Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 777
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Beramendi Heine, Virginia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  21st Century citizenship: human rights, global civil society and the pushing of boundaries: The role of civil society in the refugee crisis: the case of the Swedish Red Cross.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the last few years, migration towards Europe has intensified as a result of poverty and war in other parts of the world. Now, the European Union finds itself in a “refugee crisis” that has brought about contrasting reactions from within European societies. While many civil society organizations have mobilized for the inclusion of asylum seekers and undocumented migrants, governments have increasingly focused on restricting access and limiting their numbers. This study seeks to understand and explain the role of civil society in the refugee crisis. To this end, citizenship and framing theories are applied to the case of the Swedish Red Cross. Specific “acts of citizenship” carried out by the Red Cross in Sweden, and in Europe more generally, are analyzed. The study’s findings suggest that this civil society organization/movement acts as both a “denationalizing” (Sassen 2002) and a “post-nationalizing” (Bosniak 2006) force as it pushes the boundaries of citizenship from within and beyond the borders of the nation-state. It does this by calling upon international humanitarian and human rights laws and principles and by positioning itself inside and outside the political system at the same time. 

 • 2.
  Zambon, Nathalie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att vara, eller inte vara, föräldraledig: En kvantitativ studie om faktorer som styr mäns föräldraledighet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsens syfte är att undersöka faktorer som verkar ha en betydande effekt på huruvida män är föräldralediga eller inte. Teorin och den tidigare forskning som presenteras utgår från både ett ekonomiskt perspektiv samt ett genusperspektiv. Frågeställningarna som vägleder uppsatsen är:

  • Är de relativa resurserna avgörande för föräldraledighetsuttag?
  • Hur påverkar könsvärderingar mäns uttag av föräldraledighet?

  Utifrån ett ekonomiskt perspektiv på tidigare forskning och teori är jag intresserad av att undersöka vad relativa resurser har för samband med mäns föräldraledighet. Jag har använt mig av variabeln utbildning, i relation till ens partner, som ett mått på relativa resurser. Detta eftersom att utbildning ofta är högt korrelerat med inkomst och som oftast är något som individer hinner genomföra innan de skaffar barn. Utifrån ett genusperspektiv på tidigare forskning och teori undersöker jag även faktorerna hegemonisk maskulinitet samt könsnormer och könsvärderingar. Analysen är gjort med hjälp av en logistisk regression i programmet SPSS. Resultaten visar inget statistiskt signifikant samband mellan relativa resurser och föräldraledighet. Resultaten visar inte heller något statistiskt signifikant samband mellan hegemonisk maskulinitet och föräldraledighet. Däremot visar resultaten att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan könsvärderingar och könsnormer och uttag av föräldraledighet på så sätt att en mer traditionell inställning till kön innebär lägre sannolikhet att vara föräldraledig.

 • 3.
  Trygg, Lina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Betydelsen av chefens kön för möjligheten att avancera internt: En kvantitativ studie om könsskillnader i upplevda avancemangsmöjligheter och närmaste chefens kön2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har den vertikala segregeringen på arbetsmarknaden och den låga representationen av kvinnor på chefsbefattningar fått stor uppmärksamhet. Den här studien syftar till att undersöka könsskillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter, där ett delsyfte har varit att undersöka om närmaste chefens kön korrelerar med upplevda avancemangsmöjligheter för män och kvinnor. Den teoretiska ståndpunkten utgår från vanliga förklaringar till könsskillnader i lön och avancemangsmöjligheter: homosocial reproduktion, diskriminering och new home economics. Studien baseras på datamaterial från Levnadsundersökningen 2010, där urvalet består av män och kvinnor med en anställning och som är i åldrarna 20 till 60 år. Resultatet visar att en större andel män än kvinnor upplever att de har stora interna avancemangsmöjligheter. Vid justering för klass, humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer i en multivariat regressionsanalys visar resultatet inte på några signifikanta skillnader mellan könen i upplevda avancemangsmöjligheter. Vid separata regressioner för en manlig närmaste chef och en kvinnlig närmaste chef visar resultatet däremot att det existerar könsskillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter vid en kvinnlig närmaste chef, där kvinnor har lägre sannolikhet att uppleva stora interna avancemangsmöjligheter, justerat för olika humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer. Anmärkningsvärt är dock att det inte går att finna några signifikanta skillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter mellan kvinnor och män vid en manlig närmaste chef, justerat för olika humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer. 

 • 4.
  Rudberg, Anna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lund, Frida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bidrar föräldraledigheten till könslönegapet i Sverige?: En kvantitativ studie om föräldraledighetens påverkan på lönen samt dess interaktionseffekter för könen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie utreder vi om föräldraledighet kan förklara delar av könslönegapet samt om effekten av föräldraledighet på lönen skiljer sig mellan män och kvinnor. Våra hypoteser grundar sig bland annat i teorier kring humankapital, signalering och könsrollssocialisering samt tidigare forskning.

  Studien baseras på data från svenska levnadsnivåundersökningen 2010, vilket är ett riksrepresentativt urval över Sveriges befolkning. Vi har använt en linjär regressionsanalys för att studera effekten av föräldraledighet på lönen, där vi kontrollerar för vanliga faktorer som kan förklara könslönegapet. För att studera om effekten skiljer sig åt har vi utfört separata regressioner för män och kvinnor samt konstruerat en interaktionsmodell.

  Vi finner inget stöd för föräldraledighet som en bidragande förklaring av könslönegapet, istället finner vi att könslönegapet ökar något vid kontroll för föräldraledighet. Vi finner vissa skilda effekter av föräldraledighet på lönen för män och kvinnor, föräldraledighet har en positiv påverkan på kvinnors löner, medan vi för män inte får signifikanta resultat. När vi utreder interaktionseffekter i en gemensam modell finner vi viss signifikans som tyder på att effekten skiljer sig åt mellan könen.

  Vi diskuterar våra resultat i förhållande till teorier och tidigare forskning. Vi diskuterar även eventuella mätfel i datamaterialet som kan ha påverkat våra resultat då dessa skiljer sig så markant från befintlig statistik. Slutligen föreslår vi att studien bör upprepas med ny insamlad surveydata.

 • 5.
  Ahlin, Sofie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Larsdotter, Fanny
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bäckenbottens könade villkor: En kvantiativ analys2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. Vidare är sjukskrivning på grund av sjukdomar och besvär i könsorgan och urinvägar vanligare för kvinnor. Det har dessutom forskats mer på mäns kroppar. Att undersöka hur olika kroppar ger oss olika möjligheter i livet är av samhällsvetenskaplig relevans. Syftet med denna uppsats är att undersöka samband mellan menstruationsbesvär och underlivsbesvär och kvinnors sjukfrånvaro och lön och att jämföra dessa med liknande samband bland män. Detta genomförs genom att jämföra sambandet mellan olika besvär/sjukdomar i bäckenbotten och sjukfrånvaro och lön. Separata analyser görs för kvinnor och män. För att undersöka detta används teorier om stigmatisering, och även Joan Ackers teori om könade organisationer och den till synes könsneutrala arbetaren. Datamaterialet som används är från 2010 års Levnadsnivåundersökning med 2588 utvalda observationer. Datamaterialet analyseras i linjära regressionsanalyser. Resultatet visar att det finns ett starkare samband mellan besvär/sjukdomar i bäckenbotten och lön hos kvinnor än hos män. Denna könsskillnad ses dock inte för sjukfrånvaro. Skillnaden i lön är särskilt tydligt för just underlivsbesvär där det visar sig att kvinnor med svåra underlivsbesvär i genomsnitt tjänar 18,8 procent mindre i månaden än de utan besvär. För männen så verkar inte sjukdomar och besvär i bäckenbotten ha någon betydelse för lönen. Resultatet visar att det finns ett behov av mer forskning kring kvinnors hälsa, framförallt i bäckenbotten, kopplat till livschanser. Det behövs även forskning om den manliga normen på arbetsmarknaden. 

 • 6.
  Lewenhagen, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Coupled careers: Win-win or zero-sum?: How the partner’s occupational status relates to individual labor market outcomes2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The dynamics between partners’ careers have implications for household and gender inequality as heterosexual unions are usually formed by two individuals with similar educational attainment where the man has a stronger labor market position. This paper examines how the partner’s occupational status relates to individual career outcomes, and how the association varies by gender. The literature reports conflicting expectations on the subject. Social capital theory suggests that an occupationally successful partner can be beneficial to one’s career because of useful contacts, information, and advice. Economic theory assumes a negative relationship between the resources of the partner and own career outcomes due to less time and effort spent in the labor market. Using multiple regression analysis predicting hourly wage, annual income, and career progression, the contrasting hypotheses are tested on Swedish panel data including 1,065 married or cohabitating individuals. Results show a positive correlation between the partner’s occupational status at the start of cohabitation and hourly wage and career progression. The association does not differ significantly between men and women. However, the findings show that gender is more important than the partners’ occupational status for the interaction between careers in dual-earner couples. 

 • 7.
  Martin, Erika
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den höga sjukfrånvaron och psykisk ohälsa som främsta sjukfrånvaroorsak: En textanalys utifrån ett socialkonstruktionistiskt genusperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak ökar för både kvinnor och män. I rapporter, analyser, åtgärdsprogram och tidningsartiklar läggs konsekvent det störst fokus på kvinnors sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som frånvaroorsak, samt i orsaksförklaringar till den höga sjukfrånvaron.

  Utifrån ett socialkonstruktionistiskt genusperspektiv har en textanalys gjorts av sex olika dokument som behandlar sjukfrånvaro och eller psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak, för att besvara frågeställningar: (1) Hur framställs kvinnor och män i texterna? (2) Finns en eventuell påverkan av genusnormer i hur kvinnor och män framställs i texterna? (3) Återfinns föreställningar om kvinnor, sjukdom, psykisk ohälsa och kvinnors biologiska ”särart”, i texterna som analyseras?

  I textanalysen framkom, i varierande omfattning, att genom att framställa fenomenet (problemet) sjukfrånvaro med tyngdpunkten på kvinnors sjukfrånvaro, där orsaksförklaringar fokuserar på kvinnor och på kvinnors psykiska ohälsa som sjukfrånvaroorsak, skapas och reproduceras en föreställning av ett samband mellan kvinnor, sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.

  Vidare framkom en brist i resonemang om att psykisk ohälsa sedan 2014 är den främsta sjukfrånvaroorsak för män. En tolkning om varför detta ”utelämnas” är att det inte bedöms som relevant, eftersom psykisk ohälsa som främsta frånvaroorsak för kvinnor funnits länge. En alternativ tolkning är att sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som frånvaroorsak associeras med kvinnor. Kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män och därmed en högre andel med psykisk ohälsa som frånvaroorsak. Detta leder till att den höga sjukfrånvaron, dess orsaker osv. kan anses vara ett så kallat. ”kvinnoproblem” och medför en risk att inte uppfattas som ett samhällsproblem. 

 • 8.
  Wasfi, Samar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Noyan, Belinda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket: En kvalitativ studie utifrån ett kvinnligt perspektiv, med fokus på syrianer/assyrier i Stockholm2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie inleder med en kort förklaring och beskrivning till uppsatsens titel samt ämne Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket. Bakgrund till det syrianska/assyriska folket i Sverige samt dess fortlevnad, har föranlett studiens frågeställning: Vilken roll har den syrisk ortodoxa kyrkan i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket i Stockholm, utifrån Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen? Denna forskning avser att studera den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket utifrån ett kvinnoperspektiv med stöd av Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen. För att undersöka detta gjordes sex intervjuer med syrianska/assyriska kvinnor av första generationens invandrare i Stockholm vars ålder varierar mellan 50–60 år.

  Rubriken “2.2 Tidigare forskning” syftar på att ge studien ett underlag samt att komplettera ramarna som huvudteorin strukturerat, för att skapa en bredare förståelse kring frågeställningens användning av begreppen ortodoxa, kyrkan samt folket.

  Studiens resultat har visat att det finns ett visst samband mellan kyrkans roll i sammanhållningen av syrianer/assyrier som folkgrupp i Stockholm; att vara en materiell kollektiv resurs i form av en social arena där individer inom gemenskapen kan mötas samt dela normer, värderingar samt traditioner. Kyrkans huvudsakliga roll är att stå som en arena där Ahrne samt Brunssons (2011) organisationselement kan utövas samt bevaras; medlemskap, regler, hierarki, övervakning samt sanktioner. Resultatet kan ha betydelse för vidare studier inom minoritetsgrupper samt dess fortlevnad.

 • 9.
  Zetterström, Sebastian
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Franchi, Joanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den upplevda balansen mellan ansträngning och belöning hos mellan- och högstadielärare: En kvantitativ studie om psykosocial arbetsmiljö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att mäta balansen mellan ansträngning och belöning hos mellan- och högstadielärare som arbetar på en skola i Stockholms län utifrån Johannes Siegrist ansträngning-belöningsmodell. Vidare är syftet med studien att undersöka om det finns skillnader i den upplevda balansen beroende på kön, ålder, arbetslivserfarenhet i yrket och på nuvarande skola, anställningsform samt om respondenten har barn under 18 år i hushållet. Studien baseras på en enkätundersökning med 48 mellan- och högstadielärare.

  Tidigare forskning om psykosocial arbetsmiljö understryker att de subjektiva upplevelserna och att en fungerade arbetsmiljö är viktigt för en god hälsa hos arbetstagarna. Läraryrket har pekats ut som speciellt utsatt för en sämre arbetsmiljö då det präglas av hög arbetsbelastning kombinerat med tids-och resursbrist.

  Resultatet visar att majoriteten av de undersökta lärarna upplever en obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet vilket är i linje med tidigare forskning om lärares psykosociala arbetsmiljö. Resultatet visar små skillnader baserat på demografiska aspekter, dock urskiljer sig gruppen som 60 år eller äldre, samt de lärare som som arbetat minst 12 år på skolan. Dessa lärare upplever istället en positiv balans mellan ansträngning och belöning, vilket innebär att de blir mer eller tillräckligt belönade i förhållande till hur mycket de anstränger sig i arbetet. Dock visar studien att majoriteten av lärarna i undersökningen upplever en negativ balans mellan ansträngning och belöning, vilket enligt Siegrist teori innebär en ökad risk för stressrelaterad ohälsa.

 • 10.
  Turkmani, Nasrin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Division of household tasks and union stability in a gender-egalitarian context: The case of Sweden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study looks at the relationship between the division of household tasks, satisfaction with the household division and the intention/potential intention to break-up in Sweden as a gender-egalitarian context with a high proportion of family dissolution. The framework of the study is relative deprivation theory. The data analyzed is extracted from the Generation and Gender Survey Wave 1 for Sweden. The sample size of the study is 2,170 persons including married and cohabiting heterosexuals with an age range of 20–49 years and the tool of analysis is logistic regression. We find that equal sharing of household tasks is common in Sweden however gender inequality has remained a concern. Our findings highlight that equality in the division of household tasks does not play an important role in family stability but perception of fairness regarding the division of household tasks is the important factor. Our findings also show that married persons and couples in which one of them is on parental leave have lower intention/potential intention of breakup.

 • 11.
  Engström, Sandra
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sanchez Gaba, Marcos
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Du har krav från alla håll”: En kvalitativ studie om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka och försöka förstå hur mellanchefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö och varför just de hamnar i en extra utsatt position. Studiens frågeställningar är: Hur upplever de intervjuade mellancheferna sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd och hur kan dessa upplevelser förstås? Går det att identifiera några skillnader i privat respektive offentlig sektor vad gäller den psykosociala arbetsmiljön för dessa mellanchefer? Har de nya föreskrifterna haft någon inverkan på den upplevda psykosociala arbetsmiljön? För att undersöka detta gjordes sex intervjuer med mellanchefer verksamma i privat och offentlig sektor.

   

  Tidigare forskning om rollen som mellanchef målar upp en ansträngd situation. Gruppen mellanchefer är av extra intresse eftersom deras situation även kan påverka deras underordnades arbetsmiljö, vilket blir studiens motivering. Det teoretiska ramverk som används är Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell. Vidare presenteras tidigare forskning om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö samt skillnader mellan sektorerna. Resultaten bygger på sex teman; rollen som mellanchef, krav, kontroll, socialt stöd, övriga omständigheter och de nya föreskrifterna.

   

  Studien visar att beskrivningen mellancheferna ger av sin arbetssituation stämmer väl överens med tidigare forskning – rollen är komplex. Dimensionen kontroll har en extra framträdande roll i deras upplevelser. Trots detta ger samtliga en relativt positiv bild av den upplevda psykosociala arbetsmiljön. Nyckeln anses vara erfarenhet. Därtill kan vi se att även övriga omständigheter har stor inverkan på upplevelsen. Vi kan inte identifiera några skillnader mellan privat och offentlig sektor. Vad gäller de nya föreskrifterna fann vi ingen inverkan på den upplevda psykosociala arbetsmiljön, inte ännu. 

 • 12.
  Blom, Johanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Emotional regimes and feeling rules in Swedish feminist comics: Breaking or abiding by the rules?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how Swedish feminist comic artists express emotional regimes and feeling rules as displayed by comic characters. Guided by Arlie Russell Hochschild’s understanding of feeling rules and emotion management together with Erving Goffman’s decoding behavior methodology this study seeks to contribute to a deeper understanding of gender emotion management norms. The study uses triangulation, combining analyzes of five semi-structured interviews with Swedish feminist comic artists and visual analysis of roughly 130 comic panels from a selection of Swedish feminist comic books. The findings indicate that Swedish feminist comic artists question and challenge existing feeling rules and, render new visual representations of male and female’s emotion management through their comic characters. Four character design techniques are found (1) mirroring, (2) non-stereotypical representation, (3) removing the male gaze, and (4) not emphasizing differences between male and female characters. A unique connection between expected emotion management and comic character’s body type is also found. This new finding implies that emotions and body type might be important to examine in future research. Unlike previous studies, the visual analysis suggests that emotion and gender need to be examined through several instruments to gain a more nuanced result. The findings motivate treating comics as a culturally significant source of data for future research.

 • 13.
  Kwasniewska, Oliwia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En kvalitativ studie i psykosocial arbetsmiljö i ett tekniskt företag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En god psykosocial arbetsmiljö är viktigt för de anställdas välmående samt arbetstillfredsställelse. Hur god en psykosocial arbetsmiljö är, har att göra med hur mycket kontroll, krav och social stöd en individ upplever att hen har. Syftet med denna uppsats är att undersöka de anställdas upplevda psykosociala arbetsmiljö på ett tekniskt företag som tillverkar mobilapplikationer i Stockholm, där frihet och beslutsutrymme är viktiga aspekter. Samt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar motivationen samt trivsel på arbetsplatsen.

  Detta är en kvalitativ studie av deduktiv ansats som genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fem anställda. Resultatet visar att en god psykosocial arbetsmiljö är grund för de anställdas välmående, produktivitet, motivation samt trivsel på arbetsplatsen. Negativt upplevd psykosocial arbetsmiljö är en effekt av psykiska påfrestningar som stress.

 • 14.
  Walter, Marie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Solgård, Simon
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "En legitim oenighet inom Polismyndigheten?": En kvalitativ studie av maktrelationer utifrån myndighetens omorganisation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen analyserar maktrelationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer hos Polismyndigheten i samband med myndighetens omorganisation 2015. De teoretiska utgångspunkterna i studien är makt och legitimitet. Studiens frågeställningar är:

   

  • Hur har arbetsgivaren och arbetstagarorganisationernas maktförhållande förändrats i samband med omorganisationen utifrån chefsrekryteringarna?
  • Vilken påverkan tillskrivs förändrade maktrelationer mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna för organisationen, sett utifrån chefsrekryteringarna?

   

  Empirin bestod av textmaterial inhämtat från publicerade källor och en egen datainsamling bestående av semistrukturerade intervjuer med representanter från tre arbetstagarorganisationer. I studien uppstod ett bortfall i form av en arbetstagarorganisation samt arbetsgivaren. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet tyder på att de nya riktlinjerna för bemanning, uppsägning av samverkansavtal och betoningen av MBL - Medbestämmandelagen förändrat maktrelationen genom ett minskat inflytande över rekryteringsprocessen för arbetstagarorganisationerna. Sammantaget är slutsatsen att det kan påverka organisationen genom en ökad oenighet mellan parterna och resultera i ett ökat antal utköp och tvister. Omstruktureringar såsom en myndighets omorganisation kan förändra maktrelationer och få konsekvenser för organisationen i sin helhet.

 • 15.
  Borch, Maja
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En stad i förändring: En kvantitativ fallstudie om hur Malmös åldersstruktur har förändrats efter öppnandet av Öresundsbron år 2000 och dess samband med kriminalitet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det första syftet i denna uppsats är att undersöka hur åldersstrukturen i Malmö kommun har förändrats efter Öresundsbron öppnade år 2000 och hur detta kan kopplas till migration. Ett andra syfte är att undersöka om en yngre åldersstruktur har ett samband med kriminalitet i svenska storstads- och förortskommuner. Utifrån dessa syften formuleras frågeställningarna: Hur har Malmö kommuns åldersstruktur förändrats i samband med Öresundsbrons öppnande fram till idag? Hur kan denna förändring kopplas till migration? Finns det ett positivt samband mellan en yngre åldersstruktur och kriminalitet (i svenska storstäder)? Uppsatsen är främst en kvantitativ fallstudie som siktar på att studera en specifik stad och hur denna påverkats av en händelse i form av en broöppning. Metoden som används är sekundäranalys av offentlig statistik där även en multipel regressionsanalys genomförs för att undersöka sambandet mellan en yngre åldersstruktur och antalet stölder och rån. Resultatet visar hur nettomigrationen till Malmö kommun inte ökar direkt i samband med öppnandet av Öresundsbron år 2000 men däremot hur en period av ökad migration, framförallt från Danmark, kommer sex år senare. Vidare syns även hur nettomigrationen till Malmö kommun främst är internationell och även hur den består av många danskar immigranter. I övrigt verkar mönstret av internationell migration till Malmö kommun följa det i resten av Sverige. Resultatet visar även hur åldersstrukturen i Malmö kommun föryngrats väsentligt under 2000-talet och hur detta troligtvis kan kopplas till en ökad internationell migration. Den sista resultatdelen bekräftar ett robust positivt samband mellan andelen unga i en kommun och antalet stölder samt rån i Sveriges storstads- och förortskommuner. Vidare studier kan förslagsvis vara att testa ett samband mellan antalet stölder och rån, eller någon annan typ av brott, och andelen unga i samtliga kommuner i Sverige. Ett annat förslag är en fördjupande studie över de danskar som bosatt sig i Malmö kommun.

 • 16.
  Molin, Malin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hultgren, Hedda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Flexibla arbetstider, nyckeln till mindre psykisk ohälsa?: En kvantitativ studie på arbetsrelaterade faktorers betydelse för kvinnor och mäns psykiska ohälsa2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan flexibla arbetstider och psykisk ohälsa samt om sambandet ser olika ut för kvinnor och män. Syftet är formulerat med bakgrund i tanken att flexibla arbetstider skulle underlätta vardagen för människor och på så sätt vara positivt för den psykiska hälsan. Tidigare forskning har visat på både positiva och negativa hälsoeffekter där friheten att styra sin egen tid delvis har visats vara positiv för den psykiska hälsan genom att det ger en bättre balans mellan arbete och familj. Den har även dels visat på negativa effekter då ansvaret som kommer med att kunna kontrollera sin tid kan leda till skuldkänslor. Konflikt mellan arbete och familj uppstår då förväntningarna på en person i den ena rollen försvårar möjligheten att leva upp till förväntningar i den andra. Denna typ av konflikt antas vara vanligare för kvinnor då de generellt har ett större ansvar för hemmet än vad män har. I och med detta testas även om sambandet mellan flexibla arbetstider och psykisk ohälsa ser olika ut för kvinnor och män. Datan i studien kommer från Levnadsnivåundersökningen 2010 och omfattar ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning mellan 18-75 år. Urvalet har selekterats för personer vilka är anställda och sambanden har mätts genom linjär regressionsanalys (OLS). Resultatet visar inledningsvis ett samband mellan flexibla arbetstider och psykisk ohälsa för kvinnor men inte för män. Detta samband försvinner dock när vi kontrollerar för arbetsrelaterade krav- och kontrollvariabler varpå det ursprungliga sambandet visar sig vara en proxy för om en person har inflytande över arbetsuppgifter, inflytande över arbetsmetoder och/eller enformigt arbete. Vi diskuterar vidare om det kan vara så att de potentiellt positiva aspekterna av flexibla arbetstider som underlättar vardagen och de negativa, där friheten att styra blir en börda då tiden inte räcker till tar ut varandra. Vi föreslår även vidare forskning på flexibla arbetstider och psykisk ohälsa där även variabler för upplevd konflikt mellan arbete och familj inkluderas.

 • 17.
  Bergling, Sanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Föräldraledighetsfrämjande arbetsplatser: En kvantitativ studie av arbetsplatsers påverkan på fördelning av föräldraledighet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett av de svenska familjepolitiska målen är att hem- och omsorgsarbete ska fördelas jämlikt mellan könen. Föräldraledighetsfördelning är ett mått på detta. Män tar idag ut 25 procent av utbetalda föräldrapenningsdagar medan kvinnor tar ut 75 procent. Forskning har fokuserat på individegenskapers påverkan på föräldraledighetsfördelningen. I denna uppsats undersöks istället arbetsplatsens betydelse. Faktorer som studeras relaterar till krav, kontroll och stöd samt arbetsplatsens sektorstillhörighet. Levnadsundersökningen 2010 ligger till grund för studien. Frågeställningarna är 1) Finns det något samband mellan arbetskrav, arbetskontroll samt tillgång till arbetsrelaterat stöd och föräldraledighetsfördelning? 2) Finns det skillnader i sambandens styrka mellan könen? 3) Skiljer sig eventuella samband mellan föräldrar som arbetar inom offentlig och privat sektor? Resultatet visar att arbetsplatsfaktorer har viss påverkan på hur föräldraledighet fördelas med köns- och sektorsskillnader. För kvinnor inom offentlig och privat sektor har krav- och kontrollrelaterade faktorer betydelse för föräldraledighetsuttag. För män i privat sektor påverkar stödrelaterade faktorer föräldraledighetsuttaget. Inget samband hittas för män inom offentlig sektor. Slutsatsen är att främst kvinnors arbetsplatsfaktorer påverkar föräldraledighetsfördelning, vilket kan bero på att kvinnor upplever en större konflikt mellan arbete och familj. Att studera arbetsplatsers organisering är därför av betydelse för att öka ett jämlikt föräldraledighetsuttag. 

 • 18.
  Hiltula, Paulina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Efigenio Ahlberg, Nasalia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Generell tillit och xenofobi: En kvantitativ tvärsnittsstudie om den gruppspecifika tillitens betydelse för skillnaderi xenofobi2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den generella tilliten har i Sverige länge varit stabil och anses ur ett internationellt perspektiv vara unik. Syftet med denna studie är att studera om det finns ett samband mellan generell tillit och xenofobi. På grund av den minskade toleransen till främlingar under de senaste åren, studeras även hur generell den svenska tilliten egentligen är, eller om den generella tilliten är beroende av gruppspecifik tillit. Studien grundar sig på Robert Putnams teori om socialt kapital samt tidigare forskning som visat på sambandet mellan generell tillit och xenofobi.

  Studien använder sig av data från World Value Survey och behandlar svensk data från 2011. Studiens frågeställningar har besvarats genom en logistisk regressionsanalys. Resultaten visade ett positivt samband mellan låg in-gruppstillit och xenofobi samt ett positivt samband mellan låg ut-gruppstillit och xenofobi. Slutsatsen blev att det fanns ett samband mellan generell tillit och xenofobi. Detta samband kunde även till viss del förklaras av gruppspecifik tillit, där särskilt tillit till individer från andra kulturella sfärer än den egna var av betydelse.

 • 19.
  Breslin, Samuel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Getting down to business: An exploratory study of Swedish nonprofits’ commercial responses to revenue loss2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines whether commercial activity within Swedish nonprofits engaged in international humanitarian assistance stems from previous losses in private and government revenue. Resource dependence theory suggests that nonprofits, as rational actors, will shift their resource-earning strategies in response to competition or a lack of resources. Swedish research has not focused heavily on nonprofit finances and commercial activity. Through constructing a unique dataset with organizational data and sources of revenue for members of the Swedish Fundraising Control (Svensk Insamlingskontroll) from 2011 to 2015, this study tests panel data for patterns in commercial revenue use. Trend analysis, as well as fixed-effect and OLS estimations do not support previous research claiming that increased commercial revenue results from decreases in public and private revenue. Instead, preliminary results suggest that revenue growth and organizational age are positively associated with commercial revenue. Isomorphism is explored as a mechanism and calls for more Swedish research and databases are made.

 • 20.
  Lindberg, Johannes
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Happy Ending för nybörjare: En netnografisk studie om ett sexköpsforum2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet har inneburit nya möjligheter för mänskligheten att kommunicera och organisera sig. I denna uppsats beger vi oss till utkanterna av nätet för att utforska ett sexköpsforum online med inriktning mot thaimassagesalonger. Med hjälp av netnografisk metod och utifrån sociologisk teori undersöks normer och organisering på forumet med fokus på förstagångsbesökaren. En lättare undersökning av förekomst av sexuell tjänst som beskriven av forumets medlemmar återfinns. Studiens resultat tyder på att det analyserade forumet har bidragit till att inspirera och lära förstagångsbesökare till att erhålla sexuella tjänster. Vidare identifieras ett, utanför det publika forumet, informationsubyte av komprometterande information där exakta anvisningar och platsdata utbyts medlemmar emellan. Detta sker i det så kallade privata meddelandet

 • 21.
  Saeidibonab, Sepehr
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Homophily and Friendship Dynamics: An analysis of friendship formation with respect to homophily principle and distinctiveness theory2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  People always find themselves interacting with others and forming ties with them; these ties shape an individual’s social network which helps form the self-conception and identity of a person. In discussing the essence of social networks and how they are formed the concept of homophily is of high significance. Therefore, the purpose of this research is to show the association between homophily and the process of friendship formation. As the structure of any social network is important in tie formation, I have also intended to study homophilous tie formation from a distinctiveness theory perspective, suggesting that individuals with minority characteristics are more prone to form friendship ties with each other. The types of homophily studied in this research are gender, religion, nationality/ethnicity, and political views. The data is gathered from the cohort which started grade 10 in upper secondary education in a school in Stockholm in Autumn 2012. The analyses were conducted using logistic regression. The results indicated the existence of gender homophily and national homophily. However, religious homophily did not appear to be significant; political homophily was only significant for individuals who were participating in political meetings. However, due to lack of sufficient data, the relations between network structure and homophilous relations could not be accurately tested. Since the data were not collected randomly and the school was chosen due to its specific characteristics, it is not possible to generalize the results of the research to all of the adolescents living in Stockholm. However, this research sheds some light on the mechanisms at play in friendship formation among adolescents.

 • 22.
  Vindgard, Cecilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hur uppnår vi våra mål?: En studie av enhetschefers arbetsmiljö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svensk äldreomsorg har under de senaste åren haft stora svårigheter med att balansera ekonomi, personal och antalet kunder på ett gynnsamt sätt för alla parter. Med stora avgångar inom äldreomsorgens samtliga yrkeskategorier, svårigheter att rekrytera ny personal, utmaningar att uppnå ekonomisk balans samt att kunna bemöta det ökade behovet av äldreomsorg inom kommunen, står omsorgsförvaltningen i kris. Detta är något som har påpekats i tidigare studier gällande svensk välfärd och äldreomsorg i hela landet. Denna uppsats bygger på insamlat material från intervjuer med sex stycken enhetschefer som arbetar på en kommuns omsorgsförvaltning inom äldreomsorgen. Intervjumetoden är kvalitativ och semistrukturerad med det huvudsakliga syftet att ta reda på hur enhetscheferna upplever sin arbetsmiljö. Utifrån tidigare studiers faktorer som anses leda till god arbetsmiljö analyseras och diskuteras enhetschefernas intervjusvar. Kopplat till enhetschefernas upplevelse av sin arbetsmiljö används maktteorier för att diskutera hur makt upplevs av enhetscheferna på arbetsplatsen. Maktteorierna används också för att försöka förklara hur maktpåverkan från andra kan påverka enhetschefernas upplevelse av vilka som är deras befintliga maktresurser och vilket handlingsutrymme de har. Nedanstående frågor har ställts för att bidra till en ökad förståelse för enhetschefernas arbetsmiljö inom äldreomsorgen; Hur upplever de intervjuade enhetscheferna sin arbetsmiljö? Stödjer denna studie tidigare forskning om vad som utgör en god arbetsmiljö? I vilken uttsträckning kan deras upplevda arbetsmiljö förstås i termer av makt? Resultatet och diskussionen påvisar att de påverkansfaktorer som uppges av andra studier som viktiga för en god arbetsmiljö, även upplevs som viktiga för de intervjuade enhetscheferna. Framförallt är det viktigt med faktorer som delaktighet, stöttning och tydlighet. Om enhetscheferna upplever att dessa faktorer är förekommande eller ej, kan påverka deras självupplevda förmåga och handlingsutrymme att använda sig av maktresurser. 

 • 23.
  Lindberg, Rickard
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wildros, Mattias
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  I föräldrarnas fotspår?: En kvantitativ studie om valet att utbilda sig eftergymnasialt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utbildning är en viktig del i många människors liv, en del som kan vara avgörande för framtida jobbmöjligheter. Valet att utbilda sig eftergymnasialt eller ej blir därför en viktig milstolpe i den unga elevens liv. Studien syftar till att undersöka hur föräldrarnas ekonomiska- och arbetssituation, utbildningsgrad, samt om de är skilda eller ej, påverkar barnets val att studera på eftergymnasial nivå. För att göra detta används måttet EGP och frågeställningen är: Hur påverkar föräldrarnas EGP, om de har studerat på eftergymnasial nivå samt om de är skilda eller ej, barnets beslut att utbilda sig eftergymnasialt. Baserat på tidigare forskning inom ämnet lyder hypotesen att ju högre föräldrarnas EGP är, ju fler av dem som har eftergymnasial utbildning samt om de lever tillsammans alla är faktorer som innebär en ökad sannolikhet att deras barn ska utbilda sig eftergymnasialt, och tvärtom. För att förklara varför dessa faktorer bidrar till elevens val appliceras socialisationsteori samt nätverksteori. Genom att använda datamaterial från Levnadsnivåundersökningen 2010, skapas regressionsanalyser för att se hur de oberoende variablerna påverkar sannolikheten att studera eftergymnasialt. Resultatet visar att hög EGP, att föräldrarna har studerat eftergymnasialt samt att de lever ihop alla ökar sannolikheten för att deras barn ska välja att utbilda sig eftergymnasialt. Detta överensstämmer med tidigare forskning och kan förstås utifrån studiens teorier om hur beteenden reproduceras från en generation till nästa.

 • 24.
  Scharf, Philip
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hellgren, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Intergenerationella arvet av skilsmässa: En tvärsnittsstudie om uppväxtfaktorers påverkan på skilsmässobenägenhet hos vuxna2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag ser vi fler familjekonstellationer än någonsin till följd av en växande skilsmässostatistik och nya synsätt på äktenskap och skilsmässa. Synen på skilsmässa som ett misslyckande lever till viss del kvar även om de normativa och mer traditionella synsätten till stor del har försvunnit i majoritetssamhället allteftersom fler väljer att skiljas. Mycket av tidigare forskning tittar på faktorer i äktenskapet som kan föranleda en skilsmässa. I föreliggande studie har fokuset istället lagts vid uppväxtfaktorer såsom de ekonomiska förhållandena, föräldras utbildning samt uppväxtfamiljens struktur. För att kunna bidra till detta avgränsade forskningsområde undersöks även personlighetsdraget neuroticism utifrån individers grader av neurotiska egenskaper. Vidare används livskursperspektivet för att belysa familjens betydelse för barnets utveckling i sin framtida äktenskapsbana. Huvudintresset är det väletablerade sambandet mellan föräldrars skilsmässa och den egna skilsmässan. Med hjälp av logistisk regression på gifta och frånskilda individer kunde det bekräftas att ett sådant samband föreligger, däremot kunde modellerna i mycket liten utsträckning förklara de bakomliggande mekanismerna till sambandet. Studien visar att individer med låg utbildning löper betydligt större sannolikhet för egen skilsmässa än individer med högre utbildning. Individer med högre grad av neurotiska egenskaper är mer skilsmässobenägna. Intressant nog visade studien att individer födda 1956-1965 var mer skilsmässobenägna än individer födda 1966-1975 eller 1976-1985. Detta kunde inte förklaras tillfredsställande och ligger öppet för framtida forskning att studera närmare.  

 • 25.
  Sarah, Emanuelsson
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sarah, Johansson
  "Jag vet inte om det är den här Swedbank-andan eller vad sjutton det är": En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön på Swedbank2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats samt att få en djupare förståelse av medarbetarnas välbefinnande i arbetslivet. Våra frågeställningar för studien är: Hur upplever medarbetarna arbetsbelastningen och den egna kontrollen i arbetet? Hur upplever medarbetarna gruppdynamiken och det sociala stödet på arbetsplatsen? Finns en upplevelse av stress på arbetsplatsen? Hur upplever medarbetarna samspelet mellan organisationen och människan? För att samla in materialet till studien utgick vi från en kvalitativ ansats där vi utförde intervjuer på två olika avdelningar, med sammanlagt sju medarbetare på Swedbank.

  Arbetsmiljöverket har publicerat en rapport gällande arbetsrelaterade besvär i Sverige under år 2016, där psykosociala aspekter är den största orsaken till ohälsa. Utifrån denna rapport blev vi motiverade till att få en djupare förståelse av en arbetsplats psykosociala arbetsmiljö. För att avgränsa studien har vi utgått från det teoretiska ramverket, där relationen mellan krav-kontroll- och stödmodellen samt HR-perspektivet främst har tillämpats. Ett delsyfte med studien är att se hur väl krav-kontroll- och stödmodellen kan implementeras i det moderna arbetslivet. Därför har vi placerat in informanterna i de olika arbetsmiljöer som modellen beskriver. Det visade sig dock vara förknippat med vissa svårigheter då modellen är mer lämpad för industriarbetare.

  Studiens resultat bygger på sex teman som framkom i intervjuerna: arbetsbelastning, egenkontroll i arbetet, gruppdynamik och socialt stöd, samspelet mellan organisationen och människan, förändringar i arbetet samt upplevelsen av stress i arbetet. Studien visar att individerna upplever att arbetsbelastningen är rimlig samt att det finns en egen kontroll över arbetet. Det framkom även att gruppdynamiken varierade beroende på avdelning men alla upplevde ett högt socialt stöd. Samtliga individer upplevde stress på arbetet men det kunde bemötas på ett positivt sätt. Slutligen kan man genom studien se att samspelet mellan organisationen och människan var positivt samt att “Swedbank-andan” var något som värderades högt. 

 • 26.
  Gustafsson, Sofia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Uddeback, Lisa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kan det obetalda arbetet påverkas av individens sektorstillhörighet?: En kvantitativ studie.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Den här studien har undersökt om det finns ett samband mellan obetalt arbete och sektor. Syftet var att undersöka om en individs sektorstillhörighet kan påverka hur mycket obetalt arbete individen gör. Det har undersökts med hjälp av levnadsnivåundersökningen år 2010. Urvalet i den här studien är sammanboende par och som är yrkesverksamma i offentlig eller privat sektor och respondenterna uppgår till 1715 individer. Tidigare forskning har undersökt det obetalda arbetet, men har främst fokuserat på kön och lön. Däremot förklarar inte kön och lön hela sambandet med det obetalda arbetet, därför är det intressant att inkludera en individs sektorstillhörighet för att undersöka om det kan förklara en del av sambandet. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och det är framförallt kvinnor som arbetar i offentlig sektor. Eftersom tidigare studier har visat att kvinnor gör mer obetalt arbete än män och att kvinnor är överrepresenterade i offentlig sektor. Därmed utgick studien från att en individ som arbetar i offentlig sektor gör mer obetalt arbetet i jämförelse med en individ i privat sektor. Därför har det undersökts om det obetalda arbetet påverkas av en individs sektorstillhörighet. Studien har grundat sig på teorier om “doing gender” som handlar om att människor upprätthåller sina könsroller med sina handlingar. Den här studien tar även upp tidigare förklaringsmodeller som humankapitalteorin som innebär att par specialiserar sig på antingen obetalt arbete eller betalt arbete. Resultatet visade att det finns ett litet samband mellan det obetalda arbetet och en individs sektorstillhörighet. Det framkom dock att obetalt arbetet påverkas till störst grad av kön och månadslön.

 • 27.
  Lundberg, Fanny
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Mannbrink, Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kan ditt sociala liv påverka din lön?: En kvantitativ studie av mäns och kvinnors nätverk samt effekten på lön.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om mäns och kvinnors sociala nätverk skiljer sig åt och om nätverk har någon effekt på lön. Mer konkret innebär detta att syftet med undersökningen är att ta reda på om sociala nätverk samvarierar med lön vilket i så fall skulle kunna vara en delförklaring till att det uppstår löneskillnader mellan kvinnor och män. Studien belyser därmed även vilken typ av sociala nätverk som är fördelaktiga samt mindre fördelaktiga för en aktörs lön. Data som används kommer från Levnadsnivåundersökningen 2010, vilket utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning. Metoden som används är kvantitativ och hypoteser formuleras utifrån teorier om socialt kapital, nätverk och homosocialitet. Resultaten visar att mäns och kvinnors sociala nätverk skiljer sig åt. Män har större nätverk och verkar därmed ha större möjligheter att skapa kontakter. Därmed har män potentiellt mer socialt kapital. Resultaten visar även att män umgås med män och kvinnor med kvinnor och att män oftare har en manlig chef och kvinnor en kvinnlig chef, vilka är tecken på homosocialitet i både mäns och kvinnors nätverk. Resultaten visar även att ens närmsta väns yrke kan ha betydelse för ens egen lön då det är positivt för kvinnors lön att ha en nära vän som är högre tjänsteman och negativt för en mans lön att ha en närmaste vän som är lägre tjänsteman eller okvalificerad arbetare jämfört med om vännen varit tjänsteman på mellannivå. Att träffa nära vänner veckovis visade sig även vara negativt för en mans lön. Medan att ha en högutbildad far och en manlig chef visade sig ha positiva effekter på både mäns och kvinnors lön. Resultaten analyseras och diskuteras sedan på mikro och makronivå vilket följs av förslag på fortsatta studier samt en kritisk reflektion. Uppsatsens slutsats är att en aktörs sociala liv delvis kan påverka lönen och förhoppningen med denna studie är att kunna bidra till en vidare förståelse för om och hur våra sociala liv påverkar arbetslivet i termer av löneskillnader mellan kvinnor och män.

 • 28.
  Sandebjer, Isabel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Konstruktionen av genus i media: En jämförande diskursanalys över framställningen av kvinnliga respektive manliga chefer i Dagens industri2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i dagstidningar genom att undersöka vilka diskurser som finns i Dagens industri, detta med ett fokus på personer i ledande positioner. Studien syftar även till att jämföra de diskurser som återfinns om kvinnliga respektive manliga chefer med grund i att studera hur denna skillnad påverkar könsrepresentationen i tidningen. Med en kvalitativ utgångspunkt genomförs en kritisk diskursanalys på 92 artiklar publicerade i Dagens industri under en tidperiod mellan 2017-01-01 till 2017-03-01.

  Studiens resultat visar på professionalitetsdiskursen som vanligast förekommande för båda könen. Även resterande diskurser var till stor del samma för båda könen då endast två diskurser skiljde sig åt. Dock syntes en skillnad på innehållet i diskurserna och framställningen av män respektive kvinnor. Utöver detta så var den största skillnaden mellan kvinnor och män den låga förekomsten av kvinnor i artiklarna och den könsuppdelade representationen inom olika områden. Männen framställdes främst utifrån ämnen som ekonomi och politik medan kvinnornas representation var mer blandad med ämnen som inte gick i linje med näringslivsprofilen. Detta mönster återkom även vid en närmare inblick i diskurserna då en tydlig skillnad framkom just i det professionella och det personliga, då männen kopplades till det professionella och kvinnorna till det personliga. Detta resultat går i linje med tidigare forskning och kan kopplas till de normer som finns i samhället som medierna både är med och skapar och reproducerar.

 • 29.
  Luyirika Karaara, Gloria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kvinnans roll i organisationer: En kvalitativ studie om kvinnans roll i ideella organisationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilket syfte kvinnan haft vid anslutning till en organisation samt kvinnans roll i dagens organisationer. Det organisatoriska fältet som respondenterna tillhör är ideella organisationer. Uppsatsen belyser även på vilket sätt som dessa organisationer kan ha kunnat påverka kvinnans sociala-, ekonomiska-, och kulturella kapital. I och med att kvinnorna som deltagit i studien har anslutit sig till organisation av olika anledningar har det framkommit att deras kapital påverkats på olika sätt. Kommunikationen mellan medlemmarna i en organisation samt den roll som kvinnan valt att inta i en organisation kan förstås utifrån vilka möjligheter till inflytande och makt som hon har. Frågeställningen som har behandlats i min studie är “På vilket sätt kan organisationer påverka kvinnans sociala-, ekonomiska-, och kulturella kapital?”. Denna studie har gjorts utifrån en kvalitativ metod där nio intervjuer genomfördes med kvinnor som deltar i olika typer av ideella organisationer. Att kvinnornas delaktighet och erfarenhet vad gäller organisationer har skiftat var ett medvetet val som jag som forskare hade i åtanke när jag kontaktade mina respondenter. Analysen har utförts med hjälp av Mary Jo Hatch organisationsteori och Pierre Bourdieus teori om kapital. Slutsatsen som kan dras i denna studie är att organisationerna som kvinnorna deltagit i har haft en påverkan på kvinnornas kapital. Organisationens påverkan på kapitalet uttryckte sig olika för alla, men gemensamt för samtliga var att organisationerna haft störst påverkan på det sociala- och kulturella kapitalet.

 • 30.
  Oldeen, Freja
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Rydbeck, Lisa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Könsskillnader i anspänning på jobbet bland förvärvsarbetande kvinnor och män i Sverige: En kvantitativ studie om människor i partnerskap och deras känsla av jobbanspänning och vad som kan påverka den.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera om det finns könsskillnader i jobb, som är en riskfaktor för stress, samt se om detta delvis kan förklaras med hjälp av tid en lägger på hushållsarbete. Det har formulerats fyra hypoteser för att söka besvara denna frågeställning. Teorier vi använt oss av är Karaseks krav/kontroll-modell, Antonovskys teori om KASAM (känsla av samhörighet), Hochshilds teori om “The second shift”, “Doing gender”, samt även kön som utgör en stor del. Datan som använts är tagen från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010 och för denna studie blev det slutgiltiga urvalet 1637 personer mellan 18-65 år, som förvärvsarbetar och är samboende. Det används Chi2, ANOVA och logistiska regressioner för att besvara hypoteserna. En slutsats är att det är vanligare för kvinnor att känna jobbanspänning än vad det är för män, och det är även vanligare att kvinnor lägger mer tid på hushållsarbete än män. 

 • 31.
  Bergström, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Lite läskigt när jag tänker på framtiden, vad händer nu?": En kvalitativ studie om hur studenter upplever sin anställningsbarhet på arbetsmarknaden vid avslutade studier.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan HR-studenters upplevda anställningsbarhet under sista terminen innan arbetslivet väntar. Studiens frågeställningar är: ”Har studenterna tänkt och reflekterat över sin egen anställningsbarhet?”, ”Påverkas och förändras upplevd anställningsbarhet av omgivningen?” och ”Hur upplever studenter att deras kompetens är anpassad till arbetsmarknadens efterfråga?”. För att besvara frågeställningarna genomfördes åtta kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med studenter med olika utbildningar inom HR, Human Resources.

  Anställningsbarhet är ett ämne som det har forskats på länge även om det finns mycket kvar att upptäcka. Jag har använt mig av olika teorier om anställningsbarhet, även nuddat teorin om rationella val och socialkonstruktivismen. Det finns även tidigare studier som har forskat på studenters anställningsbarhet. Slutsatsen i studien är att studenter inte är aktivt medvetna om sin egen anställningsbarhet då de är väldigt osäkra på sin egen kompetens, inte medvetna om vilka kompetenser som är eftertraktade att marknadsföra. De upplever inte att det de lär sig i skolan är kopplat till arbetsmarknaden, de upplever att de inte är eftertraktade om de inte redan har relevant arbetslivserfarenhet sen innan eller under studierna. Det framgår även att andra kompetenser är av stor vikt, främst ens sociala kompetens. Arbetsmarknaden är ett hårt klimat och det krävs att man via sin sociala kompetens vågar och ser möjligheter i att skapa ett värdefullt och nödvändigt kontaktnät.

 • 32.
  Engvall, Amanda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Machopremium på löner?: En kvantitativ studie av löneskillnader mellan yrken i Sverige.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att belysa de löneskillnader som fortfarande existerar i det samtida Sverige, genom att undersöka frågeställningen: Finns det ett machopremium (en lönebonus) på löner kopplat till machoaspekter i yrken? Hypotesen är att det föreligger ett machopremium på löner som medför att individer i machoyrken tjänar mer än individer i icke-machoyrken, oavsett kön. Studien använder en kvantitativ ansats med svensk lönestatistik och regressionsanalyser utifrån olika svenska datamaterial från Statistiska centralbyrån. Studien utgår främst från teorier och tidigare forskning från USA kring bland annat compensating differentials, comparable worth, gender bias, the nurturing penalty och värdeminskning i humankapital, som sedan används för att analysera resultatet. En ”machovariabel” skapades för ett stort datamaterial på 3,7 miljoner individer, där yrken som klassats som macho innebar att ett eller flera av följande kriterier var uppfyllda: arbetet var fysiskt tungt, innehöll svåra arbetsförhållanden, var lite smutsigt/lortigt, innehöll arbete med stora maskiner samt innehöll en ”hjältepotential” som innebar räddning av civila med eller utan risk för eget liv. För att en yrkeskod skulle klassas som ett machoyrke skulle minst 50 procent av alla yrken under yrkeskoden klassas som macho enligt kriterierna ovan. I kategoriseringen togs ingen hänsyn till könssammansättningen inom yrkena, då machoaspekten inte ska vara beroende av andel män eller kvinnor inom yrket. Studien fann att machovariabeln i regressionsanalyserna endast var signifikant när andel kvinnor uteslöts ur analysen. Studien förkastar hypotesen om ett eventuellt machopremium på löner då studien inte har kunnat redovisa en oberoende machoeffekt på löner, men uppmuntrar till fortsatt forskning i frågan. 

 • 33.
  Mindelöf, Viveka
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Makt i en kommunal organisation: En kvalitativ studie om hur chefer och medarbetare uppfattar att makt används i organisationen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur användandet av makt i en organisation kan uppfattas olika av chef och medarbetare, utifrån French och Ravens taxonomi med tillägg, beroende på ledarskapet och organisationsstrukturen. Syftet preciserades med frågeställningarna “Hur uppfattar chefer makten i organisationen?”, “Hur uppfattar medarbetare makten i organisationen?” och ”Hur väl följer organisationen French och Ravens taxonomi?” För att få förståelse för ämnet har teorier om makt studerats och det teoretiska angreppssättet har utgått från French och Ravens maktklassificering varpå även ytterligare två maktfaktorer lagts till. Kvalitativ metod användes i form av semi-strukturerade intervjuer. Intervjudeltagarna var åtta anställda på en kommun i Sverige varav tre stycken var chefer och fem stycken medarbetare. Intervjuerna kodades i sin helhet och presenterades i flertalet teman under maktbaser, ledarskap och organisationsstruktur. Resultatet visar att chefer och medarbetare har samma uppfattning om vilka maktbaser som förekommer, men upplever att de förekommer i olika hög grad. Hur starkt man upplever maktbaserna påverkas även av hur man upplever sin chefs ledarskap, där ett bra ledarskap minskar upplevelsen av maktbaserna. Även organisationsstrukturen bidrar till att påverka uppfattningen av makt, där den hierarkiska strukturen främjar upplevelsen av informationsmakt för medarbetarna. Det teoretiska ramverket kunde till viss del identifieras i organisationen, medan några maktbaser inte identifierades.

 • 34.
  Thunstedt, Claes
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Masculinities and Fatherhood in Parenting Discourses: An Ethnographic Content Analysis of Polish Childcare Magazines for Fathers2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to understand how orthodox masculinities relate to ideals of involved fatherhood in journals aimed for (new) fathers. With the use of Ethnographic Content Analysis, polish parenting magazines are studied. The Polish case is interesting due to its different historical context, compared to the Western Europe and North America, and it offers an opportunity to study involved fatherhood in a setting marked by a relatively conservative masculinity. The study applies a relational approach to gender, in which men and masculinities are best understood in relation to women and femininities. The findings suggest that there is a discourse of involved fatherhood, but it contains some reservations. Fathers are often depicted as uninformed and the mother is emphasized as the most important parent. There is also a discourse of dichotomy between mothers and fathers. Men and women are described as having different functions in parenting. In this discourse, it is also possible to see how these distinctions between the sexes rely on sexist stereotypes. This has caused the author of this study to conclude that the attempts of encouraging fathers to become more involved in childcare, sometimes risk reinforcing an, already, unequal gender structure. 

 • 35.
  Blanck, Josefine
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Jonsson, Emelie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Medias framställning av Annie Lööf och Annika Falkengren: En kvalitativ kritisk diskursanalys2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats studerar dags- och kvällspressens framställning av Annika Falkengren och Annie Lööf, i syfte att förstå medias roll som medskapare av genusstrukturer samt diskurser kring den framgångsrika kvinnan. Vårt datamaterial bestod av 22 artiklar från DN, SvD, Expressen och Aftonbladet. För att synliggöra de diskurser som finns kring den framgångsrika kvinnan har vi använt oss av en kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs tredimensionella modell som analysverktyg. Den teoretiska ramen innefattar genusteori, diskurs och Goffmans begrepp fasad.

  Resultatet visar framställningar av Falkengren och Lööf som går att koppla till föreställningar om den stereotypa kvinnan. De diskurser som synliggjorts bygger dels på framställningar som går att härleda till kvinnliga attribut där man lägger mycket vikt vid det utseendemässiga istället för vid prestationsrelaterade egenskaper. Lööf och Falkengren tenderade även att associeras med familjen samt framställas som att de har extrema egenskaper vilka ligger till grund för deras framgång. Slutligen fann vi det vanligt att det fanns mycket åsikter gällande deras sätt att leda vilket ofta framfördes med en negativ attityd. 

 • 36.
  Madya, Sidiq Hari
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Mobile sociality: backpacker interaction in a digital world2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The rise of the internet, social networking sites, and mobile devices have transformed the way backpackers experience travel. Social sphere of traveling is not merely a physical space but is now extended through digital social media in which backpackers can interact, post, share, and present their corporeal travel activities online. This study aims to explore social affordances of digital technologies including mobile devices, social networking sites, and the internet as means of extended social interaction, and how it affects the way backpackers experience travel. The affordances perspective assumes that the linkage between human and technology is relational, meaning that it creates the possibilities for human actions as well as constrains depending on the context of the user and the capacity of technological artefact. One of the largest Indonesian backpacker community is selected as the research site. The community is managed both online and offline through an online forum and conducting routine gatherings for its members. An approach in qualitative research known as netnography combined with interviews were employed to collect research materials. Analysis was performed to identify patterns of backpacker interaction afforded by digital technologies. The findings indicated that the presence of digital technologies was seen beneficial for the creation of network capital, presentation of identity, and performing mobile social interactions demonstrating a form of network sociality. Furthermore, digital mobile interactions increasingly became a central element in the making of the backpacking experience. The use of digital technologies among backpackers reflected the convergence of corporeal mobility and digitally mediated communication which can help explain patterns of sociality and interaction on the move.

 • 37.
  Hansen, Maria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Occupational sex composition and wages in the Faroe Islands2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study explores the relationship between wages, gender and occupational sex composition. The study is based on censored 2011 census data on the employed labour force in ages 25-69 in the Faroe Islands; a small Nordic country. The aim of this study is to contribute to the consisting overall knowledge of the relationship, as well as to the specific Faroese context and its lacking labour market studies. The analysis is divided in to two parts. Firstly, multiple regression analysis is applied to the whole labour market examining: 1) if a gender wage gap is present, and 2) the shape of the relationship between wages and occupational sex composition. Secondly, similar multiple regression analyses are applied to the genders separately to examine: 3) to what extent the associations between wage, sectors and occupational sex composition vary by gender. This is done in the overall labour force as well as in part-time only. Main findings demonstrate that some of the overall associations are consistent with previous findings in other contexts, such as the presence of the gender wage gap, and for women, wages have a partially decreasing correlation with an increasing proportion of women.  However, unlike previous findings, the male wages are highest in the least sex-integrated compositions and they have no association with sector. Sub analyses show that for women, public sector has a positive association with wages, especially for part-time workers where it also is positive for men. The paper concludes on a small discussion on future research and contextual factors. 

 • 38.
  Claésson, Linnea
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sandberg, Matilda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Politisk alienation och attityder till invandring: En tidsjämförande studie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att skapa en bredare förståelse för varför individer utvecklar invandringskritiska åsikter. Ett begränsat antal utländska studier har visat att det tycks finnas ett samband mellan individers inställning till det politiska systemet och deras attityder till invandring, men förhållandet mellan dessa två har inte tidigare undersökts i en svensk kontext. Någonting som däremot konstaterats i tidigare forskning är det faktum att invandringsfrågan på senare år blivit en allt viktigare konfliktdimension inom svensk politik. Vi undersöker därför i denna studie huruvida svenska invånare som upplever sig vara politiskt alienerade tenderar att ha en mer kritisk attityd till invandring än andra. Dessutom studeras ifall ett sådant samband i så fall blivit starkare över tid, som ett resultat av den förändrade politiska diskursen. Studien baseras på riksrepresentativ data från år 2002 och 2014, och som teoretisk bakgrund används teori om relativ deprivation och politisk alienation. Resultatet visar att det bland svenska invånare finns ett samband mellan att vara politiskt alienerad och kritisk till invandring, samt att detta samband har blivit starkare över tid. Den generella attityden till invandring visar sig trots det vara mer generös 2014 jämfört med 2002, vilket till stor del tycks ha att göra med att utbildningsnivån blivit högre. Ytterligare en slutsats är att attitydskillnaderna mellan olika grupper är större år 2014 än 2002, vilket innebär att svenskars åsikter gällande invandring har blivit mer socialt strukturerade över tid.

 • 39.
  Dannefalk, Jessica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "precis som du fast ändå alldeles olik": En studie om hur unga tjejer skriver om och upplever sin ADHD2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att växa upp i dagens samhälle som tjej kan vara mycket förvirrande och alla normer kring hur tjejer bör vara gör det inte lätt. Idag har ungefär från 2 % till 5 % av Sveriges flickor och kvinnor diagnosen ADHD. Tidigare forskning kring ADHD har varit i relation till killars ADHD och diagnosen har setts som en ”kill-diagnos”. Denna studie studerar hur tjejer upplever sin ADHD och hur de rådande diskurserna formar deras syn på diagnosen. I uppsatsen används en diskursanalys för att belysa vilken roll diskurser kan ha för just tjejer med ADHD. Unga tjejer med ADHD missas ofta på grund av att man stoppar dem i kategorier såsom ”hormonella tonårstjejer” och detta kan leda till stora svårigheter med ångest i framtiden. Uppsatsen visar att tjejerna i studien begränsas av normer gällande ”vanliga” tjejer där de har svårt att leva upp till dessa förväntningar. Detta kan leda till att tjejer antingen känner sig missanpassade och avvikande, vilket i sin tur leda till en snedvriden självbild.

  Tjejerna i studien ser samhället som en motkraft för deras välbefinnande och sin personliga utveckling. Motståndet och frustrationen som tjejerna uttrycker mot samhällets snäva normer kring tjejer visar på att det krävs nya olikheter inom diskurser eller eventuellt nya diskurser. Studien visar på att det krävs mer variation för att inkludera fler olika slags förväntningar på tjejer och hur tjejer är.

  Studien belyser hur tjejer med ADHD skriver och upplever sin ADHD, och hur de upplevde diagnosen i yngre år. Studien bidrar till forskning om tjejer och till forskning om diskurser kring genus och diagnoser och bidrar även till ett nytt perspektiv på psykisk ohälsa i samband med diskurser gällande ADHD och andra liknande diagnoser.

 • 40.
  Gustafsson, Alexander
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sarabia, Josefine
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”På ett rum dansar man vals och på ett annat dansar man tango”: Förlossningsvårdens kompromisser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barnmorskor har under många år påtalat stora brister inom förlossningsvården. De upplever en ohållbar arbetsmiljö med konsekvenser som påverkar inte bara dem utan i slutänden även kan påverka den födande kvinnan. Vi har i den här uppsatsen haft som syfte att undersöka vad som händer med kommunikationen i en ansträngd arbetsmiljö och vilka konsekvenser det kan få. De teorier vi utgått ifrån kartlägger kommunikationens funktion mellan barnmorskor och gravida samt kollegor emellan. Vi har även kopplat kommunikation till teori kring psykosocial arbetsmiljö. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod bestående av 6 stycken semistrukturerade intervjuer med barnmorskor verksamma i Stockholm.

     I resultatet framkom att bristande resurser påtvingar kompromisser rörande kommunikationen som hämmar barnmorskornas möjlighet att ge den vård de anser att kvinnorna förtjänar. Det här bidrar till en arbetsmiljö som inte bara påverkar patientsäkerheten utan även nyblivna barnmorskors möjligheter att utvecklas i sin roll.    Denna studie bidrar till att försöka belysa ett, som vi upplever, relativt outforskat område. Nämligen hur resurser konkret har en effekt på den, för barnmorskor, så viktiga kommunikationen.

 • 41.
  Sjöberg, Karl
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hillstedt, Ludvig
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  På väg mot en mer likartad politik?: En innehållsanalys med fokus på skillnaden mellan de två politiska blocken.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöktes eventuella skillnader mellan de politiska blocken i valen mellan år 1988 och 2014. Valmanifesten från de nuvarande riksdagspartierna exklusive Sverigedemokraterna kodades i enlighet med en innehållsanalys och problematiserades utifrån teorier från Chantal Mouffe och Jürgen Habermas. Från Mouffe användes teorin om den så kallade konsensuspolitiken och från Habermas teorin om det kommunikativa handlandet. Författarna ville med teorierna dels se om blocken genom konsensus närmat sig varandra, dels resonera kring om detta har skett i en anda av förståelse och samförstånd utmynnande i överrensstämmelse blocken emellan.Teorierna användes som problematiseringsverktyg på de tio kategorier som av författarna fastställdes, utifrån vilka frågor som dominerade valmanifesten. Studien visar att det mellan 1988 och 2014 fanns en mätbar skillnad blocken emellan, det vill säga, blocken hade blivit mer lika och därmed vad de undersökta sakfrågorna beträffar, mer homogena.

 • 42.
  Hubendick, Tess
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lewrén, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sex utan kärlek: Sexuell riskutsatthet hos ungdomar med erfarenhet av KK-förhållanden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En liberalisering har skett gradvis sedan 1970-talet bland ungdomar i synen på sexuella relationer. Sex behöver inte längre ske inom fasta förhållanden, utan i större omfattning inom lösare relationer, exempelvis i så kallade KK-förhållanden. Vidare har Sverige högst antal tonårsaborter bland de skandinaviska länderna och en pågående klamydiaepidemi.

  Denna forskningsstudie ämnar undersöka huruvida sannolikheten att utsättas för negativa sexuella konsekvenser ökar bland de individer som har haft ett KK- förhållande/regelbundet fast partner, jämfört med de som inte har haft samma typ av relation.

  Studien baseras på sekundärdata (insamlat mellan 2010-2011) och består av 670 deltagare i åldern 15-26, 36,1 % män och 63,9 % kvinnor. Som analysmetod av datamaterialet har en logistisk regressionsanalys använts. De främsta riskmåttsvariabler som använts som beroende variabler är: klamydia, kondomanvändning, antal sexpartners, egen riskbedömning tillfälligt okänd partner, tillfälligt känd partner. Den oberoende variabeln som använts var KK/regelbundet känd partner under det senaste året.

  Resultatet visade att sannolikheten ökar att utsättas för sexuella risker för individer som haft minst ett KK-förhållande/regelbundet känd partner under de senaste 12 månaderna på grund av att de mer sannolikt hade fler än en sexpartners, flera olika tillfälliga sexuella relationer samtidigt, samt vanligen redan smittats av klamydia. Inget samband hittades vad gällande egen kondomanvändning eller riskbedömning. 

 • 43.
  Almqvist, Malin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Forslin, Emma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Skiljer sig den ekonomiska avkastningen på utbildning beroende på klassbakgrund? Och i sådana fall hur?: En kvantitativ studie om hur individens ekonomiska avkastning beror på föräldrarnas klassbakgrund2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om föräldrars klassbakgrund påverkar barnens ekonomiska avkastning givet att individerna har samma utbildningsnivå. Datamaterial från Levnadsundersökningen (LNU) 2010 används för att genomföra en kvantitativ analys baserad på svar från 2574 respondenter. Deltagarna delas in i tre klasser – arbetarklass, mellanliggande klass och serviceklass – enligt Erikson, Goldthorpe och Portocareros klasschema. Andra teorier, till exempel socialiseringsteorin, ger förklaringar till varför barn i högre klasser utbildar sig i större utsträckning, men besvarar inte frågan om klass påverkar den ekonomiska avkastningen på utbildning. Tidigare forskning visar på att barn med föräldrar i en högre klass tenderar att ha en större chans att nå serviceklassen än barn med föräldrar i en lägre klass. Genom regressionsanalyser med logaritmerad bruttotimlön som beroende variabel undersöks samband som är relevanta för att besvara frågeställningen. Interaktionsvariabler introduceras för att se om lön systematiskt skiljer sig mellan individer med samma utbildningsnivå men med olika klassbakgrunder. Resultatet styrker till viss del hypotesen om att barn med föräldrar som tillhör en högre klass har en högre ekonomisk avkastning på utbildning än de som har föräldrar som tillhör en lägre klass, givet att barnen har samma utbildningsnivå. Olika fenomen kan förklara detta. Det kan vara så att individer födda i serviceklassen tenderar att gå mer avancerade utbildningar och att undersökningens utbildningsklassificering är för primitiv för att nå denna slutsats. Det finns behov av mer forskning för att ge en djupare förklaring till sambandet mellan den ekonomiska avkastningen och klassbakgrund som påvisas i denna studie. 

 • 44.
  Ivarsson, Anna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ulrich, Victoria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Skillnader i förekomst av stress mellan privat och offentlig sektor i Sverige: En kvantitativ studie om stress utifrån Karaseks krav, kontroll- och stödmodell2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av stress har stadigt ökat i Sverige sedan slutet av 90-talet och som mest har den ökat inom offentlig sektor. Stress är idag ett välkänt folkhälsoproblem och ett relativt väl utforskat område, men skillnader mellan olika sektorer är mindre välstuderat. Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida det finns en skillnad i förekomst av stress mellan privat och offentlig sektor i Sverige, och vilka faktorer som kan tänkas påverka den eventuella skillnaden. Tidigare forskning visar att arbetsrelaterade faktorer till viss del kan ligga bakom den ökade stressen i samhället. Faktorer som låg kontroll och höga krav i arbetet samt låg grad av socialt stöd på arbetsplatsen kan enligt Karaseks krav, kontroll- och stödmodell bidra till att öka förekomsten av stress hos individer. För att mäta krav användes i den här studien uppgifter om psykiskt ansträngande arbete och jäktigt arbete. För att mäta kontroll användes uppgifter om huruvida individen kan bestämma sin arbetstakt och huruvida individens arbete är enformigt. Dessa variabler slogs sedan ihop och bildade ett index för psykisk press. Enligt Karasek bör högre psykisk press resultera i ökad stress. För att mäta socialt stöd användes variabler som mäter om individen får stöd av kamrater samt chefens antal underställda, då vi utgick från att en chef med ett stort antal underställda i mindre utsträckning har möjlighet att ge stöd åt sina underställda. Även kön är en viktig variabel i studien, då majoriteten inom offentlig sektor är kvinnor, samtidigt som tidigare forskning har visat att kvinnor tenderar att vara mer stressade än män. Den bivariata analysen mellan sektor och stress visade att det förekommer mer stress inom offentlig sektor. Detta visade sig dock vara ett skensamband, som förmodligen till stor del kan förklaras av kön. Karaseks krav, kontroll- och stödmodell fick delvis stöd i studien, då variabeln psykisk press som mäter krav och visade sig kunna förklara en del av skillnader i förekomst av stress. Att socialt stöd kan påverka förekomst av stress fick delvis stöd i studien, då resultaten tydde på att stöd från kamrater kunde förklara en del av skillnaden i stress för kvinnor, men dock inte för män.

 • 45.
  Grundström, Frida
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  P. Eriksson, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sociala mediers inverkan vid rekryteringsprocessen, en nödvändighet i processen eller missgynnande för kandidaternas personlighet?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle sker en konstant utveckling av sociala medier, vilket har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Det är lättare än någonsin för företag och organisationer att vara delaktiga på de plattformar som målgrupperna de söker befinner sig på. Därför är syftet med denna studie att studera hur sociala medier inverkar vid rekryteringsprocesser utifrån ett företagsperspektiv. De frågeställningar som utgåtts ifrån är “Hur ser sociala mediers inverkan ut vid rekryteringsprocessen?” och “Hur viktiga blir personliga egenskaper vid rekrytering?”. De teoretiska utgångspunkterna består av den sociala ansatsen, som handlar om betydelsen av personligheten vid rekryteringar, generation Y vilket handlar om de som är födda på slutet av 1980- och mitten av 1990-talet och e-rekrytering. Detta har undersökts via semistrukturerade intervjuer av sju företag, där antingen en eller fler representanter varit närvarande.

  Resultatet visade att olika sociala medier används för olika syften och målgrupper där det även skiljer sig hur implementerat det är i företags rekryteringsprocesser. Vidare betonades sociala mediers effekter på deras rekryteringsprocesser, där både fördelar och nackdelar framfördes, och att sociala medier tillåter företaget att nå ut till ett brett åldersspann och speciellt till den yngre generationen. Dock framkom det ändå att personligheten spelar en viktig roll i rekryteringsprocessen då individer fortfarande behöver passa in i företagskulturen och även att rekryteringen kan gynnas av att fler rekryterare är involverade. Även den hänsyn som behövs tas till personligheter och till företag som inte är lika involverade i sociala medier. I slutsats och diskussion diskuteras resultatet i koppling till de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning, vilket visade sig vara i enlighet med dessa.

 • 46.
  Chestersson, Ralph
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Strukturell kortsiktighet: - En diskursanalys av hur Socialdemokraterna hanterat flyktingfrågan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialdemokraterna har länge haft en tydligt positiv attityd till flyktinginvandring och mångkultur. Kommunikationen kring frågan har dock varierat sedan 1990-talet fram tills 2016. Den här uppsatsen utför en diskursanalys baserat på partiprogram, valmanifest och debattartiklar skrivna i Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet och Dagens Nyheter. Uppsatsen utgår från den moderna politikern som en strategisk aktör i relation till den politiska kulturen. Särskilt fokus ligger på att undersöka hur kommunikationen i flyktingfrågan förändras i närvaro och frånvaro av ett invandringskritiskt parti. 1991 kom Ny demokrati in i riksdagen och lämnade 1994. Därefter lös invandringskritiska partier med sin frånvaro i över ett decennium. 2006 etablerar sig Sverigedemokraterna i debatten genom framgångar i kommunalval. Sedan dess har SD vuxit, invandringsfrågan ses som den viktigaste frågan i opinionen och hösten 2015 inför regeringen under Stefan Löfven gränskontroller för att stoppa asylsökare. Materialet visar på snabba förändringar i hur man bemött frågan, att förändringen är i linje med övriga europeiska mainstreampartier på så sätt att man blir mindre positiv till mångkultur i konkurrens av ett populistiskt pari.

 • 47.
  Muhonen, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Talent management: vem, hur och varför?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 48.
  Hardne, Louise
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The business strategy from employee perspective: A qualitative study of using the business strategy as a control tool at a parallel import company of pharmaceuticals2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to analyse how the business strategy is communicated by the senior management and interpreted by the employees at a parallel distribution company of pharmaceuticals. These knowledge intense organizations are characterized by complex and ambiguous work tasks. Traditional management control theories are based on the assumption that managers should create rules, order and norms to control their employees. But in complex organizations it is difficult for the senior management to understand the entire work flow and different form of control mechanisms are requested. Recent studies have shown that vertical directions often are questioned and translated by the employees at the horizontal level within complex organizations. This is a fairly new way of looking at management control and moreresearch is required, which this thesis aims at providing. The business strategy is often created by the senior management to control and direct the employeebehaviour, and internal communication is often used to implement the strategy at the horizontal level. Drawing from this it is interesting to focus on the business strategy from employee perspective, to analyse how the employees questions and translates the business strategy to fit their work. The thesis has a qualitative and deductive approach. 14 interviews are conducted. One with the senior manager and 13 with the employees at the horizontal level. The findings suggest that different form of knowledge work require different form of control mechanisms. Some employees interpretedthe strategy the same way the senior management did and some questioned and translated the strategy to be more suitable for their own work. The pharmacists questioned the strategy while the sale force worked according to it. The findings also suggest that in order for the strategy to act as a control tool the content is important and needs to reflect the employees work.

 • 49.
  Kopeykina, Valeria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The maternity capital's impact on birth intervals in Russia: Survival analysis of the transition from the 1st to 2nd child2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  From 2007 up until now, Russia’s period fertility rate (TFR) increased at a relative constant pace. This increase coincided with the implementation and execution of pronatalist measures, mostnotably the maternity capital program. In this study, two distinct time periods (pre- and postpolicy) were compared in order to discover the effect of this program on fertility. This study is based on data from the Russian Generations and Gender Survey (GGS), conducted in 2011. Employing event-history analysis for the transition to a 2nd childbirth, this study assesses whether the maternity capital policy has had an impact on the interval between the 1st and 2nd birth and the overall 2nd birth risk. Moreover in this study I aimed to determine whether the 2nd birth risk was different according to woman’s educational level and ages at the time of 1st birth (entry into the 1st motherhood) in the policy period. The analysis pointed out that the transition to the 2nd birth event did not precipitate due to the introduction of maternity capital. Moreover my research indicated that the introduced policy did not increase the overall risk of having a 2nd child. The analysis of the interaction between the post-policy period and woman’s education or age at the 1st birth also did not reveal any significant difference.

 • 50.
  Wibe, Felicia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The Only Child Experience: A study on how having no siblings influence childbearing behavior.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a society with a strong two-child family norm, but where children tend to reproduce the fertility behavior of their parents, it is relevant to study the childbearing patterns of only children. Do they follow the stream or do they follow their parents? There is very little previous research on this topic, but there is some evidence that show that only children are not more likely to prefer a one-child family themselves. Using GGS data from Sweden and Norway, this study aims to understand if being an only child is a determinant for having an ideal family size of one child, or having a completed family size of one child. The study is limited to those who want at least one child and to those who have at least one child (i.e. the study excludes childless). The analysis is conducted with binomial logistic and linear (OLS) regression methods.

  The study finds that only children more often do prefer a family size of one child and more often end up with a final family size of one child, compared to sib children. However, the association between being an only child and having a one child preference is also influenced by socio-economic status in the family of origin. If the parents’ education is high (post- secondary/tertiary), the likelihood of someone having a one-child preference decreases. The relationship between being an only child and having a final family size of one child is partly mediated by the experience of parental separation and/or own separation, where both factors increase the odds of stopping at one child. The conclusion and main contribution of this study is that there seems to be a family of origin socialization mechanism influencing the fertility of only children, making them more likely to both prefer and have a one-child family, compared to sib children. Thus, only children are more likely to deviate from the two-child norm, compared a person with siblings. 

1234567 1 - 50 av 777
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf