Endre søk
Begrens søket
1 - 21 of 21
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Barjolle, Dominique
  et al.
  Swiss Institute of Organic Agriculture.
  Belletti, Giovanni
  University of Florence.
  Marescotti, Andrea
  University of Florence.
  Casabianca, Francois
  INRA.
  Cristóvão, Artur
  De Rosa, Marcello
  University of Cassino del Lazio Meridionale.
  Rytkönen, Paulina
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Prologue. The Role of Localised Agrifood Systems in a Globalised Europe2014Inngår i: International Agricultural Policy, ISSN 1722-4365, Vol. 1, s. 7-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 2.
  Beyene, Atakilte
  Nordiska Afrikainstitutet, Agrarian Change, Property and Resources.
  Large-scale land acquisitions in Tanzania and Ethiopia: a comparative perspective2015Inngår i: Looking back, looking ahead: land, agriculture and society in East Africa : a festschrift for Kjell Havnevik / [ed] Michael Ståhl, Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2015, s. 170-181Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Chiotis, Thomas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Farmers, Intermediaries and ICTs in an Agricultural Community in Greece- an ethnographic study2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to assess the implications of Information Communication Technologies (ICTs) on the agricultural supply chain in Greece by examining the relationships between farmers and their intermediaries, and their interactions during the buying and selling process. More specifically, the focus of the research takes place in Pouri, a small village in central Greece whose economy centers around Apple Farming, where we can observe the exchange of locally grown goods between farmers and intermediaries. The thesis consists of two parts; the first part examines how Greek farmers perceive the process of buying and selling agricultural products and how they respond to problems within their current structure; through observing processes, conducting interviews and collecting narrative stories to identify the issues, we assess whether it would be advantageous for farmers to implement ICTs as part of the solution. The second part consists of a review of the academic literature to examine the same or similar situations in the agricultural supply chain of other global regions and their economic contexts. Lastly, a thorough thematic analysis of the research data provides a better understanding of the issues facing farmers and their needs as they pertain to ICTs, to improve the agricultural supply chain and the entire rural sector.

 • 4. Dedieu, Benoit
  et al.
  Darnhofer, Ika
  Bellon, S
  de Greef, K
  Casabianca, F
  Madureira, L
  Milestad, Rebecka
  Paine, M
  Steyaert, P
  Stobbelaar, D. J
  Zasser-Bedoya, S
  Introduction. Special issue: Innovations in farming systems approaches2009Inngår i: Outlook on Agriculture, ISSN 0030-7270, E-ISSN 2043-6866, Vol. 38, nr 2, s. 108-110Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 5.
  Gustafsson, Eric
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper. Institutionen för mark och miljö (SLU).
  Dimensionering av markavvattningssystem för jordbruksmark i nuvarande och framtida klimat: En pilotstudie på olika typjordar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige finns idag inom jordbruket runt 30 000 markavvattningsföretag och det räknas med att 1,3 miljoner hektar av jordbruksmarken är dikad. Tidigare undersökningar har visat att flera av dessa dräneringssystem som byggdes för 60–100 år sedan inte längre är anpassade för det nuvarande klimatet och att dagens riktvärde på 1,2 m djup för dräneringsledningarna bör ses över. Detta, i samband med att klimatförändringarna väntas leda till bland annat en ökad årlig nederbörd, ställer Sverige inför stora utmaningar att anpassa dräneringssystemen därefter. En väldränerad jordbruksmark är en förutsättning för att minimera kväveläckage och säkra den nuvarande samt i framtiden ökade matproduktionen som krävs för att underhålla en växande befolkning.

  Syftet har varit att med hjälp av hydrologimodellen DRAINMOD dimensionera dräneringssystem för två fält med olika markfysikaliska egenskaper som är anpassade för dagens samt framtidens klimat.

  DRAINMOD simulerar grundvattennivån mellan två dräneringsrör och kan med hjälp av grödparametrar såsom rotdjup och längd på odlingssäsonger uppskatta den relativa avkastningen för en specifik gröda med hjälp av ett stressindex. Detta stressindex beräknas av DRAINMOD baserat på över- eller underskott av vatten i markprofilen. DRAINMOD beräknar även vattenförluster i form av dränering, ytavrinning samt evapotranspiration. Efter att modellen validerats mot historiska klimatdata testades varje fält mot genererad framtida klimatdata. Flera olika dräneringsdjup och avstånd analyserades med avseende på dränering, ytavrinning och relativ avkastning. Det ena fältet beläget i Östergötland, med ett dräneringsdjup på riktvärdet 1,2 m och ett dräneringsavstånd på 25–50 m ger en minimerad dränerad volym samt en relativ avkastning på 80–100 % i ett framtida klimat. Det andra fältet beläget i Skåne uppnådde en minimerad dränerad volym och en relativ avkastning på 100 % vid dräneringsdjup på 0,9 m och ett avstånd mellan ledningarna på 20–50 m.

 • 6.
  Hallberg, David
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Avdelningen Medicin och Folkhälsa.
  Silva Franco, Melissa
  Fruits of our labour2016Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The overall aim of the group is to examine how shortages of food and water lead to vulnerability to ill-health, abuse, and exploitation at the local level.

 • 7.
  Holmqvist, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Vårdträdens resa i tid och tanke: en komparativ studie över tid om bakomliggande orsaker till ett landskapselements uppkomst2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårdträdet är ett landskapselement som har sitt kulturella ursprung i hedniska tider av träddyrkan. Dessa träd har förts från heliga lundar in till gårdsplanerna där de har planterats för att sedan tjäna som symbol för gårdens lycka eller olycka beroende på trädets hälsa och hur behandlingen av trädet utförts. I moderna tider tenderar vi att istället för en tro på ödet och sökandet efter omen för att sia om framtiden, resonera med hjälp av logik och rationalitet för att tolka vår omgivning. Hur dessa sätt att tänka står i kontrast till varandra har varit utgångspunkten för denna studien. Vårdträdet har tjänat som symbol för detta då landskapselementet fortfarande existerar på den skånska landsbygdens gårdstomter precis som det gjort i hundratals år. Hur kulturen, och resonerandet kring träden i fråga ser ut idag i jämförelse med då är dock den intressanta frågan och syftet med studien har varit att få en djupare förståelse för detta. Genom detta kan ett bidrag ges till diskussionen kring varför platser ser ut som de gör. Frågeställningen för studien har därför blivit "Vilka faktorer i då- och nutid ligger bakom skapandet av landskapselementet vårdträd?" Undersökningsmetoden som valts för detta har till en början varit att studera frågelistor från Lunds universitets Folklivsarkiv. Vidare har djupintervjuer genomförts tillsammans med människor som har ett vårdträd växande i anslutning till gården de bor på. På detta sätt har en historisk inblick skapats om vårdträden som sedan kan ställas i kontrast emot dagens människors tänkande om samma sorts träd. Resultaten visar på att vissa kulturella fenomen lever kvar medan andra har förändrats. Vårdträden anses idag liksom då, som kulturarvsobjekt som "tillhör gården". Träden används också fortfarande som socialiseringsplats samt som solskydd och i viss mån som offerplats av gröt på julen samt att trädet får växa fritt. Hur kulturen dock skiljer sig visar sig i hur rädslan vid trädets behandling ej existerar i samma grad längre. Vårdträden respekteras då liksom nu, men tron om bestraffning och otur vid "illa" behandling av vårdträdet är ej lika starkt manifesterat i de intervjuades tankar som det tenderade att vara enligt frågelistorna. Då vårdträden i traditionell mening ej rördes över huvud taget, gallras träden idag utan större eftertanke. Vad likheterna gällande synen på träden som kulturarvssymbol beror på, kan vara att träden p.g.a. sina höga åldrar genom denna konstant tillskrivs ett historiskt värde genom berättelser som hela tiden tillskrivs trädet desto äldre det blir. Därför har vårdträdet då liksom nu många gånger tjänat som släktklenod för gårdens invånare där minnen från alla livets skeden är knutna. Skiljaktigheterna kan bero på hur dagens rationella och logiska tänkande skiljer sig från folktrons ej ifrågasättande och okritiska synsätt. På grund av detta tenderar personerna att vifta bort de historiska föreställningarna och behandla sina vårdträd som de vill. Dock lever möjligen vårdträdskulturen kvar även som ett "mekaniskt" handlande, dvs att planteringen i sig, att träden ej rörs och att "ta i trä" är handlingar som utförs av automatisk karaktär utan att reflektera över deras historiska innebörd. Oavsett vad, fortsätter i alla fall vårdträdet vara ett inslag på den skånska landsbygden.

 • 8. Johansson, E.
  et al.
  Malik, A. H.
  Hussain, A.
  Rasheed, F.
  Newson, W. R.
  Plivelic, T.
  Hedenqvist, Mikael S.
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknik, Polymera material.
  Gällstedt, M.
  Kuktaite, R.
  Wheat gluten polymer structures: The impact of genotype, environment, and processing on their functionality in various applications2013Inngår i: Cereal Chemistry, ISSN 0009-0352, E-ISSN 1943-3638, Vol. 90, nr 4, s. 367-376Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  For a number of applications, gluten protein polymer structures are of the highest importance in determining end-use properties. The present article focuses on gluten protein structures in the wheat grain, genotype- and environment-related changes, protein structures in various applications, and their impact on quality. Protein structures in mature wheat grain or flour are strongly related to end-use properties, although influenced by genetic and environment interactions. Nitrogen availability during wheat development and genetically determined plant development rhythm are the most important parameters determining the gluten protein polymer structure, although temperature during plant development interacts with the impact of the mentioned parameters. Glutenin subunits are the main proteins incorporated in the gluten protein polymer in extracted wheat flour. During dough mixing, gliadins are also incorporated through disulfide-sulfhydryl exchange reactions. Gluten protein polymer size and complexity in the mature grain and changes during dough formation are important for breadmaking quality. When using the gluten proteins to produce plastics, additional proteins are incorporated in the polymer through disulfide-sulfhydryl exchange, sulfhydryl oxidation, β-eliminations with lanthionine formation, and isopeptide formation. In promising materials, the protein polymer structure is changed toward β-sheet structures of both intermolecular and extended type and a hexagonal close-packed structure is found. Increased understanding of gluten protein polymer structures is extremely important to improve functionality and end-use quality of wheat- and gluten-based products.

 • 9.
  Lindhagen, Anders
  et al.
  SLU.
  Bladh, Gabriel
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för geografi och turism.
  Trends in picking of wild berries and mushrooms in Sweden 1977-20112012Inngår i: Outdoor recreation in Change: Current knowledge and Future Challenges / [ed] Fredman, P., Stenseke, M., Liljendahl, H., Mossing, A. och Laven, D., Mittuniversitetet , 2012, s. 82-83Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 10.
  Lundgren, Charlotte
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Zetterqvist Carlsson, Mari
  MZ Equitation, Sweden.
  “And now the ancle a bit further back”: Interaction analyses of trainers and riders work with horse-rider communication in dressage training2014Inngår i: CONFERENCE PROCEEDINGS 10TH INTERNATIONAL EQUITATION SCIENCE CONFERENCE, DCA - Danish Centre for Food and Agriculture , 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the equestrian sports we agree that the communication between horse and rider forms the core of good riding. This communication is therefore often the main focus of for instance a dressage training session. However, in-depth analyses of how the communication between horse and rider is used as an educational resource in training are scarce. Here, theories and methods from communication and learning science are brought together to show how trainers and riders together address this communication during intermediate level dressage training. The results presented are based on a qualitative, mixed methods study, combining interactional analyses of 15 hrs of video recordings of dressage trainings and phenomenographic analysis of interviews with the participants. Analyses of the interviews show the complexity of these learning situations: the foci of the training sessions vary depending on the riders’ and the horses’ condition and the goals set up by the human participants as well as on the experience of the horse and the rider. Regardless of the didactical focus (on training the rider, training the rider to train the horse or training the horse) and the scope of the training session, the analyses of the video recordings show how all trainers orient towards the horse-rider interaction in essentially the same three ways. The trainers give verbal instructions aimed at modifying the horse-rider communication, they use their own bodies as models and they intervene physically by for instance altering the posture of the rider, the position of parts of the rider’s body or showing the correct degree of pressure to be applied in a certain situation (and combinations of the above). However, trainers do not always set the agenda for the discussions. When given the opportunity, many riders participate actively the discussions. During the presentation, extracts from the video material will be used as illustrations of these findings. By enlightening the complex interaction between the participants as well as the interaction’s intrinsic connections to the goals of the training, it becomes possible to discuss (and further develop) the communication in the horse-rider-trainer triad within both the equestrian and the scientific communities.

 • 11.
  Mandere, Nicodemus
  et al.
  Lunds universitet.
  Persson, Andreas
  Lunds universitet.
  Anderberg, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Pilesjö, Petter
  Lunds universitet.
  Tropical Sugar Beet Land Evaluation Scheme: TSBLES: Development, validation and application under Kenyan conditions2010Inngår i: GeoJournal, ISSN 0343-2521, E-ISSN 1572-9893, Vol. 75, nr 2, s. 215-228Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Kenya the government is promoting diversification of crops to embrace high value crops and drought resistant crop varieties in efforts to reduce poverty in rural areas. Sugar beet is one of the crops considered as an option in this context and it is therefore important to increase knowledge about the potentials in the country for cultivating this crop. Sugar beet trials conducted in Nyandarua and Butere Mumias Districts of Kenya have shown that the crop yields are comparable to those obtained in traditional sugar-beet cultivation regions of Europe. Since sugar beet yield is affected by climate and soils, the results of Nyandarua and Butere Mumias sugar beet trials are not adequate to propose that comparable yields can be obtained elsewhere in the country and other tropical regions. Physical land evaluations assessing the potentials and constraints for sugar beet production are therefore essential. The objectives of this study was to develop a Tropical Sugar Beet Land Evaluation Scheme (TSBLES) that can aid assessment of the suitability of different areas in the tropics for sugar beet cultivation; and to test this scheme for an assessment of suitable sugar beet zones and land areas in Kenya. The development of the scheme was based on various literature sources and expert judgment on sugar beet requirements, and a Tropical Sugar Beet yield prediction Model. The TSBLES accounts for physical conditions of land i.e. climatic, edaphic and topographic conditions. According to the assessment results 27% of the land area in Kenya is suitable for sugar beet cultivation. Of this area, 5% is highly suitable, another 5% is moderately suitable and 17% is marginally suitable. Most of the highly suitable land area is concentrated in Rift Valley, Central and Nyanza provinces. The Rift Valley has the highest share of the suitable land area.

 • 12. Meissner, Katja
  et al.
  Buckland, Philip I.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Miljöarkeologiska laboratoriet.
  Linderson, Hans
  Lunds universitet.
  Hammarlund, Dan
  Lunds universitet.
  Pilotprojekt ”Dendro-databas” i SEAD: April 2012-juni 20122012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pilotprojektet ”Dendro-databas” är ett samarbetsprojekt mellan det Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi vid Lunds universitet och SEAD-projektet vid Miljöarkeo-4logiska laboratoriet, Umeå universitet. Tillsammans arbetar man med utvecklingen av en da-tabas för dendrokronologiska data som kommer att hanteras och förmedlas via SEAD:s data-basverktyg. I detta arbete ingår både systemutveckling för att anpassa SEAD:s struktur för nya datamängder och inmatning av omfattande testdataserier.

 • 13.
  Milestad, Rebecka
  et al.
  Centre for Sustainable Agriculture.
  Wivstad, Maria
  Department of Ecology and Plant Production.
  Lund, Vonne
  National Veterinary Institute.
  Geber, Ulrika
  Centre for Sustainable Agriculture.
  Goals and standards in Swedish organic farming: trading off between desirables2008Inngår i: International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, ISSN 1462-4605, E-ISSN 1741-5004, Vol. 7, nr 1-2, s. 23-39Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Organic farming is an explicitly value-based movement working towards a set of goals. The standards of organic farming serve the purpose of telling organic producers what they need to do, to be certified organic, but they are also as a means to steer them towards the goals of organic production. Both standards and goals are dynamic and subject to change. While goals can be broad and idealistic, standards need to be technically and economically feasible, measurable and possible to inspect. Some authors claim that the use of a regulation in organic farming accelerates the process towards conventionalisation while others see standards as a prerequisite for the success of organic farming. This paper analyses some of the conflicts inherent in the organic goals and the gaps that appear between goals and standards in organic farming in Sweden. For example, the goal of minimising use of fossil fuels is at odds with some of the other goals of organic farming. A way to accommodate the gaps is to develop intermediate goals that can be closer connected to the standards than the overall goals.

 • 14.
  Nkurunziza, Libère
  et al.
  Department of Crop Production Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.
  de Toro, Alfredo
  Department of Crop Production Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.
  von Rosen, Dietrich
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Matematisk statistik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Department of Crop Production Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.
  Eckersten, Henrik
  Department of Crop Production Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.
  Effects of extreme weather on yields of major cereal crops in Sweden: Analysis of long-term experiment data2015Inngår i: Aspects of Applied Biology, ISSN 0265-1491, Vol. 128, s. 165-172Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Weather is one of the key factors controlling crop growth and development. To support decision making, it is essential to know how often extreme weather events have affected crop production and the weather indices that cause them. We used long-term experiment data at four locations in Sweden to evaluate the effects of extreme weather on four major cereal crops: winter wheat, spring wheat, barley and oats. Yield reductions during 1965-2010 differed between crops and locations; with greater variation for spring cereals than winter wheat. For about 2-8 years and 1-2 years, out of the 45 years, yield reductions were 30% and 50%, respectively. For these years the total precipitation during early growth and/or harvest time deviated more than 30% from normal more often, than for years with yield reductions less than 30% (or higher yields). However, such deviations in precipitation were common for the whole 46 year period, and using these weather indices as single predictors of yield reductions would fail in the majority of years.

 • 15.
  Paju, Martin
  Swedish University of Agricultural Science/Department of Urban and Rural Development.
  Hälsingegården i omvandling: en studie av världsarvsprocessen i Hälsingland2016Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under våren 2012 väntade ett stort antal människor runt om i landet på ett besked som bekräftade att ett antal jordbruksfastigheter och kulturmiljöer, i Gävleborgs län skulle kunde klassas som världsunika och föras upp på listan över världsarv. En lista vars innehåll styrs av konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv, världsarvskonventionen, som är ett av FN-organet Unescos normativa instrument på natur- och kulturområdet.

  I avhandlingen beskrivs och diskuteras processer och förhandlingar som uppstod i samband med att nomineringen av dessa fastigheter genomfördes. Ett samlande begrepp för denna agrara byggnadstradition är hälsingegårdarna. Med stöd från olika projektaktiviteter skapade enskilda personer, ideella organisationer och myndigheter uppmärksamhet kring gårdarnas kulturvärden. Studien visar på att arbetet med nomineringen till världsarvslistan blir grund för förhandlingar om definitionsrättigheter och positioner i ett socialt fält och att bruk och förvaltning av ett kulturkapital som hälsingegårdarna sker inom ramen för särskilda sociala ordningar.

  Världsarvsarbetet i Gävleborgs län visar på två olika styrkepositioner. En utvecklingsorienterad där besöksnäringens aktörer, med världsarv som en del av en regionalpolitisk agenda antas kunna driva en ekonomisk utveckling. Här fanns också en position orienterad kring bevarande, där kulturvärden anses utgöra ett symboliskt kapital som inte kan underkastas instrumentella krav. De sociala fält inom vilket aktörerna söker positionera sig är i många stycken formade av formella regelverk som hävdas av en nationell och internationell kulturmiljövård.

  Diskussioner kring landsbygdens förändringspotential är ofta inriktade på näringslivets utveckling och när världsarvsfrågan i Gävleborg initierades såg många aktörer detta som en möjlighet att artikulera sina ståndpunkter för hälsingegårdarnas och världsarvets roll för regionens ekonomiska framtid.

  Exemplet hälsingegårdarna visar hur lokal mobilisering kan utvecklas i samband med en världsarvsnominering, där enskilda och organiserade aktörer på lokal och regional nivå möter en förvaltningskultur som för fram och bevakar byråkratiska och formella aspekter på världsarvet.

  Hälsingegårdarna kom att utvecklas till ett viktigt verktyg för att organisera regionens utvecklingsintressen och blev en konfliktfylld symbol i samspelet mellan deltagande aktörer där varje enskild gård har en egen, unik karriär, som privatbostad, som produktionsenhet eller som en del av besöksindustrin.

 • 16.
  Paschen, Jeannette
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.).
  Paschen, Ulrich
  Kietzmann, Jan Henrik
  A votre sante - conceptualizing the AO typology for luxury wine and spirits2016Inngår i: International Journal of Wine Business Research, ISSN 1751-1062, E-ISSN 1751-1070, Vol. 28, nr 2, s. 170-186Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - The status of icewine as a luxury item is largely undisputed in popular perception. Despite this, icewine has received very little attention in the management literature. This paper aims to close this gap by developing a theoretical framework to segment the luxury wine and spirits market with a focus on icewine. Design/methodology/approach - This paper is conceptual in nature. The authors adapt Berthon et al.'s (2009) aesthetics and ontology (AO) framework for luxury brands to provide a theoretical lens for segmenting the luxury wine and spirits market into four distinct segments. Findings - The main contribution of this paper is a theoretical framework for segmenting the market for luxury wines and spirits into four distinct segments: cabinet collectors, cellar collectors, connoisseurs and carousers. The authors then apply their framework to the icewine category and outline considerations for the marketing mix of icewine producers. Practical implications - The AO framework for luxury wines and spirits is beneficial for icewine producers to help differentiate their current and future market segments. In addition, this paper outlines practical implications for icewine maker's marketing mix that could enhance their competitive position today and in the future. Originality/ value - This is the first paper examining icewine in the context of luxury marketing.

 • 17.
  Pettersson, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Wikström, Johan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Human fertilizer and the productivity of farming households2016Inngår i: Agroecology and Sustainable Food Systems, ISSN 2168-3565, E-ISSN 2168-3573, Vol. 40, nr 1, s. 48-68Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ecological sanitation offers both sanitation and fertilizer through recycling of nutrients. Human fertilizer provides a close to free addition of nutrients in household farming and may, therefore, decrease the downward risk of fertilizer adoption. We study an ecological sanitation investment program in southern Mali, where just over 150 beneficiaries got a urine diverting dry toilet installed. Our results suggest that the average household in our study is able to produce amounts of N, P, and K equivalent to around a fourth of its yearly expenditures on artificial fertilizers, corresponding to a yearly addition of nutrients or a yearly reduction in fertilizer expenditures to a value of about 50 Euro. However, the quantity and quality of N, P, and K actually retained is found to be only a fraction of this potential amount. Using propensity score matching methods, we find an increase in maize yields among beneficiary households, but no effect on the yields of other crops. Moreover, households substitute artificial fertilizer with human fertilizer at 10-15% of the average household use of artificial fertilizers. Thus, the substitution may worsen an already bad soil nutrient balance. Higher retention levels are needed for solutions to prove financially viable.

 • 18.
  Rytkönen, Paulina
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap.
  Constructing the new rurality - challenges and opportunities (of a recent shift?) for Swedish rural policies2014Inngår i: International Agricultural Policy, ISSN 1722-4365, nr 2, s. 7-19Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article highlights the outcomes of the implementation of the New Culinary Country program implemented in to facilitate and speed up the emergence of the new rurality in Sweden. Based on results from focus groups and one group interview conducted in eight landscapes/counties during 2013 and a state initiated evaluation of the NCCP, the study answers the following questions: What does the NCCP mean in terms of governance? How is power distributed and if possible, which are the consequences of this new governance regime? Which are the main challenges and opportunities of and for the NCCP? The results show that the NCCP has led to a higher degree of regional coordination of actions and resources at regional level. Cooperation and coordination in turn have proved to be the main factors behind the most successful experiences. 

 • 19.
  Solberg, Svein Øivind
  et al.
  Nordic Genetic Resource Center, Alnarp, Sweden.
  Kolodinska Brantestam, Agnese
  University of Latvia, Institute of Biology, Salaspils LV-2169, Latvia.
  Olsson, Kestin
  Nordic Genetic Resource Center, Alnarp, Sweden.
  Leino, Matti
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. National Museum of Cultural History (Nordiska Museet), Julita, Sweden.
  Weibull, Jens
  Swedish Board of Agriculture, Plant and Environment Department, Plant Regulations Division, Jönköping, Sweden.
  Yndgaard, Flemming
  Nordic Genetic Resource Center, Alnarp, Sweden.
  Diversity in local cultivars of Pisum sativum collected from home gardens in Sweden2015Inngår i: Biochemical Systematics and Ecology, ISSN 0305-1978, E-ISSN 1873-2925, Vol. 62, s. 194-203Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although one would assume that finding any local cultivars in home gardens in a modern society such as Sweden is unlikely, such cultivars were in fact found. More than 170 seed accessions of vegetables, pulses and other seed-propagated garden crops maintained in home gardens and dating back at least to the 1950s have been assembled following the nationwide ‘Seed Call’. Of these, 32 garden pea accessions were taxonomically characterized and compared with 43 accessions already present in the gene bank. In addition tomorphological descriptors, SSR and retrotransposon-based iPBS markers were applied. Based on five SSR markers, potential duplicates could be located within nine pair/groups, or 25% of the accessions. Through combining this analysis with iPBS markers, the potential duplicates were reduced to five pair/groups. Combination of markers and the morphological descriptors further reduced the number to two groups; one group including four wrinkle-seeded accessions and one including two other wrinkle-seeded accessions. Acombination of genotypic and phenotypic markers proved a good method to identify trueand false duplicates. The results showed that the ‘Seed Call’ complements the NordGen collection and broadens the collection's genetic diversity. No clustering according to region of origin could be found, suggesting that the collected material predominantly represents old cultivars.

 • 20.
  Sundström, Michaela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Tillman, Therese
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  DIG - Djurskyddsindikatorer Gris: Ett system för att mäta välfärd i grisbesättningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 21.
  Zetterqvist Carlsson, Mari
  et al.
  MZ Equitation, Sweden.
  Lundgren, Charlotte
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för svenska och litteratur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Riders´ perception of their communication with the horse2014Inngår i: CONFERENCE PROCEEDINGS 10TH INTERNATIONAL EQUITATION SCIENCE CONFERENCE: ISES 2014 10TH INTERNATIONAL EQUITATION SCIENCE CONFERENCE, DCA- Danish Centre for Food and Agriculture , 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study is part of a project with the overall aim to improve riding education through a better understanding of the interplay between rider, riding instructor and horse. The rider influences the horse through a combination of weight, leg and rein aids together with the voice. The horse responds to these and the rider receives and interprets these responses. The current study aimed to describe and analyse the riders´ perceptions and views on this communication. Fifteen experienced riders (all female) of intermediate level in dressage were recruited to participate in the study, most of them riding their own horses. The riders received private training from five experienced riding instructors/trainers. One training of each rider was video and audio recorded. Directly after the training, the riders watched 10 minutes from the video recording (stimulated recall) followed by a semi-structured in-depth interview. The riders were asked to give a general description of how they communicated with their horses. They were also asked to describe how they interpreted the horse’s responses to the rider’s signals and how they acted when the horse responded/or did not respond to their signals. The results showed that all riders were well aware of the importance of giving clear and precise signals to the horse and to remove a given signal (aid) as soon as the horse responds. Most riders (12 of 15) agreed that it is essential to check that the horse responds to the rider’s basic signals in the beginning of each training session. The riders also pointed out that it is important to adjust the aids to the character of the horse and to the current physical and mental status of their horse. When the horses responded correctly on the rider’s aids, the riders praised the horse either by using their voice or by petting the horse. When the horse did not respond as the rider wished, the riders generally repeated or strengthened their signals until they received a desired response. Interestingly, a major part of the riders (13 of 15) blamed themselves when the communication with the horse failed. In conclusion, the riders seemed to be aware of the practical application of the basic principles of learning theory, even if they were not familiar with the terminology. However, the riders also reported that in practice they perceived difficulties to control their own bodies and to adequately give and release their signals.

1 - 21 of 21
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf