Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 79
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Bruun, Niklas Gabriel
  et al.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Lex Laval - Collective Actions and Posted Work in Sweden2011In: Labour Law Between Change and Tradition: liber amicorum Antoine Jacobs / [ed] Roger Blainpain, Frank Heindrickx, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 21-34Chapter in book (Refereed)
 • 2. Bruun, Niklas
  et al.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare i ljuset av Laval och Rüffert: rapport till Facken inom industrin 2008-06-042008Report (Other academic)
 • 3. Bruun, Niklas
  et al.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Arbetsrätten i Sverige och Finland efter EU-inträdet2005In: Tio år med EU: effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet / [ed] Kerstin Ahlberg, Stockholm: Arbetslivsinstitutet , 2005, , p. 38p. 7-45Chapter in book (Other academic)
 • 4. Bruun, Niklas
  et al.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Evolution of Labour Law in Denmark, Finland and Sweden 1992–20032004In: The Evolution of Labour Law (1992–2003): Vol. 2 National reports, 2004, , p. 50Chapter in book (Other academic)
 • 5. Deakin, Simon
  et al.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sarkar, Prabirjit
  How do labour laws affect unemployment and the labour share of national income?: The experience of six OECD countries, 1970-20102014In: International labour review (Print), ISSN 0020-7780, E-ISSN 1564-913X, Vol. 153, no 1, p. 1-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using longitudinal data on labour law in France, Germany, Japan, Sweden, the United Kingdom and the United States over the period 1970-2010, the authors estimate the impact of labour regulation on unemployment and the labour share of national income. Their dynamic panel data analysis distinguishes between the short-run and long-run effects of regulatory change. They find that worker-protective labour laws in general have no consistent relationship to unemployment but are positively correlated with labour's share of national income. Laws specifically relating to working time and employee representation are found to have beneficial effects on both efficiency and distribution thus proxied.

 • 6. Dølvik, Jon Erik
  et al.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sjödin, Erilk
  EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering2016In: SUI GENERIS Festskrift til Stein Evju / [ed] B J Mulder, M Jenum Totvedt, M Nesvik T Lokken Sundet, oslo: Universitetsforlaget, 2016, p. 141-152Chapter in book (Other academic)
 • 7. Eklund, Ronnie
  Rättegången i arbetstvister: Lagkommentar med uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund2005Collection (editor) (Other academic)
 • 8.
  Johansson, Caroline
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ahlberg, Kerstin
  University of Stockholm.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Monitoring Compliance with Labour Standards: Restrictions of economic freedoms or effective protection of rights?2014In: Regulating transnational labour in Europe: the quandaries of multilevel governance / [ed] Stein Evju, Oslo: Privatrettsfondet , 2014, p. 187-216Chapter in book (Other academic)
 • 9. Johnsson, David
  et al.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Avtalsutveckling på arbetstidsområdet1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten undersöks om och på vilket sätt förekommande kollektivavtal bidrar till förkortning av arbetstiden respektive ger möjlighet till flexibla arbetstidslösningar. När det gäller flexibla arbetstidslösningar försöker vi även beskriva i vilken utsträckning lösningarna tillgodoser företagens behov, t.ex. genom ökade möjligheter till varierad arbetstid, respektive ger enskilda arbetstagare ökade möjligheter att förena arbete, familj och fritid. Frågan är med andra ord hur dessa skilda intressen, verksamhetsintresset och arbetstagarintresset, balanseras i förekommande kollektivavtal. Undersökningen omfattar såväl centrala avtal som lokala lösningar.

  Flertalet centrala kollektivavtal anger att ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka och att arbetstidens förläggning bestäms av arbetsgivaren efter samråd med det lokala facket. Det förekommer avtal med kortare arbetstid eller olika flexibla lösningar, men dessa framstår alltjämt som undantag. För att finna exempel på nyare arbetstidsformer med antingen kortare arbetstid eller mer flexibel förläggning av arbetstiden får man i första hand söka efter arrangemang på lokal nivå.

  De lokala lösningar vi studerat uppvisar påtagliga skillnader mellan privat och offentlig sektor. I vissa kommuner finns lösningar vars huvudsakliga innebörd är en förkortning av arbetstiden utan sänkning av lönen. Dessa har i flertalet fall genomförts utan samband med t.ex. förändrade produktionsformer eller ändringar i arbetstidens förläggning. De lokala lösningar vi studerat på den privata sidan uppvisar ett annat mönster. Här är flertalet av de studerade lösningarna istället inriktade mot att åstadkomma ett flexibelt utnyttjande av arbetsetiden i syfte att effektivisera produktionen. De lösningar som huvudsakligen innebär en förkortning av arbetstiden är få. Där sådana har införts är dessa regelmässigt kopplade till olika förändringar i produktionen eller liknande. Dessa skillnader mellan offentlig och privat sektor kan förklaras av de skilda syften som legat bakom lösningarnas genomförande.

 • 10.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  A Field of Fundamentalisation. In The Fundamentalisation of Social Rights.2009Report (Other academic)
 • 11.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  AD bekräftar praxis om fingerad arbetsbrist (AD 2004 s. 52)2005In: Pointlex analyserar: klargörande av praxis 2000-2005, Stockholm: Pointlex , 2005, p. 123-126Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Calleman, Turordning vid uppsägning2000In: Lag & Avtal, ISSN 0349-7143, no 1, p. 33-33Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Johann Bernard Mulder Anställningen vid övergång av verksamhet2005In: Juridisk Tidsskrift, ISSN 1100-7761, p. 204-213Article, book review (Other academic)
 • 14.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Lotta Lerwall, Könsdiskriminering2002In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 204-211Article, book review (Other academic)
 • 15.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU2006In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, no 2, p. 241-247Article, book review (Other academic)
 • 16.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anställningsavtalet: Om anställningsförhållandets individuella reglering : [individual regulation of the employment relationship]1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis, the author examines the. extent to which the Swedish Labour Courtaccords significance to individual employment contracts, and other factors personal tothe employer and employee, in determining the content of the employmentrelationship (i.e. the rights and duties of the parties).

  The first task is to establish the limits of the parties' freedom of contract. Rulesprovided for by statute, collective agreement and case law may be either mandatory ordefault rules. A default rule governs the parties' relationships unless they, explicitly orimplicitly, contract out of it. The question here is how to determine whether aparticular rule is mandatory or a default rule.

  Even mandatory rules, however, can leave a certain amount of space for individualcontracts. Normally, a mandatory rule is only aimed at contractual clauses whichinvolve disadvantages for one party. In addition, the mandatory character of the ruleusually ceases at a certain point of time, e.g. when the right which the rule grants oneof the parties has come into being.

  When the default character of a rule has been confirmed, the next question is underwhich circumstances the parties to an individual employment contract can be assumedto have exercised their right to diverge from that which is set out in the rub.

  These are the central legal questions in the thesis. The main place to look for answersto these questions is in the case law of the Labour Court. This collected case law isexamined with three different purposes in mind. The primary purpose is to analyse thecontent of the law as it is today (the lex lata). A second purpose is to compare thesolutions reached in the case law of the Labour Court in this area to those reached inother areas of the law of contracts. Finally, an attemt is made to shed tight on theunderlying goals of the case law of the Labour Court, in other words, the valueswhich this case law seeks to protect.

 • 17.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anställningsskydd1998In: Distansarbete: betänkande av distansarbetsutredningen, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer , 1998, , p. 11p. 90-101Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Arbetsdomstolarna och arbetsrättens autonomi2009In: Juridisk Tidsskrift, ISSN 1100-7761, no 2008-09, p. 827-834Article in journal (Refereed)
 • 19. Malmberg, Jonas
  Arbetsrätt 1999 - Anföranden från en nordisk forskarkurs1999Conference paper (Other academic)
 • 20.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Arbetsrätten efter EU-inträdet2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 430-439Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Arbetssökandes upplysningsplikt2000In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 638-647Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar2004In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 792-809Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  EG:s företagsöverlåtelsedirektiv (2001/23/EG) syftar till att skydda arbetstagares ställning vid övergång av verksamhet. Direktivet har i Sverige genomförts genom ett flertal bestämmelser i anställningsskyddslagen och MBL. I artikeln diskuteras hur direktivet skall tillämpas vid internationella — gränsöverskridande — företagsövergångar. Analysen visar att direktivet i princip är tillämpligt vid sådana. Eftersom direktivet skall genomföras i

  nationell rätt, är det fråga om skilda nationella regler om företagsövergångar, låt vara att dessa delvis är harmonierade. En central fråga är därför vilket lands lag som skall tillämpas, liksom vilket lands domstolar som är behöriga att pröva tvister i anledning av gränsöverskridande företagsöverlåtelser.

 • 23.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bevisfrågor i den nya diskrimineringsrätten2005In: Forhandlingerna ved Det 37. nordiske Juristmøte 2005, 2005, p. 241-256Conference paper (Refereed)
 • 24.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bevisning i diskrimineringstvister2002In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 804-814Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Collective Agreements and Collective Bargaining: Analyses of the Impact of the European Court of Justice rulings on Laval & Viking2008Other (Other academic)
 • 26.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Collective agreements and collective bargaining: analyses of the impact of the European Court of Justice rulings on Laval & VikingManuscript (preprint) (Other academic)
 • 27.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Collective Agreements and Competition Law in Sweden2001In: Collective agreements and competition law in the EU: the report of the COLCOM-project / [ed] Niklas Bruun, Jari Hellsten, Uppsala: Iustus , 2001, , p. 21p. 187-208Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskriminering och principalansvar2010In: Vänbok till Ronnie Eklund / [ed] Kerstin Ahlberg, Uppsala: Iustus , 2010, p. 397-417Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Effective Enforcement of EC Labour Law2003Collection (editor) (Other academic)
 • 30.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Effective Enforcement of EC Labour Law: A Comparative Analysis of Community Law Requirements2004In: European journal of industrial relations, ISSN 0959-6801, E-ISSN 1461-7129, Vol. 10, no 2, p. 219-229Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the rules designed to enforce European Union labour law in the workplace. Directives do not normally provide specific rules on procedures and sanctions according to which their substantive provisions are to be enforced. Instead, domestic rules are to be applied. The European Court of Justice, however, has developed some requirements that limit the autonomy of the Member States in this area. The aim of this article is to evaluate the principle of effective enforcement in the field of labour law, in the light of actual enforcement procedures in the Member States.

 • 31.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Effective Enforcement of EU Labour Law2003Book (Refereed)
 • 32.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtals-bestämmelser: En rättsfallskommentar2000In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 160-165Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Employment and other Long-term Contracts between Unequal Parties in Sweden: a brief comparison of employment, franchise, residential lease and some consumer contracts1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish contract law has developed with the sale of goods on the commodity market as its social model. There are, however, several important differences between the ways in which sales of goods and employment relationships are organised. Sales of commodity are typically momentary transactions in which the identity of the parties is regarded as irrelevant. The employment contract is a long-term contract. It is dynamic in the sense that both parties typically intend the content of the contract to change. Further, the parties are not easily exchangeable.

  Another difference is that in traditional contract law the parties are assumed to have equal bargaining power, while in labour law the basic assumption stipulates that employees constitute the weaker party and that they are therefore in need of protection. The aim of the report is to discuss the ways in which these differences are reflected in the legal regulation of the employment contract, together with the corresponding questions regarding other types of contracts sharing some of the characteristics of the employment contract, such as franchise contracts, residential lease contracts and different types of consumer contracts.

  In section 2 a comparison of the main actors regulating the different contract types are made, and types of regulatory measures which are commonly used is described. Section 3 deals with contract forms. Section 4 describes the principles of general contract law concerning the duration of long-term contracts and the ways in which these principles can be amended in order to give one party an option to maintain the contract relationship. Section 5 deals with changes in the terms of long-term contracts.

 • 34.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Enforcement of labour Law2009In: The Transformation of Labour Law in Europe– A comparative study of 15 countries 1945-2004 / [ed] Hepple & Veneziani, Oxford: Hart , 2009, p. 261-287Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv2002Other (Other academic)
 • 36.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  I rimedi nazionali contro le azioni collettive intraprese in violazione del diritto dell'Unione: Il caso svedese2011In: Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, p. 371-384Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Inkomst- eller anställningstrygghet? Vad prioritera vid tillfälliga variationer i arbetskraftens storlek?2003In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 9, no 3-4, p. 177-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Arbetsgivare har ett starkt intresse att kunna anpassa arbetsstyrkans storlek efter varierande behov. I denna artikel analyseras samspelet mellan olika regelsystem som omgärdar arbetsgivares möjligheter att variera arbetsstyrkans storlek, dels tillfälligt dels till följd av säsongsmässiga variationer. Som utgångspunkt för analysen tas den värdering som kommer till uttryck i anställningsskyddslagen: att bruket av tidsbegränsade anställningar bör motverkas i syfte att bereda arbetstagare anställningstrygghet. En fråga är om den rättsliga regleringen i övrigt bidrar till eller motverkar att detta ändamål uppnås. Analysen visar att regleringen skapar incitament såväl för arbetsgivare som för arbetstagare att i vissa situationer välja tidsbegränsade anställningar framför tillsvidareanställningar.

 • 38.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Labor Law in the Economic and Social Union of Europe2006In: Labor Law, Policy and Mobility: Europe at the Crossroads, Texas: European Union Center of Excellence, Texas A&M University , 2006, , p. 17p. 1-16Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Long-term Contracts between Unequal Parties in Sweden – a comparison between Contracts of Employment, Franchise, Consumer Insurance and Residential Lease2007In: Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law , 2007, 50, p. 409-421Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Mellan marknad och hierarki2000In: Lag och Avtal, ISSN 0349-7143, no 5, p. 8-8Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Metoder att motverka låglönekonkurrens i Sverige2000In: Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet: Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 / [ed] Jonas Malmberg, Stockholm: Arbetslivsinstitutet , 2000, , p. 25p. 3-27Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Något om diskrimineringsförbud i arbetsrätten2001In: Festskrift till Hans Stark / [ed] redaktionskommitté: Ronnie Eklund..., Stockholm: Jure , 2001, p. 167-183Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Om fastighetssäljares ansvar för mäklares uppgifter och insikter1993In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 863-877Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Posting Post Laval - Nordic Responses2011In: Before and After the Economic Crisis: What Implications for the European Social Model? / [ed] Moreau, Marie-Ange Ulasiuk, Iryna, Edward Elgar Publishing, 2011, p. 25-39Chapter in book (Refereed)
 • 45.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Promoting Fair Labour Standards in a Globalized Economy: The Need for a Multi-Track Approach2006In: Corporate and Employment Perspectives in a Global Business Environment / [ed] Roger Blanpain, Boel Flodgren, Alpheen aan den Rijn: Kluwer Law International , 2006, p. 155-164Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Regulating Posted Work: Before and After the Laval Quartet2011In: Labour Law: Fundamental Rights and Social Europe / [ed] Rönnmar, Mia, Oxford: Hart Publishing Ltd, 2011, p. 77-78Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Report on the Implementation of Directive 96/71/EC (Posted Workers)2001Report (Other academic)
 • 48.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Report on the Implementation of Directive 97/81/EC (Part-Time Work) in Sweden2001Report (Other academic)
 • 49.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Swedish Private International Law Report2007In: Cross-border collective actions in Europe, a legal challenge: a study of the legal aspects of transnational collective actions from a labour law and private international law perspective / [ed] Filip Dorssemont, Teun Jaspers, Aukje van Hoek, Antwerpen: Intersentia , 2007, , p. 9p. 415-424Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Collective Agreement as an Instrument for Regulation of Wages and Employment Conditions2002In: Stability and Change in Nordic Labour Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law , 2002, 43, p. 189-213Chapter in book (Other academic)
12 1 - 50 of 79
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf