Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 2746
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aagaard, Isabelle
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kurdmark, Hawal
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kommunikationsproblematiken som uppstår vid implementering av den agila metodiken: - En kvalitativ studie sedd ur ett förändringsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Abas, N.
  et al.
  University of Gujrat, Hafiz Hayat Campus, Gujrat, Pakistan.
  Kalair, A. R.
  COMSATS University Islamabad, Islamabad, Pakistan.
  Seyedmahmoudian, M.
  Swinburne University, Australia.
  Naqvi, M.
  Karlstad University.
  Campana, Pietro Elia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Khan, N.
  COMSATS University Islamabad, Islamabad, Pakistan.
  Dynamic simulation of solar water heating system using supercritical CO2 as mediating fluid under sub-zero temperature conditions2019Ingår i: Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311, E-ISSN 1873-5606, Vol. 161, artikel-id 114152Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  CO2 is becoming increasingly important as a mediating fluid, and simulation studies are indispensable for corresponding developments. In this study, a simulation-based performance investigation of a solar water heating system using CO2 as a mediating fluid under sub-zero temperature condition is performed using the TRNSYS® software. The maximum performance is achieved at a solar savings fraction of 0.83 during July. The as lowest solar savingss fraction of 0.41 is obtained during December. The annual heat production of the proposed system under Fargo climate is estimated to be about 2545 kWh. An evacuated glass tube solar collector is designed, fabricated and tested for various climate conditions. Moreover, a detailed comparison of the system's performance at sub/supercritical and supercritical pressures shows that the annual heat transfer efficiency of the modeled system is 10% higher at supercritical pressure than at sub/supercritical pressures. This result can be attributd to the strong convection flow of CO2 caused by density inhomogeneities, especially in the near critical region. This condition resuls in high heat transfer rates.

 • 3.
  Abbas, Rami
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Issa, Simon
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Landenberg, Kevin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Utdelning i fåmansbolag: Reformers påverkan på beteende och agerande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datum:                    2018-01-15

  Nivå:                        Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hp

  Akademi:                Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola

  Författare:              Rami Abbas             Simon Issa                          Kevin Landenberg              92/03/26                                 92/02/02                                       94/08/11       

  Titel:                        Utdelning i fåmansbolag

  Nyckelord:                         Utdelning, kvalificerade aktier, slopade förslaget 2017, skattebeteende

  Forskningsfrågor: Vilka eventuella förändringar i beteenden har det slopade förslaget             genererat vid beslutfattande hos fåmansbolag?

   Vilken påverkan har skattereformer på skattebeteende?

  Syfte:                       Syftet med undersökningen är att skapa förståelse över om, hur och varför fåmansbolagen har agerat utefter det slopade förslaget för förändringen på 3:12- reglerna. Utöver detta är syftet också att skapa en förståelse för vilken påverkan skattereformer har på skattebeteende.

  Metod:                     Regleringar kring fåmansbolagsutdelningsmöjligheter har samlats in och analyserats. Teoretisk datainsamling om reformers påverkan på skattebeteende har insamlats. Utöver detta har det genomförts intervjuer med ägare för fåmansbolag samt auktoriserade revisorer.

  Slutsats:        Förslaget till förändringar som slopades sommaren 2017 hade ingen nämnvärd påverkan på majoriteten av delägarna i fåmansbolagen. Detta på grund av för komplicerade regleringar. I särskilda fall, när reformer är för komplicerade kräver det för berörda parter en inlärningstid för att ta in ny kunskap och därför inte har varken tid eller kunskap att agera efter reformens krav.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  AbbasIssaLandenberg_2018-01-15
 • 4.
  Abdallah, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hur påverkar logistikplaneringen byggarbetsplatsen?: En enkätundersökning om logistikkostnader i produktion2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Logistics planning for a construction site is usually limited by traffic flow to and from the workplace. The geographical location of the construction site is determined by roads around the workplace and opportunities for well-functioning logistics. Inventory of material is often impossible because of the frequently small workspaces. As a result, a concern relating material handling remains . Even before the establishment of a construction site, it is required in the construction industry to eliminate errors that might arise in the planning stage. The aim of this study was to contribute with better understanding of the relationship between well-planned logistics and reduced costs at the Swedish construction company Peab. To clarify this a survey was submitted at two construction sites and a sample of calculations were performed on reduced / additional costs at examples of "good" and "bad" planning of logistics, to show how to reduce costs.

  Higher requirements are placed on construction firms and demand such as shorter project times and lower costs and this is supposed to lead to a high profitability. To increase the profitability it is required that the construction industry is planning the amount of resources, manpower, material and time in the absolutely best way. Logistics is a part of the construction industry which may help reduce costs and provide greater profitability, if it is seen as a saving and not just a cost. There should, in other words, be a greater emphasis on planning of the logistics already at early stages of projects.

  There is a great amount of work on purchase of materials in the company Peab in the current situation, but if the company also put equal work on logistics, the planning could be optimized even before the project starts. Through good planning Peab will not only save on cost of purchase, but may also contribute to a better handling of material. Better handling of material also contributes to reduced costs for the project. Material is not only bound capital but can also disappear in waste, thievery or even destroyed. This is also appreciated by both professional workers and employees in the workplace. The opportunities for improvement and efficiency of logistics at Peab are great. By selecting a logistics manager at each construction project and also having a specialist in charge of the region that serves as support for the projects, Peab can save on logistics. The purpose of this report is to look at changing the view of logistics today on construction sites. The result of the calculation examples and survey shows where the largest cost items located in the various projects and how to achieve lower costs through better planning. This in turn helps the company increase profitability in the long term.

  Keyword: Logistic, Planning, Lean, Profability

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hur påverkar logistikplaneringen byggarbetsplatsen
 • 5.
  Abdi, Akam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chen, Wei
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Intern kontroll: Används visselblåsning som mekanism i den interna kontrollenmot oegentligheter av ekonomisk brottslighet inom kreditinstituten?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka bankernas syn på internkontroll och vidare undersöka vilka mekanismer som används föratt effektivisera den interna kontrollen. Studien riktar sig på attundersöka huruvida visselblåsning används som en av demmekanismerna för att stärka förmågan med att upptäcka ochförhindra oegentligheter av ekonomisk art.

  Studien använder en induktiv metod för att leda insamlingen avdatamaterial. Vidare använder studien en kvalitativ metod baseradpå intervjuer med fyra olika banker där datamaterialet analyserasmed datamaterialet i kapitel två.

  Studien visar att det finns en positiv syn på den interna kontrollenoch visselblåsning som mekanism för att skapa en framgångsrikverksamhet. Fastän visselblåsning anses ha en kompliceradfunktion, används den fortfarande för att upptäcka och förhindraoegentligheter, såsom ekonomiska brott. Förutom visselblåsning,använder bankerna mer mekanismer för att stärka och effektiviseraden interna kontrollen. Att uppmana medarbetarna att följa lagaroch principer, utbilda medarbetarna inom olika områden samt attskapa olika arbetarsätt inom verksamheten, att genomföra interntillsyn och ständiga granskningar är en del av de mekanismer somanvänds.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Master thesis
 • 6.
  Abdi, Akam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chen, Wei
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tystnads- och anmälningsplikten: Revisorns hantering av konflikter för ett oberoende ställning och vid misstanke om brott2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att skapa oss en djupare samt bättre förståelse om hur respektive av - samt anmälningsplikten uppfattas av revisorer och vidare undersöka hur eventuella konflikter med utgångspunkt för oberoende ställning samt vid ”kan misstänkas” situationer hanteras av revisorer. För att uppnå syftet, har intervjuer med fyra olika revisionsbyråer genomförts.

  Intervjuerna har genomförts med Grant Thornton, BDO Mälardalen AB, PwC samt KPMG genomförts för att kunna besvara forskningsfrågorna. Därefter har en hermeneutik synsätt använts då tolkning av intervjumaterialen ansågs viktig för att kunna få kunskap för respondenternas uppfattning kring ämnesvalet. I analysavsnittet har sedan datamaterial från referensramen samt empiridelen använts för att kunna genomföra en analys av uppsatsen.

  Denna studie visar tystnadsplikten är viktig för att kunna skapa en bra relation med klienterna och anses inte skapa konflikter för revisorer i någon stor bemärkning. Anmälningsplikten skapar dock problem på grund av bristen på kunskap inom bedömning av brott hos revisorer. Revisorerna väljer därför att utreda en situation vid brottsmisstanke längre än vad som avses. För att inte bli beroende av sina klienter finns regler och praxis inom yrket som används samt genom att till exempel inte ha vänner och bekanta som klienter menar respondenterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats
 • 7.
  Abdi, Akam
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Chen, Wei
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tystnads- och anmälningsplikten: Revisorns hantering av konflikter för ett oberoende ställning och vid misstanke om brott2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att skapa oss en djupare samt bättre förståelse om hur respektive av - samt anmälningsplikten uppfattas av revisorer och vidare undersöka hur eventuella konflikter med utgångspunkt för oberoende ställning samt vid ”kan misstänkas” situationer hanteras av revisorer. För att uppnå syftet, har intervjuer med fyra olika revisionsbyråer genomförts.

  Intervjuerna har genomförts med Grant Thornton, BDO Mälardalen AB, PwC samt KPMG genomförts för att kunna besvara forskningsfrågorna. Därefter har en hermeneutik synsätt använts då tolkning av intervjumaterialen ansågs viktig för att kunna få kunskap för respondenternas uppfattning kring ämnesvalet. I analysavsnittet har sedan datamaterial från referensramen samt empiridelen använts för att kunna genomföra en analys av uppsatsen.

  Denna studie visar tystnadsplikten är viktig för att kunna skapa en bra relation med klienterna och anses inte skapa konflikter för revisorer i någon stor bemärkning. Anmälningsplikten skapar dock problem på grund av bristen på kunskap inom bedömning av brott hos revisorer. Revisorerna väljer därför att utreda en situation vid brottsmisstanke längre än vad som avses. För att inte bli beroende av sina klienter finns regler och praxis inom yrket som används samt genom att till exempel inte ha vänner och bekanta som klienter menar respondenterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tystnads- och anmälningsplikten
 • 8.
  Abdi, Sade
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Rathmaya, Noureddine
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Managing employees and promoting internal communication during change: A case study of change management at MTR Tunnelbanan AB2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abdisalam Ahmed, Hinda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Teimouri, Meriem
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Svensk invandrar- och integrationspolitik och dess förändring: Fallet Vallby i Västerås2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Svensk invandrar- och integrationspolitik och dess förändring Fallet Vallby i Västerås
 • 10.
  Abdlwafa, Lezan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Balci, Anita
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Safari, Awat
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Bokföringsbrott: Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datum: 29 maj, 2013

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola

  Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari

  Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  Handledare: Ulla Pettersson

  Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare

  Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhet i bokföring till bokföringsbrott? Vilka faktorer bidrar till detta?

  Syfte: Att undersöka hur näringsidkarens oaktsamhet i bokföringen kan vara en av orsakerna till bokföringsbrott.

  Metod: För att uppnå syftet så använde vi oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av ämnet. Vi inhämtade vårt material till referensramen från litteratur samt lagar såsom bokföringslagen, årsredovisningslagen och brottsbalken. Material till empirin var hämtad från tre intervjuer med personer som besitter relevant kunskap, en skattebrottsutredare, en konkursförvaltare och en åklagare.

  Slutsats: Det vi har kommit fram till i vår uppsats är att oaktsamhet i bokföring är en orsak till bokföringsbrott, främst i mindre företag som inte har resurser till att upprätta bokföring på ett sätt som ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bokföringsbrott - ett resultat av oaktsamhet i bokföring?
 • 11.
  Abdulsalam Osman, Dana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hamad, Ivan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hantering av styrande dokument: Hantering av styrande dokument i stora företag2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hantering av styrande dokument
 • 12.
  Abrahimy, Rana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Faysal, Noor
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Revisionskvalité: Hur arbetar revisorerna för att uppnå god kvalité2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 13.
  Abubaker, J.
  et al.
  SLU.
  Odlare, Monica
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Pell, M.
  SLU.
  Nitrous Oxide Production from Soils Amended with Biogas Residues and Cattle Slurry2013Ingår i: Journal of Environmental Quality, ISSN 0047-2425, E-ISSN 1537-2537, Vol. 42, nr 4, s. 1046-1058Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The amount of residues generated from biogas production has increased dramatically due to the worldwide interest in renewable energy. A common way to handle the residues is to use them as fertilizers in crop production. Application of biogas residues to agricultural soils may be accompanied with environmental risks, such as increased N2O emission. In 24-d laboratory experiments, N2O dynamics and total production were studied in arable soils (sandy, clay, and organic) amended with one of two types of anaerobically digested biogas residues (BR-A and BR-B) generated from urban and agricultural waste and nondigested cattle slurry (CS) applied at rates corresponding to 70 kg NH4+-N ha(-1). Total N2O-N losses from the sandy soil were higher after amendment with BR-B (0.32 g N2O-N m(-2)) than BR-A or CS (0.02 and 0.18 g N2O-N m(-2), respectively). In the clay soil, N2O-N losses were very low for CS (0.02 g N2O-N m(-2)) but higher for BR-A and BR-B (0.25 and 0.15 g N2O-N m(-2), respectively). In the organic soil, CS gave higher total N2O-N losses (0.31 g N2O-N m(-2)) than BR-A or BR-B (0.09 and 0.08 g N2O-N m(-2), respectively). Emission peaks differed considerably between soils, occurring on Day 1 in the organic soil and on Days 11 to 15 in the sand, whereas in the clay the peak varied markedly (Days 1, 6, and 13) depending on residue type. In all treatments, NH4+ concentration decreased with time, and NO3- concentration increased. Potential ammonium oxidation and potential denitrification activity increased significantly in the amended sandy soil but not in the organic soil and only in the clay amended with CS. The results showed that fertilization with BR can increase N2O emissions and that the size is dependent on the total N and organic C content of the slurry and on soil type. In conclusion, the two types of BR and the CS are not interchangeable regarding their effects on N2O production in different soils, and, hence, matching fertilizer type to soil type could reduce N2O emissions. For instance, it could be advisable to avoid fertilization of organic soils with CS containing high amounts or organic C and instead use BR. In clay soil, however, the risk of N2O emissions could be lowered by choosing a CS.

 • 14.
  Adamsson, Maximilian
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Enehöjd, Pontus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Värdeerbjudande i fysisk butik jämfört med den digitala handeln: En studie om hur värdeerbjudandet upplevs av kunderna i syfte att kunna skapa bättre samverkan mellan fysisk och digitala försäljningskanaler2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detaljhandeln står inför ett stort skifte för att kunna tillgodose alla de nya krav som kunderna sätter på företagen. Företag och organisationer behöver hantera digitaliseringen som sker och förändrar deras marknad otroligt snabbt. Denna studie har för avsikt att skapa underlag för en innovativ affärsmodell. Denna modell ska bidra till att hjälpa organisationer, att skapa en bild för hur organisationer behöver använda tid och resurser till att kunna vara relevanta men också utvecklas i och med den förändrande marknaden. Fokus i studien ligger på vilket sorts värde kunderna erbjuds samt hur fysisk och digital handel kan samverka. I samarbete med Lindex, en väldigt stor aktör inom detaljhandeln, med sitt fokus på kläder för kvinnor och barn. En induktiv forskningsmetod med kvalitativa intervjuer som grund användes för att samla in data. I och med dessa intervjuer kunde åsikter och tankar från medlemmar inom organisationen, samt kunder med perspektiv från utifrån fångas upp för att skapa en heltäckande bild hur organisationen ser ut och uppfattades.Det som studien visade var att värdeerbjudandet skiljer sig i den fysiska och digitala handeln men de visade även att erbjudandet i de olika kanalerna bör inte vara densamma. Utan istället skapa en mer personlig upplevelse för kunden. Som hjälper kunden vare sig de väljer att handla online eller i fysisk butik.I studien framgår det även hur den individuella servicen som personalen kan ge genom rekommendationer och inspiration utifrån kundens tidigare köp. Det tillsammans med vad som är de nya trenderna för tillfället för att kunna ge ett mer helhetserbjudande med individualitet till deras kunder.Med hjälp av studiens handledare Handledare Erik Lindhult. Skriven av Pontus Enehöjd & Maximilian Adamsson.

 • 15.
  Adasevic, Ivan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Palosaari, Viljam
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Multi-project Management in an Internal Development Context: A case study focused on identifying challenges in project portfolio management at ABB Components2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to explore what challenges are identified in project portfolio management (PPM) in an internal multi-project environment. The aim of this study was to find the underlying reason for the occurrence of challenges in terms of how these challenges occur, and why do they occur. To realize the purpose and the aim of the study, the research was conducted at ABB Components, a business unit of ABB Group. Further, based on identified challenges provide a set of guidelines and recommendations for managing and countering the challenges.

  To understand the research problem a literature review was employed and a case study was conducted at ABB Components. The purpose of the literature review was to gain a theoretical background related to the research topic, identify challenges or problems, and potential solutions, with the purpose of establishing a connection to the challenges identified in the case study. The empirical work consisted of the case study conducted at ABB Components and was constituted by interviews person. The analysis of the results was validated with a workshop held with interviewees, with discussions regarding the findings. Guidelines and recommendations for managing challenges related to project portfolio management were designed from the results of empirical and theoretical work.

  The 11 main challenges related to project portfolio management were identified throughout three defined project phases, initiation of a project, execution of a project and project closure, and was appearing either in one phase or across phases. The challenges in this research were correlated to four main causes; limited resources (budget & time), limited resources (personnel), vague directives, and project maturity. The identified challenges can be encountered and managed by utilizing existing models for project management, improved information handling, expanding the notion of criteria for project success, performing a resource capacity analysis, and planning for the project closure.

  The theoretical and practical work have contributed to a collective analysis of what types of challenges are evident in phases throughout a single project, and what outcomes these challenges can have on a project portfolio in an internal multi-project environment and . It has to some extent indicated differences among challenges and causes evident in multi-project settings, for projects that are classified as internal development or product development, implicating differences throughout the project phase. Furthermore the challenges have pivoted around the three main themes centered indicating that there are challenges related to each phase of the project life, as well as challenges which are apparent across the project phases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adasevic, Pavle
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hallberg, Oskar
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Revisorn och penningtvätt: - En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Redovisning och penningtvätt, en studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

  Datum: 29 maj 2013

  Lärosäte: Mälardalens högskola

  Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Nivå: Kandidatuppsats för företagsekonomi

  Författare: Pavle Adasevic 910731 Oskar Hallberg 900508

  Handledare: Kent Trosander

  Nyckelord: Penningtvätt, Penningtvättslagen, Revisor, ABL

  Problemdiskussion: År 2009 kom en ny lag om penningtvätt. Lagen syftar till att stärka bevakningen och rapporteringen av pengar som förskingrats. År 2011 rapporterades 11464 misstankar om penningtvätt med då endast 4 stycken från revisorer, varför var de så får rapporter från revisorerna?

  Syfte: Studien syftar till att visa hur revisorer och redovisnings byråer tillämpar lagen om penningtvätt i praktiken

  Metod: Studien har genomförts på ett kvalitativt metodsätt där sekundärdata tagits från litteratur, artiklar och rapporter. Primärdata är intervjuer med tre stycken respondenter, två revisorer och en person från finanspolisen.

  Slutsats: Revisorerna tillämpar lagen i sitt arbete. Trots att penningtvättslagen kan anses som tydlig och tillämpbar kan utformandet diskuteras. En hypotes om ett nytt begrepp som har kommit fram av studien är företagssmurfing.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  Uppsala universitet.
  Maaninen-Olsson, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Knowledge integration in a multinational setting: a study of a transnational business project2009Ingår i: International Journal of Knowledge Management Studies, ISSN 1743-8268, E-ISSN 1743-8276, Vol. 3, nr 3-4, s. 295-312Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study how communication enables knowledge integration within transnational projects. Using longitudinal case study data to explore the theoretical arguments, interesting findings emerge. The main finding is that knowledge integration within the transnational project was hampered by ignorance – among project managers and members – of the impact and link between the use of different communication tools, subsequent communication process and knowledge integration. Other findings relate to how institutionalised behaviour persist change and subsequently partly explained why the communication process and thereto related communication tools were not adjusted to new circumstances and conditions. Finally, communication is an inherent part of knowledge integration within a transnational project and there is a need for communication to be sensitive to the complexity of the knowledge being integrated.

 • 18.
  Adolfsson, Jessica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Azari Ghalati, Mozhgan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Tekle, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  "Säg till om jag stör": -En fallstudie om ledarskap, mångfaldsarbete och organisationskultur2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Datum:                             2020-01-24

  Nivå:                                 Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution:               Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola

  Författare:                        Jessica Adolfsson               Sara Tekle         Mozhgan Azari Ghalati

  Titel:                          Inkluderande ledarskap - En fallstudie om mångfaldsarbete och organisationskultur

  Handledare:                     Andreas Pajuvirta

  Nyckelord:                Ledarskap, mångfaldsarbete, inkludering, medarbetare,              organisationskultur och kommunikation.

  Frågeställning:       Hur kan ledarskap bidra till skapandet av en inkluderande organisationskultur som främjar mångfald? Hur arbetar ledare med mångfaldsarbetet och hur uppfattas mångfaldsarbetet av medarbetarna?

  Syfte:                        Syftet med studien är att undersöka hur ledarskap kan bidra till skapandet av en inkluderande organisationskultur som främjar mångfald. Genom en fallstudie undersöks hur ledaren arbetar med mångfaldsarbete och hur medarbetarna uppfattar att det fungerar i praktiken.

  Metod:                      I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts där empiri samlades in via en semistrukturerad intervju av en ledare inom den utvalda organisationen. För att kunna jämföra om medarbetarna i organisationen delar samma uppfattning om mångfaldsarbetet som ledaren genomfördes även kvantitativ forskningsmetod i form av enkäter till medarbetarna. Empirin från intervjuerna tillsammans med teori ligger som grund för analysen och svaret på frågeställningarna.

  Slutsats:                  För att skapa en inkluderande organisationskultur är det viktigt att ledare inkluderar flera perspektiv, respekterar alla individers likheter och olikheter, engagerar sig och får alla medarbetare att känna sig sedda, bekräftade och delaktiga. För att göra detta är kommunikation och feedback en viktig del.  

  Ledaren i organisationen där fallstudien har genomförts strävar efter att ha så mångfaldiga grupper som möjligt då detta berikar organisationen och representerar det samhälle vi lever i. Ledaren tillägger även att organisationen behöver bli bättre på att anställa unga, gamla och överviktiga personer. Medarbetarna upplever att mångfaldsarbetet i organisationen fungerar bra.

   

 • 19. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jonasson, Mikael
  Closing words!2009Ingår i: Guiding and guided tours / [ed] Adolfsson, P., Dobers, P. & Jonasson, M., Göteborg: BAS Publishers , 2009, s. 215-217Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 20. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, PeterMälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.Jonasson, Mikael
  Guiding and guided tours2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 21. Adolfsson, Petra
  et al.
  Dobers, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jonasson, Mikael
  Introduction – Guiding and guided tours2009Ingår i: Guiding and guided tours / [ed] Adolfsson, P., Dobers, P. & Jonasson, M., Göteborg: BAS Publishers , 2009, s. 15-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Ahmadzade, Peyman
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sathianbun, Sarayut
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Vidhäftning mellan prefabelement och pågjutningsbetong: Undersökning hur skrovligheten påverkar vidhäftningskapaciteten vid skjuvning2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att bestämma vidhäftningen mellan prefabricerade element och senare pågjutning på arbetsplats är viktigt. Självkompakterande betong är en betongtyp som flera prefabricerade företag börjat använda på grund av dess goda egenskaper. Dock finns några oklarheter som behöver utredas vidare, exempelvis vidhäftningskapaciteten vid pågjutning. I och med införandet av Eurokod blev det större krav på skrovligheten jämfört med tidigare krav i BBK 04. För självkompakterande betong kan det vara svårt att få till en skrovlighet enligt både BBK och speciellt Eurokod. För undersökning av vidhäftningskapacitet kopplat till draghållfastheten finns beprövade metoder som följer svensk standard. Dock finns ingen svensk standard för vidhäftningsprov för skjuvhållfastheten, bland annat på grund av att för få undersökningar har utförts och att provnings-utförandet är mer komplext.

  Syftet med denna undersökning är att jämföra olika mätmetoder för att mäta skjuvspänningar för vidhäftningen mellan prefabelement och pågjutningsbetong samt att också undersöka olika metoder för att mäta ytjämnheten. Målet är att identifiera skjuvkapaciteten i vidhäftningen samt få reda på vilken påverkan ytjämnhet och ytbehandling har för vidhäftningen. Detta för att utvärdera om Eurokod 2:s hårdare krav på skrovlig yta är nödvändig jämfört med BBK 04 med avseende på skjuvning. Ytor som ska jämföras är avdragen yta och yta som uppfyller BBK 04:s samt Eurokod 2:s  krav på skrovlig yta. Mätmetoder för skrovlighet ska undersökas för att senare utvärderas och användas i undersökningen.  Förutom dessa ytor som normalt förvattnas ska även en yta som följer BBK 04:s krav på skrovlig yta utan förvattning undersökas om förvattning har någon positiv inverkan på vidhäftningen.

  Den mätmetod som valdes för att identifiera skjuvhållfastheten var L-formad Push-Off-metod, vilket dimensionerades med hjälp av en referensundersökning. Provkroppen tillverkades i Strängbetongs fabrik i Kungsör och innan pågjutningen utfördes mättes ytjämnheten på vidhäftningsytan med hjälp av Sand-Patch-metoden. För att bekräfta validiteten hos Sand-Patch-metoden användes också en annan mätmetod, så kallad Profilmall. Efter att ytorna var uppmätta och pågjutningen hårdnat skickades provkropparna till CBI Betonginstitut för skjuvhållfasthetsprovning samt tryckprovning.

  Resultaten från undersökningen visade att inga större skillnader i skjuvhållfasthet mättes mellan Eurokods och BBKs krav på ytjämnhet, men det visade sig att den obehandlade ytan klarade av högst skjuvhållfasthet. Alla värden var betydligt högre än vad både Eurokod och BBK 04 anger för hållfasthetsklassen C45/55. Under provningstillfället upptäcktes sprickbildning vid 85 kN både i den befintliga betongen samt vid pågjutningen på de tunnaste delarna, för samtliga provförsök.

  Utöver skjuvhållfastheten mättes även deformationer såväl vertikalt som horisontellt och det framgick tydligt i resultatet att vertikala deformationerna var mer än tio gånger större än de horisontella. Ingen skillnad mellan BBK och Eurokod kunde tydas vid vertikala deformationer, dock vid horisontella deformationer mättes Eurokod till tre gånger större horisontella deformationer jämfört med BBK. Detta tyder på att BBKs krav på skrovlighet är bättre än Eurokod ur deformationssynvinkel

  Med denna undersökning som grund kan tillverkarna välja att avstå från Eurokod 2:s hårdare krav på skrovlig yta och fortsätta att behandla ytan enligt BBK 04. I och med detta menar författarna att Eurokod 2:s hårdare krav på skrovlig yta inte är nödvändig jämfört med BBK 04 med avseende på skjuvning (vidhäftning), vilket var det primära målet för undersökningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahmed, Ismail
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Peksen, Ismail
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Projektledarens färdväg mot kompetensutveckling: En analys av projektledarkompetens och planeringsverktyg hos JM AB2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING [SV]

  Projektledarens ansvar i ett projekt är att leda sin projektgrupp till uppsatta mål med fastställda kravspecifikationer. Dessa mål skall vara uppnådda inom en tidsanpassad och ekonomisk ram. För att nå dessa ramar bör en projektledare tidigt planera genomförandet och upprätta en ekonomisk plan för projektet. De konsekvenser som uppstår vid komplexa projekt då projektledaren inte förfogar över tillräcklig med kompetens leder till ekonomiska förluster samt ett misslyckat projekt. Vilka kompetenser bör en projektledare behärska? På vilka sätt behärskas dessa kompetenser? Med vilka verktyg eller metoder kan kompetenserna utnyttjas vid planeringen av projekten för att undvika problem? Det är dessa frågeställningar som för ihop denna studie om projektledarens kompetensutveckling i mål av att ta fram en kompetensutvecklings modell.

  Studien ger en blick över projektledningens alla stadier och vad projektledarens roll är i samtliga faser. Sedan beskrivs begreppet kompetens och hur individen utvecklar sin förmåga att leda projekt. Studien har genomförts i samarbete med byggföretaget JM AB där metoden för studien består av tre moment. En omfattande litteraturstudie har genomförts där det teoretiska perspektivet runt projektledning har analyserats. Intervjuer med projektledare och platsbesök genomfördes för en djupare förståelse över hur JM AB arbetar med tidsplaner och befintliga kompetensutvecklingsplaner.

  Studien påvisar att projektledarna på JM AB är främst delaktiga i tidiga skeden samt det avslutande skedet. I förstudien och planeringen är de främsta arbetsuppgifterna för projektledaren att fungera som en ackvisitör, upprätta olika ekonomiska budgetar samt att ta fram en huvudtidplan för det aktuella projektet. I genomförandet är det av stor vikt att projektledaren skapar en god sammanhållning mellan de inblandade parterna. På så sätt alstras en god klarhet mellan projektmedarbetarna och produktionen effektiviseras. Vid ett projektslut är det kunden som står i fokus. Där en god kommunikation emellan kunder, projektledare samt mäklare ger upphov till de förutsättningar som kunden behöver för inflyttning är till hands.

  Examensarbetet konstaterar att projekt oftast blir uppdelade mellan projektmedarbetare. Detta framför krav på att projektledaren ska inneha en bred kompetens, där helhetsbilden över projektet ansågs vara en viktig del av projektledarens kompetens. Följaktligen blir att fungera som kärnan i projektet kombinerad med den sociala kompetensen en central del. Vidare fastställde examensarbetet att projektledarens kompetensutveckling först och främst sker i det dagliga arbetet. Där erfarenhet från tidigare arbeten utgjorde den största kompetensutvecklingen. Förutom erfarenhetsläran bidrar även aktiviteter som formella kurser till en kompetensutveckling hos projektledaren.

  Studien belyser dessutom projektledarens varierande planeringsverktyg, där även en jämförelse dras mellan planeringsverktygen Powerproject och Microsoft Project. Genom jämförelsen mellan programmen dras slutsatser angående för och nackdelarna med programmen samt hur dessa bidrar till mindre ekonomiska förluster.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ahmed, Mobyen Uddin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Andersson, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Andersson, Tim
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Tomas Aparicio, Elena
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi. Malardalen Univ, Future Energy Ctr, Sch Business Soc & Engn, SE-72123 Vasteras, Sweden.;Malarenergi AB, Sjohagsvagen 3, S-72103 Vasteras, Sweden..
  Baaz, Hampus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Barua, Shaibal
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Bergström, Albert
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Bengtsson, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Orisio, Daniele
  State Inst Higher Educ Guglielmo Marconi, Dalmine, Italy..
  Skvaril, Jan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Zambrano, Jesus
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  A Machine Learning Approach for Biomass Characterization2019Ingår i: INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ENERGY TRANSITIONS / [ed] Yan, J Yang, HX Li, H Chen, X, ELSEVIER SCIENCE BV , 2019, s. 1279-1287Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this work is to apply and evaluate different chemometric approaches employing several machine learning techniques in order to characterize the moisture content in biomass from data obtained by Near Infrared (NIR) spectroscopy. The approaches include three main parts: a) data pre-processing, b) wavelength selection and c) development of a regression model enabling moisture content measurement. Standard Normal Variate (SNV), Multiplicative Scatter Correction and Savitzky-Golay first (SGi) and second (SG2) derivatives and its combinations were applied for data pre-processing. Genetic algorithm (GA) and iterative PLS (iPLS) were used for wavelength selection. Artificial Neural Network (ANN), Gaussian Process Regression (GPR), Support Vector Regression (SVR) and traditional Partial Least Squares (PLS) regression, were employed as machine learning regression methods. Results shows that SNV combined with SG1 first derivative performs the best in data pre-processing. The GA is the most effective methods for variable selection and GPR achieved a high accuracy in regression modeling while having low demands on computation time. Overall, the machine learning techniques demonstrate a great potential to be used in future NIR spectroscopy applications.

 • 25.
  Ahmed, Mobyen Uddin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Andersson, Peter
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Andersson, Tim
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Tomas Aparicio, Elena
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi. Mälarenergi AB, Sweden.
  Baaz, Hampus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Barua, Shaibal
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system. RISE SICS, Sweden.
  Bergström, Albert
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Bengtsson, Daniel
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Skvaril, Jan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Zambrano, Jesus
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Real-time Biomass Characterization in Energy Conversion Processes using Near Infrared Spectroscopy: A Machine Learning Approach2019Ingår i: “Innovative Solutions for Energy Transitions” / [ed] Elsevier, 2019, Vol. 158, s. 1279-1287Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this work is to apply and evaluate different chemometric approaches employing several machine learning techniques in order to characterize the moisture content in biomass from data obtained by Near Infrared (NIR) spectroscopy. The approaches include three main parts: a) data pre-processing, b) wavelength selection and c) development of a regression model enabling moisture content measurement. Standard Normal Variate (SNV), Multiplicative Scatter Correction and Savitzky-Golay first (SG1) and second (SG2) derivatives and its combinations were applied for data pre-processing. Genetic algorithm (GA) and iterative PLS (iPLS) were used for wavelength selection. Artificial Neural Network (ANN), Gaussian Process Regression (GPR), Support Vector Regression (SVR) and traditional Partial Least Squares (PLS) regression, were employed as machine learning regression methods. Results shows that SNV combined with SG1 first derivative performs the best in data pre-processing. The GA is the most effective methods for variable selection and GPR achieved a high accuracy in regression modeling while having low demands on computation time. Overall, the machine learning techniques demonstrate a great potential to be used in future NIR spectroscopy applications.

 • 26.
  Ahmed, Ruqiyo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Axente, Benedetta
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Fathulla, Lana
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  The Relationship Between Business and Society: A study of corporate philanthropy within organizations2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Date: [2018-06-01]

  Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr

  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University

  Authors: Ruqiyo Ahmed, Benedetta Axente, Lana Fathulla

  Title: The Relationship Between Business And Society

  Supervisor: Konstantin Lampou

  Co-assessor: Pär Blomkvist

  Keywords: CSR, Corporate Philanthropy, Core Competencies, Strategic Philanthropy

  Research Question:  How is corporate philanthropy implemented in an organization?

  Purpose: The purpose of this study is to get a deeper understanding of how organizations implement philanthropy in their business. This study further aims to answer the research question by explaining the essence of strategic philanthropy, how organizations can benefit from it and some misconceptions against philanthropy.

  Method:  This study is done through a qualitative research method. Primary data was collected by semi-structured interviews with three companies. Secondary sources was collected to complement the data collection.

  Conclusion: The findings of this paper suggests that with a strategic philanthropic approach an organization can benefit with an enhanced image and increased customer loyalty. Furthermore, it is proposed that engaging in philanthropic activities an organization will be able to attract and retain their employees. By implementing a strategic philanthropy, an organization can better choose which philanthropic issues to tackle.

 • 27.
  Ahmed, Sayidali
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kompetensutveckling i projektledning: En kompetensutvecklingshandbok för projektingenjörer2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Det som projektledaren behöver tänka på vid planeringen av ett projekt är att uppnå beställarens krav på byggnaden och att skapa en bra samordning mellan de olika aktörerna som är inblandade i projektet. Dessutom måste projektledaren se till att projektet följer tidplanen och att budgeten inte överstiger de bestämda ramarna.

  Därför ligger ett stort fokus på att projektledaren har bra grundkunskaper och tillräcklig kompetens samt kunskap. För att uppnå det optimala resultat som behövs för att kunna planera och strukturera projektet så smidigt som möjligt.

  Detta arbete undersöker vilken kompetensutveckling och kunskap som behövs för att projektingenjören ska utveckla sina färdigheter i projektledning. En av de kärnfrågor som tas upp i intervjuerna är ”Vad kännetecknar en projektledare med låg respektive hög kompetens?” och ”Hur bedrivs kompetensutveckling för de anställda inom WSP?”

  De mål som ska uppnås i detta arbete är att belysa vikten av kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring. Resultaten av undersökningen har sammanställts i en handbok som beskriver vad en projektingenjör behöver fokusera på för att bli allt mer kompetent och utvecklas effektivare till en projektledare.

  För att kunna uppnå dessa mål genomfördes en litteraturstudie för att få en bättre uppfattning av projektledarens roll. En mer detaljerad studie av projektingenjörens respektive projektledarens arbetsuppgifter gjordes. För att komplettera litteraturstudien genomfördes en datasökning via internet. Därefter utfördes en intervju med 5 projektledare och 5 projektingenjörer för att jämföra teori med praktik. Utifrån de intervjuades svar och litteraturstudiens resultat skapades en handbok som beskriver vad projektingenjören behöver utveckla för att bli en effektivare projektledare.

  Examensarbetes slutsats visar att kompetensutveckling i grund och botten är bunden till den enskilda individens motivation till att utvecklas. Varje enskild individ har sina egna mål och de är stimulerade av varierande motivationsfaktorer. Några individer har som mål att bli VD för ett företag, medan andra är nöjda med deras nuvarande position och det innebär att alla projektingenjörer/ projektledare inte strävar efter en ständig utveckling. Uppsatsens huvudfråga var: ”Vilken kompetensutveckling behövs för att projektingenjör ska utveckla sina färdigheter i projektledning?”.

  Resultaten visar att utan att lära sig av de fel och problem som tidigare gjorts samt göra egna nya misstag kan inte en projektingenjör utvecklas eller bli effektivare. Andra typer av vinster är tid som kommer att minska för att lösa vissa ständigt uppkommande problem med hjälp av kunskaper från tidigare liknande projekt. Genom att dra nytta av denna kunskap och inneha en bra erfarenhetsåterföring kan det bli enklare att hitta en effektiv lösning och på så sätt minska onödiga tidsförluster.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kompetensutveckling i projektledning
 • 28.
  Ahmed, Shehzad
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Moosavi, Zahra
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Factors Influencing the Cell Phone Brand Loyalty of Swedish Generation Y.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Master Thesis
 • 29.
  Akbari, Keramatollah
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Simulation of Indoor Radon and Energy Recovery Ventilation Systems in Residential Buildings2015Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study aims to investigate the effects of ventilation rate, indoor air temperature, humidity and using a heat recovery ventilation system on indoor radon concentration and distribution.

  Methods employed include energy dynamic and computational fluid dynamics simulation, experimental measurement and analytical investigations. Experimental investigations primarily utilize a continuous radon meter and a detached house equipped with a recovery heat exchanger unit.

  The results of the dynamic simulation show that the heat recovery unit is cost-effective for the cold Swedish climate and an energy saving of about 30 kWh per  floor area per year is possible, while it can be also used to lower radon level.

  The numerical results showed that ventilation rate and ventilation location have significant impacts on both radon content and distribution, whereas indoor air temperature only has a small effect on radon level and distribution and humidity has no impact on radon level but has a small impact on its distribution.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Akbari, Keramatollah
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Mahmoudi, Jafar
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Ghanbari, M.
  Sharif University of Technology, Tehran, Iran .
  Simulation of ventilation effects on indoor radon2013Ingår i: Management of environmental quality, ISSN 1477-7835, E-ISSN 1758-6119, Vol. 24, nr 3, s. 394-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to describe the use of computational fluid dynamics (CFD) to simulate indoor radon distribution and ventilation effects. This technique was used to predict and visualize radon content and indoor air quality in a one-family detached house in Stockholm. The effects of intake fans, exhaust fans and doors on radon concentration were investigated. Design/methodology/approach: In this study a mechanically balanced ventilation system and a continuous radon monitor (CRM) were used to measure the indoor ventilation rate and radon levels. In a numerical approach, the FLUENT CFD package was used to simulate radon entry into the building and ventilation effects. Findings: Results of the numerical study indicated that indoor pressure created by ventilation systems and infiltration through doors or windows have significant effects on indoor radon content. The location of vents was found to affect the indoor radon level and distribution. Research limitations/implications: It may be possible to improve any discrepancies found in this article by using a more refined representation of grids and certain boundary conditions, such as pressure and temperature differences between inside and outside and by considering some real situations in residential buildings and external situations. Originality/value: From the viewpoints of indoor air quality (IAQ) and energy savings, ventilation has two opposing functions; on the positive side it enhances IAQ and the establishment of thermal comfort, and on the negative side it increases energy consumption. This paper describes the search for a solution to cope with this contradiction.

 • 31.
  Akbari, Keramatollah
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Mahmoudi, Jafar
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Öman, Robert
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Simulation of ventilation effects on indoor radon in a detached house2012Ingår i: WSEAS Transactions on Fluid Mechanics, ISSN 1790-5087, Vol. 7, nr 4, s. 146-155Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  CFD is widely used in indoor air quality, air flow pattern, indoor pollutant distribution and thermal comfort as a cost effective and powerful tool and it can be used to predict, estimate and visualize the indoor radon level. The intention of this article is to use computational fluid dynamics (CFD), as a standalone tool to simulate indoor radon distribution and ventilation effects. This technique can be used to predict and visualize radon content and indoor air quality throughout a one family detached house in Stockholm. In this study a mechanical balanced ventilation system and a continuous radon monitor (CRM) were also used to measure the indoor ventilation rate and radon levels. In numerical approach the FLUENT, CFD package was used to simulate radon entry into the building and ventilation effects. Results of numerical study indicated that indoor pressure made by means of ventilation systems and infiltration through door or window has significant effects on indoor radon content. It is observed that the location of vents can affect the indoor radon level, particularly in breathing (seating) zone. The analytic solution is used to validate numeric results at 3 distinct air change rates. The comparison amongst analytical, numerical and measurement results shows close agreement.

 • 32.
  Akbari, Keramatollah
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Oman, Robert
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Impacts of heat recovery ventilators on energy savings and indoor radon level2013Ingår i: Management of environmental quality, ISSN 1477-7835, E-ISSN 1758-6119, Vol. 24, nr 5, s. 682-694Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims to investigate the impact of heat recovery ventilators (HRVs) on the energy use and indoor radon in a one family detached house. Heat recovery ventilation systems, because of reducing ventilation loss through recovered exhaust air, can play a good role in the effectiveness of ventilation to reduce energy use. In addition HRVs can maintain pressure balance and outdoor ventilation rate at a required level to mitigate indoor radon level. Design/methodology/approach: In this study, a multizone model of a detached house is developed in IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE 4.0). The model is validated using measurements regarding use of energy for heating, ventilation and whole energy use. The performance of the heat recovery ventilation system is examined with respect to radon mitigation and energy saving by measuring the radon concentration and analyzing the life cycle cost of a heat exchanger unit. Findings: The results of the measurements and dynamic simulation showed that the heat recovery ventilation system could lead to 74 per cent energy savings of the ventilation loss, amounting to about 30 kWh m-2 per year. Life cycle cost analysis used for assessing total costs and the result showed that using this system is quite cost-effective and investment would payback during 12 years. Research limitations/implications: Limitations of this study generally refer to radon measurement and simulation because of radon complex behavior and its high fluctuations even during short periods of time. Practical implications: Heat recovery ventilation systems with reducing radon concentration improve indoor air quality and decrease environmental problems with energy savings. Social implications: Using balanced heat recovery ventilation can have benefits from the viewpoint of environmental impacts and household economy. Originality/value: Employment of a heat recovery unit to control indoor radon level is a new usage of this technology which along with energy savings can improve sustainable development.

 • 33.
  Akter, Salina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik. 1982.
  Sahloul, Amr
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Green Consumer Behavior: Women's Attitudes Towards Purchasing Organic Cosmetic2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 34.
  Akyildiz, Timur
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Willenius, Tobias
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  CSR ( Corporate social responsibility): En studie om hur H&M:s kunder upplever företagets kommunikation av CSR på den inhemska marknaden.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Al Hamrani, Emad
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Gibrael, Nemir
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Fast determination of fuel/feedstock material properties and composition: By Near infrared (NIR) spectroscopy2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fast determination of fuel/feedstock material properties and composition
 • 36.
  Al Hamrani, Emad
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Grönberg, Nils
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sustainable flue-gas quench: For waste incineration plants within a water-energy-environment nexus perspective2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The function of a flue-gas quench is to remove additional contaminants from flue-gas and to reduce the wastewater from a waste incineration plant. The aim of this degree project is to find how the system is affected by using a quench and what factors limits the performance. This is done by modelling and simulating a waste incineration plant in Aspen Plus. Data and plant schematics were obtained by a study visit to Mälarenergi Plant 6 situated in Västerås, Sweden, which were used as model input and for model validation. The results have shown that the amount of wastewater can be reduced by more than half compared to a plant without a quench. The heat produced in the condenser, when discharging water to the boiler, would be lowered by up to 20%. For systems with a quench present when more water was discharged to the boiler both the heat production and the pollutant capturing became better. However, the system has limits regarding the amount that could be recirculated, in the form of temperature limits in different parts of the system. In addition, if the heat load is low there is an insufficient amount of wastewater generated in the condenser to run the quench. In that situation, clean (fresh) water needs to be used instead. Using clean water is unwanted since the plant will then consume more resources while still producing less heat than a plant without a quench would.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Al Lafta, Hussein
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Säkerhet mot fortskridande ras för prefabricerade elementväggar: UNDERSÖKNING AV FLERBOSTADSHUS2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Progressive collapses may occur when a bearing wall is eliminated for various reasons. It can be a gas explosion or collision accident of a train or a vehicle, but also during renovation of a building component. After the wall has been eliminated, the building should be undamaged and not suffer a progressive collapse. Such an event can be avoided through a vertical link. The purpose of this study is to examine how secure today's vertical strap’sare against progressive collapse, and to find a solution for reduced risk of collapse Method: This study includes a literature review and a case study. The literature review was performed by a deepening of the existing literature that investigated the progressive collapse and the vertical drag strip. The studies found through the database Google school and Discovery. The case study was conducted in Kadesjös which is an engineering office where drawings and calculations were performed. Result: The result indicates that the vertical strap used today cannot withstand the design load if the entire wall (including the screw attachment) is eliminated. The threaded rod will then be pulled out of the floor and a progressive collapse occurs. By mounting a 70x70mm plate in the floor this can be prevented. Without the plate it takes only 58 kN to pull out the threaded rod from the floor, but with the plate the connection’s capacity is increased to 100 kN and then the anchorage pipe limits the capacity. Conclusion: The conclusion of this thesis is that a plate that increases the vertical strap’s capacity and thereby increases the safety against progressive collapse should be used.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Al Radi, Doha
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kroes, Wim
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Said, Elham
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  The Univeristy-to-Industry Knowledge Transfer: A micro-analysis of knowledge transfer practices & processes of Mälardalen University2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: Literature on knowledge transfer has mainly studied this topic at macro level. The purpose of this research is to explore the university's role in the university-to-industry knowledge transfer on a micro level. This study is focused on the role played by Mälardalen University (MU) in the knowledge transfer to local industry by focusing on the university practices accomplished to this end. The research question is: Through which practices does Mälardalen University take part in the university-to-industry knowledge transfer?

  Methodology/Approach:

  The case study is about MU in Sweden, in Västerås and Eskilstuna campuses. A qualitative study approach was conducted to explore the research question and sub-questions. With the use of semi-structured interviews primary data was collected. Information in the literature review and theoretical framework chapters were collected by drawing from the databases: ‘ABI/inform’ and ‘Google Scholar’.

  Findings/conclusion:

  Based on the data collection, it can be concluded that the learning processes at MU rely on (experiential) ‘work and project-based-learning’ practices. These processes provide students with the knowledge demanded by the industry. The close collaboration between university and industry improves the preparation of students entering the job market in several ways. This research highlights which successful practices may be implemented at university level to promote the knowledge transfer to industry while supporting learning processes, particularly effective for engineering/nursing students. It also provides us with additional findings on the importance of co-creation practices in the development and innovation of knowledge creation.

  Limitations:

  A limitation of this study is the selective focus on one university. Another limitation is that the industrial perspective is excluded. However, such a limitation sheds light on a focus for possible future research.

 • 39.
  Alba Vázquez, Cira
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  ENERGY ASSESMENT FOR MODULARDETACHED BUILDINGS: Case studies, Sweden and Spain.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Energy assessment in buildings is an essential topic in order to achieve the set goals for energy efficiency. This thesis investigated the energy consumption in various scenarios in Husmuttern’s buildings. Different purposes (school and apartment), locations (Spain and Sweden) and materials combinations are modelled and analysed. The models were created in the building performance simulation tool IDA ICE. After the yearly energy demand results were obtained they were processed and analysed. Then several factors were changed in the model in order to investigate different impacts in the energy consumption of the building, such as the overall heat transfer, hot water consumption, windows and doors. Also, PV panels were installed in the model to obtain the potential penetration of renewable energy in the buildings. The results showed the different consumption in the buildings depending on the purpose and location, and the impact of the changed factors in the overall energy consumption. The change of windows to more efficient ones showed that the apartments improve their consumption more than the schools, especially in when the Spanish location is considered. This case also had the biggest possible change when the hot water demand is varied. Whereas if the door was the changed, the Swedish apartment has the most possible improvement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Al-Bawi, Abbas
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Spare parts management potential in production sector2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Spare parts management (SPM) is an important branch of management which could lead the company to success or bankruptcy. It is also fill of potential improvements that can increase the company profits, productivity, and reliability. Wise inventory management would eliminate all the delay risks of unplanned breakdowns, and reduce process time and cost. 

  To understand the importance of the spare parts, a fundamental knowledge of maintenance types, spare parts, spare parts management, spare parts classifications, ABC analysis, Economic order quantity, suppliers’ management, purchase management, and management computer program SAP, have been viewed.

  Companies realize the spare parts importance and try to develop the system to increase the benefits. Many ways has been taken to achieve that. Each company has it is own management system that the company has developed in years.

  In this research, spare parts management system of seven companies has been studied. By comparing of the management systems, we highlight the areas that would have negative or positive impact on the system. We would also analysis why the companies have chosen these systems, how they develop the system, and where they aim throw the development.

  Reviewing case studies would have many advantages, it would expand the vision to develop the management system and focus on the points that have permanent value instead of focus on temporary improvement.

  Two check lists of points that could have potential improvement, have been presented and in which improvement type.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Spare parts management potential in production sector
 • 41.
  Alf, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Urby, Hanna
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Så påverkar amorteringskravet bostadspriserna vid möjliga ränteförändringar: En kvantitativ studie med regressionsanalys och prognostisering av framtida bostadspriser2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42.
  Algernon, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Vorbrodt, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Parkegren, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Artificiell Intelligens Underlättar Rekrytering: -En kvantitativ undersökning om attityder gentemot informationsdelning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskningsfråga: Hur skiljer sig individers attityder, till informationsdelning på nätet och till informationsdelning vid användandet av rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI åt? Hur skiljer sig attityderna åt beroende på socioekonomiska faktorer?

  Syfte: Syftet med den här studien är att jämföra hur attityder till informationsdelning och till informationsdelning vid användandet av rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI skiljer sig. Det kommer att studeras utifrån socioekonomiska faktorer för att se hur utbildningsnivå, yrkeskvalifikationsnivå och inkomstnivå påverkar attityderna. Det kan bidra med information om hur individer ställer sig till att privata uppgifter behandlas av intelligens som inte är mänsklig, i ett samhälle där automatisk behandling av information blir allt vanligare. Företag inom rekryteringsbranschen kan även få en uppfattning om hur olika potentiella målgrupper kan reagera gentemot en sådan typ av tjänst.

  Metod: Den här studien har genomförts med en kvantitativ metod. Attityder har mätts genom en online enkät där bekvämlighetsurval tillämpades genom att enkäten delades på Facebook. Svaren har sedan analyserats i SPSS, där frekvenser och centraltendenser identifierades.

  Resultat: Individer har mer positiva attityder till informationsdelning vid rekryteringstjänster som bedrivs med hjälp av AI, än vad de har vid generell informationsdelning online. Attityderna skiljer sig åt beroende på de socioekonomiska faktorerna utbildningsnivå och yrkesnivå. Individer som har en hög utbildning och de med en hög yrkeskvalifikationsnivå har positivare attityder än de med låg utbildning och yrkeskvalifikationsnivå. Inkomstnivå har ingen påverkan på attitydkomponenterna. För företag som erbjuder rekryteringstjänster, bedrivna med hjälp av AI, är det bäst att rikta sig till individer med hög utbildningsnivå och hög yrkeskvalifikationsnivå, eftersom de med stört sannolikhet är de som kommer att använda tjänsten.

 • 43.
  Algurén, Martina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Holmberg, Hannah
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sahlén, Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Internationaliseringsprocessen: En kvalitativ studie om organisationskulturella skillnader och likheter som påverkar svenska småföretags etablering på den finska marknaden.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 44.
  Ali, Lana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Nader, Nurhan
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Knese, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Skapandet av förtroende i en kundrelation för nystartade företag i bemanningsbranschen: En kvalitativ studie om hur förtroende skapas mellan nystartade företag och kunder i bemanningsbranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den höga konkurrensen på marknaden har bidragit till att nystartade bemanningsföretag upplever en svårighet i att skapa en stark och långvarig relation till sina potentiella kunder. Detta har medfört till att de flesta företag har börjat lägga mer vikt på mötet med kunden för att uppfylla kundens behov och därmed skapa ett förtroende. Studiens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv undersöka hur nystartade företag inom bemanningsbranschen arbetar med förtroende i sina kundrelationer. Vidare ämnar studien att undersöka vilket arbetssätt som har störst påverkan på skapandet av förtroende i en relation till kunden. Undersökningen baseras på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex olika företag. Studien visade att de nystartade företagen arbetar oerhört snarlikt med de teorierna som valdes ut för att skapa ett förtroende. Däremot resulterade studien i en förståelse angående att kommunikation var det som företagen främst arbetar med för att skapa förtroende, både personlig (direkt) och digital kommunikation. Under studiens gång upptäcktes faktorer som skapar förtroende utöver de som valdes i teoriavsnittet som har tillkommit. Det har visat sig att hålla löften och att besitta goda referenser är av betydande vikt för nystartade företag när de vill bygga upp förtroende i sina kundrelationer.

 • 45.
  Ali, Muhamad Sarmad
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Siddiqui, Khurram
  Exchanges in a Not For Profit Organization: A Case Study Of Green Voluntee2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This case study deals with the identification and description of exchanges that occur in a not for profit organization, in our case is the Green Volunteers, and how these exchanges are essential for the achievement of their objectives. This thesis provides a basic framework for understanding and analyzing existing exchanges for future researchers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Exchanges in not for profit
 • 46.
  Alic, Belma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Taxén, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Viktiga kriterier vid val av leverantörer inom stålindustrin2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stålindustrin har en stor påverkan för utvecklingen av samhället. Studier visar att stålindustrins betydelse kommer fortsätta att växa sig större inför framtiden (Mooney, 2016). Val av leverantör är en av de viktigaste delarna i inköpsprocessen då leverantörer spelar stor roll i ett företags prestation. (Vokurka, Choobineh & Vadi, 1996; Luzzini, Caniato & Spina, 2014) Att identifiera viktiga kriterier vid val av leverantörer kan vara komplext. Detta är ett stort forskningsområde och antalet studier inom detta ämne är otaliga. Dock finns det färre studier som riktar in sig på specifikt leverantörer inom stålindustrin. Av denna anledning valde vi att undersöka vilka kriterier som är viktiga vid val av leverantörer inom just stålindustrin för att kunna stödja redan existerande studier eller bidra med nya kunskapar för ämnesområdet. Sammanfattningsvis var syftet av vår studie att undersöka vilka kriterier som är viktiga vid val av leverantörer inom ståltillverkning och hur dessa kriterier ska viktas.

  Denna studie undersökte leverantörskriterier utifrån en kombination av en fallstudie på företaget ABB och redan existerande forskning. Utifrån detta, har de viktigaste kriterierna identifierats för leverantörer inom stålindustrin. Inom både litteraturstudien och empirin rangordnades kvalitet, leverans och pris som de tre viktigaste kriterierna. Efterföljande kriterier, i rangordningen, var service, R&D, finansiell styrka och geografisk position. Dessa kriterier har sedan applicerats i en numerisk analysmetod, analytical hierarchy process (AHP), där viktade värden för kriterierna räknades ut. Resultatet av denna viktning blev: kvalitet = 36%, leverans = 25%, pris = 17%, service = 11%, R&D = 5%, finansiell styrka = 4% och geografisk position = 2%. Resultatet av viktningen för varje leverantörskriterium påvisade en del skillnader från tidigare forskning, men även många likheter.

  För att nå resultatet i denna studie har en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder applicerats, i form av intervjuer, enkätstudie och observationer.

 • 47. Alinejad, T.
  et al.
  Yaghoubi, M.
  Vadiee, Amir
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Thermo-environomic assessment of an integrated greenhouse with an adjustable solar photovoltaic blind system2020Ingår i: Renewable energy, ISSN 0960-1481, E-ISSN 1879-0682, Vol. 156, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Optimum energy consumption and renewable energy utilization reduce environmental impacts and are cost-effective. They are the key aspects of achieving sustainable energy management, such as in the agricultural industry. The contribution of the horticultural section in the global energy demand is approximately 2%, and among its various sections, greenhouses are one of the main systems in modern agriculture that have a great share on energy consumption. In this study, a rose greenhouse is examined and modeled in EnergyPlus as a greenhouse reference (GR). Validation of the developed greenhouse model is carried out with a site experimental measurement. Using the GR as the basic model, 14 various configurations of greenhouses have been assessed by considering a solar photovoltaic blind system (SPBS) in checkerboard arrays 1 m above the greenhouse roof. These modified greenhouses called solar-blind greenhouses (SBGs) have different shading rates and SPBS sizes. To perform a Thermo-environomic assessment, the effects of various parameters, including temperature, relative humidity, natural gas consumption, electricity consumption, and carbon dioxide (CO2) emission reduction, are studied. Results indicate that covering 19.2% of the roof, with no significant change in the illumination level on the plant canopy, will annually reduce natural gas consumption, electricity demand, and CO2 emission by 3.57%, 45.5%, and 30.56 kg/m2, respectively. Moreover, with the SPBS, the annual electricity production is approximated at 42.7 kWh/m2. © 2020 Elsevier Ltd

 • 48.
  Alisic, Amel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Gustavsson, Carl-Henrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sassi, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  DEN ÖKADE E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ FYSISKA BUTIKER: En studie inriktad på kundrelationer inom elektronikbranschen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Alkefjärd, Tobias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kasemi, Anton
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Ren eller oren revisionsberättelse: En kvantitativ studie om sambandet mellan revisionsarvodets storlek och ren/oren revisionsberättelse2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställning: Påverkas en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse av revisionsarvodets storlek, om så på vilket sätt?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att fördjupa tidigare genomförd forskning inom detta ämnesområde, genom att undersöka om det finns ett samband mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse, och i så fall på vilket sätt?

  Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod där primärdata samlades in från databasen Retriever och omfattar 300 västmanländska mikroföretags årsredovisningar ifrån år 2009. I studien tillämpades även ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket innebar att sekundärdata i form av etablerade teorier och tidigare forskning inom ämnet låg till grund för skapandet av studiens hypoteser. Efter insamling av primärdata sammanställdes datamaterialet i Microsoft Excel och därefter analyserades datan med hjälp av bivariat- och multivariat logistisk regressionsanalys i SPSS.

  Slutsats: I den bivariata logistiska regressionsanalysen återfanns inget signifikant samband mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse. Däremot, påträffades ett positivt signifikant samband mellan dessa variabler i den multivariata logistiska regressionsanalysen. Resultatet från den multivariata logistiska regressionsanalysen kan tolkas såsom att ett högre revisionsarvode ger en större sannolikhet för att en revisor ska avge en oren revisionsberättelse. Revisionsuppdraget för ett mikroföretag kan ofta bli omfattande, då dessa företag ofta har begränsade ekonomiska resurser att använda till intern kontroll vilket kan bidra till att en revisor erhåller ett högt arvode och kan avge en oren revisionsberättelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ren eller oren revisionsberättelse
 • 50.
  Alkhatib, Zainab
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Vasileiou, Archontia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  An integration of the Technology Acceptance Model in the effectiveness of Word-of-Mouth on the Online Purchase Intention.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the impact of both forms of Word-Of-Mouth (WOM), the electronic (eWOM), and the personal (pWOM) on the online purchase intention. This interaction was tested by the main components of the Technology Acceptance Model, the perceived usefulness, and the perceived ease-of-use with the adoption of a symbolic usage of an innovative product, the smartwatches.

  Three sets of hypotheses were formulated in order to investigate the impact of word of mouth on the online purchase intention. For the purpose of this study, a quantitative research method was selected, and the data was collected by an online questionnaire distributed to Swedish consumers. A data set of 241 Swedish respondents was collected and taken for analysis. A simple and a multiple regression analysis through the IBM SPSS Statistics was used to test the hypotheses. Also, the mediating effect was investigated with the Sobel test.

  Findings indicated that the forms of WOM have a different impact on the online purchase intention for the Swedish consumers. Personal WOM was rejected by the respondents as an exogenous factor that could influence them to accept an innovative product and purchase it online. On the other hand, electronic WOM is positively and significantly related with both the perceived usefulness and the perceived ease-of-use. Moreover, the hypotheses about the TAM and the online purchase intention were supported.

1234567 1 - 50 av 2746
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf