiktigt arbete.

 • 6.
  Andrén, Ewelina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  "Alla kanske inte önskar att vara i ett förhållande": en etnologisk studie av nio människors erfarenheter och syn på singelskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 7.
  Bartholdsson, Susanne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Kolonilotten - ett annat perspektiv på omgivningen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 8.
  Beckmann, Cecilia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  A place where they belong: ‐ unaccompanied youth and their experiences of home, journey and integration2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 9.
  Berggren, Uffe
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Etnologi.
  “När slutaren rasslar kännerman att man lever”: En studie i pensionärers fotograferande2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This Ethnological study, based on interviews with 8 pensioners with photography as a hobbyaims at finding the reasons the pensioners indicate are vital to them choosing photography asa hobby. The theoretical framework consists of Arnold Van Gennep’s ideas about Rites ofPassage and Gilles Deleuze’s theories of Becoming as a way to understand transitions in life.The results indicate that most of the interviewed persons seem to make a rather seamlesstransition from working life into retirement. The ones bringing their photo-hobby with themfrom earlier in life seem to make the smoothest transition of all.

 • 10.
  Beskow, Moa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
  Hus och trädgårdar i Glasberga Sjöstad: En etnologisk studie om visioner, smak och estetiska ideal2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The focus of this study is to examine the aesthetics due to a new residential area, Glasberga Sjöstad, located in the outskirts of Södertälje. During the first construction process in the housing estate, some of the buildings appeared not familiar to the Swedish norm, and they did not fit into the concept Garden City, “trädgårdsstaden”. The main research question is to investigate the aesthetics and planning ideals according to the forming of Glasberga Sjöstad and the study focus on the lack of consistency between the vision and the everyday-reality. Another important starting-point is questions about ethnic segregation and aspects of power relations between a majority and a minority in the society. Former research points at causal factors as socioeconomic imbalances and class-aspects as important to understand the ethnic- and race segregated Swedish society, and the main research question in this study, is to add a focus on the aesthetics as an important aspect and more, to pay attention to the middleclass-citizens. The study is built upon in-depth interviews with residents in Glasberga Sjöstad and analyses of planning documents and aesthetic guidelines due to the construction process. The material shows that the aesthetic guidelines are built upon former ideals and it also shows that the inhabitant of Glasberga pay less attentions to the aesthetics of the houses, than to the social relations with their neighbours. The outcome of this study proposes the aesthetics as an important matter in planning and power practices, and proposes for a more open-minded way to embrace and include cultural diversity. 

 • 11.
  Biasiotto, Roberta
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Afrikanska studier.
  Fiction and Disease: Representation and Meaning of HIV/AIDS by Three South African Novels2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  South Africa is one of the most affected country by the HIV/AIDS epidemic worldwide. Literary responses gave voice to the impact and perception of HIV/AIDS epidemic. The present thesis is focused on the creative response to HIV/AIDS by a sample of three selected South African novels

  Welcome to Our Hillbrow, Beauty’s Gift, and The Reactive. By using an interdisciplinary approach, the representation and the experience of HIV/AIDS, and the meanings associated to the disease as described in the novels are analysed. Welcome to Our Hillbrow presents the prejudice and myths around HIV/AIDS, Beauty’s Gift is focused on female empowerment against risky masculinity, and The Reactive is a coming-of-age novel offering an introspective insight into HIV-positive status. Written in different times between 2001 and 2014, and by black authors of different generations, the novels are inscribed in the socio-cultural context of South Africa. With this sample of selected fiction, it is possible to observe a complex scenario on HIV/AIDS and a shift in the focus on HIV/AIDS perception: from stigma and mortality, to activism and prevention, to the individual co-existence with a manageable chronic condition. The novels showed the nuances of the meanings associated to HIV/AIDS, and their specific relation to the socio-cultural determinants of the disease (stigma, misinformation, rural-urban relation, gender power structure, accessibility to treatment). The present work intends to contribute to the understanding of HIV/AIDS by the perspective of creative voices which have the ability to disclose meaning and signification to the experience of suffering due to the disease.

 • 12.
  Birging, Amanda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Kroppslig beredskap och känslomässigt avstånd: Tre kvinnors erfarenheter av förkroppsligat emotionellt arbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att anlägga ett feministiskt fenomenologiskt perspektiv på kvinnliga omsorgsarbetares levda erfarenhet av att arbeta med kroppen på andra kroppar, och därmed undersöka informanternas erfarenhet av gränsdragning och arbetets påverkan på den egna kroppen. Omsorgsarbetet innefattar komplexa kroppsliga och känslomässiga arbetsuppgifter, och arbetets höga risk för skada utgör den främsta anledningen till att arbetare funderar på att lämna yrket (Stranz, 2013, s. 176). Genom semistrukturerade djupintervjuer med tre kvinnor med erfarenhet av omsorgsarbete, samt en analys av dessa utifrån feministisk fenomenologi och den sociologiska termen body work, visar undersökningen att informanterna utför förkroppsligat emotionellt arbete. Arbetet ställer krav på att kunna förkroppsliga flera motsägelsefulla roller, och detta tycks försvåras när informanterna ser sig sedda som någonting annat än som professionell omsorgsarbetare. För informanterna är en central strategi för att etablera distans till arbetet att förkroppsliga professionalitet. Uppsatsens slutsats är att omsorgsarbetet genererar materialiserade effekter på informanternas levda kroppar; inte bara i form av observerbara skador utan också genom att påverka själva relationen mellan kroppen och jaget. Omsorgsarbetet tycks påverka hur vi rör oss, hur vi förstår våra kroppar, hur vi använder dem och hur vi sätter gränser runt och med dem. 

 • 13. Blossner, Joanna
  Representation av statslöshet: Framställningen av Rohingyafolket i burmesisk media2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to analyse how the stateless Muslim minority Rohingya from Myanmar are represented in Burmese media. Progress towards democracy has been made in Myanmar since the end of the dictatorship, making it possible for private newspapers to publish in Myanmar and increased the access to rights. However, this positive development has not affected all habitants in Myanmar. The UN still considers Rohingya to be one of the most persecuted people in the world.

  In this study, the material consists of articles from The Myanmar Times, Mizzima Business Weekly and The New Light of Myanmar. After assessing Hannah Arendt’s theory about the dependency on citizenship for human rights, and Steve Luke’s theory of power, this study uses the method systematic qualitative text analysis to sort the material. In addition, a critical text analysis inspired by critical discourse analysis is carried out. As a complement, photos are studied using visual text analysis. The main focus is on how Rohingya are represented in the material, and what can be said about Rohingya’s exclusion based on the findings in the material. The study shows that the name Rohingya is avoided in The Global New Light of Myanmar, who uses “Muslim Minority” as well as in The Myanmar Times, where group is often called “Bengali”. However, in Mizzima Business Weekly “Rohingya” is the most common name when describing the group. A key finding is that suppression, i.e. to silence issues concerning Rohingya, to deny their identity and ties to Myanmar, and to not acknowledge that Rohingya are affected by an event in the news, appears to various extents in all three newspapers, which shows how Rohingya are excluded and are often portrayed as “the others”. The study shows that the media is affected by “the power of the thought” and that the inherent paradox of the human rights can be applied in this case, and that in a society a stateless person is rightless and becomes completely excluded from the society. This is manifested to some extent in Mizzima Business Weekly and consistently in The Myanmar Times and The Global New Light of Myanmar.

 • 14.
  Bood, Sandra
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation. 5942.
  Stadsförtätning i skenet av blåljus: En studie om urbana tillgänglighetsrisker för utryckningsfordon2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 15.
  Burman, August
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv.
  Morgantina under och efter det andra puniska kriget: Den sista fria grekisk-sicilianska stadens fall2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ancient city of Morgantina in Sicily was an important city during the Hellenistic age and probably member of a koinon (a union) under the leadership of Syracuse. Much research has been done on the city of Morgantina, but as far as I know, no study has had the aim to show what role Morgantina played in the Second Punic War. Therefore, this essay focuses on Morgantina during and after the Second Punic War (218–201 BCE). The main questions presented in this essay are what happened to the city after the war and what was the aftermath of the war? What happened to the people in the town and why were some houses abandoned and others not? To answer these questions archaeological evidence (numismatic material and buildings) as well as ancient historians’ narrations have been used (the historians used are Diodorus Siculus, Livy, Cicero and Strabo). The study argues that Morgantina might have been the last important free Greek town in Sicily (and possibly the very last) and that the city probably did not fight actively for either side, but might have provided Rome with grain and therefore taken Rome’s side.

 • 16.
  Bäckman, Carl Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Riddarens rustning i datorspel: En undersökning om trovärdighet inom fantasy-genren2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker riddarkaraktärer från två olika fantasy-rollspel, och ifall karaktärerna uppfattas som mer trovärdig inom sin genre om rustningen de bär är skapad utifrån ett historiskt perspektiv. En karaktär från varje spel, samt en historisk tolkning av karaktären användes till studien för att undersöka frågeställningen. Åtta informanter deltog i studien, som utfördes vid Högskolan i Skövde i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Varje informant fick se varje karaktär i taget, där de sedan fick svara på frågor i hur de uppfattade karaktären. Det visade sig att huruvida varje spelare uppfattar karaktärer som trovärdig eller inte beror helt på vilket sammanhang karaktären befinner sig i. Så länge karaktären och spelvärlden är enhetlig med den typen av fantasy som förmedlas kommer det att kännas trovärdigt inom spelets premisser och tematik. I och med att urvalet av informanter endast var studerande spelutvecklare är det svårt att säga ifall detta påstående även går att applicera på andra målgrupper. Därför behövs ytterligare undersökningar för att svara på frågan.

 • 17.
  Capriola, Margherita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen, Latinamerikainstitutet.
  Climate Crimes: Climate change and deforestation: a case-study of state-corporate crime in Peru2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the last decades, climate change studies have been focusing more intensely on its anthopocenic essence, as the consequence of production and consumption patterns that require the intensive exploitation of the environment. In line with this school of thought, and new generations of studies on environmental crime, this work aims to present the environmentally and climate-related issues arising from land degradation in the Peruvian Amazon; focusing on those casual mechanisms developed from the collusion between Peruvian-economic policies and new private actors such as transnational corporations (TNCs). Relying on the assumption that: the processes moving the issue of climate change overcome the global space, and can be observed from regional, national or local point of view; this work's purpose is to analyze how a single country as Peru, currently considered of low ecological footprint, could, by means of the definition of national laws (environmentally and economic-related) burden climate change. The analysis focuses on a single case-study identified with the territory within the Northern Ucayali and Southern Loreto regions in Peru, and builds on the theory of state-corporate crime developed in the 1990s by Ronald C. Kramer and Raymond J. Michalowski to define the role of state-corporate relationships in the production of social harms. To show how this relationship is today shaping the globally spread issue of climate change, the analysis of the palm oil industry in Ucayali is presented as main example of a broader phenomenon of transgression and partnership between private and public spheres in Peru. In this optic, the purpose is to give further contributions to the studies of climate change as state-corporate crime, focusing on the analysis of those territory, as the Amazon, whose preservation has been identified as mayor tool against global warming and which is instead harmed by the relation between private and governments interests.

 • 18.
  Centeno, Elina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Skildringen av det svåra arvet: En studie av utställningarna på Museo de la Memoria y los Derechos Humanos i Santiago, Chile2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) in Santiago, Chile is dedicated to the depiction of a difficult heritage. This museum of memory and human rights narrates the military dictatorship in Chile 1973–1990, a time when thousands of people were subjected to unthinkable human rights violations committed by the Government Junta of Chile.

  Memorial museums exist worldwide and aim to depict a specific historical event when people have been victimized by the state. By showcasing the crimes committed by the junta, MMDH seeks to contribute to the culture of human rights to prevent human rights violations from reoccurring in the future; a culture of Nunca Más (Never Again). In this thesis, the permanent exhibitions of MMDH have been studied through the lenses of representation and discourse theory. The purpose has been to understand the way in which the museum depicts the dictatorship and whether the goal of contributing to a human rights culture was visible in the material that is presented in the exhibitions. The results show that MMDH depicts a story using different themes primarily relating to the crimes committed by the Chilean state and the civilian population’s fight for human rights.

  In the exhibitions, several themes evoke emotions and can generate a real impact on the visitors. However, the museum presents its material without analysis or interpretation and it disclaims placing the dictatorship in a historical and political context, which can inhibit the educational purpose of the museum. In addition, since the exhibitions lack educational material on human rights and democracy, the categorization of being a museum of human rights with the goal of contributing to a culture of human rights, is insufficient. In the discourse of the exhibitions present at MMDH there is an apparent inclusion and exclusion of narratives which can be explained by the museum’s political link in a country that to this day is undergoing a process of dealing with its past.

  This is a two-year master’s thesis in Museum and Cultural Heritage Studies.

 • 19.
  Chatwin, Benjamin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen.
  What are the specific causes and strategies in relation to stunting in Lesotho?: A study of the perceptions of UNICEF staff members regarding stunting in Lesotho2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Stunting is an issue that affects millions of children all over the world including Lesotho. Whilst Lesotho does not have the highest rates of stunting in the Southern African region, the rates are alarmingly high never the less. This paper serves as an insight into the stunting situation in Lesotho from the perspective of UNICEF. Broadly speaking, this paper looks at stunting from two aspects: firstly, looking at causal factors and next at the strategies to address those causes. The skeleton of this thesis is formed around the 1991 UNICEF malnutrition framework which acts as a guide for the theoretical and empirical chapters of this paper. The theoretical chapter outlines the complex interconnectedness of different causal levels those being structural, underlying and immediate causes. One will notice the causal chain as it soon becomes very obvious. The strategic component is the next major element of the theoretical chapter. Similarly, given the interconnectedness of the causal framework, it becomes clear that a holistic approach is necessary to address stunting at all levels. Addressing only the health consequences is not nearly enough. The empirics strongly support certain elements of the theoretical framework from both a causal and strategic perspective. Poverty, education, water, sanitation and rurality are seen as the leading thematic causal factors, while social protection, water and sanitation, education and health programmes are considered to be the most suitable strategies to address stunting. One will notice that although this does not nearly cover all the various components of the theoretical framework, it does make sense given the mandate of UNICEF. And since the nature of the research is broad, there is certainly plenty of room for more narrow-scoped research to be carried out in terms of the effectiveness of individual nutrition and health programmes applied throughout the region, if not the developing world at large. 

 • 20.
  Classon, Anton
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  The J in JRPG: Finding collectivism or individualism in games2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper covers the JRPG subgenre as it compares to the greater RPG genre. These will be compared through how games can, through their mechanics, be traced back to which types of society the games originate from. These societal types are collectivism and individualism, as defined by Richard Brislin (2000). The games are divided into Japanese games and Western games, and are examined for evidence of societal ties in their gameplay mechanics that tie them to their country of origin, or evidence that contend those ties. 

 • 21.
  Coletta, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Afrikanska studier.
  Covering the South African Intention to Leave the International Criminal Court (ICC): A web content analysis of the debate between media arguments and possible bias2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is an initial attempt to analyze the media debate about the intention to withdraw from the International Criminal Court (ICC) announced last October 2016 by the South African government.

  The purpose is to examine media arguments raised and possible bias on three South African major news sites. Articles selected are analyzed through a web content analysis that allows to understand how the debate about the government’s intention was presented, examining the issue of unconstitutionality and the question of human rights emerged. In order to verify possible media bias, instead, several previous studies on the matter were considered, with particular attention to the one of Eberl, Boomgaarden and Wagner, used to apply a systematic analytical approach. Theories on media accountability and media ethics in South Africa constitute the theoretical framework of the research. The study is conducted by following an extensive review of secondary sources and a typical descriptive case study approach. What the Thesis means to show is that, in most cases, South African web sites have presented and discussed the government’s intention with a negative tone demonstrating media bias especially in the tonality used, often against, more or less openly, the country’s withdrawal.

 • 22.
  Colfach, Peder
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård.
  3D Laserskanning: Verktyg för antikvarisk dokumentation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen 3D laserskanning som verktyg för antikvarisk dokumentation är en jämförande studie som bygger på tre fallstudier i form ut av två privata och en offentlig fastighet där man använder sig ut av 3D laserskanning som verktyg för någon form ut av   byggnadsdokumentation. Den går genom hur en 3D laserskanning genomförs i praktiken samt beskriver på ett vardagligt sätt hur tekniken fungerar. Genom intervjuer och tidigare forskning försöker uppsatsen ringa in om det finns antikvariska ambitioner från beställarna i dessa fallstudier. Uppsatsen belyser även fördelarna att använda 3D laserskanning som metod för byggnadsdokumentation på kulturhistoriska byggnader. Resultatet ger tydliga   indikationer på att beställarna ser fördelarna med laserskanning ett verktyg för antikvarisk byggnadsdokumentation. Uppsatsen vill skapa en diskussion kring hur man kan gå tillväga för att uträtta en kulturhistorisk byggnadsdokumentation som passar vår tid.

 • 23.
  Dahlqvist, Maja
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Stimulating Engagement and Learning Through Gamified Crowdsourcing: Development and Evaluation of a Digital Platform2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to develop a gamified crowdsourcing platform for transcription and metadata tagging of digitised text documents, and further to examine whether the platform can stimulate engagement in archives and be used as an educational resource. The case, around which the thesis project is conducted, is the governmental Archives of Bosnia and Herzegovina and its historical documents which were damaged in a fire in 2014. 

  Theories about engagement, archival pedagogy, and gamification guided the development of the platform. Bosnian-Herzegovinian school children, History teachers, and staff of the Archives of Bosnia and Herzegovina tested the platform and shared their thoughts of it in focus group discussions and interviews.

  The developed platform consists of a game interface, a database, and an interface for results viewing and searching. It is web-based, and coded in HTML, CSS, JavaScript, and PHP. The platform stimulated engagement among the school children who tested it. They expressed interest in reading and learning more about archival documents, in long-term preservation of information, and in the archive’s mission and future. Judging from the discussions and interviews, the platform could well serve as an educational resource. The History teachers showed interest in using the platform in their teaching, and found support for it in the curriculum for the History subject.

  A gamified crowdsourcing platform has been developed, and the perception among school children, History teachers, and archive staff was overall very positive. Crowdsourcing is not just about sourcing out tasks to the crowd. Co-creation of content could furthermore stimulate learning and engagement, and thereby tie a bound between the public and the archive. Gamification can successfully make the overarching goal of crowdsourcing understandable and concrete for the platform users.

 • 24.
  Dannberg, Marja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Litteratur och genus i skolan: Hur genus framställs i två bilderböcker samt hur det kan användas i ett didaktiskt syfte2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how gender and equality is represented in children's books and how educators from a didactic perspective can work with children's literature as part of their work with value-based issues. The books used for this paper is Alfons och Milla (1985) written by Gunilla Bergström and Kalle med klänning (2008) written by Anette

  Skåhlberg. These books were written during different decades and both the gender and ecuality aspect is presented differently. This might be explained by the values and what was normal during the times that they were written. Kalle med klänning (2008) is challenging the normal thoughts about gender. The book Alfons och Milla (1985) presents that boys and girls are different in the sense that they do and act differently. After analyzing both these books the conclusion is that Kalle med klänning (2008) is more suitable from a didactical perspective although Alfons och Milla (1985) can also be used in a didactic purpose. Both books gives us a good ground to discuss what is typically male and what is typically female although they illustrate gender differently. Methods to enlight these questions may be to read out loud and/or have a discussion about the books to get a deeper understanding regarding gender, equality and common principles.

 • 25.
  Demitz-Helin, Lotta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Ordinlärning i svenska för invandrare: Några sfi-elevers upplevelser av ett förändrat arbetssätt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine reactions on the implementation of a method for word learning among participants in a group of pre-literate students within a beginners’ course of Swedish for immigrants. The learning method uses individual wordlists, based on personal experiences. Data were collected through lesson observations of the group as a whole and interviews with six of the students, and analysed from a pragmatic point of view, with its emphasis on life experience and social interaction as important factors for successful learning. The study focuses primarily on conceptions of activity, participation and motivation. The result shows that the students experienced differences regarding all these factors, compared to their earlier experiences of word learning. Motivation was the most positively influenced factor. When it comes to activity, more time than before was spent on homework. The study also shows that the possibility to exert an influence on the learning process through participation entails a certain amount of doubtfulness as well as increased motivation.

 • 26.
  Drew, Liesl
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  'I'm from Barcelona': Boundaries and Transformations Between Catalan and Spanish Identities2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the last decade or so, the multiple political factions in Catalonia have adopted pro-independence initiatives in their platforms following the 2008 financial crisis. Catalonia’s position as representing a minority culture in the face of the centralized administration of Madrid presents a contentious history of fighting for the right ‘to be’, culminating in what today is viewed by many as an identity crisis.             

  Drawing on fieldwork conducted in Barcelona, this thesis examines how informants construct and transform their socio-cultural identities in the framework of the independence movement in Catalonia. It places informants’ experiences in the theoretical realm of ethnic boundaries, analyzing central issues of Catalan language normalization vis à vis the historical imposition of Spanish as the national language. These themes are broadened in light of the recent upsurge of Catalan secession, and explores identity politics within the background of Spanish and Catalan nationalisms.

 • 27.
  Duke, Petrus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Kulturfrämjande eller läsfrämjande?: En studie i läsfrämjande aktiviteter på två folkbibliotek2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

   The purpose of this master’s thesis is to examine how two libraries, Sundbyberg bibliotek and Rinkeby bibliotek,

  work with activities that promote and stimulate reading among children and youths. The main purpose behind

  this study is to examine what kind of activities the libraries offer, how they are received by the children and

  youths participating in them and lastly how the libraries deal with children and youths who are disinterested in

  reading.

  The theoretical base for this study is discourse analysis, which is used to distinguish a structure in the interviews

  with the librarians from the two libraries. Furthermore, research results in the field of activities that promote

  reading among children and youths form a backdrop for the study as well as a framework onto which the

  empirical results are hung.

  The methods used in this study are qualitative interviews and text analysis. One librarian from Sundbyberg

  bibliotek has been interviewed and two librarians from Rinkeby bibliotek. The text analysis was based on policy

  documents, the websites of the respective libraries and lastly the social media where the libraries are active.

  The main results show that the libraries have similar attitudes regarding the importance of reading for children

  and youths. Furthermore, the librarians all showed a wide variety of activities that are intended to stimulate

  reading for children and youths. These activities can be divided into either direct or indirect reading stimulating

  activities. The direct activities deal with reading in a literal sense and books are a clear topic. The indirect activities,

  however, are a way to mediate between the child and the youth, and reading. Instead of having books as a

  topic, these activities are overtly about something else, such as films or playtime for toddlers. Reading is implied

  but never mentioned directly. This division is in place because children and youths are less inclined to participate

  in activities that are overtly about reading since there are a large number of children and youths who do not appreciate

  reading.

  This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 28.
  Ekström, Björn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Performativa tendenser i svenska och brittiska open access-nätverk: En aktör-nätverk-teoretisk studie av forskningsfinansiärers policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig information2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Emanating in a Swedish and British context, this study seeks to map and discuss contemporary performative tendencies within the countries’ respective open access movements. This is done through a Posthumanist and Material-Semiotic analysis of nine research funders policy documents for open access to scientific results. Using an actor-network-theoretical apparatus of concepts, the study seeks to assess actors, actants, intermediaries, mediators, agencies, connections and networks in the policy documents of the respective research funders. The study therefore aspires to illuminate the complexities of these networks, similarities and differences between the two countries’ networks and what these networks can say about contemporary tendencies within the Swedish and British open access movements respectively.

  Actors with their associated agencies and performative connections are analysed and compiled in tables according to the respective research funders. The output is thereafter visualised in a schematic network model and the performative tendencies are assessed. While Swedish council Vetenskapsrådet is defined as a ”spider in the web” of the research funder network, the British network is more fragmentary. As for Bioscientific networks, the Swedish network is of a more peripheral sort while the British consists of sprawling nodes. Within Health Science, there is for both countries a clear direction towards the fortification of infrastructures for data deposition. This can also be said regarding the deposition of monographs in Social Science and the Humanities. These tendencies are discussed in light of international open access research. It is proposed that research funders, libraries and other professionals active within the open access movements considers these tendencies in the forming of service activities. It is also emphasized that similar studies ought to be done in order to further map open access-networks.

  Two years master’s thesis in Library and Information Science.

 • 29.
  Elin, Lund
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Emma, Ahlgren
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Strävan efter attraktivitet: En studie som undersöker bostadsplaneringen i Karlstads centrum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En ökad ekonomisk tillväxt står ständigt på en kommuns agenda och likaså strävan efter attraktivitet. En trend sedan många år tillbaka är att bygga vattennära bostäder vilket återspeglas i städers bostadsplanering, även i fallet Karlstad. Den höga efterfrågan på vattennära bostadsområden har resulterat i ett av många verktyg som städer använder sig av för att uppnå tillväxt och för att marknadsföra sig som attraktiv. Den hårda konkurrensen som idag finns på marknaden har bidragit till att det gäller att utmärka sig genom att lyfta fram stadens specifika kvalitéer för att nå ut till alla målgrupper, för att öka attraktiviteten ytterligare. Bostadsplaneringen är en fråga som innehåller ett flertal perspektiv och dimensioner vilket leder till att den får en helt avgörande roll i konkurrensen mellan kommunerna i landet. Denna diskussion orsakade uppkomsten av frågor som vi avser kunna besvara genom att undersöka vad olika parter verksamma inom Karlstads kommun har för huvudfokus i sin bostadsplanering. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar utgår studien från en kvalitativ metod med informanter som har anknytning till kommunens bostadsplanering.

   

  • Hur framställs attraktivitet ur en bostadsplaneringskontext i Karlstad?
  • Vilken roll har bostadsplaneringen för strukturell segregering?
  • Vilket fokus har hållbar utveckling vid exploatering av nya bostäder?
  • Vilka teoretiska faktorer förklarar sambandet mellan attraktivitet och platsmarknadsföring?  

   

  Vad som framkommit under uppsatsens gång är att i stadens bostadsplanering har attraktivitet en betydande roll för att växa och generera tillväxt. Det mest centrala är att Karlstad vill visa en bredare helhetsbild av staden för att inkludera alla målgrupper. Dock visar resultatet att det finns en orättvis fördelning på bostadsmarknaden, vilket leder till att man inte ser till helheten och planerar för alla målgrupper i ett samhälle. Utifrån uppsatsens resultat bör bostadsplanering och platsmarknadsföring samspela för att en stad eller en plats ska kunna växa och vara attraktiv för alla.

 • 30.
  Emanuelsson, Nora
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  "Grattis till studenten. Grattis till arbetslösheten": En antropologisk studie om gymnasieskolans ungdomar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om vad ett gymnasium för en gymnasieelev kan vara, den diskuterar anledningar till att en ung person idag väljer att studera på ett gymnasium och på ett visst program. Den handlar också om identitet, omgivning och framtidstro i förhållande till gymnasieskolan. För att genomföra studien har tre djupintervjuer användes som materiel. Informanterna är tidigare gymnasieelever som tagit studenten under år 2016. Som teori och forskningsbakgrund används antropologisk forskning men också andra forskningsområden så som till exempel pedagogisk forskning som på något sätt är kopplade till gymnasiet och de tre temana identitet, omgivning och framtidstro. I förhållande till syftet diskuteras en skillnad informanterna upplevt från grundskolan till gymnasieskolan där eleverna upplevt att det finns en skillnad bland lärarintresse som påverkat informanterna på olika vis. Informanterna belyser också den etniska bakgrundens betydelse och rasism som finns i gymnasieskolan. Uppsatsen diskuterar också vännernas betydelse i gymnasiet samt bilden av framtiden som både påverkar och inte påverkar elevernas uttryck och handlingar under gymnasietiden.   

 • 31.
  Engberg, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Ecocertifications and quality labels: For whom and why, in the case of Laponia.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract There are a lot of ecocertifications in Sweden for a variety of different categories; for example the Swan, which is a label for both hotels and products; KRAV, a label for farms and what farms pro- duce; Nature’s Best, a label for tourist adventures; the Sápmi Experience, a newly developed label for Sámi tourism, and The Green Key, a certification offered by Håll Sverige Rent for hostels, ho- tels, mountain cabins and camping grounds. Nature’s Best and the Green Key I have chosen as the focus for this paper, because they are the most relevant for my research. I will also give some atten- tion to Sápmi Experience because it is an interesting development in indigenous tourism. In the World Heritage area of Laponia, where I conducted fieldwork, there are several actors that have in- terest in the ecotourism business. Some of the actors are Sámi, the indigenous people whose princi- pal livelihood in Laponia is reindeer herding, and some are non-Sámi, like the Swedish Tourist As- sociation (STF) or other small-scale businesses. Some of them have the Nature’s Best label on their adventures, some do not. I find the Sámi culture and way of life very interesting, and since they are a big part of the World Heritage area Laponia landscape and an indigenous people, it was natural for me include them in this thesis. In this thesis I want to address the questions of for whom and why there are ecocertifications and quality markings. Are they for tourists, for traveling agencies, for people living in popular tourist areas, or perhaps for the environment?

 • 32.
  Eriksson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Conflict Based Sexual Violence: a study of western medias' coverage of Sub-SaharanAfrica2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 33. Eriksson, Lina Elisabeth
  A Rising Female Empire?: Exploring the potential barriers women face in achieving leadership positions in the humanitarian sector2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research aims to explore how women and men view and perceive potential barriers to women achieving leadership positions in the humanitarian sector. Female leadership is so far an under-researched area within the humanitarian sector, so it is unknown whether females encounter any barriers in accessing and attaining leadership positions. Three categories were identified; identity, perception and challenges through which the views and barriers are explored. Semi-structured interviews were conducted with two organisations; Médecins Sans Frontières (MSF) and the European Commission for Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) to further understand the perceptions. The empirical findings are analysed through thematic analysis, against the theoretical foundation of the explanation of the underrepresentation of women in leadership positions and how gender impacts organisations. Findings indicate that both men and women perceive that there are a number of barriers that women face under each of the three identified categories. The majority of findings are visible under the perception category which explores the influence of the boy’s network and the cemented organizational cultures. Findings also indicate that gender and the potential barriers that women face are not openly talked about, nor perceived as important, as is the need for diversity in humanitarian settings. This thesis highlights the contradictions and ambiguity of how barriers are perceived amongst humanitarian practitioners and organisations.

 • 34.
  Eriksson, Madeleine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Att bli fri?: En intervjustudie med kvinnor som omorienterat sig från att leva heterosexuellt till att leva lesbiskt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis explores the experience of reorientation from being in relationships with men to be in relationships with women. The study is based on semi-structured interviews with 8 women between the ages of 28-67 years old. The purpose of the study is to analyze the women’s narratives on this experience in relation to sexuality, relationships, embodiment and various norms associated with heteronormativity. The theoretical framework for the study is queer phenomenology and the interpretational work has been conducted with close reading combined with narrative analysis.

  The study shows that the women perceive themselves as freer within the lesbian relationship, because they experience that the lesbian relationship does not have to confirm heteronormative expectations to the same extent as a heterosexual relationship. Further this is also one of the main themes throughout the material and thus the thesis: the women sense, for example, that their bodies do not have to conform heterosexual norms for how they do, move or embody themselves. Within the study I argue that this perceived freedom could be understood in relation to the former heterosexual life as well as an overall insight to how power structures specifically between men and women works to subordinate women. 

 • 35.
  Eriksson, Susanne
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Centrum för praktisk kunskap.
  HR-partnerns spelrum i verksamheten: Om tillhörighet, omgivning och krav på mätbarhet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ofta hämtas forskning inom Human Resource (HR) och Human Resource Management (HRM) från företagsekonomiska institutioner. Begreppsbildningen präglas av management och organisationsteori med fokus hur funktionen skapar det bästa värdet för organisationen. Här finns som jag ser det en lucka att fylla. Det här är en uppsats i den praktiska kunskapens teori. Med utgångspunkt i främst hermeneutiken samt Dreyfus och Dreyfus inlärningssteg undersöker jag HR-partnerns yrkeskunnande och jag problematiserar handlingsutrymmets betydelse för detta yrkeskunnande.

  Jag har genomfört fyra djupintervjuer med två HR-partners, en HR-chef och en chef som är kund hos HR-avdelningen. Uppsatsen visar att i den kommun jag undersökt och givit det fingerade namnet Ärlanda, inte främst är de formella strukturerna som avgör hur HR-partnern handlar. Ju bättre förvaltningens förväntningar stämmer överens med HR-funktionens uppdrag och den enskilda HR-medarbetarens samlade kunskap och erfarenhet, desto större blir handlingsutrymmet. Det leder till att HR partnern kan handla och arbeta förebyggande och långsiktigt. Risken som jag ser är att HR-funktionen i sin strävan att utgöra ett professionellt HR-stöd med standardiserade rutiner som underlättar för organisationens chefer även låser fast sin egen yrkesutövning vid enklare rutinartade arbetsuppgifter. På sikt riskeras att förmågan att handla klokt i den enskilda situationen gå förlorad.

 • 36.
  Fernandez Grijalva, Nicia Ivonne
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Pro-environmental Behavior in Mass Tourism: Testing manipulation techniques in tourists for "voluntary" sustainable actions2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Five suggested experiments from tested Pro-environmental behavior change studies made in different advance economy countries were applied in the emerging economy tourist destination: Samalayuca Sand Dunes Park in Ciudad Juárez, Chih. México.  Results show that promoting connectivity between  the tourist and the destination, framing actions for tourists who are not aware about sustainable practices, encouraging sustainable actions with non monetary incentives, and reminding tourists faults against the environment are sucessful techniques to enhance pro-environmental behaviors in tourists; while a combination of these practices may enhance positive spillover to increase such actions and thus, helping to close the ”holiday” gap or the unsustainable behavior tourists show during travel.

 • 37.
  Floryd, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Ingenting är enkelt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20hpOppgave
 • 38.
  Färdigs, Beatrice
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Kan du backa med släp?: En diskursteoretisk analys av kvinnliga lastbilschaufförers erfarenhet av att verka inom transportbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 39.
  Granholm, Christian
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia.
  Alla vägar leder till Rom: Watling Street och Via Tiburtina2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 40.
  Grindefors Sponton, Mathilda
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Alexandersson, Sissela
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Jag kan, jag ska: En kulturanalytisk studie om hur könsnormer skapas och bekräftas inom fitness- och styrketräning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera hur könsnormer uppstår och reproduceras inom fitness- och styrketräning (FOS). Vår studie tar sin utgångspunkt i sex stycken bilder som hämtats från hashtagen #IcanIwill, varav tre bilder föreställer män och tre föreställer kvinnor. #IcanIwill är en hashtag som återfinns på det sociala mediet Instagram och är kopplat till FOS. För att analysera och problematisera hur könsnormer bekräftas och reproduceras bland bilderna från #IcanIwill har vi genomfört tre olika metoder, bildanalys, fokusgrupp och observation. Vi ansåg att en kombination av de metoderna kunde bidra till olika perspektiv i vår analys. I vår analys kom vi fram till att det finns många skillnader mellan män och kvinnor vad gäller normer om FOS-utövarnas kroppar, vilket bland annat tog sig uttryck i förväntningar om hur män och kvinnor tillåts röra och uttrycka sig olika inom FOS menäven hur gymmiljö kan komma att påverka människor.

 • 41. Gustafsson, Anna-Lena
  "Man ska väl få bestämma över sig själv eller": - erfarenheter av skolgång och skolbyte hos två elever i gymnasiesärskolan.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 42.
  Gustafsson, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Människor, miljöer och resurser: En studie av arkivariens roll som konsult.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to examine how archivists work as consultants and how they perceive their professional role.  The research emanates from the notion of resources and how these relate to aspects like environment and roles. The resources that the consultant can use in their work are dependent on which environment they are located in. The resources and the environment in turn effect the archivist’s role and the exertion of their profession.

  The study focuses on three Swedish archivists that are employed at the city archive of Stockholm and work as consultants to businesses of the city. The empirical study is based first on observations and then interviews.

  Grounded theory is used as a method, initially in the purpose of finding a theory that originates from the viewpoint of the informants. The results from this analysis highlight the way the consultants use resources in their everyday work. Theories concerning roles and environment are used to show how the insufficiency or availability of resources effect the roles and work of the consultants, as described here above.

  The result of the analysis show that the consultant’s role changes depending on which environment they are located in and whether or not they have access to certain resources. For example, time can both be an asset and a limitation. When the consultants work in an environment for a short period of time, their role are seen as an expert and they also advance in the hierarchy of the customer’s company. Simultaneously, the shortage of time can also pressure the consultant to make a less sufficient job. This in turn effects the role that the consultants have within their own establishment, in this case the city archive. Because of the shortage of time the consultants are, occasionally, instead seen as “sloppy” or not even considered to be real archivists. 

  The study also shows that the role as a consultant might enable the archivist to better market their knowledge and become a more significant part of companies’ and businesses’ everyday work, and furthermore that additional research is needed. 

 • 43.
  Hagström, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Poetically Man Dwells in Game Space: A Phenomenological Investigation of Video Games as Art2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  The studies of digital games is a young scientific field notable for its interdisciplinary nature that seeks to unite several epistemological positions in order to properly encompass the wide array of questions raised by the subject matter. During the last two decades strides have been made towards the introduction of a unified game theory, with several of the more recently suggested methods coalescing towards a similar end. This paper posits a phenomenological game theory which circumvents the usual aesthetic arguments for a focus on game as space, and analyses what it means to be in that space. The result of the initial reading of mainly three well-known and critically acclaimed digital games strongly indicates that using Heideggerian phenomenological thought reveals things about games as art that a) reinforces the validity of commonly held beliefs in current game theory, and b) suggests new ways forward for game design to improve games through enhancing the player’s comportment into their spaces by means of phenomenological game theory.

 • 44.
  Hallberg, Pernilla
  Karlstads universitet.
  Matteläxan ur ett elevperspektiv: En kvalitativ studie om elevers uppfattning av matteläxan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läxor är en del av undervisningen i många skolor idag. Det finns många tankar om hur läxan ska vara utformad och i vilket syfte eleverna ska ges läxa. I vår läroplan,

  Lgr 11 (Skolverket, 2011), finns dock inget skrivet om läxor.

  Syftet med min studie är att ta reda på hur matteläxan uppfattas ur ett elevperspektiv. Vilken uppfattning har eleverna om varför de får matteläxa och hur ser uppfattningen ut gällande utformningen? Detta undersöker jag genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade gruppintervjuer med elever på lågstadiet. Den data som samlas in bearbetas utifrån en induktiv tematisk analys. Resultatet visar bland annat att den vanligaste läxan som eleverna får är den som behandlar färdighetsträningen. Eleverna uppfattar matteläxan som att det är något de ska träna på hemma. Dock är matteläxan sällan individanpassad och uppfattas av många elever som alldeles för lätt och att den går alldeles för fort att göra. Inte heller framkommer att det finns någon uppföljning av matteläxan i skolan, som kopplas ihop med dess syfte.

  Min förhoppning med denna studie är att den ska lyfta fram elevernas uppfattning och tankar omkring matteläxan och ge mig som verksam lärare en vägledning till utformningen av mina matteläxor.

 • 45.
  Hallgren, Fanny
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier.
  Konstnär från antagning till examination: En interaktionistisk och fenomenologisk studie av konstskolans idévärld2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to analyze how students on a specific art school talk about the norms that surround the school and the teaching at the school. This analysis will be used to determine certain “rules” that exist in the school and how the students experience this. The analysis is based on Goffmans interaction theory and on Berger, Luckmans phenomenological theories. The material consists of five interviews with students from the specific school and one interview with a former student.

  The study shows that there are ways for an art student to position him or herself at the art school and what kind of normative behavior that sets standards for the institution and how people interact on the art school. The study also tells something about the philosophy that lays a normative ground for the institution to stand on.

 • 46.
  Hammar, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Faktaskriv med eget driv: En jämförande studie av faktatextskrivande på lågstadiet i den traditionella skolan och inom Montessoripedagogiken2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är dels att undersöka de innebörder lärare ger undervisningen med faktatexter och att skriva faktatexter med egna ord på lågstadiet och dels att inom samma område undersöka om det finns några skillnader mellan den traditionella skolan och montessoripedagogiken. För att uppfylla syftet genomfördes kvalitativa gruppintervjuer med lärare från två pedagogiska inriktningar, montessoripedagogiken och den traditionella skolan. 

  Min undersökning visar att när det handlar om att skriva faktatexter och att utmana elever i de yngre åldrarna att skriva faktatexter med egna ord så skiljer sig inte montessoriundervisningen och den traditionella skolan specifikt. De resultat som framkom var att man inom båda pedagogiska inriktningarna utgår från elevgruppen när ett faktatextarbete startas upp samt anser att vikten av begreppsförståelsen är stor. När det kommer till att låta eleverna skriva faktatexter med egna ord visade undersökningen att alla lärare använder samma metod, nämligen att ta bort befintlig text och låta eleverna skriva det de minns. 

 • 47.
  Hammarström, Alva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Vem möter du i biblioteket?: En diskursanalytisk studie av folkbibliotekarieyrket i DIK:s facktidning 1974–20142017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to study articles in DIK’s librarian labor union newspaper over a time period of 40 years, 1974–2014, to obtain knowledge about depictions of public librarians. The aim is also to examine which discourses that can be identified in these depictions. Discourse analysis believes that the language contributes to realizing reality and by studying articles in DIK’s newspaper an understanding of the public librarian profession can be provided. This essay may contribute to increased understanding, new perspectives and deeper knowledge of the public librarian profession.

  The thesis' theoretical and methodological framework is discourse analysis, more specific Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's discourse theory. Relevant discourse theoretical concepts are applied in a text analysis of the empirical material, articles in DIK’s newspaper. In the analysis, the public librarian profession were studied from four angles: knowledge and skills, tasks, characteristic features and the profession. The results of the analysis reveal that the public librarians have knowledge and skills in several subjects, for example in service, literature and information. It has also shown that there is a breadth and variety in librarian tasks. The analysis has also shown that there are positive and negative statements about the characteristic features of librarians and that the profession for a number of reasons, such as female dominance and low pay, has a low status. Four discourses were identified in the material, and with that four ways to understand librarians were identified: The Literature Discourse, The Information Discourse, The Service Discourse and The Status Discourse. This is a two years master’s thesis in Library and Information Science.

 • 48.
  Hansson, Josefine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Larsson, Jennie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Nilsson, Sanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  You had me at hello: Om intuition vid rekrytering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this qualitative report we have evaluated the significance intuition have on recruiters in their decision-making process. We were furthermore interested in what ways recruiters reflect on, and how they are handling intuition while recruiting. Ultimately our aim was to highlight potential risks and consequences that could emerge as a result of the use of intuition in recruitment. While using a deductive approach we conducted nine semi-structured interviews with recruiters representing various types of companies in Kalmar. Our empirical data combined with our theoretical framework yielded us substantial material in order to analyze our results. Through our investigation we have noticed the degree of intuition among recruiters as being highly individual. However, depending on what type of personality the recruiter has, would also make an impact on the recruiter’s stance toward intuition. In addition, experience and awareness about what role intuition plays in the recruitment process are aspects that contribute as to how the recruiters use their intuition. Due to negative implications that can be caused by unawareness of the impact of intuition, such as discrimination, homosocial reproduction or error recruitments, we find it necessary to emphasize intuition into a practical context at workplaces.

 • 49.
  Hansson, Tilda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Köttfri och Köttfrihet: - En antropologisk studie om motståndet till den köttfria dagen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en studie av motståndet mot den köttfria dagen i skolan ur ett symboliskt perspektiv. Den undersöker symbolens innebörd och betydelse för motståndarna och jämför sedan dessa gentemot symbolens tilltänkta. Studien visar på att en symbol kan ha olika betydelser samt vara av olika karaktär beroende på vem mottagaren är. Detta kan leda till samhälleliga konflikter och denna studie belyser just hur man kan studera symboler för att få en större förståelse för hur och varför dessa uppkommer. Den köttfria dagen är en symbol vars tilltänkta betydelse är att vara en förklaringsmodell och praktik för en miljövänligare och hållbar framtid men studien visar att den istället ges betydelser som vittnar om samhälleliga motsättningar gällande normer och värderingar och där modernitet – tradition, kollektivism – individualism, frihet – tvång samt manligt och kvinnligt står i huvudfokus. 

 • 50.
  Haraldsson, Isabell
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  “Rule no.3: Never raid with pants on.”: An Anthropological Study of Communication, Co-Operation and Friendship in the ’Virtual’ World of Warcraft2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The significance of technology and technological devices in the modern western society is steadily expanding, and affecting how the consumers of these products interact with one another. Both through these devices, but also how they interact without them the importance of studying these forms of interaction is therefore of rising significance. This thesis explores the world of online-gaming in order to map out how the players use, and are affected by the virtual aspects of the platform they use to create and reproduce their social bonds with one another. By analysing the relationship between the virtual and the actual it is possible to shed light on the potentials as well as the limits of online communication. The thesis purpose is to add to a deeper understanding within the anthropological discipline for interpersonal interaction within the frames of virtual spaces. The research has been conducted through a qualitative ethnographic field study with a guild of players who interact through the game World of Warcraft. This thesis will show that there is a strong interaction between the virtual worlds and the actual world. Thus it is possible for events that occurred in either space to affect the player.

123 1 - 50 of 127
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf