Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 474
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Abdullah, Ailin
  et al.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  State Neutrality and Islamic Education in Sweden2018In: European Perspectives on Islamic education and Public Schooling / [ed] Jenny Berglund, Sheffield, UK: Equinox Publishing, 2018, p. 312-334Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Public debate about Islam and Muslims often focuses on contradictions, conflicts, and contrasting value systems. Since 9/11, the bombings in Madrid and London and the recent rise of ISIS this debate has to a large extent included a fear that Muslim immigrants will be disloyal to their new Western countries, and thus requires increased surveillance and control. Conversely, others argue that Muslim populations in the West have wrongly suffered from the increasing intolerance and suspicion resulting from terrorist acts committed by a small number of radicals. Such voices point to a need to safeguard religious freedom and the right to equal treatment regardless of a group’s ethnic, cultural, linguistic, or religious background. In many European countries, these discussions have directed attention toward places of Islamic education such as Muslim schools, mosques, and Islamic organizations, focusing on the sometimes controversial manner in which they have been depicted in the media, public discourse, and, within Muslim communities themselves (Aslan 2009; Birt 2006). Religious education is both an essential and a challenging objective for minorities since the “transmission” of religious tradition to future generations is crucial to the survival of any religion. In Sweden as elsewhere in Europe many Muslim children and teenagers and even adults attend privately-run, extra-curricular Islamic classes. Some attend Islamic schools or are taught at home. Publically funded Islamic education options provided by the state are an emergent option in several European countries. These classes lie not only at the heart of debates over religious freedom, equal rights to education, and integration, but are also connected to matters of securitization and the state control of Islam. This paper will present an overview of publicly funded, mainly pre-university Islamic education in Sweden, a European Western secular Christian majority country with a Muslim minority population. Firstly, I will establish a definition of Islamic education and a description of the state funding of education and religion in general. Then, the paper will move on to describe different types of Islamic education that are available in Sweden.

 • 2.
  Alenius, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Motivation - en utmaning för musiklärare?: En studie av musiklärares tankar om, och arbetssätt för, att motivera sina elever till att lära sig musik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att diskutera hur musiklärare arbetar för att motivera sina elever till att vilja lära sig musik. För att på bästa sätt få reda på detta användes en kvalitativ metod med intervjuer av tre musiklärare på tre olika skolor. Intervjusvaren belystes sedan utifrån valda teoretiska perspektiv på motivation. Resultatet visade att de intervjuade musiklärarna arbetar frekvent med att bedriva en motiverande undervisning utifrån de olika förutsättningar som de har. De använder sig av olika strategier för att uppnå detta och bland annat så betonade samtliga lärare vikten av att ha en god relation till sina elever. Det framkom även att elever motiveras av både inre- och yttre faktorer, har de mindre av den inre motivationen krävs extra stöd av någon yttre faktor för att de ska prestera och/eller uppnå sina mål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ali, Aziza
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Det okända Afrika: En läromedelsanalys av grundskolans historieböcker om synen på Afrika och afrikaner2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur Afrika och afrikanerpresenteras i historieböckernaför grundskolans senare år. Materialetsom användes bestod av 10historieböcker från fyra olika förlag. Metoden som används i denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys med hermeneutiskinriktningvilketinnebär att fokus ligger på förståelsen av budskapeti texterna.Postkolonialismen är den teoretiska utgångspunkten för detta arbete. Resultatet visar att utrymmet för Afrika i läroböckerna är litet och att deförmedlar en etnocentrisk bild. Afrikas förkoloniala historia ges inte stor prioritering. Afrika visarsig vara intressant endast i samband med européernasintåg. Afrikanen i de studerade historieböckerna skildras somanonym, passiv och som objekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Hur aktualiseras genus och jämställdhet på lågstadiet i förhållande till den geografiska kontexten?: En jämförelse mellan två skolor, en på landsbygden och en i storstaden.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola finns det ett jämställdhetsmål som innebär att pojkar och flickor ska gessamma möjligheter ochfåen likvärdig utbildning och inte bemötas, bedömas eller ha olikakrav ochförväntningar på sig på grund avsitt kön. Skolan har även ett ansvar att bryta traditionella könsmönster och låta eleverna utvecklasin förmåga och sina intressen oberoende könstillhörighet. Tidigare forskning visar att det inte riktigt ser ut så och många inom skolan lägger ansvaret på någon annan. I många fall avspeglas de traditionella mönster vi är vana vid från samhället även i skolan. Syftet med min studie är att undersöka några verksamma lärares kunskaper och uppfattningar om genus och jämställdhet och även undersöka om det finns någon geografisk skillnad. Jag har därmed gjort undersökningen på två olika skolor med en relativt bred geografisk spridning i Sverige.Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer och intervjuat fyra lärare. Jag hoppas att det jag fått med mig av dessaintervjuer och studien i sin helhetkan vara till hjälp för mig själv i min framtida yrkesroll,så att jag vet hur jag kan tänka men också vad jag behöver förverktyg föratt ha en så jämställd undervisning som möjligt.I min analys har jag kommit fram till att den geografiska kontexten kan spela roll, men verkar varaunderordnad av både sociala och individuella faktorer. Det är även den enskilda lärarens intresse och kunskap kring genus och jämställdhetsomspelar stor roll och på flera skolor är det just upp till varje lärareatt bestämma hur mycket dennevill arbeta mot jämställdhetsmålet. Det finns än så länge inga riktlinjer eller krav frånstatlig och/eller nationell nivåatt ha med genus och jämställdhet i sin undervisning och det kanske inte är förrän det blir det somnågon som tar tag i denna viktiga fråga och blir en självklarhet i all undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Embodied experiences of ‘decision-making’ in face of uncertain and complex sustainability issues: Embodied experiences of 'decision-making' in face of uncertain and complex sustainability issue2019In: Sustainable development teaching: ethical and political challenges / [ed] Katrien Van Poeck, Leif Östman, Johan Öhman, London: Routledge, 2019Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The ‘wicked’ character of sustainability issues points to the need for education to prepare students to make decisions (also) in the absence of clear guidelines and regulation. This chapter contributes to this need by presenting teaching approaches that offer students embodied experiences of decision-making in face of sustainability problems characterised by uncertainty and complexity. Short practical examples illuminating situations in business education at upper secondary level are provided to illuminate: (a) when different worldviews regarding how sustainability problems should or could be addressed come to the fore, and (b) emancipatory educational qualities in terms of subjectification. The different worldviews that comes to fore in the practical examples relates to whether or not trade automatically leads to socially and environmentally optimal outcomes, and whether a business (person) should be guided by an a-moral/a-political or moral/political business ideal. The practical examples illuminate what could be described as dislocatory moments. Drawing on the concept of ‘dislocatory moments’ the chapter presents a didactic model that could be used to identify room for subjectification processes together with a change of views regarding sustainability issues.  The ambition is to facilitate teachers’ development of teaching that could contribute to change for sustainability without compromising emancipatory education ideals. 

 • 6.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Embodied explorations - change for sustainability, scope for subjectivity and teaching in a 'post-truth' era2019In: NOFA7 abstracts: Stockholm University, 13 - 15 May 2019, 2019, p. 22-22Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainability issue are often characterised by complexity and uncertainty which implies severe challenges when relying on science as a source for reliable knowledge when making decisions (either as a member of parliament, government official, judge, business owner or executive manager in a business). One example of such an issue concern the use of pesticides, the state of bees, biodiversity and food security. This ‘wicked’ character of sustainability issues points to the need for capability to make decisions also in the absence of previously established principles. Accordingly, education needs to make students prepared to make decisions also in the absence of formal regulations and legislation. For instance, students who in the future could be working in corporations making decisions about what products to sell or not to sell. This paper presents two teaching approaches drawing on educational drama that could offer students the opportunity to practice making decisions when encountering so called wicked sustainability problems. A didactic model drawing on the concept of ‘dislocatory moments’ and short empirical examples from business education in upper secondary education are provided to specifically illuminate (a) when different worldviews or perspectives on sustainable development comes to the fore in educational practice and, (b) emancipatory educational qualities in terms of subjectification. The (pluralist) teaching approaches are also further discussed in relation to implications connected to teaching in a ‘post-truth era’.

 • 7.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Equipped for responsibility in light of uncertainty and complexity: Studies of business education for sustainability2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Calls for the inclusion of ‘sustainable development’ in the business curriculum have increased in the wake of financial crisis and increased concern about climate change. As a result, new initiatives are emerging and new teaching approaches are being developed. At the same time, the integration of sustainability in the business curriculum has been described as particularly challenging, which relates to assumptions underpinning mainstream business theories and different views about how business education should deal with values. In addition, sustainability issues are often complex and uncertain, which implies severe challenges for predominant responsibility regimes. With this background, we here draw on a typology of responsibility (Pellizzoni 2004) to analyse results from four previous empirical studies of business education and suggest how business students could become better equipped to address uncertain and complex sustainability issues. The results from the empirical studies, in the form of three categories of business roles articulated in educational practice, are based on analysis of textbooks, teacher interviews and classroom observations. The three business roles could be described in terms of ‘companion meanings’, ‘collateral teaching’ or what sometimes is referred to as ‘the hidden curriculum’. It is argued that students could become unequipped, ill-equipped or better equipped to address uncertain and complex sustainability issues, depending on the way in which ‘sustainable development’ is incorporated business education. It is therefore suggested that the three categories of business roles (adapting, adding or creating), could be useful to analyse and assess environment and sustainability education initiatives in general, and of initiatives to include ‘sustainable development’ in business education in particular

 • 8.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Equipped for Responsibility? Studies of business education for sustainability2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Calls for the inclusion of ‘sustainable development’ in the business curriculum have increased in the wake of financial crisis and increased concern about climate change. As a result, new initiatives are emerging and new teaching approaches are being developed with the expectation that business students will be better equipped to address environmental and social challenges. However, in relation to the business curriculum, education for sustainable development has been argued as being particularly challenging (Springett 2005). The challenges relate to assumptions underpinning orthodox business theories (Hühn 2014) and that sustainability issues often are uncertain and complex. Uncertainty and complexity is particularly challenging for predominant responsibility regimes relying on science as a source of independent, objective and reliable knowledge.

  To facilitate an analysis of the applicability of different responsibility regimes for addressing complex and uncertain sustainability issues, Pellizzoni (2004) has developed a typology of responsibility regimes. Liability regimes are based on laws and regulations and can be likened to the ‘polluter-pays-principle’. Accountability regimes are characterised by ‘good governance’ or ‘the audit society’. Care regimes are based on normative beliefs, e.g. the idea that the welfare state should take care of its citizens or, from a business perspective, the ‘good master’ taking responsibility for the needs of his workers that he knows the best. Responsiveness regimes implies taking responsibility by anticipating the needs of others without being prompted or without the need for previously established principles. Different responsibility regimes have different implications for what a responsible business person needs to know and do. These include knowing and following laws and regulations in the juridical system (liability regime), formulating and following up on self-imposed principles (accountability regime), knowing and providing for the needs of one’s workers as the good master (care regime) and listening to what stakeholders want before deciding what to do (responsiveness regime).

  When acknowledging uncertainty and complexity as a permanent condition, a rupture occurs in the linear process from scientific knowledge to legislation that industry could rely on to operate ‘safely’. This implies a deficit with regard to liability regimes, because the system requires a state that knows what to ask for and how to apply control and sanctions. This deficit can be seen as a backdrop to the development of accountability regimes. Proponents of accountability regimes emphasise the benefits of the integration of environmental concern in corporate decision-making. However, in face of uncertainty and complexity, accountability regimes suffer from the same deficit as liability regimes, in that both regimes depend on predefined principles (expressed in law or in the form of voluntary regulations). In contrast to liability and accountability regimes, care or responsiveness regimes do not rely on pre-defined principles. Either one just knows, like a mother is assumed to know the needs of her child (care regime) or one makes a judgement by listening to others needs in a given situation (responsiveness regime). In the absence of principles, personal feelings are necessary ‘tools’ when listening to the needs of others and deciding what to do. Considering the deficits of liability and accountability regimes in the face of uncertainty and complexity, Pellizzoni argues (without discarding other regimes) for an increased attention to responsibility understood as responsiveness (Pellizzoni 2007).

  Against this background, it is important to contribute with knowledge about how education for sustainable development can enhance responsible business practices. The purpose of this article is thus to contribute knowledge about the roles of a business person that are articulated in business education when the concept of sustainable development is included in the curriculum, and how these roles can make students, as future business people equipped to address uncertain and complex sustainability issues.

 • 9.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Talking about sustainability issues when teaching business economics: the 'positioning' of a responsible business person in classroom practice2018In: Journal of Social Science Education, ISSN 1611-9665, E-ISSN 1618-5293, Vol. 3, p. 46-62Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Talking about sustainability issues when teaching business economics: the 'positioning' of a responsible business person in classroom practice2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  It has long been suggested that the ‘homo economicus’ assumption underpinning neo-classical economic theory is not limited to its theoretical function, but also has a ‘productive’ function by ‘creating’ individuals acting in accordance with the assumption. Nelson (2006) and Zaman (2013) offer some clues as to how this process can be understood. They describe how we have come to embrace the metaphorical understanding of economy as a machine, running on self-interest, as something real rather than a figure of speech. Along the way, the tools with which sustainability issues could be addressed have become limited to those that fit ‘homo economicus’. Against this background, this paper presents a study of the roles of a business person privileged by teachers when the concept of ‘sustainable development’ is incorporated into the subject of business economics. A logics approach to discourse analysis was used to analyse the empirical material, which consisted of video recorded observations in five teachers’ classrooms collected two years after the inclusion of the concept ‘sustainable development’ in the upper secondary school syllabus in Sweden. The results show how different rules and conditions for doing business are foregrounded in classroom practice. This in turn has different implications for whether a responsible business person is expected to: a) adapt to self-interest, b) respond to customers’ increasing interests in sustainable products, or c) be sensitive to the needs or interests of others (including humans, animals and nature), when making business decisions. These three roles could be described in terms of different ‘companion meanings’ or what sometimes is referred to as ‘the hidden curriculum’.  Empirical examples are provided to illuminate different aspects of the subject matter and/or particular classroom practices opening up for different roles. The results are discussed in relation to how students as future business people could be better equipped to address uncertain and complex sustainability issues.

 • 11.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Teaching business economics for sustainability: the roles of a business person priviledged in classroom practice2017In: DEE 2017: Abstracts, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  New teaching approaches to include ‘sustainable development’ in the business curriculum are currently being developed with the expectation that students will become better equipped to address sustainability issues as budding business people. At the same time education for sustainable development has been argued as being particularly challenging in the context of business education due to assumptions underpinning orthodox business theories. This article presents a study of the roles of a business person privileged by teachers in the classroom when the concept of ‘sustainable development’ is incorporated in the subject of business economics. The empirical material, consisting of video recorded observations in five teachers’ classrooms, was collected two years after the inclusion of the concept in the upper secondary school syllabus in Sweden. The results show how different rules and conditions for doing business are foregrounded in classroom practice, which have different implications for whether a responsible business person is expected to: a) adapt to self-interest (in narrow terms), b) respond to consumers’ increasing interest for sustainable products, or c) be sensitive to stakeholders’ diverging interests. Detailed empirical examples illuminating how different classroom practices open up for different (egoistic vs altruistic) roles are provided with the aim that they should be useful for teachers (and anyone involved in design of lessons and/or educational materials) to develop a professional vision to identify when and how in educational practice ‘homo economicus’ becomes a norm as well as when and how other norms might emerge.

 • 12.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Teaching business economics for sustainability with different interests in focus2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Calls for the inclusion of ‘sustainable development’ in the business curriculum has increased significantly in the wake of financial crisis and increased concern about climate change. New teaching approaches are being developed with the expectation that students will be better equipped to address environmental and social challenges. However, there is also a concern that the concept of ‘sustainable development’ has lost the potential to address environmental and social challenges. It has been described as having become a wolf in sheep’s clothing that merely provides superficial solutions and supports the status quo, thereby taking the wind out of the sails of ‘the real’ environmentalists (Blühdorn, 2007; Fergus & Rowney, 2005). In relation to the business curriculum, education for sustainable development has been argued as being particularly challenging (Springett, 2005). The challenge is in part related to assumptions underpinning orthodox business theories. In short, the argument is that the assumption that all humans are driven by self-interest has a detrimental effect for societies by creating the assumed selfish behaviour. Research show that economists and students in economics indeed act more egoistically (Cohn, Fehr, & Marechal, 2014), although there is a disagreement regarding the effect of education, mainly because of the potential selection effect (Etzioni, 2015). I here seek to make a contribution to this field, not by adding an answer to this particular debate but by a study of educational practice in situ.  Several studies show different kinds of socialisation effects (Wang, Malhotra, & Murnighan, 2011). However, there is a lack of empirical research focusing the particular aspects of economics education that could have these socialisation effects. In this paper, I will therefore illuminate situations in educational practice where certain perceptions of appropriate actions emerge, are reproduced or challenged. Considering the current development of new teaching approaches to include sustainability in the business curriculum and the potentially detrimental effect of the homo economicus assumption, it is relevant to pay attention to the roles of a business person that are privileged when ‘sustainable development’ is integrated in business education. The purpose of this paper is therefore to contribute with knowledge about the roles of a business person that are privileged in business education when the concept sustainable development is integrated in classroom practice, and how different parts of the subject matter and/or particular classroom practices open up for different roles.

  Download full text (pdf)
  Extended abstract
 • 13.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Towards a dynamic picture of human nature in economics education – a methodological approach2019In: NOFA7 abstracts: Stockholm University, 13 - 15 May 2019, 2019, p. 23-23Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has long been suggested that the ‘homo economicus’ assumption underpinning neo-classical theory is not limited to its theoretical function, but also has a ‘productive’ function by ‘creating’ individuals acting in accordance with the assumption. Nelson (2006) and Zaman (2013) offer some clues as to how this process can be understood. They describe that and how we have come to embrace the metaphorical understanding of economy as a machine, running on self-interest, as something real rather than a figure of speech. Along the way, the tools with which sustainability issues could be addressed have become limited to those that fit ‘homo economicus’. In the wake of the financial crisis of 2008 and increased concerns about climate change, this critique of economics education has been re-actualised to the extent that economics students have organised themselves worldwide, calling for a curricular reform. In line with this critique, academic economists have also argued that to equip students for the challenges of the 21st century, economics education needs to embrace a more complex and dynamic picture of human nature. In view of this, it could be argued that researchers and teachers need tools to identify situations in educational practices where ‘homo economicus’ is reproduced or challenged. The purpose of this paper is to address this need by suggesting a methodological approach drawing on poststructuralist discourse theory and a methodological approach for analysis of meaning-making in classroom practice.

 • 14.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Transaktionella analyser av undervisning och lärande: SMED-studier 2006–20182019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents analytical methods and research (27 peer-reviewed academic papers) based on a pragmatic theoretical framework for studies of learning processes in educational practices, developed and applied by the research group SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) in Uppsala and Örebro (2006–2018). An introduction to the pragmatic theoretical framework and a description of the basic analytical methods (Practical Epistemology Analysis and Moves Analysis) is included in the report. The aim is to provide an orientation for teacher-students, teachers and researchers with an interest in teaching and learning processes in educational practices, as well as other social practices where learning takes place. Learning processes are here understood in terms of meaning-making (including qualification, socialisation as well as ‘person-formation’/subjectification) and that which affects this process (teachers, other students, artefacts and socio-material aspects). The report includes a compilation of contributions to educational research and practice structured in four parts: Science Education; Environment and Sustainability Education; Health and Physical Education; and Early Childhood Education. Based on this compilation, it is concluded that the analytical methods have been successful in: (a) capturing the complexity of learning processes; (b) investigating, identifying and illuminating critical situations and moments in learning processes; (c) investigating and illuminating teachers’ and others’ actions and their significance in individual learning processes; (d) contributing of knowledge and illustrative empirical examples to debates about how learning takes place and/or how teaching ought to be done; (e) identifying and illuminating different subject-cultures as they come forth in practice; and (f) problematising presuppositions regarding outcomes of different education activities. Finally, the report makes suggestions with regard to future research involving analysis of teaching and learning processes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Troubling economics – towards metaphorical pluralism in economics education2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has long been suggested that the ‘homo economicus’ assumption underpinning neo-classical theory is not limited to its theoretical function, but also has a ‘productive’ function by ‘creating’ individuals acting in accordance with the assumption (Schütz, 1953). Several studies have indeed pointed out that economists/economics students act in selfish ways, although there is some disagreement about the effect of education (Etzioni, 2015). Nelson (2006) and Zaman (2013) offer some clues as to how this process can be understood. They describe that and how we have come to embrace the metaphorical understanding of economy as a machine, running on self-interest, as something real rather than a figure of speech. Along the way, the tools with which sustainability issues could be addressed have become limited to those that fit ‘homo economicus’. In the wake of the financial crisis of 2008 and increased concerns about climate change, this critique of economics education has been re-actualised to the extent that economics students have organised themselves worldwide and called for a curricular reform (Earle, Moral, & Ward-Perkins, 2016). In line with this critique, academic economists have also argued that to equip students for the challenges of the 21st century, economics education needs to embrace a more complex and dynamic picture of human nature (Nelson, 2006; Zaman, 2013; Brant, 2016; Raworth, 2017). In view of this, it could be argued that educational researchers and teachers need tools to identify situations in educational practices as well as educational materials where ‘homo economicus’ is reproduced or challenged. The purpose of this paper is to address this need by presenting and suggesting a methodological approach that could be used for this. The approach draws on poststructuralist and anti-essentialist discourse theory (Laclau and Mouffe, Glynos and Howarth) and a methodological approach for analysis of socialisation and teaching and learning processes in classroom practice (Lidar, Lundqvist, & Östman, 2006; Wickman & Östman, 2002; Rudsberg & Öhman, 2010). Empirical material in the form of transcripts from classroom observations will be used to illustrate the approach.

 • 16.
  Andersson, Philip
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Gränslandet mellan lek och drama: en studie inspirerad av fenomenografi om dramapedagogers och teaterlärares uppfattningar av lek och drama2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Ylwa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education. magisterprogram á 60hp.
  I pjäs är det bestämt: En studie i grundskolans tidigare år om barns rolltagande i pjäs.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att synliggöra barns uppfattningar om fenomenet rolltagande i pjäs. Barnen i studien var i ett sammanhang där manus, givna roller och repliker var utgångspunkten, med läraren som regissör. Läraren som ledde arbetet var i dialog med barnen kring repliker, handlingar och placering på scen men hade ringa ämnesspecifik dramakunskap vad gällde regi och föreställningsprocess. Forskningsfrågorna för studien var: Hur uppfattar barn att gå i roll i pjäs? Vilka faktorer, enligt barn, underlättar och försvårar rolltagandet i pjäs? Vilka strategier använder barn när de ska gå i roll i en pjäs?

  Tidigare forskning visade vuxnas perspektiv på regi för barn, där upplevelse, tilltro till sitt inre uttryck, samspel i gruppen för avslappning och utbyte av varandras impulser på scen sågs som centralt. Barns rolltagande i pjäs krävde lekliknande förhållanden, där barnen kunde komma åt sin inre motivation och känna självkontroll i rolltagandeprocessen. Formen var bland annat improvisation där intuitionen i samspel med kropp och intellekt skapade förutsättningar åt barnet att komma till ett individuellt och äkta uttryck framför att barnet bara markerade handling och roll.

  Studien byggde på en fenomenografisk metod och analysverktyg. Intervjuer gjordes med 39 barn, och samtalen fångade upp barnens uppfattningar om rolltagande i pjäs. Dessa transkriberades och analysen av materialet gjordes i ett första steg utifrån delar och deras inbördes relation till varandra. Kategorier detta gav utgjorde studiens utfallsrum. Kategorierna och deras relation till barnens process för rolltagande i pjäs samt en extern spegling, rolltagande i lek, hjälpte till att synliggöra barnens uppfattningar av fenomenet som helhet.

  Studiens resultat visade att barnen använde strategierna identifiering AV, MED och SOM rollen. Attraktionskraften hos rollen var betydelsefull så som rolig eller omfattande, vilket skapade en inre motivation till att vilja ha rollen, i likhet med rollek. Närvarande i processen fanns prestation som en känsla av utmaning eller utsatthet. Vad gäller barnens rolltagande i pjäs, utkristalliserade sig en inbördes hierarkisk ordning. Den första nivån bestod av barn som, utifrån identifiering AV och MED rollen, valde att vara sig själv inför publik. Den andra nivån utgjordes av barns som försökte att identifiera sig SOM rollen, men valde att visa rollen inför publik. Den tredje nivå utgjordes av barn som identifierade sig SOM rollen och valde att leva rollen inför publik. De barn som identifierade sig SOM rollen använde strategierna köra – att på ett mer fysiskt och intuitivt plan leva rollen, tänka – att utifrån ett mer intellektuellt plan leva rollen, känna – att på ett mer intuitivt plan leva rollen.

  För barn som hade förmåga att på egen hand förstå rollen och kunde omsätta det i kroppen fungerade pjäsarbete, med bestämt manus och en lärare utan fördjupad ämneskunskap, för att kunna leva rollen. För andra barn i studien blev dessa förutsättningar ett hinder för att kunna förstå och leva rollen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andrée, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Eriksson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  A research environment for teacher-driven research - some demands and possibilities2019In: International Journal for Lesson and Learning Studies, ISSN 2046-8253, E-ISSN 2046-8261, Vol. 9, no 1, p. 67-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is to reflect upon demands of and possibilities for establishing a space for conducting and supporting high-quality research in schools. In the article the authors reflect upon experiences in establishing a research environment for teachers called Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). The article focusses some of the tensions that have been emerging in attempting to build an infrastructure for teacher-driven research and discusses the transformative potential of those tensions. Design/methodology/approach The article draws on the authors' experiences in establishing STLS as a research environment for teachers by drawing on a framework of cultural-historical activity theory. The article applies the notions of contradictions and tensions as driving forces for development of activity. Findings The specific tensions that have been negotiated in the establishment of STLS are tensions between developing public knowledge vs local knowledge, tensions in knowledge cultures between oral and text-based ways of sharing knowledge, tensions in research interests and tensions in ownership. These tensions relate to knowledge production as embedded in institutional life and constrained by institutional boundaries in contemporary society. Originality/value Today, there is a growing amount of collaborative research that connects elementary and secondary teachers in research projects with university-based researchers. However, this does not guarantee projects that will address everyday problems of teachers or that teachers will be acknowledged as researchers in the end.

 • 19.
  Arrhenius, Mattias
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Lundholm, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Student´s conceptions of causes and processes forming eskers and erratics2018In: Programme and Book of Abstracts, 2018, p. 39-39Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate students’ conceptions of causes and processes concerning the formation of eskers and erratics. Landforms, and natural processes - relating to time and space - are central to both geoscience and geography education. Given the lack of research on students´ understanding of glacial processes and landforms in geoscience education, this study contributes theoretically by investigating students’ alternative conceptions and scientific conceptions, and empirically by extending our body of knowledge of students’ understandings of a topic and generic concept at the core of geography education. Data consists of 135 written responses on an assignment with 12-13 year old students from the Swedish national test in geography (year 2013). The responses were sampled and then analysed using qualitative content analysis. In order gain a richer understanding of students´ conceptions, focus group interviews were conducted in schools with 12-13 year old students in 2017.  Results show that more than a third of the students hold alternative conceptions on the causes for these landforms such as landslides, meteor impacts or human activity. The results also shows that majority of the students, who relate these landforms to a scientific cause (glaciers /ice sheets) have problems understanding the processes involved in formation of eskers and erratics, in terms of extraction, transport and deposition of material. We believe these findings will help provide insights for teachers and are useful when designing classroom instructions aiming at changing alternative conceptions and strengthening scientific conception.

 • 20.
  B. Boistrup, Lisa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Challenging theory versus practice: Connections between mathematics and vocational education2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we discuss connections between two teaching contents in Swedish upper secondary school programs in vocational education; mathematics and vocational content. Simultaneously, we challenge a dichotomous understanding of theory and practice, while paying an interest in connections between the two. We have adopted the framework of praxeology by Chevallard. Through analysis of empirical examples, we illuminate how, for example, theoretical aspects may derive from both mathematics and vocational content, challenging mathematics as mainly theoretical and vocations as only practical.

 • 21.
  Balic, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Rösträtts värdegrund2014In: Rösträtt: musik på barns villkor / [ed] Ylva Holmberg, Stockholm: Gehrmans , 2014Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Balic, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Scenrum/Klassrum eller Like a bridge over troubled waters: När konstnärer, lärare och dramapedagoger samverkar2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Balic, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education. University of Chester, UK.
  Three craftsmen: Skills and handling of teaching, artistry and drama2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  To practice and master a craft, to possess a craftsmanship, is about managing materials, tools and specific techniques in a creative process that leads to a product. During the process the craftsman make interpretations and assessments based on knowledge, experience and skill, which gives a certain quality in the result. But what if the craftsman is a teacher, an artist, or a drama pedagogue? The attempt of the paper is to describe the characteristics of these professions in relation to craftsmanship.

  In the paper theories of practical knowledge, craftsmanship and tacit knowledge are presented. The concept of a subject’s professional object is explained as something that the profession possess special knowledge of, the task the profession is to achieve (Carlgen & Marton, 2005). The professional object is staged performance for actors, learning for teachers and suggestively altered understanding through impersonation for drama pedagogues. The other components connected to the craftsmanship of the three professions are discussed and then summarized in a table. 

  The actors and the teacher’s craftsmanship differ quite a lot. The professional object, the material and the product are completely different from each other. The skills of the drama pedagogue are similar to both the teacher and the actor. Common to all professions is that the process is about action, though the teacher’s action is pedagogical and the actor’s action is creative.

  The paper is part of the dissertation work "Professional encounters in art and learning". The focus is on collaborative projects where schools and Art institutions work together, using drama as part of the process. 

 • 24.
  Berge Birath, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Att göra en analys: Elevers uppfattningar om uppgiften att göra en jämförande analys2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien söker att besvara frågan vad elever gör när de ombeds att göra en jämförande analys. I studien används fenomenografisk analys för att kategorisera en elevgrupps uppfattningar om vad de förväntas göra när de gör en jämförande analys. Efter kategoriseringen och i enlighet med variationsteorin, så identifieras de kritiska aspekterna mellan kategorierna för att synliggöra vad som bör adresseras i undervisningen för att eleverna ska få en fördjupad uppfattning om vad det innebär att göra en jämförande analys. I studien hittades fyra kategorier av uppfattningar hos den undersökta elevgruppen. Den första kategorin uppfattade jämförande analys som en personlig reflektion över vad skillnaden var mellan två olika fall (i studien: demokrati och diktatur). Den andra kategorin uppfattade jämförande analys som att redogöra för fakta. Den tredje kategorin uppfattade jämförande analys som att redogöra för skillnader medan den fjärde kategorin uppfattade jämförande analys som att förklara skillnader. De kritiska aspekterna som identifierades mellan kategorierna och som därmed borde artikuleras och adresseras i undervisningen var: att förstå samhällskunskap som ett vetenskapligt ämne, att förstå vad som är en jämförelse samt att kunna se ett orsakssamband mellan företeelse 1 och 2 i jämförelsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Islamic religious education (IRE) in Europe has become a subject of intense debate during the past decade. There is concern that states are doing too little or too much to shape the spiritual beliefs of private citizens. State response to the concern ranges from sponsoring religious education in public schools to forgoing it entirely and policies vary according to national political culture. In some countries public schools teach Islam to Muslims as a subject within a broader religious curriculum that gives parents the right to choose their children’s religious education. In the other countries public schools teach Islam to all pupils as a subject with a close relation to the academic study of religions. There are also countries where public schools do not teach religion at all, although there is an opportunity to teach about Islam in school subjects such as art, history, or literature. IRE taught outside publicly funded institutions, is of course also taught as a confessional subject in private Muslim schools, mosques and by Muslim organisations. Often students who attend these classes also attend a publicly funded “main stream school”.

  This volume brings together a number of researchers for the first time to explore the interconnections between Islamic educations and public schooling in Europe. The relation between Islamic education and public schooling is analysed within the publicly and privately funded sectors. How is publicly funded education organised, why is it organised in this way, what is the history and what are the controversial issues? What are the similarities and differences between privately run Islamic education and “main stream” schooling? What are the experiences of teachers, parents and pupils?

 • 26.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Introduction2018In: European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling / [ed] Jenny Berglund, Sheffield, UK: Equinox Publishing, 2018, p. 1-8Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Islam2020In: The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies / [ed] Daniel Thomas Cook, London: Sage Publications, 2020, p. 1007-1010Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Islamic Education in Europe: An Opportunity for Equal Rights or a Way to Control Islam?2018In: Public Theology, Religious Diversity, and Interreligious Learning / [ed] Manfred L. Pirner, Johannes Lähnemann, Werner Haussmann, and Susanne Schwarz, New York: Taylor & Francis, 2018, p. 158-170Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Islamic religious education (IRE) in Europe has become a subject of intense debate. People worry their states are doing too little or too much to shape the spiritual beliefs of private citizens. State response to the concern ranges from sponsoring Islamic education in public schools to forgoing it entirely. The policies vary according to national political culture. On one hand, the emergence of publicly funded Muslim schools and IRE in Europe can be seen as to provide equal educational opportunities to Muslims and other religious minorities through partnerships with the state. On the other hand, public funding can also be conceived as a means to “domesticate” Islam by bringing it within the European framework. In other words, offering publicly funded Islamic religious education can be viewed as an attempt to control Muslims. In this paper I explore these questions by discussing them in relation to state-church relations in different European countries. I also use the comparison theoretically to argue that the study of publicly funded minority education, such as Islamic education, can be understood as a litmus test for the relation between various Western democracies and their minority populations but also in relation to the concept of public theology. 

 • 29.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet2018In: Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter / [ed] Olof Franck, Peder Thalén, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 275-290Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Liturgical literacy as hidden capital: Experiences from Qur’an education in Sweden2019In: Apples - Journal of Applied Language Studies, ISSN 1457-9863, Vol. 13, no 4, p. 15-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on a form of supplementary Islamic education that centres on Qur’an studies and examines the reported experiences of Muslim students that regularly shift between this and their mainstream secular school. Its aim is to better comprehend the dialectical interplay between this type of supplementary education and mainstream secular schooling. Within this framework, the article explores how the traditional way of reading, reciting, and memorizing the Qur’an might relate to the type of teaching and learning that occurs within mainstream public schools. It also explores the possibility of a secular bias within the Swedish school system, the contribution of Qur’an studies to mainstream schooling (and vice versa), Qur’an-based vs. mainstream notions of “reading”, especially in relation to the idea of “understanding” and “meaning”, and how competency in Qur’an recitation becomes valuable secular “capital” when translated from language of “liturgical literacy” to the language of “skills”. To balance and enhance our understanding of student experiences, this article employs a constructive understanding of Pierre Bourdieu's concepts of cultural capital and habitus as well as Andrey Rosowsky’s notion of liturgical literacy.

 • 31.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Mainstream Secular and Qur'an-based Islamic Education: Student Perspectives on the Relation between Two Disparate Forms2018In: European Perspectives on Public Education and Public Schooling / [ed] Jenny Berglund, Sheffield, UK: Equinox Publishing, 2018, p. 390-408Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the reported experiences of Muslim students that regularly shift between Quran-centred supplementary Islamic education and mainstream secular school. Its aim is to better comprehend how these students make sense of this dual educational experience while negotiating the knowledge, skills, and values that are taught to them by two apparently disparate institutions. The interviews were conducted in Stockholm and London, and thus a secondary aim is to assess the similarities and differences between these two national contexts. To balance and enhance our understanding of student experiences, this article employs a constructive understanding of Pierre Bourdieu's concepts of cultural capital and habitus as well as Andrey Rosowsky’s notion of liturgical literacy. It shows differences between Quran-based and mainstream notions of “reading”, especially with respect to their contrasting definitions of “understanding” and “meaning”; it also explores how competency in Quran recitation might become a valuable “capital” when translated from the language of “liturgical literacy” to the language of “skills”.

 • 32.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Moving from Safe to Brave in Multi-Faith Religious Education: Religious Education as a Dialog with Difference, by Kevin O’Grady (Ed.), Routledge, New York2020In: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381, Vol. 47, no 2, p. 140-143Article, book review (Refereed)
 • 33.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Sociological Perspectives on Religion and Education2019In: Religion and Education: Framing and Mapping a Field / [ed] Stephen G. Parker, Jenny Berglund, David Lewin, Deirdre Raftery, Brill Academic Publishers, 2019, p. 46-60Chapter in book (Refereed)
 • 34.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  State-Funded Faith-Based Schooling for Muslims in the North2019In: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381, Vol. 46, no 2, p. 210-233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An emerging option in several European countries has been the state provision of publicly funded Islamic education. It is an alternative that lies at the heart of concerns over religious freedom, equal rights to education, integration, and social cohesion, but that is also connected to matters of securitization and the state’s attempt to control Islam. This article compares the provision of faith-based schooling in general, but publicly funded Islamic education in particular, in Finland and Sweden—two neighboring countries, historically and culturally connected, but with a different approach to faith based schooling.

 • 35.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Student Perectives on the Relation Between Mainstream Secular and Quran-based Islamic Education2018In: Worldviews in Creating Meaning and Purpose for Learning: SIG19 Book of Abstracts, 2018, p. 5-5Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  My paper focuses on the reported experiences of Muslim students that regularly shift between Quran-centred supplementary Islamic education and mainstream secular school. The paper thus reflects how the Islamic worldview of the students impact their motivation and way of learning in secular school and also how their secular school environment impact their Islamic learning.

  The aim is to better comprehend how these students make sense of this dual educational experience while negotiating the knowledge, skills, and values that are taught to them by two apparently disparate institutions. The interviews were conducted in Stockholm and London, and thus a secondary aim is to assess the similarities and differences between these two national contexts. To balance and enhance our understanding of student experiences, this article employs a constructive understanding of Pierre Bourdieu's concepts of cultural capital and habitus as well as Andrey Rosowsky’s notion of liturgical literacy. It shows differences between Quran-based and mainstream notions of “reading”, especially with respect to their contrasting definitions of “understanding” and “meaning”; it also explores how competency in Quran recitation might become a valuable “capital” when translated from the language of “liturgical literacy” to the language of “skills”.

 • 36.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  The integration of Islam and Muslims in Public Schools: Challenges and Opportunities2018In: Nordic Education in a Democratically Troublesome time: Threats and Opportunities / [ed] Erik Amnå, Örebro: Örebro University , 2018, p. 28-30Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Since the bombings in London, Paris and Stockholm, public debate about Islam and Muslims has often focused on contradictions, conflicts, and contrasting value systems. On one side of this debate are those with a growing concern that immigrants with Muslim cultural backgrounds would be disloyal to their European homes, thus requiring increased monitoring, surveillance, and control. And on the other side are those who argue that the West’s Muslim populations have wrongly suffered from the increasing fear, intolerance, and suspicion generated by the international politics and terrorism of a small number of radicals. Such voices claim that there is a need not for monitoring and surveillance, but rather for the safeguarding of religious freedom and the right to equal treatment regardless of a group’s ethnic, cultural, linguistic, and/or religious background.

  In many countries these discussions have directed attention towards places of Islamic education such as Muslim schools, mosques, and Islamic organizations, with a focus on the often controversial and contested manner in which they have been depicted in the media, in public discourse, and, indeed, within Muslim communities themselves. Here it should be emphasized that issues surrounding the matter of how to transmit one’s religious tradition to future generations is crucial to the survival of any religious minority in any part of the world, making religious education both an essential and a challenging minority cultural aim.

  In a “Democratically troublesome time” international knowledge transfer and learning from each other, across national borders, can be of utter importance. For this reason, I will, in this paper: 1) present a typology of publicly funded pre-university Islamic education in Europe; 2) present some findings from my latest research project that deals with young Muslims Experiences of Islamic and secular education in Sweden and Britain; 3) point to some challenges and opportunities concerning the integration of Islam and Muslims in Public Schools on the basis of 1) and 2).

 • 37.
  Berglund, Jenny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Gent, Bill
  Memorization and focus: important transferables between supplementary Islamic education and mainstream schooling2018In: Journal of Religious Education, ISSN 1442-018X, Vol. 66, no 2, p. 125-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents the results of a participative study, involving a group of 27 British Muslim students aged 15–18, who were given the opportunity to reflect on the implications of having participated in two different ‘traditions’ of education: that is, Muslim supplementary education (in its various forms) and state mainstream schooling. The project was participative in that school senior managers had invited the researchers to carry out the research as part of their constant striving to identify the conditions under which students learn best. Both the design and outcomes of this research programme are presented and discussed in this article. One of the main findings is that the students experience the skills of memorization and focus as positive transferables. The findings will be discussed in terms of the concept of liturgical literacy.

 • 38.
  Berglund, Jenny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Gent, Bill
  Qur’anic education and non-confessional RE: an intercultural perspective2019In: Intercultural Education, ISSN 1467-5986, E-ISSN 1469-8439, Vol. 30, no 3, p. 323-334Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the reported experiences of Muslim students that regularly shift between Muslim ‘supplementary education’ (including its traditional confessional focus on learning to read Arabic and then memorise and recite the Qur’an) and mainstream school education (including its ‘inclusive’ form of religious education’). The aim has been to better comprehend how these students make sense of this dual educational experience while negotiating the knowledge, skills, and values that are taught to them by two often seemingly disparate institutions. A further aim is to place our findings within the growing field of intercultural education. Though both types of education are often thought to be distinct and oppositional – the former as non-confessional and ‘modern’, the latter as confessional and ‘outmoded’ – both English and Swedish students were able to identify a degree of symbiosis between the two, particularly in relation to the process of memorisation. Thus, it became increasingly clear to the researchers that Muslim student reflection on their participation in both traditions of education had an intercultural dimension in the sense of encouraging dialogue and discussion across educational cultures prompting new knowledge and understanding. This article lays out some of the evidence for this conclusion.

 • 39. Bergqvist, Ove
  et al.
  Strandberg, Max
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Jägerskog, Ann-Sofie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Tväråna, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Björklund, Mattias
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Analys av flyktingfrågan – vad är det vi vill att eleverna ska kunna göra när de analyserar flyktingsituationen, och vad i vår undervisning möjliggör det?2017In: Lärarnas forskningskonferens 31 oktober 2017: Abstracts, 2017, p. 24-25Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samhällskunskap undervisas elever i frågor om hur olika samhällen är organiserade och strukturerade, om värden och värdefrågor samt om hur man kan analysera, kritiskt granska och dra relevanta slutsatser om argument i samhällsfrågor. Undervisningen utgår ofta från de dagsaktuella frågor som på- verkar vårt samhälle just nu. En av dessa samhällsfrågor är det faktum att många människor under en längre tid flytt i båt över Medelhavet, en farofylld flykt som medför stora risker och en osäker framtid. Projektets utgångspunkt är denna aktuella flyktingsituation - varför så många flyr, varför andra stannar kvar och hur individer och samhälle påverkas av flyktingsituationen, idag och i den nära framtiden. Vad är det man kan när man kan analysera flyktingsituationen – om man går i ettan, i sexan, i åttan, eller första året på gymnasiet? Hur kan vi undervisa kring detta i samhällskunskap för att utveckla elevernas förmåga att analysera flyktingsituationen? Det här är ett aktuellt och viktigt ämnesområde, och kunnandet som undersöks (förmågan att analysera en samhällsfråga) är grundläggande för samhällskunskap. Samtidigt saknas nästan helt svensk forskning om elevers lärande i interaktion med läraren i undervisning på området (Olsson, 2016, s. 71). Internationell forskning har främst fokuserat hur elevers idéer om samhällsfrågor relaterar till social bakgrund och kulturell identitet (Barton & Avery, 2016), medan forskning som syftar till att beskriva innebörden av elevers samhällskunskapskunnande saknas. I ett större ram-projekt som påbörjades 2015 av SO-nätverket inom Stockholm Teaching & Learning Studies undersöks elevers förmåga att analysera i ämnet samhällskunskap. Syftet med ramprojektet är att bidra till att elevers analysförmåga preciseras och att vi på så vis utvecklar kunskap om hur denna förmåga kan möjliggöras genom undervisning. Symposiet presenterar tre delprojekt som inom ramen för den övergripande studien om innebörden av analysförmågan i samhällskunskap undersöker innebörden av och undervisning för elevers förmåga att analysera situationen med flyktingströmmarna från Syrien till Europa. Tre lärarlag från olika undervisningsstadier – låg- och mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet – har under läsåret 2016/2017 utformat och studerat undervisning för elever i årskurs 1 och 6, i årskurs 8 och i gymnasiets år 1. I delprojekten har elevers erfarande av flyktingsituationen och deras sätt att analysera denna kartlagts och analyserats fenomenografiskt (Marton, 1981; Larsson, 1986). Lärargrupperna har därefter utgått från resultaten av dessa kartläggningsanalyser för att med hjälp av variationsteori (Lo, 2012; Marton, 2014) utforma, pröva och revidera undervisning för att möjliggöra elevers utvecklande av förmågan att analysera flyktingsituationen. Varje delstudie har genomfört två cykler av planering, genomförande och analys av forskningslektioner med åtföljande för- och eftertest (jfr. Learning Study). Elevmaterial i form av skriftliga kartläggningar och inspelade och transkriberade lektioner/ gruppdiskussioner har analyserats för att identifiera kritiska aspekter (Marton 2014; Pang & Ki, 2016) av förmågan att analysera flyktingsituationen som behöver fokuseras i undervisning. Under symposiet presenteras de gemensamma utgångspunkterna och frågeställningarna, samt de tre delprojektens olika undervisningsinterventioner och analyser. Sammanfattningsvis diskuteras vilka likheter och skillnader som tycks finnas mellan olika skolstadier när det gäller att kunna analysera frågan om flyktingströmmarna över Medelhavet och kritiska aspekter av att kunna göra detta i olika undervisningskontexter.

 • 40.
  Björck, Catrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Children and visual/media literacy2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In my research I am looking at art teachers’ roles when the pupils use the computer as a tool, and use visual material from their own everyday visual experiences and cultures. I will observe what kind of problems/questions they have to tackle in lessons. I will also study if and in what way teachers interact with their pupils to stimulate them to develop their visual/media literacy. I have just started my work in observing art classes when they are working with computers. At this point in my research it would be helpful to get the opportunity to hear others opinion about what visual/media literacy might include, and to discuss what it means and can be. The opportunity, to hear others opinion about visual/media literacy, will help me broaden my horizon. This would help me to find different angels in my own material in the future when I start analyzing, and it will hopefully also help me in my observations in knowing what to look for.

 • 41.
  Björck, Catrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Communication with images2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this presentation I would like to present an example of my visual research material and discuss methods of analysis.

  The aim with my research is to get an understanding for how teachers work and can work with picture analysis in the compulsory school on the basis of young people's own image world and with digital techniques.

  My experience is that teachers work with this following a tradition and that teachers feels secure in having a picture or a recognized process to assess and to evaluate. I think art education to a greater extent must work with the consumption and use of images.

  In art education today we also have to work with digital techniques in a greater extent so that we prepare pupils for the big amount of pictures they meet in everyday life. In work with picture communication and digital techniques we give pupils a possibility to take an active interest in ideological and cultural questions and to be an active citizen.

  The National Evaluation of the art subject NU-03 supports my opinions and is the basis for my thoughts. The report highlights the use of converting the subject to more of a communication subject, where interpretation and reception of images play a more prominent part than we see today. The authors of the report NU-03 also point out the importance of using digital techniques in order to strengthen the use in working life and society.

  My principal research focus lies on the teacher role in work with digital techniques. How do they work with images from e.g. homepages, films on the Internet, where pupils often locate themselves? In what way do teacher design lessons to make pupils understand the impact of images and in order to develop pupils own creativity and understanding of the visual culture that is surrounding us in society? In the use of a digital medium the pupils will be given another possibility to expose their creativity for others in society.

  In the study I want to elucidate the teacher's role in this kind of work.

  Central issues for the study are:

  • How can teachers work with communication on the basis of the pupils own world of images?

  • Which role do teachers have in work with digital techniques?

  • How can assessment be made of interpretation and reflection rather than the production of images?

  Theoretical framework and Method

  My theoretical framework is in the social semiotic area and I am also interested in using ethno methodology and conversation analysis in my study.

  In spring 2009 I made observations in three different compulsory schools in art classes. When I did these observations I found it difficult to hear what the teachers said to the pupils in different locations in the classroom. In the autumn 2009 I did a test-study in an art class in compulsory school, to see how the use of observation with video cameras would work out. I had one stationary camera and one hand camera, with which I followed the teacher. I also placed a MP3 player round the neck of the teacher to test if that was a way to hear the conversations better.

  One insight of these studies is that, when I did observations without a camera I had a better overview of the action in the class. But with the hand camera I could catch different conversations and analyze them afterwards. 

 • 42.
  Björck, Catrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Datorn i bildundervisningen: Hur arbetar bildlärare när eleverna använder datorn för sitt skapande?2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur arbetar bildlärare när eleverna använder datorn för sitt skapande?

  I dagens samhälle behöver vi arbeta aktivt med att lära barn och unga hur vi kan kommunicera med bilder, filmer mm. Vi behöver arbeta med att ge barn och unga förutsättningar för att tolka och förstå den värld de möter varje dag bland annat via digitala medier. Bildämnets roll i skolan är bland annat att arbeta med detta. När bildundervisning bedrivs med hjälp av digitala tekniker som t.ex. en dator ges möjlighet att arbeta med nya områdena. Den stora tillgången till bilder från nätet ger en annan möjlighet att använda och kombinera bilder och texter som man själv inte åstadkommit från grunden och därmed skapa något eget. Med datorn kan man också kombinera multimodala uttrycksformer så som bild, text och ljud. Detta skapar nya möjligheter att i undervisning arbeta med vad visuella uttryck gör och hur de skapar mening, förutom att också lära sig tekniker för detta.

  Dessa nya vägar till visuella uttryck skapar också nya förutsättningar för lärarens arbete. Det finns ett behov av att få kunskap kring hur vi som lärare kan arbeta med multimodala uttryck, arbetsformer och uppgifter med eleverna. Mitt forskningsfokus ligger därför främst på bildpedagogens roll i arbete med digitala tekniker. Det jag undersöker är hur bildläraren lägger upp sin undervisning, kommunicerar och interagerar med eleverna i olika situationer när eleverna arbetar vid datorn. Vilka utmaningar och frågor ställs läraren inför? Hur arbetar läraren för att förmå eleverna att använda tekniken och de möjligheter som den ger för att arbeta med bildämnets innehåll? Genom att belysa olika delar i bildlärarens arbete under lektioner där eleverna arbetar vid en dator, hoppas jag kunna få kunskap om och ge en ökad förståelse för den komplexa kunskap bildläraren behöver i sin utövning.

 • 43.
  Björck, Catrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Dialog och respons är centrala aspekter i en estetisk lärprocess2018In: De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester / [ed] Ulrika von Schantz, Ketil Thorgersen, Anne Lidén, Stockholm: Stockholm University Press, 2018Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I bildundervisning skapas möjlighet att genom visuell kommunikation att arbeta utifrån elevernas egna synpunkter och med områden som de vill kommunicera. Men hur ges möjlighet att utvecklas och konstruera kunskap genom hur andra förstår och uppfattar elevernas gestaltningar? Med utgångspunkt i Michail Bakhtins tankar om hur kunskap konstrueras, belyses vikten av planerade didaktiska aktiviteter för respons, för att möjliggöra att kunskap genereras i en skapande och omskapande process. I artikeln belyses också vikten av att använda begrepp förökad förståelse. Utgångspunkten är att kunskap och förståelse konstrueras i samspel med andra.

 • 44.
  Björck, Catrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Is the role as an Art teacher different, when pupils use the computer as a tool?2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In Swedish compulsory school the subject Art contains all sorts of visual culture and therefore also work with digital techniques. It offers the opportunity to find new ways to work with pupils and to use new techniques to develop education in visual culture. The Digital media gives other possibilities for pupils to use pictures from the Internet and convert them to something of their own, and gives the opportunity to create artifacts pupils cannot create with traditional methods. Do the medium also invite new ways to work in schools?

  In my research I study the teachers’ roles when the pupils are using a computer to create their art work, presentations, films etc. Work with computers raises new questions for teachers and pupils to deal with. I study what kind of problems/questions they have to tackle in lessons, and what strategies they use. I also hope to find out in what way teacher design lessons, to make pupils understand the impact of images and to develop the pupils´ own creativity and understanding of the visual culture we live in today. To find this out, I study in what way teachers interact with their pupils to stimulate them to develop their visual/media literacy. My approach is ethnological, and the method consists of interviews and observations using a small video camera placed on the teacher and also by taking notes in the classroom.

 • 45.
  Björck, Catrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Pædagogiske udgangspunkter og didaktisk planlægning for undervisning med visuel gestaltning og digital teknik2018In: Æstetik og pædagogik / [ed] Martin Blok, Köpenhamn: Akademisk Forlag, 2018Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  När elever i grundskolan arbetar med estetiska gestaltningar och digitala tekniker i bildundervisningen skapas särskilda förutsättningar för det pedagogiska upplägget. Hur ser det pedgogiska upplägget ut? Vilka förskjutningar görs och på vad ligger fokus iundervisningen? Genom exempel visas hur förskjutningar görs och fokus förflyttas i undervisningen till viss del på grund av den teknik som används. I kapitlet visas hur lärarna och eleverna genom det pedagogiska upplägget inledningsvis behandlar det estetiska och visuella men hur sedan en förskjutning sker ifrån visuella mot att mer handla om hur uppgiften kan lösas ur ett teknisktperspektiv. Som metodologiska och teoretiska utgångspunkteranvänds Lee S. Shulmans modell PCK, Pedagogical Content Knowledge för tematiseringen av materialet och diskursanalys med hjälp av bland annat socialkonstruktionisten John Shotters begrepp joint action (Potter, 2010, s. 670; Shotter, 1995; 1992; 2011). Materialet är hämtat från min avhandling som behandlar hur tre bildlärare i grundskolan inter agerade med eleverna i bildarbete med digitala tekniker (Björck, 2014).

 • 46.
  Björck, Catrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Utvecklingsprojekt om digitalt arbete i bildundervisningen2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under 2015 och vårterminen 2016 genomfördes ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan mig som forskare och en bildlärare med målet att designa, genomföra och utvärdera undervisning med digitalt arbete.

  Syftet med denna pilotstudie var att designa och utvärdera en lektionssekvens där digital teknik används i bildundervisning. I mitt tidigare avhandlingsprojekt ”Klicka där!” undersökte jag hur bildlärare interagerar med elever i arbete med digital teknik i bildundervisning och på vad fokus i undervisningen hamnar (Björck, 2014). I denna studie var jag intresserad av att i samarbete med läraren designa och utvärdera en lektionssekvens där digital teknik används för att kunna studera processen från start till avslut. Tillsammans med bildläraren designades därför en lektionssekvens om 10 lektioner som genomfördes under 5 veckor i en klass i årskurs 8. Det främsta syftet för bildläraren var att få digital teknik mer inbäddat i bildundervisningen och att låta eleverna själva välja på vilket sätt och i viket digitalt medium de ville arbeta (Marner & Örtegren, 2013; Örtegren, 2013). Dessa lektioner genomfördes av läraren med mig närvarande som observerande forskare. Med inspiration från Learning study och variationsteori utvärderades och justerades undervisningen för att sedan genomföras med en ny klass (Marton, 2005). Under projektet genomförde jag kontinuerligt samtal med läraren. Dessutom genomfördes intervjuer med läraren och olika elevgrupper.

  Studien har gett större förståelse kring viktiga aspekter för att få till stånd en tydlig undervisning samt hur undervisning med digitala tekniker kan organiseras genomföras.

 • 47.
  Björck, Catrine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Helmersson, Berith
  Digitalt arbete i bildundervisningen2017In: Book of Abstract, Umeå: Umeå universitet , 2017, p. 47-47Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hur kan digitalt arbete bli mer inbäddat i blindundervisningen?

  Det var det vi frågade oss när vi inledde vårt samarbete att utforska hur undervisningen didaktiskt kan designas så att digital teknik blir ett naturligt redskap i bildundervisning. Syftet för samarbetet kom att få två spår. Det främsta syftet för bildläraren var att få digital teknik mer inbäddat i bildundervisningen. Syftet för forskaren var att i samarbete med läraren designa och utvärdera en lektionssekvens där digital teknik används. Med inspiration från learning study och Ference Martons variationsteori designade vi en lektionssekvens om 10 lektioner som genomfördes under 5 veckor i en klass i årskurs 8. Uppgiften som eleverna fick var att arbeta med temat studieteknik där de skulle göra någon form av digitalt arbete kring för att förtydliga just hur studieteknik kunde användas på ett specifikt sätt. Syftet var att kunna visa arbetet för yngre elever så att de skulle förstå hur studieteknik kan hjälpa dem i studierna. Lektionssekvens som designades kring detta genomfördes, utvärderades och bearbetades för att nästa termin genomföras i en ny klass. I denna presentation redogör vi för vårt projekt och de erfarenheter som vi fick genom vårt samarbete.

 • 48.
  Björkholm, Eva
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Andrée, Maria
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Carlgren, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Exploring technical knowledge in the primary technology classroom2016In: Australasian Journal of Educational Technology, ISSN 1449-3098, E-ISSN 1449-5554, Vol. 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to explore the use of categories and aspects of technical knowing which have been identified in specific contexts and related to specific learning objects to identify technical knowing and technical content in another teaching context. In this way, we want to contribute to the understanding of technical knowing within primary technology education, as well as to the development of analytical tools to help teachers in selecting and designing the content of technology teaching. Previous findings from two Learning Studies focusing on evaluating and constructing technical solutions were used to identify technical knowing in video material generated within a particular classroom practice (students aged 7-8 years old). The results suggest that the former categories and aspects can be used in different ways to identify and specify technical knowings related to technical content in the primary technology classroom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  A framework for analysing assessment in working life and vocational education2019In: Nofa7 Abstracts, Stockholm, Sweden: Stockholm University, 2019, p. 36-36Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we aim to discuss a research framework for analysing assessment in working life. We view assessment as a broad notion, taking place formally, through tests, coursework and the like, and informally through for example feedback during ongoing work. We argue that education, and significantly vocational education, has much to learn from taking knowledge about assessment as part of working life into account.

  Assessment in working life is in this paper viewed as a teaching content in vocational education. For students in vocational programmes, part of Swedish upper secondary school, it is highly relevant to learn about how working competence may be evaluated in their future occupations. Moreover, teachers carrying out assessment within the vocational programmes have much to learn from the ways assessment may be ‘done’ in working life. To assess vocational competence, also within vocational education, is different from formal educational assessment, since it is about capturing contextual knowing in action. In these actions, there are different logics (see Ellström, 2010) to pay attention to. One logic is a logic of production, where conformity and regulations are essential, and one is a logic of development, where problem solving and creativity are essential. So far, not much research has focused on assessment in working life in a broad sense, with relevance for vocational education.

  Assessment of vocational knowing is a field of research shared by disciplines like education, linguistics, economics and sociology. One theme in the literature addresses assessment for employment. This part of the research field is dominated by economists focusing on management issues, such as tests designed for selection of employees. Another theme is rather new in this field of research; assessment in skills competitions. A third theme is assessment in workplaces. Apart from some studies on assessment of employees’ performances and behaviour, there are few studies (eg. Kvale, 2007; Tanggaard & Elmholt, 2008) on assessment of vocational knowing at work.

  When discussing a framework for analysing assessment in working life, we will draw on theoretical considerations and make critical connections to previous research. In our theoretical considerations we incorporate three levels of practice: personal, interpersonal, and community processes (Rogoff, 2008), all in relation to assessment. To further examine aspects of vocational content in assessment, we adopt a framework of praxeology by Chevallard (2006), where praxis corresponds to ‘know-how’ and logos to ‘know-why’.

  Download full text (pdf)
  Nofa7 Abstracts
 • 50.
  Björklund, Mattias
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Privatekonomi på schemat2017In: Skola & samhälle, E-ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att alla människor gör egna val om bolån, pensioner och sparande kan vid en första anblick verka som en rimlig tanke. Men om vi betänker att dessa val påverkas – och ofta styrs – av tillväxt, konjunkturcykler, bankers agerande samt politiska beslut på nationell och överstatlig nivå, ja då framstår idén att varje hushåll ska göra dessa val som tveksam. Än mer tveksam framstår idén att skolan ska bära ansvaret för att utbilda den enskilde i att fatta dessa livsavgörande beslut.

1234567 1 - 50 of 474
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf