Change search
Refine search result
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  af Geijerstam, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Runeson, Jenny
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ingelshed, Lena
  Att skriva faktatext i fyran2017In: Undersöka och utveckla undervisning.: Professionell utveckling för lärare. / [ed] Almqvist, Jonas, Hamza, Karim, Olin, Anette, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 67-84Chapter in book (Other academic)
 • 2. Almqvist, Lena
  et al.
  Malmqvist, Johan
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter? En syntes av meta-analyser.: Delrapport från SKOLFORSK-projektet: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering .2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Denna rapport är en syntes av forskning som presenterats i s.k. meta-analyser. Meta-analyser är studier där man

  använt särskilda statistiska metoder för att beräkna s.k. effektstorlekar utifrån interventionsstudier. Med

  effektstorlekarna sammanfattas främst forskningsresultat från experimentella studier som fokuserar liknande

  forskningsfrågor. Syftet med vår syntes var att sammanställa forskning om vilka stödinsatser (i föreliggande

  rapport synonymt med intervention) som främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. Mer

  specifikt har vi studerat vilka arbetssätt/pedagogiska undervisningsmetoder som leder till uppfyllelse av

  kunskapsmål för denna elevgrupp. Dessa arbetssätt definierar vi som generella pedagogiska stödinsatser

  respektive ämnesspecifika pedagogiska stödinsatser inom områdena läsning och skrivning samt matematik.

  Vi har systematiskt sammanställt och analyserat 38 meta-analyser för 5 olika arbetssätt (1) kamratlärande,

  (2) samarbetslärande, (3) explicit undervisning, (4) metakognitiva strategier samt (5) individuellt lärande.

  Dessa fem arbetssätt är representanter för generella pedagogiska stödinsatser. Vidare har vi sammanställt och

  analyserat forskning inom två innehållsområden, (1) läs- och skriv samt (2) matematik. Inom dessa två

  innehållsområden förekommer arbetssätt i form av generella pedagogiska stödinsatser såväl som

  ämnesspecifika pedagogiska stödinsatser.

  Tre av de fem undersökta arbetssätten, i form av generella pedagogiska stödinsatser, visar på goda effekter

  när det gäller uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. Dessa tre arbetssätt är kamratlärande, explicit

  undervisning och träning i metakognitiva strategier.

  Forskningsstödet för individuellt lärande är svagare, både för att det ännu saknas tillräckligt mycket

  tillförlitlig forskning och för att den forskning som finns inte kan rapportera mer än måttliga effekter. Det finns

  ännu relativt lite forskning som fokuserar samma forskningsfråga, t ex tillämpning av individuellt lärande för

  en specifik grupp elever med svårigheter inom ett särskilt innehållsområde. Detta leder till att forskningen inte

  heller i särskilt stor utsträckning har sammanfattats i form av meta-analyser om individuellt lärande. När det

  gäller samarbetslärande finns goda effekter för elever i allmänhet, men trots att samarbetslärande är ett av de

  mest undersökta arbetssätten av de vi tar upp i syntesen saknas entydiga resultat av vilken effekt detta arbetssätt

  har för uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. Det finns få studier som har fokuserat särskilt på

  elever i svårigheter och den forskning som finns bygger på relativt små urval och har en hel del brister

  avseende tillförlitlighet. Vi vill alltså inte påstå att individuell undervisning och samarbetslärande inte skulle

  kunna vara effektiva arbetssätt för att stödja elever i svårigheter. Särskilt när det gäller samarbetslärande visar

  enskilda resultat att detta arbetssätt har potential att vara en framgångsrik metod. I dagsläget saknar vi dock

  tillräcklig evidens för att dessa metoder har förutsättningar att främja skolprestation för elever i svårigheter på

  ett bättre sätt än vad som sker inom ramen för ordinarie skolverksamhet.

  Inom området läs- och skrivsvårigheter finns många meta-analyser som visar på goda effekter. Särskilt

  verkar kamratlärande vara en effektiv metod för att främja läsförmåga hos elever i svårigheter. Detta gäller

  särskilt för äldre elever som får undervisa yngre elever eller för elever som blir undervisade av en elev i samma

  ålder. Även metakognitiva strategier visade god effekt för att främja läsförmåga för elever i svårigheter, särskilt

  om interventionen utfördes i mindre elevgrupper. Viss forskning stödjer att en kombination av strategisk och

  explicit undervisning ger högre effekt än när dessa arbetssätt används var för sig. Överhuvudtaget verkar

  stödinsatser inom läs- och skrivområdet vara mest effektiva för elever i svårigheter. Den typ av intervention

  som visade högst effekt, också på lite längre sikt, för att främja elevers läsförståelse bestod av en kombination

  av träning i läsförståelse, fonetik och fonemisk medvetenhet. Framförallt verkar eleverna prestera bättre i

  stavning efter intervention, oavsett om interventionen fokuserat på läsförståelse eller fonemisk medvetenhet.

  Forskningen om stödinsatser när elever har svårigheter i matematik är mindre tillförlitlig. I flera av metaanalyserna

  har man sammanfattat forskning om en mångfald av arbetssätt och strategier för implementering av

  dessa stödinsatser, vilket gör det svårt att dra slutsatser om när en viss stödinsats verkligen har effekt. Även här

  verkar dock kamratlärande som arbetssätt ha en god effekt för elever i svårigheter och då särskilt när yngre

  elever undervisas av äldre, samt när interventionen utförs i elevernas ordinarie klassrumssituation. Även

  metoder där man kombinerar explicit och kontextualiserad undervisning (återkoppling på prestation via

  datorprogram med efterföljande rekommendationer på övningar) verkar fungera bra för att främja matematisk

 • 3. Göransson, Kerstin
  et al.
  Lindqvist, Gunilla
  Klang, Nina
  Magnússon, Gunnlaugur
  Nilholm, Claes
  Speciella yrken?: Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning2015Report (Other academic)
 • 4.
  Göransson, Kerstin
  et al.
  Karlstads universitet.
  Lindqvist, Gunilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Högskolan Dalarna.
  Möllås, Gunvie
  Jönköping University.
  Almqvist, Lena
  Mälardalens högskola.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden2017In: Educational review (Birmingham), ISSN 0013-1911, E-ISSN 1465-3397, Vol. 69, no 4, p. 490-505Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Special needs educators and their counterparts are expected to play a significant role in schools' work towards inclusive practices. Studies do, however, indicate a rather diversified picture regarding the occupational groups assigned to work with special support and their workroles, within and between different countries. In Sweden, one can differentiate between two such occupational groups, special needs educators (SNEs) with qualifications in special educational needs at advanced level and support teachers (SuTs) with varying teacher education and education in special educational needs. The aims of this paper are to investigate the occurrence of SNEs and SuTs within the compulsory school system in ten municipalities in Sweden and the occupational roles of those SNEs and SuTs in relation to the inclusion agenda. A questionnaire was sent out in 2012 to all SNEs and SuTs in ten municipalities (n=511, response rate 61.6%). Main results indicate that: a) there is wide variation between municipalities regarding the extent to which SNEs or SuTs are assigned to work with special support; b) the characteristics of the occupational role of SNEs are more in line with inclusive practices than those of the role of SuTs; c) there is consensus between the two occupational groups regarding what they think should characterize the occupational role of SNEs; and d) SNEs consider, more than do the SuTs themselves, that the role of SuTs should be more in line with that of a ‘traditional special-education teacher’. Results are discussed in relation to Skrtic’s (1991, 1995) theoretical accounts of inclusive education and Abbott’s (1988) notion of jurisdictional control.

 • 5.
  Göransson, Kerstin
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Lindqvist, Gunilla
  Högskolan Dalarna.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Voices of special educatiors in Sweden. A total population study.2015In: Educational research (Windsor. Print), ISSN 0013-1881, E-ISSN 1469-5847, Vol. 57, no 3, p. 287-304Article in journal (Refereed)
 • 6. Göransson, Kerstin
  et al.
  Lindqvist, Gunilla
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Voices of special educators in Sweden: a total-population study2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: There are two occupational groups in Sweden that are expected to have significant impact on educational work related to children in need of special support. These two groups are special educational needs coordinators (SENCOs) and special education teachers. In this paper, we use the collective name special educators' to refer to both groups. Special educators are expected to have specific knowledge regarding the identification of, and work with, school difficulties. However, there is noticeably little research concerning these occupational groups. This study was undertaken in order to further our knowledge about special educators' work.Purpose: The overall purpose of the present paper is to provide a first overview of special educators' work. The paper investigates these special educators' perceptions of their occupational role, of their preparedness for the role and of how their role is practised. The paper also illuminates questions about SENCOs' and special education teachers' knowledge and values as well as the grounds for the occupational groups to claim special expertise related to the identification of, and work with, school difficulties.Design and method: A questionnaire was sent out in 2012 to all SENCOs and special education teachers in Sweden who received their degree from 2001 onwards and in accordance with the Swedish examination acts of 2001, 2007 and 2008 (N=4252, 75% response rate).Results: According to the results, special educators state that they are well prepared to work with some tasks, such as counselling, leading development work and teaching children/pupils individually or in groups. Concurrently, there are tasks that the groups are educated for (e.g. school-development work), which they seldom practise in their daily work.Conclusions: Primarily using reasoning concerning jurisdictional control, we discuss SENCOs' and special education teachers' authority to claim special expertise in relation to certain kinds of work, clients and knowledge and thus, their chances of gaining full jurisdictional control in the field of special education.

 • 7. Göransson, Kerstin
  et al.
  Lindqvist, Gunillla
  Klang, Nina
  Magnusson, Gunnlaugur
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning - en enkätstudie.2015Report (Other academic)
 • 8. Göransson, Kerstin
  et al.
  Magnússon, Gunnlaugur
  Nilholm, Claes
  Challenging Traditions?: Pupils in Need of Special Support in Swedish Independent Schools2012In: Nordic Studies in Education, Vol. 32, no 4, p. 262-280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents the general situation for pupils in need of special support (PNSS) within the Swedish independent compulsory schools. The analysis is based upon a survey of all independent schools in Sweden. Results show that the amount of PNSS is lower in independent schools than in municipal schools and that a deficit perspective seems to be common regarding explanations of school problems. There is, however, great diversity among the schools. Conclusions are that the challenge of independent schools to the traditional way of conceiving education, regarding school choice, seems to be more effective less for some other groups of pupils than for PNSS and that there are few signs that independent schools challenge traditions in work with PNSS in municipal schools.

 • 9.
  Göransson, Kerstin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Den sociala situtionen för barn och elever i svårigheter som undervisas i reguljära klasser.2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Föreställningen om betydelsen av en inkluderande skolverksamhet är internationellt mycket spridd och rotad i

  olika utbildningssystem. För många barn och elever i svårigheter (EiS) i förskola och skola innebär det, på ett

  mycket konkret plan, att de inte särskiljs utan undervisas i reguljära klasser/grupper tillsammans med elever

  som inte betraktas vara i skolsvårigheter. Skolverkets statistik visar att de allra flesta eleverna i grundskolan

  som är i behov av särskilt stöd erhåller detta stöd inom ramen för den reguljära klassen. Samtidigt visar statistik

  att andelen elever i särskilda undervisningsgrupper i grundskolan har ökat de senaste två läsåren. Under det

  senaste årtiondet har vidare alltfler fristående skolor som speciellt riktar sig till elever i behov av särskilt stöd

  ökat. I de fallstudier som Skolverket genomfört uppges sociala problem och mobbning i den reguljära skolan

  vara två av de främsta anledningarna till att elever och föräldrar valt en skola med speciell inriktning på särskilt

  stöd.

  Syftet med föreliggande forskningsöversikt är att redovisa en bild av vad empiriskt grundad forskning visar

  om den sociala situationen för barn och elever i svårigheter i förskolan eller som har sin skolgång i reguljära

  klasser inom grundskola och gymnasium. I översikten ingår 53 artiklar med empirisk originalforskning. På ett

  övergripande plan visar översikten att EiS som grupp riskera att ha en något sämre social situation, i den

  bemärkelsen de riskerar att ha något färre vänner, något lägre frekvens samspel, och med mindre sannolikhet

  tillhöra klicken av mest populära elever eller barn i klassen eller gruppen. Samtidigt visar översikten att

  gruppen inte förfaller ha en marginaliserad eller stigmatiserad roll, barnen och eleverna har vänner, det är inte

  större sannolikhet att dessa barn och elever isoleras eller blir utfrysta av sina kamrater än andra barn och elever,

  det framkommer även att det är stora variationer mellan eleverna och barnen samt att flera skolmiljöer

  förefaller ha skapat likartade förutsättningar för elevgrupperna att utveckla en känsla av tillhörighet och

  tillfredsställelse med skolan. Resultaten diskuteras utifrån kontakt- respektive homofili- eller

  likhetshypoteserna.

  Översikten visar vidare att det finns brister i den bild som framträder i forskningen om elevernas situation.

  Det behövs forskning som belyser äldre elevers sociala situation liksom mer forskning om barns sociala

  situation i förskolan. Vidare behövs forskning som identifierar faktorer i miljön av betydelse för elevernas

  sociala situation, det behövs således forskning som undersöker elevers sociala situation i olika skolmiljöer,

  miljöer som t.ex. kännetecknas av olika arbetssätt, olika gruppstrukturer och grupprocesser. Slutligen menar vi

  att forskning med tolkande och kritiska kunskapsintressen bör skapas ett större utrymme för att fördjupa och

  nyansera den forskningsmässigt grundade kunskapsbilden av ett mycket komplext område.

 • 10. Göransson, Kerstin
  et al.
  Nilholm, Claes
  Magnússon, Gunnlaugur
  Inclusive education in Sweden: Past, present and future issues2012In: Bildning för alla: En pedagogisk utmaning / [ed] Barow, Thomas; Östlund ,Daniel, Kristianstad University Press , 2012, p. 161-174Chapter in book (Other academic)
 • 11. Hydén, Lars-Christer
  et al.
  Nilholm, Claes
  Tema Kommunikation, Linköpings universitet.
  Karlsson, Kristina
  När olikhet blir problem handikappforskning, kontext och social interaktion2003In: socialmedicinsk tidskrift, Vol. 10, s. 319-333Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  I artikeln argumenterar författarna för försök att inom handkappforskningen gå utöver traditioner av att den medicinska kroppsuppfattningen är ett bärande element i analyser av det sociala.

 • 12.
  Klang, Nina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gustafson, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Möllås, Gunvie
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Göransson, Kerstin
  Enacting the role of special needs educator: six Swedish case studies2017In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 32, no 3, p. 391-405Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With the increasing focus on inclusion, special needs educators (SNEs) are now expected to share responsibility for pupils with teacher colleagues and to lead school development, but it is a challenge to enact this role in schools. The aim of the study was to explore how professional roles of Swedish SNEs are enacted in local school contexts. From a survey of SNEs in 10 Swedish municipalities, six participants whose work tasks were expected to correspond to the degree ordinances for their university training were chosen. The participants were followed at work, and data were collected through observation of the participants at work, participants’ diaries and interviews with the participants, their teacher colleagues and their school principals. The analysis involved both quantitative and qualitative methods. First, based on the researchers’ observations of the participants at work, categories of SNEs’ tasks were discerned, and the amount of time devoted to those categories of tasks was summarised. Second, case study narratives of the SNEs’ work were constructed to describe how the participants, their teacher colleagues and their school principals view the SNE role and to describe how the work is enacted in various school contexts. The results revealed seven categories of work tasks practised to varying degrees by the six SNEs. The case study narratives exposed large variation in how the SNEs conceptualised their role and how it evolved in relation to local school contexts. The results of the study are discussed with regard to the role of the SNE in relation to policies of inclusion. 

 • 13. Magnusson, Gunnlaugur
  et al.
  Göransson, Kerstin
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Similar Situations? Special Needs in Different Groups of Independent Schools.2015In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 59, no 4, p. 377-394.Article in journal (Refereed)
 • 14. Magnússon, Gunnlaugur
  et al.
  Göransson, Kerstin
  Nilholm, Claes
  Similar Situations?: Special Needs in Different Groups of Independent Schools2014In: SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Vol. 59, no 4, p. 377-394Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores differences between different groups of Swedish independent schools’ work with pupils in need of special support (PNSS). Data comes from a total population study of independent schools. Data is analyzed using six categories of profile that may affect the special educational values at the schools, and therefore the situation for PNSS. Additionally, the data is analyzed with regard to the school ownership structure. Results show that diagnosis is important for receiving support, despite contrary legislative intentions. The groups differ regarding proportions of PNSS (12-100%), incidence of refusals of admission (8-40%), and in the way they explain problems and organize support. Generally, there is little challenge to a deficit perspective in views on school difficulties and the organization of support; market rationality may be a contributing factor. There are more differences between educational profiles of schools than there are between types of school ownership.

 • 15.
  Magnússon, Gunnlaugur
  et al.
  Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Göransson, Kerstin
  Karlstad University.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Varying access to professional, special educational support: a total population comparison of special educators in Swedish independent and municipal schools2018In: Journal of Research in Special Educational Needs, ISSN 1471-3802, E-ISSN 1471-3802, Vol. 18, no 4, p. 225-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Independent schools are securely established in the Swedish education system. Prior research shows they generally have fewer pupils in need of support and lower proportions of special educators. Here, results are presented from a total population study of Swedish special educators (n = 4252) examined after 2001. The aim was to explore and compare the occupational situations of special educators working in Swedish municipal and independent schools. This is done by studying their occupational situations and the values they express regarding identification of – and work with – special support. The results show that while the respondents are demographically similar and express similar values, they have very different occupational situations. Those employed in independent schools have fewer years’ experience as special educators, are more often employed part‐time than full‐time and are more likely to hold other positions in schools (such as head teacher) than those employed in municipal schools. The results further illustrate different organisational approaches towards special educational support. Apparent is that independent schools offer professional special educational resources to a lower degree and utilise them differently. This is likely to influence the situation of pupils in need of support, and has consequences for the image of the Swedish education system.

 • 16.
  Magnússon, Gunnlaugur
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Göransson, Kerstin
  Karlstad University, Sweden.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Sweden.
  Varying access to professional, special educational support: a total population comparison of special educators in Swedish independent and municipal schools2018In: Journal of Research in Special Educational Needs, ISSN 1471-3802, E-ISSN 1471-3802, Vol. 18, no 4, p. 225-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Independent schools are securely established in the Swedish education system. Prior research shows they generally have fewer pupils in need of support and lower proportions of special educators. Here, results are presented from a total population study of Swedish special educators (n = 4252) examined after 2001. The aim was to explore and compare the occupational situations of special educators working in Swedish municipal and independent schools. This is done by studying their occupational situations and the values they express regarding identification of – and work with – special support. The results show that while the respondents are demographically similar and express similar values, they have very different occupational situations. Those employed in independent schools have fewer years’ experience as special educators, are more often employed part‐time than full‐time and are more likely to hold other positions in schools (such as head teacher) than those employed in municipal schools. The results further illustrate different organisational approaches towards special educational support. Apparent is that independent schools offer professional special educational resources to a lower degree and utilise them differently. This is likely to influence the situation of pupils in need of support, and has consequences for the image of the Swedish education system.

 • 17.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  How should pupils with intellectual disabilities be educated?: A response to Gustavsson, Kittelsaa & Tøssebro2017In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 32, no 4, p. 489-490Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Inkludering-vad kan man lära sig av forskningen?2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  SMART: Ett sätt att genomföra forskningsöversikter2017 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 20.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Statsvetarna och skolan.2015In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 117, no 2, article id 301-303Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Teori i examensarbetet: - en vägledning för lärarstudenter2016 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 22.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Var blev ni av ljuva drömmar ”?: - om inkludering som utopi2016In: Att ta utbildningens komplexitet på allvar.: En vänskrift till Eva Forsberg. / [ed] M. Elmgren, M. Folke-Fichtelius, S. Hallsén, H. Román & W. Werke, Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis , 2016, 1, p. 299-310Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Nilholm, Claes
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Göransson, Kerstin
  Forskningen om inkludering. En SMART översikt.: Delrapport från SKOLFORSK-projektet: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande forskningsöversikt är att 1) utveckla och pröva ett format för forskningsöversikter,

  SMART (Systematic Maping and Analysis of Research Topographies) samt 2) att tillämpa formatet på

  forskningen om inkludering inom ramen för ”special needs” området. SMART tar sin utgångspunkt i den

  forskning som forskarna själva ser som mest betydelsefull. Antaganden i formatet är att

  samhällsvetenskaplig/utbildningsvetenskaplig forskning sker utifrån olika, legitima perspektiv samt att en

  forskningsöversikt ska ses som en av flera möjliga konstruktioner av ett område.

  Initialt identifierades 2 forskningsarenor, en amerikansk och en europeisk. De 15 artiklar på vardera arenan

  som var mest refererade av andra forskare valdes ut för kartläggning och analys. De kodades och analyserades

  utifrån sex aspekter: genre, ämne, teori, metod, resultat/slutsatser och inkluderingsbegrepp. Störst vikt lades vid

  analysen av inkluderingsbegreppet. Översikten genererade en mängd intressanta resultat, bland annat

  identifierades en klyfta i fältet mellan positioneringsartiklar med utvecklade diskussioner om och analyser av

  vad inkludering innebär och artiklar med empirisk originalforskning där inkludering används i betydelsen att

  elever i svårigheter är placerade i vanliga klassrum. En annan slutsats är att SMART förefaller vara ett mycket

  användbart format för att genomföra forskningsöversikter och kan förväntas vara användbart för hela det

  samhällsvetenskapliga/humanistiska fältet.

 • 24.
  Nilholm, Claes
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Göransson, Kerstin
  Karlstad Univ, Dept Educ, Karlstad, Sweden..
  What is meant by inclusion?: An analysis of European and North American journal articles with high impact2017In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 32, no 3, p. 437-451Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this review is to further our knowledge about what is meant by inclusion in research addressing the topic. While it is common to remark that inclusion is defined in different ways in research, few attempts have been made to map and analyse different types of definitions and whether there are patterns to be find in how the concept is used. The 30 most cited journal articles from a North American and a European research arena were selected for analysis. Each article was analysed in relation to genre, theoretical tradition and inclusion concept used. The review yielded several important results. To name a few, a divide was identified between position articles, with developed discussions about and analyses of the meaning of inclusion, and empirical articles, where inclusion signifies that children with disabilities are placed in the mainstream. In addition, writing within a critical theoretical tradition was much more common among positional papers. Further, both arenas are dominated by Anglo-Saxon researchers. It is argued that the conceptual confusion characterising the field impedes its development.

1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf