Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2241
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aakre, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anestesisjuksköterskans uppfattningar av lärande till yrkesprofession: -en fenomenografisk studie.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anestesisjuksköterskan arbetar i en komplex vårdmiljö med självständigt ansvar för patientens anestesi under operation och förväntas bedöma och hantera komplexa vårdsituationer. Lärande till yrkesprofession sker delvis under utbildningen till specialistsjuksköterska inom anestesi och delvis inom ramen för det yrkeskollektiv som anestesisjuksköterskan arbetar. För att uppnå kompetens som anestesisjuksköterska krävs vissa komponenter i lärandet till yrkesprofession.

  Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors uppfattningar av lärandet till yrkesprofession.

  Metod: Studien har en kvalitativ design med fenomenografisk forskningsansats.  Anestesisjuksköterskor från en operationsavdelning i sydöstra Sverige har intervjuats kring temat lärande till yrkesprofession. Intervjumaterialet har analyserats enligt fenomenografisk metod.

  Resultat: Fyra beskrivningskategorier som handlade om lärande till yrkesprofession identifierades. Att lära sig utföra anestesisjukvård, att lära sig tänka och agera som anestesisjuksköterska, att lära sig bemöta patienter och att lära sig samarbeta.

  Slutsats: Resultatet visar att för att lära sig vårda en patient i en anestesikontext krävs vissa komponenter. Det är viktigt att vara medveten om dessa komponenter när studenter eller nyanställda skall lära sig yrkesprofessionen. Genom klinisk träning och teoretisk förankring kan anestesisjuksköterskan lära sig vårda komplexa sjukdomstillstånd där patientens säkerhet och integritet bibehålls.

 • 2.
  Abdulhadi, Nadia M. Noor
  et al.
  Karolinska Inst ; Minist Hlth, Oman.
  Al-Shafaee, Mohammed Ali
  Sultan Qaboos Univ, Oman.
  Wahlström, Rolf
  Karolinska Inst ; Uppsala University.
  Hjelm, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Doctors' and nurses' views on patient care for type 2 diabetes: an interview study in primary health care in Oman2013In: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 14, no 3, p. 258-269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: This study aimed at exploring the experiences of primary health-care providers of their encounters with patients with type 2 diabetes, and their preferences and suggestions for future improvement of diabetes care. Background: Barriers to good diabetes care could be related to problems from health-care providers' side, patients' side or the healthcare system of the country. Treatment of patients with type 2 diabetes has become a huge challenge in Oman, where the prevalence has increased to high levels. Method: Semi-structured interviews were conducted with 26 health-care professionals, 19 doctors and seven nurses, who worked in primary health care in Oman. Qualitative content analysis was applied. Findings: Organizational barriers and barriers related to patients and healthcare providers were identified. These included workload and lack of teamwork approach. Poor patients' management adherence and influence of culture on their attitudes towards illness were identified. From the providers' side, language barriers, providers' frustration and aggressive attitudes towards the patients were reflected. Decreasing the workload, availability of competent teams with diabetes specialist nurses and continuity of care were suggested. Furthermore, changing professional behaviours towards a more patient-centred approach and need for health education to the patients, especially on self-management, were addressed. Appropriate training for health-care providers in communication skills with emphasis on self-care education and individualization of care according to each patient's needs are important for improvement of diabetes care in Oman.

 • 3.
  Abrahamsson Emelie, Salomonsson Elsa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnor som utsatts för våld i nära relarion kommer mer frekvent i kontakt med sjukvården än andra kvinnor. Flera kvinnor som söker vård för sina skador identifieras aldrig som offer för våld i nära relation. Detta beror på att flera sjuksköterskor saknar utbildning i att identifiera att våld förekommer. Det finns en osäkerhet hos sjuksköterskan i mötet med våldsutsatta kvinnor som gör att mötet med vården av kvinnan påverkas.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor inom hälso-och sjukvården.

  Metod: En systematisk litteraturstudie där sex kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar har granskats, analyserats och kategoriserats.

  Resultat: Det fanns en tydlig emotionell påverkan hos sjuksköterskor under och efter mötet med våldsutsatta kvinnor. En påverkan som ibland var så stor att det påverkade deras privatliv. Det visade sig även finnas ett stort utbildningsbehov att förbättra vården för våldsutsatta kvinnor och få sjuksköterskor att känna sig tryggare i rollen som vårdare för dessa kvinnor.

  Slutsats: Det visade sig finnas ett ökat utbildningsbehov för sjuksköterskor i hur de ska bemöta och vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Det fanns även ett behov av att bearbeta de känslor sjuksköterskan upplevde i mötet med kvinnorna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adevåg Guagliano, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av delaktighet i vård i livets slut: En systematisk litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care is performed throughout the continuum of care, from home care to specialized care in an institution. Palliative care is buildt on a holistic approach that is secured through patient-centered care where the patient's participation is central.

  Objective: Highlighting adult patients' experiences of participation when they are cared for in late stage palliative care.

  Method: The study is a systematic literature review mainly based on the methodology described by Forsberg and Wengström (2013).

  Results: The theme opportunities and obstacles in the experience of their participation emerged, with four categories below: the management of their disease situation, overwhelming new living situations, be seen as an individual and not to be seen as an                                    individual. It was discovered that patients in the late stage palliative phase found opportunities to participate in their care by gathering knowledge about their disease and their future. This knowledge created understanding, giving them the tools to manage and participate in their care. An obstacle to patients’ participation appeared to be when the patients experienced neglect by health professionals.

  Conclusion: Adult patients' experiences of participation when they are cared for in late stage palliative care cannot be described as a single phenomenon, but needs to be described by an integrated approach of the patient. The unique patient forms a dynamic whole, and needs to be treated as the unique individual he/she is.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Adolfsson, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Neureuther, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Se mig för den jag är - Jag är också en människa: Hur självskadebeteende påverkar kvinnans livsvärld - en studie gjord på bloggar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakrund:I Sverige har självskadebeteende hos kvinnor i åldrarna 15-24 år ökat avsevärt sedan 90-talet fram till 2007. Självskadebeteende definieras med att medvetet skada sin egen kropp. Det kan upplevas som ångestlindrande men många har också i avsikt att ta sitt eget liv. Syfte: Syftet är att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med självskadebeteende. Metod: Studien har gjorts med en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv och baseras på fem bloggar. Bloggarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundman innehållsanalys (2004). Resultat: Ur resultatet framkom fem kategorier som beskriver de unga kvinnornas känslor av att leva med ett självskadebeteende. De fem kategorierna är att uppleva ångest, trygghet, uppgivenhet och smärta, samt att i efterhand begrunda sin situation. Slutsats: Ur reslutatet framkom att de vanligaste förekommande känslorna i samband med självskadebeteende är ångest, smärta, ensamhet och uppgivenhet. Kvinnorna beskriver att de vill göra den psykiska smärtan fysisk. Självskadebeteende kan även ses som ett beroende. Som sjuksköterska är det viktigt att ta del av kvinnans livsvärld för att kunna möte henne på bästa sätt.

  Download full text (pdf)
  Se mig för den jag är- jag är också en människa
 • 6.
  Adolfsson, Sophie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wernholm, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mastektomins påverkan på kvinnors livskvalitet: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas ungefär 20 kvinnor av bröstcancer varje dag och nästan hälften har genomgått en mastektomi. En av sjuksköterskans uppgifter är att ge stöd för att förbättra kvinnans livskvalitet, då kvinnan ska uppleva ett gott liv med harmoni i sig själv och sin omgivning.Studien förankrades i Katie Erikssons lidandeteori.

   

  Syfte: Syftet var att beskriva hur en mastektomi till följd av bröstcancer kan påverka kvinnors livskvalitet.

   

  Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats har använts. Datainsamlingen resulterade i 17 artiklar som sedan kvalitetsgranskades. Totalt ingick 14 artiklar. En manifest innehållsanalys genomfördes.

   

  Resultat: Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier: Operationens fysiska och psykiska konsekvenser, Förändrade relationer, Inverkan av det kosmetiska resultatet med tre tillhörande underkategorier samt Acceptansens betydelse. En mastektomi leder till både fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar livskvaliteten. Förmågan att skapa relationer försämrades. Många kvinnor upplevde bröstförlusten som påfrestande genom att kroppsuppfattningen, kvinnligheten och sexualiteten påverkades negativt. Äldre kvinnor accepterade förlusten lättare.

   

  Slutsats: Kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde sämre livskvalitet där förlorandet av bröstet spelar stor roll. De drabbas emotionellt och förlusten har betydelse för livskvaliteten. Resultatet kan ge en ökad förståelse för sjuksköterskor som i sin tur kan vara ett stöd för att lindra lidande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Adolfsson, Zandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Isomettä, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med symtomgivande endometrios: En systematisk litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar 10% av livmoderbärande kvinnor över hela världen. Att lida av endometrios kan innebära symtom som kraftig bäckensmärta, kraftiga blödningar, dyspareuni och infertilitet.

  Syfte: Beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med symtomgivande endometrios.

  Metod: En systematisk litteraturstudie har använts. 10 artiklar valdes ut, kvalitetsgranskades och analyserades.

  Resultat: I resultatet framkom olika kategorier som beskriver kvinnornas olika erfarenheter av att leva med endometrios. Det handlade om erfarenheter av fysiska symtom, erfarenheter av möten i vården, emotionella erfarenheter och erfarenheter av sociala relationer.

  Slutsats: Studien visade att endometrios påverkade kvinnorna fysiskt, psykiskt och socialt. Kvinnornas liv påverkades av sjukdomen på många sätt och gjorde att de kände sig begränsade i vardagen. Den långa tiden för att få en diagnos fastställd orsakade vårdlidande. Kvinnorna möttes av misstro från vården där symtomen avfärdades som kvinnoproblem. Kvinnornas känslor växlade under sjukdomstiden, allt mellan hopp och förtvivlan inför framtiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Adolfsson, Zandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Michaela
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Barnvaccinationer: BHV-sjuksköterskans kommunikation och information till föräldrar. 2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The childhood vaccination program is the most successful medical response to public health. Despite this, there have always been negative voices about vaccination. Information about childhood vaccinations is spread quickly and easily through media and information channels, such as Facebook and YouTube. This information is not always critically reviewed and suspected sideeffects may then be overestimated. Evidence shows that there is a variety of reasons why some parents have doubt about childhood vaccination. Child Health nurse's task is to meet all parents with respect and give correct information so the parents have a decision basis for vaccination.

  A lack of communication between the Child Health nurse and the parents can contribute to increased concern, which may lead to the parents choosing to abstain from vaccination.

  Aim: The aim was to describe Child Health nurse's experiences of communicating with parents before childhood vaccinations.

  Method: Semi-structured interviews with nine Child Health nurses. The study has been analyzed using a qualitative content analysis.

  Results: The result showed that all participants in the study felt that most parents had a positive attitude towards childhood vaccination. The study showed that the Child Health nurses felt that they provided a good and distinct information to the parents. At the same time, participants believed that the dissemination of information could be improved. It showed that there are differences in when Child Health nurses present information to the parents. The participants in the study felt safe in the meeting with parents and about communication of information prior to vaccination.

  Conclusion: The study showed that Child Health nurses felt secure about communication, both with information before vaccination and in meeting hesitent parents. Child Health nurses described that they had good and distinct information within the organization.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adriansson, Anna-Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Snäll, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Digitaliserad vård i hemmet: En kvalitativ studie av hur äldre patienter med hjärtsvikt och deras anhöriga upplever självmonitorering med ny digital teknik2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sweden has one of the highest proportions of older people in the world. More people live longer with chronic diseases, which increases the demand for care. The proportion of people with heart failure is increasing. Digital technology can become an important link between patient, relative and healthcare. Increased use of digital technology in healthcare can help patients with chronic illness and lead to a better quality of life. Self-monitoring in the home provides a quick indication of deterioration and leads to less emergency visits and admissions as well as reduced healthcare costs.

  Aim: The aim was to describe the experience of self-monitoring in the home based on the elderly patient with heart failure and the relative's perspective.

  Method: A qualitative study with inductive design was chosen to answer the study's purpose and problem area. Data was obtained through semi-structured interviews, and analysed using qualitative analysis according to Malterud's systematic text condensation.

  Results: Seven elderly patients with heart failure and six relatives participated in the study.  Participants self-monitored in the home using a mobile device. The analysis resulted in three categories. Aspects of security and insecurity related to self-monitoring, self-monitoring provides support for self-care and self-monitoring a support to become a partner in care but also a responsibility.

  Conclusion: Health care is facing major challenges with an increasing ageing population where more people live longer with chronic diseases. The patient needs to become more involved and need to take greater responsibility for their own care. The results of the study indicate that elderly patients with heart failure and their relatives through self-monitoring in the home experience security, are described to gain an increased knowledge of their disease and treatment and take greater responsibility for their health by performing advanced self-care at home.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Agerström, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Gunnarsson, Helena E. M.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Stening, Kent
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Does physical pain impair abstract thinking?2017In: Journal of Cognitive Psychology, ISSN 2044-5911, E-ISSN 2044-592X, Vol. 29, no 6, p. 748-754Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ability to think abstractly constitutes a fundamental dimension of human cognition. Although abstraction has been extensively studied, its emotional and affective antecedents have been largely overlooked. One experiment was conducted to examine whether physical pain affects abstraction. Drawing on Construal Level Theory [Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological Review117, 440–463] and Loewenstein’s [(1996). Out of control: Visceral influences on behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes65, 272–292] visceral factors theory, we hypothesised that pain impairs abstraction because pain constricts people’s mental horizons and lead to a concrete, inward-focus toward oneself in the here and now. Physical pain was manipulated between subjects (N = 150). The participants either kept their left hand immersed in cold (painful) water or neutral (painless) water while we measured abstract versus concrete behaviour identification, categorisation, and perceptual processing. Bayesian statistical analyses indicate substantial evidence against the hypothesis that pain impairs abstraction. In contrast to many other previously studied cognitive outcomes (e.g. attention), abstraction appears to be largely immune to acute, experimentally induced pain.

 • 11.
  Agerström, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Stening, Kent
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Axman, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Pain here and now: physical pain impairs transcendence of psychological distance2019In: Journal of Pain Research, ISSN 1178-7090, E-ISSN 1178-7090, Vol. 12, p. 961-968Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The ability to traverse psychological distance by going beyond the experienced reality of the self, here and now, is fundamental for effective human functioning. Yet, little is known about how physical pain affects transcendence of psychological distance. Using a construal level theory framework of psychological distance, the current research examines the hypothesis that pain impairs people's ability to traverse any kind of psychological distance whether it be temporal, social, and spatial distance, or the hypothetical. Methods: Using the cold pressor test, 151 participants participated in an experiment where they were either induced with acute pain (treatment group) or no pain (control group) while completing a battery of questions measuring to what extent their current thoughts were transcending psychological distance. Results: The results were largely consistent with the hypothesis. Relative to the control group, pain induced participants showed significantly less transcendence of past temporal distance, social distance, spatial distance, and the hypothetical. Furthermore, greater self-reported pain intensity was significantly associated with less transcendence of temporal (past and future), social, and spatial distance. Conclusion: Physical pain impairs the ability to traverse psychological distance. The research has practical implications for the pain clinic and for pain-afflicted individuals in everyday life.

 • 12.
  Ageton, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av att, som telefonrådgivare vid 1177, samtala med vuxna patienter som väntar på samtalsstöd i primärvården.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Uppskattningsvis lider mellan fem och tio procent av befolkningen av en så allvarlig psykisk ohälsa att den kräver psykiatrisk vård. Att få professionell hjälp i form av samtalsstöd kan ge patienten en trygghet och kan även hjälpa patienten att förstå sin situation på ett bättre sätt. En del patienter som väntar samtalsstöd i primärvården ringer 1177 och berättar att de tycker det tar lång tid att få hjälp till samtalsstöd.

  Syfte: Studiens övergripande syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att, i rollen som telefonrådgivare vid 1177, samtala med vuxna patienter som väntar på samtalsstöd i primärvården.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, där nio sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden deltog. Alla deltagare var kvinnor. Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Sjuksköterskornas berättelser om telefonsamtal med patienter som väntar samtalsstöd i primärvården belyser; Sjuksköterskornas tankar och känslor, vilka möjligheter finns för att hjälpa patienterna? Hur hanterar och bearbetar sjuksköterskorna svåra samtal och vilken kompetens och resurser har sjuksköterskorna?

  Slutsats: Det är mycket som krävs för att ett samtal ska kännas bra för sjuksköterskan på 1177 vårdguiden. Studien ger en bild av de upplevelser sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden har av att samtala med patienter som väntar samtalsstöd i primärvården. Vad kan behöva utvecklas för att sjuksköterskorna ska hantera dessa samtal?

  Download full text (pdf)
  Magister 2018
 • 13. Agewall, Stefan
  et al.
  Rydén, Lars
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rosengren, Annika
  Boman, Kurt
  Hellénius, Mai-Lis
  Ros, Inger
  Efterlyses: politik mot hjärtinfarkt2013In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 110, no 13-14, p. 664-664Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Medicinen kommer inte så mycket längre när det gäller att minska dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar. Framtidens utmaning ligger i att förhindra att människor alls insjuknar i hjärtinfarkt. Författarna efterlyser politiska åtgärder som gör de hälsosamma valen billiga och attraktiva.

 • 14.
  Ahl, Johannes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsmo, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  SJUKSKÖTERSKANS STRESS RELATERAD TILL ARBETSBELASTNING: En enkätsstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Negativ arbetsrelaterad stress är ett ständigt problem i flera samhällssektorer, även så i stor utsträckning inom vårdsektorn. Forskning visar att arbetsrelaterad stress inom vården kan utlösas av flera olika faktorer, bland annat en för hög arbetsbelastning. Långvarig negativ stress kan orsaka utmattningssymtom och utbrändhet.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka stress relaterad till arbetsbelastningen hos allmänsjuksköterskor som arbetar på sjukhusavdelningar.

  Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes på fyra sjukhusavdelningar på ett sjukhus i Södra Sverige. Instrumentet Maslach Burnout Inventory- HSS användes för att mäta respondenternas stress. Resultatet redovisades och analyserades med deskriptiv statistik, regressionsanalys och Spearmans rangkorrelationskoefficient.

  Resultat: Resultatet visar att det hos allmänsjuksköterskor finns ett samband mellan arbetsbelastning och stress. Samband uppmättes mellan antal övertidstimmar och utbrändhetsfaktorn ”Otillräcklighet” (p < 0,05), samt mellan känslan av att vara överarbetad och utbrändhetsfaktorn ”Emotionell utmattning” (p < 0,01).  Resultatet visar också att bakgrundsfaktorer som kan kopplas  till privatlivet spelar en mindre roll för sjuksköterskornas upplevda arbetsstress och att det huvudsakligen är arbetsrelaterade faktorer som påverkar upplevelsen av stress.

  Slutsats: Den undersökta populationen lider av stressfaktorer kopplade till arbetsbelastning och låg arbetstillfredsställelse och majoriteten av den undersökta populationen löper en risk att drabbas av utbrändhet. För att bibehålla god vårdkvalité, eller förbättra den ytterligare, bör åtgärder för att sänka arbetsbelastningen och öka arbetstillfredställelsen ses över.

  Download full text (pdf)
  SJUKSKÖTERSKANS STRESS RELATERAD TILL ARBETSBELASTNING (Ahl & Karlsmo, 2017)
 • 15.
  Ahlander, Britt-Marie
  et al.
  Ryhov County Hospital.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University.
  Engvall, Jan
  Linköping University.
  Maret, Eva
  Karolinska Univ Hosp ; Karolinska Institutet.
  Ericsson, Elisabeth
  Örebro university.
  Development and validation of a questionnaire evaluating patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging: the Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire (MRI-AQ)2016In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, no 6, p. 1368-1380Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. To develop and validate a new instrument measuring patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging examinations, Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire. Background. Questionnaires measuring patients' anxiety during Magnetic Resonance Imaging examinations have been the same as used in a wide range of conditions. To learn about patients' experience during examination and to evaluate interventions, a specific questionnaire measuring patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging is needed. Design. Psychometric cross-sectional study with test-retest design. Methods. A new questionnaire, Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire, was designed from patient expressions of anxiety in Magnetic Resonance Imaging-scanners. The sample was recruited between October 2012-October 2014. Factor structure was evaluated with exploratory factor analysis and internal consistency with Cronbach's alpha. Criterion-related validity, known-group validity and test-retest was calculated. Results. Patients referred for Magnetic Resonance Imaging of either the spine or the heart, were invited to participate. The development and validation of Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire resulted in 15 items consisting of two factors. Cronbach's alpha was found to be high. Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire correlated higher with instruments measuring anxiety than with depression scales. Known-group validity demonstrated a higher level of anxiety for patients undergoing Magnetic Resonance Imaging scan of the heart than for those examining the spine. Test-retest reliability demonstrated acceptable level for the scale. Conclusion. Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire bridges a gap among existing questionnaires, making it a simple and useful tool for measuring patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging examinations.

 • 16.
  Ahlberg, Christopher
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hur påverkar höftlinjen patientens tillfrisknande: En litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BackgroundA fast-track system was introduced do topeople suffer from low-energy trauma with a suspected hip fracture.Thispathway up comewas to minimize the suffering a was introduced to bypass the emergency department to win time and minimizes the numbers of movement and getsthe patient faster on to the operating table.MethodsThe aim ofthis study was toexplore howthe pathway have any positiveeffects for the patient through analyzing made studies on the subject. Twelve studies wereused toanswer the aim of this study.All twelve were analyzedtrough SBU:s model for analysis.Both studies with qualitative and quantitative design wereused to answer the aim and to give it a deeper understanding. ResultsThere was an advantage for the patient in the pathway with the fewer new faces in anoften confused and painfulmomentwhich gives the patient a calmer and quicker recovery. The compassion and knowledge of the patient was bigger if the same person took care of the patient through the process. The gain in time was only a fact up untilthe x-ray after that the waitingtimebecame the same with orwithout pathway. ConclusionThe studies show an advantage for the patient with the pathway up to a point after that point there still is room for more research and change in the pathway to optimize for the patient and caregiver.

 • 17.
  Ahlgren, Helén
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Dialysberoendets påverkan på det dagliga livet: en kvalitativ intervjustudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behov av dialysbehandling är en omvälvande förändring av patientens livsvärld. Behandlingen är livsuppehållande fram till dess att eventuell möjlighet till njurtransplantation ges. Trötthet samt viktuppgång mellan dialysbehandlingarna, orsakad av minskad filtration i njurarna har i tidigare studier framställts som försämrad livskvalitet vid dialysberoende. Hur beroendet av behandling påverkar det dagliga livet är dock personligt och varierande.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplevde att vara beroende av dialysbehandling.

  Metod: Intervjuer gjordes med nio informanter som lever med behov av dialysbehandling.  Intervjumaterialet analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundman.

  Resultat: Trots undervisning före dialysstart om vad beroendet kan komma att innebära, beskrevs beskedet som chockartat när de förstod att dialysberoendet var livslångt. Tidsåtgången för behandling minskade möjligheterna att arbeta. Dialysberoendet påverkade relationen till närstående. Betydelsen av delaktighet i behandlingsbeslut, planering och genomförande beskrevs som en känsla av självständighet och ökad egenkontroll. Möjlighet till njurtransplantation sågs som ett hopp.

  Slutsats: De hälsovinster som de dialysberoende patienterna beskrev genom möjlighet till delaktighet och självständighet, ansågs medverka till ökad livskvalitet – i väntan på hoppet om njurtransplantation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahlgren, Helén
  et al.
  Region Kronoberg.
  Hörberg, Ulrica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kliniska examinationer, exemplet ULVE2015In: Kliniska examinationer: Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå / [ed] Sofia Almerud Österberg, Carina Elmqvist, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1, p. 115-131Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Ahlin, Charlotta
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Graae, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Persson, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ett dilemma på liv och död. En systematisk litteraturstudie om när vuxna patienter väljer att avsluta livsuppehållande hemodialysbehandling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ahlström, Gerd
  et al.
  Lund University.
  Nilsen, Per
  Linköping University.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Behm, Lina
  Lund University.
  Wallerstedt, Birgitta
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Persson, Magnus
  Lund University.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Implementation of knowledge-based palliative care in nursing homes and pre-post post evaluation by cross-over design: a study protocol2018In: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 17, article id 52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The demography of the world is changing as the population is ageing. Because of this change to a higher proportion of older people, the WHO has called for improved palliative care for older persons. A large number of all deaths in the industrialised world occur while older people are living in nursing homes and therefore a key question becomes how the principles of palliative care can be implemented in that context. The aims of this study are: a) to describe a model of an educational intervention with the goal of implementing knowledge-based palliative care in nursing homes, and b) to describe the design of the evaluation of the effectiveness regarding the implementation of knowledge-based palliative care. Methods/design: A complex intervention is evaluated by means of a cross-over design. An educational intervention concerning palliative care consisting of five seminars during 6 months for staff and managers has been developed and conducted in 20 nursing homes in two counties. Before the intervention started, the feasibility was tested in a pilot study conducted in nursing homes not included in the main study. The intervention is evaluated through a non-randomized experimental design with intervention and control groups and pre- and post-assessments. The evaluation includes older persons living in nursing homes, next-of-kin, staff and managers. Data collection consists of quantitative methods such as questionnaires and register data and qualitative methods in the form of individual interviews, focus-group interviews and participant observations. Discussion: The research will contribute to new knowledge about how to implement knowledge-based palliative care in a nursing home setting. A strength of this project is that the Medical Research Council framework of complex intervention is applied. The four recommended stages, Development, Feasibility and piloting, Evaluation and Implementation, are combined for the educational intervention, which functions as a strategy to achieve knowledge-based palliative care in the nursing homes. Implementation is always a question of change and a good theoretical understanding is needed for drawing valid conclusions about the causal mechanisms of change. The topic is highly relevant considering the world's ageing population. The data collection is completed and the analysis is ongoing.

 • 21.
  Ahlström Thuresson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Lenita
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ”Att vara utanför normen”: En litteraturstudie om vuxnas upplevelse att leva med ADHD.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier visar att mellan 5-10% av alla barn och 3-10% av dagens vuxna har ADHD ( Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Bakomliggande orsaker till ADHD är idag inte helt klarlagt. Individer med ADHD har symtom som koncentrationsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet vilket påverkar deras dagliga liv. 

  Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med ADHD.

  Metod: En litteraturstudie utfördes på fem självbiografier som kvalitetsgranskades och analyserades med hjälp av Lundmans & Hällgren Granheims (2012) kvalitativa manifesta innehållsanalys.

  Resultat: Att leva med ADHD innebär många svårigheter. Det framkom samstämmiga uppgifter som beskrev känslan av att vara annorlunda, utanförskap, dålig självkänsla. För att klara vardagen krävdes ett ökat behov av strategier och rutiner samt stöd från familjen. 

  Slutsats: Individer med ADHD, upplever svårigheter i vardagen som medför både mentalt och socialt lidande. Det kan finnas ett behov av att sjuksköterskan får en fördjupad förståelse för hur det är att leva med ADHD, likaså på vilket sätt sjuksköterskan kan hjälpa och vägleda dessa individer vid kontakt med sjukvården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Aho, Anna Carin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Living with recessive limb-girdle muscular dystrophy: affected young adults’ and parents’ perspectives, studied througha salutogenic framework2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim of this thesis, using a salutogenic framework, was to develop knowledge about experiences and perceptions of living with recessive limb-girdle muscular dystrophy and its influences on health, from the affected young adults’ and their parents’ perspectives.

  Methods: A qualitative explorative and descriptive study design was used. Semi-structured interviews were held with 14 young adults diagnosed with recessive limb-girdle muscular dystrophy, aged 20–0 years, and 19 parents. Data analyses were conducted using content analysis (I, II, III) and phenomenography (IV). In order to mirror the interview data, the participants also answered the 13-item sense of coherence questionnaire.

  Findings: Recessive limb-girdle muscular dystrophy has a major impact on the affected young adults’ and their parents’ lives as the disease progresses. Health described in terms of well-being was thus perceived to be influenced, not only by physical, emotional and social consequences due to the disease and worry about disease progression but also by external factors, such as accessibility to support provided by society and other people’s attitudes. There was, however, a determination among the participants to try to make the best of the situation. The importance of being able to mobilize internal resources, having social support, meaningful daily activities, adapted environment, the young adult being seen as a person and having support from concerned professionals, including personal assistance when needed, was thereby described. Self-rated sense of coherence scores varied. Those who scored above or the same as median among the young adults (≥56) and the parents (≥68) expressed greater extent satisfaction regarding social relations, daily activities and external support than those who scored less than median.

  Conclusion: This thesis highlights the importance of early identification of personal perceptions and needs to enable timely health-promoting interventions. Through dialogue, not only support needed for the person to comprehend, manage and find meaning in everyday life can be identified, but also internal and external resources available to enhance health and well-being, taking into account the person’s social context as well as medical aspects.

  Download full text (pdf)
  Living with muscular dystrophy
  Download (jpg)
  front page
 • 23.
  Aho, Anna-Carin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hultsjö, Sally
  Region Jönköping ; Jönköping University.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University.
  Experiences of being parents of young adults living with recessive limb-girdle muscular dystrophy from a salutogenic perspective2017In: Neuromuscular Disorders, ISSN 0960-8966, E-ISSN 1873-2364, Vol. 27, no 6, p. 585-595Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recessive limb-girdle muscular dystrophies (LGMD2) involve progressive muscle weakness. Parental support is important for young adults living with LGMD2, but no study has been identified focusing on the parents' experiences. The salutogenic perspective concentrates on how daily life is comprehended, managed and found meaningful, i.e. the person's sense of coherence. The aim of this study was to describe, from a salutogenic perspective, experiences of being parents of young adults living with LGMD2. Nineteen participants were included. Data were collected by semi-structured interviews and the self-administrated 13-item sense of coherence questionnaire. Interview data were analysed with content analysis and related to self-rated sense of coherence. The result shows experiences of being influenced, not only by thoughts and emotions connected to the disease but also by caregiving duties and the young adults' well-being. Simultaneously, difficulty in fully grasping the disease was expressed and uncertainty about progression created worries about future management. Trying their best to support their young adults to experience well-being and to live fulfilled lives, the importance of having a social network, support from concerned professionals and eventually access to personal assistance was emphasized. The need to have meaningful pursuits of one's own was also described. The median sense of coherence score was 68 (range 53–86). Those who scored high (≥68) described satisfaction with social network, external support provided, work and leisure activities to a greater extent than those who scored low (<68). The result shows that the young adults' disease has a major impact on the parents' lives. Assessment of how the parents comprehend, manage and find meaning in everyday life may highlight support needed to promote their health.

 • 24.
  Aho, Anna-Carin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hultsjö, Sally
  Cty Hosp, Jönköping.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University.
  Health perceptions of young adults living with recessive limb-girdle muscular dystrophy2016In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, no 8, p. 1915-1925Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AimThe aim of this study was to describe health perceptions related to sense of coherence among young adults living with recessive limb-girdle muscular dystrophy. BackgroundLimb-girdle muscular dystrophy refers to a group of progressive muscular disorders that may manifest in physical disability. The focus in health care is to optimize health, which requires knowledge about the content of health as described by the individual. DesignA descriptive study design with qualitative and quantitative data were used. MethodInterviews were conducted between June 2012-November 2013 with 14 participants aged 20-30years. The participants also answered the 13-item sense of coherence questionnaire. Qualitative data were analysed with content analysis and related to self-rated sense of coherence. FindingsHealth was viewed as intertwined physical and mental well-being. As the disease progressed, well-being was perceived to be influenced not only by physical impairment and mental strain caused by the disease but also by external factors, such as accessibility to support and attitudes in society. Factors perceived to promote health were having a balanced lifestyle, social relations and meaningful daily activities. Self-rated sense of coherence varied. The median score was 56 (range 37-77). Those who scored 56 described to a greater extent satisfaction regarding support received, daily pursuits and social life compared with those who scored <56. ConclusionCare should be person-centred. Caregivers, with their knowledge, should strive to assess how the person comprehends, manages and finds meaning in daily life. Through dialogue, not only physical, psychological and social needs but also health-promoting solutions can be highlighted.

 • 25.
  Aho, Anna-Carin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hultsjö, Sally
  Cty Hosp, Jönköping.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University.
  Young adults' experiences of living with recessive limb-girdle muscular dystrophy from a salutogenic orientation: an interview study2015In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 37, no 22, p. 2083-2091Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: To describe young adults' experiences of living with recessive limb-girdle muscular dystrophy (LGMD2) from a salutogenic orientation. Methods: A qualitative explorative interview study, including 14 participants aged 20-30 years, was performed focusing on comprehensibility, manageability and meaningfulness in daily life. Content analysis was used for data analysis. Result: Living with LGMD2 not only implies learning to live with the disease and the variations between good and bad periods but also means trying to make sense of a progressive disease that brings uncertainty about future health, by striving to make the best of the situation. Disease progression involves practical and mental struggle, trying to maintain control over one's life despite vanished physical functions that require continual adjustments to the body. Restrictions in a double sense were described, not only due to the disease but also due to poor comprehension of the disease in society. Lack of knowledge about LGMD2 among professionals often results in having to fight for the support needed. Conclusion: In order to manage daily life, it is important to be seen and understood as an individual in contacts with professionals and in society in general, to have informal social support and meaningful activities as well as access to personal assistance if necessary.Implications for RehabilitationRecessive limb-girdle muscular dystrophy (LGMD2) is a group of progressive disorders, which manifest in physical and psychological consequences for the individual.According to the salutogenic orientation, people need to find life comprehensible, manageable and meaningful, i.e. to achieve a sense of coherence (SOC), but living with LGMD2 may recurrently challenge the individual's SOC.Through the holistic view of the individual's situation that the salutogenic orientation provides, professionals may support the individual to strengthen SOC and thereby facilitate the movement towards health.

 • 26.
  Ajazaj, Vanessa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Guldhjelm, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mäns livskvalité efter en radikal prostatektomi: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatacancer är den mest förekommande cancerdiagnosen i Sverige. Diagnosen kan vara påfrestande för mannen och symtom såsom smärta och känslan av rädsla är vanligt. En av de vanligaste behandlingarna är radikal prostatektomi där hela mannens prostata avlägsnas. Det är viktigt att sjuksköterskan kan ge mannen stöd och hjälp i att förbättra sin livskvalité. Studien har förankrats i Världshälsoorganisationens definition av livskvalité samt Sprangers och Schwartz teoretiska modell om response shift.

  Syfte: Beskriva livskvalitén hos män som har genomgått en radikal prostatektomi. Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Datainsamlingen resulterade i att 21 artiklar kvalitetsgranskades. Totalt inkluderades åtta artiklar i resultatet och en kvalitativ innehållsanalys genomfördes.

  Resultat: I resultatet identifierades huvudkategorierna: Fysiska symtom, Psykiska symtom, Behovet av stöd och Den nya vardagen. Det som främst påverkade livskvalitén var de urologiska besvären och att det sexuella samlivet påverkades. Många män fann att stödet från en partner och sjukvården hade stor betydelse för deras tillfrisknande samt hur de upplevde sin livskvalité.

  Slutsats: Majoriteten av männen upplevde en negativ påverkan på livskvalitén efter en radikal prostatektomi. Värderingar och prioriteringar lades om bland många män, vilket kan tyda på att response shift inträtt. Denna studie kan ge sjuksköterskor en ökad kunskap om hur mannens livskvalité kan påverkas efter en radikal prostatektomi relaterat till response shift.

  Download full text (pdf)
  Radikal prostatektomi
 • 27.
  Albertsson, Josefin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hoffer Holmgren, Linnéa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en vanlig folksjukdom i hela världen. Inom sjukvården ligger fokus ofta på den som diagnostiserats med sjukdomen. När någon fått diagnosen hjärtsvikt påverkas även de anhöriga. Information efterfrågades av anhöriga för att de skulle kunna stödja och hjälpa sin närstående.

  Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt.

  Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Artiklar från tre olika databaser valdes ut och kvalitetsgranskades innan de inkluderades i uppsatsen. Totalt var det 9 artiklar som inkluderades och analyserades genom en innehållsanalys. Utsagor från de olika artiklarna samlades in och kondenserades, kodades och kategoriserades.

  Resultat: Det slutgiltiga resultatet delades in i tre kategorier; behov av bekräftelse, behov av kunskap om sjukdomen och information relaterat till oro i vardagen. Resultatet visade att anhöriga upplevde brist på information om sjukdomen, vilket bidrog till en otrygghet och oro i vardagen. Vidare beskrevs det att tillräcklig information och kontinuerligt stöd förstärkte relationen mellan de anhöriga och närstående och bidrog till att de lättare kunde hantera sjukdomen. Den slutgiltiga resultatdiskussionen baserades på familjerelaterad omvårdnad.

  Slutsats: Att inte bara inkludera den som fått diagnosen hjärtsvikt i informationen, utan även de anhöriga, visade sig vara av vikt. Att ge informationen till de anhöriga på ett begripligt sätt bidrog till att de kände sig delaktiga i vården. Vid utebliven information till de anhöriga kände de att de inte kunde hantera sin vardag och stötta sin närstående. Det var därför avgörande att sjuksköterskan även delgav anhöriga information. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Albin, Björn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Lund Univ.
  Hjelm, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Lund Univ.
  Elmståhl, Sölve
  Lund University.
  Comparison of Stroke mortality in Finnish-born migrants living in Sweden 1970-1999 and in Swedish-born individuals2014In: Journal of Immigrant and Minority Health, ISSN 1557-1912, E-ISSN 1557-1920, Vol. 16, no 1, p. 18-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A limited number of studies have been found on stroke mortality in migrants showing higher mortality for some groups. Influence of time of residence has been studied by one research group. An earlier study showed a significantly higher number of deaths in Diseases of the circulatory system in Finnish migrants compared with native Swedes. To test the hypothesis of a higher mortality in and a decrease in mortality over time in stroke among Finnish migrants in Sweden. The study was based on National Population data, the study population included 321,407 Swedish and 307,174 foreign born persons living in Sweden 1987-1999. Mean age was lower at time for death for Finnish migrants than native Swedes, men 5.1 years difference and women 2.3 years. The difference decreased over time. The risk of death by stroke was higher for migrants with short time of residence than with long time (<= 10 years, OR 1.61-1.36 vs >= 11 year, OR 1.18). Migrants with short time of residence died 9.8-5.3 years earlier than native Swedes. The hypothesis was confirmed and an indication of adjustment to life in the new country was found. International studies show similar results for other migrant groups but further studies are needed to verify if the same pattern can be found in other migrants groups in Sweden and to generalise the findings.

 • 29.
  Albin, Björn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Qin, Jiang
  School of Humanities Fujian Medical University P R of China.
  Hong, Zhang
  School of Humanities Fujian Medical University P R of China.
  Mental Health in the left-behind Children in the Fujian Province of China2013In: Journal of Public Mental Health, ISSN 1746-5729, Vol. 12, no 1, p. 21-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - An increasing number of people are migrating within the borders of China. Some migrants have to leave their children behind, and 58,000,000 children are estimated to be living as left-behind children. Earlier studies have found severe mental problems in left-behind children, but different factors could influence their mental health. The aim of this study was to investigate the mental health of these left-behind children and to determine possible influencing factors.

  Design/methodology/approach - Data for this study were collected in one province of the P R of China with a validated instrument, the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to investigate behavior in 13- to 15-year old children.

  Findings - No significant difference was found in total difficulty score and in any subscale score of SDQ when we compared left-behind children with children who were not left behind. A significant difference in emotional difficulty subscale score was found between girls who were left behind and girls who were not. Some socio-economic factors such as poor family economy and living with relatives, friends or grandparents, were identified as risk factors.

  Originality/value - When strategies for support of the mental health in left-behind children are developed, they will need to be individualized according to the gender, social and economic situation and focused on emotional and conduct problems.

 • 30.
  Albinsson, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Development-oriented learning in a project team: applying an interactive research approach2015In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, Vol. 11, no 3, p. 289-316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall purpose of the article is to describe a joint learning process where both practicable and theoretically anchored knowledge are in the foreground. The empirical data derives from an EU project. In focus is a group of course leaders and their experiences of carrying out a training programme targeted for a group of individuals with a weak position on the labour market. The author brings out what happens when individuals try to understand perspectives from one another. The results demonstrate the knowledge that is developed when members of a project team are included in the entire research process, from the definition of problems to the analysis, presentation of results and suggestions of change. Further the outcome illustrates how an interactive research approach can be conducted in close co-operation with those concerned. Active participation, a structured learning process, critical reflections and common understanding then became essential prerequisites. Taken together the study reveals that it is possible to learn how to approach complex problems and situations. By communicating experiences and thoughts that could be attributed to interaction patterns in social relations, communication structures, emotions, influence and power, the course leaders and the researcher jointly created a learning environment where reflection, understanding and development-oriented learning were of vital importance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Arnesson, Kerstin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Chefspositionen i en svensk kommunal organisation: Möjligheter och begränsningar2017Other (Refereed)
 • 32.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Arnesson, Kerstin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Dialogue in a learning process: problematization of gender equality in higher education2017In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 18, no 4, p. 474-495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim with the study was to describe the knowledge building that was developed in a group of students who were trained nurses enrolled in a Swedish higher education programme. With a point of departure in an interactive research approach, the authors applied the dialogue seminar as method and pedagogical model. When the students in close to practice talks, shared their thoughts about how gender and gender equality could be experienced and understood, the dialogue seminar became useable. At the analysis of the stories which the students shared at the dialogue seminars, it became clear that most of the students had an ambivalent approach to gender equality. When they reflected on gender relations, they brought out the hierarchical and separate gender relations which they experienced as existing within healthcare. Furthermore, their professional lives seemed to be embedded in gender-related practices. An important conclusion is that the students’ reflections oscillated between critical reflection on conditions and critical reflection on processes within their own practice in healthcare. Another finding was that the students’ reflections in dialogue form became important in a learning process, not least in the light of that gender relations and gender equality only to a limited degree had been included in their nurse’s education at the basic level.

 • 33.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Arnesson, Kerstin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kommunala chefers kommunikation via digitala verktyg: betydelse för arbetssituation och chefskap2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 3-4, p. 26-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att vara chef inom en kommunal förvaltning innebär att utgöra en del av kommunens multifunktionella organisering, som i stor utsträckning styrs av lagstiftning. Organisationen är skattefinansierad och förväntas beakta delvis motstridiga krav såsom transparens, representation, kontroll, medbestämmande, likabehandling, öppenhet, offentlighet samt insyn i beslutsprocesser. Positionen kan närmast beskrivas som en balansakt där chefen i sin vardagsverklighet måste förhålla sig till de olika krav och förväntningar som ställs av politiker, medborgare och medarbetare. I chefskapet ingår även intern och extern informationsöverföring och ett ständigt flöde av horisontella och vertikala interaktioner. I föreliggande studie har en multimetodisk forskningsansats tillämpats i syfte att ringa in 202 kommunala chefers kommunikation genom användandet av olika digitala verktyg.  Resultatet visar att de digitala verktyg som cheferna använde i sitt arbete förenklade och effektiviserade kommunikationen inom och utanför organisationen. Ett återkommande dilemma var att cheferna hade svårt att leva upp till normen om hur en chef bör vara. Fysisk närvaro i de verksamheter som man hade ansvar för upplevdes som ouppnåeligt, men tycktes heller inte krävas av medarbetarna. Organisationens digitala arbetsmiljö blev då ett sätt för cheferna att vara tillgängliga och skapa en kollaborativ kommunikation, något som stödjer idén om ett ledarskap, präglat av support.

 • 34.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Arnesson, Kerstin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The emotion work of nurses in a person-centred care model2019In: International Journal of Work Organisation and Emotion, ISSN 1740-8938, E-ISSN 1740-8946, Vol. 10, no 1, p. 28-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With the departure in emotion sociology and caring science the aim of this article is to elucidate the emotion work as experienced by a group of nurses who tried out a customised form of a person-centred care model. Ten semi-structured interviews with following go-along were conducted. The most important empirical finding is the identifying of emotional caring as a specific part of the nurses' emotion management, comprising such knowledge that is specific to the competence of nurses. Emotional caring thus forms part of caring science, affected by the organisational structure, with bearing on the nurses' room for caring actions, that is, how, when and in what way emotional caring can be carried out. Moreover, in practice, person-centredness was compatible with the commonly shared values in caring science. The empirical material also shows that emotion management can be tied to profession, positions, status and power. The article contributes with an understanding of how working in a person-centred care model made it possible for the nurses to come closer to the patient's life world. Qualitative descriptions of the emotion management of a group of nurses in a certain caring context constitute another contribution, something that has not been investigated before.

 • 35.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Arnesson, Kerstin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The managerial position in a Swedish municipal organization: possibilities and limitations2018In: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 39, no 3, p. 500-535Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to explore how a group of managers construct their reality, more specifically what it means to work as a manager in a municipal organization. The empirical data for the study were obtained from a Swedish medium-sized municipality and the study takes as its research approach grounded theory, as developed by Glaser and Strauss. Consequently, the empirical data formed the basis for the research, which takes a multi-methodical and theory-generating approach. The methods used in the study include the use of a questionnaire study, interviews in focus groups, observations, reflective work diaries, and the creation of feedback sessions. The result shows that the managers work in an organization where conflicting and competing value systems act together. These can be interpreted as environmental factors and external bounds on a structural societal level, which cannot be influenced. A point of analysis is that these factors and external bounds to a high degree permeate the manager’s workday and can therefore be seen as a plausible explanation for the boundless nature of the managerial task. For most of the managers of the study, this was expressed as uncertainty as to how to define and interpret goals and as to what the managerial role includes with regard to areas of responsibility. It is interesting to ask, however, whether these conditions are not characteristic of the role of managers and work life in general. The results also show that the substantive theory of the study was not judged to be valid for the municipal companies. These managers do not express as ambivalent an approach to competing value systems as the managers in other sections of the municipality do. Nor do they appear to question their professional knowledge, the work content or managership. Another empirical important finding is that the managers believe that the organizational conditions limit ability to carry out the manager task, but that, despite this, they indicate, paradoxically, that they like their work and the social work environment.

 • 36.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Elmqvist, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hörberg, Ulrica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nursing students’ and lecturers’ experiences of learning at a university-based nursing student–run health clinic2019In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 20, no 4, p. 423-436Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to describe the phenomenon of learning at a university-based nursing student–run health clinic, as experienced by student nurses and lecturers. The study is based on a reflective lifeworld research approach founded on continental philosophy. Eight group interviews were conducted with 38 student nurses and 5 lecturers. The data were explored and analysed for meaning. The results show that learning is supported by a permissive learning environment that builds on both individual and common learning as well as equal relationships within the student group, in relation to the visitors at the health clinic and, to a certain extent, in relation to the lecturers. The most significant finding is that reflective, development-oriented learning takes place when the students, supported by each other and their lecturers, reflect on how to relate to problems and situations. A situation-based learning approach is thus shown to create the prerequisites for lecturers being nearby, reflective dialogue partners but also supervisors in situations where the students ask for support and guidance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Aldenius, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Personalens uppfattningar om personcentrerat klimat på särskilt boende: Beskrivning av trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att stödja personlighet, prioritera relationer, möjliggöra delaktighet i beslutsfattande samt att skapa ett positivt psykosocialt klimat. En förutsättning för personcentrerad vård är personcentrerat klimat. För personal kan personcentrerat klimat innebära trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap. Syfte: Att beskriva vård- och omsorgspersonalens uppfattningar av personcentrerat klimat på särskilt boende gällande dimensionerna trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap. Metod: En metodtriangulering genomfördes med en skala för personcentrerat klimat för beskrivning av personalens kvantitativa uppfattningar med deskriptiv statistik samt att kvalitativa intervjuer genomfördes och analyserades med deduktiv innehållsanalys. Resultat: Många av vård- och omsorgspersonalen uppfattade att det fanns ett personcentrerat klimat och mest framträdande var att patienterna var i säkra händer, att det var hemtrevligt för patienterna och att det var enkelt för patienterna att ta emot besök. Det som uppfattades förekomma i lägre utsträckning var att man inte kunde vara sig själv, att det inte fanns ett lugn och att patienterna inte hade någon att prata med om de så önskad. De flesta uppfattningar kunde relateras till personalen i arbetsgruppen, personal som individer eller till personal som vårdar de boende, men det fanns också uppfattningar som kunde relateras till den boende, anhöriga och till omgivningen. Slutsats: Många av vård- och omsorgspersonalen uppfattade att det fanns ett personcentrerat klimat. Det fanns aspekter som uppfattades som personcentrerat klimat i högre respektive lägre utsträckning avseende trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Aldén, David
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Vårddirektiv i hemsjukvården: Sjuksköterskors erfarenheter och attityder2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: All healthcare in Sweden is voluntary and must be given in informed consent. A dilemma arises when people no longer themselves can express their will and then not express his desire for health care. Advance Directive, which occur in many other countries, is a way for patients to communicate their desire for future care. In Sweden, advance directives are not legally binding and it is unclear if and in what incidence it exists. Nurses in home health care encounter many patients who no longer is expected to make their own decisions, which should give them the experience of the problem of patient autonomy. Purpose: The aim of the study was to investigate the nurses' experiences of and attitudes towards advance directives. Method: A quantitative descriptive design was used based on a questionnaire. The data was analyzed in SPSS version 21. Results: This study describes nurses' experiences and attitudes in a county in southern Sweden. The results shows that nurses have met patients who have prepared advance directives, and that the directives have not always been followed. At the same time, there was some uncertainty about Swedish policy on advance directives and if health care professionals must follow an advance directive. It is noted that the patient's right to self-determination is central and that attitudes to advance directives are positive. Conclusion: There is among some patients today need to write advance directives and if health care professionals can meet patients who completed advance directives, their knowledge of the directives must be improved. The nurses in home health care are positive about advance directives as a way to strengthen the patient's right to self-determination, and the problem area should continue to be studied, focusing on different contexts, other professionals and patients' views.

 • 39.
  Alegrim, Sophie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att möta barnet i vården: En systematisk litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Till följd av sjukdom, rutinkontroll eller skada söker barn vård i olika former såsom akutsjukvård eller via vårdcentral. Mötet med sjukvården ha en avgörande betydelse för barnens upplevelse av sjukvård. Därför är det viktigt som sjuksköterska att känna till omvårdnadsåtgärder som kan minska rädsla och smärta vid undersökning eller behandling utav barnen, för att tillsammans kunna skapa en positiv upplevelse. Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda för att minska upplevelse av smärta och rädsla hos barn i samband med undersökning och behandling. Metod: Vald metod blev en allmän litteraturöversikt, vilken beskrivs likt ett strukturerat arbetssätt med avsikt att skapa en överblick av ett avgränsat område, en beskrivande presentation. Resultat: Omvårdnadsåtgärder som kan minska barns upplevelse av rädsla och smärta i samband med undersökning eller behandling i sjukvården kan exempelvis vara med hjälp av distraktion, olika sätt att bemöta barnen eller farmakologiska åtgärder. Sjuksköterskan kan på detta sätt hjälpa barnen att få en positiv upplevelse och minne från sjukvården. Slutsats: Många barn upplever rädsla inför kommande sjukhusbesök, men också smärta från de besök som redan passerat. Viktigt för barnen är förälders närvaro, att inte bli lämnade ensamma men också få tid till förståelse för varför sjukhusbesöket måste ske, samt individanpassad information.

  Download full text (pdf)
  Alegrim Sophie
 • 40.
  Alexandersson, Linn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte talar svenska: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Eftersom en ökad invandring råder i Sverige, vilket medför att fler icke svensktalande patienter söker sig till sjukvården, ställs höga krav på integrering i svensk sjukvård. Den språkbarriär som uppstår kring dessa patienter gör att god vård med målet att främja hälsa och lindra lidande försvåras. Sjuksköterskan har i sin yrkesroll flera lagar och riktlinjer att förhålla sig till. När det uppstår hinder för en god vård blir det svårt att förhålla sig till dessa och därmed brister patientsäkerheten. 

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte talar svenska.

  Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie. Datainsamling skedde genom intervjuer med sex kvinnliga sjuksköterskor. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004).  

  Resultat: Två huvudkategorier med totalt fem underkategorier utgjorde studiens resultat. EN ICKE VÅRDANDE RELATION (Kommunaktionshinder mellan sjuksköterska och patient, Försök till vårdande). MINSKAD DELAKTIGHET FÖR PATIENTEN (Användning av  formell tolk, Användning av informell tolk, Ett vårdande förhållningssätt).

  Slutsats: Det framkommer av studien att sjuksköterskor i nuläget har svårt att följa flera av de lagar och riktlinjer som ligger till grund för sjuksköterskeprofessionen och som skapar förutsättningar för en patientsäker vård. Att sträva efter att ge en mer likvärdig vård till en patient som inte talar svenska är en svår och energikrävande process för sjuksköterskan. Några av alla de fördelar det för med sig är dock ökad delaktighet, ökad patientsäkerhet och minskat lidande för patienten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Alftberg, Åsa
  et al.
  Malmö University.
  Ahlström, Gerd
  Lund University.
  Nilsen, Per
  Linköping University.
  Behm, Lina
  Lund University.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wallerstedt, Birgitta
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rasmussen, Birgit H.
  Lund University;Region Skåne.
  Conversations about Death and Dying with Older People: An Ethnographic Study in Nursing Homes2018In: Healthcare, E-ISSN 2227-9032, Vol. 6, no 2, article id 63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nursing homes are often places where older persons come to die. Despite this, death and dying are seldom articulated or talked about. The aim of this study was to explore assistant nurses' experiences of conversations about death and dying with nursing home residents. This study is part of an implementation project through a knowledge-based educational intervention based on palliative care principles. An ethnographic study design was applied in seven nursing homes, where eight assistant nurses were interviewed and followed in their daily assignments through participant observations. The assistant nurses stated that they had the knowledge and tools to conduct such conversations, even though they lacked the time and felt that emotional strain could be a hinder for conversations about death and dying. The assistant nurses used the strategies of distracting, comforting, and disregarding either when they perceived that residents' reflections on death and dying were part of their illness and disease or when there was a lack of alignment between the residents' contemplations and the concept of dying well. They indicated that ambivalence and ambiguity toward conversations about death and dying should be taken into consideration in future implementations of knowledge-based palliative care that take place in nursing homes after this project is finalized.

 • 42.
  Alhassan, Ayisha
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Saad, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ungdomars uppfattningar om vad som är ett sexuellt frisk- respektive riskbeteende: En kvalitativ studie bland folkhögskolestudenter2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar på att ungdomar idag tar större sexuella risker än tidigare generationer. Sexuellt risktagande hos ungdomar kan ge risk för sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter. Därmed blir det preventiva arbetet alltmer viktigt.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa ungdomars uppfattningar om vad som är ett sexuellt frisk- respektive riskbeteende.

  Metod: Studien är kvalitativ och har genomförts med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Sammanlagt fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes med 21 ungdomar där ungdomar i åldrarna 20- 24 år deltog. Fokusgruppsintervjuer med homogena grupper bestående av två grupper med killar och två grupper med tjejer har använts. Datamaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Ungdomarna uppfattade sexuellt friskt beteende som då sex och kärlek hörde samman. Då man använde sig av preventivmedel vid sexuellt umgänge, hade kunskaper om sexuellt överförbara infektioner samt visste vart man sökte information och vände sig med frågor. Ungdomarna uppfattade vidare sexuellt riskbeteende som då berusningsmedel användes på så sätt att man inte använde preventivmedel vid sexuellt umgänge. Då sex användes på ett sätt som skadade individen samt då samhället och sociala medier påverkade dem genom att ge en bild av hur de ska vara och bete sig i sin sexualitet.

  Slutsats: Det kan konstateras utifrån studiens resultat att det finns både frisk- och riskfaktorer att utgå ifrån i preventionsarbetet mot sexuellt riskbeteende hos ungdomar. Det är viktigt att barnmorskan strävar efter att uppnå förståelse av de behov som ungdomarna kan ha för att kunna stödja dem på bästa möjliga sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Allert, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hälsorelaterad livskvalitet hos personer mellan 18-65 år som överlevt hjärtstopp på sjukhus2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: More and more people survive a cardiac arrest. In 2016 there were just over 2600 cardiac arrests in Swedish hospitals. The greater proportion of those affected were over 65 years old but cardiac arrest occurs at all ages. The increased survival means an increasing number of people living with the experience of being saved back to life with the feelings and thoughts that it can entail. Previous studies have described that survivors can experience both gratitude and guilt, worry and fear of suffering. It has been found that the majority of patients who suffered from cardiac arrest have an acceptable health-related quality of life but that the patients can suffer from minor cognitive problems and psychological distress. For people 65 years of age or younger, this may entail further strain. Aim: To describe health-related quality of life and occurrence of anxiety and depression in people aged 18-65, who have survived an in-hospital cardiac arrest and compare if there was any difference between the age groups 18-50 years and 51-65 years. Methods: A comparative, descriptive and retrospective registry study of patient reported outcome measures from the Swedish Cardiac Arrest Register. Estimation measures EQ-5D-5L and HADS were used. Results: Patients estimated on average their health-related quality of life high: EQ-index, md 0,79 (q1-q3: 0,65-0,86) and EQ VAS, md 70 (q1-q3: 50-85). Several expressed pain/discomfort, anxiety/depression and anxiety. There were no significant differences between the age groups. Conclusions: People aged 18-65 who survived in-hospital cardiac arrests estimated their health-related quality of life as good. However, more than one fifth stated problems with anxiety and more than half indicate anxiety/depression and pain/discomfort.

 • 44.
  Allert, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Vuxna och ungdomars upplevelser av att leva med ett medfött hjärtfel: en systematisk litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Andelen barn med medfött hjärtfel som når vuxen ålder har ökat stort tack vare förbättrad vård, diagnostik och behandling. Genom denna utveckling har en ny patientkategori tillkommit i den kardiologiska vuxenvården om vilken de sjuksköterskor som arbetar inom densamma, inte innehar så stor kunskap. Syftet med denna studie var att belysa hur vuxna och ungdomar upplever att leva med ett medfött hjärtfel. Metod: För att utforska detta gjordes en systematisk litteraturstudie vilken resulterade i en innehållsanalys av nio kvalitativa artiklar. Resultat: Personer med medfött hjärtfel upplever att de är annorlunda gentemot sina jämnåriga, detta tar sig uttryck i fysiska skillnader, begränsningar, kroppsuppfattning och känslomässiga uttryck såsom utanförskap, skuld och rädsla. Sättet som de hanterar detta på påverkas av personligheten, upplevelsen av vårdmöten och omgivningen. Slutsats: Denna studie handlar om en växande patientgrupp och sjukvården bör ta till vara deras kunskap om hur det är att leva med ett medfött hjärtfel. Genom att ta del av patienternas upplevelse av sin sjukdom kan sjuksköterskan utöka sin kunskap och därigenom bättre möta denna patientgrupp och på så sätt bidra till att utveckla vården för vuxna patienter med medfött hjärtfel.

  Download full text (pdf)
  Vuxna och ungdomars upplevelser av att leva med ett medfött hjärtfel
 • 45.
  Alm Grundström, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hill, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att möta psykisk ohälsa inom den somatiska vården: - En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och internationellt och ses idag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Patienter med psykisk ohälsa kan även få behov av att uppsöka den somatiska vården. Tidigare forskning har visat att både patienter och sjuksköterskor kan uppleva svårigheter och problem då patienter med psykisk ohälsa vårdas inom somatiken.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar i södra Sverige.

  Metod: En kvalitativ undersökning utfördes med hjälp av semistruturerade frågeformulär. Den insamlade datan analyserades med hjälp av kvantitativa analysmetoder vad gällde bakgrundsfrågorna, medan huvudfrågorna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys.

  Resultat: Sjuksköterskorna uppgav varierande upplevelser vid bemötandet och vårdandet av patienter med psykisk ohälsa som sammanställdes i följande kategorier; Uppfattningar och attityder om psykisk ohälsa, Upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa, Hinder för en god vård samt Faktorer som kan underlätta bemötandet och vårdandet.

  Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde flera svårigheter som brist på kunskap och tid, vilket kunde försvåra säkerställandet av en god vård till patienterna och orsaka dem ett vårdlidande. Därför är det av vikt att adekvata åtgärder vidtas för att förbättra för både sjuksköterskor och patienter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Alm, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Frölander, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Erfarenheter av bröstcancer: Ur ett kvinnligt patientperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor världen över. Bröstcancer bildas i mjölkkörtlarna eller mjölkgångarna, en knöl i bröstet är det vanligaste symtomet. Med tidig upptäckt av sjukdomen är prognosen god.Syfte: Att beskriva erfarenheter hos kvinnor som lever med bröstcancer.Metod: En systematisk litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar valts ut och som litteraturstudien har sin grund i. Artiklarna är funna i två olika databaser, Cinahl och PubMed. Dessa är analyserade med en induktiv kvalitativ ansats. Åldern på kvinnorna varierar från 30-91 år. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle svara an på studiens syfte och vara skrivna på svenska eller engelska. Det gjordes även vissa avgränsningar för att minska ner materialet, där använde vi oss av woman, ett årsintervall från 2005-2015 och att artiklarna skulle vara vetenskapliga. De artiklar som endast handlade om behandling eller de artiklar där kvinnorna friskförklarats exkluderades.

  Resultat: Fyra kategorier hittades: förändring, behov, känslomässiga reaktioner samt religiös tro. Den största kategorin som framgick under analysprocessen var förändring.

  Slutsats: Resultatet beskriver olika erfarenheter hos kvinnor med diagnosen bröstcancer. Dessa handlar till största del om de förändringar som sker i kroppen, relationer och livsstil. Resultatet visar hur de olika erfarenheterna leder till ett lidande för kvinnorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Almerud Österberg, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Akut omhändertagande ur ett omvårdnadsperspektiv2014In: Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa / [ed] Anna-Karin Edberg & Helle Wijk, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, p. 687-704Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Almerud Österberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Elmqvist, CarinaLinnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kliniska examinationer: Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en guide till kliniska examinationer som syftar till att du,som student, ska vara väl förberedd och genomföra examinationen på bästa sätt. Innehållet i boken är tänkt att ge en överskådlig och intresseväckande bild av de olika kliniska examinationsformerna.

  Boken är lätt att bära med sig i kliniska undervisningssituationer,den ger konkreta tips kring olika moment i examinationerna.  Författarna till boken är sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor  och universitetslärare med mångårig erfarenhet av kliniska examinationer och kliniska slutexaminationer på olika nivåer och i olika utbildningsprogram.

  Målgruppen är studenter i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen där kliniska examinationer är en del av utbildningen. Den kan också läsas av lärare vid universitet eller högskolor som inspiration och stöd i arbetet med kliniska examinationer. Liknande böcker finns på den brittiska och amerikanska marknaden men detta är den första i Sverige.

 • 49.
  Almerud Österberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rahmqvist Linnarsson, Josefin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Akut omhändertagande2019In: Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa / [ed] Anna-Karin Edberg & Helle Wijk, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 189-214Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Almlöf, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Roshäll, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED HJÄRNTUMÖR: En litteraturstudie baserad på självbiografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 600 kvinnor i Sverige drabbas av hjärntumör varje år. Symtom och behandling ser olika ut beroende på hjärntumörens lokalisation och utbredning. Livet förändras och framtiden blir oviss i samband med diagnostisering, sjuksköterskan har en betydande roll under sjukdomstiden. Familjen blir också drabbad, vardagen är inte längre sig lik och prioriteringarna förändras.

  Syfte: Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör.

  Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på fem självbiografier skrivna av kvinnor. Urvalet begränsas utifrån beskrivna inklusions- och exklusionskriterier. En manifest innehållsanalys har används vid analys av data.

  Resultat: Kvinnornas upplevelser av att leva med hjärntumör beskrivs genom tre kategorier och tio underkategorier. Det framkommer att kvinnor kan känna både välbefinnande och lidande under sjukdomstiden. Upplevelserna beskrivs på olika sätt hos kvinnorna men rädsla och att finna styrka trots sjukdom är framträdande. En annan faktor som upplevs av betydelse är stöd från omgivningen, i form av familj, vänner och vårdpersonal.

  Slutsats: I studiens resultat framkom det att kvinnor som lever med hjärntumör uppnådde välbefinnande när de accepterade sjukdomen. Omprioritering och att se livet på ett nytt sätt blev tydligt. Kvinnorna upplevde lidande genom en förändrad identitet, rädsla, ensamhet, hopplöshet och förtvivlan över barnen. Sjuksköterskan måste därför se varje kvinna som unik för att skapa bästa möjliga vård. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 2241
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf