Change search
Refine search result
1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Hjalmarsson, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Martin, Lundmark
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Organisationsförändring i praktiken: - Hur har restaurangnäringen agerat utifrån den sänkta restaurangmomsen 2012?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mars 2011 presenterades ett förslag om att reducera mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster exklusive alkohol från den dåvarande 25 procent till dagens 12 procent. Denna förändring förväntades skapa 3500 helårsanställningar inom restaurang och cateringbranschen. (2011/12:RFR13, s.56-57)   I januari 2012 införde staten en sänkt momssats för restaurangföretagare från den dåvarande 25 procentiga momsen till dagens 12 procentiga moms.   Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka aspekter som påverkar restauranger att förändra sin verksamhet i relation till den sänkta restaurangmomsen 2012. Utöver detta skall vårt empiriska material användas för att skapa en egen modell. Denna modell skall användas till att förstå organisationsförändring och faktorer som påverkar en sådan förändring.   För att komma närmare studiens frågeställning har vi valt att utgå ifrån ett antal olika modeller som berör organisationsförändring med fokus på varför en förändring sker och vilka element som är viktiga att fokusera på för att kunna studera denna förändring. Under studiens gång såg vi att ledarskap inom restaurangerna var en väldigt viktig aspekt för förändringen och de anpassningar som genomfördes.    Vi valde därför i ett förhållandevis sent skede att inkludera teorier som berörde ledarskap för att på så vis skapa en bättre förståelse kring detta område och dess påverkan kring förändringen. Dock hade vi inte detta i åtanke vid skapandet av intervjumallen samt under intervjuerna. Vi menar ändå att vi har kunnat bearbeta området på ett förhållandevis bra vis tillsammans med lämpliga analyser och slutsatser baserat på vårt insamlade empiriska material.   Vi har tillämpat en kvalitativ metod utifrån ett organisatoriskt perspektiv med fokus på organisationsförändring. Studiens ansats har en betoning på det hermeneutisk kunskapssynen efter som vi har lagt till nya teorier med tidens gång. Studiens har genomförts på nio olika restauranger med restaurangägare och restaurangansvariga.  Resultatet visar en bransch som är väldigt ledarstyrd och förändrar sig snabbt till externa trender. Vi har sedan utvecklat en egen modell som vi anser speglar branschens förändringsprocess på ett bra vis. Vår modell har skapats med hjälp av att kombinera andra forskares modeller samt teorier som berör ledarskap, organisationsförändring dessutom kombinerat med vårt eget empiriska resultat.

 • 2.
  Hjalmarsson, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Sahlin, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  International Standards on Auditing i Sverige: Revisionsberättelsen i ny internationell kostym2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2004, införde Sverige revisionsstandarden RS, Revision i Sverige, vilket grundade sig i det dåvarande ISA (International Standards on Auditing) som gavs ut av det internationella revisorsorganet IFAC, International Federation of Accountants. Från om med den 1 januari 2011 införde Sverige tillämpningen av den internationella revisionsstandarden ISA (International Standards on Auditing) fullt ut. Denna standard innebär en del förändringar som måste införas i revisionen. Vi har i denna studie främst fokuserat på de förändringar som skett i revisionsberättelsen.  Dessa förändringar innebär att revisionsberättelsen fått ett annorlunda utseende och att revisorernas term, ”hög men inte absolut säkerhet”, ersatts med termen ”rimlig säkerhet”. I problemdiskussionen argumenterar vi för vilka problem som denna förändring kan medföra. Vi nämner bland annat att revisionsberättelsen kan bli allt för komplicerad, vilket kan leda till försämrad kommunikation inte enbart mellan revisorer och kunder, men även kunderna och deras intressenter. Denna studie utgår från ett kvalitativt synsätt och har antagit en deduktiv ansats för att besvara den valda problemformuleringen på bästa sätt. Denna diskussion leder oss till problemformuleringen som lyder:                                 

  ”Hur kommer relationen mellan revisorer och kunder förändras vid tillämpningen av International Standards on Auditing, ISA?”                

  Utifrån denna problemformulering har vi för avsikt att studera om relationen mellan revisorerna och kunderna har förändrats efter tillämpningen av ISA. Dessutom vill vi skapa en insikt i om kunderna är medvetna om denna förändring och de bakomliggande orsakerna till förändringen. För att söka svar på frågorna har bland annat besöksintervjuer genomförts med både revisorer och kunder.           

  Detta resonemang kommer sedan att kopplas samman med relevanta teorier som vi anser lämpade till denna studie, såsom Kommunikationsprocessen, Agentteorin, Förändringsteorin, Motivationsteorin och Etik & Moral.       

  Vi kan konstatera att revisorernas kunder överlag i Sverige har mycket god tillit till sina revisorer och dessutom anser de även att revisorerna är mycket mera än en kontrollant. Det kunderna främst värdesätter är att revisorerna även fungerar som ett bollplank, där de kan bolla frågor mellan varandra.  

  Under genomförandet av denna studie har det bland annat framkommit att kommunikationen från revisionsbyråernas sida har varierat gällande att informera kunderna kring tillämpandet av den internationella revisionsstandarden ISA. 

  Resultatet av denna studie har bland annat lett fram till att revisionsbyråerna och däribland revisorerna måste arbeta med att bli bättre på att kommunicera förändringar som påverkar dem själva samt sina kunder.

1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf