Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 5435
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Informationskodning. Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorseende. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Termisk Systemteknik AB, Linköping, Sweden.
  Berg, Amanda
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorseende. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Termisk Systemteknik AB, Linköping, Sweden.
  Evaluating Template Rescaling in Short-Term Single-Object Tracking2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, short-term single-object tracking has emerged has a popular research topic, as it constitutes the core of more general tracking systems. Many such tracking methods are based on matching a part of the image with a template that is learnt online and represented by, for example, a correlation filter or a distribution field. In order for such a tracker to be able to not only find the position, but also the scale, of the tracked object in the next frame, some kind of scale estimation step is needed. This step is sometimes separate from the position estimation step, but is nevertheless jointly evaluated in de facto benchmarks. However, for practical as well as scientific reasons, the scale estimation step should be evaluated separately – for example,theremightincertainsituationsbeothermethodsmore suitable for the task. In this paper, we describe an evaluation method for scale estimation in template-based short-term single-object tracking, and evaluate two state-of-the-art tracking methods where estimation of scale and position are separable.

 • 52.
  Ahlberg, Jörgen
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorseende. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Glana Sensors AB, Sweden.
  Renhorn, Ingmar
  Glana Sensors AB, Sweden.
  Chevalier, Tomas
  Scienvisic AB, Sweden.
  Rydell, Joakim
  FOI, Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Bergström, David
  FOI, Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Three-dimensional hyperspectral imaging technique2017Ingår i: ALGORITHMS AND TECHNOLOGIES FOR MULTISPECTRAL, HYPERSPECTRAL, AND ULTRASPECTRAL IMAGERY XXIII / [ed] Miguel Velez-Reyes; David W. Messinger, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2017, Vol. 10198, artikel-id 1019805Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hyperspectral remote sensing based on unmanned airborne vehicles is a field increasing in importance. The combined functionality of simultaneous hyperspectral and geometric modeling is less developed. A configuration has been developed that enables the reconstruction of the hyperspectral three-dimensional (3D) environment. The hyperspectral camera is based on a linear variable filter and a high frame rate, high resolution camera enabling point-to-point matching and 3D reconstruction. This allows the information to be combined into a single and complete 3D hyperspectral model. In this paper, we describe the camera and illustrate capabilities and difficulties through real-world experiments.

 • 53.
  Ahlgren-Moritz, Charlotte
  et al.
  Malmö högskola.
  Alm, Anna-Karin
  Malmö högskola.
  Christersson, Cecilia
  Malmö högskola.
  Eikelboom Sällström, Anette
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet.
  Esbjörnsson, Mattias
  Malmö högskola.
  Jacobsson, Andreas
  Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola.
  Marell, Agneta
  Samverkan och innovation, Umeå universitet.
  Persson, Jeanette
  Innovation och utveckling, Malmö högskola.
  Ramsten, Anna-Carin
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell ekonomi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Reinhold, Mats
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet.
  Sjögren, Karin
  Malmö högskola.
  Sörensson, Victoria
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet.
  Värbrand, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [1]: Metoder och strategier2016Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsbaserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte.

  Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina medarbetare och studenter.

  Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera samverkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbildningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinciperna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med. För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

  • att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;
  • att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styrdokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätesövergripande nivå;
  • att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;
  • att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

  Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkansarbetet uppmärksammas och belönas.

  Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbildningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på vilka sätt?

  I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

  Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samverkansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

 • 54.
  Ahlgren-Moritz, Charlotte
  et al.
  Malmö högskola.
  Alm, Anna-Karin
  Malmö högskola.
  Christersson, Cecilia
  Malmö högskola.
  Eikelboom Sällström, Anette
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet.
  Esbjörnsson, Mattias
  Malmö högskola.
  Jacobsson, Andreas
  Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola.
  Marell, Agneta
  Samverkan och innovation, Umeå universitet.
  Persson, Jeanette
  Innovation och utveckling, Malmö högskola.
  Ramsten, Anna-Carin
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell ekonomi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Reinhold, Mats
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet.
  Sjögren, Karin
  Malmö högskola.
  Sörensson, Victoria
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet.
  Värbrand, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [2]: Möjligheter och utmaningar2016Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsbaserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte.

  Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina medarbetare och studenter.

  Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera samverkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbildningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinciperna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med. För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

  • att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;
  • att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styrdokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätesövergripande nivå;
  • att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;
  • att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

  Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkansarbetet uppmärksammas och belönas.

  Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbildningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på vilka sätt?

  I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

  Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samverkansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

 • 55.
  Ahlsell, Chandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Carl Malmsten - furniture studies. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Knutsson, JohanLinköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Carl Malmsten - furniture studies. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.Knutsson, JohanLinköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Carl Malmsten - furniture studies. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.Sandin Bülow, KerstiLinköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Carl Malmsten - furniture studies. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Carl Malmsten Furniture Studies: Josef Frank : studenter och lärare vid Carl Malmsten Furniture studies utforskar Josef Frank2016Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 56.
  Ahlström, Christer
  et al.
  Swedish National Rd and Transport Research Institute VTI, S-58195 Linkoping, Sweden.
  Jansson, Sabina
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Anund, Anna
  Region Östergötland, Sinnescentrum, Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Swedish National Rd and Transport Research Institute VTI, S-58195 Linkoping, Sweden.
  Local changes in the wake electroencephalogram precedes lane departures2017Ingår i: Journal of Sleep Research, ISSN 0962-1105, E-ISSN 1365-2869, Vol. 26, nr 6, s. 816-819Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this exploratory study is to investigate if lane departures are associated with local sleep, measured via source-localized electroencephalography (EEG) theta power in the 5-9 Hz frequency range. Thirty participants drove in an advanced driving simulator, resulting in 135 lane departures at high levels of self-reported sleepiness. These lane departures were compared to matching non-departures at the same sleepiness level within the same individual. There was no correspondence between lane departures and global theta activity. However, at the local level an increased risk for lane departures was associated with increased theta content in brain regions related to motor function.

 • 57.
  Ahmad, Ijaz
  et al.
  University of Oulu, Finland.
  Kumar, Tanesh
  University of Oulu, Finland.
  Liyanage, Madhusanka
  University of Oulu, Finland.
  Okwuibe, Jude
  University of Oulu, Finland.
  Ylianttila, Mika
  University of Oulu, Finland.
  Gurtov, Andrei
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  5G Security: Analysis of Threats and Solutions2017Ingår i: 2017 IEEE CONFERENCE ON STANDARDS FOR COMMUNICATIONS AND NETWORKING (CSCN), IEEE , 2017, s. 193-199Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  5G will provide broadband access everywhere, entertain higher user mobility, and enable connectivity of massive number of devices (e.g. Internet of Things (IoT)) in an ultrareliable and affordable way. The main technological enablers such as cloud computing, Software Defined Networking (SDN) and Network Function Virtualization (NFV) are maturing towards their use in 5G. However, there are pressing security challenges in these technologies besides the growing concerns for user privacy. In this paper, we provide an overview of the security challenges in these technologies and the issues of privacy in 5G. Furthermore, we present security solutions to these challenges and future directions for secure 5G systems.

 • 58.
  Ahmad, M. Rauf
  et al.
  Uppsala University, Sweden; Swedish University of Agriculture Science, Sweden; University of Munich, Germany.
  von Rosen, Dietrich
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Matematisk statistik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Swedish University of Agriculture Science, Sweden.
  Tests for high-dimensional covariance matrices using the theory of U-statistics2015Ingår i: Journal of Statistical Computation and Simulation, ISSN 0094-9655, E-ISSN 1563-5163, Vol. 85, nr 13, s. 2619-2631Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Test statistics for sphericity and identity of the covariance matrix are presented, when the data are multivariate normal and the dimension, p, can exceed the sample size, n. Under certain mild conditions mainly on the traces of the unknown covariance matrix, and using the asymptotic theory of U-statistics, the test statistics are shown to follow an approximate normal distribution for large p, also when p and#8811;n. The accuracy of the statistics is shown through simulation results, particularly emphasizing the case when p can be much larger than n. A real data set is used to illustrate the application of the proposed test statistics.

 • 59.
  Ahmad, Maqsood
  et al.
  Base Engine & Materials Technology, Volvo Group, Gothenburg.
  Peng, Ru
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Konstruktionsmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  König, Mathias
  Materials Technology for Basic Engine, Scania CV, Södertälje.
  Johansson, Sten
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Konstruktionsmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Bending Fatigue Behavior of Blast Cleaned Grey Cast Iron2017Ingår i: Residual Stresses 2016: ICRS-10, Materials Research Proceedings 2 (2016), 2017, Vol. 2, s. 193-198Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a detailed study on the effect of an industrial blast cleaning process on the fatigue behavior of a grey cast iron with regard to the residual stresses and microstructural changes induced by the process. A comparison was also made to the effect of a machining operation which removed the casting skin layer. The blast cleaning process was found to greatly improve the fatigue resistance in both the low and high cycle regimes with a 75% increase in the fatigue limit. Xray diffraction measurements and scanning electron microscopic analyses showed that the improvement was mainly attributed to compressive residual stresses in a surface layer up to 800 μm in thickness in the blast cleaned specimens. The machining also gave better fatigue performance with a 30% increase in the fatigue limit, which was ascribed to the removal of the weaker casting skin layer.

 • 60.
  Ahmad, Mohammed Metwally Gomaa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Halvledarmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. National Research Centre, Egypt.
  Yazdi, Gholamreza
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Halvledarmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Schmidt, Susann
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Boshta, M.
  National Research Centre, Egypt.
  Khranovskyy, Volodymyr
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Halvledarmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Eriksson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Farag, B. S.
  National Research Centre, Egypt.
  Osman, M. B. S.
  Ain Shams University, Egypt.
  Yakimova, Rositsa
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Halvledarmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Effect of precursor solutions on the structural and optical properties of sprayed NiO thin films2017Ingår i: Materials Science in Semiconductor Processing, ISSN 1369-8001, E-ISSN 1873-4081, Vol. 64, s. 32-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Nickel oxide thin films were deposited by a simple and low-cost spray pyrolysis technique using three different precursors: nickel nitrate, nickel chloride, and nickel acetate on corning glass substrates. X-ray diffraction show that the NiO films are polycrystalline and have a cubic crystal structure, although predominantly with a preferred 111-orientation in the growth direction and a random in-plane orientation. The deconvolution of the Ni 2p and O 1s core level X-ray photoelectron-spectra of nickel oxides produced by using different precursors indicates a shift of the binding energies. The sprayed NiO deposited from nickel nitrate has an optical transmittance in the range of 60-65% in the visible region. The optical band gap energies of the sprayed NiO films deposited from nickel nitrate, nickel chloride and nickel acetate are 3.5, 3.2 and 3.43 eV respectively. Also, the extinction coefficient and refractive index of NiO films have been calculated from transmittance and reflectance measurements. The average value of refractive index for sprayed films by nickel nitrate, nickel chloride and nickel acetate are 2.1, 1.6 and 1.85 respectively. It is revealed that the band gap and refractive index of NiO films by using nickel nitrate corresponds to the commonly reported values. We attribute the observed behavior in the optical band gap and optical constants as due to the change of the Ni/O ratio.

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2019-03-16 17:22
 • 61.
  Ahmed, Hamad
  et al.
  Centre for Plasma Physics, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, UK.
  Doria, Domenico
  Centre for Plasma Physics, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, UK.
  Dieckmann, Mark Eric
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Sarri, Gianluca
  Centre for Plasma Physics, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, UK.
  Romagnani, Lorenzo
  LULI, École Polytechnique, CNRS, CEA, UPMC, Palaiseau, France.
  Bret, Antoine
  ETSI Industriales, Universidad Castilla La Mancha, E-13 071 Ciudad Real, Spain.
  Cerchez, M
  Institute for Laser and Plasma Physics, University of Düsseldorf, Germany.
  Giesecke, AL
  Institute for Laser and Plasma Physics, University of Düsseldorf, Germany.
  Ianni, E
  Centre for Plasma Physics, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, UK.
  Kar, Satya
  Centre for Plasma Physics, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, UK.
  Notley, Margaret
  Central Laser Facility, Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, Oxfordshire OX11 0QX, UK.
  Prasad, R
  Centre for Plasma Physics, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, UK.
  Quinn, Kevin
  Centre for Plasma Physics, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, UK.
  Willi, Oswald
  Institute for Laser and Plasma Physics, University of Düsseldorf, Germany.
  Borghesi, Marco
  Centre for Plasma Physics, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, UK.
  Experimental Observation of Thin-shell Instability in a Collisionless Plasma2017Ingår i: Astrophysical Journal Letters, ISSN 2041-8205, E-ISSN 2041-8213, Vol. 834, nr 2, artikel-id L21Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We report on the experimental observation of the instability of a plasma shell, which formed during the expansion of a laser-ablated plasma into a rarefied ambient medium. By means of a proton radiography technique, the evolution of the instability is temporally and spatially resolved on a timescale much shorter than the hydrodynamic one. The density of the thin shell exceeds that of the surrounding plasma, which lets electrons diffuse outward. An ambipolar electric field grows on both sides of the thin shell that is antiparallel to the density gradient. Ripples in the thin shell result in a spatially varying balance between the thermal pressure force mediated by this field and the ram pressure force that is exerted on it by the inflowing plasma. This mismatch amplifies the ripples by the same mechanism that drives the hydrodynamic nonlinear thin-shell instability (NTSI). Our results thus constitute the first experimental verification that the NTSI can develop in colliding flows.

 • 62.
  Ahmed, Tanvir
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Garrido, Mario
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Elektroniksystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Gustafsson, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Elektroniksystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A 512-point 8-parallel pipelined feedforward FFT for WPAN2011Ingår i: 2011 Conference Record of the Forty Fifth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (ASILOMAR), IEEE , 2011, s. 981-984Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a 512-point feedforward FFT architecture for wireless personal area network (WPAN). The architecture processes a continuous flow of 8 samples in parallel, leading to a throughput of 2.64 GSamples/s. The FFT is computed in three stages that use radix-8 butterflies. This radix reduces significantly the number of rotators with respect to previous approaches based on radix-2. Besides, the proposed architecture uses the minimum memory that is required for a 512-point 8-parallel FFT. Experimental results show that besides its high throughput, the design is efficient in area and power consumption, improving the results of previous approaches. Specifically, for a wordlength of 16 bits, the proposed design consumes 61.5 mW and its area is 1.43 mm2.

 • 63.
  Ahmed, Uday
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ayo, Priscilla
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Developing Common Questions about Integrated Product Service Engineering (IPSE), Ecodesign and Engineering Education2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the recent years, more and more manufacturing firms recognize the benefit of providing products together with related services with an aim to gain higher profits as compared to supplying products without additional services. On the other hand, the competition in the global markets has been increased dramatically through increased sales of services in order to gain additional value for their products. In addition, several environmental challenges such as climate change, pollution, global warming impact, greenhouse gases emissions have played a vital role by influencing on the production protocols and trend of the companies. These challenges forced manufacturing countries to take into consideration environmentally conscious approach to their design thinking and industrial production processes. As a result, it became an important drive for manufacturing industries to shift from traditional product-oriented to service-oriented business models that has been witnessed during the last few years.

   

  The objective of this study research is to develop common questions that capture fundamental and common issues about Integrated Product Service Engineering (IPSE), Design for Environment (DFE) and Engineering education are effectives for industries to check and develop their knowledge, because the Engineering education plays a necessary role in associating socio-ethical knowledge with scientific and technological advances. The strategy taken to conduct this thesis task was first to study and understand the concept of Product Service System (PSS), IPSE, and Ecodesign as well as Engineering Education. Informative knowledge on these concepts were collected by reviewing several related journal articles, CIRP IPS2 conference proceedings.

   

  In this thesis the concepts of PSS, IPSE, DFE and Engineering Education discussed to develop the key common questions and issues to address the environmental, economic and social problems. Since PSS aims to reduce consumption through alternative schemes of product use as well as to increase overall resource productivity and dematerialization, but IPSE does not focus on a single factor but incorporates a wide range of factors such as environmental, social and economic issues. Whilst one of the main problems in this research focused on how to develop and strengthen the relationship between the academia and industry, and how this relation can be used to improve the academic performance and scientific research at universities and transfer them to industry.

   

  Sustainability and the life cycle concept have become a main solution for various problems such as a growing world population and a change in the industrial culture to come. As results Ecodesign and environmental considerations, financial aspects, product improvement as well as the commercial aspects were discussed in this project by understanding the previous concepts. The university considered as an important base of cultivating the talents, basic of inputs business organizations which help them to develop and improve their level of performance and quality of their products and services, and enhance its competitive position in the market. Changes in organized science further encouraged university interests in expanding technology transfer, because the scientific disciplines play an important role in influencing the type of interactions with industry as well as the University and Industry collaboration became the basic method of solving the problems to achieve (environmental, economic and social) sustainability.

 • 64.
  Ahrenberg, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Alignment2014Ingår i: Routledge Encyclopedia of Translation Technology / [ed] Chan Sin-wai, London and New York: Routledge, 2014, s. 395-408Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 65.
  Ahrenberg, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Chunk Accuracy: A Simple, Flexible Metric for Translation Quality2014Ingår i: LREC 2014 - NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION, European Language Resources Association, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  n/a

 • 66.
  Ahrenberg, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Comparing machine translation and human translation: A case study2017Ingår i: Proceedings of The First Workshop on Human-Informed Translation and Interpreting Technology (HiT-IT) / [ed] Irina Temnikova, Constantin Orasan, Gloria Corpas and Stephan Vogel, Wolverhampton, UK, 2017, s. 21-28Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As machine translation technology improves comparisons to human performance are often made in quite general and exaggerated terms. Thus, it is important to be able to account for differences accurately. This paper reports a simple, descriptive scheme for comparing translations and applies it to two translations of a British opinion article published in March, 2017. One is a human translation (HT) into Swedish, and the other a machine translation (MT). While the comparison is limited to one text, the results are indicative of current limitations in MT.

 • 67.
  Ahrenberg, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Converting an English-Swedish Parallel Treebank to Universal Dependencies2015Ingår i: Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (DepLing 2015), Association for Computational Linguistics, 2015, s. 10-19, artikel-id W15-2103Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper reports experiences of automatically converting the dependency analysis of the LinES English-Swedish parallel treebank to universal dependencies (UD). The most tangible result is a version of the treebank that actually employs the relations and parts-of-speech categories required by UD, and no other. It is also more complete in that punctuation marks have received dependencies, which is not the case in the original version. We discuss our method in the light of problems that arise from the desire to keep the syntactic analyses of a parallel treebank internally consistent, while available monolingual UD treebanks for English and Swedish diverge somewhat in their use of UD annotations. Finally, we compare the output from the conversion program with the existing UD treebanks.

 • 68.
  Ahrenberg, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Swedish prepositions are not pure function words2017Ingår i: Proceedings of the NoDaLiDa 2017 Workshop on Universal Dependencies (UDW 2017) / [ed] Marie-Catherine de Marneffe, Joakim Nivre, and Sebastian Schuster, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017, s. 11-18Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As for any categorial scheme used for annotation, UD abound with borderline cases. The main instruments to resolve them are the UD design principles and, of course, the linguistic facts of the matter. UD makes a fundamental distinction between content words and function words, and a, perhaps less fundamental, distinction between pure function words and the rest. It has been suggested that adpositions are to be included among the pure function words. In this paper I discuss the case of prepositions in Swedish and related languages in the light of these distinctions. It relates to a more general problem: How should we resolve cases where the linguistic intuitions and UD design principles are in conflict?

 • 69.
  Ahrenberg, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Towards a research infrastructure for translation studies.2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In principle the CLARIN research infrastructure provides a good environment to support research on translation. In reality, the progress within CLARIN in this area seems to be fairly slow. In this paper I will give examples of the resources currently available, and suggest what is needed to achieve a relevant research infrastructure for translation studies. Also, I argue that translation studies has more to gain from language technology, and statistical machine translation in particular, than what is generally assumed, and give some examples.

 • 70.
  Ahrenberg, Lars
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Tarvi, Ljuba
  Helsinki University.
  Translation Class Instruction as Collaboration in the Act of Translation2014Ingår i: Proceedings of The 9th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, Baltimore, USA, June 26th, 2014. / [ed] Joel Tetreault, Jill Burstein, Claudia Leacock, The Association for Computational Linguistics , 2014, s. 34-42Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper offers an effective way of teacher-student computer-based collabo-ration in translation class. We show how a quantitative-qualitative method of analysis supported by word alignment technology can be applied to student translations for use in the classroom. The combined use of natural-language pro-cessing and manual techniques enables students to ‘co-emerge’ during highly motivated collaborative sessions. Within the advocated approach, students are pro-active seekers for a better translation (grade) in a teacher-centered computer-based peer-assisted translation class.

 • 71.
  Ahrén, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Selegård, Linnéa
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Klasson, Anna
  Linköpings universitet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV. Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Medicinsk radiologi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Söderlind, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Kemi. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Abrikossova, Natalia
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Skoglund, Caroline
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Bengtsson, Torbjörn
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för läkemedelsforskning. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Engström, Maria
  Linköpings universitet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV. Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Medicinsk radiologi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Käll, Per-Olov
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Kemi. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Uvdal, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Synthesis and Characterization of PEGylated Gd2O3 Nanoparticles for MRI Contrast Enhancement2010Ingår i: Langmuir, ISSN 0743-7463, E-ISSN 1520-5827, Vol. 26, nr 8, s. 5753-5762Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recently, much attention has been given to the development of biofunctionalized nanoparticles with magnetic properties for novel biomedical imaging. Guided, smart, targeting nanoparticulate magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents inducing high MRI signal will be valuable tools for future tissue specific imaging and investigation of molecular and cellular events. In this study, we report a new design of functionalized ultrasmall rare earth based nanoparticles to be used as a positive contrast agent in MRI. The relaxivity is compared to commercially available Gd based chelates. The synthesis, PEGylation, and dialysis of small (3−5 nm) gadolinium oxide (DEG-Gd2O3) nanoparticles are presented. The chemical and physical properties of the nanomaterial were investigated with Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, transmission electron microscopy, and dynamic light scattering. Neutrophil activation after exposure to this nanomaterial was studied by means of fluorescence microscopy. The proton relaxation times as a function of dialysis time and functionalization were measured at 1.5 T. A capping procedure introducing stabilizing properties was designed and verified, and the dialysis effects were evaluated. A higher proton relaxivity was obtained for as-synthesized diethylene glycol (DEG)-Gd2O3 nanoparticles compared to commercial Gd-DTPA. A slight decrease of the relaxivity for as-synthesized DEG-Gd2O3 nanoparticles as a function of dialysis time was observed. The results for functionalized nanoparticles showed a considerable relaxivity increase for particles dialyzed extensively with r1 and r2 values approximately 4 times the corresponding values for Gd-DTPA. The microscopy study showed that PEGylated nanoparticles do not activate neutrophils in contrast to uncapped Gd2O3. Finally, the nanoparticles are equipped with Rhodamine to show that our PEGylated nanoparticles are available for further coupling chemistry, and thus prepared for targeting purposes. The long term goal is to design a powerful, directed contrast agent for MRI examinations with specific targeting possibilities and with properties inducing local contrast, that is, an extremely high MR signal at the cellular and molecular level.

 • 72.
  Ahrén, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Selegård, Linnéa
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Söderlind, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Nanostrukturerade material. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Linares, Mathieu
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Beräkningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Kauczor, Joanna
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Beräkningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Norman, Patrick
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Beräkningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Käll, Per-Olov
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Fysikalisk Kemi. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Uvdal, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  A simple polyol-free synthesis route to Gd2O3 nanoparticles for MRI applications: an experimental and theoretical study2012Ingår i: Journal of nanoparticle research, ISSN 1388-0764, E-ISSN 1572-896X, Vol. 14, nr 8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Chelated gadolinium ions, e. g., GdDTPA, are today used clinically as contrast agents for magnetic resonance imaging (MRI). An attractive alternative contrast agent is composed of gadolinium oxide nanoparticles as they have shown to provide enhanced contrast and, in principle, more straightforward molecular capping possibilities. In this study, we report a new, simple, and polyol-free way of synthesizing 4-5-nm-sized Gd2O3 nanoparticles at room temperature, with high stability and water solubility. The nanoparticles induce high-proton relaxivity compared to Gd-DTPA showing r(1) and r(2) values almost as high as those for free Gd3+ ions in water. The Gd2O3 nanoparticles are capped with acetate and carbonate groups, as shown with infrared spectroscopy, near-edge X-ray absorption spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and combined thermogravimetric and mass spectroscopy analysis. Interpretation of infrared spectroscopy data is corroborated by extensive quantum chemical calculations. This nanomaterial is easily prepared and has promising properties to function as a core in a future contrast agent for MRI.

 • 73.
  Ahrén, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Söderlind, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Nanostrukturerade material. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Linares, Mathieu
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Beräkningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Nordblad, Per
  Division of Solid State Physics, Department of Engineering Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Norman, Patrick
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Beräkningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Uvdal, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär ytfysik och nanovetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  One-step synthesis of sub 5 nm sized manganese oxide based nanoparticles2013Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Sub 5 nm sized manganese oxide nanoparticles; MnOx (1 ≤ x ≤ 2), were synthesized via a short time room temperature synthesis route. The nanoparticles are crystalline, spherically shaped and in the size range of 2-4 nm as shown by transmission electron microscopy studies. Selected area electron diffraction patterns were collected and their appearance indicated that the nanoparticle cores are composed of MnO. Also, co-existence of the (II) and (III) oxidation states at the nanoparticle surface was verified by results achieved from infrared spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. These measurements also supported presence of a minor amount of acetate groups as well as a negligible fraction of carbonate groups at the nanoparticle surfaces. The interpretation of the IR spectra was confirmed by quantum chemical calculations using the high spin manganese nanoparticle Mn12O12(OAc)16(H2O)4, as a model system for the MnOx nanoparticle surface. Bulk MnO and Mn2O3 are known to be antiferromagnetic. The magnetic properties are however somewhat dependent of the crystallite size and changes when scaling down to the nanoregion. The MnOx (1 ≤ x ≤ 2) nanoparticles investigated in this work show a superparamagnetic behavior with a blocking temperature of approximately 12 K proven by means of SQUID measurements. The relaxivities of the nanoparticles and the Mn(OAc)2 precursors were studied with a bench top NMR analyzer verifying nanoparticle r1 and r2 of 0.5 and 6 mMs-1 respectively. The r1 relaxivity is lower than what is earlier reported for Gd based contrast agent, but improvements are expected by further surface modification, due to increased rotational time and higher water dispersability.

 • 74.
  Ahvenniemi, Esko
  et al.
  Aalto University, Finland.
  Akbashev, Andrew R.
  Stanford University, CA 94305 USA.
  Ali, Saima
  Aalto University, Finland.
  Bechelany, Mikhael
  University of Montpellier, France.
  Berdova, Maria
  University of Twente, Netherlands.
  Boyadjiev, Stefan
  Bulgarian Academic Science, Bulgaria.
  Cameron, David C.
  Masaryk University, Czech Republic.
  Chen, Rong
  Huazhong University of Science and Technology, Peoples R China.
  Chubarov, Mikhail
  University of Grenoble Alpes, France.
  Cremers, Veronique
  University of Ghent, Belgium.
  Devi, Anjana
  Ruhr University of Bochum, Germany.
  Drozd, Viktor
  St Petersburg State University, Russia.
  Elnikova, Liliya
  Institute Theoret and Expt Phys, Russia.
  Gottardi, Gloria
  Fdn Bruno Kessler, Italy.
  Grigoras, Kestutis
  VTT Technical Research Centre Finland, Finland.
  Hausmann, Dennis M.
  Lam Research Corp, OR 97062 USA.
  Seong Hwang, Cheol
  Seoul National University, South Korea; Seoul National University, South Korea.
  Jen, Shih-Hui
  Globalfoundries, NY 12203 USA.
  Kallio, Tanja
  Aalto University, Finland.
  Kanervo, Jaana
  Aalto University, Finland; Abo Akad University, Finland.
  Khmelnitskiy, Ivan
  St Petersburg Electrotech University of LETI, Russia.
  Han Kim, Do
  MIT, MA 02139 USA.
  Klibanov, Lev
  Techinsights, Canada.
  Koshtyal, Yury
  Ioffe Institute, Russia.
  Krause, A. Outi I.
  Aalto University, Finland.
  Kuhs, Jakob
  University of Ghent, Belgium.
  Kaerkkaenen, Irina
  Sentech Instruments GmbH, Germany.
  Kaariainen, Marja-Leena
  NovaldMedical Ltd Oy, Finland.
  Kaariainen, Tommi
  NovaldMedical Ltd Oy, Finland; University of Helsinki, Finland.
  Lamagna, Luca
  STMicroelectronics, Italy.
  Lapicki, Adam A.
  Seagate Technology Ireland, North Ireland.
  Leskela, Markku
  University of Helsinki, Finland.
  Lipsanen, Harri
  Aalto University, Finland.
  Lyytinen, Jussi
  Aalto University, Finland.
  Malkov, Anatoly
  Technical University, Russia.
  Malygin, Anatoly
  Technical University, Russia.
  Mennad, Abdelkader
  CDER, Algeria.
  Militzer, Christian
  Technical University of Chemnitz, Germany.
  Molarius, Jyrki
  Summa Semicond Oy, Finland.
  Norek, Malgorzata
  Mil University of Technology, Poland.
  Ozgit-Akgun, Cagla
  ASELSAN Inc, Turkey.
  Panov, Mikhail
  St Petersburg Electrotech University of LETI, Russia.
  Pedersen, Henrik
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Kemi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Piallat, Fabien
  KOBUS, France.
  Popov, Georgi
  University of Helsinki, Finland.
  Puurunen, Riikka L.
  VTT Technical Research Centre Finland, Finland.
  Rampelberg, Geert
  University of Ghent, Belgium.
  Ras, Robin H. A.
  Not Found:[Ahvenniemi, Esko] Aalto Univ, Dept Chem, POB 16100, FI-00076 Espoo, Finland; [Akbashev, Andrew R.] Stanford Univ, Dept Mat Sci and Engn, Stanford, CA 94305 USA; [Ali, Saima; Krause, A. Outi I.; Lyytinen, Jussi] Aalto Univ, Sch Chem Technol, Dept Mat Sci and Engn, POB 16200, FI-00076 Aalto, Finland; [Bechelany, Mikhael] Univ Montpellier, ENSCM, CNRS, IEM,UMR 5635, Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France; [Berdova, Maria] Univ Twente, Ind Focus Grp XUV Opt, NL-7522 ND Enschede, Netherlands; [Boyadjiev, Stefan] Bulgarian Acad Sci, Inst Solid State Phys, 72 Tzarigradsko Chaussee Blvd, Sofia 1784, Bulgaria; [Cameron, David C.] Masaryk Univ, CEPLANT, Kotlarska 267-2, CS-61137 Brno, Czech Republic; [Chen, Rong] Huazhong Univ Sci and Technol, Sch Mech Sci and Engn, Sch Opt and Elect Informat, 1037 Luoyu Rd, Wuhan 430074, Hubei, Peoples R China; [Chubarov, Mikhail] Univ Grenoble Alpes, CNRS, SIMAP, F-38000 Grenoble, France; [Cremers, Veronique; Kuhs, Jakob; Rampelberg, Geert] Univ Ghent, CoCooN, Dept Solid State Sci, Krijgslaan 281-S1, B-9000 Ghent, Belgium; [Devi, Anjana] Ruhr Univ Bochum, Inorgan Mat Chem, D-44801 Bochum, Germany; [Drozd, Viktor] St Petersburg State Univ, Inst Chem, Univ Skaya Emb 7-9, St Petersburg 199034, Russia; [Elnikova, Liliya] Inst Theoret and Expt Phys, Bolshaya Cheremushkinskaya 25, Moscow 117218, Russia; [Gottardi, Gloria] Fdn Bruno Kessler, Ctr Mat and Microsyst, I-38123 Trento, Italy; [Grigoras, Kestutis; Puurunen, Riikka L.; Ylivaara, Oili M. E.] VTT Tech Res Ctr Finland, POB 1000,Tietotie 3, FI-02044 Espoo, Vtt, Finland; [Hausmann, Dennis M.] Lam Res Corp, Tualatin, OR 97062 USA; [Hwang, Cheol Seong] Seoul Natl Univ, Dept Mat Sci and Engn, Coll Engn, Seoul 08826, South Korea; [Hwang, Cheol Seong] Seoul Natl Univ, Interuniv Semicond Res Ctr, Coll Engn, Seoul 08826, South Korea; [Jen, Shih-Hui] Globalfoundries, Albany, NY 12203 USA; [Kallio, Tanja; Kanervo, Jaana] Aalto Univ, Sch Chem Engn, Dept Chem, POB 16100, FI-00076 Aalto, Finland; [Kanervo, Jaana] Abo Akad Univ, FI-20500 Turku, Finland; [Khmelnitskiy, Ivan] St Petersburg Electrotech Univ LETI, Res and Educ Ctr Nanotechnol, Ul Prof Popova 5, St Petersburg 197376, Russia; [Kim, Do Han] MIT, Dept Chem Engn, 77 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139 USA; [Klibanov, Lev] Techinsights, 3000 Solandt Rd, Ottawa, ON K2K2X2, Canada; [Koshtyal, Yury] Ioffe Inst, Lab Lithium Ion Technol, 26 Politekhnicheskaya, St Petersburg 194021, Russia; [Kaerkkaenen, Irina] Sentech Instruments GmbH, Schwarzschildstr 2, D-12489 Berlin, Germany; [Kaariainen, Marja-Leena; Kaariainen, Tommi] NovaldMed Ltd Oy, Telkantie 5, FI-82500 Kitee, Finland; [Kaariainen, Tommi] Univ Helsinki, Inorgan Chem Lab, POB 55,AI Virtasen Aukio 1, FI-00014 Helsinki, Finland; [Lamagna, Luca] STMicroelectronics, Via C Olivetti 2, I-20864 Agrate Brianza, MB, Italy; [Lapicki, Adam A.] Seagate Technol Ireland, 1 Disc Dr, Derry BT48 7BD, North Ireland; [Leskela, Markku; Popov, Georgi] Univ Helsinki, Dept Chem, POB 55, FI-00014 Helsinki, Finland; [Lipsanen, Harri; Savin, Hele] Aalto Univ, Dept Micro and Nanosci, Tietotie 3, Espoo 02150, Finland; [Malkov, Anatoly; Malygin, Anatoly] Tech Univ, St Petersburg State Inst Technol, Dept Chem Nanotechnol and Mat Elect, 26 Moskovsky Prosp, St Petersburg 190013, Russia; [Mennad, Abdelkader] CDER, UDES, RN 11 BP 386 Bou Ismail, Tipasa 42415, Algeria; [Militzer, Christian] Tech Univ Chemnitz, Inst Chem, Phys Chem, Str Nationen 62, D-09111 Chemnitz, Germany; [Molarius, Jyrki] Summa Semicond Oy, PL 11, Espoo 02131, Finland; [Norek, Malgorzata] Mil Univ Technol, Fac Adv Technol and Chem, Dept Adv Mat and Technol, Str Kaliskiego 2, PL-00908 Warsaw, Poland; [Ozgit-Akgun, Cagla] ASELSAN Inc, Microelect Guidance and Electroopt Business Sect, TR-06750 Ankara, Turkey; [Panov, Mikhail] St Petersburg Electrotech Univ LETI, Ctr Microtechnol and Diagnost, Ul Prof Popova 5, St Petersburg 197376, Russia; [Pedersen, Henrik] Linkoping Univ, Dept Phys Chem and Biol, SE-58183 Linkoping, Sweden; [Piallat, Fabien] KOBUS, F-38330 Montbonnot St Martin, France; [Rauwel, Erwan] Tallinn Univ Technol, Tartu Coll, Puiestee 78, EE-51008 Tartu, Estonia; [Roozeboom, Fred] Eindhoven Univ Technol, Dept Appl Phys, Grp Plasma and Mat Proc, POB 513, NL-5600 MB Eindhoven, Netherlands; [Roozeboom, Fred] TNO, High Tech Campus 21, NL-5656 AE Eindhoven, Netherlands; [Sajavaara, Timo] Univ Jyvaskyla, Dept Phys, POB 35, Jyvaskyla 40014, Finland; [Salami, Hossein] Univ Maryland, Dept Chem and Biomol Engn, College Pk, MD 20742 USA; [Schneider, Nathanaelle] IRDEP CNRS, 6 Quai Watier, F-78401 Chatou, France; [Schneider, Nathanaelle] IPVF, 8 Rue Renaissance, F-92160 Antony, France; [Seidel, Thomas E.] Seitek50, POB 350238, Palm Coast, FL 32135 USA; [Sundqvist, Jonas] Fraunhofer Inst Ceram Technol and Syst IKTS, Syst Integrat and Technol Transfer, Winterbergstr 28, D-01277 Dresden, Germany; [Suyatin, Dmitry B.] Lund Univ, Div Solid State Phys, Box 118, SE-22100 Lund, Sweden; [Suyatin, Dmitry B.] Lund Univ, NanoLund, Box 118, SE-22100 Lund, Sweden; [Torndahl, Tobias] Uppsala Univ, Solid State Elect, POB 534, SE-75121 Uppsala, Sweden; [van Ommen, J. Ruud] Delft Univ Technol, Dept Chem Engn, Van der Maasweg 9, NL-2629 HZ Delft, Netherlands; [Wiemer, Claudia] CNR, IMM, Lab MDM, Via C Olivetti 2, I-20864 Agrate Brianza, MB, Italy; [Yurkevich, Oksana] Immanuel Kant Balt Fed Univ, Res and Educ Ctr Funct Nanomat, A Nevskogo 14, Kaliningrad 236041, Russia.
  Rauwel, Erwan
  Tallinn University of Technology, Estonia.
  Roozeboom, Fred
  Eindhoven University of Technology, Netherlands; TNO, Netherlands.
  Sajavaara, Timo
  University of Jyvaskyla, Finland.
  Salami, Hossein
  University of Maryland, MD 20742 USA.
  Savin, Hele
  Aalto University, Finland.
  Schneider, Nathanaelle
  IRDEP CNRS, France; IPVF, France.
  Seidel, Thomas E.
  Seitek50, FL 32135 USA.
  Sundqvist, Jonas
  Fraunhofer Institute Ceram Technology and Syst IKTS, Germany.
  Suyatin, Dmitry B.
  Lund University, Sweden; Lund University, Sweden.
  Torndahl, Tobias
  Uppsala University, Sweden.
  van Ommen, J. Ruud
  Delft University of Technology, Netherlands.
  Wiemer, Claudia
  CNR, Italy.
  Ylivaara, Oili M. E.
  VTT Technical Research Centre Finland, Finland.
  Yurkevich, Oksana
  Immanuel Kant Balt Federal University, Russia.
  Recommended reading list of early publications on atomic layer deposition-Outcome of the "Virtual Project on the History of ALD"2017Ingår i: Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, ISSN 0734-2101, E-ISSN 1520-8559, Vol. 35, nr 1, artikel-id 010801Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Atomic layer deposition (ALD), a gas-phase thin film deposition technique based on repeated, self-terminating gas-solid reactions, has become the method of choice in semiconductor manufacturing and many other technological areas for depositing thin conformal inorganic material layers for various applications. ALD has been discovered and developed independently, at least twice, under different names: atomic layer epitaxy (ALE) and molecular layering. ALE, dating back to 1974 in Finland, has been commonly known as the origin of ALD, while work done since the 1960s in the Soviet Union under the name "molecular layering" (and sometimes other names) has remained much less known. The virtual project on the history of ALD (VPHA) is a volunteer-based effort with open participation, set up to make the early days of ALD more transparent. In VPHA, started in July 2013, the target is to list, read and comment on all early ALD academic and patent literature up to 1986. VPHA has resulted in two essays and several presentations at international conferences. This paper, based on a poster presentation at the 16th International Conference on Atomic Layer Deposition in Dublin, Ireland, 2016, presents a recommended reading list of early ALD publications, created collectively by the VPHA participants through voting. The list contains 22 publications from Finland, Japan, Soviet Union, United Kingdom, and United States. Up to now, a balanced overview regarding the early history of ALD has been missing; the current list is an attempt to remedy this deficiency. (C) 2016 Author(s).

 • 75. Aichholzer, Oswin
  et al.
  Biro, Michael
  Demaine, Erik
  Demaine, Martin
  Eppstein, David
  Fekete, Sándor P.
  Hesterberg, Adam
  Kostitsyna, Irina
  Schmidt, Christiane
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Folding Polyominoes into (Poly)CubesIngår i: International journal of computational geometry and applications, ISSN 0218-1959Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 76.
  Aichigui, Victor
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Löfberg, Nina
  Karlstad University, SWEDEN.
  Witell, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Karlstad University, SWEDEN.
  Servitization in SME manufacturing firms: A one-way road2015Ingår i: 13th International Research Symposium on Service Excellence in Management, Shanghai, June 19-21, 2015, 2015, s. 965-968Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The importance for manufacturing firms to add services to their offerings has been asserted over and over again (Neu and Brown 2005). Adding services to product sales require manufacturing firms to develop other types of offerings such as maintenance services, hybrid offerings or integrated solutions. This implies using new and often unknown practices to be able to provide services. Previous research has focused on the benefits of servitization (Gebauer, Gustafsson, and Witell 2011), albeit in larger firms. Hence, similar research on Small and Medium sized Enterprises (SME) has been scarce. Furthermore, servitization as a unidirectional transition process can be questioned as researchers argue that manufacturing firms might offer different types of services simultaneously and might not have the intention to take the next step that a transition process suggests (Kowalkowski et al. 2015). Moreover, previous research shows that the step from offering after-sales services and repair to offering more advanced services, e.g. process-related services, is rather big. For those services different mindsets are required within the organization; more advanced services would require a service oriented mindset, whereas after-sales services only requires the firm to have a product oriented mindset (Löfberg 2014).

 • 77.
  Aid, Graham
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Operationalizing Industrial Ecology in the Waste Sector: Roles and tactics for circular value innovation2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The take-make-waste approach to resource management in human production and consumption systems is contributing to a variety of environmental and social problems worldwide. Additionally, as the world’s population and affluence increase, so do the negative impacts of poor resource management. Lifting the waste management (WM) sector into a new phase of development, which takes its lead from the ideals of Industrial Ecology and circular economy, is seen by many scholars and practitioners as one potential to assist in alleviating these impacts. While there are many studies on how more efficient inter-organizational resource management is (or could be) constructed, there are relatively few business development studies which have explored novel approaches (from roles to tactics) that WM organizations might operationalize toward more efficient resource management.

  The aim of this thesis is to contribute to the development of knowledge and understanding of how the waste management sector can operationalize more effective and efficient resource management. In approaching this aim, two research questions guided the exploration of: 1) novel roles for WM and 2) support tactics for such roles. Grounded in the broader context of Industrial Ecology (IE) and Business Development, five studies were performed. Two studies, focused on the novel roles of inter-organizational resource management and high value secondary resource extraction, were performed through literature review and interviews, and market driver analysis respectively. In exploring support tactics, two design and proof of concept studies were carried out to investigate data analysis tools for inter-organizational resource management, and one long-term action research engagement project was coordinated to study hands-on inter-organizational collaboration tactics.

  The studies highlighted that the Swedish WM sector holds some key capacities for operationalizing (and in some cases, is already developing) the novel resource management roles identified: industrial symbiosis facilitator, eco-industrial park manager, holistic facility management, and high value resource extractor. However, depending on the portfolio of services to be performed in such roles, several capacities may need to be developed or strengthened. Main opportunities seen for these roles were – staying ahead of market developments, and aligning activities with organizational goals. The main general risk related to these roles was insufficient returns on investment. Looking forward, the main enablers identified were policy leadership for more balanced market mechanisms, increasing use of external knowledge, developing long term partnerships, lobbying, stockpiling resources, and carefully crafting new business models.

  The tools developed for strategically applying external information toward the identification of opportunities within new roles showed tactical potential. However, their implementation in broader development processes has yet to be fully validated. The hands-on exploration of change oriented collaboration, highlighted collective system framing and goal setting and face-to-face interaction as key activities for inter-organizational approaches within roles such as industrial symbiosis facilitator.

  Throughout the studies, several novel roles were investigated. Each of these roles will need to be individually evaluated by directing bodies of WM organizations, and evaluated from the organization’s vision and strategy. If certain roles are chosen to be explored in more detail, they will need to be developed within full business models - addressing issues such as income structure, internal processes and capacities to be developed, and key customers. Through applying IE and business development concepts and findings, WM organizations have possibilities to translate ambitious visions into novel offerings.

 • 78.
  Aid, Graham
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Ragn-Sells AB.
  Eklund, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Anderberg, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Baas, Leo
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Expanding roles for the Swedish waste management sector in interorganizational resource management2017Ingår i: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 124, s. 85-97Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Several waste management (WM) professionals see an ongoing shift in the focus of the industry, from that of atransport and treatment sector to that of a more integrated sustainable service provision and material productionsector. To further develop such transitional ambitions, WM organizations are increasingly looking toward interorganizationalresource network concepts (such as the circular economy and industrial symbiosis) as models ofhow they would like to create new value together with their customers and partners.This article aims to take a step in addressing uncertainties behind such transitions by analyzing barriers forinter-organizational resource management and in turn uncovering some potential opportunities and risks ofnovel offerings from the WM sector. Obstacles for developing innovative inter-organizational resource networkshave been identified based on studies of implementing industrial symbiosis networks. Subsequently, managingexecutives from Swedish private and public WM organizations were interviewed regarding the sector’s capacityto overcome such barriers – opportunities and risks of providing new resource management services – and howtheir organizations might approach the role of actively facilitating more resource efficient regions.Eco-Industrial park management and contracting out holistic resource management are some areas in whichthe respondents see WM organizations offering new services. In relation to such approaches, various risks (e.g.being cut out of investment benefits, or unstable supply) and opportunities (e.g. new markets and enhancedsustainability profiles) were identified. Additionally, it was seen that WM companies would need to makesubstantial changes to their business approach, becoming less dependent on flows of mixed materials forexample, if they are to become even more central value chain actors. To strengthen such approaches, it was seenthat the sector will need to find methods to strategically build strong, long term partnerships, expand upon andtake advantage of available knowledge resources (i.e. best practice technologies and regional material flows),and explore new business models (i.e. stockpiling, park management, or waste minimization). Additionally,working with sector representatives to argue for a more balanced market conditions next to primary productionshould assist the viability of new offerings in the wider market.

 • 79.
  Aiempanakit, Montri
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Plasma och beläggningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Helmersson, Ulf
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Plasma och beläggningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Aijaz, Asim
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Plasma och beläggningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Larsson, Petter
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Plasma och beläggningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Magnusson, Roger
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tillämpad optik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Jensen, Jens
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Kubart, Tomas
  Uppsala University.
  Effect of peak power in reactive high power impulse magnetron sputtering of titanium dioxide2011Ingår i: Surface & Coatings Technology, ISSN 0257-8972, E-ISSN 1879-3347, Vol. 205, nr 20, s. 4828-4831Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The effect of peak power in a high power impulse magnetron sputtering (HiPIMS) reactive deposition of TiO(2) films has been studied with respect to the deposition rate and coating properties. With increasing peak power not only the ionization of the sputtered material increases but also their energy. In order to correlate the variation in the ion energy distributions with the film properties, the phase composition, density and optical properties of the films grown with different HiPIMS-parameters have been investigated and compared to a film grown using direct current magnetron sputtering (DCMS). All experiments were performed for constant average power and pulse on time (100W and 35 mu s, respectively), different peak powers were achieved by varying the frequency of pulsing. Ion energy distributions for Ti and O and its dependence on the process conditions have been studied. It was found that films with the highest density and highest refractive index were grown under moderate HiPIMS conditions (moderate peak powers) resulting in only a small loss in mass-deposition rate compared to DCMS. It was further found that TiO2 films with anatase and rutile phases can be grown at room temperature without substrate heating and without post-deposition annealing.

 • 80.
  Aigner, Mats
  et al.
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Matematik och tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Tjatyrko, Vitalij
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Matematik och tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nyagahakwa, Venuste
  National University of Rwanda, Rwanda.
  THE ALGEBRA OF SEMIGROUPS OF SETS2015Ingår i: Mathematica Scandinavica, ISSN 0025-5521, E-ISSN 1903-1807, Vol. 116, nr 2, s. 161-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We study the algebra of semigroups of sets (i.e. families of sets closed under finite unions) and its applications. For each n greater than 1 we produce two finite nested families of pairwise different semigroups of sets consisting of subsets of R" without the Baire property.

 • 81.
  Aihara, ShinIchi
  et al.
  Tokyo University of Science Suwa, Japan.
  Bagchi, Arunabha
  University of Twente, Netherlands.
  Saha, Saikat
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Filtering for Stochastic Volatility by Using Exact Sampling and Application to Term Structure Modeling2015Ingår i: INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, Springer Science Business Media , 2015, Vol. 325, s. 329-348Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Bates stochastic volatility model is widely used in the finance problem and the sequential parameter estimation problem becomes important. By using the exact simulation technique, a particle filter for estimating stochastic volatility is constructed. The system parameters are sequentially estimated with the aid of parallel filtering algorithm with the new resampling procedure. The proposed filtering procedure is also applied to the modeling of the term structure dynamics. Simulation studies for checking the feasibility of the developed scheme are demonstrated.

 • 82.
  Aijaz, Asim
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Plasma och beläggningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Uppsala University, Sweden.
  Louring, Sascha
  Aarhus University, Denmark; Danish Technology Institute, Denmark.
  Lundin, Daniel
  University of Paris Saclay, France.
  Kubart, Tomas
  Uppsala University, Sweden.
  Jensen, Jens
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Sarakinos, Kostas
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Nanodesign. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Helmersson, Ulf
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Plasma och beläggningsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Synthesis of hydrogenated diamondlike carbon thin films using neon-acetylene based high power impulse magnetron sputtering discharges2016Ingår i: Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, ISSN 0734-2101, E-ISSN 1520-8559, Vol. 34, nr 6, artikel-id 061504Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hydrogenated diamondlike carbon (DLC:H) thin films exhibit many interesting properties that can be tailored by controlling the composition and energy of the vapor fluxes used for their synthesis. This control can be facilitated by high electron density and/or high electron temperature plasmas that allow one to effectively tune the gas and surface chemistry during film growth, as well as the degree of ionization of the film forming species. The authors have recently demonstrated by adding Ne in an Ar-C high power impulse magnetron sputtering (HiPIMS) discharge that electron temperatures can be effectively increased to substantially ionize C species [Aijaz et al., Diamond Relat. Mater. 23, 1 (2012)]. The authors also developed an Ar-C2H2 HiPIMS process in which the high electron densities provided by the HiPIMS operation mode enhance gas phase dissociation reactions enabling control of the plasma and growth chemistry [Aijaz et al., Diamond Relat. Mater. 44, 117 (2014)]. Seeking to further enhance electron temperature and thereby promote electron impact induced interactions, control plasma chemical reaction pathways, and tune the resulting film properties, in this work, the authors synthesize DLC: H thin films by admixing Ne in a HiPIMS based Ar/C2H2 discharge. The authors investigate the plasma properties and discharge characteristics by measuring electron energy distributions as well as by studying discharge current characteristics showing an electron temperature enhancement in C2H2 based discharges and the role of ionic contribution to the film growth. These discharge conditions allow for the growth of thick (amp;gt;1 mu m) DLC: H thin films exhibiting low compressive stresses (similar to 0.5 GPa), high hardness (similar to 25 GPa), low H content (similar to 11%), and density in the order of 2.2 g/cm(3). The authors also show that film densification and change of mechanical properties are related to H removal by ion bombardment rather than subplantation. (C) 2016 American Vacuum Society.

 • 83.
  Ail, Ujwala
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Jafari, Mohammad Javad
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Wang, Hui
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ederth, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Berggren, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Crispin, Xavier
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Thermoelectric Properties of Polymeric Mixed Conductors2016Ingår i: Advanced Functional Materials, ISSN 1616-301X, E-ISSN 1616-3028, Vol. 26, nr 34, s. 6288-6296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The thermoelectric (TE) phenomena are intensively explored by the scientific community due to the rather inefficient way energy resources are used with a large fraction of energy wasted in the form of heat. Among various materials, mixed ion-electron conductors (MIEC) are recently being explored as potential thermoelectrics, primarily due to their low thermal conductivity. The combination of electronic and ionic charge carriers in those inorganic or organic materials leads to complex evolution of the thermovoltage (Voc) with time, temperature, and/or humidity. One of the most promising organic thermoelectric materials, poly(3,4-ethyelenedioxythiophene)-polystyrene sulfonate (PEDOT-PSS), is an MIEC. A previous study reveals that at high humidity, PEDOT-PSS undergoes an ionic Seebeck effect due to mobile protons. Yet, this phenomenon is not well understood. In this work, the time dependence of the Voc is studied and its behavior from the contribution of both charge carriers (holes and protons) is explained. The presence of a complex reorganization of the charge carriers promoting an internal electrochemical reaction within the polymer film is identified. Interestingly, it is demonstrated that the time dependence behavior of Voc is a way to distinguish between three classes of polymeric materials: electronic conductor, ionic conductor, and mixed ionic–electronic conductor

 • 84.
  Ail, Ujwala
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ullah Khan, Zia
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Granberg, Hjalmar
  Innventia AB, Sweden.
  Berthold, Fredrik
  Innventia AB, Sweden.
  Parasuraman, Rajasekar
  Mat Research Centre, India.
  Urnarji, Arun M.
  Mat Research Centre, India.
  Slettengren, Kerstin
  Innventia AB, Sweden.
  Pettersson, Henrik
  Innventia AB, Sweden.
  Crispin, Xavier
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Room temperature synthesis of transition metal silicide-conducting polymer micro-composites for thermoelectric applications2017Ingår i: Synthetic metals, ISSN 0379-6779, E-ISSN 1879-3290, Vol. 225, s. 55-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organic polymer thermoelectrics (TE) as well as transition metal (TM) silicides are two thermoelectric class of materials of interest because they are composed of atomic elements of high abundatice; which is a prerequisite for mass implementation of thermoelectric (TE) solutions for solar and waste heat recovery. But both materials have drawbacks when it comes to finding low-cost manufacturing. The metal silicide needs high temperature (amp;gt;1000 degrees C) for creating TE legs in a device from solid powder, but it is easy to achieve long TE legs in this case. On the contrary, organic TEs are synthesized at low temperature from solution. However, it is difficult to form long legs or thick films because of their low solubility. In this work, we propose a novel method for the room temperature synthesis of TE composite containing the microparticles of chromium disilicide; CrSi2 (inorganic filler) in an organic matrix of nanofibrillated cellulose-poly(3,4-ethyelenedioxythiophene)-polystyrene sulfonate (NFC-PEDOT:PSS). With this method, it is easy to create long TE legs in a room temperature process. The originality of the approach is the use of conducting polymer aerogel microparticles mixed with CrSi2 microparticles to obtain a composite solid at room temperature under pressure. We foresee that the method can be scaled up to fabricate and pattern TE modules. The composite has an electrical conductivity (sigma) of 5.4 +/- 0.5 S/cm and the Seebeck coefficient (a) of 88 +/- 9 mu V/K, power factor (alpha(2)sigma) of 4 +/- 1 mu Wm(-1) K-2 at room temperature. At a temperature difference of 32 degrees C, the output power/unit area drawn across the load, with the resistance same as the internal resistance of the device is 0.6 +/- 0.1 mu W/cm(2). (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 85.
  Aili, Daniel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Selegård, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Baltzer, Lars
  Division of Organic Chemistry, Department of Biochemistry and Organic Chemistry, BMC, Box 576, Uppsala University, SE-751 23 Uppsala, Sweden.
  Enander, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Liedberg, Bo
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Colorimetric Protein Sensing by Controlled Assembly of Gold Nanoparticles Functionalized with Synthetic Receptors2009Ingår i: Small, ISSN 1613-6810, Vol. 5, nr 21, s. 2445-2452Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A strategy for colorimetric sensing of proteins, based on the induced assembly of polypeptide-functionalized gold nanoparticles, is described. Recognition was accomplished using a polypeptide sensor scaffold designed to specifically bind the model analyte, human carbonic anhydrase II (HCAII). The extent of particle aggregation, induced by the Zn2+-triggered dimerization and folding of a second polypeptide also present on the surface of the gold nanoparticle, gave a readily detectable colorimetric shift that was dependent on the concentration of the target protein. In the absence of HCAII, particle aggregation resulted in a major redshift of the plasmon peak whereas analyte binding prevented formation of dense aggregates, significantly reducing the magnitude of the redshift. The limit of detection of HCAII was estimated to be around 15 nM. The versatility of the technique was demonstrated using a second model system based on the recognition of a peptide sequence from the tobacco mosaic virus coat protein (TMVP by a recombinant antibody fragment. This strategy is proposed as a generic platform for robust and specific protein analysis that can be further developed for monitoring a wide range of target proteins.

 • 86.
  Aili, Daniel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Sensorvetenskap och Molekylfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Selegård, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Baltzer, Lars
  Uppsala University .
  Enander, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Sensorvetenskap och Molekylfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Liedberg, Bo
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Sensorvetenskap och Molekylfysik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Colorimetric sensing: Small 21/20092009Ingår i: Small, ISSN 1613-6810, E-ISSN 1613-6829, Vol. 5, nr 21Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The cover picture illustrates a novel concept for colorimetric protein sensing based on the controllable assembly of polypeptide-functionalized gold nanoparticles. Recognition of the analyte is accomplished by polypeptide-based synthetic receptors immobilized on gold nanoparticles. Also present on the particle surface is a de novo-designed helix-loop-helix polypeptide that homodimerizes and folds into four-helix bundles in the presence of Zn2+, resulting in particle aggregation. Analyte binding interferes with the folding-induced aggregation, giving rise to a clearly detectable colorimetric response.

 • 87.
  Ajjan, Fátima
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ambrogi, Martina
  Max Planck Institute Colloids and Interfaces, Germany.
  Ayalneh Tiruye, Girum
  IMDEA Energy Institute, Spain.
  Cordella, Daniela
  University of Liege ULg, Belgium.
  Fernandes, Ana M.
  POLYMAT University of Basque Country UPV EHU, Spain.
  Grygiel, Konrad
  Max Planck Institute Colloids and Interfaces, Germany.
  Isik, Mehmet
  POLYMAT University of Basque Country UPV EHU, Spain.
  Patil, Nagaraj
  University of Liege ULg, Belgium.
  Porcarelli, Luca
  POLYMAT University of Basque Country UPV EHU, Spain.
  Rocasalbas, Gillem
  KIOMedPharma, Belgium.
  Vendramientto, Giordano
  University of Bordeaux, France.
  Zeglio, Erica
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Antonietti, Markus
  Max Planck Institute Colloids and Interfaces, Germany.
  Detrembleur, Cristophe
  University of Liege ULg, Belgium.
  Inganäs, Olle
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Jerome, Christine
  University of Liege ULg, Belgium.
  Marcilla, Rebeca
  IMDEA Energy Institute, Spain.
  Mecerreyes, David
  POLYMAT University of Basque Country UPV EHU, Spain; Basque Fdn Science, Spain.
  Moreno, Monica
  POLYMAT University of Basque Country UPV EHU, Spain.
  Taton, Daniel
  University of Bordeaux, France.
  Solin, Niclas
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Yuan, Jiayin
  Max Planck Institute Colloids and Interfaces, Germany.
  Innovative polyelectrolytes/poly(ionic liquid)s for energy and the environment2017Ingår i: Polymer international, ISSN 0959-8103, E-ISSN 1097-0126, Vol. 66, nr 8, s. 1119-1128Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the work carried out within the European project RENAISSANCE-ITN, which was dedicated to the development of innovative polyelectrolytes for energy and environmental applications. Within the project different types of innovative polyelectrolytes were synthesized such as poly(ionic liquid)s coming from renewable or natural ions, thiazolium cations, catechol functionalities or from a new generation of cheap deep eutectic monomers. Further, macromolecular architectures such as new poly(ionic liquid) block copolymers and new (semi)conducting polymer/polyelectrolyte complexes were also developed. As the final goal, the application of these innovative polymers in energy and the environment was investigated. Important advances in energy storage technologies included the development of new carbonaceous materials, new lignin/conducting polymer biopolymer electrodes, new iongels and single-ion conducting polymer electrolytes for supercapacitors and batteries and new poly(ionic liquid) binders for batteries. On the other hand, the use of innovative polyelectrolytes in sustainable environmental technologies led to the development of new liquid and dry water, new materials for water cleaning technologies such as flocculants, oil absorbers, new recyclable organocatalyst platforms and new multifunctional polymer coatings with antifouling and antimicrobial properties. All in all this paper demonstrates the potential of poly(ionic liquid)s for high-value applications in energy and enviromental areas. (c) 2017 Society of Chemical Industry

 • 88.
  Ajjan, Fátima
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Casado, N.
  University of Basque Country, Spain.
  Rebis, Tomasz
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Elfwing, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Solin, Niclas
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Mecerreyes, D.
  University of Basque Country, Spain; Ikerbasque, Spain.
  Inganäs, Olle
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  High performance PEDOT/lignin biopolymer composites for electrochemical supercapacitors2016Ingår i: Journal of Materials Chemistry A, ISSN 2050-7488, Vol. 4, nr 5, s. 1838-1847Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Developing sustainable organic electrode materials for energy storage applications is an urgent task. We present a promising candidate based on the use of lignin, the second most abundant biopolymer in nature. This polymer is combined with a conducting polymer, where lignin as a polyanion can behave both as a dopant and surfactant. The synthesis of PEDOT/Lig biocomposites by both oxidative chemical and electrochemical polymerization of EDOT in the presence of lignin sulfonate is presented. The characterization of PEDOT/Lig was performed by UV-Vis-NIR spectroscopy, FTIR infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, scanning electron microscopy, cyclic voltammetry and galvanostatic charge-discharge. PEDOT doped with lignin doubles the specific capacitance (170.4 F g(-1)) compared to reference PEDOT electrodes (80.4 F g(-1)). The enhanced energy storage performance is a consequence of the additional pseudocapacitance generated by the quinone moieties in lignin, which give rise to faradaic reactions. Furthermore PEDOT/Lig is a highly stable biocomposite, retaining about 83% of its electroactivity after 1000 charge/discharge cycles. These results illustrate that the redox doping strategy is a facile and straightforward approach to improve the electroactive performance of PEDOT.

 • 89.
  Ajjan, Fátima
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Javad Jafari, Mohammad
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Rebis, T.
  Poznan University of Tech, Poland.
  Ederth, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Inganäs, Olle
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Spectroelectrochemical investigation of redox states in a polypyrrole/lignin composite electrode material2015Ingår i: Journal of Materials Chemistry A, ISSN 2050-7488, Vol. 3, nr 24, s. 12927-12937Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We report spectroelectrochemical studies to investigate the charge storage mechanism of composite polypyrrole/lignin electrodes. Renewable bioorganic electrode materials were produced by electropolymerization of pyrrole in the presence of a water-soluble lignin derivative acting as a dopant. The resulting composite exhibited enhanced charge storage abilities due to a lignin-based faradaic process, which was expressed after repeated electrochemical redox of the material. The in situ FTIR spectroelectrochemistry results show the formation of quinone groups, and reversible oxidation-reduction of these groups during charge-discharge experiments in the electrode materials. The most significant IR bands include carbonyl absorption near 1705 cm(-1), which is attributed to the creation of quinone moieties during oxidation, and absorption at 1045 cm(-1) which is due to hydroquinone moieties.

 • 90.
  Ajjan Godoy, Fátima Nadia
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biomolekylär och Organisk Elektronik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Biohybrid Polymer Electrodes for Renewable Energy Storage2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Daily and seasonally fluctuating energy supply and demand requires adequate energy storage solutions. In recent years electrochemical supercapacitors have attracted considerable attention due to their ability to both store and deliver electrical energy efficiently. Our efforts are focused on developing and optimizing sustainable organic electrode materials for supercapacitors based on renewable bioorganic materials, offering a cheap, environmentally friendly and scalable alternative to store energy. In particular, we are using the second most abundant biopolymer in nature, lignin (Lig), which is an insulating material. However, when used in combination with electroactive and conducting polymers such as polypyrrole (PPy) and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT), the biohybrid electrodes PPy/Lig and PEDOT/Lig display significantly enhanced energy storage performance as compared to the pristine conducting polymers without the lignin. Redox cyclic voltammetry and galvanostatic charge/discharge measurements indicate that the enhanced performance is due to the additional pseudocapacitance generated by the quinone moieties in lignin. Moreover, a conjugated redoxpolymer poly(aminoanthraquinone) PAAQ, with intrinsic quinone functions and excellentstability, has been combined with lignin and PEDOT resulting in a trihybrid bioelectrode. PEDOT compensates the low conductivity of PAAQ and provides electrical pathways to the quinone groups. The electrochemically generated quinones undergo a two electron, two protonredox process within the biohybrid electrodes as revealed by FTIR spectroelectrochemistry.These remarkable features reveal the exciting potential of a full organic energy storage device with long cycle life. Therefore, supercapacitor devices were designed in symmetric or asymmetric two electrode configuration. The best electrochemical performance was achieved by the asymmetric supercapacitor based on PEDOT+Lignin/PAAQ as the positive electrode and PEDOT/PAAQ as the negative electrode. This device exhibits superior electrochemical performance and outstanding stability after 10000 charge/discharge cycles due to the synergistic effect of the two electrodes. Finally, we have characterized the response of this supercapacitor device when charged with the intermittent power supply from an organic photovoltaic module. We have designed charging/discharging conditions such that reserve power was available in the storage device at all times. This work has resulted in an inexpensive fully organic system witht he dual function of energy conversion and storage.

 • 91.
  Akbarian-Tefaghi, Ladan
  et al.
  Unit of Functional Neurosurgery, Sobell Department of Motor Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London, UK.
  Akram, Harith
  Unit of Functional Neurosurgery, Sobell Department of Motor Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London, UK.
  Johansson, Johannes
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Avdelningen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Zrinzo, Ludvic
  Unit of Functional Neurosurgery, Sobell Department of Motor Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London, UK.
  Kefalopoulou, Zinovia
  Unit of Functional Neurosurgery, Sobell Department of Motor Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London, UK.
  Limousin, Patricia
  Unit of Functional Neurosurgery, Sobell Department of Motor Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London, UK.
  Joyce, Eileen
  Unit of Functional Neurosurgery, Sobell Department of Motor Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London, UK.
  Hariz, Marwan
  Unit of Functional Neurosurgery, Sobell Department of Motor Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London, UK.
  Wårdell, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Avdelningen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Foltynie, Tom
  Unit of Functional Neurosurgery, Sobell Department of Motor Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London, UK.
  Refining the Deep Brain Stimulation Target within the Limbic Globus Pallidus Internus for Tourette Syndrome2017Ingår i: Stereotactic and Functional Neurosurgery, ISSN 1011-6125, E-ISSN 1423-0372, Vol. 95, nr 4, s. 251-258Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Deep brain stimulation (DBS) in patients with severe, refractory Tourette syndrome (TS) has demonstrated promising but variable results thus far. The thalamus and anteromedial globus pallidus internus (amGPi) have been the most commonly stimulated sites within the cortico-striato thalamic circuit, but an optimal target is yet to be elucidated.

  OBJECTIVES: This study of 15 patients with long-term amGPi DBS for severe TS investigated whether a specific anatomical site within the amGPi correlated with optimal clinical outcome for the measures of tics, obsessive compulsive behaviour (OCB), and mood.

  METHODS: Validated clinical assessments were used to measure tics, OCB, quality of life, anxiety, and depression before DBS and at the latest follow-up (17-82 months). Electric field simulations were created for each patient using information on electrode location and individual stimulation parameters. A subsequent regression analysis correlated these patient-specific simulations to percentage changes in outcome measures in order to identify any significant voxels related to clinical improvement.

  RESULTS: A region within the ventral limbic GPi, specifically on the medial medullary lamina in the pallidum at the level of the AC-PC, was significantly associated with improved tics but not mood or OCB outcome.

  CONCLUSIONS: This study adds further support to the application of DBS in a tic-related network, though factors such as patient sample size and clinical heterogeneity remain as limitations and replication is required.

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2018-08-05 15:57
 • 92.
  Akerlind, C
  et al.
  Swedish Defence Research Agency.
  Arwin, Hans
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tillämpad optik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Jakobsson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Kariis, H
  Swedish Defence Research Agency.
  Järrendahl, Kenneth
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tillämpad optik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Optical properties and switching of a Rose Bengal derivative: A spectroscopic ellipsometry study2011Ingår i: THIN SOLID FILMS, ISSN 0040-6090, Vol. 519, nr 11, s. 3582-3586Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Optical properties in terms of the complex-valued dielectric function were determined for spin-coated films of a Rose Bengal derivative using variable angle of incidence spectroscopic ellipsometry in the visible and infrared wavelength regions. In addition, the thickness and roughness of the films were determined and related to the solution concentration of Rose Bengal. Switching between two different oxidation states of the Rose Bengal derivative was investigated. The two states were chemically induced by exposure to vapors of hydrochloric acid and ammonia, respectively. A substantial and reversible change of the optical properties of the films was observed.

 • 93.
  Akram Hassan, Kahin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Rönnberg, Niklas
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Forsell, Camilla
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Johansson, Jimmy
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.
  On the Performance of Stereoscopic Versus Monoscopic 3D Parallel Coordinates2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This work presents the results from an evaluation of stereoscopic versus monoscopic 3D parallel coordinates. The objective of the evaluation was to investigate if stereopsis increases user performance. The results show that stereoscopy has no effect at all on user performance compared to monoscopy. This result is important when it comes to the potential use of stereopsis within the information visualization community.

 • 94.
  Alam, Syed Asad
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Techniques for Efficient Implementation of FIR and Particle Filtering2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  FIR filters occupy a central place many signal processing applications which either alter the shape, frequency or the sampling frequency of the signal. FIR filters are used because of their stability and possibility to have linear-phase but require a high filter order to achieve the same magnitude specifications as compared to IIR filters. Depending on the size of the required transition bandwidth the filter order can range from tens to hundreds to even thousands. Since the implementation of the filters in digital domain requires multipliers and adders, high filter orders translate to a large number of these arithmetic units for its implementation. Research towards reducing the complexity of FIR filters has been going on for decades and the techniques used can be roughly divided into two categories; reduction in the number of multipliers and simplification of the multiplier implementation. 

  One technique to reduce the number of multipliers is to use cascaded sub-filters with lower complexity to achieve the desired specification, known as FRM. One of the sub-filters is a upsampled model filter whose band edges are an integer multiple, termed as the period L, of the target filter's band edges. Other sub-filters may include complement and masking filters which filter different parts of the spectrum to achieve the desired response. From an implementation point-of-view, time-multiplexing is beneficial because generally the allowable maximum clock frequency supported by the current state-of-the-art semiconductor technology does not correspond to the application bound sample rate. A combination of these two techniques plays a significant role towards efficient implementation of FIR filters. Part of the work presented in this dissertation is architectures for time-multiplexed FRM filters that benefit from the inherent sparsity of the periodic model filters.

  These time-multiplexed FRM filters not only reduce the number of multipliers but lowers the memory usage. Although the FRM technique requires a higher number delay elements, it results in fewer memories and more energy efficient memory schemes when time-multiplexed. Different memory arrangements and memory access schemes have also been discussed and compared in terms of their efficiency when using both single and dual-port memories. An efficient pipelining scheme has been proposed which reduces the number of pipelining registers while achieving similar clock frequencies. The single optimal point where the number of multiplications is minimum for non-time-multiplexed FRM filters is shown to become a function of both the period, L and time-multiplexing factor, M. This means that the minimum number of multipliers does not always correspond to the minimum number of multiplications which also increases the flexibility of implementation. These filters are shown to achieve power reduction between 23% and 68% for the considered examples.

  To simplify the multiplier, alternate number systems like the LNS have been used to implement FIR filters, which reduces the multiplications to additions. FIR filters are realized by directly designing them using ILP in the LNS domain in the minimax sense using finite word length constraints. The branch and bound algorithm, a typical algorithm to implement ILP problems, is implemented based on LNS integers and several branching strategies are proposed and evaluated. The filter coefficients thus obtained are compared with the traditional finite word length coefficients obtained in the linear domain. It is shown that LNS FIR filters provide a better approximation  error compared to a standard FIR filter for a given coefficient word length.

  FIR filters also offer an opportunity in complexity reduction by implementing the multipliers using Booth or standard high-radix multiplication. Both of these multiplication schemes generate pre-computed multiples of the multiplicand which are then selected based on the encoded bits of the multiplier. In TDF FIR filters, one input data is multiplied with a number of coefficients and complexity can be reduced by sharing the pre-computation of the multiplies of the input data for all multiplications. Part of this work includes a systematic and unified approach to the design of such computation sharing multipliers and a comparison of the two forms of multiplication. It also gives closed form expressions for the cost of different parts of multiplication and gives an overview of various ways to implement the select unit with respect to the design of multiplexers.

  Particle filters are used to solve problems that require estimation of a system. Improved resampling schemes for reducing the latency of the resampling stage is proposed which uses a pre-fetch technique to reduce the latency between 50% to 95%  dependent on the number of pre-fetches. Generalized division-free architectures and compact memory structures are also proposed that map to different resampling algorithms and also help in reducing the complexity of the multinomial resampling algorithm and reduce the number of memories required by up to 50%.

 • 95.
  Alam, Syed Asad
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Gustafsson, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  A unified approach to the design and implementation of computation sharing multipliers: Computation sharing multipliersManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A unified approach to the design and implementation of computation sharing multiplier based on Booth and standard high-radix multiplication schemes is presented here. Both of these multiplication schemes have various building blocks and one of which is the pre-computer which can be shared across a number of multiplications if the multiplicand to the multipliers is same, like in a transposed direct form (TDF) finitelength impulse response (FIR) filter. Closed form expressions to estimate the cost of different building blocks based on different schemes have been developed and analyzed in different dimensions. Standalone multipliers and as part of computation sharing in FIR filters and complex multipliers have been realized in hardware and synthesized using standard cell library.

  It is shown that apart from word length and filter length, the ratio  between the cost of implementing adders and multiplexers has an effect on the choice of optimal radix. The higher the ratio, the lower is the cost of implementing multiplexers which will benefit high radix. Higher radix will also benefit from computation sharing if the cost of one multiplication for it is less than the lower radix and it is shown that radix-16 Booth multiplier achieves lower area complexity and power consumption by an average of 7% and 17%, respectively.

 • 96.
  Alam, Syed Asad
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Gustafsson, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Generalized Division-Free Architecture and Compact Memory Structure for Resampling in Particle Filters2015Ingår i: 2015 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), IEEE Press, 2015, s. 416-419Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The most challenging step of implementing particle filtering is the resampling step which replicates particles with large weights and discards those with small weights. In this paper, we propose a generic architecture for resampling which uses double multipliers to avoid normalization divisions and make the architecture  equally efficient for non-powers-of-two number of particles. Furthermore, the complexity of resampling is greatly affected by the size of memories used to store weights. We illustrate that by storing the original weights instead of their cumulative sum and calculating them online reduces the total complexity, in terms of area, ranging from 21% to 45%, while giving up to 50% reduction in memory usage.

 • 97.
  Alam, Syed Asad
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Gustafsson, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Improved particle filter resampling architecturesManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The most challenging aspect of particle filtering hardware implementation is the resampling step which replicates particles with large weights and discards those with small weights because it has a high latency and can only be partially executed in parallel with the other steps of particle filtering. To reduce the latency, an improved resampling scheme is proposed in this work which involves pre-fetching from the weight memory in parallel to the fetching of a value from a random function generator. Architectures for realizing the pre-fetch technique are also proposed. The trade-off between the latency reduction achieved by increasing the size of the pre-fetch memory and the architectural implementation complexity has been analyzed. Results show that a pre-fetch of five achieves the best area-latency trade-off while on average achieving an 85% reduction in the latency.

  We also propose a generic double multiplier architecture for resampling which avoids normalization divisions and makes the architecture equally efficient for non-powers-of-two number of particles as well as removes the need of explicitly ordering the random values for efficient multinomial resampling implementation. It is further improved by computing the cumulative sum of weights on-the-fly which helps in reducing the size of the weight memories by up to 50%.

 • 98.
  Alam, Syed Asad
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Gustafsson, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Datorteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  On the implementation of time-multiplexed frequency-response masking filters2016Ingår i: IEEE Transactions on Signal Processing, ISSN 1053-587X, E-ISSN 1941-0476, Vol. 64, nr 15, s. 3933-3944Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The complexity of narrow transition band finite-length impulse response (FIR) filters is high and can be reduced by using frequency-response masking (FRM) techniques. These techniques use a combination of periodic model and, possibly periodic, masking filters. Time-multiplexing is in general beneficial since only rarely does the technology bound maximum obtainable clock frequency and the application determined required sample rate correspond. Therefore, architectures for time-multiplexed FRM filters that benefit from the inherent sparsity of theperiodic filters are introduced in this work.

  We show that FRM filters not only reduces the number of multipliers needed, but also have benefits in terms of memory usage. Despite the total amount of samples to be stored is larger for FRM, it results in fewer memory resources needed in FPGAs and more energy efficient memory schemes in ASICs. In total, the power consumption is significantly reduced compared to a single stage implementation. Furthermore, we show that the choice of the interpolation factor which gives the least complexity for the periodic model filter and subsequent masking filter(s) is a function of the time-multiplexing factor, meaning that the minimum number of multipliers not always correspond to the minimum number of multiplications. Both single-port and dual-port memories are considered and the involved trade-off in number of multipliers and memory complexity is illustrated. The results show that for FPGA implementation, the power reduction ranges from 23% to 68% for the considered examples.

 • 99.
  Alarcon, E I
  et al.
  Bio-nanomaterials Chemistry and Engineering Laboratory, Division of Cardiac Surgery, University of Ottawa Heart Institute, 40 Ruskin Street, Rm H5229, Ottawa, Canada.
  Vulesevic, B
  Bio-nanomaterials Chemistry and Engineering Laboratory, Division of Cardiac Surgery, University of Ottawa Heart Institute, 40 Ruskin Street, Rm H5229, Ottawa, Canada.
  Argawal, A
  Bio-nanomaterials Chemistry and Engineering Laboratory, Division of Cardiac Surgery, University of Ottawa Heart Institute, 40 Ruskin Street, Rm H5229, Ottawa, Canada.
  Ross, A
  Bio-nanomaterials Chemistry and Engineering Laboratory, Division of Cardiac Surgery, University of Ottawa Heart Institute, 40 Ruskin Street, Rm H5229, Ottawa, Canada.
  Bejjani, P
  Bio-nanomaterials Chemistry and Engineering Laboratory, Division of Cardiac Surgery, University of Ottawa Heart Institute, 40 Ruskin Street, Rm H5229, Ottawa, Canada.
  Podrebarac, J
  Bio-nanomaterials Chemistry and Engineering Laboratory, Division of Cardiac Surgery, University of Ottawa Heart Institute, 40 Ruskin Street, Rm H5229, Ottawa, Canada.
  Ravichandran, Ranjithkumar
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Phopase, Jaywant
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Suuronen, E J
  Bio-nanomaterials Chemistry and Engineering Laboratory, Division of Cardiac Surgery, University of Ottawa Heart Institute, 40 Ruskin Street, Rm H5229, Ottawa, Canada.
  Griffith, May
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för cellbiologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Coloured cornea replacements with anti-infective properties: expanding the safe use of silver nanoparticles in regenerative medicine.2016Ingår i: Nanoscale, ISSN 2040-3364, E-ISSN 2040-3372, Vol. 8, nr 12, s. 6484-6489Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite the broad anti-microbial and anti-inflammatory properties of silver nanoparticles (AgNPs), their use in bioengineered corneal replacements or bandage contact lenses has been hindered due to their intense yellow coloration. In this communication, we report the development of a new strategy to pre-stabilize and incorporate AgNPs with different colours into collagen matrices for fabrication of corneal implants and lenses, and assessed their in vitro and in vivo activity.

 • 100.
  Albani, Giorgia
  et al.
  University of Milano Bicocca, Italy; Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Perelli Cippo, Enrico
  CNR, Italy.
  Croci, Gabriele
  University of Milano Bicocca, Italy; Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Muraro, Andrea
  CNR, Italy.
  Schooneveld, Erik
  Rutherford Appleton Lab, England.
  Scherillo, Antonella
  Rutherford Appleton Lab, England.
  Hall-Wilton, Richard
  European Spallat Source ERIC, Sweden; Mittuniversitetet, Sweden.
  Kanaki, Kalliopi
  European Spallat Source ERIC, Sweden.
  Höglund, Carina
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. European Spallat Source ERIC, Sweden.
  Hultman, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Birch, Jens
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Claps, Gerardo
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Murtas, Fabrizio
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Rebai, Marica
  University of Milano Bicocca, Italy; Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Tardocchi, Marco
  CNR, Italy.
  Gorini, Giuseppe
  University of Milano Bicocca, Italy; CNR, Italy; Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Evolution in boron-based GEM detectors for diffraction measurements: from planar to 3D converters2016Ingår i: Measurement science and technology, ISSN 0957-0233, E-ISSN 1361-6501, Vol. 27, nr 11, artikel-id 115902Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The so-called He-3-crisis has motivated the neutron detector community to undertake an intense Ramp;D programme in order to develop technologies alternative to standard He-3 tubes and suitable for neutron detection systems in future spallation sources such as the European spallation source (ESS). Boron-based GEM (gas electron multiplier) detectors are a promising He-3-free technology for thermal neutron detection in neutron scattering experiments. In this paper the evolution of boron-based GEM detectors from planar to 3D converters with an application in diffraction measurements is presented. The use of 3D converters coupled with GEMs allows for an optimization of the detector performances. Three different detectors were used for diffraction measurements on the INES instrument at the ISIS spallation source. The performances of the GEM-detectors are compared with those of conventional He-3 tubes installed on the INES instrument. The conceptual detector with the 3D converter used in this paper reached a count rate per unit area of about 25% relative to the currently installed He-3 tube. Its timing resolution is similar and the signal-to-background ratio (S/B) is 2 times lower.

1234567 51 - 100 av 5435
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf