Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 59
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  A Conceptual Bridge Between Relations of Power and Social Categorizations2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses how social categorizations can be of fundamental importance for power relations in intergroup relations during an implementation of cultural diversity in a work organization. One purpose is to present a conceptual bridge between Michel Foucault´s concept of power and Henri Tajfel´s Social Identity Theory. This is done through a conceptual synthesization of Foucault´s concepts hierarchical observation, normalizing judgment and examination and, Tajfel´s concepts social categorization, social comparison, and social identity. Another purpose is to illustrate the conceptual synthesization by analyzing personnel statistics from and interviews at a Swedish hospital and a truck factory. The findings show that cultural diversity would not only be a question about increased awareness or change of attitudes: it is also about a critical questioning of more complex and often invisible normal conditions in terms of particular aspects that cause subtle conflicts in intergroup relations.

 • 2.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  A Conceptual Bridge between Relations of Power and Social Identification in Intergroup Relations2009In: European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration, Maastricht: Shaker Publishing, 2009, p. 129-142Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Akademisk skribent - om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande2012 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 4.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Akademisk skribent - om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok presenteras och diskuteras skrivstrategier som är till god hjälp i skrivprocessen, från textens första utkast till dess slutversion. Detta sker med utgångspunkt i erfarna forskares idéer om och erfaren¬heter av vetenskapligt skrivande. Syftet är att öka textförfattares med¬vetenhet om, organisering av och argumentation i egna texter. Målet är att författaren ska bli bättre på att systematisera och redogöra för sitt insamlade material och att framhäva sina tolkningar och slutsatser. Boken innehåller punktlistor och sammanfattande råd som gör den lätt att använda parallellt med eget skrivande. Akademisk skribent vänder sig till den som har till uppgift att på ett enkelt och lättbegripligt sätt skriftligt rapportera det som han eller hon registrerat, observerat eller deltagit i, såsom student, doktorand, lärare och forskare inom högskola och universitet. Den riktar sig även till den som arbetar med utvärderingar, utredningar och uppföljningar vid FoU-enheter inom både offentliga och privata organisationer.

 • 5.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande2018 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 6.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Arbetsklimat för organisationstillhörighet - översiktlig historisk genomgång av teorier, forskning och modeller för arbetsklimat, samt en konstruktion av ett mätinstrument2004Report (Other academic)
 • 7.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Arbetsklimat i privatkundtjänstföretag - konstruktion och statistisk prövning av index som mäter medarbetares attityder till arbetsklimat i data från tre olika privatkundtjänster hos Telia Sonera i Farsta och Sundsvall, samt Nordea i Sundsvall2005Report (Other academic)
 • 8.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Att ha utländska arbetskamrater2005In: Arbetsliv och samhällsförändringar, Lund: Studentlitteratur, 2005, p. 89-102Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Categorization and Diversity in terms of Power in Working Life Settings.: Konferens i Göteborg 29-31 augusti 2002. meeting ourselves and others - perspectives in diversity research and diversity practices.2002Conference paper (Other academic)
 • 10.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Cultural Diversity and Groups Within the Individual2001In: Diversity in Work Organizations, Stockholm: Arbetslivsinstitutet , 2001, p. 8-44Chapter in book (Other scientific)
 • 11.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Det mångfacetterade kulturmötet1995In: Invandrarna på arbetsmarknaden: etnisk diskriminering eller kreativa kulturmöten? : [rapport från ett seminarium anordnat den 10 maj 1995], 1995Chapter in book (Other scientific)
 • 12.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Etniska relationer i arbetslivet: Teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri1996Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 13.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Institutionaliserat utanförskap på svensk arbetsmarknad2016In: Makt och inflytande i arbetslivet / [ed] Margaretha Holmqvist, Stockholm: Premiss förlag, 2016, p. 196-219Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet: Utvärdering av åtta konstnärers bidrag till meningsfulla reflektioner inom fyra arbetsplatser2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas utvärderingen av genomförandeprojektet Skiss Västernorrland. Projektets huvudman var Landstinget Västernorrland och det finansierades av Svenska ESF-rådet, som är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Projektet ingick i ett övergripande nationellt projekt som går under benämningen Samtidskonstnärer i samtidssamhället och vanligtvis förkortas Skiss. Skiss inleddes våren 2005 och pågår i hela landet under fem år. Det nationella Skissprojektet består av olika delprojekt där vart och ett utgår från tre övergripande syften:

  1 Minska ohälsan i arbetslivet.

  2 Erbjuda fler människor tillgång till konst och kultur.

  3 Använda konstnärers kompetens och att vidga deras arbetsmarknad.

  Skiss går ut på att konstnärer arbetar inom ett visst sammanhang med något som de inte redan känner till. Ett viktigt inslag är att arbetet utförs som en process tillsammans med projektdeltagare från minst en arbetsplats (Allerholm, 2008, Augustinsson och Bringsén, 2007, Skiss, 2008a,

  Söderholm, 2007, Jacobsson, 2008, Akhavan, 2007). Konstnärerna betraktas som upphovsmän till det aktuella verket oavsett om det är en process eller ett ting.

  Målsättningen med Skissprojekten är att:

  • Konkretisera sammanhanget mellan konst och hälsa i organisations- och arbetslivet mot bakgrund av ett breddat såväl konst/kultur- som hälsobegrepp.

  • Systematiskt följa upp och utvärdera effekterna av olika insatser.

  • Utveckla och utforma informations- och implementeringsinsatser samt processtöd (se Skiss, 2008b).

  I likhet med de flesta projekt har Skiss utvecklats från ambitionen att ligga till grund för förändringar. Det utmärkande för Skissprojekt är att de primärt riktar in sig på meningsskapande (Augustinsson, 2008).

  Skissprojekt genomförs inom givna organisatoriska ramar och utifrån unika konstnärers kompetenser. Ett projekts uppdrag är att med utgångspunkt i de möjligheter och hinder som ramarna utgör söka, finna och göra något kreativt och konstruktivt av givna förutsättningar (Flodman, 2008). Det grundläggande villkoret är att konstnärerna kan vistas på arbetsplatsen med, som en av konstnärerna uttryckte det, bibehållen integritet (se även Skiss, 2008a, Petersson, 2008).

 • 15.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kulturell mångfald och grupper i individen.2001In: Mångfald: Sammanställning av resultat från ett forskningsprojekt., Stockholm: LO, SACO, TCO, ALI , 2001Chapter in book (Other scientific)
 • 16.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kulturell mångfald på svensk arbetsmarknad: en jämförande studie av personalstatistik och ett enkätmaterial från ett sjukhus och en bilfabrik2000Report (Other scientific)
 • 17.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism: En intervjurapport om lärandemiljöer med både formell och dold inkludering, segregering och exkludering på ett sjukhus och i en bilfabrik2011Report (Refereed)
 • 18.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mångfald är mer än att blanda människor, något måste också göras2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olikheter på gott och ont2000In: I&M Invandrare och minoriteter, ISSN 1404-6857, Vol. 27, no 6, p. 11-13Article in journal (Other scientific)
 • 20.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Processer av gränsdragning, socialt samspel och identitetsskapande i olika SKISS-projekt2011In: SKISS - konst, arbetsliv, forskning / [ed] Anders Widoff, Stockholm: Konstfrämjandet , 2011, 1, p. 124-139Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Recension: På jakt efter framtidens arbete: utmaningar i arbetets organisering och forskning2017In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, no 3, p. 245-246Article, book review (Refereed)
 • 22.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sandberg, Åke m.fl., På jakt efter framtidens arbete: utmaningar i arbetets organisering och forskning. Stockholm: Tankesmedjan Tiden, 20162017In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, no 3, p. 245-246Article, book review (Other academic)
 • 23.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Skiss - konsten som hjälp i ett överlastat arbetsliv2011In: Sundsvalls Tidning, ISSN 1104-005X, Vol. 20/10, p. 34-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Socialklass, statusgrupper och etnicitetens sociala estetik2001In: Klassamhället - förändring, splittring och facklig vanmakt, Stockholm: LO , 2001, p. 103-Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 25.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Socialpsykologins ansikten: ett urval av teoretiska perspektiv på sociologisk socialpsykolog2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Socialpsykologi är ett komplext ämne innehållande olika perspektiv och teorier som vanligen förknippas med psykologi eller med sociologi. Bokens syfte är att belysa den sociologiska relevansen hos skilda socialpsykologiska perspektiv. Innehållet disponeras utifrån tre övergripande perspektiv: psykologisk socialpsykologi, socialitetsteorier och psykologisk sociologi. Dessa perspektiv rymmer teorier som behandlar individen eller smågruppen, mellanmänskliga relationer eller förhållandet mellan struktur och individ. Både perspektiv och teorier presenteras i termer av socialpsykologiska ledtrådar som är värdefulla att känna till för den som står inför uppgiften att genomföra en egen studie. Identifikationen av ledtrådar gör det möjligt att avgränsa relevanta tillämpningsområden för olika perspektiv och teorier. Presentationerna följs upp av diskussioner, exemplifieringar och liknelser. Ambitionen är att stimulera läsaren till kritisk eftertanke och egna konstruktiva reflektioner över socialpsykologins dåtida, samtida och framtida betydelse för forskning och samhällsutveckling. Boken är skriven för högskole- och universitetsstuderande, samt praktiker som önskar anamma en socialpsykologisk ansats på ett socialt fenomen.

 • 26.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Studentformulerad tentamen1993Conference paper (Refereed)
 • 27.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Temporary and regular workers fulfill their tasks side-by-side, but in different learning conditions2014In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 26, no 2, p. 79-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to identify temporary workers' (temps') expected conditions for learning when they are leased to a client company (CC) for numerical flexibility.

  Design/methodology/approach – The analysis is based on a phenomenological approach containing 121 transcribed interviews with employees and managers who were active in more than 10 CCs' in seven industries and from seven temporary work agencies.

  Findings – One important finding is that the CC expects temps not to learn something about the surrounding organization, but to limit themselves only to the concrete tasks assigned to them. Another is that temps' opportunities to influence organizational conditions in the CCs seem to be cut off in a strategic way.

  Research limitations/implications – Results are valid for interviewees' expressed thoughts and expectations about temps' workplace learning, not about an actual separation between knowledge and actions in the working conditions.

  Practical implications – CCs associate temps with learning backgrounds that allow them to perform subordinate tasks, such as routine, instructional, or regulatory duties. They associate regular staff with more advanced learning backgrounds and tasks more directly related to occupation and workplace. CCs could benefit from accepting the exchange of knowledge and competence between temps and the company, rather than neglecting it.

  Originality/value – The originality of this paper lies in its contribution to the relatively unexplored topic of workplace learning and leaders and employees' expectations of temps. 

 • 28.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The client company marginally utilises the knowledge of highly skilled temporary staff2016In: Journal of Education and Work, ISSN 1363-9080, E-ISSN 1469-9435, Vol. 29, no 5, p. 519-539Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is based on the presumption that there is often an underuse of temporary staff in client companies (CC) with highly skilled professionals. The study combines theories of the flexible organisation and a sociocultural perspective on learning within the framework of an inter-organisational context. The data are based partly on 17 transcribed, semi-structured interviews with individuals in various types of health care and social services. The data are also based on two semi-structured focus group interviews with managers responsible for hiring social workers, nurses and doctors in two different temporary work agencies (TWA) as well as semi-structured focus group interviews with eight managers from a large health care organisation. The results show that CCs only use a limited amount of the highly skilled personnel’s capacity and exclude preconditions for taking over and absorbing knowledge from temporary workers. This contradicts the idea that staffing allows temps to increase their skills and enhance their employability. In addition, both TWA and the CC pronounce an interest in and readiness for deepening the business relationships between them, but they claim the other is responsible for initiation. The results reflect information not only about temporary workers with higher education but also the new business relationship between TWA and CC in the form of combined skills and workplace validation.

 • 29.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The complexities of leisure-time center staff’s leadership in the leisure-time center learning environment2018In: Cogent Education, E-ISSN 2331-186X, Vol. 5, no 1, article id 1451670Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies leisure-time center staff (L-tCS) leadership based on the concepts of leadership perspective and leadership style. The purpose is to understand how L-tCS describe their work in terms of leadership in the didactic room by answering the following open-ended question in an online survey: How would you describe your leadership in the learning environment? The study was carried out through an analysis of 355 responses, and the analysis was based on previous research on the relationship of frame factors to the learning environment. The findings demonstrate, firstly, that there are often frame factors with negative effects on the work climate and that limit the L-tCS’s capacity to vary their leadership and, secondly, that the L-tCS use widely different leadership perspectives and leadership styles. The choice of a specific perspective or a possible shift between different perspectives helps the staff to define the current situation from a specific point of view.

 • 30.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The complexities of leisure-time teachers’ leadership in the leisure-time center learning environment2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper, studies leisure-time center staff (L-tCS) leadership based on the concepts of leadership perspective and leadership style. The data is based on 355 responses to one open-ended question in an online survey. The findings demonstrate firstly, that there are often frame-factors having negative effects on the working climate as well as limiting the L-tCS’s capacity to vary their leadership, secondly, that the L-tCS use widely different leadership perspectives and leadership styles. The choice of a specific perspective or a possible shift between different perspectives helps the staff to define the current situation from a specific point of view. 

 • 31.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  The organizational control of temporary workers: An interview study in Sweden2012In: International Journal of Management, ISSN 0813-0183, Vol. 29, no 3, p. 48-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analyses the control by organizations of the extent to which their temporary workers (temps) identify with their work and the client company. The results are based on 37 semi-structured qualitative interviews. The data consists of preconceptions about staff hiring among workers and leaders who are responsible for assembling and testing components in a large Swedish company within the telecom industry. The findings shows that temps and their duties are described as separated from each other, meaning that the individual temp may be used according to the client company's requests, regardless of the actual temp's personal preferences. Thereof the findings show a complex organizational control of temps' identifications where temps appear to be a human resource but not a person. Therefore the applied control of temporary employment is characterized by an exceptionally rationalistic approach to identification partially by the use of a team sports metaphor in the client company

 • 32.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Två världar: teknik, arbetsorganisation och etniska relationer1994In: Arbetets etniska delning: studier från en svensk bilfabrik, Stockholm: Carlsson , 1994Chapter in book (Other scientific)
 • 33.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Web 2.0, pedagogical support for reflexive and emotional social interaction among Swedish students2010In: The Internet and higher education, ISSN 1096-7516, E-ISSN 1873-5525, Vol. 13, no 4, p. 197-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Collaborative social interaction when using Web 2.0 in terms of VoiceThread is investigated in a case study of a Swedish university course in social psychology. The case study method was chosen because of the desire not to manipulate the students' behaviour, and data was collected in parallel with course implementation. Two particular circumstances made the case study method appropriate: the impossibility to control student activities, and the study of contemporary and ongoing events. The results show that use of Web 2.0: a) supports students' reflections concerning their own and others' thoughts and emotions, b) supports individual students and integrates them into a work group, and c) develops students' identification and awareness in relation to self, a task and others. The findings implicate that Web 2.0 technology can be used as a valuable supplement in a campus course where other teaching takes place in time and space.

 • 34.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  A theoretical Framework about Leadership perspectives and Leadership styles in the Didactic Room2012In: International Journal of Human Resource Studies, ISSN 2162-3058, Vol. 2, no 4, p. 166-186Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents leadership perspectives and leadership styles in the didactic room. The paper problematizes and develops new knowledge concerning the complex and often paradoxical circumstances that characterize teachers‘ leadership. The aim is to develop new knowledge about teachers‘ leadership perspectives and styles in the didactic room. Our literature review demonstrates a lack of an explicit and unifying concept that encompasses teachers‘ various perspectives and behavioral styles in the didactic room. The meaning of the concept ―perspective‖ precedes the implementation of an individual style of leadership by promoting alternative overviews that the teacher can use, depending on the context, situated activity/task, and student. Any style of leadership will then refer to a specific social behavior. Our result shows that using conscious didactic action skills, teachers can act more effectively and qualitatively better approach new and unpredictable problem situations.

 • 35.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att vara lärare är att vara ledare2014In: Sundsvalls Tidning, Vol. 8 janArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Teachers’ Leadership in the Didactic Room: A Systematic Literature Review of International Research2016In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 10, no 3, article id 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study deepens our knowledge about research on leadership in the didactic room, i.e., the framing of the current teaching situation, regardless of its location. The objective was to (a) identify and classify patterns and trends concerning teachers’ leadership in the didactic room from 1980 to 2013, (b) compare and discuss the findings, and (c) point to a future research agenda. The method is a systematic literature review (SLR) with a quantitative and qualitative content analysis. The results revealed that half of the research on this topic was performed from 2006 to 2013. The results also show that teachers’ leadership appears to be a Western phenomenon that is becoming increasingly relevant in our time. Two issues could be linked to this leadership: the unclear boundaries between different types of leadership and confusion about teachers’ personalities and leadership styles. This underlines the importance of contextual and situated didactic strategies and flexible leadership styles in the didactic room. Even if this study shows that an awareness of different didactic aspects exists concerning teachers’ leadership, a comprehensive approach to designing studies that incorporate the didactic complexities is lacking. 

 • 37.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ekelund-Book, Teresia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Utilization of Consultant Doctors’ Competence and Impact on Perceived Psychosocial Work Environment: A Pilot Study2017In: Health, ISSN 1949-4998, E-ISSN 1949-5005, Vol. 9, p. 189-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Work agencies that assign temporary jobs to doctors and nurses are becoming an increasing phenomenon. Aim: The purpose of this pilot study was to explore how consultant doctors (CDs) experience their competence as utilized in practice and what impact this has on their perceived psychosocial work environment. Methods: The findings are based on 11 interviews with CDs working on consultancy assignments in Norway. The CDs were all specialists in fields such as general practice, psychiatry, anesthesia, gynecology, orthopedics, and otolaryngology. Results: The competence that the CDs contributed to their hosting work organization was interpreted differently based on whether the consultant played an active role in the psychosocial work environment and also depended on the doctor’s specialty. Not being integrated into the hosting work organization enhanced the feeling of exclusion and the idea that little or no room was available to contribute one’s competence. Most of the CDs experienced their competence as being utilized to a certain extent, which strengthened their work satisfaction and feeling of playing an active role in the psychosocial work environment.

 • 38.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Jakobsson, P
  Konsten att leva upp till gemensamma beslut2005Report (Other academic)
 • 39.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Online supervision: a theory of supervisors' strategic communicative influence on student dissertations2014In: Higher Education, ISSN 0018-1560, E-ISSN 1573-174X, Vol. 67, no 1, p. 19-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Online supervision mainly focuses on written communication and electronic drafts, while offline supervision comprises physical and social clues, verbal communication, and drafts of texts. This article focuses on supervisors' written online communication about drafts of undergraduate student dissertations. Theoretically, these utterances form part of the communicative exchanges performed in the practice of supervision. This means that supervision is an emergent phenomenon that relates to its past, current, and future states. The setting was a dissertation course within a bachelor programme in behavioural science. The data consists of 423 utterances from four supervisors. The utterances were analysed and categorised, and the results show different qualities and degrees of identifications in the supervisors' communicated utterances. The study shows that the quality of supervisors' utterances embraces the difference between the application of comments, points of view, instructions, and questions. This implicates the importance of supervisors' awareness of the nature and the combination of their utterances if they want to increase the student autonomy when supervising online.

 • 40.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Supervisors' utterances in online supervision of first-year students dissertations2012In: Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012 / [ed] Hodgson V, Jones C, de Laat M, McConnell D, Ryberg T & Sloep P, 2012, p. 136-143Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  While offline supervision is comprised of physical social clues, verbal communication, and drafts of texts, online supervision mainly focuses on written communication and electronic drafts. Participating in online supervision probably sets other requirements regarding clarity in the utterances of the supervisor. In online student supervision, it helps if supervisors are aware of differences in how their utterances of drafts are interpreted by students. Earlier research of supervision in online education has overlooked these differences in qualities of utterances. A problem that arises out of this omission is a deemphasizing of the quality in the social interplay between students and teachers in online supervision. A study of differences in written utterances of supervisors pays attention to this overlooking.

  As part of a greater research project of online supervision, the current study expands on earlier studies of the practice of online supervision by focusing on written utterances of supervisors and identifying and analysing differences in their comments on drafts of students’ dissertations. To fulfil this purpose online utterances' of supervisors were analysed. Theoretical ideas of communication and online participation were used to interpret the empirical data. Overall we identify four categories of utterances: comments, points of view, instructions, and questions.

  The preliminary results of the research project implicate the importance of awareness among supervisors in online supervision, particularly on the nature of the utterances they make use of when supervising students' academic writing. Such awareness makes it possible for supervisors to strategically emphasise students 'independence'. That could guide students through their writing by applying a balanced mix of comments, point of views, instructions, and questions. Reaching a balance in online supervisions may be very valuable in the process of supervising dissertation work.

  The preliminary results of the research project of online supervision suggest scrutinising how students perceive supervisor's utterances of their drafts. That task will, together with an analysis of how supervisors perceive their own utterances, be examined more closely in further studies. Those studies could focus on how the dialogue between students and supervisors intersects in drafts of student's dissertation.

 • 41.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Jonsson, F.
  Skadefrekvensen i Folksams försäkringsbestånd: En jämförande studie av Västernorrland/Jämtlands och Gävleborg/Dalarnas marknadsområden mellan åren 1998-2000. Rapport till Folksam Sundsvall.2002Report (Other scientific)
 • 42.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Nordlander, G
  Kulturell mångfald höjer kompetensen2002In: Sundsvalls Tidning, ISSN 1104-005X, no 28 maj, p. 2-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Wolvén, Lars-Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Swedish Managers in TWA Act as Boundary Spanners2010In: Leadership & Organization Development Journal, ISSN 0143-7739, E-ISSN 1472-5347, Vol. 31, no 1, p. 4-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract:

   

  Purpose – The purpose of this paper is to highlight the complexity of manpower management in temporary work agencies (TWA). The aim is to investigate to which extent the managers reflects the features of boundary spanners.

   

  Design/methodology/approach – The results come from a case study where manpower managers at one of the biggest TWAs in Sweden are interviewed.

   

  Findings – TWAs' boundary-spanning managers mediate between the opinions of the clients, the TWAs, and the individual temps as well as balancing between trust and risk. The findings reveal the relevance of the managers' application of a flexible and a dialectical approach when delivering service to clients, the TWA and the temps. This flexible approach means being able to simultaneously embrace these three perspectives of interests. A dialectical approach involves being able to: systematically balance between the opposing pair of trust and risk and search for the most functional option and not relate others' opinions to one's own personal values.

   

  Research limitations/implications – The interview data come from a case study at only one TWA and it is collected in a limited number of interview subjects.

   

  Practical implications – The results can provide useful information for recruiters of manpower managers in a TWA when choosing staff members that can enhance strategic management of temps. The results can also be of assistance for managers when interacting with both customers and temps.

   

  Originality/value – The paper contributes to the literature by an analysis of the complex working conditions under which manpower managers in TWAs work.

 • 44.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rasmusson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Regular and Temporary Employees in Project Organized Business Pay Different Attention to Preconditions for Learning2018In: Organizacija, ISSN 1318-5454, E-ISSN 1581-1832, Vol. 51, no 2, p. 97-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose is to investigate whether regular and temporary staff differ in their per- ceptions of preconditions for learning and if there are some qualitative aspects that can be considered particularly significant in these differences. Design/Methodology/Approach: The approach consists of a case study based on both quantitative and qualitative data collected via an online questionnaire and individual interviews.

  Results: The paper question the understanding of the organization as a singular and more or less cohesive unit. On an organizational level, the project owner who hires staff does not care for competence transfer between regulars and temps, or between different groups of staff. At the individual level, temps are more focused on their specific task compared to regulars. Regulars’ seems to safeguarding a community or an organizational perspective, while temps are looking for their own good.

  Conclusions: There is a risk that one social unit differs, in attention payed to preconditions for learning, from an- other, when an organization use temporary staff. Therefore, the scientific value of this paper is that using temps may result in or be a consequence of a fragmented organization. The findings show no competence transfer in projects with both temps and regulars, and the project owner takes no active responsibility for human resource planning in terms of competence transfer between different groups of staff. The implications underline that long-term efficiency and rationality in an organization does not always have priority over organizational affiliation even with the hiring of expertise. When this happens, it may lead to a fragmented personnel group that is divided in thinkers/organizers and, performers/doers. When this happens, important practical skills fall outside of the organization, which in a metaphor- ical sense means that the hand is separated from the brain. Therefore, organizations with temporary staff need to plan for how to enable competence transfer between temporary and regular staff.

 • 45.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Rasmusson, Maria
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Regular and Temporary Employees in Project Organized Business Pay Different Attention to Preconditions for Learning2018In: Organizacija, ISSN 1318-5454, E-ISSN 1581-1832, Vol. 51, no 2, p. 97-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose is to investigate whether regular and temporary staff differ in their per- ceptions of preconditions for learning and if there are some qualitative aspects that can be considered particularly significant in these differences. Design/Methodology/Approach: The approach consists of a case study based on both quantitative and qualitative data collected via an online questionnaire and individual interviews.

  Results: The paper question the understanding of the organization as a singular and more or less cohesive unit. On an organizational level, the project owner who hires staff does not care for competence transfer between regulars and temps, or between different groups of staff. At the individual level, temps are more focused on their specific task compared to regulars. Regulars’ seems to safeguarding a community or an organizational perspective, while temps are looking for their own good.

  Conclusions: There is a risk that one social unit differs, in attention payed to preconditions for learning, from an- other, when an organization use temporary staff. Therefore, the scientific value of this paper is that using temps may result in or be a consequence of a fragmented organization. The findings show no competence transfer in projects with both temps and regulars, and the project owner takes no active responsibility for human resource planning in terms of competence transfer between different groups of staff. The implications underline that long-term efficiency and rationality in an organization does not always have priority over organizational affiliation even with the hiring of expertise. When this happens, it may lead to a fragmented personnel group that is divided in thinkers/organizers and, performers/doers. When this happens, important practical skills fall outside of the organization, which in a metaphor- ical sense means that the hand is separated from the brain. Therefore, organizations with temporary staff need to plan for how to enable competence transfer between temporary and regular staff.

 • 46.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rasmusson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Transition between organizations: Unstructured competence transfer between regular and temporary staff in project organized business2015Conference paper (Refereed)
 • 47.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rasmusson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Unstructured skills transfer between regular and temporary staff in project organized business2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study analyzes regular and temporary staff’s (temps’) perception of opportunities for learning in an inter-organizational project organization. Theoretically, aspects of organizational culture and dimensions of learning are combined. Data consist of a case study with mixed methods in terms of an online survey and individual interviews. The results show that male temps and female regulars are more aware of the learning preconditions than male regulars. On an organizational level, it appears to be misleading to assume that the project owner who hires staff strives for competence transfer between regulars and temps. Similarly, it is misleading to assume that the project owner takes responsibility for transferring competences between different groups of staff. At the individual level, temps tend to be more focused on their specific task compared to regulars.

 • 48.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  A theoretical framework about leadership perspectives and leadership styles in the didactic room2012In: Proceedings of WCLTA 2012 Conference, 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents leadership perspectives and leadership styles in the didactic room. The paper problematizes and develops new knowledge concerning the complex and often paradoxical circumstances that characterize teachers’ leadership. The aim is to develop new knowledge about teachers’ leadership perspectives and styles in the didactic room. Our literature review demonstrates a lack of an explicit and unifying concept that encompasses teachers’ various perspectives and behavioral styles in the didactic room. The meaning of the concept “perspective” precedes the implementation of an individual style of leadership by promoting alternative overviews that the teacher can use, depending on the context, situated activity/task, and student. Any style of leadership will then refer to a specific social behavior. Our result shows that using conscious didactic action skills, teachers can act more effectively and qualitatively better approach new and unpredictable problem situations.

 • 49.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning Environments in Swedish Leisure-time Centres: (In)equality , “Schooling”, and Lack of Independence2016In: International Journal for Research on Extended Education, ISSN 2196-3673, E-ISSN 2196-7423, Vol. 4, no 1, p. 125-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyse how teachers perceive the internal learning environment at Swedish leisure-time centres and set it in relation to steering documents. The empirical data is based on a comprehensive web-survey of 4,043 leisure-time teachers in Sweden. The methodological approach is a qualitative directed content analysis. The results show large differences and inequalities in the quality of leisure-time centres’ premises, an educational form characterized by integration with school and therefore to some extent lost autonomy. Activities in leisure-time centres combine individuality and social community in creative forms of play and social relationships. Because of this there are complex requirements for premises and dysfunctional premises reduce the opportunities to create good learning environments. The existing conditions for the majority of leisure-time centres do not correspond to the intentions in the steering documents concerning good learning environments. Leisure time centres have started to reproduce the (environmental) logic of ‘traditional teaching premises’ and to ignore their own (environmental) potential, which is even prescribed in specific steering documents. These results have implications for policy decisions and educational development.

 • 50.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning Environments in Swedish Leisure-time Centres: (In)equality, ‘Schooling’, and Lack of Independence2015In: Proceedings NFPF/NERA´s 43th Congress, 2015Conference paper (Refereed)
12 1 - 50 of 59
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf