Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Karlsson, Michael
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Ingela, Wadbring
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science. Nordicom.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Towards Politicized Tabloid News Online?: A Methodological Assessment of the Spreading of Online News2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sharing has emerged as a keyword in the contemporary media landscape in the last decade. For journalism and the news industry sharing is viewed as both a threat and possibility as it enables greater reach but also less control. So far research has not to a great extent been able to show what kind of news stories that goes viral and there is also a lack of methodological discussions about how to measure shared news and what results different approaches provide. Results from this study show that politics is the most commonly spread news topic and that news sites with a tabloid background are the most successful media forms in encouraging spreading and interaction of news stories. The study also shows that different methodological starting points – starting at the news sites themselves or an aggregator – provides results that both overlap and differentiate.

 • 2.
  Koivukoski, Joonas
  et al.
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Producing Journalistic News Satire: How Nordic Satirists Negotiate a Hybrid Genre2020In: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Political satire is an elusive hybrid genre that through its evolution over the past two decades has gained both media and scholarly interest. Inspired by American TV shows like Last Week Tonight, a new wave of more journalistic news satire has spread across the world. Studies have scrutinized its contents and effects, but the production side has remained largely uncovered. This study applies the concepts of genre and boundary work to analyze how advocates of this practice relate themselves to news journalism and previous satire. Based on qualitative interviews with 16 key production team members of four topical satire programs, we investigate how Nordic news satirists interpret their aims and work routines. We argue that both Finnish and Swedish news satirists embrace some of the traditional values of journalism such as striving for factuality, political relevance, and monitoring the powerful while they simultaneously aim for more emotional, opinionated, and exaggerated expression than in regular news reporting. The implications of this hybrid, “neomodern” ethos are examined.

 • 3.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Delad glädje är dubbel glädje?2014In: Mittfåra och marginal / [ed] Annika Bergström och Henrik Oscarsson, Göteborg: SOM-institutet , 2014Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Delad glädje är dubbel glädje: En studie om nyhetsdelning i sociala medier2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nyhetsförmedlingen har ändrat karaktär under senare år. Tidigare stod medieorganisationerbakom den huvudsakliga nyhetsförmedlingen. Det gör de fortfarande,men spridningsmönstren har samtidigt förändrats. Genom tillkomsten av socialamedier sprids nyheter vidare från nyhetsorganisationerna och får ett eget liv online,utan att medieorganisationerna längre kan ha kontroll över var och hur och närnyheterna sprids vidare. Inte alla deltar i denna vidarespridning, men vissa gör det.Inte allt sprids vidare, men visst material sprids mycket. Syftet med denna studie äratt analysera båda dessa områden, genom att för det första studera opinionsledarna,dvs. vilka som uppger sig dela nyheter i sociala medier samt för det andra hur nyhetsvärderingenser ut genom att studera vilken slags nyheter som delas mest isociala medier.Två typer av studier har således gjorts. För det första gjordes en surveyundersökningför att ringa in dem som sprider nyheter i sociala medier. Denna undersökningbestår av ett representativt urval av Sveriges befolkning mellan 16 och 85år och genomfördes under hösten/vintern 2013. För det andra gjordes en kvantitativinnehållsanalys av varje dags mest delade – eller för att vara korrekt, interagerade– innehåll i sociala medier under våren 2014. Denna analys bygger på nyhetsbrevetSociala nyheter.De huvudsakliga resultaten avseende opinionsledarna är att vi finner en gruppom dryga tio procent av befolkningen som uppger att de delar nyheter i socialamedier med viss frekvens. De ämnesområden som dessa uppger att nyheterna harär blandade; nöje- och livsstilsfrågor dominerar, medan sport samt olyckor/brottåterfinns i botten. Skillnaderna är emellertid inte så stora mellan olika typer av ämnen.Opinionsledarna skiljer sig från icke-delarna framför allt genom att de äryngre, mer politiskt intresserade, i högre grad ensamstående samt mer digitala i sinlivsstil. De har också en delvis annan egen nyhetskonsumtion där de framför alltorienterar sig mot kvällstidningarna online.De huvudsakliga resultaten avseende det mest delade innehållet visar att dentraditionella nyhetsvärderingen i större utsträckning än det som kan kallas för digitalnyhetsvärdering står stark även online. Den elitcentrering som är stark i traditionellamedier återfinns emellertid inte i sociala medier, men i övrigt uppfyller denyheter som delas mest i sociala medier de kriterier som brukar tillskrivas traditionellanyheter: närhet i tid, rum och kultur, förenkling samt en negativ ton. Merpartenav de mest delade nyheterna är kontroversiella till sin natur, men däremot uppfyllsfå andra kriterier som i litteraturen kallas digitala nyhetsvärderingskriterier. Att demest delade nyheterna handlar om delade erfarenheter uppfylls i viss mån, men irelativt liten utsträckning att de är humoristiska och/eller parodiska, mystiska,ofullständiga eller ryktesbaserade.Kvällstidningarna dominerar som avsändare, och det största ämnet är politikoch ekonomi. Det parti och den politiska agenda som dominerar är Sverigedemokraternaoch den politik de står för. En stor del av materialet är av debatterandekaraktär.Avslutningsvis diskuteras vilka konsekvenser resultaten kan ha på tre olika nivåer.Först handlar det om individerna, och vad det innebär att nyhetsflödena konstruerasoch på ett nytt sätt och delas genom opinionsledare istället för nyhetsorganisationer.Opinionsledarna i våra flöden kan antas vara relativt lika oss själva, vilketkan innebära att vi inte får samma bredd i vårt nyhetsflöde som när en nyhetsorganisationensam stod för förmedlingen. På denna nivå är det också viktigt attfundera på den kunskap eller brist på kunskap människor har när de ska bedömaavsändaren i form av såväl opinionsledare som den organisation som står bakomenskilda nyheter som sprids.För det andra handlar det om medieorganisationerna och den risk det innebär attman ändrar sitt arbetssätt för att uppnå flest möjliga klick och delningar. Vissa typerav nyheter har större chans att bli delade än andra, och man kan fundera över vaddet betyder för arbetet på nyhetsredaktionerna.Den tredje nivån som resultaten diskuteras på är den nationella, dvs. Sverige ivärlden. Det som kan kallas för buzzfeedifiering – ett uttryck som bygger på denförsta sajten i USA som skapades med nyheter av underhållande karaktär med syfteatt bli virala – har vi börjat se embryon till i Sverige, dels genom att det är kvällstidningarnasom är viktiga avsändare, dels genom att särskilda sajter skapats där innehållsom kan bli viralt samlas. Å andra sidan ser vi också motsatsen genom sajtenViralgranskaren, som avslöjar falska nyheter som kommer i omlopp.Hur framtiden kommer att se ut är svårt att sia om. Att utvecklingen går fantastisktsnabbt och att det kommer att spridas alltmer nyheter – definierat i bredbemärkelse – i sociala medier är vi emellertid ganska övertygade om. De traditionellanyhetsorganisationerna leder fortfarande utvecklingen i Sverige, men också detkan ändras fort.

 • 5.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Den virala vinden: Om de nyheter som lajkas, delas och kommenteras2019In: Nyheter - allt mer en tolkningsfråga?: Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018 / [ed] Michael Karlsson & Lars Truedson, Institutet för Mediestudier , 2019, p. 47-58Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  From Kittens to Racism: News Sharing and Shared News in Social Media2015Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science. Nordicom University of Gothenburg.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Going Viral: News Sharing and Shared News in Social Media2016In: OBS - Observatorio, ISSN 1646-5954, E-ISSN 1646-5954, Vol. 10, no 4, p. 132-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Through the advent of social media, news achieves a life of its own online. The media organisations partly lose control over the diffusion process, and simultaneously individuals gain power over the process, and become opinion leaders for others. This study focuses on news sharers and news shared (or rather, interacted), and has three RQ:s: 1) What characterizes the people who share news in social media, 2) Have the characteristics of interacted news changed over time? and 3) Are there differences between news content interacted by ordinary people and news highlighted by media organisations? Two different studies have been conducted: A representative survey and a quantitative content analysis.The main results are that the opinion leaders differ from the majority by being younger, with a greater political interest, single and more digital in their general lifestyle, both concerning news consumption and other aspects. The content analysis shows that the most interacted news on social media follow the traditional news values rather well, with a few exceptions. Most apparent is that interacted news is more positive over time and compared to print front-page news. Accidents and crime dominate print front-pages, while politics is more prominent in interacted news.

 • 8.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Challenging consensus: Three comedy controversies and what they tell us about the double-edged sword of humour2019In: Panel: Political humour scandals and sensations in Nordic media publicity, Nordmedia, Malmö, August 2019., 2019Conference paper (Refereed)
 • 9.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  "Det var över gränsen!" Politisk humor som vattendelare, ventil och katalysator2018In: Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare / [ed] Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin & Kajsa Falasca, Sundsvall: Mid Sweden University, DEMICOM , 2018, p. 92-92Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Komikern som nyhetsförmedlare2019In: Nyheter - allt mer en tolkningsfråga?: Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018 / [ed] Michael Karlsson & Lars Truedson, Institutet för Mediestudier , 2019, p. 145-152Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Making news funny - differences in news framing between journalism and political comedy2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Classic agenda-setting and news framing research focuses on traditional media actors; journalists, political figures, professional communicators. However, the personalization of politics and journalism, as well as the rise of social media, is creating new spaces for other actors, like comedians. In the separation of vertical media: media who are still aiming for a wide audience with content of general relevance, and horizontal media: more specific media actors building a community around the content they produce, comedians can be considered actors in horizontal media, who help provide community agenda (McCombs et al., 2014; Ninković-Slavnić, 2016). This study compares how professional comedians as actors in horizontal media frame news and current affairs with the journalistic framing of vertical media. The study is performed via a quantitative content analysis of Swedish political comedy and Swedish news media. It shows that the comedic framing is more thematic and more often on a societal level, while journalistic news framing is more episodic and on an individual level. The comedic framing is also more focused on issues of political figures and political processes; more personal, more emotional, more negative and more inclusive of different types of actors and policy plans when compared to the journalistic news reporting of vertical media.

 • 12.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Making news funny: Differences in news framing between journalists and comedians2018In: Journalism - Theory, Practice & Criticism, ISSN 1464-8849, E-ISSN 1741-3001Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Classic agenda setting and news framing research focuses on traditional media actors: journalists, political figures, professional communicators. However, the personalization of politics and journalism, as well as the rise of social media, is creating new spaces for other actors, like comedians. In the separation of vertical media (media which are still aiming for a wide audience with content of general relevance) and horizontal media (more specific media actors building a community around the content they produce), comedians can be considered actors in horizontal media, who help provide the community agenda. This study compares how comedians in horizontal media frame news and current affairs with how journalists in vertical media frame similar news. The study is performed via a quantitative content analysis of Swedish political comedy and traditional Swedish news coverage, with a focus on the emerging podcast medium. It shows that the comedic framing is dramatically more personal and emotional. It is also more thematic and more often on a societal level, while the journalistic news framing is more episodic and on an individual level. The comedic framing is also more focused on issues of political figures and processes, more negative, and more inclusive of different types of societal actors when compared to the news reporting of vertical media.

 • 13.
  Ödmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  The Comedian as a Journalistic Actor: Self-Perceptions and Ideals of Political Satirists2019Conference paper (Refereed)
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf