Change search
Refine search result
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bengtsson, Bertil
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Ullman, Harald
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Produktansvaret: [en översikt]2008 (ed. 4)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Frågan vilket ansvar som gäller för produktskador, mot medkontrahenter och mot tredje man, har varit ett klassiskt civilrättsligt problem. rättsläget var länge oklart, både i Sverige och i andra länder. I Sverige fick vi den 1 januari 1993 den s.k. produktansvarslagen (PAL). Denna lag föreskriver ett strängare skadeståndsansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skadeståndslagen - ansvaret är på viktiga punkter strikt. I denna bok presenteras en översikt av reglerna om produktansvar, dvs. ansvar för sådan skada som en levererad vara orsakat på en person eller på annan egendom än den levererade. En översikt görs även av produktansvarsförsäkringar samt lagstiftning rörande produktsäkerheten.

 • 2.
  Ullman, Harald
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brandfarliga heta arbeten: - Lärobok för behörighetsutbildning1999Book (Other academic)
 • 3.
  Ullman, Harald
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis discusses the relationship between risks in commercial supply and construction contracts. on the one hand, and risk coverage via insurance, on the other hand. Despite the close link which, in fact, exists between companies' standard purchase agreements and the insurance they hold, few concrete signs of this can be seen. Most standard agreements in Swedish industry outside the building trade and the transport sector lack provisions requiring insurance to be effected by the parties involved.

  The thesis analyses the existing combined business insurance from the standpoint of the sale of goods. The examination shows that the parties to a purchase agreement who take into account the scope for risk coverage offered by this insurance can select new principles for the division of liability Risks and risk coverage in CAR and EAR contracts are described in the thesis in order to show how a well-developed interaction between risk-taking and insurance cover can be achieved in standard contracts.

  Different methods of apportioning risk between the parties to a contract are described, followed by a discussion of the links of these methods to insurance. The exclusion of liability in a standard contract can be assessed in the light of the existing insurance cover. The thesis sets out a number of examples of legal practice outside Sweden where an exclusion of liability has been judged to be unreasonable.

  Contractual provisions about the obligation of a party to effect and make use of insurance has a bearing on the division of liability between the parties. On the other hand, the division of liability agreed by the parties affects their access to insurance cover.

  An account is finally given of how the division of liability can be implemented through subrogation by the insurer against the party responsible.

  The examination shows not only that commercial all risks insurance, machinery breakdown insurance and business interruption insurance has an important task to fulfil as a means of covering risks in commercial contracts, but also that the exclusion in liability insurance of pure financial loss is not practical. The parties to an agreement should specify to a greater degree what should be covered by their insurance contracts to avoid the risk of provisions relating to the obligation to effect insurance not having the intended effect. The limitation of liability exposure by a party through the use of exclusions of liability in a supply contract has proved to have littleeffect on the cost of insurance cover. On the other hand, increased risks in a contract can affect the cost of the insurance cover.

  In conclusion, a description is given of how a new kid of all risks insurance could cover certain important losses relating to the sale of goods and that the liability insurance should also be extended to provide for the basic coverage required.

  Greatly improved interaction between purchase risks and insurance is desirable. Such an interaction presupposes the development by the insurance companies of new and greatly simplified insurances.

 • 4.
  Ullman, Harald
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal: version II2006Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kan kommersiella risker försäkras? Har avtalsparterna i ett kommersiellt köpavtal eller entreprenadavtal var för sig eller gemensamt möjligheten att skydda sig mot de skaderisker som hör ihop med avtalet? Hur ser samspelet mellan kommersiella avtal och försäkringsskyddet i företagsförsäkringen ut? Hur förhåller sig olika metoder för ansvarsfördelning till parternas försäkringsskydd? Och på vad sätt kan ett regresskrav från ett försäkringsbolag medföra en indirekt ansvarsfördelning mellan parterna? Dessa frågor är några av de grundläggande spörsmålen i boken. Denna bok är en ny, komprimerad och uppdaterad version av en akademisk avhandling med samma namn. Efter dessa ändringar är boken lämpad att användas som lärobok eller handbok

 • 5.
  Ullman, Harald
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Heta arbeten och Juridiken2010Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok är utformad som ett komplement till läroboken Brandfarliga Heta Arbeten. Här behandlas frågor av juridisk karaktär där det har visat sig finnas ett behov av ytterligare information och klarlägganden.

  Det skadeståndsrättsliga ansvar som normalt uppstår med anledning av en brand till följd av heta arbeten behandlas i boken liksom det straffrättsliga ansvar som ett vårdslöst beteende kan leda till.

  Några grundläggande försäkringsfrågor tas upp så att samspelet mellan ansvar och försäkring blir belyst. Hit hör bland annat de problem som har att göra med att två eller flera försäkringar gäller för en och samma skada. Boken är författad av Harald Ullman, professor i försäkringsrätt.

 • 6.
  Ullman, Harald
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kan miljörisker försäkras?2008In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 2001-1741, Vol. 3, p. 1-Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Ullman, Harald
  Skandia.
  Regressöverenskommelsen1997Book (Other academic)
 • 8.
  Ullman, Harald
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skadebegreppets gränszoner2008In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 2001-1741, Vol. 89, no 1, p. 34-44Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Ullman, Harald
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Strikt ansvar utan stöd av lag. Särskilt om det s.k. farlighetsansvaret2010In: Juridisk tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 613-623Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Ullman, Harald
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå Tekniska universitet.
  Johansson, Svante O
  Handelshögskolan i Göteborg.
  Lindell-Frantz, Eva
  Lunds universitet.
  Nydrén, Birger
  Försäkringsbolaget Zurich.
  Radetzki, Marcus
  Stockholms universitet.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholms universitet.
  Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring - i teorin och i praktiken2009In: Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Stockholm: Jure förlag , 2009, 1, p. 273-Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Temat för denna antologi är den nya försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Antologin består av sju fristående uppsatser med inriktning på främst skadeförsäkring. Ambitionen är att härmed tillgodose en del av det behov av forskning som den nya försäkringsavtalslagen fört med sig.

 • 11.
  Ullman, Harald
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå Tekniska universitet.
  Unger, Sven
  Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden2009Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i.

  Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar samt försäkringsmöjligheter.Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna rättsfall sorterade under olika rubriker som ”Preskription och reklamation”, ”Hopp i kontraktskedjan” osv.

1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf