Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Gustafsson, Sandra
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Kindlund, Petter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Vinst nu eller senare?: En studie hur företag intäktsredovisar sin entreprenadverksamhet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rubrik        Vinst nu eller senare? – En studie hur företag intäktsredovisar sin entreprenadverksamhet

  Problem      Intäktsredovisning är ett av de mest problematiska områden som normsättare och praktiker har att handskas med idag. Detta beror på många anledningar, men framförallt råder det en ovisshet för hur intäktsredovisningen ska gå till. IASB har utvecklat standarderna IAS 18 Intäkter samt en specialiserad intäktsredovisning via IAS 11 Entreprenadavtal, som vägledning för företagen. Kraven som finns i dagens regelverk är dock komplexa och relativt öppet formulerade. Detta har lett till att egna former av praxis råder och praktiker gör egna tolkningar av hur redovisningen ska göras, vilket i sin tur har förstärkt den osäkerhet som råder kring intäktsredovisning. Detta leder oss in på vår problemformulering:

  Hur tolkar företag med entreprenadverksamhet de öppna reglerna i IAS 11 och hur agerar de praktiskt kring dess problematik och komplexitet i sin intäktsredovisning? Samt, vad påverkar dem i deras tillämpning och beslut??

  Syfte          Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur företagen tolkar de ramar som finns i IAS 11. Detta gör vi bland annat genom att kartlägga hur företagen praktiskt agerar i spelrummen mellan reglerna samt vad som påverkar deras beslut. Vidare avser vi att undersöka huruvida de beaktar redovisningens grundprinciper och kvalitativa egenskaper i sin intäktsredovisning.

  Teori           Teorikapitlet har sin utgångspunkt från problembakgrunden och består av historik kring redovisning, redovisningens grundprinciper, intäktsredovisning, intäktsredovisning av entreprenaduppdrag samt redovisningens kvalitativa egenskaper.

  Metod        Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där respondenterna bestod av börsnoterade företag som arbetar med entreprenaduppdrag och således använder IAS 11.

  Resultat         Våra samlade intryck utifrån den ställda problemformuleringen är att företag med entreprenadverksamhet anser att dagens regelverk fungerar väl. Det viktigaste för företag med entreprenadverksamhet är att ge en rättvisande bild av intäkterna samt att successiv vinstavräkning görs för företagens intressenter med betoning för interna intressenter.

 • 2.
  Johansson, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Cakici, Evin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors välbefinnande efter ett falskt positivt bröstscreeningresultat: En systematisk litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Jonsson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Kvinnors ohälsosamma alkoholvanor: - En litteraturstudie kringbakomliggande sociala faktorer2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature review was to describe if/how a woman´s social situation and background affects her unhealthy alcohol habits. A search in the Medline database found nine scientific articles. They were thoroughly processed and valued for quality. The results showed that different stages in a woman’s, life, upbringing, age of onset of drinking and relationships in adulthood had a negatively effect on her alcohol consumption. The results also highlighted a class and gender perspective. The results revealed that women, who went through childhood and adulthood with adverse experiences such as, sexually assaulted and abused physically or mentally were more likely to have hazardous high alcohol consumption rates in adulthood. Unhealthy alcohol habits were linked to the age of onset of drinking which also was linked to girls who had an aggressive behavior and a low self-esteem when they grew up. Women who lived in a relationship where the partner abused substance or assaulted her resulted in a more frequent alcohol drinking in more hazardous amounts. The class perspective was strongly associated with a woman’s unhealthy relations’ to alcohol for example; when the woman were widowed, divorced, women with a income around the poverty line, women with low or no education at all, women who had no family or women who were depressed, were more likely to have an high alcohol consumption then women who had a family, a good income and an education. In summary the result showed that several aspects in a woman’s life, upbringing and social situation do affect her alcohol habits. This is knowledge that needs attention both in the health care and in the society.

 • 4.
  Jonsson, Sandra
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Ecology and Environmental Science.
  Trait and density mediated indirect effects in a three trophic level aquatic system with Asellus aquaticus and Aeshna2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Magnusson, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Löfstedt, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Digitala verktyg som stöd i den tidiga läs-och skrivundervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter: En studie med utgångspunkt ur speciallärares/specialpedagogers perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie presenterar speciallärares/specialpedagogers erfarenheter och kunskaper om digitala verktyg inom specialundervisningen, med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Studiens resultat baseras på kvalitativa semistrukturerade interjuver med fem speciallärare och en specialpedagog. Studiens resultat visar att de digitala verktygen används i den dagliga specialundervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Enligt studiens respondenter är både pedagoger och elever positivt inställda till användningen av digitala verktyg i undervisningen. De mest framträdande positiva effekterna som de digitala verktygen bidrar med är den inkluderande effekten, dess flexibilitet och förmågan att motivera elever i läs- och skrivundervisningen. De negativa aspekterna handlar om att de digitala verktygen är en bristvara på många skolor och att det råder en viss kunskapsbrist om hur man hanterar digitala verktyg och dess applikationer/program. Den typen av digitala verktyg som presenteras i studien är datorer och Ipads. Ipads framställs som det populäraste verktyget hos både pedagoger och elever tack vare dess lätthanterlighet, snabbhet och det stora utbudet av olika applikationer. Ett urval av applikationer/datorprogram som presenteras i studien är ClaroRead, Bornholmslek och Stjärnsvenska.   

 • 6.
  Ortiz Ordenes, Sandra Paola
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Det goda samtalet: Om den upplevda kvaliteten i utvecklingsamtal2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingssamtalet har idag en given roll i samarbetet mellan hem och skola. Ändå noterades under min lärarpraktik att många upplever mötet som intetsägande. Denna studie vill undersöka hur parterna i samtalet lärare, vårdnadshavare och elever upplever kvaliteten på samtalet och försöka finna vilka faktorer som påverkar kvaliteten. Ett antal enkätintervjuer har här sammanställts i ett försök att få mera kunskaper. Resultaten stämmer väl med tidigare forskning att lärarnas alltmer administrativa uppgifter och avsaknad av samtalstekniker spelar en avgörande roll för samtalets upplevda kvalitet. 

 • 7.
  Otter, Sandra
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Att arbeta med engelska i särskolan2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur man arbetar med engelska i särskolan. Syftet är att ta reda på hur man behandlar framför allt olika delar inom engelska, så som muntlig och skriftlig framställning, hörförståelse och läsning.

  För att ta reda på detta har jag skickat ut enkäter till olika särskolor runt om i Sverige samt gjort en elevobservation på en särskola. Enkäterna behandlade olika delar av engelskan men lämnade även utrymme för lärarna att uttrycka sina åsikter om de så önskade. Elevobservationen gjordes i syfte att i någon mån se hur den faktiska undervisningen förhöll sig till enkäterna.

  Resultatet visar att det finns många olika sätt att arbeta med engelska i särskolan och att de flesta lärare har sina egna tips och knep för att motivera eleverna. Det är också mycket individuellt vilka olika delar de väljer att inkludera i undervisningen. Elevobservationen gav ett överraskande resultat. Det stämde inte alls överens med de svar som enkäterna gav, läraren på särskolan hade andra förhållningssätt och metoder vilket jag presenterar i arbetet. Lärarna var dock överens om en sak: det gäller att individanpassa materialet och att kunna vara flexibel med schemat samt eleverna.

   

 • 8. Wiking, Sandra
  Energieffektivisering av ett flerbostadshus: Vad krävs för att uppfylla kraven för minienergihus?2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf