Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik2011Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. I de offentliga organisationerna råder ofta en starkt teknikpositiv diskurs. IT-utveckling ses som viktig och nödvändig och sker många gånger relativt politiskt oreflekterat.

  I de processer som äger rum när nya IT-system upphandlas och implementeras i offentliga organisationer samlas flera olika slag av aktörer, såväl offentliga som privata. I denna licentiatuppsats undersöks vilka aktörer som har makt i dessa förändringsprocesser kopplade till IT i den offentliga sektorn.

  Mer precist sker denna undersökning genom en fallstudie i ett svenskt landsting, där processerna kring införandet av ett nytt vårdinformationssystem har studerats. Studierna har skett genom dokumentstudier, observationer av olika slag samt flertalet intervjuer med tjänstemän och vårdpersonal. De empiriska resultaten analyseras i uppsatsen med hjälp av teorier kring policy, implementering samt teknik och organisation.

  Licentiatuppsatsen bidrar till forskningen om e-förvaltning såväl empiriskt som teoretiskt. Dess viktigaste empiriska bidrag är två. För det första har införandet av nya IT-system omfattande betydelse för organisering i offentliga organisationer. För det andra indikerar uppsatsens resultat att införandet av ny teknik i offentliga organisationer kan bidra till att sudda ut gränsen mellan det offentliga och det privata. Uppsatsens teoretiska bidrag sammanfattas i den analysmodell som presenteras, och som ger möjlighet att betrakta och analysera policy-, implementerings- och praktikprocesser rörande IT-utveckling i offentliga organisationer som integrerade sådana.

 • 2.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Digitalisering i den offentliga förvaltningen: IT, värden och legitimitet2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  We live in a society where the importance of digitalisation grows in every day life as well as in the workplace. In this dissertation the development of the digitalisation of public administration is studied – this development is usually referred to as egovernment. The main focus of the analysis in this dissertation is to gain a better understanding of the meanings of values in these digitalisation processes in public organisations. Three qualitative, interpretative case studies make up the foundation for this analysis. The first case is an analysis of Swedish e-government policies. The two other cases focus on organisational practices in public administration; the County Council of Östergötland and the Swedish Social Insurance Agency. These case studies have been based on interviews, document studies and observations. Theoretically the analyses of the dissertation build on theories of public values, legitimacy and the interplay between organisation and technology. The analyses show which values are given importance in digitalisation processes and how digitalisation can affect basic democratic values in public organisations. The results of the dissertation can be summarised in three comprehensive conclusions: 1) The digitalisation of the public administration is context dependent and takes place in an interplay between technology, policy and administration and the specific values which constitute these different domains. 2) The development towards e-government comprises a multitude of values, and is inspired and shaped by different sets of values. 3) The digitalisation can influence the role of the democratic values in public organisations, and therefore affect the legitimacy of the public administration. The main contribution of this dissertation is a deeper understanding of what implications e-government reforms can have for the administrations democratic values and its legitimacy. Processes of digitalisation are not value neutral, but are booth shaped by and shape values in the interplay between technology, political goals and the administrations particular organisational forms. Hereby, awareness of the values of digitalisation becomes crucial when e-government reforms are initiated and carried out. Further research on how technology and public organisations shape each other can contribute to uphold the legitimacy of public administration in a digitalised world.

 • 3.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  E-förvaltning i Sverige – frågor om makt och legitimitet2014Conference paper (Other academic)
 • 4.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  E-government in Swedish healthcare – policy, implementation and practice2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  E-government is an area under strong development and the Swedish public administration is not an exception in that respect. There is a whole chain of processes connected with introduction of new technologies in public organizations – from policy decisions, to implementation and thereafter every day-practice. Political scientists are often interested in policy and implementation, but more seldom about how technology and organization interacts with each other. In this paper, I will argue for that we – in order to be able to study the introduction of new technology in public organizations – need to use theoretical concepts concerning all three areas of policy, implementation and practice, and also acknowledge the fact that they are linked together. Illustrating this theoretical discussion, results from a case study in a Swedish health care organization are used. The analysis concerns how e-government is constructed through the processes of policy, implementation and practice in the specific case. The overall conclusions are that the construction of e-government, from national policies to the everyday use of ICT systems, takes place in several steps and that the framework presented in this paper can guide us in the understanding of these construction processes.  

 • 5.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förändring, organisering och makt –en studie av teknikens roll i en lokal offentlig organisation2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Papperet utgör ett första utkast till slutsatskapitel i min licentiatavhandling. I papperet ges även en kort presentation av licentiatavhandlingens övriga delar.

   

  Det empiriska material som ligger till grund för licentiatavhandlingens analys utgörs av en fallstudie av införandet av ett integrerat IT-system i ett svenskt landsting. Genom en rik empirisk beskrivning av detta strategiskt utvalda fall och en analys av empirin utifrån teorier kring implementering och strukturering har kunskap och förståelse för samspelet mellan teknik och organisation i en offentlig vårdorganisation utvecklats.

   

  I papperet presenteras avhandlingens slutsatser samlade under tre kritiska teman som har identifierats i den studerade processen. Dessa rör spänningen mellan värderingar i den privata och offentliga sektorn, synen på tekniken som en aktör möjlig att känna tillit till samt interaktionen mellan sociala och tekniska system.

   

  Ett av licentiatavhandlingens bidrag är att den dragit fram en i statsvetenskapliga sammanhang ofta dold aktör –tekniken– och därmed visat på teknikens betydelsefulla roll i offentlig verksamhet. Avhandlingen har också bidragit med ett konkret exempel på hur gränserna mellan privat och offentlig sektor suddas ut i informationssamhället, och vilka konsekvenser detta får för organisering och arbetsvardag i en lokal offentlig organisation.

 • 6.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  IT-utveckling i offentlig sektor - privat och offentligt vävs samman2013In: När förvaltning blir business: marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten / [ed] Linda Rönnberg, Urban Strandberg, Elin Wihlborg och Ulrika Winblad, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013, p. 97-115Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att företag bedriver vård, omsorg och andra verksamheter på det offentligas uppdrag är idag en del av vår vardag. Den svenska förvaltningen har förändrats och blivit alltmer business. I den här boken väcker forskare från nio svenska lärosäten frågor och uppmuntrar till fortsatt diskussion på detta tema. Antologins kapitel tar upp vad det enskilda vinstintresset, konkurrensutsättning och privatisering betyder för den svenska demokratin och förvaltningsmodellen. Hur står det till med politikens möjligheter till styrning? Vad händer med synen på medborgarskapet? Finns det till exempel vinnare och förlorare? Finns det en framtid för förvaltningen som business?

 • 7.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social entrepreneurship in development of e-government –how new challenges to local government blurs the line between public and private sectors2009In: Uddevalla Symposium 2009 -The Geography of Innovation and Entrepreneurship / [ed] Bernhard, Iréne, Trollhättan: University West , 2009, p. 43-65Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A growing number of areas in our lives are nowadays integrated with ICT solutions of different kinds. Therefore, there is an increased expectation on public authorities to make information and service more available through ICT. The transformation of public administration into e-administration is a major challenge to local government.  

   

  In 2008 the Swedish government launched a comprehensive policy on e-government. The policy aims to develop a modern public e-administration making it “as simple as possible for as many as possible”. In spite of the local and regional autonomy in Sweden, most authorities relate to this policy. Furthermore, e-administration systems are often developed by private firms in close collaboration with the central administration of the public authority. However, private and public organisations operate from different aims and logics, which are not always compatible.

   

  General theories on implementation indicate that implementation processes require that someone actively carries out the idea and acts as a driving force within the public administration. I will argue that those who do so can be seen as social entrepreneurs, since they promote and internalize new policies and their practical implications in the organisation.

   

  The aim of the paper is to analyse the implementation of an innovation in public health care administration, by focusing on the social entrepreneurs who combine the public and private spheres of an organisation.

   

  In the case study the social entrepreneurs appear to be crucial for the implementation process. They believe in the advantages of the innovation, they make the innovation and usability of it meaningful for others in the public administration, and by using different tools they make sure that it becomes properly introduced. In our case, the central administrators are important in bringing together technical and social demands as well as private and public spheres.

 • 8.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige: – en studie av det privata och det offentligas roller2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta papper är framförallt ett empiriskt explorativt sådant, som behandlar en pågående utvecklingsprocess i offentlig förvaltning.

  Idag samverkar ofta både privata och offentliga aktörer i formande och verkställande av offentlig policy. Exempel på policyområden där detta är vanligt förekommande är skola, äldreomsorg och primärvård. Jag argumenterar i detta papper för att även IT-utveckling i offentlig sektor – e-förvaltning – är ett sådant område där gränserna mellan privat och offentligt suddas ut allt mer.

  I papperet undersöks ett specifikt empiriskt område inom e-förvaltningen – utvecklingen kring en ny struktur för e-legitimationer i Sverige. Denna analyseras med hjälp av Lennart J. Lundqvists privatiseringsmatris, som här används som ett verktyg för att för att åskådliggöra och diskutera hur olika förslag till organisering av infrastruktur för e-legitimationer i Sverige innebär olika former av samspel mellan privata och offentliga organisationer.

  Papperet avslutas med att fyra olika förslag till framtida forskningsinriktningar kring det aktuella forskningsområdet presenteras.

 • 9.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Visionen om säkerhet, tillgänglighet och effektivitet - förhoppningar knutna till implementeringen av journalsystemet Cosmic2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av svensk e-förvaltning befinner sig i en intensiv fas, där regeringens uttalade målsättning är en modern e-förvaltning, som gör det ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt”. Regeringen argumenterar för att den offentliga förvaltningen har ett särskilt ansvar för att stödja och/eller leda utvecklingen på IT-området. Arbetssättet inom offentlig sektor ska också förändras för att full nytta ska kunna fås av de nya IT-systemen. Att på detta sätt försöka leva upp till de förväntningar (som förvaltningen upplever att) allmänheten har kan ses som en strategi för att skapa eller bevara tillit till offentlig sektor. Det är centralt när utvecklingen mot e-förvaltning pågår att det finns en tillit för de nya IT-lösningarna, både på olika nivåer inom myndigheterna och hos allmänheten.

   

  Föreliggande paper undersöker IT-utvecklingen inom offentlig sektor genom att studera ett lokalt exempel; införandet av det elektroniska journalsystemet Cosmic i ett svenskt landsting. Landsting är den regionala politiska nivån i Sverige, som bland annat har ansvar för sjukvård. Den övergripande fråga som detta paper vill besvara är:

  • Hur konstrueras och tolkas tillit när ett nytt informationssystem införs i en stor offentlig organisation?

  Analysen fokuserar på de bilder av Cosmic som landstinget respektive bevakningen i media förmedlar för att synliggöra sambanden mellan tillit och visionen om säkerhet, tillgänglighet och effektivitet.

   

  Inledningsvis analyseras den nationella diskursen kring IT i offentlig sektor. Därefter analyseras hur landstinget beskriver och presenterar det nya journalsystemet. Detta görs genom studier av landstingets egna projektdokument, budgetar och hemsidetexter. De nyckelord som landstinget framhäver i samband med införandet av Cosmic är ”säkerhet”, ”tillgänglighet” och ”effektivitet”. Den tredje och sista delanalysen behandlar den relativt omfattande bevakning som Cosmic varit föremål för i lokal media.

   

  Slutligen jämförs de två olika bilder som landstinget respektive media ger av Cosmic. Klyftan mellan dessa bilder beskrivs och analyseras utifrån teoretiska begrepp kring tillit och sociotekniska system. Analysen landar i slutsatsen att tillit konstrueras och tolkas på vitt skilda sätt inom olika delar av landstinget. Fallet Cosmic pekar på att det finns flera olika sätt att förstå utvecklingen mot e-förvaltning på inom en och samma organisation, vilket i sin tur bör beaktas vid införandet av nya informationssystem i offentliga organisationer. 

 • 10.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Visionen realiserad? -När nationell politik möter lokal praktik2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av e-förvaltning i Sverige befinner sig i en intensiv fas. I detta papper analyseras implementeringsprocessen från nationell diskurs (kring IKT-utveckling i offentlig sektor) till lokal praktik (i en offentlig vårdorganisation). Fokus ligger på att förstå hur lokal policy kring e-förvaltning uppstår.    

   

  Den nationella diskursen på e-förvaltningsområdet harmoniserar inte nödvändigtvis med den lokala. I lokal implementering av nationell policy tolkas, utvecklas och förändras de centrala visionerna. Detta sker i samverkansprocesser i nätverk av aktörer, som befinner sig såväl i som utanför den offentliga sektorn. Syftet med detta papper är att analysera betydelsen av lokal kunskap när en policy skapas i mötet mellan nationell politik och lokal praktik.

   

  De empiriska resultat som presenteras i papperet härrör från en studie av ett lokalt exempel: införandet av det elektroniska journalsystemet Cosmic i ett svenskt landsting.

   

  De preliminära slutsatserna är att lokal kunskap är betydelsefullt i utvecklingen av lokal policy, och avgörande för hur den nationella diskursen tolkas och iscensätts.

 • 11.
  Andréasson, Ester
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Värderingar, visioner och konflikter i utvecklingen av lokal e-förvaltning2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våra liv och vårt samhälle integreras allt mer med Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT), detta gäller även den offentliga sektorn. Förväntningarna på att offentliga organisationer ska tillgängliggöra service, information och demokrati genom IKT ökar. Detta medför att den offentliga sektorn försöker finna vägar och strategier för att anpassa sig till det framväxande informations- och nätverkssamhället. Syftet med detta papper är att analysera utvecklingen av lokal e-förvaltning genom att fokusera på aktörernas värderingar och visioner ur ett diskursivt maktperspektiv. Den empiriska undersökningen utgörs av en fallstudie som studerar utvecklingen av lokal e-förvaltning i ett svenskt landsting. Analysen visar att de olika aktörernas värderingar och visioner kring utvecklingen av lokal e-förvaltning kan vara både samstämmiga och motstridiga. Detta väcker ytterligare frågor kring vilken betydelse värderingar och visioner har för den studerade policyprocessen. Papperet utmynnar således i nya frågeställningar att utgå från i det fortsatta arbetet med forskningsproblemet.

 • 12.
  Andréasson, Ester
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Axelsson, Karin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gustafsson, Mariana S
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hedström, Karin
  Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Fredrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vem är vem på nätet?: en studie av elektronisk identifiering2014Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att identifiera sig är något vi gör i många olika vardagssituationer; exempelvis när vi ska styrka vår ålder i krogkön, uträtta bankärenden eller bli insläppta av vakten på en bevakad arbetsplats. För att identifiera oss i dessa situationer använder vi oftast någon form av fysisk identitetshandling; ett körkort, pass eller ID-kort. Samtidigt har vi idag ett samhälle där allt fler ärenden går att utföra via nätet, där såväl offentliga som kommersiella aktörer erbjuder elektroniska tjänster (e-tjänster) i ökande omfattning. Vi blir därmed alltmer beroende av informationsteknik (IT) i samhället för att samverka och kommunicera effektivt och enkelt. Vår riskexponering och sårbarhet ökar i takt med att vi utför allt fler ärenden via e-tjänster. Känslig information kan utnyttjas av obehöriga eller missbrukas på olika sätt.

  Elektronisk identifiering blir i dessa sammanhang en viktig komponent och förutsättning för att kunna erbjuda och använda effektiva och säkra e-tjänster. När man identifierar sig på nätet och i IT-system kan man göra det på många olika sätt; man kan logga in med användarnamn och lösenord, använda elektroniska ID-lösningar (eID) med dosor och koder, scanna fingeravtryck, använda e-tjänstekort och kortläsare eller RFID-teknik. Man skulle kunna betrakta dessa identifieringslösningar som rent tekniska landvinningar, som bara syftar till att man ska kunna nå den e-tjänst man vill använda. Likt en nyckel som används för att låsa upp dörren så att man kommer in i sitt hus. Vi menar dock att det är en alldeles för snäv syn på elektronisk identifiering – den behöver vara vidare än så för att vara fruktbar och kunna sättas i meningsfulla sammanhang av exempelvis design, utvärdering och vidareutveckling.

  Även om det är en teknisk lösning (en artefakt) med en begränsad uppgift vi avser, så kan dess utformning och sättet den införs och används på få stora konsekvenser för hela användningssituationen. Med artefakt menas här konstruerade föremål i form av olika tekniska lösningar och människors meningar kopplade till dessa. Identifieringslösningen påverkar både säkerheten i sig och den bild vi får av den e-tjänst eller det IT-system där vi identifierar oss. Dessutom påverkar den också bilden vi har av det sammanhang där vi använder identifieringslösningen. Om vi använder en e-tjänst som erbjuds av exempelvis den kommun där vi bor, påverkas också vår tilltro till kommunen och samhället av hur vi uppfattar identifieringslösningen och e-tjänsten. Samma resonemang gäller om vi köper en vara av ett privat företag på nätet. Med andra ord påverkas samhällets såväl som företagens legitimitet av hur vi som medborgare eller kunder uppfattar olika IT-lösningar.

  Den här boken handlar därför om de möjligheter och utmaningar som elektronisk identifiering kan innebära för individer, organisationer och samhället. Vi talar inte om isolerade tekniska problem i första hand, utan anlägger ett vidare perspektiv på de möjligheter och problem som kommer med e-tjänster och elektronisk identifiering.

  Vi har skrivit den här boken för att dela med oss av en del av de tankar och insikter som vi fått under projektet. Syftet med boken är att sätta ljuset på ett antal teman som framstår som centrala för utveckling och användning av elektronisk identifiering. Vi beskriver tre exempel som hämtar inspiration från våra studier inom projektet. Utifrån dessa exempel lyfter vi fram ett antal teman och diskuterar dessa samt sammanfattar utmaningar som vi sett i våra studier. Vår förhoppning är att Du som läser vår bok kan använda våra resonemang för att diskutera frågorna vidare i det praktiska sammanhang som Du befinner Dig i. Oavsett om Du finns på ett kommunkontor, i ett landsting, i en myndighet eller i en privat livssituation. Vi har inte haft ambitionen att skriva en vetenskaplig, teorirelaterad text, men Du som vill läsa forskningsbaserade publikationer från projektet hittar lästips i slutet av boken.

 • 13.
  Andréasson, Ester
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Department of Management and Engineering, VITS - Development of Informations Systems and Work Context. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  COSMIC - syndabock eller frälsare?: En fallstudie av införandet av och arbetet med ett IT-system för vård- och patientadministration inom Landstinget i Östergötland2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser införandet av och arbetet med ett elektroniskt vård- och patientadministrat-ionssystem –COSMIC– i Landstinget i Östergötland. Syftet med studien är att analysera och karak-tärisera införandet av och arbetet med COSMIC. Vi belyser särskilt fyra teman i vår analys: (1) Verksamhetsutveckling och IT, (2) Kompetens och arbete, (3) Tillit och säkerhet samt (4) Privat och offentligt. Denna fallstudie är kvalitativ och tolkande och bygger på flera typer av empiriska data. De metoder som använts är intervjuer med vårdpersonal i öppen- och slutenvård, projekt-ledning, projektmedarbetare och patienter, studier av såväl interna som externa dokument samt systemanvändning. Resultatet av vår studie visar att aktörer och aktörsgrupper bär på många olika bilder av införandeprocessen och av det system –COSMIC– som införs. Studien visar också att det finns förväntningar relaterade till COSMIC som berör förändrade och mera effektiva arbetssätt, tillgänglighet till information –exempelvis om patienters vårdhistorik och medicinering– samt en ökad patientsäkerhet. Dessa förväntningar har utmanats av farhågor i vårdverksamheten rö-rande både systeminförandet och systemets funktionalitet. Föreställningarna har sin grund bland annat i den negativa kritik som framfördes mot COSMIC i samband med pilotimplementering och uppgradering av systemet; negativ kritik som även har rapporterats i lokal och regional media. Betydelsen av att systemet utvecklas av en extern leverantör och landstingets relation till denna analyseras också. Den longitudinella studien visar också att COSMIC institutionaliseras i verksam-heten över tid; detta kommer exempelvis till uttryck genom att systemet blir en del av vårdens vardag och stegvis vinner en större acceptans. Beroendet av systemet ökar också över tid. Studien visar även att tillit och säkerhet påverkas av införandet av det nya systemet – samtidigt som nya risker tillkommer reduceras dock tidigare sådana. Vi karaktäriserar den förändring som systemet hittills bidragit till som snarare informationsteknisk, än samlat och samordnat administrativ och organisatorisk. Centralt blir därför att medvetet, utifrån lokala framgångsrika arbetssätt kombi-nerat med samlad erfarenhet på landstingsnivå, arbeta vidare med samordnad verksamhets- och IT-utveckling.

 • 14.
  Andréasson, Ester
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Paradox of Community Informatics in the Health Care Sector2010In: Vision and Reality in Community Informatics.: CIRN -DIAC Conference Proceedings: Prato, Italy 27-29 October 2010 / [ed] Larry Stillman, Ricardo Gomez, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Local health care centres (publicly funded primary health care) play an important role for most people. This is where the citizens are most likely to have their first contact with the health care system if they get ill or injured; this is where different groups of chronics go to do their routine check ups and where elderly citizens get qualified medical care. The health care centres also often include a child health centre, where parents regularly bring their small children so that the medical staff can give insurance that the children are growing and developing the way they should. The health care centres are an important part of the infrastructure in communities. In small villages, the staff is also quite familiar with the patients they give service to. Recently most local health care centres have improved their use of informatics for administration and patient contacts.

  Our field studies of community health care centres concern the use of a new electronic system for patient’s medical records in a health care organisation. This ICT solution brings that the medical records are now tied to the patient, rather than to a specific health care unit. This means that the patient’s medical records are always available for the staff at any of the units within the health care organisation. Thereby, the staff at a local health care centre has faster and more complete access to medical information than before, which means that they can be more efficient and professional in care giving and contribute better.

  Our results indicate that the new electronic medical records makes physical place less important in order to give qualitative care, while they at the same time strengthens the health care centres central role in the community. An indication is that there is a potential for even more empowerment of the local community and people’s connectedness to the community.

  The concluding impression is that community informatics in the health care sector is characterized by a paradox. It works in different directions at the same time: It expands the community in the sense that the flow of medical information increase, but at the same time it strengthens the community as a physical place since the health care centres gets an even stronger role. The aim of this paper is to verify this paradox from a Swedish case study and discuss its general and even global implications on community informatics in the health care sector. The preliminary conclusion is that small communities still can become empowered by the use of new health care informatics.  

1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf