Endre søk
Begrens søket
1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ardin, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  ”DU VET DEN HÄR FÖRENINGEN, DEN GÖR ALLT”: En studie av synen på den egna föreningens roll bland företrädare för etniska föreningar i Botkyrka2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken betydelse etniska föreningar i Norra Botkyrka har och vilka funktioner de bör fylla, enligt deras representanter.

   

  Bakgrunden är att svenskt föreningsliv och folkrörelser är bland de starkaste i världen och dess nytta för demokratin ofta lyfts fram av offentliga sektorn. Att de ska kunna stärka demokratin bygger dock på att de kan agera självständigt och få utrymme att arbeta utifrån sina egna principer. Därför är det centralt att undersöka vad dessa civilsamhällesorganisationer själva vill och vad företrädare för dem uppfattar vara deras roll och funktion. Botkyrka och dess föreningsliv tjänar som exempel på detta.

   

  För att undersöka denna betydelse har jag gått igenom ett antal tidigare forskningsrapporter kring dels etniska föreningar och dels det civila samhället i stort och beskrivit de kategoriseringar som använts i dessa rapporter. Jag har också genomfört ett 40-tal intervjuer med aktiva i etniska föreningar, tjänstemän och politiker.

   

  Resultatet är att företrädarna anser att föreningarna har en väldigt central betydelse för både lokalsamhället och för de enskilda medlemmarna inom en rad områden. Som servicegivare; att guida och tolka åt sina medlemmar och att på andra sätt ge dem bättre möjligheter att åtnjuta sina rättigheter, för att stärka demokratin; som röstbärare, stärkare av ett politiskt självförtroende och att ge en positiv bild av den etniska gruppen generellt och slutligen som motvikt till det omgivande samhället; att erbjuda en alternativ identitet och alternativ till vissa samhälls- och familjestrukturer.

   

  Mina slutsatser är att de kategorier som skapats specifikt för etniska föreningar har varit mindre användbara för att tolka min empiri än mer generella kategoriseringar för det civila samhället i stort. Filip Wijkströms grundläggande kategorisering i röst och service som jag använt mig av har fungerat väl, men har haft vissa brister. För det första har ingen förening passat in i den ena av dessa kategorier, istället har samtliga mina informanter menat att deras förening bör och har bägge dessa funktioner. Lisa Kings första tre kategorier bidra till social integration, ekonomisk betydelse och produktion av samhällsservice å ena sidan och fjärde kategori politisk eller demokratisk roll å andra sidan har varit värdefulla för att bryta ner Wijkströms kategorier och förklara dessa funktioner närmare. Kings femte kategori motvikt var så pass viktig för mina informanter och samtidigt skild från röst och service att den fick utgöra en egen i sorteringen av min empiri.

   

  Även Roberto Scaramuzzinos beskrivning av den offentliga sektorns normativa syn på etniska föreningar som ideella konsulter och producenter av välfärd återfinns i mitt material, där mina informanter protesterar mot dessa förväntningar. Liksom Robert Putnam och Markku T Hyyppäs teorier om socialt kapital som funktion. Föreningsföreträdarna anser att deras föreningar står för detta sociala kapital och att det är en viktig mekanism för flera av de nyttor som företrädarna anser att föreningarna ger och bör ge till medlemmarna och samhället i stort. 

 • 2.
  Berkemar, Ellen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Plastic Makes Perfect: En studie om normaliseringen av kosmetisk kirurgi i massmedia i Kina2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 3.
  Björn, Gerdin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  Orkestern och traditionen: En studie om studentorkestrars traditioner och uniformer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens har dels i syfte att undersöka hur traditionerna inom två av Uppsalas studentorkestrar tillkommit, ser ut, förändrats och försvunnit, och dels hur orkesteruniformen tillkommit, hur den används och vilka regler den tillskrivits.

     Materialet består av intervjuer med personer som är eller tidigare har varit aktiva i någon av studentorkestrarna Hornboskapen och ab Kruthornen samt texter som blivit tryckta av antingen orkestrarna själva eller de studentnationer orkestrarna tillhör.

      Många traditioner hos både Hornboskapen och ab Kruthornen kan kopplas ihop med studentnationernas egna traditioner. De står dock under förändring och kan skilja sig från år till år. Det symboliska värdet är detsamma men utförandet kan variera. Nya traditioner föds medan andra medvetet avskaffas då de inte längre är aktuella.

       Orkesteruniformen håller orkestern enad. Den kan på samma gång visa grupptillhörighet och individualism beroende på hur individen själv väljer att bära sin uniform.

 • 4.
  Hellstrand, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  Brända rötter: - Naturen, identiteten och kulturella föreställningar i skuggan av en skogsbrand2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att med skogsbranden i Västmanland 2014 som empiriskt exempel undersöka vilka kulturella föreställningar gällande naturen, identiteten och vardagen som synliggörs då de boende i områdets vardagsliv hastigt ställs på ända. Baserat på intervjuer med personer som drabbats av branden materiellt såväl som emotionellt ställs frågorna: Vad upplevdes i situationen som normalt och vad anses avvikande? Hur tänkte och kände man under tiden branden härjade? Vilka underliggande sociala och kulturella mönster kan utläsas och hur yttrar de sig i informanternas berättelser? Som teoretiska utgångspunkter ligger en fenomenologisk uppfattning om den subjektiva upplevelsen av orientering och bekvämlighet som grunden för hur människan upplever sin situation. I materialet blir tydligt hur det finns tydliga kulturella förväntningar på naturlandskapet. Dess utseende och möjlighet till vistelse, aktivitet och brukande. Den brända miljön, samt det traumatiska skeendet har påverkat människorna i området emotionellt, socialt och långvarigt. Man har förlorat känslan av trygghet och hemmahörande, men även upplevda avvikelser framträder och bekräftar normens existens. Sociala mönster träder fram då vardagslivets struktur tillfälligt rasar samman, samt föreställningar om materialitet, hemmet och känslomässigt laddade föremål aktualiseras i berättelser från den hastiga evakueringen av brandområdet. 

 • 5.
  Hylén, Jonna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  Jazzskägget: En studie av genusrelaterade normer och praktiker inom jazz2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga musiker verksamma inom jazz och improvisationsmusik upplever jazzens normer och praktiker samt hur de förhåller sig till dessa. Det empiriska materialet utgörs av åtta djupintervjuer utförda av författaren. Intervjupersonerna är professionella musiker verksamma inom den svenska jazzscenen, tillika kvinnor. Utöver det har författaren vid fyra tillfällen gjort observationer av offentliga jazz- och improvisationsjam för att studera rådande jamkultur. Utifrån kulturanalytiska verktyg har materialet tematiserats och därefter analyserats. I analysen tillämpas teorier som är hämtade ur bl.a. genusvetenskap, musikvetenskap, queerteori och sociologi.

  Resultatet visar att intervjupersonerna tenderar att bli uppmärksammade i termer av kön och inte enbart som musiker vilket skapar en känsla av att delta under särskilda premisser. Att bli särskild avseende kön har förmågan att skapa irritation då den egna positioneringen inte överensstämmer med den tilldelade vilket utgör ett tröttsamt moment som de måste förhålla sig till. Vidare framkommer att alla intervjupersoner har erfarenheter av negativ särbehandling avseende kön som bl.a. visar sig i en förgivettagen skepsis mot deras spelkapacitet. Det tenderar att föda krav hos intervjupersonerna att behöva prestera extra bra för att överbevisa fördomarna vilket riskerar att utgöra ett stressmoment. Det är även vanligt förekommande att de intervjuade förväntas ha svaret på varför kvinnliga instrumentalister är underrepresenterade inom jazz. Det insinuerar att svaret på ojämlikheten skulle finnas hos kvinnorna själva, vilket lämnar normen manliga musiker och jazzrummens rådande praktiker obestridda. Dessa fenomen kan betraktas som bromsande mekanismer eftersom de ifrågasätter individens givna hemmahörande i rummet och i utövandet, vilket gör att framfarten inte sker friktionsfritt utan ständigt måste förhandlas.   

 • 6.
  Konde, Patrick
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen.
  ”Nej, men alltså, var kommer du från egentligen?”: En studie om institutionell särbehandling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 7.
  Lundby, Frida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  (RE)REMEMBERING "NORDKIEZ": stories from contested spaces lost during gentrification in Friedrichshain, Berlin2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genom auto- och performativ etnografi samla in och presentera minnande från ”tomma eller marginella” platser som försvunnit i "NordKiez" i Friedrichshain, Berlin. Samt att relatera dessa narrativ till forskning kring gentrifikation, minne, affekt och plats. Uppsatsens rhizomatiska kunskapsprocess resulterar i en partiell ”poetisk sanning”. Materialet består av fyra vandringsintervjuer, minneskartor som ger översikt över området, vandringsvägar och platser samt då/nu bilder. Teman i materialet är omstridda platser, framträdande platser, insiders/outsiders, samt förändring och affekt. "NordKiez"kan beskrivas som en livsvärld och intervjuerna en plats-görande process. Som en del av den ”hemma-hörande” och ekonomiskt svaga populationen i området finner sig de deltagande under ett ökat realistiskt hot av undanträngande. Metoden som använts vill nyansera perspektivet på plats, väcka nya forskningsfrågor kring socio-spatiella processer och öka förståelsen för samverkan mellan plats, affekt och minne i vardagen.

 • 8.
  Nyman, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  Porrkultur: Hur pornografi påverkar vår kultur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Porrindustrin har fått ett allt större inflytande i populärkulturen idag, där syftet är att normalisera pornografi. Den sexualisering eller porrifiering som sker via den mainstreamade populärkulturen har skett via design, där porrindustrin har använt sig utav sanitära agenter som försökt tvätta bort sin smutsiga stämpel, och rekonstruerat pornografi som något roligt, chict, sexigt och hett. Ju mer saniterad industrin har blivit, desto mer har den trängt sig in i populärkulturen och i vårt kollektiva medvetande. Sexualiseringen har blivit normaliserad. Vad händer med samhället och vardagslivet när porrkulturen blir en normaliserad del av vår vardag?

 • 9.
  Pless, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Hitta rätt: En studie om icke-binära transpersoners identitetsskapande genom orden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this master thesis in Ethnology and Folkloristics is to study how non-binary transgender people relate to words and identity positions which concerns primarily gender and sexuality. What are their opinions on words such as intergender, queer, trans, man, woman, lesbian and gay? What role do such words play in their everyday life and in the construction of their identities?

  The study is based on interviews with eight people. Six of the informants have non-binary gender identities and two of them are transgender women with some non-binary experiences. At the time of the interviews, the informants were between 21 and 37 years old.

  The thesis consists of five chapters, whereof the first chapter introduces the topic, the material and the theoretical foundation of the thesis. The main theoretical framework for this study is queer theories. In the second chapter, some aspects of the everyday life of the informants are presented. How is it to live with a non-binary gender identity? Many informants give an account of the complications which occur because they are neither women nor men. People of the majority population often consider their identities unreal and unintelligible.

  In chapter three it is discussed how the informants explain their relationship to different words for non-binary gender identities. Their reasons for choosing to use certain words to define themselves with are also presented. Some informants claim that they would prefer to live in a world where they did not have to name themselves. Yet every informant still uses different words to describe themselves with.

  In chapter four it is demonstrated how choosing a word for one’s identity is a process affected by other aspects in a person’s life. The informants decide on a word for themselves depending on the people around them. Furthermore, sexuality and sexual identity also play a big part in how they conceive and name their gender identity.

  Finally, chapter five consists of a summary of the thesis and a short passage to widen the discussion

 • 10.
  Podniesinski, Bartosz
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  Krigslekar: En studie i hur krig omvandlas till lek inom wargaming2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the transformation of war into play in the context of the hobby called wargaming. The main focus is around Military Simulations (Milsims) using so called airsoft guns, and the miniature game-rules called Force on Force. It also studies how participants create a common understanding of the plays content, and how conceptions of modern conflicts, soldiers and the traumatizing effects of war are perceived and mirrored in wargaming.

  The investigation is based on interviews with airsoft and figure gamers, as well as an analysis of rulebooks and observations of said wargames. The theoretical frame is Gregory Batesons play frames (as used by Lotten Gustafsson), discourse theory and Actor-Network-theory, showing the importance of human and material interactions – articulations - within the context of playing. This investigation also relies heavily on the conclusions regarding Wargaming made by P.A.G. Sabin.

  Using meta-communication and performance, participants create the play frame where their conceptions of modern warfare are played out. Physical objects are an important part of the play frame, affecting the performance of the participants. The study also shows how common prejudices, like the portrait of an irrational and bloodthirsty Muslim, prevail. Women are welcomed to join these male dominated games, but are strongly feminized, making it difficult to enter on even terms.

  The study concludes that the articulations used to transfer war into game reflect the participants apprehensions of gender, culture, anti-heroes and the military; even though wargamers themselves see their play as being relatively distanced from the ”real” worlds opinions and conceptions.

 • 11.
  Rohde, Sofie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  Intimitetens kirurgi: Blygdläppsförminskning och det ideala könet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 12.
  Uisk, Amanda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  Vad vi lägger vikt vid: En etnologisk studie av viktminskning och övervikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf