Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 230 av 230
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Blomstrand, Eva
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Berit Sjöberg: 1939-20182019Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser: Mäns och kvinnors cykelhastigheter är högre vid längre avstånd2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Avstånd, tid och hastighet vid cykling är viktiga ingångsvärden i hälsoekonomiska värderingar, epidemiologiska studier, trafikmodellering och -planering för cykling. Det är därför viktigt att kunna ange så korrekta värden på dem som möjligt. För det krävs studier av samband mellan dessa variabler, och vilka faktorer i övrigt det är som bestämmer hastigheten vid cykling.

  Metodik

  För detta ändamål har en explorativ studiemodell nyttjats. Empiri från 1661 manliga och kvinnliga cykelpendlare i Stor-Stockholm har använts. Deltagarna svarade på enkäter och ritade in sina färdvägar på kartor. Färdvägsavstånden mättes sedan med en kriteriemetod. Var färdvägarna gick har bestämts i förhållande till Stor-Stockholms innerstad och förorter. Självrapporterade data på hur lång tid cykelturen till arbetet tog, ålder, kön, vikt och längd har nyttjats. Multipel regression har använts.

  Resultat

  Stora variationer i cykelhastigheter vid färd till arbetet noterades. Men genom de multipla regressionsanalyserna kunde visas att 56 % av dessa variationer kan förklaras av variationer i ett relativt litet antal variabler. Intressant nog ökade cykelhastigheten ju längre färdvägsavståndet var. Vidare hade män en högre cykelhastighet än kvinnor, men den sjönk med stigande ålder för både män och kvinnor. De som hade en högre kroppsvikter hade högre cykelhastigheter, förutsatt att den högre kroppsvikten inte berodde på högre BMI, och därmed sannolikt mer av fetma. Då sjönk istället cykelhastigheten. Vidare var den högre bland dem som cyklade i ytterstadens förorter än bland dem som cyklade i innerstaden. Studien visade även att de allra flesta som anger sin färdtid i hela minuter och med multiplar av siffran 5 (alltså 5, 10, 15, 20 min, osv.) systematiskt överskattar den tid som det tar för dem att komma till arbetet. Därmed sjunker också deras beräknade cykelhastigheter. Dessa olika faktorers absoluta och relativa betydelse för cykelhastigheten kommer att presenteras vid föredraget.

  Konklusion

  För första gången någonsin redovisas hur ett antal centrala variabler, både enskilt och sammantaget, påverkar cykelhastigheterna för män respektive kvinnor. Därmed finns nu en klart bättre grund för att cyklingens hastigheter ska kunna beskrivas med mer realistiska värden i hälsoekonomiska värderingar, epidemiologiska studier, trafikmodellering och -planering.

 • 3.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Grönska och skönhet ökar cyklisters upplevelse av trygghet i trafikmiljön2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Regelbunden fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter, och många vill vara fysiskt aktiva, men uppfattar olika hinder för det. Aktiv arbetspendling är en intressant möjlighet i detta sammanhang, då den är tidseffektiv, och avstånden mellan bostad och arbete ofta är lämpliga. Därför är det mycket angeläget att färdvägsmiljöer underlättar cykling, och studier av dem är viktiga för att förstå hur olika miljöfaktorer verkar. Upplevelser av otrygghet i trafikmiljön hindrar cykling. Syftet med denna studie var därför att mäta sambandet mellan upplevelser av trafikmiljön som otrygg eller trygg för cykelpendling, och upplevelser av olika miljöfaktorer i samma färdvägsmiljöer.

  Metod

  797 arbetspendlande cyklister (47 ± 11 år, 40 % män) rekryterades via annonser, och data från deras upplevelser av sina självvalda färdvägsmiljöer i Stor-Stockholms innerstad har nyttjats. För att mäta det användes The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES), som har utvecklats vid GIH. ACRES innehåller utfallsvariabeln ”otrygga eller trygga trafikmiljöer” och ett antal miljöprediktorer, såsom avgaser, hastigheter hos motorfordon, trängsel bland cyklister, grönska och antal rödljus. ACRES har visat god kriterierelaterad validitet och rimlig reproducerbarhet. För att analysera sambanden mellan utfallsvariabeln otrygg eller trygg trafikmiljö och olika miljöprediktorer samt bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildnings- och inkomstnivå, användes regressionsanalyser. I utfallsvariabeln otrygg eller trygg trafikmiljö (y) står skattningen 1 för mycket otrygg och 15 för mycket trygg. Miljövariablerna (x) skattades på motsvarande sätt med 15-gradiga skalor, utom variabeln ”andel cykelbana/cykelfält/cykelväg”, som har en 11-gradig skala.

  Resultat

  Resultaten visar att cirka 40 procent av skillnaden hos utfallsvariabeln otrygg eller trygg trafikmiljö (y) förklaras av de olika prediktorerna (x). Regressionsekvationen var: y = 12,05 - (0,25 x trängsel i blandtrafik) - (0,18 x färdvägens dragning) + (0,14 x grönska) - (0,14 x hastigheter hos motorfordon) - (0,13 x konflikter) + (0,11 x andel cykelbana/cykelfält/cykelväg) + (0,10 x fulhet eller skönhet) + (0,07 x backighet)(alla p-värden ≤ 0,017).

  Slutsatser

  Oberoende av varandra verkar således gröna och vackra färdvägsmiljöer med en hög andel cykelbanor/cykelfält/cykelvägar vara faktorer som påverkar tryggheten i trafiken positivt för cykelpendlare i innerstadsmiljöer. Även backighet verkar ha en positiv verkan på trygghetsupplevelsen, vilket är något förvånande och behöver studeras vidare. Å andra sidan verkar trängsel i blandtrafik, högre hastigheter hos motorfordon, konflikter mellan trafikanter och färdvägar som kräver många riktningsändringar vara faktorer som ökar känslan av otrygghet. Studier som denna utgör ett underlag för arbetet med att skapa goda färdvägsmiljöer för cyklister.

 • 4.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Rörelserikedom, yttre miljöer och folkhälsa: Reflektioner och rekommendationer knutna till fysisk planering för Ön i Umeälven vid Umeå stad2019Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande (N2017:08) och Umeå kommun anordnade den 30-31 januari 2019 en "Idéverkstad - planering för rörelserikedom" i Umeå. Ett konkret ärende, bebyggelseplaner vid Ön i Ume älv vid Umeå, och samtidigt frågan om fysisk planering och samhällsplanering i relation till begreppet "physical literacy" kom att prägla två intensiva dagar av presentationer och idéverkstad.

  Professor Peter Schantz från GIH i Stockholm, med stor erfarenhet från temaområdet rörelse, hälsa och miljö, stod för den avslutande presentationen med reflektioner och rekommendationer till Umeå kommun.

 • 5.
  Schantz, Peter
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake: Analyses of Reproducibility Using a Range of Heart Rates from Cycle Commuting2019Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, nr 7, artikel-id e0219741Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. Monitoring aerobic exercise intensities of free-living physical activities is valuable for purposes such as education and research. The heart rate (HR) method, based on the linear relation between HR and oxygen uptake (VO2), is potentially valuable for this purpose. Three prerequisites are that the method is reproducible, and valid for the specific form of physical activity executed as well as under field conditions. The aim of this study is to evaluate reproducibility of the heart rate method in the laboratory.

   

  Methods. VO2 and HR measurements were made on two different occasions during three submaximal (model 1) plus a maximal exercise intensity (model 2) on a cycle ergometer in the laboratory. 19 habitual commuter cyclists (9 males and 10 females), aged 44 ± 3 years, were measured. The reproducibility of the estimated VO2, based on three levels of HR from commuting cycling and the regression equations from test and retest were analyzed. Differences between the two models were also studied. 

   

  Results. For both models, there were no significant differences between test and retest in the constituents of the regression equations (y-intercept, slope and r-value). Neither were there any systematic differences in estimated absolute levels of VO2 between test and retest. The relative differences between test and retest, based on estimations from three different levels of HR, were 0.99 ± 11.0 (n.s.), 2.67 ± 6.48 (n.s.) and 3.57 ± 6.24% (p<0.05) for model 1, and 1.09 ± 10.6, 1.75 ± 6.43 and 2.12 ± 5.92% (all n.s.) for model 2. However, some large individual differences were seen in both models. There were no significant differences between the two models in the slopes, intercepts or r-values of the regression equations or in the estimated levels of VO2.

   

  Conclusion. The heart rate method shows good reproducibility on the group level in estimating oxygen consumption from HR-VO2 relations in the laboratory, and based on three levels of HR which are representative for cycle commuting. However, on the individual level, some large variations were seen.

 • 6.
  Schantz, Peter
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  An Overview, Description and Synthesis of Methodological Issues in Studying Oxygen Consumption during Walking and Cycling Commuting using a Portable Metabolic System (Oxycon Mobile).2018Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  From the time of the independent discoveries of oxygen by Carl Wilhelm Scheele in Sweden and Joseph Priestly in England in the 1770s, there has been an ongoing chain of methodological developments, from the pioneering ones by Antoine Lavoisier until today, with the aim of measuring oxygen uptake and metabolic processes of man in motion (Mitchell and Saltin 2003). This historical development, has, not least during the last decades, also included both automated stationary and portable open-circuit metabolic measurement systems, which have been thoroughly reviewed recently (Macfarlane 2017; Ward 2018; Taylor et al. 2018).  

  When two of the present authors (PS and HR) were trained as exercise physiologists, the golden standard method in this respect, the Douglas bag method (DBM), was the only, or the predominantly used method at our laboratory. In the 1990s, automated stationary open-circuit metabolic measurement systems started to be used, and HR evaluated some of them using DBM. He noted that it was not apparent that one could rely on the data produced in these “black box” systems. Still they have been used in many laboratories, and possibly there are a number of scientific articles based on them which might hold invalid data. One comment along that line was sent in 2001 as an e-mail from our teacher, professor emeritus Per-Olof Åstrand to an American colleague (Appendix 1). It ended with: “I have observed many odd data in the literature which can be explained as a consequence of uncritical use of modern, fancy electronic equipments without serious and competent evaluation of their accuracy”.

  For HR, these kind of experiences during the 1990s became an important impetus to develop a refined system for the Douglas bag method at the Laboratory for Applied Sport Sciences at the Swedish School for Sport and Health Sciences, GIH, in Stockholm, Sweden. That process was undertaken in close collaboration with Lennart Gullstrand at the Elite Sports Centre, The Swedish Sports Confederation, Bosön, Lidingö, Sweden. This text builds on that system, and many other developmental steps that have been taken since then. They have been applied to study a number of issues related to walking and cycle commuting, as part of the multidisciplinary research project on Physically Active Commuting in Greater Stockholm (PACS) at GIH. For its overall aims, see: www.gih.se/pacs

  One of the aims is to characterize the physiological demands of walking and cycle commuting in relation to absolute and relative demands of oxygen uptake (VO2). This is of interest in itself for understanding the nature of the physical activity during active commuting. Combined with other kinds of data one aim was also to better understand the potential health effects of active commuting. An important issue in this respect was to scrutinize whether the heart rate method for estimating VO2 (Berggren & Hohwü Christensen 1950) would be a reliable and valid method during cycle or walking commuting.

  To reach these goals we needed to use an automated mobile metabolic system. However, we had to work for a much longer time than expected due to a surprising number of diverse methodological challenges in measurements of both VO2 and heart rate (HR). They had to be considered and evaluated through a series of validity studies and checks. Some of the issues could be foreseen and were rather straight forward to handle, whereas others were unexpected, and the strategies to handle them had to be developed step by step as they appeared during the research process. Here this process will be first introduced, then described in more or less detail, and in cases of less details, we instead refer to issues in more depth in original articles. Finally, a synthesis of all studies and their consequences is elaborated on at the end of this appendix.

 • 7.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  De upplevda landskapen för cykling: Påverkan på hälsan2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Riksdagens transportpolitiska mål är att transportsystemets utformning, funktion och användning ska ”bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa” (Näringsdepartementet 2009). Ett sätt att verka för det är att stimulera till mer av cykling, och säkerställa att den kan ske i trygga, attraktiva och säkra färdvägsmiljöer. Sedan 2017 finns även en nationell cykelstrategi till stöd för en sådan utveckling.

  Denna rapports primära målsättning är att bidra till en ökad förståelse och kunskap om dels färdvägsmiljöers betydelse för cykling, hälsa och välbefinnande, dels hur de kan studeras för såväl trafik-, stads- och folkhälsoplanerares behov som i ett vetenskapligt sammanhang.

  Inledningsvis belyser rapporten samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, nuvarande nivåer av fysisk aktivitet inom befolkningen, och vikten av vardagliga aktiva transporter för att kunna uppnå folkhälsomål knutna till fysisk aktivitet.

  Motivationen att vara fysiskt aktiv är dels knuten till varje typ av rörelse i sig, dels till olika yttre faktorer, däribland de fysiska miljöer där rörelsen kan äga rum. Det är därför viktigt att miljön stimulerar till rörelse. För cykling behövs det oavsett om syftet är transport, rekreation, motion, träning eller tävling. Färdvägsmiljöers möjliga påverkan kan analyseras med hjälp av modellen i Figur 1.

  När vi cyklar utomhus påverkas vi av fem olika typer av miljödomäner; en fysisk miljö med fasta objekt, en trafikmiljö med rörliga objekt, en social miljö med människor, samt väder och ljusförhållanden. Var och en av dessa domäner innehåller olika miljöfaktorer som kan variera stort.

  I rapporten redovisas studier från Vancouver i Kanada som visar att kraven på färdvägsmiljöer är klart högre bland potentiella nya cyklister än bland existerande cyklister, vilket ger stöd för att vi i Sverige bör skapa väsentligt bättre färdvägsmiljöer för cykling om de påtagligt ska stimulera fler människor till att cykla.

  Det är därför av stor vikt att veta vilka miljöfaktorer som är kritiska för att en färdvägsmiljö ska upplevas som otrygg–trygg av trafikmässiga skäl respektive motverkande–stimulerande för cykling. Detta underlättas av om vi kan mäta hur vi uppfattar olika miljöfaktorer och de olika utfallen i modellens mittre nivå. För det ändamålet finns färdvägsmiljöskalan ”The Active Commuting Route Environment Scale” (ACRES) som har utvecklats vid GIH i Stockholm, och redovisas i rapporten.

  Med hjälp av ACRES:s skalor kan cyklister skatta hur en färdvägs olika delar uppfattas i termer av otrygghet–trygghet av trafikmässiga skäl respektive motverkande–stimulerande för cykling. Därigenom kan man utifrån ett brukarperspektiv lokalisera färdvägars svaga punkter, vilka sedan bör analyseras vidare som grund för att vidta de åtgärder som kan förbättra dem. Resultatet av förändringarna kan sedan utvärderas med hjälp av ACRES.

  I rapporten redovisas färdvägsmiljöprofiler baserade på cyklisters skattningar av miljöfaktorer längs färdvägar i Stor-Stockholms innerstad och ytterstad inklusive lantliga områden. De illustrerar stora skillnader mellan dessa områden, och att färdvägsmiljöer utanför innerstaden uppfattas som mer trygga och stimulerande att cykla i än i innerstaden.

  Inom inner- respektive ytterstaden varierar färdvägsmiljöernas karaktär. Detta möjliggör sambandsstudier mellan olika miljövariabler som prediktorer och utfallsmåtten otrygghet–trygghet av trafikmässiga skäl, respektive motverkande–stimulerande för cykling (Figur 2).

  Två exempel på resultat från studierna med ACRES från Stockholms innerstad exemplifierar olika utfall av dessa sambandsstudier; dels ett positivt samband mellan skattade nivåer av grönska längs färdvägarna och om de som helhet stimulerar cyklingen (Figur 3), dels ett negativt samband mellan skattade nivåer av hastigheter hos motorfordon och om färdvägsmiljöerna som helhet uppfattas som otrygga-trygga av trafikmässiga skäl (Figur 4).

  Studierna med ACRES visar att delvis olika miljöfaktorer är viktiga för utfallsvariablerna otrygghet–trygghet av trafikmässiga skäl respektive motverkande–stimulerande, samt att dessa varierar beroende på om man cyklar i inner- respektive ytterstaden (Tabell 1 och 2). Intressant nog framträder grönska längs färdvägen som en variabel som dels verkar stimulera cykling, dels är positivt relaterad till en känsla av trygghet i trafiken, och det i både inner- och ytterstaden. En liknande roll har skönhet. För fördjupade inblickar i de vetenskapliga studier som bildar underlag för denna rapport, se: www.gih.se/faap  

  Avslutningsvis, att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för cyklister behöver bli ett prioriterat mål för svensk trafikplanering. För att främja denna målsättning finns det ett behov av vidare kunskapsutveckling, både genom tillämpade lokala brukarstudier och genom forskning. 

 • 8.
  Schantz, Peter
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin. Research Unit for Movement, Health and Environment, The Åstrand Laboratory, The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Stockholm, Sweden.
  Wahlgren, Lina
  Research Unit for Movement, Health and Environment, The Åstrand Laboratory, The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Stockholm, Sweden..
  Salier Eriksson, Jane
  Research Unit for Movement, Health and Environment, The Åstrand Laboratory, The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Stockholm, Sweden..
  Nilsson Sommar, Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Rosdahl, Hans
  Research Unit for Movement, Health and Environment, The Åstrand Laboratory, The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Stockholm, Sweden..
  Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population2018Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, nr 11, artikel-id e0207573Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is important to estimate the duration-distance relation in cycle commuting in the general population since this enables analyses of the potential for various public health outcomes. Therefore, the aim is to estimate this relation in the Swedish adult population of 2015. For that purpose, the first step was to establishit for adult male and female cycle commuters in Greater Stockholm, Sweden. Whether or not the slopes of these relations needed to be altered in order to make them representative of the general population was evaluated by comparing the levels of maximal oxygen uptake in samples of commuter cyclists and the population. The measure used was the maximal oxygen uptake divided by both the body weight and a cycle weight of 18.5 kg. The body weights in the population samples were adjusted to mirror relevant levels in 2015. Age adjustments for the duration-distance relations were calculated on the basis of the maximal oxygen uptake in the population samples aged 20-65 years. The duration-distance relations of the cycle commuters were downscaled by about 24-28% to mirror levels in the general population. The empirical formula for the distance (D, km) was based on duration (T, minutes) · speed (km/min) · a correction factor from cycle commuter to the general population · age adjustment (A, years). For the males in the general population the formula was: D = T · 20.76 km/h · 0.719 · (1.676-0.0147 · A). For females, the formula was: D = T · 16.14 km/h · 0.763 · (1.604-0.0129 · A). These formulas, combined with distributions of route distances between home and work in the population, enable realistic evaluations of the potential for different public health outcomes through cycle commuting.

 • 9.
  Schantz, Peter
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Wahlgren, Lina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Nilsson Sommar, Johan
  Umeå Universitet.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population2018Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, nr 11, artikel-id e0207573Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is important to estimate the duration-distance relation in cycle commuting in the general  population since this enables analyses of the potential for various public health outcomes. Therefore, the aim is to estimate this relation in the Swedish adult population of 2015. For that purpose, the first step was to establish it for adult male and female cycle commuters in Greater Stockholm, Sweden. Whether or not the slopes of these relations needed to be altered in order to make them representative of the general population was evaluated by comparing the levels of maximal oxygen uptake in samples of commuter cyclists and the population. The measure used was the maximal oxygen uptake divided by both the body weight and a cycle weight of 18.5 kg. The body weights in the population samples were adjusted to mirror relevant levels in 2015. Age adjustments for the duration–distance relations were calculated on the basis of the maximal oxygen uptake in the population samples aged 20–65 years. The duration-distance relations of the cycle commuters were downscaled by about 24–28% to mirror levels in the general population. The empirical formula for the distance (D, km) was based on duration (T, minutes)  x  speed (km/min)  x  a correction factor from cycle commuter to the general population  x  age adjustment (A, years). For the males in the general population the formula was: D = T  x  20.76 km/h  x  0.719  x  (1.676 – 0.0147  x  A). For females, the  formula was: D = T  x  16.14 km/h  x  0.763  x  (1.604 – 0.0129  x  A). These formulas, combined with distributions of route distances between home and work in the population, enable realistic evaluations of the potential for different public health outcomes through cycle commuting.

 • 10. Edmar, Désirée
  et al.
  Nyberg, Lars
  Johansson, Bengt O.H.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sjöström, Ingrid
  Sture Koinberg: 1935-20182018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  The heart rate method for estimating oxygen uptake in walking and cycle commuting: Evaluations based on reproducibility and validity studies of the heart rate method and a portable metabolic system2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Walking and cycling to work can contribute to population health, but more objective knowledge concerning exercise intensities, oxygen uptake and the metabolic demands of this physical activity is needed for this and other evaluations. To attain this, valid and reliable instruments are a requirement. The focus of this thesis was to evaluate whether the heart rate method can be used for this purpose. It involves establishing the relation between heart rate and oxygen uptake during ergometer cycling in laboratory conditions, and thereafter checking if the same relation exists during cycle or walking commuting in a metropolitan area.

  To accomplish this, a portable metabolic system was tested for validity and reliability in laboratory and field conditions and the reproducibility of the heart rate and oxygen uptake relation in the laboratory was evaluated. Furthermore, the heart rate and oxygen uptake relations during cycle and walking commuting was compared with those attained in the laboratory.

  The first two studies showed that a portable metabolic system is valid during laboratory and sustained field conditions. Studies 3 and 4 showed that the heart rate method with respect to the heart rate-oxygen uptake relationship is reliable on the group level for both walking and cycling commuters during repeated measures in the laboratory. The last two studies showed that applying the heart rate method during cycle commuting leads to valid levels of oxygen uptake on the group level for both males and females. Contrary to that, the measured levels of oxygen uptake in the field during walking commuting were on average 17% higher for males, and 13% higher for females than the values obtained with the heart rate method. For both walking and cycling commuters, the individual spread around the mean values was rather high, creating somewhat wide confidence intervals for the mean values.

  In summary, the heart rate method can be used for cycle commuters during their normal commuting conditions, while for pedestrians it is necessary to take into account that oxygen uptake per heart rate is higher while walking than that estimated from ergometer cycling in the laboratory.

 • 12. Svensson Smith, Karin
  et al.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag: debattinlägg2017Ingår i: Helsingborgs dagblad, ISSN 1103-9388, , s. 1artikel-id 2 aprilArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  "Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag."

  Den fysiska aktiviteten inom skolans verksamhet behöver ses över, men också skolans möjlighet att stötta barns fysiska aktivitet utanför skoltid. Det skriver Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, och Peter Schantz, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

  Helsingborgs kommun har sedan länge höga ambitioner för att minska den klimatpåverkan som invånarnas resor ger upphov till. Att allt fler barn skjutsas till skolan istället för att cykla dit gör kommunens mål svårare att nå.

  En treårig cykelsatsning i Odense gav en ansenlig samhällsvinst tack vare att människor inte var borta från jobbet på grund av sjukdom lika ofta som tidigare, samt lägre kostnader för hälso- och sjukvårdsbehandling. Bilfria zoner runt skolor, kraftfulla satsningar på cykling för barn och föräldrar samt en stadsplanering med fokus på möjlighet att cykla förklarar framgången. Kanske kan det inspirera Helsingborg.Barns skolresor är en strategisk fråga för att minska trafikens påverkan på klimat, luftföroreningar och buller liksom för att förbättra folkhälsan genom att främja vardaglig motion.Att föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolor spär på en stillasittande livsstil. Att istället ge barnen en vana att cykla till skolan bidrar till motsatsen. Det skapar en grund för framtida vardaglig fysisk aktivitet.

  En rapport från Trafikanalys visar att skolresor med cykel har blivit 48 procent färre sedan 1994. Samtidigt är det vanligare än någonsin att föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Studier vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, ger samma bild.Med tanke på att en cykelresa om 15 minuter enkel väg, två gånger per dag, ger tillräcklig fysisk aktivitet för att hålla hälsan på en acceptabel nivå, bör hälsofrämjande insatser mot barn fokusera på att vända utvecklingen.

  Bilskjutsning till skolor bidrar också till osäkra miljöer kring skolor. ”På morgonen lyder djungelns lag utanför många skolor” – så inleds SKL:s skrift om varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Sorgligt nog är det en korrekt beskrivning av verkligheten. Dessutom leder den rådande situationen till att allt fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn, eftersom de tycker att det är farligt för barnen att gå till skolan när det är så mycket trafik kring skolan.Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag. Den förälder som trots en bilfri zon kring skolan väljer att skjutsa sitt barn får då helt enkelt parkera ett hundratal meter därifrån och promenera sista biten. På så vis kan miljön kring skolorna bli trygga och vardaglig fysisk aktivitet främjas.Att människor väljer att ta bil framför cykel är en bidragande orsak till att flera folksjukdomar drabbar allt längre ner i åldrarna.

  Bland forskare finns en stor enighet om att det behövs minst 30 minuter av pulshöjande fysisk aktivitet om dagen för att främja god hälsa, minska risken för kroniska sjukdomar och förebygga för tidig död. Mer fysisk aktivitet ökar de positiva effekterna. Mellan 60 och 90 minuters daglig fysisk aktivitet är optimalt.Den fysiska aktiviteten inom skolans verksamhet behöver ses över, men också skolans möjlighet att stötta barns fysiska aktivitet utanför skoltid. Förutom bättre hälsa kan det bidra till att eleverna får ett livslångt intresse för att röra sig och en fördjupad förståelse av sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa.

  För mer än tjugo år sedan, 1994, beslutade riksdagen att skolans rörelseämne skulle ha ”hälsa” som ett tillägg i dess namn. Men beslutet har aldrig följts upp av åtgärder som inneburit en förändring i namnbytets riktning.Skolinspektionen har i två rapporter visat att hälsodelen inom rörelseämnet har varit styvmoderligt behandlad. Det finns alltså goda skäl att på olika sätta stötta rörelseämnets utveckling, se över ämnets läroplaner, och genom lärandemål och bedömningskriterier sätta tydliga mål för vad eleverna ska lära sig när det gäller vardagsmotion och hälsa.

  Sedan 2010 har sjukskrivningarna i Sverige ökat med 80 procent och de verkar dessvärre fortsätta att öka. Sjukfrånvaron minskar riksdagens möjligheter att avsätta pengar till angelägna reformer och hämmar tillväxten inom sektorer där det är brist på arbetskraft. En rimlig slutsats är att varje sten måste vändas och vridas på för att vända utvecklingen.Skolan har en viktig roll att bidra till goda levnadsvanor. Därför måste skolan också få ett breddat och fördjupat utbildningsuppdrag kring vardagsmotion inom ämnet idrott och hälsa.

  I princip alla skulle må bra av att cykla till jobb, studier och andra aktiviteter. En ny studie genomförd vid bland annat GIH visar att svenska sjukkostnader kan minska kraftigt genom att fler cyklar mellan bostad och arbete eller skola. Enbart i Stockholms län kan, enligt studien, hälsoekonomiska vinster på flera miljarder kronor göras årligen. Det mesta talar för att det även i Helsingborg finns många korta bilresor som med fördel skulle kunna ersättas med cykelturer.

  Karin Svensson Smith

  Peter Schantz

  Karin Svensson Smith (MP) är ordförande i riksdagens trafikutskott.

  Peter Schantz är professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

 • 13.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Den vidare nationalstadsparken: Ett friluftslandskap för framtiden2017Ingår i: Parkstaden: Stockholms landskap och stadens rum / [ed] Ann Pålsson, Stockholm: Historiska media , 2017, 1, s. 56-67Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Kapitlet beskriver hur Sveriges mest nyttjade grönområde, nationalstadsparken i Stockholm och Solna (Ulriksdal, Haga-Brunnsviken och Norra samt Södra Djurgården), växte fram dels genom ett förändrat markutnyttjande mellan 1500- och 1700-talen i form av en barockträdgård, jaktparker och engelska parker, dels genom en politisk process som ledde fram till en ny lagstiftning och därmed nationalstadsparkens bildande 1995. Natur- och kulturvärden knutna till detta landskap beskrivs. De kompletteras med beskrivningar av det inre skärgårdslandskapet från Norra Djurgården via Lilla och Stora Värtan och dess angränsade områden till och med Bogesundslandet. Det senare områdets historia, värden och friluftskvaliteer kompletterar nationalstadsparkens, och bidrar till ett sammantaget tätortsnära friluftslandskap med osedvanliga kvalitéer.    

 • 14.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Distance, duration and velocity in cycle commuting: Analyses of relations and determinants of velocity2017Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 14, nr 10, s. 1-14, artikel-id 1166Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The distance, duration, and velocity of cycling for transport purposes are used in health economic assessments, epidemiological studies, traffic modelling, and planning. It is therefore of value to determine relevant levels for them, and analyze how they relate, as well as to what extent other relevant variables may affect cycling velocities. 1661 cycle commuters (34% males) in Greater Stockholm, Sweden have been studied for that purpose.

  Methods: The participants were recruited with advertisements. They received questionnaires and individually adjusted maps to draw their normal cycling route. Route distances were measured by a criterion method. Age, sex, weight, height, and cycling durations to work were self-reported. The commuting routes were positioned in relation to inner urban and/or suburban–rural areas. Linear multiple regression analyses were used.

  Results: Cycling speeds were positively related to commuting distances or durations, being male, of younger age, having higher body weight but lower body mass index (BMI), and using the last digits 1–4 or 6–9 in duration reports (as compared to 0 and 5), as well as cycling in suburban (versus inner urban) areas.

  Conclusions: The study provides new knowledge about how distance and duration, as well as other factors, relate to the velocity of commuter cycling. It thereby enables the use of more appropriate input values in, for instance, health economic assessments and epidemiological health studies.

 • 15.
  Schantz, Peter
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin. Research Unit for Movement, Health and Environment, The Åstrand Laboratory, The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Stockholm.
  Distance, duration, and velocity in cycle commuting: analyses of relations and determinants of velocity2017Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 14, nr 10, artikel-id 1166Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The distance, duration, and velocity of cycling for transport purposes are used in health economic assessments, epidemiological studies, traffic modelling, and planning. It is therefore of value to determine relevant levels for them, and analyze how they relate, as well as to what extent other relevant variables may affect cycling velocities. 1661 cycle commuters (34% males) in Greater Stockholm, Sweden have been studied for that purpose. Methods: The participants were recruited with advertisements. They received questionnaires and individually adjusted maps to draw their normal cycling route. Route distances were measured by a criterion method. Age, sex, weight, height, and cycling durations to work were self-reported. The commuting routes were positioned in relation to inner urban and/or suburban-rural areas. Linear multiple regression analyses were used. Results: Cycling speeds were positively related to commuting distances or durations, being male, of younger age, having higher body weight but lower body mass index (BMI), and using the last digits 1-4 or 6-9 in duration reports (as compared to 0 and 5), as well as cycling in suburban (versus inner urban) areas. Conclusions: The study provides new knowledge about how distance and duration, as well as other factors, relate to the velocity of commuter cycling. It thereby enables the use of more appropriate input values in, for instance, health economic assessments and epidemiological health studies.

 • 16. Elm, Klas
  et al.
  Brynell Johansson, Gunilla
  Strömgren, Lars
  Larsson, Lovisa
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Marjanovic, Arijana
  Oretorp, Henrik
  Forsberg, Bertil
  En ny nollvision som både räddar och förlänger liv2017Ingår i: Dagens Samhälle, ISSN 2002-5548, nr 24 novemberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Nollvisionen för trafiksäkerheten är cynisk. Infrastrukturminister Tomas Eneroth måste ta fram ett nytt mål bortom nollvisionen som inte bara förhindrar dödsolyckor i trafiken, utan som också räddar, förbättrar och förlänger liv i hela samhället. Ett transportsystem där folkhälsan går plus är möjligt nu när elcykelförsäljningen ökar dramatiskt, skriver forskare och initiativtagare till Moving Beyond Zero.

   

  Varje person som väljer att cykla istället för att ta bilen räddar liv. Minskad biltrafik leder till mindre avgasutsläpp och vägslitage. Det förbättrar livskvaliteten hos personer med andningsbesvär och gör att de globala klimatförändringarna som påverkar allas hälsa negativt minskar. Dessutom vet vi sedan länge att motion förbättrar hälsan.

  Sedan 20 år tillbaka styrs det svenska trafiksäkerhetsarbetet av målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Inledningsvis var arbetet framgångsrikt och antalet omkomna i trafikolyckor minskade från omkring 540 per år till fjolårets 270. Varje dödsfall är ett för mycket, men i dag framstår nollvisionen som cynisk.

  Bilarnas trafiksäkerhet har under dessa år ökat på cyklisternas bekostnad. Nya vajerräcken är den vägåtgärd som i störst utsträckning bidragit till att minska olyckorna för bilister. Men det har gjort det omöjligt att cykla på vägen. Det är en förklaring till att cyklandet har minskat på landsbygden. Trafikverket slår sig för bröstet för att antalet dödade och skadade har minskat i en del av samhället när det samtidigt har inneburit att personer dör i en annan del.

  Trafikverkets översyn av Nollvisionen från 2016 beskriver hur olyckor för bilister ska förhindras. För cyklisterna ses olyckorna som “oundvikliga” och att skadorna ska lindras genom att cyklisterna ska sänka hastigheten samt bära fluorescerande kläder och skyddsutrustning. Krav på att cyklister ska skydda sig själva från farliga vägar och bilar riskerar att minska cyklandet.

  Detta är cyniskt, då det finns flera åtgärder som Trafikverket kan göra för att också förhindra cykelolyckor. Trafikverkets egna beräkningar visar att säkrare cykelinfrastruktur skulle leda till 78 färre allvarligt skadade cyklister per år.  Sänkt hastighet i tätbebyggt område och bättre vinterväghållning för cyklister skulle leda till 48 respektive 38 färre allvarligt skadade per år.

  Men istället för att satsa på det som skulle öka cyklingen och göra den säkrare har de senaste tjugo åren inneburit motsatsen. Nu gör elcykelpremien att försäljningen av elcyklar ökar dramatiskt och nyligen utsågs elcykeln till årets julklapp. Nu finns det möjligheter att tänka nytt i trafikpolitiken.

  Nyttorna med ökad aktiv mobilitet, såsom gång och cykling, är så mycket större än trafiksäkerhet. I jämförelse med olycksriskerna är hälsoeffekterna 20 gånger större. I Sverige dör varje år 1 500 personer på grund av luftföroreningar och vägdamm från trafiken, och flera 1000-tals personer dör varje år i förtid på grund av fysiskt inaktiv livsstil.

  Därför behöver Sverige en ny nollvision som räddar, förbättrar och förlänger liv istället för att så få som möjligt ska dödas eller skadas. Ett sådant mål kan bara nås genom att främja aktiv mobilitet. 

  Klas Elm

  Svensk Cykling

   

  Gunilla Brynell Johansson

  VD, Vätternrundan

   

  Lars Strömgren

  European Cyclists’ Federation

   

  Lovisa Larsson

  Trafiksäkerhetsrådet

   

  Peter Schantz

  Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

   

  Arijana Marjanovic

  Cykelfrämjandet

   

  Henrik Oretorp

  Svenska Cykelstäder

   

  Bertil Forsberg

  Professor, Umeå Universitet

 • 17.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ett tal vid Lingbalen 20172017Ingår i: Idrott & Hälsa, ISSN 1653-1124, nr 5, s. 24-25Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Lingbalen är en gammal tradition på Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet -- Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Den har då alltid gestaltats som en årlig middag med både lärare och studenter. Under 2000-talet har den dock gjort ett uppehåll flera år. 2017 var det åter dags igen, och balen hölls i Nobels gamla fabrikslokaler vid Vinterviken i Stockholm. Här presenteras den äldste lärarens tal, och i det belyses bland annat flera kopplingar mellan Ling och Nobel.

 • 18.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Förord till boken Sveriges Bästa Motionsspår av Oskar Jensen Sondén & Philip Persson.2017Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 19. Markkola, Gunilla
  et al.
  Ruhn, Anita
  Antskog, Kurt
  Antskog, Bibbi
  Lindblom, Gerd
  Lindblom, Erik
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Greger Carpelan: 1923-20172017Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 20.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Hälsa som mål: Om grön stadsplanering2017Ingår i: Parkstaden: Stockholms landskap och stadens rum / [ed] Ann Pålsson, Stockholm: Historiska Media , 2017, 1, s. 177-185Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Texten beskriver studier av samband mellan naturmöte och hälsa uttryckt som risken för förtida dödlighet och sjuklighet, samt i relation till stress. Den belyser även om natur i sig stimulerar till rörelse. Vidare redovisas mätningar av miljömässigt välbefinnande vid olika platser i området Haga, Brunnsviken och Ulriksdal. 

 • 21.
  Johansson, Christer
  et al.
  Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Sweden.
  Lövenheim, Boel
  Environment and Health Administration, SLB, Stockholm, Sweden.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Wahlgren, Lina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Almström, Peter
  WSP Civils, Stockholm, Sweden.
  Markstedt, Anders
  WSP Civils, Stockholm, Sweden.
  Strömgren, Magnus
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden .
  Forsberg, Bertil
  Division of Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Nilsson Sommar, Johan
  Division of Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle2017Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 584-585, s. 55-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our study is based on individual data on people’s home and work addresses, as well as their age, sex and physical capacity, in order to establish realistic bicycle-travel distances. A transport model is used to single out data on commuting preferences in the County Stockholm. Our analysis shows there is a very large potential for reducing emissions and exposure if all car drivers living within a distance corresponding to a maximum of a 30 minute bicycle ride to work would change to commuting by bicycle. It would result in more than 111 000 new cyclists, corresponding to an increase of 209% compared to the current situation.

  Mean population exposure would be reduced by about 7% for both NOx and black carbon (BC) in the most densely populated area of the inner city of Stockholm. Applying a relative risk for NOx of 8% decrease in all-cause mortality associated with a 10 µg m-3 decrease in NOx, this corresponds to more than 449 (95% CI: 340 - 558) years of life saved annually for the Stockholm county area with 2.1 million inhabitants. This is more than double the effect of the reduced mortality estimated for the introduction of congestion charge in Stockholm in 2006. Using NO2 or BC as indicator of health impacts, we obtain 395 (95% CI: 172 - 617) and 185 (95% CI: 158 - 209) years of life saved for the population, respectively. The calculated exposure of BC and its corresponding impacts on mortality are likely underestimated. With this in mind the estimates using NOx, NO2 and BC show quite similar health impacts considering the 95% confidence intervals.

 • 22.
  Johansson, Christer
  et al.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Environment and Health Administration, SLB, Sweden.
  Lövenheim, Boel
  Schantz, Peter
  Wahlgren, Lina
  Almström, Peter
  Markstedt, Anders
  Strömgren, Magnus
  Forsberg, Bertil
  Nilsson Sommar, Johan
  Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle2017Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 584, s. 55-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our study is based on individual data on people's home and work addresses, as well as their age, sex and physical capacity, in order to establish realistic bicycle-travel distances. A transport model is used to single out data on commuting preferences in the County Stockholm. Our analysis shows there is a very large potential for reducing emissions and exposure if all car drivers living within a distance corresponding to a maximum of a 30 min bicycle ride to work would change to commuting by bicycle. It would result in >111,000 new cyclists, corresponding to an increase of 209% compared to the current situation. Mean population exposure would be reduced by about 7% for both NOx and black carbon (BC) in the most densely populated area of the inner city of Stockholm. Applying a relative risk for NOx of 8% decrease in all-cause mortality associated with a 10 mu g m(-3) decrease in NOx, this corresponds to >449 (95% CI: 340-558) years of life saved annually for the Stockholm county area with 2.1 million inhabitants. This is more than double the effect of the reduced mortality estimated for the introduction of congestion charge in Stockholm in 2006. Using NO2 or BC as indicator of health impacts, we obtain 395 (95% CI: 172-617) and 185 (95% CI: 158-209) years of life saved for the population, respectively. The calculated exposure of BC and its corresponding impacts on mortality are likely underestimated. With this in mind the estimates using NOx, NO2 and BC show quite similar health impacts considering the 95% confidence intervals.

 • 23. Johansson, Christer
  et al.
  Lövenheim, Boel
  Schantz, Peter
  Wahlgren, Lina
  Almström, Peter
  Markstedt, Anders
  Strömgren, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Kulturgeografi.
  Forsberg, Bertil
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Nilsson Sommar, Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle2017Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 584-585, s. 55-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our study is based on individual data on people's home and work addresses, as well as their age, sex and physical capacity, in order to establish realistic bicycle-travel distances. A transport model is used to single out data on commuting preferences in the County Stockholm. Our analysis shows there is a very large potential for reducing emissions and exposure if all car drivers living within a distance corresponding to a maximum of a 30 min bicycle ride to work would change to commuting by bicycle. It would result in > 111,000 new cyclists, corresponding to an increase of 209% compared to the current situation.

  Mean population exposure would be reduced by about 7% for both NOx and black carbon (BC) in the most densely populated area of the inner city of Stockholm. Applying a relative risk for NOx of 8% decrease in all-cause mortality associated with a 10 μg m− 3decrease in NOx, this corresponds to > 449 (95% CI: 340–558) years of life saved annually for the Stockholm county area with 2.1 million inhabitants. This is more than double the effect of the reduced mortality estimated for the introduction of congestion charge in Stockholm in 2006. Using NO2 or BC as indicator of health impacts, we obtain 395 (95% CI: 172–617) and 185 (95% CI: 158–209) years of life saved for the population, respectively. The calculated exposure of BC and its corresponding impacts on mortality are likely underestimated. With this in mind the estimates using NOx, NO2 and BC show quite similar health impacts considering the 95% confidence intervals.

 • 24.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Nature, movement and health: A keynote lecture2017Ingår i: Outdoor and environmental education research: A critical exploration into ontology, epistemology, methodology and methods / [ed] Jonas Mikaels, Suzanne Lundvall, Erik Mygind, Ulrich Dettweiler, Stockholm, 2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Physical activity, public health and sustainable development.: A new role for physical education and sports.2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The fields of physical education and sports as well as its teacher and trainer educations have a long tradition of an individually oriented focus. In our times it is important to broaden this to also include a perspective of physical activity (PA) in relation to public health.

  In taking such a step, different dimensions of factors external to the individual become relevant. For example, the fact that all physical activities require a physical space for their execution leads us to dimensions of physical planning for physical activity, which in turn leads us to the dimension of power and politics at local, regional, and national levels.

  Including a public health perspective also prompts a wider analysis of the consequences of behaviors in physical activity (PA). Is it, for example, possible that some aspects of such behavioral practices could be negative in relation to public health. For example, if there is an environmental burden connected to PA behaviors, there may be a negative effect on public health in a local, regional, national, and global perspective. 

  The presentation will frame issues of physical activity and public health with perspectives from the agenda of sustainable development as originally defined by the UN World Commission on Environment and Development in 1987. It will lead forward to illuminating a new role for physical education in our global society, strengthening the importance of physical education as a subject in the school system. The same perspectives will be applied on sport clubs and sport federations.

 • 26.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Vilken betydelse kan gång och cykling vid arbetspendling i en storstadsmiljö ha för folkhälsan?2017Ingår i: Transportforum 2017, 2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Lundvall, Suzanne
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  200 years of physical education teacher education: An overview of movement practices2016Ingår i: Researching Embodied Sport: Exploring Movement Cultures / [ed] Ian Wellard, Oxon, England: Routledge, 2016, s. 30-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Schantz, Peter
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Can heart rate be used as an indicator of energy demands during commuter walking in a metropolitan area?2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction

  Measuring the energetic demands of habitual commuter walking is essential to objectively relate to the impact that walking commuting can have on health. Hence, evaluating methods for such purpose is of great importance. Heart rate (HR) can possibly be used as long as the relationship between oxygen uptake (VO2) and HR is established in laboratory conditions and proven to be valid under field conditions. However, e.g. traffic, noise and exhaust fumes may introduce effects of e.g. stress that change the relationship in the field. Thus, the validity of the HR method needs to be scrutinized.

  Methods

  VO2 and HR measurements during three submaximal exercise intensities on cycle ergometer were performed in the laboratory, as well as during normal commuting walking in the individuals´ normal field setting in Greater Stockholm, Sweden. 20 habitual commuter pedestrians (10 males and 10 females) aged 45 ± 7 yrs (mean ± SD) participated and validated stationary and portable metabolic systems (Rosdahl et al. 2010; 2016; Salier-Eriksson et al. 2012), and HR monitors were used. A comparison of the VO2 – HR relationship was made between the laboratory and field conditions.

  Results and Discussion 

  Interpreting the heart rate levels during walking commuting from the VO2 – HR relationship in the laboratory resulted in oxygen uptakes that were 13.0 ± 10.6 % lower in males and 10.5 ± 11.5 % lower in females than the correct VO2 values. Thus, the study indicates that systematic differences between the laboratory and field conditions with respect to the VO2 – HR relationship are present in metropolitan conditions. The reason for these differences remains to be elucidated.

  References

  Rosdahl, H., Gullstrand, L., Salier Eriksson, J., Johansson, P. & Schantz, P. 2010. Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. Eur J Appl Physiol 109 (2):159-71.

  Rosdahl, H., Salier Eriksson, J. & Schantz, P. 2016. Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting. Proceedings of the 21st Annual Congress of The European College of Sport Sciences, Vienna, Austria, 6-8 July (Abstract).

  Salier Eriksson, J., Rosdahl, H. & Schantz, P. 2012. Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions. Eur J Appl Physiol, 112 (1): 345-355.

 • 29.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Förord.: Till boken "Hitta läkningen i skogen. En hjälp ut ur utmattningssyndrom" av Elisabeth Magnusson Rune2016Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 30. Lövenheim, Boel
  et al.
  Johansson, Christer
  Wahlgren, Lina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö. Riksidrottsförbundet.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Almström, Peter
  Berglund, Svante
  Markstedt, Anders
  Nilsson Sommar, Johan
  Forsberg, Bertil
  Health risk assessment of reduced air pollution exposure when changing commuting by car to bike2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we have assessed the reduction in traffic emissions and population exposure assuming all potential car commuters would switch to biking if they live within 30 minute travel by bike. The scenario would result in more than 100 000 new bikers and due to the reduced traffic emissions 42 premature deaths would be avoided per year. This is almost twice as large effect as the congestion tax in Stockholm.

   

   

  Introduction

  Regular physical activity has important and wide-ranging health benefits including reduced risk of chronic disease, and physical inactivity is mentioned as perhaps the most important public health problem of the 21st century. At the same time, the direct effects of traffic emissions is a major health problem. Transferring commuting by car to bike will increase physical activity and reduce emissions and reduce population exposure to traffic pollution. The exposure of commuters will also change; new bikers may get higher exposure whilst old bikers and car drivers may get lower exposures, depending on commuting route and distance.

   

  Methodology

  In this study we have calculated the potential number of car-to-bike switching commuters depending on distance, travel time, age of commuters, etc. We have made calculations for a 30-minute biking scenario, i.e. transferring all car commuters to bike if their travel time by bike is less than or equal to 30 minutes. The commuting distance depends on age and sex. For the travel and traffic modelling the LuTrans model was used. It includes all different modes of travel; walking, bicycling, public transport systems and car traffic. The model was developed based on travel survey data and is regularly calibrated using traffic counts. Emissions from road traffic were calculated based on HBEFA 3.2. A Gaussian dispersion model was used estimate exposures over the county of Stockholm.

   

  Results

  The 30 min scenario resulted in 106 881 more bikers, an increase of 2.6 times compared to base scenario. Of all bikers 50% were men and the mean age of all bikers was 42. The traffic emissions of NOx was reduced by up to 7%. Up to 20% reduction in traffic contribution to NOx concentrations was calculated as shown in Figure 1. The mean reduction in concentration for the whole area is 6% and the largest occur were most people live.

  The population weighted mean NOx concentration for 1.6 million people in Greater Stockholm is estimated to be reduced by 0.41 μg m-3. Assuming that the premature mortality is reduced by 8% per 10 μg m-3 (Nafstad et al., 2004), this corresponds to 42 avoided premature deaths every year or 514 gained life years gained. This is even somewhat more beneficial than the effects of the congestion charge in Stockholm (Johansson et al., 2009), which was estimated to save 27 premature deaths per year. The gain in reduced mortality is almost as large as the gain in health of the increased physical activity.

   

  Conclusions

  Transferring car commuters to bike is not only beneficial for the physical activity, but will also lead to reduced traffic emissions and reduced population exposure. Our estimates show that it may be even more beneficial for mortality due to air pollution exposure than the congestion charge in Stockholm.

   

  Acknowledgement

  This project was funded by the Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare.

   

  References

  Johansson, C., Burman, L., Forsberg, B. 2009. The effects of congestions tax on air quality and health. Atmos. Environ. 43, 4843-4854.

  Nafstad, P., Lund Håheim, L., Wisloeff, T., Gram, G., Oftedal, B., Holme, I., Hjermann, I. and Leren, P. 2004. Urban Air Pollution and Mortality in a Cohort of Norwegian Men. Environ. Health Perspect. 112, 610-615.

 • 31.
  Blomstrand, Eva
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Hedman, Rune
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Irma Åstrand: Nekrolog2016Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Salier Eriksson, Jane
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Relationships between heart rate and oxygen uptake in laboratory conditions and in bicycling commuting2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction. Measuring the energetic demands of habitual commuter cyclists is essential to create more accurate methods for measuring active commuting so as to be able to objectively determine the impact that cycle commuting can have on population health.

  Heart rate (HR) can be used as an indicator of aerobic processes while commuter cycling as long as the relationship between oxygen uptake (VO2) and HR is established in laboratory conditions. However in the field, environmental aspects might introduce effects of stress that change the relationship. Thus measurements need also to be performed in the field in order to explore the HR-VO2 relationship between the two conditions.

  Methods. Metabolic measurements were performed in the laboratory as well as in the field using 20 habitual commuter cyclists (10 males and 10 females) aged 44 ± 3 yrs. A validated stationary as well as a portable metabolic system was used (Rosdahl et al. 2010; 2016; Salier-Eriksson et al. 2012). A comparison was made between the laboratory and field conditions of the HR-VO2 relationship.

  Results and Discussion. Based on the average heart rate, the measured oxygen uptake was about 2.5 % lower (n.s.) than the expected levels based on the steady state HR-VO2 relationships in the laboratory. Thus, the results indicate that the HR-VO2 relationships in the field were comparable to those measured in the laboratory on a group level. However, relatively large individual differences were found.

  References

  Rosdahl, H., Gullstrand, L., Salier Eriksson, J., Johansson, P. & Schantz, P. 2010. Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. Eur J Appl Physiol 109 (2):159-71.

  Rosdahl, H., Salier Eriksson, J. & Schantz, P. 2016. Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting. Proceedings of the 21st Annual Congress of The European College of Sport Sciences, Vienna, Austria, 6-8 July (Abstract).  

  Salier Eriksson, J., Rosdahl, H. & Schantz, P. 2012. Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions. Eur J Appl Physiol, 112 (1): 345-355.

   

   

   

 • 33.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  The moving and resting human being: A philosophical approach to exercise2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Rosdahl, Hans
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction

  With the aim of attaining valid descriptions of metabolic demands during active commuting in greater Stockholm new approaches have been used. We have previously reported evaluations of a mobile metabolic measurement system both in the laboratory (Rosdahl et al. 2010) and during simulated field conditions, including check of stability over time (Salier-Eriksson et al. 2012). However, to be confident with the validity of the metabolic data collected over time during mobile field conditions we have used new approaches. 

  Methods

  During the period of data collection in the field with the mobile metabolic system (Oxycon Mobile, JLAB 5.21, CareFusion, Germany) this was controlled once by the manufacturer and 11 times in our own laboratory using a commercially available metabolic calibrator (Vacumed, syringe No.1750 and mass flow controller No. 17052, Ventura, CA, USA).  On each occasion VO2 and VCO2 were checked between 1 - 4 L/min with the corresponding VE at 40-160 L/minute and tidal volume at 2 L. The calibration information (offset, gain and delay time) from the O2 and CO2 analyzers and volume sensor, being collected pre and post the field commuting tests, was analyzed. Additionally, the results of each experiment was critically examined in several means including an inspection of parallelism in heart rate and VO2. 

  Results and Discussion

  As examined with the metabolic calibrator, all parameters (VO2, VCO2, RER and VE) measured by the mobile metabolic system were in general well within the boundaries of acceptance. Adequate stability of the O2 and CO2 analyzers and volume sensors for the time duration of each experiment was confirmed by small differences in the pre- and post-calibration factors. Based on two researchers´ ocular inspections of heart rate and oxygen uptake recordings during active commuting, all but one were rated as generally parallel, and thus passed this type of check of the field measurements. Overall, the present investigation favors that data collected over time with a mobile metabolic system can be validated by a combination of metabolic calibrator measurements, analyses of calibration information and a critical examination of the variables from each single measurement.

  References

  Rosdahl, H., Gullstrand, L., Salier Eriksson, J., Johansson, P. & Schantz, P. 2010. Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. Eur J Appl Physiol 109 (2):159-71.

  Salier Eriksson, J., Rosdahl, H. & Schantz, P. 2012. Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions. Eur J Appl Physiol, 112 (1): 345-355.

  Huszczuk, A., Whipp, B.J and Wasserman, K. 1990. A respiratory gas exchange simulator for routine calibration in metabolic studies. Eur. Respir. J. 3:465-468.

 • 35. Stigell, Erik
  et al.
  Schantz, Peter
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin. Research Unit for Movement, Health and Environment, The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Stockholm SE-114 86, Sweden .
  Active commuting behaviors in a Nordic metropolitan setting in relation to modality, gender, and health recommendations2015Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 12, nr 12, s. 15626-15648Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Active commuting between home and place of work or study is often cited as an interestingsource of physical activity in a public health perspective. However, knowledge about these behaviorsis meager. This was therefore studied in adult active commuters (n = 1872) in Greater Stockholm,Sweden, a Nordic metropolitan setting. They received questionnaires and individually adjustedmaps to draw their normal commuting route. Three different modality groups were identified in menand women: single-mode cyclists and pedestrians (those who only cycle or walk, respectively) anddual-mode commuters (those who alternately walk or cycle). Some gender differences were observedin trip distances, frequencies, and velocities. A large majority of the commuting trip durations met theminimum health recommendation of at least 10-minute-long activity bouts. The median single-modepedestrians and dual-mode commuters met or were close to the recommended weekly physicalactivity levels of at least 150 minutes most of the year, whereas the single-mode cyclists did so onlyduring spring–mid-fall. A high total number of trips per year (range of medians: 230–390) adds tothe value in a health perspective. To fully grasp active commuting behaviors in future studies, bothwalking and cycling should be assessed over different seasons and ideally over the whole year.

 • 36.
  Stigell, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö. Unit for Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University.
  Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations2015Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 12, nr 15008, s. 15626-15648Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Active commuting between home and place of work or study is often cited as an interesting source of physical activity in a public health perspective. However, knowledge about these behaviors is meager. This was therefore studied in adult active commuters (n = 1872) in Greater Stockholm, Sweden, a Nordic metropolitan setting. They received questionnaires and individually adjusted maps to draw their normal commuting route. Three different modality groups were identified in men and women: single-mode cyclists and pedestrians (those who only cycle or walk, respectively) and dual-mode commuters (those who alternately walk or cycle). Some gender differences were observed in trip distances, frequencies, and velocities. A large majority of the commuting trip durations met the minimum health recommendation of at least 10-minute-long activity bouts. The median single-mode pedestrians and dual-mode commuters met or were close to the recommended weekly physical activity levels of at least 150 minutes most of the year,whereas the single-mode cyclists did so only during spring–mid-fall. A high total number of trips per year (range of medians: 231–389) adds to the value in a health perspective. To fully grasp active commuting behaviors in future studies, both walking and cycling should be assessed over different seasons and ideally over the whole year.

 • 37.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology2015Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 25, nr Suppl. 4, s. 7-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A fascinating chain of events led in 1941 to the formation of the Department of Physiology at the Royal Gymnastic Central Institute (GCI) in Stockholm, Sweden. Erik Hohwü Christensen, from the scientifically advanced Lindhard School in Copenhagen, became its first professor. A central research question for him concerned determining the limiting factors for maximal physical performance in man. This was the academic setting where the sports interested medical student Bengt Saltin was introduced to exercise physiology. In the summer of 1959 he became involved in a study on intermittent versus continuous running. A doctoral project, with Per-Olof Åstrand as his tutor, resulted in 1964 as the thesis ‘Aerobic work capacity and circulation at exercise in man. With special reference to the effect of prolonged exercise and/or heat exposure’. In the decade that followed, Saltin continued along that path. However, he also added a vital research line involving pioneering studies on skeletal muscles in the exercising man, a series of novel studies on the physiological demands in various sports, and studies of the effects of physical training within the general population.

 • 38.
  Bengtsson, Stefan
  et al.
  Chalmers tekniska högskola.
  Enmark, Romulo
  Försvarshögskolan.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Fredman, Pam
  Göteborgs universitet.
  Hilliges, Marita
  Högskolan Dalarna.
  Brorström, Björn
  Högskolan i Borås.
  Johansson, Maj-Britt
  Högskolan i Gävle.
  Alexandersson, Mikael
  Högskolan i Halmstad.
  Pihl, Håkan
  Högskolan Kristianstad, Högskolans ledning, Ledningskansliet.
  Karlsson, Sigbritt
  Högskolan i Skövde.
  Norén, Kerstin
  Högskolan Väst.
  Bergenheim, Åsa
  Karlstads universitet.
  Hamsten, Anders
  Karolinska Institutet.
  Lantz, Maria
  Konstfack.
  Kuzma, Marta
  Kungliga Konsthögskolan.
  Rydinger Alin, Cecilia
  Kungliga Musikhögskolan.
  Gudmundson, Peter
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Dannetun, Helen
  Linköpings universitet.
  Sterte, Johan
  Luleå tekniska universitet.
  von Schantz, Torbjörn
  Lunds universitet.
  Christersson, Cecilia
  Malmö högskola.
  Söderholm, Anders
  Mittuniversitetet.
  Röding, Karin
  Mälardalens högskola.
  Crabtree, Paula
  Stockholms konstnärliga högskola.
  Söderbergh Widding, Astrid
  Stockholms universitet.
  Högberg, Peter
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  von Wright, Moira
  Södertörns högskola.
  Gustafsson, Lena
  Umeå universitet.
  Åkesson, Eva
  Uppsala universitet.
  Schollin, Jens
  Örebro universitet.
  Debatt: staten dränerar universiteten2015Ingår i: Dagens industri, ISSN 0346-640X, nr 15 oktoberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 39.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Formative years in Stockholm2015Ingår i: The Saltin Symposium: Exercise and Integrative Physiology / [ed] Henriette Pilegaard, Henrik Klitgaard and Robert Boushel, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  How dependent on environment are we for our physical activity and health?2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The fields of human movement, environmental and epidemiological studies have during the last decade developed a new understanding about how the physical environment affects our physical activity (PA), health and well-being. This has to a large extent been possible through strong technical and methodological developments. In my lecture I will present various examples of this important development. One relates to how preschool environments can stimulate to PA, another how neighbourhood settings act on adults levels of PA, and a third example will deal with route environments in relation to cycling and its effects on both PA behaviour and environmental well-being. Active transportation can also enhance ambient air qualities, and the value of this in a public health context will be illuminated through a realistic example from the metropolitan area of Greater Stockholm, Sweden. Finally, I will present evidence on that environment may alter the physical exertion of PA, and discuss the role of physical education and health promotion in relation to this emerging field of knowledge.

 • 41.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling2015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den fysiska aktiviteten inom befolkningen i Sverige har under mer än ett halvt sekel minskat steg för steg. Sammantaget har det lett till stora förändringar, vilka delvis beror på framväxten av ett bilsamhälle. Idag är det bara några få procent av befolkningen som når upp till ens de minimala nivåerna av hälsofrämjande fysisk aktivitet.

  När vi idag söker strategier för att återskapa den rörelse som är tillräcklig för att bidra till en bättre hälsa är det angeläget att det sker på sätt som harmonierar med en hållbar utveckling. Transportsektorn har utomordentliga möjligheter att bidra till det genom åtgärder som stimulerar till gång och cykling. Det gäller särskilt då dessa rörelseformer utgör de mest populära inom befolkningen och många vill vara mer fysiskt aktiva, men tidsbrist ofta uppfattas som ett hinder. Aktiva transporter nyttjar regelbundna behov av tid för förflyttningar vilket underlättar att de blir en del av vår tidsbudget. De kan därigenom iscensättas ofta, vilket är värdefullt då återkommande muskelaktivitet är hälsans moder.

  Gång och cykling som beteenden varierar i hög grad. För att få en uppfattning om i vilken grad de kan bidra till en bättre hälsa behöver vi relatera dem till konkreta uppgifter om volym, frekvens och intensitet. I rapporten redovisas fyra sådana exempel. De bygger på ett stort antal manliga och kvinnliga fotgängare och cyklister som arbetspendlar i Stor-Stockholm. 90 % av dem har en pendlingstur som tar minst 15 minuter. Det innebär att de kommer upp till minimikravet om 30 minuter måttlig fysisk aktivitet per dag om de går eller cyklar två turer per dag. Deras höga antal cykel- eller gångturer per år (c:a 380 för fotgängarna och 245 för cyklisterna) är viktiga genom att de bidrar till att underhålla de hälsoeffekter av rörelse som annars lätt tillbakabildas. Arbetspendlarnas beteende relateras till två hälsoutfall: förtida mortalitet och typ 2 diabetes. De når mellan stora till maximala hälsovinster enbart genom arbetspendlingen. Det kan handla om upp till 40-55 % reduceringar av risker jämfört med fysiskt inaktiva. Men beteendet cykling är säsongsberoende för många, och det finns behov av att informera om värdet av att fortsätta att cykla under vintern, samt att på olika sätt skapa bättre betingelser för vintercykling.

  Rapporten belyser även hälsoekonomiska perspektiv. Både WHO:s och Norsk Vegvesens redskap för att värdera ekonomisk nytta av gång och cykling beskrivs och nyttjas för att bedöma ett scenario av ökad cykling vid arbetspendling i Stor-Stockholm. Om drygt 111 000 korta arbetsresor med bil skulle överföras till i snitt knappt 15 minuter, och högst 30 minuter långa cykelturer skulle det kunna leda till hälsoekonomiska vinster om flera miljarder kronor per år. Exempel på utvecklingsbehov av hälsoekonomiska värderingar vad gäller bland annat miljömässigt välbefinnande anges, och ett enkelt redskap för att kunna bedöma potentialen till hälsofrämjande fysisk aktivitet genom gång- och cykelturer på en ort presenteras.

  En av rapportens slutsatser är att gång och cykling utgör basen i den rörelsepyramid som kan bidra till ökad folkhälsa. Det motiverar stora satsningar inom transportsektorn för att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister. Det finns ett stort behov av att höja medvetandegraden bland allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom såväl kommuner som landsting och myndigheter om de frågor som rapporten behandlar och dess slutsatser. Den belägenhet vi befinner oss i motiverar även att skolan får ett särskilt uppdrag som handlar om att undervisa om gång och cykling i ett sammanhang av transporter, och att belysa dessa rörelseformer ur perspektiv av både hälsa och hållbar utveckling.

 • 42.
  Schantz, Peter
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Om gång och cykling, hälsa och hållbar utveckling2015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den fysiska aktiviteten inom befolkningen i Sverige har under mer än ett halvt sekel minskat steg för steg. Sammantaget har det lett till stora förändringar, vilka delvis beror på framväxten av ett bilsamhälle. Idag är det bara några få procent av befolkningen som når upp till ens de minimala nivåerna av hälsofrämjande fysisk aktivitet.När vi idag söker strategier för att återskapa den rörelse som är tillräcklig för att bidra till en bättre hälsa är det angeläget att det sker på sätt som harmonierar med en hållbar utveckling. Transportsektorn har utomordentliga möjligheter att bidra till det genom åtgärder som stimulerar till gång och cykling. Det gäller särskilt då dessa rörelseformer utgör de mest populära inom befolkningen och många vill vara mer fysiskt aktiva, men tidsbrist ofta uppfattas som ett hinder. Aktiva transporter nyttjar regelbundna behov av tid för förflyttningar vilket underlättar att de blir en del av vår tidsbudget. De kan därigenom iscensättas ofta, vilket är värdefullt då återkommande muskelaktivitet är hälsans moder.Gång och cykling som beteenden varierar i hög grad. För att få en uppfattning om i vilken grad de kan bidra till en bättre hälsa behöver vi relatera dem till konkreta uppgifter om volym, frekvens och intensitet. I rapporten redovisas fyra sådana exempel. De bygger på ett stort antal manliga och kvinnliga fotgängare och cyklister som arbetspendlar i Stor-Stockholm. 90 % av dem har en pendlingstur som tar minst 15 minuter. Det innebär att de kommer upp till minimikravet om 30 minuter måttlig fysisk aktivitet per dag om de går eller cyklar två turer per dag. Deras höga antal cykel- eller gångturer per år (c:a 380 för fotgängarna och 245 för cyklisterna) är viktiga genom att de bidrar till att underhålla de hälsoeffekter av rörelse som annars lätt tillbakabildas. Arbetspendlarnas beteende relateras till två hälsoutfall: förtida mortalitet och typ 2 diabetes. De når mellan stora till maximala hälsovinster enbart genom arbetspendlingen. Det kan handla om upp till 40-55 % reduceringar av risker jämfört med fysiskt inaktiva. Men beteendet cykling är säsongsberoende för många, och det finns behov av att informera om värdet av att fortsätta att cykla under vintern, samt att på olika sätt skapa bättre betingelser för vintercykling.Rapporten belyser även hälsoekonomiska perspektiv. Både WHO:s och Norsk Vegvesens redskap för att värdera ekonomisk nytta av gång och cykling beskrivs och nyttjas för att bedöma ett scenario av ökad cykling vid arbetspendling i Stor-Stockholm. Om drygt 111 000 korta arbetsresor med bil skulle överföras till i snitt knappt 15 minuter, och högst 30 minuter långa cykelturer skulle det kunna leda till hälsoekonomiska vinster om flera miljarder kronor per år. Exempel på utvecklingsbehov av hälsoekonomiska värderingar vad gäller bland annat miljömässigt välbefinnande anges, och ett enkelt redskap för att kunna bedöma potentialen till hälsofrämjande fysisk aktivitet genom gång- och cykelturer på en ort presenteras.En av rapportens slutsatser är att gång och cykling utgör basen i den rörelsepyramid som kan bidra till ökad folkhälsa. Det motiverar stora satsningar inom transportsektorn för att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister. Det finns ett stort behov av att höja medvetandegraden bland allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom såväl kommuner som landsting och myndigheter om de frågor som rapporten behandlar och dess slutsatser. Den belägenhet vi befinner oss i motiverar även att skolan får ett särskilt uppdrag som handlar om att undervisa om gång och cykling i ett sammanhang av transporter, och att belysa dessa rörelseformer ur perspektiv av både hälsa och hållbar utveckling.

 • 43. Henriksson, Jan
  et al.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Wallberg, Harriet
  Per-Olof Åstrand: Nekrolog2015Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Nekrolog över Per-Olof Åstrand

  Professor emeritus Per-Olof Åstrand har avlidit i en ålder av 92 år. Hans närmaste anhöriga är makan Irma och barnen Elin och Per med familjer.

  Per-Olof Åstrand föddes i Bredaryd i Småland den 21 oktober 1922, och avled den 2 januari 2015 i Näsby Park norr om Stockholm. Efter värnplikt och beredskapstjänstgöring i pansartrupperna under andra världskriget kom han 1944 till Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet (GCI/GIH) för studier till gymnastiklärare. Vid sluttentamen i fysiologi var hans svar så avancerade att den ansvarige läraren bad professorn, Erik Hohwü Christensen, att rätta dem. Kort därefter fick GCI:s fysiologiska institution en ny amanuens.

  Efter gymnastikdirektörsexamen 1946 följde läkarstudier, och parallellt med dessa inleddes avhandlingsarbetet  ”Experimental studies of physical working capacity in relation to sex and age”, som försvarades 1952. Genom detta utvecklades en metodik för att mäta maximal syreupptagning. Det blev en avgörande variabel att relatera till i hans senare forskning om den cirkulatoriska och respiratoriska anpassningen till fysiskt arbete och träning. Det submaximala konditionstest som P.-O., och hans blivande hustru Irma Ryhming, publicerade år 1954 bidrog till att göra GCI känt över världen. Det finns fog att benämna honom som ”den vetenskapligt baserade konditionsträningens fader”. 1970 blev han professor i kroppsövningarnas fysiologi vid GIH.

  P.-O. visade tidigt ett stort intresse för undervisning, och många mötte honom i populärvetenskapliga skrifter såsom ”Kondition och hälsa” och ”Bättre kondition”, men det var genom den omfattande läroboken ”Textbook of Work Physiology: Physiological Bases for Exercise”, skriven tillsammans med Kaare Rodahl, som han blev det riktigt stora namnet inom internationell arbetsfysiologi. Där framträdde holisten Åstrand med en bredd och ett djup som ingen förr hade fångat och skrivit fram. Denna bok, P.-O:s pedagogiska förmåga och engagemang har haft avgörande betydelse för många studenter och kolleger.

  Hans gärningar gjorde honom till ledamot i många lärda sällskap och hedersdoktor vid ett antal universitet ute i världen. Därtill var han en hedersman, med en personlighet präglad av en stor omtanke, slagkraftig humor och generös spiritualitet, ofta med inslag av en särpräglad musikalisk förmåga. För oss som studenter och lärare vid GIH kom samvaron med P.-O. ofta att formas till högtidsstunder. En legendar har nu lämnat oss i djupaste sorg, men också i tacksamhet över allt han bidrog med i våra liv.

  Jan Henriksson

  Hans Rosdahl

  Peter Schantz

  Harriet Wallberg

 • 44.
  Schantz, Peter
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Wahlgren, Lina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Vilka folkhälsovinster kan erhållas vid olika scenarier av ökad cykling i en storstadsregion?: Empiri och fysisk arbetskapacitet som grund för beräkning av potentiell cykelpendling.2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vilka folkhälsovinster kan erhållas vid olika scenarier av ökad cykling i en storstadsregion?

  Syfte: Ur såväl transport- och miljö- som folkhälsoperspektiv är det värdefullt att utveckla kunskap om potentialen att överföra bilresor för arbetspendling till cykelresor. Det är också angeläget att belysa hur detta kan leda till ökade nivåer av fysisk aktivitet och förbättrad luftkvalité, samt att analysera vilka hälsokonsekvenser en förbättrad luftkvalité det kan medföra inom hela befolkningen inom en storstadsregion.  

  För detta krävs att vitt skilda kompetenser samverkar. Man behöver till exempel kombinera kunskap om resmönster och färdvägsavstånd för olika kön och ålder, med kunskap om arbetsfysiologisk kapacitet och cyklisters beteende samt hur luftkvaliteten ter sig, hur den kan ändras, och vilka konsekvenser det får.

  Genom ett unikt samarbete mellan Umeå Universitet, Stockholms Universitet, Stockholms miljöförvaltning, Gymnastik- och idrottshögskolan samt konsultföretaget WSP har vitt skilda kompetenser sammanförts för att belysa dessa frågeställningar i ett integrativt forskningsprojekt med Stor-Stockholm som studieområde.  Projektet utvecklar dessutom även ny metodologisk kunskap som är av ett brett intresse för samhälls- och trafikplanering inom storstadsområden.

 • 45.
  Boushel, Robert
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Bengt Saltin: Nekrolog2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Bengt Saltin

  Professor Bengt Saltin, Stockholm, har avlidit i en ålder av 79 år. Hans närmast sörjande är Ann-Sofi Colling-Saltin med barnen Ola, Åsa, och Anna med familjer.  

  Bengt Saltin föddes i Ålsten den 3 juni 1935. Han växte upp med modern Margareta och sin sociale far, Sven Saltin, som båda var folkskolelärare. Under läroverkstiden i Södertälje fångade stadens apotekare upp vinnaren vid en terränglöpning och bjöd in honom till en orienteringskurs. Ett livslångt intresse skapades. De bästa ämnena i skolan, svenska språket och svensk litteratur, representerade ett annan viktig ådra. Men det skogliga lockade mest; han ville bli jägmästare. Modern sa dock nej; ”Du ska bli läkare!” Så blev det. Under studier vid Karolinska Institutet rekryterade fysiologen Ulf von Euler honom som amanuens. Bengt nämnde sitt intresse för idrott, varvid han introducerades för professor Erik Hohwü Christensen vid Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet.

  Sommaren 1959 inleddes skolningen till arbetsfysiolog. Det första arbetet handlade om det intermittenta arbetets fysiologi, publicerades 1960, och bidrog till intervallträningens utveckling. Det blev tidigt uppenbart att Bengt hade en ovanlig talang för forskning. Efter en centralcirkulatorisk avhandling 1964, med Hohwü Christensen och Per-Olof Åstrand som handledare, visade han även prov på stor självständighet genom att utveckla en ny forskningslinje om skelettmuskulaturen. Den blev snart världsledande. Från 1973 fortsatte Bengt sin bana som professor vid Köpenhamns universitet. Med ett kort undantag vid Karolinska Institutet, förblev Köpenhamn basen för hans gärning. De sista knappa 20 åren ledde han Copenhagen Muscle Research Centre, vars forskning redan är inskriven i vetenskapshistoriska läroböcker.

  Bengt hade en enorm arbetskapacitet, publicerade mer än 440 arbeten, och handledde drygt 40-50 doktorander. Han blev ledamot av Danmarks Kungliga Vetenskapsakademi, hedersdoktor vid tolv universitet, och fick Internationella Olympiska Kommitténs vetenskapliga pris, det finaste man kan få inom det rörelsevetenskapliga fältet. Men för att rätt förstå hans storhet bör man även ha mött honom som den oerhört stimulerande, generösa och stöttande människa han var, och fått ta del av de skarpa samhällsanalyserna samt utblickarna inom litteraturens, teaterns, operans och dansens världar. Han var beundrad av studenter över hela världen för den människa han var, för det arbete han utförde och för det han inspirerade till. Vi sörjer förlusten av en av de riktigt stora inom det arbetsfysiologiska fältet, och en ovanligt klok och vidsynt människa. 

   

  För vänner och kolleger

  Robert Boushel, professor

  Peter Schantz, professor

 • 46.
  Schantz, Peter
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Changing Perspectives on Physical Education in Sweden: Implementing Dimensions of Public Health and Sustainable Development2014Ingår i: Physical Education and Health: Global Perspectives and Best Practice / [ed] Christopher Edginton, Ming-Kai Chin, Urbana, Illinois, USA: Sagamore Publishing, 2014, 1, s. 463-475Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health was introduced as part of physical education (PE) in Sweden in 1994. This chapter focuses on both transformational processes and the lack thereof in PE and in physical education teacher education (PETE) in Sweden with the introduction of "health." Prior to that PE focused entirely on different bodily movements for about 170 years, and the demanded changeover has been markedly lagging. At the same time, scientific development within the field of physical activity and health has been strong during the past two decades. Presently, the PETE at The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH in Stockholm, Sweden, is undergoing changes with the aim of creating a merger of perspectives from old, mainly sports-oriented, traditions in PE with newer individual and population health-related perspectives to a wider perspective of physical activity. These new perspectives are framed within diverse dimensions of the environment: for example, how the physical environment affects levels of physical activity and well-being and the need for sustainable development. The rationale for the latter perspective is that the contexts of bodily movement can affect the environment both positively and negatively and are thereby closely linked to both individual and public health. The transformational process described is still in an early state, and clearly future developmental steps are needed, some of which are described in the final section.

 • 47.
  Schantz, Peter
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Lundvall, Suzanne
  Changing perspectives on physical education in Sweden.: Implementing dimensions of public health and sustainable development2014Ingår i: Physical Education and Health: Global Perspectives and Best Practice / [ed] Cristopher Edginton & Mingkai Chin, Urbana, Illinois, USA: Sagamore Publishing, 2014, 1, s. 463-475Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health was introduced as part of physical education (PE) in Sweden in 1994. This chapter focuses on both transformational processes and the lack thereof in PE and in physical education teacher education (PETE) in Sweden with the introduction of "health." Prior to that PE focused entirely on different bodily movements for about 170 years, and the demanded changeover has been markedly lagging. At the same time, scientific development within the field of physical activity and health has been strong during the past two decades. Presently, the PETE at The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH in Stockholm, Sweden, is undergoing changes with the aim of creating a merger of perspectives from old, mainly sports-oriented, traditions in PE with newer individual and population health-related perspectives to a wider perspective of physical activity. These new perspectives are framed within diverse dimensions of the environment: for example, how the physical environment affects levels of physical activity and well-being and the need for sustainable development. The rationale for the latter perspective is that the contexts of bodily movement can affect the environment both positively and negatively and are thereby closely linked to both individual and public health. The transformational process described is still in an early state, and clearly future developmental steps are needed, some of which are described in the final section.

 • 48. Blücher, Gösta
  et al.
  Edmar, Désirée
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Eva Nordenson: nekrolog2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 49.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES)2014Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 11, nr 8, s. 8276-8300Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background and Aim: Commuting by bicycle could contribute to public health, and route environments may influence this behaviour. Therefore, the aim of this study is to assess the potential associations between appraisals of the overall route environment as hindering or stimulating for bicycle commuting, with both perceptions of commuting route environmental factors in a suburban area and background factors. Methods: The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) was used for the assessment of bicycle commuters’ perceptions and appraisals of their route environments in the suburban parts of Greater Stockholm, Sweden. A simultaneous multiple regression analysis was used to assess the relationship between the outcome variable whether the overall route environment hinders or stimulates bicycle commuting and environmental factors (e.g., exhaust fumes, speeds of motor vehicles, greenery), as well as background factors (sex, age, education, income) as predictor variables. Results and Conclusions: The results indicate that in suburban areas, the factors aesthetics, greenery and bicycle paths seem to be, independently of each other, stimulating factors for bicycle commuting. On the other hand, flows of motor vehicles, noise, and low “directness” of the route seem to be hindering factors. A comparison of these results with those obtained from an inner urban area points to the importance of studying different types of built-up areas separately.

 • 50.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES)2014Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 11, nr 8, s. 8276-8300Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background and Aim: Commuting by bicycle could contribute to public health, and route environments may influence this behaviour. Therefore, the aim of this study is to assess the potential associations between appraisals of the overall route environment as hindering or stimulating for bicycle commuting, with both perceptions of commuting route environmental factors in a suburban area and background factors. Methods: The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) was used for the assessment of bicycle commuters’ perceptions and appraisals of their route environments in the suburban parts of Greater Stockholm, Sweden. A simultaneous multiple regression analysis was used to assess the relationship between the outcome variable whether the overall route environment hinders or stimulates bicycle commuting and environmental factors (e.g., exhaust fumes, speeds of motor vehicles, greenery), as well as background factors (sex, age, education, income) as predictor variables. Results and Conclusions: The results indicate that in suburban areas, the factors aesthetics, greenery and bicycle paths seem to be, independently of each other, stimulating factors for bicycle commuting. On the other hand, flows of motor vehicles, noise, and low “directness” of the route seem to be hindering factors. A comparison of these results with those obtained from an inner urban area points to the importance of studying different types of built-up areas separately.

 • 51.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Forskning inom temaområdet rörelse, hälsa och miljö samt humanbiologi2014Ingår i: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: En betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, s. 253-262Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 52.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Forskningen vid GIH åren 1988-2013: Ett breddningens kvartssekel2014Ingår i: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: En betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, s. 176-180Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 53.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  När mekanisk medicin gick om promenaden2014Ingår i: Svenska Dagbladet, Vol. KULTUR, nr 28 septemberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ingress: "Gå ut och gå, det hjälper för mjältsjuka!" Så låter det i en avhandling från 1763 om nyttiga rörelser. I början av 1800-talet tog Per Henrik Lings gymnastik över som den högsta formen av hälsogivande rörelse, och det är först i modern tid som promenaden åter har tillskrivits läkande egenskaper.

  Artikeln inleds med följande beskrivning av en motionspromenad sommaren 1783:

  Den 11 juni 1783 skrev skulptören Johan Tobias Sergel ett brev till sekreteraren vid den svenska ambassaden i Paris, Nils von Rosenstein. I det omnämner han sina motionsvanor och deras bakgrund: "Jag delar min tid mellan arbete om dagen och om aftnarna promenad till Jerfva, som konungen skänkt år herr Schröderheim. Denne har öfverlåtit ett rum åt mig. Jag går dit hvarje afton och återvänder tidigt på morgonen, ty jag måste ha motion, om jag vill lefva." Sergel skrev vidare att han led av "en däst fetma, full av galla och osunda vätskor; läkarens diagnos är att det är dessa som framalstrar gikten och melankolien". Sergels start- och målpunkter var ateljén i trakten av Hötorget respektive gården Nederjärva vid Haga-Brunnsvikens norra ände. Det är ej känt vilken väg Sergel tog, men om han gick den kortaste vägen i båda riktningarna så motsvarar det drygt 13 km per dag. Det är en ansenlig sträcka, inte minst för en person med Sergels rondör.

  Sergels promenad var ordinerad av en läkare och framstår i dag som så modern att man skulle kunna tro att den speglar ett synsätt som präglats av kontinuitet ända sedan 1700-talet. Men så är ingalunda fallet. På 1800-talet kom ett trendbrott med långvarig verkan. Mer om det senare, men först något om de bedömningar av rörelse och hälsa som präglade Sverige under 1700-talets andra hälft.

 • 54.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  När mekanisk medicin gick om promenaden2014Ingår i: Svenska Dagbladet, Vol. KULTUR, nr 28 septemberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ingress: "Gå ut och gå, det hjälper för mjältsjuka!" Så låter det i en avhandling från 1763 om nyttiga rörelser. I början av 1800-talet tog Per Henrik Lings gymnastik över som den högsta formen av hälsogivande rörelse, och det är först i modern tid som promenaden åter har tillskrivits läkande egenskaper.

  Artikeln inleds med följande beskrivning av en motionspromenad sommaren 1783:

  Den 11 juni 1783 skrev skulptören Johan Tobias Sergel ett brev till sekreteraren vid den svenska ambassaden i Paris, Nils von Rosenstein. I det omnämner han sina motionsvanor och deras bakgrund: "Jag delar min tid mellan arbete om dagen och om aftnarna promenad till Jerfva, som konungen skänkt år herr Schröderheim. Denne har öfverlåtit ett rum åt mig. Jag går dit hvarje afton och återvänder tidigt på morgonen, ty jag måste ha motion, om jag vill lefva." Sergel skrev vidare att han led av "en däst fetma, full av galla och osunda vätskor; läkarens diagnos är att det är dessa som framalstrar gikten och melankolien". Sergels start- och målpunkter var ateljén i trakten av Hötorget respektive gården Nederjärva vid Haga-Brunnsvikens norra ände. Det är ej känt vilken väg Sergel tog, men om han gick den kortaste vägen i båda riktningarna så motsvarar det drygt 13 km per dag. Det är en ansenlig sträcka, inte minst för en person med Sergels rondör.

  Sergels promenad var ordinerad av en läkare och framstår i dag som så modern att man skulle kunna tro att den speglar ett synsätt som präglats av kontinuitet ända sedan 1700-talet. Men så är ingalunda fallet. På 1800-talet kom ett trendbrott med långvarig verkan. Mer om det senare, men först något om de bedömningar av rörelse och hälsa som präglade Sverige under 1700-talets andra hälft.

 • 55.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Om forskningens dolda krafter och exemplet Berit Sjöberg2014Ingår i: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: En betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, s. 275-279Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 56.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö. .
  Om människan i rörelse och i vila: Essäer2014Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna samling av essäer ger inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald av syften, uttryck och förutsättningar, alltifrån vardagliga behov av transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller uttrycka sig genom dans. Dessa skilda former av rörelser belyses genom perspektiv från historia, samhällsplanering, fysiologi, psykologi, hälsoekonomi och medicin. Andra essäer handlar mer om en andlig rörelse. De berör frågor om värden i, och relationer till landskap. Det gemensamma för dem är att de, i deras tillämpning i denna skrift, beror av den förändring i natursyn som ägde rum mellan 1600- och 1700-talen. Utan den, inget friluftsliv och naturmöte så som vi känner det idag.

  Bokens tolv essäer har följande rubriker:

   

  • Romerska speglingar

  • Pionjärverk om friluftslivets historia

  • Människans muskler unikt flexibla

  • Är förmåga att tåla smärta en del av undret?

  • Cyklisterna får hjulen att snurra

  • Idrott utan tävlingar är död

  • Lättare steg längs Brunnsvikens stränder

  • Om Palme och parken

  • När Stockholm byggde bort cyklisterna

  • Dansen i landskapet

  • När mekanisk medicin gick om promenaden

  • Sista vilan vid Brunnsviken

 • 57.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Om människan i rörelse och i vila: Essäer2014Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna samling av essäer ger inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald av syften, uttryck och förutsättningar, alltifrån vardagliga behov av transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller uttrycka sig genom dans. Dessa skilda former av rörelser belyses genom perspektiv från historia, samhällsplanering, fysiologi, psykologi, hälsoekonomi och medicin.

  Andra essäer handlar mer om en andlig rörelse. De berör frågor om värden i, och relationer till landskap. Det gemensamma för dem är att de, i deras tillämpning i denna skrift, beror av den förändring i natursyn som ägde rum mellan 1600- och 1700-talen. Utan den, inget friluftsliv och naturmöte så som vi känner det idag.

  Bokens tolv essäer har följande rubriker: 

  • Romerska speglingar

  • Pionjärverk om friluftslivets historia

  • Människans muskler unikt flexibla

  • Är förmåga att tåla smärta en del av undret?

  • Cyklisterna får hjulen att snurra

  • Idrott utan tävlingar är död

  • Lättare steg längs Brunnsvikens stränder

  • Om Palme och parken

  • När Stockholm byggde bort cyklisterna

  • Dansen i landskapet

  • När mekanisk medicin gick om promenaden

  • Sista vilan vid Brunnsviken

   

 • 58.
  Wallmann-Sperlich, Birgit
  et al.
  Institute of Sport Science, Julius-Maximilians University Würzburg, D-97082 Würzburg, Germany.
  Froboese, Ingo
  Institute of Health Promotion and Clinical Movement Science, German Sport University, D-50933 Cologne, Germany.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment: Looking at the Association the Other Way Around2014Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 11, nr 8, s. 8093-8111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

   The associationbetween physical activity (PA) and variables of the perceived environmentmainly originate from cross-sectional studies that introduced the idea that theenvironment influences the PA level of residents. However, the direction ofcause and effect has not been solved with finality. The aim of this study wasto investigate whether residents’ perception of their proximate environmentdiffers depending on their level of PA in transport and recreation. Weconducted a cross-sectional survey with residents of six different parts of thecity of Cologne, Germany. The sample of 470 adults (52.8% females; mean age =35.5 ± 13.8 years) filled in the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ),as well as the European Environmental Questionnaire ALPHA. To distinguishbetween residents with ‘low’ and ‘high’ PA, we split the samples into two on the basisof the specific median in transport- and recreation-related PA. In the ‘high’ vs. ‘low’ PA group of the overall sample,we noted 4–16% more ‘PA favourable’ environmental perceptions in seven of the15 environmental variables. Multiple linear regression analyses were performed to investigateassociations of socio-demographic correlates and transport- andrecreation-related PA on the dependent variables of the environmentalperception. In this case,levels of PA were significant predictors for eight of the 15 items concerningenvironmental perceptions. Thus, the present study introduces the idea that residents withhigher levels of transport and recreational PA may perceive their environmentin a more ‘PA-favourable’ way than residents with lower levels.

 • 59.
  Wallmann-Sperlich, Birgit
  et al.
  Institute of Sport Science, Julius-Maximilians University Würzburg, D-97082 Würzburg, Germany.
  Froboese, Ingo
  Institute of Health Promotion and Clinical Movement Science, German Sport University, D-50933 Cologne, Germany.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment: Looking at the Association the Other Way Around2014Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 11, nr 8, s. 8093-8111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

   The association between physical activity (PA) and variables of the perceived environment mainly originate from cross-sectional studies that introduced the idea that the environment influences the PA level of residents. However, the direction of cause and effect has not been solved with finality. The aim of this study was to investigate whether residents’ perception of their proximate environment differs depending on their level of PA in transport and recreation. We conducted a cross-sectional survey with residents of six different parts of thecity of Cologne, Germany. The sample of 470 adults (52.8% females; mean age =35.5 ± 13.8 years) filled in the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ),as well as the European Environmental Questionnaire ALPHA. To distinguishbetween residents with ‘low’ and ‘high’ PA, we split the samples into two on the basis of the specific median in transport- and recreation-related PA. In the ‘high’ vs. ‘low’ PA group of the overall sample, we noted 4–16% more ‘PA favourable’ environmental perceptions in seven of the 15 environmental variables. Multiple linear regression analyses were performed to investigate associations of socio-demographic correlates and transport- and recreation-related PA on the dependent variables of the environmental perception. In this case,levels of PA were significant predictors for eight of the 15 items concerning environmental perceptions. Thus, the present study introduces the idea that residents with higher levels of transport and recreational PA may perceive their environment in a more ‘PA-favourable’ way than residents with lower levels.

 • 60.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context2014Ingår i: Geography and Health: A Nordic Outlook / [ed] Schærström, A., Jørgensen, S.H. & Sivertun, Swedish National Defence College; Norwegian University of Science and Technology (NTNU); Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health , 2014, 1, s. 142-156Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Every form of physical activity takes place in a certain physical environment. These settings can either be a specific delimited place, a facility or building (e.g., a school yard, a soccer field or a gymnastic hall) or they can be traces of movement in landscapes (e.g., after a walk in a forest, a kayak trip or a bicycle trip to work), and they can also be combinations of these two categories.

   

  If they had been mapped, we would have been able to see a vibrant development of artefacts connected with physical activity in the landscapes during the 20th century in Sweden. Just think of all the sport facilities, playgrounds, parks, walking paths in the mountains and exercise trails in the neighbourhood forests that were created during that period. In line with this, there was also a state-driven planning for the protection of landscapes of national value for outdoor life and recreation (Civildepartementet 1971; Kungl. Maj:t 1972). The climax in this respect occurred during the last decades of the Swedish welfare state, sometime during the 1970-80s. However, when we look at this period more closely it also becomes apparent that all forms of physical activity were not facilitated. Support for active transport by means of an infrastructure for cycling was not part of the dominant planning and investment agenda (Emanuel 2012a,b). Beginning with the 1990s, a neoliberal era followed, and with it a waning of interest in this respect by both the state and the municipalities was noted. Physical activity then became an issue that was up to the individual to solve on his/her own. Interestingly, this change in perspectives was followed by the establishment of a large number of private gyms. Consequences of the changed societal climate with respect to facilities for sport organisations are presented in a recent report from the Swedish Sport Federation (Riksidrottsförbundet 2012). 

   

  Given the potentially important effect of physical activity on public health (cf. Pedersen & Saltin 2006), the health-geographical dimension of physical activity is of clear relevance in many fields of study. In our times this dimension is also of importance for understanding, e.g. the effects of urbanisation, as well as ethnic and social segregation in urban areas (cf. Svastisalee et al. 2012). Furthermore, there is a great need to know more about circumstances in which levels of health-enhancing physical activity (cf. Haskell et al., 2007) can be encompassed within the population and at the same time contribute to a sustainable development (Schantz 2002a,b; Schantz & Lundvall 2014). 

   

  Considering all the above, it can be seen as a curious truth that scientific descriptions and analyses of physical activity and conditions for it in a spatial context are a very recent phenomenon. This is reason enough to start this chapter by placing the current interest in the physical activity–environment relationship in a historical context. Afterwards, some principal aspects of the relationship between physical activity, the environment and health will be illuminated. This will be followed by a listing of examples of different paths taken so far, particularly in Sweden, to analyse these relationships.

 • 61.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context2014Ingår i: Geography and Health: A Nordic Outlook / [ed] Schærström, A., Jørgensen, S.H. & Sivertun, Swedish National Defence College: Stockholm; Norwegian University of Science and Technology (NTNU): Trondheim; Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health: Bonn , 2014, 1, s. 142-156Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Every form of physical activity takes place in a certain physical environment. These settings can either be a specific delimited place, a facility or building (e.g., a school yard, a soccer field or a gymnastic hall) or they can be traces of movement in landscapes (e.g., after a walk in a forest, a kayak trip or a bicycle trip to work), and they can also be combinations of these two categories.

   

  If they had been mapped, we would have been able to see a vibrant development of artefacts connected with physical activity in the landscapes during the 20th century in Sweden. Just think of all the sport facilities, playgrounds, parks, walking paths in the mountains and exercise trails in the neighbourhood forests that were created during that period. In line with this, there was also a state-driven planning for the protection of landscapes of national value for outdoor life and recreation (Civildepartementet 1971; Kungl. Maj:t 1972). The climax in this respect occurred during the last decades of the Swedish welfare state, sometime during the 1970-80s. However, when we look at this period more closely it also becomes apparent that all forms of physical activity were not facilitated. Support for active transport by means of an infrastructure for cycling was not part of the dominant planning and investment agenda (Emanuel 2012a,b). Beginning with the 1990s, a neoliberal era followed, and with it a waning of interest in this respect by both the state and the municipalities was noted. Physical activity then became an issue that was up to the individual to solve on his/her own. Interestingly, this change in perspectives was followed by the establishment of a large number of private gyms. Consequences of the changed societal climate with respect to facilities for sport organisations are presented in a recent report from the Swedish Sport Federation (Riksidrottsförbundet 2012). 

   

  Given the potentially important effect of physical activity on public health (cf. Pedersen & Saltin 2006), the health-geographical dimension of physical activity is of clear relevance in many fields of study. In our times this dimension is also of importance for understanding, e.g. the effects of urbanisation, as well as ethnic and social segregation in urban areas (cf. Svastisalee et al. 2012). Furthermore, there is a great need to know more about circumstances in which levels of health-enhancing physical activity (cf. Haskell et al., 2007) can be encompassed within the population and at the same time contribute to a sustainable development (Schantz 2002a,b; Schantz & Lundvall 2014). 

   

  Considering all the above, it can be seen as a curious truth that scientific descriptions and analyses of physical activity and conditions for it in a spatial context are a very recent phenomenon. This is reason enough to start this chapter by placing the current interest in the physical activity–environment relationship in a historical context. Afterwards, some principal aspects of the relationship between physical activity, the environment and health will be illuminated. This will be followed by a listing of examples of different paths taken so far, particularly in Sweden, to analyse these relationships.

 • 62.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Undervisning inom rörelse, hälsa och miljö2014Ingår i: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: En betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, s. 161-173Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 63.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Walking, Health and Environment: A Bottom Line in the Education of Teachers in Physical Education and Health2014Ingår i: Proceedings from Global Forum for Physical Education Pedagogy 2014: Physical Education and Health: Promoting Global Best Practice / [ed] Prof. Dr. Hanlie Moss, Potschefstroom, South Africa, 2014, s. 75-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health was introduced as part of physical education (PE) in Sweden in 1994, but the transformational processes for integrating the health dimension has been very slow. At the same time, scientific development within the field of physical activity and health has been strong during the past two decades. This development opens up for a wide array of developmental pathways. At GIH in Stockholm, Sweden, we have chosen to develop a theme of walking, health and environment as a pedagogic bottom line in the Physical Education and Health Teachers Education (PETE). In concrete terms we develop the students´ understanding of: (I) walking and energy consumption, and how it relates to health, (II) their own walking behaviors over a full normal day, and how it can be modified to meet minimal and optimal PA levels, and (III) how their own neighborhood environment may support a walking behavior or not. At later stages of the PETE, we integrate these dimensions into a framework of PA, public health and sustainable development. The rationale for the latter perspective is that the contexts of bodily movement can affect the environment both positively and negatively, and are thereby closely linked to both individual and public health. The transformational process described is in a relatively early state, and clearly future developmental steps are needed. The evaluations of these parts of PETE points, however, to that the PE students view the described pedagogical ingredients as a comprehensible, manageable and meaningful component in their studies, and anticipate that it has the same potential in their future work in schools.

 • 64.
  Lundvall, Suzanne
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  A 200-year perspective and future challenges: Physical activities and their relation to physical education2013Ingår i: Gender In Physical Culture The 2013 Meeting: Transnational working group for the study of gender and sport, 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Over time the chosen bodily movement practices within Physical education and health (PEH) have created tensions in terms of power and control over what has been seen as legitimate in the educational sector of physical culture. The aim of the study has been to, through a macro level overview and by using a model, illuminate how different bodily movement practices in the world’s oldest physical education teacher education (PETE) have emerged over time, become embedded, remain, fade or disappear. By following this continuity and discontinuity of practices, four distinct phases have been identified and their contextual background is described.

  The theoretical departure point is inspired by the work of Bourdieu. The analytical focus have been placed on how deliberate forms of bodily movement practices within the studied PETE program came to be defined and regulated through meaning making principles, or in other words: logic of practices (Bourdieu 1984, 1990). This departure point makes it possible to analyze how aspects of investment and intrinsic values have been put forward and related to views on body, gender and health.

  Findings: The first phase is characterized by the establishment of Ling gymnastics from early 1800s, and its gradual fall in the 1900s. Next phase started in the late 1800s and dealt with the introduction of sport and outdoor life. The third relates to the rise and fall of a separate female gymnastics practice during the 1900s. The fourth phase is characterized by the introduction of everyday life physical activities in the beginning of the new millennium. The overview is followed by reflections on the future content of bodily movement practices and sought for values in PETE and physical education in the school system, seen from a gender perspective.

 • 65.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Cyklistens landskap2013Ingår i: Program Transportforum 2013. Linköping 9-10 januari 2013.: Session 30: Planera för aktiv transport – vinn tid, hälsa och miljö, Linköping: Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) , 2013, s. 20-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av 1800-talet har cykeln varit så tekniskt utvecklad att den fått roller inom såväl aktiva transporter som rekreation, friluftsliv, motion, träning och tävling. Kraven på cyklistens landskap i dessa olika sammanhang är förvånansvärt lite studerade. Men vi kan utgå från att de skiljer sig åt.  Det finns också ett planeringsbehov för alla dessa syften med cykling. Det är därför viktigt att söka nå kunskap om vilka miljöfaktorer det är som gör att vi upplever färdvägsmiljöer som såväl säkra och trygga samt stimulerande.   

  Färdvägsmiljöer är ofta mycket komplexa. De innehåller många orörliga och rörliga element, samt interaktion mellan dessa. Hur ska man då kunna förstå dessa miljöer, och erhålla säker kunskap om dem och vilka miljövariabler som är kritiska?

  För att nå dithän behöver olika strategier användas. Om man vill erhålla bättre kunskap om vilka miljöfaktorer det är som är kritiska för ovan typer av övergripande bedömningar behöver man kunna renodla betydelsen av enskilda miljövariabler. För detta ändamål har färdvägsmiljöskalan ”The Active Commuting Route Environment Scale” (ACRES) skapats av FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö vid GIH i Stockholm (www.gih.se/rhm). 

  ACRES är ett instrument som trafikplanerare kan använda för olika former av utvärderingar av färdvägsmiljöer, till exempel för att förstå hur olika segment av färdvägen uppfattas av fotgängare och cyklister, eller för att utvärdera effekten av miljöförbättrande åtgärder.

  Vid föreläsningen beskrivs uppbyggnaden av ACRES samt resultat av studier som bland annat visar att grönska och skönhet i färdvägsmiljön, oberoende av varandra, bidrar till att stimulera cykling vid arbetspendling. Avgaser och trängsel i blandtrafik har motsatt verkan.

   Därutöver beskrivs andra angreppssätt för att nå mer kunskap om hur vi kan skapa färdvägsmiljöer som bidrar till en lust att cykla genom landskapet.

 • 66.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Dansen i landskapet2013Ingår i: Hagabladet, nr 3-4, s. 2-3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 67.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Lärare i idrott & hälsa: om samhällsuppdraget förr, nu och i framtiden2013Ingår i: Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124, nr 5, s. 24-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Syftet med denna text är att uppmärksamma ämnet idrott & hälsas samhällsuppdrag över tid. Texten utgår från en föreläsning som gavs i samband med Idrottslärarstämman och högtidlighållandet av GIH:s 200 års jubiléum. Med hjälp av en modell kring kroppsövningsfältet görs en (kulturhistorisk) resa genom tiden. [i]

  Synen på ämnets uppdrag; vad ämnet ska innehålla och hur detta ska omsättas i en kroppslig rörelsepraktik har ständigt varit föremål för spänningar och stridigheter.  Genom att studera vilka former av rörelsekulturer som har tilldelats legitimitet under de 200 år som har passerat, går att synliggöra värden och ramfaktorer som påverkat ämnets uppdrag och skapat kontinuitet respektive förändring. Artikeln avslutas med att diskutera den kritik och förväntan som finns på ämnet idag.

  [i] Föreläsningen bygger på artikeln: Lundvall, Suzanne & Schantz, Peter. Physical Activities and Their Relation to Physical Education: A 200-Year Perspective and Future Challenges. Global Journal of Health and Physical Education Pedagogy, Vol. 2:1, s. 1-16.

   

 • 68.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  När Stockholm byggde bort cyklisterna2013Ingår i: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, Vol. Januari, nr 9, s. Kulturdelen-Sidan 8Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Varför blev Köpenhamn en utpräglad cykelstad men inte Stockholm, trots att andelen cyklister var lika stor ännu vid 1900-talets mitt? Enligt en ny avhandling hade Stockholms stadsplanerare tidigt en stark tro på bilismen, som först på senare år börjat rubbas.

 • 69.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Outdoor life landscapes as arenas for perception and learning: Theories, thoughts and examples in urban nature2013Ingår i: EOE Seminar 2013. Program and abstracts.: Urban Nature: inclusive learning through youth work and school work / [ed] Erik Backman, Marburg, Germany: The European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) , 2013, s. 11-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Outline: 1) Elaborate on content matters in outdoor life education, and consequences thereof; 2) Describe an attempt to, through PETE, develop didactic experience in co-curriculum teaching in green areas; 3) Illuminate pedagogic tools disclosing the potential in developing perceptive and learning experiences in landscapes 

 • 70.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Perspectives on Environment and Active Transport for Children and Youth: Is There a Role for Physical Education and Sport?2013Ingår i: Proceedings from The 6th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science, APCESS 2013., Taipei, Taiwan: Asian Council of Exercise and Sports Science (ACESS) , 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There was a time when active transport for different purposes contributed to a substantial part of the levels of physical activity within the population. With changing scales of urban settlements and more and more of car-dependent mobility, this has changed. At the same time levels of physical activity are very low, and very few meet the minimal physical activity recommendations. For children and youth, these levels are higher than for adults. This fact, in combination with that car-dependent mobility stands for a number of seriously adverse environmental effects, point to that a future role of promotion of active transport within physical education and sport deserve to be addressed in terms of how realistic it is, and what can be gained. In my lecture, I will elaborate on these issues based on literature and experiences from teaching physical education teachers active transport in Sweden.

 • 71.
  Lundvall, Suzanne
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Physical Activities and Their Relation to Physical Education: A 200-Year Perspective and Future Challenges2013Ingår i: The Global Journal of Health and Physical Education Pedagogy, ISSN 2160-2570, Vol. 2, nr 1, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this macrolevel overview, a model of the multiplicity of the field of bodily movement cultures is initially presented. The model is then used to illuminate how different bodily movement practices emerged over time, became embedded, remained, faded, or disappeared in the world’s oldest physical education teacher education (PETE) program. Through thiscontinuity and discontinuity of practices, five distinct phases are identified, although sometimes intertwined, and their contextual background is described. The first phase is characterized by the establishment of Ling gymnastics from the early 19thcentury and by its fall in the 20thcentury. The next phase started in the late 19thcentury and dealt with the introduction of sportsand outdoor life. During a third phase, sports became the dominating movement practice. The fourth phase is related to the rise and fall of a separate female gymnastics culture during the 20thcentury. The fifth phase is characterized by the introduction of everyday life physical activities at the beginning of the new millennium. The overview is followed by reflections on the future content of bodily movement practices and sought-after values in PETE and physical education in the school system.

 • 72.
  Wallman-Sperlich, Birgit
  et al.
  Institute of Health Promotion and Clinical Movement Science, German Sports University Cologne, Germany.
  Buksch, Jens
  WHO Collaborating Centre for Child and Adolescent Health Promotion, School of Public Health, Bielefeld University, Germany.
  Hansen, Sylvia
  Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University, The Netherlands.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Froboese, Ingo
  Institute of Health Promotion and Clinical Movement Science, German Sports University Cologne, Germany.
  Sitting Time in Germany: An Analysis of Socio-demographic and Environmental Correlates2013Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 196, nr 13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Sedentary behaviour in general and sitting time in particular is an emerging global health concern. The aim of this study was to provide data on the prevalence of sitting time in German adults and to examine socio-demographic and environmental correlates of sitting time.

  Methods: A representative sample of German adjults (n = 2000; 967 men, 1033 women; 49.3 ±17.6 years of age) filled in the Global Physical Activity Questionnaire, including one question on overall sitting time and answered questions about the neighbourhood environment, as well as concerning demographics. Daily sitting time was stratified by gender, age group, BMI, educational and income level, as well as physical activity (PA). To identify socio-demographic and environmental correlates of sitting time, we used a series of linear regressions.

  Results: The overall median was 5 hours (299 minutes) of sitting time/day and men sat longer than women (5 vs. 4 hours/day; p < 0.05). In both genders age and PA were negatively and the educational level positively associated with sitting time. The level of income was not a correlate of sitting time in multivariate analyses. Sitting time was significantly positively associated with higher neighbourhood safety for women. The variance ranged from 16.5% for men to 8.9% for women.

  Conclusions: The overall sitting time was unequally distributed in the German adult population. Our findings suggest implementing specific interventions to reduce sitting time for subgroups such as men, younger aged adults and adults with a higher education and lower PA. Future studies should enhance our understanding of the specific correlates of different types and domains of sitting in order to guide the development of effective public health strategies.

   

   

 • 73.
  Wallmann-Sperlich, B.
  et al.
  Institute of Health Promotion and Clinical Movement Science, German Sports University, Köln, D-50933, Germany .
  Bucksch, J.
  WHO Collaborating Centre for Child and Adolescent Health Promotion, School of Public Health, Bielefeld University, Bielefeld, D-33615, Germany.
  Hansen, S.
  Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University, Maastricht, 6229 ER, Netherlands .
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Froboese, I.
  Institute of Health Promotion and Clinical Movement Science, German Sports University, Köln, D-50933, Germany .
  Sitting time in Germany: An analysis of socio-demographic and environmental correlates2013Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 13, nr 1, s. Art. no. 196-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Sedentary behaviour in general and sitting time in particular is an emerging global health concern. The aim of this study was to provide data on the prevalence of sitting time in German adults and to examine socio-demographic and environmental correlates of sitting time. Methods. A representative sample of German adults (n = 2000; 967 men, 1033 women; 49.3 ±17.6 years of age) filled in the Global Physical Activity Questionnaire, including one question on overall sitting time and answered questions about the neighbourhood environment, as well as concerning demographics. Daily sitting time was stratified by gender, age group, BMI, educational and income level, as well as physical activity (PA). To identify socio-demographic and environmental correlates of sitting time, we used a series of linear regressions. Results: The overall median was 5 hours (299 minutes) of sitting time/day and men sat longer than women (5 vs. 4 hours/day; p < 0.05). In both genders age and PA were negatively and the educational level positively associated with sitting time. The level of income was not a correlate of sitting time in multivariate analyses. Sitting time was significantly positively associated with higher neighbourhood safety for women. The variance of the multivariate model ranged from 16.5% for men to 8.9% for women. Conclusions: The overall sitting time was unequally distributed in the German adult population. Our findings suggest implementing specific interventions to reduce sitting time for subgroups such as men, younger aged adults and adults with a higher education and lower PA. Future studies should enhance our understanding of the specific correlates of different types and domains of sitting in order to guide the development of effective public health strategies.

 • 74.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  The Royal National Urban Park in Stockholm: Lessons from a perspective of sustainable development2013Ingår i: Hybrid Parks: "Economy 2". Finnish National Urban Parks - A Sustainable Approach to Urban Planning and Conservation., Turku, Finland: University of Turku, Finland , 2013, s. 2-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Royal National Urban Park in Stockholm, Sweden, is an interesting study object in terms of problems and possibilities in modern city planning, and legal pathways in steering these processes. I will present some principal issues in this respect and also research dealing with a specific aspect of sustainable development, namely public health and the role of green environment in supporting physical activity.

 • 75.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Värdering av färdvägsmiljöer vid gång och cykling2013Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 76.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro university, Örebro, Sweden.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Exploring bikeability in a metropolitan setting: stimulating and hindering factors in commuting route environments2012Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 12, nr 168, s. Art. no. 168-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Route environments may influence people's active commuting positively and thereby contribute to public health. Assessments of route environments are, however, needed in order to better understand the possible relationship between active commuting and the route environment. The aim of this study was, therefore, to assess the potential associations between perceptions of whether the route environment on the whole hinders or stimulates bicycle commuting and perceptions of environmental factors.

  Methods

  The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) was used for the assessment of bicycle commuters' perceptions of their route environments in the inner urban parts of Greater Stockholm, Sweden. Bicycle commuters (n = 827) were recruited by advertisements in newspapers. Simultaneous multiple regression analyses were used to assess the relation between predictor variables (such as levels of exhaust fumes, noise, traffic speed, traffic congestion and greenery) and the outcome variable (hindering – stimulating route environments). Two models were run, (Model 1) without and (Model 2) with the item traffic: unsafe or safe included as a predictor.

  Results

  Overall, about 40% of the variance of hindering – stimulating route environments was explained by the environmental predictors in our models (Model 1, R² = 0.415, and Model 2, R² = 0.435). The regression equation for Model 1 was: y = 8.53 + 0.33 ugly or beautiful + 0.14 greenery + (−0.14) course of the route + (−0.13) exhaust fumes + (−0.09) congestion: all types of vehicles (p ≤ 0.019). The regression equation for Model 2 was y = 6.55 + 0.31 ugly or beautiful + 0.16 traffic: unsafe or safe + (−0.13) exhaust fumes + 0.12 greenery + (−0.12) course of the route (p ≤ 0.001).

  Conclusions

  The main results indicate that beautiful, green and safe route environments seem to be, independently of each other, stimulating factors for bicycle commuting in inner urban areas. On the other hand, exhaust fumes, traffic congestion and low 'directness' of the route seem to be hindering factors. Furthermore, the overall results illustrate the complexity of a research area at the beginning of exploration.

 • 77.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  The Research Unit for Movement, Health and Environment, The Åstrand Laboratory, GIH - The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden; School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Schantz, Peter
  The Research Unit for Movement, Health and Environment, The Åstrand Laboratory, GIH - The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden; Department of Health Sciences, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Exploring bikeability in a metropolitan setting: stimulating and hindering factors in commuting route environments2012Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 12, s. 168-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Route environments may influence people's active commuting positively and thereby contribute to public health. Assessments of route environments are, however, needed in order to better understand the possible relationship between active commuting and the route environment. The aim of this study was, therefore, to assess the potential associations between perceptions of whether the route environment on the whole hinders or stimulates bicycle commuting and perceptions of environmental factors. Methods: The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) was used for the assessment of bicycle commuters' perceptions of their route environments in the inner urban parts of Greater Stockholm, Sweden. Bicycle commuters (n = 827) were recruited by advertisements in newspapers. Simultaneous multiple regression analyses were used to assess the relation between predictor variables (such as levels of exhaust fumes, noise, traffic speed, traffic congestion and greenery) and the outcome variable (hindering stimulating route environments). Two models were run, (Model 1) without and (Model 2) with the item traffic: unsafe or safe included as a predictor. Results: Overall, about 40% of the variance of hindering - stimulating route environments was explained by the environmental predictors in our models (Model 1, R-2 = 0.415, and Model 2, R-2 = 0.435). The regression equation for Model 1 was: y = 8.53 + 0.33 ugly or beautiful + 0.14 greenery + (-0.14) course of the route + (-0.13) exhaust fumes + (-0.09) congestion: all types of vehicles (p <= 0.019). The regression equation for Model 2 was y = 6.55 + 0.31 ugly or beautiful + 0.16 traffic: unsafe or safe + (-0.13) exhaust fumes + 0.12 greenery + (-0.12) course of the route (p <= 0.001). Conclusions: The main results indicate that beautiful, green and safe route environments seem to be, independently of each other, stimulating factors for bicycle commuting in inner urban areas. On the other hand, exhaust fumes, traffic congestion and low 'directness' of the route seem to be hindering factors. Furthermore, the overall results illustrate the complexity of a research area at the beginning of exploration.

 • 78.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Exploring bikeability in a metropolitan setting: stimulating and hindering factors in commuting route environments2012Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 12, nr 168Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Route environments may influence people’s active commuting positively and thereby contribute to public health. Assessments of route environments are, however, needed in order to better understand the possible relationship between active commuting and the route environment. The aim of this study was, therefore, to assess the potential associations between perceptions of whether the route environment on the whole hinders or stimulates bicycle commuting and perceptions of environmental factors.

  Methods

  The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) was used for the assessment of bicycle commuters’ perceptions of their route environments in the inner urban parts of Greater Stockholm, Sweden. Bicycle commuters (n = 827) were recruited by advertisements in newspapers. Simultaneous multiple regression analyses were used to assess the relation between predictor variables (such as levels of exhaust fumes, noise, traffic speed, traffic congestion and greenery) and the outcome variable (hindering – stimulating route environments). Two models were run, (Model 1) without and (Model 2) with the item traffic: unsafe or safe included as a predictor.

  Results

  Overall, about 40% of the variance of hindering – stimulating route environments was explained by the environmental predictors in our models (Model 1, = 0.415, and Model 2, = 0.435). The regression equation for Model 1 was: y = 8.53 + 0.33 ugly or beautiful + 0.14 greenery + (−0.14) course of the route + (−0.13) exhaust fumes + (−0.09) congestion: all types of vehicles (p ≤ 0.019). The regression equation for Model 2 was y = 6.55 + 0.31 ugly or beautiful + 0.16 traffic: unsafe or safe + (−0.13) exhaust fumes + 0.12 greenery + (−0.12) course of the route (p ≤ 0.001).

  Conclusions

  The main results indicate that beautiful, green and safe route environments seem to be, independently of each other, stimulating factors for bicycle commuting in inner urban areas. On the other hand, exhaust fumes, traffic congestion and low ‘directness’ of the route seem to be hindering factors. Furthermore, the overall results illustrate the complexity of a research area at the beginning of exploration.

 • 79.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Fysisk aktivitet, hälsa och hållbar utveckling2012Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 21, nr 4, s. 32-33Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kan fysisk aktivitet bidra till både folkhälsa och en hållbar utveckling? Det är en övergripande frågeställning för FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö vid GIH. Här ges en beskrivning av hur hållbar utveckling ställer krav och kan samverka med området fysisk aktivitet och folkhälsa.

 • 80.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Fysisk aktivitet och folkhälsa i ett perspektiv av hållbar utveckling2012Ingår i: Abstract Folkhälsostämman 2012: Folkhälsa för en hållbar framtid, Östersund: Statens folkhälsoinstitut , 2012, s. 9-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 81.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed till bättre hälsa?2012Ingår i: Program för Transportforum 2012, 11-12 januari 2012, Linköping: Väg- och transportforskningsinstitutet VTI , 2012, s. 21-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tre aspekter av fysisk aktivitet och färdvägsmiljöer med koppling till hälsa är att denna kombination kan bidra till att man motverkar sjukdomar och förtida mortalitet, samt bidrar till ett välbefinnande.

   

  Färdvägsmiljöns roll i detta är att den kan påverka beslutet att cykla, samt vilket avstånd och frekvensen av cykelturer. Vidare kan den påverka upprätthållandet av ett vanebeteende som cyklist eller fotgängare i ett längre livscykelperspektiv. Slutligen kan välbefinnandet under det att man cyklar eller går påverkas.

   

  Inför beslut om att vara fysiskt aktiv vid transporter är det rimligt att man frågar sig: 1) Är färdvägsmiljön säker?, 2) Känner jag mig trygg i färdvägsmiljön?, och 3) Är färdvägsmiljön hämmande eller stimulerande?

   

  Färdvägsmiljöer är ofta som miljöer mycket komplexa. De innehåller många orörliga och rörliga element, och interaktion mellan dessa. Hur ska man då kunna förstå dessa miljöer, och erhålla säker kunskap om dem?

   

  För att nå dithän behöver säkert olika strategier användas. Om man vill erhålla bättre kunskap om vilka miljöfaktorer det är som är kritiska för ovan typer av övergripande bedömningar behöver man kunna renodla betydelsen av enskilda miljövariabler. För detta ändamål har färdvägsmiljöskalan ”The Active Commuting Route Environment Scale” (ACRES) skapats av FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö vid GIH i Stockholm (www.gih.se/rhm). 

   

  ACRES är ett instrument som trafikplanerare kan använda för olika former av utvärderingar av färdvägsmiljöer, t.ex. för att förstå hur olika segment av färdvägen uppfattas av fotgängare och cyklister, eller för att utvärdera den uppfattade effekten av miljöförbättrande åtgärder.

   

  Vid föreläsningen beskrivs uppbyggnaden av ACRES, samt resultat av inledande studier, som bland annat visar att grönska och skönhet i färdvägsmiljön, oberoende av varandra, bidrar till att stimulera cykling vid arbetspendling. Avgaser och trängsel i blandtrafik har motsatt verkan.

   

 • 82.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Hälsoekonomi relaterad till gående och cykling2012Ingår i: Program för Transportforum 2012, Linköping: Väg- och transportforskningsinstitutet , 2012, s. 21-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet är en preventiv medicin. Därför blir det intressant att fråga sig hur mycket planering och realisering av gång- och cykelvägar ska få kosta? Jag vet inte hur man ska se på den frågan än. Men jag vet att om man istället får en sjukdom kan det handla om mycket stora kostnader för samhället för att hålla sjukdomen ”under kontroll”, samt medverka till både välbefinnandet samt överlevnaden av en person.

   

  När det gäller vardagsmotionens miljöer i form av vägar, trottoarer och cykelbanor, så tillhör de gatu- och trafikkontorens ansvarsområden på kommunal nivå. Och för det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket. Inom denna sfär finns det för närvarande en annan grundval för beslut om investeringar än inom idrotts- och fritidssektorn. Genom så kallade kostnads- och nyttoanalyser bedöms till exempel om anläggandet av en väg har möjlighet att leda till ett positivt ekonomiskt återflöde till samhället. Om så inte är fallet bör i princip  investeringen inte ske.

   

  De samhällsekonomiska beräkningsmodeller som nyttjas i dessa sammanhang har utvecklats under lång tid för biltrafikens behov, men inte för gång och cykling. WHO har därför under de senaste 6 åren engagerat sig i behovet av att utveckla modeller för att beräkna de hälsoekonomiska effekterna av aktiva transporter.

   

  I olika steg har detta arbete framskridit så att det 2011 finns ett hälsoekonomiskt instrument – WHO Health Economic Assessment Tool (HEAT) for walking and cycling – som är fritt tillgängligt att nyttja utan kostnad via internet.

   

  Vid föreläsningen beskrivs grunden för detta instrument, och med Stor-Stockholm som utgångspunkt nyttjas det för en beräkning av den hälsoekonomiska effekten av cykling till arbetet.

   

   

   

   

 • 83.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Riksdagens transportpolitiska mål är att transportsystemets utformning,

  funktion och användning ska ”bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till

  ökad hälsa.” Ett sätt att verka för det är att stimulera till mer av gång och

  cykling, och säkerställa att det kan ske i säkra, trygga och attraktiva

  färdvägsmiljöer.

  Denna rapports primära målsättning är att utgöra ett stöd för en sådan

  utveckling genom att bidra till en ökad förståelse och kunskap om dels

  färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande, dels hur

  färdvägsmiljöer kan studeras för såväl trafik- och folkhälsoplanerares behov

  som i ett vetenskapligt sammanhang.

  Inledningsvis belyser rapporten samband mellan fysisk aktivitet och hälsa,

  nuvarande nivåer av fysisk aktivitet inom befolkningen, och vikten av vardagliga

  aktiva transporter för att kunna uppnå folkhälsomål knutna till fysisk aktivitet.

  När samhället idag söker stimulera till mer gång och cykling är det emellertid

  angeläget att skapa stödjande miljöer för dessa rörelseformer oavsett om syftet

  är transport, rekreation, motion, träning eller tävling.

  När vi går eller cyklar längs en färdväg påverkas vi av fem olika typer av

  miljödomäner; en fysisk miljö med fasta objekt, en trafikmiljö med rörliga

  objekt, en social miljö med människor, samt väder och ljusförhållanden. Var och

  en av dessa domäner innehåller olika miljöfaktorer som kan variera stort. Det

  gör att färdvägsmiljöer är komplexa, och därtill bidrar det faktum att de ofta

  ändrar karaktär längs en färdväg.

  För att skapa stödjande färdvägsmiljöer behöver vi veta vilka miljöfaktorer som

  är kritiska för att en färdvägsmiljö ska upplevas som trygg respektive

  stimulerande för gång och cykling. Och för att veta något om det behöver vi

  kunna mäta hur vi uppfattar olika miljöfaktorer. För det ändamålet finns

  numera färdvägsmiljöskalan ACRES (The Active Commuting Route

  Environment Scale).

  Ett sätt att nyttja ACRES är att låta fotgängare och cyklister skatta hur en

  färdvägs olika delar uppfattas i termer av otrygghet – trygghet respektive

  motverkande – stimulerande för gång eller cykling. Därigenom kan man utifrån

  ett brukarperspektiv lokalisera färdvägars svaga punkter, vilka sedan bör bli

  föremål för analyser av vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra dem. När

  sedan förändringar har gjorts kan dessa utvärderas med hjälp av ACRES.

  Vetenskapliga studier kan bidra till kunskap om lämpliga åtgärder för att skapa

  stödjande miljöer genom att, med hjälp av ACRES, bland annat studera

  samband mellan olika miljöfaktorer och om färdvägsmiljöer uppfattas som

  otrygga – trygga respektive motverkande – stimulerande för gång eller cykling.

  Denna typ av studier har nyligen inletts, och i rapporten redovisas

  färdvägsmiljöprofiler baserade på cyklisters skattningar av miljöfaktorer längs

  färdvägar i och utanför Stockholms innerstad. De illustrerar stora skillnader

  mellan dessa miljöer, och att färdvägsmiljöer utanför innerstaden uppfattas som

  mer trygga och stimulerande än i innerstaden. Men även i innerstaden varierar

  färdvägsmiljöernas karaktär, och sambandsstudier visar att ju mer cyklister

  uppfattar att färdvägsmiljöerna är gröna respektive vackra, desto mer stimulerar

  de till cykling. En motsatt verkan har avgaser, trängsel i blandtrafik och

  färdvägar som kräver många riktningsändringar. Inverkan av dessa

  miljöfaktorer på upplevelsen av om färdvägsmiljön hämmar eller stimulerar till

  cykling är stor.

  Studierna med ACRES ger ett stöd för att utifrån både ett perspektiv av trygghet

  och stimulans anlägga cykelbanor snarare än cykelfält längs mer trafikerade

  gator eller vägar. Vidare visar de alltså att träd och annan grönska längs

  färdvägsmiljöer stimulerar till cykling. Miljöpsykologisk och -medicinsk

  kunskap ger ytterligare stöd för att av hälsoskäl plantera träd längs våra gator

  och vägar, särskilt i stadsmiljöer.

  I rapporten redovisas utländska studier som visar att kraven på färdvägsmiljöer

  för att de ska nyttjas är klart högre hos potentiella nya cyklister jämfört med

  existerande cyklister. Infrastrukturen för cykling i utländska städer som står för

  en stor andel av transporter per cykel, såsom Köpenhamn, ger också stöd för att

  vi i Sverige bör skapa väsentligt bättre färdvägsmiljöer för cykling om de

  påtagligt ska stimulera fler människor till att cykla.

  Avslutningsvis, att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för såväl

  fotgängare och cyklister bör bli ett prioriterat mål för svensk trafikplanering. För

  att främja denna målsättning finns det ett klart behov av kunskapsutveckling,

  både genom tillämpade lokala brukarstudier och genom forskning.

 • 84.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande2012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Riksdagens transportpolitiska mål är att transportsystemets utformning, funktion och användning ska "bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa." Ett sätt att verka för det är att stimulera till mer av gång och cykling, och säkerställa att det kan ske i säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer.

  Denna rapports primära målsättning är att utgöra ett stöd för en sådan utveckling genom att bidra till en  ökad förståelse och kunskap om dels färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande, dels hur färdvägsmiljöer kan studeras för såväl trafik- och folkhälsoplanerares behov som i ett vetenskapligt sammanhang.

  Inledningsvis belyser rapporten samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, nuvarande nivåer av fysisk aktivitet inom befolkningen, och vikten av vardagliga aktiva transporter för att kunna uppnå folkhälsomål knutna till fysisk aktivitet. När samhället idag söker stimulera till mer gång och cykling är det emellertid angeläget att skapa stödjande miljöer för dessa rörelseformer oavsett om syftet är transport, rekreation, motion, träning eller tävling.

  När vi går eller cyklar längs en färdväg påverkas vi av fem olika typer av miljödomäner; en fysisk miljö med fasta objekt, en trafikmiljö med rörliga objekt, en social miljö med människor, samt väder och  ljusförhållanden. Var och en av dessa domäner innehåller olika miljöfaktorer som kan variera stort. Det gör att färdvägsmiljöer är komplexa, och därtill bidrar det faktum att de ofta ändrar karaktär längs en färdväg.

  För att skapa stödjande färdvägsmiljöer behöver vi veta vilka miljöfaktorer som är kritiska för att en färdvägsmiljö ska upplevas som trygg respektive stimulerande för gång och cykling. Och för att veta något om  det behöver vi kunna mäta hur vi uppfattar olika miljöfaktorer. För det ändamålet finns numera färdvägsmiljöskalan ACRES (The Active Commuting Route Environment Scale).

  Ett sätt att nyttja ACRES är att låta fotgängare och cyklister skatta hur en färdvägs olika delar uppfattas i termer av otrygghet – trygghet respektive motverkande – stimulerande för gång eller cykling. Därigenom kan man utifrån ett brukarperspektiv lokalisera färdvägars svaga punkter, vilka sedan bör bli föremål för analyser av vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra dem. När sedan förändringar har gjorts kan dessa utvärderas med hjälp av ACRES.

  Vetenskapliga studier kan bidra till kunskap om lämpliga åtgärder för att skapa stödjande miljöer genom att, med hjälp av ACRES, bland annat studera samband mellan olika miljöfaktorer och om färdvägsmiljöer uppfattas som otrygga – trygga respektive motverkande – stimulerande för gång eller cykling.

  Denna typ av studier har nyligen inletts, och i rapporten redovisas färdvägsmiljöprofiler baserade på cyklisters skattningar av miljöfaktorer längs färdvägar i och utanför Stockholms innerstad. De illustrerar stora  skillnader mellan dessa miljöer, och att färdvägsmiljöer utanför innerstaden uppfattas som mer trygga och stimulerande än i innerstaden. Men även i innerstaden varierar färdvägsmiljöernas karaktär, och sambandsstudier visar att ju mer cyklister uppfattar att färdvägsmiljöerna är gröna respektive vackra, desto mer stimulerar de till cykling. En motsatt verkan har avgaser, trängsel i blandtrafik och färdvägar som kräver många riktningsändringar. Inverkan av dessa miljöfaktorer på upplevelsen av om färdvägsmiljön hämmar eller stimulerar till cykling är stor.

  Studierna med ACRES ger ett stöd för att utifrån både ett perspektiv av trygghet och stimulans anlägga cykelbanor snarare än cykelfält längs mer trafikerade gator eller vägar. Vidare visar de alltså att träd och annan grönska längs färdvägsmiljöer stimulerar till cykling. Miljöpsykologisk och -medicinsk kunskap ger ytterligare stöd för att av hälsoskäl plantera träd längs våra gator och vägar, särskilt i stadsmiljöer.

  I rapporten redovisas utländska studier som visar att kraven på färdvägsmiljöer för att de ska nyttjas är klart högre hos potentiella nya cyklister jämfört med existerande cyklister. Infrastrukturen för cykling i utländska städer som står för en stor andel av transporter per cykel, såsom Köpenhamn, ger också stöd för att vi i Sverige bör skapa väsentligt bättre färdvägsmiljöer för cykling om de påtagligt ska stimulera fler människor till att cykla.

  Avslutningsvis, att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för såväl fotgängare och cyklister bör bli ett prioriterat mål för svensk trafikplanering. För att främja denna målsättning finns det ett klart behov av kunskapsutveckling, både genom tillämpade lokala brukarstudier och genom forskning.

 • 85.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Om Palme och parken2012Ingår i: Hagabladet, nr 3-4, s. 6-7Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 86.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  On the relation between green areas, health and physical activity2012Ingår i: Congress Proceedings from The 2012 International Sport Science Congress. Commemorating the 1988 Seoul Olympic Games: Community Sport Industry and Health City, Seoul, Korea: Korean Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance (KAHPERD) , 2012, s. 14-17Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 87.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Perspectives on Physical Activity, Public Health and Sustainable Development: A keynote lecture2012Ingår i: Proceedings of International Fourm of Physical Education and Sport Sciences (IFPESS 2012): Health, Physical Education, Sports and Wellness in Schools and Community: A Holistic and Innovative Approach / [ed] Gurmeet Singh, Dalwinder Singh, Raj Kumar, Nandalal Singh Thingnam, Chandigahr, Panjab, India: Department of Physical Education, Panjab University , 2012, s. VI-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This year 25 years have passed since the UN World Commission on Environment and Development launched its final report entitled “Our Common Future”. Fulfilling its aims is a major challenge for the society since then. In seeking solutions for the role of physical activity for public health, the aim of sustainable development adds specific challenges. In my lecture I will provide a basis for reflections on these issues, and elaborate on possible consequences for physical education, the sport movement and the public health sector. Finally I will provide examples of research on environmental changes in line with a sustainable development which also can stimulate physical activity and thereby public health.

 • 88.
  Salier Eriksson, Jane
  et al.
  Swedish Sch Sport & Hlth, Lab Appl Sport Sci, GIH, Stockholm, Sweden .
  Rosdahl, Hans
  Swedish Sch Sport & Hlth, Lab Appl Sport Sci, GIH, Stockholm, Sweden .
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions2012Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 112, nr 1, s. 345-355Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: It is essential to validate portable metabolic systems, not only in laboratory settings, but also in field measuring conditions, such as prolonged moderate exercise at low temperatures, high humidity and with external wind.

   

  Methods: VO2, VCO2, RER and VE were measured using the Oxycon Mobile (OM), with a windshield, during cycle ergometer exercise: (I) indoors at three submaximal workloads with no wind or with external wind (13–20 m·s-1) from front, side and back; (II) at two submaximal workloads outdoors (12 ± 2oC; 86 ± 7% RH), with and without a system for drying the ambient air around the air sampling tube; and (III) at one workload outdoors for 45 min (5 ± 4oC; 69 ± 16.5% RH). Any physiological drift was checked for with pre- and postmeasurements by the Douglas bag method (DBM).

   

  Results: A minor effect of external wind from behind was noted in RER and VE (-2 and -3%).. The system for drying the ambient air around the gas sampling tube had no effect on the measured levels. A small difference in VCO2 drift between the OM and DBM (1.5 mL·min-2) was noted in the stability test.

   

  Conclusion: Heavy external wind applied from different directions generally does not affect the measurements of the OM. Furthermore, when using a unit for drying the ambient air around the gas sampling tube, the OM can accurately measure VO2, RER and VE   at submaximal workloads for at least45 min under challenging conditions with regard to humidity and temperature.

 • 89.
  Salier Eriksson, Jane
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Rosdahl, Hans
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions2012Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 112, nr 1, s. 345-355Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: It is essential to validate portable metabolic systems, not only in laboratory settings, but also in field measuring conditions, such as prolonged moderate exercise at low temperatures, high humidity and with external wind.

   

  Methods: VO2, VCO2, RER and VE were measured using the Oxycon Mobile (OM), with a windshield, during cycle ergometer exercise: (I) indoors at three submaximal workloads with no wind or with external wind (13–20 m·s-1) from front, side and back; (II) at two submaximal workloads outdoors (12 ± 2oC; 86 ± 7% RH), with and without a system for drying the ambient air around the air sampling tube; and (III) at one workload outdoors for 45 min (5 ± 4oC; 69 ± 16.5% RH). Any physiological drift was checked for with pre- and postmeasurements by the Douglas bag method (DBM).

   

  Results: A minor effect of external wind from behind was noted in RER and VE (-2 and -3%).. The system for drying the ambient air around the gas sampling tube had no effect on the measured levels. A small difference in VCO2 drift between the OM and DBM (1.5 mL·min-2) was noted in the stability test.

   

  Conclusion: Heavy external wind applied from different directions generally does not affect the measurements of the OM. Furthermore, when using a unit for drying the ambient air around the gas sampling tube, the OM can accurately measure VO2, RER and VE   at submaximal workloads for at least45 min under challenging conditions with regard to humidity and temperature.

   

 • 90.
  Schantz, Peter
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Ek, Stina
  Vandrande skolbuss är bättre än skjuts2012Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 21, nr 4, s. 40-44Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Allt färre barn går eller cyklar till skolan trots att de flesta borde röra på sig mer. Vi har skapat en modell över vad som påverkar valet av transportsätt. Vuxenvärldens inställning spelar stor roll. Och nya innovationer som vandrande skolbussar hjälper föräldrar och skola att tänka annorlunda.

 • 91.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Viktor Balck - en av männen bakom OS i Stockholm2012Ingår i: Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124, nr 3, s. 32-34Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 92.
  Stigell, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Active commuting behaviours in a metropolitan setting – distance, duration, velocity and frequency in relation to mode choice and gender2011Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background

  Knowledge concerning active commuting behaviours is meagre. Therefore, we have previously developed a criterion method for measuring commuting distance. Here we study the reliability of selfreported duration, red-light stops, velocity and weekly trip frequency per month over the year. We also assess all these variables in men and women, walking or cycling the whole way from home to work or school in a metropolitan setting.

  Methods

  Test-retest reproducibility was studied in a street-recruited sample of adult commuters in Greater Stockholm, Sweden (n = 70). Another group of adult commuters was recruited via advertisements in two newspapers (n = 1872). They all received a questionnaire and individually adjusted maps to draw their normal commuting route.

  Results

  The reproducibility of the different variables varied from moderate to almost perfect. Three different modality groups were identified in both men and women. The median durations of single mode commutes varied between 25 and 30 minutes. Single mode pedestrians had a high weekly trip frequency over the year, 7 to 8 trips, and a median distance of 2.3 km. The median single mode bicyclist did not cycle during the winter, but had a high weekly trip frequency, 6 to 9 trips, during the summer period, with a distance of 9 km for men and 6.7 for women. The distances of dual mode commuters, who alternately walk and cycle, were about 2.8 km. Their weekly cycle trip frequency mimicked the single mode cyclists‘. Primarily during the winter they substituted cycling with walking. Through the active commuting per se, the median single mode pedestrians and dual mode commuters met or were close to the recommended weekly physical activity levels of 150 minutes per week most of the year, whereas the single mode cyclists did so only during the summer half of the year. Some gender differences were observed in distances and velocities.

  Conclusions

  Distinctly different types of active commuting behaviours exist in a metropolitan setting and depend on mode choice and gender. Future studies on active transport are recommended to assess both walking and cycling over the whole year.

 • 93.
  Stigell, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Assessment of active commuting behaviour: walking and bicycling in Greater Stockholm2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Walking and bicycling to work, active commuting, can contribute to sustainable mobility and provide regular health-enhancing physical activity for individuals. Our knowledge of active commuting behaviours in general and in different mode and gender groups in particular is limited. Moreover, the validity and reproducibility of the methods to measure the key variables of the behaviours are uncertain. The aims of this thesis is to explore gender and mode choice differences in commuting behaviours in terms of distance, duration, velocity and trip frequency, of a group of adult commuters in Greater Stockholm, Sweden, and furthermore to develop a criterion method for distance measurements and to assess the validity of four other distance measurement methods. We used one sample of active commuters recruited by advertisements, n = 1872, and one street-recruited sample, n = 140. Participants received a questionnaire and a map to draw their commuting route on. The main findings of the thesis were, firstly, that the map-based method could function as a criterion method for active commuting distance measurements and, secondly, that four assessed distance measurement methods – straight-line distance, GIS, GPS and self-report – differed significantly from the criterion method. Therefore, we recommend the use of correction factors to compensate for the systematic over- and underestimations. We also found three distinctly different modality groups in both men and women with different behaviours in commuting distance, duration and trip frequency. These groups were commuters who exclusively walk or bicycle the whole way to work, and dual mode commuters who switch between walking and cycling. These mode groups accrued different amounts of activity time for commuting. Through active commuting per se, the median pedestrian and dual mode commuters met or were close to the recommended physical activity level of 150 minutes per week during most months of the year, whereas the single mode cyclists did so only during the summer half of the year.

 • 94.
  Stigell, Erik
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Assessment of active commuting behaviour: walking and bicycling in Greater Stockholm2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Walking and bicycling to work, active commuting, can contribute to sustainable mobility and provide regular health-enhancing physical activity for individuals. Our knowledge of active commuting behaviours in general and in different mode and gender groups in particular is limited. Moreover, the validity and reproducibility of the methods to measure the key variables of the behaviours are uncertain. The aims of this thesis is to explore gender and mode choice differences in commuting behaviours in terms of distance, duration, velocity and trip frequency, of a group of adult commuters in Greater Stockholm, Sweden, and furthermore to develop a criterion method for distance measurements and to assess the validity of four other distance measurement methods. We used one sample of active commuters recruited by advertisements, n = 1872, and one street-recruited sample, n = 140. Participants received a questionnaire and a map to draw their commuting route on. The main findings of the thesis were, firstly, that the map-based method could function as a criterion method for active commuting distance measurements and, secondly, that four assessed distance measurement methods – straight-line distance, GIS, GPS and self-report – differed significantly from the criterion method. Therefore, we recommend the use of correction factors to compensate for the systematic over- and underestimations. We also found three distinctly different modality groups in both men and women with different behaviours in commuting distance, duration and trip frequency. These groups were commuters who exclusively walk or bicycle the whole way to work, and dual mode commuters who switch between walking and cycling. These mode groups accrued different amounts of activity time for commuting. Through active commuting per se, the median pedestrian and dual mode commuters met or were close to the recommended physical activity level of 150 minutes per week during most months of the year, whereas the single mode cyclists did so only during the summer half of the year.

 • 95.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Schantz, Peter
  Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting2011Ingår i: BMC Medical Research Methodology, ISSN 1471-2288, E-ISSN 1471-2288, Vol. 11, artikel-id 6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Route environments can positively influence people’s active commuting and thereby contribute to public health. The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) was developed to study active commuters’ perceptions of their route environments. However, bicycle commuters represent a small portion of the population in many cities and thus are difficult to study using population-based material. Therefore, the aim of this study is to expand the state of knowledge concerning the criterion-related validity of the ACRES and the representativity using an advertisement-recruited sample. Furthermore, by comparing commuting route environment profiles of inner urban and suburban areas, we provide a novel basis for understanding the relationship between environment and bikeability.

  Methods: Bicycle commuters from Greater Stockholm, Sweden, advertisement- (n = 1379) and street-recruited (n = 93), responded to the ACRES. Traffic planning and environmental experts from the Municipality of Stockholm (n = 24) responded to a modified version of the ACRES. The criterion-related validity assessments were based on whether or not differences between the inner urban and the suburban route environments, as indicated by the experts and by four existing objective measurements, were reflected by differences in perceptions of these environments. Comparisons of ratings between advertisement-and street-recruited participants were used for the assessments of representativity. Finally, ratings of inner urban and suburban route environments were used to evaluate commuting route environment profiles.

  Results: Differences in ratings of the inner urban and suburban route environments by the advertisement-recruited participants were in accord with the existing objective measurements and corresponded reasonably well with those of the experts. Overall, there was a reasonably good correspondence between the advertisement-and street-recruited participants’ ratings. Distinct differences in commuting route environment profiles were noted between the inner urban and suburban areas. Suburban route environments were rated as safer and more stimulating for bicycle-commuting than the inner urban ones. In general, the findings applied to both men and women.

  Conclusions: The overall results show: considerable criterion-related validity of the ACRES; ratings of advertisement-recruited participants mirroring those of street-recruited participants; and a higher degree of bikeability in the suburban commuting route environments than in the inner urban ones.

 • 96.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting2011Ingår i: BMC Medical Research Methodology, ISSN 1471-2288, E-ISSN 1471-2288, Vol. 11, nr 6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Route environments can positively influence people’s active commuting and thereby contribute to public health. The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) was developed to study active commuters’ perceptions of their route environments. However, bicycle commuters represent a small portion of the population in many cities and thus are difficult to study using population-based material. Therefore, the aim of this study is to expand the state of knowledge concerning the criterion-related validity of the ACRES and the representativity using an advertisement-recruited sample. Furthermore, by comparing commuting route environment profiles of inner urban and suburban areas, we provide a novel basis for understanding the relationship between environment and bikeability.

  Methods Bicycle commuters from Greater Stockholm, Sweden, advertisement- (n = 1379) and street-recruited (n = 93), responded to the ACRES. Traffic planning and environmental experts from the Municipality of Stockholm (n = 24) responded to a modified version of the ACRES. The criterion-related validity assessments were based on whether or not differences between the inner urban and the suburban route environments, as indicated by the experts and by four existing objective measurements were reflected by differences in perceptions of these environments. Comparisons of ratings between advertisement- and street-recruited participants were used for the assessments of representativity. Finally, ratings of inner urban and suburban route environments were used to evaluate commuting route environment profiles.

  Results Differences in ratings of the inner urban and suburban route environments by the advertisement-recruited participants were in accord with the existing objective measurements and corresponded reasonably well with those of the experts. Overall, there was a reasonably good correspondence between the advertisement- and street-recruited participants’ ratings. Distinct differences in commuting route environment profiles were noted between the inner urban and suburban areas. Suburban route environments were rated as safer and more stimulating for bicycle-commuting than the inner urban ones. In general, the findings applied to both men and women.

  Conclusions The overall results show: considerable criterion-related validity of the ACRES; ratings of advertisement-recruited participants mirroring those of street-recruited participants; and a higher degree of bikeability in the suburban commuting route environments than in the inner urban ones.

 • 97.
  Wahlgren, Lina
  et al.
  The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting.2011Ingår i: BMC Medical Research Methodology, ISSN 1471-2288, E-ISSN 1471-2288, Vol. 11, nr 1, s. 6-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The overall results show: considerable criterion-related validity of the ACRES; ratings of advertisement-recruited participants mirroring those of street-recruited participants; and a higher degree of bikeability in the suburban commuting route environments than in the inner urban ones.

 • 98.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  City Planning, Physical Activity and Public Health Perspectives in Europe2011Ingår i: Proceedings from The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science, November 1-4, 2011: Better City Better Life : Through Active Healthy Lifestyles and Sports Science, Shanghai: Shanghai University of Sports, Shanghai, China , 2011, s. 6-7Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 99.
  De Vries, Sjerp
  et al.
  Wageningen UR, Wageningen, Netherlands.
  Claßen, Thomas
  University of Bielefeld, Germany.
  Eigenheer-Hug, Stella-Marie
  Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland.
  Korpela, Kalevi
  University of Tampere, Finland.
  Maas, Jolanda
  EMGO Institute of VU University Medical Center, Netherlands.
  Mitchell, Richard
  University of Glasgow, UK.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Contributions of Natural Environments to Physical Activity: Theory and Evidence Base2011Ingår i: Forests, Trees and Human Health / [ed] Nilsson, K.., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K.. & Schipperijn, J., New York: Springer-Verlag New York, 2011, s. 205-243Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The link between modern lifestyles and increasing levels of chronic heart disease, obesity, stress and poor mental health is a concern across the world. The cost of dealing with these conditions places a large burden on national public health budgets so that policymakers are increasingly looking at prevention as a cost-effective alternative to medical treatment. Attention is turning towards interactions between the environment and lifestyles. Exploring the relationships between health, natural environments in general, and forests in particular, this groundbreaking book is the outcome of the European Union’s COST Action E39 ‘Forests, Trees and Human Health and Wellbeing’, and draws together work carried out over four years by scientists from 25 countries working in the fields of forestry, health, environment and social sciences. While the focus is primarily on health priorities defined within Europe, this volume explicitly draws also on research from North America and elsewhere and will have relevance worldwide. A state-of-the-art analysis of the global research on the topic of forests and human health, a key contribution of the book is its synthesis of material across both disciplines and nations, providing a vital reference for researchers in forestry, health, natural resource management and environmental policy. Currently the only unified body of work on this topic, the book will also be an important tool for those working in both health and environment policy and practice.

 • 100. De Vries, Sjerp
  et al.
  Claßen, Thomas
  Eigenheer-Hug, Stella-Maria
  Korpela, Kalevi
  Maas, Jolanda
  Mitchell, Richard
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Contributions of Natural Environments to Physical Activity: Theory and Evidence Base2011Ingår i: Forests, Trees and Human Health / [ed] Nilsson, K., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K.. & Schipperijn, J., Heidelberg: Springer Verlag , 2011, 1, s. 205-243Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The link between modern lifestyles and increasing levels of chronic heart disease, obesity, stress and poor mental health is a concern across the world. The cost of dealing with these conditions places a large burden on national public health budgets so that policymakers are increasingly looking at prevention as a cost-effective alternative to medical treatment. Attention is turning towards interactions between the environment and lifestyles. Exploring the relationships between health, natural environments in general, and forests in particular, this groundbreaking book is the outcome of the European Union’s COST Action E39 ‘Forests, Trees and Human Health and Wellbeing’, and draws together work carried out over four years by scientists from 25 countries working in the fields of forestry, health, environment and social sciences. While the focus is primarily on health priorities defined within Europe, this volume explicitly draws also on research from North America and elsewhere and will have relevance worldwide. A state-of-the-art analysis of the global research on the topic of forests and human health, a key contribution of the book is its synthesis of material across both disciplines and nations, providing a vital reference for researchers in forestry, health, natural resource management and environmental policy. Currently the only unified body of work on this topic, the book will also be an important tool for those working in both health and environment policy and practice.

 • 101.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Från stumma till pedagogiska rum: Om när stenar börjar tala2011Ingår i: Lärande i friluftsliv: Perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan , 2011, 1, s. 109-117Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 102.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Från stumma till pedagogiska rum: Om när stenar börjar tala2011Ingår i: Lärande i friluftsliv: Perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan , 2011, s. 109-117Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 103.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Friluftslivets värden och möjligheter engagerar många. Dess värden har under långt tid varit starkt förankrade i en nordisk kulturtradition. I skolsammanhang är förtroendet för friluftslivets förmåga att utveckla barn och unga påtagligt. Boken Lärande i friluftsliv ställer en rad angelägna didaktiska frågor. Vilket lärande om ett brett definierat friluftsliv är det som erbjuds i skolor och på lärarutbildningar? Hur utmanar vi elevers och studerandes befintliga kunnande? Och hur kan detta lärande bli tillgängligt i vårt samtida mångkulturella samhälle? I vilka rum/miljöer kan lärandet ske?

  Bokens inledande kapitel belyser hur lärande i friluftsliv kan fördjupas genom att uppmärksamma upplevelsens betydelse i mötet mellan natur och fysisk aktivitet. Vidare ges exempel på hur ledarskapet kan utvecklas med hjälp av etablerade teorier samt hur "reflektion som metod" kan bidra till ett ökat kunnande.

  Lärande i friluftsliv innehåller även tillämpade didaktiska exempel. Läsaren inbjuds att ta del av ett projekt kring samverkan mellan olika aktörer inom vinterfriluftsområdet, hur en propedeutisk kurs med lärarstuderande med mycket liten erfarenhet av friluftsliv stegvis växer fram och hur simning och simkunnighet, ett ofta omdebatterat kunnande ur ett mångfaldsperspektiv, motverkar hinder genom lokalt skapade alternativa undervisningsformer.

  Lärarutbildningar har generellt saknat inslag om hur undervisning kan utformas kring upplevelse av och lärande om landskap. Boken bidrar med nya tankar också kring detta. Med utgångspunkt i det enkla friluftslivet vänds förutsättningarna för lärande i utevistelse och friluftsliv bokstavligen "upp och ned".

  Lärande i friluftsliv är produkten av ett FoU-projekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Boken är ett första steg i arbetet med att utveckla en problematiserande och forskningsanknuten ämnesdidaktik i friluftsliv i skola och på lärarutbildning. Ämnesdidaktiken handlar om en specifik kunskapspraktik, tätt sammanlänkad med ett kroppsligt lärande.

  Innehåll:

  • Friluftsliv i skola och på lärarutbildning : ett ämnesdidaktiskt perspektiv / Suzanne Lundvall 
  • Ledarskap och friluftsliv / Jan Seger
  • Reflektion som metod : exemplet friluftsliv / Kerstin Stenberg 
  • Naturupplevelser : möjligheter för pedagogen / Fredrik Svanström
  • Rörelseteknik och upplevelse i friluftsliv : rörelse i ett livsvärldsrum / Johnny Nilsson 
  • Alla på snö : "den bästa dagen i mitt liv" / Charlotta Bürger Bäckström 
  • Friluftsliv för alla? : didaktiska erfarenheter / Kristina Hård af Segerstad 
  • Simning och lärande i ett mångkulturellt perspektiv / Eva Kraepelien Strid
  • Natur, kultur och landskap : perspektiv på lärande i friluftsliv / Peter Schantz 
  • Från stumma till pedagogiska rum : om när stenar börjar tala / Peter Schantz
  • Skolans friluftsverksamhet i ett historiskt perspektiv / Susanne Lundvall 
 • 104.
  Badland, Hanna
  et al.
  Auckland Univ Technol, Ctr Phys Act & Nutr, Auckland, New Zealand .
  Oliver, Melody
  Auckland Univ Technol, Ctr Phys Act & Nutr, Auckland, New Zealand .
  Duncan, Mitch
  CQ Univ, Ctr Phys Act Studies, Brisbane, Qld, Australia .
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Measuring children´s independent mobility - Comparing objective and self-report approaches: Editorial2011Ingår i: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277, Vol. 9, nr 2, s. 263-271Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 105.
  Badland, Hannah
  et al.
  Auckland University of Technology, New Zealand.
  Oliver, Melody
  Auckland University of Technology, New Zealand.
  Duncan, Mitch
  Central Queensland University, Australia.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Measuring children´s independent mobility: Comparing objective and self-report approaches2011Ingår i: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277, Vol. 9, nr 2, s. 263-271Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 106.
  Stigell, Erik
  et al.
  Research Unit for Movement, Health and Environment, The Åstrand Laboratory, GIH - The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Methods for determining route distances in active commuting: Their validity and reproducibility2011Ingår i: Journal of Transport Geography, ISSN 0966-6923, E-ISSN 1873-1236, Vol. 19, nr 4, s. 563-574Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Distance is a variable of pivotal importance in transport studies. Therefore, after checking the validity of a potential criterion method for measuring active commuting route distances, this method was used to assess the validity and reproducibility of four methods of approximating the commuting route distances covered by pedestrians and bicyclists. The methods assessed were: self-estimated distance, straight-line distance, GIS shortest-route distance, and GPS-measured distance. For this purpose, participants were recruited when walking or bicycling in Stockholm, Sweden. Questionnaires and individually-adjusted maps were sent twice to 133 participants. The distances of map-drawn commuting routes functioned as criterion distances. The participants were also asked to estimate their distances. The straight-line distance between origin and destination was measured using map-drawn routes. The shortest route between home addresses and workplace addresses was calculated with three GIS algorithms. Eighty-six trips were measured with GPS. The main results were that test-retest intraclass correlation coefficients (ICC) exceeded 0.99 for all methods, except for self-estimated distance (ICC = 0.76). No order effects existed between test and retest. Significant differences were, however, noted between criterion distance and self-estimated distance (114 ± 63%), straight-line distance (79.1 ± 10.5%), GIS shortest route (112 ± 18% to 121 ± 22%) and GPS distance (105 ± 4%). We conclude that commonly-used distance estimation methods produce systematic errors of differing magnitudes when used in a context of active commuting in suburban and urban environments. These errors can at average level be corrected for, whereas individual relative errors will remain.

 • 107.
  Stigell, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Methods for Determining Route Distances in Active Commuting: Their Validity and Reproducibility2011Ingår i: Journal of Transport Geography, ISSN 0966-6923, E-ISSN 1873-1236, Vol. 19, nr 4, s. 563-574Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Distance is a variable of pivotal importance in transport studies. Therefore, after checking the validity of a potential criterion method for measuring active commuting route distances, this method was used to assess the validity and reproducibility of four methods of approximating the commuting route distances covered by pedestrians and bicyclists. The methods assessed were: self-estimated distance, straight-line distance, GIS shortest-route distance, and GPS-measured distance. For this purpose, participants were recruited when walking or bicycling in Stockholm, Sweden. Questionnaires and individually-adjusted maps were sent twice to 133 participants. The distances of map-drawn commuting routes functioned as criterion distances. The participants were also asked to estimate their distances. The straight-line distance between origin and destination was measured using map-drawn routes. The shortest route between home addresses and workplace addresses was calculated with three GIS algorithms. Eighty-six trips were measured with GPS. The main results were that test–retest intraclass correlation coefficients (ICC) exceeded 0.99 for all methods, except for self-estimated distance (ICC = 0.76). No ordereffects existed between test and retest. Significant differences were, however, noted between criterion distance and self-estimated distance (114 ± 63%), straight-line distance (79.1 ± 10.5%), GIS shortest route (112 ± 18 to 121 ± 22%) and GPS distance (105 ± 4%). We conclude that commonly-used distance estimation methods produce systematic errors of differing magnitudes when used in a context of active commuting in suburban and urban environments. These errors can at average level be corrected for, whereas individual relative errors will remain.

 • 108.
  Stigell, Erik
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Schantz, Peter
  Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment, Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Stockholm, Sweden.
  Methods for determining route distances in active commuting: their validity and reproducibility2011Ingår i: Journal of Transport Geography, ISSN 0966-6923, E-ISSN 1873-1236, Vol. 19, nr 4, s. 563-574Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Distance is a variable of pivotal importance in transport studies. Therefore, after checking the validity of a potential criterion method for measuring active commuting route distances, this method was used to assess the validity and reproducibility of four methods of approximating the commuting route distances covered by pedestrians and bicyclists. The methods assessed were: self-estimated distance, straight-line distance, GIS shortest-route distance, and GPS-measured distance. For this purpose, participants were recruited when walking or bicycling in Stockholm, Sweden. Questionnaires and individually-adjusted maps were sent twice to 133 participants. The distances of map-drawn commuting routes functioned as criterion distances. The participants were also asked to estimate their distances. The straight-line distance between origin and destination was measured using map-drawn routes. The shortest route between home addresses and workplace addresses was calculated with three GIS algorithms. Eighty-six trips were measured with GPS. The main results were that test–retest intraclass correlation coefficients (ICC) exceeded 0.99 for all methods, except for self-estimated distance (ICC = 0.76). No ordereffects existed between test and retest. Significant differences were, however, noted between criterion distance and self-estimated distance (114 ± 63%), straight-line distance (79.1 ± 10.5%), GIS shortest route (112 ± 18 to 121 ± 22%) and GPS distance (105 ± 4%). We conclude that commonly-used distance estimation methods produce systematic errors of differing magnitudes when used in a context of active commuting in suburban and urban environments. These errors can at average level be corrected for, whereas individual relative errors will remain.

 • 109.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Natur, kultur och landskap: Perspektiv på lärande i friluftsliv2011Ingår i: Lärande i friluftsliv: Perspektiv och ämnesdidaktiska perspektiv / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan , 2011, 1, s. 93-107Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 110.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Natur, kultur och landskap: Perspektiv på lärande i friluftsliv2011Ingår i: Lärande i friluftsliv: Perspektiv och didaktiska exempel / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan , 2011, s. 93-107Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 111.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Perspektiv på gående, cyklande och hälsa2011Ingår i: Program för Transportforum 2011, Linköping: Väg- och transportforskningsinstitutet , 2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 112.
  Schantz, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Planering för rörelse, hälsa och miljö i en ny tid2011Ingår i: Centre for Management of the Built Environment Årsbok 2011 / [ed] Stefan Hollertz, David Hollertz, Björn Stenvall, Göteborg: Centre for Management of the Built Environment (CMB), Chalmers Tekniska Högskola , 2011, 1, s. 36-37Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 113.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Planering för rörelse, hälsa och miljö i en ny tid2011Ingår i: Centre for Management of the Built Environment Årsbok 2011 / [ed] Stefan Hollertz, David Hollertz, Björn Stenvall, Göteborg: Centre for Management of the Built Environment, CMB, Chalmers Tekniska Högskola , 2011, s. 36-37Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 114.
  Wahlgren, Lina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES)2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Färdvägsmiljöer kan tänkas påverka människors fysiskt aktiva arbetspendling och därmed bidra till bättre folkhälsa. Studier av färdvägsmiljöer är därför önskvärda för att öka förståelsen kring möjliga samband mellan fysiskt aktiv arbetspendling och färdvägsmiljöer. En enkät, ”The Active Commuting Route Environment Scale” (ACRES), har därför skapats i syfte att studera fysiskt aktiva arbetspendlares upplevelser av sina färdvägsmiljöer. Huvudsyftet med denna avhandling var dels att studera enkätens psykometriska egenskaper i form av validitet och reliabilitet, dels att studera arbetspendlande cyklisters upplevelser av sina färdvägsmiljöer.

  METODER: Arbetspendlande cyklister från Stor-Stockholm rekryterades via tidningsannonsering och via direkt kontakt i anslutning till färdvägen. Deltagarna besvarade enkäten ACRES. Tillsammans med skattningar från en grupp av experter och redan existerande objektiva mått användes förväntade skillnader mellan färdvägsmiljöer i inner- och ytterstaden för att studera kriterierelaterad validitet. Reliabiliteten studerades som reproducerbarhet via upprepade mätningar (test-retest). Jämförelser mellan skattningar av deltagare rekryterade via annonsering och via direkt kontakt i färdvägsmiljöer användes för att studera representativitet. Skattningar av färdvägsmiljöer i inner- och ytterstaden användes vidare för att studera färdvägsmiljöprofiler. Multipel linjär regressionsanalys användes även för att studera sambandet mellan utfallsvariabeln huruvida färdvägsmiljön motverkar eller stimulerar arbetspendling med cykel och miljöprediktorer, såsom avgasnivåer, trafikens hastighet och grönska, i innerstadsmiljöer.

  RESULTAT: Enkäten ACRES visade god kriterierelaterad validitet och rimlig reproducerbarhet. Det var en god överrensstämmelse mellan skattningar av deltagare rekryterade via annonsering och via direkt kontakt. Färdvägsmiljöprofilerna visade tydliga skillnader mellan inner- och ytterstadsmiljöer. Ytterstadens färdvägsmiljöer skattades som tryggare och mer stimulerande för arbetspendling med cykel än innerstadens färdvägsmiljöer. Vidare verkar vackra, gröna och trygga färdvägsmiljöer, oberoende av varandra, vara stimulerade faktorer för arbetspendling med cykel i innerstadsmiljöer. Däremot verkar höga avgasnivåer, höga trängselnivåer och färdvägar som kräver många riktningsändringar vara motverkande faktorer.

  SLUTSATSER: Enkäten ACRES är ett användbart instrument vid mätningar av cyklisters upplevelser av sina färdvägsmiljöer. Ett antal faktorer relaterade till färdvägsmiljön verkar vara stimulerande respektive motverkande för arbetspendling med cykel. Generellt sett på visar resultaten ett relativt outforskat och komplext forskningsområde.

 • 115.
  Wahlgren, Lina
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES)2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Färdvägsmiljöer kan tänkas påverka människors fysiskt aktiva arbetspendling och därmed bidra till bättre folkhälsa. Studier av färdvägsmiljöer är därför önskvärda för att öka förståelsen kring möjliga samband mellan fysiskt aktiv arbetspendling och färdvägsmiljöer. En enkät, ”The Active Commuting Route Environment Scale” (ACRES), har därför skapats i syfte att studera fysiskt aktiva arbetspendlares upplevelser av sina färdvägsmiljöer. Huvudsyftet med denna avhandling var dels att studera enkätens psykometriska egenskaper i form av validitet och reliabilitet, dels att studera arbetspendlande cyklisters upplevelser av sina färdvägsmiljöer. METODER: Arbetspendlande cyklister från Stor-Stockholm rekryterades via tidningsannonsering och via direkt kontakt i anslutning till färdvägen. Deltagarna besvarade enkäten ACRES. Tillsammans med skattningar från en grupp av experter och redan existerande objektiva mått användes förväntade skillnader mellan färdvägsmiljöer i inner- och ytterstaden för att studera kriterierelaterad validitet. Reliabiliteten studerades som reproducerbarhet via upprepade mätningar (test-retest). Jämförelser mellan skattningar av deltagare rekryterade via annonsering och via direkt kontakt i färdvägsmiljöer användes för att studera representativitet. Skattningar av färdvägsmiljöer i inner- och ytterstaden användes vidare för att studera färdvägsmiljöprofiler. Multipel linjär regressionsanalys användes även för att studera sambandet mellan utfallsvariabeln huruvida färdvägsmiljön motverkar eller stimulerar arbetspendling med cykel och miljöprediktorer, såsom avgasnivåer, trafikens hastighet och grönska, i innerstadsmiljöer. RESULTAT: Enkäten ACRES visade god kriterierelaterad validitet och rimlig reproducerbarhet. Det var en god överrensstämmelse mellan skattningar av deltagare rekryterade via annonsering och via direkt kontakt. Färdvägsmiljöprofilerna visade tydliga skillnader mellan inner- och ytterstadsmiljöer. Ytterstadens färdvägsmiljöer skattades som tryggare och mer stimulerande för arbetspendling med cykel än innerstadens färdvägsmiljöer. Vidare verkar vackra, gröna och trygga färdvägsmiljöer, oberoende av varandra, vara stimulerade faktorer för arbetspendling med cykel i innerstadsmiljöer. Däremot verkar höga avgasnivåer, höga trängselnivåer och färdvägar som kräver många riktningsändringar vara motverkande faktorer. SLUTSATSER: Enkäten ACRES är ett användbart instrument vid mätningar av cyklisters upplevelser av sina färdvägsmiljöer. Ett antal faktorer relaterade till färdvägsmiljön verkar vara stimulerande respektive motverkande för arbetspendling med cykel. Generellt sett på visar resultaten ett relativt outforskat och komplext forskningsområde.

 • 116.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Urban Nature, Movement and Health2011Ingår i: Proceeding from the seminar "Urban Nature", Åbo, Finland: Åbo Sommaruniversitet, Åbo, Finland , 2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 117.
  Stigell, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.