Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aakeröy, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sandelin, Veronica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Drömmen om ett arbete: En undersökning om anställningsbarhet i förhållande till personlighet och sökbeteende2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar på att ta reda på hur anställningsbarheten ser ut i förhållande till personlighet och sökbeteende. Studien vänder sig till tidigare studenter på det Arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. Finns det någon personlighetsprofil som är mer gynnsam i arbetssökningsprocessen? Hur ser kraven ut för tjänster inom yrkesområdet samt finns det något samband mellan personlighet, anställningsbarhet och beteende i sökprocessen.

  Genom att granska platsannonser sammanställdes vilka krav som krävs för tjänster inom yrkesområdet. En enkätundersökning skickades till personer som gått utbildningen. Även intervjuer gjordes med respondenter för att få ett djup i studien.

  Resultatet visar bland annat att det är egenskaper inom området samvetsgrannhet och extroversion som mest efterfrågas i platsannonser inom yrkesområdet. Över hälften av respondenterna som idag har arbete inom yrkesområdet har fått arbete genom sitt sociala kontaktnät. I intervjuerna framkom att respondenterna upplevt att personlighet är en viktig faktor som arbetsgivare tittar på vid rekrytering. Studien visar även att de som är arbetslösa är mer proaktiva än övriga. Dessutom finns ett tydligt samband mellan kön, familjesituation och geografisk rörlighet.

  Att vara en strategiker samt utarbeta ett stort och brett socialt nätverk har i denna studie visat sig viktigt på vägen mot drömmen om ett arbete, medan däremot skillnader inom gruppen verkar sakna betydelse.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abdi, Ailin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Persson, Eva
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En socialpsykologisk studie om organisationsvisionens betydelse för sociala relationer i arbetsvardagen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, we have considered the impact the organization`s implementation of its vision of the psychosocial work enviroment has been for the relations between the employees. We have primarily relied on a hermeneutic approach to understand our empirical data, and when we have interpreted and made a socialpsycological analysis on our collected empirical data. We have used Smith´s Institutional Ethnography, Sheff`s Social bonds and Asplund`s theory of Social responsivity. To collect the empirical data we have combined quantitative and qualtitative methods and a textanalysis at a visiondocument in the aim of capture both the depht and the breadth of our chosen fields of study. The results we have found shows that the psycosocial work environment within the organization can be seen as interplay between individual and enviroment and between individuals as well and that this interaction is influenced by the organizational culture that is created by the organization`s political vision

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Abdul Hamid, Nahed
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Arbetslöshet: En studie av unga vuxna invandrarakademiker2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The investigation is about young academician immigrants, who have studied engineering, economy, policy of economy, broadcast communication and business and IT management. The aim from this investigation is to look at the reasons that lead to the discrimination at the labor market, and investigate how the young academician immigrants deal with this discrimination. The main theories in this investigation are: the ethnicity, the signal and filter, Exclusion/inclusion and Habitus. The result I have reached when investigating the experience of the unemployment young graduated immigrants and the difficulties they face when getting involved or engaged in the Swedish labor market, because of discrimination and their ethnic background. Despite the fact that they don’t come from Swedish origin, but they did study at Swedish national programs still, they are excluded from the labor market, because of prejudice. The young graduated immigrants feel that there a huge gap between them and the Swedish labor market. When searching for jobs some of the employers reject giving chances to those unemployed immigrants. So the only way for them was to build a social relationship with other immigrants who might help in a way and this might also lead to difficulties at the labor market.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 4.
  Abdul Hamid, Nahed
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Utanförskap i gemenskap2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Invandrarungdomarna som går tre år i en förberedelseklass till gymnasiet behöver lära känna svenskfödda ungdomar för att utveckla språket, och skapa sociala relationer med svenskfödda ungdomar. Invandrarungdomar och svenskfödda ungdomar har fördomar om varandra, vilket är en besvärlig situation i skolan.

  Syftet med studien är att lyfta fram problemet utanförskap som finns bland invandrarungdomar i skolan . En kvalitativ metod användes för att den gav möjlighet att närma sig informanterna. Därmed uppnåddes syftet och frågeställningarna besvarades.

  Den sociokulturella teorin som användes i uppsatsen lyfter fram problemområdet, alltså invandrarungdomar. Intervjuerna berör kultur och det svenska samhället samt identiteten hos invandrarungdomar i det nya sociala rummet, hur de upplever sin vardag, hur de känner när de möter svenskfödda ungdomar.

  Segregationen är tydlig mellan de två grupperna på grund av att det är svårt med kommunikationen mellan dem.

  Nyckelord: Segregation, utanförskap, invandrarungdomar, svenskfödda ungdomar och sociokulturella.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Abdurahmanovic, Dervisa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Boo, Charlotta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "Man gör vad man kan": En kvaltativ studie av åtta före detta högskolestudenters tankar och funderingar kring övergången från studentlivet ut i arbetslivet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Genom att genomföra åtta kvalitativa intervjuer med hägskolestudenter har vi undersökt de upplevelser och tankar som dyker upp i samband med övergången från studentliv till arbetsliv. Våra informanter ...

 • 6.
  Abrahamsson, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Perfektionism och kroppsmedvetenhet i ett hälsoperspektiv; skillnader mellan män och kvinnor 2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med studien har varit att undesöka om det finns något samband mellan hälsoperfektionism, somatiska besvär och kroppsmedvenhet. Syftet var också att se om det finns någon skillnad i kroppsmedvetenhet mellan män och kvinnor. För att undersöka detta gjordes en enkätundersökning där 55 försökspersoner deltog. Enkäten bestod av tre delar där hälsoperfektionism, kroppsmedvetenhet och somatiska besvär var variabler. En hypotes i undersökningen var att kvinnor är mer kropssmedvetna än män och att de har ett högre krav på hälsoperfektionism. En annan hypotes var att det finns ett samband mellan somatiska besvär, body consciousness och hälsoperfektionism. Resultatet visade inte att kvinnor i större mån skulle vara hälsoperfektionister än män däremot bekräftades det att kvinnor är mer medvetna om sin händer, kroppshållning, hår och ansikte (public body consciousness). Detta resultat stöder tidigare studier. Kraven på att vara frisk (hälsokrav), en subskala av hälsoperfektionism, hängde strakt samman med Public Body Consciousness och Private Body Consciousness. Mellan somiska besvär och Body Consciousness fanns inget samband.
 • 7.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lundin, Martina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Malm, Caroline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patientupplevelser i palliativ vård2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Palliative care is something most nurses are dealing with during their working lives. The purpose of this study was to illuminate the experiences of nursing care from a patient perspective. Nine articles were selected for review, from the articles six themes revealed: Experiences of; nursing relationships, communication and information, the care environment, symptom control, accessibility and self-determination. The result showed that a relationship of trust and communication created good nursing care. Lack of communication could also occur. A good nurse was perceived as someone who listened and had broad knowledge. Patients wanted to be involved in their care and treatment.

   

   

   

  Download full text (pdf)
  patientupplevelser palliativ vård
 • 8.
  Abrahamsson, Ann-Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sernemyr, Jannika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Social kompetens och rollkonflikt: en sociologisk studie om hur bedömning av personlighet kan leda till rollkonflikt2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 9.
  Abrahamsson, Ann-Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sernemyr, Jannika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Social kompetens och rollkonflikt: En sociologisk studie om hur bedömning av personlihget kan leda till rollkonfllikt2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 10.
  Abrahamsson, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tinebo, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Urinvägskateteriseringens betydelse för uppkomst av urinvägsinfektion2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen varav urinvägskatetrar orsakar cirka 90 %. Syftet med studien var att undersöka om val av metod och material för urinvägskateterisering kan minska förekomsten av kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie. Femton vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Katetrar belagda med hydrogel, silver och antibiotika tycks ha en hämmande effekt gällande uppkomst av urinvägsinfektioner. Val av metod kan påverka risken för att urinröret skadas vid kateterisering och därmed påverka risken för att urinvägsinfektion uppkommer. Fortsatt forskning inom området behövs för att finna ytterligare preventiva åtgärder. Utveckling av nationella riktlinjer samt kontinuerlig utbildning av vårdpersonal efterfrågas av litteraturstudiens författare för att minska förekomsten av komplikationer som uppkommer till följd av urinvägskateterisering.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Abrahamsson, Carola
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Asklund, Pernilla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Elisabeth
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att vara närstående till en svårt sjuk: människa i det palliativa skedet samt den första tiden efter dödsfallet en litteraturstudie -2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Närstående har en viktig roll i den palliativa vården, men det är lätt att den sjuke hamnar i centrum och den närstående glöms bort. Sjuksköterskan kan underlätta deras sorgeprocess genom att se deras behov under sjuksomstiden samt se dem som en enhet med vårdtagaren. Syftet med studien var att belysa hur det är att vara närstående till en svårt sjuk människa i det palliativa skedet samt den första tiden efter dödsfallet. Metoden som användes var en litteraturstudie som grundades på resultat från 31 orginalartiklar. Fyra kategorier utkristalliserades tidigt och dessa var känslor, behov, hantering av situationen och livskvalitet. I studien framkom att närstående hade olika behov för att klara av sin roll. Det resultatet tydligast visade var deras behov av emotionellt stöd, information och hopp. Stödet till de under hela den palliativa vården, både före och efter den svårt sjuke har avlidit. De närstående behöver mer tid och utrymme i vården och sjuksköterskan behöver mer resurser och tid för dem. För att lyfta fram närståendes betydelse och behov i den palliativa vården behövs mer forskning kring detta, framför allt kring tiden efter dödsfallet.
 • 12.
  Abrahamsson, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Marcusson, Anette
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Närståendes upplevelser av den palliativa vården2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vården av svårt sjuka och döende människor har under det senaste seklet genomgått stora förändringar. I början av 1900-talet hade närstående allt ansvar för den anhörige i hemmet. På 1950-talet tog professionen

  över vården på sjukhuset. Ädelreformen som togs i bruk på 1992, har inneburit att allt fler människor vistas den sista tiden i livet i sin hemmiljö. Detta kan få konsekvenser för närståendes egen hälsa. Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser av den palliativa vården. Studien visar att närstående inte alltid är nöjda med den information och stöd de får av sjuksköterskan. Brist på information, stöd, och adekvat kommunikation leder till att närstående känner sig maktlösa, oroliga och stressade. Behov av undervisning om hur den närstående ska kunna hjälpa den anhörige i vården är betydelsefull, eftersom delaktighet påverkar sorgearbetet positivt. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta närstående på ett adekvat sätt behövs utbildning i palliativ vård och att kommun och landsting tar till sig forskning och integrerar den i det kliniska vårdarbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Abrahamsson, Emeli
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Paulsson Prytz, Alexandra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Omvårdnad av patienter med demens: - orsaker till etiska svårigheter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People with dementia is a category of patients that nurses often meet. The disease affects the cognitive functions and because of that there may appear frequent ethical difficulties in nursing. Therefore the purpose of this study was to highlight the causes of ethical difficulties within professional nursing care of patients with dementia. The study was conducted as a literature review and the results consisted of five themes: lack of knowledge, lack of time and resources, restricted physical care environment, threatened autonomy, dignity and integrity and lack of communication. Health personnel’s lack of knowledge about dementia caused difficulties in identifying the various symptoms and because of that perform a professional nursing care. As a consequence of lack of time and resources, the patients were limited more than necessary. In a hospital environment patients were at risk of becoming over-stimulated due to stimuli from many directions. Since dementia may affect the ability to communicate, there were difficulties in preserving patients autonomy, dignity and integrity. The conclusion is that good knowledge about the disease is required and an adaption of the physical and psychological environment. More research is needed about the impact of time and lack of resources regarding patients with dementia, because of today’s great savings and staff reductions in health care. There is a lack of health personnel with knowledge about dementia and educations have to be developed to meet the needs that arise in the organizations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abrahamsson, Eva
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lundvall, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En jämförande studie mellan två smärtskattningsinstrument2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 15.
  Abrahamsson, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Börjesson, Siv
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Nilsson, Annelie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ensam i en sal2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Isolering är en åtgärd för att förhindra smittspridning eller för att skydda patienten från smitta. Vårdformen kan ge upphov till psykisk påfrestning och lidande hos patienten. Syftet med litteraturstudien var att göra en jämförelse av upplevelser hos patienter i smitt- eller skyddsisolering. Studien genomfördes som en litteraturstudie och baserades på 16 vetenskapliga artiklar. Det framgick skillnader och likheter vid jämförelserna av upplevelsen hos smitt- och skyddsisolerade patienter. Några av skillnaderna var kunskapen och förståelsen för isoleringen. De skyddsisolerade upplevde det som en process som de behövde genomgå medan de smittisolerade upplevde det som mer traumatiskt eftersom de fick otillräcklig information vid isoleringstillfällets start. Något som var gemensamt för både smitt- och skyddsisolering var känslor av ensamhet, tristess och fångenskap. Vidare visade det sig att ångest och depression var förekommande reaktioner hos både de smitt- och skyddsisolerade patienterna. Mer forskning inom det här området efterfrågas eftersom inga tidigare studier med jämförelser av dessa isoleringsformer har påträffats inom området. Även ytterligare utbildning behövs för att skapa en god vårdkvalitet för patienter i isolering för att främja en god omvårdnad i den kliniska verksamheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Abrahamsson, Reneé
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Alexandersson, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ekberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rydström, Emma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Åtta gymnasieelevers TV-vanor: En kvalitativ studie1996Student paper second termStudent thesis
 • 17.
  Abrahamsson, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Emond, Carolin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Faktorer som påverkar sjuksköterskan att följa den yrkesetiska koden2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den etiska koden och de etiska principerna är till för att bland annat stödja sjuksköterskan i hennes strävan mot ett yrkesetiskt förhållningssätt. För att möjliggöra detta måste koden och principerna vara kända, kunna införlivas och tillämpas i sjuksköterskans arbete. Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka sjuksköterskans möjlighet att utöva omvårdnad enligt den etiska koden och de etiska principerna. Studien genomfördes som en litteraturstudie. De huvudfaktorer som framkom i resultatet utgick från organisationen, yrkesrelationerna samt från sjuksköterskan som person. Sjuksköterskan hade ett behov av utbildning, stöd och möjlighet till reflektion, vilket omvårdnadshandledning gav henne. Etiska svårigheter kunde leda till moralisk stress och därmed till ohälsa för sjuksköterskan. Sjuksköterskan borde få ut-ökade möjligheter till omvårdnadshandledning. Forskning efterlyses kring hur sjuksköterskan kan minska känslan av maktlöshet och etisk stress.
 • 18.
  Abrahamsson, Susanne
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Carin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Attityder till överviktiga patienter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett växande problem och betraktas som en global epidemi. Också i Sverige har detta ökat avsevärt. Ett för stort energiintag i förhållande till förbrukning är den största orsaken, men också ärftliga faktorer kan leda till övervikt. Detta medför ofta komplikationer för den enskilde personen i form av ökade hälsorisker och sämre livskvalitet. Större kunskaper om orsaker och prevention är viktigt, samt att ha ett korrekt och professionellt bemötande är av stor vikt hos vårdpersonalen som behandlar dessa patienter. Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonals attityder till överviktiga patienter. Metoden var en litteraturstudie som var grundad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet kunde indelas i två kategorier, positiva attityder och negativa attityder. Vårdpersonal som huvudsakligen arbetade med överviktiga patienter hade mer positiva attityder och ett bättre förhållningssätt gentemot de aktuella patienterna. Gruppen med negativa attityder, dominerade i resultatet, de visade fördomsfullhet och negativism och att överviktiga patienter ofta särbehandlas. Överviktiga ansågs som lata och själva skyldiga till sin övervikt. Vårdpersonalen uttryckte ofta att de helst skulle vilja slippa vårda överviktiga patienter. En ökad medvetenhet om egna attityder och större kunskap om denna sjukdom vore önskvärt för framtiden för att uppnå den bästa omvårdnaden för dessa patienter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Abrew, Gunilla de
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mamma pappa barn. Om delad föräldraledighet.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Studien handlar om föräldrar som i större utsträckning än som är vanligt har delat föräldraledigheten mellan sig. Genomförandet har skett genom kvalitativa intervjuer med sex föräldrapar. Studien visar att valen kring delad föräldraledighet sker som ett gemensamt beslut och utan konflikter där den ene eller andre föräldern "inte vill dela med sig av sina dagar". Föräldrarna ser ett delat uttag som något som dels gynnar relationen med barnet men också som positivt för parrelationen. Man ser inte ersättningen i föräldrapenning som en lägre kompensation för uteblivet arbete, utan snarare som ersättning man får för att vara hemma med sina barn. Föräldrarna i studien tenderade inte att se ledigheten som ett bortfall av pengar utan som en vinst i tid. De hade heller inte upplevt att arbetsgivaren reagerat negativt på deras föräldraledighet. Likaledes upplevde de heller inte i någon större utsträckning annat än positiva kommentarer från omgivningen.
 • 20.
  Acevski, Robert
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tidebrant, Niklas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Familjefaktorer som påverkar barns och ungdomars frukt och grönsaksintag.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Frukt och grönsaksintaget har minskat i både rika och fattiga länder. Konsekvenserna av ett för lågt intag kan vara övervikt och fetma som i sin tur kan leda till hjärt- och kärl sjukdomar, cancer och diabetes typ 2. Det har visat sig att det finns flera olika faktorer i hemmet som gör att det har blivit ett minskat intag. I tidigare forskning finns det tydliga samband mellan familjen och ett minskat intag av frukt och grönsaker hos barn och ungdomar. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i familjen som påverkar barn och ungdomars intag av frukt och grönsaker. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie och de databaser som användes vid databassökning var Ebsco och Pubmed. Resultat: De tre faktorer som hade störst betydelse för frukt och grönsaksintaget var: Socioekonomisk status, Matkultur och Föräldrars som förebilder. En låg socioekonomisk status visade på ett mindre intag av frukt och grönsaker. I familjer med låg socioekonomisk var tillgängligheten och kunskapen om frukt och grönt lägre hos familjerna. Tidigare gjorda interventioner visar att det finns metoder för att öka intaget hos barn och ungdomar. Implikationer: Genom att höja kunskapen om betydelsen av frukt och grönsaker går det att förbygga problem med framtida hälsa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Adamsson, Helén
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lärarens upplevda psykosociala arbetssituation: grunden till elevens inlärningsmiljö1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Att rikta min studie åt lärarna kändes naturligt då jag själv tidigare har arbetat som idrottslärare. Att arbeta som lärare är ett roligt och inspirerande yrke då man fär möjlighet att dela med sig av sin kunskap men det kan också innebära hårt slit och utbrändhet. Läraryrket är bland det viktigaste yrkena då lärarna skall vägleda barn och ungdomar in i framtiden. Att få mäjlighet att påverka och hjälpa eleverna, med vetskap om att det man gör kan ha avgörande betydels för elevens framtid, är fascinerande. Som lärare känner man ett stort ansvar för att man på bästa sätt skall hjälpa varje enskild elev att skapa en god kunskapsgrund för framtiden. Yrket som lärare kan som sagt också innebära en tung arbetsbelastning, så tung att man inte orkar med situationen. Arbetskamraterna spelar i en sådan situation ganska stor roll. Jag har haft lyckan att arbeta på skolor där gemenskapen bland personalen har varit stor och därmed har jag sett vad det sociala klimatet kan åstadkomma bland lärare som så att säga har “gått i väggen”. Från många håll och kanter har det på senare tid kommit indikationer om att lärarna har det jobbigt just nu. Mitt val av uppsatsämne ligger med andra ord i tiden. Att utforska lärarnas arbetssituation anser jag mycket viktigt då det är lärarna som skall se till att det sker ett kunskapsbyte mellan generationerna.
 • 22.
  Adanalic, Mustafa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Maljoki, Timka
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "I mitt hemland var jag någonting" Om akademiker med invandrarbakgrund inom yrkestrafiken2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning och fokus ligger på åtta akademiker med invandrarbakgrund som jobbar inom yrkestrafiken vilka vi intervjuade. Med hjälp av dessa åtta intervjuer vill vi få fram hur dessa personer upplever sin situation på arbetsmarknaden och vad de själva tror ligger bakom deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden utifrån deras respektive utbildningsnivå. För att kunna analysera våra insamlade data har vi valt att använda oss av teorier skrivna av Pierre Bourdieu och Erving Goffman.

  Genom vår uppsats har vi kommit fram till att dessa åtta informanter trots sina ansträngningar har misslyckats med att få ett kvalificerat arbete. Det finns ett antal olika orsaker, våra informanter beskrev att de tror att det existerar en rädsla hos arbetsgivare för att anställa en akademiker med invandrarbakgrund och att det dels förekommer diskriminering på arbetsmarknaden. Utifrån de intervjuer vi har samlat på oss har vi konstaterat att det till större delen finns likheter mellan informanterna som vidare stämmer överens med våra teorier.

  Nämnvärt är att informanterna bland annat strider för att deras olika kapital ska erkännas av omgivningen och att de anser striden om ett arbete vara värd att kämpa för. Vidare beskrevs socialt kapital som väsentligt av våra informanter då de har tron på att det är lättare att få ett jobb om man har dem rätta kontakterna. En anledning till att samtliga intervjupersoner är aktiva inom yrkestrafiken beskrivs vara att det är enkelt att få tillträde men även samhörigheten med landsmän och andra invandrare som arbetar i branschen är på något sätt lockande. Det kan jämföras med tribal stigma som vi redogör för senare i uppsatsen. Konsekvenserna av våra informanters svårigheter på arbetsmarknaden blir att de känner sig stigmatiserade och ifrågasatta av samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Adelgren, Anna-Carin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karlsson, Ulrika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Attitudes and Motives to Exercise among the Empolyees of National Gummi AB: A Descriptiv Quantitaive Studie2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  National Gummi AB has chosen to improve upon the health of its empolyees by increasing the employees wages with 4 crowns/h if the employees will do physical exercise. The main purpose with this study is to find out employees attitudes and motives surrounding physical exercise. The under lying purpose is to find out employees attitudes to the company's health promotion and see if there is a need for changes within the health program. The method was quantitative and a questionnaire was given to 90 candidates, active as well as inactive. Almost all participants likes exercise, but exercising is more important for those who participates in the exerciseprogram. The most convincing motive to exercise is the health reason as well as the physical well-being. The greatest problem is that of not having enough time. In general, the company's health promotion investment is good.
 • 24.
  Adelgren, AnnaCarin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Levenius, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kvinnors upplevelse av att handskas med sin långtidsskada: En explorativ studie av fyra kvinnor2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med denna studie var att undersöka hur rehabiliteringsprocessen ser ut hos kvinnor som råkat ut för en långtidsskada. Intresset var mer specifikt att ta reda på upplevelserna och hanteringen av skada utifrån idrottspsykologiska perspektiv som miljö, motivation, stress, själförtroende och målsättning. Metoden utgjordes av en semistrukturerad intervjuguide om ca 20 frågor. Försökspersonerna var fyra kvinnor, med medelåldern 28 år, i begynnelsen av sin rehabiliteringsprocess. Tre av fyra kvinnor hade innan skadan varit aktiva i en idrottsförening. Resultatet visade att träning, självförtroende, självbestämmande, positivt tänkande och mer målsättning anses vara de bästa copingstrategierna vid en skadesituation. Det framgick att några av upplevelserna under skadesituationen var att man inte kunde lita på sin kropp. Skadan upplevdes ha ett negativt inflytande på träningen och vardagslivet och oro fanns för att inte bli återställd. Slutsatsen är att anstängningen för att bemästra sin skada är otillräcklig hos två av kvinnorna. Det är saknad av engagemang och upplevd hopplöshet som bidrar till sviktande motivation. Det som stärker motivationen är konkreta mål, upplevelsen av framsteg och känslan av kontroll över sin situation.
 • 25.
  Adelgten, AnnaCarin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Erixon, Nadia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Monica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kost och motionsvanor hos gymnasieungdomar i Halmstad: En kvantitativ studie om attityder, värderingar och påverkansfaktorer kring kost och motion2000Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Stämmer massmedias bild om svenska ungdomars försämrade kost- och motionsvanor överens med gymnasieungdomarna i Halmstad. Vi har valt att arbeta kvantitativt och utifrån det utformat en enkät som ska besvaras och beskriva vårt syfte. Tredje årets gymnasieungdomar i åldern 18 till 21 år. Slumpvis utvalda 10 elever per program.
 • 26.
  Aderclou, Christina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den plastiska människan: neurologisk förändring med fokus på den individuella läroprocessen1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet var att undersöka om individuell lärprocess har betydelse för träning, lärande och bemötande av personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada. Ur ett salutogeniskt perspektiv grundat på neurologisk- och utvecklingspsykologisk forskning. Genom intervjuer och lärstilsinventieringar med sex informanter gjordes upptäckter som pekar mot bättre rehabilitering, lättare arbetsplatsintroduktion och lättare skolgång om man tar den individuella läroprocessen i beaktande. Metalärande och dialog runt lärande kan innebära en gynnsam förändring, för den funktionshindrade. Resultat som kan relaterar till de förbättringar som inom medicinsk verksamhet brukar hänföras till “spontan förbättring” det vill säga förbättring som inte kan förklaras. Neuroforskning av i dag pekar på att hjälpmedel kan vara ett hinder för att utveckla och skapa nya minnesspår. I stället bör hjärnan, precis som hjärtat och resten av kroppen tränas. Hjälpmedel innebär anpassning, inte en utveckling i linje med hjärnans plastiska kapacitet. Det bör nog övervägas om en planerad hjälpmedelsinsats hjälper eller stjälper individen. Svarer beror på vems pespektiv man intar. Den skadades eller samhällets, eller vad den skadade själv vill och motiveras till. Gruppen upplevde hinder för lärande som inte relaterades till själva funktionshindret. Begränsningar sattes av rehabiliterings- och habiliteringspersonal på basis av diagnostiserad hjärnskada, andra teorier. Informanterna fick inte konkret pröva sina förmågor. Andra personer talade om vad de kunde och inte kunde göra. Detta uttrycktes som en stor frustration, särskilt svårt var det för dem som hade ett accomodativt lärstilsmönster. Begreppet tid var frekvent och livligt diskuterat. Flertalet tenderade i lärstilen ha hög nivå av reflekterande observation, vilket generat ökat tidsbehov, detta kombinerat med att funktionshindret i sig medför ökat tidsbehov, gör att de uppfattas som “sega eller dumma” som någon av dem uttryckte det. I studion framkom vid lärstilsinventeringen ett “perceptionsfenomen” som visade att de som uttryckte sig ha perceptionsbekymmer hade hög varseblivning, men obefintlig förmåga att bearbeta och organisera information. De använde sig av affimation för att klara sig. Deras lärande handlar om inlärning enligt modellärning eller operant betingning.
 • 27.
  Aderklou, Christina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Intermediära fönster: arena för adolescent självutveckling Subjektiva upplevelser i gränssnittet människa och maskin1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Interaktion med tv, videos och datorer fokuserades för att undersöka om gränssnittet har betydelse för självutveckling. Intermediära fönster skapades som begrepps- och analysmodell för olika upplevelseförmedlande bildskärmar. Nio adolescenter intervjuades mikroanalytiskt. Mikroskeenden genom tittande, spelande och samtalande i intermediära fönster analyserades komparativt med D.N. Sterns självteori. Upplevelser i intermediära fönster förmedlade känslor av själv. Resultatet visade att upplevd självagens inom kärnsjälvsdomänen var av stor betydelse för subjektets upplevelse av relateranden inom andra domäner. Utöver Sterns känslor av själv fann jag känslor av ett själv på flera platser samtidigt och känslor av ett själv med flera jag; en kompetens innebärande en ny och annorlunda tanke- och samspelskapacitet. Implikationer diskuteras utifrån intermediärt fönster som ett kliniskt fönster för diagnostik, terapi och intervention. Intermediära fönster modellen diskuteras också som en faktor att ta i beaktande vid införande och användning av olika former av kommunikationsteknologi i skolan, i ljuset av D.N. Sterns självteori
 • 28.
  Adetun, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svensson, Andreas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En god styrning: -En kvalitativ studie kring en fotbollstränares roll för att skapa resultat och samtidigt ha ett välmående lag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har valt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera problematiken inom tränarrollen i att balansera ett lags välmående samtidigt som man strävar efter att nå resultat. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för vad som kan vara bra att tänka på som tränare för att i styrning kunna kombinera fokus på resultat och välbefinnande på ett optimalt sätt. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har genomfört observationer och kvalitativa intervjuer för att samla in vårt material. Vi har arbetat induktivt utifrån vår empiri och har använt oss av teorier kring socialisationsprocesser, interaktionsritualer, intersubjektivitet och idrottens fenomenologiska struktur för att få en förståelse och skapa ett sammanhang för vår data. Vi har även använt oss av tidigare forskning kring idrottsledarens sociala roll, ledarskap & styrning och elitcoachers syn på sig själva för att få en ökad förståelse och för att läsarna ska få en bredare bild kring vår frågeställning. För att kunna nå och sträva efter resultat och samtidigt ha en grupp som mår bra krävs en tydlig kommunikation från ledare och organisation. För att balansera upp välmående och samtidigt sträva efter resultat krävs det en förståelse hos spelarna över de besluts som tas.

  Download full text (pdf)
  En god styrning
 • 29.
  Adler, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Missner, Mario
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Dömd till livstids lärande: Lärande och kompetensutveckling inom företagshälsovården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är ständig utveckling och förnyelse viktiga överlevnadsvillkor för företag inte minst inom branschen företagshälsovård. Konkurrensen ökar och företagen måste ständigt se till att ligga i framkant och det har allt oftare konstaterats att den viktigaste tillgången är att utveckla de anställdas kompetens. Syftet med studien är att studera personals uppfattningar kring kompetensutvecklingen inom företagshälsans olika yrkesgrupper samt att genom den identifiera hur gynnsamma förhållanden för lärande kan skapas. För att få svar på syftet har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer där fem olika yrkesgrupper representerades och företagets Vd. Studien har en fenemenografisk ansats som medför dataanalysmetod som består av sju steg. Eftersom vi var ute efter variationer av yrkesgruppernas olika uppfattningar var den fenemenografiska ansatsen mest optimal.

  I resultatet framkommer det ett flertal uppfattningar kring kompetensutveckling, lärandestrategier och hur gynnsamma förhållanden för lärande kan skapas. Vidare finns det gemensamma uppfattningar om att yrkesgrupperna har ett stort handlingsutrymme och att det är nödvändigt för att arbetet ska fungera. En av studiens slutsatser är att tid för reflektion är viktigt för gynnsamma förhållanden. Genom att få mer tid att kunna reflektera över det som har skett tror vi medför ett mer kreativt tänkande och en utveckling av kompetens. En annan intressant slutsats som framkom är att varje yrkesgrupp är i behov av den konsultativa kompetensen och att den aldrig är färdigutvecklad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Adlers, Ann-Cathrine
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att främja normal förlossning: Barnmorskans främsta uppgift2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pregnancy and childbirth are in most cases a normal life event. Over the past decades the rate of instrumental birth and caesarean sections has increased at the expense of normal birth. Despite more interventions no difference is seen in the maternal or perinatal morbidity or mortality. The midwife’s work encompasses the normal pregnancy and labour. The aim of this study was to describe how the midwife can promote normal birth. The study was conducted as a literature study in which 13 scientific articles, with both quantitative and qualitative approach, were analyzed. Three categories emerged that explained how the midwife promotes normal birth. The midwife creates through closeness a positive relationship to the woman and gives guidance. By using herself as a source of knowledge, the midwife’s senses, experiences from previous labours and formal knowledge, contribute to make correct decisions. The midwife supports and confirms the normalcy, from the woman’s individual needs, and thereby creates a safe environment for the woman that prevents her from unnecessary interventions. As there is a medical culture within the maternity care, the midwife’s work with normal birth needs to be strengthened. Since the organization has an impact on the midwife’s promoting work, further research is needed in this area.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Adlers, Ann-Cathrine
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att verka som lots - Ett sätt för barnmorskan att främja normal förlossning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the majority of all pregnancies are assessed as normal, the interventions during labourprocess increase, where caesarean section without medical reason is one part. One reason may be that care for women with uncomplicated pregnancy is conducted at the same level as a complicated pregnancy. A caesarean section may result in increased risk of health problem for both the woman and the child. The midwife´s work encompasses the normal, uncomplicated pregnancy and labour. The midwife also has the possibility within the working range to promote women’s health. The aim of this study was to gain an increased understanding of how midwives promote the normal labourprocess. A non-participation observational study, of a total of four midwives in duty at a labour ward, was conducted at two hospitals. Grounded Theory was used for data collection and analysis. As a result emerged the core category to act as a pilot with four subcategories. The midwife primarily creates and anchors a relationship with the woman. Through the different stages of labour, the midwife assesses, facilitates and confirms the labourprocess individually, concerning the woman´s needs. The categories together form a model that describes what the midwife performs; in verbal and silent communication and in acting or refraining from acting, to promote a normal birth. There is a need for further research about what in the midwife´s management that promotes the normal birth. It is also essential with research at an organizational level since it has an impact on how the midwife promotes normal birth.    

   

 • 32.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vidjen, Elma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Våldtäkt i krigsjournalistik: En uppsats om vilka faktorer som påverkar krigsbilden i vårt nyhetsutbud2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 33.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rosenqvist, Michelle
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  7 LEDARE I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHENS SYN PÅ, OCH HANTERING AV, FASTIGHETSMÄKLARES GRÄNSLÖSA ARBETSFÖRHÅLLANDEN.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get an idea of ​​how the leaders in the real estate industry perceive and manage boundless working conditions. Questions that were answered were how the leaders in the service influence and control the employees' working conditions. Also how the communication strategies are designed to facilitate the work towards common goals, when tasks are not limited to the workplace. The study examine if boundless working conditions is characterized by unspoken expectations. Based on the current view, seven interviews were conducted with leaders from six organizations in the real estate brokerage. The results showed that the industry is controlled by few limits and that leaders use different strategies to maximize performance and wellbeing. It is a commission-based industry in which all work is according to individual performance where results are measured before the time spent at work. By explicit strategies of working and labor leaders are trying to reduce inequalities, and so they try to also reduce the scope of the psychological contract in certain aspects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Adolfsson, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Holmén, Elin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Stressorer i vårdmiljön och dess inverkan på sjuksköterskans omvårdnad2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: The professions in health care are highly physically and especially mentally stressful jobs where time pressure and work rate continues to increase. Purpose: The purpose of this study was to illuminate stressors that may affect nursing outcomes. Method: The study was a literature review, 17 articles (3 qualitative and 14 quantitative) and a thesis which met the study's purpose was reviewed and analysed. Results and conclusion: Many factors and causes of ill health can today be found in the work environment and its increasingly greater demands on the individual. Each individual is unique and therefor affected differently by the same situations. The stressful experience and how each person handles the situation depends on all the factors in her/his whole life-world. It becomes clear that regardless of the situation, no one is doing well during long-term stress. The factors considered to contribute to the deterioration of quality of care includes lack of time, heavy workload, staff shortages, poor working conditions and reorganizations. These together and also separately, result in that nurses´ experiences of stress and dissatisfaction with their work, which may affect quality of patient care. Implication: Further research should focus on how nurses can influence the factors which leads to stress and a poor work environment and decrased quality of care.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Adolfsson, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Föräldrars betydelse för utveckling av övervikt och fetma hos barn: En litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I dag pekar allt fler rapporter på att övervikt och fetma hos barn är ett växande problem i hela västvärlden. I Sverige förekommer fetma hos cirka tre till fyra procent av barnen i 10-årsåldern och 18-25 procent i denna ålder är överviktiga. Syftet med litteraturstudien var att kartlägga föräldrars betydelse för utveckling av övervikt och fetma hos barn. Studien grundades på tio vetenskapliga artiklar som A söktes i databaserna, Academic Search/Ebsco Host, PubMed och Science Direct. Resultatet visade att föräldrarna hade stor betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma hos barnet i många avseenden. Föräldrarnas attityder, beteende, kroppsvikt och socioekonomiska status inverkade på barnets utveckling av övervikt och fetma. Med anledning av föräldrarnas centrala roll i problematiken kan därför en ökad kunskap och medvetenhet hos föräldrarna om barns näringsbehov vara ett steg i preventionsarbetet. Med anledning av detta är prevention för övervikt och fetma hos barn ett aktuellt problem att studera.
 • 36.
  Adolfsson, Kariin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Leetsaar, Simon
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rätt person på rätt plats2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Title: The perfect candidate – the selection process in a global organization.

  Authors: Kariin Adolfsson and Simon Leetsaar

  In today's society, it becomes increasingly current with correct person on correct place in the

  working life. What requires knowledge about how to recruit in a professional manner and

  reliable ways. In many bigger organizations, there is today a human resources department that

  only works with recruitment of new employees. The purpose with our research is to describe

  personnel selection process in a big swedish organization, how they work throughout the

  entire process. The study is based on three qualitative interviews and observations of two

  focus group interviews. The qualitative interviews were held with the personnel manager,

  deputy personnel manager and the recruiting manager. Moreover, a summary was formulated

  of the documents that the organization had given us access to. The results from the interviews

  and observations has then been analyzed compared to theoretical concepts chosen for the

  study. The analysis of the result shows that the organisation follows a surely prepared

  procedure in the personnel selection process that reflects the theoretical concepts chosen for

  the study. Finally, suggestions is presented how the organisation can work furthermore in

  order to improve their work with recruitment.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Adolfsson, Kristin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svärd, Linda
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kost och prestation ett steg mot idrottsanorexi1999Student paper second termStudent thesis
 • 38.
  Adolfsson, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Representativ demokrati: Hur väl fungerar den representativa demokratin och vilka är politikerrollen i Ängelholms Kommun?2000Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Idag har väljarna möjlighet, även vid de kommunala valen, att rösta, inte endast på ett parti, utan även på en enskild kandidat. Detta medför att en stor förändringsprocess har inletts både då det gäller politikerrollen och förutsättningarna för en fungerande demokrati. samtidigt har det under senare tid allt mer uppmärksammats att det, runt om i landet, råder stor frånvaro vid kommunalfullmäktigesammanträdena. De ledamöter som väljarna gett förtroendet att föra deras talan är alltså inte närvarande vid sammanträdena och i vissa fall ej heller deras ersättare. Detta har lett fram till följande frågeställningar: (i) Hur uppfattar fullmäktigeledamöterna sin roll som politiker? (ii) I vilken utsräckning deltar de ordinarie ledamöterna vid fullmäktigesammanträdena? (iii) Vad är det som påverkar i vilken utsträckning ledamöterna deltar vid sammanträdena? (iv) Vilken betydelse - ur ett demokratiskt perspektiv - har de ordinarie ledamöternas deltagande?
 • 39.
  Afsenius, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Pethra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Obstipation: Ett vanligt omvårdnadsproblem2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 40.
  Agardtson, Fredric
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tegebäck, Mats
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kommunikation i ett tillverkande småföretag: en fråga om förståelse och helhetssyn.1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 41.
  Agerhem, Karolina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ydrestål, Klara
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hur anställda talar om friskvårdsbidrag på sin arbetsplats2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health is a broad concept which can be viewed from different perspectives. Different parts can be included in the term such as disease, the absence of disease and well-being. Companies have

  different resources available to create benefitial conditions for individuals when it comes to their health. An example of a resource a company can use is a tax-free contributions in the form of a

  "healthcare subsidy" or "health allowance". The purpose of this study is to highlight the various conversations people have about healthcare subsidies in the workplace and our discussion is viewed partly from a sociocultural perspective. The authors did an inductive study. Seven interviews were conducted to collect empirical data. The discourses that emerged included the individual's own responsibility, the role of health care premium and that the talks were positive about health care.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 42.
  Agesund, Ann-Christin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Litteraturkritik i SvD och DN: - Kriterier för omnämningar på kultursidorna2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembeskrivning: Det finns närmare 500 förlag i Sverige, ca 70 av dessa är anslutna till Svenska Förläggarföreningen som uppger att det ges ut ca 1000 nya skönlitterära titlar i Sverige under ett år. Enligt Nationalbiografin utges ca 2300 titlar under ett år. Endast en bråkdel av all skönlitteratur som ges ut får publicitet i dagstidningar. Varken titlar, författare eller förlag. Syfte: Syftet är att undersöka om det går att urskilja om det finns kriterier och mönster för vilka författare och verk som får uppmärksamhet i pressen.Metod: Kvalitativ forskningsintervjuSlutsats: Vissa författare och förlag har en högre status hos kulturredaktionerna. Man kan tala om att de har kvalificerat sig för att höra till dem som blir omnämnda på kultursidorna. Vissa författare kommer aldrig på tal för recension, och vissa som varit kvalificerade kan "diskvalificeras" i ett senare skede. En författare kan bli omskriven som nyhet, och det finns ändå en möjlighet för en författare eller ett verk som inte hör till de kvalificerade, om ett verk visar sig höra hemma inom ett tema som redaktionen uppfattar som en trend.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Aggeborn, Ann-Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Persson, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kvinnan inom idrotten1979Student paper second termStudent thesis
 • 44.
  Aggebrink, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Stefan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Wikås, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Unga vuxnas erfarenheter av att ha fått diagnosen ADHD2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Living with ADHD can lead to a number of problems for the individuals receiving the

  diagnosis. Social- and psychological difficulties and other mental illnesses like

  depression and anxiety are all conditions that can occur when individuals are

  diagnosed with ADHD. Based on these facts it is urgent to examine young adult’s

  own experiences of what it means to live with an ADHD diagnosis to find ways to

  reduce the risks following the diagnosis. This study’s aim turns focus on young adults

  with ADHD, and the purpose is to increase the knowledge in what’s important after

  receiving a diagnosis from a nursing perspective. Four young women who all had

  received their diagnosis during the past year were recruited to the study. The

  informants were randomized from a children's psychiatric registry in Region Halland

  .

  The informants were contacted by phone and asked to participate in the study. Before

  the interviews started they were asked to fill in a consent form. The findings from

  your study clearly show a correlation between ADHD and other troubles in young

  adults everyday life. The majority of the informants describe feelings of exclusion

  with multiple failures in adaption as a result. Receiving a diagnosis contributed to get

  an explanation for their troubles, not only for themselves but to their environment as

  well. The result of the study also show the group's fear of changing health care

  contact mainly concerning the transition from child psychiatry for adult psychiatry.

  The study shows a high prevalence of trouble among individuals who have ADHD

  but also what an enormous personal profit it may mean getting diagnosis when the

  support can be individually adjusted. The study is based on only four informants and

  the result is therefore not possible to generalize on a larger group, however, the study

  can be used as background for a larger study with more informants. The current state

  of scientific knowledge in the field today are insufficient and most facts are based on

  individuals own experiences. We hope that our findings can contribute to further

  research that can benefit the nursing care for the patients.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Agmyr, Pernilla
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Nilsson, Emma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vilken är min roll? - Föräldrars upplevelse av delaktighet i barns omvårdnad på sjukhus2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Parent participation in the nursing care of their children in hospital haven´t always been obvious. Not until after the Second World War children´s need of their parents in hospitals were elucidated by researchers within psychology and nursing. Despite continued development of parent participation within children’s nursing care there is still deficiencies in that area. The aim of the study was to describe parent’s perception of participation in the nursing care of their children in hospital. The result shows parental perceptions of participation in the nursing care of children in hospital based on twelve scientific articles. The result includes four categories of participation which elucidate parental perceptions of; being present, information, decision-making, practical nursing care. The conclusion describes parent’s positive and negative perceptions of participation. Suggestions on further national studies within the area and in relation to the gender perspective are given. The futures care development with education on the subject could be national guidelines, Standardized Care Plan and e-hälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Agmyr, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Madeleine
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Friår: Hur har det upplevts? Tio personers reflektioner av friårsprocessen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 47.
  Ahl, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Från begränsad till utvidgad. En studie om vilka faktorer som inverkar på hur lärare förhåller sig till den nya och mer komplexa lärarrollen.2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med studien är att försöka tydliggöra vem individen bakom dagens lärarroll är. Jag vill lyfta fram vad det är i lärarens bakgrund som inverkar på hur han/hon förhåller sig till och hanterar den nya och mer komplexa rollen, vilken jag har valt att benämna ”den utvidgade” lärarrollen. Studien baserar sig dels på den fältstudie som jag gjorde inför min C-uppsats (2002), vilken berörde lärares arbete i det ”postmoderna” samhället. Den empirin är kompletterad med sju stycken nya livsberättelser. Män och kvinnor berättar för mig om sin uppväxt, skolgång, vägen till läraryrket och hur de ser på den nya och mer komplexa rollen. Ämnet är intressant med tanke på att de förändringar som sker i samhället även inverkar på skolan, lärarna och eleverna. Dagens komplexa samhälle kräver reflexiva identiteter vilket i sin tur ställer andra krav på skolan och lärarna än att enbart vara kunskapsförmedlare. Min studie visar att de lärare som accepterar den utvidgade lärarrollen fullt ut är avvikaridentiteter och dessutom flexibla och förändringsbenägna. De flesta av lärarna är reflexiva och självständigt reflekterande och några av närmar sig Touraines beskrivning av ”subjektet”, vilket innebär att individen själv är med och skapar de sociala förutsättningarna som han/hon lever i. Den skola som jag har gjort min studie på verkar vara på väg att bli en skola för subjektet.
 • 48.
  Ahl, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lärares arbete i det postmoderna samhället2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Jag har under ett års tid vistats regelbundet på en högstadieskola och intervjuat lärare om hur de upplever sin arbetssituation. Jag har försökt förstå grunderna för deras upplevelser med hjälp av i första hand, C Wrigt Mills och Andy Hargreaves. De bekymmer och problem som tydligast framträder hos lärarna handlar om svårigheter med att arbeta i arbetslag,, hantera elever med problem, krav på förändringar och flexibilitet samt den ökning av stress och tidspress som många upplever. Jag vill lyfta fram att en del av de bekymmer som lärarna upplever i sin arbetssituation har sin förklaring i problem på samhälls- och organisationsnivå. Eftersom människan lever i en miljö som är begränsad kan hon inte förväntas vara medveten om alla orsaker till sin belägenhet eller det egna jagets begränsningar.
 • 49.
  Ahl, Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hoffert, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vad ska man med mobilen till? En undersökning av hur individer tolkar och förhåller sig till mobiltelefonen.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vi har gjort en undersökning om vilken funktion mobiltelefonen fyller för människor i olika åldersgrupper och kön. Vi vill försöka förstå vilket förhållande individer har till mobiltelefonen, och hur de använder sig av den. Vi är intresserade av om de olika grupperna ser någon risk med att använda mobiltelefon och vi har också undersökt vilken inställning människor generellt sett har till ny teknik. Genom att i huvudsak använda oss av SCOT-teorin (socialkonstruktivism med inriktning på teknik) vill vi försöka förstå hur olika människogrupper tolkar och förhåller sig till mobiltelefonen. För att få en djupare inblick i vad risk innebär för olika individer, använder vi oss av Giddens och BEcks teorier. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning bestående av tolv semistrukturerade intervjuer där lika delar manliga och kvinnliga respondenter ingår i undersökningsgruppen. Gruppen är indelad i fyra olika åldersintervaller, 13-20 år, 21-40 år, 41-60 år, och 61 år och däröver. Detta för att vi tror att de olika åldersintervallerna representerar olika skeden i livet och för att vi vill undersöka om det finns några skillnader mellan grupperna. Vår undersökning visar att ungdomar är mycket intressereade av ny teknink och att de anser att det är viktigt att ha den sedaste modellen av mobiltelefon.De använder telefonen för att skicka SMS och för att ringa till kompisar. Mellangrupperna 21-40 år, 41-60 år, använder mobilen mestadels i sina arbeten och inte lika mycket privat som vad ungdomarna gör. Det är inte viktigt med den senaste modellen och de är heller inte lika intresserade av ny teknik som ungdomarna är. Den äldre gruppen 61 år och däröver anser att mobilen utökat deras frihet och möjlighet till aktiviteter och att mobilen blivit en trygghetsfaktor i deras liv. Alla respondenter uttrycket en oro för strålningsrisken och risker i samband med mobiltelefoni och bilkörning.
 • 50.
  Ahlberg, Ingela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mental kontroll och den ironiska processen i golf.: Ett fältexpriment.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Idrottare drabbas ibland av störningar av den mentala kontrollen under idrottsutövande som skulle kunna härledas till den ironiska processen. Syftet med studien var att undersöka om ironiska effekter kunde uppstå under en tävlingssituation i golf. Det genomfördes ett fältexperiment med åtta golfspelare, i åldrarna 16-17 år (m=16,25) och med golfhandicap mellan 3,5 och 16,7 (m=9,12), som på ett övningsfält fick slå vardera 20 bollar mot en flagga 143 meter bort (tio bollar i kontrollsituationen, tio i exprimentsituationen). De instruerades att försöka slå bollarna så nära flaggan som möjligt, dock inte till höger om den gränslinje som drogs fyra meter till höger om en tänkt centrallinje från utslagsplatsen till flaggan. Resultaten visade att försökspersonerna i högre grad slog bollen till höger om centrallinjen under kontrollsituationen än i exprimentsituationen. Tänkbara förklaringar till detta skulle kunna vara överkompensation i tävlingssituationen eller att kontrollsituationen kändes mer stressande än tävlingssituationen. Andra förklaringar, som diskuteras, skulle kunna vara att exprimentsituationen inte upplevdes stessande eller inte framkallade de stessfyllda emotioner som påverkar just dessa personer. Det diskuteras också ifall det faktum att golfspelarna är experter i sin idrott skulle kunna vara en orsak till att tävlingsmomentet inte framkallade några tendenser till ironiska effekter.
1234567 1 - 50 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf