Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1204
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Tavga
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Karsnäser, Jeremias
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  “Eleverna är otroligt duktiga; de behöver bara stöttning i början och rätt undervisning”: En kvalitativ studie om lågstadielärares resonemang över hur läsförståelse främjas hos andraspråkselever2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur lärare beskriver att de arbetar för att främja läsförståelseförmågan hos elever som talar svenska som andraspråk i årskurs f-3. För att undersöka detta genomförs en tematisk analys av sex semistrukturerade intervjuer med lärare från olika kommuner som arbetar i skolor med många andraspråkselever. 

  Resultatet pekar på att lärarna arbetar strukturerat med att undervisa elever om lässtrategier som kan användas för att förstå en text enligt undervisningsmodellen Reciprocal teaching. Den vanligaste strategin som används enligt lärarna är att reda ut oklarheter, då andraspråkselever ofta har ett bristande ordförråd. Strategierna summera, förutspå och ställa frågor används också men i mindre utsträckning. 

  Resultatet visar dessutom att lärarna är positiva till att använda elevernas modersmål i undervisningen för att främja deras läsförståelse. Deras resonemang pekar på att de använder en del av de strategier som föreslås i ramverket pedagogiskt transspråkande, dock ofta på ett spontant och oplanerat sätt.

  Slutsatsen blir således att lärare behöver mer kunskap och utbildning om hur elevernas modersmål kan användas som resurser. Detta för att underlätta för dem att utforma mer planerade, medvetna och varierade arbetssätt och komma bort från den spontana tillämpningen av pedagogiskt transspråkande som för tillfället ofta sker. Studien understryker att strategier för att främja andraspråkselevers läsförståelse i svenska inte är något som enbart SVA-lärare behöver förhålla sig till, utan en viktig fråga för alla lärare i skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abbas, Tavga
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Karsnäser, Jeremias
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur fostrar lärare elever i årskurs f-3 till demokratiska medborgare?: En kvalitativ undersökning om lärares didaktiska uppfattningar om demokratiuppdraget2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar didaktiskt kring SO-undervisning i årskurs f-3 i demokratifrågor och vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas i den undervisningen.

  För att kunna besvara detta syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra informanter med varierande yrkeserfarenhet och aktuella undervisningsårskurser.

  Resultat för studien visar att informanterna har bra koll på varför det är viktigt att undervisa om demokrati, hur undervisningen ska genomföras och vad den ska innehålla. För att kunna uppnå skolans demokratiuppdrag behöver demokratiundervisningen genomsyra hela skolans verksamhet, utgå ifrån elevernas individuella förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter, göra eleverna delaktiga i utformandet av sin utbildning och få de att inse att deras röst är betydelsefull. Kommunikation är a och o i demokratiundervisningen och ska ske både med och mellan elever, kollegor och vårdnadshavare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abbas-Andersson, Josef
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sophia, Sivermalm
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konsten att göra det osynliga synligt: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med nationella minoriteter2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar med nationella minoriteter och ta reda på vilka påverkansfaktorer som inverkar på undervisningen om de nationella minoriteterna. Studien är en flermetods-studie kring ett arbetsmaterial som skapats för förskolans arbete med minoriteter (Sametinget,2018), förskollärare har genomfört semistrukturerade enkäter och semistrukturerade intervjuer och frågorna har berört förskollärares resonemang kring arbetet med nationella minoriteter utifrån arbetsmaterialet. I analysen och diskussionen framgår påverkansfaktorer och förskollärares tolkningar och planerade undervisningar blir centrala. Vår forskning har närmat sig svaret på vad som är påverkansfaktorer för förskollärares undervisning om nationella minoriteter. Studien bidrar till forskningen kring förskolepedagogik, med fokus på förskollärares behov i sitt arbete med barn om och med nationella minoriteter. Det erbjuder insikter om hur man bäst kan stödja dessa barns utveckling och främjar en mer inkluderande utbildning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdullahi Hassan, Hibaaq
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kvinnokraft, i kläm mellan två kulturer: En kvalitativ studie om hur första generationen somaliska kvinnor upplever högre utbildning i Sverige2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to be able to contribute a small insight into how first-generationSomali women experience higher education and what they experience as opportunities andobstacles. The data has been collected through a semi-structured qualitative telephoneinterview. The result is based on five interviews with first-generation Somali femalestudents who have lived in Sweden for less than ten years and who are currently pursuingbachelors or master's level of education. The results showed that higher education plays animportant role in the lives of all the students, it also shows that the students socio-culturalupbringing is the driving force behind their pursuing of higher education. Education is alsoseen as crucial for gaining social cultural and economic capital. The results also shows thatthe female students face challenges such as prejudices, socio-cultural barriers and evendifficulties in finding work after their education. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Wilhelm Tobias
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ledarskap i förändring: En tematisk analys av lärandets betydelse i yrkeskontexter präglade av digitalisering och teknisk utveckling2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att fördjupa kunskaperna om hur yrkesverksamma ledare beskriversin egen betydelse för kunskaps- och kompetensutveckling hos sina medarbetare i enkontext präglad av digitalisering och teknisk utveckling. Metoden som användes vartematisk analys av semistrukturerade intervjuer. Analysen utgick från åtta intervjuer och242 utsagor och resultatet visade att ledarna beskriver sin betydelse för medarbetarnaslärande genom att de skapar handlingsutrymme, ställer krav, kontrollerar och visaromsorg. Tekniska artefakter beskrivs få konsekvenser för verksamheterna och dessanställda. De slutsatser som dras är att ledarna har betydelse för sina medarbetareslärande, men inte till vilken grad. Det lärande som erbjuds och sker inomverksamheterna beskrivs delvissom ett anpassningsinriktat lärande och som ettredskapför produktion. Relevansen som studien har är insikter i ledares beskrivningar av sinbetydelse för sina medarbetares lärande samt hur den tekniska utvecklingen fårkonsekvenser både för medarbetarnas integritet och arbetsprestationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Adlerteg, Amalia
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Solving the Gleason Problem using Partition of Unity2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Gleason problem has been proven to be a complicated issue to tackle. In this thesiswe will conclude that a domain, Ω ⊂ R𝑛, has Gleason 𝑅-property at any point 𝑝 ∈ Ω, where 𝑅(Ω) ⊂ 𝐶(Ω) is the ring of functions that are real analytic in 𝑝. First, we investigate function spaces and give them fitting norms. Afterwards, we build a bump function that is then used to construct a smooth partition of unity on R𝑛. Finally, we show that some of the functionspaces, introduced earlier, have the Gleason property. Ultimately, we use our smooth partition of unity in order to prove that the statement above holds for domains in R2. Subsequently, with the same reasoning one can prove that the statement also holds for domains Ω ⊂ R𝑛.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  af Klinteberg, Ludvig
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Singularity swap quadrature for nearly singular line integrals on closed curves in two dimensions2024Ingår i: BIT Numerical Mathematics, ISSN 0006-3835, E-ISSN 1572-9125, Vol. 64, nr 1, artikel-id 11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a quadrature method for evaluating layer potentials in two dimensions close to periodic boundaries, discretized using the trapezoidal rule. It is an extension of the method of singularity swap quadrature, which recently was introduced for boundaries discretized using composite Gauss–Legendre quadrature. The original method builds on swapping the target singularity for its preimage in the complexified space of the curve parametrization, where the source panel is flat. This allows the integral to be efficiently evaluated using an interpolatory quadrature with a monomial basis. In this extension, we use the target preimage to swap the singularity to a point close to the unit circle. This allows us to evaluate the integral using an interpolatory quadrature with complex exponential basis functions. This is well-conditioned, and can be efficiently evaluated using the fast Fourier transform. The resulting method has exponential convergence, and can be used to accurately evaluate layer potentials close to the source geometry. We report experimental results on a simple test geometry, and provide a baseline Julia implementation that can be used for further experimentation.

 • 8.
  af Klinteberg, Ludvig
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. KTH, Sweden.
  Saffar Shamshirgar, Davoud
  KTH, Sweden.
  Tornberg, Anna-Karin
  KTH, Sweden.
  Fast Ewald summation for free-space Stokes potentials2017Ingår i: Research in the Mathematical Sciences, ISSN 2197-9847, Vol. 4, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present a spectrally accurate method for the rapid evaluation of free-space Stokes potentials, i.e., sums involving a large number of free space Green’s functions. We consider sums involving stokeslets, stresslets and rotlets that appear in boundary integral methods and potential methods for solving Stokes equations. The method combines the framework of the Spectral Ewald method for periodic problems (Lindbo and Tornberg in J Comput Phys 229(23):8994–9010, 2010. doi: 10.1016/j.jcp.2010.08.026 ), with a very recent approach to solving the free-space harmonic and biharmonic equations using fast Fourier transforms (FFTs) on a uniform grid (Vico et al. in J Comput Phys 323:191–203, 2016. doi: 10.1016/j.jcp.2016.07.028 ). Convolution with a truncated Gaussian function is used to place point sources on a grid. With precomputation of a scalar grid quantity that does not depend on these sources, the amount of oversampling of the grids with Gaussians can be kept at a factor of two, the minimum for aperiodic convolutions by FFTs. The resulting algorithm has a computational complexity of $$O(N \log N)$$ O ( N log N ) for problems with N sources and targets. Comparison is made with a fast multipole method to show that the performance of the new method is competitive.

 • 9.
  Agirman, Rebecca
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ghaini, Jasna
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Val av läsmetod i undervisningen för elever i yngre åldrar: En kvalitativ studie om några f-3 lärares val av läsmetod till den skönlitterära undervisningen2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra vilka läsmetoder några f-3 lärare väljer att använda i sin undervisning för elevernas tillägnande av skönlitteratur samt vilka läsmetoder några f-3 elever föredrar. De läsmetoder som studien fokuserar på är högläsning, tyst läsning och ljudbok. Till studien har intervjuer använts som datainsamlingsmetod med några lärare och elever. Resultatet av lärarnas svar visar att lärarna varierar sig i användning av läsmetoder, men den läsmetod som föredras är högläsning. Resultatet av elevernas svar visar att de tycker om samtliga läsmetoder, men att de föredrar tyst läsning. Detta är även den läsmetod som flera av eleverna använder sig av på fritiden. Studiens slutsats är att lärarna är eniga om att det är viktigt med varierande läsmetoder som gynnar eleverna på olika sätt och att det kan öka deras läslust. Läsmetoderna blir sedda som komplement till varandra. Den läsmetod som eleverna anser fungerar bäst för dem är tyst läsning, både i skolan och på fritiden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ahlbäck, Jens
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eklund, David
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärares och speciallärares arbete med matematikundervisning2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I svensk grundskola är matematik det ämne där flest elever går ut årskurs 9 utan ett godkäntbetyg. Den svenska grundskolan behöver bli bättre på att upptäcka och åtgärdaundervisningssituationen för elever som hamnat i matematiksvårigheter samt arbetaförebyggande för elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter.Syftet med studien är att undersöka lärares och speciallärares erfarenheter avmatematikundervisning och hur dessa yrkeskategorier arbetar för att upptäcka elever imatematiksvårigheter samt arbetet för att åtgärda dessa svårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer genomförts.Urvalet av respondenter har varit målstyrt där lärare och speciallärare medmatematikinriktning har tillfrågats. Resultatet visar på vilka sätt lärare och speciallärareupptäcker elever med matematiksvårigheter och hur de arbetar för att både åtgärdasvårigheter samt arbeta främjande för att matematiksvårigheter inte ska uppstå.Denna studie visar på olika sätt att arbeta upptäckande, främjande och åtgärdande för eleversom riskerar att hamna i eller är i matematiksvårigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ahlin, Angelica
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Swedish Learners of English and Their Use of Linguistic Metaphor2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates linguistic metaphors used by Swedish learners of English in upper secondary school. The aim is to provide a measure of the amount and distribution of metaphor in learner English, with the secondary aim of evaluating the method. 24 essays at two different proficiency levels were analyzed using the Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit (MIPVU), a method developed by Steen and his colleagues in 2010, which has since become a popular method for identifying metaphor. The findings are in accordance with previous research and indicate increased metaphor density with higher proficiency levels. The results also show that metaphor is not evenly distributed among word classes: the word classes prepositions and verbs were found to exhibit the highest proportions of metaphor, whereas e.g. adverbs exhibited very few metaphor-related words. MIPVU was found to be a reliable and useful method even for learner English, despite not being created for this purpose.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ahlin, Isabelle
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sanchez, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Undervisning på gården, mer än en fråga om utrymme?: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares didaktiska reflektioner kring förskolegården2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda förskolegården som undervisningsmiljö. Den datainsamlingsmetod som ligger till grund för studien bygger på intervjuer med åtta verksamma förskollärare. Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv med komplement av Gibsons ekologiska realism. Resultatet visar att förskollärare har en nyckelroll i utformningen av gården där deras engagemang möjliggör olika handlingserbjudanden. Genom att tillhandahålla ett variationsrikt och utmanande material kan undervisningssituationer på gården möjliggöras. Resultatet visar även att det finns en motsägelsefullhet i förskollärares utsagor kring att använda gården som undervisningsmiljö. Planerade undervisningstillfällen på gården är mer förekommande än spontana. Slutsatsen är att man missar många undervisningssituationer på gården, vilket ger skäl till att de behöver tas tillvara på ett tydligare sätt. Förskollärares didaktiska överväganden är avgörande för om det blir en lekfull undervisning på gården eller om gården enbart blir en symbol för barns fria lek. Fortbildning inom området är något som kan betonas både i styrdokument och i utbildningssammanhang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gården
 • 13.
  Ahlqvist, Kathrine
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Didriksen, Mette
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Extra anpassningar i en inkluderande matematikundervisning: lärares och speciallärares beskrivningar sedda med specialpedagogiska glasögon2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom vår yrkeserfarenhet har vi sett en förändring mot en mer individanpassad skola, där lärare i högre grad ska planera och genomföra undervisning utifrån elevunderlaget. Syftet med denna studie är att få en större inblick hur lärare och speciallärare arbetar och dokumenterar extra anpassningar i en inkluderande matematikundervisning, samt hur dessa påverkar elevens ansvar och möjlighet att inkluderas. Studien har en kvalitativ undersökningsmetod med 12 semistrukturerade intervjuer. Av dessa 12 är fyra speciallärare och åtta matematiklärare som är yrkesverksamma i olika delar i mellersta Sverige. Det mest framträdande i undersökningen är att det finns en varierad bild av vad extra anpassningar innebär och hur lärare och speciallärare arbetar med extra anpassningar. Vidare visar studien att inkludering genomförs i undervisningen och att lärare och speciallärare är positiva till att arbeta inkluderande, men uppvisar också motstridiga känslor och tankar gällande om inkludering hjälper eller stjälper eleven. Resultatet visar att rutinerna kring dokumentationen av extra anpassningar är bristfälliga. Vi drar slutsatsen att speciallärare och lärare har en viktig funktion, både enskilt men även i ett samspel med varandra. Det gäller extra anpassningar, ett inkluderande arbetssätt och vikten av att dokumentera extra anpassningar så att det främjar elevens kunskapsutveckling i matematik.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlqvist, Moa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kullerback, Karin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper: En kvalitativ forskningsstudie om 8 förskollärares kunskaper i och om matematik, hur de använder dessa i relation till undervisning i ämnet2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper i och om ämnet matematik. Studien riktades mot förskollärare som tog sin examen innan år 2010. Datainsamlingen var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 8 förskollärare. Utifrån datamaterialet formades resultatet, som delades upp i relevanta kategorier och teman. Resultatet visade att samtliga förskollärare hade undervisning i matematik men att deras matematiska och didaktiska kunskaper skilde sig åt. Resultatet analyserades utifrån Aristoteles kunskapsteori och de centrala begreppen episteme - teoretisk kunskap, techne - praktisk kunskap och fronesis - etisk kunskap. Slutsatsen visade att förskollärarna i denna studie upplevde ett behov av ytterligare kompetensutveckling, både i ämnet matematik men främst hur matematikundervisningen kan genomföras. Det som även framkom i slutsatsen var att praktisk, teoretisk och etisk kunskap måste samspela för att förskollärare ska bilda en god förståelse för vad uppdraget säger och yrket innebär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahlros, Anne
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andersén, Veronica
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förebyggande och åtgärdande samarbete för inkluderande lärmiljöer: En småskalig intervju- och observationsstudie om specialpedagogers samarbete med lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att det finns begränsade kunskaper om samarbetet mellan specialpedagoger och lärare. Det gäller då särskilt kunskaper som berör hur specialpedagogen stödjer läraren i arbetet med att möta elevernas behov inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med studien var att undersöka det interprofessionella samarbete mellan specialpedagoger och lärare samt hur specialpedagogers kompetens används i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer. Skrtics teori, om att lärare bör samarbete med andra professioner för att kunna skapa en varierad undervisning och en flexibel organisering, utgör studiens utgångspunkt. Skolor från tre kommuner och skolenheter från grundskola upp till vuxenutbildning representerades. En kvalitativ forskningsansats valdes och datainsamlingen som genomfördes var intervjuer med specialpedagoger och observationer av deras arbete. Sammantaget framkom att samarbete mellan specialpedagoger och lärare förekommer. I studiens resultat framkom att alla specialpedagoger använde kollaborativ handledning i sitt uppdrag, det vill säga att lärare och specialpedagog gemensamt reflekterade, samverkade och på olika sätt bidrog med sin expertis. Ofta startade den kollaborativa handledningen med en observation. Enligt specialpedagogerna anser lärare att det är mer effektivt att särskilja elever från ordinarie undervisning än att båda professionerna samarbetar i klassrummet. Ett råd som studien lämnar till specialpedagoger som vill bygga goda relationer med lärare är att de behöver göra mer än att samtala om en enskild elev eller utformning av den fysiska miljön. De behöver vara med i verksamheten och exempelvis delta i undervisning som görs.  

 • 16.
  Ahmeti, Edona
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Moberg, Helena
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  “Säger jag att du ska dämpa dig finns det en orsak till det – du måste lyssna”: En kvalitativ studie om faktorer som kan påverka förskolepersonals val av strategi och metod i mötet med barns känslouttryck2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa forskning utforskas de komplexa faktorer som kan påverka hur personal inom förskolan bemöter barns känslouttryck. Delarna av rubriken "Dämpa dig" och ”Du måste lyssna” belyser det spänningsfyllda samspelet mellan vuxnas förväntningar och barns känslouttryck. Genom noggranna observationer och tematisk analys identifieras möjliga faktorer som kan påverka personalens val av strategi och metod. Resultatet pekar på vikten av att reflektera över dessa val och lyssna på barnen för att skapa en mer förstående och stödjande miljö för deras känslouttryck.

 • 17.
  Akbari, Aidin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärar-elevrelationens betydelse för tidigare elevers skolgång2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt tidigare gymnasieelevers upplevelser gällande deras relationer med sina lärare. Syftet med studien är att få en förståelse för vilken betydelse lärar-elevrelationen har haft för elevens skolgång utifrån den tidigare elevens upplevelser. Studien är kvalitativ där semistrukturerade intervjuer genomfördes både digitalt och fysiskt för att samla in data. Resultatet analyserades med hjälp av en tematisk innehållsanalys för att uppmärksamma mönster och hitta gemensamma nämnare som bildade olika teman. Resultatet uppvisade att beroende på om relationen var bra eller dålig påverkade detta informanternas skolgång, som exempelvis minskad motivation på lektionerna. De tidigare gymnasieeleverna beskrev vad de värdesätter i en lärar-elevrelation men även vad som inte uppskattas. Tillit, engagemang, att bli sedd var nyckelord som sågs i flertal av intervjuerna med de tidigare gymnasieeleverna. De tidigare gymnasieelevernas upplevelser är av betydelse för att underlätta relationsskapandet mellan lärare och elever. Slutligen kopplades resultatet till det relationella perspektivet. Perspektivet ger riktlinjer gällande hur lärare kan förhålla sig till sina elever och hur de kan motivera samt bygga tillitsfulla relationer. Detta speglar sig i resultatet vilket visar det relationella perspektivets betydelse när det kommer till relationskapandet med de tidigare eleverna. Slutsatsen blir att de tidigare elevernas upplevelser tyder på att läraren måste engagera sig och ta reda på vad som är bra och dåligt i deras relation till sina elever genom att prata om det. För att en bra relation ska uppnås krävs det bland annat att eleverna har tillit för sina lärare och känner sig sedda. Om allt detta uppnås resulterar det till att eleven känner sig mer motiverad och vill göra bättre ifrån sig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Akne, Jasmine
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kempe, Elin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mer än bara röstning: Förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver barns delaktighet och inflytande på förskolan samt hur de anser sig kunna skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolans utbildning. Studien utgår ifrån semistrukturerade intervjuer som metod där 10 förskollärare medverkat. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det barndomssociologiska perspektivet med begreppen being och becoming, samt begreppet barns aktörskap och Shiers delaktighetsmodell. Resultatet synliggör förskollärares beskrivningar av strategier för att öka barns delaktighet och inflytande genom kartläggning av barns behov och intressen, tydliggörande pedagogik och demokratiska röstningar, men lyfter också hinder och utmaningar i förskolans uppdrag att främja barns delaktighet och inflytande. Studiens slutsats visar att förskollärare har en vilja att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolan, men att det finns osäkerhet i hur förskollärare kan öka barns delaktighet och inflytande i samspel med övriga mål och riktlinjer i förskolans styrdokument.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Al Kas Alias, Randa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Caummy, Chloe
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Högläsning i F–3-lärares undervisning: En kvalitativ studie om högläsning i svenskundervisning2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare för förskoleklass och årskurs 1-3 organiserar och arbetar med högläsning samt hur val av litteratur görs och påverkar elevers intresse. Detta har utförts genom semistrukturerade intervjuer med 6 F-3-lärare. Studiens resultat visar att det finns varierande arbetssätt vid högläsning där samtal och diskussion är en stor del av högläsningen. Dessutom visar studiens resultat att högläsning är viktigt för elevers språkutveckling, ordförråd och läsintresse. En annan viktig aspekt som studien lyfter fram är att högläsning bidrar till en gemenskap. Gemenskapen bidrar sedan till att elever får möjlighet att känna en känsla av sammanhang tillsammans med andra elever. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Al Kas Alias, Randa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Caummy, Chloé
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gemensam och enskild läsning i årskurs 1–3: En kvalitativ studie om elevers läslust i svenskundervisning2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om 1-3-lärares erfarenheter av att väcka och främja elevers läslust genom gemensam och enskild läsning. Därigenom skapas en bild av vilka för- och nackdelar det finns med de olika lässätten. Studien har utförts genom semistrukturerade intervjuer med 8 verksamma 1-3-lärare. Resultatet visar att lärare arbetar på flera sätt där de använder gemensam och enskild läsning på varierande sätt. Det finns flera faktorer som påverkar elevers läsintresse och läslust, exempelvis lyfts vikten av läsarförebilder och en god och stimulerande läsmiljö. Dessutom visar studiens resultat och slutsats vilka för- och nackdelar det finns med gemensam och enskild läsning samt att en gemensam läsning skapar en läsargemenskap. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Alagöz, Zilan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eriksson, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fantasykaraktärer: är de mer normbrytande nu?: En komparativ karaktärsanalys av hur genusnormer porträtteras i barnböcker från två olika tider2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se hur barnbokskaraktärer porträtteras ur ett genusperspektiv och se om det skett en förändring över tid. I studien analyseras två böcker från olika tider, Ronja Rövardotter från 1981 och första delen ur Musse och Helium från 2018. Metoden är en komparativ analysmetod av text och illustrationer och studien grundar sig på olika genusteorier. I analysen framkommer det att båda böckerna innehåller både normbrytande drag men även drag som kan ses stärka redan rådande stereotyper. Ronja Rövardotter ses som mer normbrytande, men slutsatsen är att det är svårt att avgöra om det är utgivningsåret, bokens genre eller helt enkelt bara författaren som avgör hur normbrytande boken blir.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Alalgöz, Zilan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eriksson, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att högläsa eller inte högläsa, det är frågan: En kvalitativ studie av några lärares och elevers attityder till högläsning av barnlitteratur under engelskundervisning2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur det ser ut med högläsning ur engelsk barnlitteratur på lågstadiet, både hur och i vilken utsträckning lärare använder sig av det, vilken påverkan de ser att det har på språkutvecklingen samt hur det tas emot av elever. Studien använder sig av en metodkombination med intervjuer av lärare och ett högläsningsexperiment med efterföljande elevenkäter för att få elevernas synvinkel. I empirin framkom att högläsning på engelska sällan skedde, trots dess språkutvecklande fördelar, på grund av flera upplevda svårigheter. Engelsk högläsning togs emot väl av eleverna, som inte såg lika stora problem som lärarna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Albuhayri, Mohammed
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Asymptotics of implied volatility in the Gatheral double stochastic volatility model2022Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We consider a market model of financial engineering with three factors represented by three correlated Brownian motions. The volatility of the risky asset in this model is the sum of two stochastic volatilities. The dynamic of each volatility is governed by a mean-reverting process. The first stochastic volatility of mean-reversion process reverts to the second volatility at a fast rate, while the second volatility moves slowly to a constant level over time with the state of the economy.

  The double mean-reverting model by Gatheral (2008) is motivated by empirical dynamics of the variance of the stock price. This model can be consistently calibrated to both the SPX options and the VIX options. However due to the lack of an explicit formula for both the European option price and the implied volatility, the calibration is usually done using time consuming methods like Monte Carlo simulation or the finite difference method.

  To solve the above issue, we use the method of asymptotic expansion developed by Pagliarani and Pascucci (2017). In paper A, we study the behaviour of the implied volatility with respect to the logarithmic strike price and maturity near expiry and at-the-money. We calculate explicitly the asymptotic expansions of implied volatility within a parabolic region up the second order. In paper B we improve the results obtain in paper A by calculating the asymptotic expansion of implied volatility under the Gatheral model up to order three. In paper C, we perform numerical studies on the asymptotic expansion up to the second order. The Monte-Carlo simulation is used as the benchmark value to check the accuracy of the expansions. We also proposed a partial calibration procedure using the expansions. The calibration procedure is implemented on real market data of daily implied volatility surfaces for an underlying market index and an underlying equity stock for periods both before and during the COVID-19 crisis. Finally, in paper D we check the performance of the third order expansion and compare it with the previous results.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Dimitrov, Marko
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. MAM.
  Ni, Ying
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. MAM.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Numerical Studies of Implied Volatility Expansions Under the Gatheral Model2024Ingår i: Data Analysis and Related Applications 3: Theory and Practice – New Approaches / [ed] Yiannis Dimotikalis; Christos H. Skiadas, John Wiley & Sons, 2024Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 25.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Engström, Christopher
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Ni, Ying
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  An Improved Asymptotics of Implied Volatility in the Gatheral Model2022Ingår i: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Springer Nature, 2022, Vol. 408, s. 3-13Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We study the double-mean-reverting model by Gatheral. Our previous results concerning the asymptotic expansion of the implied volatility of a European call option, are improved up to order 3, that is, the error of the approximation is ultimately smaller that the 1.5th power of time to maturity plus the cube of the absolute value of the difference between the logarithmic security price and the logarithmic strike price.

 • 26.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Ni, Ying
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Tewolde, Finnan
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Zhang, Jiahui
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Asymptotics of Implied Volatility in the Gatheral Double Stochastic Volatility Model2019Ingår i: Proceedings of 18th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with the Demographics 2019 Workshop, Florence, Italy: 11-14 June, 2019 / [ed] Christos H. Skiadas, ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology , 2019, s. 81-90Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The double-mean-reverting model by Gatheral [1] is motivated by empirical dynamics of the variance of the stock price. No closed-form solution for European option exists in the above model. We study the behaviour of the implied volatility with respect to the logarithmic strike price and maturity near expiry and at-the- money. Using the method by Pagliarani and Pascucci [6], we calculate explicitly the first few terms of the asymptotic expansion of the implied volatility within a parabolic region.

 • 27.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Ni, Ying
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Engström, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Tewolde, Finnan
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Zhang, Jiahui
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Asymptotics of Implied Volatility in the Gatheral Double Stochastic Volatility Model2021Ingår i: Applied Modeling Techniques and Data Analysis 2: Financial, Demographic, Stochastic and Statistical Models and Methods / [ed] Dimotikalis, Yannis, Karagrigoriou, Alex, Parpoula, Christina, Skiadas, Christos H., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2021, s. 27-38Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The double-mean-reverting model by Gatheral is motivated by empirical dynamics of the variance of the stock price. No closed-form solution for European option exists in the above model. We study the behaviour of the implied volatility with respect to the logarithmic strike price and maturity near expiry and at-the-money. Using the method by Pagliarani and Pascucci, we calculate explicitly the first few terms of the asymptotic expansion of the implied volatility within a parabolic region.

 • 28.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Dimitrov, Marko
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Ni, Ying
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Numerical Studies of the Implied Volatility Expansions up to Third Order under the Gatheral Model2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Gatheral double stochastic volatility model is a three-factor model with mean-reverting stochastic volatility that reverts to a stochastic long-run mean. Our previous paper investigated the performance of the first and second-order implied volatilities expansions under this model. Moreover, a simple partial calibration method has been proposed. This paper reviews and extends previous results to the third-order implied volatility expansions under the same model. Using Monte-Carlo simulation as the benchmark method, extensive numerical studies are conducted to investigate the accuracy and properties of the third-order expansion. 

 • 29.
  Albäck, Anna
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Åkeson, Robin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Rättstavningsprogram och deras användning i skolan2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur mellanstadielärare resonerar kring användningen av rättstavningsprogram. För att ta reda på det har en kvalitativ insats med semistrukturerade intervjuer med aktiva lärare gjorts. Resultatet visar att lärare har flera olika anledningar och resonemang kring användningen av rättstavningsprogram. Slutsatsen som kan dras är att lärare är väl medvetna om den forskning som finns idag. De vet att elever med läs - och skrivsvårigheter gynnas av rättstavningsprogram. Det saknas dock forskning kring hur elever utan svårigheter påverkas av rättstavningsprogram. Detta gör att lärare formulerar ett eget syfte till att använda dem. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Alcantara Martinez, Eduardo Alberto
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Parameter Stability in Additive Normal Tempered Stable Processes for Equity Derivatives2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the parameter stability of additive normal tempered stable processes when calibrating a volatility surface. The studied processes arise as a generalization of Lévy normal tempered stable processes, and their main characteristic are their time-dependent parameters. The theoretical background of the subject is presented, where its construction is discussed taking as a starting point the definition of Lévy processes. The implementation of an option valuation model using Fourier techniques and the calibration process of the model are described. The thesis analyzes the parameter stability of the model when it calibrates the volatility surface of a market index (EURO STOXX 50) during three time spans. The time spans consist of the periods from Dec 2016 to Dec 2017 (after the Brexit and the US presidential elections), from Nov 2019 to Nov 2020 (during the pandemic caused by COVID-19) and a more recent time period, April 2023. The findings contribute to the understanding of the model itself and the behavior of the parameters under particular economic conditions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Aldervall, Adéle
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stressrelaterad ohälsa och gruppbehandling: En kvalitativ studie med fokus på livsberättelser och transformativt lärande2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Syftet med studien är att få en ökad förståelse för och kunskap i de förändringar en människa genomgår i samband med stressrelaterad ohälsa och gruppbehandling. Fokus kommer ringa in och tydliggöra de processer som människorna erfar efter gruppbehandlingen och därefter analysera lärandet betydelse i dessa processer.

  Studien utgår från ett kvalitativt perspektiv med livsberättelser som intervjuform. Genom att skildra personernas erfarenheter och hitta beröringspunkter med det transformativa lärandet kan studien bidra till en ökad förståelse för utmattningens och gruppbehandlingens roll i dras utveckling och vidare ge läsaren möjlighet till mer kunskap i deltagarnas lärprocesser.

  Resultatet visar att utmattningen blir som ett brott i livet som påverkar hur människan ser på sig själv och sitt liv. I och med gruppbehandlingen bryter deltagarna sin isolering och i interaktionen med de andra gruppdeltagarna visar resultaten att det förekommer transformativa processer. Gruppbehandlingen utgör ett meningsfullt sammanhang där deltagarna hittar nya meningsperspektiv, använder sig utav kritiskreflektion, kommunikativt lärande samt att det sker en förändring av identiteten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Alekseev, Aleksandr
  et al.
  Independent University of Moscow (IUM), Bolshoy Vlasyevskiy Pereulok 11, Moscow, 119002, Russian Federation.
  Arutyunov, Andronick
  V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, 65 Profsoyuznaya Street, Moscow, 117997, Russian Federation.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  On (σ,τ)-Derivations of Group Algebra as Category Characters2023Ingår i: Non-commutative and Non-associative Algebra and Analysis Structures: SPAS 2019, Västerås, Sweden, September 30 - October 2 / [ed] Sergei Silvestrov, Anatoliy Malyarenko, Springer , 2023, s. 81-99Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For the space of (σ,τ)-derivations of the group algebra C[G] of a discrete countable group G, the decomposition theorem for the space of (σ,τ)-derivations, generalising the corresponding theorem on ordinary derivations on group algebras, is established in an algebraic context using groupoids and characters. Several corollaries and examples describing when all (σ,τ)-derivations are inner are obtained. Considered in details are cases of (σ,τ)-nilpotent groups and (σ,τ)-FC groups.

 • 33.
  Alenius, Fanny
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bakac, Zilan
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Betyg från årskurs fyra: En kvalitativ intervjustudie som undersöker lärares och rektorers uppfattningar om betygssättning2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka betygets påverkan på undervisningen. Metodvalet var en semistrukturerad intervjuform där lärare och rektorer medverkade. Analysmetoden i studien är fenomenografisk. Resultaten visade att lärarna inte anser att betygsättning påverkar undervisningen. Betyg kan ses som en metod för att motivera elevers lärande och det kan även vara en stressfaktor. Resultatet visade att betyg kan vara fördelaktigt då eleverna blir förberedda för framtida utmaningar exempelvis betyg i högstadiet och gymnasiet. Utmaningen för lärarna blir att få eleverna att titta på matrisen och inte endast bokstaven i betyget. Slutsatsen som kan dras av studiens resultat är att feedback till elever bidrar till ett utvecklat lärande. Ett betyg utan feedback bidrar inte till elevers lärande. Skolverkets införande av betygsättning från årskurs fyra har ifrågasatts och vår studie belyser både för och nackdelar med fenomenet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Alexis, Yvonne
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Akbari, Samira
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  De fem förmågorna i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 beskriver arbetet med de fem förmågorna i undervisningen2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i F-3 beskriver utmaningar med att arbeta med de fem förmågorna i undervisningen. För att uppnå syftet har vi genomfört kvalitativa intervjuer för att samla in material med hjälp av sju stycken informanter. Resultatet visar att lärarna kontinuerligt använder sig av en varierad undervisning för att utveckla de fem förmågorna hos eleverna. Det uppkommer även en del utmaningar och möjligheter i arbete med förmågorna.  Slutsatsen är att lärare tillämpar olika arbetsmetoder och material i undervisningen, men oavsett detta så finns det en del utmaningar och möjligheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Alfredsson, Ingrid
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Magnusson, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskollärares språkfrämjande arbete: En kvantitativ studie om vilka språkfrämjande metoder och verktyg som används av förskollärare i förskolan2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka i vilken omfattning språkfrämjande metoder och verktyg användes av förskollärare i förskolan för att stödja barns språkutveckling vilket undersöktes utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att söka svar på studiens syfte tillämpades en kvantitativ forskningsansats där en webbenkät riktad till förskollärare användes som metod. Resultatet visade att förskollärare använder olika språkfrämjande metoder och verktyg i stor omfattning i förskolans olika miljöer. Resultatet visade att förskollärare skattar sin kompetens inom barns språkutveckling som god och ser positivt på kompetensutveckling. Studiens slutsats är att samtliga metoder och verktyg tillämpas av förskollärare i förskolan och används regelbundet för att främja barns språkutveckling. En slutsats är även att förskollärare ser kompetensutveckling som viktigt och betydelsefull för att kunna främja barns språk. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ali Ismail, Hellen
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barsoum, Kristina
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Genus, lek och normkritik: En kvalitativ studie om förskollärares normkritiska arbete kring genus i leken2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver att de arbetar ur ett normkritiskt perspektiv kring genus i leken i förskolan. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingsmetoden tillämpats genom semistrukturerade intervjuer med nio förskollärare. De frågeställningar som studien utgår från är: “Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att bryta könsnormer mellan flickor och pojkar i leken?” Och “Hur beskriver förskollärare att traditionella könsmönster i förskolan upprätthålls? “. I studien används Yvonne Hirdmans genusteori (1988, 2001) som teoretiskt ramverk. Resultatet av studien visar på att förskollärare arbetar normkritiskt i förskolan utifrån ett jämställdhetsuppdrag med fokus på miljön samt det egna förhållningsättet. Resultatet visar även på att könsnormer utspelar sig mellan barn i lek samt att de upprätthålls av pedagoger, vårdnadshavare och barn. Vår slutsats är att förskollärare visar medvetenhet kring ett normkritiskt arbete genom att de aktivt använder sig av olika arbetssätt för att bryta könsnormer. Trots det visar studien på att könsnormer i förskolan är svåra att bryta eftersom de är starkt implementerade i den sociala omgivningen och kan därmed påverka barns sätt att vara utifrån kön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examansarbete
 • 37.
  Ali, Nalin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ensam är inte stark!: En kvalitiv studie om det Kollegialt lärandet och dess inverkan på svenskämnet i grundskolan.2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare definierar begreppet kollegialt lärande, samt hur kollegialt lärande påverkar undervisningen i svenskämnet. Studien lyfter fram hur lärare i årkurs 4–6 upplever det kollegiala lärandet i sitt yrke och på vilket sätt arbetar de med det kollegiala lärandet i svenskämnet. Datainsamlingsmetod i denna studie är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att det kollegiala lärandet är en nyckelfaktor för en kompetensutveckling hos lärarna, och att all form av samarbete är viktiga för att förbättra undervisning för att utveckla skolan generellt. Resultatet visar fördelar med det kollegiala lärandet men även visar den några hinder som lärarna stöttar på vid insatserna inför det kollegiala lärandet. Dessa hinder speglar nackdelarna med kollegialt lärandet, dock visar resultatet också vikten av handledning vid kollegiala insatser för att nå syftet med dem.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ali, Nalin
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bejram Khalil, Nora
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsförståelsestrategier: En studie om läsförståelsestrategier och dess påverkan på elevernas lärande i läsförståelse för elever i mellanstadiet2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En kvalitativ intervjustudien om hur lärare i mellanstadiet 4–6 beskriver deras erfarenheter av att arbeta med läsförståelsestrategier och hur de motiverar sitt val av att arbeta med dessa strategier. Studien lyfter fram olika läsförståelsestrategier som lärarna använder sig av vid arbetet med läsförståelse i olika texttyper och hur dessa strategier eller metoder bidrar till att utveckla läsförståelsen hos eleverna. Studien presenterar eventuella möjligheter och utmaningar vid arbetet med läsförståelsestrategier. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i mellanstadiet, har detta område av undervisningen i svenskämnet undersökts. Datainsamlingsmetod i denna studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i mellansdtadie. Resultatet visar att mellanstadies lärare använder olika läsförståelsestrategier i undervisningenför att eleverna ska kunna läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessa starategier bygger på att skapa förförståelse, ställa frågor, göra kopplingar, visualisera och forma om texter. Resultatet visar vikten av sammarbet mellan lärare-elever och elever-elever, vilket också är något som läsförståelsestrategier bidrar till. Dock visar resultatetn att det finns faktorer som kan påverka arbetet med läsförståelsestrategier såsom, elevens motivation, läslust och läsflyt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Alkass, David
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Finite Posets as Prime Spectra of Commutative Noetherian Rings2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We study partially ordered sets of prime ideals as found in commutative Noetherian rings. These structures, commonly known as prime spectra, have long been a popular topic in the field of commutative algebra. As a consequence, there are many related questions that remain unanswered. Among them is the question of what partially ordered sets appear as Spec(A) of some Noetherian ring A, asked by Kaplansky during the 1950's. As a partial case of Kaplansky's question, we consider finite posets that are ring spectra of commutative Noetherian rings. Specifically, we show that finite spectra of such rings are always order-isomorphic to a bipartite graph. However, the most significant undertaking of this study is that of devising a constructive methodology for finding a ring with prime spectrum that is order-isomorphic to an arbitrary bipartite graph. As a result, we prove that any complete bipartite graph is order-isomorphic to the prime spectrum of some ring of essentially finite type over the field of rational numbers. Moreover, a series of potential generalizations and extensions are proposed to further enhance the constructive methodology. Ultimately, the results of this study constitute an original contribution and perspective on questions related to commutative ring spectra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Alkatib, Razan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Blomqvist, Michaela
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Cross Products in Euclidean Spaces2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The ordinary cross product in R3 is a widespread tool in mathematics and other sciences. It has applications in many areas such as several variable calculus, abstract algebra, geometry, and physics. In this thesis, we investigate in which Euclidean spaces R𝑛 there exist cross products. Based on the properties of the cross product in R3, we introduce two different notions of a cross product in R𝑛. Our first definition is based on the Pythagorean property and the perpendicular property of the cross product in R3. By direct calculation, we show that there is exactly one cross product in R1, no cross product in R2, and exactly two cross products in R3. We also show that if R𝑛 has a cross product, then 𝑛 = 1, 3, or 7. Our second definition uses the following self-selected properties of the cross product in  R3: the triple property, and the nondegeneracy property, leading to the notion of a semi-crossproduct. By direct computation, we discover that R3 has exactly two semi-cross products, which coincide with its cross products, moreover, there does not exist any semi-cross product in R1 or R2. The main result of the thesis is that there are no semi-cross products in R𝑛 for 𝑛 ≥ 4. As far as we know, the results of this chapter are new.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Alkhouri Arslan, Randa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lamartine Bulut, Natalie
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läromedel i matematik: En kvalitativ studie om lärare i årskurs F-3 kring möjligheten att välja och påverka valet av läromedel i matematikundervisningen2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar lärares val av olika läromedel i matematikundervisningen i årskurs F-3. En kvalitativ metod användes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta verksamma lärare som undervisar i matematik. Studiens resultat motiveras utifrån det teoretiska ramverket, den didaktiska triangeln. Resultatet visar att användningen av olika typer av läromedel i matematikundervisningen utgör en varierad undervisning och att lärares val av läromedel sker kollegialt. Studiens slutsats är att med hjälp av olika läromedel kan lärare anpassa matematikundervisningen efter elevers olika förutsättningar och behov, vilket är den viktigaste faktorn i deras val av läromedel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Allak, Maryam
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Can, Rosemari
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  E-böcker som ett språkutvecklande verktyg: En intervjustudie som undersöker möjligheter och begränsningar med e-böcker utifrån förskollärares perspektiv.2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka förskollärares arbete med e-böcker som ett språkutvecklande verktyg i undervisningen. Metodvalet för denna studie var semi-struktuerade intervjuer och resultatet analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade på att förskollärare både ser möjligheter och begränsningar med användningen av e-böcker i undervisningen. Möjligheterna med e-böcker var bland annat högläsning och boksamtal. Begränsningar med e-böcker var bland annat minskad fysisk kontakt och färre besök till biblioteket. Slutstatsen för studien blir att e-böcker kan med fördel inkluderas i undervisningen i kombination med de analoga böckerna och att det krävs närvarande förskollärare med didaktisk medvetenhet, för att bidra till barns språkutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Alm, Josefin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gendered Language in English Job Advertisements and the Perception of Potential Applicants within Electrical and Electronic Engineering in Sweden2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This mixed-method study investigates the use of masculine and feminine-coded words (i.e., words associated with gender stereotypes) in English job advertisements in Sweden, focusing on the male-dominated Electronic and Electric engineering field in Sweden (SCB, 2022). As such, job advertisements in this field provide a productive case study for a discussion of gender appeal in the language of the advertisements. The study is divided into two parts: The first part presents a quantitative analysis of 30 job advertisements using a web tool called the “gender decoder” to determine whether the advertisements are mainly feminine-coded or masculine-coded. The second part of the study combines quantitative and qualitative analyses by exploring in depth 22 potential applicants’ perceptions of job advertisements in terms of language use and gender. It involves a web-based questionnaire focusing on two job advertisements (one feminine-coded and one masculine-coded) selected from the first part of the analysis. The questionnaire includes both Likert-scale and open-ended questions, and the participants consist of electrical and electronic engineering students from five universities in Sweden. Both parts of the study are furthermore analyzed thematically. The findings illustrate that there were more feminine-coded job advertisements among the selected advertisements, with one-third exhibiting masculine-coding. Additionally, the study shows that the participants were more likely to apply for the feminine-coded job advertisement, consistent with prior research. These results suggest the need for further efforts to create a more equal and non-gender-biased work environment, considering that most participants felt more connected to the feminine-coded job advertisement, whereas, still, a third of the job advertisements were masculine-coded. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Almadani, Zina
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elina, Klöpper
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskolans arbete med barn som far illa i hemmet2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie som syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att identifiera barn som far illa i hemmet samt hur de bemöter vårdnadshavare i samband med en orosanmälan. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare som har erfarenhet av barn som misstänks fara illa i hemmet, med anledning att få ett så nyanserat resultat som möjligt. Som ett resultat av undersökningen beskriver förskollärarna att barn som far illa i hemmet uppmärksammas på olika sätt, beroende på vilken typ av missförhållanden det rör sig om. Vidare framkommer av att förskollärarna beskriver kollegial stöttning som ett sätt att agera vid misstanke om att ett barn far illa i hemmet, samt att mötet med vårdnadshavarna ser olika ut beroende på vad oron grundar sig i. Vi har använt oss av teoretisk bakgrund som behandlar området samt anknytningsteorin som har Bowlby (1907–1990) som grundare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Al-Mandawi, Yasamin
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Aljamal, Aftonia
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Språkutvecklande arbetssätt i förskolan: En studie om hur förskollärare arbetar för att skapa språkutvecklande undervisning2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur ett antal förskollärare arbetar för att skapa språkutvecklande undervisning samt vilka förutsättningar och förhinder de anser att de har när de använder språkutvecklande arbetssätt. Studiens teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs (1978) sociokulturella teorin om lärande, som används för att analysera tematiskt det empiriska materialet. Datan samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer, som genomfördes med tio olika förskollärare.Studiens resultat visar att förskollärarna använder sig av en variation av arbetssätt för att skapa en undervisning som främjar barnens språkutveckling. Respondenterna uppger att de använder sig mest av högläsning, som i många fall följs av boksamtal, där barnen har möjlighet att uttrycka vad de tänker. Förutom detta använder förskollärarna också sånger och språklekar för att utveckla barnens ordförråd och uttal samt fri lek och teaterövning, som främjar social interaktion mellan barnen. Förskollärarna berättar att de använder dessa arbetssätt i syfte att utveckla barnens språk.Förskollärarna beskriver att de möter utmaningar i sin strävan efter att skapa en språkutvecklande undervisning. Pedagogerna upplever att det är svårt att hitta en rimlig balans mellan strukturerade aktiviteter och fri lek. Samtidigt är det en utmaning att anpassa undervisningen till barns olika språkliga nivåer. En annan utmaning som de möter är att förskolorna där de arbetar på erbjuder dem inga möjligheter för vidareutbildning.

 • 46.
  Al-Mashhadani, Layali
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Ubaidy, Afrah L.
  Ministry of Science and Technology, Remote Sensing Center, Baghdad, Iraq.
  Detection of thermal anomalies signals and hotspots at oil wells and refineries using remote sensing satellite data and GIS techniques2023Ingår i: AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics Inc. , 2023, Vol. 2475, artikel-id 060001Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Emissions from oil wells and refineries are sources of air pollutants depending on their composition and amounts. The current study focuses on investigation and detecting of thermal anomalies and active hotspots in oil pipelines and refineries locations in Iraq, along with the spatial distribution of the ultraviolet aerosol (UV Aerosol) index. The goal is to assign the most polluted cities that can assist in evaluating the consequences of the air pollution on human and the environmental risk as well. We carried out the analysis of the products obtained from Terra/ MODIS data derived from channels 21 (4 µm) and 31 (11 µm), and the Sentinel-5P products/ Level 2 for the UV Aerosol index in the atmosphere, and found a number of active thermal signals in different geographic areas in Iraq, especially in southeastern and northeastern parts of the country, where the most of Iraq's petroleum resources are located there. The study shows a good correlation between the observed thermal anomalies and the UV emissions, and the results proved that the aerosol emission changes is significantly affected by emissions from oil wells and refineries. We also used fires reports obtained from the department of safety and fires in Basra to validate the outcomes and to investigate the final interpretation of the obtained results that were consist with the documented reports. As well as the results also shows a significant spatio-temporal variations in values of UV index among different parts of Iraq, and the larger amount of UV index has been seen in southern Iraq in Basra.

 • 47.
  Almousa, Silva
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Al-Janabi, Sarah Muwafaq Saleh
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Läsutveckling hos nyanlända elever: En kvalitativ studie av lärarens arbete för att utveckla nyanlända elevers läsning i svenska språket i lågstadiet.2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att närmare undersöka hur lärare i årskurs1-3 arbetar för att främja läsutveckling hos nyanlända elever. Studiens syfte inkluderade även att analysera vad lärare i årskurs f-3 anser om nyanlända elevers läsutveckling. Studien baseras semistrukturerade intervjuer med fem lärare i årskursf-3. Resultaten indikerar att undervisningsgrund, som bygger på anpassning utifrån elevernas nivåer, är central för att stödja nyanlända elever i att utveckla sina färdigheter i det svenska språket och därmed främja deras läsförmåga. Genom studiens undersökning framkommer att anpassningen utgör en väsentlig komponent i undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå sina lärandemål. Resultaten av undersökningen tyder på att lärarna strävar efter en jämlik utveckling när det gäller läsfärdigheter hos nyanlända elever. För att uppnå detta använder lärarna tydliga riktlinjer som hjälper dem att bedöma elevernas nuvarande förmågor och vägleder dem i hur de kan arbeta för att främja utvecklingen hos varje elev i enlighet med deras individuella framstegstakt. Slutsatsen av vår studie är att anpassningen är av central betydelse för att eleverna ska kunna utvecklas utifrån sina specifika behov. Innan anpassningen är det nödvändigt för läraren att klargöra varje elevs kapacitet för att individualisera undervisningen och därigenom skapa en likvärdig utbildning för alla elever, särskilt de nyanlända.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Al-Sammarraie, Safa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Yang, Qixin
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  The Kusuoka Approximation In The Gatheral Model2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   This thesis aims to address the Kusuoka approximation (K-approximation) within the Gatheral model using Yamada’s method, also known as the Gaussian K-approximation. Our approach begins by transforming the original Gatheral model into a model with independent Wiener processes through Cholesky decomposition. Subsequently, the system is reformulated into its Stratonovich form, facilitating the definition of vector fields and their exponentials. We will assess whether the system satisfies the Uniformly Finitely Generated (UFG) condition. Additionally, based on our calculations, a simulation code will be developed to compare our results with those obtained by Yamada.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Al-sayed Issa, Lina
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan med stöd av lek: En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med lek2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling med stöd av lek. Jag valde att genomföra semistruktuerade intervjuer med åtta förskollärare i fyra olika förskolor i två medelstora städer i Sverige. Jag valde fyra mångkulturella förskolor och åtta förskollärare med god erfarenhet av arbetet med flerspråkiga barn. Resultatet visade att leken i förskolan ses som centrala för lärandet och att barn lär sig i samspel med andra. Det som blir betydelsefullt är att det finns en närvarande pedagog under leken, som stöttar barnen i leken samt upprepar och benämner ord och begrepp. Slutsatsen är att oavsett om det är en mångkulturell förskola eller svensktalande förskola blir det pedagogernas ansvar att se till att barn utvecklas samt stödja deras språkutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Alsing Hirvonen, Linn
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Landén, Amanda
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur arbetar lärare med laborativt material i matematikundervisning?: Kvalitativ studie om arbetet av laborativt material i klassrummet.2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en inblick i hur lärare i årskurs F-3 planerar och organiserar för användningen av laborativt material i matematikundervisningen. För att ta reda på detta besvaras forskningsfrågorna: ”Hur planerar lärare i årskurs F-3 hur laborativt material ska användas i matematikundervisningen och hur används det i praktiken?” och ”Vilka laborativa material använder lärare i årskurs F-3?”. Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av intervjuer och observationer. Resultatet delas in i teman som har namnen: Hur lärare planerarför laborativt material i matematikundervisningen, Lärares instruktion och vägledning gällande laborativt material, Implementering av laborativt material i matematikundervisningen och Lärares syn på laborativt material. Dessa teman besvarar forskningsfrågorna. Studiens slutsats är att planering är väsentlig del av arbetet när det gäller laborativt material och att studiens respondenter planerar innan de använder laborativt material i deras undervisning. 

1234567 1 - 50 av 1204
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf