Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 82
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fler män än kvinnor?: En studie av könsobalans bland unga vuxna i Sveriges kommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i Sverige.

  Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin 20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras med hjälp av kartor och tabeller.

  De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder. Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är "varuproducerande kommuner, "glesbygdskommuner" och slutligen "pendlingskommuner". De kommungrupper med jämnast könsfördelning är "större städer" följt av "storstäder". De konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det satsas på att höja mäns betyg i skolan.

 • 2.
  Ahmad, Ramjar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Den hållbara urbanplaneringens paradoxer: The paradoxes of unsustainable urban planning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har studerat två stadsplanerings ideal som framträder i planeringsprocessen i den fysiska planeringen. Studiens utgångspunkt har varit hållbar utveckling för att studera de två rådande urbanplaneringarna idag. Detta innebär att den täta staden och den gröna staden har varit huvudsakligt fokus i denna studie, men hållbar utveckling har ett stort utrymme tillsammans med många av de aspekter som förväntas leda till en hållbar utveckling. Fallstudie har använts för att undersöka hur Karlstad kommun arbetar med frågan och hur paradoxen kommer fram i kommunens stadsplanering. Karlstad kommun arbetar just nu med att ta fram en ny grönstrukturplan. Studiens empiri bygger på två intervjuer med Karlstads kommuns tjänstemän. Även kommunala dokument som Karlstad kommuns översiktsplan (2012) samt Olmårs förtätningsstudie (2007) har använts. Genom meningsinnehåll har intervjumaterialet och de kommunala dokumenten analyserats. Studiens analys bygger på studiens empiri, och den teoretiska bakgrunden visar på att det finns en paradox i Karlstad kommuns stadsplanering.  Det visar även på en trend som syftar till att städerna ska uppnå den hållbara staden. I och med att hållbarhetsbegreppet är ett diffust begrepp har den täta staden och den gröna staden blivit en komplex strategi för att uppnå den hållbara staden. Det innebär att den gröna och täta staden kan ses från flera olika vinklar. Karlstad kommuns vision om den täta staden är att kunna ha tät stad framförallt i centrala delar av staden som idag är till en viss del bestående av gröna ytor. Här uppstår det ett planeringsdilemma mellan de ambitioner som finns i planeringen och gör att dessa måste vägas mot varandra. Det innebär att om grönstruktur prioriteras måste en annan aspekt vägas bort. Detta betyder att det finns en paradox i kommunens stadsplanering, och detta synliggörs i denna uppsats.    Nyckelord: urbanplanering, Karlstad, täta staden, gröna staden, stadsutveckling

 • 3.
  Andersson, Jimmy
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Känslostormar: Emotionellt lärande vid museer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The emotional part of a museum experience is being debated and there is research pointing towards the affective part of learning. The purpose of this study is to examine how museum pedagogues reason about the usage of affective learning in their work and to investigate whether they consider affective pedagogy is a part of their work or not. Furthermore how they consider themselves working, or not working, with feelings in their pedagogy.

  A key factor in this study has been to work interdisciplinary with both museum pedagogy and social science with theoretical perspectives of feelings such as happiness, sadness, anger, disgust and fear, and with theories such as Feelings & materiality and Pedagogy of Feeling. Methodologically a qualitative interview study museum pedagogues have been used together with observation of four Swedish state- and country museums.

  In this thesis it is shown that the interviewed museum pedagogues indeed have acknowledged the fact that the museum is an affective place, but the interviewed had different way of make use of feelings. They all agree on the fact that feelings can support the learning process, and that all the different feelings have their own effect on learning. Also that the museum pedagogues have some influence on the feeling that the exhibitions are to emit, which could be used in the pedagogues favor if the exhibition consists of hard and problematic feelings. However, in contrast to this it seems that few of the museum pedagogues discuss the affective influence of a upcoming exhibition or program, or evaluate a project in what feeling the visitors experienced during the visit.

  This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 4.
  Andersson, Linus
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Explicit eller tyst kunskap – lärande mellan projekt i kommunal sektor: Kunskapsprocesser i kommunala projekt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Olika forskningsinitiativ har belyst vikten av att lära både i och mellan projekt, vilket medför att hela organisationen gynnas av lärande erfarenheter i slutändan. Lärande i och mellan projekt är således en kritisk framgångsfaktor för lyckade projekt i framtiden. Denna uppsats har som ambition att undersöka kunskapspro-cesser i och mellan kommunala projekt, med emfas på huruvida dessa processer skiljer sig mellan lyckade eller misslyckade projekt. M.h.a. en kvalitativ-deduktiv fallstudie, framkom det att det finns vissa skillnader på formaliseringen baserat på projektresultatet. Lyckade projekt har en större tendens att explicitgöras genom någon form av dokumentation, m.h.a. internaliserings- externaliserings- eller kombinationsprocesser.

 • 5.
  Andersson, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Det bortglömda guldet: en etnologisk studie av kvinnors idrottsmöjligheter på den mansdominerande fotbollsplanen 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6.
  Andic, Eda
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap.
  Englund, Kim
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap.
  När fantasin om paradis ön möter verkligheten: En studie om de sociokulturella effekter av turismen på Mallorca2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine the socio-cultural impacts that tourists and locals in Mallorca are experiencing. We want to study the locals’ and tourists' perceptions and impact they have on each other. Qualitative interviews have been conducted for this thesis, in which two different interview forms were used. One interview form was used to interview locals and another for tourists, and a total of 11 people were interviewed. The study is based on theories that includes socio-cultural impacts, cultural shock, Doxey's irridex model and codes of conduct.

  The result of this study is that both locals and tourists had in general positive perceptions of the socio-cultural effects. The positive effects they experienced was cultural- and knowledge exchange, create networks with tourists from around the world and to have multicultural meetings. It was only locals who felt the negative socio-cultural effects of tourism, and these effects were that tourists litter the streets, drinks a lot of alcohol, creates high noise levels and that tourism affects the traditions and local language.

 • 7.
  Anneroth, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  "Jag älskar mitt Djursholm": En etnologisk studie av hur bättre bemedlade invånare skapar mening och drar gränser utifrån nio levnadsberättelser om platstillhörighet av djursholmsbor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att, utifrån nio levnadsberättelser och observationer i Djursholm, redogöra för vilka ideal, normer och värderingar som verkar i ett bättre bemedlat svenskt samhälle. Utifrån Pierre Bourdieus teoretiska modell om ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital och Beverly Skeggs begrepp respektabilitet diskuterar jag vad intervjupersonerna uttrycker som meningsfullt på platsen. För att ytterligare förstå vad som verkar meningsfullt på platsen diskuterar jag även, utifrån Erving Goffmans studier om sociala interaktioner, vilka möjliga roller invånarna i Djursholm kan anta. Jag utvecklar sedan dessa teorier tillsammans med Norbert Elias och John L. Scotsons modell etablerade och outsiders för att belysa hur intervjupersonerna presenterar sig själva gentemot andra på platsen och hur det skapar gränsdragningar inom platsens sociala ikonografi. Studiens viktigaste resultat är att visa att de normuppsättningar och livsformer som uttrycks i intervjupersonernas berättelser skapar mening och drar gränser både mellan invånarna på platsen och mellan djursholmarna och det övriga samhället.

 • 8.
  Arpe, Dennis
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Policy och predikament: En kvalitativ studie av kemisternas erfarenhet av Chalmers implementering av OA-policy2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The starting point of this study is a letter to the Swedish Research Council which maintained the difficulty to reconcile chemistry with open access. Previous studies show that when other sciences is increasing in both the deposition rate and selection of OA journals, there is a lull in chemistry. The purpose of the master thesis is to gain an understanding of chemists reluctance to open access in the light of the implementation of Chalmers' mandating open access policy and through field theoretical perspectives understand why. The survey is conducted with a qualitative approach and the empirical data consist of interview material from nine interviews that took place at Chalmers Department of Chemistry and Chemical Engineering. The interviews show that chemists believe that the idea of open access is certainly sympathetic but incompatible with the chemical sciences. It is believed that the discipline´s traditions, practice and publishing culture as well as opportunities for career differs from other sciences, including what open access is concerned. This uniqueness has not been taken into account in the implementation of OA policies of funding agencies and universities, according to the informants.

  Evaluations of other universities implementations of open acces policies have identified success factors like support, legal advice and hands-on help in self-archiving. According to the results of this thesis, functionality and infrastructure appears to be less significant if university management and funders does not establish an atmosphere of alliance and thus undermines confidence in the policy and its proponents. The study confirms the importance of the researchers feel invited and involved in the process of change.

 • 9.
  Averstad Ryd, Malin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  ”Han sa att det är som Arlamjölk och någon annan sorts mjölk. Båda är mjölk men folk föredrar Arla.”: En kvalitativ intervjustudie med nyanlända kvinnliga akademiker om arbetsintegration i Sverige.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att, genom kvalitativa intervjuer, lyfta fram och undersöka fyra nyanlända kvinnliga akademikers erfarenheter av arbetsintegration i Sverige. Vilka hinder och möjligheter det innebär samt hur dessa förstås i relation till föreställningar om ’svenskhet’? Studien vilar på ett postkolonialt feministiskt teoretiskt ramverk med fokus på materiellt skillnadsskapande och ’svensk’ identitet samt en forskningsbakgrund som belyser utlandsfödda kvinnor som en marginaliserad grupp på svensk arbetsmarknad. Materialet visar på många dimensioner av hinder och möjligheter där informanterna upplever svårigheter att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Identifierade hinder är: att inte kunna svenska, att inte ha ett ’svenskt’ socialt nätverk, att inte känna till relevant information gällande arbetsmarknadens funktioner och att inte ha en utbildning och erfarenhet som värdesätts. Materialet visar tendenser till att svensk arbetsmarknad är uppbyggd och anpassad efter en önskvärd och normativ ’svenskhet’ som omöjligen alla kan uppnå. De som inte passar in i mallen, ’de andra’, förväntas anpassa sig och inta andra ’svenska’ identiteter och positioner i arbetsmarknadens periferi. Detta som en del av ett reproducerande strukturellt skillnadsskapande.

 • 10.
  Bennet, Isadora
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  "Guatemala woke up": A study about the social protests in Guatemala City 20152016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In a country that has been characterized by its high level of violence and historically strong repression of social movements and mobilizations, people demonstrated peacefully during twenty weeks in Guatemala City 2015. The mobilizations started after the revelation of a corruption network described as The Line, which involved both the Guatemalan Government and the Guatemalan Superintendence of Tax Administration. Each Saturday from April – August, Guatemalans gathered at the main square in the Capital City, to protest against corruption and to demand the resignation of President Otto Pérez Molina and Vice President Roxana Baldetti. After intensive demonstrations calling for the Vice-Presidents resignation, Baldetti resigned on May 8. The President resigned on September 2, four days before the general elections and both Baldetti and Pérez Molina were sentenced to prison because of their involvement in the corruption network. This essay aims to give answer to why people mobilized during several weeks and to create a greater understanding for why the mobilizations occurred. The Political Process Model has been used to analyze the character of the protests. This qualitative study is based on 16 semi-structured interviews conducted in Guatemala during the period of October – December 2015. A targeted selection and a snowball sampling method were used to identify persons to interview. The research showed that people identified the situation in Guatemala as a political crisis, which encouraged a broad participation in the protests. The traditional dynamic of challengers and members changed during the weeks of demonstrations. Since traditional polity members turned into challengers, the mobilizations had a high political leverage which made state led repression less likely. Therefore the demonstrations were interpreted as safe and consequently the participation increased. Traditional movements put their specific demands aside in order to be part of the collective demands against corruption. In other words, persons participated rather as individuals than as representatives from their movements. 

 • 11.
  Blank Åberg, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Schablonen som sprack: Meningsskapande narrativ i Jenny Lindhs spalt "Fråga bibliotekarien" 2011-20152016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The column ”Fråga bibliotekarien” by Jenny Lindh is published in Dagens Nyheter, and is a popular culture work wich is read by a broad audience. This work examines how Lindh relates to established stereotypes of female librarians, and her position on the matter. Lindhs work is new in that she is a working librarian herself, and the question to be answered by this master thesis is whether or not her narrative loosens up, and breaks down, established stereotype images of the librarian.

  The source material is Lindhs work ”Fråga bibliotekarien”, published in Dagens Nyheter. The analysis is made on 171 pieces, which are answers to the questions of readers. A method of discourse analysis is used, focusing on categorized content and in some cases form. The categorized elements follows previous published sterotypes of the female librarian. Theory of language for narrative creation and post-modernity has been used in the analysis of the material. Further, the humor and irony used in the work is discussed and it is shown how Lindh uses these narrative tools to both enhance and ridicule the sterotype images of the female librarian.

  This master thesis come to the conclusion that Lindh is very well aware of the various stereotypes that exists regarding her profession, and that she uses these. But also that the total ensemble of her work breaks down these images and shows how impossible they are as a representation of the female librarian. Finally, she adds a new narrative, in connection with post-modernity, where she creates an identity of the librarian built upon contradictary stereotypes of old, with added display of professional competence within library and information science.

  This is a two years master´s thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 12.
  Bly, Victoria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Kyrkliga kulturminnen eller kyrkligt kulturarv?: En studie av kategorier och definitioners påverkan på fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Swedish cultural heritage policies put heritage of the Church of Sweden in an exceptional position. It is protected by law and managed by the Church of Sweden which receives a yearly economical compensation from the Swedish government to assure a continued protection and care. The purpose of this study has been to examine categories and definitions that are used in the formulations of the protection of this part of the national cultural heritage. The study also analyses the values and motives behind the distribution, which is being regulated by said definitions. To achieve this, I have answered questions about to what kind of projects the compensation has been distributed, focusing on the appointed object and intervention categories. These classifications have been compared to the projects actual character, and also to official guidelines and policies.

  The results of the study show that the distribution of the government compensation follow official guidelines more often than not, but also that the project categorizations are frequently misguiding in comparison to the actual character of the projects. In written statements from the Swedish National Heritage Board and the Church of Sweden a dissonance regarding their respective value perspectives has been shown. The big difference is found in a question of definitions regarding the nature of the religious heritage in policy documents.

  Definitions of cultural heritage are crucial in heritage management. The classification stated in policy documents and used during the management of the heritage of the Church of Sweden, is also defining what is included. These classifications and definitions are part of the traditional western heritage management discourse. By using theoretical frameworks like Authorized Heritage Discourse the results of the study has been put in a perspective of using categories as way to manifest material heritage.

  This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies. 

 • 13.
  Bond, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen.
  Are Migrants' Rights Dependent Upon Their Capacity: A Content Analysis of European Migration Policy and Its Effect on Human Rights of the Most Vulnerable Migrants2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis examines what effect the economic discourse in EU migration policy might have on the view of migrants’ human rights in the European public opinion. The study is carried out as a qualitative content analysis of two central EU migration policy documents: The Global Approach to Migration and Mobility (2011), and A European Agenda on Migration (2015). The objective of the analysis is to determine whether the economic discourse have a dominant position in the documents and how this might affect the rights of the most vulnerable migrants. The analysis is based on a deductive approach in which existing theory have been analysed to identify key concepts upon which predetermined discourses have been decided and analysed in the documents. The analysis establishes that the economic discourse has a dominant position in the two documents, and that human rights are conditional. The analysis shows that migrants are stripped of their basic human rights due to the fact that they are not members of a community. The conclusion of the analysis is that human dignity is dependent upon your skills, competences and economic capital. It is expressed through the lack of political will to propose initiatives aimed at the most vulnerable migrants. The EU and is Member States are proposing stronger actions when it comes to attracting third country nationals to the EU that might contribute to economic growth.     

 • 14.
  Broborn, Sandra
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Ett andningshål: En etnologisk studie av callcentersvenskars tillvaro i Barcelona2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 15.
  Bylund, Christine (Kristin)
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Kuvande rum: Materialitet och funktionsfullkomlighet i berättelser från kvinnor uppväxta på institutioner för barn med normbrytande funktionalitet under 1930 till 1970-talet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Ranging from the late 1880s to the late 1970s children with dis/abilities were orderlyinstitutionalized in Sweden due to lack of accessibility and aids in the surrounding society. The aim of this thesis is to discuss how ableist discourse of dis/ability and gender interacted with materiality, such as buildings, clothes and objects, in the institutions and how it affected the everyday lives of women who grew up there, a concept previously unexplored in a Swedish context. Using a qualitative method interviews were carried out with women who grew up in various institutions in Sweden from the 1930s to 1970s. The interviews were analysed using a crip theoretical understanding of dis/ability and ableism paired with Barad’s post humanist understanding of matter as both product of and producer of discourse. The analysis show that matter was created, used and understood in a constant intra-action with ableist discourse, confining, controlling and subduing the women. Matter and the use of it functioned as a tool for upholding ableism, creating a colonial structure of medical access to the children’s bodies. Hence, the use of matter can be understood as acts of ableist rhetoric created to signalize and uphold ableist standards. Such ableist rhetoric can be said to carry on into the contemporary Swedish understanding of dis/ability, making evident the on-going objectification and medicalization of people with dis/ability today and its intersection with discourses of gender and sexuality.

 • 16.
  Dahlqvist, Jens
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Rörlighet: Om arbete i den digitala eran2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is about work in the internet sphere. It aims to analyze, describe and understand the environment of working in a mobile and fast developing technical environment. The material mainly consists of interviews and literature. The main view of analyze are from the perspective of modernity and postmodernity. The interviews are extracted and presented through themes and analyzed through theme analysis. The themes that are being presented in this study are a historical view on the early work internet, about alienation and inclusion, optimism and worries, the broad and specialized aspects of technical work, movement and stagnation, reaction and proactivity as well as the global and regional aspects on the world of digital development. These chapters or themes are the result of the interviews and the theories and literature that this essay is based on. Also a central concept of this study is the concept of movement in the professional world of digitalization and computerized development.

 • 17.
  Duna, Amar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia.
  Hades Hus: Topografi och arkitektur i den antika grekiska och romerska underjorden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper looks to examine the topographical and architectural elements of the Greco-Roman underworld Hades during antiquity. Previous research has investigated either the Greek or Roman authors in order to investigate the topography and architecture of the underworld. The well preserved orphic gold tablets have shed some light to the topographical and architectural elements of the underworld but modern research have concluded that these describe the entrance to the underworld. The Greco-Roman mentality on maps and physical places have been an essential aspect in the study of the topography and architecture of the underworld due to the fact that ancient authors have possibly been inspired by this mentality. In this thesis the ancient authors, both Greek and Roman, have been put into a chronological context to establish the topography over the Greco-Roman Underworld and describe the changes that occur over time between the different authors during antiquity. The results are then used to make a connection between the author’s interpretations and the mentality of maps and physical places.    

 • 18.
  Ek, Kristoffer
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Två stadsdelscentrum: - En jämförelse mellan Tybble torg och Rosta centrum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är undersöka hur Tybble torg och Rosta centrum situation ser ut idag då de tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. Syftet består även av att undersöka hur sam-hällsförändringar kan påverka stadsdelscentrum och hur utvecklingen sett ut den senaste tiden. Studien kommer att presentera demografiska och geografiska perspektiv på Tybble och Rosta samt intervjuer med företagare i respektive stadsdelscentrum. Studien baseras främst på en

  jämförelse mellan stadsdelscentrumen och hur utvecklingen sett ut sedan januari 2015.

  Studien fokuserar på följande frågeställningar:

   Vilka skillnader och likheter finns mellan Tybble torg och Rosta centrum ur ett demografiskt och geografiskt perspektiv?

   Hur har utvecklingen sett ut för stadsdelscentrumen sedan januari 2015?

   Vad och vilka förändringar i samhället kan påverka stadsdelscentrum?

  Studien presenterar skillnader och likheter mellan Tybble torg och Rosta centrum. Likheter finns dels i demografin, även om tredje största ålderskategorin skiljer stadsdelscentrumen åt. I Tybble består den tredje största befolkningsgruppen av 19–24-åringar, medan Rosta har

  50–64-åringar som sin tredje största åldersgrupp. Andra likheter finns i form av ett nästintill likadant utbud som matbutik, blombutik, cykelbutik, restaurang, frisör och kiosk i de båda

  centrumen.

  Sedan januari 2015 har Ica Maxi etablerats i Tybblerondellen i södra Tybble. Etableringen har gett stor inverkan på Tybble torg och butikerna upplever en stor förlust av kunder. Kunderna väljer bort handeln på Tybble torg till förmån av Ica Maxi. Utebliven handel i en butik påverkar andra butiker på torgen. I Rosta har ingen etablering av storhandel ägt rum på sistone och därför går det mycket bättre i Rosta. Rosta står dock inför utmaningar ändå då kundtillströmningen inte är så stor, då många väljer att handla lite i centrumet istället för mycket.

  De förändringar i samhället som kan påverka stadsdelscentrum är exempelvis etableringen av ett storköp, vilket den här studien beskriver. Demografi och expansion av bostadsområden är också faktorer som kan påverka stadsdelscentrum. Förmodligen finns andra förändringar som kan ge påverkan. Dessa förändringar tas inte upp i den här studien.

 • 19.
  Eklund, Daniel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Med kometer i fokus: En etnologisk stuide av Halleys komet i media och text2016Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 20.
  Ekman, Johan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Bilder av text: Digitalisering som remediering2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The subject of this master's thesis is how digitisation changes the understanding of textual archival matter. Drawing on document theory and media theory, the concept of digitisation is analysed as remediation, the repro - duction of one medium in another. A key theoretical assumption is that digitisation is not a neutral process, and conceptualising digitisation as remediation is a way of analysing the changed charasteristics of archival matter when represented in another medium. A tentative model for analysing remediated archival matter is presented, identifying three aspects or dimensions as crucial in understanding how remediation affects the interpretation of archival matter: the document dimension, the media dimension and the institutional dimension.

  The source material for this thesis are four instances of digitised archival material, each conceptualised and analysed as a case study. The four case studies are: a digitised archival volume from the archives of Swedish art museum Moderna Museet; the digitised typewritten manuscript of the poem ”De sju dödssynderna” (”The seven deadly sins”) by Swedish author and poet Karin Boye, available on the cultural heritage portal Alvin; a digitised handwritten notebook forming part of the manuscript for the novel To the Lighthouse by English author Virginia Woolf, available on the website Woolf Online; the digitised verdict from Swedish court of justice Kammarrätten (Administrative Court of Appeal) regarding the age rating for the film The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part One.

  It is argued that the digitised archival material in each case study has the character of a digital facsimile, whose charasteristics are dependent upon choices made in its production as well as mode of presentation. It is further argued that the characteristics of each digital facsimile shape and mediate the understanding of the archi - val matter, and that some kinds of information, e. g. textual information, are more easily represented than others, e. g. material information.

  In the light of these results, the changing role of the archive and the possibilities of different kinds of rese - arch are discussed. The original value of this master's thesis lies in its further development of the concept of re - mediation as a concept in archival science as well as deepening the understanding of the interpretative fra - meworks surrounding digitised archival matter.

  This is a two years master's thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 21.
  Elias, Svedberg
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
  "We are the baddest girls!": Om queerfeminin representation i filmen Stonewall (2015)2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis examines queer feminine representation in the movie Stonewall (2015). One aim has been to analyse if and how the queer feminine characters have been constructed in a negative way based on hegemonic ideas about queer femininity. Another aim has been to analyse if and how the queer feminine characters can be recognized in a way that is subversive in relation to these hegemonic ideas. The material consists of the fictional movie Stonewall (2015), produced by Roland Emmerich, which is inspired by ”the Stonewall riots”. The Stonewall riots was a series of violent demonstrations carried out by queer people against the police that broke out on June 28th 1969 in New York City. Stonewall Inn was the name of the bar where the riots started, hence the name ”Stonewall”. My theoretical perspectives is based on theories about cultural dominance and deconstruction. My methodology consists of two different readings of the movie in line with the thesis’ two aims. The first reading shows that the queer feminine characters are represented in different negative ways in the movie based on hegemonic ideas of queer femininity. One example is how the older queer feminine characters are portrayed as sexual offenders and how their ”non-passing” femininity is made visible in different ways. Other findings in the thesis show how a deconstructive reading enables a different interpretation of the queer feminine representation. One finding shows how the queer feminine identity is used for provocation as a political strategy that turn a vulnerable position into a subversive position. Another finding shows how dreaming enable a space were the queer feminine characters can express themselves in a more freer way. My conclusions are that a deconstructive perspective enabled both a critique and a transformation of the hegemonic structures in my material. Because of lack of previous research on the historical construction of the Stonewall riots my thesis fill a knowledge gap. The thesis has relevance for gender studies as a field since it examines how norms of gender affect the writing of queer history.

 • 22.
  Emanuelsson, Linda
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Emanuelsson, Stina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Subkultur som kulturarv i en lokal kontext: Syns göteborgssoundet på ABM-institutioner i Göteborg?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Through questionnaires answered by the institutions and through searches on their various websites, an image is developing that shows that subcultures are not always given room in the cultural heritage sphere. Even though the Gothenburg sound plays a big part within the metal world, and despite the fact that it has given Gothenburg international recognition within the metal community, it remains more or less invisible in Gothenburg’s institutionalized world, both as a subculture and as a cultural heritage.

  With this essay, we are trying to create a perspective where an eventual explanation for this absence can be given, and where we can raise and problematize these questions. We are trying to illustrate the dominance of the mainstream society compared to subcultures, but also the institutions influence in what qualifies as a cultural heritage. We want to gain an understanding if the Gothenburg sound can be seen as a cultural heritage and if the genre should be made more visible within the institutions. In the end though, the question remain whether it would benefit the subculture to be made visible in the mainstream arena as they through such an uplifting also risk to lose their subcultural identity.

 • 23.
  Engström Lindh, Louise
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Förskollärares användande av IKT i förskoleverksamhet: En strukturerad systematisk observationsstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The foundation of the Swedish preschool is based on the curriculum Lpfö98 /10. In these policy documents there are some different goals that the preschool teachers strives to use in the educational work. One of the learning objectives in the technology subject is to encourage pupils to develop through experience and guidance. The curriculum Lpfö98 /10, marks the importance, that the preschool teachers take responsibility for the pupils safety, their development and that every child has a good learning environment (Skolverket, 2010). The purpose with the present study is to examine how teachers use new information and communication technology in their everyday work. A research has been done in four different preschools in Sweden about the use of (ICT). The method used in the research is structured observations. The result of this study presents differences in how pedagogues act and support ICT in preschool, both in frequencies and choice of activity. The most common way of act and support ICT was when pedagogues helped the children in their use of ICT.

 • 24.
  Eriksson, Simon
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förtätningsrosen i Örebro: En analys av förtätningspotentialen i två av Örebros stadsdelar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bebyggelsens täthet i städerna har sedan 1800-talets andra hälft varit en omdiskuterad fråga inom stadsplaneringen både i Sverige och internationellt. Med sina olika åsikter om bebyggelsetätheten har arkitekter och stadsplanerare påverkat planeringen och byggnationen av världens städer. Idag förespråkas en förtätning av städer på många håll och denna utveckling går hand i hand med miljö- och hållbarhetsarbetet med argument om att tätare städer bland annat minskar transportbehovet. Framtidens byggnation av städer förväntas också följa samma linje med förtätning som mål.

  Städerna blir alltså tätare och tätare, men frågan är då var i städerna som framtidens förtätande byggnation ska ske. För att utreda detta är ett sätt att ta hjälp av den analysmodell som kallas för förtätningsrosen som ger en överblick av förtätningspotentialen i ett utvalt område utifrån temana förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. I Sverige finns det flera städer som kan antas ha ett särskilt stort förtätningsbehov varav Örebro är ett exempel utifrån att kommunens befolkningsökning mellan 2010 och 2015 var den femte största i landet mätt i antal personer. Utifrån det antagna förtätningsbehovet i Örebro är syftet med denna studie att med förtätningsrosen som metod ta fram ett möjligt underlag för stadsplaneringen och undersöka vilken potential det finns för förtätning i två av Örebros områden, närmare bestämt i Norrby och Tybble. Att testa förtätningsrosens användbarhet i en stad av Örebros storlek utgör ett delsyfte eftersom analysmodellen ursprungligen togs fram för att användas i Stockholm. Studien visar att förtätningsrosen, efter vissa modifieringar, är användbar i en stad som Örebro med slutsatsen att det i de båda analyserade områdena finns potential för förtätning, men att den är större i Norrby än i Tybble.

 • 25.
  Ferreira Pinho, Lisette
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  "Den har blivit som en naturlig del av handen": Smartphones och dess känslomässiga och kroppsnära påverkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats vill visa på de olika känslor och reaktioner som väcks hos användaren när de använder sin smartphone. Den diskuterar också hur den nära kontakten med våra smartphones påverkar våra kroppar. Studien är baserad på fyra deltagare och deras smartphone dagböcker. De blev ombedda att reflektera över sin smartphoneanvändning under tre dagar och jag försåg dem med ett antal reflektionspunkter och frågor som hjälp. Jag har sedan diskuterat materialet med ett antal olika teorier, såsom förkroppsligad datorkunskap, fenomenologi, berörande datorkunskap och mänsklig dator interaktion. Studien visar att många olika känslor, såsom kärlek, frustration, glädje, tillgänglighet, säkerhet avundsjuka och oro uppstår som ett resultat av smartphone användandet. Stress kan infinna sig när telefonen används i jobbsyfte under ledig tid och omvänt, när den används privat på jobbet. Stressen grundar sig i att växla roll och leva upp till olika förväntningar som medföljer med det. Svartsjuka kan uppstå när en kompis väljer att ge fokus till sin smartphone hellre än en själv. Det framgick också i studien att en smärta i tummen kan vara en konsekvens av att använda telefonen alltför ofta och intensivt. Vidare så känner vi ofta ett behov av att veta exakt vart vi har vår telefon, för att säkerställa att vi inte tappat bort den. Vi håller den i handen även när vi inte använder den och smartphonen har blivit som en naturlig del av vår hand.

 • 26.
  Forssberg, Isabella
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Museiskaparna: Skapandet av Hallwylska museet och Waldemarsudde och hur museerna skildrar sina grundares verk idag2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay deals with the founders of Hallwylska museet and Waldemarusdde in Stockholm, who donated their homes as museums to the Swedish state in the first half of the 20th century. The aim of this essay is to compare how Hallwylska museet and Waldemarsudde portray their donors’ museum-making in relation to the intentions of the donors, which can be deducted from their catalogues and the documents validating their donations.

  The catalogues that Wilhelmina von Hallwyl and prince Eugen saw to making give an idea of the approaches they had towards their museum-making. The intentions they gave for their donations can be found in the official documents and testament respectively regarding their donations. To find out how today’s museums portray the donors and their museum-making I have attended two guided tours at each museum and analysed their guidebooks and the texts available in the milieus. With the intentions of the donors as a contextual background I have applied a class and gender perspective on what visitors may learn at the museums. I use these perspectives with a post structural view in mind, seeing society as based on structures formed by the people living within that society. My results show that the two museums have rather different ways of presenting their founders. The guides and guidebooks at Hallwylska museet explain Wilhelmina von Hallwyls place in society as a noble lady grown up in an upper-middle class environment, and they high-light her break with female norms of the time. They portray her as open-minded in her wish to show future visitors her cultural milieu, but the elaborate and scientific catalogue she made and the great amount of work she put into her museum is seen as both admirable and weird. The guides, perhaps unintentionally, portray the extent of her activeness in realising her museum plans as abnormal. In contrast prince Eugen receives no criticism for not seeing to the completion of his collection catalogue, but like Wilhelmina von Hallwyl he receives praise for making his art collection and house available to the public. Prince Eugen is positively contextualised as a royal who broke with tradition in becoming a modern artist. The guides and guidebooks portray him as timeless in his modern tastes, but this gives an impression of him as standing above the society and culture that formed him. Adding to this is the negligence of contextualising the great privileges he held as a man of the royal family. My conclusion is that the guides unintentionally put the two museum founders in different light because of their differences in class and gender. Public museums are educators, and as such it might be in their interest to include a greater amount of social critique and historical context in their history telling. This is a two years master’s thesis in museum and heritage studies.

 • 27.
  Fredriksson, David
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ägonamn i skånskt mellanbygdslandskap före laga skifte: En studie av ägonamn i Träne socken 1570-18172016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet består av undersökningar med koppling till ägonamnsforskning, dvs. forskning som berör namn på åker och äng. Syftet med detta arbete är att undersöka ägonamnen och den koppling ägonamnen har till kulturlandskapet över tid. Arbetet är grundat på historiska dokument med ursprung i Träne socken, en nordostlig skånsk socken, vilka möjliggör tre nedslag i historien; landeboken från 1570, en geometrisk avmätning från 1705 och enskiftet/storskiftet från 1812–1817. Dessa tre nedslag har valts då de alla har historiska dokument knutna till sig bestående av nedtecknade ägonamn som presenterar hela eller delar av Träne sockens ägonamnsförråd. Den inledande delen av arbetet har bestått av att excerpera, alltså sammanställa, alla ägonamn från de historiska källorna för vidare tolkning, detta har gjort att listan med ägonamn och deras tolkningar fått en betydande del i arbetet. Nästa steg har bestått av en kategorisering av ägonamnslistan (bestående av 10 olika kategorier för att täcka in olika namnelement) för att möjliggöra vidare analys som ska besvara frågan: ”vilken variation av ägonamn finns mellan olika byar i en socken?” Utöver kategoriseringen görs även en analys av ägonamnskontinuiteten till Träne kyrkbys prästhemman, vars ägonamn tas upp i de tre historiska källor, och som ska besvara frågan: ”vilken kontinuitet av ägonamn går att se i en enskild by?” Slutligen ska frågeställningen: ”vad säger ägonamnen om kulturlandskapets utseende och utveckling?”, avsluta och knyta ihop tidigare frågeställningar. Resultatet av ägonamnskategoriseringen visar att det svårligen går att se något distinkt mönster mellan olika byar i samma socken, möjligen går det att se att större byar har en mer jämn fördelning av ägonamn i de olika kategorierna jämfört med mindre byar. Kontinuitetsanalysen visar att ägonamnen till prästhemmanet i Träne kyrkby överlag har en stark kontinuitet, ägonamn till åker har dock en starkare kontinuitet än ägonamn till äng. Slutligen så ger ägonamnen i kombination med en karta en god beskrivning av olika element i landskapet. Dessa element kan även delas in i olika strukturer som i sin tur kan förklara uppkomsten och karaktären av ägonamnen i Träne socken.

 • 28.
  Friberg, Zanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  De arkeologiska artefakternas museala liv: En biografi över Valsgärdesamlingen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The museum life of archaeological artefacts - A biography of the Valsgärde-collection is a two years master ́s thesis in Archive, Library and Museum studies at Uppsala University in Sweden. It is an object biography of an archaeological collection housed in the university museum Museum Gustavianum in Uppsala. The collection is the result of excavations conducted by Uppsala University in the early 20th century in Valsgärde in Gamla Uppsala parish, Uppland. The aim of the study is to highlight the museum life of archaeological artefacts and relate this to the curation crisis within archaeology, as described in Anglo-American research. Archival material from the museum was examined, using a method inspired by ethnographic content analysis (ECA), in order to write a biography of the curatorial management and use of the collection. The resulting object biography revealed clear signs that the collection had been suffering from problems associated with the curation crisis during its museum life. The perspective offered by the biographical narrative also revealed some long-term issues that resulted in these problems. Both general problems described in research on the curation crisis and issues specific to the Valsgärde-collection is illustrated by this object biography. The study shows that a continuation of the biographies of archaeological artefacts beyond the mere excavation phase offers insights into issues within, as well as possible solutions to, the archaeological curation crisis. 

 • 29.
  Gröning, Linda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Friskare förskola: Att förebygga smitta i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 30.
  Haglund, Sebastian
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum.
  "THEY SAY I AM A TRAITOR": Contact as a Predictor for Reconciliation among Young Adults in Eastern Bosnia and Herzegovina2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  Master Programme in Holocaust and Genocide Studies

 • 31.
  Hall, Elias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Vårt svenska kulturarv: En diskursanalys av Sverigedemokraternas syn på kulturarvsbegreppet i relation till den hegemoniska kulturarvsdiskursen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of this thesis is to gain insight to, and widened knowledge about, the contemporary nationalistic movement in Sweden, represented by the Sweden Democrats, and its’ relation to cultural heritage. The party has made cultural heritage the main focal of their culture politic, but the questions are what cultural heritage is to them, what content they read in to the concept, how they value heritage, what sort of heritage policies they want to pursue, and why. And also what sort of sources and expertise that are invoked by the party. The source material, consisting of transcripts from parliamentary debates, motions, and policy documents from the party’s web page, is processed through a discourse analytic method. An important theoretical starting point is that to define a term is to define the thing itself, and that this is an expression of power, especially when it comes to a parliamentary party.

  The second purpose is to problematize and discuss the concept of heritage on a meta level by comparing the results from the empirical study with earlier research that explores the hegemonic heritage discourse.

  The main findings are that the Sweden Democrats, like many of their peers around Europe, want to use cultural heritage to create unity and a common national identity – a mono culture to replace the multi cultural paradigm they mean is prevailing in the country (and ruining it). The party has an essentialist, even positivistic, view on the content of heritage, but they never really define it thoroughly.

  The study also shows that most of the party’s thoughts on heritage are in line with the hegemonic heritage discourse. Some have argued that the Sweden Democrats are abusing ”the heritage”, but I would rather say that they are using it, in a way that corresponds well with the concept “cultural heritage” as it has been defined by all those involved with it (i.e. journalists, writers, scholars, policy makers, museal personnel, and the public through public debate in the press). The example of this Swedish nationalistic party, shows what the cultural heritage concept of today can be when driven to its peak.

 • 32.
  Hallvig, Ylva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv.
  The Bona Dea Cult2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay concern the Bona Dea cult and women in the Roman Republic. By using ancient literary sources and inscriptions the different aspects of the cult is examined from a gender and an intersectional perspective. The essay covers the lives and rights of Roman women, their role in religion in general and how they participated in the Bona Dea cult specifically. The aim of the study is to understand the importance of the cult for women, freedmen and slaves, as well as analysing the paradox of letting women participate in rituals and customs otherwise forbidden to them.

 • 33.
  Heidari, Shirin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Jens, Schörling
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Hur nationella kulturella dimensioner yttrar sig i interna förändringsprojekt: En fallstudie i Sverige och Förenade Arabemiraten2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genomförandet av interna förändringsprojekt ökar i omfattning till följd av globalisering av marknader och ökad konkurrens (Kotter, 2012). Interna förändringsprojekt kan innebära många typer av förändringar såsom nya arbetssätt, ny organisationsstruktur, nya IT system eller nya affärsmodeller. De har alla en sak gemensamt - målsättningen är att nå en beteendeförändring hos de som berörs av projektet. Det centrala för att lyckas i ett förändringsprojekt är att övervinna förändringsmotstånd hos dem som berörs av projektet (Ljung, 2010).Utgångspunkten i vår studie är att interna förändringsprojekt utförs på olika sätt i olika kulturer. Människors beteende påverkas av den inlärda kulturen och av personligheten. Den inlärda kulturen består av flera olika delar. Den nationella kulturen är en väsentlig del av den inlärda kulturen (Hofstede, 2010). Vi har i vår uppsats observerat på vilket sätt nationella kulturer yttrar sig i två förändringsprojekt. Ett i Sverige och ett i Förenade Arabemiraten, UAE.Ofta, i kanske 70 % av fallen, misslyckas de interna förändringsprojekt (Beer & Nohira, 2000; Kotter, 2012). Amerikanen John Kotter har tagit fram en metod i åtta process-steg som han utvecklat genom att studera varför interna förändringsprojekt misslyckas. Metoden är huvudsakligen framtagen i en anglosaxisk kontext. Holländaren Geert Hofstede har gjort en modellering av den nationella kulturen. Modellen består av sex stycken så kallade nationella dimensioner som har olika värden för olika länder. Våra analys av hur projekten genomförs grundas på Hofstede’s kulturella dimensioner. En del i vår studie har varit att observera hur ett av Kotter’s process-steg, att kommunicera projektets vision, genomförs i de två länderna.Vår studie har använt en kvalitativ analys, där vi som författare haft en subjektiv roll, för att få djup i analysen. Vi valde organisationer i Sverige och UAE som starkt präglas av ländernas egna kulturer. Intervjuerna var låg-strukturerade och låg-standardiserade för att ge respondenterna stort utrymme och frihet att utforma sina svar.Vi kunde utifrån våra intervjuer observera beteenden som kan hänföras till den nationell kultur enligt Hofstede’s modell. I Sverige fann vi god överensstämmelse med Hofstede’s modell. I UAE observerade vi skillnader avseende de kulturella dimensionerna Maskulinitet och Långtidsorientering. Skillnaderna kan förklaras med att respondenten till könet var man och lokala förhållanden i Dubai. Studien visar att genomförande av interna förändringsprojekt möter olika typer av utmaningar i Sverige och UAE. Skillnaderna beror till stor del på olikheter i ländernas kulturella dimensioner. I UAE är det lätt att genomföra förändringsprojekt på så sätt att förändringsmotståndet är lågt. Sverige är väl lämpat för förändringsprojekt när ett brett perspektiv och kunskap behövs för att genomföra projektet. Det är möjligt att anpassa Kotter’s metod utifrån den nationella kulturen. Men bara om den nationella kulturen liknar den som Kotter använde när han tog fram metoden.

 • 34.
  Hughes Tidlund, Ida
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Etnologi.
  Språk och känsla: En etnologisk studie om vardagen med andraspråk2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Languages are a central aspect of communication, and also strongly related to ideas about belonging and identity. Language is a necessary knowledge to speak, act and make connections with other people, and also seen as an essential aspect of integration. However, as languages are connected to resilient norms in society, there are ideas of “good” and “bad” language use. This study examines migrated academic individuals and their use of acquired Swedish, to see how their language use is experienced as a communication tool and as a marker of inclusion. To live with a second language is different from learning it. A phenomenological perspective is applied to explore the lifeworlds of the individuals, to see how language use and its consequences are embodied and resulting in emotions and strategies. This is done by interviews and observations combined with language portraits and language diaries. The study shows that language is done by languaging (språkande), understood as an action of making language. The making of language includes a range of communicative elements and also the experiences, strategies and emotions that the language experiences result in. With the concept of languaging, the focal point is how language is made meaningful, as a tool that you communicate with, as well as live with.

 • 35.
  Håkansson, Vincent
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Olaglig affischering: - Det offentliga rummet som arena för extrempolitiska budskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Både den autonoma vänstern och vit-makt-rörelsen använder det offentliga rummet som en arena för propagandaspridning. Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur dessa grupper förhåller sig till illegal affischering och hur och varför detta används. En av slutsatserna är att grupperna konkurrerar om det offentliga rummet genom olaglig affischering. Den affischering som sätts upp riskerar att tas ner av motståndarna, där den autonoma vänstern själva anser sig ha allmänheten på sin sida när det gäller att ta ner vit-makt-rörelsens affischer och klistermärken. Tillvägagångsättet när det gäller affischering varierar beroende på vilken typ av affischering som sätts upp. Klistermärken är den enklaste formen av affischering och också den som kan få störst spridning rent proportionellt. Affischer tar längre tid att sätta upp och kräver mer planering. Oftast sker affischering på natten av säkerhetsskäl.

  En annan slutsats är att rädslan för repressalier är låg, framför allt vad gäller risken att bli tagen av polisen. De ringa straffen som kan utdelas bidrar också till inställningen från aktörernas sida att detta är ett brott av mindre karaktär. Intervjun med aktören inom den autonoma vänstern ger intrycket av att polisen inte har någon kontroll över denna olagliga verksamhet, och inte heller gör några större ansträngningar att försöka ha det heller. Hur polisen själva bemöter detta förblir obesvarat i den här uppsatsen eftersom polisen på lokal nivå inte hade tid att låta sig bli intervjuade. Allmänheten tycks heller inte se olaglig affischering som ett brott att reagera över, vilket illustreras bland annat av Skara kommuns säkerhetsstrateg som vare sig kände till den olagliga affischeringens omfattning eller hade fått in synpunkter från allmänheten om den. När det gäller uppsatsens syfte att redogöra för regelverken så kan dessa vara svårtydliga och variera på lokal nivå, vilket gör att ordningsmakten och aktivisterna åberopa olika argument för sitt handlande. Risken för en eventuell konfrontation med motståndarsidan är både mer trolig och av mer allvarlig karaktär. Olaglig affischering i det offentliga rummet är både en taktik för att locka nya sympatisörer och bilda opinion som ett sätt att visa övertaget gentemot motståndarna.

  Denna kamp kan leda till våldsamheter, vilket visar på laddningen som finns mellan dessa grupper. Allmänheten tycks hysa en större rädsla för vit-makt-rörelsens närvaro i det offentliga rummet, vilket kan ha med både historik och samhällets värderingar att göra.

  Internet har bidragit till att möjligheten att sprida organisationernas budskap har ökat, och möjligheten att "äga" egna kanaler för denna propagandaspridning. Sättet att uttrycka sig för dessa grupper har alltså delvis ändrats över tiden, där internet står för den mest påtagliga förändringen. Samtidigt har internet bidragit till att kontrollen över motståndarsidans propaganda minskat. Det går att "äga" gatan genom ihärdigt arbete och ibland fysisk konfrontation, men det går inte att äga internet. Vilka konsekvenser den digitala utvecklingen får både för de båda rörelserna och för bedrivandet av olaglig affischering är något för framtida forskare att skriva om.

 • 36.
  Jansson, Simon
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Transformerande Psytrance-events: Om hur identitetsskapande funktioner på psytrance-events och hur dessa avspeglas i deltagarnas syn på sin och andra deltagares identiteter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 37.
  Karlsson Ellington, Kristin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  "Den bästa facebookgruppen av dem alla": En etnologisk studie av hur platsrelaterad gemenskap uppstår genom den sociala nätverkssajten Facebook.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att ta reda på vilken funktion lokala minnesgrupper har på Facebook. För att ta reda på detta har en grupp med anknytning till Grästorps kommun legat till grund för studien. Intervjuer har gjorts med medlemmar i gruppen och dessa har kompletterats med observation på forumet. Med hjälp av teoretiska resonemang om nostalgi, gemenskap och plats går det att säga att den lokala minnesgruppen i Grästorp fyller en viktig funktion för medlemmarna. Den är gemenskapsbyggande och hjälper till att upprätthålla band till platsen Grästorp men också till andra medlemmar i gruppen.

 • 38.
  Kelmeling, Joel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
  Förbjuden färg: En etnologisk studie av graffiti och konsekvenserna av dess illegala status2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Detta är en kandidatuppsats i etnologi. Ämnet för studien är graffiti, närmare bestämt hur  graffitin och dess utövare påverkas av att det är olagligt att klottra. Med ett kvalitativt  intervjumaterial och teoretiska begrepp lånade från aktör nätverksteori så försöker  forskaren att genom klottrarnas egna ord redogöra för hur klottrarna på olika vis influeras  av att deras uttryck är förbjudet. Studien tar upp frågor om vad som fick de intervjuade  personerna att först börja med graffiti, vad som görs för att stoppa dem från att klottra,  vad som händer om klottrarna blir gripna och vad de gör för att försöka undvika detta.  Ämnen som klottrarnas värdering av sin graffiti, graffitins visuella stil och k-märkt graffiti  behandlas och analyseras i relation till syftet.

 • 39.
  Kipker, Sarah
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia.
  Medea: översättningar och omtolkningar: En receptionsstudie av Euripides drama mellan 1860 och 20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Medea is, even though a mythological woman from ancient Greece, very popular today and her story feels modern, which many recent adaptations clearly prove. How can this ancient material be so applicable and thought-provoking to discuss today? This study shows how different translators and authors have interpreted and re-imagined Medea to make her feel relevant to their contemporary societies. Focus is put on Medea’s roles as a woman and a foreigner, because these aspects are especially relevant today. The following research compares three Swedish translations of Euripides Medea from 1860, 1931 and 2012 with each other and analyses three modern adaptations (a movie by Lars von Trier, a novel by Christa Wolf and a play by Viktor Tjerneld) to reveal similarities and differences in the reception of the ancient material. This is achieved by a close reading and analysis of the source material with a theoretical approach that focusses on classical reception and drama theory. The results show that the different translations only differ in nuanced details because all of them try to stay as true as possible to the ancient Greek original. Only the prefaces and character lists written by the translators reveal significant differences in the values that they express and that are signs of their contemporary societies. The modern adaptations offer more possibilities for changing the original depending on which aspects are important during the time of publication. The results show that Medea’s role as an independent woman is important today, but also that her role as a foreigner becomes even more significant as the debates about refugees are getting more evident in our society.

 • 40.
  Köhler, Helena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen.
  Privatreligiositet: Att tända ett ljus2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar begreppet privatreligiositet, vad det kan innebära och hur människor kan tänkas använda det i dagens svenska samhälle. Uppsatsen lyfter fram hur det blivit en förskjutning av religiositet, och att begreppet religiositet blivit något svenskar inte vill förknippas med. Uppsatsen berör även individers känsla av pinsamhet att uttrycka sig religiöst, eller att vara öppet troende. 

 • 41.
  Lahti, Ida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Representation of Primary Characters in Narrative-based Games2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A quantitative study is performed on protagonists from games that have accumulated the most retail sales between 2007 and 2016, with this case particularly focusing on the categories of gender, physical characteristics, sexuality and age. Results show that white male leads are almost half of all characters in the study and are a much larger group than any other. Close to all characters show signs of being heterosexual or have unspecified sexualities. The small number LGB-characters are bisexual, meaning that there is no homosexual lead. Further, a large majority of protagonists are young adults while elderly people are absent. Correlations among these results, game genre, and developer location are examined. Lastly, the effects of representation on identification, world view and game enjoyment are discussed to express the importance of diverse representation in the medium and across all of entertainment media.

 • 42.
  Leila, Testouri
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Att arbeta med nyanlända barns språkutveckling i det svenska språket: Förskollärares tankar om deras språkutvecklande arbetssätt med nyanlända barn i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to highlight preschool teachers’ thoughts of newly arrived children linguistics. The study is based on three issues that are created from the purpose. The study follows a qualitative approach through interviews with four preschool teachers at two different preschools in a medium-sized municipality. The teachers were employed in preschool and all worked with newly arrived children.

  The result showed that preschool teachers experience difficulties and obstacles in the work with the newly arrived children. Partly because they lacked education or tools to promote the children's lingustic development and also because a lack of time. Preschool teachers considered that the native lagnuage was an important part of the children's lingustic development and the results showed that the children had very different access to their native language in preschool. It also appeared that the preschool teachers used different methods, some as a conscious method of working, while others felt their way forward. The preschool teachers all agreed that children learn in interaction with other children and adults, and that was a central part of the preschool activities.

 • 43.
  Lerbrink, Andreas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Förhudskonsversation: en undersökning av orienteringar i [post-]modernitetens rumsliga bibliotek2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 44.
  Lorinius, Linnéa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Jämställd stad: – ett genusperspektiv i samhällsplaneringen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur jämställdhet påverkar och implementeras i samhällsplaneringensamt hur kvinnors upplevelse av staden ser ut. Genom att ställa frågor om kvinnliga medborgares tankar och önskemål om stadens utformning samt hur stadens fysiska form påverkar dessa kvinnliga medborgares vardagsliv har en kvalitativ ansats valts. Mina frågeställningar har behandlat på vilket sätt samhällsplaneringen präglas av jämställdhet och på vilket sätt samhällsplaneringen kan bidra till ett jämställt samhälle.

  För att besvara frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer genomförts med en politiker, tre samhällsplanerare och tre kvinnliga medborgare. De kvinnliga medborgarna har selektivts valts ut med anledning för deras förkunskap inom området genus och jämställdhet. Samhällsplanerarna och politikern är också utvalda i studien på grund av deras expertis i ämnet och genom att de är verksamma inom samhällsplaneringen. Intervjuerna kompletteras av tidigare forskning där ämnet jämställdhet i samhällsplaneringen, i ett samhälleligt, historiskt perspektiv samt kvinnors upplevelser av staden studeras. Det geografiska urvalet för intervjuerna sträcker sig till Örebro och Kumla kommun.

  Bakgrunden till studien framställer jämställdhet som ett ämne som oftast implementeras i samhällsplaneringen utan en specifik tolkningsram, en företeelse som innebär att jämställdhet blir ett diffust begrepp. I förlängningen innebär det att olika projekt med jämställdhet som mål tenderar att handla om traditionella trygghetsinsatser för samtliga medborgare istället för specifikt kvinnor. Problematiken betyder också att jämställdhet blir svårt att implementera i planeringen eftersom ingen exakt vet innebörden av jämställdhet. En utmaning för samhällsplaneringen är även att öka kvinnors deltagande vid samråd eftersom majoriteten vid samråd oftast är manliga medborgare. Vissa forskare menar att en samhällsplanering med ett genusperspektiv inte bara kan bidra till att kvinnors erfarenheter tas tillvara på men också bidrar till deras ökade deltagande i samhällsplaneringens planprocesser.

  Resultatet i studien visar att även om kvinnor upplever staden som tillgänglig och funktionell sett till deras vardagliga rörelse så finns det en inneboende rädsla som är tidsbunden. Den tidsbundna rädslan begränsar dem att röra sig i det offentliga rummet kväll-och nattetid och förstärks när de är ensamma. Hotet om det sexuella våldet var en företeelse som bidrog till att de kvinnliga medborgarna undvek vissa platser och även utvecklade strategier för att undfly att bli utsatt för sexuellt våld. För de kvinnliga medborgarna som deltog i studien ansågs närhet mellan platser och hög närvaro som viktiga delar i en framtida stadsplanering.Segregationen i samhället upplevdes i sin tur som ett problem för att uppnå en sådan stadsplanering. Att undersöka manlighet och dess sociala mekanismer förefaller sig även viktigt i strävan efter ett jämställt samhälle.

  Resultatet visar också att samhällsplaneringen inkluderar jämställdhet i konsekvensbedömningar och checklistor, vilket ska säkerställa att det inte glöms bort. Dock finns det inga specifika strategier för att inkludera fler kvinnliga medborgare vid samråd eller för att nå ut till specifikt kvinnliga medborgare i planprocessen. En planering för alla medborgare var snarare en strategi som samhällsplaneringen tillämpar där inga grupper identifieras. Jag diskuterar fördelen med att införa ett genusperspektiv inom samhällsplaneringen för att synliggöra rådande normer i samhället och identifiera kvinnor och andra grupper i samhället. För att skapa en samhällsplanering som är verkar för alla kan ett alternativt tillvägagångssätt innebära att delarna i helheten först utforskas.

 • 45.
  Monjezizadeh, Ladbon
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Untoro, Alex
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  How the Online Disinhibition Effect Affects the Online Video Game Industry2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Extensive computer use is creating a society where its citizens are communicating outside the norm of real life. These diversions from real life communication behavior have been named the Online Disinhibition Effect (ODE). The effect is a psychological model that is structured with different types of elements which can be triggered by different communication mediums. There are two sides of the effect; a benign, where compassion and a reveal of emotions are more likely, and a toxic, where anger, frustration and threats are in focus. In the online video game industry, ODE is active, but as the medium is different than regular internet use the effects are different as well. This paper looks at how online video games are affected by ODE. By using the most current disinhibition model made by Suler and looking at modern cyberpsychology in online games, this paper found eight features that have the possibility to decrease disinhibition amongst users. This paper concludes with a warning that games are becoming more immersive and without the proper authority features, games will increase their disinhibition effect amongst its users.

 • 46.
  Nilsson, Jesper
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  ABBA the Cultural Heritage: Populärmusikaliska kulturarv, dess legitimering och förmedling2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 47.
  Nilsson, Jonas
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Reggio Emilia-filosofi i skolan - ett slags diskursivt dilemma2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka pedagogers samtal och utsagor kringestetiska arbetsformer och ämnesöverskridande arbetsområden i relation till utformandet av en”öppen ateljé” på skolan. Frågorna jag ställde mig var; Hur legitimerar pedagoger behovet aven ”öppen ateljé” på skolan? Vilka samband ser pedagoger mellan lärmiljöers utformning ochvilka läraktiviteter som kommer till uttryck? Vilka tolkningsrepertoarer om lärande ochlärmiljöer kommer till uttryck i dessa sammanhang och hur kan de förstås ur ett makt- ochkontrollperspektiv? Jag valde en kvalitativ metod med en diskursanalytisk ansats, som byggdepå fokusgruppssamtal genomförda på en mindre fristående F-9 skola i norra Sverige. En skolasom med utgångspunkt för sin verksamhet tagit ställning för att låta sig genomsyras av ReggioEmilias pedagogiska filosofi. Jag har i min studie tyckt mig finna ett antal diskurser på dennaskola, där en stor diskurs representerande skola, undervisning och lärarroll är överordnad ochdär några mindre tycks bjuda den större motstånd. Dessa diskurser kommer till uttryck i detolkningsrepertoarer pedagogerna använder för att legitimera utformandet av en öppen ateljépå skolan. Samtidigt som erkännandet av en mer progressiv filosofi tycks innebära ettdiskursivt dilemma på denna skola, tycks det också innebära att utrymmet för möjligahandlingar breddas något i det diskursiva glapp som här uppstår. Avslutningsvis för jag ettresonemang kring en additiv syn på lärande och estetik och om en motståndets diskurs.

 • 48.
  Nilsson, Mathilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Woodbride, Niclas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "En slöja är som ett iphone-skal, du skyddar det viktigaste du har": Hur kommer fördomar till uttryck i skolan?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker hur eventuella fördomar mot Islam och muslimer ser ut och hur dessa hanteras i skolan. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med 6 elever och 3 lärare för att finna ett resultat. Studien visar att det förekommer situationer där fördomar spelar en roll i skolan. Den visar också att elever med muslimsk och icke-muslimsk bakgrund har olika tankar om vad dessa fördomar består av. Dessa fördomar ska inte påverka den situation elever befinner sig i skolan men som studien visar så förändrar de undervisningen trots allt. På grund av detta är det viktigt för lärare i alla sorters klasser att inte låta sina egna fördomar skina igenom och arbeta konstant med att försöka motverka de fördomar som resten av samhället enligt oss visar för eleverna. Studien undersöker vilka sätt lärare bäst kan genomföra detta på men också hur media påverkar fördomar och i förlängningen undervisningen.

 • 49.
  Niskanen, Emma Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Vänskap är magisk: En reparativ läsning av samtida svensk seriekonst2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this thesis, I do a reparative reading of contemporary Swedish comics, that uses feminine signifiers, both in their imagery and writing. A crucial point of departure, in this thesis, is how literature can ”do” theory and be seen as a way of creating knowledge. I explore what the comics does to me, as a reader, and how. I experiment with the form and style of academic writing in order to clearly define my position and situate the production of knowledge. By focusing on the affects and nourishment, that the comics contain, I try to imagine a feminist other, with the help of my figuration: Nietzsche Minaj, and my imaginary utopian place: ”mitt flick(tionella) rum”. I conclude, that the comics both reproduce and transform feminine signifiers, while challenging the idea of dichotomies, in the spirit of gurlesque theory.

 • 50.
  Nordin, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi. 1989.
  Leave no one behind: An ethnological study of the cultural and normative aspects of Agenda 20302016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In September 2015 the United Nations’ (UN) 197 member states adopted a new global agenda for sustainable development; Agenda 2030 consisting of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The agenda is expressively universal and will regulate global politics for the next 15 years. This study examines the cultural aspect within these processes and the normative power it can constitute. Through an ethnological lens, with a modernistic perspective and discourse theory, the universality in this global agenda and the normative messages communicated are analyzed. Along with reflexivity of cultural value and its part in sustainable development work, and the factors affecting bureaucratic culture within the UN and other actors involved. The material is based on semi structured interviews with actors within sustainable development, from different sectors of the Swedish society, as well as the Agenda 2030 document and ethnological, social and environmental scientific publications. The result from this qualitative study presents a lack of reflexivity concerning culture and its value within the SDGs, a number of discourses communicated through Agenda 2030 and statements about sustainable development, and cultural factors influencing international actors.

12 1 - 50 of 82
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf