Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1122
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abbas, Tavga
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Karsnäser, Jeremias
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur fostrar lärare elever i årskurs f-3 till demokratiska medborgare?: En kvalitativ undersökning om lärares didaktiska uppfattningar om demokratiuppdraget2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar didaktiskt kring SO-undervisning i årskurs f-3 i demokratifrågor och vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas i den undervisningen.

  För att kunna besvara detta syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra informanter med varierande yrkeserfarenhet och aktuella undervisningsårskurser.

  Resultat för studien visar att informanterna har bra koll på varför det är viktigt att undervisa om demokrati, hur undervisningen ska genomföras och vad den ska innehålla. För att kunna uppnå skolans demokratiuppdrag behöver demokratiundervisningen genomsyra hela skolans verksamhet, utgå ifrån elevernas individuella förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter, göra eleverna delaktiga i utformandet av sin utbildning och få de att inse att deras röst är betydelsefull. Kommunikation är a och o i demokratiundervisningen och ska ske både med och mellan elever, kollegor och vårdnadshavare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abbas-Andersson, Josef
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sophia, Sivermalm
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konsten att göra det osynliga synligt: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med nationella minoriteter2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar med nationella minoriteter och ta reda på vilka påverkansfaktorer som inverkar på undervisningen om de nationella minoriteterna. Studien är en flermetods-studie kring ett arbetsmaterial som skapats för förskolans arbete med minoriteter (Sametinget,2018), förskollärare har genomfört semistrukturerade enkäter och semistrukturerade intervjuer och frågorna har berört förskollärares resonemang kring arbetet med nationella minoriteter utifrån arbetsmaterialet. I analysen och diskussionen framgår påverkansfaktorer och förskollärares tolkningar och planerade undervisningar blir centrala. Vår forskning har närmat sig svaret på vad som är påverkansfaktorer för förskollärares undervisning om nationella minoriteter. Studien bidrar till forskningen kring förskolepedagogik, med fokus på förskollärares behov i sitt arbete med barn om och med nationella minoriteter. Det erbjuder insikter om hur man bäst kan stödja dessa barns utveckling och främjar en mer inkluderande utbildning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdullahi Hassan, Hibaaq
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kvinnokraft, i kläm mellan två kulturer: En kvalitativ studie om hur första generationen somaliska kvinnor upplever högre utbildning i Sverige2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to be able to contribute a small insight into how first-generationSomali women experience higher education and what they experience as opportunities andobstacles. The data has been collected through a semi-structured qualitative telephoneinterview. The result is based on five interviews with first-generation Somali femalestudents who have lived in Sweden for less than ten years and who are currently pursuingbachelors or master's level of education. The results showed that higher education plays animportant role in the lives of all the students, it also shows that the students socio-culturalupbringing is the driving force behind their pursuing of higher education. Education is alsoseen as crucial for gaining social cultural and economic capital. The results also shows thatthe female students face challenges such as prejudices, socio-cultural barriers and evendifficulties in finding work after their education. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abrahamsson, Wilhelm Tobias
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ledarskap i förändring: En tematisk analys av lärandets betydelse i yrkeskontexter präglade av digitalisering och teknisk utveckling2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att fördjupa kunskaperna om hur yrkesverksamma ledare beskriversin egen betydelse för kunskaps- och kompetensutveckling hos sina medarbetare i enkontext präglad av digitalisering och teknisk utveckling. Metoden som användes vartematisk analys av semistrukturerade intervjuer. Analysen utgick från åtta intervjuer och242 utsagor och resultatet visade att ledarna beskriver sin betydelse för medarbetarnaslärande genom att de skapar handlingsutrymme, ställer krav, kontrollerar och visaromsorg. Tekniska artefakter beskrivs få konsekvenser för verksamheterna och dessanställda. De slutsatser som dras är att ledarna har betydelse för sina medarbetareslärande, men inte till vilken grad. Det lärande som erbjuds och sker inomverksamheterna beskrivs delvissom ett anpassningsinriktat lärande och som ettredskapför produktion. Relevansen som studien har är insikter i ledares beskrivningar av sinbetydelse för sina medarbetares lärande samt hur den tekniska utvecklingen fårkonsekvenser både för medarbetarnas integritet och arbetsprestationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Adlerteg, Amalia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Solving the Gleason Problem using Partition of Unity2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Gleason problem has been proven to be a complicated issue to tackle. In this thesiswe will conclude that a domain, Ω ⊂ R𝑛, has Gleason 𝑅-property at any point 𝑝 ∈ Ω, where 𝑅(Ω) ⊂ 𝐶(Ω) is the ring of functions that are real analytic in 𝑝. First, we investigate function spaces and give them fitting norms. Afterwards, we build a bump function that is then used to construct a smooth partition of unity on R𝑛. Finally, we show that some of the functionspaces, introduced earlier, have the Gleason property. Ultimately, we use our smooth partition of unity in order to prove that the statement above holds for domains in R2. Subsequently, with the same reasoning one can prove that the statement also holds for domains Ω ⊂ R𝑛.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  af Klinteberg, Ludvig
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Singularity swap quadrature for nearly singular line integrals on closed curves in two dimensions2024In: BIT Numerical Mathematics, ISSN 0006-3835, E-ISSN 1572-9125, Vol. 64, no 1, article id 11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a quadrature method for evaluating layer potentials in two dimensions close to periodic boundaries, discretized using the trapezoidal rule. It is an extension of the method of singularity swap quadrature, which recently was introduced for boundaries discretized using composite Gauss–Legendre quadrature. The original method builds on swapping the target singularity for its preimage in the complexified space of the curve parametrization, where the source panel is flat. This allows the integral to be efficiently evaluated using an interpolatory quadrature with a monomial basis. In this extension, we use the target preimage to swap the singularity to a point close to the unit circle. This allows us to evaluate the integral using an interpolatory quadrature with complex exponential basis functions. This is well-conditioned, and can be efficiently evaluated using the fast Fourier transform. The resulting method has exponential convergence, and can be used to accurately evaluate layer potentials close to the source geometry. We report experimental results on a simple test geometry, and provide a baseline Julia implementation that can be used for further experimentation.

 • 7.
  af Klinteberg, Ludvig
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. KTH, Sweden.
  Saffar Shamshirgar, Davoud
  KTH, Sweden.
  Tornberg, Anna-Karin
  KTH, Sweden.
  Fast Ewald summation for free-space Stokes potentials2017In: Research in the Mathematical Sciences, ISSN 2197-9847, Vol. 4, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a spectrally accurate method for the rapid evaluation of free-space Stokes potentials, i.e., sums involving a large number of free space Green’s functions. We consider sums involving stokeslets, stresslets and rotlets that appear in boundary integral methods and potential methods for solving Stokes equations. The method combines the framework of the Spectral Ewald method for periodic problems (Lindbo and Tornberg in J Comput Phys 229(23):8994–9010, 2010. doi: 10.1016/j.jcp.2010.08.026 ), with a very recent approach to solving the free-space harmonic and biharmonic equations using fast Fourier transforms (FFTs) on a uniform grid (Vico et al. in J Comput Phys 323:191–203, 2016. doi: 10.1016/j.jcp.2016.07.028 ). Convolution with a truncated Gaussian function is used to place point sources on a grid. With precomputation of a scalar grid quantity that does not depend on these sources, the amount of oversampling of the grids with Gaussians can be kept at a factor of two, the minimum for aperiodic convolutions by FFTs. The resulting algorithm has a computational complexity of $$O(N \log N)$$ O ( N log N ) for problems with N sources and targets. Comparison is made with a fast multipole method to show that the performance of the new method is competitive.

 • 8.
  Agirman, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ghaini, Jasna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Val av läsmetod i undervisningen för elever i yngre åldrar: En kvalitativ studie om några f-3 lärares val av läsmetod till den skönlitterära undervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra vilka läsmetoder några f-3 lärare väljer att använda i sin undervisning för elevernas tillägnande av skönlitteratur samt vilka läsmetoder några f-3 elever föredrar. De läsmetoder som studien fokuserar på är högläsning, tyst läsning och ljudbok. Till studien har intervjuer använts som datainsamlingsmetod med några lärare och elever. Resultatet av lärarnas svar visar att lärarna varierar sig i användning av läsmetoder, men den läsmetod som föredras är högläsning. Resultatet av elevernas svar visar att de tycker om samtliga läsmetoder, men att de föredrar tyst läsning. Detta är även den läsmetod som flera av eleverna använder sig av på fritiden. Studiens slutsats är att lärarna är eniga om att det är viktigt med varierande läsmetoder som gynnar eleverna på olika sätt och att det kan öka deras läslust. Läsmetoderna blir sedda som komplement till varandra. Den läsmetod som eleverna anser fungerar bäst för dem är tyst läsning, både i skolan och på fritiden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ahlbäck, Jens
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eklund, David
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares och speciallärares arbete med matematikundervisning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I svensk grundskola är matematik det ämne där flest elever går ut årskurs 9 utan ett godkäntbetyg. Den svenska grundskolan behöver bli bättre på att upptäcka och åtgärdaundervisningssituationen för elever som hamnat i matematiksvårigheter samt arbetaförebyggande för elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter.Syftet med studien är att undersöka lärares och speciallärares erfarenheter avmatematikundervisning och hur dessa yrkeskategorier arbetar för att upptäcka elever imatematiksvårigheter samt arbetet för att åtgärda dessa svårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer genomförts.Urvalet av respondenter har varit målstyrt där lärare och speciallärare medmatematikinriktning har tillfrågats. Resultatet visar på vilka sätt lärare och speciallärareupptäcker elever med matematiksvårigheter och hur de arbetar för att både åtgärdasvårigheter samt arbeta främjande för att matematiksvårigheter inte ska uppstå.Denna studie visar på olika sätt att arbeta upptäckande, främjande och åtgärdande för eleversom riskerar att hamna i eller är i matematiksvårigheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ahlin, Angelica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Swedish Learners of English and Their Use of Linguistic Metaphor2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates linguistic metaphors used by Swedish learners of English in upper secondary school. The aim is to provide a measure of the amount and distribution of metaphor in learner English, with the secondary aim of evaluating the method. 24 essays at two different proficiency levels were analyzed using the Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit (MIPVU), a method developed by Steen and his colleagues in 2010, which has since become a popular method for identifying metaphor. The findings are in accordance with previous research and indicate increased metaphor density with higher proficiency levels. The results also show that metaphor is not evenly distributed among word classes: the word classes prepositions and verbs were found to exhibit the highest proportions of metaphor, whereas e.g. adverbs exhibited very few metaphor-related words. MIPVU was found to be a reliable and useful method even for learner English, despite not being created for this purpose.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ahlin, Isabelle
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sanchez, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisning på gården, mer än en fråga om utrymme?: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares didaktiska reflektioner kring förskolegården2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda förskolegården som undervisningsmiljö. Den datainsamlingsmetod som ligger till grund för studien bygger på intervjuer med åtta verksamma förskollärare. Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv med komplement av Gibsons ekologiska realism. Resultatet visar att förskollärare har en nyckelroll i utformningen av gården där deras engagemang möjliggör olika handlingserbjudanden. Genom att tillhandahålla ett variationsrikt och utmanande material kan undervisningssituationer på gården möjliggöras. Resultatet visar även att det finns en motsägelsefullhet i förskollärares utsagor kring att använda gården som undervisningsmiljö. Planerade undervisningstillfällen på gården är mer förekommande än spontana. Slutsatsen är att man missar många undervisningssituationer på gården, vilket ger skäl till att de behöver tas tillvara på ett tydligare sätt. Förskollärares didaktiska överväganden är avgörande för om det blir en lekfull undervisning på gården eller om gården enbart blir en symbol för barns fria lek. Fortbildning inom området är något som kan betonas både i styrdokument och i utbildningssammanhang.

  Download full text (pdf)
  Gården
 • 12.
  Ahlqvist, Kathrine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Didriksen, Mette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Extra anpassningar i en inkluderande matematikundervisning: lärares och speciallärares beskrivningar sedda med specialpedagogiska glasögon2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom vår yrkeserfarenhet har vi sett en förändring mot en mer individanpassad skola, där lärare i högre grad ska planera och genomföra undervisning utifrån elevunderlaget. Syftet med denna studie är att få en större inblick hur lärare och speciallärare arbetar och dokumenterar extra anpassningar i en inkluderande matematikundervisning, samt hur dessa påverkar elevens ansvar och möjlighet att inkluderas. Studien har en kvalitativ undersökningsmetod med 12 semistrukturerade intervjuer. Av dessa 12 är fyra speciallärare och åtta matematiklärare som är yrkesverksamma i olika delar i mellersta Sverige. Det mest framträdande i undersökningen är att det finns en varierad bild av vad extra anpassningar innebär och hur lärare och speciallärare arbetar med extra anpassningar. Vidare visar studien att inkludering genomförs i undervisningen och att lärare och speciallärare är positiva till att arbeta inkluderande, men uppvisar också motstridiga känslor och tankar gällande om inkludering hjälper eller stjälper eleven. Resultatet visar att rutinerna kring dokumentationen av extra anpassningar är bristfälliga. Vi drar slutsatsen att speciallärare och lärare har en viktig funktion, både enskilt men även i ett samspel med varandra. Det gäller extra anpassningar, ett inkluderande arbetssätt och vikten av att dokumentera extra anpassningar så att det främjar elevens kunskapsutveckling i matematik.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ahlqvist, Moa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kullerback, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper: En kvalitativ forskningsstudie om 8 förskollärares kunskaper i och om matematik, hur de använder dessa i relation till undervisning i ämnet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper i och om ämnet matematik. Studien riktades mot förskollärare som tog sin examen innan år 2010. Datainsamlingen var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 8 förskollärare. Utifrån datamaterialet formades resultatet, som delades upp i relevanta kategorier och teman. Resultatet visade att samtliga förskollärare hade undervisning i matematik men att deras matematiska och didaktiska kunskaper skilde sig åt. Resultatet analyserades utifrån Aristoteles kunskapsteori och de centrala begreppen episteme - teoretisk kunskap, techne - praktisk kunskap och fronesis - etisk kunskap. Slutsatsen visade att förskollärarna i denna studie upplevde ett behov av ytterligare kompetensutveckling, både i ämnet matematik men främst hur matematikundervisningen kan genomföras. Det som även framkom i slutsatsen var att praktisk, teoretisk och etisk kunskap måste samspela för att förskollärare ska bilda en god förståelse för vad uppdraget säger och yrket innebär.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlros, Anne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersén, Veronica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förebyggande och åtgärdande samarbete för inkluderande lärmiljöer: En småskalig intervju- och observationsstudie om specialpedagogers samarbete med lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att det finns begränsade kunskaper om samarbetet mellan specialpedagoger och lärare. Det gäller då särskilt kunskaper som berör hur specialpedagogen stödjer läraren i arbetet med att möta elevernas behov inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med studien var att undersöka det interprofessionella samarbete mellan specialpedagoger och lärare samt hur specialpedagogers kompetens används i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer. Skrtics teori, om att lärare bör samarbete med andra professioner för att kunna skapa en varierad undervisning och en flexibel organisering, utgör studiens utgångspunkt. Skolor från tre kommuner och skolenheter från grundskola upp till vuxenutbildning representerades. En kvalitativ forskningsansats valdes och datainsamlingen som genomfördes var intervjuer med specialpedagoger och observationer av deras arbete. Sammantaget framkom att samarbete mellan specialpedagoger och lärare förekommer. I studiens resultat framkom att alla specialpedagoger använde kollaborativ handledning i sitt uppdrag, det vill säga att lärare och specialpedagog gemensamt reflekterade, samverkade och på olika sätt bidrog med sin expertis. Ofta startade den kollaborativa handledningen med en observation. Enligt specialpedagogerna anser lärare att det är mer effektivt att särskilja elever från ordinarie undervisning än att båda professionerna samarbetar i klassrummet. Ett råd som studien lämnar till specialpedagoger som vill bygga goda relationer med lärare är att de behöver göra mer än att samtala om en enskild elev eller utformning av den fysiska miljön. De behöver vara med i verksamheten och exempelvis delta i undervisning som görs.  

 • 15.
  Ahmeti, Edona
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Moberg, Helena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  “Säger jag att du ska dämpa dig finns det en orsak till det – du måste lyssna”: En kvalitativ studie om faktorer som kan påverka förskolepersonals val av strategi och metod i mötet med barns känslouttryck2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa forskning utforskas de komplexa faktorer som kan påverka hur personal inom förskolan bemöter barns känslouttryck. Delarna av rubriken "Dämpa dig" och ”Du måste lyssna” belyser det spänningsfyllda samspelet mellan vuxnas förväntningar och barns känslouttryck. Genom noggranna observationer och tematisk analys identifieras möjliga faktorer som kan påverka personalens val av strategi och metod. Resultatet pekar på vikten av att reflektera över dessa val och lyssna på barnen för att skapa en mer förstående och stödjande miljö för deras känslouttryck.

 • 16.
  Akbari, Aidin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärar-elevrelationens betydelse för tidigare elevers skolgång2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt tidigare gymnasieelevers upplevelser gällande deras relationer med sina lärare. Syftet med studien är att få en förståelse för vilken betydelse lärar-elevrelationen har haft för elevens skolgång utifrån den tidigare elevens upplevelser. Studien är kvalitativ där semistrukturerade intervjuer genomfördes både digitalt och fysiskt för att samla in data. Resultatet analyserades med hjälp av en tematisk innehållsanalys för att uppmärksamma mönster och hitta gemensamma nämnare som bildade olika teman. Resultatet uppvisade att beroende på om relationen var bra eller dålig påverkade detta informanternas skolgång, som exempelvis minskad motivation på lektionerna. De tidigare gymnasieeleverna beskrev vad de värdesätter i en lärar-elevrelation men även vad som inte uppskattas. Tillit, engagemang, att bli sedd var nyckelord som sågs i flertal av intervjuerna med de tidigare gymnasieeleverna. De tidigare gymnasieelevernas upplevelser är av betydelse för att underlätta relationsskapandet mellan lärare och elever. Slutligen kopplades resultatet till det relationella perspektivet. Perspektivet ger riktlinjer gällande hur lärare kan förhålla sig till sina elever och hur de kan motivera samt bygga tillitsfulla relationer. Detta speglar sig i resultatet vilket visar det relationella perspektivets betydelse när det kommer till relationskapandet med de tidigare eleverna. Slutsatsen blir att de tidigare elevernas upplevelser tyder på att läraren måste engagera sig och ta reda på vad som är bra och dåligt i deras relation till sina elever genom att prata om det. För att en bra relation ska uppnås krävs det bland annat att eleverna har tillit för sina lärare och känner sig sedda. Om allt detta uppnås resulterar det till att eleven känner sig mer motiverad och vill göra bättre ifrån sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Akne, Jasmine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kempe, Elin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mer än bara röstning: Förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver barns delaktighet och inflytande på förskolan samt hur de anser sig kunna skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolans utbildning. Studien utgår ifrån semistrukturerade intervjuer som metod där 10 förskollärare medverkat. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det barndomssociologiska perspektivet med begreppen being och becoming, samt begreppet barns aktörskap och Shiers delaktighetsmodell. Resultatet synliggör förskollärares beskrivningar av strategier för att öka barns delaktighet och inflytande genom kartläggning av barns behov och intressen, tydliggörande pedagogik och demokratiska röstningar, men lyfter också hinder och utmaningar i förskolans uppdrag att främja barns delaktighet och inflytande. Studiens slutsats visar att förskollärare har en vilja att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolan, men att det finns osäkerhet i hur förskollärare kan öka barns delaktighet och inflytande i samspel med övriga mål och riktlinjer i förskolans styrdokument.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Al Kas Alias, Randa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Caummy, Chloe
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Högläsning i F–3-lärares undervisning: En kvalitativ studie om högläsning i svenskundervisning2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare för förskoleklass och årskurs 1-3 organiserar och arbetar med högläsning samt hur val av litteratur görs och påverkar elevers intresse. Detta har utförts genom semistrukturerade intervjuer med 6 F-3-lärare. Studiens resultat visar att det finns varierande arbetssätt vid högläsning där samtal och diskussion är en stor del av högläsningen. Dessutom visar studiens resultat att högläsning är viktigt för elevers språkutveckling, ordförråd och läsintresse. En annan viktig aspekt som studien lyfter fram är att högläsning bidrar till en gemenskap. Gemenskapen bidrar sedan till att elever får möjlighet att känna en känsla av sammanhang tillsammans med andra elever. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Al Kas Alias, Randa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Caummy, Chloé
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gemensam och enskild läsning i årskurs 1–3: En kvalitativ studie om elevers läslust i svenskundervisning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om 1-3-lärares erfarenheter av att väcka och främja elevers läslust genom gemensam och enskild läsning. Därigenom skapas en bild av vilka för- och nackdelar det finns med de olika lässätten. Studien har utförts genom semistrukturerade intervjuer med 8 verksamma 1-3-lärare. Resultatet visar att lärare arbetar på flera sätt där de använder gemensam och enskild läsning på varierande sätt. Det finns flera faktorer som påverkar elevers läsintresse och läslust, exempelvis lyfts vikten av läsarförebilder och en god och stimulerande läsmiljö. Dessutom visar studiens resultat och slutsats vilka för- och nackdelar det finns med gemensam och enskild läsning samt att en gemensam läsning skapar en läsargemenskap. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Alagöz, Zilan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fantasykaraktärer: är de mer normbrytande nu?: En komparativ karaktärsanalys av hur genusnormer porträtteras i barnböcker från två olika tider2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se hur barnbokskaraktärer porträtteras ur ett genusperspektiv och se om det skett en förändring över tid. I studien analyseras två böcker från olika tider, Ronja Rövardotter från 1981 och första delen ur Musse och Helium från 2018. Metoden är en komparativ analysmetod av text och illustrationer och studien grundar sig på olika genusteorier. I analysen framkommer det att båda böckerna innehåller både normbrytande drag men även drag som kan ses stärka redan rådande stereotyper. Ronja Rövardotter ses som mer normbrytande, men slutsatsen är att det är svårt att avgöra om det är utgivningsåret, bokens genre eller helt enkelt bara författaren som avgör hur normbrytande boken blir.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Alalgöz, Zilan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att högläsa eller inte högläsa, det är frågan: En kvalitativ studie av några lärares och elevers attityder till högläsning av barnlitteratur under engelskundervisning2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur det ser ut med högläsning ur engelsk barnlitteratur på lågstadiet, både hur och i vilken utsträckning lärare använder sig av det, vilken påverkan de ser att det har på språkutvecklingen samt hur det tas emot av elever. Studien använder sig av en metodkombination med intervjuer av lärare och ett högläsningsexperiment med efterföljande elevenkäter för att få elevernas synvinkel. I empirin framkom att högläsning på engelska sällan skedde, trots dess språkutvecklande fördelar, på grund av flera upplevda svårigheter. Engelsk högläsning togs emot väl av eleverna, som inte såg lika stora problem som lärarna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Albuhayri, Mohammed
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Asymptotics of implied volatility in the Gatheral double stochastic volatility model2022Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  We consider a market model of financial engineering with three factors represented by three correlated Brownian motions. The volatility of the risky asset in this model is the sum of two stochastic volatilities. The dynamic of each volatility is governed by a mean-reverting process. The first stochastic volatility of mean-reversion process reverts to the second volatility at a fast rate, while the second volatility moves slowly to a constant level over time with the state of the economy.

  The double mean-reverting model by Gatheral (2008) is motivated by empirical dynamics of the variance of the stock price. This model can be consistently calibrated to both the SPX options and the VIX options. However due to the lack of an explicit formula for both the European option price and the implied volatility, the calibration is usually done using time consuming methods like Monte Carlo simulation or the finite difference method.

  To solve the above issue, we use the method of asymptotic expansion developed by Pagliarani and Pascucci (2017). In paper A, we study the behaviour of the implied volatility with respect to the logarithmic strike price and maturity near expiry and at-the-money. We calculate explicitly the asymptotic expansions of implied volatility within a parabolic region up the second order. In paper B we improve the results obtain in paper A by calculating the asymptotic expansion of implied volatility under the Gatheral model up to order three. In paper C, we perform numerical studies on the asymptotic expansion up to the second order. The Monte-Carlo simulation is used as the benchmark value to check the accuracy of the expansions. We also proposed a partial calibration procedure using the expansions. The calibration procedure is implemented on real market data of daily implied volatility surfaces for an underlying market index and an underlying equity stock for periods both before and during the COVID-19 crisis. Finally, in paper D we check the performance of the third order expansion and compare it with the previous results.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Dimitrov, Marko
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. MAM.
  Ni, Ying
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. MAM.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Numerical Studies of Implied Volatility Expansions Under the Gatheral Model2024In: Data Analysis and Related Applications 3: Theory and Practice – New Approaches / [ed] Yiannis Dimotikalis; Christos H. Skiadas, John Wiley & Sons, 2024Chapter in book (Refereed)
 • 24.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Engström, Christopher
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ni, Ying
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  An Improved Asymptotics of Implied Volatility in the Gatheral Model2022In: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Springer Nature, 2022, Vol. 408, p. 3-13Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We study the double-mean-reverting model by Gatheral. Our previous results concerning the asymptotic expansion of the implied volatility of a European call option, are improved up to order 3, that is, the error of the approximation is ultimately smaller that the 1.5th power of time to maturity plus the cube of the absolute value of the difference between the logarithmic security price and the logarithmic strike price.

 • 25.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ni, Ying
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Engström, Christopher
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Tewolde, Finnan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Zhang, Jiahui
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Asymptotics of Implied Volatility in the Gatheral Double Stochastic Volatility Model2019In: Proceedings of 18th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with the Demographics 2019 Workshop, Florence, Italy: 11-14 June, 2019 / [ed] Christos H. Skiadas, ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology , 2019, p. 81-90Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The double-mean-reverting model by Gatheral [1] is motivated by empirical dynamics of the variance of the stock price. No closed-form solution for European option exists in the above model. We study the behaviour of the implied volatility with respect to the logarithmic strike price and maturity near expiry and at-the- money. Using the method by Pagliarani and Pascucci [6], we calculate explicitly the first few terms of the asymptotic expansion of the implied volatility within a parabolic region.

 • 26.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ni, Ying
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Engström, Christopher
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Tewolde, Finnan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Zhang, Jiahui
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Asymptotics of Implied Volatility in the Gatheral Double Stochastic Volatility Model2021In: Applied Modeling Techniques and Data Analysis 2: Financial, Demographic, Stochastic and Statistical Models and Methods / [ed] Dimotikalis, Yannis, Karagrigoriou, Alex, Parpoula, Christina, Skiadas, Christos H., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2021, p. 27-38Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The double-mean-reverting model by Gatheral is motivated by empirical dynamics of the variance of the stock price. No closed-form solution for European option exists in the above model. We study the behaviour of the implied volatility with respect to the logarithmic strike price and maturity near expiry and at-the-money. Using the method by Pagliarani and Pascucci, we calculate explicitly the first few terms of the asymptotic expansion of the implied volatility within a parabolic region.

 • 27.
  Albuhayri, Mohammed
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Dimitrov, Marko
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ni, Ying
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Numerical Studies of the Implied Volatility Expansions up to Third Order under the Gatheral Model2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The Gatheral double stochastic volatility model is a three-factor model with mean-reverting stochastic volatility that reverts to a stochastic long-run mean. Our previous paper investigated the performance of the first and second-order implied volatilities expansions under this model. Moreover, a simple partial calibration method has been proposed. This paper reviews and extends previous results to the third-order implied volatility expansions under the same model. Using Monte-Carlo simulation as the benchmark method, extensive numerical studies are conducted to investigate the accuracy and properties of the third-order expansion. 

 • 28.
  Albäck, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Åkeson, Robin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rättstavningsprogram och deras användning i skolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur mellanstadielärare resonerar kring användningen av rättstavningsprogram. För att ta reda på det har en kvalitativ insats med semistrukturerade intervjuer med aktiva lärare gjorts. Resultatet visar att lärare har flera olika anledningar och resonemang kring användningen av rättstavningsprogram. Slutsatsen som kan dras är att lärare är väl medvetna om den forskning som finns idag. De vet att elever med läs - och skrivsvårigheter gynnas av rättstavningsprogram. Det saknas dock forskning kring hur elever utan svårigheter påverkas av rättstavningsprogram. Detta gör att lärare formulerar ett eget syfte till att använda dem. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Alcantara Martinez, Eduardo Alberto
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Parameter Stability in Additive Normal Tempered Stable Processes for Equity Derivatives2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the parameter stability of additive normal tempered stable processes when calibrating a volatility surface. The studied processes arise as a generalization of Lévy normal tempered stable processes, and their main characteristic are their time-dependent parameters. The theoretical background of the subject is presented, where its construction is discussed taking as a starting point the definition of Lévy processes. The implementation of an option valuation model using Fourier techniques and the calibration process of the model are described. The thesis analyzes the parameter stability of the model when it calibrates the volatility surface of a market index (EURO STOXX 50) during three time spans. The time spans consist of the periods from Dec 2016 to Dec 2017 (after the Brexit and the US presidential elections), from Nov 2019 to Nov 2020 (during the pandemic caused by COVID-19) and a more recent time period, April 2023. The findings contribute to the understanding of the model itself and the behavior of the parameters under particular economic conditions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Aldervall, Adéle
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stressrelaterad ohälsa och gruppbehandling: En kvalitativ studie med fokus på livsberättelser och transformativt lärande2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien är att få en ökad förståelse för och kunskap i de förändringar en människa genomgår i samband med stressrelaterad ohälsa och gruppbehandling. Fokus kommer ringa in och tydliggöra de processer som människorna erfar efter gruppbehandlingen och därefter analysera lärandet betydelse i dessa processer.

  Studien utgår från ett kvalitativt perspektiv med livsberättelser som intervjuform. Genom att skildra personernas erfarenheter och hitta beröringspunkter med det transformativa lärandet kan studien bidra till en ökad förståelse för utmattningens och gruppbehandlingens roll i dras utveckling och vidare ge läsaren möjlighet till mer kunskap i deltagarnas lärprocesser.

  Resultatet visar att utmattningen blir som ett brott i livet som påverkar hur människan ser på sig själv och sitt liv. I och med gruppbehandlingen bryter deltagarna sin isolering och i interaktionen med de andra gruppdeltagarna visar resultaten att det förekommer transformativa processer. Gruppbehandlingen utgör ett meningsfullt sammanhang där deltagarna hittar nya meningsperspektiv, använder sig utav kritiskreflektion, kommunikativt lärande samt att det sker en förändring av identiteten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Alekseev, Aleksandr
  et al.
  Independent University of Moscow (IUM), Bolshoy Vlasyevskiy Pereulok 11, Moscow, 119002, Russian Federation.
  Arutyunov, Andronick
  V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, 65 Profsoyuznaya Street, Moscow, 117997, Russian Federation.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  On (σ,τ)-Derivations of Group Algebra as Category Characters2023In: Non-commutative and Non-associative Algebra and Analysis Structures: SPAS 2019, Västerås, Sweden, September 30 - October 2 / [ed] Sergei Silvestrov, Anatoliy Malyarenko, Springer , 2023, p. 81-99Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For the space of (σ,τ)-derivations of the group algebra C[G] of a discrete countable group G, the decomposition theorem for the space of (σ,τ)-derivations, generalising the corresponding theorem on ordinary derivations on group algebras, is established in an algebraic context using groupoids and characters. Several corollaries and examples describing when all (σ,τ)-derivations are inner are obtained. Considered in details are cases of (σ,τ)-nilpotent groups and (σ,τ)-FC groups.

 • 32.
  Alenius, Fanny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bakac, Zilan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Betyg från årskurs fyra: En kvalitativ intervjustudie som undersöker lärares och rektorers uppfattningar om betygssättning2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka betygets påverkan på undervisningen. Metodvalet var en semistrukturerad intervjuform där lärare och rektorer medverkade. Analysmetoden i studien är fenomenografisk. Resultaten visade att lärarna inte anser att betygsättning påverkar undervisningen. Betyg kan ses som en metod för att motivera elevers lärande och det kan även vara en stressfaktor. Resultatet visade att betyg kan vara fördelaktigt då eleverna blir förberedda för framtida utmaningar exempelvis betyg i högstadiet och gymnasiet. Utmaningen för lärarna blir att få eleverna att titta på matrisen och inte endast bokstaven i betyget. Slutsatsen som kan dras av studiens resultat är att feedback till elever bidrar till ett utvecklat lärande. Ett betyg utan feedback bidrar inte till elevers lärande. Skolverkets införande av betygsättning från årskurs fyra har ifrågasatts och vår studie belyser både för och nackdelar med fenomenet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Alexis, Yvonne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Akbari, Samira
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  De fem förmågorna i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 beskriver arbetet med de fem förmågorna i undervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i F-3 beskriver utmaningar med att arbeta med de fem förmågorna i undervisningen. För att uppnå syftet har vi genomfört kvalitativa intervjuer för att samla in material med hjälp av sju stycken informanter. Resultatet visar att lärarna kontinuerligt använder sig av en varierad undervisning för att utveckla de fem förmågorna hos eleverna. Det uppkommer även en del utmaningar och möjligheter i arbete med förmågorna.  Slutsatsen är att lärare tillämpar olika arbetsmetoder och material i undervisningen, men oavsett detta så finns det en del utmaningar och möjligheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Alfredsson, Ingrid
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Magnusson, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärares språkfrämjande arbete: En kvantitativ studie om vilka språkfrämjande metoder och verktyg som används av förskollärare i förskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka i vilken omfattning språkfrämjande metoder och verktyg användes av förskollärare i förskolan för att stödja barns språkutveckling vilket undersöktes utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att söka svar på studiens syfte tillämpades en kvantitativ forskningsansats där en webbenkät riktad till förskollärare användes som metod. Resultatet visade att förskollärare använder olika språkfrämjande metoder och verktyg i stor omfattning i förskolans olika miljöer. Resultatet visade att förskollärare skattar sin kompetens inom barns språkutveckling som god och ser positivt på kompetensutveckling. Studiens slutsats är att samtliga metoder och verktyg tillämpas av förskollärare i förskolan och används regelbundet för att främja barns språkutveckling. En slutsats är även att förskollärare ser kompetensutveckling som viktigt och betydelsefull för att kunna främja barns språk. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ali Ismail, Hellen
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barsoum, Kristina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Genus, lek och normkritik: En kvalitativ studie om förskollärares normkritiska arbete kring genus i leken2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver att de arbetar ur ett normkritiskt perspektiv kring genus i leken i förskolan. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingsmetoden tillämpats genom semistrukturerade intervjuer med nio förskollärare. De frågeställningar som studien utgår från är: “Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att bryta könsnormer mellan flickor och pojkar i leken?” Och “Hur beskriver förskollärare att traditionella könsmönster i förskolan upprätthålls? “. I studien används Yvonne Hirdmans genusteori (1988, 2001) som teoretiskt ramverk. Resultatet av studien visar på att förskollärare arbetar normkritiskt i förskolan utifrån ett jämställdhetsuppdrag med fokus på miljön samt det egna förhållningsättet. Resultatet visar även på att könsnormer utspelar sig mellan barn i lek samt att de upprätthålls av pedagoger, vårdnadshavare och barn. Vår slutsats är att förskollärare visar medvetenhet kring ett normkritiskt arbete genom att de aktivt använder sig av olika arbetssätt för att bryta könsnormer. Trots det visar studien på att könsnormer i förskolan är svåra att bryta eftersom de är starkt implementerade i den sociala omgivningen och kan därmed påverka barns sätt att vara utifrån kön.

  Download full text (pdf)
  Examansarbete
 • 36.
  Ali, Nalin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ensam är inte stark!: En kvalitiv studie om det Kollegialt lärandet och dess inverkan på svenskämnet i grundskolan.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare definierar begreppet kollegialt lärande, samt hur kollegialt lärande påverkar undervisningen i svenskämnet. Studien lyfter fram hur lärare i årkurs 4–6 upplever det kollegiala lärandet i sitt yrke och på vilket sätt arbetar de med det kollegiala lärandet i svenskämnet. Datainsamlingsmetod i denna studie är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att det kollegiala lärandet är en nyckelfaktor för en kompetensutveckling hos lärarna, och att all form av samarbete är viktiga för att förbättra undervisning för att utveckla skolan generellt. Resultatet visar fördelar med det kollegiala lärandet men även visar den några hinder som lärarna stöttar på vid insatserna inför det kollegiala lärandet. Dessa hinder speglar nackdelarna med kollegialt lärandet, dock visar resultatet också vikten av handledning vid kollegiala insatser för att nå syftet med dem.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ali, Nalin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bejram Khalil, Nora
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsförståelsestrategier: En studie om läsförståelsestrategier och dess påverkan på elevernas lärande i läsförståelse för elever i mellanstadiet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ intervjustudien om hur lärare i mellanstadiet 4–6 beskriver deras erfarenheter av att arbeta med läsförståelsestrategier och hur de motiverar sitt val av att arbeta med dessa strategier. Studien lyfter fram olika läsförståelsestrategier som lärarna använder sig av vid arbetet med läsförståelse i olika texttyper och hur dessa strategier eller metoder bidrar till att utveckla läsförståelsen hos eleverna. Studien presenterar eventuella möjligheter och utmaningar vid arbetet med läsförståelsestrategier. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i mellanstadiet, har detta område av undervisningen i svenskämnet undersökts. Datainsamlingsmetod i denna studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i mellansdtadie. Resultatet visar att mellanstadies lärare använder olika läsförståelsestrategier i undervisningenför att eleverna ska kunna läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessa starategier bygger på att skapa förförståelse, ställa frågor, göra kopplingar, visualisera och forma om texter. Resultatet visar vikten av sammarbet mellan lärare-elever och elever-elever, vilket också är något som läsförståelsestrategier bidrar till. Dock visar resultatetn att det finns faktorer som kan påverka arbetet med läsförståelsestrategier såsom, elevens motivation, läslust och läsflyt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Alkhouri Arslan, Randa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lamartine Bulut, Natalie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läromedel i matematik: En kvalitativ studie om lärare i årskurs F-3 kring möjligheten att välja och påverka valet av läromedel i matematikundervisningen2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar lärares val av olika läromedel i matematikundervisningen i årskurs F-3. En kvalitativ metod användes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta verksamma lärare som undervisar i matematik. Studiens resultat motiveras utifrån det teoretiska ramverket, den didaktiska triangeln. Resultatet visar att användningen av olika typer av läromedel i matematikundervisningen utgör en varierad undervisning och att lärares val av läromedel sker kollegialt. Studiens slutsats är att med hjälp av olika läromedel kan lärare anpassa matematikundervisningen efter elevers olika förutsättningar och behov, vilket är den viktigaste faktorn i deras val av läromedel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Allak, Maryam
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Can, Rosemari
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  E-böcker som ett språkutvecklande verktyg: En intervjustudie som undersöker möjligheter och begränsningar med e-böcker utifrån förskollärares perspektiv.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka förskollärares arbete med e-böcker som ett språkutvecklande verktyg i undervisningen. Metodvalet för denna studie var semi-struktuerade intervjuer och resultatet analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade på att förskollärare både ser möjligheter och begränsningar med användningen av e-böcker i undervisningen. Möjligheterna med e-böcker var bland annat högläsning och boksamtal. Begränsningar med e-böcker var bland annat minskad fysisk kontakt och färre besök till biblioteket. Slutstatsen för studien blir att e-böcker kan med fördel inkluderas i undervisningen i kombination med de analoga böckerna och att det krävs närvarande förskollärare med didaktisk medvetenhet, för att bidra till barns språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Alm, Josefin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gendered Language in English Job Advertisements and the Perception of Potential Applicants within Electrical and Electronic Engineering in Sweden2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This mixed-method study investigates the use of masculine and feminine-coded words (i.e., words associated with gender stereotypes) in English job advertisements in Sweden, focusing on the male-dominated Electronic and Electric engineering field in Sweden (SCB, 2022). As such, job advertisements in this field provide a productive case study for a discussion of gender appeal in the language of the advertisements. The study is divided into two parts: The first part presents a quantitative analysis of 30 job advertisements using a web tool called the “gender decoder” to determine whether the advertisements are mainly feminine-coded or masculine-coded. The second part of the study combines quantitative and qualitative analyses by exploring in depth 22 potential applicants’ perceptions of job advertisements in terms of language use and gender. It involves a web-based questionnaire focusing on two job advertisements (one feminine-coded and one masculine-coded) selected from the first part of the analysis. The questionnaire includes both Likert-scale and open-ended questions, and the participants consist of electrical and electronic engineering students from five universities in Sweden. Both parts of the study are furthermore analyzed thematically. The findings illustrate that there were more feminine-coded job advertisements among the selected advertisements, with one-third exhibiting masculine-coding. Additionally, the study shows that the participants were more likely to apply for the feminine-coded job advertisement, consistent with prior research. These results suggest the need for further efforts to create a more equal and non-gender-biased work environment, considering that most participants felt more connected to the feminine-coded job advertisement, whereas, still, a third of the job advertisements were masculine-coded. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Almadani, Zina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Elina, Klöpper
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskolans arbete med barn som far illa i hemmet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en studie som syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att identifiera barn som far illa i hemmet samt hur de bemöter vårdnadshavare i samband med en orosanmälan. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare som har erfarenhet av barn som misstänks fara illa i hemmet, med anledning att få ett så nyanserat resultat som möjligt. Som ett resultat av undersökningen beskriver förskollärarna att barn som far illa i hemmet uppmärksammas på olika sätt, beroende på vilken typ av missförhållanden det rör sig om. Vidare framkommer av att förskollärarna beskriver kollegial stöttning som ett sätt att agera vid misstanke om att ett barn far illa i hemmet, samt att mötet med vårdnadshavarna ser olika ut beroende på vad oron grundar sig i. Vi har använt oss av teoretisk bakgrund som behandlar området samt anknytningsteorin som har Bowlby (1907–1990) som grundare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Al-Mandawi, Yasamin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Aljamal, Aftonia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkutvecklande arbetssätt i förskolan: En studie om hur förskollärare arbetar för att skapa språkutvecklande undervisning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur ett antal förskollärare arbetar för att skapa språkutvecklande undervisning samt vilka förutsättningar och förhinder de anser att de har när de använder språkutvecklande arbetssätt. Studiens teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs (1978) sociokulturella teorin om lärande, som används för att analysera tematiskt det empiriska materialet. Datan samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer, som genomfördes med tio olika förskollärare.Studiens resultat visar att förskollärarna använder sig av en variation av arbetssätt för att skapa en undervisning som främjar barnens språkutveckling. Respondenterna uppger att de använder sig mest av högläsning, som i många fall följs av boksamtal, där barnen har möjlighet att uttrycka vad de tänker. Förutom detta använder förskollärarna också sånger och språklekar för att utveckla barnens ordförråd och uttal samt fri lek och teaterövning, som främjar social interaktion mellan barnen. Förskollärarna berättar att de använder dessa arbetssätt i syfte att utveckla barnens språk.Förskollärarna beskriver att de möter utmaningar i sin strävan efter att skapa en språkutvecklande undervisning. Pedagogerna upplever att det är svårt att hitta en rimlig balans mellan strukturerade aktiviteter och fri lek. Samtidigt är det en utmaning att anpassa undervisningen till barns olika språkliga nivåer. En annan utmaning som de möter är att förskolorna där de arbetar på erbjuder dem inga möjligheter för vidareutbildning.

 • 43.
  Al-Mashhadani, Layali
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ubaidy, Afrah L.
  Ministry of Science and Technology, Remote Sensing Center, Baghdad, Iraq.
  Detection of thermal anomalies signals and hotspots at oil wells and refineries using remote sensing satellite data and GIS techniques2023In: AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics Inc. , 2023, Vol. 2475, article id 060001Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Emissions from oil wells and refineries are sources of air pollutants depending on their composition and amounts. The current study focuses on investigation and detecting of thermal anomalies and active hotspots in oil pipelines and refineries locations in Iraq, along with the spatial distribution of the ultraviolet aerosol (UV Aerosol) index. The goal is to assign the most polluted cities that can assist in evaluating the consequences of the air pollution on human and the environmental risk as well. We carried out the analysis of the products obtained from Terra/ MODIS data derived from channels 21 (4 µm) and 31 (11 µm), and the Sentinel-5P products/ Level 2 for the UV Aerosol index in the atmosphere, and found a number of active thermal signals in different geographic areas in Iraq, especially in southeastern and northeastern parts of the country, where the most of Iraq's petroleum resources are located there. The study shows a good correlation between the observed thermal anomalies and the UV emissions, and the results proved that the aerosol emission changes is significantly affected by emissions from oil wells and refineries. We also used fires reports obtained from the department of safety and fires in Basra to validate the outcomes and to investigate the final interpretation of the obtained results that were consist with the documented reports. As well as the results also shows a significant spatio-temporal variations in values of UV index among different parts of Iraq, and the larger amount of UV index has been seen in southern Iraq in Basra.

 • 44.
  Almousa, Silva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Al-Janabi, Sarah Muwafaq Saleh
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsutveckling hos nyanlända elever: En kvalitativ studie av lärarens arbete för att utveckla nyanlända elevers läsning i svenska språket i lågstadiet.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att närmare undersöka hur lärare i årskurs1-3 arbetar för att främja läsutveckling hos nyanlända elever. Studiens syfte inkluderade även att analysera vad lärare i årskurs f-3 anser om nyanlända elevers läsutveckling. Studien baseras semistrukturerade intervjuer med fem lärare i årskursf-3. Resultaten indikerar att undervisningsgrund, som bygger på anpassning utifrån elevernas nivåer, är central för att stödja nyanlända elever i att utveckla sina färdigheter i det svenska språket och därmed främja deras läsförmåga. Genom studiens undersökning framkommer att anpassningen utgör en väsentlig komponent i undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå sina lärandemål. Resultaten av undersökningen tyder på att lärarna strävar efter en jämlik utveckling när det gäller läsfärdigheter hos nyanlända elever. För att uppnå detta använder lärarna tydliga riktlinjer som hjälper dem att bedöma elevernas nuvarande förmågor och vägleder dem i hur de kan arbeta för att främja utvecklingen hos varje elev i enlighet med deras individuella framstegstakt. Slutsatsen av vår studie är att anpassningen är av central betydelse för att eleverna ska kunna utvecklas utifrån sina specifika behov. Innan anpassningen är det nödvändigt för läraren att klargöra varje elevs kapacitet för att individualisera undervisningen och därigenom skapa en likvärdig utbildning för alla elever, särskilt de nyanlända.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Al-sayed Issa, Lina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan med stöd av lek: En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med lek2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling med stöd av lek. Jag valde att genomföra semistruktuerade intervjuer med åtta förskollärare i fyra olika förskolor i två medelstora städer i Sverige. Jag valde fyra mångkulturella förskolor och åtta förskollärare med god erfarenhet av arbetet med flerspråkiga barn. Resultatet visade att leken i förskolan ses som centrala för lärandet och att barn lär sig i samspel med andra. Det som blir betydelsefullt är att det finns en närvarande pedagog under leken, som stöttar barnen i leken samt upprepar och benämner ord och begrepp. Slutsatsen är att oavsett om det är en mångkulturell förskola eller svensktalande förskola blir det pedagogernas ansvar att se till att barn utvecklas samt stödja deras språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Alsing Hirvonen, Linn
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Landén, Amanda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur arbetar lärare med laborativt material i matematikundervisning?: Kvalitativ studie om arbetet av laborativt material i klassrummet.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en inblick i hur lärare i årskurs F-3 planerar och organiserar för användningen av laborativt material i matematikundervisningen. För att ta reda på detta besvaras forskningsfrågorna: ”Hur planerar lärare i årskurs F-3 hur laborativt material ska användas i matematikundervisningen och hur används det i praktiken?” och ”Vilka laborativa material använder lärare i årskurs F-3?”. Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av intervjuer och observationer. Resultatet delas in i teman som har namnen: Hur lärare planerarför laborativt material i matematikundervisningen, Lärares instruktion och vägledning gällande laborativt material, Implementering av laborativt material i matematikundervisningen och Lärares syn på laborativt material. Dessa teman besvarar forskningsfrågorna. Studiens slutsats är att planering är väsentlig del av arbetet när det gäller laborativt material och att studiens respondenter planerar innan de använder laborativt material i deras undervisning. 

 • 47.
  Alvear, Martin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nkuna, Louise
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Vad händer när bästa kompisen är borta?”: Hur förskollärare stärker barns kamratrelationer i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bredda kunskapen för nyexaminerade förskollärare om strategier och förutsättningar som kan behövas i deras arbete för att stärka barns kamratrelationer och förebygga utanförskap. Studien visar på att förskollärare befinner sig i ett omedvetet dilemma i förskolan om kamrat- och vänskapsrelationer. Den saknade kunskapen av viktiga komponenter i området riskerar att förskollärare arbetar kontraproduktivt. Teorier som har presenterats i vår studie som utgångpunkt är socialkonstruktivism och om barns kamratkulturer. I vår kvalitativa studie har vi använt oss utav semistrukutrerade intervjuer för datainsamling. Metoden för att bearbeta datainsamlingen var tematisk analys. Genom denna metod kunde vi sedan skapa teman för vår studie. Respondenternas svar på frågorna analyserades sedan med stöd av teorier och tidigare forskning som vi har valt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Alzepare, Narmin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bahar, Vanessa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Digitala verktyg i engelskundervisningen: En kvalitativ studie om lärares användning av digitala verktyg i engelskundervisningen för F-32021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i en digitaliserad värld där teknikanvändning blir allt vanligare för varje dag samtidigt som engelska är ett världsspråk. Därför är användningen av digitala verktyg i engelskundervisningen relevant, eftersom lärare använder tekniken för att stödjaspråkinlärning, förmedla information, förtydliga instruktioner och förhindra svårigheter. Studiens syfte är att synliggöra vilka digitala verktyg de deltagande lärarna använder sig av, på vilket sätt de används och varför de används i engelskundervisningen. Studien är kvalitativ och bygger på ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer med fem F–3-lärare som beskriver hur de undervisar i engelskämnet med hjälp av digitala verktyg. Det didaktiska teoretiska perspektivet används för att analysera studiens data från observationerna och intervjuerna. Resultatet visar att lärare som har intresse för digitala verktyg i engelskundervisningen använder sig av dator, smartboard och projektor. I resultatet framkommer det att lärares digitala kompetens har betydelse vid användning av olika verktyg och att de deltagande lärarna tycker att tekniken underlättar undervisningen samt skapar tydlighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Aläng, Jolin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Anneroth, Denise
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Kan björnen vara en hon?": En kvantitativ studie om och hur förskolepersonalen och studenter som studerar till förskollärare och barnskötare uttrycker sin strävan att arbeta ur ett normkritiskt perspektiv2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om och hur förskolepersonalen och studenter som studerar till förskollärare och barnskötare uttrycker sin strävan att arbeta ur ett normkritiskt perspektiv. En kvantitativ forskningsansats tillämpades för att söka svar på studiens syfte, där en webbenkät som var riktad mot förskolepersonalen och studerande till förskollärare och barnskötare användes som datainsamlingsmetod. I studien tillämpades en feministiskt poststrukturalistiskt teori som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visade att förskolepersonalen ser normkritik som ett begrepp som är viktigt i förskolan men att det fanns flera svårigheter att arbeta normkritiskt samtidigt som ett normkritiskt arbetssätt innefattar många möjligheter. En slutsats som studien kom fram till var att förskolepersonalen och studerande till någon av yrkesrollerna skattade sig själva att ha en god medvetenhet om normkritik och att det normkritiska arbetssättet kan komma till uttryck främst inom miljön i förskolans verksamhet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Amanda, Hedberg
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stina, Matsson
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Övergångar i förskolans verksamhet – ett avbrott eller undervisning?: En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångssituationer i förskolans verksamhet.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångar mellan aktiviteter i förskolans verksamhet. I denna kvalitativa studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Studiens resultat har analyserats utifrån teoretiska begreppen pedagogisk takt och pedagogisk eftertänksamhet. I resultatet framkommer det att förskollärares främsta strategi för övergångar är deras egna förmågor samt att det förekommer viss avsaknad av reflektioner kring övergångar. Förskollärare beskriver övergångar som ett avbrott i barnens vardag och som någonting som bara sker. Studiens slutsats är att förskollärare använder sig av olika strategier för att underlätta övergångarna för barn och vuxna i förskolans verksamhet.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1122
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf