Endre søk
Begrens søket
1 - 42 of 42
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Andersson, Anders
  et al.
  Bergman, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Greenberg, Larry
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi.
  Piccolo, John
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Comparing mail-in, interview and tournament catch rates for a recreational salmonid fisheryManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 2. Andersson, Anders
  et al.
  Greenberg, Larry
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för biologi.
  Bergman, Eva
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Su, Zhenming
  Andersson, Magnus
  Piccolo, John
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Estimating effort and catch of a recreational trolling fishery in one of Europe’s largest lakesManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Andreas, Seiler
  et al.
  SLU.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut och Calluna AB.
  Mörkertal i viltolycksstatistiken: resultat från enkätundersökning och analyser av olycksdata2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En av de vanligaste orsakerna till vägtrafikolyckor är påkörning av vilda djur, i synnerhet klövdjur. Över 45 000 viltolyckor per år registrerades under de sen-aste 5 åren och antalen ökar stadigt. Trots upprepade informationskampanjer, omfattande investering i viltstängsel och andra förebyggande åtgärder och i kon-trast till avskjutningsstatistik för älg och rådjur, så ökar olyckstalen i snabbare takt än vad som kan förväntas på grund av ökat trafikarbete och större fordons-flotta. Det är tydligt att viltolycksproblematiken i Sverige inte är under kontroll. En bidragande faktor är att inte alla inträffade olycksfall rapporteras och inte alla rapporterade händelser återges av den officiella statistiken. Uppräknings-faktorerna som Trafikverket använder i sina Effektberäkningar vid Väganalyser (EVA-kalkyler) är utdaterade och utgår från effektsamband som troligtvis inte längre är aktuella. För att planera effektiva och riktade åtgärder behövs bättre kunskap om var, när och hur ofta viltolyckor inträffar.

  Föreliggande projekt avser att uppdatera kunskaperna om mörkertalet i rappor-teringen av viltolyckor på väg och belysa andra bortfall i statistiken. Målsätt-ningen är att ta fram ett uppdaterat underlag (Uppräkningsfaktorer) för använd-ning i effektberäkningar vid väganalyser samt undersöka kvarstående utred-ningsbehov och eventuella förbättringsmöjligheter som kan leda till en bättre uppskattning av konflikten mellan vilt och vägtrafik. Projektet omfattar tre delstudier: enkätundersökning med bilförare, analys av viltrelaterade personskadeolyckor i STRADA (d.v.s. Swedish Traffic Accident Data Acquisition) samt en jämförande analys av olycksrapporter från polisens och eftersöksjägarnas inrapportering i viltolycksstatistiken tillgänglig hos NVR (Nationella Viltolycksrådet).

  En enkätstudie via internet (på domänen www.viltochtrafik.se) genomfördes för att undersöka storleken på mörkertalet i rapportering av viltolyckor från bilfö-rare till polis. Enkäten var tillgänglig för allmänheten online under perioden 2013-10-31 till 2014-12-31 och besvarades av 3981 respondenter. Vi ställde frå-gor kring kunskaper om och erfarenheter med viltolyckor och bad om mer detal-jerade uppgifter om den incidenten som inträffade för respondenterna efter 2004. Mer än hälften av alla respondenter (65 %) har varit med om en klövvilt-olycka någon gång och runt 20 % av dessa angav att olyckan troligen aldrig rap-porterats till polisens kännedom. Drygt 45 % av respondenterna angav att de va-rit med om viltolyckor efter år 2004 och mörkertalet uppskattades till mellan 9 % och 19 %. Vi rekommenderar att det schablonmässiga mörkertalet för klövvilt (oavsett art) bör vara 15 % (±5 %). Våra resultat visar att mörkertalet i rapporte-ringen från bilist till polisen har närmare halverats sedan 1970-talet.

  Efter att en olycka anmälts till polisen finns risk för ytterligare bortfall i statisti-ken. Inkommande polisanmälningar överförs manuellt till olika databaser, bero-ende på hur händelsen klassificeras. Olyckor där viltet inte utgjorde den omedel-bara orsaken till skadan klassas inte som viltolycka och återfinns då inte i den officiella polisiära statistiken på viltolyckor. Detta bortfall är ej kvantifierad men uppskattas ligga på kanske 5 % eller högre. Trafikolyckor med personskador (ca 1,6 % av alla viltolyckor) rapporteras vidare till databasen STRADA. Vår analys visade att i genomsnitt 37 % av alla viltrelate-rade personskadeolyckor under 2003–2012 inte var klassade som en viltolycka och därmed förmodligen inte heller fanns listat som viltolycka i Polisens T-RAR (trafikregister).

  När en olycka med vilt anmäls kontaktas i regel en kontaktperson kontaktperso-ner för att vid behov ta hand om det skadade djuret. Vid jägarens platsbesök skrivs en viltolycksrapport med detaljerade uppgifter om plats, tid och djurart. Inte alla rapporter (84 %) innehåller dock fullständiga och korrekta uppgifter som kan användas vid rumsliga analyser av olyckor. Det verkar även finnas en skevhet i viltolycksstatistiken med ca 12 % färre eftersök längs enskilda och kommunala vägar än förväntad.

  Tekniska problem i Polisens datasystem under 2012–2015 medförde dessutom att ett okänt antal anmälda viltolyckor inte registrerades i trafikregistren (T-rar, pust, k-rar). Det ledde till att det i vissa regioner och under vissa år finns fler viltolycksrapporter än polisrapporter. Vi uppskattar att detta bortfall kan ligga på minst 11 % i genomsnitt, under antagandet att rapporter från eftersöksjä-garna utfärdats för runt 90 % av alla polisregistrerade fall.

  Förenklat uttryckt står alltså den polisiära statistiken på viltolyckor under 2010 – 2015 för runt två-tredje delar av de verkligt inträffade olyckorna, medan efter-söksstatistiken i rumsliga analyser representerar ungefär hälften. Denna enkla tumregel bör dock användas försiktigt eftersom det finns tydliga avvikelser i mörkertalen mellan viltarterna, länen och åren.

  De olika bortfallen i statistiken har därmed en påtaglig effekt på den totala upp-skattningen av olyckstal. Vissa av orsakerna för bortfallen kan dock lätt åtgärdas eftersom de beror till stor del på brister i rutiner för registrering och data-bashantering. Vi rekommenderar därför en systematisk kontroll av databaserna och förbättrade kontrollmekanismer vid registrering och klassificering av an-mälda fall. Vi rekommenderar också att databaserna i STRADA, trafikregistret och eftersöksstatistiken länkas via ett gemensamt händelse-ID. Detta kan un-derlätta mycket vid framtida bortfallsanalyser. Vi föreslår även detaljstudier av hur olyckorna registreras och tolkas för att bättre kunna förebygga framtida bortfall.

 • 4. Backstrom, Tobias
  et al.
  Heynen, Martina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
  Brannas, Eva
  Nilsson, Jan
  Winberg, Svante
  Magnhagen, Carin
  Anaesthesia and handling stress effects on pigmentation and monoamines in Arctic charr2017Inngår i: Environmental Biology of Fishes, ISSN 0378-1909, E-ISSN 1573-5133, Vol. 100, nr 5, s. 471-480Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stress responsiveness differs between individuals and is often categorized into different stress coping styles. Using these stress coping styles for selection in fish farming could be beneficial, since stress is one main factor affecting welfare. In Arctic charr (Salvelinus alpinus) carotenoid pigmentation is associated with stress responsiveness and stress coping styles. Thus this could be an important tool to use for selection of stress resilient charr. However, anaesthetics seem to affect carotenoid pigmentation, and it would be better if the method for selection could be implemented during normal maintenance, which usually includes anaesthetics. Therefore, this study investigated how the use of anaesthetics affected carotenoid pigmentation, i.e. number of spots, over time compared to no-anaesthetic treatment. Additionally, the stress indicators monoamines and glucocorticoids were investigated. The results indicate that the anaesthetic MS-222 affects number of spots on the right side. This anaesthetic also increased dopaminergic activity in the telencephalon. Both brain dopaminergic and serotonergic activity was associated with spottiness. Further, behaviour during anaesthetization was associated with spots on the left side, but not the right side. Repetition of the same treatment seemed to affect spot numbers on the right side. In conclusion, this study shows that inducing stress in charr affects the carotenoid spots. Thus, it is possible to use anaesthetics when evaluating spottiness although careful planning is needed.

 • 5.
  Bignert, Anders
  et al.
  Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden.
  Bäcklin, Britt-Marie
  Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden.
  Helander, Björn
  Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden.
  Roos, Anna
  Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden.
  9. Contaminants and Health of Aquatic Wildlife2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 73-85Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 6.
  Brawn, Jeffrey D.
  University of Illinois at Urbana-Champaign,.
  3. Maintaining and Restoring Avian Habitat in Agricultural Landscapes2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 39-41Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 7.
  Carpenter, Angela
  et al.
  School of Earth and Environment, University of Leeds, United Kingdom; Centre for Marine and Coastal Policy Research, Plymouth University, United Kingdom.
  Shellock, Rebecca
  Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter, Truro, United Kingdom.
  von Haartman, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Stephen, Fletcher
  UN Environment World Conservation Monitoring Centre, United Kingdom.
  Glegg, Gillian
  Centre for Marine and Coastal Policy Research, Plymouth University, United Kingdom.
  Public perceptions of management priorities for the English Channel region2018Inngår i: Marine Policy, ISSN 0308-597X, E-ISSN 1872-9460, Vol. 97, s. 294-304Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The English Channel region is an area of high conservational importance, as well being a contributor to economic prosperity, social well-being and quality of life of the people living around it. There is a need to incorporate societal elements into marine and coastal governance, to improve management of the Channel ecosystem. Public Perception Research (PPR) is a relatively unexplored dimension of marine science, with limited research at the scale of the Channel region. Using an online survey, this study examined the public's use of, and funding priorities for, the Channel's marine and coastal environment. It revealed that there are variations in how the English and French coastlines are used. Environmental issues were generally viewed as being more important than economic ones. Country-level differences were observed for public uses of, and priorities for the Channel region. Cleaner water and beaches, and improved coastal flood defences, were more highly prioritised by English respondents, while offshore renewable energy and sustainability of businesses were more highly prioritised by French respondents. The paper contributes to the debate on the value of PPR by addressing evidence gaps in the English Channel region, and to PPR literature more broadly. It provides baseline data to inform future engagement strategies for the marine and coastal governance of the Channel region specifically. It also identifies how this type of research has implications for the wider marine and coastal environment, including contributing to Sustainable Development Goal 14 on conserving and sustainably using the oceans, seas, and marine resources.

 • 8. Dankel, Dorothy
  et al.
  Haraldsson, Gunnar
  Heldbo, Jesper
  Hoydal, Kjartan
  Lassen, Hans
  Siegstad, Helle
  Schou, Mogens
  Sverdrup-Jensen, Sten
  Waldo, Staffan
  Ørebech, Peter
  Allocation of Fishing Rights in the NEA: Discussion paper2015Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This discussion paper aims to initiate an informed debate in the Nordic countries and elsewhere on how to allocate the trans-boundary fish stocks in the North East Atlantic in the future and how to resolve possible allocation conflicts. The paper maps the current legal framework and international fisheries agreements in the North East Atlantic Ocean which forms the basis for allocation agreements. It considers the relevance of the biological status of the fish stocks and the economic situation of the coastal states in the area for the allocation of fishing rights and further proposes a dynamic allocation methodology and a decision making process including the handling of allocation conflicts. The paper is compiled by an inter-disciplinary Nordic group of fisheries experts.

 • 9. Dressel, Sabrina
  et al.
  Ericsson, Göran
  Sandström, Camilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Mapping social-ecological systems to understand the challenges underlying wildlife management2018Inngår i: Environmental Science and Policy, ISSN 1462-9011, E-ISSN 1873-6416, Vol. 84, s. 105-112Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A holistic understanding of the complex interactions between humans, wildlife, and habitats is essential for the design of sustainable wildlife policies. This challenging task requires innovative and interdisciplinary research approaches. Using the newly implemented ecosystem-based management of moose (Alces alces) in Sweden as a case, we applied Ostrom’s social-ecological system (SES) framework to analyse the challenges that wildlife management faces throughout the country. We combined data derived from natural and social science research to operationalize the framework in a quantitative way; an approach that enabled a spatially explicit analysis on the national and regional levels. This study aimed to discover patterns in the social-ecological context of Swedish moose management. Identifying these patterns can provide input for an in-depth evaluation of the institutional fit of the current system and subsequently for national policy development. Our SES maps suggest that there are spatial variations in factors challenging moose management. In some areas, ecological aspects such as the co-occurrence of carnivores and other ungulate species burdens future management, while in other regions challenges are shaped by governance aspects, e.g. diverse property rights. These findings demonstrate that the new management system must apply adaptive learning principles to respond to local context attributes in order to be successful. Our innovative approach provides a valuable tool for the assessment of other natural resource management issues and the avoidance of panacea traps, especially when repeated over time.

 • 10.
  Drury O'Neill, Elizabeth
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholm Resilience Centre.
  Small-Scale Fisheries Governance: Broadening Perspectives on Markets, Relationships and Benefits in Seafood Trade2016Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This licentiate adresses the relative ambiguity surounding benefit flows from small-scale fisheries seafood trade with a specific focus on how they may be impacted by market and social stuctures. Small-scale fishery governenace has previously taken a narrowly approach to sustainability. Focused on managing fishing activities, economic-led market interventions and overlooking the embededness of the fishers within a broader social structure. Also failing to address fisheries as interlinked social-ecological systems where feedbacks between the two can impact future sustainability. The larger PhD project takes a step towards combining these two out-of-focus areas by taking a systems perspective, through a Value Chain approach, to fisheries governance, associated market influences and the consequent benefit flows from marine ecosystem services. This licentiate begins by unpacking dynamics within the social realm that may impact benefit flows and ultimately resource extraction decisions, potentially contributing to feedbacks from the marine ecosystem. Research uses mixed-methods and is case-orientated with sites across two tropical marine small-scale fisheries in Zanzibar and the Philippines. Results present two market environments with distinct structures, conduct, reciprocity systems and notably, gender roles. However both systems experience economic transactions underlain by broader social relations and binds. These various features manifest themselves in different, yet often unexpected, ways through income equalities, distributions and reciprocal networks of fishers and trading actors. Once a broadened and diversified view of the SSF trading environment is appropriated, it is clear that benefit flows are impacted by various contextual features (e.g. gender, transaction forms and buyer types). Governance-related research or interventions should incorporate undervalued local attributes such as cultural characteristics, social relationships and market participation as they play a role in who benefits from seafood trade. Thus If governance is to be improved for sustainably increasing food and livelihood security it is necessary to unpack these benefit flow mechanisms and, in particular, the local social dynamics that mediate fishers’ everyday interplay with the marine ecosystem. Future steps include the aim to identify potential social-ecological feedbacks between the disentangled market environments and the local marine ecosystems as a result of interactions in SSF trade. 

 • 11.
  Eriksson, Max
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Sandström, Camilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Ericsson, Göran
  Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.
  Direct experience and attitude change towards bears and wolves2015Inngår i: Wildlife Biology, ISSN 0909-6396, E-ISSN 1903-220X, Vol. 21, nr 3, s. 131-137Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Understanding how changes in the sizes of large carnivore populations affect the attitudes of the public is vital in order to mitigate social conflicts over large carnivore management issues. Using data from two Swedish postal surveys in 2004 and 2009, we examined the probable social effects of a continued increase in the Swedish populations of bear and wolf by comparing levels of direct experience of bears and wolves with public attitudes towards these animals. We report an increase in direct experience of bears and wolves, lower levels of acceptance of the existence of these animals, and a lower degree of support for the policy goals of both species in 2009 compared to 2004. We also find that these changes are more prominent in areas with local carnivore populations than in other areas of Sweden. Our results imply that attitudes towards bears and wolves are likely to become more negative as populations continue to grow. The uneven distributions of the carnivore populations are likely to generate more frequent social conflicts in the future as they could cause an increase in the attitudinal divide between those members of the Swedish public who have had direct experiences of carnivores and those who have not.

 • 12.
  Estes, Kelly
  Illinois Natural History Survey University of Illinois at Urbana-Champaign.
  4. Terrestrial Invasive Species of the Great Lakes Region2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 42-46Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 13.
  Fitzgerald, Guy
  University of Montreal, Saint-Hyacinthe, QC, CAN.
  15. Effects and Remediation of Oil Spills on Wild Birds: The St. Lawrence Estuary and Gulf Experience2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 122-127Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 14.
  Fitzsimons, John D.
  et al.
  Great Lakes Laboratory for Fisheries and Aquatic Sciences, Burlington, Canada.
  Wolgamood, Martha
  Michigan Department of Natural Resources, Mattawan, MI, USA.
  Madenjian, Charles P.
  United States Geological Survey, Ann Arbor, MI, USA.
  Bunnell, David B.
  United States Geological Survey, Ann Arbor, MI, USA.
  20. Thiamine Deficiency in Aquatic Food Chains: The Cumulative Result of Ecosystem Disruption by Clupeids?2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 167-180Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 15.
  Gillespie, Thomas
  Emory University, Atlanta, GA, USA.
  24. Habitat Fragmentation and Species Barriers2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 199-200Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 16.
  Gren, Ing-Marie
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Jägerbrand, Annika K.
  Calluna AB.
  Costs of traffic accidents with ungulates in Sweden2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Traffic accidents with ungulates pose a serious problem in many countries, and there is a need for predicting accidents and costs at a large scale for an efficient management of the accidents. Based on the assumption that traffic accidents are determined by traffic volume and ungulate population sizes, this study provides a relatively simple method for calculating and predicting costs of current and future traffic accidents with roe deer, wild boar, and moose in Sweden. A logistic population model is assumed for all ungulates, and econometric methods are used for predicting vehicle accidents with panel data on traffic accidents, traffic load, bags, hunting licenses, and landscape characteristics for each county and year during 2003-2015. The calculated total discounted cost of traffic accidents over a period of 15 years is relatively stable around 1300 million SEK per year in present value (which corresponds to 0.03% of gross domestic product in 2015), but the allocation of costs among ungulates differs. Costs of vehicle accidents with moose account for the largest share of the cost (44%), but accidents with wild boar show the most rapid increase over a 15 year period because of the estimated relatively high intrinsic growth rate and the recent establishment of this animal in several counties. The predicted costs are, however, sensitive to the assumption of future hunting pressure and traffic volume.

 • 17.
  Hellström, Anders
  et al.
  National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden.
  Chukalova, Natalia
  AtlantNiro, Kaliningrad, Russia.
  Rodjuk, Galina
  AtlantNiro, Kaliningrad, Russia.
  Ekman, Elisabet
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Norrgren, Leif
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  8. Aquaculture and Fish Health2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 63-72Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Häggmark Svensson, Tobias
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Gren, Ing-Marie
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Andersson, Hans
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Jansson, Gunnar
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Jägerbrand, Annika K.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Stockholm.
  Costs of traffic accidents with wild boar populations in Sweden2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Traffic accidents with wild boar have increased rapidly over the last years in Sweden. This paper calculates and predicts costs of current and future accidents, totally and for different Swedish counties, based on estimates of wild boar populations. A logistic population model is assumed, and econometric methods are used for calculating populations with panel data on traffic accidents, traffic load, and landscape characteristics for each county. The results show an average growth rate of 0.48, which varies between 0.39 and 0.52for different counties. This, together with predictions on changes in traffic load, forms the basis for calculations of costs of traffic accidents for a 10 year period. In total, the predicted costs can increase from 60 million SEK in 2011 to 135 or 340 million SEK in 2021 in present value depending on hunting pressure. The variation in cost increases is, however, large among counties, increasing by tenfold in Stockholm and Södermanland where the wild boar populations are relatively small and by approximately 50% in counties with mature populations.

 • 19.
  Jägerbrand, Annika
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Antonson, Hans
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Driving behaviour responses to a moose encounter, automatic speed camera, wildlife warning sign and radio message determined in a factorial simulator study2016Inngår i: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 86, s. 229-238Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In a driving simulator study, driving behaviour responses (speed and deceleration) to encountering a moose, automatic speed camera, wildlife warning sign and radio message, with or without a wildlife fence and in dense forest or open landscape, were analysed. The study consisted of a factorial experiment that examined responses to factors singly and in combination over 9-km road stretches driven eight times by 25 participants (10 men, 15 women). The aims were to: determine the most effective animal–vehicle collision (AVC) countermeasures in reducing vehicle speed and test whether these are more effective in combination for reducing vehicle speed; identify the most effective countermeasures on encountering moose; and determine whether the driving responses to AVC countermeasures are affected by the presence of wildlife fences and landscape characteristics. The AVC countermeasures that proved most effective in reducing vehicle speed were a wildlife warning sign and radio message, while automatic speed cameras had a speed-increasing effect. There were no statistically significant interactions between different countermeasures and moose encounters. However, there was a tendency for a stronger speed-reducing effect from the radio message warning and from a combination of a radio message and wildlife warning sign in velocity profiles covering longer driving distances than the statistical tests. Encountering a moose during the drive had the overall strongest speed-reducing effect and gave the strongest deceleration, indicating that moose decoys or moose artwork might be useful as speed-reducing countermeasures. Furthermore, drivers reduced speed earlier on encountering a moose in open landscape and had lower velocity when driving past it. The presence of a wildlife fence on encountering the moose resulted in smaller deceleration.

 • 20.
  Jägerbrand, Annika K
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Kollisioner och olyckor med rådjur i Sverige under 10 år (2003–2012): variation i tid, geografi och kostnader2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Målen med detta projekt var att skapa en 10-årig översikt över antalet rådjurskollisioner i Sverige och olyckornas variation i tid, geografi och kostnader, både avseende egendomsskador och personskadeolyckor. Olycksstatistik från NVR, Nationella viltolycksrådet (kollisioner), Strada (personskadeolyckor i Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Ofelia (system för järnväg) har använts. Resultaten visar att antalet rådjurskollisioner ökat under 10-årsperioden. Totalt antal rådjursolyckor som blivit inrapporterade under åren 2003–2012 är 306 267 (egendomsskador och personskadeolyckor) medan antalet omkomna och skadade personer i dessa olyckor är 2 752. Ökningen i antalet rådjurskollisioner har varit betydligt större i de nordligaste länen och Gotland. Antalet rådjurskollisioner är betydligt fler under försommaren (maj–juni) och tidigt på vintern (oktober–december), medan antalet personskadeolyckor med rådjur är högst under sommaren. Antalet rådjurskollisioner varierar under dygnet men flest kollisioner och olyckor sker under morgon och kväll för både egendomsskador och personskadeolyckor. För antalet omkomna i olyckor med rådjur inblandade är antalet dubbelt så stort än de officiellt rapporterade antalen, medan antalet svårt skadade är minst 177 % högre än de officiella siffrorna. Det är troligt att den officiella statistiken även underskattar antalet dödade och skadade från övriga viltslag såsom älg, hjort och vildsvin. Denna studie visar att totala kostnaderna för rådjurskollisioner och rådjursolyckor 2012 överstiger 1 miljard kronor varav cirka 70 % är kostnader för egendomsskador.

 • 21.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Kollisioner och olyckor med rådjur i Sverige under 10 år (2003–2012): variation i tid, geografi och kostnader2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Målen med detta projekt var att skapa en 10-årig översikt över antalet rådjurskollisioner i Sverige och olyckornas variation i tid, geografi och kostnader, både avseende egendomsskador och personskadeolyckor. Olycksstatistik från NVR, Nationella viltolycksrådet (kollisioner), Strada (personskadeolyckor i Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Ofelia (system för järnväg) har använts. Resultaten visar att antalet rådjurskollisioner ökat under 10-årsperioden. Totalt antal rådjursolyckor som blivit inrapporterade under åren 2003–2012 är 306 267 (egendomsskador och personskadeolyckor) medan antalet omkomna och skadade personer i dessa olyckor är 2 752. Ökningen i antalet rådjurskollisioner har varit betydligt större i de nordligaste länen och Gotland. Antalet rådjurskollisioner är betydligt fler under försommaren (maj–juni) och tidigt på vintern (oktober–december), medan antalet personskadeolyckor med rådjur är högst under sommaren. Antalet rådjurskollisioner varierar under dygnet men flest kollisioner och olyckor sker under morgon och kväll för både egendomsskador och personskadeolyckor. För antalet omkomna i olyckor med rådjur inblandade är antalet dubbelt så stort än de officiellt rapporterade antalen, medan antalet svårt skadade är minst 177 % högre än de officiella siffrorna. Det är troligt att den officiella statistiken även underskattar antalet dödade och skadade från övriga viltslag såsom älg, hjort och vildsvin. Denna studie visar att totala kostnaderna för rådjurskollisioner och rådjursolyckor 2012 överstiger 1 miljard kronor varav cirka 70 % är kostnader för egendomsskador.

 • 22.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Antonson, Hans
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Driving behaviour responses to a moose encounter, automatic speed camera, wildlife warning sign and radio message determined in a factorial simulator study2016Inngår i: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 86, s. 229-238Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In a driving simulator study, driving behaviour responses (speed and deceleration) to encountering a moose, automatic speed camera, wildlife warning sign and radio message, with or without a wildlife fence and in dense forest or open landscape, were analysed. The study consisted of a factorial experiment that examined responses to factors singly and in combination over 9-km road stretches driven eight times by 25 participants (10 men, 15 women). The aims were to: determine the most effective animal–vehicle collision (AVC) countermeasures in reducing vehicle speed and test whether these are more effective in combination for reducing vehicle speed; identify the most effective countermeasures on encountering moose; and determine whether the driving responses to AVC countermeasures are affected by the presence of wildlife fences and landscape characteristics. The AVC countermeasures that proved most effective in reducing vehicle speed were a wildlife warning sign and radio message, while automatic speed cameras had a speed-increasing effect. There were no statistically significant interactions between different countermeasures and moose encounters. However, there was a tendency for a stronger speed-reducing effect from the radio message warning and from a combination of a radio message and wildlife warning sign in velocity profiles covering longer driving distances than the statistical tests. Encountering a moose during the drive had the overall strongest speed-reducing effect and gave the strongest deceleration, indicating that moose decoys or moose artwork might be useful as speed-reducing countermeasures. Furthermore, drivers reduced speed earlier on encountering a moose in open landscape and had lower velocity when driving past it. The presence of a wildlife fence on encountering the moose resulted in smaller deceleration.

 • 23.
  Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Calluna AB.
  Gren, I-M.
  IMA Miljöekonomi.
  Seiler, A.
  SLU.
  Johansson, Ö.
  Uppdatering och nya effektsamband i effektmodellen för viltolyckor2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Viltolyckor i Sverige är ett växande problem som leder till dödade och skadade personer, liksom skador på fordon och dödade djur. Viltolyckor har samhällsekonomiska kostnader som behöver kvantifieras för att man ska kunna räkna ut kostnadsnyttan av åtgärder som förebygger viltolyckor, såsom exempelvis viltstängsel eller passager. Effektmodellen för viltolyckor utvecklades under 1980-talet och ingår i EVA (effekter vid väganalyser) men är idag till vissa delar föråldrad på grund av utvecklingen som skett avseende trafiksäkerhet, viltolyckssammansättning, datasystem, kunskap och forskning. Den existerande effektmodellen bygger på risk för viltolyckor per km väg per län i tre trafikflödesklasser för älg och summerat ihop för rådjur/ren. Detta projekt har haft som mål att uppdatera effektmodellen för viltolyckor genom att inkludera aktuella data på viltolycksfördelningar och mörkertal, beakta flera viltslag (älg, rådjur, hjort och vildsvin) och involvera flera variabler som kan vara av betydelse för olyckorna: t.ex. viltets populationsstorlek, vägstandard, trafikarbete, hastighet, viltstängsel, landskapstyp och viltets populationsstorlek. Arbetet har delats upp i tre huvudsakliga delar. Den första delen omfattade att ta fram ny kunskap om sambanden mellan viltolyckor, trafikarbete, och viltpopulationer där också landskapsvariabler ingår samt kostnadsberäkningar baserat på olika typer av prognoser på längre sikt. En annan del omfattade att ta fram ny viltolycksstatistik baserat på GIS-analyser för uppdaterade effektsamband för viltolyckor (olycksfrekvens per km väg), ÅDT1 , vägstandard och stängsel samt nya skattningar av mörkertal. Den tredje delen omfattade att ta fram nya värden för skadeföljd och skadekonsekvenser för olika viltslag för 2010–2016. Resultaten från första delen av projektet visar att utifrån ett oförändrat jakttryck kommer viltolyckorna att öka med 12% från 2015 fram till 2030, mestadels på grund av en fördubbling av vildsvinsolyckor medan risken för olycka med älg och rådjur minskar något. Vid minskat jakttryck under samma period visar resultaten att det är teoretiskt möjligt att viltolyckorna istället kommer att öka med 50%. Beräknade kostnader för viltolyckor år 2030 (ASEK 6) varierar mellan 1 707 och 7 556 miljoner kronor beroende på antaganden om jakttryck och skadekostnader. Olyckor med rådjur svarar för den största delen av olyckorna under hela perioden, men olyckor med vildsvin ökar mest under samtliga scenarier. Prognos för kostnadsberäkningar av viltolyckor för Västra Götaland och Skåne inkluderas som exempel. Data från 2010–2016 visar att viltolyckorna ökat mer eller mindre konstant sen 2003 och att ökningen i olyckstal över åren sker med snabbare takt än ökningen i trafikarbetet. På mindre vägar tilltar olycksfrekvenser med ökande trafikarbete fram till en genomsnittlig trafikvolym av omkring 5 000 ÅDT. På större vägar avtar däremot olycksfrekvensen med stigande trafik. Olycksfrekvensen är högst på mellanstora vägar men avtar på trafiktunga vägar och på vägar med hög hastighet. Uppdaterade värden för skadeföljd och skadekonsekvens baserades på uttag ur STRADA2 och NVR3 2010–2016 och endast polisrapporterade olyckor (förutom för RPMI4 värden där även sjukhusrapporter ingick). Skadeföljden visar att dödade och skadade personer i älg- och rådjur/hjortolyckor har minskat och justeringar i de nya värdena har gjorts. För skadekonsekvenser föreslås nya värden för älgolyckor medan föregående värden behållits för rådjur/hjort och även föreslås för vildsvin. Nya värden för skadeföljd föreslås för rådjur/hjort och vildsvin. Slutligen diskuteras antagande i effektmodellen och resultat utifrån trafiksäkerhetsutvecklingen, relevanta viltolycksfrågor, samt några utvalda aspekter inför effektmodellens implementering.

 • 24.
  Lampman, Richard
  University of Illinois at Urbana-Champaign.
  23. Emerging Vector-borne Diseases of Public Health in Europe and North America2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic Universit Press , 2012, 2, s. 191-198Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 25.
  Larsson, Stefan
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå marina forskningscentrum (UMF).
  Serrano Gonzalez, Ignacio
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå marina forskningscentrum (UMF).
  Eriksson, Lars-Ove
  Effects of muscle lipid concentration on wild and hatchery brown trout (Salmo trutta) smolt migration2012Inngår i: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ISSN 0706-652X, E-ISSN 1205-7533, Vol. 69, nr 1, s. 1-12Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Annually, hatchery programs are releasing millions of salmonid smolts into the Baltic Sea. Recent estimations indicate a decline in smolt sea survival, questioning the ecological and socioeconomic values of these programs. Concurrently, hatchery smolts have increased in lipid concentration. Salmonids display partial migration, and it is suggested that the ratio of migrants/residents is affected by individual smolt energetic status. To test whether the increased energetic status of hatchery smolts could explain the noted decrease in survival, we released wild trout smolts, conventional hatchery smolts, and hatchery smolts of low energetic status into a Baltic Sea river. Using telemetry, we obtained data on the number of successful migrants, their swimming speed, and diel migratory behaviour. A much lower proportion of conventional smolts (30%) successfully migrated to the coast. No difference was found between wild (74%) and hatchery smolts of low energetic status (64%). Furthermore, conventional smolts migrated slower and showed no diel migratory pattern. The results are of high relevance for hatchery programs producing partially migrating fish.

 • 26.
  Levengood, Jeffrey M.
  et al.
  University of Illinois at Urbana-Champaign.
  Martineau, Daniel
  University of Montreal, Saint-Hyacinthe, QC, Canada.
  11. Geological, Hydrological and Anthropogenic Features2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 97-100Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 27.
  Lindström, Kati
  et al.
  Filosofi och historia, KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.
  Jones, Thomas E.
  Mount Fuji’s Listing as a Cultural World Heritage Site: Challenges of Fragmented Governance2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Heritage management is often fragmented, and Japan is no exception with considerable horizontal fragmentation between municipal, prefectural and central government agencies. For example, the Ministry of Environment (MoE) is the legally-designated administrator of national parks but their institutional objectives are often inconsistent with those of other state agencies, such as the MAFF (a significant landowner) and MEXT (responsible for cultural heritage). This poses serious challenges for management of large mixed type heritage where objects are not easily classified as natural or cultural. Mount Fuji, UNESCO World Cultural Heritage since 2013, consists of a serial nomination of sites within Fuji-Hakone-Izu National Park that overlaps with the administrative territory of 15 municipalities and two prefectures. This complex combination of multiple stakeholders can have the unintended side-effect of pitting government agencies against each other, and against private stakeholders such as mountain huts who maintain certain trails. The nomination process was challenged by the legislation and established procedures that struggle to accommodate natural landscapes functioning as cultural objects of worship and art. The fragmented management style was typified by subordination to business interests and avoidance of disrupting the status quo. One solution was to focus on sites that were already listed under national law. Site maintenance is typically split between several departments and institutions that are subjected to regular rotation of human resources. 13 However, the UNESCO listing process opened a window for greater cooperation. After tentative listing in 2007, a cross-cutting committee was formed in 2009 to standardize place names, and remove unnecessary or inferior trail signs. The simplified system of colour-coded, multi-lingual signs along 4 main trails symbolizes how the ‘carrot’ of UNESCO inscription provided an incentive to galvanize diverse stakeholders into collaborative action, but it is difficult to envisage how the momentum can maintain cross-cutting partnerships now that inscription has been achieved.

 • 28. Linkowski, Weronika Axelsson
  et al.
  Kvarnstrom, Marie
  Westin, Anna
  Moen, Jon
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
  Ostlund, Lars
  Wolf and Bear Depredation on Livestock in Northern Sweden 1827-2014: Combining History, Ecology and Interviews2017Inngår i: Land, ISSN 2073-445X, E-ISSN 2073-445X, Vol. 6, nr 3, artikkel-id 63Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the twenty-first century, large carnivores have increased in human dominated landscapes after being extinct or nearly extinct. This has resulted in increasing numbers of livestock killed by large carnivores. The intent of this paper is to give a land use-historical perspective on the recent livestock-carnivore conflict in boreal Sweden. More specifically we address: (1) depredation risks (livestock killed by carnivores) and (2) local knowledge of how to protect livestock from predation and whether it survived among pastoralists until the present. This study provides numeric information on carnivores, livestock and depredation, combined with oral information from summer farmers about livestock protection. We compare recent (since 1998) and historical (late nineteenth century) depredation rates in two Swedish counties. In Dalarna recent depredation rates are higher than historical rates while the opposite pattern is seen in Jamtland. Recent depredation rates in Dalarna are twice the recent rates in Jamtland, in contrast to the historical situation. Recent and historical depredation rates are of the same order. Summer farmers traditionally graze their livestock in forested areas where carnivores reside. Interviews show that traditional knowledge of how to protect livestock from carnivores was lost during the twentieth century, but recently new knowledge has developed leading to changes in summer farming practices. The carnivore-livestock situation today differs from the historical situation, not so much in levels of depredation, but mainly regarding the possibilities of farmers to face challenges associated with increasing carnivore populations.

 • 29.
  Magnusson, Ulf
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  21. Overview of Infectious Diseases and the Wildlife-Livestock Interface2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 183-185Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 30.
  Martineau, Daniel
  University of Montreal, Saint-Hyacinthe, QC, CAN.
  17. Contaminants and Health of Beluga Whales of the Saint Lawrence Estuary2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 139-148Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 31.
  Martineau, Daniel
  University of Montreal, Saint-Hyacinthe, QC, Canada.
  19. Fisheries of the St Lawrence River, Estuary and Gulf2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 163-166Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Miller, Philip S.
  et al.
  International Union for Conservation of Nature, Apple Valley, MN, USA.
  Citino, Scott
  White Oak Conservation Center, Yulee, FL, US.
  2. Facilitating Recovery of Threatened and Endangered Species2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 29-38Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 33.
  Mörner, Torsten
  et al.
  National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden.
  Beasley, Val
  University of Illinois at Urbana-Champaign.
  22. Monitoring for Diseases in Wildlife Populations2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 186-190Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 34. Ogmundsson, Hilmar
  Workshop om fiskeriafgifter i Vestnorden: 18-19. oktober 2016, Reykjavik, Island2018Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [da]

  De vestnordiske fiskeriforvaltninger står overfor og gennemgår aktuelt store og gennemgribende revisioner af landenes fiskerilove og -forvaltning. Spørgsmålene, som revisionerne omfatter, er økonomisk tung og politisk sensitive, hvilket gør, at forvaltningerne står over for krav om at levere de forvaltningsmæssigt rigtige løsninger. Formålet med at opkræve afgifter fra fiskeriet er at sikre en optimal udnyttelse af fiskeressourcerne. Denne rapport er fra en Vestnordisk workshop II, gennemført med midler fra Nordisk Ministerråds fiskerisamarbejde. Rapporten beskriver workshoppens debat om, hvorledes renten i fiskeriet skal beregnes; Hvor stor ressourcerenteafgift opkræves i de forskellige lande?; Hvad har ændret sig i landenes måde at beregne og opkræve fiskeriafgifter på?; Hvordan skal ressourcerenten fastsættes i praksis og hvordan kan man beregne et maksimalt afgiftstryk fra fiskeriet.

 • 35.
  Sandstrom, Camilla
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Johansson, Maria
  Sjolander-Lindqvist-, Annelie
  The management of large carnivores in Sweden: challenges and opportunities2015Inngår i: Wildlife Biology, ISSN 0909-6396, E-ISSN 1903-220X, Vol. 21, nr 3, s. 120-121Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 36.
  Sandström, Camilla
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Wennberg DiGasper, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Öhman, Karin
  Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Conflict resolution through ecosystem-based management: the case of Swedish moose management2013Inngår i: International Journal of the Commons, ISSN 1875-0281, E-ISSN 1875-0281, Vol. 7, nr 2, s. 549-570Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Swedish moose (Alces alces) management has over the years transformed from a situation similar to what Hardin (1968) defined as a tragedy of the commons – i.e. where open access and unrestricted demands lead to over-exploitation – into a situation characterized by an abundance of moose. While high numbers of moose are preferred by hunters, they damage forests through grazing, causing conflicts between hunters and forest owners. In an attempt to resolve these disputes, the Swedish government is introducing a new local ecosystem-based management system. This paper analyzes this shift from managing a single resource to the broader perspective of ecosystem management and discusses to what extent it will contribute to conflict resolution. The results suggest that some of the problems highlighted may be solved through the implementation of an ecosystem management system. However, several challenges remain to be tackled, such as how to establish robust partnerships between forest owners and hunters for managing moose on land with a fragmented property rights structure. This can lead to different and conflicting objectives and, consequently, difficulties in reaching collective action.

 • 37.
  Söderquist, Pär
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Sveriges lantbruksuniversitet.
  Large-scale releases of native species: the mallard as a predictive model system2015Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Human alteration of natural systems, and its consequences are of great concern and the impact on global ecosystems is one of the biggest threats that biodiversity stands before. Translocations of invasive species, as well as intraspecific contingents with non-native genotypes, whether they are deliberate or unintentional, are one such alteration and its consequences are continuously being assessed. The mallard (Anas platyrhynchos) is the most numerous and widespread duck in the world and a flagship in wetland conservation. It is also an important game species which is heavily restocked for hunting purposes, especially in Europe where over three million ducklings are released every year. Because of its hunted status, its abundance, and the number of released individuals, it can serve as a model species to study effects of releases, both for conservation and restocking for hunting, on wild populations. In this thesis the status of the mallard was assessed in the Nordic countries and the effects of releases on the wild populations were studied by mining historical ringing data, comparing morphology of present-day wild, farmed, and historical mallards, and analyzing phylogeography of wild and farmed mallards in Europe. The status of the mallard population in the Nordic countries are generally good, however, a joint effort of European countries is needed to monitor and manage the population. A significant difference between wild and farmed mallards concerning longevity, migration, bill morphology and genetic structure was also found, together with signs of cryptic introgression of farmed genotypes in the wild population with potential fitness reduction as a result. The effect is however limited by that only a fraction of released farmed mallards reach the breeding season due to low survival. A natural captive environment is crucial to keep individuals wild-like with high survival rates after release. However, with an introgression of potentially maladapted farmed genotypes leading to a reduction in fitness, a low survival of released mallards would favor the wild population. A legislative change regarding obligation to report numbers, provenance, and release sites of farmed mallard should be considered, together with practical solutions of ringing and genetic monitoring of released mallards.

 • 38.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Utsatta änder – så går det för dem2014Inngår i: Svensk jakt, ISSN 0039-6583, Vol. 152, nr 12, s. 72-73Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 39.
  Weseloh, D.V. Chip
  Canadian Wildlife Service, Environment Canada, Toronto, ON, Canada.
  14. Contaminants in Colonial Waterbirds of the North American Great Lakes, 1955-20072012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 1, s. 116-121Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 40.
  Widman, Marit
  et al.
  National Institute of Economic Research / Swedish University of Agricultural Sciences.
  Elofsson, Katarina
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Costs of Livestock Depredation by Large Carnivores in Sweden 2001 to 20132018Inngår i: Ecological Economics, ISSN 0921-8009, E-ISSN 1873-6106, Vol. 143, s. 188-198Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Livestock depredation by large carnivores entails economic damage to farmers in many parts of the world. The aim of this paper is to analyse and compare the costs of livestock depredation by carnivores in Sweden across different carnivore species and counties. To this end, we estimate the government's compensation cost function using Swedish data on the county level over the period of 2001 to 2013. Compensation costs due to depredation by three large carnivores are considered: the brown bear (Ursus arctos), the wolf (Canis lupus) and the lynx (Lynx lynx). The results show that a 1% increase in the density of the carnivores leads to a 03-0.4% increase in compensation costs, whereas a 1% increase in the density of sheep results in a 0.8 and 1.1% increase in the compensation costs for brown bears and wolves, respectively. A larger share of unfenced pastures is associated with higher compensation costs for brown bear. The marginal cost of an additional carnivore individual varies considerably between counties, ranging between 1 and 82 EUR for lynxes, 0 and 266 EUR for brown bears, and 52 and 1067 EUR for wolves. (C) 2017 The Authors. 

 • 41.
  Ziegler, F.
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Food and Bioscience, Environment.
  Hornborg, S.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Food and Bioscience, Environment.
  Valentinsson, D.
  Skontorp Hognes, E.
  Søvik, G.
  Ritzau Eigaard, O.
  Same stock, different management: Quantifying the sustainability of three shrimp fisheries in the Skagerrak from a product perspective2016Inngår i: ICES Journal of Marine Science, ISSN 1054-3139, E-ISSN 1095-9289, Vol. 73, nr 7, s. 1806-1814Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The northern shrimp (Pandalus borealis L.) stock in the Skagerrak is shared by Sweden, Norway, and Denmark. Although the fishery is regulated by an annual agreement between the EU and Norway, there are also national regulations as well as differences in fleet composition and shrimp markets. In early 2014, the World Wildlife Fund gave all Skagerrak shrimp a red light in their seafood consumer guide, which led to an extensive debate, especially in Sweden, about the sustainability of this fishery. The aim of this study was to quantify a set of indicators that together give a broad picture of the sustainability of the three fisheries to provide an objective basis for a discussion on needed measures. The different indicators concerned environmental, economic or social aspects of sustainability and were quantified per tonne of shrimp landed by each country in 2012. The Danish fishery was most efficient in terms of environmental and economic indicators, while the Swedish fishery provided most employment per tonne of shrimp landed. Fuel use in all fisheries was high, also when compared with other shrimp fisheries. Interesting patterns emerged, with smaller vessels being more fuel efficient than larger ones in Sweden and Norway, with the opposite trend in Denmark. The study also demonstrated major data gaps and differences between the countries in how data are collected and made available. Various improvement options in the areas data collection and publication, allocation of quotas and enforcement of regulations resulted. Product-oriented studies could be useful to follow-up performance of fisheries over time and to identify how to best utilize the Skagerrak shrimp stock. This could involve evaluating novel solutions in terms of technology and management, based on current and future scenarios aiming to maximize societal benefits generated from this limited resource, at minimized environmental impacts. © 2016 International Council for the Exploration of the Sea 2016. All rights reserved.

 • 42.
  Zwiernik, Matthew
  et al.
  Michigan State University, East Lansing, MI, USA.
  Vermeulen, Frouke
  Michigan State University, East Lansing, MI, USA.
  Bursian, Steven
  Michigan State University, East Lansing, MI, USA.
  16. Contaminants in Semi-aquatic Wildlife: Lessons from the Laurentian Great Lakes2012Inngår i: Ecology and Animal Health / [ed] Leif Norrgren and Jeffrey Levengood, Uppsala: Baltic University Press , 2012, 2, s. 128-138Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
1 - 42 of 42
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf