Endre søk
Begrens søket
1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Baic, Milica
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier.
  Svenskserb: En kvalitativ etnologisk intervjustudie av unga kvinnor, födda och uppvuxna i Sverige men med ett serbiskt ursprung om deras kulturella identitet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The goal of this essay is to describe the cultural identity of five women 20–26 years old, born and raised in Sweden but with a Serbian background, how their cultural identity is formed while living in diaspora. The analyze of cultural identity is based on Stuart Hall and his definition of cultural identity. The concept of hybrid identity is analyzed with the definition of Homi K. Bhabha. Diaspora is defined and explained thru John McLeods perspective.

  The study shows that all women had a different cultural identity despite their heritage and the fact that they all were born and raised in Sweden. Although each and every one of them had created a hybrid cultural identity, something they all had in common, but on a individual level.

 • 2.
  Eriksson, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Lagen om pliktexemplar av elektroniska dokument: En analys av diskussionen kring ett lagförslag2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This Master’s thesis examines the discussions about the new Swedish legal deposit legislation for electronicdocuments, related to Jürgen Habermas’ theories around the public sphere.

  In 2009, a draft of the law proposal was sent out to various authorities and organizations who were asked tocontribute their views on this matter. This study looks at who has responded of those asked, and what commonviews are apparent within these responses. The responses from two different categories are focused on –universities and other authorities, examining if any similarities or differences can be noticed in the arguments inthe different categories’ responses to the proposed law change.

  This information has been first analyzed through content analysis, providing an overview to the respondentsof the draft, and the different views which have arisen. Argumentation analysis has then been used to examinehow specific respondents have argued their views, focusing on the National Library of Sweden and the NationalArchives of Sweden.

  The most common views and arguments revolve around the definitions suggested in the proposal, regardingwhich documents are to be collected and who is responsible for their delivery. Many respondents also mentionedtheir desire to be able to fulfill their legal deposit obligations by delivering documents through networks.

  Habermas’ theories on the public sphere, which he claims to exist in today’s society, are very similar to thetheories of the public sphere addressed within this study. The authorities and organizations which have beenasked to contribute opinions towards this proposal are the same one who will be directly involved with the legaldeposit itself; while the future users of these collected electronic documents, namely scholars and the public,have been excluded from this discussion. Some respondents remarked upon the importance of the documentsbeing available to those to which they will be of use. However, the discussion has primarily concentrated on howthe delivery of these documents can be affected in the easiest possible manner for those involved.

 • 3.
  Forsman, Tove
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier.
  "Vi behöver prata om hur jag känner att det närmar sig": En netnografisk studie av erfarenheten att vara döende utifrån bloggen i kroppen min2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här är en studie med utgångspunkt i journalisten och musikern Kristian Gidlunds självbiografiska bloggberättelse i kroppen min, som han skrev sedan han blev sjuk i cancer i mars 2011 tills dess att han dog i september 2013, strax innan sin 30-års dag. Bloggen hade omkring 1,5 miljoner läsare i oktober 2012 och gavs ut i bokform med titeln I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början under våren 2013.

  Studien ansluter till ett Netnografiskt fält som syftar till att undersöka social samvaro på internet, då jag undersöker bloggen i kroppen min som bärare av en samtida, meningsskapande funktion. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och ett Foucaultinspirerat perspektiv om makt och tystnad undersöker jag bloggen som en erfarenhetsvärld mellan en subjektiv och objektiv livsvärld, där subjektet får utrymme att kontrollera sin livsberättelse (sitt livsslut) i relation till en upplevd samtid.

 • 4.
  Gallinera, Julmah
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  The children think that if their parents manage to live like this, they can too.”: Children´s learning difficulties in Banco da Vitória/Ilhéus, Brazil.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Many scholars have argued that the education system in Brazil tends to strengthen the pattern that reproduces inequalities, where families with higher income are likely to be the ones holding the majority in education in Brazil. The focus lies in ten interviewees, thereof five parents/caregivers and five professionals that works/worked with the children who were interviewed in Banco da Vitória /Ilhéus, south of Bahia, Brazil 2012. This qualitative study intends to analyse the underlying social causes from a sociological perspective in how the informants reflect upon the child´s/children learning difficulties at the elementary school, Casa da Criança /Escola Daniel Rebouças in the shantytown Banco da Vitória. It will try to answer questions such as; which are the main social causes that affect a child´s learning difficulties in Escola Daniel Rebouças, according to the informants/interviewees? How has the informant´s situation affected their own perception in the child´s/children’s learning difficulties? This paper studies marginalised people who lives in a marginalised district, Banco da Vitória. It will highlight home environment and education to show a continuing pattern that causes the child´s/children´s learning difficulties. This study will demonstrate the necessary cooperation between the school, government, teachers, and parents/caregiver in order to improve the children´s education and well-being. 

 • 5.
  Granberg, Patrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Modig, Robert
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Ja, det fungerar ju inte alltid: Intervjustudie om lärares syn på IKT2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi under hösten 2013 undersökt hur sju stycken lärare i skolor som gett en dator till varje elev ser på sina nya pedagogiska verktyg och vilka utmaningar dessa lärare ställs inför. Vi har använt oss av en induktiv kvalitativ semistrukturerad intervju-metod till denna studie och vår studie innefattar skolor som har antagit någon form av 1 till 1 i sin verksamhet och ligger geografiskt förlagda till sydöstra Sverige.

    Vår undersökning visar på en bild av hur attityderna kan se ut hos lärarna ute i skolorna kring urvalsprocessen, sociala medier, källkritik, läromedelskritik, fortbildning, tekniska problem, lärarnas arbetsbelastning samt digitala lär-resursers mervärden.

    De digitala lär-resurser som informanterna till vår studie använder har till största del varit egenproducerat material och digitala läroböcker. När det gäller olika förutsättningar som ges informanterna till att utveckla sin egen kompetens inom IKT och utveckla bruket av IKT i skolan går det att se att detta skiljer sig mellan skolorna som våra informanter arbetar på. Vissa av våra informanter menar att den kompetensutveckling som erbjuds i form av utbildning för lärarna ligger på för låg nivå, medan andra lärare menar att den saknas helt.

    De huvudsakliga fördelarna våra informanter har uppgett med IKT i skolan är att de kan individanpassa undervisningen bättre för elever som har olika typer av inlärningssvårigheter. Även fördelen att göra undervisningen mer levande och intressant är ett återkommande argument till detta. De nackdelar som våra informanter lyfter i studien är främst problem med den teknik som används. Detta leder enligt flera informanter till att negativ stress oftare uppstår pga. en ökad arbetsbelastning genom dubbelplanering av lektionsmoment.

    Vårt resultat och vår diskussion visar på en delad bild av hur attityderna kan se ut hos lärarna ute i skolorna.

 • 6.
  Holmberg, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Obekväm hantering: En studie av hur värdegrundsproblematik hanteras i läroböcker2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete utförs en granskning av läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år och gymnasiet. I granskningen undersöks hur läroböckerna hanterar religiösa värderingar som inte stämmer överens med den svenska skolans värdegrund. Hur hanteringen av dessa värderingar yttrat sig i beskrivningar av religionerna buddhismen, hinduismen, islam, judendomen och kristendomen har även relaterats till begreppet andrafiering. Resultaten visar att hanteringen av värdegrundskonflikter i stor utsträckning kan anses vara undermålig utifrån Skolverkets krav på diskussion och tydliga ställningstaganden för värdegrunden. Hanteringen har även visat tecken på att skilja sig beroende på vilken religion som framställts. Detta har medfört att de analyserade läroböckerna överlag kan anses ha ett kristocentriskt förhållningssätt där främst Islam och Hinduism andrafieras.

 • 7. Hårsta Löfgren, Linda
  Child soldiers from a legalperspective. A literature based case study of the Democratic Republic of Congo, Sierra Leone and Uganda.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis seeks to analyze the international humanitarian laws and human right laws governing the involvement of children in armed conflicts. As the international law prohibiting the involvement of children in armed conflict progress on paper, progress within the states falls behind, thus creating a gap between progress in law and the enforcement of this law on the ground. The international community needs to take steps to bridge this gap so the practice on the ground is adequate with the international law. This thesis will examine the efficiency of the international legal instruments and examine what factors are preventing the implementation of the international law within the different states. Three different case-studies will be conducted of three African countries: the Democratic Republic of Congo (DRC), Uganda and Sierra Leone in order to examine what the states, the society, local actors and the international community are doing to prevent the involvement of children in armed conflict.

 • 8.
  Lindstrand, Anna
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Centrum för barnkulturforskning.
  Var finns barnen?: En studie om barns delaktighet i arbetet kring Sandvikens litteraturhus för barn och unga2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På våren 2014 invigs Litteraturhuset för barn och unga – I Sandviken för hela regionen. Målgruppen ärbarn och unga, 0-18 år. Litteraturhuset kommer att fokusera på tre delar som ska utgöra helheten; denförsta är den lär- och språkstimulerande miljön, den andra är ett kunskapscenter och den tredje är attLitteraturhuset ska utgöra en forskningsresurs. Under tre års tid har arbetet pågått som ett projekt, imaj 2013 beslutades att Litteraturhuset ska övergå i fast verksamhet. Bakgrunden är ett forskarintresserörande barns delaktighet med utgångspunkt i FNs konvention om barnets rättigheter och syftet attstudera strukturer kring barns delaktighet i projekt där barn blir delaktiga genom sina åsikter. Genombakgrund och syfte har jag samlat in material om Litteraturhuset i Sandviken. Materialet har använtsför att få en övergripande insikt om projektet men främst för att studera hur barn inkluderas. Genometnografisk metod gjordes deltagande observationer vid två workshoppar där barns röster samlades inav barnkulturdesigner Eva-Johanna Isestig från White arkitekter. Observationerna följdes upp avintervjuer. Teoretiska utgångspunkter utgör teorier kring barnsyn under rubrikernasocialkonstruktivism och barndomssociologi. Där ingår även kulturbegreppet, barnkulturbegreppet ochbarnperspektivbegreppet. I forskningsöversikten redovisas forskning kring barnrättskonventionen,barns delaktighet och Roger Harts Ladder of participation. Resultatdelen presenterar uppbyggnaden avLitteraturhuset, från tankeprojekt till fast verksamhet, White arkitekter och Isestigs samarbete medWhite och Litteraturhuset. Resultatet beskriver också Isestigs metoder genom de workshopparna jagobserverade samt de visualiseringar och konceptidéer som utformats efter barnens förslag. Därefterdiskuteras Litteraturhusets förhållande till det barnen har önskat och hur dessa önskemål visas ihandlingsplanen för verksamheten. I resultatet belyses därtill de delar där barnens konkreta idéer harvisats och hur dess följs upp av Isestig och vidare Sandvikens kommun. I slutdiskussionen diskuterasstrukturerna kring barns deltagande utifrån resultatet och avslutas med tankar kring framtida forskning.

 • 9.
  Lundell, Caroline
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Ledarskapets betydelse: Elevers och lärares uppfattningar om ledarskapets betydelse för elevers motivation inom ämnet idrott och hälsa2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 10.
  Sandström, Mikaela
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  What is hiding behind the covers? : A qualitative picture and text analysis of the magazine Hänt Bild’s first pages.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: What is hiding behind the covers - A qualitative picture and textual analysis of the newspaper Hänt Bild

  The news found on a magazine cover is for the audience to become interested to buy the magazine. When it was discovered that there is news that gives a misleading message to sell more, there is a research problem. The purpose of the essay is to study the message of the news on Hänt Bild’s covers and then be compared to the messages that the related articles provides.

  Total of 28 news where analyzed in four issues of the magazine published the year 2013. The essay was based on a qualitative visual and textual analysis with the theoretical frameworks sensational journalism, framing, image context and semiotics. The analysis was divided into three different themes to distinguish the news which gave misleading, genuine or double messages. The results of this study indicate that there are news with a misleading message in each issue of the magazine. This news was mostly about divorces, pregnancies and infidelity. The analysis also indicated that images played a major role in what messages the news gave. It was also discovered that the news on the covers which contained only text and no images angled the message so that readers would believe the article was about something else, even though the text on the cover gave a genuine message to the related article. Although it was discovered to be misleading news on the covers, there was also genuine news to the related articles.

  To summarize there where 14 news that gave a misleading message, 8 news gave a genuine message and 6 news gave a double message to the related articles. The result shows that the audience is misled by some news on the cover of a magazine with the aim of the editors to sell more.

  Keywords: tabloids, frontpage, sensational journalism, framing, semiotics, Hänt Bild 

 • 11.
  Shokry Rizk, Mary
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för modevetenskap. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  Mode på nätet: En studie om hur nätbutiker marknadsför sig genom bloggar och andra sociala medier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis examines how online fashion retailers utilize blogs and other social media in their marketing process. The study is focused on internet retailer Nelly and how they make use of fashion blogger Kenza in their marketing. Drawing on Kawamura’s fashion-ology theory, the study emphasizes the new role of the fashion bloggers in the fashion system, and illustrates their consumption power vis-a-vis the retailers, the consumers, each other and the whole industry as such.    

 • 12.
  Sohl Stjernberg, Max
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  The Effects of Piracy on a Neighbor Country. Kenya: A Case Study.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The fall of the former president of Somalia, Siad Barre, in 1991 marked the beginning of an era of civil war and extreme poverty for the country. One of the outcomes was an unprecedented increase of piracy.

  The piracy problem off the Somali coast increased in both extent and frequency. By 2010 the Somali piracy posed a threat to seafarers in a large area of the Indian Ocean and became known in world media.

  This study consists of four journalistic reportages with connections to the piracy problem, with a focus on the effects of the Somali piracy on the neighbor country Kenya. The aim is to cover aspects of the piracy problem which have not yet been thoroughly investigated by the media.

  The reportages have been conducted in the following fields: the compliance of the human rights regulations for captured Somali pirates in Kenya; the situation for Kenyan fishermen operating close to the Somali border; the effects of piracy on the Kenyan tourism sector; the effects of piracy on the Kenyan real estate market.

  The decrease of piracy attacks in 2012 in the Indian Ocean has been attributed to a number of factors - one is the international effort against piracy in the area, which has led to the arrest of several hundreds of pirates.

  Many of the arrested pirates were apprehended by the European Naval Forces and transferred to Kenya. Several NGO's have documented violations of human rights for persons of Somali origin in Kenya, and criticized the long time suspects spend on remand.

  The surge of piracy has affected the lives of the Kenyan fishermen operating close to the Somali border in terms of risks and new restrictions. The proximity of Somali piracy and kidnappings also affected the tourism sector on the Kenyan coast. This has reportedly also been the case in Nairobi, where politicians have claimed that the ransom money of the piracy fueled the real estate bubble in the city.

  This study consists of journalistic interviews and observations, which were carried out in the kenyan cities Mombasa, Nairobi and Lamu, and in Sweden. The represented sources vary from inmates at the Shimo la Tewa prison, fishermen, hotel staff, diplomats, scholars and military personnel.

  One of the conclusions in the study is that the handling of suspected pirates by the Kenyan justice system is not satisfactory, as the time on remand for the suspected pirates has been unlawfully long and not in accordance with human rights.

1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf