Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3743
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aall-Campbell, Linnea
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Examenskonsert & stilanalys.: Ta plats? Reflektion över examenskonsert & Stilanalys - Olav Luksengård Mjelva2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aareskjold, Astri
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Florestan Och Eusebius i Endenich: En konstnärlig studie av Robert Schumanns kreativa genialitet och psykiska ohälsa ur ett källkritiskt perspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, the life and work of Robert Schumann was examined, with the purpose of from a source critical point of view discovering new perspectives on the composer's mental health and creative tools used in his compositions and writings. Furthermore, the study aimed to debunk common misconceptions about Robert Schumann's fate.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  ljud
 • 3.
  Aaron Johansson, Elias
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. 199211162053.
  Fångarnas kör: Musikgymnasiets obligatoriska körsång och dess påverkan på de köroerfarna eleverna2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har, inspirerat av diskursteori, syftat till att fördjupa kunskaper om körmetodik för erfarenhetsmässigt blandade körgrupper. Utgångspunkterna har varit ämnena motivation, frivillig kontra obligatorisk musikundervisning, enskilt och kollektivt musicerande, Self Determination Theory, nivågruppering, gamifiering, skolans roll i samhället, körmetodik, genrer, relationellt arbete och musikens potential till emotionella uttrycksformer, om hur stor vikt det har för unga och vuxna musikutövare. Sex musikgymnasieelever med skilda genreinriktningar och huvudinstrument har intervjuats i två halvstrukturerade gruppintervjuer. Några av samtalsämnena var vad som var mest respektive minst stimulerande i sin obligatoriska körundervisning, och hur eleverna har påverkats som musiker av kören. Resultatet visar på att eleverna har blivit bättre notläsning och gehör, och att de har upplevt undervisningen som musikaliskt givande och lärorik när repertoaren varit stimulerande, repetitionstempot väl avvägt och när repetitioner och konserter har varit roliga att vara med om, på grund av en hög musikalisk nivå. Eleverna har upplevt väntan på andra stämmor som repeterar, ostimulerande repertoar, lektionstid på sena fredagar och för snabbt repetitionstempo i större icke nivågrupperade körgrupper som några av de största problemen. I diskussionen och slutsatserna fastställs, utefter detta examensarbetes omfattning, att ämnesdidaktiskt kompetenta körpedagoger, gott relationellt arbete, nivågruppering, välanpassade repertoarval, inslag av fysisk aktivitet, samt improvisation och komposition är några av verktygen som kan bidra till stärkt motivation och lärande i körsångsundervisning.

  Download full text (pdf)
  Fångarnas kör
 • 4.
  Aaron Johansson, Elias
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Körledarens arbetsglädje2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har som sångare fått arbeta med en mängd olika dirigenter. Det har väckt funderingar kring vad det är som gör att en viss musikalisk ledare lyckas med att entusiasmera, kommunicera med och nå fram till en grupp körsångare, och vad det är som brister när detta uteblir. Sommaren 2017 väcktes tankarna kring detta ämne till liv med extra kraft, till följd av egna observationer av de två personer som det året hade valts ut till att vara dirigenter för 2017 års World Youth Choir. Dirigent X lyckades i högre grad än dirigent Y med uppdraget att vinna körens hjärta. Att det blev så tycktes ha att göra med allt från deras egna förberedelser, attityd, engagemang för repertoaren och gestik till repetitionstempo. Det som väckte särskilt intresse hos mig var hur de båda dirigenterna hanterade det sociala samspelet med kören under repetitionerna. En av de saker de hade gemensamt var att de gärna använde humor. Det var dock tydligt att det för dirigent Y innebar att denne tappade kontroll och pondus, och att det för dirigent X snarare blev en metod för att höja motivationen och färglägga musikaliska instruktioner. Dirigent Y verkade anstränga sig för att bli omtyckt av sångarna och bli vän med alla, medan dirigent X utan tvivel satte musiken i första rummet. Båda dirigenterna tycktes ägna sig åt glädjeskapande och socialt betingad inspiration som verktyg i sitt dirigentskap, men de olika formerna av glädje som dirigent X respektive Y fokuserade på gjorde att deras respektive relationer till kören blev av olika slag vad gäller både musikalisk kommunikation och tillitsnivån mellan kör och dirigent. Detta är kärnan i denna uppsats: fenomenet som kommer att definieras, problematiseras och diskuteras – arbetsglädje. Detta ord är en kombination av två ord som inte alltid samexisterar, arbete och glädje, sammansmälta till ett enda ord – arbetsglädje. Innebörden är tvådelad, en är att arbetet genererar glädje och en annan att glädjen i sig influerar arbetet (Bredmar, 2014, s. 17). Ämnet är av intresse för mig till följd av funderingarna som väckts till liv av upplevelserna under World Youth Choir 2017, utöver många andra episoder under mitt än så länge korta men innehållsrika körliv. Kan glädjebringande egenskaper såsom humor, lyhördhet, omsorg, socialt ledarskap och ”gruppbyggnings-kompetens” hos dirigenten vara missförstådda som amatörmässiga - framför allt inom den körvärld som präglas av en hög ambitionsnivå?

  Download full text (pdf)
  Körledarens arbetsglädje
 • 5.
  Aaron Johansson, Elias
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Lyckliga röster: Arbetsglädjens betydelse för det konstnärliga resultatet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har som sångare fått samarbeta med en mängd dirigenter av olika slag. Sommaren 2017 var jag för första gången med om en session med World Youth Choir. Kören var en stor grupp bestående av kördirigenter, musikstudenter och sångare mellan 18 och 26 år från 35 olika länder, ett särskilt intressant sammanhang för en dirigentstudent att observera hur en dirigent arbetar med en grupp ambitiösa, semiprofessionella eller professionella sångare från varierande traditioner och skolor. Två dirigenter hade valts ut att leda 2017 års upplaga av World Youth Choir, och det var en stor skillnad i hur de respektive dirigenterna blev bemötta av kören. Den ena dirigenten var populär och uppskattad hos närapå varenda sångare medan den andra fick stora delar av kören emot sig, vilket hade en tilltagande negativ inverkan på vårt samarbete med den dirigenten. Många frågor uppstod hos mig som dirigentstudent. Mitt engagemang skiftade när dirigenterna byttes ut, vilket verkade bero på aspekter som repertoarval, repetitionsmetodik, attityd, tempo och gestik. Det var uppenbart att den populära dirigenten för World Youth Choir 2017 hade förberett sig mer, hade ett mer personligt förhållande till sin repertoar, var ärlig i sitt konstnärskap, hade en högre grad av struktur, en tydligare musikalisk vision, ett högre tempo och framför allt högre förväntningar på sångarna. Detta i kontrast till den andra dirigenten som ansträngde sig för att vara trevlig, använda humor och sprida värme, men som inte hade samma omsorg om och koncentration på musiken. Följden av detta blev att den här dirigentens musik också blev mindre populär hos kören. Detta förstärker hypotesen att dirigentens arbetsglädje i högsta grad påverkar graden av framgång i verksamheten, samt att den består av många beståndsdelar. Detta arbete är en undersökning av faktorer som påverkar hur dirigenter fungerar vid repetitioner samt konserter, med särskild inriktning på arbetsglädje och dess uppkomst. Studien tittar närmare på vad som gör en repetition eller konsert njutbar för dirigenten och vad denna lust har för effekter på kort och lång sikt. Jag tar upp musikens beståndsdelar, då min hypotes är att det delvis är dirigentens engagemang för repertoaren som skapar förutsättningar för ett lustfyllt arbetsklimat. Går det att observera och reflektera kring effekterna av humor, värme samt ett gott bemötande från dirigentens håll – det vill säga isolera dessa faktorer och undersöka vad de har för relevans? Texten syftar också till att närmare undersöka om det finns tillfällen där dirigentens lust i själva verket har en negativ 2 inverkan på musikaliskt resultat, ifall körledarens strävan efter att få hela processen att genomsyras av inspiration kan vara i vägen för genuint musicerande. För att få ut så många lärdomar som möjligt av mitt arbete så har jag valt att utöver samtal med två kördirigenter som är tongivande förebilder till mig även använda mig av mina egna erfarenheter. Jag har ofta efter repetitioner jag själv lett funderat över hur det egentligen har gått, i fråga om hur sångarna verkat ha upplevt tillfället och hur musikaliskt utvecklande och givande det varit för dem. Utöver det har jag ofta känt en stark tillfredsställelse då jag varit säker på att jag gjort någonting mycket meningsfullt. Den lyckliga känslan av att ha åstadkommit någonting bra har gjort mig nyfiken på vad den glädjen består av. Inom ramarna för den här uppsatsen har jag direkt efter avslutad körövning skrivit ner mina spontana intryck från repetitionstillfället ur perspektivet arbetsglädje kontra effektivitet. Jag hoppas att anteckningarna ska bli ett nyttigt komplement till de erfarenheter jag fått ta del av i litteraturen jag läst och i samtal med två av mina dirigentförebilder. I mitt förarbete har jag läst min studentkollega Rebecka Gustafssons uppsats Sådan dirigent, sådan kör, som handlar om det komplexa ämnet att som dirigent ställa musikaliska och disciplinära krav på körer. Hon hade metoden att skicka ut en enkät till körsångare för att samla information. Hon föreslog i slutet av sin uppsats att ett sätt att bygga vidare på hennes arbete vore att ställa liknande frågor till dirigenter. Jag valde en annan riktning på min egen uppsats, men jag blev ändå inspirerad av Rebeckas text och valde att i mitt arbete fokusera på dirigenten. Hennes fokus på disciplinära regler och musikaliska krav gjorde också att jag på ett sätt blev inspirerad att utforska det som jag anser ligger bortom de parametrarna.

  Download full text (pdf)
  Lyckliga röster
  Download (zip)
  Examenskonsert med Radiokören 26 april 2019
  Download (zip)
  Konsert med Järfälla Manskör och Reset 30 mars 2019
 • 6.
  Aaron Johansson, Gabrielle
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Röstproblem hos den unga sångerskan: Biologiska och rösttekniska faktorer som påverkar rösthälsan negativt2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter min praktik år 2021 på det gymnasium jag själv studerade vid väcktes det intresse för rösthälsa jag alltid haft, men inte fördjupat mig i. Under praktikperioden träffade jag på ett flertal tjejer med mer eller mindre allvarliga röstproblem och det berörde mig att det fortfarande såg ut så, då jag under gymnasietiden också hade klasskompisar med röstproblem som förhindrade dem att delta i undervisningen. Studiens forskningsfråga formulerades på följande sätt för att söka förståelse angående vad som orsakar unga kvinnors röstproblem: Vilka biologiska och rösttekniska faktorer till röstproblem hos en ung kvinnlig sångerska framträder i forskning som väsentliga att beakta i sång- och musikundervisning? För att besvara forskningsfrågan utförde jag en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Datainsamlingen gjordes från två databaser, JSTOR och EBSCO, vilket slutligen genererade totalt 12 vetenskapliga artiklar. Dokumenten analyserades och kodades först inom två huvudsakliga kategorier och sedan inom tio underkategorier. Resultatet visade att faktorerna är av komplex karaktär och att det oftast är en ansamling av faktorer som orsakar att en ung kvinnlig sångerska får röstproblem, men att konsekvenser av målbrottet och överansträngning var de, i litteraturen, oftast förekommande. Studien är utformad att ge en generell överblick över de biologiska och rösttekniska faktorer som tas upp i den utvalda litteraturen då tidigare forskning ofta är fördjupad i en eller några av faktorerna. En sammanställning, som jag försökt göra här, kan vara mer lättillgänglig och användbar i en musikpedagogs yrkesliv när denne möter en elev med röstproblem och inte har tid eller möjlighet att ge sig in i litteraturen för att börja hjälpa till.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abbas, Katarina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Explore, discover and interpret: A study of Dmitri Shostakovich’s Piano Quintet in G minor op. 572014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project degree paper is examining, analyzing and discussing the way towards the final interpretation of a piece of music. As a musician, the way to perform music on stage is always accompanied with some doubts and decisions that are made during its way to a concert performance regarding all kinds of aspects while playing. Therefore, this paper is critically viewing the factors that have an impact on musicians along the study of a piece.To be able to present the different factors Dmitri Shostakovich’s Piano Quintet in G minor op. 57 has been analyzed from the point of view of my own interpretation and the interpretation of Shostakovich himself on the piano together with two different quartets: the Beethoven and Borodin Quartet. This in order to clarify and find ways to understand the way Shostakovich himself wanted the music he produced to sound.The study showed that even though Shostakovich was very accurate with his notation in the scores, the music was performed differently depending on the musicians. Music itself is not only produced and generated by the composer likewise the musicians themselves have not only their own thoughts to consider, but also four greater factors: the musician’s technical abilities, the composer’s biography, historical knowledge and the use of both recordings and visuals to receive a more accurate understanding of the music. All this in order to produce an objectively more correct way of playing and to fulfill the intentions of the composer, which also showed can be dependent on the musicians.

 • 8.
  Abbas, Katarina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  The road towards an infallible performance: A study of Nicolò Paganini's Caprice No. 242019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master project degree paper aims to examine, analyze and discuss the road towards afinal interpretation of a piece of music. A performance on stage is only the tip of the iceberg. For a musician, the act of performance is always accompanied with doubts and decisions regarding all kinds of aspects while playing: whether in practice rooms, concert halls or in front of a teacher or a jury. Therefore, this degree paper will view the factors which have an impact on musicians throughout the study of a piece in the journey to infallibility. In order to present these different factors, Nicolò Paganini´s Caprice No. 24 has been analyzed from the point of view of my own interpretation and technical difficulties: from the practice room, lessons, to a master class and finally a performance on stage in front of a jury and an audience (during different stages of the learning and rehearsal process). The study showed that it is multifactorial. Besides thorough technical work, there are other factors involved such as concrete musical ideas, posture and the control of nerves. All this together can be seen as major factors that would lead to an infallible performance of a piece of music.

 • 9.
  Abelli, Sunniva
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  How to become a musical super-tool?: To play, dance and sing with the nyckelharpa2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Masterarbete
  Download full text (pdf)
  Rim - Examensprogram
  Download full text (pdf)
  Burträskpolketter
  Download (mp3)
  11 Ikke Rull.mp3
  Download (wav)
  11 Ikke Rull.wav
  Download (mov)
  Polska efter Alfred Nilsson
  Download (mpeg)
  Sunniva solo Helsinki
  Download (mov)
  Masterexamenskonsert
 • 10.
  Abelli, Sunniva
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Röst och stråke: en analys av och jämförelse mellan tre folkmusikers ackompanjemang av sin egen sång2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abrahamsson, Ann-Christin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Röst och rytmik.1983Student thesis
 • 12.
  Abrahamsson, Jennie
  Royal College of Music in Stockholm.
  Kyrkan & musiken. Om kyrkans påverkan på individ och yrkesval2003Student thesis
 • 13.
  Abrat, Jack
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Jazz med influenser från öst: Ett möte mellan jazz och folkmusik från mellanöstern2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis explores crossover possibilities between jazz and middle eastern music by arranging folk songs and composing new music based on elements from both genres and performing it with jazz and folk musicians. The study includes a brief explanation of maqam and traditional music of the middle east, its development during the 20thcentury, the impact of western music, including jazz, and some examples of this impact in different countries in the region.It also describes my composing and arranging process leading to new compositions with mutual characters from jazz and folk music and rehearsing these compositions with a band of musicians from different backgrounds. This work subsequently resulted in a concert on March 11th where we performed five compositions, of which two were based on folksongs written for this project.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  Figur 3
  Download (mp3)
  Figur 4
  Download (mp3)
  Figur 5
  Download (mp3)
  Figur 6
  Download (mp3)
  Figur 7,8 och 9
  Download (mp3)
  Figur 10
  Download (mp3)
  Figur 11
  Download (mp3)
  Figur 12
  Download (mp3)
  Figur 14,15 och 16
  Download (mp3)
  Figur 15 och 17
  Download (mp3)
  Figur 18
  Download (mp3)
  Figur 19
  Download (mp3)
  Figur 20 och 21
  Download (mp3)
  Figur 22
  Download (mp3)
  Figur 23
  Download (mp3)
  Taksim
 • 14.
  Abreu, Ariadna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Examenskonsert2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Abubakr, Mukryan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music.
  Maqam - orientalisk improvisation: att utforska maqam-baserad improvisation på solocello2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  Konsert
 • 16.
  Adami, Hampus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  En improvisatorisk jämförelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I describe the similarities and differences between my main instrument, trombone, and my secondary instrument, baritone horn. The question I asked myself in the beginning wasdealing with what effects these instruments may or may not have onmyself in an improvisational context.In order to bring the project to a practical and musical setting aconcert was to be held. Because of this a lot of time was spent composing music with the two instruments in mind. Different ways of composing used aredescribed later in the essay.For example,only using pen and paper as well as the computer program Sibelius.The compositions were also divided between the two instruments. Some tunes were using trombone and others baritone horn. The reasoning behind this is also elaborated on. In order to make the comparison as fair as possible a lot of time was spent practicing thesecondary instrument. This was because of the needto eliminate the element offaultytechnique as much as possible.The last part of the essay reflectsupon different aspects that could have been improved.Such as planning the rehearsals, which got prioritized pretty late in the process and ended up leavingless combined rehearsaltimethan what was initiallyplanned. There isalsoa return to the question asked in the beginning.Explainingwhat differences and similarities wasfound. Also discussingthe effects that the different instruments had when playing themand why that may be. These effects revolved partly around sound quality but also how theimprovisational ways slightly changed between the instruments.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (zip)
  ljud
 • 17.
  Adamson, Hans
  Royal College of Music in Stockholm.
  Pop i klassrummet på Gymnasiet1987Student thesis
 • 18.
  Adamson, Hans et al
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musik och teknologi. Kompendium i musikalisk ljudlära vid musikhögskolan i Stockholm.1984Student thesis
 • 19.
  Adamson, Tiina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Exploring different approaches for vocal improvisation2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work consists mostly of written analysis and results on how four freely chosen methods can help a jazz vocalist develop their improvisational skills. These methods are:

  - Written licks

  - Singing through chord notes

  - Experimental scatting syllables 

  - Harmony-based improvisation and emotion cards (Kadri Voorand’s method)

  Graduation concert connected to this work was performed on the 26th of March, 2023, in Tallinn, Estonia. This work also contains reflections and analysis on my graduation concert and a transcription of my interview with Kadri Voorand. 

  Keywords: jazz, improvisation, vocal, music, singing, practice

  Download (pdf)
  Full written work
  Download (wav)
  Concert recording
  Download (wav)
  Example 1 - syllabic impro with metronome
  Download (wav)
  Example 2 - syllable improvisation
 • 20.
  Adbo, Jerry
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Den moderne Maestron: Dirigentens roll i vår tids körliv, ur koristens perspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this text, I reflect on the conductor's role in Swedish choir life today. I start from the thesis that the conductor fulfills an extremely important function in choirs, orchestras and ensembles. This against a historical background where I describe the conductor as a musical leader and how its role and function has varied and developed. The text deals with both orchestral conducting and choral conducting, but the focus of the survey is on the chorister's perspective and the choristers' perception of the conductor's function and significance. I set their perception against my own thoughts about what role the conductor has and what purposes it can serve in today's choir life. The work is based on qualitative interviews and my own experiences. 

  Download full text (pdf)
  Den moderne maestron
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Adell, Olle
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Elektronisk improvisation: Ett försök till att sammanföra elektronisk musik med improvisation2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this project has been to compose and arrange music to be performed by an ensemble using electronic instruments such as synthesizers and samplers. The goal has been to try to create an electronic music ensemble that utilizes improvisation while staying true to the sound of modern electronic music in terms of rhythm, harmony and melody.

  I have also been investigating how to incorporate the electric bass in this type of music, that most often uses synth bass. This could be done through the use of various effect pedals.

  I have also done a comparison on how or if jazz improvisation differs from improvisation in electronic music. The type of electronic music that we aimed for sounded better with the use of a more minimalistic approach to improvisation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  Ljudupptagning från konsert
 • 22.
  Adfors, Catrin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Rytmterapi, funktionsinriktad musikterapi. En undersökning om vad rytmterapi är, dess syfte och hur den fungerar2003Student thesis
 • 23.
  Adolphson, Lina
  Royal College of Music in Stockholm.
  Vad blir kvar när musiken tystnat?1997Student thesis
 • 24.
  Agak, Hellen
  Royal College of Music in Stockholm.
  Music in traditional African education1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Agan, Mai
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  MaiGroup - You: From composing the music to album release tour2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (zip)
  ljud
 • 26.
  Agan, Mai
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  MaiTrio: composing and recording2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Age, Rickard
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Musik & miljöer: filmmusikens scenografi(ska funktioner)2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet undersöker en av flera dramaturgiska funktioner inom filmmusik och musikdramatik – den scenografiska. Genom analyser av andra kompositörers verk och sina egna söker upphovsmannen svar på vad som är berättande scenografiskt i ett musikdramatiskt verk, och om skillnader och gränsdragningar gentemot andra dramaturgiska funktioner.

 • 28.
  Agell, Martin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  J.S. Bachs koralpartita för orgel "Sei gegrüsset, Jesu gütig", BWV 768. En studie över verkets ursprung, karaktär, stilpåverkan, satsteknisk uppbyggnad samt interpretation.2022Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bachs orgelpartita ”Sei gegrüsset” har tillkommit stegvis under en mycket lång tidsperiod, kanske under flera decennier. Bach kom i kontakt med orgelpartian som konstform som mycket ung under sin studietid i Lüneburg. Han inspirerades då av sin lärare Georg Böhm. Koralpartitan fungerade ofta som ”meditative Hausmusik”. De två tyska koralerna ”Sei gegrüsset, Jesu gütig” och ”O Jesu, du edle Gabe” har samma melodi men olika text och olika antal textverser. Det är en omdiskuterad fråga om det genom textanalys och musikalisk analys går att knyta ”Sei gegrüssets” elva olika variationer och deras musikaliska innehåll till bestämda textverser i någon av koralerna ”Sei gegrüsset, Jesu gütig” eller ”O Jesu, du edle Gabe”. I arbetet beskrivs dessa försök. Författaren drar slutsatsen att det antagligen inte är möjligt att besvara denna fråga på ett godtagbart säkert sätt. Författaren resonerar kring huruvida Bach i ”Sei gegrüsset” har påverkats av fransk orgelmusik från barocken, exempel genom förekomsten av följande inslag: ”Basse de Trompette”, 12/8-takt, femstämmig plenum-sats, sarabandsats och ornamentik. I ett avsnitt analyserar författaren de elva variationerna kompositionstekniskt och anlägger personliga interpretationsförslag utifrån bland annat affekt och stil.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  ljudbilaga
 • 29.
  Aggeborn, Lotta
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Att föra och att följa: musikers syn på sina pedagogiska och konstnärliga funktioner i dansundervisning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka musikers syn på sina pedagogiska och konstnärliga funktioner i dansundervisning. Genom kvalitativa intervjuer ämnar arbetet ge svar på vilka arbetsuppgifter musiker och ackompanjatörer vid dansskolor har, vad deras arbetsbeskrivning innehåller och om arbetsuppgifterna kan skilja sig åt, skolor eller skolformer emellan. Vidare undersöks musikernas syn på sina egna pedagogiska och konstnärliga funktioner i dansundervisning, och deras samarbete med övriga musiker och danslärare.

  Arbetet avgränsas till att handla om musiker som arbetar med modern och nutida dansundervisning, och examensarbetet innehåller även bland annat en kort historisk bakgrund och inblick i olika definitioner av modern och nutida dans, samt olika definitioner av uttrycket improvisation.

  De slutsatser som dras i arbetet vittnar om komplexiteten inom professionen. Som musiker till modern och nutida dans ställs förutom höga krav på din spelteknik och konstnärliga förmåga, stora krav på en ordlös pedagogisk och metodisk lyhördhet gentemot danslärare och danselever eller -studenter.

 • 30.
  Aggeklint, Martina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Musik med deadline: Att göra en examenskonsert från ax till limpa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Agnas, Mauritz
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Musik För Fyra - Examensarbete Mauritz Agnas2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I wanted to challenge myself and write music for an unusual constellation of instruments. I wrote music that had inspiration from different genres like jazz, baroque, folk music and classical music. The instruments I wrote for were cello, recorder, harpsichord and double bass. The instrument basson participates in one of the pieces. In my work I will explore different forms when it comes to composition and ensemble play. I will investigate different approaches and methods with the ensemble. Methods that leave a lot of space for the musician's interpretation of the pieces. Together we shape the music into something that we think is interesting. During this project, I learned a lot about the instruments cello, recorder, harpsichord and double bass and how they work together. The project resulted in a concert at KMH.

   

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Agnelid, Mats
  Royal College of Music in Stockholm.
  Spelböcker för brass2001Student thesis
 • 33.
  Agorelius, Katarina
  Royal College of Music in Stockholm.
  Tre aktuella tonsättare och deras musik för en röst med skiftande instrumentbesättningar.1993Student thesis
 • 34.
  Agsjö, Pontus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musiklärares rolltagande: Vardagsdramatik i enskild musikundervisning2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, music teachers' role-taking has been investigated in one-on-one music education at upper secondary level. How the teachers create and maintain their roles has been the focus of the investigation. The observations made have been analyzed using Erving Goffman's perspective on social interactions, with a focus on the performance and the front. The results show that the teachers observed have commonalities regarding musicality and positive feedback. Implications for music education and suggestions for further research are also discussed in the essay.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Agsjö, Pontus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vad motiverar musikhögskolestudenter?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få insyn i vad som motiverar musikhögskolestudenter, med utgångspunkt i den skepsis jag upplevt kring musikutbildning i allmänhet och musikhögskoleutbildning i synnerhet. Genom att intervjua två studenter på jazzkandidatprogrammet på en musikhögskola i Sverige har jag försökt sätta ord på vad som drivit dessa studenter, motgångar till trots. Jag har fokuserat på dessa studenters skilda bakgrund musikaliskt, socialt och utbildningsmässigt, för att kunna fastställa gemensamma upplevelser kring motivation, och även vad som skiljer dem åt. Med de kunskaper jag funnit genom denna studie hoppas jag kunna resonera om vad vi som lärare kan göra för att motivera framtida studenter.

  Download full text (pdf)
  Agsjö, Pontus - Vad motiverar musikhögskolestudenter
 • 36.
  Ahl, Anna-Carin
  Royal College of Music in Stockholm.
  Harmoniskt gehör för blåsare.1992Student thesis
 • 37.
  Ahlbeck, Bengt
  Royal College of Music in Stockholm.
  Musikdirektör Anders Sidner: Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-18701998Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study, together with my licentiate's dissertation, Music education and examination at the Royal Academy of Music during "the Pehr Frigel Era", 1796-1842, constitutes my doctoral dissertation. In the chapter Preludes, the relation between the two studies is accounted for.

  The study deals with Anders Sidner's work and career, and his influence on the teaching of music and music life in Härnösand. In my licentiate's dissertation I examined the music education and examination at the Royal Academy of Music during the first half of the nineteenth century. I pointed out, from a cultural-theoretical perspective, that the work of the Academy probably promoted cultural solidarity in a socially developing manner. Anders Sidner was one of around eighty graduates who were examined during this period. The aim of this study is to map out and critically examine Sidner's work and career in Härnösand, as well as to observe what effects his work has had.

  The structure of the study is mainly chronological. The understanding of Sidner's work, ideas and actions is based to a great extent on the knowledge of his personal situation and living conditions.

  Sidner's music studies, which were pursued parallel with his academic studies at Uppsala, are characterised by self-tuition, learning from friends and active participation in choirs and orchestras.

  After his academic studies at Uppsala and the graduation from the Royal Academy of Music, Sidner worked in Härnösand for twenty-eight years as a music teacher at grammar school and teacher training college. In both types of education, choir singing was an important part of the teaching. Sidner took the initiative in founding a musical society, and was its leader for a number of years. In the 1860s he initiated a collaboration between the musical society and a great number of the town's young male and female musicians. Sidner also engaged young female instrumentalists in the student orchestra. Both these initiatives can be considered unique.

  In relation to the town population, a remarkably great number of people attended the wide variety of musical events. The fact that the school's spacious music hall was used as a concert hall and that the music teacher as well as a number of other teachers were active in the local music life probably contributed to the active participation of many young people.

  The examination of Anders Sidner's teaching methods and his ideas on musical-aesthetic issues shows that his work was in line with the widely spread values of his time.

  My study indicates that Sidner's contribution to the teaching of music and music life in Härnösand promoted an increasing cultural solidarity. It is evident that his work also was to form part of a continuous process of secularisation. The music life in school was integrated with non-ecclesiastical activities to an ever increasing extent.

 • 38.
  Ahlbeck, Bengt
  Royal College of Music in Stockholm.
  När kyrkosången var skolans musik1993Student thesis
 • 39.
  Ahlbeck, Bengt
  Royal College of Music in Stockholm.
  Observationer av förskolebarns musikaktiviteter.1990Student thesis
 • 40.
  Ahlberg, Mats
  Royal College of Music in Stockholm.
  Elevinflytande: Musiklärares uppfattningar och arbetssätt vid gymnasiets estetiska program2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete redovisas tre musiklärares arbetssätt med elevinflytande i undervisningen på gymnasiets estetiska program. Den visar på skillnader och arbetssätt med elevinflytande i praktiska och teoretiska musikämnen. Jag jobbar för närvarande som gitarrlärare på ett studieförbund i Stockholm där eleverna har ett mycket stort inflytande på undervisningens utformning. Mina erfarenheter av mitt gitarrlärarjobb är att eleverna tycker att det är roligt att spela musik de själva tycker om, samtidigt tycker jag det svårt att hitta en bra balans mellan vad jag som lärare tycker de ska lära sig och vad eleverna tycker är kul och roligt. Syftet med det här arbetet är att försöka se andra musiklärares tankar och erfarenheter kring elevinflytande.

  Frågeställningarna gäller de tre lärarnas och de olika skolornas arbetssätt med elevinflytande. Vilka svårigheter ser lärarna finns med elevinflytande? Finns det skillnader mellan praktiska och teoretiska musikämnen?

  Metoden för undersökningen är av kvalitativ art och jag har ansett det viktigt att intervjua musiklärare på grund av deras erfarenheter att arbeta med både teoretiska och praktiska musikämnen. Jag redovisar i mitt resultat vilka att svårigheter lärarna upplever finns med elevinflytande och hur det tar sig i uttryck. Brist på tid, elevernas förförståelse av ämnet, samt de mål som står i kursplanerna, påverkar elevinflytandet i undervisningen. Resultatunderlaget kommer från två enkätintervjuer och en telefonintervju med musiklärare. Det har gjorts genom kvalitativa intervjuer.

  Undersökningen visar att det finns skillnader i arbetssätt mellan olika skolor och lärare. Den enskilda skolans arbetssätt karaktäriseras genom lokala kursplaner och arbetsplaner – vilket undersökningen visar också skiljer sig åt emellan skolorna. Lärarna anger olika anledningar till vilka svårigheter de upplever med det informella elevinflytandet i undervisningen och varför. Undersökningens resultat baseras på tre lärarintervjuer. Intervjuerna har genomförts genom enkäter med uppföljande samtal och en telefonintervju. Analysen av resultatet visar att lärarna har snarlika metoder för hur de jobbar med elevinflytandet i praktiska ämnen. I de praktiska musikämnena är elevinflytandet större än i teoretiska ämnena. Lärarna uppger olika svar på varför genom att hävda att det är elevernas förkunskape

  Download full text (pdf)
  2009_25_Ahlberg.pdf
 • 41.
  Ahlbäck, Pontus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  En studie i tystnad: Att förhålla sig musikaliskt till Toru Takemitsus filosofi och ideologi2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en studie i hur en utövare kan förhålla sig till en kompositörs filosofiska och ideologiska ideal i tolkningen av dennes musik. Arbetet sker utifrån kompositören Toru Takemitsu som sedan 1960-talet har skrivit flera artiklar och uppsatser där han tar upp sin syn på allt ifrån natur och komponerande till japansk estetik. Jag går först igenom Takemitsus idéer och sedan applicerar jag dem på två av hans verk för sologitarr – Equinox och All in twilight – för att se hur Takemitsus musik förhåller sig till hans idéer. Då Takemitsus musik ofta är tekniskt svår för gitarr är det ibland svårt att följa den detaljerade notbilden, men jag går igenom ett par olika förslag på hur man kan förhålla sig till både Takemitsus filosofi och japansk estetik.

  Den tillhörande inspelningen är ett utdrag ur min examenskonsert från den 4 maj 2018 i Nathan Milsteinsalen. Jag spelar här sats två till fyra ur All in twilight och Equinox.

  Download full text (pdf)
  PontusAhlbäckExamensarbeteMaster
  Download (wav)
  Takemitsu20180504
 • 42.
  Ahlbäck, Pontus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Classical Music.
  Sonata III: fingersättning och frasering i samverkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Manuel M. Ponce skrev Sonata III 1927. Ponce var startkt influerad av kompositörer som Ravel och Debussy och i Sonata III:s första sats märks detta väl. Den är komponerad i en stil som liknar Ravels och Debussys impressionism, full med dramatiska harmonier, överlagringar och polytonalitet, med stora ackord följt av flytande arpeggion och sångbara melodier. Allt skrivet av en man som själv inte kunde spela gitarr, men förstod instrumentet väl.

  I detta arbete går jag igenom Sonata III:s första sats, genom en analys av formen och verket samt genom att gå igenom hur jag valt att tolka den och varför jag gjort dessa val.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Ahlbäck, Sven
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
  Computational Pronunciation Analysis in Sung Utterances2021Conference paper (Refereed)
 • 44.
  Ahlbäck, Sven
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
  Den nordiska vallåtens tonspråk2019In: Fäbodlandskap och vallmusik / [ed] Jennie Tiderman-Österberg, Falun: Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund , 2019, 1, p. 115-119Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln presenterar musikaliska egenskaper i traditionell fäbodmusikens i Sverige, med fokus på vallmusikens tonalitét, melodik och form. Artikeln sammanfattar ny forskning i fäbodmusikens tonspråk på ett enkelt sätt och nya rön baserade på unika  korpusstudier med metoder hämtade från modern kognitiv musikforskning ställs i relation till tidiga musikvetenskapliga studier av ämnet.

 • 45.
  Ahlbäck, Sven
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
  Low Resource Audio-To-Lyrics Alignment from Polyphonic Music Recordings2021In: ICASSP 2021 -21021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), IEEE conference proceedings, 2021Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Ahlbäck, Sven
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
  Melody Beyond Notes: A Study of Melody Cognition2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Abstract Melody beyond notes - a study of melody cognition Keywords: Melody, Cognition, Melodic segmentation, Melodic Parallelism, Pitch Structure,

  Meter, Rhythm, Grouping, Swedish Folk Music, Music Theory, Computer-aided analysis This thesis is a music theoretical approach to cognition of surface structure in monophonic melodies. It can briefly be described as a study into what extent we may acquire a common experience of melodic structure, such as phrase structure, only from listening to a melody. More precisely, this work concerns the question as to whether a cognitively based method of analysis can provide analyses of melodic surface structures in different styles that

  will concur with listeners’ conceptions better than chance. In order to investigate this question a general model of melody cognition was

  developed, relying primarily on a few general cognitive principles. The model was designed to be general in the sense that it should apply to any style for which the concept of melody is relevant. This model provided the framework for a computer-aided method of analysis, which performs analysis of different aspects of melodic surface structure based on information of relative pitch and temporal information only. These aspects involve: Categorical perception of pitch and duration at basic levels, such as context-sensitive quantization and melodic pitch categorization; Analysis of metrical and non-metrical temporal structures, e,g. heterometric structures; phrase and section structure, including analysis of structural implications of melodic similarity, structural hierarchy and symmetry. This development has required new theoretical concepts and methods to be created, e.g. regarding the relationship between rhythm and meter, some of which are presented for the first time is this thesis.

  In order to evaluate the performance of the model a series of listener tests were performed, which together with corpuses of musical notations from different styles, constituted the reference material of the study. This material has included Scandinavian folk music styles and Western classical music, but also examples of Eastern European folk music, Middle East and Indian Classical music, Jazz and Western popular song.

  The results of these tests indicated that melody can be conceived differently by people even within a limited cultural sphere. But the results also suggested that this variability is possible to model by a rule-based method of analysis, since the predictions given by the model generally were well above chance level. It is herein suggested that variability in grouping conception to a considerable degree can be accounted for in terms of start- and end-oriented grouping preference. Moreover, the results also indicate that important aspects of even culturally foreign music can be conveyed, also in limited melodic stimuli.

  Generally, the results support the assumption of a general cognitive framework for melodic surface structure. This might be interpreted as to indicate that, metaphorically speaking; melody may indeed be a universal ‘language’, but one which we all understand in our own way.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Ahlbäck, Sven
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
  MITIS - Musical Information  Technology in Schools: How can interactive  music technology be used to support learning of music literacy?2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  MITIS – Musical Informational Technology in School

  The aim of the MITIS - project is to explore possibilities to create interactive teaching materials where new technology is used to distribute knowledge about musical structure (i.e. notation) as well as content in an interactive and creative way. This is carried out as a collaborative project between a group of music teachers, the company DoReMir, and researchers and staff from the Institution for Folk Music and the Institution for Music, Pedagogics and Society at the Royal College of Music in Stockholm.

  The core foundation of the project is literacy in music – for example reading and writing notation (Asmus, 2004). Notation is for most musicians an important tool to use both for taking part of, interpreting, documenting and pass music on (Hultberg, 2000). In connection with the digitalization of society and digital tools to do things such as interpreting, documenting and pass music on made available to a broader public, traditional notation has got a more hidden place in music education in schools. In the Swedish curricula for the compulsory School, notation is explicitly mentioned in 1969. In the later Curricula’s, different kind of notation is mentioned, but not as explicitly as in earlier years (Skolöverstyrelsen, 1969; Skolverket, 2019). This also aligns with the development of society as a whole, and with the strategy for digitalization that was established by the Swedish government in 2017 (Regeringen, 2017) and can be seen as a development towards a wider view on different forms of notation. However, in the aesthetic program for the upper secondary school, reading traditional notation on a basic level, is required in the Curricula (Skolverket, 2020). Furthermore, to get access to higher music education in Sweden, the skill of reading traditional notation, is required. We argue therefore, that to increase music literacy, also in regard to reading notation, can be seen as an democratic issue. To make learning notation available and possible in an easy and digitalized way, with devices available to pupils in school, may be an important step to advance possibilities for every child to access higher music education.

  An important part of the project is to develop and support learning and interpretation of notation in different creative ways. One of the starting points for this project is the technique for digital music interpretation that has been developed by DoReMir Music Research AB. This technique has been used in an app called Notysing, for learning to read and sing traditional notation with a digital device such as a reading tablet or mobile phone. The project has been running since 2018. The first year the focus was to develop the app, test it within a small group of music teachers, and ensure good technical quality as well as pedagogical foundations for the design. In 2019 testing started in compulsory as well as in upper secondary School in Sweden, with focus on gathering qualitative data through a digital survey in the app. During autumn 2020 a qualitive study has been conducted, and in-depth interviews are in progress. Pupils in San Diego has been included in 2020, also as a part of finding new teaching strategies for distance education during the Covid19 pandemic. It has been developed and tested with over 200 pupils and music teachers.

  Preliminary results suggest that pupils and music teachers are positive to learn notation through an app that uses gamification to enhance and motivate learning, and that issues that arise are mostly technical, and that the equipment of the schools, and technical skills ana knowledge of the music teacher are crucial for success. Furthermore, the results indicate that regards must be taken to

  different systems for managing IT in different schools and municipalities. Last but not least, there are great school-cultural differences in how schools work with notation in San Diego and in Sweden, which once again raises questions about how to work with it in our context, and also, why we work with it the way we currently do.

  References

  Asmus, E. P. (2004). Music Teaching and Music Literacy. Journal of Music Teacher Education, 13(2), 6–8. https://doi.org/10.1177/10570837040130020102

  Hultberg, C. (2000). The Printed Score As a Mediator of Musical Meaning – Approaches to Musical notation on Western Tonal Tradition. [Doctoral thesis, Malmö Academy of Music].

  Regeringen. (2017). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Utbildningsdepartementet: Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19.

  Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan 1 Allmän del. Utbildningsförlaget

  Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2019. Skolverket. Skolverket.( 2020). https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMUS%26courseCode%3DMUSINS01S%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_MUSINS01

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ahlbäck, Sven
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
  MSTRE-Net: Multistreaming Acoustic Modeling for Automatic Lyrics Transcription2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper makes several contributions to automatic lyrics transcription (ALT) research. Our main contribution is a novel variant of the Multistreaming Time-Delay Neural Network (MTDNN) architecture, called MSTRE-Net, which processes the temporal information using multiple streams in parallel with varying resolutions keeping the network more compact, and thus with a faster inference and an improved recognition rate than having identical TDNN streams. In addition, two novel preprocessing steps prior to training the acoustic model are proposed. First, we suggest using recordings from both monophonic and polyphonic domains during training the acoustic model. Second, we tag monophonic and polyphonic recordings with distinct labels for discriminating non-vocal silence and music instances during alignment. Moreover, we present a new test set with a considerably larger size and a higher musical variability compared to the existing datasets used in ALT literature, while maintaining the gender balance of the singers. Our best performing model sets the state-of-the-art in lyrics transcription by a large margin. For reproducibility, we publicly share the identifiers to retrieve the data used in this paper.

 • 49.
  Ahlbäck, Sven
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
  Notysing – notläsning för alla!2021Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Ahlbäck, Sven
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
  Pitch-Informed Instrument Assignment using a Deep Convolutional Network with Multiple Kernel Shapes2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper proposes a deep convolutional neural network for performing note-level instrument assignment. Given a polyphonic multi-instrumental music signal along with its ground truth or predicted notes, the objective is to assign an instrumental source for each note. This problem is addressed as a pitch-informed classification task where each note is analysed individually. We also propose to utilise several kernel shapes in the convolutional layers in order to facilitate learning of timbre-discriminative feature maps. Experiments on the MusicNet dataset using 7 instrument classes show that our approach is able to achieve an average F-score of 0.904 when the original multi-pitch annotations are used as the pitch information for the system, and that it also excels if the note information is provided using third-party multi-pitch estimation algorithms. We also include ablation studies investigating the effects of the use of multiple kernel shapes and comparing different input representations for the audio and the note-related information.

1234567 1 - 50 of 3743
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf