Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 54
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abuasbeh, Mohammad
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn (Redaktör)
  KTH, Tidigare Institutioner (före 2005), Energiteknik. KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Aquifer Thermal Energy Storage Insight into the future2018Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Att lagra värme och kyla under markytan, exempelvis i grundvattnet i en akvifer, används världenrunt. Oftast arbetar dessa system med två brunnsgrupper, en kall och en varmgrupp, som viavärmeväxlare och eller värmepumpar till ett energisystem i en fastighet.

  Syftet med ett säsongslager i en akvifer är oftast att arbeta inom rimliga temperaturer och vattenuttagoch garantera att det kalla och det varma lagret inte påverkar varandra, samt att systemet i sin helhetinte påverkar förhållanden i det omgivande grundvattnet.

  Regelverk och forskning inom akviferlager ligger tyvärr några år bakom marknaden och dentekologiska utvecklingen, trots stort intresse för förnyelsebara energikällor. Bristen av vetenskapligtframtagen kunskap inom området medför därmed en ökad risk för fel i konstruktion, fel inom 

  framtagning av underlag för bedömning av tillståndsansökningar samt för förorening avgrundvattnet. Det kan även hända att akviferlager förbjuds baserad på fel grunder. Eftersom dettakan resultera i en begränsad användning av denna förnyelsebara energikälla är det viktigt att utökakunskapsnivån inom karakterisering av grundvattenresurser, miljöpåverkan av akviferlager samtmätning och uppföljning av dessa system.

  Miljöpåverkan och prestandauppföljning har under detta projekt utförts i ett lågt tempereratakviferlager, Rosenborg, som äggs av Vasakronan och som är i drift sedan 2016. Anläggningen ärplacerat i en del av Solnastad som passerar Stockhoms åsen.

  Grundvattenkemi kan studeras med hjälp av regelbundna provtagningar och statistiska analyser.Provtagningar utfördes i observationsbrunnar placerade innanför och utanför lagret, och pågick frånoch med 9 månader innan anläggningen satts i drift till och med slutat av effsysprojektet, dvsprovtagningskampanjen inkluderade en helt kyl och värmelagringssäsong. Utvärderingen inkluderadeStatistiska metoder så som Kruskal-Wallis rangordningstester samt en data-driven metod så kalladPCA (från engelskan Principal Component Analysis) har använts, även klusteranalyser användes föratt studera och jämföra variationer i specifika kemiska komponenter i brunnarna före och efterdriftsättningen av akviferlagret. Varibeln AVR (Akvifer Variation Ratio) föreslogs som ett sätt attutvärdera kemisk påverkan i akviferen före och efter driftsättning på ett mer övergripande sätt.

  Den kemiska analysen visade Redox variationer i de kalla brunnarna, som sannolikt berodde påblandning av grundvatten från olika djup (olika Redox potential). Arsenik, som är kännslig till högretemperaturer enligt tidigare utfört arbete, visade en minskning i koncentration. Akviferlagret visadeen lägre hårdhet (proportionell mängd kalcium och magnesium) och lägre konduktivitet än detomgivande grundvattnet, som betyder att lagret har varit mindre känslig till intrång av saltvatten frånomgivningen. PCA och klusteranalysen visade små ändringar före och efter driften. Detkonstaterades att temperaturändringarna (+6 K sommartid och -5 K vintertid) hade en försumbarpåverkan i relation till akviferens ostörda temperatur (10,5°C).

  Eftersom energiprestanda i ett akviferlager är beroende av hydrauliska och termiska aspekter hardessa studerats i projektet genom att jämföra volymmängder grundvatten som pumpades ut och insamt utifrån temperaturbalansen över året, båda med hänsyn till akviferens hydrogeologiskaförhållanden. Begreppen hydraulisk och termisk återhämtning har använts för kvantifiering avakviferens prestanda. Resultatet för det första året blev en hydraulisk återhämtning lika med 1,37 ochden termiska återhämtningen 0,33. Den hydrauliska återhämtningen av 1,37 betyder att en störreandel (37%) av lagrets vattenvolym återanvändes under kyluttaget jämfört med värmeuttagsperioden.Den termiska återhämtningen, som är relaterad till den önskade temperaturnivån (10,5°C) ellerbörvärde har det första året visar att 67% mindre kyla har plockat upp i relation till värmeuttaget.Det är viktigt att hålla i åtanke att denna indikatör är starkt beroende på börvärdet somdriftpersonalen bestämmer. Mer förståelse kring hur det hydrauliska och termiska prestanda kan tasfram i fortsättningsprojektet med hjälp av uppföljning av vattenflöden, nivåer ochgrundvattentemperaturer i systemet som utförs via en state of the art mätsystem som har applicerasunder projektet. Av speciell relevans är det fiberoptiska systemet som har installerats i samtligapumpbrunnar samt i ett antal observationsbrunnar i akviferlagret. Systemet mäter var 25 centimeteroch täcker det mesta av lagrets volym. Mätningarna kan i fortsättningen användas för att validera ennumerisk modell som har tagits fram inom projektet med programmet FEFLOW.

 • 2.
  Abuasbeh, Mohammad
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  ATES SYSTEM MONITORING PROJECT, FIRST MEASUREMENT AND PERFORMANCE EVALUATION: CASE STUDY IN SWEDEN2018Ingår i: Proceedings of the IGSHPA Research Track 2018, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Performance of Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) systems for seasonal thermal storage depends on the temperature of the extracted/injected groundwater, water pumping rates and the hydrogeological conditions of the aquifer. ATES systems are therefore often designed to maintain a temperature difference possible between the warm side and cold side of the aquifer, without risking hydraulic and thermal intrusion between them or thermal leakage to surrounding area, i.e. maximize hydraulic and thermal recovery. Monitoring the operation of pumping and observation wells is crucial for the validation of ATES groundwater models utilized for their design, and measured data provides valuable information for researchers and practitioners working in the field. After months of planning and installation work, selected measurements recorded in an ATES monitoring project in Sweden during the first three seasons of operation are reported in this paper. The ATES system is located in Solna, in Stockholm esker, and it is used to heat and cool two commercial buildings with a total area of around 30,000 m 2 . The ATES consists of 3 warm and 2 cold pumping wells that are able to pump up to 50 liters per second. The monitoring system consists of temperature sensors and flow meters placed at the pumping wells, a distributed temperature-sensing rig employing fiber optic cables as linear sensor and measuring temperature every 0.25 m along the depth of all pumping and several observation wells, yielding temporal and spatial variation data of the temperature in the aquifer. The heat injection and extraction to and from the ground is measured using power meters at the main line connecting the pumping wells to the system. The total heat and cold extracted from the aquifer during the first heating and cooling season is 190MWh and 237MWh, respectively. A total of 143 MWh of heat were extracted during the second heating season. The hydraulic and thermal recovery values of the first year of operation was 1.37 and 0.33, respectively, indicating that more storage volume (50500m3 ) was recovered during the cooling season than injected (36900m3 ) in the previous heating season. The DTS data showed traces of the thermal front from the warm storage reaching the cold one. Only 33% of the thermal energy was recovered. These losses are likely due to ambient groundwater flow as well as conduction losses at the boundaries of the storage volume. Additionally, the net energy balance over the first year corresponds to 0.12 which indicates a total net heating of the ATES over the first year. It is recommended to increase the storage volume and achieve more hydraulic and thermal balance in the ATES system. This can enhance the thermal recovery and overall performance. Continuous monitoring of the ATES is and will be ongoing for at least 3 more years. The work presented in this paper is an initial evaluation of the system aiming to optimize the ATES performance.

 • 3.
  Acuna, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Fossa, Marco
  University of Genova.
  Monzó, Patricia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Numerically generated g-functions for ground coupled heat pump applications2012Ingår i: Proceedings of the COMSOL Conference in Milan, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In most ground-coupled heat pump systems, Borehole Heat Exchangers (BHE) represent the typical engineering solution for utilizing renewable energy from the ground. The design of a complex BHE field is a challenging task, due the inherent transient nature of the thermal interaction between the heat exchangers and the surrounding soil. A computation effective method for solving the 3D transient conduction equation describing the ground response to a variable heat load profile is the temporal superposition of pre-calculated temperature response factors or g-functions. In this study Comsol heat conduction models have been developed to calculate g-function values for a borehole field with 64 boreholes. The aim of the investigation is to get an insight on the numerical generation of temperature transfer functions and to some extent provide new information on the Finite Line Source method for analytically generated g-functions as well as on those existing behind existing design software such as EED. The results generally showed a good agreement in lower time ranges. Further in time, the Comsol model revealed to be influenced either by the domain dimensions or the simulation end time.

 • 4.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Bergvärmepumpar Kan Göras Ännu Mer Effektiva2008Ingår i: Enegi&Miljö, ISSN 1101-0568, nr 3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Distributed thermal response tests: New insights on U-pipe and Coaxial heat exchangers in groundwater-filled boreholes2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  U-pipe Borehole Heat Exchangers (BHE) are widely used today in ground source heating and cooling systems in spite of their less than optimal performance. This thesis provides a better understanding on the function of U-pipe BHEs and Investigates alternative methods to reduce the temperature difference between the circulating fluid and the borehole wall, including one thermosyphon and three different types of coaxial BHEs.

  Field tests are performed using distributed temperature measurements along U-pipe and coaxial heat exchangers installed in groundwater filled boreholes. The measurements are carried out during heat injection thermal response tests and during short heat extraction periods using heat pumps. Temperatures are measured inside the secondary fluid path, in the groundwater, and at the borehole wall. These type of temperature measurements were until now missing.

  A new method for testing borehole heat exchangers, Distributed Thermal Response Test (DTRT), has been proposed and demonstrated in U-pipe, pipe-in-pipe, and multi-pipe BHE designs. The method allows the quantification of the BHE performance at a local level.

  The operation of a U-pipe thermosyphon BHE consisting of an insulated down-comer and a larger riser pipe using CO2 as a secondary fluid has been demonstrated in a groundwater filled borehole, 70 m deep. It was found that the CO2 may be sub-cooled at the bottom and that it flows upwards through the riser in liquid state until about 30 m depth, where it starts to evaporate.

  Various power levels and different volumetric flow rates have been imposed to the tested BHEs and used to calculate local ground thermal conductivities and thermal resistances. The local ground thermal conductivities, preferably evaluated at thermal recovery conditions during DTRTs, were found to vary with depth. Local and effective borehole thermal resistances in most heat exchangers have been calculated, and their differences have been discussed in an effort to suggest better methods for interpretation of data from field tests.

  Large thermal shunt flow between down- and up-going flow channels was identified in all heat exchanger types, particularly at low volumetric flow rates, except in a multi-pipe BHE having an insulated central pipe where the thermal contact between down- and up-coming fluid was almost eliminated.

  At relatively high volumetric flow rates, U-pipe BHEs show a nearly even distribution of the heat transfer between the ground and the secondary fluid along the depth. The same applies to all coaxial BHEs as long as the flow travels downwards through the central pipe. In the opposite flow direction, an uneven power distribution was measured in multi-chamber and multi-pipe BHEs.

  Pipe-in-pipe and multi-pipe coaxial heat exchangers show significantly lower local borehole resistances than U-pipes, ranging in average between 0.015 and 0.040 Km/W. These heat exchangers can significantly decrease the temperature difference between the secondary fluid and the ground and may allow the use of plain water as secondary fluid, an alternative to typical antifreeze aqueous solutions. The latter was demonstrated in a pipe-in-pipe BHE having an effective resistance of about 0.030 Km/W.

  Forced convection in the groundwater achieved by injecting nitrogen bubbles was found to reduce the local thermal resistance in U-pipe BHEs by about 30% during heat injection conditions. The temperatures inside the groundwater are homogenized while injecting the N2, and no radial temperature gradients are then identified. The fluid to groundwater thermal resistance during forced convection was measured to be 0.036 Km/W. This resistance varied between this value and 0.072 Km/W during natural convection conditions in the groundwater, being highest during heat pump operation at temperatures close to the water density maximum.

 • 6.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Effektivare Utnyttjande av Energibrunnar för Värmepumpar Undersöks på KTH2010Ingår i: KYLA Värmepumpar, Vol. 6Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 7.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Forskningsprojekt Ska Ge Effektivare Bergvärme2009Ingår i: VVS Forum, ISSN 0346-4644, nr 1Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 8.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Framtidens värmesystem med borrhålsvärmeväxlare2011Ingår i: Energi&Miljö, ISSN 1101-0568, nr 2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 9.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Improvements of U-pipe Borehole Heat Exchangers2010Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The sales of Ground Source Heat Pumps in Sweden and many other countries are having a rapid growth in the last decade. Today, there are approximately 360 000 systems installed in Sweden, with a growing rate of about 30 000 installations per year. The most common way to exchange heat with the bedrock in ground source heat pump applications is circulating a secondary fluid through a Borehole Heat Exchanger (BHE), a closed loop in a vertical borehole. The fluid transports the heat from the ground to a certain heating and/or cooling application. A fluid with one degree higher or lower temperature coming out from the borehole may represent a 2-3% change in the COP of a heat pump system. It is therefore of great relevance to design cost effective and easy to install borehole heat exchangers. U-pipe BHEs consisting of two equal cylindrical pipes connected together at the borehole bottom have dominated the market for several years in spite of their relatively poor thermal performance and, still, there exist many uncertainties about how to optimize them. Although more efficient BHEs have been discussed for many years, the introduction of new designs has been practically lacking. However, the interest for innovation within this field is increasing nowadays and more effective methods for injecting or extracting heat into/from the ground (better BHEs) with smaller temperature differences between the heat secondary fluid and the surrounding bedrock must be suggested for introduction into the market.

  This report presents the analysis of several groundwater filled borehole heat exchangers, including standard and alternative U-pipe configurations (e.g. with spacers, grooves), as well as two coaxial designs. The study embraces measurements of borehole deviation, ground water flow, undisturbed ground temperature profile, secondary fluid and groundwater temperature variations in time, theoretical analyses with a FEM software, Distributed Thermal Response Test (DTRT), and pressure drop. Significant attention is devoted to distributed temperature measurements using optic fiber cables along the BHEs during heat extraction and heat injection from and to the ground.

 • 10.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Optimera med Rätt Kollektorval2010Ingår i: Borrsvängen, ISSN 1103-7938, nr 2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Slang intill bergväggen ger effektivare värmeväxling2009Ingår i: HUSBYGGAREN, ISSN 0018-7968, nr 6Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 12.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Palne
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Distributed Thermal Response Tests on a Multi-pipe Coaxial Borehole Heat Exchanger2011Ingår i: HVAC & R RESEARCH, ISSN 1078-9669, E-ISSN 1938-5587, Vol. 17, nr 6, s. 1012-1029Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a distributed thermal response test, distributed temperature measurements are taken along a borehole heat exchanger during thermal response tests, allowing the determination of local ground thermal conductivities and borehole thermal resistances. In this article, the first results from six heat injection distributed thermal response tests carried out on a new, thermally insulated leg type, multi-pipe coaxial borehole heat exchanger are presented. The borehole heat exchanger consists of 1 insulated central and 12 peripheral pipes. Temperature measurements are carried out using fiber-optic cables placed inside the borehole heat exchanger pipes. Unique temperature and thermal power profiles along the borehole depth as a function of the flow rate and the total thermal power injected into the borehole are presented. A line source model is used for simulating the borehole heat exchanger thermal response and determining local variations of the ground thermal conductivity and borehole thermal resistance. The flow regime in the peripheral pipes is laminar during all distributed thermal response tests and average thermal resistances remain relatively constant, independently of the volumetric flow rate, being lower than those corresponding to U-pipe borehole heat exchangers. The thermal insulation of the central pipe significantly reduces the thermal shunt to the peripheral pipes even at low volumetric flow rates.

 • 13.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Palne
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Evaluation of a coaxial borehole heat exchanger prototype2010Ingår i: Proceedings of the 14th ASME International Heat Transfer Conference, ASME Press, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Different borehole heat exchanger designs have been discussed for many years. However, the U-pipe design has dominated the market, and the introduction of new designs has been practically lacking. The interest for innovation within this field is rapidly increasing and other designs are being introduced on the market. This paper presents a general state of the art summary of the borehole heat exchanger research in the last years. A first study of a prototype coaxial borehole heat exchanger consisting of one central pipe and five external channels is also presented. The particular geometry of the heat exchanger is analyzed thermally in 2-D with a FEM software. An experimental evaluation consisting of two in situ thermal response tests and measurements of the pressure drop at different flow rates is also presented. The latter tests are carried out at two different flow directions with an extra temperature measurement point at the borehole bottom that shows the different heat flow distribution along the heat exchanger for the two flow cases. The borehole thermal resistance of the coaxial design is calculated both based on experimental data and theoretically.

 • 14.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Preben
  Palne Mogensen AB.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Distributed Thermal Response Test on a U-Pipe Borehole Heat Exchanger2009Ingår i: Proc. Effstock 2009, 11th International Conference on Thermal Energy Storage, Stockholm, Sweden: Academic Conferences Publishing, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a Distributed Thermal Response Test (DTRT) the ground thermal conductivity and boreholethermal resistance are determined at many instances along the borehole. Here, such a testis carried out at a 260 m deep water filled energy well, equipped with a U-pipe borehole heatexchanger, containing an aqueous solution of ethanol as working fluid. Distributed temperaturemeasurements are carried out using fiber optic cables placed inside the U-pipe, duringfour test phases: undisturbed ground conditions, fluid pre-circulation, constant heat injection,and borehole recovery. A line source model is used for simulating the borehole thermal response.Fluid temperature profiles during the test are presented. The results show local variationsof the ground thermal conductivity and borehole thermal resistance along the boreholedepth, as well as a deviation of the latter as compared to the one resulting from a standardthermal response test.

 • 15.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  A novel coaxial BHE: Description and first Distributed Thermal Response Test Measurements2010Ingår i: Proceedings World Geothermal Congress 2010, 2010, s. paper 2953-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The thermal performance of a Borehole Heat Exchanger plays a significant role when defining the quality of heat exchange with the ground in Ground Source Heat Pumps. Different designs have been discussed and increased interest on innovation within this field has taken place during the last years. This paper presents the first measurement results from a 189 meters deep novel coaxial Borehole Heat Exchanger, consisting of an inner central pipe and an annular channel in direct contact with the surrounding bedrock. The measurements were taken during a distributed thermal response test using fiber optic cables installed in the energy well. Fluid temperature every ten meters along the borehole depth are presented and compared with similar measurements from a common U-pipe heat exchanger. A unique measurement of the borehole wall temperature in the coaxial collector illustrates how effective the heat transfer performance is through the annular channel.

 • 16.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Comprehensive Summary of Borehole Heat Exchanger Research at KTH2010Ingår i: IIR/Eurotherm Sustainable Refrigeration and Heat Pump Technology Conference, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2010, s. 69-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A research project that aims at presenting recommendations for improving the COP of ground source heat pump systems by 10-20% through better design of Borehole Heat Exchangers (BHE) is described in this paper. Experiments are carried out with temperature measurements taken in different BHE types during heat pump operation conditions as well as during the thermal response tests. It is also expected to point out methods for having natural fluid circulation in the BHE, i.e. demonstrating that the heat carrier fluid can naturally circulate thanks to temperature induced density differences along the borehole depth, and thereby avoiding the use of electricity consuming pumps. A brief background presenting the most relevant work regarding BHE research around the world is first presented, followed by a comprehensive description of the current research at KTH. Some new measurements and obtained results are presented as an estimation of to what extent the project results have been achieved is discussed. An analysis on how the project results could allow reducing the borehole depth keeping today’s Coefficient of Performance is presented.

 • 17.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Distributed Temperature Measurements on a Multi-pipe Coaxial Borehole Heat Exchanger2011Ingår i: IEA Heat Pump Conference, International Energy Agency , 2011, s. 4.19-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The first experiences with a multi-pipe borehole heat exchanger prototype consisting of an insulated central pipe and twelve parallel peripheral pipes are described. Secondary fluid distributed temperature measurements along the borehole depth, being the only ones of its kind in this type of heat exchanger, are presented and discussed. The measurements are carried out with fiber optic cables during heat injection into the ground, giving a detailed visualization of what happens both along the central and peripheral flow channels. The heat exchange with the ground mainly occurs along the peripheral channels and an indication of almost no thermal short circuiting, even while having large temperature differences between the down and upwards channels, is observed.

 • 18.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Distributed thermal response tests on pipe-in-pipe borehole heat exchangers2013Ingår i: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 109, nr SI, s. 312-320Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Borehole Thermal Energy Storage systems typically use U-pipe Borehole Heat Exchangers (BHE) having borehole thermal resistances of at least 0.06 K m/W. Obviously, there is room for improvement in the U-pipe design to decrease these values. Additionally, there is a need for methods of getting more detailed knowledge about the performance of BHEs. Performing Distributed Thermal Response Tests (DTRT) on new proposed designs helps to fill this gap, as the ground thermal conductivity and thermal resistances in a BHE can be determined at many instances in the borehole thanks to distributed temperature measurements along the depth. In this paper, results from three heat injection DTRTs carried out on two coaxial pipe-in-pipe BHEs at different flow rates are presented for the first time. The tested pipe-in-pipe geometry consists of a central tube inserted into a larger external flexible pipe, forming an annular space between them. The external pipe is pressed to the borehole wall by applying a slight overpressure at the inside, resulting in good thermal contact and at the same time opening up for a novel method for measuring the borehole wall temperature in situ, by squeezing a fiber optic cable between the external pipe and the borehole wall. A reflection about how to calculate borehole thermal resistance in pipe-in-pipe BHEs is presented. Detailed fluid and borehole wall temperatures along the depth during the whole duration of the DTRTs allowed to calculate local and effective borehole thermal resistances and ground thermal conductivities. Local thermal resistances were found to be almost negligible as compared to U-pipe BHEs, and the effective borehole resistance equal to about 0.03 K m/W. The injected power was found to be almost evenly distributed along the depth.

 • 19.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Experimental Comparison of Four Borehole Heat Exchangers2008Ingår i: Refrigeration Science and Technology Proceedings, Copenhagen: International Institute of Refrigeration, 2008, s. SEC09-W1-09Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The most common way to exchange heat with the bedrock in ground source heat pump applications is circulating a secondary fluid through a closed U-pipe loop in a vertical borehole. This fluid transports the heat from the rock to the ground source heat pump evaporator. The quality of the heat exchange with the ground and the necessary pumping power to generate the fluid circulation are dependent on the type of fluid and its flow conditions along the pipe. Four different borehole heat exchangers are tested using ethyl alcohol with 20% volume concentration. The fluid temperatures are logged at the borehole inlet, bottom, and outlet. The collectors are compared based on their borehole thermal resistance and pressure drop at different flow rates. The results indicate that the pipe dimensions play an important roll, spacers might not contribute to better heat transfer, and inner micro fins in the pipes improve the performance of the collectors.

 • 20.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  First Experiences with Coaxial Borehole Heat Exchangers2011Ingår i: Proceedings of the IIR Conference on Sources/Sinks alternative to the outside Air for HPs and AC techniques, International Institute of Refrigeration, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Some experiences with coaxial borehole heat exchanger prototypes are discussed here. Four different designs are described as they have been part of a research project at KTH: two pipe-inpipe annular designs, one multi-pipe and one multi-chamber design. A special focus is given to two of the prototypes, a pipe-in-pipe design with the external flow channel consisting of an annular cross section and partly insulated central pipe, and a multi-pipe design with twelve parallel peripheral pipes and an insulated central channel. The secondary fluid temperature profiles at low volumetric flow rates are presented for these two prototypes, measured with fiber optic cables during thermal response tests and allowing a detailed visualization of what happens along the heat exchanger depth. It is the first time this is carried out in these types of borehole heat exchangers. The measurements indicate good thermal performance and point at potential uses for these heat exchangers in different ground coupled applications.

 • 21.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Hill, Peter
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Characterization of Boreholes: Results from a U-pipe Borehole Heat Exchanger Installation2008Ingår i: Proceedings 9th IEA Heat Pump Conference 2008: Conference Proceedings, Zurich, Switzerland: International Energy Agency , 2008, s. 4-19Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Heat exchange with the bedrock for ground source heat pumps is commonly done with the help of U-pipe energy collectors in vertical boreholes. At the moment, there exist many uncertainties about how efficient the heat transfer between the rock and the collector is. For a complete performance analysis of these systems, a 260 m deep water filled borehole is characterized, by measuring the borehole deviation, the ground water flow and the undisturbed ground temperature. Significant attention is devoted to detailed temperature measurements along the borehole depth during operation providing a complete description of the temperature variations in time both for the secondary working fluid and for the ground water. The results show a deviated borehole from the vertical direction without any relevant ground water flow. The undisturbed ground temperature gradient varies from negative to positive at approximately half of the borehole depth. The transient response of the borehole during the heat pump start up is illustrated and it is observed that there does not exist any thermal short circuiting between the down and up-going pipes when the system is in operation.

 • 22.
  Acuña, José
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Khodabandeh, Rahmat
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Weber, Kenneth
  Distributed Temperature Measurements on a U-pipe Thermosyphon Borehole Heat Exchanger With CO22010Ingår i: Refrigeration Science and Technology Proceedings, Sydney, Australia: International Institute of Refrigeration, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In thermosyphon Borehole Heat Exchangers, a heat carrier fluid circulates while exchanging heat with the ground without the need of a circulation pump, representing an attractive alternative when compared to other more conventional systems. Normally, the fluid is at liquid-vapor saturation conditions and circulation is maintained by density differences between the two phases as the fluid absorbs energy from the ground. This paper presents some experimental experiences from a 65 meter deep thermosyphon borehole heat exchanger loop using Carbon Dioxide as heat carrier fluid, instrumented with a fiber optic cable for distributed temperature measurements along the borehole depth. The heat exchanger consists of an insulated copper tube through which the liquid CO2 flows downwards, and a copper tube acting as a riser. The results show temperatures every two meters along the riser, illustrating the heat transfer process in the loop during several heat pump cycles.

 • 23. Beier, R. A.
  et al.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, P.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Borehole resistance and vertical temperature profiles in coaxial borehole heat exchangers2013Ingår i: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 102, s. 665-675Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ground source heat pump systems are often coupled to the ground by circulating a fluid through vertical Borehole Heat Exchangers (BHEs). The design of a system requires estimates of the ground thermal conductivity and the borehole thermal resistance, which are usually determined by an in situ thermal response test on a completed borehole. The usual test interpretation methods average the inlet and outlet fluid temperatures and use this mean temperature as the average temperature along the borehole length. This assumption is convenient but does not strictly apply. For a coaxial heat exchanger this paper develops an analytical model for the vertical temperature profiles, which can be used instead of the mean temperature approximation to estimate borehole resistance. The model is verified with measured temperatures on a BHE, where an optical technique allows continuous measurements along a coaxial borehole during a distributed thermal response test. A sensitivity study shows that the proposed method corrects errors in the mean temperature approximation, which overestimates the borehole resistance in a coaxial borehole.

 • 24. Beier, R. A.
  et al.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, P.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Vertical temperature profiles and borehole resistance in a U-tube borehole heat exchanger2012Ingår i: Geothermics, ISSN 0375-6505, E-ISSN 1879-3576, Vol. 44, s. 23-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The design of ground source heat pump systems requires values for the ground thermal conductivity and the borehole thermal resistance. In situ thermal response tests (TRT) are often performed on vertical boreholes to determine these parameters. Most TRT analysis methods apply the mean of the inlet and outlet temperatures of the circulating fluid along the entire borehole length. This assumption is convenient but not rigorous. To provide a more general approach, this paper develops an analytical model of the vertical temperature profile in the borehole during the late-time period of the in situ test. The model also includes the vertical temperature profile of the undisturbed ground. The model is verified with distributed temperature measurements along a vertical borehole using fiber optic cables inside a U-tube for the circulating fluid. The borehole thermal resistance is calculated without the need for the mean temperature approximation. In the studied borehole, the mean temperature approximation overestimates the borehole resistance by more than 20%.

 • 25. Beier, Richard A.
  et al.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Paine
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Transient heat transfer in a coaxial borehole heat exchanger2014Ingår i: Geothermics, ISSN 0375-6505, E-ISSN 1879-3576, Vol. 51, s. 470-482Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ground-source heat pumps often use vertical boreholes to exchange heat with the ground. A transient heat transfer model has been developed for a thermal response test on a pipe-in-pipe coaxial borehole heat exchanger. The analytical model calculates the vertical temperature profiles in the fluid flowing through the pipes, which are coupled to the surrounding grout and ground. The model is verified against measured vertical temperature profiles in the circulating fluid during a distributed thermal response test. The comparison with measured data indicates that the proposed model gives a more accurate estimate of the borehole thermal resistance than the conventional analytical model that uses a mean temperature approximation. The model demonstrates how strongly the shapes of the temperature profiles are dependent on the thermal resistance of the internal pipe wall and the flow direction.

 • 26.
  Björk, Erik
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Granryd, Eric
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Palne
  Nowacki, Jan-Erik
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Weber, Kenneth
  Bergvärme på djupet: Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar2013 (uppl. 100)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I den här boken får du lära dig mer om bergvärmepumpar. Hur fungerar en värmepump? Hur gör man en lönsamhetskalkyl? Hur upphandlar man? Kan man trimma sitt system? Dessutom: lär dig mer om radiatorsystemet, berget och kollektorn.

 • 27.
  Derouet, Marc
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Monzó, Patricia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Monitoring and Forecasting the Thermal Response of an Existing Borehole Field2015Ingår i: Proceedings World Geothermal Congress 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ground coupled heating and cooling systems have become very popular during the last decades in Sweden, with about 425000small Ground Source Heat Pumps (GSHP) and 400 large Borehole Thermal Energy Storage (BTES) systems. The largeinstallations have a total installed capacity of about 140 MW and deliver around 800 GWh of energy, out of which circa 80% areused for heating and about 20% for cooling. Normally, all installations are monitored to some extent. At most of them, temperaturesand energy flows on the building side are followed up and even logged. Electricity consumption is also known, as well as energyused by secondary back-up systems. On the ground side only temperatures going in and out from manifolds are followed up in thebest case. However, no information is recorded about how the thermal loads are distributed across the borehole field or along thedepth. This paper is the very beginning of monitoring activities where several new and existing GSHP installations are going to bestudied and forecasted during the next coming years in terms of their thermal response, the object being in this case an existingborehole field consisting of 26 boreholes located in Sweden that has been operating during 15 years. The boreholes are connectedto 3 heat pumps that provide space heating to 150 apartments. The field is divided in two sub-groups: one consisting of 14boreholes drilled in 1998 and connected to two of the heat pumps and a second group drilled in 2009 which is connected to the thirdheat pump. The layout of both fields is uneven (e.g. not following linear or rectangular pattern) and comprise vertical and inclinedboreholes, which is normal in Sweden. The predicted lack of thermal interaction between the borehole groups allowed theindependent study of each sub-borehole field. A method based on the finite line source theory was used to calculate the g-functionof both borehole fields and measured thermal loads were subsequently used as inputs to predict secondary fluid temperatures.

 • 28.
  Fasci, Maria Letizia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik. KTH.
  Lazzarotto, Alberto
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Claesson, Joachim
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Shallow Geothermal Heat Pumps: a study of the resource potential at a neighbourhood scale.2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The residential sector accounts for a relevant share of global energy use; therefore it is important to use as much renewable energy as possible to satisfy its demand. Geothermal energy, among others, is nowadays used for this scope: more and more buildings in several countries are exploiting the underground to satisfy domestic heating, cooling and hot water demand by means of ground-source heat pumps. On the long run heat extraction/injection can lead to depletion of the ground as heat source/sink. Current tools only allow a designer to take into account the depletion of the ground caused by the system she or he is designing. However, the actual total heat depletion is also influenced by the surrounding systems. With the growing diffusion of ground-source heat pumps the ability of estimating the total underground heat depletion is of paramount importance. The aim of the article is to give an insight of the problem: the goal is to show what will happen in the underground if residential ground source heat pump systems are designed without taking into account the presence of neighbouring installations. The study is performed for different types of soil and borehole heat exchangers designs.

 • 29. Holmberg, Henrik
  et al.
  Acuna, Jose
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Naess, Erling
  Sonju, Otto K.
  Numerical model for non-grouted borehole heat exchangers: Part 2-Evaluation2016Ingår i: Geothermics, ISSN 0375-6505, E-ISSN 1879-3576, Vol. 59, s. 134-144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper a simplified and not fully discretized numerical model is used to simulate the performance of a non-grouted (water filled) borehole heat exchanger (BHE). The model enables simulation of the initial transient behavior of a BHE and gives transparent insight into the heat transfer mechanism acting during the startup and operation of the BHE installation. To account for the thermal effect of natural convection that arises in non-grouted BHEs, the model is complemented with a Nusselt-correlation. The model is presented in detail in Holmberg et al. (2014) and in the present paper it is evaluated based on distributed temperature measurements from Acuna (2010). The measurements were obtained during a distributed thermal response test (DTRT) and during heat pump operation, both on a 261 m deep borehole equipped with a U-tube collector and a distributed temperature sensing system. Despite the simplifications involved with the model, it agrees well with the measured data even on a time scale on the order of minutes. The Nusselt number related to natural convection in the borehole was found to be 6.4 during the DTRT and 3.68 during heat pump operation. This indicates the large differences in the borehole thermal resistance during heat injection and heat extraction.

 • 30. Holmberg, Henrik
  et al.
  Acuna, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Naess, Erling
  Sonju, Otto K.
  Thermal evaluation of coaxial deep borehole heat exchangers2016Ingår i: Renewable energy, ISSN 0960-1481, E-ISSN 1879-0682, Vol. 97, s. 65-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a performance study of deep borehole heat exchangers. The coaxial borehole heat exchanger (BHE) has been selected because for the present conditions it has a better performance than the conventional U-tube BHE. A numerical model has been developed to study the coaxial BHE. The model predictions are compared to detailed distributed temperature measurements obtained during a thermal response test. The model is found to accurately predict the behavior of a coaxial BHE. The influence of the flow direction of the mass flow is studied for BHE5 in the range 200 m-500 m. A parametric performance study is then carried out for the coaxial case with different borehole depths, flow rates and collector properties. The results clearly show a significant increase in the system performance with depth. In addition, it is shown that with increasing borehole depth, the heat load that can be sustained by the BHE is significantly increased. An overall performance chart for coaxial BHEs for the depths of 300-1000 m is presented. The chart can be used as a guide when sizing deep BHE installations.

 • 31.
  Ignatowicz, Monika
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mazzotti, Willem
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Melinder, Åke
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Methods of BHE flushing, charging and purging in Sweden2016Ingår i: Proceedings, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, there are more than 500 000 small and about 500 relatively large ground source heat pumps (GSHP) having a total installed capacity of about 5.6 GW delivering approximately 15 TWh. yr-1 of heating and cooling energy in Sweden. The operational lifetime and reliability of any GSHP depends heavily on the way the system is designed, installed and operated. In order to provide a good system performance after installation, aspects such as borehole heat exchanger (BHE) system flushing, charging and purging, among others, should be taken into consideration. The aim of this work has been to review some existing methods of system flushing, charging and purging in order and make observations that may be applicable for the GSHP industry. Two Swedish case studies have been followed up and compared to existing strategies suggested by IGSHPA.The results show that there is a lack of specific recommendations regarding the flushing and purging procedures for BHEs in Sweden. A well-defined range or adaptation of similar IGSHPA standards could help in defining the minimum flush velocity. The two case studies showed different practices, with flushing velocities being significantly higher than the minimum flushing velocity recommended by IGSHPA. Flushing flow rates based on this standard are presented in this work for some typical BHE pipe sizes used in Europe.

 • 32.
  Ignatowicz, Monika
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Mazzotti, W.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Melinder, A.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Alternative alcohol blends as secondary fluids for ground source heat pumps2016Ingår i: Refrigeration Science and Technology, International Institute of Refrigeration , 2016, s. 610-617Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The most common secondary fluid used for the borehole heat exchangers in Sweden is an aqueous solution of ethyl alcohol (EA) due to its relatively good thermophysical properties and low toxicity. Commercially available ethyl alcohol based fluids in Sweden contain up to 10 wt-% denaturing agents in form of propyl alcohol (PA) and n-butyl alcohol (BA). The aim of this paper was to investigate the performance of the existing ethyl alcohol blend containing two denaturing agents and alternative alcohol blends in terms of the pressure drop and heat transfer in the BHE and comparison with ethyl alcohol based secondary fluid. Experimental results showed that the presence of these denaturing agents improves thermophysical properties such as specific heat capacity, thermal conductivity and dynamic viscosity when added in small concentration. EA18 + PA1.6 + BA0.4 and EA18.4 + PA1.6 present the best characteristics in terms of the heat transfer and pressure drop. Both blends are giving higher heat transfer coefficient by 9.4 % (EA18 + PA1.6 + BA0.4) and 8.11 % (EA18.4 + PA1.6) than pure EA20. Both blends are giving as well lower pressure drop than EA20 by up to 2.7 % (EA18 + PA1.6 + BA0.4) and 3 % (EA18.4 + PA1.6). EA18 + PA1.6 + BA0.4 gives 1.4 % higher heat transfer coefficient and EA18.4 + PA1.6 gives lower pressure drop by up to 0.4 % when these two blends are compared.

 • 33.
  Ignatowicz, Monika
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Mazzotti, Willem
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Melinder, A.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Different ethyl alcohol secondary fluids used for GSHP in Europe2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The most common secondary fluid used for the borehole heat exchangers in Sweden is aqueous solution of ethyl alcohol (EA). Commercially available ethyl alcohol based fluids in Sweden and other European countries contain various denaturing agents. Ethyl alcohol based secondary fluids in Sweden are distributed as ethyl alcohol concentrate, including up to 12 wt-% denaturing agents in form of propyl alcohol (PA) and n-butyl alcohol (BA). In other European countries, like Switzerland and Finland, the commercial products containing a mixture of methyl ethyl ketone and methyl isobutyl ketone (up to 4.5 vol-%) are used for GSHP application. The chemical character of these denaturing agents can in different ways affect the thermophysical properties. Therefore, the aim of this paper was to investigate the performance of commercially available alcohol blends in Europe in terms of pressure drop and heat transfer in the BHE. The results show that the most commonly used product in Sweden (EA18+PA1.6+BA0.4) presents the best characteristics in terms of higher heat transfer (up to 10 %) and lower pressure drop (up to 2.7 %) among different commercial products found in Europe. Another commercial product used in Switzerland showed second best performance in terms of higher heat transfer (up to 5 %) and lower pressure drop (up to 2 %). Moreover, other products containing higher concentrations of denaturing agents presented the worst performance in terms of lower heat transfer (up to 8 %) and higher pressure drop (up to 1 %) than EA20.

 • 34.
  Lazzarotto, Alberto
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik. KTH - Royal Institute of Technology.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik. KTH - Royal Institute of Technology.
  Monzó, Patricia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik. KTH - Royal Institute of Technology.
  Analysis and modeling of a large borehole system in Sweden2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a study on the thermal simulationof a large existing borehole thermal energy storage(BTES) system located in Stockholm, Sweden. Thebore field investigated presents an uneven pattern,which comprises vertical and inclined boreholes, for atotal of 130 units. Such complex bore field geometrycannot be modeled with the current availablecommercial design tools. The test case presented isutilized to explore the influence of boundaryconditions and level of detail utilized for representingthe model geometry on the output of the simulation.Two boundary conditions and three geometricalconfigurations were studied. The results show that, inthe considered case, the results obtained with thetested models give a marginal difference, hence alsothe greatest level of simplification can be utilizedwithout loosing accuracy in the analysis.

 • 35.
  Madani, Hatef
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Claesson, Joachim
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Lundqvist, Per
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  The Ground Source Heat Pump: A System Analysis With a Particular Focus on The U-Pipe Borehole Heat Exchanger2010Ingår i: 2010 14th International Heat Transfer Conference, Volume 4, 2010, s. 395-402Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The mass flow rate of the secondary refrigerant flowing in the borehole heat exchanger of a ground source heat pump is an influential system parameter whose variation can influence the pumping power, efficiency of the pump, heat distribution in the borehole, heat pump heat capacity, and above all, the system Overall Coefficient Of Performance (COP). The present paper uses both in-situ field measurements and modeling to evaluate these effects. From the field measurements, it can be concluded that the thermal contact between U-pipe channels increases as the brine mass flow rate decreases. Furthermore, the modeling results show that there is a certain optimum brine mass flow rate which gives a maximum overall system COP. Different optimum mass flow rates are obtained for different compressor speed and it is shown that their relation is almost linear. However, concerning system COP maximization, it can be concluded that a constant but carefully-selected brine mass flow rate can still be an appropriate option for the variable capacity heat pump unit studied in the present paper where the compressor frequency changes between 30Hz and 75Hz. Concerning the heat capacity maximization in the system, a variable speed brine pump can be used to help the insufficiently-sized compressor to cover the peak heat demand of the building.

 • 36.
  Malmberg, Malin
  et al.
  Bengt Dahlgren AB.
  Mazzotti, Willem
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik. Bengt Dahlgren AB.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Lindståhl, Henrik
  Tekniska Verken i Linköping AB.
  Lazzarotto, Alberto
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  High temperature borehole thermal energy storage - A case study2018Ingår i: Research Conference Proceedings / [ed] Jeffrey Spitler, José Acuña, Michel Bernier, Zhaohong Fang, Signhild Gehlin, Saqib Javed, Björn Palm, Simon J. Rees, 2018, s. 380-388Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Combining High-Temperature Borehole Thermal Energy Storages (HT-BTES) with existing Combined Heat and Power (CHP) systems running on waste fuels seems to be a promising approach to increase the energy efficiency of district heating systems through recovery of excess heat summertime from the waste-to-energy operation. This paper presents a case study from Sweden where the potential for charging and discharging waste heat at 95°C from a CHP-plant in summer into and from a HT-BTES is investigated. The interaction between the HT-BTES and the CHP-plant has been simulated with the software tool TRNSYS using the DST (Duct Ground Heat Storage Model) and a number of other TRNSYS tools. The aim of the study has been to design the size and operation of the HT-BTES with regard to energy and power coverage. Several different potential system configurations are presented in this paper, with 1 300 to 1 500 boreholes of 300 m depth. The result shows that it is possible to retrieve around 93 GWh/year of stored heat winter time, with the use of heat pumps using ammoniac as refrigerant. The discharge temperatures from the BTES range between 40-60°C, and up to 70°C in the initial discharge period.

 • 37.
  Mazzotti, Willem
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Lazzarotto, Alberto
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Deep Boreholes for Ground-Source Heat Pump: Final report2018Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This report presents the obtained results and performed tasks during the project Deep Boreholes for Ground-Source Heat Pumps, within the framework of the research program Effsys Expand.

  A price model for the investment of GSHP system with deep Borehole Heat Exchangers (BHEs) is derived from a survey submitted to Swedish drillers. Notably, it is shown that the price increases with the borehole depth in a cubic fashion. Up to 300 m depth, the model shows a good match with a linear correlation having a slope of 275 SEK/m, a figure that is close to commonly used estimates for the total installation price of a single BHE. For larger depths, however, the installation price becomes non-linear and deviates from this linear tendency. Examples of total installation prices, including heat pumps and BHEs installation, are given.

  Measurements performed in three different installations with deep boreholes are reported. The first tests are performed in a 800 m deep borehole equipped with acoaxial collector. Five Distributed Thermal Response Tests (DTRTs) are performed inthis BHE of which four were heat-extraction DTRTs. It is shown that heat flux inversion happens along the depth of the boreholes, that is heat is extracted at the bottom of the borehole but lost at the top. The flow rate is shown to have a significant effect on the thermal shunt effect and the coaxial BHE is shown to have significantly lower pressure drops that more traditional BHE (e.g. U-pipes). The pressure drop vs. flow rate relation is experimentally characterized through a hydraulic step test. An effective borehole resistance of 0.21 m∙K/W was found. This value is relatively high and is explained as a consequence of limited flow rate and the large depth. More investigations as regards the measurement technique (DTS with fiber optic cables) are needed before performing further in-depth analysis.

  In another installation, four 510 m boreholes are measured to deviate about 30% from the vertical direction, highlighting the importance of drilling precision for deep boreholes, more particularly in urban environment. The GSHP system, using 50mmU-pipe BHEs is monitored over a year and it is found that pumping energy consumption in the boreholes could be as high as 22% of the total energy consumption of the system (compressors and circulation pumps). The relevance of pressure drops and control strategies for the circulation pumps in the borehole loop is emphasized. The temperature profile with depth confirms the existence of stored heat in the top part of the ground in urban environment.

  The results of two DTRTs performed in the same borehole (335 m) are reported, thelatter being first water-filled before being grouted. The obtained thermal conductivities differ from one case to another, possibly highlighting the effect of the filling material on the results. Several other explanations are proposed although none can be fully verified.

  The design and construction phases of a laboratory-scale borehole storage model are reported. The design phase mainly focused on deriving analytical scaling laws and finding a suitable size for such a model. Through the design analysis, an explanation to the discrepancy observed in the only previous attempt to validate long-term thermal behavior of boreholes is proposed.

  Investigations as regards the KTH heat pump system, optimum flow rates in GSHPsystems with deep BHEs and quantification of thermal influence between neighboringboreholes are discussed although the work could not be fully completed within thetimeframe of the project.

  The dissemination of knowledge through different activity is reported.

 • 38.
  Mazzotti, Willem
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik. Bengt Dahlgren AB.
  Firmansyah, Husni
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik. Bengt Dahlgren AB.
  Stokuca, Milan
  Bengt Dahlgren AB.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  The Newton-Raphson MethodApplied to the Time-Superposed ILS for Parameter Estimation in Thermal Response Tests2018Ingår i: Research Conference Proceedings: International Ground-Source Heat Pump Association Research Conference 2018 / [ed] Jeffrey Spitler, José Acuña, Michel Bernier, Zhaohong Fang, Signhild Gehlin, Saqib Javed, Björn Palm, Simon J. Rees, 2018, s. 208-218Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Thermal Response Testing is now a well-known and widely-used method allowing the determination of the local thermal or geometrical properties of aBorehole Heat Exchanger (BHE), those properties being critical in the design of GSHP systems. The analysis of TRTs is an inverse problem that hascommonly been solved using an approximation of the ILS solution. To do this, however, the heat rate during a TRT must be kept constant, or least be nontime-correlated, during the test, which is a challenging constraint. Applying temporal superposition to the ILS model is a way to account for varying power,although it requires the use of an optimization algorithm to minimize the error between a parametrized model and experimental values.In this paper, the Newton-Raphson method is applied to the time-superposed ILS for parameter estimation in TRTs. The parameter estimation is limitedto the effective thermal conductivity and the effective borehole resistance. Analytical expressions of the first and second derivatives of the objective function,chosen as the sum of quadratic differences, are proposed, allowing to readily inverse of the Hessian matrix and speed the convergence process.The method is tried for 9 different TRTs, 2 of which are reference datasets used for validation of the method (Beier et al., 2010). Differences betweenestimated and reference thermal conductivities are of 3.4% and 0.4% for the first and second reference TRTs, respectively. The method is shown to be stableand consistent: for each of the 9 TRTs, 11 realizations are performed with different initial values. Convergence is reached in all cases and all realizationslead to the same final values for a given TRT.The proposed convergence method is about 70% to 90% faster than the Nelder-Mead simplex and require about 8 times less iterations in average. Theconvergence speed varies between 0.3 to 13.6 s with an average of 3.7 s for all TRTs.

 • 39.
  Mazzotti, Willem
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Jiang, Yifeng
  INSA Lyon.
  Monzó, Patricia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Lazzarotto, Alberto
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Design of a Laboratory BoreholeStorage model2018Ingår i: Research Conference Proceedings / [ed] Jeffrey Spitler, José Acuña, Michel Bernier, Zhaohong Fang, Signhild Gehlin, Saqib Javed, Björn Palm, Simon J. Rees, 2018, s. 400-410Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the design process of a 4x4 Laboratory Borehole Storage (LABS) model through analytical and numerical analyses. This LABS isintended to generate reference Thermal Response Functions (TRFs) as well as to be a validation tool for borehole heat transfer models. The objective of thisdesign process is to determine suitable geometrical and physical parameters for the LABS. An analytical scaling analysis is first performed and importantscaling constraints are derived. In particular, it is shown that the downscaling process leads to significantly higher values for Neumann and convectiveboundary conditions whereas the Fourier number is invariant. A numerical model is then used to verify the scaling laws, determine the size of the LABS,as well as to evaluate the influence of top surface convection and borehole radius on generated TRFs. An adequate shape for the LABS is found to be aquarter cylinder of radius and height 1.0 m, weighing around 1.2 tonnes. Natural convection on the top boundary proves to have a significant effect on thegenerated TRF with deviations of at least 15%. This convection effect is proposed as an explanation for the difference observed between experimental andanalytical results in Cimmino and Bernier (2015). A numerical reproduction of their test leads to a relative difference of 1.1% at the last reported time.As small borehole radii are challenging to reproduce in a LABS, the effect of the borehole radius on TRFs is investigated. It is found that Eskilson’sradius correction (1987) is not fully satisfactory and a new correction method must be undertaken.

 • 40.
  Monzó, Patrcia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuna, Jose
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Fossa, Marco
  University of Genova.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Numerical generation of the temperature response factors for  a borehole heat exchanger field2013Ingår i: Numerical generation of the temperature response factors for  a borehole heat exchanger field, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ground Coupled Heat Pump (GCHP) systems connected to a set of vertical ground heat exchangers require short and long term dynamic analysis of the surrounding ground for an optimal operation. The thermal response of the ground for a multiple Borehole Heat Exchanger (BHE) field can be described by proper temperature response factors or “g-functions”. This concept was firstly introduced by Eskilson (1987). The g-functions are a family of solutions of the transient heat conduction equation and each of them refer to a given borehole field geometry. Furthermore the g-functions are the core of many algorithms for simulating the ground response to a GCHP system, including the well-known commercial software EED.

  Analytical approaches based on the Finite Line Source (FLS) model have been developed by Eskilson (1987), Zeng et al. (2002) and later by Lamarche (2007). Such solutions can be in principle applied together with space superposition to infer the thermal response for any BHE configuration.

  This study is a continuation of the previous work presented in Acuña et al. (2012), and a further investigation is devoted to optimize a numerical model of a squared configuration of 64 boreholes using the commercial software Comsol Multiphysics©. Symmetry conditions and different Fourier numbers have been applied and explored together with the effects related to the dimensions of the calculation domain with respect to the BHE depth and BHE field width. Furthermore, a parametric analysis is addressed to boundary conditions, which points out possible limits on the calculation domain extension. The results of the proposed numerical model are compared with the g-functions embedded within the EED software as well as those calculated by FLS method through the spatial superposition. In a closer approximation to reality, the numerical model is also studied accounting for an adiabatic part at the top of the BHE.

 • 41.
  Monzó, Patrcia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuna, Jose
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Palne
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  A study of the thermal response of a borehole field in winter and summer2013Ingår i: : ICAE2013-524, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A Ground Source Heat Pump system is a well-known technology used to provide space heating and cooling in residential and commercial buildings. For large energy demands, a number of boreholes, which can vary between tens and hundreds, may be required. The boreholes can be arranged in linear, square, rectangular, or any other configuration not necessarily symmetric. The heat exchangers in the boreholes are typically connected in parallel. Recently, the idea of a more flexible configuration of multiple Borehole Heat Exchangers (BHEs) has been introduced in commercial applications, enabling the system to operate in a more versatile manner, dividing the ground into different thermal zones. In this new arrangement, the BHEs are connected into thermal sub-groups allowing them to operate separately as sub-systems, depending on the building energy needs and the seasonal periods.

   

  In this project, the temperature response of a multiple BHE configuration is obtained from simulations in a numerical model using FEM software, Comsol Multiphysics© under different operational conditions. First, the loads are imposed under the usual conditions so that all boreholes are operated to provide heating in winter and cooling in summer. The results of this study show that our numerical model presents a good agreement with the ones generated from EED when the system is balanced. Moreover, some hypothetical scenarios with respect to the BHEs arrangement and the operational mode are performed thanks to the flexibility of our numerical model. The hypothetical scenarios provide a first approach about the thermal behavior of the boreholes and their interactions within the field with respect to its wall temperature, previous operation and thermal storage. Further work will be devoted to study more realistic scenarios.

 • 42.
  Monzó, Patrcia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Bernier, Michel
  École Polytechnique de Montréal, Quebec, Canada.
  Acuña, Jose
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Palne
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  A monthly based bore field sizing methodology with applications to optimum borehole spacing2016Ingår i: ASHRAE Transactions, ISSN 0001-2505, Vol. 122, nr 1, s. 111-126, artikel-id OR-16-009Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The required length of vertical ground heat exchangers(GHX) used in ground-coupled heat pump (GCHP) systems isdetermined so that the outlet temperature from the GHXremains within certain limits for the worst ground load condi-tions. These conditions may not necessarily occur after 10 or20 years of operation, as is usually assumed, but often occurduring the first year of operation.The primary objective of this paper is to develop a generalmethodology for the calculation of the total required bore fieldlength on a monthly basis during the first year of operationusing the framework of the ASHRAE bore field sizing method.Itisathreephaseprocess.Thefirstphaseconsistsofanalyzingandorderinggroundloadsaccordingtothefirstmonthofoper-ation.Next,afirstsetofrequiredlengthsisdeterminedbyusingthe analyzed ground load components and assuming atemperaturepenaltyTp=0.Then,aniterativeprocesstocalcu-latethetemperaturepenaltyattheendofeachmonthiscarriedout to obtain the final required length for the worst conditions.The methodology is exemplified in a particular case witha slight annual cooling thermal imbalance and with a highinfluence of the hourly peak in heating. For this particularcase, it is shown that the required bore field length occursduring the first year and that the starting month of operationhas a strong influence on the results.Finally,itisshownthatitispossibletoreducetheboreholespacing when the annual ground load is quasibalanced. In thecase studied here, the minimum length occurs for a borehole-to-borehole spacing of about 3.2 m (10.50 ft)

 • 43.
  Monzó, Patricia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Palm, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Analysis of the influence of the heat power rate variations in different phases of a Distributed Thermal Response Test2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Monzó, Patricia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Lazzarotto, Alberto
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  First Measurements of a Monitoring project on a BTES system2017Ingår i: IGSHPA Technical/Research Conference and Expo, Denver, March 14-16, 2017, International Ground Source Heat Pump Association , 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Performance of Borehole Thermal Energy Storage (BTES) systems depends on the temperature of the secondary fluid, circulating through the ground-loop heat exchangers. Borehole systems are therefore designed in order to ensure that inlet and outlet temperatures of the secondary fluid are within given operational limits during the whole life-time of the system. Monitoring the operation of the bore fields is crucial for the validation of existing models utilized for their design. Measured data provides valuable information for researchers and practitioners working in the field. A first data-set from an ongoing monitoring project is presented in this article. The monitoring system comprises temperature sensors and power meters placed at strategic locations within the bore field. A distributed temperature sensing rig that employs fiber optic cables as linear sensors is utilized to measure temperature every meter along the depth of nine monitored boreholes, yielding data regarding both temporal and spatial variation of the temperature in the ground. The heat exchanged with the ground is also measured via power meters in all nine monitored boreholes as well as at the manifold level. The BTES system is located at the Stockholm University Campus, Sweden, and consists of 130 boreholes, 230 meters deep. After more than a year of planning and installation work, some selected measurements recorded in the BTES during the first months of operation are reported in this article.

 • 45.
  Monzó, Patricia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Lazzarotto, Alberto
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Tjernström, Johan
  Nygren, Mikael
  Monitoring of a borehole thermal energy storage in Sweden2016Ingår i: CLIMA 2016-proceedings of the 12th REHVA World Congress: volume 3 / [ed] Per Kvols Heiseberg, Aalborg University, Department of Civil Enginnering, 2016, Vol. 3Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the description of the first stage of a project consisting on the monitoring of a newly installed borehole thermal energy storage (BTES) system that started to operate during the autumn of 2015. The BTES system is designed for approximately 4 GWh per year of heat injection and 3 GWh per year of heat extraction and will provide heating and cooling to a set of institutional facilities at Stockholm University, Sweden. The energy storage system consists of a set of 130 borehole heat exchangers, 230 meters deep. Strategic locations within the bore field have been selected to carry out the measurements. The monitoring system comprises temperature and energy flow meters. The temperature measurements are performed using a distributed temperature sensing set-up which allows to measure temperature along the depth of the boreholes, providing a large amount of data for the characterization of the thermal processes in the ground. During the upcoming years, the measured data will be utilized to evaluate and optimize the actual operational condition of the system, and to test the validity of assumptions made during the design phase. Moreover, the measured data will be utilized for validation of current bore field design methods and to have a better understanding of the thermal interaction between neighboring boreholes.

 • 46.
  Monzó, Patricia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Lazzarotto, Alberto
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mazzotti, Willem
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Borehole ThermalEnergy Storage: First stages of a monitoring  project2016Ingår i: Geo Outlook, Vol. 13, nr 3, s. 14-20Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 47.
  Monzó, Patricia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Palne
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  A novel numerical model  for the thermal response of borehole heat exchangers fields2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The design of a borehole field should be based on a long-term simulation of its thermal response for specified energy loads. This response can be calculated from a pre-calculated dimensionless function, the g-function. This paper is focused on a new approach to the calculation of g-functions; in particular with a precise representation of the boundary conditions at the borehole wall. First, the almost constant temperature along the borehole heat exchanger requires a boundary condition of essentially isothermal boreholes along the depth. In a common case the borehole heat exchangers are connected in parallel, thus all boreholes should have the same temperature. Also, the total heat flow to the borehole field should be constant over time. A numerical model in which the boreholes are filled with a highly conductive material has been built, reproducing the isothermal condition. By thermally interconnecting the boreholes, the equal temperature condition is satisfied. The g-functions of some simple borehole field configurations are presented in this paper. The results show, in general, a good agreement with the existing solutions for a similar boundary condition.

 • 48.
  Monzó, Patricia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Mogensen, Palne
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Ruiz-Calvo, Félix
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Montagud, Carla M.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  A novel numerical approach for imposing a temperature boundary condition at the borehole wall in borehole fields2015Ingår i: Geothermics, ISSN 0375-6505, E-ISSN 1879-3576, Vol. 56, s. 35-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The design of a borehole field should be based on a long-term simulation of its thermal response for the intended energy loads. A well-known method to evaluate the response is based on a pre-calculated dimensionless function, the g-function. When calculating g-functions, there are two commonly used approaches for treating the boundary condition at the borehole wall: a constant heat flux at every instant of time, or a uniform temperature at a constant total heat flow to the borehole field. This paper is focused on a new approach to model the thermal process of borehole fields; in particular with a precise representation of a uniform temperature boundary condition at the borehole wall. The main purpose of this model is to be used as a research tool to either generate g-functions for particular cases or handle situations that cannot be addressed by others methods. First, the almost constant temperature along the borehole heat exchanger in operation requires a boundary condition of essentially isothermal boreholes along the depth. In a common case, the borehole heat exchangers are connected in parallel, thus all boreholes should have the same temperature. Also, the total heat flow to the borehole field should be constant over time. For this purpose, a numerical model in which the boreholes are filled with a hypothetical highly conductive material has been built, reproducing the isothermal condition. By thermally interconnecting the boreholes, the equal temperature condition is satisfied. Finally, the specified total heat flow is fed into one spot at the highly conductive material. The model is validated by generating g-functions of some simple borehole field configurations. The g-functions present, in general, a good agreement with the existing solutions for a similar boundary condition. Moreover, the model is also tested against real experimental data from a 2. ×. 3 borehole field at an office building. The simulated daily fluid temperatures are compared with measured daily fluid temperatures for the sixth year of operation. The simulated values present, in general, a good agreement with the measured data. The results show that there are no significant differences with regard to the boundary conditions at the borehole wall, which for this specific case is due to the fact that the system is thermally balanced.

 • 49.
  Monzó, Patricia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Puttige, Anjan Rao
  KTH.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Palne
  KTH.
  Cazorla, Antonio
  Instituto de Ingeniería Energética, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, Valencia 46022, Spain.
  Rodriguez, Juan
  EnergyLab, Fonte das Abelleiras s/n, Campus Universidad de Vigo, Vigo 36310, Spain.
  Montagud, Carla
  Instituto de Ingeniería Energética, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, Valencia 46022, Spain.
  Cerdeira, Fernando
  Universidad de Vigo, Maxwell 16, Vigo 36310, Spain.
  Numerical modeling of ground thermal response with borehole heat exchangers connected in parallel2018Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 172, s. 371-384Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With bore fields for energy extraction and injection, it is often necessary to predict the temperature response to heat loads for many years ahead. Mathematical methods, both analytical and numerical, with different degrees of sophistication, are employed. Often the g-function concept is used, in which the borehole wall is assumed to have a uniform temperature and the heat injected is constant over time. Due to the unavoidable thermal resistance between the borehole wall and the circulating fluid and with varying heat flux along the boreholes, the concept of uniform borehole wall temperature is violated, which distorts heat flow distribution between boreholes. This aspect has often been disregarded. This paper describes improvements applied to a previous numerical model approach. Improvements aim at taking into account the effect of thermal resistance between the fluid and the borehole wall. The model employs a highly conductive material (HCM) embedded in the boreholes and connected to an HCM bar above the ground surface. The small temperature difference occurring within the HCM allows the ground to naturally control the conditions at the wall of all boreholes and the heat flow distribution to the boreholes. The thermal resistance between the fluid and the borehole wall is taken into account in the model by inserting a thermally resistive layer at the borehole wall. Also, the borehole ends are given a hemispherical shape to reduce the fluctuations in the temperature gradients there. The improvements to the HCM model are reflected in a changed distribution of the heat flow to the different boreholes. Changes increase with the number of boreholes. The improvements to the HCM model are further illustrated by predicting fluid temperatures for measured variable daily loads of two monitored GCHP installations. Predictions deviate from measured values with a mean absolute error within 1.1 and 1.6 K

 • 50.
  Monzó, Patricia
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Puttige, Anjan Rao
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Mogensen, Palne
  Cazorla, Antonio
  Rodriguez, Juan
  Montagud, Carla
  Cerdeira, Fernando
  Universidad de Vigo.
  Numerical Modelling of Ground Thermal Response with Borehole Heat Exchangers Connected in ParallelManuskript (preprint) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  With bore fields for energy extraction it is often necessary to predict the temperature response to heat loads for many years ahead. Mathematical methods, both analytical and numerical, with different degrees of sophistication, are employed. Often the g-function concept is used, in which the borehole wall is assumed to have a uniform temperature and the heat injected is constant over time. Due to the unavoidable thermal resistance between borehole wall and the circulating fluid and with varying heat flux along the boreholes, the concept of uniform borehole wall temperature is violated, which distorts heat flow distribution between boreholes. This aspect has often been disregarded. This paper describes improvements applied to a previous numerical model approach. Improvements aim at taking into account the effect of thermal resistance between the fluid and the borehole wall. The model employs a highly conductive material (HCM) embedded in the boreholes and connected to an HCM bar above the ground surface. The small temperature difference occurring within the HCM allows the ground to naturally control the conditions at the wall of all boreholes and the heat flow distribution to the boreholes. The thermal resistance between the fluid and the borehole wall is taken into account in the model by inserting a thermally resistive layer at the borehole wall. Also, the borehole ends are given a hemispherical shape to reduce the fluctuations in the temperature gradients there. The improvements to the HCM model are reflected in a changed distribution of the heat flow to the different boreholes. Changes increase with the number of boreholes. The improvements to the HCM model are further illustrated by predicting fluid temperatures for measured variable daily loads of two monitored GCHP installations. Predictions deviate from measured values with a mean absolute error within 1.1 and 1.6 K.  

12 1 - 50 av 54
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf