Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 585
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Adolfsson Boman, Marianne
  et al.
  Eriksson, Inger
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Hverven, Mona
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Jansson, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Tambour, Torbjörn
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Att introducera likhetstecken i ett algebraiskt sammanhang för elever i årskurs 12013Ingår i: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, nr 10, s. 29-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln bygger på data från forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU) ”Utveckling av matematiskt tänkande – expanderande uppgifter i nybörjarundervisningen” där lärare från Skärsätra skola tillsammans med forskare från Stockholms universitet genomförde ett undervisningsexperiment i syfte att introducera algebra i nybörjarundervisningen.

 • 2.
  Ageby, Cecilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Hellerstedt, Cecilie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Pedagogers inställning till utagerande barn i förskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Ahlm, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  ”Språkstimuleringen måste byggas in i vardagen”: Verksamhetsstöd på förskolan och i grundskolans tidigare år för barn och elever med tal- och språksvårigheter.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka vilket verksamhetsstöd det finns för barn och elever med tal- och språksvårigheter på förskolan och i grundskolans tidigare år. Frågeställningarna handlar om hur en talpedagog arbetar för att stödja barn med tal- och språksvårigheter, hur ett barns svårigheter kartläggs samt hur barns tal och språk stimuleras under den dagliga verksamheten. Som forskningsmetod har jag använt mig av intervju och observation.

  Resultatet visar att det stöd barnen får av talpedagogen är genom olika övningar som valts ut för att stimulera deras tal och språk. Talpedagogen kartlägger även barnens svårigheter med hjälp av Hellqvists fonemtest med vilket hon får kunskap om vad barnet redan kan och vad det behöver öva på. Både på förskolan och i skolan bygger pedagogerna in språkstimuleringen i vardagen på ett naturligt sätt genom att oftast utgå från barnens egna intressen och kunskaper. Detta har visat sig på förskolan genom att pedagogerna främst låter barnen ge förslag på vad de vill göra och utgå från detta, medan lärarna i skolan anpassar material och arbetsböcker utefter elevernas kunskapsnivå.

 • 4.
  Ahlmark, Jenny
  Stockholms universitet. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Om jag får välja mitt eget stöd: Ungdomars upplevelser av skolans stöd i läsning och skrivning2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever skolans stöd i läsning och skrivning. Sex ungdomar mellan 12 och 20 år har intervjuats. Utsagorna har analyserats tematiskt med en fenomenologisk ansats. Resultatet visar att eleverna vill att lärarna ska lyssna och beakta deras åsikter gällande vilket stöd som de behöver, samt var, hur och när detta ska ges. Eleverna upplever skilda svårigheter i läsning och skrivning, vilket även kan resultera i problem gällande de teoretiska ämnena. Praktiska ämnen beskrivs däremot vara lätta och roliga. Att ha tillgång till läroböcker uppges vara viktig, eftersom dessa beskriver och konkretiserar ämnets innehåll. Vidare upplevs datorn kunna ge stöd för skrivandet. Att undervisningen anpassas inom den vanliga klassen föredras av eleverna, men samtidigt kan det även upplevas positivt att ha tillgång till stöd utanför klassrummet. Att ha kamrater, både bland de som befinner sig i liknande svårigheter och andra, beskrivs också vara viktigt. Sociala relationer och lärarnas kompetens bidrar till stor del gällande inställningen till skolan i allmänhet.  Om skolan anpassar organisationen och utvecklar undervisningen, ökar möjligheten till att kunna beakta varje elevs vilja. Det är också viktigt att olika etiska aspekter lyfts fram och diskuteras i skolan, exempelvis gällande lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna. Elevernas röster kan ge oss viktig vägledning i arbetet mot en inkluderande skola, om vi bara tar oss tid att lyssna.

 • 5.
  Ahlström, Linda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Man bygger lösningar efter de barn man har: En studie om några pedagogers arbetssätt kring inkluderande undervisningssituationer.2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med min studie har varit att undersöka hur några pedagoger tolkar begreppet inkludering samt hur detta begrepp kan komma till uttryck i deras arbete. Data har samlats in genom fokusintervjuer med sex pedagoger från två arbetslag på en F-5 skola i Stockholm. Frågeställningen har handlat om pedagogernas syn på inkludering, vilka tankar de hade kring inkluderande undervisning samt vilka eventuella svårigheter de såg med att arbeta inkluderande. Det framkom genom studien att det rådde delade meningar mellan informanterna om vad ett inkluderande arbetssätt var. Det ena arbetslaget hävdade att det innebar att alla elever skulle befinna sig i klassrummet för att känna sig inkluderade medans det andra arbetslaget menade att det handlade om att eleven skulle känna att den var en del av sammanhanget, oavsett var den befann sig någonstans. Att arbeta inkluderande i undervisningen betydde för många av pedagogerna att eleverna skulle känna att de hade lyckats. Läxor och genomgångar av lektioner anpassades efter elevernas olika nivåer och till sin hjälp tog pedagogerna sig större friheter i sina egna arbetssätt. Pedagogerna använde sig av olika metoder för att arbeta inkluderande i undervisningen och svårigheter de såg med detta arbetssätt handlade om att lyckas hålla alla elever i arbete hela tiden och utmana dem så långt som möjligt. De fann även svårigheter med att finna balansen mellan de elever som behövde mycket hjälp och de elever som var mer självgående.

   

 • 6.
  Akbaryian, Hoda
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Kahlin, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Traumatiserade barn från krig: -        En studie om vad två pedagoger och en psykolog berättar om sina möten med dessa barn2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har vi valt att forska om krigets inverkan på barn vilket blev vår utgångspunkt till syftet. Syftet blev att undersöka vad två pedagoger och en psykolog berättar om krigets inverkan på traumatiserade barn från krig. Vi har i litteraturöversikten presenterat olika faktorer som kan påverka barnens utveckling som exempelvis trauma, posttraumatisk stress och kris. Vi har även valt att presentera olika pedagogiska och psykologiska metoder som visar på hur man kan bearbeta barnens traumatiska upplevelser. Vi valde att intervjua två lärare och en psykolog för att ta del av deras erfarenheter kring arbetet med traumatiserade barn från krig. Vi började med att läsa mycket litteratur om krigets påföljder och dess effekter för barnen. Sedan bestämde vi oss för att intervjua två pedagoger och en psykolog för att få en bild av verkligheten. Litteraturen stämde överens med praktiken men vi upptäckte en ny viktig aspekt som människor tidigare kan ha förbisett. Den nya viktiga aspekten visade sig vara pedagogers personliga behov i arbetet med traumatiserade barn. Pedagogerna går in i en nära personlig relation till barnen. Psykologen lägger tonvikt på det psykiska medan pedagogerna visar sina erfarenheter som bygger på ett pedagogiskt synsätt.

 • 7.
  Ala i´-Rosales, Shahla
  et al.
  University of North Texas.
  Roll-Pettersson, Lise
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  University Training for Behavior Analysts Specializing in Autism Interventions2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The growing number of children diagnosed with autism and the demand for evidence-based interventions has lead to an increase in the need for well-trained behavior analysts.  There are only a small handful of programs that are accredited by ABAI and have course sequences approved by the BACB.  Even fewer of these programs have formal institutional course approval for classes in autism.  The purpose of this paper is to describe a training summit that was held in September of 2009.  The purpose of the summit was to consider and discuss a wide range of issues involved in higher education and autism intervention and to produce a special volume of the European Journal of Behavior Analysis that would explore these issues.

 • 8.
  Ala í- Rosales, Shahla
  et al.
  University of North Texas.
  Roll-Pettersson, Lise
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Pinkelman, Sarah
  University of Oregon.
  Emerging Opportunities in Higher Education: Applied Behavior Analysis and Autism2010Ingår i: European Journal of Behavior Analysis, ISSN 1502-1149, Vol. 11, nr 2, s. 207-216Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

   

  The growing number of children diagnosed with autism and the recognized importance of evidence-based interventions has substantially increased the need for well-trained applied behavior analysts. Relative to public/consumer demand, there are very few higher education programs that are equipped to train behavior analysts specializing in autism. Worldwide, there are only a few programs accredited by Association for Behavior Analysis International (ABAI), that have course sequences approved by the Behavior Analysis Certification Board (BACB), and have formal institutional course approval for classes in autism and behavior analysis. The purpose of this paper is to introduce a series of expert commentary on the context, content and systems required to build quality higher education programs in autism and applied behavior analysis. Together the articles in this special section of the European Journal of Applied Behavior Analysis form a resource for faculty and university administrators interested in the development of innovative and socially relevant training programs in higher education.

 • 9.
  Aldskogius, Suzanne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Persson, Katja
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Play Time/Social Time: ett sätt att främja inkludering i svensk förskola?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att barn i behov av särskilt stöd inte deltar i lek med kamrater i samma utsträckning som sina kamrater och därmed riskerar att missa viktiga delar i sin utveckling såsom samspel och delaktighet. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder med det evidensbaserade materialet Play Time/social Time som metod för att utveckla sociala färdigheter och samspel i lek hos barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater. Studien belyser ett sociokulturellt perspektiv där lärande och utveckling sker genom samspel med andra. Det empiriska materialet har samlats in genom fyra observationer på två förskoleavdelningar och fem fokussamtal med två förskollärare. Ett framträdande resultat visar att förskollärarna ser positivt på att använda sig av ett evidensbaserat material för att träna lek och samspel med barnen då de kan se att det skulle gagna alla barn på flera plan. Att synliggöra leken och lekfärdigheter för både barn och pedagoger som en demokratisk rättighet i förskolans verksamhet ses också som en vinst med programmet. Ett dilemma deltagarna uppmärksammar handlar bland annat om hur kamrater kan motiveras att vara rollmodeller i leken. Diskussionens tyngdpunkt ligger i resultatets synliggörande av miljöns betydelse för sociala möten och kamraternas roll i programmet.

 • 10.
  Aldskogius, Suzanne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Persson, Katja
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Play Time/Social Time: Ett sätt att främja inkludering i svensk förskola?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Allodi,
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Amnå,
  Eriksson,
  Johansson,
  Theodorsson,
  Munck,
  Zetterberg,
  Ekman,
  Ungas demokratiskolor i internationell belysning2007Ingår i: Resultatdialog, forskning inom utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet , 2007, s. 7-13Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Allodi, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet2017Ingår i: Dyslexi, ISSN 1401-2480, Vol. 1, s. 6-10Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Tillsammans med studenter i mastersprogrammet genomfördes en analys av specialpedagogiskt stöd i några utbildningssystem som var möjliga att jämföra med det svenska systemet och som verkade framgångsrika eller åtminstone intressanta. Från en jämförelse av dessa olika modeller identifieras några komponenter som jag föreslår att vi skulle inspireras av för att kunna genomföra mer effektiva specialpedagogiska insatser i det svenska skolsystemet. En undersökning av vad som görs i andra sammanhang kan göra det tydligare för oss vad det är som saknas i specialpedagogisk praxis och ge indikationer om vilka uppfattningar som ligger bakom dessa val.

 • 13.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  A Critical Review of Ideology, Policy and Circumstances in the Swedish Context Related to Inclusive Education Organisational Climate and Students’ Wellbeing2017Ingår i: Special Educational Needs and Inclusive Practices: An International Perspective / [ed] Fabio Dovigo, Rotterdam: Sense Publishers, 2017, s. 97--116Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The learning environment in the classroom with its daily interactions involves processes that can be developed and utilised to strengthen educational environments, preventing difficulties and enhancing learning for the students. Yet the classroom environments are imbedded in educational organisations that are influenced by local and national policies and by societal factors as ideologies and values. Based on analyses of reforms introduced in the Swedish Educational system and of their effects, this paper will analyse influences on the educational organisation that may thwart the traditionally agreed upon humanistic values of fairness and equity, and therefore may counteract the efforts to build developmentally healthy and effective learning environments. In planning interventions for more inclusive and successful learning environments in school, it would be opportune to consider the influence of organizational factors at broader levels, if they represent forces and values to combat.

 • 14.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Byråkrati, marknad eller lotteri?: Organisation och styrning av utbildning: effekter och risker för specialpedagogiska verksamheter2009Ingår i: Offentlig sektor och komplexitet: Om hantering av mål, strategier och professioner / [ed] Petra Adolfsson och Rolf Solli, Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 199-225Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Decline, Crisis and Turnaround in the Swedish School Market:: the case of a school that has come through2013Ingår i: Creativity and Innovation in Educational Research, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  he principles of New Public Management (Adcroft & Willis, 2005, Deifenbach, 2008) have inspired educational reforms in Sweden during the last 20 years with the introduction of a large array of reforms: educational standards, national assessments, new grading system, accountability, vouchers, independent schools, school inspectorate (Allodi, in press, NAE, 2013). One of the assumptions is that the schools will perform better if they are exposed to concurrence from other schools, through the parents’ free choice of school. The system requires therefore that inspectorate reports and various measures of school performance are made publicly available. Measures of students’ achievements, grades, qualification rates, are included in the accountability system, while measures of school performance on other shared educational goals, as inclusiveness, fairness and equity, are usually not considered.  It is inevitable that some schools will be identified as low performers, or as performing less well than expected - in models that take account of school composition. The models employed in the Swedish school accountability system, however, do not take account of students with special educational needs and/or disabilities. Schools that recruit large numbers of disadvantaged students or that recruit students with special educational needs from the whole districts to special units, risk getting lower results than expected, may get consequently a bad reputation and eventually smaller numbers of students, which may conduce to economic trouble and budget cuts. Schools like these may be penalized and risk ending up in a situation of demoralization and crisis (Allodi, in press).The school’s organizational climate has been identified as a factor that influences school performance and students’ well being and results (Rutter & Maughan, 2002; Leithwood, 2011). The aim of the intervention program Social climate participation and learning was to sustain changes in the schools’ organizational climate, by mean of activities for the staff as workshops, evaluations and planning, in collaboration with a researcher. The broad theoretical framework of the intervention includes theories of learning environments, universal human needs and values (Allodi, 2007, 2010 a, 2010b, Schwartz, 1995), organizational  learning and change (Mintzberg, 1983, Senge, 1995, Kaplan , 2007). The changes were expected to make the school more equitable and inclusive, increasing the number of students that were qualified to secondary education, and also to raise the average qualification value of the students and their well-being. Pinehill school was one of the two schools that participated in the program. Pinehill school is a junior public high school with about 300 students located in a suburban municipality, in a neighborhood of about 16 thousand inhabitants. The employment rate in the area is about 84 % and 17 % of the population have an immigrant background. Pinehill school has a district commissioned special unit for students with special educational needs. The situation of the school at the beginning and some of the development and changes that occurred and were manifested at Pinehill school during three years are described and analyzed in this paper.

  The study is a case study of a school participating in a program aimed to change the school's organizational climate and performance. The school was recruited through the person in charge for development in the district, who identified it as a school in decline, a school that needed support to start a change. The principals, the teachers, the students and their parents were informed about the program and could avoid participating. The design of the program was approved by the regional ethical committee. The program adopted an approach that combined elements of research diffusion development and evidence-based practices. The key principles were: information on theories and research on social climate and supportive relationships in learning environments, evaluations of students’ experiences, reflection and analysis, flexible adaptations to local issues, long-term, sustainable development. The study has a mixed methods approach (Teddlie & Tashakkori, 2010) and analyzes the data collected within the school during a three-year period. The data about the school organization and performance was collected through teacher surveys (organizational climate) student surveys (school climate) participation to meetings and workshops, and includes documents, reports, available official school statistics from the NAE, and the Swedish School Inspectorate.When the program started in Autumn 2009, Pine Hill school was in decline. After a period the crisis accentuated due to internal and external factors. Several developments and changes were introduced in the school organization during the following years. Pine Hill made a turnaround: the school has the best average qualification value among the municipal schools in the district and has consistently reduced the achievement gap between girls and boys. The students have better perceptions of the social climate (creativity, safety, helpfulness, participation and influence). At Pine Hill all the subjects are considered important and the esthetic-practical activities are highly valued. The students' number has increased, which make it possible to recruit new teachers. The mission of inclusive education and participation is important for the staff and they are involved in several new research projects. Besides the special unit for students with special educational needs Pine Hill plans to give place to recently immigrated students, a new commission from the school district. Nevertheless, a recent report of the Inspectorate found reason to yet give criticism to several aspects of the school functioning. The changes and development are analyzed and related to research and theories of organizational change.

 • 16.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Emerging themes in the meeting between teachers and parents: when the children have special needs disabilites or are at risk2011Ingår i: Educazione familiare e servizi per l'infanzia: Education familiale et services pour l'enfance. XIII Congresso Internazionale. Firenze, 17-19 novembre 2010 / [ed] Catarsi, Enzo; Pourtois, Jean Pierre, Firenze: Firenze University Press , 2011, s. 99-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Relations characterised by collaboration and alliance between staff and parents of children with particular needs, experiencing developmental challenges or disabilities are necessary conditions of a favourable educational situation. Several studies testimony the protective role of positive educational experiences for children at risk, but the educational experiences of these children are not always satisfactory and propitious for their future development. Studies on the experiences of the meetings between parents and educational staff describe which difficulties may arise in the form of conflicts, communication problems, loss of trust and reciprocal devaluation and critique. The meetings between families and the services are not just personal encounters; they are also influenced by the characteristics and structures of the surrounding educational context. The themes emerging from several studies can be related for instance to the fight for the support and the resources, and to the definition of the child’s needs, potential and of what is the best for the child. The analysis and reflection on these themes and their motives should help the teachers to understand and prevent these risks, changing the responses to the parents adequately.

 • 17.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Exercising Governance by State Funding in a Decentralized System: the National Investment on Supplementary Tuition for Newly-Arrived Students in Sweden2016Ingår i: Leading Education:: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers / [ed] European Educational Research Association EERA, EERA Berlin: Freie Universität Berlin , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The governance of the Swedish Educational system was centralized before 1990 and Education was seen as a part of the Welfare state. Many reforms were implemented since then that have made the system decentralized, but goal-oriented and accountable, following the wave of New Public Management inspired reforms that were introduced in many other educational systems. On behalf of the government, the Department of Education sets the educational goals and evaluate the results, while the local authorities, the 290 municipalities, have the main responsibility to organize and deliver the adequate education to the citizens, employ the teachers, following the curriculum and other directives and regulations. The role of the National Agency of Education, has changed overtime. The NEA not only proposes goals to be reached, collects and reports data on school results, but has taken over the years a more active role in school development, developing materials and guidelines, and also distributing supplementary national funding on particular projects. Despite prioritizing Education as a key sector, the performance of the Swedish school system is declining. The results in literacy and mathematics as measured with international assessments has shown the largest dip, compared with other countries. The number of low-performer students has increased and the number of top-performers has decreased in several assessments. The share of immigrants students is 15% in Sweden. The performance decline is not imputable to an increase in their numbers, however.  On the other side, the consistent performance gap between immigrant and non-immigrant students is an issue.  Although there are policies in place that support the integration, second language learning and mother-tongue tuition of newly-arrived students, there are signals that the educational system is not working optimally for these students. For this reason, the Department of Education launched a project administrated by the NEA, giving additional funding to Language learning, with the aim to increase the efficacy of their schooling.  The schools apply for the project and get a reimbursement for each student enrolled, if they offer 105 hours extra tuition in Second Language Learning to the newly-arrived students.  The paper will look at the interaction between the national policy and the local practice, doing an analysis of policy and policy realization in a decentralized system, where the policies may be considered as re-created in the contexts of practice. The New Public Management inspired reforms may have influenced the educational system, with several unintended consequences, among others an awakening of traditional humanistic educational values and duties, and of the sense of education as public good. Bureaucratic rationalization and indirect controlling mechanisms may coexist today with fragmentation and flexible adaptations, which may increase the system's complexity and worsen its performance. The general formula of indirect steering through target setting accountability and competition, have been to some extent modified by the re-introduction of central interventions. The paper looks at how the national efforts are interpreted at the local level, and at how the policy seems operating, with reflections about the realization of the intervention aimed at improving the performances of a particular group of students all over the country; a related aim was also to  reduce the inequities in the system.

  Method

  Analyses are performed of the goals and implementation of the policy aimed to improve the school outcomes for the newly arrived students, by mean of national funding for supplementary tuition in Literacy and Swedish Language Learning. The study build upon case studies of schools in nine school districts that applied for the supplementary and earmarked resources, with interviews with teachers, school leaders and students.

  Expected Outcomes

  The investment was only partially utilized over time. The target group were limited and the rules were restrictive at the start, but these features were changed over time, e.g. allowing to include tuition of younger students and students in the introduction classes. However only a limited number of school districts applied for the supplementary resources. Even in the school districts that applied, not always all the eligible schools were adopting the extra tuition. The decision to apply for the earmarked resources seemed to rest on the initiative of school leaders and engaged teachers at the school level, sometimes with the support of school district managers. In some contexts the resources were regarded by the school leaders as absolutely necessary, while in other they were an option. The educational models and the contents of the education that were offered varied to a great extent among the educational settings: scaffolding writing activities, reading of novels, multimedia production, oral expression, support with homework. However, in all the settings that were visited, the teachers were well qualified for the task and they stated that the activities aimed to a broader range of goals. Since the staff involved considered the supplementary tuition helpful and the students enjoyed to participate, it seems that the intervention might play a role in improving the outcomes for newly arrived students. In this light, the fact that only a limited number of students joined this national investment, out of them that were entitled across the country, can be seen as unfortunate. The large local autonomy of the school districts may contribute to create quality discrepancies and thus inequality in the educational system. The attempt to compensate these differences by mean of national governance and investment may not have succeeded, in this specific case, in generating more equitable outcomes.

 • 18.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Förbjudet område?: utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola2014Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, nr 2, s. 139-151Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Specialpedagogisk utbildning om särbegåvning i skola och förskola finns sedan några år på Stockolms Universitet och har utvecklats utifrån de behov av mer kunskap om villkoren för ett adekvat bemötande och behoven av stöd och stimulans för barn och ungdomar som visar tecken på en brådmogen utveckling och stor kapacitet inom en eller flera domäner. En internationell översikt av utbildningspolicy, resurser, lärarutbildning och kompetensutveckling som avser denna elevgrupp ger en bild av det mångfacetterade internationella utbildningslandskapet. Även om forskningsfältet i det svenska skolsystemet inte är särskilt starkt, har det vuxit ett intresse för dessa frågor i media och bland studenter och lärare. Studier och uppsatser presenteras som ger inblick i den svenska skolsituationen, och ger indikation om angelägna utvecklingsområden. Utifrån erfarenheterna av specialpedagogisk utbildning och insikter från aktuella studier identifieras angelägna pedagogiska frågor att arbeta med och visioner för framtiden.

 • 19.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Goals and values in school: A model developed for describing, evaluating and changing the social climate of learning environments2010Ingår i: Social Psychology of Education, ISSN 1381-2890, E-ISSN 1573-1928, Vol. 13, nr 2, s. 207-235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper defines a broad model of the psychosocial climate in educational settings. The model was developed from a general theory of learning environments, on a theory of human values and on empirical studies of children's evaluations of their schools. The contents of the model are creativity, stimulation, achievement, self-efficacy, creativity, safety, control, helpfulness, participation, responsibility and influence; they are hypothesised to be structured in a circular model. The contents are defined and related to existing theories and research in education, special education, educational psychology and sociology, on the basis of reviews of literature. The model underlies the Goals, Attitudes and Values in School questionnaire, developed to assess the characteristics ofeducational settings. The model can be a practical tool in understanding and appreciating differences between learning environments in research and assessment and it could represent a guideline for interventions aimed to analyse and improve the social climate of learning environments.

 • 20.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Internationellt perspektiv på särskilt begåvade elever2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Lärandemiljön: en modell för goda relationer2014Ingår i: Elevhälsa, ISSN 2000-5296, Vol. 3, s. 41-44Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 22.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Lärarens val: att göra motstånd mot en förtryckande organisation eller mot elever som inte passar in2010Ingår i: Pedagogik som motstånd / [ed] Gunilla Alba & Ylva Wibaeus, Stockholm: Svenska Korczaksällskapet , 2010, 1, s. 77-84Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att få möjlighet att utbilda sig är en grundläggande mänsklig rättighet. Skolan ska bidra till att barnets personlighet samt fysiska och mentala förmågor utvecklas till dess fulla potential. Men när är skolan verkligen en rättighet och när blir den i stället en belastning för barnet? Kapitlet analyserar villkoren för att utbildningen ska upplevas som en rättighet av alla elever och hinder som finns på vägen dit, samt reflekterar kring vad det kan innebära för lärarna att välja att ta ansvar för sina elever.

 • 23.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Perché dare voce alle esperienze dei bambini a scuola e perché no: Motivi e sfide per la ricerca pedagogica2009Ingår i: Infanzia Rivista di studi ed esperienze sull'educazione 0-6, ISSN 0390-2420, Vol. 1, nr 4, s. 269-272Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [it]

  L'ascolto e l'osservazione delle esperienze dei bambini è uno dei motivi che caratterizzano la ricerca pedagogica, ma nella pratica bisogna affrontare anche sfide e difficoltà a cui è bene essere preparati e su cui è opportuno riflettere.

 • 24.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Simple-minded accountability measures create failure schools in disadvantaged contexts: a case study of a Swedish junior high school2013Ingår i: Policy Futures in Education, ISSN 1478-2103, E-ISSN 1478-2103, Vol. 11, nr 4, s. 331-363Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The principles of new public management – market mechanisms, accountability and standards – have been applied in the education system. These methods are supposed to increase efficiency, but there is also a risk of negative consequences from the services provided if the measures of performance target a reduced range of goals, ignore relevant variables or are not valid measures. Indicators used to compare schools’ performance are aggregate measures, such as the percentage of students who have access to secondary education and the average qualification value. This study reports how accountability policy and procedures may affect the functioning of the education system through the case study of a school serving a diverse student population. The school organisation was influenced by measures of performance, external events and contextual and selection variables. The average qualification value measure seems to be a limited measure of performance at the school level, since it largely reflects school composition and school segregation. Even the available performance measures adjusted for background variables do not take account of relevant variables that may influence the school’s need of resources and its results, such as students’ language proficiency and special educational needs. Other performances that are not easily measured – such as the prevention of dropout, improvement of school attendance and provision of an equitable education for all students – are disregarded. Schools serving those students with the most needs risk being penalised by an approximate and restricted range of accountability systems because there is a risk that the schools will appear to be failing when they are working with more complex and advanced tasks than average schools. Based on these inaccurate performance measurements, the school may be targeted with wide-ranging, severe and basically unjust interventions.

 • 25.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Stoccolma: dove la questione dei bambini non è solo una questione privata2011Ingår i: Infanzia, ISSN 0390-2420, nr 5, s. 371-372Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [it]

  In Svezia, ancor oggi, persiste un sistema di Welfare che dedica molte risorse alle politiche per l'infanzia e al sostegno delle famiglie. Ció si traduce sia sul piano politico, sia su quello della produzione culturale, consolidando un diffuso atteggiamento di tutela e cura dei minori, ampiamente dimostrato nella dimensione quotidiana.

 • 26.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt: en jämförande analys av policy och praktik för specialpedagogiska insatser och särskilt stöd2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Specialpedagogiskpolicy och praktik i nio olika utbildningssystem har analyserats av en grupp studenter på Stockholms universitet som deltog i kursen Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogikunder hösten 2015. Dessa analyser är publicerade i Working paper 2 . Ett uppdrag från 2015 års Skolkommissionen var att beskriva modeller förtidiga insatser och särskilt stöd från olika utbildningssystem. I denna text identifieras några systembland dessa exempel som verkar fördelaktiga och deras organisation av utbildning och specialpedagogik jämförs med den svenska. En översikt av specialpedagogikens historiska rötter används för att reflektera över några utmaningar som alltjämt är närvarande i den svenska kontexten kring specialpedagogik, inclusion och särskilt stöd.

 • 27.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Temi emergenti negli incontri tra genitori e personale nel contesto educativo svedese2011Ingår i: Educazione familiare e servizi per l'infanzia: Education familiale et services pour l'enfance.  XIII Congresso Internazionale. Firenze, 17-19 novembre 2010 / [ed] di Catarsi Enzo, Pourtois Jean Pierre, Firenze (Italia): Firenze University Press , 2011, s. 237-242Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [it]

  In questo testo vengono presentate riflessioni sui rapporti tra genitori ed educatori e sui programmi di prevenzione per genitori, sulla base di studi condotti personalmente, di studi di colleghi e su sintesi e ricerche compiute da enti nazionali svedesi, valutazioni di ricerche e rapporti di commissioni parlamentari

 • 28.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  The experiences of mental health and well-being of Swedish children and youth with a focus on educational situations: Some results and reflections from a review of qualitative studies2010Ingår i: Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa: Program & abstracts 12-14 april 2010, Stockholm: Kungliga vetenskapsakademien , 2010, s. 17-18Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The practice of including in reviews people’s experiences and perceptions, which are collected with non-experimental and qualitative studies, has been developed recently in the field of mental health studies. These approaches and methodologies have inspired the review of research on Swedish children and adolescents experiences of mental health and well being, with a focus on their educational situation, that was conducted as a part of a systematic review of research on School Learning and Mental health, performed by appointment of the Royal Academy of Sciences. The aim of the review was to gather testimonies that can give indications of the experiences of mental health and well being in this specific context. The results from the studies that were relevant for the aims of the review are structured in four themes: general views, protective factors, risk factors, individual factors. They are presented in a narrative synthesis, giving a particular weight to the direct and indirect report of children’s and adolescents’ own views. The adolescents defined mental health as emotional experiences, seen both as internal feelings and as relational feelings. Family, friends and educational environments as social and physical environments were perceived as determinants of mental health. A great number of feelings were related to school, both related to satisfaction and pain, in particular when the school attendance is presented as an obligation. Harassment and rejection at school, performance stress, worries about grades and future prospects could be threats against self-worth and self-esteem, while teachers that do not care could generate negative experiences. Various kind of stress could be described and various strategies to resist stressful situations: for instance emotional support, safety and involvement. The educational environments can be an arena for social, cognitive and emotional experiences, relationships and accomplishments that are enriching the individuals and increase their well being. General structural characteristics of the educational environments may also affect well being in different directions: performance, evaluation and feedback, freedom of choice and responsibility for the future may be perceived as a burden. The following reflections can be made: the experiences of children and adolescents change when they grow older, go through developmental processes and encounter different educational situations; the studies reporting views of younger children on the matters of this review were less well represented; the negative experiences may be expressed in rather cautious and non dramatic terms by younger children; there are unique contribution of the review of qualitative studies, but also several interesting correspondences with the results of the review of quantitative studies.

 • 29.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  The meaning of social climate of learning environments: some reasons why we do not care enough about it.2010Ingår i: Learning Environments Research, ISSN 1387-1579, E-ISSN 1573-1855, Vol. 13, nr 2, s. 89-104Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to analyse reasons underlying the neglect of social climate in education. It discusses the relevance of the concept of social climate in learning environments: presenting evidence of its effects; its importance in special needs and inclusive education; presenting existing differences between settings; discussing the contribution of social climate to teachers’ professional autonomy. The arguments support the view that social climate is an essential factor in educational processes and make incomprehensible the scarce attention reserved to it in educational policy, research and teacher programs. Indications of neglect in the Swedish context are presented. The resistance towards the concept of social climate is related to a) dualistic and hierarchic views; b) characteristics of bureaucratic systems; c) reductionist interpretations; d) difficulties in handling and evaluating social values and goals; e) post-modern criticism of scientific knowledge and psychology. Implications for counteracting reductive interpretations and meeting resistance and criticism are discussed.

 • 30.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  The Swedish model of upper secondary education: an analysis of recent reforms and trends of school attendance and dropout2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish educational system has been reformed in several waves, adopting policies inspired by the principles of New Public Management (decentralization, standardization, accountability) and with the creation of a school market (voucher, independent schools, free choice). Another reform of the upper-secondary system in the 90-ies had the aim of making secondary education more democratic, reducing the difference between the vocational and the academic programmes, by means of increasing the academic content of the vocational tracks. The upper secondary education has now developed to a differentiated system of options, among which the students are expected to choose, recently including an apprenticeship option. The aim of this paper is to present a review of the Swedish upper secondary system, to identify some contradictions in the policy adopted and to analyze trends that are emerging in research and evaluations. The upper secondary education is free and accessible to all the students. About 4 % of the age group population, having intellectual disability attends though a separate system. The throughput shows that a large share of students (more than 30%) does not achieve the required degree within the expected period. The students lacking the qualifications required for the 18 vocational or academic programmes (about 20% of the age group) are since 2011 enrolled in 5 different introduction programmes (IP). Evaluations of the development of the IP show large differences among providers, difficulties in adapting the organization to the students’ situation, and high degree of need of support among the students. The more comprehensive secondary system with reduced difference between academic and vocational tracks may have contributed to increased dropout among disadvantaged students. The policy of upper secondary education wanting to conciliate goals, of both realizing a democratic and equitable system, and raising efficiency, performance, and the educational standards, seems not to work as expected, while at the same time epidemiological studies show increased rate of anxiety, depression and distress among young people.

 • 31.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Vad gör skolan för utsatta barn?2010Ingår i: Se de tidiga tecknen: Forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola, Stockholm: Elanders AB , 2010, s. 101-121Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Allodi Westling, Mara
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Bunar, Nihad
  Dovigo, Fabio
  Gunnþórsdóttir, Hermína
  Proyer, Michelle
  Veck, Wayne
  Including the Excluded Other: Rights, Policies and Refugees and Migrants in European Educational Systems2016Ingår i: ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers / [ed] European Educational Research Association EERA, Freie Universität Berlin: European Educational Research Association EERA , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The tragic events related to the recent increased wave of migrants arriving in Europe fleeing from war or hard living conditions, have revealed the profound economic and social factors that give rise to mass migration. Both the sheer number of people escaping hardship and danger and the different types of countries involved highlight the permanent character of these migratory movements. This situation confronts us with the need to make choices that go beyond the current inadequate and unsteady emergency plans and implement systematic policies for resettlement and inclusion on a broader societal level.

  The arrival of migrants and refugees, many of whom are children, is a challenge and a great educational opportunity for the European school systems. Helping rootless people to regain a sense of stability and direction for their life requires interventions that take into account not only the socioeconomic, but also educational, psychological and cultural factors of both the refugees’ and the hosts’.

  Even though a large body of literature on the social inclusion of refugees is available today, investigation into refugee children and their education remains relatively underdeveloped, especially as for the implementation of school-based interventions and programmes. Research shows that refugee children have multiple complex needs, as they can suffer from psychological trauma and emotional distress. Moreover, they are required to rapidly adjust to a new language and culture as well as to build a sense of personal identity and belonging to the new place and often act as interpreters for their parents on various levels. 

  Generally, schooling in the new country proves to be a difficult experience for refugee children, as they face linguistic and cultural challenges. Children with little or no prior education in their country are frequently unable to cope with the demands posed by the new educational settings. Language barriers have a special impact both on participation and academic success. As a result,  refugee students may experience a sense of disengagement and loneliness. However, within an inclusive, accessible and fair educational system, which offers adequate support and emphasises a universal right to education, they may be successfully included.

  Including refugee students is a process that cannot be delimited to the educational success of these learners, since it involves utilising the ability of whole communities to overcome barriers to learning and to develop valuable resources. Accordingly, adopting a holistic, whole-community and whole-school approach is vital to promote inclusion of refugee children in school. Such approach focuses on school ethos, welcoming environments, good induction communication, first and second language support, specialised teacher education support and adapted curricula, home liaison, community links, pastoral care, and preventing racism and bullying. Participation and learning fostered through holistic approaches help refugee children build a sense of belonging and self-confidence that in turn enables them to develop new relationships in and out school. They also help all local children and adults see refugee students not just as aliens or victims, but also as valuable partners and resources for learning and intercultural understanding.

  The roundtable aims:

  - to shed light on how schools and school systems in different European (and international) countries deal with the educational needs of refugee children refugees. Which schooling and education possibilities are open for these students?

  - to compare which kind and in which form for these students is provided by schools and school systems. What kind of Language learning or school community provision is put in place?

  - to build a European and international perspective to foster collaborative research projects on this topic, helping stake-holders by providing comparative insights into how national school systems manage and cope with the above mentioned topics.

 • 33.
  Allodi Westling, Mara
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Fischbein, Siv
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Job engagement and perceptions of work environment in Swedish junior-high school teachers2009Ingår i: Theory construction and multivariate analysis: Applications of Facet approach, Bar-Ilan University: FTA Publications , 2009, s. 231-241Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Allodi Westling, Mara
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Fischbein, Siv
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Organisational characteristics of educational environments: the contribution of teachers' assessment2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the organisational characteristics of educational environments, to identify typologies of work environments and to investigate the relationships between the type of work environment and the school’s functioning.

  The Swedish version of the Organizational Checkup survey (Leiter & Maslach, 2000) is a general and expanded version of the Maslach burnout inventory. This study analyses the 16 items concerning Energy, Involvement and Accomplishment (Relation to work) and 29 items concerning Workload, Control, Reward, Community, Fairness and Values (Fields of work).

  The sample consists of 749 Swedish high school teachers from a stratified selection of 31 schools.

  The means of the answers from teachers from the same school were dichotomized and analysed with POSAC (Partial Order Scalogram Analyses). The polarizing variables contributing to the identification of four main profiles are Reward and Workload.

  The answers are also analysed with a SEM (Structural Equation Modelling) approach.

  The results show that there are differences in the work environment of teachers and that the variables from the Organizational Checkup survey that contribute most to these differences are Workload and Reward. The results are discussed in relation to the effort-reward imbalance theory. The results can contribute to a better understanding of significant differences in school’s organisational functioning, as they are perceived by the teachers, and they can be employed in planning adequate interventions.

 • 35.
  Allodi Westling, Mara
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Fischbein, Siv
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Special educational provisions in Swedish schools: a descriptive model emerging with multidimensional scaling techniques2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Allodi Westling, Mara
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Fischbein, Siv
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Teachers' perceptions of their work environment in Swedish junior high schools2012Ingår i: Research in Comparative and International Education, ISSN 1745-4999, E-ISSN 1745-4999, Vol. 7, nr 3, s. 376-393Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 37.
  Allodi Westling, Mara
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Linikko, Jari
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Learning technologies and special educational needs: a liiterature review of empirical research2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning technologies are used in educational settings as tools to communicate, design learning environments, and stimulate learning processes. Many of these tools are applied in the field of special educational needs.  We have identified several types of applications that have been reported in scientific international journals as technology-enhanced learning, augmentative and alternative communication, computer-assisted instruction,  interventions with computer-based games, multi-user virtual environment  (as virtual case, visualization and simulation activities), web-based inquiry learning, computer-supported collaborative learning, application software, digital literacy, learning platforms, e- learning and mobile learning. These developments in the field of learning technologies should be introduced in teacher training and in particular in special needs education training, since several of these technologies may be momentous in improving education for students with learning disabilities.  This study wants to contribute to synthesize the research in these subjects in order to disseminate knowledge and in order to stimulate to further research in this field in  teacher training. In fact, despite the rapid growth of technological applications in the Swedish schools, where many students have access to an own PC, the contents of the teacher programs are always adapted to the new, technology-enhanced educational conditions that are nowadays common in the schools. A literature review of research is valuable also to investigate which evidence that is available for the efficacy of various methods.  The literature review aim is to encourage a scientific approach on these matters, which means also a rigorous scrutiny of results. Besides the risk connected to a lack of knowledge, in fact, there is also the risk that commercial interests and marketing will influence investments in the educational sector, to a greater extent than research evidence. A comprehensive theoretical framework for the literature review has been Universal Design for Learning (Rose & Gravel, 2010, CUDE, 2012). Under this concept different didactic approaches fit that offer multiple means of representation and communication, using a variety of resources for activities and expression, and create numerous ways of engagement. ULD is based on principles that are fundamental for all learning and teaching activities. It provides the opportunity to explore a wide range of possibilities and processes related to the theme of inclusive education (inclusion) that strives for objectives of an equal education and to reduce barriers to learning. The aims are to investigate a) which  learning technologies have been developed and are reported in research; b) which theoretical models and concepts are employed in empirical studies of learning technologies and special educational needs; c) to make a mapping of the contents of the field; d) to make a synthesis of research results within a specific area e) to develop a database of research literature to identify questions and issues for future research (interventions, replication of quasi-experimental studies).

  The study has followed the recommended approach for systematic reviews (CRD, 2009, Gough, Oliver, & Thomas, 2012; Roberts & Petticrew, 2006, SBU, 2011). The searches were conducted mainly in databases that collect suitable Journals on special educational needs and learning technologies (EBSCO, Scopus) during the autumn 2012. Other databases at universities, research institutes, national and international authorities were also searched (e.g. OECD, EPPI, EIPPEE, European Agency for Special Needs Education, The Swedish National Agency for Education, Becta). The reference found was exported to an online database established in RefWorks (2012). A title- and abstract review of about 1300 references were performed according to a protocol. Required inclusion criteria concern population, educational context, special educational needs content, type of technology application, language and availability. The included references were sorted and reviewed in full text. The protocol for the full text review include: methods, subjects, type of special educational needs, relevance for the local educational context, quality. The literature review will map the existent research that is relevant for the special educational needs field and will synthesize the research conducted within a more specific area. Possible candidates are: a) serious games for numeracy, prevention of reading difficulties, training of working memory; b) virtual simulations. We expect that the results of the literature review willl be taken into account in teacher training and special educational needs training

 • 38.
  Allodi Westling, Mara
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Sundbom, Linda
  Yrwing, Carina
  Understanding and Changing Learning Environments with Goals, Attitudes and Values in School: a Pilot Study of a Teacher Self-Assessment Tool2015Ingår i: ECER 2015: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 39.
  Almroth, Jessica
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Knuts, Anette
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  ”Man måste kriga för att få bra betyg”: -En kvalitativ studie om elever i läs- och skrivsvårigheter och deras upplevelser av betygsystemet i Lgr11 med fokus på ämnet svenska2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 60 poäng / 90 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan har genom historien haft flera olika betygssystem. 1994 infördes mål- och kriterierelaterade betyg och 2011 fick Sverige en ny läroplan Lgr11. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever, vilka är i läs- och skrivsvårigheter, i årskurs 6-9 upplever kunskapskraven, bedömningsprocess och betygssättning enligt Lgr11 i ämnet svenska. Arbetet byggdes på fokusgruppsintervjuer med totalt 15 elever, verksamma vid en grundskola i Mellansverige våren 2016.  

  Studien har en fenomenologisk ansats där vi genom halvstrukturerade fokusgruppintervjuer ville ta reda på hur elever i läs- och skrivsvårigheter upplevde kunskapskraven samt bedömningsprocessen enligt Lgr11. De teoretiska perspektiv som har använts för att analysera vårt empiriska material är Husserls livsvärldsteori, det situerade perspektivet på lärande och bedömning samt det relationella perspektivet på specialpedagogik. Resultatet visar att eleverna upplever att betyget är viktigt för sin framtid och de ser det som ett kvitto på sitt lärande. Vidare lägger eleverna det största ansvaret för sitt betyg på sig själva och de upplever nuvarande betygsystem som svårt att förstå. Vi ser också att de uttrycker en osäkerhet kring vilka kunskaper som bedöms i skolan. Eleverna ger också uttryck för upplevelser av oro, besvikelse, stress, uppgivenhet, vanmakt, ilska, osmarthet och glädje. Vår tolkning av resultatet är att eleverna upplever att lärarnas bedömningspraktik och läroplanens kunskapskrav kan utgöra hinder för dem i sin strävan att nå ett högre betyg.

 • 40.
  Al-Naib, Zahra
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Blomgren, Jessica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Hagström, Tåve
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  "Närmare varandra": - hur den fysiska lärmiljön kan främja delaktighet och acceptans2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utformandet av våra klassrum och fysiska lärmiljöer har i stort sett varit detsamma i flera hundra år, trots att villkoren och syftet med undervisningen har förändrats. För att “en skola för alla” verkligen ska kunna tillgodose allas rätt till likvärdig utbildning måste delaktigheten öka i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Denna studie tar till vara specialpedagogikens tvärvetenskapliga ambitioner och har för avsikt att få en ökad förståelse för hur vi i skolan kan ändra de traditionella klassrummen och göra dem mer inkluderande. Vi lutar oss också mot Vygotskij och den sociokulturella teorin samt det relationella perspektivet. Studien kommer att svara på hur elever och lärare upplever att deras klassrum främjar delaktighet och vad det har för betydelse. I detta arbete har vi i forskning samt med en etnografiskt inspirerad forskningsansats undersökt hur alternativa fysiska lärmiljöer kan främja ökad delaktighet. Vi presenterar forskning kring delaktighet och lärmiljöer, och lyfter de hinder och framgångsfaktorer som framkommer där. Vi har tolkat observationer, fokusgruppssamtal och enskilda intervjuer. I våra resultat blev tre teman tydliga: Samspel, gemenskap och relationer; Arbetsro och motivation samt Acceptans av olikheter. Alla teman leder till begreppet delaktighet, varav det sista temat är det med störst specialpedagogisk relevans. Resultaten bekräftar att de elever och lärare som hade tillgång till ett klassrum med alternativ lärmiljö upplever att detta främjar delaktigheten, både den pedagogiska och den sociala. De alternativa fysiska lärmiljöerna är mer flexibla och inkluderande och erbjuder eleverna anpassningar utan att dessa blir utmärkande. Vidare framkommer att lärarna reflekterar mer över sin undervisning och sitt ledarskap i dessa miljöer, samt att de alternativa lärmiljöerna generellt bidrar till en känsla av arbetsro, kreativitet, sammanhållning och acceptans för olikheter, samt att man kommer närmare varandra på olika plan.

 • 41.
  Anderbalk, Elin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  En förskola för alla barn: Förutsättningar för en lyckad integrering2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om integrering av barn i behov av särskilt stöd och vilka förutsättningar som är viktiga för att integreringen ska bli lyckad. Syftet med arbetet var att genom litteraturstudier och intervjuer med verksamma pedagoger ta reda på några viktiga förutsättningar som påverkar själva integreringen. Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer där fyra pedagoger med olika lång erfarenhet deltog. Resultatet av arbetet visar på att en viktig förutsättning för en lyckad integrering är pedagogers förhållningssätt och attityder till barn i behov av särskilt stöd men även för integreringen i stort. Vidare framkom även vikten av stöd från ledningen, betydelsen av handledning i arbetet, behovet av en extra resurs och ett gott samarbete med föräldrarna.

 • 42.
  Andersson, Anne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen. Stockholms universitet.
  Stenberg, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen. Stockholms universitet.
  Att anpassa undervisningen efter individens förutsättningar och behov: en studie om individualisering och individanpassning2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att lyfta fram hur specialpedagoger och klasslärare arbetar med individualisering och individanpassning för alla elever och tydliggöra vilka strategier yrkesgrupperna använder sig av för att individualisera och individanpassa. I Lpo 94 står det att: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s.4). Genom att ha gjort sju kvalitativa intervjuer, med fyra specialpedagoger och tre klasslärare, och studerat olika författares teorier om individualisering har vi försökt att se över goda strategier i att individualisera och även problematiserat dem. Goda strategier som framkom var bland annat att arbeta multisensoriskt, se över elevens styrkor samt att ha tillgång och använda sig av rätt hjälpmedel. Genom ledande frågor har vi undersökt ifall författarnas teorier förekommer i pedagogernas arbete, vilket de gjort i olika former. Resultat visar på att individualisering ger möjligheten att nå alla elever, men att denna möjlighet påverkas av bland annat gruppstorlek, ekonomi och tid. Vi ville också se ifall det finns resurser för att individualisera för alla elever i den kommunala skolan eller om det behövs specifika skolor för exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Utifrån denna studie kom vi fram till att resurserna finns, men att det handlar om att förvalta dem rätt.

 • 43.
  Andersson, Fia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Det osynliga har blivit synligt - att bringa klarhet2010Ingår i: Etik i specialpedagogisk verksamhet / [ed] Rolf Helldin, Birgitta Sahlin, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, s. 175-188Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 44.
  Andersson, Fia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Berthén, Diana
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Från kollektivt till självständigt skrivande2017Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Andersson, Fia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Berthén, Diana
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Kollegialt arbete som drivkraft för professionsutveckling2016Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Andersson, Fia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Berthén, Diana
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Strukturerad skrivundervisning i gymnasiesärskolan2016Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Andersson, Fia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Berthén, Diana
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Finnset, Torgunn
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Höstfält, Gabriella
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Formativt bedömningsarbete i grundsärskolan2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Andersson, Fia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Höstfält, Gabriella
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Kollegialt lärande och professionell kunskapsutveckling2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Andersson, Fia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Rivera, Trinidad
  Längby-Grubb, Kristina
  Barn och elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund: Mångfaldsfrågor och specialpedagogik2008Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 50.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Lörner, Pernilla
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Åtta kommunala verksamhetschefers upplevelser av specialpedagogens uppdrag.: En fenomenologisk intervjustudie.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 60 poäng / 90 hpStudentuppsats (Examensarbete)
1234567 1 - 50 av 585
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf