Change search
Refine search result
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Hübinette, Tobias
  et al.
  Mångkulturellt Centrum.
  Räterlinck, Lennart E. H.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Makode Lindes konst förstärker vit rashumor2012In: SVT DebattArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Räterlinck, Lennart E. H.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Theory of Bloom2015In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 52, no 2, p. 197-198Article, book review (Other academic)
 • 3.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Adrian Johnston, 'Badiou, Zizek, and Political Transformations: The Cadence of Change'2010In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 47, no 3, p. 87-89Article, book review (Other academic)
 • 4.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Alltjämt väntandes på metamorfosen2015In: Divan - tidskrift för psykoanalys och kultur, ISSN 1101-1408, no 1-2, p. 103-108Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi kan konstatera att psykoanalysen, liksom varje annan vetenskap, inte kan undkomma att söka sig själv i det andra, det som är annorlunda än vad den är i sig själv, om den vill kunna bli till både i- och för-sig som vetenskap och verksamhet. Det ideala fallet vore härmed en psykoanalytisk intervention som griper in i ett område i en öppenhet inför den återverkande rörelse som gör det möjligt för psykoanalysen att drivas mot ett immanent överskridande av sina egna begränsningar. Det är ett ideal som lyser med sin frånvaro i Per Magnus Johanssons bok Psykoanalys och humaniora. De kairotiska ögonblicken äger aldrig rum. Hänförelsens ljus inför annanheten äts upp av självrättfärdig rättrogenhet. Kvar lämnas endast självbespeglingen, en blek reflektion från glaskupans insida.

 • 5.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Can We Love Our Neighbour?: Enjoyment, Ideology, and the Monstrosity of the Other2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss the notion of the Neighbour in the works of the Slovenian philosopher and sociologist Slavoj Žižek in relationship to his theoretisation of enjoyment as a political factor. This is done in order to show how political communities have to be seen as inherently antagonistic and how this kind of fundamental antagonisms are interlinked with the ideological fantasies of the individual subjects. The notion of the Neighbour is perhaps first and foremost associated with a theological-ethical context, but questions regarding how the distinction between us and our Neighbour(s), how we relate to the one(s) defined as our Neighbour(s), and how we think we should behave towards him, her, or them, concerns more than just the ethical imperative of ”love your neighbour as yourself”. Our love for our Neighbour, and the Neighbour's love for us, is not about a sharing of particular features, a sharing which not seldom equals mere narcissism, but concerns an acceptance and recognition of one another's inhumanity and destitution. The love for our Neighbour is not about sympathy, neither about universal philantrophy, but about a recognition of the fact that what makes him or her so exceedingly unlovable is also present in ourselves. Here we approach one of the main points of the text: a discussion about Žižek's view of the Neighbour as a traumatic Thing. Žižek does not reduce the Other, the Neighbour, to someone who in the end is nothing but similar to ourselves, neither to a medium for our own self-realization. Instead the Neighbour may be seen as something impenetrable, something enigmatic, that hystericizes us. The focus is here on the desire of the Other, the never-ending question of ”Che vuoi?” – ”What is it that the Other wants?”, ”What is it that the Other desires?”. The text here focus upon Žižek's discussion of the Neighbour as an example par excellence of the ”Other supposed to enjoy”, that is, as an ideological spectre, as an ideological fantasy, showing how our loss of enjoyment gets projected onto the Other(s) who are supposed to thieve our enjoyment. The understanding of enjoyment as a political factor is crucial in order to understand how political ideologies work and how political antagonisms are constituted. 

 • 6.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Carina Listerborn, Irene Molina & Diana Mulinari, 'Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd'2012In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 49, no 1, p. 82-84Article, book review (Other academic)
 • 7.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Den disciplinerade människan: Om övervakning, biomakt och självreglering2015In: Ikaros: Tidskrift om människan och vetenskapen, ISSN 1796-1998, Vol. 2015, no 1, p. 31-33, article id 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Övervakning även i välmening för att öka vår trygghet kan ha konsekvenser för våra liv. Med utgångspunkt i Foucault undersöker Lennart E. H. Räterlinck samband mellan övervakning, kunskap och makt över våra liv.

  I verket Övervakning och straff från 1975 analyserade den franske tänkaren Michel Foucault(1926-1984) hur det moderna fängelsesystemets framväxt från 1600-talet och framåt kunde förstås som en övergång till en ny form av disciplinering av mänskligt beteende. Om förmoderna former av maktutövning utgjordes av våldsamma spektakel öppna för allmänheten, exempelvis i form av offentliga avrättningar, innebar uppkomsten av det moderna fängelset, tillsammans med sociala och rättsliga reformer gällande regleringen av avvikande beteenden, en utveckling av nya former av maktutövning baserade på övervakning, observation och disciplinering. 

  Utifrån Foucaults beskrivning av framväxten av en modern form av maktutövning baserad på övervakning, klassificering och styrning av individer genom disciplinering är vi uppenbarligen redan sedan länge inneslutna i biomaktens grepp. Disciplineringen av våra kroppar och tankar genom den ständiga uppfostran som tillhandahålls genom samhällets utbildningssystem, våra arbetsplatsers organisering och rådande ideologier är ingalunda ett nytt fenomen. Vad gäller fenomenet övervakning är det i grunden inte bundet till förekomsten av avancerad teknologin utan handlar mer om ett sätt att tänka rörande styrningen av både individer och kollektiv. Däremot tenderar den nya teknologin, inklusive den allt ökande användningen av internet för allehanda syften, att utvidga de potentiella möjligheterna för både stat och privata aktörer att övervaka enskilda individers förehavanden. De idéer som Foucault för fram om biomaktens formande av både våra kroppar och våra föreställningar är fortfarande utan tvekan relevanta för förståelsens av hur vi genom deltagandet i samhällets institutioner, och i vår vardagliga tillvaro i övrigt, underställs former av maktutövning där målet är övervakning och disciplinering och där vi själva i slutändan kommer att övervaka både oss själva och våra medmänniskor.

 • 8.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Den dödliga närheten: Om kärleken, hatet och mötet med den Andre2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i Sigmund Freuds syn på den mänskliga kulturens tragik i Vi vantrivs i kulturen och genom läsningar av Jacques Lacan och Slavoj Žižek undersöker Lennart Räterlinck kärleken till vår nästa och våra svårigheter att förverkliga denna kärlek. Föreläsningen reser och behandlar frågor som: Vad innebär det att älska vår nästa? Varför kännetecknas våra relationer till den som utgör vår nästa ofta av en paradoxal pendling mellan kärlek och hat? Hur ska vi förstå den dubbelhet som föreligger mellan påbudet att älska vår nästa och det underliggande njutande och den aggression som beledsagar detta påbud?

 • 9.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den talande tystnaden och paradoxens konst2014In: Divan, ISSN 1101-1408, no 1-2, p. 137-141Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Mannen som var förtjust i färsk hjärna och andra texter är den första publikationen utgiven av Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och samtliga av författarna i denna antologi har på olika sätt varit engagerade i föreningens verksamhet. Föreningens Jakob Wood, Emil Asbjörnsen-Rydh och Tormod Otter Johansson har författat bokens inledning, vilken bland annat kan ses som ett argument mot föreställningen om den mätbara människan och det förtingligande språkets förytligande av människan. I kontrast till detta lyfts psykoanalysen fram som en förståelseform som förmår se människan och hennes existensvillkor som något mer än blott det som kan infogas i det sönderdelande förståndets förutbestämda kategorier. Eller som man uttrycker det: ”Någon måste lyssna bortom synliga tecken och tomt tal. Någon måste höra talets spöktoner, den enskildes sanning, hjärtats begär” (s. x).

  Vid första anblicken kanske bokens olika texter framstår som sinsemellan tämligen olikartade, men det finns en röd tråd som förbinder dem alla. Jag talar nu inte om att de skulle förenas av det sammanhang som boken som helhet är kommen ur – det vore en alltför lättvunnen och luftig insikt – utan om just det som uttrycks i bokens inledning, nämligen ett framvisande av att ”[p]sykoanalysens enträgna sökande efter sanning och ödmjukheten inför livets gåtfullhet är lika nödvändig idag, som den var igår och kommer att vara imorgon” (s. x). Psykoanalysen, denna själens arkeologi, skänker oss en förståelse av de konflikter som lever i det mänskliga varats dunkel och deras samband med de samhälleliga socialiseringsprocesser genom vilka vi har blivit vad vi är. Genom psykoanalysens lyssnande till tystnaden som aldrig upphör att tala möjliggörs ett avslöjande av och en förståelse för den grundläggande antagonism, den traumatiska sanning, som lever i var och en av oss, en sanning som aldrig fullständigt kan fångas i en på förhand fabricerad ram. Psykoanalysen, som den reflekteras genom boken Mannen som var förjust i färsk hjärna och andra texter, är genom sitt kunskapsideal en förståelseform som tagit aforismen ”Känn dig själv” på det djupaste allvar och som härigenom praktiserar paradoxens svåra konst – och med hänvisning till Chestertons ord, vad är paradoxen om inte sanningen ställd på sitt huvud för att väcka uppmärksamhet? Den fråga som vi alla nu bör ställa oss är om vi äger modet att gå denna sanning, den sanning som lever i dig och mig, till mötes. 

 • 10.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  "Intill den totala avsaknaden av jag": Om kärleken och svårigheten att älska vår nästa2015In: Vem är rädd för Lacan?: Heldagssymposium kring Lacans aktualitet, framförallt de filosofiska och kulturkritiska dimensionerna i hans verk. / [ed] Nicholas Smith, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i Sigmund Freuds syn på den mänskliga kulturens tragik i Vi vantrivs i kulturen och genom läsningar av Jacques Lacan undersöker Lennart E. H. Räterlinck kärleken till vår nästa och våra svårigheter att förverkliga denna kärlek. Föreläsningen reser och behandlar frågor som: Vad innebär det att älska vår nästa? Varför kännetecknas våra relationer till den som utgör vår nästa ofta av en paradoxal pendling mellan kärlek och hat? Hur ska vi förstå den dubbelhet som föreligger mellan påbudet att älska vår nästa och det underliggande njutande och den aggression som beledsagar detta påbud?

 • 11.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Kampen för ett bättre samhälle är allas vår kamp: Om sociologi och synliggörandet av det osynliggjordaManuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En sociologi värd sitt namn gör analyser av det som sker i samhället som inte blott beskriver det som händer och dess potentiella orsaker, utan som också visar på att saker och ting skulle kunna vara annorlunda, på andra möjligheter och eventuellt även det önskvärda med dessa alternativ. Den bild som målas upp här är i vissa avseenden givetvis en idealisk bild av sociologins kritiska potential, men det handlar om ett ideal som i min mening måste vara vägledande för sociologin om den vill åstadkomma något annat än att följa i maktens ledband eller bygga sandslott som genast sveps bort när den offentliga opinionens vågor vänder. Det är genom att vara trogen detta ideal som sociologin faktiskt kan spela en viktig roll i den samhälleliga debatten, en roll som den endast kan fylla om den förmår samla och förmedla den kraft som finns i samhällsmedlemmarnas liv. Sociologin är trots allt en vetenskap om människors liv i samhället, om allas vår konkreta vardagliga tillvaro fylld av både olycka likväl som lycka. Min förhoppning är att sociologin genom att inte bara blottlägga det vi tar för givet, utan också genom att synliggöra osynliggjorda möjligheter kan bidra till det sistnämnda.

 • 12.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mats Börjesson och Alf Rehn (2009) Makt. Malmö: Liber2009In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 46, no 2, p. 56-58Article, book review (Other academic)
 • 13.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Med janusansiktets anletsdrag, i hängivelsen till livet och döden2016In: Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, ISSN 1101-1408, Vol. 26, no 1-2, p. 96-101Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Titeln Filosofi på liv och död lånas från en av bokens texter och får utgöra ett emblem både för boken som helhet och för psykoanalysen som sådan. För visst är det väl så, att psykoanalysen i mångt och mycket ter sig som just en verksamhet på liv och död? Den berör väsentliga sidor av vår existens, vad det innebär att vara människa och leva i ett medvarande med andra människor. Det är sedan inte svårt att instämma i redaktörernas anmärkning om att psykoanalysen genom sitt existentiella intresse uppvisar ett släktskap med konsten. Konsten ger uttryck åt både fragmenterande och enhetliggörande rörelser, begreppslighet liksom begreppslöshet, skapelse- liksom förstörelseakter som rymmer möjligheter till genomborrande, uppbrytande och helande av vårt mänskliga väsen.För att säga något om boken som helhet är det uppenbart att GFFP har publicerat ännu ett fint bidrag till den psykoanalytiska diskussionen i Sverige. Boken utgör en både estetiskt och vetenskapligt tilltalande skapelse och mellan dess mjuka pärmar ryms en kalejdoskopisk mångfald teorier och perspektiv som fördjupar vår förståelse av den mänskliga existensens villkor. En existens på liv och död, mellan liv och död.

 • 14.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Men vad är det de gör? Jonathan Potters diskursiva psykologi2011In: Det socialpsykologiska perspektivet / [ed] Jonas Lindblom & Jonas Stier, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 211-229Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Motsatser och överskridande: Om dualismens dilemma, den omöjliga observatören och befrielse bortom åtskiljande2008In: n()n()a()g()e()n()t(): Om kunskap, kärlek och ingenting särskiljt: en vänbok till Kaj Håkanson / [ed] Sverre Wide, Fredrik Palm, Vessela Misheva, Uppsala: Sociologiska institutionen , 2008, p. 101-129Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Olli Pyyhtinen, "Simmel and 'the Social'"2011In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 48, no 4, p. 71-73Article, book review (Other academic)
 • 17.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Pierre Rosanvallon, 'Demokratin som problem'2010In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 47, no 1, p. 100-102Article, book review (Other academic)
 • 18.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Roland Paulsen, 'Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin'2011In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 48, no 1, p. 68-70Article, book review (Other academic)
 • 19.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Sara Westin, 'Planerat, alltför planerat: En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer'2012In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 49, no 4, p. 356-358Article, book review (Other academic)
 • 20.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Slavoj Zizek, 'First as Tragedy, Then as Farce'2010In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 47, no 2, p. 116-118Article, book review (Other academic)
 • 21.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Sociologi och samhällets kritiska självförståelse2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om sociologin och dess möjlighet att vara en kritisk vetenskap om det förgivettagna och fördolda. Möjligheten kan inte förutsättas på förhand, utan är ett resultat av en lyckad förmedling av den självförståelse och den kritiska potential som redan är inneboende i det samhälleliga livet, hos oss alla som tillsammans utgör samhället.

 • 22.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  The Thrill of the Real: Enjoyment and the Void of the Subject2011In: / [ed] Vessela Misheva, 2011Conference paper (Other academic)
 • 23.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  TIQQUN, 'Teorin om Bloom'2015In: Sociologisk Forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 52, no 2, p. 197-198Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ludwig Wittgenstein sade en gång att filosofens arbete utgörs av ett sammanförande av påminnelser för ett specifikt syfte. Detsamma skulle kunna sägas om ett samhällskritiskt arbete. Författarkollektivet Tiqquns skrift Teorin om Bloom är ett gott exempel på just ett sådant, där den fragmentariska framställningen kan betraktas som en sammanställning av obehagliga ledtrådar till en alltför fasansfull helhet: biomaktens och skådespelssamhällets nära nog fullständiga herravälde över vårt sociala liv. Enligt Teorin om Bloom lever vi i ett alltomfattande socialt system, ett imperium, som bit för bit tömmer vår tillvaro på varje form av meningsfullhet förutom den nihilistiska njutning som står att finna i tomheten själv. I ångesten inför den tomhet som bebor henne och inför gemenskapernas sönderslitenhet flyr hon in i konsumtionssamhällets ekorrhjul av artificiell begärsproduktion, in i skådespelens spegelsalar av representationer och varje form av upplevelse som utlovar en befrielse från henne själv och tillvarons substanslöshet. I ett samhälleligt tillstånd av alltomfattande främlingskap – i ett tillstånd av Bloom – rör sig individen mellan farsens och tragedins ytterligheter, i en karnevalisk flykt undan den mänskliga existensens grundläggande erfarenhet av ändlighet och utsatthet.

  Genom sin fundamentala kritik av detta sociala system, tillsammans med att denna kritik uttrycks på ett språk och i en form som ständigt tangerar gränsen för det begreppsligt meningsfulla, framträder Teorin om Bloom som ett i grunden anti-socialt verk. Anti-socialt i den meningen att det inte fullt ut kan skrivas in i den rådande symboliska ordningen och ständigt befinner sig i en rörelse ut mot det icke-meningsfullas territorier. Anti-socialiteten skulle visserligen kunna betraktas som en bristens eller tomhetens socialitet, men det kan inte förnekas att den även är anomalins, brottets och därmed också förnyelsens socialitet.”Tiqqun är en frälsningens process, förlossningen som kommer med ett återuppbyggande av meningens enhet med livet, med alla tings upprättelse genom människors handlande”. Verket uppdagar ett brott med det förgivettagna och är själv otvivelaktigen en del i dess uppkomst. Det är emellertid ett brott som aldrig kan tas för givet, som vore det någon sorts deus ex machina, utan det förutsätter förekomsten av aktörer som så att säga bär brottets arv, dess Ariadnestråd, tillbaka in i framtiden, som genom ett medvetet betvingande av det kontingenta upprätthåller rupturen i ordningen och tvingar fram det Nya. Teorin om Bloom är i sig själv en profetia om det radikala brottets möjlighet. I den mån det verkligen handlar om en profetia beror på om vi förmår uppfatta den som just en profetia och utifrån detta väljer att agera som om ett utträde ur Bloom vore möjligt.

 • 24.
  Räterlinck, Lennart Eric Henry
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Hübinette, Tobias
  Mångkulturellt Centrum.
  Slavauktioner, gulinghumor och black face-konst2015In: Glänta, ISSN 1104-5205, no 1, p. 73-81Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vita västerlänningars fäbless för att klä ut sig till icke-vita har en lång tradition. Men, frågar sig Tobias Hübinette och Lennart E.H. Räterlinck, vad handlar begäret att iscensätta ras om? Bland skokräm och peruker identifierar de en vit rasmelankoli - en fantasi om samhörighet över rasgränserna, på säkert avstånd från begärsobjektet självt.

1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf