Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adjei Korang, Evans
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Eriksson, Rikard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Skogen som resurs in Region Västernorrland: näringslivsnalys 2002-20152019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i perspektivet att ekonomisk utveckling i grund och botten är betingat på de kompetenser som används i produktionen av varor och tjänster, har denna rapport analyserat skogsnäringarnas utveckling i Västernorrland 2002-2015 med avseende på sysselsättning, antal arbetsgivare och arbetsinkomster. Särskilt fokus ligger på hur Västernorrlands skogsindustri är kopplad till övriga delar av näringslivet i form av det humankapital som de delar med varandra. Detta görs empiriskt genom analyser av regionens skill-relatedness, det vill säga flöden av arbetskraft mellan sektorer i regionen, för att grafiskt visa i vilken grad olika sektorer är relaterade till varandra. Utifrån argumentet att humankapital är en central resurs för regional utveckling låter vi data visa hur regionens skogsnäringar är kopplade till övriga näringslivet, och därigenom belysa branschöverskridande relationer bortom gängse föreställningar om kopplingar drivna av det officiella industriklassificeringssystemet. 

  Även om inkomstutvecklingen och andelen kvinnor i Västernorrland följer riksgenomsnittet har både antalet företag och sysselsatta utvecklats betydligt sämre i Västernorrland. Generella utbildningsnivån har ökat både i riket och i regionen, men Västernorrland har generellt en lägre utbildningsnivå. Skogsnäringarna i Västernorrland bryter delvis mot detta generella regionala mönster. Både antalet sysselsatta och antalet arbetsställen inom skogsnäringarna har kraftigt minskat i antal och tvärtemot regionens generella utveckling har också andelen högutbildade (med minst treårig universitetsexamen) minskat liksom andelen kvinnor. Trots dessa kraftiga rationaliseringar på personalsidan är utvecklingen för skogsnäringarna inom Västernorrland betydligt mindre negativ än för riket i övrigt. Det gäller framförallt inkomstnivåerna bland de anställda. Inkomstnivåerna i Sveriges skogsnäring har sjunkit i relativa termer men ökat med drygt 20% i Västernorrland och ligger 2015 på en något högre nivå än övriga näringar i regionen. Det kan i sin tur tyda på en positiv omvandling mot mer kvalificerade arbetstillfällen, även om det också inneburit kraftiga rationaliseringar. 

  För att belysa hur skogsnäringarna är inbäddade i regionens struktur av kompetenser har vi kartlagt graden av specialisering (hur representerad en industri är i regionen relativ i riket), graden av relatedness(hur väl en industri är kopplad till andra industrier genom personalflöden), och graden av inbäddning (förekomsten av andra industrier i regionen som delar liknande kompetensresurser). När det gäller den relativa närvaron av skogsnäringar i regionen utifrån antalet sysselsatta finner vi att ingen av skogsnäringarna har en betydande relativ specialisering i Västernorrland. Det är endast tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar som har en specialiseringsgrad över 1 (dvs högre än riksgenomsnittet). Det innebär med andra ord att trots ett relativt högt bidrag till regionalt förädlingsvärde och skatter är näringarna underrepresenterade på regionens arbetsmarknad. Det återspeglas bland annat i den relativt kraftiga minskningen av sysselsatta och arbetsställen vi identifierat (och som pågått långt innan den period denna rapport analyserar) men också den relativt kraftiga ökningen av inkomster (högre än riksgenomsnittet för skogsnäringarna och i paritet med regionen i övrigt). Skogsnäringarna har med andra ord genomfört produktivitetshöjande rationaliseringar vilket i sig kan gynna regionen.

  Utifrån vårt analytiska ramverk är det dock aningen mer problematiskt att de relativt få arbetsgivarna inom skogsnäringarna också är relativt isolerade i regionen utifrån ett kompetensresursperspektiv. Det är endast tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier, skogsförvaltning, drivning och pappers- och papptillverkning som har en genomsnittlig koppling till andra näringar i regionen över gränsvärdet för en kompetensrelaterad verksamhet. Detta återspeglas också i hur inbäddad skogsnäringen är utifrån den relativa koncentrationen av kompetensrelaterade verksamheter. Det är endast ovan nämnda fyra näringar som är tydligt inbäddade i regionens näringslivsstruktur, och endast två (pappers- och papptillverkning och tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier) som har ett inbäddningsindex över regionens medelvärde. Det innebär att skogsnäringarna generellt är relativt perifera när vi pratar om vilka kompetensresurser skogsnäringen delar med övriga regionen. Dock är teknisk konsultverksamhet direkt eller indirekt relaterat till flertalet skogsnäringar, vilket kan peka på ökade tekniknivåer och ökat behov av tekniska specialistkunskaper. Även om företag kan kompensera för en svag regional inbäddning genom utomregionala nätverk, innebär framförallt en svag inbäddning att det kan vara svårare för arbetskraften att finna nya produktiva uttryck för sina kompetenser i regionen vid framtida rationaliseringar. Det i sin tur kan driva på utflyttning till andra regioner.

  Utifrån en smart specialiseringsagenda drar vi slutsatsen att policyinsatser bör verka för att öka graden av inbäddning för regionens nyckelindustrier då det kan underlätta en framgångsrik omvandling som bygger på regionens redan existerande kompetensresurser. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Agliari, Anna
  et al.
  Catholic University of Milano, Italy.
  Gardini, Laura
  University of Urbino, Italy.
  Puu, Tönu
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Global Bifurcations in Duopoly when the Cournot Point is Destabilized through a Subcritical Neimark Bifurcation2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  An adaptive oligopoly model, where the demand function is isoelastic and the competitors operate under constant marginal costs, is considered. The Cournot equilibrium point then loses stability through a subcritical Neimark bifurcation. The present paper focuses some global bifurcations, which precede the Neimark bifurcation, and produce other attractors which coexist with the still attractive Cournot fixed point.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Agliari, Anna
  et al.
  Dip. Scienze Economiche e Sociali, Catholic University.
  Gardini, Laura
  Dip. Scienze Economiche, University of Urbino .
  Puu, Tönu
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Global bifurcations in duopoly when the Cournot Point is destabilized through a subcritical Neimark bifurcation2006In: International Game Theory Review, ISSN 0219-1989, Vol. 8, no 1, p. 1-20Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Agliari, Anna
  et al.
  Univ Cattolica Sacro Cuore, Ist Econometria & Matematica, Italy.
  Gardini, Laura
  University of Urbino, Dept of Economics, Italy.
  Puu, Tönu
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Global bifurcations of basins in a triopoly game2002In: International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, ISSN 0218-1274, Vol. 12, no 10, p. 2175-2207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A Cournot model based on bounded inverse demand function and constant marginal production costs is studied. The case of three producers is considered and the adjustment process reduces to a three-dimensional noninvertible map in the output of competitors. The analysis of the dynamical behavior of the map is performed by the "critical curve method", extended to the critical surfaces in 3D. By this method, we explain the different bifurcations in the basins of attraction and in the attracting sets. In particular, given the economic application, feasible trajectories are focused, starting from the simple situation of two identical producers and extending the results to the generic case.

 • 5.
  Agliari, Anna
  et al.
  Catholic University, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Piacenza, Italy.
  Gardini, Laura
  Dept. Scienze Economiche, University of Urbino, Italy.
  Puu, Tönu
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Some global bifurcations related to the appearance of closed invariant curves2005In: Mathematics and Computers in Simulation, ISSN 0378-4754, E-ISSN 1872-7166, Vol. 68, no 3, p. 201-219Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we consider a two-dimensional map (a duopoly game) in which the fixed point is destabilized via a subcritical Neimark–Hopf (N–H) bifurcation. Our aim is to investigate, via numerical examples, some global bifurcations associated with the appearance of repelling closed invariant curves involved in the Neimark–Hopf bifurcations. We shall see that the mechanism is not unique, and that it may be related to homoclinic connections of a saddle cycle, that is to a closed invariant curve formed by the merging of a branch of the stable set of the saddle with a branch of the unstable set of the same saddle. This will be shown by analyzing the bifurcations arising inside a periodicity tongue, i.e., a region of the parameter space in which an attracting cycle exists.

 • 6.
  Agliari, Anna
  et al.
  Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Catholic University.
  Gardini, Laura
  Dept. Scienze Economiche, University of Urbino.
  Puu, Tönu
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Some global bifurcations related to the apperance of closed invariant curves2005In: Mathematics and Computers in Simulations, ISSN 0378-4754, Vol. 68, no 3, p. 201-219Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we consider a two-dimensional map (a duopoly game) in which the fixed point is destabilized via a subcritical Neimark–Hopf (N–H) bifurcation. Our aim is to investigate, via numerical examples, some global bifurcations associated with the appearance of repelling closed invariant curves involved in the Neimark–Hopf bifurcations. We shall see that the mechanism is not unique, and that it may be related to homoclinic connections of a saddle cycle, that is to a closed invariant curve formed by the merging of a branch of the stable set of the saddle with a branch of the unstable set of the same saddle. This will be shown by analyzing the bifurcations arising inside a periodicity tongue, i.e., a region of the parameter space in which an attracting cycle exists.

 • 7.
  Agliari, Anna
  et al.
  Catholic University, Faculty of Economics, Milan, Italy.
  Puu, Tönu
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  A Cournot duopoly model with bounded demand2002Book (Other academic)
 • 8.
  Ahl, Steffen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Schwedenhäppchen: Ein Forschungseisebericht2001Report (Other academic)
 • 9.
  Ahmed, E
  et al.
  Department of Mathematics, Faculty of Science, Mansoura University, Egypt.
  Elsadany, AA
  Department of Basic Science, Faculty of Computers and Informatics, Ismailia, Suez Canal University, Egypt; Department of Mathematics, Shanghai University, Shanghai 200444, China.
  Puu, Tönu
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  On Bertrand duopoly game with differentiated goods2015In: Applied Mathematics and Computation, ISSN 0096-3003, E-ISSN 1873-5649, Vol. 251, p. 169-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper investigates a dynamic Bertrand duopoly with differentiated goods in which boundedly rational firms apply a gradient adjustment mechanism to update their price in each period. The demand functions are derived from an underlying CES utility function. We investigate numerically the dynamical properties of the model. We consider two specific parameterizations for the CES function and study the Nash equilibrium and its local stability in the models. The general finding is that the Nash equilibrium becomes unstable as the speed of adjustment increases. The Nash equilibrium loses stability through a period-doubling bifurcation and the system eventually becomes chaotic either through a series of period-doubling bifurcations or after a Neimark–Sacker bifurcation.

 • 10.
  Aldskogius, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Urban Policy in the Structural Policy of the European Union2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of this paper is to give a short overview of the actual discussionsand actions concerning urban policy in the European Union.No complete picture is given but this survey covers some importantactors and activities. The paper is concentrated on how urban policy isimplemented within the European Union structural policy during thelast ten years, and the period 2000–2006.

  A short overview is also given of discussions on urban policy in otherinternational organisations and in Sweden.

  At the end of the paper there is an attempt to summerize the effectsof the actual discussion about urban policy for the European Unionand for Sweden, in the framework of regional development and structuralpolicy.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Andersson, Lars Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Unit of Economic History.
  Eriksson, Rikard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Scocco, Sandro
  Arenagruppen, Arenaide, Stockholm, Sweden.
  Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU152019In: Comparative Migration Studies, ISSN 2214-8590, E-ISSN 2214-594X, Vol. 7, no 39, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our paper focuses on current trends in refugee migration and job polarization. In so doing, we assess the role of refugee migration in relation to institutional, technological and globalization factors in an effort to trace the factors underlying the growth of low-paying occupations in EU 15 between 1995 and 2017. Our empirical findings suggest that refugee migration has a small but positive and statistically significant impact on the growth of low-wage occupations in the EU 15 as a whole. However, the effect is attributed to Southern Europe and the UK and Irish economies. Despite hosting relatively large numbers of refugee migrants, the effects in the Nordic countries and Continental Europe are negligible, if present, and non-existent in the long run (5 years). When including all migrant workers, we find a limited impact on the growth of low-wage work in general, while the impact of immigrant workers from low-income third party countries becomes positive for the UK and Irish economy, but less for other European macro-regions. This suggests that institutional settings can play an important role in how the economy adjusts to migration. It also suggests that traditional fiscal cost calculations in relation to migration are often overestimated, as they implicitly build on the assumption that refugees and general immigration have great impacts on the growth of low-wage occupations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Lundberg, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Sjöström, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Regional Effects of Military Base Closures: The case of Sweden2007In: Defence and Peace Economics, ISSN 1024-2694, E-ISSN 1476-8267, Vol. 18, no 1, p. 87-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate regional effects of military base closures in Sweden during the last decades. Our analysis is based on a regional growth model, where two equations are estimated; one equation describing the average income growth rate and one equation describing the net migration rate. The data set is a panel of 31 Swedish municipalities covering the period 1983-1998. Our main finding is that a closure of a military base has not had any significant impact on the subsequent average income growth rate nor the net migration rate in the affected municipalities. One potential explanation for these results relates to the labour market and the composition of the labour force.

 • 13.
  Andersson, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Lundberg, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Sjöström, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Regional Effects of Military Closures: The case of Sweden2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper concerns the effects of military closures on the local growth pattern in Sweden during the last decades. The main issue is to analyze to what extent the closures have affected the subsequent average income growth and net migration rates at the local level. The analysis is based on a data set covering Swedish municipalities with military bases during the period 1983-1998. Our main finding is that the closures have not had any significant impact on the subsequent income growth rate or the net migration rate in the affected minicipalities compared to other municipilaties. However, in accordance with previous studies based on Swedish data, we find the initial endowment of human capital to have a positive impact on the subsequent growth rate.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Anderstig, Christer
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Applied Methods for Analysis of Economic Structure and Change1988Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis comprises five papers and an introductory overview of applied models and methods. The papers concern interdependences and interrelations in models applied to empirical analyses of various problems related to production, consumption, location and trade. Among different definitions of 'structural analysis' one refers to the study of the properties of economic models on the assumption of invariant structural relations, this definition is close to what is aimed at in lire present case.

  Although the subjects cover widely differing aspects of the economic system, applied models and methods, i.e. entropy maximizing (information minimizing) models and random utility maximizing models, are in many cases closely connected.

  Tlic first paper reports on a regional input-ouput study applied to Norrbotten, Sweden. The paper is mainly concentrated on developing and estimating an econometric model, describing the structural interdependences in the Norrbotten economy. The chapter is composed of three parts. The first part concerns the theoretical basis of the model, the main fields of application and principal problems in connection with the estimation. The core of the estimated model is defined by the intersectoral dependences in the Norrbotten economy. This model can be viewed as a part of a more general model of the regional economy, and such a general model is briefly outlined.

  The second part reports on the collection and arranging of data, and the methods used for the estimation of the model. In the third part the results are presented. A special interest concerns the effects of production changes in the basic industries in the county, as to the expected impact on different industries and occupational groups.

  The second paper concerns some aspects of the problem of predicting trade flows in the forest sector. The model, based on information theory, is predicting current trade flows by adjusting the historical, a priori, trade flows to satisfy current export and import totals.

  In the third paper an entropy model is employed to decompose the interregional and intraregional employment change in Sweden and Stockholm, during the period 1960 - 1980, into effects attributed to regions (zones), industries, occupations and interaction effects.

  The fourth paper presents an empirical analysis of housing choice, based on individual data of households in Stockholm. The consumer choice is regarded as a complex choice from a finite set of discrete alternatives and a probabilistic choice mode! (multinomial logit) is employed, where secondary dwelling is included in the housing choice decision.

  In the final paper spectral analysis is used for identifying the significant components of cycle behaviour in time series of Swedish exports of forest products over a twenty year time period.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andreev, Oleg A.
  et al.
  Barents Centre for Social Research, Murmansk, Russia.
  Olsson, Mats-Olov
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  New Environmentalism in the Russian Northwest1994In: The Changing Circumpolar North: Opportunities for Academic Development, University of Lapland, Rovaniemi, Finland , 1994, p. 135–147-Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Andreev, Oleg A.
  et al.
  Barents Centre for Social Research, Murmansk, Russia.
  Olsson, Mats-Olov
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Self-Government for the County of Murmansk: Background and Recent Developments1994In: The Barents Region: Security and Economic Development in the European North, CERUM, Umeå University, Umeå , 1994, p. 197-219Chapter in book (Other academic)
 • 17. Andreev, Oleg
  et al.
  Olsson, Mats-Olov
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Overview of Environmental Problems in North-West Russia2003In: The Challenges of Industrial Ecology in the Barents Region, Otamedia Oy, Espoo , 2003Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Andreyev, Oleg A.
  et al.
  Barents Center for Social Research, Murmansk, Russia.
  Olsson, Mats-Olov
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Vinogradov, Andrey I.
  Barents Center for Social Research, Murmansk, Russia.
  Privatization of municipal property in Murmansk1995In: Polar Geography, ISSN 1088-937X, E-ISSN 1939-0513, Vol. 19, no 2, p. 88-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the results of a pilot study of privatization of municipal property in the Russian North based on data from the Murmansk city government. After a general overview of the process in Russia and Murmansk city, the paper outlines a number of positive and negative aspects of the privatization of city-owned enterprises on the basis of interviews conducted with the management of the newly privatized enterprises.

 • 19. Arnek, Magnus
  et al.
  Hultkrantz, Lars
  Persson, Lars-Olof
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Österberg, Richard
  Upphandling av drift och vägunderhåll i norra Sveriges inland: om marknadsförutsättningar och regionala effekter1999Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Aronsson, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Lundberg, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Wikström, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Regional income growth and net migration in Sweden, 1970-19952001In: Regional studies, ISSN 0034-3404, E-ISSN 1360-0591, Vol. 35, no 9, p. 823-830Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper concerns the regional growth pattern in Sweden, and the purpose is to analyse what factors determine the growth rate of average income and the net migration at the regional level. We find a negative relationship between the initial level of regional average income and subsequent income growth. The results also imply that the initial endowment of human capital (measured as the percentage of the population with higher education) has a positive effect on the subsequent net migration. Other determinants of regional income growth and population movements are 'fixed endowments' (related to geography and climate) and regional labour market characteristics.

 • 21.
  Aronsson, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Lundberg, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Wikström, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  The Impact of regional public expenditures on the local decision to spend2000In: Regional Science and Urban Economics, ISSN 0166-0462, E-ISSN 1879-2308, Vol. 30, no 2, p. 185-202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies the hypothesis that local (municipal) expenditures in part can be explained by the expenditures of the regional (county) government. To accomplish this task, we derive and estimate a model of local public (municipal) spending that is defined conditional on the level of regional public expenditures. The empirical analysis is based on panel data from the Swedish local public sector for the time period 1981–1986. Among the results, we find that the hypothesis that regional expenditures are weakly separable from local expenditures can be rejected. However, we cannot reject the hypothesis that the regional expenditures are weakly exogenous in the local expenditure equation.

 • 22. Asplund, Disa
  et al.
  Westin, Jonas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Modellering av slingor inom sjötransporter2017Report (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish national freight transport model system Samgods is a freight model that simulates logistics decision at a disaggregated firm-to-firm level. The model calculates total annual transport demand in Sweden for all transport modes based on a deterministic cost minimization approach. The model cannot consolidate commodities of different commodity types in the same vessel, train or truck and can only simulate vessels using direct routes between two ports. This implies that many of the features of sea transport such as utilizing larger vessels and building loops to consolidate goods from different ports is not possible in the current Samgods version. In this paper, we analyze the effect of removing restrictions in sea transportation especially by allowing the ship operators to construct and utilize loops. In the new model, LIFREM (Loops Including FREight Model), the shippers’ choice of sea transport routes is modelled as a mixed integer linear programming optimization problem. In doing so, we make use of a case study on sea transport of forest products from Northern Sweden to Western Europe. The results show that allowing predefined loops decreases total logistic cost by 10% and allowing the shipper to freely select loops decreases the cost by 21%. These results show that modelling of loops is important in order to realistically represent the attractiveness of the sea transport mode. This is also confirmed by the fact that the sea mode share increases by 2–4% in LIFREM when loops are allowed.

 • 23.
  Asplund, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Elektronik- och dataingenjörsutbildningen i Pajala, studentperspektivet2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Asplund, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Ex Ante utvärdering av E12 Alliansen: En analys av förarbeten, beslutsdokument och målsättningar2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Asplund, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Om måluppfyllelsen för Umeå universitets elektronik- och dataingenjörsutbildning i Pajala2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Asplund, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Nordström, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Utvärdering av SAMS-projektet2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Asplund, Patrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Bergkvist, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  En samhällsekonomisk analys av färjetrafik på Kvarken1998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Westin, Bergkvist, Asplund 1998 En samhällsekonomisk analys av förjetrafiken på Kvarken
 • 28.
  Asplund, Patrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Nordman, Niklas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Attitudes toward the Third Mission: A Selection of Interviews from Seven Universities in Sweden1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The third mission is closely connected with issues of economic growth and a subject of importance on the political agenda. The purpose of this study is to shed light on customary attitudes among people involved in higher education concerning this major change within the university organisation. An investigation based on approximately eighty interview sessions with researchers and personnel in leading positions in four different departments, conducted at seven universities in Sweden, is presented. The analysis is built on the answers received from a standard questionnaire and contains information on ideological, practical and organisational matters. The results indicate that most people in the departments of concern respond in a positive way to the changes of the organisation. However, there are no significant differences between departments or universities in general.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Axensten, Peder
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Modelling and Visualizing Short Term Impact of a Nuclear Accident on Transportation Flows2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an integrated system to calculate and visualize optimal evacuation routes in case of a serious release of radioactivity, minimizing the exposure to radiation. The system calculates and visualizes the optimal flow as to vacate any set of nodes while minimizing a specified cost. A mathematical model of the problemis formulated and then adapted in such a way that it can be used to solve the problemwith an offtheshelf geographic information system (GIS). Specifically, the Barents Region is studied and a hypothetical release from the Kola Nuclear Power Plant is used as a case study.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Batten, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Product cycles and substitution in international markets for building materials1989In: Habitat International, ISSN 0197-3975, E-ISSN 1873-5428, Vol. 13, no 3, p. 101-110Article in journal (Refereed)
 • 31.
  Batten, David F.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Johansson, Börje
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  En ny databas för analys av byggnadsindustrin1988In: Byggvarunytt, ISSN 0280-1019, no 4, p. 34-35Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Batten, David F.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Modelling commodity flows on trade networks: retrospect and prospect1988Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Batten, David
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Modelling Commodity Flows on Trade Networks: Retrospect and Prospect1989Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Various approaches to the estimation of commodity flow or trade share matrices across world trade networks are examined. Some serious drawbacks associated with the use of spatial price equilibrium models are identified, and a case is made for combining two or more individual approaches, such as may be found in "dispersed" spatial price equilibrium models or in computable general equilibrium models which cater for spatial heterogeneity. It is found that some variant of the gravity model may be a reliable guide to trade share patterns in the long run, particularly in a world of differentiated products and increasing returns to scale. A conclusive finding is that quite different models ought to be adopted for different commodities (i.e. markets) in the short and medium term perspective.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bergdahl, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Magnus, Rönn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Planering för funktionintegrering - problem och utgångspunkter2001Report (Other academic)
 • 35.
  Bergkvist, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Estimation of gravity models by OLS estimation, NLS estimation, Poisson, and Neural Network specifications1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Four specifications of gravity models for freight flow prediction are compared. The traditional specification with OLS estimation is compared with non-linear least squares (NLS) estimation as well as with a model where data are assumed to be Poisson distributed. These are compared with a semi-parametric neural network model. Data consists of freight flows between Norwegian counties. The attribute describing a node is population while distance gives the friction on links of transportation. Results show that estimation with OLS and NLS is inferior to Poisson and Neural Network specifications. However, the Poisson model, although advantageous compared to OLS, may still be improved upon. The semiparametric Neural Network does require less of these restrictions to hold and also outperforms the others as a tool for forecast in terms of Root Mean Square Error (RMSE). The NLS model although showed the best performance when estimated on known data.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Bergkvist, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Forecasting interregional freight flows by gravity models: Utilising OLS-, NLS- estimations and Poisson-, Neural Network- specifications1998In: 38th Congress of the European Regional Science Association, ERSA , 1998, , p. 23Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we compare four different specifications of gravity models for inter regional freight flow prediction. The most used specification with OLS estimation is compared with a model where errors are assumed to be Poisson distributed and a model similar to this but with errors assumed to be normally distributed, namely Non-linear Least Square (NLS). We also compare these with a Feed Forward Back Propagation Neural Network. (NN) Data consists of freight flows between Norwegian counties. The attribute describing the nodes is population and distance in kilometres is used as a proxy for costs on transport links. Since we here only are interested in inter regional flows intra regional flows are excluded. Results are also compared with an earlier study by Bergkvist and Westin (1997) were also intraregional data were used. Performance measures used here shows that OLS compared to Poisson, NLS and Neural Network specifications will produce worse predictions. However, the question on how to compare performance is not indisputable and of great importance since different measures can produce quite different results, not just in scale but also in ranking. When non-linear models are used the lack of a simple easily interpretable Rsquare measure as in linear regression is evident. We therefore use different measures of performance and discuss their pros and cons.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Bergkvist, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Regional valuation of infrastructure and transport attributes for Swedish road freight2001In: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592, Vol. 35, no 4, p. 547-560Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Is it possible to identify regional differences among shippers in their valuation of infrastructure improvements? In this study, the question is analysed using a random utility approach, where parameters are estimated by a logit model. Data consist of a Swedish stated-preference study from 1992. The results indicate that regional differences exist, but that a considerable heterogeneity in the empirical data means that in some cases the results are not robust. However, when industrial mix, shipping distance, and goods values are held constant, the analysis still indicates the existence of regional differences. Independently of the limitations in the results, the study has implications for any infrastructure benefit analysis where parameters from spatial averages are used. The results are based on short-term decisions, and one should recognise that parameters may vary in the mid- and long-term.

 • 38.
  Bergkvist, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Värderas godstransporter rätt vid järnvägsinvesteringar?: En granskning av Banverkets investeringsmodell1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten diskuteras Banverkets samhällsekonomiska kalkylmodell för järnvägsinvesteringar mot bakgrund av debatten om transporter, näringslivets utveckling och sysselsättningseffekter som under senare år förts i Sverige och internationellt. Den centrala frågeställningen är i vilken grad dessa faktorer beaktas i den samhällsekonomiska kalkylen?

  Banverkets nuvarande investeringsmodell ger inte möjligheter att beräkna de sysselsättningseffekter en investering ger upphov till. Trots det ger kalkylmodellen en möjlighet att approximativt uppskatta samhällets nytta, inklusive värdet av ny sysselsättning, av en investering. Vid större projekt, v projekt avseende "felande" länkar och projekt som initierar betydande trafiköverflyttning riskerar modellens objektsanalys att ge osäkra resultat. I dessa fall krävs nätverksanalys. En nätverksansats ger möjlighet att härleda sysselsättningsförändringar som en endogen del av modellarbetet. Dessutom kan dagens oklara flödesprognoser göras tydligare.

  Nätverksanalysen ska ses som ett komplement till objektsanalysen. Parallellt med att en sådan analysmodell tas fram bör Banverkets objektsanalys utvecklas vidare. Vi har funnit ett antal punkter där detta kan ske.

  • Pris- och korspriselasticiteter bör införas för att undvika inkonsistens i flödesprognosen.

  • Monopolantagande för hela järnvägsmarknaden är alltför långtgående. Inom flera segment råder konkurrens med andra transportslag.

  • Godstrafikens kalkylvärden är idag lägre än persontrafikens värden. De förändringar som skett inom järnvägssektorn de senaste åren ger skäl att noga följa värderingsförändringar. Nivåfel mellan gods- och passagerarvärden kan bl.a. därför inte uteslutas.

  • Tidigare studier indikerar att regionala värderingsskillnader förekommer. Här krävs mer ingående analyser.

  • Transportflödenas internationalisering och intresset för fördelningseffekter innebär att samhällsekonomisk analys för öppna ekonomier bör introduceras i modellen.

  I rapporten har kalkylen för Botniabanan använts som referens. Vår genomgång indikerar att utredningens resultat är robusta givet att den nuvarande modellramen accepteras. Däremot är det osäkert om det samhällsekonomiska resultatet består vid en utvidgad analys enligt våra förslag. Men eftersom förslagen ger effekter som både är positiva och negativa för kalkylen är nettoutfallet oklart.

  Download full text (pdf)
  Värderas godstransporter rätt vid järnvägsinvesteringar?: En granskning av Banverkets investeringsmodell
 • 39.
  Bergkvist, Lars
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Westin, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Regional Valuation of Infrastructure Improvements: The Case of Swedish Road Freight1998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Bergquist, Ann-Kristin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Marklund, Per-Olov
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet: en forskningsöversikt2011Report (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Bergström, Niklas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Kontraurbanisering i Umeåregionen2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  During the past decade almost every western society has experienced an urbanization process that has led to a substantial population growth in metropolitan areas. After World War II some periods of a reversed migration stream, so called counterurbanization, has occurred implying that population figures in smaller towns and some rural areas have increased. The purpose of this study is to describe whether any counterurbanization process has taken place in the Umeå urban region in Sweden. More precisely the aim is to analyze the migration pattern from the city of Umeå to the city’s hinterland defined by a distance of 50 kilometers, for the period 1985 to 1995. This is done in order, on one hand, to find characteristics for these people (incomeand education level, age, sex), and on the other hand, to find out if there is any spatial difference in attractiveness between places within the region. The following variables were tested with regard to their impact on outmigration patterns; the presence of smaller towns in the region; proximity to sea, lakes or rivers, distance from the city of Umeå; locations of second homes; access to a public road and the proximity to open land from the place of residence. The investigation shows that there are significant geographical differences of attraction levels between places in the region. The variable that is most important to explain where migrants fromUmeå have settled down is the presence of smaller towns. Another important explanation is the distance from the city of Umeå. The number of new inhabitants decreases according to an almost linear function with an increasing distance from Umeå. Proximity to water, open land and the access to public roads are also shown to be essential characteristics of some attractive places. People who have migrated from Umeå to the city’s hinterlands have an average income of 158.600 Sek. which is about 9.000 Sek. lower than the income of the inhabitants of Umeå. The education level among the migrant is also a bit lower than among people living in Umeå. As the differences between the migrants and the inhabitants of Umeå in fact are quite small, one may doubt that the counterurbanization from Umeå is a result of displacement.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Björkman, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Marken i Västerbottens län: användning, värde och ägande2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En region har många olika tillgångar, vissa är materiella medan andra är immateriella. Den här rapporten syftar till att kartlägga marken som materiell naturtillgång. Rapportens ambition är att visa på hur marken i Västerbotten är sammansatt, vilket markslag som är dominerande och vad det har för betydelse för hur marken används, dess värde och ägande. Ett grundläggande antagande för rapporten är att ekonomisk tillväxt är avgörande för en regions konkurrenskraft och överlevnad på längre sikt. En del består därför i att kartlägga ägande av mark för att se hur stor del av marken som ägs av regioninvånarna själva.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Björkman, Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Edlund, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Garli, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Jonsson, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Norin, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Konjunkturläge AC: våren 20112011Other (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Blam, Yuri
  et al.
  Institute of Economics and Industrial Engineering (IEIE) of SB RAS, Novosibirsk, Russia.
  Carlsson, Lars
  IES, Luleå University of Technology.
  Olsson, Mats-Olov
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Institutions and the Emergence of Markets: Transition in the Irkutsk Forest Sector1999Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Brandén, Gunnar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Forsgren, Andreas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Holmström, Marcus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Olsson Spjut, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  39 000 anställningar till och med 2020: en studie av rekryteringsbehovet i Västerbottens län2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige och Västerbotten befinner sig i en återhämtningsperiod sett till den ekonomiska och sysselsättningsmässiga utvecklingen. På medellång och lång sikt står Västerbotten, i likhet med flertalet andra län i Sverige, inför relativt stora utmaningar när det gäller matchningen mellan efterfrågan på och utbudet av arbetskraft. Mer specifikt kan detta beskrivas som en kompetensmatchningsutmaning, som i Västerbotten bland annat beror på en åldrande befolkning och en förändrad efterfrågan på arbetskraft med specifika kompetenser. Situationen innebär en påtaglig risk att vissa yrken, givet att utvecklingen fortsätter i den riktning som den gjort det senaste decenniet, kommer att uppleva kraftiga utbudsbrister eller omvänt en risk för överskott. Dessa scenarion reser ett antal viktiga frågor: Hur många inom olika yrken kommer att gå i pension? Vilka kompetenser kommer att behövas? Vilka branscher växer och vilka minskar? Hur klarar utbildningssystemet att svara mot arbetsmarknadens behov av kompetens? Kort sagt, hur kan kompetensförsörjningen förbättras så att regionen står väl rustad inför den framtida utvecklingen? Dessa och liknande frågor ska diskuteras och åtminstone delvis besvaras inom ramen för de regionala kompetensplattformar som på regeringens uppdrag etableras i respektive län. I Västerbottens län ansvarar Region Västerbotten för uppbyggnaden av den regionala kompetensplattformen.

  Syftet med de regionala kompetensplattformarna är att åstadkomma en ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Arbetet ska leda till ökad kunskap, översikt och samordning inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Uppdraget består av att dels utarbeta kunskapsunderlag och dels av att kommunicera dessa med arbetslivets företrädare och med utbildningsanordnare. Den föreliggande rapporten är en del i arbetet att skapa ett kvantitativt kunskapsbidrag kring framtida rekryteringsbehov i Västerbottens län.

  Rapportens tidshorisont sträcker sig till 2020 med ett nedslag 2015, där rekryteringsbehovet på medellång sikt beskrivs. Syftet med föreliggande rapport inbegriper att dels på ett mer generellt sätt beskriva Västerbottens arbetsmarknads- och branschstruktur, och dels belysa rekryteringsbehoven för respektive yrkesgrupp och bransch i länet. Särskilt fokus läggs vid branscher och yrken som härrör till turism, tillverkning och utvinning, företagstjänster, samt vård och omsorg. Rapporten skapar också ett underlag för att spegla näringslivets och arbetsmarknadens inneboende dynamik och förändring över tid.

  Sysselsättningsframskrivningarna utgår från den grundläggande frågeställningen kring regionalt utbud och efterfrågan på arbetskraft. Utbudet på arbetskraft bottnar i en individs beslut om arbetskraftsutbud, om individen skall arbeta och i sådant fall hur mycket. Detta beslut bestäms i stor utsträckning av individens syn på lönsamheten i att arbeta i termer av nytta. Deltagandet på den regionala arbetsmarknaden påverkas i sin tur av regionens efterfrågan på arbete. Värt att notera är att arbetskraftsutbudet inte alltid är den enskilde individens beslut, utan många gånger ett gemensamt val för hushållet.

  Efterfrågan på arbetskraft bestäms på kort sikt av arbetsgivarens beslut om hur många individer som ska anställas samt vilken kompetens som behövs utifrån ett lönsamhetsperspektiv. På lång sikt förklaras emellertid efterfrågan på arbetskraft i stor utsträckning av teknisk utveckling och internationell konkurrens. Den tekniska utvecklingen påverkar produktivitets- och produktutveckling, vilket på sikt förändrar branschers relativa positioner och efterfrågan på olika typer av arbetskraft. Intåget av datorer i produktion och organisation är ett tydligt exempel som förändrat både produktion och produkt samt vilken typ och kvantitet av arbetskraft som efterfrågas. I sammanhanget kan detta också ses som en del av den pågående strukturförändringen i den svenska ekonomin.

  Strukturella förändringar innebär en förskjutning av ekonomisk verksamhet mellan och inom ekonomins olika sektorer och påverkar vilken typ av arbetskraft som efterfrågas. Från 1970-talet pågår i Sverige en utveckling som innebär att tjänstesektorns relativa storlek ökar och industrisektorn minskar. Också inom respektive sektor pågår en påtaglig utveckling, där exempelvis innehållet i en tjänst eller produkt för 5-10 år sedan i många fall inte alls är jämförbart med dagens innehåll. Tredimensionella biografvisningar och mobiltelefonapplikationer utgör tydliga exempel på detta. Samtidigt utvecklas industrisektorn mot en allt mer högproduktiv produktion som innefattar ett allt större kunskapsinnehåll. Strukturomvandling och förskjutningar inom näringslivet tydliggör det faktum att den kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden ständigt förändras och understryker därför behovet av en kontinuerlig matchningsprocess.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Broberg, Thomas
  et al.
  Konjunkturinstitutet, Miljöekonomiska enheten.
  Brännlund, Runar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Betalningsviljan för att skapa och bevara livskraftiga rovdjursstammar i den Svenska faunan2008In: Ekonomisk debatt, Vol. 36, no 2, p. 43-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vi analyserar betalningsviljan bland svenska folket för att skapa och bevara livskraftiga rovdjursstammar i Sverige. Våra resultat visar att en knapp majoritet av svenska folket inte är villig att betala någonting för rovdjurspolitiken, men att den aggregerade betalningsviljan i samhället ändå är betydande. Enligt våra skattningar är den ungefär 10,5–12,2 miljarder kr. Våra resultat visar också att betalningsviljan skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige; den är högst i Stockholm och lägst i vargregioner. Vi kan här inte utesluta att kostnaderna är större än betalningsviljan, men visar att det finns en solid grund för ett nödvändigt kompensationssystem.

 • 47. Broberg, Thomas
  et al.
  Marklund, Per-Olov
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Samakovlis, Eva
  Hammar, Henrik
  Testing the Porter hypothesis: the effects of environmental investments on efficiency in Swedish industry2013In: Journal of Productivity Analysis, ISSN 0895-562X, E-ISSN 1573-0441, Vol. 40, no 1, p. 43-56Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main objective of this paper is to test the Porter hypothesis by assessing static and dynamic effects of environmental policy on productivity. According to the hypothesis, stringent environmental regulations have dynamic effects on firm performance, and these effects eventually generate profits that offset the adaptation costs. We extend previous analyses by using unique data on environmental protection investments in the Swedish manufacturing industry as a proxy for environmental stringency. These data enable us to separate environmental protection investments into pollution prevention and pollution control. This distinction is crucial since the hypothesis claims that it is investments in prevention that have positive dynamic effects on firm performance. To test the hypothesis, a stochastic production frontier model is estimated where firm inefficiency is a function of investments in environmental protection. In general, we find no support for the Porter hypothesis within the time frame of our study, indicating that environmental regulations lead to efficiency losses. This result is even stronger in the harshly regulated pulp and paper industry.

 • 48.
  Brännlund, Runar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Konkurrenseffekter av Europas klimat och energipolitik2008In: EU och den globala klimatfrågan / [ed] Per Cramér, Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim, Stockholm: Santérus , 2008, 1, p. 51-78Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Brännlund, Runar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Bostedt, Göran
  Reaching conflicting environmental goals: Balancing industrial and recreational use of forests. A review of empirical studies.2008In: CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, Vol. 3Article in journal (Refereed)
 • 50.
  Brännlund, Runar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Carlén, Ola
  SLU.
  Lundgren, Tommy
  Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.
  Marklund, Per-Olov
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  En samhällsekonomisk bedömning av intensivodling av skog2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  SLU har av Jordbruksdepartementet fått i uppdrag att utreda effekterna av "intensivodling" av skog på skogsmark med låga naturvärden samt på nedlagd åkermark. I uppdraget ingår även att belysa de samhällsekonomiska konsekvenserna av "intensivodling", men även att genomföra en samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys av intensivodlingsåtgärder.

  Syftet med denna rapport är att bidra med ett underlag till en samhällsekonomisk bedömning av intensivodling av skog. Detta görs dels i form av en konsekvensanalys av relativt konceptuell karaktär i syfte att belysa möjliga effekter på prisbildning och marknadsutbud, dels att genomföra en samhällsekonomisk kostnads- och intäktsanalys som beaktar såväl marknadsprissatta som icke marknadsprissatta nyttigheter och onyttigheter.

  Den mer konceptuella konsekvensanalysen visar att intensivodling i den skala som diskuteras kan få relativt stora marknadseffekter via relativprisförändringar på lång sikt. Givet allt annat oförändrat kan man förvänta sig att nettointäkten (pris minus avverkningskostnad) faller till följd av intensivodling. Resultaten antyder att priserna på såväl timmer som massaved kan falla kraftigt, vilket naturligtvis får återverkningar på skogsägarnas ekonomi. I ett scenario där framtida efterfrågan på skogsprodukter ökar relativt kraftigt motverkas denna effekt. Delar av de åtgärder som "intensivodling" innebär är redan idag tillåtna. En naturlig fråga som uppstår är därmed varför åtgärderna inte genomförs. Ett möjligt, och enkelt, svar på detta är att skogsägarna inte finner det lönsamt, eller snarare att den förväntade lönsamheten inte är tillräckligt hög. Det kan med andra ord vara så att skogsägarna inte tror att framtida efterfrågeökningar kan leda till prishöjningar som gör "intensivodling" lönsamt.

  Vad gäller effekterna på andra näringar och sysselsättning kan man förvänta sig en ökad sysselsättning inom skogsbruket. Men analysen visar även att man inte kan utesluta att sysselsättningen inom turistsektorn minskar som en följd av förändringar i landskapbild och andra för turismen negativa sidoeffekter.

  Resultaten från den samhällsekonomiska analysen visar att intensivodling av skog på skogsmark med låga naturvärden potentiellt kan vara samhällsekonomiskt lönsamt, dvs. intensivodling kan enligt våra beräkningar leda till högre välfärd, givet vissa antaganden. Avgörande för resultatet är vilka antaganden som görs vad gäller värdering av den skog som kommer att produceras, hur stor kolbindningen blir och hur koldioxid värderas, samt effekterna och värdet på andra ej marknadsprissatta "skogsprodukter" som rekreation, jakt, och kväveläckage.

  De slutsatser som dras kan sammanfattas i följande punkter:

  1. Enligt kalkylen är intensivodling företagsekonomiskt lönsamt vid de priser och kostnader som gäller idag.

  2. Enligt kalkylen är intensivodling inte företagsekonomiskt lönsamt om framtida nettovärde av skogen är 80 procent av dagens värde.

  3. Intensivodling ger upphov till "externa effekter" som inte fångas i den privatekonomiska kalkylen: - Bidrar till minskade koldioxidutsläpp, positivt,

  - bidrar till ökat läckage av kväve till Östersjön, negativt,

  - påverkar skogsmarkens rekreationsvärde och jaktvärde negativt.

  4. Nettovärdet av de externa effekterna är helt avhängigt på vilket sätt förändringar i kolbalansen beräknas, hur koldioxid värderas, samt värderingen av andra externa effekter.

  5. De externa effekter som identifieras är motiv till att införa någon form av styrmedel.

  6. Om skogsägarna får ersättning för den koldioxid man binder och tvingas betala för de negativa externa effekterna kan man inte utesluta att de intensivodlingsåtgärder som diskuteras genomförs av skogsägarna.

  7. Det faktum att intensivodling bidrar till minskade utsläpp av koldioxid är inte något skäl till att specifikt stödja intensivodling. Snarare pekar det på att skogen och skogsbruket skall inordnas i den allmänna klimatpolitiken. Likväl som utsläpp orsakade av förbränning beskattas med en koldioxidskatt (eller måste täckas med utsläppsrätter) så måste skogsbruket ersättas för att man tar upp koldioxid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf