Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1418
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulkarem, Erivan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Phothisingha, Suchada
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Planerade och spontana musikaktiviteter i förskolan -          Hur förskollärare beskriver att de använder musik som ett redskap i barns utveckling och lärande.: Hur förskollärare beskriver att de använder musik som ett redskap i barns utveckling och lärande.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur förskollärare beskriver hur barn ges möjlighet att möta musik i förskolan. Semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare har genomförts på sex olika förskolor, för att fördjupa kunskapen om musikens funktion för förskolebarns utveckling samt förskollärares förhållningssätt kring barns spontana musikintressen. Resultatet visar att samtliga förskollärare i grunden hade en positiv relation till musik och var medvetna om musikens betydelse för barns utveckling. Å andra sidan visade det sig att flera av förskollärarna saknade medvetenhet om barns spontana musicerande och i stället lade fokus på den inplanerade verksamheten.

 • 2.
  Abraham, Henrik
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Det är ju bara retorik!: Intention eller effekt, i relation med Perelman2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  That´s mere rhetoric! Rhetoric, which always occurs in discourses where questions of ethics is important, has since ancient times been accused of being an immoral and a value-neutral art that seduces people with flattery and what they want to hear with no interest in presenting the truth to the audience. Plato's condemnation of this practice was tough and Plato's works Gorgias and Faidros have since represented the relationship between rhetoric and philosophy; rhetoric that is described as the semblance of an art [pseudos] while philosophy stands as the search for truth. In my work I want to present the relationship between rhetoric and ethics by reading Charlotte Jørgensen and Barbara Cassin interpretations of Chaïm Perelman and Lucie Olbrecht-Tyteca, and examine the consequences of this approach may have for rhetorical criticism.

 • 3.
  Abrahamsson, Melissa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Möten i stadsrummet: Att väcka en outnyttjad plats till liv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Möten i stadsrummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur det går att bidra till att en outnyttjad plats i stadsrummet kommer till användning, samt vilka kriterier som bör eftersträvas för att möjliggöra en trevlig vistelse på platsen. Mina studier utgår från Stockholms stadsbiblioteks terrasser som på grund av dess utformning och avsaknad av funktion ofta står tomma och outnyttjade.

  Arbetet syftar till att generera ett designförslag som understödjer ett ökat flöde av människor till terrasserna samt får besökarna att vilja stanna. Målet är att fler besökare ska få ett större utbyte av stadsbibliotekets terrasser och att platsen ska komma till större användning.

  Genom rumsanalys, observationer, notationer av rörelsemönster, intervju och samtal har det framkommit att terrasserna är outnyttjade på grund av dess avsaknad av funktioner samt dess utformning. Genom teoretiska studier inom bland annat rumslighet, formelement, offentliga platser i stadsrummet och kognitionspsykologi framkom att val av formelement och placering av rumsliga element kan bidra till att människor väljer att vistas på terrasserna. Det i sin tur kan skapa förutsättning för ett ändrat rörelsemönster och ett ökat flöde till platsen.

  Ett gestaltningsförslag har tagits fram utifrån teori och empiri. Det syftar till att genom rundade och svängda former, ett tydligare och mer enhetligt formspråk, samt genom tydligare funktioner väcka besökarnas uppmärksamhet och bidra till ett ökat flöde till terrasserna. 

 • 4.
  Ackehed, Emma
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Bjelkert, Emma
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Skillnader mellan pojkars och flickors läslust av skönlitteratur: En undersökning om hur lärare och elever ser på läsning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar skillnader mellan pojkars och flickors läslust av skönlitteratur. Det finns ett elev-, lärar- och genusperspektiv som genomsyrar hela uppsatsen. Uppsatsen besvarar följande tre frågor. Hur ser läslusten ut hos pojkar respektive flickor? Är svårigheter med läsning korrelerad med läslusten? Vad motiverar till att känna läslust? För att besvara de här frågorna använde vi oss av en kombinerad kvalitativ och kvantitativ analys med hjälp av intervjuer med lärare och enkäter med elever. Resultatet vi har fått visar att det är skillnad på pojkars och flickors läslust då flickor har en högre läslust än pojkar. Flickor läser även mer än pojkar. Vi har belägg för att säga att elever som tycker att det är svårt att läsa ofta samtidigt tycker att det är tråkigt och det beror på att det krävs så stor ansträngning för att lyckas ta sig igenom texten. Det finns flera faktorer som motiverar till att känna läslust. Böcker som intresserar eleven och som är lagom utmanade ger större läslust. Läsande förebilder både i skolan och hemmet bidrar till läslust hos eleven. Utbudet av böcker är en viktig faktor för att eleven ska känna läslust och det är viktigt att det finns ett stort och bra utbud av böcker. Biblioteket är en viktig källa till utbudet.

 • 5.
  Adler, Aleksandra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Perifera kulturer i kontakt?: Indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här produktorienterade studien är att undersöka vilka översättningsnormer som är aktuella för indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. I studien genomförs en kontrastiv undersökning av kulturspecifika element (ECR) med utgångspunkt i Tourys (1995/2012) coupled pairs kompletterad med Pedersens (2011) typologi. Materialet består av 3 x 136 coupled pairs excerperade från en novellsamling skriven av den israeliska högprestigeförfattaren Amos Oz och översatt till svenska genom engelska. Båda översättningarna utfördes av högprestigeöversättare. Resultatet antyder att indirekt översättning av skönlitteratur ansluter sig till adekvansnormen i enlighet med hypotesen om högprestigeöversättare (Lindqvist 2002). Hypotesen om acceptansinriktning beträffande indirekt översättning falsifierades i studien.

 • 6.
  Adolfsson, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fler män än kvinnor?: En studie av könsobalans bland unga vuxna i Sveriges kommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i Sverige.

  Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin 20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras med hjälp av kartor och tabeller.

  De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder. Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är "varuproducerande kommuner, "glesbygdskommuner" och slutligen "pendlingskommuner". De kommungrupper med jämnast könsfördelning är "större städer" följt av "storstäder". De konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det satsas på att höja mäns betyg i skolan.

 • 7.
  Adut, Sara
  Karlstads universitet.
  Pedagogiska metoder som förebygger läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3: En undersökning av några lärares beskrivningar av hur de tillämpar sina kunskaper i undervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur några lärare på en grundskola beskriver att de arbetar med läs- och skrivinlärning i årskurs 1-3 samt hur de arbetar för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Studien är baserad på en intervjustudie och resultaten är analyserade med hjälp av begrepp från de tre specialpedagogiska perspektiven. Det sammanfattande resultatet visar att lärarna arbetar med liknande metoder i sin undervisning men att deras lärarutbildning gett dem olika kunskaper och ingångsvinklar kring hur de utformar sin undervisning. Gemensamma faktorer som de uppger som betydelsefulla att använda sig av är språklekar i början av läs- och skrivinlärningen och ett gott samarbete med både föräldrar så väl som speciallärare främjar elevernas läs- och skrivutveckling. En annan viktig faktor är att tidigt identifiera elever som stöter på hinder i sin läs- och skrivutveckling. En del av resultaten stämmer överens med den tidigare forskningen som jag har tagit del av. Dessutom har det uppkommit ett fynd i studien vilket är att lärarutbildningen har förändrats och det har även deras status de senaste tjugo åren och det har påverkat deras arbete på olika sätt.

   

 • 8.
  Agafonov, Eduard
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  3D karaktärsmodell i SteampunkGenren2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Steampunk är en subgenre av science fiction. Genren steampunk handlar om alternativ historia under den industriella revolutionen och kännetecknas av en utbredd användning av ångmaskiner. Genren existerar i alla typer av media såsom böcker, film, spel, etc. Steampunk har många fans i hela världen.

  Det finns många undersökningar som har steampunk som tema, som till exempel en undersökning om ett fantasyelement i steampunkgenren (Karlsson, 2013) eller en analys av steampunkdesign och historia (Tanenbaum, Tanenbaum,  Wakkary, 2012). Samtidigt finns artiklar som flyttar fram genrens gränser och till exempel visar steampunk under vildavästerntiden (Miller & Van Riper, 2011). Liksom dessa undersökningar kommer denna undersökning att studera steampunkgenren och dess ”fanbas”.

  Syftet med undersökningen är att analysera steampunkgenren och datorspelande i relation till denna genre. Grundidén är att skapa en implementation av sci fi-element i en steampunkkaraktär och visa upp karaktären såväl för personer som känner till genren som för dem som inte känner till steampunk för att se om informanternas reaktionsmönster är likartade. Ska informanterna känna igen sci fi-elementet och ska de acceptera det när det sitter på en steampunkkaraktär? Vidare fokuserar undersökningen på interaktion med karaktären. En enkät kommer att göras för att se huruvida det finns olika reaktionsmönster hos informanterna när de analyserar steampunkkaraktären dels genom 2D-bildmaterial och dels genom en 3D interagerbar artefakt.

  Undersökningen använder en kvantitativ (Østbye m.fl., 2008:157) nätenkät med kvalitativa (Østbye m.fl., 2008:101) element i form av textsvar. Nätenkäten ska visa informanternas gensvar på de olika kontexterna som visas i bilderna och hur informaterna reagerar på en interaktiv avatarkaraktär. På samma gång ska enkäten visa hur steampunk-fans och icke-fans reagerar på implementationen av sci fi-element på steampunkkaraktären.

 • 9.
  Agebjörn, Jennie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Stolt, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Högläsning - bara att läsa högt?: En kvalitativ studie av tre lärares syn på högläsning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Reading aloud is regarded in the study as an occasion where a teacher reads to pupils and where this involves both reading and conversation about what has been read. It is a learning activity in which everyone together shares an experience. Reading aloud is moreover a way to develop the pupil’s ability in reading and language. The aim of the study is to investigate teachers’ views of reading aloud in schools. Three different teachers were interviewed and observed in the study. They work at different schools in grades 1 to 3. The result is based on interpretations of interviews and observations, and it shows that relaxation and conversation ability are two main purposes of reading aloud. As regards the teachers’ methods there are similarities in the choice of book, the reading environment, and the work with the book. The result shows that the teachers see many advantages in reading aloud, but that the time aspect is significant for the extent to which they chose to work with reading aloud.

 • 10.
  Agelin, Susanne
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Centrum för praktisk kunskap.
  En essä om känslornas betydelse i lekterapeutisk verksamhet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 11.
  Ahl Eliasson, Johan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Projecting Realities: Re-mediation in the Realm of Architecture2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The boundaries between physical and virtual are dissolving as worlds are superimposed through media saturation. The design proposal of a movie theater at S:t Eriksgatan in Stockholm acts as vehicle for exploring the opportunities of architecture in an unstable reality. Remediation. A concept within media studies, describes the way any new media incorporates the traits of already existing ones. Conversely, “(…)older media refashion themselves to answer the challenges of new media”(1).

  By regarding architecture as a world-conjuring operation, parallel investigations into other media provide new tools of design. The method consists of simultaneously developing five works in five media: text, image, diorama, video and architecture. The text serves as abinding narrative. The image is based on an analysis of Giovanni Battista Piranesis prison etchings wich exhibit a range of devices particular to the world of image. The diorama or mirror box is an attempt to create a boundless but contained world. The video world has centered around the use of a reverse zoom effect. The movie theater uses the techniques of media in order to enhance it´s immersive qualities.

  (1) BOLTER & GRUSIN, Jay David & Richard (2000) Remediation: Understanding New Media, USA: MIT Press, p. 19.

 • 12.
  Ahlgren Bergman, Malin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Fruängen Centrum: En kontextuell strategi för det offentliga rummet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet för det här examensarbetet är integrerade förortscentrum från efterkrigstiden, med fokus på Fruängen Centrum i södra Stockholm. Den huvudsakliga frågeställningen var vilka ingrepp som kan göras i den här typen av miljö, utan att helt bryta mot logiken i det befintliga systemet och dess planering. Syftet har varit att tillföra mer specifik och monumental arkitektur i en generisk miljo, och att skapa starkare och tydligare offentliga rum. 

  Förslaget består av två byggnader, en bussterminal placerad på det befitnliga busstorget, samt ett bibliotek på den stora parkeringsplatsen bakom centrumet. Ett nytt parkeringsgarage i bussterminalen möjliggör bibliotekets placering, genom att frigöra yta på parkeringsplatsen. 

  Projektet föreslår att genom att hantera trafiksituationen på ett mer effektivt sätt i den här typen av förortscentrum, kan man frigöra plats för byggnader på offentligt ägd mark. Detta skulle tillåta återinförandet av civila institutioner i alltmer kommersiella och privatiserade centrum, samt bidra till bättre offentliga miljöer.

 • 13.
  Ahlm, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Att skriva musik för filmtrailers respektive speltrailers: Inom genren action2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 14.
  Ahlm, Isabelle
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Mansor, Roa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Patienters upplevelser av empati hos läkare i läkar-patientmötet: Intervjuer med bröstcancerpatienter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlade om bröstcancerpatienters upplevelser av empati hos läkare i läkar-patientmötet.  Fokus låg på att undersöka i hur stor utsträckning läkarens empatiska förmåga bidrar till upplevelsen av god vård. Metoden var av kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer utfördes med 12 bröstcancerdrabbade kvinnor. Resultatet gav kategorier tillhörande studiens tre frågeställningar. Frågeställningen om vad som utgör en empatisk läkare belystes av kategorierna (1) sätta sig in i den andres situation, (2) både känsla och handling, (3) kunskap, (4) informativ och (5) god lyssnare. Frågeställningen om icke-empatisk läkare belystes av kategorierna (1) dålig information, (2) opersonlig och (3) dålig förmåga att skapa god behandlingsallians. Frågeställningen om god vård belystes av (1) kontinuitet hos läkare, (2) bli sedd som individ och (3) mer tid hos läkare. I fall av brist på empati upplevde patienterna mindre grad av tillfredställande. God vård och empati är beroende av varandra, den ena kan inte existera utan den andre.

 • 15.
  Ahmad, Ramjar
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Den hållbara urbanplaneringens paradoxer: The paradoxes of unsustainable urban planning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har studerat två stadsplanerings ideal som framträder i planeringsprocessen i den fysiska planeringen. Studiens utgångspunkt har varit hållbar utveckling för att studera de två rådande urbanplaneringarna idag. Detta innebär att den täta staden och den gröna staden har varit huvudsakligt fokus i denna studie, men hållbar utveckling har ett stort utrymme tillsammans med många av de aspekter som förväntas leda till en hållbar utveckling. Fallstudie har använts för att undersöka hur Karlstad kommun arbetar med frågan och hur paradoxen kommer fram i kommunens stadsplanering. Karlstad kommun arbetar just nu med att ta fram en ny grönstrukturplan. Studiens empiri bygger på två intervjuer med Karlstads kommuns tjänstemän. Även kommunala dokument som Karlstad kommuns översiktsplan (2012) samt Olmårs förtätningsstudie (2007) har använts. Genom meningsinnehåll har intervjumaterialet och de kommunala dokumenten analyserats. Studiens analys bygger på studiens empiri, och den teoretiska bakgrunden visar på att det finns en paradox i Karlstad kommuns stadsplanering.  Det visar även på en trend som syftar till att städerna ska uppnå den hållbara staden. I och med att hållbarhetsbegreppet är ett diffust begrepp har den täta staden och den gröna staden blivit en komplex strategi för att uppnå den hållbara staden. Det innebär att den gröna och täta staden kan ses från flera olika vinklar. Karlstad kommuns vision om den täta staden är att kunna ha tät stad framförallt i centrala delar av staden som idag är till en viss del bestående av gröna ytor. Här uppstår det ett planeringsdilemma mellan de ambitioner som finns i planeringen och gör att dessa måste vägas mot varandra. Det innebär att om grönstruktur prioriteras måste en annan aspekt vägas bort. Detta betyder att det finns en paradox i kommunens stadsplanering, och detta synliggörs i denna uppsats.    Nyckelord: urbanplanering, Karlstad, täta staden, gröna staden, stadsutveckling

 • 16.
  Ahmetgjekaj, Fatmir
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora.
  New age i massmediernas tid och rum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 17.
  Ahnstedt, Axel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Religionshistoria.
  Antika riter: En komparativ studie av romerska och tidiga kristna riter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates the similarities between early Christian- and Roman rites, and examines if these similarities are fruits of influences taken from roman rites. Christianity outlived roman religion but perhaps, through syncretism, some aspects or elements survived as part of the Christian faith. This study focuses on religious roman rituals, how the Christians implemented or rejected it, and what the motivation behind the rejection was, if expressed.Ritual group meals and the concept of sacrifice is the two most similar rituals traits in these religions. The group-affirming and ideal-creating function of the meal rituals are similar in both religions, and the concept of sacrifice exists in both as central elements of the religion. However, the Christian rejection of animal sacrifice and the destruction of the temple of Jerusalem created a new understanding of the concept. The offer-ritual centered on remembering the only sacrifice that was needed, the perfect sacrifice, the one of Jesus Christ.

 • 18.
  Akfidan, Filis
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Synen på barndom och uppfostran i skönlitterära barnböcker: - Specifikt, Janne, min vän(1985), Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949)2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 19.
  Albertsson, Sanne
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för arbetsvetenskap.
  Kjellberg, Mirjam
  Kompetensutveckling i praktiken: En studie om spänningar mellan strategier och mjuka begrepp2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 20.
  Aldea, Silvia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  A comparative study of approaches to audiovisual translation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For those who are not new to the world of Japanese animation, known mainly as anime, the debate of "dub vs. sub" is by no means anything out of the ordinary, but rather a very heated argument amongst fans. The study will focus on the differences in the US English version between the two approaches of translating audio-visual media, namely subtitling (official subtitles and fanmade subtitles) and dubbing, in a qualitative context. More precisely, which of the two approaches can store the most information from the same audiovisual segment, in order to satisfy the needs of the anime audience. In order to draw substantial conclusions, the analysis will be conducted on a corpus of 1 episode from the first season of the popular mid-nineties TV animated series, Sailor Moon. The main objective of this research is to analyze the three versions and compare the findings to what anime fans expect each of them to provide, in terms of how culture specific terms are handled, how accurate the translation is, localization, censorship, and omission. As for the fans’ opinions, the study will include a survey regarding the personal preference of fans when it comes to choosing between the official subtitled version, the fanmade subtitles and the dubbed version.

 • 21.
  Alenryd, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Bildundervisning i bildkommunikation och bildmedier: En litteraturstudie av didaktisk forskning kring bildämnets läroplansfokus2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie på kvalitativ grund.

  Resultatet bygger på forskning kring problemformuleringen som analyserats och sedan

  tolkats. Analysmetoden som valts till studien är en innehållsanalys som avser jämföra den

  utvalda forskningen för att bl.a. finna likheter och skillnader. Den pedagogiska debatten kring

  bildämnet indikerar att undervisningen inte ligger i linje med ämnesplanen. Detta blir

  problematiskt för bildämnets utveckling och innebär att undervisningen får didaktiska

  konsekvenser. Litteraturstudien har därför haft i avseende att undersöka den bilddidaktiska

  forskningens syn på den bildkommunikativa inriktningen som varit aktuell i ämnesplaner för

  bild sedan år 1980. Syftet har varit att synliggöra bildundervisningens utveckling i förhållande

  till den bildkommunikativa inriktningen samt dess didaktiska betydelse i relation till

  bildundervisningen. Genom att undersöka hur forskningen ser på bildundervisningens

  utveckling i förhållande till den bildkommunikativa inriktningen kan problematiken kring

  utvecklingen synliggöras. Genom att undersöka den bildkommunikativa inriktningens

  didaktiska betydelse för undervisningen synliggörs också vilka didaktiska konsekvenser ett

  avvikande från ämnesinriktningen kan få för samtidens bildundervisning. Utefter syftet har

  frågeställningar formulerats. Svaren på frågeställningarna ges sedan i resultatet, tolkning av

  resultatet samt de slutsatser som dras. Studien visar att det blir av stor didaktisk betydelse att

  bildundervisningen ligger i linje med den bildkommunikativa ämnesinriktningen, med hänsyn

  till elevers och samhällets samtida och framtida behov och yrkesliv, men även för lärarens

  professionalism samt bildämnets status i skolan. Studien visar också att bildundervisningen

  avviker från den bildkommunikativa ämnesinriktningen. Studien visar att denna avvikning

  sker bl. a mot bakgrund av att äldre ämneskonceptioner lever kvar bland verksamma

  bildlärare, att bildlärare saknar kunskaper som behövs för att jobba i linje med inriktningen

  samt att bildämnet har en marginaliserad roll i skolan med bristande resurser.

 • 22.
  Alexandersson, Linnea
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Motiverande uppgifter i matematikboken: En kvalitativ studie om egenskaper i matematikuppgifter som elever i årskurs 2 finner motiverande.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att eleverna i hög utsträckning jobbar enskilt i matematikboken och mycket litteratur idag pekar på att elevers intresse för matematik sjunker med stigande ålder och som grund för valet av min forskningsinriktning ligger ett intresse av på vilket sätt uppgifterna i läroboken bidrar till elevernas motivation och lust att lära sig matematik. Ett sätt att undersöka detta, är att ta reda på vad eleverna tycker om uppgifterna i matematikboken genom att de får beskriva egenskaper i uppgifter som de motiveras av. Undersökning kommer bidra till kunskapen om vilka typer av uppgifter som, enligt eleverna, är mer motiverande än andra. Det ger kunskaper som lärare kan väga in i valet av läromedel och andra undervisningsresurser. Syftet med studien är att undersöka egenskaper i matematikuppgifter som elever i andra klass finner motiverande. Uppgifterna finns i elevernas ordinarie läromedel och elevernas berättelse/beskrivning är utgångspunkten för studien. Min forskningsfråga är: Vad karakteriserar matematikuppgifter som elever upplever motiverande för att lära sig matematik? Det är en kvalitativ studie och information hämtas från semistrukturerade intervjuer vid ett bestämt tillfälle. Av resultatet och analysen har jag kommit fram till att det som karakteriserar en motiverande uppgifter grundar sig på uppgiftens svårhetsgrad.

 • 23.
  Alfengård, Robin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Visuell exotism i måleri och modefotografi: En postkolonial bildanalys av Paul Gauguin och Jean-Paul Goude2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen fungerar som en fallstudie av två målningar av Paul Gauguin samt två fotografier av Jean-Paul Goude för att undersöka huruvida exotism har tagit sig i uttryck genom dessa avbildningar. Resultaten jämförs därefter för att undersöka skillnader och likheter mellan de valda studieobjekten i förhållande till frågor rörande exotism. Uppsatsen genomsyras av tre huvudfrågor vilka behandlar studiematerialet i förhållande till exotism och etniska stereotyper. Teorier som använts i uppsatsarbetet har hämtats ifrån Edward Said förklaring av begreppet orientalism samt förtydligandet av ett ”vi och dem”-förhållande. Uppsatsen är uppdelad i tre kapitel där det första kapitlet behandlar de separata konstnärskapen, studieobjektens medier samt de skilda perioder i vilka objekten utfärdades i. I det andra kapitlet görs en bildanalys och i det tredje kapitlet jämförs resultaten.

   

  Resultatet av arbetet har visat att det finns en liknande exotifiering, samt ett användande av etniska stereotyper både i Gauguins målningar men såväl som i Goudes fotografier. Dock skiljer sig förståelsen för den uttryckta exotismen mellan studiematerialet då det är hämtat från olika perioder. Skillnaderna mellan studiematerialet påverkas även av genre och medium. 

 • 24.
  Ali, Ahmad
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Marcus, Svensson
  Animation through Body Language: A study using the fictional character Mokhtar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Learning to read body language is something we do throughout our whole life. It is a complex non-verbal language that can express more than words. In this study we investigate the possibility to use only body language to portray emotions to the viewer. In a background of a game project we have used a character that has his face covered, therefore, facial expression is not visible during the online survey, which we used as a method for our investigation. As a foundation we have created four character animations to portray anger, frustration, exhaustion and hurt. To find the answer if it is possible to recognize those five emotions in the character animations survey, participants were obligated to name the emotion expressed on each of the video clips. The results of this study show that the characters body language could be sufficient to portray those five emotions. However, it was concluded that body language could be enough to represent the character's emotional state to the viewer; but by including facial expressions we could help to portray the emotion even further.

 • 25.
  Almgren, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Musik – En viktig del i förskolan: Fyra förskollärares perspektiv på musikverksamheten i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, uppfattar musikens funktion i förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten är för barn i förskolan. Jag valde att genomföra en semistrukturerad gruppintervju där fyra förskollärare deltog. Jag har valt Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretisk utgångspunkt i mitt arbete.

  I mitt resultat kunde jag se ett mönster av samarbete, gemenskap och barns inflytande som något som är viktigt för de förskollärare som deltog i min studie. Varje fråga som förskollärarna diskuterade under intervjun, tog utgångspunkt ur barns intressen och utifrån barns förutsättningar.

 • 26.
  Almgren, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Älskade och hatade grammatik: En systematisk litteraturstudie kring attityder till grammatikundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vad forskningen säger om attityder till grammatikundervisningen och om grammatikundervisningen idag är tillfredsställande. Detta arbete är en systematisk litteraturstudie och består därför av systematiska sökningar och urval gjorda bland databaser med vetenskaplig litteratur. Resultatet av studien visar att forskningen kring grammatikdidaktik och attityder inte är vidsträckt, och inte heller tillkommit de senaste åren. På första frågeställningen, vad forskningen säger om attityder till grammatikundervisningen så finns det många svar som tyder på att grammatiken har ett dåligt rykte och uppfattas som svår och tråkig av många, och att detta oftast förekommer i klassrum där traditionell grammatikundervisning används. Ur lärares synvinkel framkommer att många upplever svårigheter i att motivera undervisningen för eleverna. Den andra frågeställningen, om grammatikundervisningen fungerar väl i dagens klassrum, är svårare att besvara då forskningen är ett tunt underlag här, men att döma av de negativa attityderna så verkar det finnas utrymme för förbättringar.

 • 27.
  Almqvist, Helena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv: En kvantitativ studie om i vilken utsträckning skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att möta elever i svårigheter blir allt vanligare i dagens skola. För att möta denna utveckling framgångsrikt, framhåller flera forskare en vinst med ett specialpedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar verksamheten.Det råder dock delade meningar om huruvida problem med beteende och inlärning ska tillskrivas funktionsnedsättningar hos eleverna eller brister i den pedagogiska verksamheten. Ahlefeld Nisser (2009) menar i sin avhandling att de elever som är i behov av särskilt stöd är relativt få, men att ungefär 20% av samtliga elever befinner sig i en gråzon. Dessa elever skulle ha större möjlighet att nå kunskapskraven om skolans undervisning genomsyrades av ett specialpedagogiskt förhållningssätt.

  Syftet med den aktuella studien är att undersöka i vilken utsträckning den undersökta koncernen systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv. Studien har en kvantitativ ansats och datainsamlingen har genomförts med hjälp av en enkät. Enkäten tillverkades i enkätprogrammet Survey & Report för att sedan exporteras till analysprogrammet SPSS.

  Resultatet visar att medelvärdet på upprättat index indikerar att flertalet respondenter instämmer mellan "låg" och "hög grad" i påståendena angående uppfattningen om ett specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet.

  Resultatet visar också att de undersökta grupperna, rektor, biträdande rektor och specialpedagog inte skiljer sig signifikant i uppfattningen om ett specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet.

 • 28.
  Almqvist, Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur.
  Hysterikornas drottning: Historieproblematisering i P.O. Enquists Boken om Blanche och Marie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Enquist i Boken om Blanche och Marie med fiktionens hjälp kan sägas ”revidera”, eller åtminstone problematisera, historieskrivningen, ur ett diskursanalytiskt perspektiv, och vad det får för betydelse för bilden av de två kvinnorna. Detta anser jag vara viktigt att undersöka, då kvinnor ibland framstår som historiskt förtryckta och passiviserade i dagens feministiska forskning. Andra vinningar till trots kan det leda till att den kvinnliga offerrollen befästs; här vill jag alltså undersöka möjligheten att genom fiktionen erbjuda en alternativ bild av det förflutna. De frågeställningar jag kommer utgå ifrån är: På vilket sätt förhåller sig Enquist till den manliga historieskrivningen? Hur avviker romanen från de diskurser som tidigare förts om kvinnor, vetenskap och sjukdom utifrån denna period? Vad får detta för betydelse för bilderna av de kvinnor som figurerar i romanen?

 • 29.
  Altgård, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen.
  I am super jealous of all the little girls who get to see themselves be the hero of Star Wars: en studie om fandom och sekulär helighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Finding something sacred in secular society is a relatively new field of religious studies. This thesis aims to find the secular sacred amongst Star Wars fans on the blogging platform Tumblr, in relation to Kim Knott and her theory of the secular sacred. I collected and studied 100 blog posts about Star Wars, specifically about one of its main characters, Rey. The research questions used were “How do fans of Star Wars and Rey express themselves on Tumblr?”, and “Could it be seen as sacred according to Kim Knott´s theory of secular sacred?” I analyzed the material with a hermeneutic approach, and using Kim Knott’s theory, I categorized the posts in to three categories: sacred, appreciative and sacrilegious. Even though the appreciative category was by far the largest, the results showed that a fifth of all the blog posts could be perceived as having content that could be seen as sacred to its poster. I came to the conclusion that my study supports the theory of sacredness not being exclusive to religious society, but can be found in the secular as well.

 • 30.
  Altéus-Stenqvist, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  The difference in usage of first-person pronouns Between Hillary Clinton and Bernie Sanders2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study has been looking for any differences in the use of first-person

  pronouns between Hillary Clinton and Bernie Sanders, and it has also tried to

  clarify whether Hillary Clinton uses I-words more frequently than we-words.

  The data has been gathered from pre-election speeches, and frequencies,

  rankings and referent categories have been analyzed. The study has found that

  there are some differences in the use of first-person pronouns between Hillary

  Clinton and Bernie Sanders. The singular pronouns show us how they choose to

  present themselves to the voter. The plural pronouns show us which referent

  categories, or ingroups, the candidates identify themselves with, and if there are

  any signs of what Billig calls Banal Nationalism (1995) in their speeches.

  Overall, the results show that Hillary Clinton uses I-words and we-words more

  frequently than Bernie Sanders does, but opposite to what some online news

  sites have suggested, this study show that her frequencies of we-words are

  higher than her frequencies of I-words.

 • 31.
  Alvarez, Georgina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Aprender a escribir en los niveles iniciales de ELE: Un análisis de manuales del nivel A2 para el diseño de una propuesta didáctica2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [es]

  La presente investigación tiene como objetivo analizar la presencia que tiene la destreza de la expresión escrita en los manuales de español como lengua extranjera destinados a un público adulto de nivel básico, más concretamente de nivel A2. Asimismo, pretende observar qué tratamiento se hace de dos aspectos relacionados con la composición escrita: los géneros discursivos y los procesos de escritura. Para ello, recogemos datos a partir de una plantilla de análisis que aplicamos a cinco manuales de diferentes editoriales españolas publicados después de 2006. En esta recogida de datos destaca de la alta presencia de actividades de expresión escrita en los manuales. En relación a los géneros discursivos, los manuales dan importancia al trabajo explícito de los aspectos analizados para el presente trabajo: contexto comunicativo, destinatario y propósito. Sin embargo, notamos una presencia baja de textos que sirvan como modelo a los estudiantes a la hora de realizar sus producciones textuales y es prácticamente inexistente la reflexión acerca de la estructura y características de los modelos. En cuanto a los procesos de escritura, el proceso de textualización es el que tiene más presencia en los cinco manuales analizados, mientras que la planificación y la revisión quedan relegadas a un segundo plano con una ocurrencia más baja. En la misma línea, destacamos la poca relevancia dada a la revisión, especialmente la retroalimentación entre pares. A partir de los resultados obtenidos y basada en un enfoque ecléctico de la didáctica de la expresión escrita, presentamos una propuesta didáctica pensada para el nivel A2 en la que se combina el trabajo explícito del género discursivo con los procesos de escritura, así como fomenta la escritura colaborativa.

 • 32.
  Amnell, Erik
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Integration: Elizabeth Andersons imperativ2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 33.
  Anderalm, Ida
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Human Being or Human Brain?: Animalism and the Problem of Thinking Brains2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Animalismens huvudargument säger att du är det tänkande objektet som sitter i din stol, och enligt animalisterna själva innebär detta att du är identisk med ett mänskligt djur. Argumentet är dock problematiskt då det inte tycks utesluta eventuella tänkande delar hos det mänskliga djuret, som till exempel dess hjärna. Detta beror på att hjärnor också kan beskrivas som tänkande, samt att även de befinner sig inom det spatiella område som upptas av det mänskliga djuret. I den här uppsatsen argumenterar jag för att tänkande hjärnor är ett problem för animalismen och att tesen att vi är identiska med hjärnor är ett verkligt hot mot den animalistiska teorin om personlig identitet. Olika argument som lagts fram mot tesen att vi är hjärnor avhandlas, som till exempel att hjärnor inte existerar och att hjärnor inte tänker. Jag diskuterar även två argument som tidigare använts för att visa att vi är personer snarare än mänskliga djur (the Transplant Intuition och the Remnant Person Problem), men i det här sammanhanget bedöms de utifrån deras förmåga att stödja hjärnteorin.

 • 34.
  Anderson, Adrian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Dokumentärfilm och liminalitet: Transition, tillblivande och transformation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 35.
  Anderssom, Mattias
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Brcic, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att främja läsintresse och läsförmåga: – En litteraturstudie om pedagogens arbete kring läsning2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 36.
  Andersson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Nycklar till kommunikation: Möjligheter och hinder i arbetet med elever med tal- och språksvårigheter som använder alternativ och kompletterande kommunikation2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har sitt fokus på gymnasiesärskolan och dess individuella program och syftet har varit att med fokus på ämnesområdet språk och kommunikation inspirerad av en fenomenografisk ansats undersöka, jämföra och kategorisera vad några speciallärare och specialpedagoger uppfattar som möjligheter och hinder i sitt arbete med kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter. Vilka metoder och material används i arbetet med kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter undersöks i studien samt vad speciallärarna och specialpedagogerna som deltar i studien uppfattar behöver utvecklas i sitt arbete för att förbättra möjligheterna till kommunikation när de arbetar med elever som har tal- och språksvårigheter.

  I resultatet framkommer fem kategorier av uppfattningar som deltagarna i studien uppfattar som möjligheter och hinder i deras arbete med kommunikation med elever som har språk- och kommunikationssvårigheter. Kommunikationsvägar till kommunikation, Elevens kommunikation - det sociala samspelet, Omgivningen, Samverkan och samarbete samt den ”Den röda tråden”. Resultaten visar att på de gymnasiesärskolor som deltagit i studien arbetar och erbjuder man olika multimodala kommunikationssätt och man tar i de allra flesta fall vid, där de andra skolorna slutade i arbetet med kommunikation. Stora möjligheter finns när insatser för kommunikationsutveckling har kommit igång tidigt och alla som arbetar och har arbetat kring barnet jobbar på samma sätt med kommunikationen. En svårighet som kan uppfattas som ett hinder är när en elev kommer till skolan utan något fungerande kommunikationshjälpmedel eller när metoden som används inte fungerar. Det är viktigt att omgivningen använder AKK i sin kommunikation till barnet samt att omgivningen runt barnet för stöd och utbildning så att de kan träna barnet i sin kommunikationsutveckling. Erfarenhet och utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation går som en röd tråd genom alla de intervjuades egna berättelser om vad som är viktigt att man som personal har när man arbetar med elever med språk- och kommunikationssvårigheter. Skolors insatser kring språk och kommunikation skiljer sig. Vissa skolor har hittat en gemensam röd tråd som man jobbar efter medan andra skolor saknar den och där finns en önskan om en gemensam kunskapsbank som man tillsammans står på och som man jobbar efter. Där det finns gemensamma strategier för hur man på skolan arbetar med att få sina elever att förmedla sig. 

 • 37.
  Andersson, Annelie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Andraspråksperspektiv på läxor: En studie om förhållandet mellan hemläxor och språklig progression i svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker högstadielärares erfarenheter av hemläxor i svenska som andra­­språk. Studiens syfte är att synliggöra hur lärare bedömer förhållandet mellan läxor och språklig progression. En sociokognitiv teori tillämpas för att förstå lärares motivation till att dela ut läxor och anledningen till läxans utformning. Fem högstadielärares erfaren­heter av hemläxor i svenska som andraspråk undersökts i semistrukturerade, enskilda interv­juer, där lärare beskriver hur de arbetar med läxor i sin under­visning. I resultatdelen an­vänds en tematisk innehållsanalys för att redovisa utfallet i material. Studiens resultat visar att lärarna anser att läxor gynnar den språkliga progres­sionen hos L2-elever genom att de repeterar språkliga moment så att de befästs i minnet. Vid utformningen av läxan krävs det anpassning efter språklig nivå och individ. Även hur läxan förankras, introduceras och följs upp är avgörande för dess effekt på språk­ut­vecklingen. 

 • 38.
  Andersson, Daniel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt": Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har visat på flera former av migrationsrelaterad språklig variation, däribland förortssvenska och förortsslang. Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang . Metoden består av en enkätundersökning, där lärarna har fått lyssna på några språkprov och svarat på några frågor, varpå ett fokusgruppssamtal tagit vid. Materialet i examensarbetet utgörs av sju ifyllda enkäter och tre därpå följande fokusgruppssamtal som spelats in och sedan grovtranskriberats. Resultatet gav en splittrad bild. Lärarna värderade personer som talade förortsslang som mindre ordentliga, mindre trevliga och tuffare medan talare av förortssvenska uppfattades som trevligare, mer ordentliga och mer intelligenta. Vissa av lärarna kunde identifiera förortssvenskan och dess avvikande prosodi. Några av lärarna tolkade förortsslang som bristfälligt inlärarspråk medan andra analyserade slangspråket som en markör av grupptillhörighet. Den sociolingvistiska medvetenheten tolkas därmed som hög hos vissa lärare i studien och låg hos andra lärare.

 • 39.
  Andersson, Daniel
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Kyrkan som plats vid skolavslutningar?: En studie av lärare och lärarstudenters attityder gentemot kyrkovistelse och konfessionella inslag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vad blivande lärare och aktiva lärare har för attityder tillskolavslutning och högtidsfirande i kyrkan samt skolavslutning och högtidsfirande i kyrkan medkonfessionella inslag. Studien baseras på en internetenkät som blivande lärare och aktiva läraresvarat på. Resultatet visar att den största andelen av de aktiva lärarna och blivande lärarna varpositiva till vistelsen i kyrkolokalerna i samband med skolavslutningar och högtidsfirande. Denstörsta andelen var däremot negativa till företeelsen med konfessionella inslag vid dessahögtidsfiranden. Äldre aktiva lärare och blivande lärare var i högre grad positiva till bådevistelsen i kyrkan och de konfessionella inslagen än de yngre. Slutsatserna är att sekulariseringeni Sverige ser ut att fortsätta i linje med de reviderade sekulariseringsteorierna, då konfessionalitetinte länge ses som något önskvärt bland den största andelen av aktiva lärare och blivande lärare.Dock finns det också nämnvärda avvikelser från detta mönster. Kyrkan fortsätter samtidigt ha ensekulär, traditionsbunden roll i skolan och är därför fortfarande relevant.

 • 40.
  Andersson, Elin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.
  Lärande i rörelse2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 41.
  Andersson, Emilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Brustna digitala hjärtan: Om nobbning i spel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 42.
  Andersson, Hanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Den muntliga kommunikationens ställning i skolan: Inriktning mot grundskolan årskurs Förskoleklass-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka den muntliga kommunikationens ställning i dagens skola. Jag är intresserad av lärarnas upplevelser av den muntliga kommunikationen när det kommer till undervisning och hur den muntliga kommunikationen förhåller sig till skriften. Genom hänvisning till ett flertal olika källor belyses ämnet ur olika vinklar för att skapa en tydligare bild av tidigare åsikter och kunskaper. Undersökningen är kvalitativt genomförd genom metoden intervju. Den teoretiska utgångspunkten grundas i Vygotskijs sociokulturella perspektiv som framhåller att lärandet är en aktiv del genom interaktion mellan utveckling och undervisning, varvid det läggs stort ansvar på läraren. Resultatet ger vid handen att det är svårt att avgöra hur den muntliga kommunikationen förhåller sig i skolan. Det framkommer att lärare saknar undervisning inom retorik, vilket visar på en brist av muntlig kommunikation inom lärarutbildningen. Lärarna framhåller dock att arbetet med muntlig kommunikation är viktigt för elevernas uttryckssätt samt förståelse. När det gäller den muntliga och skriftliga kommunikationen betonas av lärarna ett samspel där emellan för att nå utveckling. 

 • 43.
  Andersson, Helen
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Utforskandet av vatten i förskolan: Hur yngre barn uppmärksammar och utforskar vatten samt utfroskandet av vattnets fasomvandlingar i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 44.
  Andersson, Jan
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Religionshistoria.
  Religiösa värderingar hos muslimska SFI-elever2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den som säger sig tillhöra en viss religion kan i praktiken vara mer eller mindre troende, eller inte troende alls. Det kan handla om att man firar vissa högtider men utan att särskilt bry sig om deras religiösa innebörd, eller att man ibland deltar i gudstjänster och ber någon gång i månaden, eller ett liv iständig hågkomst av Guds närvaro. Spektrat av religiositet för en person kan vara allt från att religionen endast har kulturell betydelse till att man lever sitt liv helt enligt dess påbud, såväl som att man anser att religion är en privatsak till att man arbetar för att samhället skall formas enligt religionen.

  Vad gäller islam i Sverige har de muslimska samfundens organisation och aktiviteter beskrivits i ganska stor detalj. Däremot finns inte mycket kunskap om de värderingar de står för. Och vad gäller värderingar och övertygelser hos muslimer i allmänhet finns nästan ingenting skrivet. Denna uppsatstar fasta på den kunskapsbristen.

  Genom en enkätbaserad attitydundersökning av explorativ karaktär med muslimska SFI-elever somrespondenter har följande frågor undersökts:

  - Är fundamentalism ett utbrett fenomen inom denna grupp?

  - I hur stor utsträckning anser man att shari’a bör gälla för muslimer i Sverige och vad är attityden tilldemokrati?

  - Hur ser relationen mellan religion och moral ut och hur uppfattas det svenska samhället i dettasammanhang?

  Undersökningens resultat är överlag i samstämmighet med tidigare undersökningar med liknande teman. Respondenterna har en överväldigande positiv attityd till demokrati och en stor del anser också att yttrandefrihet är bra. Samtidigt tycks många mena att islam är undantaget yttrandefriheten ochatt islamiska regler är viktigare än svensk lag. Stödet för shari’a är också påtagligt. En stor majoritet menar att gudstro är nödvändig för att vara en moralisk person och anser samtidigt att Sverige är ett moraliskt land.

  På grund av urvalsmetoden och den stora andel som avstått från att delta i undersökningen kan resultatet inte generaliseras utanför gruppen av respondenter.

 • 45.
  Andersson, Jens
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.
  Jugaad Ahmedabad - Dynamisk gräns med innovativ utbildning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 46.
  Andersson, Jessica
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  ”Böcker och berättande är grogrunden för de små barnens språkutveckling.”: Några förskollärares inställning till berättande i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om några förskollärares inställning till muntligt berättande i förskolan. Syftet med studien var att få kunskap om vilken syn några förskollärare har till berättande, hur ofta berättandet sker samt olika former av berättande som används på förskolorna. För att synliggöra detta har enkäter skickats ut till 20 verksamma förskollärare, svaren har sedan analyserats och sammanställts.   

  Resultaten visar att förskollärarna målmedvetet använder muntligt berättande samt högläsning i förskolan för att främja barnens språkutveckling. Berättande aktiviteter äger i de flesta fall rum minst en gång varje dag. Resultaten visar också att det finns en stor variation av berättande aktiviteter på de berörda förskoleavdelningarna.   

 • 47.
  Andersson, Jimmy
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Känslostormar: Emotionellt lärande vid museer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The emotional part of a museum experience is being debated and there is research pointing towards the affective part of learning. The purpose of this study is to examine how museum pedagogues reason about the usage of affective learning in their work and to investigate whether they consider affective pedagogy is a part of their work or not. Furthermore how they consider themselves working, or not working, with feelings in their pedagogy.

  A key factor in this study has been to work interdisciplinary with both museum pedagogy and social science with theoretical perspectives of feelings such as happiness, sadness, anger, disgust and fear, and with theories such as Feelings & materiality and Pedagogy of Feeling. Methodologically a qualitative interview study museum pedagogues have been used together with observation of four Swedish state- and country museums.

  In this thesis it is shown that the interviewed museum pedagogues indeed have acknowledged the fact that the museum is an affective place, but the interviewed had different way of make use of feelings. They all agree on the fact that feelings can support the learning process, and that all the different feelings have their own effect on learning. Also that the museum pedagogues have some influence on the feeling that the exhibitions are to emit, which could be used in the pedagogues favor if the exhibition consists of hard and problematic feelings. However, in contrast to this it seems that few of the museum pedagogues discuss the affective influence of a upcoming exhibition or program, or evaluate a project in what feeling the visitors experienced during the visit.

  This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 48.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Skoglöf, Simone
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Ta vara på tecknen: En semiotisk analys över IKEAs marknads- och varumärkeskommunikation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur IKEA framställer mänskliga- och sociala relationer i sin marknadsföring. Samt, genom analysen, undersöka hur IKEA skapar bilden av företaget, varumärket, reklambudskapet och deras image genom att framställa vissa mänskliga relationer. Enda sedan den första IKEA-katalogen utgavs åt 1951 har katalogen varit den viktigaste marknadsföringskanalen för företaget. Därför har vi valt att undersöka just katalogen från år 2016 med hjälp av en semiotisk analys. Även tre reklamfilmer med titlarna Laga mat med barn, Leva utan dörr och Grannar tillsammans kommer analyseras med hjälp av semiotik som metod och teori. Vi har endast fokuserat på bilderna och ej på texter som framkommer i reklamen.

   

  I och med uppsatsens syfte har vi valt att utgå ifrån följande frågeställning:

  • Hur framställs mänskliga relationer i IKEA-katalogen från 2016?
  • Kan vi urskilja stereotyper i de sociala sammanhangen?
  • Vilka konnotationer respektive denotationer går att urskilja och vilka semiotiska myter skapas?

   

  Resultatet av studien påvisar hur IKEA som, enligt eget uttalande, ett värderingstyrt företag arbetar med marknadsföring genom att exponera det kulturella värdet ”gemenskap”. De fokuserar inte främst på varornas priser utan ger oss istället idéer om hur vi på bästa sätt kan få en effektiv vardag genom att köpa deras produkter. Deras varor öppnar upp för att vi som konsumenter ska kunna hitta den gemenskap IKEA presenterar.

 • 49.
  Andersson, Jonathan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Den antika kvinnan i skuggan av mannen: - En studie om kvinnors identitet och utrymme i svenska läroböcker i historia mellan 1905 och 20122016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 50.
  Andersson, Josefin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Religionshistoria.
  Kvinnan i Islamiska staten: En studie av IS:s propagandatidsskrift Dabiqs sektion To/From Our Sisters.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Islamic state is on the rise with a self-proclaimed caliphate. Research has shown that thousands of people travel to join the organization. Even though Swedish news coverage constantly reports about women being victims of the Islamic state, fifteen to twenty young Swedish women travelled to the caliphate in year 2014 alone. This study analyzes the Islamic state’s propaganda magazine Dabiq’s women section, “To/From Our Sisters”, and constitutes the material basis for this research. The research aims to answer what kind of roles women are ascribed in Dabiq, and which role, if any, women is ascribed in the Islamic state’s militant Jihadism.

  To achieve this, framing as content analysis of Dabiq’s articles directed toward women will be conducted. The material is analyzed with a social constructivist theory. The analysis shows that women are ascribed a number of roles in the articles. The roles are the strong woman; the wife; women as a possession; the woman as the Muslim ideal; mother and the woman as a passive participator of jihad. The study also show that the part woman play in jihad is not as an active participant of battle, but as a mother who produce sons to the Islamic state who can be sent out in war. Along with being a satisfying wife who is loyal toward her husband no matter what happens to him.

1234567 1 - 50 of 1418
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf