Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A metacognitive perspective on reading mathe-matical texts: Students’ beliefs and criteria for comprehension2006Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 2.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A reading comprehension perspective on problem solving2006Ingår i: Developing and researching quality in mathematics teaching and learning : proceedings of MADIF 5 : the 5th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Malmö, January 24-25, 2006 / [ed] Christer Bergsten and Barbro Grevholm, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) , 2006, s. 136-145Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss the bi-directional relationship between reading comprehension and problem solving, i.e. how reading comprehension can affect and become an integral part of problem solving, and how it can be affected by the mathematical text content or by the mathematical situation when the text is read. Based on theories of reading comprehension and a literature review it is found that the relationship under study is complex and that the reading process can affect as well as act as an integral part of the problem solving process but also that not much research has focused on this relationship.

 • 3.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Characterizing reading comprehension of mathematical texts2006Ingår i: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816, Vol. 63, nr 3, s. 325-346Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study compares reading comprehension of three different texts: two mathematical texts and one historical text. The two mathematical texts both present basic concepts of group theory, but one does it using mathematical symbols and the other only uses natural language. A total of 95 upper secondary and university students read one of the mathematical texts and the historical text. Before reading the texts, a test of prior knowledge for both mathematics and history was given and after reading each text, a test of reading comprehension was given. The results reveal a similarity in reading comprehension between the mathematical text without symbols and the historical text, and also a difference in reading comprehension between the two mathematical texts. This result suggests that mathematics in itself is not the most dominant aspect affecting the reading comprehension process, but the use of symbols in the text is a more relevant factor. Although the university students had studied more mathematics courses than the upper secondary students, there was only a small and insignificant difference between these groups regarding reading comprehension of the mathematical text with symbols. This finding suggests that there is a need for more explicit teaching of reading comprehension for texts including symbols.

 • 4.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Epistemological beliefs and communication in mathematics education at upper secondary and university levels2009Ingår i: Perspectives on mathematical knowledge. Proceedings of MADIF 6, the 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 29-30, 2008 / [ed] Christer Bergsten, Barbro Grevholm, Thomas Lingefjärd, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) , 2009, s. 132-134Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik.

  Huvudsyftet med denna avhandling är att undersöka om det krävs speciella kunskaper eller förmågor för att läsa matematiska texter. Fokus ligger på studerandes läsning av olika typer av texter som behandlar matematik från grundläggande universitetsnivå. Detta studeras utifrån två olika perspektiv, dels ett kognitivt, där läsförmågor och ämneskunskaper studeras i relation till läsförståelse, och dels ett metakognitivt, vilket innefattar uppfattningar och hur man som läsare avgör om man förstått en text.

  I avhandlingen ingår tre empiriska studier samt teoretiska diskussioner som bland annat utgår från två litteraturstudier, den ena om egenskaper hos matematiska texter och den andra om läsning i relation till problemlösning. I de empiriska studierna jämförs dels läsning av matematiska texter med läsning av texter med annat ämnesinnehåll och dels läsning av olika typer av matematiska texter, där speciellt symbolanvändningen och om innehållet berör begrepp eller procedurer studeras. Dessutom undersöks hur studerande uppfattar sin egen läsförståelse samt läsning och texter i allmänhet inom matematik, och huruvida variationer i dessa uppfattningar kan kopplas till läsförståelsen.

  Resultat från studierna i denna avhandling visar att de studerande verkar använda en speciell sorts läsförmåga för matematiska texter; att fokusera på symboler i en text. För matematiska texter utan symboler utnyttjas en mer generell läsförmåga, det vill säga en läsförmåga som används också för texter med annat ämnesinnehåll. Men när symboler finns i texten läses alltså texten på ett särskilt sätt, vilket påverkar läsförståelsen på olika sätt för olika typer av texter (avseende om de berör begrepp eller procedurer). Jämfört med när den generella läsförmågan utnyttjas, skapas sämre läsförståelse när den speciella läsförmågan används.

  Det verkar finnas ett behov av att fokusera på läsning och läsförståelse inom matematikutbildning eftersom resultat visar att kurser på gymnasiet (kurs E) och på universitetet (inom algebra och analys) inte påverkar den speciella läsförmågan. De nämnda resultaten påvisar dock att det primärt inte nödvändigtvis handlar om att lära sig att läsa matematiska texter på något särskilt sätt utan att utnyttja en befintlig generell läsförmåga också för matematiska texter.

  Resultat från det metakognitiva perspektivet påvisar en skillnad mellan medvetna aspekter, såsom avseende uppfattningar och reflektion kring förståelse, samt omedvetna aspekter, såsom de mer automatiska processer som gör att man förstår en text när den läses, där också metakognitiva processer finns aktiva. Speciellt visar det sig att uppfattningar, som undersökts med hjälp av en enkät, inte har någon tydlig och oberoende effekt på läsförståelse.

  Utifrån de texter som använts och de studerande som deltagit verkar det som helhet inte finnas någon anledning att betrakta läsning av matematiska texter som en speciell sorts process som kräver särskilda läsförmågor. Studerandes utveckling av speciella läsförmågor kan istället handla om att de inte upplevt något behov av (eller krav på) att läsa olika typer av matematiska texter där likheter med läsning i allmänhet kan uppmärksammas och utnyttjas.

 • 6.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Learning mathematics by reading - a study of students interacting with a text2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study investigates the situation when students on their own read a new mathematical text, and solve problems relevant to the text. The students worked together in pairs on a given text, about the absolute value of real numbers, with a video camera recording their activity. First, the students were instructed to read and discuss the text without any given tasks. Thereafter, the students were given exercises relevant to the text, and they were allowed to keep the text and use it when working with these exercises. Two pairs of students participated, all of them on their last year on the natural science programme at the Swedish upper secondary school. The observations reveal a variety of different activities among the students, and some questions also arise that would be interesting to examine in more detail.

 • 7.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik.
  Learning mathematics by reading - a study of students interacting with a text2003Ingår i: Nordic pre-conference to ICME 10, 2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Läsa matematiska texter: Förståelse och lärande i läsprocessen2004Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling behandlar läsning av matematiska texter; hur och vad man förstår och lär sig vid läsningen. Fokus ligger på läsprocessen, det vill säga själva läsandet av texten och vad man förstår efter att läst igenom texten. Huvudsyftet är att studera specifika aspekter i läsandet av just matematiska texter för att testa och utveckla en befintlig, allmän teori kring läsprocessen. Speciellt studeras användningen av symboler i matematiska texter och hur detta kan påverka läsprocessen. Avhandlingen byggs upp av teoretiska diskussioner kring läsning av matematiska texter samt en empirisk studie bland gymnasieelever och universitetsstuderande.

  De teoretiska diskussionerna utgår bland annat från en litteraturstudie kring förekommande påståenden om speciella egenskaper hos matematiska texter, och speciellt diskuteras läsning av symboler och algebraiska uttryck.

  Den empiriska studien (med 106 deltagare) använde tre olika texter; en historietext om ryska revolutionen samt två matematiktexter om gruppteori. Matematiktexterna behandlar samma sak som gruppteori, men skillnaden mellan dem är att den ena använder matematiska symboler i sin presentation medan den andra inte alls använder symboler. Varje deltagare fick läsa en utav matematiktexterna samt historietexterna, och fick efter varje text besvara frågor om textens innehåll.

  Den grupp av personer som läste matematiktexten utan symboler har bättre resultat på frågor om texten än den grupp som läste texten med symboler. Detta verkar kunna bero på oförmåga att artikulera symboler vid läsning av texten samt att avkodningsförmågan inte verkar kunna utnyttjas på samma sätt för texten med symboler. Läsning av matematiska texter med symboler är alltså ganska speciellt och man kan behöva lära sig hur man läser sådana texter. Däremot verkar det finnas många likheter med läsning av matematiska texter utan symboler och historietexten. Det matematiska innehållet verkar alltså inte i någon större omfattning påverka läsprocessen, utan hur detta innehåll presenteras är en viktig aspekt.

  I de teoretiska diskussionerna ges förslag på hur läsning av matematiska symboler kan infogas i den allmänna teorin för läsprocessen. Överlag finns dock ingen anledning att se läsning av matematiska texter som någon speciell typ av process som skiljer sig från läsning av andra texter. Den allmänna teorin för läsprocessen kan därmed fungera som teoretisk grund även för läsförståelse av matematiska texter, möjligen med föreslaget tillägg om matematiska symboler.

 • 9.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Metacognition and reading - criteria for comprehension of mathematics texts2006Ingår i: Proceedings of the 30th conference of the International group for the psychology of mathematics education / [ed] J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká and N. Stehlíková, Prague: The International Group for the Psychology of Mathematics Education , 2006, Vol. 4, s. 289-296Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study uses categories of comprehension criteria to examine students’ reasons for stating that they do, or do not, understand a given mathematics text. Nine student teachers were individually interviewed, where they read a text and commented on their comprehension, in particular, why they felt they did, or did not, understand the text. The students had some difficulties commenting on their comprehension in this manner, something that can be due to that much of comprehension monitoring, when criteria for comprehension are used, might be operating at an unconscious cognitive level. Some specific aspects of mathematics texts are examined, such as the symbolic language and conceptual and procedural understanding.

 • 10.
  Österholm, Magnus
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik.
  Reading mathematical texts: cognitive processes and mental representations2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf